Gödöllői Múzeumi Füzetek 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gödöllői Múzeumi Füzetek 11."

Átírás

1

2 Gödöllői Múzeumi Füzetek 11.

3 A MAGYAR CSERKÉSZET TÖRTÉNETE 1910-TŐL NAPJAINKIG Kiállítási katalógus Szerkesztette: G. Merva Mária Gödöllő 2009

4 5 Állandó kiállítás a Gödöllői Városi Múzeumban október 20-tól A kiállítást rendezte: Bokody József, Czeglédi Noémi és G. Merva Mária A kiállítást kivitelezte: Mayer Róbert A kiállítás létrejöttét segítette: Csepregi Márton, Fábián Balázs, dr. Ferencz Mária, Guba László, Pétery István, Tóbiás Csaba A könyvet tervezte: Kecskés Zoltán TARTALOMJEGYZÉK Bokody József: A MAGYAR CSERKÉSZET TÖRTÉNETE 1910-TŐL NAPJAINKIG 7 Megszületik a cserkészet 7 A magyar cserkészet újjászületése a rendszerváltozás után 21 Cserkészszövetségek 1988 után sz. melléklet A Cserkészszövetség jelvénye, törvényei sz. melléklet Cserkész fogadalmak sz. melléklet Cserkészinduló sz. melléklet Sík Sándor: Megyeri hitvallás sz. melléklet A magyar cserkészet vezetői 37 Támogatók: Filesystem Kft., Gödöllő Gödöllő Város Önkormányzata Magyar Cserkészszövetség Magyar Öregcserkészek Oktatási és Kulturális Minisztérium Varga és Fiai Kft., Gödöllő Városi Múzeum, Kőszeg 6. sz. melléklet Nemzetközi cserkésztalálkozók, jamboree-k sz. melléklet Válogatás a Cserkészgyűjtemény kincseiből sz. melléklet Köztéri cserkész emlékművek, szobrok és emléktáblák 57 Czeglédi Noémi Phd: MŰTÁRGYJEGYZÉK 67 Szentes Róbert: Angol összefoglaló / English résumé 105

5 A MAGYAR CSERKÉSZET TÖRTÉNETE 1910-TŐL NAPJAINKIG Megszületik a cserkészet A XX. század első évtizedében Robert Baden-Powell ( ) brit tábornok, felhasználva a búr háború alkalmával, Mafeking város ostrománál szerzett tapasztalatait visszatérve Londonba, 1907-ben összefogta a város kallódó fiataljait és megrendezte az első cserkésztábort. Megtanította a fiatalokat a szabadban élés örömére, egymás megbecsülésére, a természet szeretetére, a szükséges kézügyességekre és tennivalókra. Ezután részletesen kidolgozta elképzeléseit és 1908-ben életre hívott egy új ifjúsági mozgalmat, a scoutingot, magyarul a cserkészetet. Baden-Powell, cserkésznevén Bi-Pi, még ebben az évben megírta a cserkészetről szóló elképzeléseit, a Scouting Robert Baden-Powell for boys című könyvét, a Cserkészet fiúknak című munkáját. Ez lett a világ cserkészetének vezérfonala. A cserkészet politikamentes szervezet és valláserkölcsi alapon áll. Tehát egyik párthoz sem tartozik és egyik egyház sem sajátíthatja ki a maga részére. A munka 6-8 fős őrsökben történik, 1-2 évvel idősebb őrsvezető irányításával. A jellemnevelés és a tanulás gyakorlati cselekvés alapján, a cserkésztörvények és a fogadalom szellemében történik. A cserkész ezek szerint él, tanul, dolgozik a fogadalom letételétől élete végéig. Baden-Powell meghatározása szerint a cserkészet célja a talpraesett, a gyakorlati életben jártas, Isten-hívő, másokon segíteni kész, természetszerető, vidám, de meggondolt fiatalok nevelése. A cserkészet mindenki előtt nyitott, származásra, fajra és vallásra való tekintet nélkül. Három alapelve: az Isten, haza és embertárs iránt önként vállalt kötelezettség feltétlen betartása, a cserkésztörvények szellemében való élés, a mások iránti gyöngédség, s ugyanakkor saját magával szembeni szigorúság. Ezt a hármas kötelezettséget jelenti a cserkészköszöntésre felemelt három ujj, s a kisujjra ráhajtott nagyujj pedig a nagy védi a kicsit magatartást szimbolizálja. Jelenleg 158 országban van cserkészet és csak 6 ország maradt távol a mozgalomtól. 7

6 8 9 A magyar cserkészet története Magyarországon már nagyon hamar megismerkedhettek a cserkészettel. Baden- Powell könyvét Králik László tanár, a Kegyes-tanítórend vezetése alatt álló Nagybecskereki Községi Főgimnázium 1909/1910. évi értesítőjében 132 oldalon keresztül ismertette. Főleg a pedagógusok, de más ifjúsági vezetők is felfigyeltek a cserkészetre és azon nyomban megkezdődött a szervezkedés. Megyercsy Béla és Szilassy Aladár 1910-ben ifj. Szilassy Aladár dr. és Megyercsy Béla református lelkész megalakította az első cserkészcsapatot Magyarországon a Budapesti Ifjúsági Egyesületben ben sorra alakultak a csapatok, az Egyetemi Főgimnáziumban Kánitz István, a Regnum Marianum-ban Izsóf Alajos, a Zászlónk főszerkesztője, a Budapesti Piaristáknál Sík Sándor közreműködésével. Ezután dr. Radványi Kálmán, Papp Gyula és sokan mások is megkezdték a szervezést. Králik László Dr. Sík Sándor 1912-ben a Stockholmban megrendezett olimpián hatalmas cserkészbemutatót rendeztek. Erről a hazai sajtó is beszámolt, amely segítette a cserkészet kibontakozását és elismertetését. A működő csapatok szükségesnek érezték, hogy összefogjanak, hogy közösen dolgozzanak, ezért december 28-án Budapesten, Dr. Papp Gyula a Kálvin-téri református templomban megalakították a Magyar Cserkész szövetséget. Elnöke dr. Papp Gyula lett. A közgyűlésen elfogadták a 10 törvényt (1. sz. melléklet) és a fogadalmak szövegét (2. sz. melléklet). Kánitz István és csapata 1913-ban Sík Sándor piarista papköltő versét Turry Peregrin oboaművész, zeneszerző megzenésítette s ez lett a magyar cserkészet indulója. (3. sz. melléklet.) Ugyancsak 1913-ban létrejött egy hasonló szervezet, a Magyar Őrszem Szövetség, de rövid működés után már júniusban egyesült a két szervezet Cserkész-Őrszem Szövetség néven. Folyóiratuk a Cserkészőrszem volt, melyet Tas József szerkesztett. A Szövetség nevéből hamarosan elmaradt az Turry Peregrin Őrszem elnevezés. Még ebben az évben megrendezte a Zászlónk folyóirat szerkesztősége a II. vági tutajutat Kralovantól Komáromig, 6 tutajjal és 106 cserkésszel. A kibontakozást az I. világháború új tartalommal töltötte meg. A csapatok erőn felüli cserkészmunkát vállaltak. Tevékenységük elsősorban a frontra induló katonavonatok, az onnan érkező sebesült szerelvények fogadása volt. A szolgálat a Magyar Mentőegyesület igazgatójának, dr. Kovách Aladár cserkésztisztnek vezetésével történt, a katonákat étellel, itallal látták el, segítették a sebesülteket, özvegyeket és árvákat. Ravasz Árpád Szolgálatot láttak el a kórházakban is, hírvivők, futárok voltak. A cserkészek közül sokan hősi halált szenvedtek vagy fogságba kerültek. A létszám főről főre csökkent. A Szövetség munkáját a Budapesti Cserkészcsapatok Intéző Bizottsága, dr. Orlay Antal vezetésével irányította. Már 1918-ban újra kezdte működését a Magyar Cserkészszövetség dr. Darvas Ferenc, majd dr. Morvay Győző vezetésével ben a Tanácsköztársaság betiltotta, júniusban Bokor Miksa tanár vezetésével a cserkészcsapatokat úttörőcsapatokká szervezték. A munka azonban a legtöbb helyen - főleg vidéken - a régi, megszokott keretek között haladt tovább. Végül szeptember 21-én újból megalakulhatott - most már harmadszor - a Magyar Cserkészszövetség. Elnöke Ravasz Árpád lett május 5-én Schelken Oszkár és kisbarnaki Farkas Ferenc vezetésével önállósult a Nyugat-Magyarországi Cserkész Szövetség. Elnöke Esterházy Pál herceg volt április 22-től ismét, mint a Magyar Cserkészszövetség III. Szombathelyi Kerülete működtek tovább június 4-én aláírásra került a trianoni békediktátum. Ezzel a magyar cserkészek nagy része külföldre került. Ugyanabban az évben a Londonban az Olympia Hallban megtartott első jamboree-n a magyar cserkészek nem vehettek részt.

7 ban megalakult a Nemzetközi Iroda, melynek alapító tagja volt a Magyar Cserkészszövetség. Ugyancsak ekkor indult meg a Magyar Cserkész című folyóirat Temesy (Hermann) Győző szerkesztésében. A felsoroltakon kívül áldozatkész vezetők voltak: Gerő László, Karácsony Sándor, Faragó Ede, dr. Zsembery Gyula, dr. Major Dezső, dr. Molnár Frigyes, dr. Borsiczky Sándor, Éry Emil és mások Megindult hivatalosan is a vízicserkészet dr. Zsembery Gyula vezetésével, majd a következő évtizedekben kitűnően szerepeltek a világtalálkozókon és versenyeken. Az első vízi cserkészek május 29-től Sík Sándor lett a Magyar Cserkészszövetség elnöke. A cserkészet életrendezés, stílus, életforma írta Sík Sándor a Fiatal Magyarságban. Egészre irányul, nem rész letre. Nem mi, hanem hogyan... Elveit, ideáljait, gyakorlati programját mind másoktól vette: evangéliumból, nemzeti múltból, gyakorlati emberektől; a speciálisan cserkészi abban van, ahogyan összeköti és megvalósítja őket... A cserkészet, valamennyi mellékágával együtt, lényege szerint pedagógiai mozgalom, amely elő akar készíteni a jó polgárságra. A magyar cserkészpedagógiát Sík Sándor dolgozta ki, a jellemformálással kapcsolatos nézetei az emberebb ember, magyarabb magyar jelmondatba sűrítve végigkísérték a magyar cserkészet történetét. Kezdeményezésére az 1920-ban alakult első leánycserkész csapatok öszszefogására létrejött a Leánycserkész Intéző Bizottság Gerely Jolán elnökletével ben Lindenmeyer Antónia lett az elnök és Zimmermann Rózsi az országos főtitkár december 27-én megalakult az önálló Magyar Leánycserkész Szövetség Lindenmeyer Antónia elnökletével, aki 1944-ig töltötte be ezt a tisztséget. A fiúcserkészeknél május 28-án Witz Béla vette át az elnöki tisztséget. Lindenmeyer Antónia Temesy Győző Gróf széki Teleki Pál június 10-től gróf Teleki Pál lett az első főcserkész március 22- én betegsége miatt lemondott. Ezután mint tiszteletbeli főcserkész vett részt a munkában. Utóda augusztus 13-tól március 11-ig ifjabb gróf Khuen-Héderváry Károly. Hédervári birtokán szervezték meg az első vezetőképző táborokat. Gróf Khuen-Héderváry Károly áprilisában megalakult a Cserkész Nagytanács Albrecht főherceg vezetésével. Az augusztus között a magyar cserkészek részt vettek a 2. világjamboree-n Koppenhágában, az akkor cserkész világbajnokságnak kiirt világtalálkozón, Temesy Győző táborparancsnok, Sztrilich Pál és Faragó Ede táborparancsnokhelyettesek vezetésével. A tábori versenyeken a magyar fiúk a 3. helyet szerezték meg, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok mögött. Egyik éjjel hatalmas vihar volt, elmosta szinte az egész tábort, nagy meglepetésre csak a magyar csapat sátrai maradtak állva, minden baj nélkül. Bi-Pi külön megdicsérte ezért a magyar fiúkat. Ebben az évben megindult a Vezetők Lapja. V. Faragó Ede és Gundrum Kázmér Dr. Sztrilich Pál 1926-ban az Újpesti-szigetre tervezett Nemzeti Nagytábort a Duna áradása miatt Teleki Pál irányításával és Ulbrich Hugó vezetésével áttelepítették Újpest- Megyerre. Dr. Sík Sándor táborelnök és Selkey (Schelken) Oszkár táborparancsnok vezetésével rendezték meg fő köztük számos külföldi - részvételével, nagy sikerrel. A nagy táborozásról írta Sík Sándor a Megyeri hitvallás című költeményét, mely máig nagyon népszerű a cserkészek körében. (4. sz. melléklet.) Fodor Ferenc Schelken Oszkár Ulbrich Hugó, a megyeri nagytábor vezetői

8 12 13 Az év nevezetes volt a Szövetség történetében, ekkor létesült ugyanis a Cserkészház Budapesten az V. kerületben, a Hajnal (később Nagy Sándor, ma Nagysándor József ) utca 6. szám alatt, benne a Cserkészbolt Asbóth Oszkár vezetésével, majd dr. Major Dezső ügyvezetésével. A Magyar Cserkészszövetség székháza 1948-ig. Budapest, V. Nagy Sándor utca 6. Továbbá ebben az évben alakították ki a Hárshegyi Cserkészparkot dr. Sztrilich Pál (Polcsi bá) parancsnokságával és Balla Dezső gondnokságával. Ekkor létesült a Központi Vízitelep dr. Zsembery Gyula parancsnoksága alatt, majd Hábl Károly, a hazai kajakozás elterjesztője, illetve dr. Báthori József vezetésével. A Magyar Cserkészszövetség 1927-ben Gödöllőn díszzászlót kapott, mely a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona és jelenleg az állandó kiállításon látható. A fehér selyem zászló egyik oldalán a csodaszarvas története elevenedik meg, melyet Nagy Sándor festőművész, a gödöllői művésztelep ( ) egyik alapító tagja tervezett és felesége, leánya és annak barátnője hímezett a gödöllői szövőműhelyben. Valószínűleg emiatt lett az 1933-as gödöllői jamboree emblémája a csodaszarvas, ami szintén Nagy Sándor munkája. Az országos cserkészzászló hátoldalán Nagymagyarország 64 vármegyéjének címerei sorakoznak, melyeket külön-külön a megyék hímeztek ki. Nagy Sándor: Országos cserkészzászló, 1927 Dr. Major Dezső Balla Dezső A helsingöri vízi versenyeken elsöprő győzelmet aratott a magyar csapat, 6 első és 5 második helyet szerzett meg és a fődíjat is hazahozhatta. Decemberben a kanderstegi síversenyeket is megnyerték a 25. sz. Szent Imre, majd a 11. sz. Bocskai cserkészcsapatok versenyőrsei segítségével. A győzelmet még két alkalommal megismételték, így 1929-ben a vándorserleg véglegesen a magyar cserkészek birtokába került. A Helsingöri fődíj 1928 májusában Baden-Powell feleségével Magyarországon járt. Tiszteletükre cserkésznapot rendeztek cserkész részvételével a Fradipályán. Ezután Parádon, a Leánycserkész Világgyűlésen megalakult a Cserkészleány Világszövetség. Júliusban Tihanyban rendezték meg a nemzetközi vízi versenyeket, igen nagy sikerrel július 31 augusztus 11-ig - az olimpia miatt egy évvel elhalasztva - az angliai birkenheadi Arrowe-parkban került megrendezésre a 3. jamboree, ahol Temesy Győző vezetésével, a táborverés, fegyelmezettség területén, valamint a kajak és vízisí versenyeken szép eredményeket értek el a magyar cserkészek. A magyar zenekar a táborozó cserkészek és a látogatók kedvence volt. A világkonferencián gróf Teleki Pált beválasztották a 9 tagú tanácsba, a Világcserkészet Intéző Bizottságába. A jamboree után a 852 fős magyar csapatot 10 napra Lord Rothermere vendégül látta Londonban. Búcsúzóul minden fiú egy ezüstórát kapott ajándékba. Lord Rothermere ( ) brit sajtómágnás és politikus volt, akinek 1927-ben történelmi nevezetességű cikke jelent meg a Daily Mailben Hungary s Place in the Sun (Magyarország helye a Nap alatt címmel, melyben a magyar revízió mellett állt ki. Lord Rothermere ajándékórája a magyar cserkészeknek 1929-ben

9 14 15 Kolozsváry Béla Ebben az évben alakította meg Sztrilich Pál a Helyi, majd új nevén a Hárshegyi Őrsvezetők Körét, a HÖK-öt, és beindította a forgószínpad kiképzést után a HÖK átalakult és Honvéd Őrsvezetők Köre néven, Kolozsváry Béla irányításával dolgozott tovább. Bárdos Lajos szerkesztésében megjelent a 101 Magyar népdal című nótáskönyv cserkészek részére. Bárdos Lajos Gróf Teleki Pál Dr. Sík Sándor V. Kisbarnaki Farkas Ferenc 1931-ben megindult a cserkész vitorlázó repülés a budaörsi repülőtéren, majd 1934-től a Hármashatár-hegyi repülőtéren Ulbrich Hugó, Rotter Lajos és Steff Tibor, majd később Bisits Tibor, Bukovinszky Zoltán és mások vezetésével. Egymás után születtek meg id. Rubik Ernő csodálatos vitorlázó repülőgépei. Az évi badeni világkonferencián az USA, Csehszlovákia, Hollandia és mások előtt az 1933-as 4. világjamboree rendezési jogát Magyarországnak ítélték. Beindult a Fiatal Magyarság, melyben Teleki Pál, Sík Sándor és a többi vezető irányvonala mellett Kovács Imre és Morvay Péter népi irányzata is helyet kapott. Vidovszky Kálmán 1932 februártól Vidovszky Kálmán lett ideiglenesen a megbízott elnök. Ez évben a lengyelországi Garcziny-szigeten levő vízi jamboree-n az 1. és 3. helyezést érte el a magyar csapat. Áprilisban dr. Papp Antalt választották meg a Szövetség elnökének. Dr. Papp Antal augusztus 2. és 15. között került megrendezésre Gödöllőn a 3. világjamboree Bi-Pi részvételével. Hatalmas munkával óriási sikert ért el a magyar cserkészet. Bemutatkozása a világnak nagyon jól sikerült. 54 nemzet cserkésze vett részt kisegítő közreműködésével. A tábor parancsnoka gróf Teleki Pál volt, a helyettesek dr. Sík Sándor és dr. Papp Antal, a tábor vezérkari főnöke pedig vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc. Bi-Pi hazautazása előtt szép köszönőlevelet írt Horthy Miklós kormányzónak (7. sz. melléklet). Ekkor a magyar cserkészet fénykorát élte. Közismertté vált Márton Lajos grafikus-festőművész, a cserkészek közkedvelt Mártonkája, aki több száz cserkészképet és könyvillusztrációt készített. Munkáját tanítványa és munkatársa, Kékesi László grafikus-festőművész folytatta. Külön érdekesség volt a gödöllői jamboree-n a Tiroli kereszt az osztrák táborban. A Tiroli keresztet 1930-ban a Szent Imre herceg halálának 900. évfordulóján rendezett Márton Lajos: Önarckép ünnepségek alkalmából hozták Budapestre. Egy halli fafaragó-művész, Andreas Crepaz készítette. A Wilten Lövészcsapat és kb. 600 népviseletbe öltözött tiroli szétszerelt állapotban, vonaton és hajón hozta Budapestre. A fából készült kereszt 600 cm magas, a rajta lévő, ugyancsak fából faragott Krisztus teste 286 cm. A művész a keresztet itt állította össze. A kereszt a Szent Imre év után a budapesti Szent Domonkos templomba került. Az 1933-as jamboree alkalmával az osztrák cserkészek innen kölcsönözték ki és ezzel vonultak fel a jamboree megnyitóján, majd a tábor főterén állították fel. Fennmaradt ebből az időből egy fotó, amelyen a fák lomjai és a szél különös játéka folytán a kereszt bal oldalán Nagymagyarország s benne a Trianon utáni Magyarország térképe létható. A Tiroli kereszt a gödöllői jamboree-n 1933-ban

10 ben megindult a rövidhullámú rádióamatőr munka és 1937-ben létesült a Központi Rövidhullámú Rádióállomás HA6K hívójellel, amely ma HA5MCS hívójelre jelentkezik. Nagyon népszerűek voltak a Hárshegyi Cserkészparkban és a kerületi cserkészházakban működő rádióállomások ben a lengyelországi spalai Lengyel Nemzeti Nagytáborban 550 fővel vettek részt a magyar cserkészek, ahol Teleki Pál vezetésével több száz talicska földet vittek a Pilsudski-emlékmű részére tervezett domb építéséhez ban a berlini olimpián a magyar cserkészek is jól szerepeltek: Csík Ferenc megnyerte a 100 méteres gyorsúszást, Rotter Lajos pedig a 326 km-es Berlin- Kiel útvonalon a Nemere nevű, motor nélküli, vitorlázó repülőgépével világrekord táv-célrepülést hajtott végre. Rotter Lajos A cserkészetben akkor már több neves ember is tevékenykedett, politikusok, tudósok, művészek, például Teleki Pál, Sík Sándor, Karácsony Sándor, Szent-györgyi Albert, Márkus Miklós, Bárdos Lajos július 31 augusztus 14. között az 5. jamboree-t Vogelenzangban, Hollandiában rendezték meg. Kolozsváry Béla vezetésével 500 magyar cserkész vett részt rajta, Balla Dezső, Szurmay Tibor és Kelecsényi Gábor közreműködésével. A néptánccsoport Vida Vilmos és Nemere János, a zenekar Kiel Ernő karnagy vezetésével ért el nagy sikert. A kajakosok újból megszerezték az első helyet. A díjkiosztáskor Bi-Pi a következőkkel adta át a díjat: Ti magyarok még mindig a régiek vagytok. Örülök, hogy most is ti győztetek. A csapatoknál igen komoly munka folyt. Híres parancsnokok, például a 14. sz. Hollóknál Mattyasóvszky Kasszian atya vagy a 309. sz. Assisi Szent Ferenc csapatnál Szabó Bendegúz, Böndi bá tette vonzóvá a cserkészetet. Meg kell emlékezni még gróf Teleki Lászlóról is, a Szövetség külügyi vezetőjéről. Mattyasóvszky Kasszian Szabó Bendegúz Csík Ferenc 1938-tól a bécsi döntések alapján visszacsatolt területeken újra indult a magyar cserkészet. A Felvidéken Mrenna József, Bíró Lucián, Hornyák Odilló és Beszédes Lajos voltak a vezetők. Erdélyben Puskás Lajos, Pataki József, Szakács Antal, Józsa János, Balzsek Róbert és mások irányították a csapatokat. A cserkészfiúk és leányok nagymértékben kiveszik a részüket az Eucharisztikus Kongresszus rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában február 16-án ismét gróf Teleki Pál lett a miniszterelnök, cserkészmunkáját azonban nagy elfoglaltsága mellett is tovább folytatta. A Nemzetközi Leánycserkész Szövetség 1938-ra tervezte a 10. éves jubileumi nemzetközi táborozását Magyarországon. A Szent Év és az Eucharisztikus Kongresszus miatt azonban erre 1939 augusztusában került sor Gödöllőn. A leánycserkészek béketalálkozóján a Pax Tingen, hazai és külföldi cserkészleány vett részt. Bi-Pi betegsége miatt nem tudott jelen lenni, de levelében köszöntötte a rendezőket és a résztvevőket. (7. sz. melléklet.) A tábor végén a távoli országokból érkező lányok még haza sem értek, szeptember 1-jén kitört a II. világháború. Pax Ting-jelvény november 13-án először, majd több esetben is, Palló Imre országgyűlési képviselő interpellációjában kirohant a cserkészet ellen, melyet Teleki Pál viszszautasított január 8-án meghalt lord Robert Baden-Powell, a cserkészet megalapítója, a világ főcserkésze. A jobboldal ezt az alkalmat is felhasználta a cserkészet elleni támadásokra április 3-án meghalt gróf Teleki Pál miniszterelnök, tiszteletbeli főcserkész, halálával a magyar cserkészet nagy támogatóját veszítette el. A háború alatt, ben a Magyarországra telepített bukovinai székely gyerekeknek sorozatban cserkésztáborokat szervezett a Szövetség ben felerősödött a katonai vezetés óhaja, hogy a cserkészet olvadjon be a levente intézménybe. Végül a kormányzó óhajára kiadott miniszterelnöki rendelet ezt megakadályozta, de ezzel egyidejűleg megkezdődött a cserkészszövetség helyett a Magyar Cserkészmozgalom szervezése. Március 11-től kinevezésre került a harmadik főcserkész vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc személyében, aki katonatiszt volt, a Ludovika Akadémia parancsnoka. Ő kiállt a cserkészeszme mellett, de csak részben sikerült megvédenie a cserkészet érdekeit március 28-án Éry Emilt megbízott elnöknek, majd augusztus 1-től országos parancsnoknak nevezték ki. Éry Emil

11 18 19 Az 1940-es évek elejétől nagy erővel bontakozott ki a regös mozgalom, a magyarság, a magyar falu, a parasztember, a paraszti kultúra megismerésére és terjesztésére. A II. világháború alatt ismét a karitatív munka került előtérbe. Az Önkéntes Mentőcsapatok légoltalmi, illetve légvédelmi figyelő szolgálatot, romeltakarítást, hírvivést, elsősegélynyújtást végeztek, kiszolgálták a katona- és sebesültszállító vonatokat, istápolták az árvákat és özvegyeket, gyűjtöttek a fronton lévő katonáknak. A csapatokban és a központi szerveknél működő felnőtt vezetők nagy része a fronton vagy a hátországban teljesített katonai szolgálatot, így a cserkészmunkát a éves őrsvezetők és segédtisztek vezették. Sokszor a parancsnok vagy a rajtiszt tábori levelezőlapon küldte az iránymutatást második felében, az ostrom alatt minden közös cserkészmunka leállt. A cserkészek az utolsó összejövetelen kapott intelmek alapján öntevékenyen dolgoztak tovább a cserkésztörvények szellemében: A cserkész ahol tud, segít. A Magyar Leánycserkész Szövetség elnöke 1944-től Zimmermann Rózsi lett október 15-én a Magyar Cserkészszövetség vezetősége írásbeli rendeletet kapott, hogy a cserkészet alakuljon át Hungarista Őrszem mozgalommá. Erre a cserkészet ellenállása és a háborús események miatt már nem került sor. Az ostrom és a szovjet megszállás után 1945 februárjában ismét megalakult a Cserkész Intéző Bizottság. Jánosi Sándor lett az ügyvezető elnök. Létszámban megfogyva, kevés vezetővel, kifosztott cserkészotthonokban, szétvert repülőtereken, vízi telepeken újraindult a cserkészmunka. Jánosi Sándor November 11-én újjáalakult a Magyar Cserkészszövetség gróf Teleki Géza elnökletével. A korábbi jobboldali támadások után most a baloldal erőteljes akciója indult meg a cserkészet akadályozására, szétverésére önkényeskedésekkel, személyek elhurcolásával. Ugyanakkor 500 csapatban fölé emelkedett a cserkészek száma. Több cserkész-összesküvést lepleztek le, például Szombathelyen, Baján és máshol. Rajk László belügyminiszter május 13-án elrendelte a szövetség munkájának felülvizsgálatát, majd július 19-én feloszlatta a Szövetséget. Július 22-én közgyűlést hívattak össze, ahol a népi szárny vezetésével megalakult a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége. Az elnök Karácsony Sándor, ügyvezető elnök Farber József, főtitkár Jánosi Sándor lett. Még ebben az évben Németországban munkához látott a Nyugatra került cserkészvezetők közreműködésével a Hontalan Sasok csoportosulása, majd a Teleki Pál Munkaközösség, a kint élő magyar cserkészek összefogó szervezete augusztus között még egyszer felragyog a magyar cserkészek csillaga, Franciaországban a 6. moissoni jamboree-n. Az erősödő kom munisták vezetője, Rákosi Mátyás nem járult hozzá a magyar cserkészek kiutazásához. Veres Péter népi író, a Nemzeti Parasztpárt vezetője, miniszter a cserkészek kérésére járt nála több ízben, mondván, hogy ha nem utazhatnak ki a magyar fiúk, a világ meggyőződik arról, hogy nálunk milyen terror uralkodik. Végül az eredetileg felkészített 400 fő helyett csak 200 fiú utazhatott el a Francia Államvasutak felajánlott vonatán. A fiúk meghálálták a bizalmat ügyességükkel és szerénységükkel. Rábai Miklós vezetésével a magyar népi ének- és tánccsoport, és a debreceni bábosok Vízváry László irányításával belopták magukat a táborozók szívébe. Sikerük leírhatatlan volt. A kajak ügyességi versenyen több száz induló között indult 4 magyar kajakos - kiket megszóltak a kissé kopott és agyonjavított kajakjukért - a selejtezőkből bejutottak a 20 fős döntő futamba, majd ott az első négy helyezést is megszerezték. Ez volt sokáig az utolsó jamboree, amelyen magyar cserkészek részt vehettek. Rábai Miklós A franciaországi Moissonban 1947-ben megtartott jamboree területén egy keskeny vágányú kisvasút reggeltől estig, megállás nélkül szállította a táborozókat. Körbe-körbe járt a táborban, amelyre menet közben lehetett fel- és leszállni. Ez adta az ott lévő magyar cserkésztiszteknek az ötletet, hogy a Csillebércen kialakítandó új Cserkészparkhoz, illetve 1948 augusztusában ott létesítendő 1848-as táborhoz egy ilyen kisvasutat építsenek. A Magyar Cserkészszövetség megkezdte a szervezést, de az általuk meghirdetett jubileumi tábort, a hatalomra került Magyar Dolgozók Pártja segítségével az utolsó pillanatban az úttörők vették át. Így jött létre az Úttörőváros és az Úttörővasút. A jamboree-ról hazaérve október hóban megalakult a Cserkész-Úttörő Öszszekötő Bizottság március 25-től Farber József lett az ügyvezető elnök. Mindenki tudta, hogy ez a magyar cserkészet végét jelenti. Így is történt, az 1948 június 27-i közgyűlés határozata alapján a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége hivatalosan beolvadt a Magyar Úttörők Szövetségébe. A szeptemberi átadásig dr. Erdélyi Ferenc volt az elnök. Ezzel egyidejűleg megszüntették a Nemzetközi Irodai tagságot is. Elvették a cserkészek otthonait, létesítményeit, táborozó és más felszereléseiket, elkobozták vagy szétszórták az irattárakat, könyvtárakat. Erőteljes hajsza kezdődött a cserkészvezetők ellen, zaklatások, házkutatások következtek, s aki a szép szónak nem engedett, találtak koholt vádat, hogy internálják, bebörtönözzék vagy kivégezzék. Még a Gödöllőn 1943-ban felállított jamboree emlékszobor is útban volt, ledöntötték és ismeretlen helyre szállították. Volt, aki behódolt és az úttörők között találta meg helyét. Sajnos tévedtek, mert igen hamar eltávolították az úttörők közé állt egykori cserkészeket.

12 20 21 A hatalom a Magyar Cserkészleány Szövetség megszüntetéséről elfelejtkezett. A lehetőségek beszűkülése, majd teljes megszűnése miatt a Szövetség kénytelen volt kimondani az február 27-i közgyűlésen a munka megszüntetését. A két szövetség tagjainak többsége azonban sportegyesületekben, főleg a természetbarát szakosztályokban vagy más egyházi szervezetekben és civil klubokban tevékenykedett tovább. Kirándultak, táboroztak, cserkészszerűen éltek, csak ezt nem mutathatták ki. A hamu alatt tovább izzott a parázs, várva, hogy az újrakezdés szele mikor lobbanthatja újból lángra a cserkészeszme tábortüzét. Ezután a Németországban működő Teleki Pál Munkaközösség felvette az itthoniak kezéből kicsavart zászlót és tovább vitte a Magyar Cserkészszövetséget Európában, Észak- és Dél-Amerikában, majd Ausztráliában és Afrikában is. Mindenhol, ahol magyarok éltek ben a Szövetség központját Európából Garfield-be, Észak-Amerikába tették át. Fő szervezőjük és vezetőjük kisbarnaki Farkas Ferenc főcserkész volt, továbbá Bodnár Gábor, Mattyasovszky Zsolnay Miklós és sokan mások. Európában pedig Kölley György és Galambos Ireneusz atyák irányításával tevékenykedett sok magyar cserkészvezető. Bodnár Gábor Mattyasovszky Zsolnai Miklós Kölley György A kemény diktatúra idején búvópatakként működött a hazai cserkészet ban azonnal megkezdődött az újjászervezés, de amint a forradalom, ez a kezdeményezés is hamar elbukott tól 1988-ig a Cserkész Világszövetség főtitkára és a World Organization of the Scout Movement vezérigazgatója a magyar származású emigráns, svájci állampolgár dr. Nagy László cserkésztiszt lett. A mozgalmas 22 év történetét a 2001-ben magyarul megjelent A föld gömbölyű című könyvében írta meg. Dr. Nagy László A hazai elnyomás puhulásával újabb kibontakozás kezdődhetett. Az július-augusztusi Pedagógiai Szemlében megjelent Mészáros István Cserkészet és pedagógia című tanulmánya, amely igen nagy vitát váltott ki. Majd a Kritika 1985 júniusi számában fejtette ki eltérő nézeteit Mészáros István és E. Fehér Pál. Megindult az erjedés és egyre több sajtóanyag, tanulmány jelent meg a cserkészetről. A magyar cserkészet újjászületése a rendszerváltozás után május 27-én Szegeden a Fekete Házban megnyílt A magyar cserkészet története című kiállítás, melyet november 10-én nemzetközi konferencia követett Közösségteremtés és mozgalom: a cserkészet címmel. Ugyanezen év június 28-tól augusztus 31-ig Budapesten a Munkásmozgalmi Múzeumban a hónap műtárgyaként egy cserkésztiszti öltözet került kiállításra. Október 11-én Budapesten a Múzeum Kávéházban összegyűlt cserkészvezetők a Szövetség azonnali megalakítása mellett döntöttek. November 12-én Budapesten a Jurta Színházban megtartott tiszti gyűlésen a megjelent öregcserkészek és vezetők a cserkészet újraindítását sürgették. November 22-én Kőszegen a Jurisits Múzeumban nyílt cserkészkiállítás. Végül december 6-án a Bajcsy-Zsilinszky Társaság beszélgetést tartott a cserkészetről január 23-án a Magyar Cserkészszövetség megtartotta alakuló közgyűlését, ahol id. dr. Surján Lászlót választották meg elnöknek. A Budapesti Bíróság a 7.PK /1989/1.sz. végzés alapján a Magyar Cserkészszövetséget 1. sz. alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába felvette. Elvi ellentétek miatt egyes cserkészvezetők nem fogadták el a Magyar Cserkészszövetség elképzeléseit és egy hét múlva, január Halászné Várady Ildikó Id. dr. Surján László 28-án megalakították a Magyar Cserkészcsapatok Szövetségét a regös dr. Morvay Péter elnökletével. Október 19-én újraalakult a Magyar Leánycserkész Szövetség is Halászné Várady Ildikó elnökletével március 15-én a Gödöllői Városi Múzeum és a Petőfi Sándor Művelődési Központ rendezésében kiállítás nyílt az 1933-as gödöllői jamboree emlékére január 10-én a Magyar Cserkészszövetség és a Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége képviselői Genfben megállapodtak a Magyar Cserkészet Tanácsa megalakulásában. Ez biztosította az utat, hogy a Nemzetközi Szövetség tagjai sorába ismét felvegyék Magyarországot. Február 10-én Budapesten megalakult a Tanács, majd július 23-én a Nemzetközi Iroda felvette tagjai sorába. Az erőviszonyok megváltozása miatt a Cserkész Világ Committee szeptember i ülése úgy határozott, hogy megszüntetik a Magyar Cserkészet Tanácsát, és újból

13 22 23 egyedül a Magyar Cserkészszövetség képviseli Magyarországot az Irodában. Az itthoni kedvező változásokra való tekintettel az emigrációban működő Magyar Cserkészszövetség visszaadta az addig őrzött zászlót és nevét kiegészítve a jövőben Külföldi Magyar Cserkészszövetség néven működött tovább. Majd 1995-ben megjelentették 50 éves történetüket bemutató kötetüket Szétszórt árvalányhaj címen ben a Zánkai Gyermeküdülő Centrumban is nyílt egy kamarakiállítás a cserkészetről ben Hollandiában a IV. haarlemi jamboretten mutatkoztak be a magyarok a világ cserkészeinek. A magyar küldöttséget nagy ovációval fogadták a külföldi cserkészek nyarán, augusztus 8-16-ig a 17. jamboree Koreában került megrendezésre, amelyen 17 magyar fiú és leány vehetett részt. Vezetőjük Csizmazia András cserkésztiszt volt. A világ cserkészetének nagy családja itt fogadta be újból a magyar cserkészetet. Regöseink ismét kivívták a világ szeretetét. Június 4-én a Testnevelési és Sportmúzeumban Cserkésztörténeti kiállítás nyílt, amely 10 hónapig tartott nyitva. Ez év szeptember 28-án a Magyar Cserkészszövetség Újraalakulási Díszjelvényt alapított a cserkészet újjászervezésében kitűnt cserkészek részére. A Magyar Cserkészlány Szövetség vezetőségében többszöri változás állt be: 1991-től Végh Márta, 1992-től dr. Víg Péterné, 1993-tól Hegymegi Kiss Áronné volt az elnök augusztusában a 4. jamboree 60. évfordulóján Gödöllőn rendezték meg a Jubileumi Emléktáborozást, melyen Baden-Powell Betty nevű lánya mint fővédnök és Bi-Pi unokája is részt vett. Az hazai és külföldi (köztük elsősorban magyar származású) cserkész a 10 nap alatt változatos programokban vehetett részt. Egy évvel később elkészült az új cserkészszobor is, melyet 1994-ben Szent György-napján avattak fel Gödöllőn a Művelődési Központ melletti téren. A Testnevelési és Sportmúzeum volt az a közgyűjtemény, amely kezdetben gyűjtötte a cserkészemlékeket augusztus 1-jén azonban egy önálló cserkész muzeális intézmény jött létre a Magyar Cserkészszövetség Gyűjteménye és Könyvtára néven, Bokody József vezetésével. Az új intézmény egyrészt átvette a Sportmúzeum cserkészgyűjteményét, másrészt önálló gyűjteményezési munkába kezdett, és anyaga szinte napról-napra gyarapodott az öregcserkészek adománya vagy hagyatéka révén. A 2004 novemberi tisztújító közgyűlés Katona Tamást választotta meg elnöknek. Újból kapott Cserkészparkot a Szövetség Ady-ligeten, a volt Julianna-major helyén nyarán új székházat kapott a Magyar Cserkészszövetség Budán, a Tömörkény utcában. Budapest II. Tömörkény utca 3/a., a Magyar Cserkészszövetség új székháza 1994-től. Katona Tamás, a Magyar Cserkészszövetség elnöke 1994-től 1998-ig augusztus között Hollandiában Drontenben került megrendezésre a 18. jamboree. Ezen a magyar szövetségekből összesen 100 fős magyar kontingens vett részt. A külföldön működő magyar cserkészek először vehettek részt a magyar kontingensben. Egy őrs kerékpáron tette meg az utat Budapestről a táborhelyig. A magyar regösök, táncosok ismét jól szerepeltek. Az új cserkészszobor és felavatása 1994-ben Gödöllőn Kerékpáros őrs 1995-ben

14 július 8-án Zánkán, a Gyermek és ifjúsági szervezetek az ezredfordulón című szakmai konferencián a hazai cserkészszövetségek is előadásokat tartottak és kiállításon is bemutatkoztak augusztus 10-től 21-ig az Ópusztaszeri Emlékparkban került sor a Millecentenáriumi Kárpátmedencei Cserkész-testvériség Nagytáborra. Németh István volt a táborparancsnok. A hét törzsről elnevezett altáborban a hét vezér volt a parancsnok. A megnyitás, a tábortüzek és a záró ünnepség keretében felelevenedett a honfoglalás története. A fős tábor lakói változatos programokban válogathattak a táboron belül és kívül is. Vereckéről gyalogos és kerékpáros túra vezetett a táborhelyre, s a Tisza mellett külön vízi cserkésztábor is volt. A Cserkészgyűjtemény kiállítást rendezett a tábor területén. A magyar cserkészek évek óta bekapcsolódnak a Betlehemi láng akcióba. A karácsony előtt Bécsben átvett Szeretet-lángot a magyar cserkészek vitték szerte az országba, az első években a kárpátaljai és erdélyi magyar településekre is május 10-én avatták fel a Sztrilich Pál Cserkészparkban Bi-Pi bronzba öntött lábnyomát. Az eredeti a Hárshegyi Cserkészparkban a háború alatt elveszett. A Szövetség október 17-i közgyűlése Gyulai Endre, Szeged-csanádi megyéspüspököt választotta meg elnöknek június 23-án éjfélkor a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma felhívására emléktüzek gyúltak ki az államalapítás ezredik évfordulója alkalmából szerte a Kárpát-medencében. Ezt az akciót évente megrendezik. Augusztus Gyulai Endre között Esztergomban tartották az államalapítás centenáriuma alkalmából a Millenniumi Emléktábort, a MET-2000-et. Az összlétszám elérte a főt. Ezzel párhuzamosan a Szent István Gimnázium dísztermében egy hónapig nyitva tartó cserkésztörténeti kiállítás nyílt. Részletek a kiállításról április 29-én avatták fel Baján, a Sugovica-partján a II. világháború után épült egyetlen cserkész vízi telepet. Június között Békásmegyeren zajlott le a 4. Európai Öregcserkész Konferencia. A résztvevő 526 fő 29 országból érkezett. A konferencián számos előadás hangzott el. A Magyar Posta öregcserkész bélyeget adott ki az alkalmi postahivatal emlékbélyegzőjével júliustól dr. Roszmusz András volt a Szövetség megbízott elnöke, majd május 25-től rendes elnöke. Roszmusz András április 5-től dr. Máthé Boglárka lett a Magyar Leánycserkész Szövetség elnöke. Őt június 27-én Szalay Zsófia megbízott elnök követte, március 9-től Tóth Eszter vette át az elnökségét. Őt április 2-től ismét Szalay Zsófia követte az elnöki teendők ellátásában tavaszán a gödöllői jamboree 70. évfordulóján emlékkiállítást rendezett a Gödöllői Városi Múzeum, melyet a Magyar Cserkészszövetség Gyűjteménye is támogatott. A megnyitón azt a tárogatót szólaltatták meg, amellyel annak idején az 1933-as jamboree-t is megnyitotta Márai György. A kiállításon bemutatták a gödöllői 44. számú II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat zászlaját, melynek hányatott sorsa volt végén a Premontrei Gimnáziumban létesített szovjet hadifogolytábor valamelyik lakója vihette magával a Szovjetunióba a zászlót, melynek hátoldaláról időközben kivágták II. Rákóczi Ferenc fejedelem arcképét ben Nádasi Alfonz bencés szerzetes hozta vissza a csapatzászlót a gödöllői Premontrei Gimnáziumnak május 27-én a Székesfehérvári Önkormányzat dísztermében tartotta a Magyar Cserkészszövetség tisztújító közgyűlését. A teljes elnökség lecserélődött, az új elnök Buday Barnabás Buday Barnabás lelkész lett. A 2007-es év a cserkészet 100. születésnapjának megünneplésével telt. Március 17-én harmadik alkalommal rendezték meg a szegedi cserkészek a Szegedi Árvízi Emléknapot a Dóm-téren. Április én Országos Centenáriumi Cserkésznap volt Budapesten. Május 9-én a cserkészet megszületésének 100. évfordulóján a Magyar

15 26 27 Posta egy szép bélyegblokkot hozott forgalomba: Bi-Pi képe mellett az első cserkésztábor emlékköve és kenuzó cserkészek láthatók rajta. Július 27-én a Cserkészgyűjtemény az európai országok által kiadott emlékbélyegekből nyitott kiállítást. Az angliai Hylands Parkban július 28 augusztus 8. között rendezték meg a 21. Jubileumi Jamboree-t. Ezen a 354 magyar résztvevő mellett 70 vezető és 120 nemzetközi szervező volt jelen. Augusztus 1-jén, napfelkeltekor az egész világban a cserkészek megújították fogadalmukat. Hazánkban a központi ünnepség a Sztrilich Pál Cserkészparkban volt számos fiatal- és öregcserkész részvételével augusztus között Kecskeméten rendezték meg a Magyar Öregcserkész Találkozót. Erre augusztus 21-től Pécsett és augusztus végén Gyöngyösön került sor, amelyen a határon túli magyar öregcserkészek is részt vettek január 26-án a budapesti Szent Imre Gimnáziumban került megrendezésre a XIV. Országos Cserkészbál s vele egy időben az Országos Versmondó Verseny és az Országos Daléneklési Verseny március 31-én a Magyar Cserkészszövetség Gyűjteménye Gödöllőre költözött, a tárgyi anyag a Gödöllői Városi Múzeumba, a könyvtári és levéltári anyag pedig a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központba került. Cserkészszövetségek 1988 u tán Külön meg kell emlékezni a rendszerváltás után létrejött és cserkész elnevezést használó, úgynevezet alternatív cserkész egyesületekről és szövetségekről. Ezek közül jelenleg is működnek: Magyar Cserkészszövetség (vegyes fiú és leány csapatokkal) Magyar Cserkészleány Szövetség (csak lányok részére) Magyarországi Európai Cserkészek, Dunakeszi IFOFSAG, az Öregcserkész Világszervezet Magyarországi Gildéje (felnőtt férfiak és nők részvételével) Pár hónap vagy év alatt megszűnt vagy működését szüneteltette, illetve minimális létszámmal tevékenykedett több szervezet. Sajnos ezek csak a cserkész nevet vették fel és a cserkészeszme ápolásától távol maradtak. Ezért igen sokat rontottak a cserkészet hazai megítélésében: Európai Katolikus Cserkészek Magyar Szövetsége, Pusztaszabolcs, vezető: Baltási Nándor Független Magyar Cserkész Szövetség, Budapest, vezető: dr. Szűcs Albert. (Hungária) Magyar Cserkész Szervezet, Dunaújváros, vezető: Princz István. Lengyel- Magyar Cserkész Szövetség, Budapest, vezető: Antoniewicz Roland, majd Pálmafi József. MAGYAR CSERKÉSZCSAPATOK SZÖVETSÉGE, Budapest, vezetők: Morvay Péter, Papp Emil, dr. Bodolay Géza és Bodnár Attila, (vegyes fiú és leány csapatokkal, amelyek nagy része átlépett a MCSSZ-be vagy megszűnt, s így a szövetség is önfelszámolás következtében megszűnt) Magyar Cserkész Ifjúsági Szövetkezet és Iskola Szövetség, Budapest Magyar Cserkészlányok és Cserkészfiúk Szövetsége, Nagykáta, vezető: Szakos Ferenc, Gulyás Imre Magyar Cserkészszülők Egyesülete, Budapest, vezető: Mészáros Lajos.

16 28 29 A Cserkészszövetség jelvénye (1. sz. melléklet) A Szövetség jelvénye a stilizált Szent koronával ékesített cserkészliliom. A CSERKÉSZ FOGADALOM SZÖVEG (2. sz. melléklet) Én, fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, Hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom. A CSERKÉSZSZÖVETSÉG KÖSZÖNTÉSE Jó munkát! A CSERKÉSZSZÖVETSÉG JELMONDATA Légy résen! A CSERKÉSZSZÖVETSÉG SZÍNEI zöld sárga A CSERKÉSZTÖRVÉNY 1. A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond. 2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. 3. A cserkész ahol tud, segít. 4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint. 5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú. 6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. 7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik. 8. A cserkész vidám és meggondolt. 9. A cserkész takarékos. 10. A cserkész testben és lélekben tiszta. A KISCSERKÉSZTÖRVÉNY 1. A kiscserkész vezetőjére hallgat. 2. A kiscserkész uralkodik önmagán. A CSERKÉSZTISZTI FOGADALOM Én, becsületemre fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, Hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom! A rám bízott cserkészeket a legjobb tehetségem szerint nevelem és mindenben jó példával járok előttük. Példámmal és munkámmal arra törekszem, hogy a társadalom, a család és az egyes emberek életében a cserkésztörvények szelleme minél jobban megvalósuljon. Semmiféle vallás- vagy magyarellenes társulatnak tagja nem vagyok és nem leszek. A FELNŐTTCSERKÉSZ FOGADALOM Én, becsületemre fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, Hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom! Példámmal és munkámmal arra törekszem, hogy a társadalom, a család és az egyes emberek életében a cserkésztörvények szelleme minél jobban megvalósuljon. Semmiféle vallás- vagy magyarellenes társulatnak tagja nem vagyok és nem leszek. A KISCSERKÉSZ ÍGÉRET Én,. ígérem, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, ismerem a kiscserkész törvényt és azt megtartom.

17 30 31 (3. sz. melléklet) (4. sz. melléklet) Cserkészinduló (SÍK SÁNDOR verse, TURRY PEREGRIN zenéje) Fiúk, fel a fejjel, a harsona zeng, Álljunk csatasorba vidáman. Ránk vár a világ, ez a harc a mienk, Katonái vagyunk valahányan. Jó fegyverünk izmos karunk, Égő szemünk, vidám dalunk. Amerre nézünk, megterem A győzelem, a győzelem. Fiúk, fel a fejjel, az óra közel, Kel a magyar éjben a hajnal, Most kell az erős kar, a férfiú-mell, Ezeréves acél-akarattal. Zúg, mint a harci trombita: A Lomnic és a Hargita, Értünk kiált, felénk süvölt Az ősi föld, a drága föld. Szabadba fiúk! A nap arca nevet, Ott pezsdül a friss, tüzes élet. Járjuk be a mezőt meg a rengeteget, Szabad ott a szabadban a lélek! Ott szemben, szívben tiszta láng, S az Isten arca néz le ránk. Leheletén ott megterem Erő, szabadság, győzelem! Sík Sándor Megyeri hitvallás Őrt áll a Hold a Nagykevély felett. Ezer sátorban nyolcezer fiú Munkás nap után izmos álmot alszik. Kismagyarország nagyot álmodik. A völgyben itt-ott pislogó tüzek Föl-fölvetik még fáradt szemüket, És hunyorgatnak: Mire jó? Állok a dombon s birkózom magammal: Szorongatom a Mire jó? -kígyó, Az ezeréves őskígyó nyakát. És a kígyó sziszeg, sziszeg: Mit állsz itt, Te nagy bolond, gyereknél gyerekebb? Mire jó ez a cifra katonásdi? Poéta-álom, gyönyörű hazugság? A görgeteg elébe fekszel-é? Őserdők lángját kézzel olthatod? Foltos hullába támaszthatsz-e lelket? Nézd, délfelé pokolveres az ég. Tudod, mi az? A pesti éjszaka! Mozik reklámja, kávéházi csillár, Szeméremoltó színpadok tüze, Vadember-tánc őrjöngő forgatagja, Csupasz testeknek festett fénye-szennye, Lihegő, lázas, cigarettafüstös, Villanysugaras, izzó rothadás. Nem látod-e, hogy tántorog belé A céda fénybe minden, ami ép? A nemzet húsa, édes veleje, Haza és jövő és emberiség!

18 32 33 Halál, halál! Ezek itt alszanak! Meddig virrasztol ifjú álmukon? Hisz véreik, az édes véreik (Tegnap még ifjú-épek, mint ma ők!) Ott ránganak a Sátán ütemén! Odakerülnek ők is! Ha ma nem Holnap talán, vagy esztendő-ilyenkor: Mind ott kering a hullatánc-füzérben, És onnan nevet téged és Megyert, S az ezer-sátor gyerek-mítoszát! Bolond! Bolond! Poéta! Mire jó? Másfelé nézel? Keletre, nyugatra? Alföld! Dunántúl! Alszik. Minden alszik! És álmaik, merész nagy álmaik Meddig repesnek? Egyiké: a szomszéd Kövér telkéig, falu végéig; A másiké: hogy eztán tíz garast Kaparhasson kilenc helyett; A harmadik: hogy egy collal magasabb Székbe ülhessen, mint a többiek. Álom, álom! Ki hallja itt A Kárpátok sikongató szelét? Kinek fáj itt, ami téged gyötör? Ki sejti itt Megyernek álmait? Alföld? Dunántúl? Alszik. Vagy halott? S az Isten föltámaszt-e oly halottat, Aki jól érzi a sírban magát? Megyer? Ezeknek? Bolond! Mire jó? Te még tovább tekintel? Nyugaton, Északon, Délen hordozod szemed? Az Emberiségnek ültetsz új palántát? Főnixet vársz, újjá-kelő világot? Hát nem látod az üstököst az égen, Száz üstököst, vérfarkas hírnököt? Nem érzed-e, hogy az emberiség Mély szívében valami meghasadt? Ember volt mindig ember farkasa, De a farkas is falkában vonít; Most, most a farkas farkast fojtogat, Testvér testvérnek marcangolja torkát, Jóllakott éhest, éhes jóllakottat. Mert ütni fáj, mindenki érzi már. Fáj az ütöttnek, jobban az ütőnek, És mégis: őrült, gazdátlan kezek Céltalanul az izzó levegőben Csak kaszabolnak, zúznak, irtanak. S míg meggyalázva könyvet és keresztet, Az őrjöngő emberkirály Ízekre tépi teste templomát: Köröskörül a vérsötét egen Toronyodnak vigyorgó ördögárnyak: Vörös rém, sárga rém, fekete rém. Halál, halál! Emberhalál és istenalkonyat! Kettérepedt a korhadt földgolyó! Azt véled-e, hogy egypár brit suhanccal, Egy félmaréknyi germán álmodóval, Egy sátoralja vállas kismagyarral A hulló gömböt összetarthatod? A szálló Lelket visszakeltheted? Eredj, bolondos, magad-hitető! Hadd rúgja szét a szürkelábú hajnal A tábortűz haldokló hamvait, Eredj aludni, mint a csillagok, Aludni, mint az Isten. Nincs miért? S állván a zászlótartó domb fején, Ezer sátor fehér hullámain, Szeges sarkam a vén homokba vágom, Hogy a Vezérdomb fölsajog belé, És ajakammal nyolcezer fiú Énekel égre vallomást: Hiszek!

19 34 35 Hiszek! A tűzben, amely odalent parázslik, És holnap este újra föllobog, És minden este újra föllobog, És föllobog délen és északon, Egy tűz, száz tűz, ezer tűz, És föltüzel piros zsoltár az égre, És sápadt arcot rózsaszínre fest, És a szemekbe ősi lángot villant. A tűzoszlopban, amely gyújtatott, Olajmécs volt a katakomba éjén, És tábortűz a lappangó kurucnak. Hiszek a Tűzben, amely eljövendő, Amely a szívek katlanát feszíti, És el nem alszik pernye-szenny alatt. Hiszek a szélben, fürge cimboránkban, Amely a szemből álmodást söpör, És bacillust a rothadt utcalégből, Lobogót lebbent, lábat táncra szökkent, Nótát fakaszt és vitorlát dagaszt, S tábortüzeink dacos dallamát A Lomnic és a Hargita tövében Fülébe súgja testvértáborok Húnyó tüzét kavaró ikreinknek. Hiszek a földben, ifjú szép anyánkban, Hogy édesünk, nem morcos mostohánk, És ezer jóval boldog méhe áldott. Tudom, hogy már vajúdik és remeg: Már ideszült körém a semmiből Ezer sátort és nyolcezer fiút. Hiszem, hogy egyszer olyan dalra gyújt, Hogy meghallják a renegát kövek, Szétomlanak a gyilkos Bábelek, A hullamérges város-pörsenések Szűz bőre hamván fehérre simulnak, És mézes melle újszülött tején Új dallal emtet új embernemet. Hiszek! A kevesek egymásba tett kezében, A testvérszóban, a bajtársmarokban, Az érben, mely patak lesz és folyó, S halott tengerbe életet zuhant. A Szépségben, hogy szebb és édesebb A rútnál, és szürkét széppé tehet. A tiszta vízben, hogy sodorni tud, És ragadóbb a szennyvíz-áradásnál. A vízözönben, szeretetözönben, Jóság-galambban, Lélek-Ararátban. Mert hiszek az Igében, Mely elhangzott a teremtés felett, És testté lett az idők telijében. A Kovászban: Hogy emberségünk lomha derce-lisztjét Mégiscsak egyszer élővé keleszti. A Hegyi Beszéd próféta-szavát Falánk idők fertelmes bálna-gyomra Hiába nyelte el, lesz még egy harmadik nap, Mikor a mélyből felsüvölt a szó, És nem lesz, aki meg ne hallaná. A Mustármagban, mely kiszóratott, És szívében hordozza a jövőt, Mert újrazsendül minden ezerévben, És odatartja fészkes lombozatját Viharzilálta embermadaraknak, S testvérörömben elfér ágain Fehér madár és fekete madár És sárga és piros és minden. A Lélekben hiszek, Amely megzúdul ott, ahol akar.

20 36 37 (5. sz. melléklet) Hiszem, hogy zúdul, akar és teremt, Zúdul s teremt miáltalunk. A Lélekben, amely az élet, Amely tojáshéjat repeszt, Búzaszemet bukkant a hant alól, És sziklából Krisztust kelet. A Lélekben, amely bennünk dörömböl, És az idők méhében harsadoz, És énekel az ajkamon: Hiszek! Hiszek. És hogyha nem: hát akkor is! Ha mindhiába: akkor is! Ha minden álom: akkor is! Ha minden meghal: akkor is! A szép akkor is szép marad, A tiszta tiszta, rút a rút. Az Igazság igazság akkor is, Ha meg nem látja senki szem. A Szeretet mosolyog és szeret, És a kereszten is király. A tett különb a tunyaságnál, És hol a tépett lobogónál Tiszteletesebb szemfedő? Mert akit egyszer meglehelt a Lélek, Annak mindegy-lom élet vagy halál: Az él és áll és énekel és alkot, Megyeren és Magyarországon, Hét világrészen és a másvilágon, Az Isten őtet úgy segélje. Amen. (Megyeri cserkésztábor, július) Magyarország főcserkészei Gr. Teleki Pál június március 22. Tiszteletbeli főcserkész március április 3. (haláláig) Gr. Khuen-Héderváry Károly augusztus március 11. V. kisbarnaki Farkas Ferenc március április 14. (Haláláig viselte ezt a tisztséget, az emigrációban működő Külföldi Magyar Cserkészszövetség élén is.) Azóta főcserkész nem került kinevezésre. A Magyar Cserkészszövetség elnökei és elnöki jogkörrel megbízott vezetői Dr. Papp Gyula, elnök december június 28. A Magyar Cserkészszövetség és a Magyar Őrszem Szövetség június 28-án egyesült Magyar Országos Cserkész-Őrszem Szövetség néven. Az őrszem megnevezés hamar elmaradt a szövetség nevéből. Dr. Papp Gyula, elnök június július 1. Közben július 28-án kitört az I. világháború. Az országos vezetők frontszolgálata miatt a Budapesti Cserkészcsapatok Intéző Bizottsága vette át az irányítást. Dr. Orlay Antal, vezető július szeptember szeptember 23-án megalakult a Magyar Cserkészcsapatok Háborús Bizottsága, amely november 1-től Magyar Cserkészcsapatok Intéző Bizottsága néven működött tovább. Dr. Papp Gyula, ügyv. elnök szeptember április 8. Dr. Darvas Ferenc, ügyv. elnök április október 18. Dr. Morvay Győző, IB elnök, elnök november december 1.

A cserkészet pedagógiai jelentősége a nevelésben

A cserkészet pedagógiai jelentősége a nevelésben Márkus Tamás A cserkészet pedagógiai jelentősége a nevelésben A cserkészet egy önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúságnevelő mozgalom, amely elérhető mindenki számára származástól, kortól, nemtől, társadalmi

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Külügyi kézikönyv. Foreign relations handbook

Külügyi kézikönyv. Foreign relations handbook Külügyi kézikönyv Foreign relations handbook 01 Ti, mint cserkészek, sok nemzet fiainak nagy seregéhez csatlakoztatok, és minden földrészen lesz barátotok. /Lord Baden-Powell of Gilwell/. Cserkész Világtalálkozó

Részletesebben

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a OT 2013.01.12./1. titkárságvezetőt. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Mi a cserkészet? A cserkészélet közösségi formában érvényesül, őrsök, rajok, csapatok, kerületek és a szövetség.

Mi a cserkészet? A cserkészélet közösségi formában érvényesül, őrsök, rajok, csapatok, kerületek és a szövetség. Ebben az esztend őben van 125 éve, hogy Sík Sándor papkölt ő, cserkélszvezet ő született. Számos cserkészkölteményt írt, egyik leghíresebb köztük a Megyeri Hitvallás..Abból alábbi részlet:. Hiszek! A kevesek

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évrıl

Beszámoló a 2009. évrıl Beszámoló a 2009. évrıl Miért csináljuk? Hiszünk abban, hogy a baden-powell-i cserkészeszmény a mögöttünk levı század magyar valóságán és valóságain átszőrve elegendı inspirációt tud adni nekünk, amikor

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGI CSERKÉSZKÖRZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános rendelkezések 1.1 A Körzet jelvénye A VMCSSZ szervezetei hivatalos pecsétjeiken, leveleiken, irataikon és kiadványaikon,

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

2009. december 23. SZÁM

2009. december 23. SZÁM 2009. december 23. SZÁM Tartalom Karácsony 2. Krónika 3. Cikkek rólunk 4. Ének 7. Programok 8. 63. sz. Bessenyei György Cserkészcsapat Rábaköz Cserkészei 22. 2 Karácsony Süvöltő szél. A távolban két fénylő

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A 8633-as szovjet Mi 2 Magyarországon az első HA-BGH és a HA-BGO

A 8633-as szovjet Mi 2 Magyarországon az első HA-BGH és a HA-BGO A 8633-as szovjet Mi 2 Magyarországon az első HA-BGH és a HA-BGO A Magyarországra került számos Mi 2-es helikopter története között talán ezé a legérdekesebb, mivel csak a harmadik magyar lajstromjele

Részletesebben

Adatok a bonyhádi 179. számú II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat történetéhez

Adatok a bonyhádi 179. számú II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat történetéhez FAUSZT ANDRÁS Adatok a bonyhádi 179. számú II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat történetéhez A cserkészcsapat rövid története 1921 1922. tanév: Megalakult a cserkészcsapat, Zvarinyi János (Zerinváry) csapatparancsnok

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

A Győri Fotóklub Egyesület 2012 es aktivitása A 2013-as esztendőben 55 éves Győri Fotóklub Egyesület a 2012-es évben szép sikereket ért el hazai és nemzetközi pályázatokon. A 2012-es esztendőben 4 klubkiállításunk

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben

Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben Óriási lelkesedéssel és a tavalyihoz képest még több résztvevővel zajlottak az idei Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben.

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája Pályázó Pályázati kategória Terület Pályázat címe 1 Belső Tűz Legyél Te a Tűz! 2 Belső Tűz Alkossunk együtt! 3 ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő 4 Daniló

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

CSELEKVÉSI TERV 2013. /tervezet/

CSELEKVÉSI TERV 2013. /tervezet/ HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu CSELEKVÉSI TERV 2013. /tervezet/

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat:

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságra. A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves hangvételű levélben biztosítottak

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

A Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya

A Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya A Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya Hatályos: 2008. május 17-től * * A 2008. május 17-i közgyűlés által hatályba léptetett rendelkezések: 25. 4. bek.; 26. 1. bek. a) pont; 26. 1. bek. j) pont; 26.

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország Szakmai beszámoló Kisközösségben felnőve - utak és lehetőségek a határon túl (második rész) Időpont: 2014. október 3. Helyszín: 1014 Budapest, Magyarság Háza A megvalósított rendezvény célja volt: 1.)

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5.

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5. E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÉSZÍTETTE: AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

1.oldal MBÁ 2014-2015.ÉVI KATALÓGUS: (**) (o) [ ] 1990 Károli Biblia ajándék 30000 4039-4044 Foci VB 300 200 4500 4045 Foci VB blokk 550 550 3700

1.oldal MBÁ 2014-2015.ÉVI KATALÓGUS: (**) (o) [ ] 1990 Károli Biblia ajándék 30000 4039-4044 Foci VB 300 200 4500 4045 Foci VB blokk 550 550 3700 1.oldal MBÁ 2014-2015.ÉVI KATALÓGUS: (**) (o) [ ] 1990 Károli Biblia ajándék 30000 4039-4044 Foci VB 300 200 4500 4045 Foci VB blokk 550 550 3700 4046 Mikes Kelemen 50 10 1200 4047-4048 Ferenczy testvérek

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Eltűnő kultúrák nyomában

Eltűnő kultúrák nyomában Eltűnő kultúrák nyomában VI. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2009. október 5-12. Torockó-Verespatak--Gura Humorului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014

Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014 Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014 1 2 / Special Olympics Általános ismertető A Speciális Olimpia Nyári Európai Játéka Antwerpen városában, Belgiumban került megrendezésre 2014.

Részletesebben

Elnökségi beszámoló. A BUOD 3. ciklusának második két évéről. 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés

Elnökségi beszámoló. A BUOD 3. ciklusának második két évéről. 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés Elnökségi beszámoló A BUOD 3. ciklusának második két évéről 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés 2005. november. 5.-6. 1 Tartalomjegyzék 1. Tagegyesületek 2. Közgyűlések 3. Elnökségi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A 2010-es Külföldi Magyar. Jubileumi Nagytábor beindító ötletgyára

A 2010-es Külföldi Magyar. Jubileumi Nagytábor beindító ötletgyára A 2010-es Külföldi Magyar Cserkészszövetség Jubileumi Nagytábor beindító ötletgyára Tekintsünk vissza a 2005-ös KMCsSz Jubileumi Nagytábor értékelésébe... .. A lovagok nyomában... A 2005-ös JUBI TÁBOR

Részletesebben

Barátság Nyugdíjas Klub

Barátság Nyugdíjas Klub Barátság Nyugdíjas Klub Az 1964/65-ös évben kezdődött országos kezdeményezésre a felnőttek kiscsoportos foglalkoztatásának szervezése. Győrszentivánon a helyi kultúrház vezetője: Winkler János, segítőtársa

Részletesebben

PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11

PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11 PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11 légpuska 20, "A" kat. leány I. Fábián Fanni 2000 Arany János Ált. Isk. Százhalombatta

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma a Balatoni Múzeum 3507/00097 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására, azaz A Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2012. november 16. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Ép testben ép lélek A túrkevei Kaszap Nagy István

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben