Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza"

Átírás

1 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német szak, Jászberény Tanítóképző Főiskola, Debrecen, népművelő könyvtáros szak, (levelező tagozat) Népművelési Intézet C kategóriás gyermek néptáncoktatói tanfolyama, Debrecen Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger népművelésből kiegészítő államvizsga Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, néprajz szak (egyéni tanrend) Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, középfokú német nyelvvizsga, 1991 Végzettség: - népművelő könyvtáros - etnográfus - gyermek néptáncoktató Tudományos fokozatok: - Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, egyetemi doktori cím Debreceni Egyetem, Ph.D tudományos fokozat 2005 Munkahely: - Déryné Művelődési Központ, Jászberény, mozgásművészeti előadó Jász Múzeum, Jászberény, múzeumi népművelő néprajzos muzeológus múzeumigazgató 1994-től Főbb kutatási témái: - Táncélet, méhészkedés, szőlőtermesztés, népviselet, népi építkezés (A publikációk és előadások listája mellékelve) Néprajzi gyűjtések: - Jászság, Baranya megye, Tápió mente, Kiskunság, Galga mente, Tiszazug, Tiszafüred környéke, Gömör, Ung vidék (Szlovákia)

2 2 Oktatói munka: - Jászberényi Tanítóképző Főiskola, külső óraadó társadalomnéprajz, folklór, tárgyi néprajz, muzeológia nappali és levelező tagozatos hallgatóknak, ig - Viganó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Jászberény, külső óraadó - néprajz, táncfolklór, tánctörténet, ig Művészeti, hagyományőrző, városvédő tevékenység: - Lehel Társastánc Klub alapító tagja, Jászberény Mozaik Irodalmi Színpad alapító tagja, Jászberény Jászsági Népi Együttes alapító tagja, Jászberény Galagonya Gyermek Néptáncegyüttes, Jászberény alapítója és művészeti vezetője Barkóca Gyermek Néptáncegyüttes, Jászberény alapítója és művészeti vezetője Városvédő és Szépítő Egyesület, Jászberény, alapítója, titkára 1987-től - Gyermek Honismereti Szakkör, Jászberény alapítója, vezetője Sipos Orbán Gyermek Honismereti Szakkör, Jászberény, alapítója, vezetője Jászsági Hagyományőrző Egylet, Jászberény, alapítója, művészeti vezetője, 2008-tól Szakmai szervezeti tagság: - Debreceni Akadémia Bizottság Néprajzi Munkabizottságának tagja Magyar Táncszövetség Tudományos Tagozatának tagja Magyar Néprajzi Társaság tagja 1979-től - Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Választmányának tagja, Kismúzeumi Tagozatának elnöke 2005-től - Város- és Faluvédők Szövetsége Országos Választmányának tagja 1995-től - Jászok Egyesülete Ügyvivői Testületének tagja 1992-től - Jász Múzeumért Alapítvány titkára ( ), elnöke 2009-től - Hamza Gyűjtemény Jász Galéria Közalapítvány kuratóriumának elnöke 2011-től - Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesületének tagja 1995-től Főbb szakmai eredmények: - Jász Múzeumért Alapítvány alapítása 1994-ben a Jász Múzeum szakmai munkájának támogatására - Kiadói tevékenység elindítása: tudományos és ismeretterjesztő sorozatok Jászsági Füzetek, Jászsági Könyvtár, Jászság népművészete - A Redemptio, a jász és kun települések honismereti lapjának beindítása 1994-ben, folyamatos megjelentetése, terjesztése (A/4-es méret, színes, 24 old., 1000 példány) - Könyvelőfizetői gyűjtőhálózat kialakítása a Jászságban és az elszármazott jászok településein - A Jász Múzeum új állandó kiállításának elkészítése 1998-ban Élet a jászok földjén címmel - Az Év Múzeuma kitüntető cím elnyerése 1999-ben - Nagysikerű időszaki kiállítások rendezése: Játékország csodái (1987), Népi méhészkedés a Jászságban (1990), Emlékek Dérynéről (1993), A Jász Múzeum120 éve (1994), Adj békét Uram! A vallás a jászok életében (2001), A Jászság népviselete (2002), A Lehel kürt és kultusza (2004),

3 3 A gombok világa (2006), A hatvanas évek mozija (2007), A terített asztal örömei (2008), A mesterségek dicsérete (2009), A nagyszüleink iskolája (2010), Üzenet a múltból (2011), A jász hímzés a 21. században (2012), Kimegyek a doberdói harctérre A jászok az I. világháborúban (2013) - Tudományos konferenciák szervezése: Gyermekvilág a régi magyar falun Jászberény Szolnok, dr. Bereczki Ibolyával közösen - Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási gyűjtők Konferenciája Jászberény, dr. Barna Gáborral közösen - Az ázsiai nomádok - Nemzetközi régészeti konferencia Jászberény, 2007 dr. Fodor Istvánnal közösen) - Nő a Jászkunság társadalmában A Jászkunság kutatása konferencia, Jászberény, A termelés és a fogyasztás a Jászkunságban Jászberény, 2013 a JNSZ Megyei Tudományos Egyesülettel közösen - Jászkunsági századok A Jászkunság kutatása konferencia Jászberény, Nagysikerű közművelődési rendezvények szervezése: Történelmi játszóház, Múzeumok éjszakája, Múzeumi Esték, Zenés Múzeumi esték, Adventi vásár - Múzeumi önkéntes hálózat kialakítása 2008-ban (múzeumi rendezvényeken való közreműködés, segítség a hétvégi ügyelet ellátásában) - Jászsági honismereti és hagyományőrző munka támogatása Kitüntetések: 1.) Déryné-Emlékplakett, Jászberény, ) Pro Urbe Jászberény Díj, Jászberény, ) Pro Patria kitüntetés, Jászberény, ) Podmaniczky Díj, Cegléd, ) Apponyi-Emlékérem, Jászberény, ) Szűcs Béla Vándordíj, Jászkisér, ) Jászberény Város Kultúrájáért Díj, Jászberény, ) Magyar Kultúra Lovagja, Budapest, ) Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományos Díja, Szolnok, ) A Jászságért Díj, Pusztamonostor, ) Jász-Nagykun-Szolnok Megye Európa-Díja, Szolnok, ) Jász-Nagykun-Szolnok megyei Príma Díj, Szolnok, ) Balázs Mester Díj, Budapest, ) A Jászkunság hagyományőrzéséért Díj, Jászberény, ) Jászberény Város Díszpolgára, Jászberény, 2015

