Gödöllői Múzeumi Füzetek 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gödöllői Múzeumi Füzetek 11."

Átírás

1

2 Gödöllői Múzeumi Füzetek 11.

3 A MAGYAR CSERKÉSZET TÖRTÉNETE 1910-TŐL NAPJAINKIG Kiállítási katalógus Szerkesztette: G. Merva Mária Gödöllő 2009

4 5 Állandó kiállítás a Gödöllői Városi Múzeumban október 20-tól A kiállítást rendezte: Bokody József, Czeglédi Noémi és G. Merva Mária A kiállítást kivitelezte: Mayer Róbert A kiállítás létrejöttét segítette: Csepregi Márton, Fábián Balázs, dr. Ferencz Mária, Guba László, Pétery István, Tóbiás Csaba A könyvet tervezte: Kecskés Zoltán TARTALOMJEGYZÉK Bokody József: A MAGYAR CSERKÉSZET TÖRTÉNETE 1910-TŐL NAPJAINKIG 7 Megszületik a cserkészet 7 A magyar cserkészet újjászületése a rendszerváltozás után 21 Cserkészszövetségek 1988 után sz. melléklet A Cserkészszövetség jelvénye, törvényei sz. melléklet Cserkész fogadalmak sz. melléklet Cserkészinduló sz. melléklet Sík Sándor: Megyeri hitvallás sz. melléklet A magyar cserkészet vezetői 37 Támogatók: Filesystem Kft., Gödöllő Gödöllő Város Önkormányzata Magyar Cserkészszövetség Magyar Öregcserkészek Oktatási és Kulturális Minisztérium Varga és Fiai Kft., Gödöllő Városi Múzeum, Kőszeg 6. sz. melléklet Nemzetközi cserkésztalálkozók, jamboree-k sz. melléklet Válogatás a Cserkészgyűjtemény kincseiből sz. melléklet Köztéri cserkész emlékművek, szobrok és emléktáblák 57 Czeglédi Noémi Phd: MŰTÁRGYJEGYZÉK 67 Szentes Róbert: Angol összefoglaló / English résumé 105

5 A MAGYAR CSERKÉSZET TÖRTÉNETE 1910-TŐL NAPJAINKIG Megszületik a cserkészet A XX. század első évtizedében Robert Baden-Powell ( ) brit tábornok, felhasználva a búr háború alkalmával, Mafeking város ostrománál szerzett tapasztalatait visszatérve Londonba, 1907-ben összefogta a város kallódó fiataljait és megrendezte az első cserkésztábort. Megtanította a fiatalokat a szabadban élés örömére, egymás megbecsülésére, a természet szeretetére, a szükséges kézügyességekre és tennivalókra. Ezután részletesen kidolgozta elképzeléseit és 1908-ben életre hívott egy új ifjúsági mozgalmat, a scoutingot, magyarul a cserkészetet. Baden-Powell, cserkésznevén Bi-Pi, még ebben az évben megírta a cserkészetről szóló elképzeléseit, a Scouting Robert Baden-Powell for boys című könyvét, a Cserkészet fiúknak című munkáját. Ez lett a világ cserkészetének vezérfonala. A cserkészet politikamentes szervezet és valláserkölcsi alapon áll. Tehát egyik párthoz sem tartozik és egyik egyház sem sajátíthatja ki a maga részére. A munka 6-8 fős őrsökben történik, 1-2 évvel idősebb őrsvezető irányításával. A jellemnevelés és a tanulás gyakorlati cselekvés alapján, a cserkésztörvények és a fogadalom szellemében történik. A cserkész ezek szerint él, tanul, dolgozik a fogadalom letételétől élete végéig. Baden-Powell meghatározása szerint a cserkészet célja a talpraesett, a gyakorlati életben jártas, Isten-hívő, másokon segíteni kész, természetszerető, vidám, de meggondolt fiatalok nevelése. A cserkészet mindenki előtt nyitott, származásra, fajra és vallásra való tekintet nélkül. Három alapelve: az Isten, haza és embertárs iránt önként vállalt kötelezettség feltétlen betartása, a cserkésztörvények szellemében való élés, a mások iránti gyöngédség, s ugyanakkor saját magával szembeni szigorúság. Ezt a hármas kötelezettséget jelenti a cserkészköszöntésre felemelt három ujj, s a kisujjra ráhajtott nagyujj pedig a nagy védi a kicsit magatartást szimbolizálja. Jelenleg 158 országban van cserkészet és csak 6 ország maradt távol a mozgalomtól. 7

6 8 9 A magyar cserkészet története Magyarországon már nagyon hamar megismerkedhettek a cserkészettel. Baden- Powell könyvét Králik László tanár, a Kegyes-tanítórend vezetése alatt álló Nagybecskereki Községi Főgimnázium 1909/1910. évi értesítőjében 132 oldalon keresztül ismertette. Főleg a pedagógusok, de más ifjúsági vezetők is felfigyeltek a cserkészetre és azon nyomban megkezdődött a szervezkedés. Megyercsy Béla és Szilassy Aladár 1910-ben ifj. Szilassy Aladár dr. és Megyercsy Béla református lelkész megalakította az első cserkészcsapatot Magyarországon a Budapesti Ifjúsági Egyesületben ben sorra alakultak a csapatok, az Egyetemi Főgimnáziumban Kánitz István, a Regnum Marianum-ban Izsóf Alajos, a Zászlónk főszerkesztője, a Budapesti Piaristáknál Sík Sándor közreműködésével. Ezután dr. Radványi Kálmán, Papp Gyula és sokan mások is megkezdték a szervezést. Králik László Dr. Sík Sándor 1912-ben a Stockholmban megrendezett olimpián hatalmas cserkészbemutatót rendeztek. Erről a hazai sajtó is beszámolt, amely segítette a cserkészet kibontakozását és elismertetését. A működő csapatok szükségesnek érezték, hogy összefogjanak, hogy közösen dolgozzanak, ezért december 28-án Budapesten, Dr. Papp Gyula a Kálvin-téri református templomban megalakították a Magyar Cserkész szövetséget. Elnöke dr. Papp Gyula lett. A közgyűlésen elfogadták a 10 törvényt (1. sz. melléklet) és a fogadalmak szövegét (2. sz. melléklet). Kánitz István és csapata 1913-ban Sík Sándor piarista papköltő versét Turry Peregrin oboaművész, zeneszerző megzenésítette s ez lett a magyar cserkészet indulója. (3. sz. melléklet.) Ugyancsak 1913-ban létrejött egy hasonló szervezet, a Magyar Őrszem Szövetség, de rövid működés után már júniusban egyesült a két szervezet Cserkész-Őrszem Szövetség néven. Folyóiratuk a Cserkészőrszem volt, melyet Tas József szerkesztett. A Szövetség nevéből hamarosan elmaradt az Turry Peregrin Őrszem elnevezés. Még ebben az évben megrendezte a Zászlónk folyóirat szerkesztősége a II. vági tutajutat Kralovantól Komáromig, 6 tutajjal és 106 cserkésszel. A kibontakozást az I. világháború új tartalommal töltötte meg. A csapatok erőn felüli cserkészmunkát vállaltak. Tevékenységük elsősorban a frontra induló katonavonatok, az onnan érkező sebesült szerelvények fogadása volt. A szolgálat a Magyar Mentőegyesület igazgatójának, dr. Kovách Aladár cserkésztisztnek vezetésével történt, a katonákat étellel, itallal látták el, segítették a sebesülteket, özvegyeket és árvákat. Ravasz Árpád Szolgálatot láttak el a kórházakban is, hírvivők, futárok voltak. A cserkészek közül sokan hősi halált szenvedtek vagy fogságba kerültek. A létszám főről főre csökkent. A Szövetség munkáját a Budapesti Cserkészcsapatok Intéző Bizottsága, dr. Orlay Antal vezetésével irányította. Már 1918-ban újra kezdte működését a Magyar Cserkészszövetség dr. Darvas Ferenc, majd dr. Morvay Győző vezetésével ben a Tanácsköztársaság betiltotta, júniusban Bokor Miksa tanár vezetésével a cserkészcsapatokat úttörőcsapatokká szervezték. A munka azonban a legtöbb helyen - főleg vidéken - a régi, megszokott keretek között haladt tovább. Végül szeptember 21-én újból megalakulhatott - most már harmadszor - a Magyar Cserkészszövetség. Elnöke Ravasz Árpád lett május 5-én Schelken Oszkár és kisbarnaki Farkas Ferenc vezetésével önállósult a Nyugat-Magyarországi Cserkész Szövetség. Elnöke Esterházy Pál herceg volt április 22-től ismét, mint a Magyar Cserkészszövetség III. Szombathelyi Kerülete működtek tovább június 4-én aláírásra került a trianoni békediktátum. Ezzel a magyar cserkészek nagy része külföldre került. Ugyanabban az évben a Londonban az Olympia Hallban megtartott első jamboree-n a magyar cserkészek nem vehettek részt.

7 ban megalakult a Nemzetközi Iroda, melynek alapító tagja volt a Magyar Cserkészszövetség. Ugyancsak ekkor indult meg a Magyar Cserkész című folyóirat Temesy (Hermann) Győző szerkesztésében. A felsoroltakon kívül áldozatkész vezetők voltak: Gerő László, Karácsony Sándor, Faragó Ede, dr. Zsembery Gyula, dr. Major Dezső, dr. Molnár Frigyes, dr. Borsiczky Sándor, Éry Emil és mások Megindult hivatalosan is a vízicserkészet dr. Zsembery Gyula vezetésével, majd a következő évtizedekben kitűnően szerepeltek a világtalálkozókon és versenyeken. Az első vízi cserkészek május 29-től Sík Sándor lett a Magyar Cserkészszövetség elnöke. A cserkészet életrendezés, stílus, életforma írta Sík Sándor a Fiatal Magyarságban. Egészre irányul, nem rész letre. Nem mi, hanem hogyan... Elveit, ideáljait, gyakorlati programját mind másoktól vette: evangéliumból, nemzeti múltból, gyakorlati emberektől; a speciálisan cserkészi abban van, ahogyan összeköti és megvalósítja őket... A cserkészet, valamennyi mellékágával együtt, lényege szerint pedagógiai mozgalom, amely elő akar készíteni a jó polgárságra. A magyar cserkészpedagógiát Sík Sándor dolgozta ki, a jellemformálással kapcsolatos nézetei az emberebb ember, magyarabb magyar jelmondatba sűrítve végigkísérték a magyar cserkészet történetét. Kezdeményezésére az 1920-ban alakult első leánycserkész csapatok öszszefogására létrejött a Leánycserkész Intéző Bizottság Gerely Jolán elnökletével ben Lindenmeyer Antónia lett az elnök és Zimmermann Rózsi az országos főtitkár december 27-én megalakult az önálló Magyar Leánycserkész Szövetség Lindenmeyer Antónia elnökletével, aki 1944-ig töltötte be ezt a tisztséget. A fiúcserkészeknél május 28-án Witz Béla vette át az elnöki tisztséget. Lindenmeyer Antónia Temesy Győző Gróf széki Teleki Pál június 10-től gróf Teleki Pál lett az első főcserkész március 22- én betegsége miatt lemondott. Ezután mint tiszteletbeli főcserkész vett részt a munkában. Utóda augusztus 13-tól március 11-ig ifjabb gróf Khuen-Héderváry Károly. Hédervári birtokán szervezték meg az első vezetőképző táborokat. Gróf Khuen-Héderváry Károly áprilisában megalakult a Cserkész Nagytanács Albrecht főherceg vezetésével. Az augusztus között a magyar cserkészek részt vettek a 2. világjamboree-n Koppenhágában, az akkor cserkész világbajnokságnak kiirt világtalálkozón, Temesy Győző táborparancsnok, Sztrilich Pál és Faragó Ede táborparancsnokhelyettesek vezetésével. A tábori versenyeken a magyar fiúk a 3. helyet szerezték meg, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok mögött. Egyik éjjel hatalmas vihar volt, elmosta szinte az egész tábort, nagy meglepetésre csak a magyar csapat sátrai maradtak állva, minden baj nélkül. Bi-Pi külön megdicsérte ezért a magyar fiúkat. Ebben az évben megindult a Vezetők Lapja. V. Faragó Ede és Gundrum Kázmér Dr. Sztrilich Pál 1926-ban az Újpesti-szigetre tervezett Nemzeti Nagytábort a Duna áradása miatt Teleki Pál irányításával és Ulbrich Hugó vezetésével áttelepítették Újpest- Megyerre. Dr. Sík Sándor táborelnök és Selkey (Schelken) Oszkár táborparancsnok vezetésével rendezték meg fő köztük számos külföldi - részvételével, nagy sikerrel. A nagy táborozásról írta Sík Sándor a Megyeri hitvallás című költeményét, mely máig nagyon népszerű a cserkészek körében. (4. sz. melléklet.) Fodor Ferenc Schelken Oszkár Ulbrich Hugó, a megyeri nagytábor vezetői

8 12 13 Az év nevezetes volt a Szövetség történetében, ekkor létesült ugyanis a Cserkészház Budapesten az V. kerületben, a Hajnal (később Nagy Sándor, ma Nagysándor József ) utca 6. szám alatt, benne a Cserkészbolt Asbóth Oszkár vezetésével, majd dr. Major Dezső ügyvezetésével. A Magyar Cserkészszövetség székháza 1948-ig. Budapest, V. Nagy Sándor utca 6. Továbbá ebben az évben alakították ki a Hárshegyi Cserkészparkot dr. Sztrilich Pál (Polcsi bá) parancsnokságával és Balla Dezső gondnokságával. Ekkor létesült a Központi Vízitelep dr. Zsembery Gyula parancsnoksága alatt, majd Hábl Károly, a hazai kajakozás elterjesztője, illetve dr. Báthori József vezetésével. A Magyar Cserkészszövetség 1927-ben Gödöllőn díszzászlót kapott, mely a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona és jelenleg az állandó kiállításon látható. A fehér selyem zászló egyik oldalán a csodaszarvas története elevenedik meg, melyet Nagy Sándor festőművész, a gödöllői művésztelep ( ) egyik alapító tagja tervezett és felesége, leánya és annak barátnője hímezett a gödöllői szövőműhelyben. Valószínűleg emiatt lett az 1933-as gödöllői jamboree emblémája a csodaszarvas, ami szintén Nagy Sándor munkája. Az országos cserkészzászló hátoldalán Nagymagyarország 64 vármegyéjének címerei sorakoznak, melyeket külön-külön a megyék hímeztek ki. Nagy Sándor: Országos cserkészzászló, 1927 Dr. Major Dezső Balla Dezső A helsingöri vízi versenyeken elsöprő győzelmet aratott a magyar csapat, 6 első és 5 második helyet szerzett meg és a fődíjat is hazahozhatta. Decemberben a kanderstegi síversenyeket is megnyerték a 25. sz. Szent Imre, majd a 11. sz. Bocskai cserkészcsapatok versenyőrsei segítségével. A győzelmet még két alkalommal megismételték, így 1929-ben a vándorserleg véglegesen a magyar cserkészek birtokába került. A Helsingöri fődíj 1928 májusában Baden-Powell feleségével Magyarországon járt. Tiszteletükre cserkésznapot rendeztek cserkész részvételével a Fradipályán. Ezután Parádon, a Leánycserkész Világgyűlésen megalakult a Cserkészleány Világszövetség. Júliusban Tihanyban rendezték meg a nemzetközi vízi versenyeket, igen nagy sikerrel július 31 augusztus 11-ig - az olimpia miatt egy évvel elhalasztva - az angliai birkenheadi Arrowe-parkban került megrendezésre a 3. jamboree, ahol Temesy Győző vezetésével, a táborverés, fegyelmezettség területén, valamint a kajak és vízisí versenyeken szép eredményeket értek el a magyar cserkészek. A magyar zenekar a táborozó cserkészek és a látogatók kedvence volt. A világkonferencián gróf Teleki Pált beválasztották a 9 tagú tanácsba, a Világcserkészet Intéző Bizottságába. A jamboree után a 852 fős magyar csapatot 10 napra Lord Rothermere vendégül látta Londonban. Búcsúzóul minden fiú egy ezüstórát kapott ajándékba. Lord Rothermere ( ) brit sajtómágnás és politikus volt, akinek 1927-ben történelmi nevezetességű cikke jelent meg a Daily Mailben Hungary s Place in the Sun (Magyarország helye a Nap alatt címmel, melyben a magyar revízió mellett állt ki. Lord Rothermere ajándékórája a magyar cserkészeknek 1929-ben

9 14 15 Kolozsváry Béla Ebben az évben alakította meg Sztrilich Pál a Helyi, majd új nevén a Hárshegyi Őrsvezetők Körét, a HÖK-öt, és beindította a forgószínpad kiképzést után a HÖK átalakult és Honvéd Őrsvezetők Köre néven, Kolozsváry Béla irányításával dolgozott tovább. Bárdos Lajos szerkesztésében megjelent a 101 Magyar népdal című nótáskönyv cserkészek részére. Bárdos Lajos Gróf Teleki Pál Dr. Sík Sándor V. Kisbarnaki Farkas Ferenc 1931-ben megindult a cserkész vitorlázó repülés a budaörsi repülőtéren, majd 1934-től a Hármashatár-hegyi repülőtéren Ulbrich Hugó, Rotter Lajos és Steff Tibor, majd később Bisits Tibor, Bukovinszky Zoltán és mások vezetésével. Egymás után születtek meg id. Rubik Ernő csodálatos vitorlázó repülőgépei. Az évi badeni világkonferencián az USA, Csehszlovákia, Hollandia és mások előtt az 1933-as 4. világjamboree rendezési jogát Magyarországnak ítélték. Beindult a Fiatal Magyarság, melyben Teleki Pál, Sík Sándor és a többi vezető irányvonala mellett Kovács Imre és Morvay Péter népi irányzata is helyet kapott. Vidovszky Kálmán 1932 februártól Vidovszky Kálmán lett ideiglenesen a megbízott elnök. Ez évben a lengyelországi Garcziny-szigeten levő vízi jamboree-n az 1. és 3. helyezést érte el a magyar csapat. Áprilisban dr. Papp Antalt választották meg a Szövetség elnökének. Dr. Papp Antal augusztus 2. és 15. között került megrendezésre Gödöllőn a 3. világjamboree Bi-Pi részvételével. Hatalmas munkával óriási sikert ért el a magyar cserkészet. Bemutatkozása a világnak nagyon jól sikerült. 54 nemzet cserkésze vett részt kisegítő közreműködésével. A tábor parancsnoka gróf Teleki Pál volt, a helyettesek dr. Sík Sándor és dr. Papp Antal, a tábor vezérkari főnöke pedig vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc. Bi-Pi hazautazása előtt szép köszönőlevelet írt Horthy Miklós kormányzónak (7. sz. melléklet). Ekkor a magyar cserkészet fénykorát élte. Közismertté vált Márton Lajos grafikus-festőművész, a cserkészek közkedvelt Mártonkája, aki több száz cserkészképet és könyvillusztrációt készített. Munkáját tanítványa és munkatársa, Kékesi László grafikus-festőművész folytatta. Külön érdekesség volt a gödöllői jamboree-n a Tiroli kereszt az osztrák táborban. A Tiroli keresztet 1930-ban a Szent Imre herceg halálának 900. évfordulóján rendezett Márton Lajos: Önarckép ünnepségek alkalmából hozták Budapestre. Egy halli fafaragó-művész, Andreas Crepaz készítette. A Wilten Lövészcsapat és kb. 600 népviseletbe öltözött tiroli szétszerelt állapotban, vonaton és hajón hozta Budapestre. A fából készült kereszt 600 cm magas, a rajta lévő, ugyancsak fából faragott Krisztus teste 286 cm. A művész a keresztet itt állította össze. A kereszt a Szent Imre év után a budapesti Szent Domonkos templomba került. Az 1933-as jamboree alkalmával az osztrák cserkészek innen kölcsönözték ki és ezzel vonultak fel a jamboree megnyitóján, majd a tábor főterén állították fel. Fennmaradt ebből az időből egy fotó, amelyen a fák lomjai és a szél különös játéka folytán a kereszt bal oldalán Nagymagyarország s benne a Trianon utáni Magyarország térképe létható. A Tiroli kereszt a gödöllői jamboree-n 1933-ban

10 ben megindult a rövidhullámú rádióamatőr munka és 1937-ben létesült a Központi Rövidhullámú Rádióállomás HA6K hívójellel, amely ma HA5MCS hívójelre jelentkezik. Nagyon népszerűek voltak a Hárshegyi Cserkészparkban és a kerületi cserkészházakban működő rádióállomások ben a lengyelországi spalai Lengyel Nemzeti Nagytáborban 550 fővel vettek részt a magyar cserkészek, ahol Teleki Pál vezetésével több száz talicska földet vittek a Pilsudski-emlékmű részére tervezett domb építéséhez ban a berlini olimpián a magyar cserkészek is jól szerepeltek: Csík Ferenc megnyerte a 100 méteres gyorsúszást, Rotter Lajos pedig a 326 km-es Berlin- Kiel útvonalon a Nemere nevű, motor nélküli, vitorlázó repülőgépével világrekord táv-célrepülést hajtott végre. Rotter Lajos A cserkészetben akkor már több neves ember is tevékenykedett, politikusok, tudósok, művészek, például Teleki Pál, Sík Sándor, Karácsony Sándor, Szent-györgyi Albert, Márkus Miklós, Bárdos Lajos július 31 augusztus 14. között az 5. jamboree-t Vogelenzangban, Hollandiában rendezték meg. Kolozsváry Béla vezetésével 500 magyar cserkész vett részt rajta, Balla Dezső, Szurmay Tibor és Kelecsényi Gábor közreműködésével. A néptánccsoport Vida Vilmos és Nemere János, a zenekar Kiel Ernő karnagy vezetésével ért el nagy sikert. A kajakosok újból megszerezték az első helyet. A díjkiosztáskor Bi-Pi a következőkkel adta át a díjat: Ti magyarok még mindig a régiek vagytok. Örülök, hogy most is ti győztetek. A csapatoknál igen komoly munka folyt. Híres parancsnokok, például a 14. sz. Hollóknál Mattyasóvszky Kasszian atya vagy a 309. sz. Assisi Szent Ferenc csapatnál Szabó Bendegúz, Böndi bá tette vonzóvá a cserkészetet. Meg kell emlékezni még gróf Teleki Lászlóról is, a Szövetség külügyi vezetőjéről. Mattyasóvszky Kasszian Szabó Bendegúz Csík Ferenc 1938-tól a bécsi döntések alapján visszacsatolt területeken újra indult a magyar cserkészet. A Felvidéken Mrenna József, Bíró Lucián, Hornyák Odilló és Beszédes Lajos voltak a vezetők. Erdélyben Puskás Lajos, Pataki József, Szakács Antal, Józsa János, Balzsek Róbert és mások irányították a csapatokat. A cserkészfiúk és leányok nagymértékben kiveszik a részüket az Eucharisztikus Kongresszus rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában február 16-án ismét gróf Teleki Pál lett a miniszterelnök, cserkészmunkáját azonban nagy elfoglaltsága mellett is tovább folytatta. A Nemzetközi Leánycserkész Szövetség 1938-ra tervezte a 10. éves jubileumi nemzetközi táborozását Magyarországon. A Szent Év és az Eucharisztikus Kongresszus miatt azonban erre 1939 augusztusában került sor Gödöllőn. A leánycserkészek béketalálkozóján a Pax Tingen, hazai és külföldi cserkészleány vett részt. Bi-Pi betegsége miatt nem tudott jelen lenni, de levelében köszöntötte a rendezőket és a résztvevőket. (7. sz. melléklet.) A tábor végén a távoli országokból érkező lányok még haza sem értek, szeptember 1-jén kitört a II. világháború. Pax Ting-jelvény november 13-án először, majd több esetben is, Palló Imre országgyűlési képviselő interpellációjában kirohant a cserkészet ellen, melyet Teleki Pál viszszautasított január 8-án meghalt lord Robert Baden-Powell, a cserkészet megalapítója, a világ főcserkésze. A jobboldal ezt az alkalmat is felhasználta a cserkészet elleni támadásokra április 3-án meghalt gróf Teleki Pál miniszterelnök, tiszteletbeli főcserkész, halálával a magyar cserkészet nagy támogatóját veszítette el. A háború alatt, ben a Magyarországra telepített bukovinai székely gyerekeknek sorozatban cserkésztáborokat szervezett a Szövetség ben felerősödött a katonai vezetés óhaja, hogy a cserkészet olvadjon be a levente intézménybe. Végül a kormányzó óhajára kiadott miniszterelnöki rendelet ezt megakadályozta, de ezzel egyidejűleg megkezdődött a cserkészszövetség helyett a Magyar Cserkészmozgalom szervezése. Március 11-től kinevezésre került a harmadik főcserkész vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc személyében, aki katonatiszt volt, a Ludovika Akadémia parancsnoka. Ő kiállt a cserkészeszme mellett, de csak részben sikerült megvédenie a cserkészet érdekeit március 28-án Éry Emilt megbízott elnöknek, majd augusztus 1-től országos parancsnoknak nevezték ki. Éry Emil

11 18 19 Az 1940-es évek elejétől nagy erővel bontakozott ki a regös mozgalom, a magyarság, a magyar falu, a parasztember, a paraszti kultúra megismerésére és terjesztésére. A II. világháború alatt ismét a karitatív munka került előtérbe. Az Önkéntes Mentőcsapatok légoltalmi, illetve légvédelmi figyelő szolgálatot, romeltakarítást, hírvivést, elsősegélynyújtást végeztek, kiszolgálták a katona- és sebesültszállító vonatokat, istápolták az árvákat és özvegyeket, gyűjtöttek a fronton lévő katonáknak. A csapatokban és a központi szerveknél működő felnőtt vezetők nagy része a fronton vagy a hátországban teljesített katonai szolgálatot, így a cserkészmunkát a éves őrsvezetők és segédtisztek vezették. Sokszor a parancsnok vagy a rajtiszt tábori levelezőlapon küldte az iránymutatást második felében, az ostrom alatt minden közös cserkészmunka leállt. A cserkészek az utolsó összejövetelen kapott intelmek alapján öntevékenyen dolgoztak tovább a cserkésztörvények szellemében: A cserkész ahol tud, segít. A Magyar Leánycserkész Szövetség elnöke 1944-től Zimmermann Rózsi lett október 15-én a Magyar Cserkészszövetség vezetősége írásbeli rendeletet kapott, hogy a cserkészet alakuljon át Hungarista Őrszem mozgalommá. Erre a cserkészet ellenállása és a háborús események miatt már nem került sor. Az ostrom és a szovjet megszállás után 1945 februárjában ismét megalakult a Cserkész Intéző Bizottság. Jánosi Sándor lett az ügyvezető elnök. Létszámban megfogyva, kevés vezetővel, kifosztott cserkészotthonokban, szétvert repülőtereken, vízi telepeken újraindult a cserkészmunka. Jánosi Sándor November 11-én újjáalakult a Magyar Cserkészszövetség gróf Teleki Géza elnökletével. A korábbi jobboldali támadások után most a baloldal erőteljes akciója indult meg a cserkészet akadályozására, szétverésére önkényeskedésekkel, személyek elhurcolásával. Ugyanakkor 500 csapatban fölé emelkedett a cserkészek száma. Több cserkész-összesküvést lepleztek le, például Szombathelyen, Baján és máshol. Rajk László belügyminiszter május 13-án elrendelte a szövetség munkájának felülvizsgálatát, majd július 19-én feloszlatta a Szövetséget. Július 22-én közgyűlést hívattak össze, ahol a népi szárny vezetésével megalakult a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége. Az elnök Karácsony Sándor, ügyvezető elnök Farber József, főtitkár Jánosi Sándor lett. Még ebben az évben Németországban munkához látott a Nyugatra került cserkészvezetők közreműködésével a Hontalan Sasok csoportosulása, majd a Teleki Pál Munkaközösség, a kint élő magyar cserkészek összefogó szervezete augusztus között még egyszer felragyog a magyar cserkészek csillaga, Franciaországban a 6. moissoni jamboree-n. Az erősödő kom munisták vezetője, Rákosi Mátyás nem járult hozzá a magyar cserkészek kiutazásához. Veres Péter népi író, a Nemzeti Parasztpárt vezetője, miniszter a cserkészek kérésére járt nála több ízben, mondván, hogy ha nem utazhatnak ki a magyar fiúk, a világ meggyőződik arról, hogy nálunk milyen terror uralkodik. Végül az eredetileg felkészített 400 fő helyett csak 200 fiú utazhatott el a Francia Államvasutak felajánlott vonatán. A fiúk meghálálták a bizalmat ügyességükkel és szerénységükkel. Rábai Miklós vezetésével a magyar népi ének- és tánccsoport, és a debreceni bábosok Vízváry László irányításával belopták magukat a táborozók szívébe. Sikerük leírhatatlan volt. A kajak ügyességi versenyen több száz induló között indult 4 magyar kajakos - kiket megszóltak a kissé kopott és agyonjavított kajakjukért - a selejtezőkből bejutottak a 20 fős döntő futamba, majd ott az első négy helyezést is megszerezték. Ez volt sokáig az utolsó jamboree, amelyen magyar cserkészek részt vehettek. Rábai Miklós A franciaországi Moissonban 1947-ben megtartott jamboree területén egy keskeny vágányú kisvasút reggeltől estig, megállás nélkül szállította a táborozókat. Körbe-körbe járt a táborban, amelyre menet közben lehetett fel- és leszállni. Ez adta az ott lévő magyar cserkésztiszteknek az ötletet, hogy a Csillebércen kialakítandó új Cserkészparkhoz, illetve 1948 augusztusában ott létesítendő 1848-as táborhoz egy ilyen kisvasutat építsenek. A Magyar Cserkészszövetség megkezdte a szervezést, de az általuk meghirdetett jubileumi tábort, a hatalomra került Magyar Dolgozók Pártja segítségével az utolsó pillanatban az úttörők vették át. Így jött létre az Úttörőváros és az Úttörővasút. A jamboree-ról hazaérve október hóban megalakult a Cserkész-Úttörő Öszszekötő Bizottság március 25-től Farber József lett az ügyvezető elnök. Mindenki tudta, hogy ez a magyar cserkészet végét jelenti. Így is történt, az 1948 június 27-i közgyűlés határozata alapján a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége hivatalosan beolvadt a Magyar Úttörők Szövetségébe. A szeptemberi átadásig dr. Erdélyi Ferenc volt az elnök. Ezzel egyidejűleg megszüntették a Nemzetközi Irodai tagságot is. Elvették a cserkészek otthonait, létesítményeit, táborozó és más felszereléseiket, elkobozták vagy szétszórták az irattárakat, könyvtárakat. Erőteljes hajsza kezdődött a cserkészvezetők ellen, zaklatások, házkutatások következtek, s aki a szép szónak nem engedett, találtak koholt vádat, hogy internálják, bebörtönözzék vagy kivégezzék. Még a Gödöllőn 1943-ban felállított jamboree emlékszobor is útban volt, ledöntötték és ismeretlen helyre szállították. Volt, aki behódolt és az úttörők között találta meg helyét. Sajnos tévedtek, mert igen hamar eltávolították az úttörők közé állt egykori cserkészeket.

12 20 21 A hatalom a Magyar Cserkészleány Szövetség megszüntetéséről elfelejtkezett. A lehetőségek beszűkülése, majd teljes megszűnése miatt a Szövetség kénytelen volt kimondani az február 27-i közgyűlésen a munka megszüntetését. A két szövetség tagjainak többsége azonban sportegyesületekben, főleg a természetbarát szakosztályokban vagy más egyházi szervezetekben és civil klubokban tevékenykedett tovább. Kirándultak, táboroztak, cserkészszerűen éltek, csak ezt nem mutathatták ki. A hamu alatt tovább izzott a parázs, várva, hogy az újrakezdés szele mikor lobbanthatja újból lángra a cserkészeszme tábortüzét. Ezután a Németországban működő Teleki Pál Munkaközösség felvette az itthoniak kezéből kicsavart zászlót és tovább vitte a Magyar Cserkészszövetséget Európában, Észak- és Dél-Amerikában, majd Ausztráliában és Afrikában is. Mindenhol, ahol magyarok éltek ben a Szövetség központját Európából Garfield-be, Észak-Amerikába tették át. Fő szervezőjük és vezetőjük kisbarnaki Farkas Ferenc főcserkész volt, továbbá Bodnár Gábor, Mattyasovszky Zsolnay Miklós és sokan mások. Európában pedig Kölley György és Galambos Ireneusz atyák irányításával tevékenykedett sok magyar cserkészvezető. Bodnár Gábor Mattyasovszky Zsolnai Miklós Kölley György A kemény diktatúra idején búvópatakként működött a hazai cserkészet ban azonnal megkezdődött az újjászervezés, de amint a forradalom, ez a kezdeményezés is hamar elbukott tól 1988-ig a Cserkész Világszövetség főtitkára és a World Organization of the Scout Movement vezérigazgatója a magyar származású emigráns, svájci állampolgár dr. Nagy László cserkésztiszt lett. A mozgalmas 22 év történetét a 2001-ben magyarul megjelent A föld gömbölyű című könyvében írta meg. Dr. Nagy László A hazai elnyomás puhulásával újabb kibontakozás kezdődhetett. Az július-augusztusi Pedagógiai Szemlében megjelent Mészáros István Cserkészet és pedagógia című tanulmánya, amely igen nagy vitát váltott ki. Majd a Kritika 1985 júniusi számában fejtette ki eltérő nézeteit Mészáros István és E. Fehér Pál. Megindult az erjedés és egyre több sajtóanyag, tanulmány jelent meg a cserkészetről. A magyar cserkészet újjászületése a rendszerváltozás után május 27-én Szegeden a Fekete Házban megnyílt A magyar cserkészet története című kiállítás, melyet november 10-én nemzetközi konferencia követett Közösségteremtés és mozgalom: a cserkészet címmel. Ugyanezen év június 28-tól augusztus 31-ig Budapesten a Munkásmozgalmi Múzeumban a hónap műtárgyaként egy cserkésztiszti öltözet került kiállításra. Október 11-én Budapesten a Múzeum Kávéházban összegyűlt cserkészvezetők a Szövetség azonnali megalakítása mellett döntöttek. November 12-én Budapesten a Jurta Színházban megtartott tiszti gyűlésen a megjelent öregcserkészek és vezetők a cserkészet újraindítását sürgették. November 22-én Kőszegen a Jurisits Múzeumban nyílt cserkészkiállítás. Végül december 6-án a Bajcsy-Zsilinszky Társaság beszélgetést tartott a cserkészetről január 23-án a Magyar Cserkészszövetség megtartotta alakuló közgyűlését, ahol id. dr. Surján Lászlót választották meg elnöknek. A Budapesti Bíróság a 7.PK /1989/1.sz. végzés alapján a Magyar Cserkészszövetséget 1. sz. alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába felvette. Elvi ellentétek miatt egyes cserkészvezetők nem fogadták el a Magyar Cserkészszövetség elképzeléseit és egy hét múlva, január Halászné Várady Ildikó Id. dr. Surján László 28-án megalakították a Magyar Cserkészcsapatok Szövetségét a regös dr. Morvay Péter elnökletével. Október 19-én újraalakult a Magyar Leánycserkész Szövetség is Halászné Várady Ildikó elnökletével március 15-én a Gödöllői Városi Múzeum és a Petőfi Sándor Művelődési Központ rendezésében kiállítás nyílt az 1933-as gödöllői jamboree emlékére január 10-én a Magyar Cserkészszövetség és a Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége képviselői Genfben megállapodtak a Magyar Cserkészet Tanácsa megalakulásában. Ez biztosította az utat, hogy a Nemzetközi Szövetség tagjai sorába ismét felvegyék Magyarországot. Február 10-én Budapesten megalakult a Tanács, majd július 23-én a Nemzetközi Iroda felvette tagjai sorába. Az erőviszonyok megváltozása miatt a Cserkész Világ Committee szeptember i ülése úgy határozott, hogy megszüntetik a Magyar Cserkészet Tanácsát, és újból

13 22 23 egyedül a Magyar Cserkészszövetség képviseli Magyarországot az Irodában. Az itthoni kedvező változásokra való tekintettel az emigrációban működő Magyar Cserkészszövetség visszaadta az addig őrzött zászlót és nevét kiegészítve a jövőben Külföldi Magyar Cserkészszövetség néven működött tovább. Majd 1995-ben megjelentették 50 éves történetüket bemutató kötetüket Szétszórt árvalányhaj címen ben a Zánkai Gyermeküdülő Centrumban is nyílt egy kamarakiállítás a cserkészetről ben Hollandiában a IV. haarlemi jamboretten mutatkoztak be a magyarok a világ cserkészeinek. A magyar küldöttséget nagy ovációval fogadták a külföldi cserkészek nyarán, augusztus 8-16-ig a 17. jamboree Koreában került megrendezésre, amelyen 17 magyar fiú és leány vehetett részt. Vezetőjük Csizmazia András cserkésztiszt volt. A világ cserkészetének nagy családja itt fogadta be újból a magyar cserkészetet. Regöseink ismét kivívták a világ szeretetét. Június 4-én a Testnevelési és Sportmúzeumban Cserkésztörténeti kiállítás nyílt, amely 10 hónapig tartott nyitva. Ez év szeptember 28-án a Magyar Cserkészszövetség Újraalakulási Díszjelvényt alapított a cserkészet újjászervezésében kitűnt cserkészek részére. A Magyar Cserkészlány Szövetség vezetőségében többszöri változás állt be: 1991-től Végh Márta, 1992-től dr. Víg Péterné, 1993-tól Hegymegi Kiss Áronné volt az elnök augusztusában a 4. jamboree 60. évfordulóján Gödöllőn rendezték meg a Jubileumi Emléktáborozást, melyen Baden-Powell Betty nevű lánya mint fővédnök és Bi-Pi unokája is részt vett. Az hazai és külföldi (köztük elsősorban magyar származású) cserkész a 10 nap alatt változatos programokban vehetett részt. Egy évvel később elkészült az új cserkészszobor is, melyet 1994-ben Szent György-napján avattak fel Gödöllőn a Művelődési Központ melletti téren. A Testnevelési és Sportmúzeum volt az a közgyűjtemény, amely kezdetben gyűjtötte a cserkészemlékeket augusztus 1-jén azonban egy önálló cserkész muzeális intézmény jött létre a Magyar Cserkészszövetség Gyűjteménye és Könyvtára néven, Bokody József vezetésével. Az új intézmény egyrészt átvette a Sportmúzeum cserkészgyűjteményét, másrészt önálló gyűjteményezési munkába kezdett, és anyaga szinte napról-napra gyarapodott az öregcserkészek adománya vagy hagyatéka révén. A 2004 novemberi tisztújító közgyűlés Katona Tamást választotta meg elnöknek. Újból kapott Cserkészparkot a Szövetség Ady-ligeten, a volt Julianna-major helyén nyarán új székházat kapott a Magyar Cserkészszövetség Budán, a Tömörkény utcában. Budapest II. Tömörkény utca 3/a., a Magyar Cserkészszövetség új székháza 1994-től. Katona Tamás, a Magyar Cserkészszövetség elnöke 1994-től 1998-ig augusztus között Hollandiában Drontenben került megrendezésre a 18. jamboree. Ezen a magyar szövetségekből összesen 100 fős magyar kontingens vett részt. A külföldön működő magyar cserkészek először vehettek részt a magyar kontingensben. Egy őrs kerékpáron tette meg az utat Budapestről a táborhelyig. A magyar regösök, táncosok ismét jól szerepeltek. Az új cserkészszobor és felavatása 1994-ben Gödöllőn Kerékpáros őrs 1995-ben

14 július 8-án Zánkán, a Gyermek és ifjúsági szervezetek az ezredfordulón című szakmai konferencián a hazai cserkészszövetségek is előadásokat tartottak és kiállításon is bemutatkoztak augusztus 10-től 21-ig az Ópusztaszeri Emlékparkban került sor a Millecentenáriumi Kárpátmedencei Cserkész-testvériség Nagytáborra. Németh István volt a táborparancsnok. A hét törzsről elnevezett altáborban a hét vezér volt a parancsnok. A megnyitás, a tábortüzek és a záró ünnepség keretében felelevenedett a honfoglalás története. A fős tábor lakói változatos programokban válogathattak a táboron belül és kívül is. Vereckéről gyalogos és kerékpáros túra vezetett a táborhelyre, s a Tisza mellett külön vízi cserkésztábor is volt. A Cserkészgyűjtemény kiállítást rendezett a tábor területén. A magyar cserkészek évek óta bekapcsolódnak a Betlehemi láng akcióba. A karácsony előtt Bécsben átvett Szeretet-lángot a magyar cserkészek vitték szerte az országba, az első években a kárpátaljai és erdélyi magyar településekre is május 10-én avatták fel a Sztrilich Pál Cserkészparkban Bi-Pi bronzba öntött lábnyomát. Az eredeti a Hárshegyi Cserkészparkban a háború alatt elveszett. A Szövetség október 17-i közgyűlése Gyulai Endre, Szeged-csanádi megyéspüspököt választotta meg elnöknek június 23-án éjfélkor a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma felhívására emléktüzek gyúltak ki az államalapítás ezredik évfordulója alkalmából szerte a Kárpát-medencében. Ezt az akciót évente megrendezik. Augusztus Gyulai Endre között Esztergomban tartották az államalapítás centenáriuma alkalmából a Millenniumi Emléktábort, a MET-2000-et. Az összlétszám elérte a főt. Ezzel párhuzamosan a Szent István Gimnázium dísztermében egy hónapig nyitva tartó cserkésztörténeti kiállítás nyílt. Részletek a kiállításról április 29-én avatták fel Baján, a Sugovica-partján a II. világháború után épült egyetlen cserkész vízi telepet. Június között Békásmegyeren zajlott le a 4. Európai Öregcserkész Konferencia. A résztvevő 526 fő 29 országból érkezett. A konferencián számos előadás hangzott el. A Magyar Posta öregcserkész bélyeget adott ki az alkalmi postahivatal emlékbélyegzőjével júliustól dr. Roszmusz András volt a Szövetség megbízott elnöke, majd május 25-től rendes elnöke. Roszmusz András április 5-től dr. Máthé Boglárka lett a Magyar Leánycserkész Szövetség elnöke. Őt június 27-én Szalay Zsófia megbízott elnök követte, március 9-től Tóth Eszter vette át az elnökségét. Őt április 2-től ismét Szalay Zsófia követte az elnöki teendők ellátásában tavaszán a gödöllői jamboree 70. évfordulóján emlékkiállítást rendezett a Gödöllői Városi Múzeum, melyet a Magyar Cserkészszövetség Gyűjteménye is támogatott. A megnyitón azt a tárogatót szólaltatták meg, amellyel annak idején az 1933-as jamboree-t is megnyitotta Márai György. A kiállításon bemutatták a gödöllői 44. számú II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat zászlaját, melynek hányatott sorsa volt végén a Premontrei Gimnáziumban létesített szovjet hadifogolytábor valamelyik lakója vihette magával a Szovjetunióba a zászlót, melynek hátoldaláról időközben kivágták II. Rákóczi Ferenc fejedelem arcképét ben Nádasi Alfonz bencés szerzetes hozta vissza a csapatzászlót a gödöllői Premontrei Gimnáziumnak május 27-én a Székesfehérvári Önkormányzat dísztermében tartotta a Magyar Cserkészszövetség tisztújító közgyűlését. A teljes elnökség lecserélődött, az új elnök Buday Barnabás Buday Barnabás lelkész lett. A 2007-es év a cserkészet 100. születésnapjának megünneplésével telt. Március 17-én harmadik alkalommal rendezték meg a szegedi cserkészek a Szegedi Árvízi Emléknapot a Dóm-téren. Április én Országos Centenáriumi Cserkésznap volt Budapesten. Május 9-én a cserkészet megszületésének 100. évfordulóján a Magyar

15 26 27 Posta egy szép bélyegblokkot hozott forgalomba: Bi-Pi képe mellett az első cserkésztábor emlékköve és kenuzó cserkészek láthatók rajta. Július 27-én a Cserkészgyűjtemény az európai országok által kiadott emlékbélyegekből nyitott kiállítást. Az angliai Hylands Parkban július 28 augusztus 8. között rendezték meg a 21. Jubileumi Jamboree-t. Ezen a 354 magyar résztvevő mellett 70 vezető és 120 nemzetközi szervező volt jelen. Augusztus 1-jén, napfelkeltekor az egész világban a cserkészek megújították fogadalmukat. Hazánkban a központi ünnepség a Sztrilich Pál Cserkészparkban volt számos fiatal- és öregcserkész részvételével augusztus között Kecskeméten rendezték meg a Magyar Öregcserkész Találkozót. Erre augusztus 21-től Pécsett és augusztus végén Gyöngyösön került sor, amelyen a határon túli magyar öregcserkészek is részt vettek január 26-án a budapesti Szent Imre Gimnáziumban került megrendezésre a XIV. Országos Cserkészbál s vele egy időben az Országos Versmondó Verseny és az Országos Daléneklési Verseny március 31-én a Magyar Cserkészszövetség Gyűjteménye Gödöllőre költözött, a tárgyi anyag a Gödöllői Városi Múzeumba, a könyvtári és levéltári anyag pedig a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központba került. Cserkészszövetségek 1988 u tán Külön meg kell emlékezni a rendszerváltás után létrejött és cserkész elnevezést használó, úgynevezet alternatív cserkész egyesületekről és szövetségekről. Ezek közül jelenleg is működnek: Magyar Cserkészszövetség (vegyes fiú és leány csapatokkal) Magyar Cserkészleány Szövetség (csak lányok részére) Magyarországi Európai Cserkészek, Dunakeszi IFOFSAG, az Öregcserkész Világszervezet Magyarországi Gildéje (felnőtt férfiak és nők részvételével) Pár hónap vagy év alatt megszűnt vagy működését szüneteltette, illetve minimális létszámmal tevékenykedett több szervezet. Sajnos ezek csak a cserkész nevet vették fel és a cserkészeszme ápolásától távol maradtak. Ezért igen sokat rontottak a cserkészet hazai megítélésében: Európai Katolikus Cserkészek Magyar Szövetsége, Pusztaszabolcs, vezető: Baltási Nándor Független Magyar Cserkész Szövetség, Budapest, vezető: dr. Szűcs Albert. (Hungária) Magyar Cserkész Szervezet, Dunaújváros, vezető: Princz István. Lengyel- Magyar Cserkész Szövetség, Budapest, vezető: Antoniewicz Roland, majd Pálmafi József. MAGYAR CSERKÉSZCSAPATOK SZÖVETSÉGE, Budapest, vezetők: Morvay Péter, Papp Emil, dr. Bodolay Géza és Bodnár Attila, (vegyes fiú és leány csapatokkal, amelyek nagy része átlépett a MCSSZ-be vagy megszűnt, s így a szövetség is önfelszámolás következtében megszűnt) Magyar Cserkész Ifjúsági Szövetkezet és Iskola Szövetség, Budapest Magyar Cserkészlányok és Cserkészfiúk Szövetsége, Nagykáta, vezető: Szakos Ferenc, Gulyás Imre Magyar Cserkészszülők Egyesülete, Budapest, vezető: Mészáros Lajos.

16 28 29 A Cserkészszövetség jelvénye (1. sz. melléklet) A Szövetség jelvénye a stilizált Szent koronával ékesített cserkészliliom. A CSERKÉSZ FOGADALOM SZÖVEG (2. sz. melléklet) Én, fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, Hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom. A CSERKÉSZSZÖVETSÉG KÖSZÖNTÉSE Jó munkát! A CSERKÉSZSZÖVETSÉG JELMONDATA Légy résen! A CSERKÉSZSZÖVETSÉG SZÍNEI zöld sárga A CSERKÉSZTÖRVÉNY 1. A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond. 2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. 3. A cserkész ahol tud, segít. 4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint. 5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú. 6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. 7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik. 8. A cserkész vidám és meggondolt. 9. A cserkész takarékos. 10. A cserkész testben és lélekben tiszta. A KISCSERKÉSZTÖRVÉNY 1. A kiscserkész vezetőjére hallgat. 2. A kiscserkész uralkodik önmagán. A CSERKÉSZTISZTI FOGADALOM Én, becsületemre fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, Hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom! A rám bízott cserkészeket a legjobb tehetségem szerint nevelem és mindenben jó példával járok előttük. Példámmal és munkámmal arra törekszem, hogy a társadalom, a család és az egyes emberek életében a cserkésztörvények szelleme minél jobban megvalósuljon. Semmiféle vallás- vagy magyarellenes társulatnak tagja nem vagyok és nem leszek. A FELNŐTTCSERKÉSZ FOGADALOM Én, becsületemre fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, Hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom! Példámmal és munkámmal arra törekszem, hogy a társadalom, a család és az egyes emberek életében a cserkésztörvények szelleme minél jobban megvalósuljon. Semmiféle vallás- vagy magyarellenes társulatnak tagja nem vagyok és nem leszek. A KISCSERKÉSZ ÍGÉRET Én,. ígérem, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, ismerem a kiscserkész törvényt és azt megtartom.

17 30 31 (3. sz. melléklet) (4. sz. melléklet) Cserkészinduló (SÍK SÁNDOR verse, TURRY PEREGRIN zenéje) Fiúk, fel a fejjel, a harsona zeng, Álljunk csatasorba vidáman. Ránk vár a világ, ez a harc a mienk, Katonái vagyunk valahányan. Jó fegyverünk izmos karunk, Égő szemünk, vidám dalunk. Amerre nézünk, megterem A győzelem, a győzelem. Fiúk, fel a fejjel, az óra közel, Kel a magyar éjben a hajnal, Most kell az erős kar, a férfiú-mell, Ezeréves acél-akarattal. Zúg, mint a harci trombita: A Lomnic és a Hargita, Értünk kiált, felénk süvölt Az ősi föld, a drága föld. Szabadba fiúk! A nap arca nevet, Ott pezsdül a friss, tüzes élet. Járjuk be a mezőt meg a rengeteget, Szabad ott a szabadban a lélek! Ott szemben, szívben tiszta láng, S az Isten arca néz le ránk. Leheletén ott megterem Erő, szabadság, győzelem! Sík Sándor Megyeri hitvallás Őrt áll a Hold a Nagykevély felett. Ezer sátorban nyolcezer fiú Munkás nap után izmos álmot alszik. Kismagyarország nagyot álmodik. A völgyben itt-ott pislogó tüzek Föl-fölvetik még fáradt szemüket, És hunyorgatnak: Mire jó? Állok a dombon s birkózom magammal: Szorongatom a Mire jó? -kígyó, Az ezeréves őskígyó nyakát. És a kígyó sziszeg, sziszeg: Mit állsz itt, Te nagy bolond, gyereknél gyerekebb? Mire jó ez a cifra katonásdi? Poéta-álom, gyönyörű hazugság? A görgeteg elébe fekszel-é? Őserdők lángját kézzel olthatod? Foltos hullába támaszthatsz-e lelket? Nézd, délfelé pokolveres az ég. Tudod, mi az? A pesti éjszaka! Mozik reklámja, kávéházi csillár, Szeméremoltó színpadok tüze, Vadember-tánc őrjöngő forgatagja, Csupasz testeknek festett fénye-szennye, Lihegő, lázas, cigarettafüstös, Villanysugaras, izzó rothadás. Nem látod-e, hogy tántorog belé A céda fénybe minden, ami ép? A nemzet húsa, édes veleje, Haza és jövő és emberiség!

18 32 33 Halál, halál! Ezek itt alszanak! Meddig virrasztol ifjú álmukon? Hisz véreik, az édes véreik (Tegnap még ifjú-épek, mint ma ők!) Ott ránganak a Sátán ütemén! Odakerülnek ők is! Ha ma nem Holnap talán, vagy esztendő-ilyenkor: Mind ott kering a hullatánc-füzérben, És onnan nevet téged és Megyert, S az ezer-sátor gyerek-mítoszát! Bolond! Bolond! Poéta! Mire jó? Másfelé nézel? Keletre, nyugatra? Alföld! Dunántúl! Alszik. Minden alszik! És álmaik, merész nagy álmaik Meddig repesnek? Egyiké: a szomszéd Kövér telkéig, falu végéig; A másiké: hogy eztán tíz garast Kaparhasson kilenc helyett; A harmadik: hogy egy collal magasabb Székbe ülhessen, mint a többiek. Álom, álom! Ki hallja itt A Kárpátok sikongató szelét? Kinek fáj itt, ami téged gyötör? Ki sejti itt Megyernek álmait? Alföld? Dunántúl? Alszik. Vagy halott? S az Isten föltámaszt-e oly halottat, Aki jól érzi a sírban magát? Megyer? Ezeknek? Bolond! Mire jó? Te még tovább tekintel? Nyugaton, Északon, Délen hordozod szemed? Az Emberiségnek ültetsz új palántát? Főnixet vársz, újjá-kelő világot? Hát nem látod az üstököst az égen, Száz üstököst, vérfarkas hírnököt? Nem érzed-e, hogy az emberiség Mély szívében valami meghasadt? Ember volt mindig ember farkasa, De a farkas is falkában vonít; Most, most a farkas farkast fojtogat, Testvér testvérnek marcangolja torkát, Jóllakott éhest, éhes jóllakottat. Mert ütni fáj, mindenki érzi már. Fáj az ütöttnek, jobban az ütőnek, És mégis: őrült, gazdátlan kezek Céltalanul az izzó levegőben Csak kaszabolnak, zúznak, irtanak. S míg meggyalázva könyvet és keresztet, Az őrjöngő emberkirály Ízekre tépi teste templomát: Köröskörül a vérsötét egen Toronyodnak vigyorgó ördögárnyak: Vörös rém, sárga rém, fekete rém. Halál, halál! Emberhalál és istenalkonyat! Kettérepedt a korhadt földgolyó! Azt véled-e, hogy egypár brit suhanccal, Egy félmaréknyi germán álmodóval, Egy sátoralja vállas kismagyarral A hulló gömböt összetarthatod? A szálló Lelket visszakeltheted? Eredj, bolondos, magad-hitető! Hadd rúgja szét a szürkelábú hajnal A tábortűz haldokló hamvait, Eredj aludni, mint a csillagok, Aludni, mint az Isten. Nincs miért? S állván a zászlótartó domb fején, Ezer sátor fehér hullámain, Szeges sarkam a vén homokba vágom, Hogy a Vezérdomb fölsajog belé, És ajakammal nyolcezer fiú Énekel égre vallomást: Hiszek!

19 34 35 Hiszek! A tűzben, amely odalent parázslik, És holnap este újra föllobog, És minden este újra föllobog, És föllobog délen és északon, Egy tűz, száz tűz, ezer tűz, És föltüzel piros zsoltár az égre, És sápadt arcot rózsaszínre fest, És a szemekbe ősi lángot villant. A tűzoszlopban, amely gyújtatott, Olajmécs volt a katakomba éjén, És tábortűz a lappangó kurucnak. Hiszek a Tűzben, amely eljövendő, Amely a szívek katlanát feszíti, És el nem alszik pernye-szenny alatt. Hiszek a szélben, fürge cimboránkban, Amely a szemből álmodást söpör, És bacillust a rothadt utcalégből, Lobogót lebbent, lábat táncra szökkent, Nótát fakaszt és vitorlát dagaszt, S tábortüzeink dacos dallamát A Lomnic és a Hargita tövében Fülébe súgja testvértáborok Húnyó tüzét kavaró ikreinknek. Hiszek a földben, ifjú szép anyánkban, Hogy édesünk, nem morcos mostohánk, És ezer jóval boldog méhe áldott. Tudom, hogy már vajúdik és remeg: Már ideszült körém a semmiből Ezer sátort és nyolcezer fiút. Hiszem, hogy egyszer olyan dalra gyújt, Hogy meghallják a renegát kövek, Szétomlanak a gyilkos Bábelek, A hullamérges város-pörsenések Szűz bőre hamván fehérre simulnak, És mézes melle újszülött tején Új dallal emtet új embernemet. Hiszek! A kevesek egymásba tett kezében, A testvérszóban, a bajtársmarokban, Az érben, mely patak lesz és folyó, S halott tengerbe életet zuhant. A Szépségben, hogy szebb és édesebb A rútnál, és szürkét széppé tehet. A tiszta vízben, hogy sodorni tud, És ragadóbb a szennyvíz-áradásnál. A vízözönben, szeretetözönben, Jóság-galambban, Lélek-Ararátban. Mert hiszek az Igében, Mely elhangzott a teremtés felett, És testté lett az idők telijében. A Kovászban: Hogy emberségünk lomha derce-lisztjét Mégiscsak egyszer élővé keleszti. A Hegyi Beszéd próféta-szavát Falánk idők fertelmes bálna-gyomra Hiába nyelte el, lesz még egy harmadik nap, Mikor a mélyből felsüvölt a szó, És nem lesz, aki meg ne hallaná. A Mustármagban, mely kiszóratott, És szívében hordozza a jövőt, Mert újrazsendül minden ezerévben, És odatartja fészkes lombozatját Viharzilálta embermadaraknak, S testvérörömben elfér ágain Fehér madár és fekete madár És sárga és piros és minden. A Lélekben hiszek, Amely megzúdul ott, ahol akar.

20 36 37 (5. sz. melléklet) Hiszem, hogy zúdul, akar és teremt, Zúdul s teremt miáltalunk. A Lélekben, amely az élet, Amely tojáshéjat repeszt, Búzaszemet bukkant a hant alól, És sziklából Krisztust kelet. A Lélekben, amely bennünk dörömböl, És az idők méhében harsadoz, És énekel az ajkamon: Hiszek! Hiszek. És hogyha nem: hát akkor is! Ha mindhiába: akkor is! Ha minden álom: akkor is! Ha minden meghal: akkor is! A szép akkor is szép marad, A tiszta tiszta, rút a rút. Az Igazság igazság akkor is, Ha meg nem látja senki szem. A Szeretet mosolyog és szeret, És a kereszten is király. A tett különb a tunyaságnál, És hol a tépett lobogónál Tiszteletesebb szemfedő? Mert akit egyszer meglehelt a Lélek, Annak mindegy-lom élet vagy halál: Az él és áll és énekel és alkot, Megyeren és Magyarországon, Hét világrészen és a másvilágon, Az Isten őtet úgy segélje. Amen. (Megyeri cserkésztábor, július) Magyarország főcserkészei Gr. Teleki Pál június március 22. Tiszteletbeli főcserkész március április 3. (haláláig) Gr. Khuen-Héderváry Károly augusztus március 11. V. kisbarnaki Farkas Ferenc március április 14. (Haláláig viselte ezt a tisztséget, az emigrációban működő Külföldi Magyar Cserkészszövetség élén is.) Azóta főcserkész nem került kinevezésre. A Magyar Cserkészszövetség elnökei és elnöki jogkörrel megbízott vezetői Dr. Papp Gyula, elnök december június 28. A Magyar Cserkészszövetség és a Magyar Őrszem Szövetség június 28-án egyesült Magyar Országos Cserkész-Őrszem Szövetség néven. Az őrszem megnevezés hamar elmaradt a szövetség nevéből. Dr. Papp Gyula, elnök június július 1. Közben július 28-án kitört az I. világháború. Az országos vezetők frontszolgálata miatt a Budapesti Cserkészcsapatok Intéző Bizottsága vette át az irányítást. Dr. Orlay Antal, vezető július szeptember szeptember 23-án megalakult a Magyar Cserkészcsapatok Háborús Bizottsága, amely november 1-től Magyar Cserkészcsapatok Intéző Bizottsága néven működött tovább. Dr. Papp Gyula, ügyv. elnök szeptember április 8. Dr. Darvas Ferenc, ügyv. elnök április október 18. Dr. Morvay Győző, IB elnök, elnök november december 1.

A cserkészet pedagógiai jelentősége a nevelésben

A cserkészet pedagógiai jelentősége a nevelésben Márkus Tamás A cserkészet pedagógiai jelentősége a nevelésben A cserkészet egy önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúságnevelő mozgalom, amely elérhető mindenki számára származástól, kortól, nemtől, társadalmi

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Montázs szövegek montázs metszetekkel. Széchenyi krt.-i Általános Iskola, Szolnok, 1995 (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\tartalomjegyzék.doc - Verseink könyve ) (Vissza

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 1870-2015 Tisztelt Olvasó! Tisztelt Olvasó! Immár száznegyvenöt éve, hogy gróf Széchenyi Ödön, a legnagyobb magyar fia, a magyar tűzvédelem

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2012. november 16. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Ép testben ép lélek A túrkevei Kaszap Nagy István

Részletesebben

A BEFEJEZÉS

A BEFEJEZÉS A BEFEJEZÉS 2011.07.30. Elfogadták az interjúkat! A projekt megvalósítása lezárult! Melléklet: Ssz Cím Riportalany Interjú idõpontja Diák Tanár 1 Életem Kiszomboron Borbély Jánosné 2010.11.19 Nagy Bendegúz

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Elnökségi beszámoló. A BUOD 3. ciklusának második két évéről. 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés

Elnökségi beszámoló. A BUOD 3. ciklusának második két évéről. 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés Elnökségi beszámoló A BUOD 3. ciklusának második két évéről 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés 2005. november. 5.-6. 1 Tartalomjegyzék 1. Tagegyesületek 2. Közgyűlések 3. Elnökségi

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

Külügyi kézikönyv. Foreign relations handbook

Külügyi kézikönyv. Foreign relations handbook Külügyi kézikönyv Foreign relations handbook 01 Ti, mint cserkészek, sok nemzet fiainak nagy seregéhez csatlakoztatok, és minden földrészen lesz barátotok. /Lord Baden-Powell of Gilwell/. Cserkész Világtalálkozó

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szoborkert települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Langó Csaba 2. A javaslatot benyújtó személy,

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVI.) Új folyam II. 2011. 2. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulonaptara-ii-aprilis-1-jetol-junius-30-ig-02-02-13/

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1.

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ Csodálatos is, hogy egy nótáról mi minden jut eszébe egy magyarnak. De még csodálatosabb, hogy egy nótáról minden magyarnak

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a OT 2013.01.12./1. titkárságvezetőt. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Az eltiporhatatlan cserkészliliom

Az eltiporhatatlan cserkészliliom Publikálva Alfahír (https://alfahir.hu) Címlap > Az eltiporhatatlan cserkészliliom Az eltiporhatatlan cserkészliliom Századik születésnapját ünnepli a Magyar Cserkészszövetség. Cikkünkben visszatekintünk

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak!

Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak! Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak! Immár harmadszor ér az a megtiszteltetés, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, mint

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

III. PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY - DÍJAZOTTAK

III. PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY - DÍJAZOTTAK I PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY - DÍJAZOTTAK Korcsoport Helyezés Díjazott neve Pontszám Település Intézmény Tanár Trombita Varga Blanka 54 Abony Bihari János AMI Trombita Nagy Domonkos Trombita Nagy Ágoston

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Megoldások (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Előzetes kutatások I. A Pécsi Szemle című várostörténeti

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, 1868. november 30. - Balatonboglár, 1932. október 26. EMLÉKEZETÉRE A Gaal-család származásáról Édesapja Gaal Lőrinc (1844. I. 30. 1907. I. 11.) édesanyja rendesi Bárány

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka A XIX. század elején már létezett egy színházpártoló csoport Veszprémben, főként az iskolai színjátszás köré épülve. A század második felében aztán egyre

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Hely. Atléta Sz. év Nevező Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Atléta Sz. év Nevező Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi Gerelyhajítás Döntő 15:00 1. nap 1 Rab Attila 1994 Ikarus BSE 1 71.44 2 Magyari Zoltán 1985 MTK Budapest 5 68.18 3 Adame Máté 1994 Reménység 2 65.40 4 Fedor Benjámin 1998 Reménység 4 43.18

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Pikkelysömörös civil szervezetek. Bemutatkozik az MPKE

Pikkelysömörös civil szervezetek. Bemutatkozik az MPKE Pikkelysömörös civil szervezetek Bemutatkozik az MPKE Magyarországi Pszoriázis Klubok: Magyarországon az első pszoriázis klub a Hajdusági Psoriasis Club név alatt Debrecenben alakult meg a Debreceni Bőrgyógyászati

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke Kedves Bajtársnőnk, Bajtársunk! Tisztelt Látogató! Összeállításunkban 2015. május 14-től megtekinthetik azokat a fontosabb eseményeket, programokat, amelyeken részt vettünk, vagy amelyeket mi szervezetünk.

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Mi a cserkészet? A cserkészélet közösségi formában érvényesül, őrsök, rajok, csapatok, kerületek és a szövetség.

Mi a cserkészet? A cserkészélet közösségi formában érvényesül, őrsök, rajok, csapatok, kerületek és a szövetség. Ebben az esztend őben van 125 éve, hogy Sík Sándor papkölt ő, cserkélszvezet ő született. Számos cserkészkölteményt írt, egyik leghíresebb köztük a Megyeri Hitvallás..Abból alábbi részlet:. Hiszek! A kevesek

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA. Vajdasági régiós beszámoló

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA. Vajdasági régiós beszámoló MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA Vajdasági régiós beszámoló Összeállította: Sóti Attila, VaMaDiSz elnök Régió tagszervezetei Szervezet Tevékenység Székhely Cserkészszövetség Cserkész szervezet Nagybecskerek

Részletesebben

Újabb emlékhelyek Edelényben

Újabb emlékhelyek Edelényben Újabb emlékhelyek Edelényben Az Edelényi Füzetek 32. köteteként jelent meg 2004 tavaszán az Emlékhelyek Edelényben címő könyv, amely a városban található emléktáblákat, szobrokat, emlékmőveket és a nevezetes

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben