Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza"

Átírás

1 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német szak, Jászberény Tanítóképző Főiskola, Debrecen, népművelő könyvtáros szak, (levelező tagozat) Népművelési Intézet C kategóriás gyermek néptáncoktatói tanfolyama, Debrecen Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger népművelésből kiegészítő államvizsga Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, néprajz szak (egyéni tanrend) Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, középfokú német nyelvvizsga, 1991 Végzettség: - népművelő könyvtáros - etnográfus - gyermek néptáncoktató Tudományos fokozatok: - Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, egyetemi doktori cím Debreceni Egyetem, Ph.D tudományos fokozat 2005 Munkahely: - Déryné Művelődési Központ, Jászberény, mozgásművészeti előadó Jász Múzeum, Jászberény, múzeumi népművelő néprajzos muzeológus múzeumigazgató 1994-től Főbb kutatási témái: - Táncélet, méhészkedés, szőlőtermesztés, népviselet, népi építkezés (A publikációk és előadások listája mellékelve) Néprajzi gyűjtések: - Jászság, Baranya megye, Tápió mente, Kiskunság, Galga mente, Tiszazug, Tiszafüred környéke, Gömör, Ung vidék (Szlovákia)

2 2 Oktatói munka: - Jászberényi Tanítóképző Főiskola, külső óraadó társadalomnéprajz, folklór, tárgyi néprajz, muzeológia nappali és levelező tagozatos hallgatóknak, ig - Viganó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Jászberény, külső óraadó - néprajz, táncfolklór, tánctörténet, ig Művészeti, hagyományőrző, városvédő tevékenység: - Lehel Társastánc Klub alapító tagja, Jászberény Mozaik Irodalmi Színpad alapító tagja, Jászberény Jászsági Népi Együttes alapító tagja, Jászberény Galagonya Gyermek Néptáncegyüttes, Jászberény alapítója és művészeti vezetője Barkóca Gyermek Néptáncegyüttes, Jászberény alapítója és művészeti vezetője Városvédő és Szépítő Egyesület, Jászberény, alapítója, titkára 1987-től - Gyermek Honismereti Szakkör, Jászberény alapítója, vezetője Sipos Orbán Gyermek Honismereti Szakkör, Jászberény, alapítója, vezetője Jászsági Hagyományőrző Egylet, Jászberény, alapítója, művészeti vezetője, 2008-tól Szakmai szervezeti tagság: - Debreceni Akadémia Bizottság Néprajzi Munkabizottságának tagja Magyar Táncszövetség Tudományos Tagozatának tagja Magyar Néprajzi Társaság tagja 1979-től - Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Választmányának tagja, Kismúzeumi Tagozatának elnöke 2005-től - Város- és Faluvédők Szövetsége Országos Választmányának tagja 1995-től - Jászok Egyesülete Ügyvivői Testületének tagja 1992-től - Jász Múzeumért Alapítvány titkára ( ), elnöke 2009-től - Hamza Gyűjtemény Jász Galéria Közalapítvány kuratóriumának elnöke 2011-től - Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesületének tagja 1995-től Főbb szakmai eredmények: - Jász Múzeumért Alapítvány alapítása 1994-ben a Jász Múzeum szakmai munkájának támogatására - Kiadói tevékenység elindítása: tudományos és ismeretterjesztő sorozatok Jászsági Füzetek, Jászsági Könyvtár, Jászság népművészete - A Redemptio, a jász és kun települések honismereti lapjának beindítása 1994-ben, folyamatos megjelentetése, terjesztése (A/4-es méret, színes, 24 old., 1000 példány) - Könyvelőfizetői gyűjtőhálózat kialakítása a Jászságban és az elszármazott jászok településein - A Jász Múzeum új állandó kiállításának elkészítése 1998-ban Élet a jászok földjén címmel - Az Év Múzeuma kitüntető cím elnyerése 1999-ben - Nagysikerű időszaki kiállítások rendezése: Játékország csodái (1987), Népi méhészkedés a Jászságban (1990), Emlékek Dérynéről (1993), A Jász Múzeum120 éve (1994), Adj békét Uram! A vallás a jászok életében (2001), A Jászság népviselete (2002), A Lehel kürt és kultusza (2004),

3 3 A gombok világa (2006), A hatvanas évek mozija (2007), A terített asztal örömei (2008), A mesterségek dicsérete (2009), A nagyszüleink iskolája (2010), Üzenet a múltból (2011), A jász hímzés a 21. században (2012), Kimegyek a doberdói harctérre A jászok az I. világháborúban (2013) - Tudományos konferenciák szervezése: Gyermekvilág a régi magyar falun Jászberény Szolnok, dr. Bereczki Ibolyával közösen - Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási gyűjtők Konferenciája Jászberény, dr. Barna Gáborral közösen - Az ázsiai nomádok - Nemzetközi régészeti konferencia Jászberény, 2007 dr. Fodor Istvánnal közösen) - Nő a Jászkunság társadalmában A Jászkunság kutatása konferencia, Jászberény, A termelés és a fogyasztás a Jászkunságban Jászberény, 2013 a JNSZ Megyei Tudományos Egyesülettel közösen - Jászkunsági századok A Jászkunság kutatása konferencia Jászberény, Nagysikerű közművelődési rendezvények szervezése: Történelmi játszóház, Múzeumok éjszakája, Múzeumi Esték, Zenés Múzeumi esték, Adventi vásár - Múzeumi önkéntes hálózat kialakítása 2008-ban (múzeumi rendezvényeken való közreműködés, segítség a hétvégi ügyelet ellátásában) - Jászsági honismereti és hagyományőrző munka támogatása Kitüntetések: 1.) Déryné-Emlékplakett, Jászberény, ) Pro Urbe Jászberény Díj, Jászberény, ) Pro Patria kitüntetés, Jászberény, ) Podmaniczky Díj, Cegléd, ) Apponyi-Emlékérem, Jászberény, ) Szűcs Béla Vándordíj, Jászkisér, ) Jászberény Város Kultúrájáért Díj, Jászberény, ) Magyar Kultúra Lovagja, Budapest, ) Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományos Díja, Szolnok, ) A Jászságért Díj, Pusztamonostor, ) Jász-Nagykun-Szolnok Megye Európa-Díja, Szolnok, ) Jász-Nagykun-Szolnok megyei Príma Díj, Szolnok, ) Balázs Mester Díj, Budapest, ) A Jászkunság hagyományőrzéséért Díj, Jászberény, ) Jászberény Város Díszpolgára, Jászberény, 2015

4 4 Tanulmányok jegyzéke 1.) Egy XVIII. századi díszített méhkaptár a Jászságban In: Néprajzi Tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. szerk. Balassa Iván Ujváry Zoltán Debrecen, ) A Jász lakodalom szokásrendszere In: Folklór és Etnográfia 9. Lakodalom. Szerk. Novák László Ujváry Zoltán Debrecen, ) Adatok a Jászság 18. századi állatgyógyászatához In: Múzeumi levelek sz Szerk. Szabó László Thúróczy Istvánné Szolnok, ) Vessző-, gyékény-, szalma- és fosztásmunkák (Magyari Mártával közösen) In: Szolnok Megye Népművészete Szerk. Bellon Tibor Szabó László Budapest, ) Adatok Bag népviseletéhez In: Bag. Néprajzi tanulmányok I-II. Szerk. Asztalos István Korkes Zsuzsa II Aszód, ) Adatok a Jászság XVIII-XIX. századi táncéletéből In: Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. VII Szerk. Tálas László Szolnok, ) Rákfogás Jászdózsán In: Gyűjtőúton. Néprajzi írások Gunda Béla tiszteletére Szerk. Bereczki Ibolya Szabó László Szolnok, ) Mozsgó és vonzáskörzetének lakodalmi szokásai a XX. században. In: Kultúra és Tradíció I Szerk. Viga Gyula Miskolc, ) Az okszerű méhészkedés kialakulása a Jászságban In: Zounuk Szerk. Botka János Szolnok, ) Adatok az első jász zsidócsalád történetéből In: Jászsági Évkönyv Szerk. Pethő László Jászberény, ) Adatok a Tápió mente lakodalmi szokásaihoz In: Studia Comitatensia 24. Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére Szerk. Novák László Szentendre, ) Dalszövegek egy XIX. századi kéziratos könyvben In: Folklór és Etnográfia 85. In Memorian Sztrinkó István

5 5 Szerk. Ujváry Zoltán Debrecen, ) A kasos és kaptáras méhészet a Jászság paraszti gazdálkodásában In: Szülőföld szolgálatában. Tanulmányok a 60 éves Fazekas Mihály tiszteletére. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei Szerk. Bagi Gábor Szolnok, ) Adatok Jászberény XVI-XIX. századi szőlőtermesztéséhez In: Tanulmányok és Közlemények Szerk. Ujváry Zoltán Debrecen Szolnok, ) Gyermekijesztők a Jászságban In: Gyermekvilág a régi magyar falun. II Szerk. Bereczki Ibolya Szolnok, ) A jászsági viselet alakulása a XIII. századtól a XIX. század végéig In: Viselet és történelem viselet és jel. Múzeumi Füzetek Szerk. Korkes Zsuzsa Aszód, ) Adatok a Jászság XVI-XIX. századi szőlőtermesztéséhez In: Jászsági Évkönyv szerk. Pethő László Jászberény, ) Polgári bálok a Jászságban In: Múzeumi Levelek I szerk. Bereczki Ibolya Gulyás Katalin Szolnok, ) Bakró Nagy József takácsmester kéziratos könyve a XIX. századból In: TISICUM. Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Múzeumok Évkönyve. X Szerk. Tálas László Debrecen, ) Nagypénteki szokások és hiedelmek a Jászságban In: VARIA. Ujváry Zoltán 65. születésnapjára. Ethnographica et Folkloristica Szerk. Szabó László Keményfi Róbert Debrecen, ) Táncalkalmak a Jászságban a XVIII-XX. században In: A Jászság a magyar kultúrában Jászkunság Füzetek 12. Szerk. Ujváry Zoltán Szolnok, ) A hagyományos népi kultúra újkori formái a Jászságban In: Szolnoki Tudományos Közlemények I Szolnok, ) A Jászság (18 település) In: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Kézikönyve

6 Szerk. Novák László Budapest, ) A jászsági szűcsök míves mestersége In: Jászsági szűcsminták textíliákon Szerk. Bathó Edit Kiss Erika Jászberény, ) A zsidók letelepedése a Jászságban In: Az Alföld társadalma. Az Arany János Múzeum Közleményei VIII Szerk. Novák László Nagykőrös, ) Egy ferences fráter a Jászság vallásos életében In. Szentemberek a vallási élet szervező egyéniségei Szerk. Barna Gábor Szeged, ) Élet a jászok földjén Vezető a Jász Múzeum állandó kiállításához (történeti és néprajzi rész) Jászsági Füzetek 27. Szerk. Bathó Edit-Kiss Erika Jászberény, ) A Jászkürt a néphagyományban In: Ünnepi kötet Szabó László tiszteletére Szerk. Ujváry Zoltán Debrecen, ) A Jászkürt a néphagyományban In: Jászsági Évkönyv Szerk. Pethő László Jászberény, ) Adatok a Jászság XIII-XX. századi viseletéhez In: Szállástól a mezővárosig. Tanulmányok Jászfényszaru és a Jászság múltjáról Szerk. Langó Péter Jászfényszaru, ) Élet a jászsági istállókban In: Társadalom, Kultúra, Természet. Tanulmányok a 60 éves Bellon Tibor tiszteletére Szerk. Barna Gábor Karcag-Szeged-Szolnok, ) A Jász Múzeum 125 éve In: A Jász Múzeum Évkönyve Jászsági Könyvtár szerk. Hortiné Bathó Edit Kiss Erika Jászberény, ) Almapaprika, Somlekvár, Gesztenyeméz, Hársméz, Medvehagyma méz, Mezőföldi napraforgóvirág méz, Pacsni, Rongyos kifli In: Hagyományok, ízek, régiók. I-II. Szerk. Farnadi Éva Bp I II ) A Jász viselet korszakai és jellemzői

7 7 In: Ember és Környezet. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei Szerk. Tolnay Gábor Debrecen, ) Jász Múzeum In: Múzsák kertje. A magyar múzeumok születése Bp ) A szőlőtermesztés múltja a Jászságban. In: Gazdálkodás az Alföldön. Földművelés. Arany János Múzeum Közleményei IX Szerk. Novák László Nagykőrös, ) Korszakváltások a jász viseletben In: A Jászkunság kutatása Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet Hortiné Bathó Edit Kiss Erika Jászsági Könyvtár 5. Jászberény, ) Egy szobrász a hagyomány szolgálatában. Győrfi Sándor In: Kulcsemberek Szerk. Örsi Julianna Túrkeve, ) A jász főkötő In: Ethnica. IV. évf Debrecen, ) A redemptio hatása a jász viseletre In: Az Orosházi Szántó Kovács János Múzeum Évkönyve Orosháza, ) A szőlőtermesztés múltja a Jászságban. In: Szolnoki Tudományos Közlemények VII. CD Szolnok, ) Kiállítás új köntösben. Lehetőségek és megoldások a Jász Múzeum új állandó kiállításában. In: Néprajzi Értesítő. LXXXIV Bp ) A Jászság állattartása a XVI-XVIII. században. In: Arany János Múzeum Közleményei X Szerk. Novák László Nagykőrös, ) Az öltözködés regulái a századi Jászkunságban In: Jogszabályok és jogszokások. Jászkunság kutatása Bibliotheca Cumanica Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet Kiskunfélegyháza, ) A Jász Múzeum képzőművészeti gyűjteménye In: A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria Jubileumi Évkönyve Hamza Múzeum kiadványai Szerk. B. Jánosi Gyöngyi Jászberény, ) Szent Vendel szobrok a Jászságban

8 8 In: Jászsági Évkönyv Szerk. Pethő László Jászberény, ) Rákóczi és a jászok In: Történeti Muzeológiai Szemle Szerk. Ihász István Pintér János Budapest, ) A Móra család jászsági gyökerei In: Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére Szerk. Bathó Edit Ujváry Zoltán Jászsági Könyvtár Jászberény, ) A jász viselet újjászületése In: AGRIA XLII Szerk. Petercsák Tivadar Veres Gábor Eger, ) Egy vidéki múzeum társadalmi környezete (Jász Múzeum). In: Eredmények és feladatok a matyóság néprajzi kultúrájában Miskolc-Mezőkövesd, ) Szent Vendel kultusza a Jászságban In: Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére Az Arany János Múzeum Közleményei XII. Szerk. Ujváry Zoltán Nagykőrös, ) Kalapom szememre vágom Egy rég elfeledett dal kultúrtörténete In: Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére Szerk. Szabó László Szolnok, ) A jász öntudat és a hagyományőrzés In: TISICUM A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XVI: Szolnok, ) Emlékképek a gimnáziumi éveimből In: Krónika. 240 éves a Lehel Vezér Gimnázium Jászberény, ) Tű, cérna, olló. A szövés-varrás mesterei Jász-Nagykun-Szolnok megyében Szolnok, ) Déryné kultusza Jászberényben In: TISICUM A Jász Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XVII. Szolnok, ) Szent Vendel szobra Jászberény határában In: Műtárgyak között. Ünnepi kötet a 60 esztendős Laczkó János tiszteletére Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet Kecskemét, ) A méhészkedés hiedelem elemei Vannai István könyvének tükrében. In: Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Arany János Múzeum

9 9 Közleményei XI Szerk. Novák László Nagykőrös, ) A garádgyától a lindab kerítésig. Kerítések a Jászságban In: TISICUM Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XVIII Szolnok, ) A jászsági szűcsök míves mestersége In: Misi Éva Szabó Pál Antalné: Jászsági szűcsminták textíliákon Szerk. Bathó Edit A Jászság népművészete Jászberény, ) Hagyományőrzés a Jászságban In: Mesterség és Művészet. Népművészeti Hírmondó Budapest, ) Viseleti örökségünk. Helyi emlékezet, kulturális örökség, örökségvédelem Budapest, ) Fűrészelt deszka vértelek, házoromdíszek és tornácok a Jászságban In: Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár Szerk: Mód László Simon András Szeged, ) Paráználkodás és más istentelen bűnök a századi Jászkunságban In: A vászoncselédtől a vállalkozó nőig. A nő a Jászkunság társadalmában. Jászsági Könyvtár Szerk. Bathó Edit Tóth Péter Jászberény, ) Néprajzi kutatások a Jászságban In: Kunok és jászok 770 éve a Kárpát-medencében Szerk. Bartha Júlia Szolnok, ) Népmesék. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) Táncélet. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) A jász viselet. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Pap Izabella Jászberény, ) Jászsági szűcshímzés. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) Gyermekijesztők a Jászságban. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) Állattartás. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella

10 10 Jászberény, ) Földművelés. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) Méhészkedés. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) Szőlőtermesztés. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) Népi építkezés. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) A Jászság települései. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) A jász öntudat és a hagyományőrzés. In: Szülőföldünk a Jászság szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) Jász Múzeum. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) 40 éves a Jászság Népi Együttes. In: Jászsági Évkönyv Szerk. Pethő László Jászberény, ) Hagyományőrzés a Jászságban In: Földrajzi Közlemények 135. évf. 3. sz ) Népdalból műdal, műdalból népdal? Kalapom szememre vágom Egy rég elfeledett dal kultúrtörténete Ethnographia 122. évf. 4. sz ) Nepomuki Szent János tisztelete a Jászságban. In: Néprajz muzeológia Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére Szerk. Tóth Arnold Miskolc, ) Győrfi Sándor művészi hitvallása. In: A hagyományőrzés útján Nagykun Kistérségi Tanulmányok 4. Szerk. Örsi Julianna Túrkeve-Karcag, ) Anyakönyvi adatok a századból néhány nevezetes jászberényi család történetéhez. In: Középpontban a család I Szerk. Örsi Julianna Túrkeve-Karcag, ) Egy elfeledett jászberényi teátrista a magyar színészet hőskorából: Kőszeghy Alajos In: ZOUNUK (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve) Szolnok, 2013

11 11 86.) A jászberényi kriptafeltárás néprajzi tanulságai In: Jászkunság kutatása Legújabb eredmények a Jászkunság régészeti, történeti, nyelvészeti és néprajzi kutatásában Szerk. Mészáros Márta Kiskunfélegyháza, ) Kapóruha, tilko, tepláky Öltözködési szokások Kaposkelecsényen a században. In: Kaposkelecsény. Egy Ung megyei település mindennapjai a 20. században Szerk. Barna Gábor Kaposkelecsény, ) A Nagyboldogasszony templom kriptájának titkai. In: Jászberény története a a kezdetektől a reformkorig Szerk. Pethő László Jászberény, ) Jászkürt Lehel kürtje. In: Mozaikok Jászberény történetéből Szerk. Rédei Panni Jászberény, ) A jászkun redemptio. In: Mozaikok Jászberény történetéből Szerk. Rédei Panni Jászberény, 2014 ÖNÁLLÓ KÖTETEK 1.) Vannai István Magyar Méheskertje Folklór és Etnográfia 42. Szerk. Ujváry Zoltán Debrecen, ) Népi méhészkedés a Jászságban Folklór és Etnográfia 47. Szerk. Ujváry Zoltán Debrecen, ) A méhészet szerepe a Jászság paraszti gazdálkodásában Studia Folkloristica et Ethnográfica 36. Szerk. Ujváry Zoltán Debrecen, ) A jász viselet Jászsági Füzetek 36. Szerk. Bathó Edit Jászberény, ) Méhészkedés a Jászságban Jászsági Füzetek 41. Szerk. Bathó Edit Jászberény, 2007

12 12 6.) A jász viselet (második, bővített kiadás) Jászsági Füzetek 50. Szerk. Bathó Edit Jászberény, ) A szőlő termesztése a Jászságban Jászsági Füzetek 51. Szerk. Bathó Edit Jászberény, 2014 SZERKESZTÉSEK 1.) TISICUM A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XI. Szerk: H. Bathó Edit Kertész Róbert Tolnay Gábor Vadász István Szolnok, ) A Jász Múzeum Évkönyve Jászsági Könyvtár 4. Szerk: Bathó Edit Kiss Erika Kókai Magdolna Jászberény, ) TISICUM A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XII. Szerk: H. Bathó Edit - Kertész Róbert Tolnay Gábor Vadász István Debrecen, ) A Jászkunság kutatása Jászsági Könyvtár 5. Szerk: Bánkiné dr. Molnár Erzsébet- Hortiné dr. Bathó Edit-Kiss Erika Jászberény, ) Bathó Edit: A jász viselet Jászsági Füzetek 36. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Selmeczi László: A jászok eredete és középkori műveltsége Jászsági Könyvtér 37. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Máté Éva: Vöröskereszt a Jászságban Jászsági Füzetek 38. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Sugárné Koncsek Aranka: Jászberény temetői Jászsági Füzetek 39. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötete Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére Jászsági Könyvtár 6. Szerk: Bathó Edit Ujváry Zoltán Jászberény, 2006

13 10.) MolnárIstván: Népi játékok Jászszentandráson Jászsági Füzetek 40. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Bathó Edit: Méhészkedés a Jászságban Jászsági Füzetek 41. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Selmeczi László: Nemzeti ereklyénk a Jászkürt Jászsági Füzetek 42. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Fodor István Ferenc: Jászjákóhalma története Jászsági Füzetek 43. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Ételek Jászberény és Vechta környékéről Jászsági Füzetek 44. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Katona Katalin: A tanyai élet virágzása és hanyatlása Jászberény-Homokon Jászsági Füzetek 45. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Misi Éva Szabó Pál Antalné: Jászsági szűcsminták textíliákon (második, bővített kiadás) A Jászság népművészete 2. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Kókai Magdolna: Ágy lábában van a másik Születés körüli szokások és hiedelmek a Jászságban Jászsági Füzetek 46. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Szülőföldünk a Jászság (Helytörténeti olvasókönyv) Szerk: Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) A vászoncselédtől a vállalkozó nőig. A nő a Jászkunság társadalmában. Jászsági Könyvtár 7. Szerk: Bathó Edit Tóth Péter Jászberény, ) Pányvás pulyka, Lábatlan tyúk, Rézpogácsa Népi ételek a Jászságból Jászsági Füzetek 47. Szerk: Bathó Edit Jászberény,

14 14 21.) Bánkiné Molnár Erzsébet: Földadta sors. Népélet a Jászkunságban ( ) Jászsági Füzetek 48. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Selmeczi László: Az atyák emlékezeti. A Kaukázustól a Tagyva-Tarna völgyéig A magyarországi jászok régészeti leletei és középkori műemlékei Jászsági Füzetek 49. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Élet a jászok földjén. Vezető a Jász Múzeum állandó kiállításhoz Szerk: Bathó Edit és Kiss Erika Jászberény, ) A Lehel-kürt és kultusza (Kókai Magdolnával közösen) Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Bathó Edit: A jász viselet (második, bővített kiadás) Jászsági Füzetek 50. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Bathó Edit: A szőlő termesztése a Jászságban Jászsági Füzetek 51. Szerk. Bathó Edit Jászberény, ) Redemptio (jász és kun települések honismereti lapja) 1994-től Felelős szerkesztő: Hortiné dr. Bathó Edit (2006-től) Jászberény KISEBB KÖZLEMÉNYEK, ISMERETTERJESZTŐ ÍRÁSOK, RECENZIÓK 1.) Néprajzi gyűjtőtábor a Kiskunságban Néprajzi Hírek. IX. évf. 3-4.sz Bp ) A jászapáti Vágó Pál Helytörténeti Gyűjtemény Néprajzi Hírek. X. évf sz Bp ) A jászjákóhalmi Horváth Péter Helytörténeti Gyűjtemény Néprajzi Hírek. XI. évf sz. 28. Bp ) A jászkiséri Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény Néprajzi Hírek. XIII. évf sz Bp ) Ung-vidéki népszokások I-V. Zempléni Szó nov. 30. dec.14. dec.21. dec jan.4.

15 6.) Táncalkalmak a Jászságban Forrás évf. 10.sz. 7.) Karácsonyi népszokások a Jászságban Szolnok Megyei Néplap dec ) A jászágói Helytörténeti Gyűjtemény Néprajzi Hírek, XV. évf. 2.sz. 9.) Farsangi népszokások Hűtőgép április 10.) Régi legyen-e az új? Hűtőgép június 11.) Reqviem egy kőfaragóért Hűtőgép november 12.) Karácsonyi népszokások a Jászságban Jászkürt december 13.) Pallasz Athéné jászberényi gyermekei Jászkürt december 14.) 20 éves a Lehel Társastáncklub Hűtőgép december 15.) Históriás ének 1989-ből In:Emlékkönyv Szabó László születésének 50. évfordulójára Szolnok, ) Csete Balázs öröksége Új Néplap június ) A népművelés szolgálatában Jászkürt szept ) Holtak tisztelete Jászföld nov ) Szépség Jászföld nov ) Húsz éves a Jászság Népi Együttes Jászföld dec ) Karácsonyi népszokások a Jászságból Új Néplap dec ) A Jász Múzeum néprajzi gyűjteménye Új Néplap jan ) Pintér Mihály emlékére Jászföld márc ) Húsvéti népszokások Jászföld ápr ) Pintér Mihály emlékére Új Néplap július ) Méhes történet In: Hatvan év emlékei. Írták Ujváry Zoltán barátai és tanítványai Nagykőrös-Szolnok, ) Öt éves a jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület Értékmentő. 1993/1. 28.) Csete Balázs emlékezete Honismeret. 1993/ ) Nemzetközi Gyermektánc találkozó Edirnében Új Néplap máj

16 30.) Védett temetőkert Múzeumi Krónika. I. 1.sz dec ) A zsidók letelepedése a Jászságban Új Néplap márc. 22, 32.) Egy táncos elment Jászkürt szept ) In memorian Muhoray János Berényi Kármentő évf. 2.sz. 34.) Új szoborkút a főtéren Berényi Kármentő évf. 3.sz. 35.) Karácsonyi népszokások a Jászságból Berényi Kármentő I. évf. 6. sz. 36.) 120 éves a Jász Múzeum Berényi Kármentő II. évf. 1. sz. 37.) Tavaszvárás ürügyén Berényi Kármentő II. évf. 2. sz. 38.) A VI. Jász bál Berényi Kármentő II. évf. 2. sz. 39.) Városvédők találkozója a jászok fővárosában Berényi Kármentő II. évf sz. 40.) Ivókút a város főterén Berényi Kármentő II. évf sz. 41.) Városvédők Zemplén csodálatos tájain Berényi Kármentő II. évf. 6. sz. 42.) Ördög Emánuelre emlékezve Honismeret. 1995/1. 43.) Kiskunfélegyházán folytatódott az ünnepségsorozat Redemptio. II. évf sz október 44.) Könyvpremier Kiskunfélegyházán Redemptio.II. évf. 4-5.sz október 45.) Redempciós ünnepség Karcagon Redemptió. II. évf. 6. sz december 46.) Új környezetben a jászok kürtje Redemptio. III. évf. 1. sz február 47.) Országos fotós konferencia és jubileumi kiállítás Redemptio. III. évf. 1. sz február 48.) Rendhagyó közgyűlés Macsi Sándor 70 éves Redemptio. III. évf. 1. sz február 49.) 90 éves a karcagi múzeum Redemptio. III. évf. 6. sz december 50.) A Jászkun redemptió 250 éves évfordulójának hiteles krónikája Jászkunság. XLII. évf. 1.sz Szolnok, ) Bevezetés In: Szűcs Mihály életleírása. Jászfényszaru, ) Tízéves a Barkóca Együttes In: Jászsági Évkönyv. Jászberény, ) A Városvédő és Szépítő Egyesület 10 éve In: Jászsági Évkönyv. Jászberény,

17 54.) Fotótörténeti konferencia Karcagon Redemptio. IV. évf. 4. sz augusztus 55.) Könyvajánlás Balogh Ödön: Cigányok a Kiskunságban Redemptio. IV. évf. 6. sz december 56.) Múltunk őrei a város szélén Berényi Kármentő V. évf. 2. sz. 57.) Élet a jászok földjén (kiállítás ismertető) Redemptio V. évf. 2. sz ) Molnár István Jászságért díjas Redemptio V. évf. 3. sz ) Barkócák barangolása Bretagneban Redemptio V. évf. 4. sz ) Könyv készül a jászsági szűcshímzésekről Redemptio sz ) A Lehel kürt hangja Redemptio V. évf. 6. sz ) 35 éves a Horváth Péter Honismereti Szakkör Redemptio. V. évf. 6. sz ) A Jászföld és népe Honismeret. 1998/3. XXVI. évf ) A jászsági zölderdőbe Jászsági népdalok kazettán ( ismertető) Jászkunság XLIV. évf. 5. sz ) Élet a jászok földjén (ismertető) Magyar Múzeumok sz ) Jászberény (történeti ismertető a városi kiadványhoz) Jászberény, ) Búcsú Szalóczy Miklóstól Redemptio VI. évf. 1. sz ) Néprajzkutatók fakanállal Redemptio VI. évf. 4. sz )125 éves a Jász Múzeum Redemptio VI. évf. 5. sz ) Die Welt des Kindes im alten ungarischen Dorf (könyvismertetés) Acta Ethnographica Hungarica (1-2.) ) Megyei siker Lyonban Redemptio VII. évf. 2. sz ) Varjúleves és más finomságok Redemptio VII. évf. 2. sz ) Muzeológusok fakanállal Redemptio VII. évf. 3. sz ) Múzeumok majálisa Redemptio VII. évf. 3. sz ) A Naplegenda sikere Redemptio VII. évf. 3. sz ) Vendégségben a bretonok földjén Redemptio VII. évf. 4. sz ) Tudományos konferencia Kiskunfélegyházán Redemptio VII. évf. 5. sz ) Jászsági szakkörök találkozója Redemptio VII. évf. 5. sz

18 79.) Barkócák táborozása Jászdózsán Redemptio VII. évf. 5. sz ) Százhuszonöt éves a Jász Múzeum Néprajzi Hírek ) Vallástörténeti kiállítás a Jász Múzeumban Magyar Múzeumok. 2000/ ) Jász-breton kulturális kapcsolatok és a múzeumbarátság Mesterség és Művészet hírmondó VII. évf. 5. sz ) Gondolatok a jász himnusz születéséről Redemptio VIII. évf. 1. sz ) Tanulmányúton Hollandiában Magyar Múzeumok. 2001/ ) Előszó In: Rusvay Lajos: Jásztelek életrajza. Jászsági Füzetek 30. Jászberény, ) Előszó In: Gulyás János: A Jászság és Dósa című könyvéhez. 9. Jászdózsa, ) A jász világtalálkozók krónikája Dósai Hírek VII. évf. 3. sz. 88.) Domonkos Ottó: Méhészezi irodalmunk néprajza. XVII. század közepe- XIX. század. könyvismertetés Soproni szemle V. évf. 2. sz ) Szulejmán, Hazug Hasszán meg a többiek Redemptio VIII. évf. 3. sz ) A jászkapitányok kertje Redemptio VIII. évf. 3. sz ) Séta Jászberényben In: Jászberény századfordulós levelezőlapokon Debrecen, ) A Pulszky Társaság közgyűlése Gödöllőn Magyar Múzeumok. 2002/1. Tavasz ) Kismúzeumok tanácskozása Túrkevén Magyar Múzeumok. 2002/1. Tavasz ) Konferenciák a magyar-holland együttműködésről (Gócsáné Móró Csillával közösen) Magyar Múzeumok. 2002/1. tavasz ) Gondolatok a múzeumi majálisról Magyar Múzeumok. 2002/2. Nyár ) Előszó In: Helytörténeti gyűjtemények és Tájházak a Jászságban. Jászsági Füzetek Jászberény, ) A Jászság népviselete kiállítás vezető (Kókai Magdolnával közösen) Jászberény, ) A Jászság népviselete kiállítás ismertető Folk Magazin sz. IX. évf ) Lehel kürtje In: Szép vagy Alföld Képes Krónika a Nagyalföldről. 65. Békéscsaba,

19 100.) A magyar néprajz élő legendái Redemptio IX. évf. 1. sz ) Húsvéti kolompolás a Jászságban Redemptio IX. évf. 2. sz ) Búcsú dr. Bellon Tibortól Redemptio IX. évf. 5. sz ) Selmeczi László 60 éves Redemptio IX. évf. 5. sz ) Divatbemutató Pesten Redemptio IX. évf. 5. sz ) A Jászság népviselete. Kiállítás a Jász Múzeumban. Magyar Múzeumok. 2002/4. Tél ) Folk Costumes of the Jász People. (On exhibitit at the Jász Múseum until June ) Hungarian Heritage ) Előszó In:Rusvay Lajos: Jászapáti története című könyvéhez Jászberény, ) Néphagyomány a XXI. században Folk Magazin X. évf. 2. sz ) Negyven év a honismeret szolgálatában Redemptio X. évf. 1. sz ) Ruhaparádé Egerben Redemptio X. évf. 2. sz ) Konferencia a Hagyományok Házában Redemptio X. évf. 3. sz ) Őszi látogatás Tarnowban Redemptio X. évf. 4. sz ) Néprajzi konferencia Matyóföld fővárosában Redemptio X. évf. 6. sz ) Adományok a Jász Múzeumnak Redemptio X. évf. 6. sz ) Búcsú Szabó Pál Antaltól Redemptio X. évf. 6. sz ) Erotika a népi kultúrában Redemptio X. évf. 6. sz ) Tízéves a Fényszaruiak Baráti Egyesülete Redemptio, X. évf. 6. sz ) Győri Jánosné köszöntése Redemptio X. évf. 6. sz ) A Kor falára. Gondolatok egy táncbemutatóról Jászkürt dec ) Dr. Bathó Kálmán királyi közjegyző ezüst evőeszközkészlete Történeti Muzeológiai Szemle Bp ) Jász bálok régen és ma Jászkürt XVI. évf. 5. sz ) A Jász Múzeum 130 éve Jászkürt XV. évf. aug

20 123.) 130 éves a Jász Múzeum Történeti Muzeológiai Szemle Bp ) 130 éves a Jász Múzeum In: Szolnoki Tudományos Közlemények VIII. CD-Rom. Szolnok, ) Hagyományos jász lakodalom Jászberényben Redemptio XI. évf. 4. sz ) Bánkúti Albin köszöntése Redemptio XI. évf. 4. sz ) Készül a jászok emlékműve Jászkürt XVI. évf ) A Lehel kürt és kultusza (kiállítás vezető) Kókai Magdolnával közösen Jászberény, ) Búcsú Muhoray Györgytől Redemptio XII. évf. 1. sz ) Könyv a jászok viseletéről Folkmagazin XII. évf. 1. sz ) A Lehel kürt és kultusza című kiállítás ismertetése Történeti Muzeológiai Szemle Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 5. Bp ) Köszöntjük a hatvanesztendős Füvessy Anikót In: TISICUM, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve Szolnok, ) Búcsú Muhoray Györgytől Redemptio, XII. évf. 1. sz ) Búcsú Szabó Bélától Redemptio, XII. évf. 2. sz ) A Csete Balázs Honismereti Szakkör 35 évéről Redemptio, XII. évf. 2. sz ) A jászapáti méhköpü Redemptio, XII. évf. 2. sz ) Konferencia a Kiskun Múzeumban Redemptio, XII. évf. 3. sz ) Kapitányt választottak a kiskunok Redemptio, XII. évf. 3. sz ) Lajosmizse Helytörténeti Gyűjteménye Redemptio, XII. évf. 5. sz ) Jász viseletek vándorúton Redemptio, XII. évf. 5. sz ) Kozmóczki Géza posztumusz kiállítása Redemptio, XII. évf. 5. sz ) 30 év a honismeret szolgálatában In: A jászapáti Vándorffy János Honismereti Szakkör harminc éve Jászapáti, ) Megalakult a Jászkun kerületi kapitányok tanácsa Redemptio, XIII. évf. 2. sz ) Szent Iván éjszaka a múzeumban Redemptio, XIII. évf. 2. sz

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

KEDVES KISÚJSZÁLLÁSI LAKOSOK! KEDVES KISÚJSZÁLLÁSRA LÁTOGATÓ VENDÉGEINK!

KEDVES KISÚJSZÁLLÁSI LAKOSOK! KEDVES KISÚJSZÁLLÁSRA LÁTOGATÓ VENDÉGEINK! 1 KEDVES KISÚJSZÁLLÁSI LAKOSOK! KEDVES KISÚJSZÁLLÁSRA LÁTOGATÓ VENDÉGEINK! A 2015. év tervezett kisújszállási programjainak kínálatát tartja kezében a kedves Olvasó. E programfüzet meghívó, a városunkból

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok:

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: 1 POLGÁR ERNŐ A "Gettó a Délvidéken" könyv megírása, adatgyűjtés

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. XII. évfolyam 1. szám, 2011. március Kedves Tagtársak, Barátaink! Ki gondolta volna, hogy a múltkori Forgóban meghirdetett papírmasé program

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Készült az OTKA IRODA részére 1093 BUDAPEST Czuczor u. 10. Téma: AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Meghívó. 2011. május 28. JÁSZKISÉR. MÁJUS 120 Ft. Ünnepi Program:

Meghívó. 2011. május 28. JÁSZKISÉR. MÁJUS 120 Ft. Ünnepi Program: 2011 MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Meghívó 2011. május 28. JÁSZKISÉR Tisztelettel meghívjuk a Jászkisériek Baráti Egyesülete kezdeményezésére és támogatóink segítségével elkészült, az 1951-es

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum BÁCS-KISKUN MEGYE Pásztormúzeum Bugac, Nagybugac Bugac a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb területű homokpusztája, ahol a száraz malmok stílusában épült múzeumban a bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit

Részletesebben

HERMAN OTTÓ RÖVID ÉLETRAJZA

HERMAN OTTÓ RÖVID ÉLETRAJZA HERMAN OTTÓ RÖVID ÉLETRAJZA Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor 1835. június 26-án született a felvidéki Breznóbányán. Szüleivel 1847-ben költöztek át Alsóhámorba. Iskoláit Miskolcon kezdte, tanulmányai

Részletesebben

KEDVES KISÚJSZÁLLÁSI LAKOSOK! KEDVES KISÚJSZÁLLÁSRA LÁTOGATÓ VENDÉGEINK!

KEDVES KISÚJSZÁLLÁSI LAKOSOK! KEDVES KISÚJSZÁLLÁSRA LÁTOGATÓ VENDÉGEINK! KEDVES KISÚJSZÁLLÁSI LAKOSOK! KEDVES KISÚJSZÁLLÁSRA LÁTOGATÓ VENDÉGEINK! Hét éve annak, hogy először vehették kezükbe önkormányzatunk városi rendezvénynaptárát. A hetes szám hallatán elgondolkodtam Eszembe

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 75 Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA 212. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 213. május 5. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVIII. évfolyam 1. szám Közgyűjteményekben ingyenes A középkori királyi palota Kibővült a Vármúzeum kiállítása Ybl-épületsorsok Kiállítás és könyvbemutató A fővárosi

Részletesebben

Kalandra várja az Ipoly völgye!

Kalandra várja az Ipoly völgye! Kalandra várja az Ipoly völgye! www.sugarkankalin.hu Tagjaink a dejtári Tájház tornácán A kerékpártúrázók hosszú sora Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán A gombatúra egyik szépsége A "Sugárkankalin Turisztikai

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

Hírmondó. 2007. október

Hírmondó. 2007. október Hírmondó SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK ÉS BÉKÉS MEGYE KÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ VEZETŐINEK A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet és a Békés Megyei Könyvtár

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről BESZÁMOLÓ az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Bevezető énekek. Dr. Sasvári László

Bevezető énekek. Dr. Sasvári László f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 167. szám A Fővárosi

Részletesebben

Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 731. Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 741

Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 731. Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 741 730 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 731 Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 741 Tájékoztató a Közmûvelõdési

Részletesebben