4 4 Tanulmányok jegyzéke 1.) Egy XVIII. századi díszített méhkaptár a Jászságban In: Néprajzi Tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. szerk. Balassa Iván Ujváry Zoltán Debrecen, ) A Jász lakodalom szokásrendszere In: Folklór és Etnográfia 9. Lakodalom. Szerk. Novák László Ujváry Zoltán Debrecen, ) Adatok a Jászság 18. századi állatgyógyászatához In: Múzeumi levelek sz Szerk. Szabó László Thúróczy Istvánné Szolnok, ) Vessző-, gyékény-, szalma- és fosztásmunkák (Magyari Mártával közösen) In: Szolnok Megye Népművészete Szerk. Bellon Tibor Szabó László Budapest, ) Adatok Bag népviseletéhez In: Bag. Néprajzi tanulmányok I-II. Szerk. Asztalos István Korkes Zsuzsa II Aszód, ) Adatok a Jászság XVIII-XIX. századi táncéletéből In: Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. VII Szerk. Tálas László Szolnok, ) Rákfogás Jászdózsán In: Gyűjtőúton. Néprajzi írások Gunda Béla tiszteletére Szerk. Bereczki Ibolya Szabó László Szolnok, ) Mozsgó és vonzáskörzetének lakodalmi szokásai a XX. században. In: Kultúra és Tradíció I Szerk. Viga Gyula Miskolc, ) Az okszerű méhészkedés kialakulása a Jászságban In: Zounuk Szerk. Botka János Szolnok, ) Adatok az első jász zsidócsalád történetéből In: Jászsági Évkönyv Szerk. Pethő László Jászberény, ) Adatok a Tápió mente lakodalmi szokásaihoz In: Studia Comitatensia 24. Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére Szerk. Novák László Szentendre, ) Dalszövegek egy XIX. századi kéziratos könyvben In: Folklór és Etnográfia 85. In Memorian Sztrinkó István

5 5 Szerk. Ujváry Zoltán Debrecen, ) A kasos és kaptáras méhészet a Jászság paraszti gazdálkodásában In: Szülőföld szolgálatában. Tanulmányok a 60 éves Fazekas Mihály tiszteletére. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei Szerk. Bagi Gábor Szolnok, ) Adatok Jászberény XVI-XIX. századi szőlőtermesztéséhez In: Tanulmányok és Közlemények Szerk. Ujváry Zoltán Debrecen Szolnok, ) Gyermekijesztők a Jászságban In: Gyermekvilág a régi magyar falun. II Szerk. Bereczki Ibolya Szolnok, ) A jászsági viselet alakulása a XIII. századtól a XIX. század végéig In: Viselet és történelem viselet és jel. Múzeumi Füzetek Szerk. Korkes Zsuzsa Aszód, ) Adatok a Jászság XVI-XIX. századi szőlőtermesztéséhez In: Jászsági Évkönyv szerk. Pethő László Jászberény, ) Polgári bálok a Jászságban In: Múzeumi Levelek I szerk. Bereczki Ibolya Gulyás Katalin Szolnok, ) Bakró Nagy József takácsmester kéziratos könyve a XIX. századból In: TISICUM. Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Múzeumok Évkönyve. X Szerk. Tálas László Debrecen, ) Nagypénteki szokások és hiedelmek a Jászságban In: VARIA. Ujváry Zoltán 65. születésnapjára. Ethnographica et Folkloristica Szerk. Szabó László Keményfi Róbert Debrecen, ) Táncalkalmak a Jászságban a XVIII-XX. században In: A Jászság a magyar kultúrában Jászkunság Füzetek 12. Szerk. Ujváry Zoltán Szolnok, ) A hagyományos népi kultúra újkori formái a Jászságban In: Szolnoki Tudományos Közlemények I Szolnok, ) A Jászság (18 település) In: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Kézikönyve

6 Szerk. Novák László Budapest, ) A jászsági szűcsök míves mestersége In: Jászsági szűcsminták textíliákon Szerk. Bathó Edit Kiss Erika Jászberény, ) A zsidók letelepedése a Jászságban In: Az Alföld társadalma. Az Arany János Múzeum Közleményei VIII Szerk. Novák László Nagykőrös, ) Egy ferences fráter a Jászság vallásos életében In. Szentemberek a vallási élet szervező egyéniségei Szerk. Barna Gábor Szeged, ) Élet a jászok földjén Vezető a Jász Múzeum állandó kiállításához (történeti és néprajzi rész) Jászsági Füzetek 27. Szerk. Bathó Edit-Kiss Erika Jászberény, ) A Jászkürt a néphagyományban In: Ünnepi kötet Szabó László tiszteletére Szerk. Ujváry Zoltán Debrecen, ) A Jászkürt a néphagyományban In: Jászsági Évkönyv Szerk. Pethő László Jászberény, ) Adatok a Jászság XIII-XX. századi viseletéhez In: Szállástól a mezővárosig. Tanulmányok Jászfényszaru és a Jászság múltjáról Szerk. Langó Péter Jászfényszaru, ) Élet a jászsági istállókban In: Társadalom, Kultúra, Természet. Tanulmányok a 60 éves Bellon Tibor tiszteletére Szerk. Barna Gábor Karcag-Szeged-Szolnok, ) A Jász Múzeum 125 éve In: A Jász Múzeum Évkönyve Jászsági Könyvtár szerk. Hortiné Bathó Edit Kiss Erika Jászberény, ) Almapaprika, Somlekvár, Gesztenyeméz, Hársméz, Medvehagyma méz, Mezőföldi napraforgóvirág méz, Pacsni, Rongyos kifli In: Hagyományok, ízek, régiók. I-II. Szerk. Farnadi Éva Bp I II ) A Jász viselet korszakai és jellemzői

7 7 In: Ember és Környezet. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei Szerk. Tolnay Gábor Debrecen, ) Jász Múzeum In: Múzsák kertje. A magyar múzeumok születése Bp ) A szőlőtermesztés múltja a Jászságban. In: Gazdálkodás az Alföldön. Földművelés. Arany János Múzeum Közleményei IX Szerk. Novák László Nagykőrös, ) Korszakváltások a jász viseletben In: A Jászkunság kutatása Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet Hortiné Bathó Edit Kiss Erika Jászsági Könyvtár 5. Jászberény, ) Egy szobrász a hagyomány szolgálatában. Győrfi Sándor In: Kulcsemberek Szerk. Örsi Julianna Túrkeve, ) A jász főkötő In: Ethnica. IV. évf Debrecen, ) A redemptio hatása a jász viseletre In: Az Orosházi Szántó Kovács János Múzeum Évkönyve Orosháza, ) A szőlőtermesztés múltja a Jászságban. In: Szolnoki Tudományos Közlemények VII. CD Szolnok, ) Kiállítás új köntösben. Lehetőségek és megoldások a Jász Múzeum új állandó kiállításában. In: Néprajzi Értesítő. LXXXIV Bp ) A Jászság állattartása a XVI-XVIII. században. In: Arany János Múzeum Közleményei X Szerk. Novák László Nagykőrös, ) Az öltözködés regulái a századi Jászkunságban In: Jogszabályok és jogszokások. Jászkunság kutatása Bibliotheca Cumanica Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet Kiskunfélegyháza, ) A Jász Múzeum képzőművészeti gyűjteménye In: A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria Jubileumi Évkönyve Hamza Múzeum kiadványai Szerk. B. Jánosi Gyöngyi Jászberény, ) Szent Vendel szobrok a Jászságban

8 8 In: Jászsági Évkönyv Szerk. Pethő László Jászberény, ) Rákóczi és a jászok In: Történeti Muzeológiai Szemle Szerk. Ihász István Pintér János Budapest, ) A Móra család jászsági gyökerei In: Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére Szerk. Bathó Edit Ujváry Zoltán Jászsági Könyvtár Jászberény, ) A jász viselet újjászületése In: AGRIA XLII Szerk. Petercsák Tivadar Veres Gábor Eger, ) Egy vidéki múzeum társadalmi környezete (Jász Múzeum). In: Eredmények és feladatok a matyóság néprajzi kultúrájában Miskolc-Mezőkövesd, ) Szent Vendel kultusza a Jászságban In: Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére Az Arany János Múzeum Közleményei XII. Szerk. Ujváry Zoltán Nagykőrös, ) Kalapom szememre vágom Egy rég elfeledett dal kultúrtörténete In: Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére Szerk. Szabó László Szolnok, ) A jász öntudat és a hagyományőrzés In: TISICUM A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XVI: Szolnok, ) Emlékképek a gimnáziumi éveimből In: Krónika. 240 éves a Lehel Vezér Gimnázium Jászberény, ) Tű, cérna, olló. A szövés-varrás mesterei Jász-Nagykun-Szolnok megyében Szolnok, ) Déryné kultusza Jászberényben In: TISICUM A Jász Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XVII. Szolnok, ) Szent Vendel szobra Jászberény határában In: Műtárgyak között. Ünnepi kötet a 60 esztendős Laczkó János tiszteletére Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet Kecskemét, ) A méhészkedés hiedelem elemei Vannai István könyvének tükrében. In: Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Arany János Múzeum

9 9 Közleményei XI Szerk. Novák László Nagykőrös, ) A garádgyától a lindab kerítésig. Kerítések a Jászságban In: TISICUM Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XVIII Szolnok, ) A jászsági szűcsök míves mestersége In: Misi Éva Szabó Pál Antalné: Jászsági szűcsminták textíliákon Szerk. Bathó Edit A Jászság népművészete Jászberény, ) Hagyományőrzés a Jászságban In: Mesterség és Művészet. Népművészeti Hírmondó Budapest, ) Viseleti örökségünk. Helyi emlékezet, kulturális örökség, örökségvédelem Budapest, ) Fűrészelt deszka vértelek, házoromdíszek és tornácok a Jászságban In: Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár Szerk: Mód László Simon András Szeged, ) Paráználkodás és más istentelen bűnök a századi Jászkunságban In: A vászoncselédtől a vállalkozó nőig. A nő a Jászkunság társadalmában. Jászsági Könyvtár Szerk. Bathó Edit Tóth Péter Jászberény, ) Néprajzi kutatások a Jászságban In: Kunok és jászok 770 éve a Kárpát-medencében Szerk. Bartha Júlia Szolnok, ) Népmesék. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) Táncélet. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) A jász viselet. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Pap Izabella Jászberény, ) Jászsági szűcshímzés. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) Gyermekijesztők a Jászságban. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) Állattartás. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella

10 10 Jászberény, ) Földművelés. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) Méhészkedés. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) Szőlőtermesztés. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) Népi építkezés. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) A Jászság települései. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) A jász öntudat és a hagyományőrzés. In: Szülőföldünk a Jászság szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) Jász Múzeum. In: Szülőföldünk a Jászság Szerk. Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) 40 éves a Jászság Népi Együttes. In: Jászsági Évkönyv Szerk. Pethő László Jászberény, ) Hagyományőrzés a Jászságban In: Földrajzi Közlemények 135. évf. 3. sz ) Népdalból műdal, műdalból népdal? Kalapom szememre vágom Egy rég elfeledett dal kultúrtörténete Ethnographia 122. évf. 4. sz ) Nepomuki Szent János tisztelete a Jászságban. In: Néprajz muzeológia Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére Szerk. Tóth Arnold Miskolc, ) Győrfi Sándor művészi hitvallása. In: A hagyományőrzés útján Nagykun Kistérségi Tanulmányok 4. Szerk. Örsi Julianna Túrkeve-Karcag, ) Anyakönyvi adatok a századból néhány nevezetes jászberényi család történetéhez. In: Középpontban a család I Szerk. Örsi Julianna Túrkeve-Karcag, ) Egy elfeledett jászberényi teátrista a magyar színészet hőskorából: Kőszeghy Alajos In: ZOUNUK (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve) Szolnok, 2013

11 11 86.) A jászberényi kriptafeltárás néprajzi tanulságai In: Jászkunság kutatása Legújabb eredmények a Jászkunság régészeti, történeti, nyelvészeti és néprajzi kutatásában Szerk. Mészáros Márta Kiskunfélegyháza, ) Kapóruha, tilko, tepláky Öltözködési szokások Kaposkelecsényen a században. In: Kaposkelecsény. Egy Ung megyei település mindennapjai a 20. században Szerk. Barna Gábor Kaposkelecsény, ) A Nagyboldogasszony templom kriptájának titkai. In: Jászberény története a a kezdetektől a reformkorig Szerk. Pethő László Jászberény, ) Jászkürt Lehel kürtje. In: Mozaikok Jászberény történetéből Szerk. Rédei Panni Jászberény, ) A jászkun redemptio. In: Mozaikok Jászberény történetéből Szerk. Rédei Panni Jászberény, 2014 ÖNÁLLÓ KÖTETEK 1.) Vannai István Magyar Méheskertje Folklór és Etnográfia 42. Szerk. Ujváry Zoltán Debrecen, ) Népi méhészkedés a Jászságban Folklór és Etnográfia 47. Szerk. Ujváry Zoltán Debrecen, ) A méhészet szerepe a Jászság paraszti gazdálkodásában Studia Folkloristica et Ethnográfica 36. Szerk. Ujváry Zoltán Debrecen, ) A jász viselet Jászsági Füzetek 36. Szerk. Bathó Edit Jászberény, ) Méhészkedés a Jászságban Jászsági Füzetek 41. Szerk. Bathó Edit Jászberény, 2007

12 12 6.) A jász viselet (második, bővített kiadás) Jászsági Füzetek 50. Szerk. Bathó Edit Jászberény, ) A szőlő termesztése a Jászságban Jászsági Füzetek 51. Szerk. Bathó Edit Jászberény, 2014 SZERKESZTÉSEK 1.) TISICUM A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XI. Szerk: H. Bathó Edit Kertész Róbert Tolnay Gábor Vadász István Szolnok, ) A Jász Múzeum Évkönyve Jászsági Könyvtár 4. Szerk: Bathó Edit Kiss Erika Kókai Magdolna Jászberény, ) TISICUM A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XII. Szerk: H. Bathó Edit - Kertész Róbert Tolnay Gábor Vadász István Debrecen, ) A Jászkunság kutatása Jászsági Könyvtár 5. Szerk: Bánkiné dr. Molnár Erzsébet- Hortiné dr. Bathó Edit-Kiss Erika Jászberény, ) Bathó Edit: A jász viselet Jászsági Füzetek 36. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Selmeczi László: A jászok eredete és középkori műveltsége Jászsági Könyvtér 37. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Máté Éva: Vöröskereszt a Jászságban Jászsági Füzetek 38. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Sugárné Koncsek Aranka: Jászberény temetői Jászsági Füzetek 39. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötete Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére Jászsági Könyvtár 6. Szerk: Bathó Edit Ujváry Zoltán Jászberény, 2006

13 10.) MolnárIstván: Népi játékok Jászszentandráson Jászsági Füzetek 40. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Bathó Edit: Méhészkedés a Jászságban Jászsági Füzetek 41. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Selmeczi László: Nemzeti ereklyénk a Jászkürt Jászsági Füzetek 42. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Fodor István Ferenc: Jászjákóhalma története Jászsági Füzetek 43. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Ételek Jászberény és Vechta környékéről Jászsági Füzetek 44. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Katona Katalin: A tanyai élet virágzása és hanyatlása Jászberény-Homokon Jászsági Füzetek 45. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Misi Éva Szabó Pál Antalné: Jászsági szűcsminták textíliákon (második, bővített kiadás) A Jászság népművészete 2. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Kókai Magdolna: Ágy lábában van a másik Születés körüli szokások és hiedelmek a Jászságban Jászsági Füzetek 46. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Szülőföldünk a Jászság (Helytörténeti olvasókönyv) Szerk: Bathó Edit Papp Izabella Jászberény, ) A vászoncselédtől a vállalkozó nőig. A nő a Jászkunság társadalmában. Jászsági Könyvtár 7. Szerk: Bathó Edit Tóth Péter Jászberény, ) Pányvás pulyka, Lábatlan tyúk, Rézpogácsa Népi ételek a Jászságból Jászsági Füzetek 47. Szerk: Bathó Edit Jászberény,

14 14 21.) Bánkiné Molnár Erzsébet: Földadta sors. Népélet a Jászkunságban ( ) Jászsági Füzetek 48. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Selmeczi László: Az atyák emlékezeti. A Kaukázustól a Tagyva-Tarna völgyéig A magyarországi jászok régészeti leletei és középkori műemlékei Jászsági Füzetek 49. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Élet a jászok földjén. Vezető a Jász Múzeum állandó kiállításhoz Szerk: Bathó Edit és Kiss Erika Jászberény, ) A Lehel-kürt és kultusza (Kókai Magdolnával közösen) Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Bathó Edit: A jász viselet (második, bővített kiadás) Jászsági Füzetek 50. Szerk: Bathó Edit Jászberény, ) Bathó Edit: A szőlő termesztése a Jászságban Jászsági Füzetek 51. Szerk. Bathó Edit Jászberény, ) Redemptio (jász és kun települések honismereti lapja) 1994-től Felelős szerkesztő: Hortiné dr. Bathó Edit (2006-től) Jászberény KISEBB KÖZLEMÉNYEK, ISMERETTERJESZTŐ ÍRÁSOK, RECENZIÓK 1.) Néprajzi gyűjtőtábor a Kiskunságban Néprajzi Hírek. IX. évf. 3-4.sz Bp ) A jászapáti Vágó Pál Helytörténeti Gyűjtemény Néprajzi Hírek. X. évf sz Bp ) A jászjákóhalmi Horváth Péter Helytörténeti Gyűjtemény Néprajzi Hírek. XI. évf sz. 28. Bp ) A jászkiséri Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény Néprajzi Hírek. XIII. évf sz Bp ) Ung-vidéki népszokások I-V. Zempléni Szó nov. 30. dec.14. dec.21. dec jan.4.

15 6.) Táncalkalmak a Jászságban Forrás évf. 10.sz. 7.) Karácsonyi népszokások a Jászságban Szolnok Megyei Néplap dec ) A jászágói Helytörténeti Gyűjtemény Néprajzi Hírek, XV. évf. 2.sz. 9.) Farsangi népszokások Hűtőgép április 10.) Régi legyen-e az új? Hűtőgép június 11.) Reqviem egy kőfaragóért Hűtőgép november 12.) Karácsonyi népszokások a Jászságban Jászkürt december 13.) Pallasz Athéné jászberényi gyermekei Jászkürt december 14.) 20 éves a Lehel Társastáncklub Hűtőgép december 15.) Históriás ének 1989-ből In:Emlékkönyv Szabó László születésének 50. évfordulójára Szolnok, ) Csete Balázs öröksége Új Néplap június ) A népművelés szolgálatában Jászkürt szept ) Holtak tisztelete Jászföld nov ) Szépség Jászföld nov ) Húsz éves a Jászság Népi Együttes Jászföld dec ) Karácsonyi népszokások a Jászságból Új Néplap dec ) A Jász Múzeum néprajzi gyűjteménye Új Néplap jan ) Pintér Mihály emlékére Jászföld márc ) Húsvéti népszokások Jászföld ápr ) Pintér Mihály emlékére Új Néplap július ) Méhes történet In: Hatvan év emlékei. Írták Ujváry Zoltán barátai és tanítványai Nagykőrös-Szolnok, ) Öt éves a jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület Értékmentő. 1993/1. 28.) Csete Balázs emlékezete Honismeret. 1993/ ) Nemzetközi Gyermektánc találkozó Edirnében Új Néplap máj

16 30.) Védett temetőkert Múzeumi Krónika. I. 1.sz dec ) A zsidók letelepedése a Jászságban Új Néplap márc. 22, 32.) Egy táncos elment Jászkürt szept ) In memorian Muhoray János Berényi Kármentő évf. 2.sz. 34.) Új szoborkút a főtéren Berényi Kármentő évf. 3.sz. 35.) Karácsonyi népszokások a Jászságból Berényi Kármentő I. évf. 6. sz. 36.) 120 éves a Jász Múzeum Berényi Kármentő II. évf. 1. sz. 37.) Tavaszvárás ürügyén Berényi Kármentő II. évf. 2. sz. 38.) A VI. Jász bál Berényi Kármentő II. évf. 2. sz. 39.) Városvédők találkozója a jászok fővárosában Berényi Kármentő II. évf sz. 40.) Ivókút a város főterén Berényi Kármentő II. évf sz. 41.) Városvédők Zemplén csodálatos tájain Berényi Kármentő II. évf. 6. sz. 42.) Ördög Emánuelre emlékezve Honismeret. 1995/1. 43.) Kiskunfélegyházán folytatódott az ünnepségsorozat Redemptio. II. évf sz október 44.) Könyvpremier Kiskunfélegyházán Redemptio.II. évf. 4-5.sz október 45.) Redempciós ünnepség Karcagon Redemptió. II. évf. 6. sz december 46.) Új környezetben a jászok kürtje Redemptio. III. évf. 1. sz február 47.) Országos fotós konferencia és jubileumi kiállítás Redemptio. III. évf. 1. sz február 48.) Rendhagyó közgyűlés Macsi Sándor 70 éves Redemptio. III. évf. 1. sz február 49.) 90 éves a karcagi múzeum Redemptio. III. évf. 6. sz december 50.) A Jászkun redemptió 250 éves évfordulójának hiteles krónikája Jászkunság. XLII. évf. 1.sz Szolnok, ) Bevezetés In: Szűcs Mihály életleírása. Jászfényszaru, ) Tízéves a Barkóca Együttes In: Jászsági Évkönyv. Jászberény, ) A Városvédő és Szépítő Egyesület 10 éve In: Jászsági Évkönyv. Jászberény,

17 54.) Fotótörténeti konferencia Karcagon Redemptio. IV. évf. 4. sz augusztus 55.) Könyvajánlás Balogh Ödön: Cigányok a Kiskunságban Redemptio. IV. évf. 6. sz december 56.) Múltunk őrei a város szélén Berényi Kármentő V. évf. 2. sz. 57.) Élet a jászok földjén (kiállítás ismertető) Redemptio V. évf. 2. sz ) Molnár István Jászságért díjas Redemptio V. évf. 3. sz ) Barkócák barangolása Bretagneban Redemptio V. évf. 4. sz ) Könyv készül a jászsági szűcshímzésekről Redemptio sz ) A Lehel kürt hangja Redemptio V. évf. 6. sz ) 35 éves a Horváth Péter Honismereti Szakkör Redemptio. V. évf. 6. sz ) A Jászföld és népe Honismeret. 1998/3. XXVI. évf ) A jászsági zölderdőbe Jászsági népdalok kazettán ( ismertető) Jászkunság XLIV. évf. 5. sz ) Élet a jászok földjén (ismertető) Magyar Múzeumok sz ) Jászberény (történeti ismertető a városi kiadványhoz) Jászberény, ) Búcsú Szalóczy Miklóstól Redemptio VI. évf. 1. sz ) Néprajzkutatók fakanállal Redemptio VI. évf. 4. sz )125 éves a Jász Múzeum Redemptio VI. évf. 5. sz ) Die Welt des Kindes im alten ungarischen Dorf (könyvismertetés) Acta Ethnographica Hungarica (1-2.) ) Megyei siker Lyonban Redemptio VII. évf. 2. sz ) Varjúleves és más finomságok Redemptio VII. évf. 2. sz ) Muzeológusok fakanállal Redemptio VII. évf. 3. sz ) Múzeumok majálisa Redemptio VII. évf. 3. sz ) A Naplegenda sikere Redemptio VII. évf. 3. sz ) Vendégségben a bretonok földjén Redemptio VII. évf. 4. sz ) Tudományos konferencia Kiskunfélegyházán Redemptio VII. évf. 5. sz ) Jászsági szakkörök találkozója Redemptio VII. évf. 5. sz

18 79.) Barkócák táborozása Jászdózsán Redemptio VII. évf. 5. sz ) Százhuszonöt éves a Jász Múzeum Néprajzi Hírek ) Vallástörténeti kiállítás a Jász Múzeumban Magyar Múzeumok. 2000/ ) Jász-breton kulturális kapcsolatok és a múzeumbarátság Mesterség és Művészet hírmondó VII. évf. 5. sz ) Gondolatok a jász himnusz születéséről Redemptio VIII. évf. 1. sz ) Tanulmányúton Hollandiában Magyar Múzeumok. 2001/ ) Előszó In: Rusvay Lajos: Jásztelek életrajza. Jászsági Füzetek 30. Jászberény, ) Előszó In: Gulyás János: A Jászság és Dósa című könyvéhez. 9. Jászdózsa, ) A jász világtalálkozók krónikája Dósai Hírek VII. évf. 3. sz. 88.) Domonkos Ottó: Méhészezi irodalmunk néprajza. XVII. század közepe- XIX. század. könyvismertetés Soproni szemle V. évf. 2. sz ) Szulejmán, Hazug Hasszán meg a többiek Redemptio VIII. évf. 3. sz ) A jászkapitányok kertje Redemptio VIII. évf. 3. sz ) Séta Jászberényben In: Jászberény századfordulós levelezőlapokon Debrecen, ) A Pulszky Társaság közgyűlése Gödöllőn Magyar Múzeumok. 2002/1. Tavasz ) Kismúzeumok tanácskozása Túrkevén Magyar Múzeumok. 2002/1. Tavasz ) Konferenciák a magyar-holland együttműködésről (Gócsáné Móró Csillával közösen) Magyar Múzeumok. 2002/1. tavasz ) Gondolatok a múzeumi majálisról Magyar Múzeumok. 2002/2. Nyár ) Előszó In: Helytörténeti gyűjtemények és Tájházak a Jászságban. Jászsági Füzetek Jászberény, ) A Jászság népviselete kiállítás vezető (Kókai Magdolnával közösen) Jászberény, ) A Jászság népviselete kiállítás ismertető Folk Magazin sz. IX. évf ) Lehel kürtje In: Szép vagy Alföld Képes Krónika a Nagyalföldről. 65. Békéscsaba,

19 100.) A magyar néprajz élő legendái Redemptio IX. évf. 1. sz ) Húsvéti kolompolás a Jászságban Redemptio IX. évf. 2. sz ) Búcsú dr. Bellon Tibortól Redemptio IX. évf. 5. sz ) Selmeczi László 60 éves Redemptio IX. évf. 5. sz ) Divatbemutató Pesten Redemptio IX. évf. 5. sz ) A Jászság népviselete. Kiállítás a Jász Múzeumban. Magyar Múzeumok. 2002/4. Tél ) Folk Costumes of the Jász People. (On exhibitit at the Jász Múseum until June ) Hungarian Heritage ) Előszó In:Rusvay Lajos: Jászapáti története című könyvéhez Jászberény, ) Néphagyomány a XXI. században Folk Magazin X. évf. 2. sz ) Negyven év a honismeret szolgálatában Redemptio X. évf. 1. sz ) Ruhaparádé Egerben Redemptio X. évf. 2. sz ) Konferencia a Hagyományok Házában Redemptio X. évf. 3. sz ) Őszi látogatás Tarnowban Redemptio X. évf. 4. sz ) Néprajzi konferencia Matyóföld fővárosában Redemptio X. évf. 6. sz ) Adományok a Jász Múzeumnak Redemptio X. évf. 6. sz ) Búcsú Szabó Pál Antaltól Redemptio X. évf. 6. sz ) Erotika a népi kultúrában Redemptio X. évf. 6. sz ) Tízéves a Fényszaruiak Baráti Egyesülete Redemptio, X. évf. 6. sz ) Győri Jánosné köszöntése Redemptio X. évf. 6. sz ) A Kor falára. Gondolatok egy táncbemutatóról Jászkürt dec ) Dr. Bathó Kálmán királyi közjegyző ezüst evőeszközkészlete Történeti Muzeológiai Szemle Bp ) Jász bálok régen és ma Jászkürt XVI. évf. 5. sz ) A Jász Múzeum 130 éve Jászkürt XV. évf. aug

20 123.) 130 éves a Jász Múzeum Történeti Muzeológiai Szemle Bp ) 130 éves a Jász Múzeum In: Szolnoki Tudományos Közlemények VIII. CD-Rom. Szolnok, ) Hagyományos jász lakodalom Jászberényben Redemptio XI. évf. 4. sz ) Bánkúti Albin köszöntése Redemptio XI. évf. 4. sz ) Készül a jászok emlékműve Jászkürt XVI. évf ) A Lehel kürt és kultusza (kiállítás vezető) Kókai Magdolnával közösen Jászberény, ) Búcsú Muhoray Györgytől Redemptio XII. évf. 1. sz ) Könyv a jászok viseletéről Folkmagazin XII. évf. 1. sz ) A Lehel kürt és kultusza című kiállítás ismertetése Történeti Muzeológiai Szemle Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 5. Bp ) Köszöntjük a hatvanesztendős Füvessy Anikót In: TISICUM, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve Szolnok, ) Búcsú Muhoray Györgytől Redemptio, XII. évf. 1. sz ) Búcsú Szabó Bélától Redemptio, XII. évf. 2. sz ) A Csete Balázs Honismereti Szakkör 35 évéről Redemptio, XII. évf. 2. sz ) A jászapáti méhköpü Redemptio, XII. évf. 2. sz ) Konferencia a Kiskun Múzeumban Redemptio, XII. évf. 3. sz ) Kapitányt választottak a kiskunok Redemptio, XII. évf. 3. sz ) Lajosmizse Helytörténeti Gyűjteménye Redemptio, XII. évf. 5. sz ) Jász viseletek vándorúton Redemptio, XII. évf. 5. sz ) Kozmóczki Géza posztumusz kiállítása Redemptio, XII. évf. 5. sz ) 30 év a honismeret szolgálatában In: A jászapáti Vándorffy János Honismereti Szakkör harminc éve Jászapáti, ) Megalakult a Jászkun kerületi kapitányok tanácsa Redemptio, XIII. évf. 2. sz ) Szent Iván éjszaka a múzeumban Redemptio, XIII. évf. 2. sz

Kókai Magdolna etnográfus szakmai önéletrajza

Kókai Magdolna etnográfus szakmai önéletrajza Kókai Magdolna etnográfus szakmai önéletrajza Születés: Hatvan,1968.március 18. Iskolák: - Széchenyi István Általános Iskola, Jászárokszállás -1974-1982 - Solymosi Ignác Gimnázium, Jászárokszállás -1982-1986

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe Abádszalók Gondozási Központ Kossuth út 6/b. Alattyán Idősek Klubja

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

HAGYOMÁNYŐRZÉS A JÁSZSÁGBAN

HAGYOMÁNYŐRZÉS A JÁSZSÁGBAN Földrajzi Közlemények 2011. 135. 3. pp. 237 247. HAGYOMÁNYŐRZÉS A JÁSZSÁGBAN BATHÓ EDIT PRESERVING TRADITIONS IN JAZYGIA Abstract The area of Jazygia is a distinct landscape of Hungary a landscape surrounded

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség 2014. évi rendezvény naptárának elfogadására

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség 2014. évi rendezvény naptárának elfogadására Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

12 Erzsébet út 165. 06. 2. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium 5130 Jászapáti,

12 Erzsébet út 165. 06. 2. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium 5130 Jászapáti, Hivatalból indított felülvizsgálatok időterve a 0/0. tanévre Vizsgálati Ssz. Intézmény neve Címe Fő időpont Október 0.. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola, (Orczy Anna Ált. Isk., Móra Ferenc Ált.

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok:

XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: 2011. május 14. szombat: XIII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 2011. május 14-15. tervezett programok: Időpont Helyszínek Színpad Liget- Piactér Egyéb helyszínek Kísérő rendezvények, programok 8.00- Népművészeti-,kézműves-

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Cím/kategória megnevezése

Cím/kategória megnevezése Turisztikai Védjegye / kitüntető et elnyert díjazottak (2006 2015) A Megyei Közgyűlés 4/2012.(III.30.) KR sz. rendeletl újraszabályozta a megyei kitüntető ek adományozási rendjét. 2012. évtől adományozható

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9.

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2010. (II.25.) Kt. HATÁROZATA Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési rendezvénytervéről A Képviselő-testület Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2009. év 1. Kedvezményezett neve: OKM Támogatáskezelő Alap Budapest A támogatás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2015. július 10.: Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum szervezésében a Fiatal Néprajzkutatók XII. Szemináriuma keretében

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesültek köre

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesültek köre JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesültek köre Év Díjat kapta Település 1991. Botka Lajosné, igazgató Fejér Mária, tanító Dr.Figus Ilinyi Albert, orvos Szabó András, igazgató Dr.Varga Lajos, pedagógus

Részletesebben

Kortalanul. XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben

Kortalanul. XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben Kortalanul XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben Szeptember 29., 14.00 KORTALANUL XIV. IDŐSEK HÓNAPJA RENDEZVÉNYSOROZAT ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA Október 1., 13.00-14.00

Részletesebben

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013 Redemptio Repertórium 1994 2013 REDEMPTIO REPERTÓRIUM 1994 2013 Jászberény 2014 Szerkesztette: Gulyás Erzsébet Technikai munkatársak: Bathó Edit, Hasznos Rozália, Kókai Magdolna Lezárva: 2013. december

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

Kunok II. Világtalálkozója

Kunok II. Világtalálkozója Karcag 2012 Meghívó A Kun Összefogás Konzorcium, a Karcag Városi Önkormányzat, a Déryné Kulturális,Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár és a Rendezô Szervek nevében tisztelettel meghívjuk Önt és Családját

Részletesebben

FEJÉR ERIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

FEJÉR ERIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ FEJÉR ERIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Fejér Erika Születési hely, idő: Jászberény, 1964. 04. 03. Elérhetőség: telefon: 06 30 498 1493 e-mail: taba.fejer@gmail.com TANULMÁNYOK 2003-2007.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011 KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011 KAPCSOLATAINK Magyarország Baranya Békés Heves Veszprém Zala Jász-Nagykun-Szolnok Csongrád Franciaország Svédország Maine-et-Loire Värmland

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar Sorszám Döntéshozó testület Döntés száma 1. Város 34/2007. (III.07.) i MTK szakosztályok 13.500.000,-Ft működtetésének, csapatok versenyeztetésének, sportingatlanok fenntartásának támogatása/ 2. Város

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

április 8. Miskolc, Szarvasűzők egyetemisták találkozója és futóversenye Eger -Miskolc között

április 8. Miskolc, Szarvasűzők egyetemisták találkozója és futóversenye Eger -Miskolc között Koncertnaptár 2006 január 5. Miskolc, Újévi koncert, Szentpáli szakközépiskola január 21. Miskolc, Lion bál február 18. Sátoraljaújhely, Rotary bál február 18. Miskolc, Kocsonya Fesztivál február 23. Miskolc,

Részletesebben

Vándorutak - Múzeumi örökség

Vándorutak - Múzeumi örökség Vándorutak - Múzeumi örökség Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából Szerkesztette VIGA GYULA HOLLÓ SZILVIA ANDREA CS. SCHWALM EDIT ARCHAEOLINQUA BUDAPEST, 2003 Tartalom A mi

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottsága. Jegyzőkönyv a bizottság 2011. június 15-i üléséről

Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottsága. Jegyzőkönyv a bizottság 2011. június 15-i üléséről Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottsága Jegyzőkönyv a bizottság 2011. június 15-i üléséről Helyszín: JNSZ Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont)

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont) 130/2007. (VI. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási és Kulturális Miniszter 32/2008. (XI.24.) OKM rendeletének 4. -a értelmében a Szilver Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az alábbi adatokat teszi közzé 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2005.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2005. A költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2005. év 1. Kedvezményezett neve: Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület A támogatás célja: Arany Páva díjasok Népzenei

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012.

SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012. SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012. Március 3. Tolna, Városi Hangverseny Helyszín: Tolna, Bezerédj Pál Szabadidőközpont 74/540-035 Március 3. Télűző Sárpilisen Helyszín: Önkormányzat és környéke Információ:

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. Békéscsaba, Bajza u. 33.

5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. Békéscsaba, Bajza u. 33. Mmeghívó A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÕI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület, Békéscsaba Hagyományok Háza, Budapest Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége, Budapest Fõvédnök: Schmittné Makray Katalin,

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve

Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Kiss Kálmán Művelődési Ház 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése Programok egyeztetése

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

XXVIII. Palócnapok és Megyei Vadásznap

XXVIII. Palócnapok és Megyei Vadásznap XXVIII. Palócnapok és Megyei Vadásznap 2014. július 11-12-13. Parád Nagyközség Önkormányzata és Bodony Község Önkormányzata szervezésében A rendezvény fővédnöke: Horváth László Országgyűlési képviselő

Részletesebben

200 000 60 000 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet

200 000 60 000 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet Közművelődési kiadványok Száma 1. Nacsa Ferenc Megítélt A pályázó neve A pályázat címe, témája Igényelt összeg támogatási összeg Tapolcai, 8. harckocsi ezred történetének kutatása 90 000 0 Határozat szám

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI TERV

RÉSZLETES PÁLYÁZATI TERV RÉSZLETES PÁLYÁZATI TERV 1. Előzmények, indoklás: A kiadvány a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum gondozásában jelenik meg, amelynek felelős kiadója a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága.

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

Határozat kivonat a Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság 2010. április 12.-i üléséről

Határozat kivonat a Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság 2010. április 12.-i üléséről 26/2010. (04. 12.) Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Biz. határozat A Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság mai ülésének napirendi pontjai és azok sorrendje a következő: 1. A 2010. évi kisebbségi

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2006. év 1. Kedvezményezett neve: Fegyvernek Önkormányzata belvíz- és csapadékvíz

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. a kamera pontok helyszíne, elhelyezése. Hubay út- Boldog Sándor István út kereszteződése

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. a kamera pontok helyszíne, elhelyezése. Hubay út- Boldog Sándor István út kereszteződése Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület ( a jelzett szakaszok közterületek) Ady

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA 2013. SZEPTEMBER 13-20. PÉCS BARANYA MEGYE Védnök: Tiffán Zsolt A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Védnök: Potápi Árpád Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás

Részletesebben

TABA CSABA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TABA CSABA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TABA CSABA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Taba Csaba Születési hely, idő: Szekszárd, 1969. január 08. Elérhetőség: telefon: 06 30 824 2965 e-mail: taba.fejer@gmail.com TANULMÁNYOK 2003-2007 Magyar

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben