THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István"

Átírás

1 THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest

2 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje 4. A szerzők névsora 47. Tárgyszavak 52. 2

3 Köszöntő Mint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkára, s így a Theologiai Szemle laptulajdonosának és szerkesztőségének képviselője, valamint e folyóirat főszerkesztője újabb öt esztendő elröpülte után - immáron az alapítás 85 éves évfordulóján - őszinte nagyrabecsüléssel emlékezem azokra, akik ez idő alatt e lapnak szerzői, szerkesztői, terjesztői és olvasói voltak. A kezdetekkor kifejezetten református, majd ezt követően hamarosan ökumenikus teológiai műhelymunka, egyrészt életre hívta e lapot 1925-ben, másrészt pedig újabb és újabb megtorpanások után újraindította és korszerű, tudományos igényű írások elérhető fórumává tette a teológiai hallgatók és tanárok, gyakorló lelkészek, és a teológia, valamint az egyházi élet iránt érdeklődő értelmiségiek számára. Az alapítás évében a trianoni határokkal is szétszabdalt magyar protestáns eszmélődés számára jelentett sokféle, határon felülemelkedő fórumot. Ma az európai integráció és a demokratikus változások önmagukban is falakat bontogatnak, de még mindig sok mindenen felül kell emelkedniük politikai és kulturális értelemben egyaránt. A lap ezt a hagyományát az elmúlt években különösen is az elmúlt öt esztendőben, az utolsó repertórium megjelenése óta a tudományok között lévő határok átlépésével, az úgynevezett interdiszciplináris megközelítéssel egészítette ki. Hazánk és egyházaink vérzivataros történelme okán kevés tudományos orgánum mondhatja, hogy bár megszakításokkal, de 85 éve szolgálja az olvasókat. Gazdag kincset halmozott föl, amely szisztematizálva megtalálható az érdeklődők számára és 1990 közötti időszak repertóriuma 18 esztendővel ezelőtt jelent meg kétkötetes könyv formájában. A technikai változások okán az 1991 és 2004 között megjelent írások könnyen kezelhető repertóriumát az interneten keresztül és CD-n bocsájtottuk a kutatók rendelkezésére. Ezt tesszük az elmúlt öt esztendő anyagával is. Az összeállítás tiszteletreméltó munkáját ez alkalommal is L. Kozma Borbála végezte. Hálás szeretettel köszönjük meg, hogy ez alkalommal is számíthattunk rá és pontos munkája révén az elmúlt öt esztendő anyaga is szisztematikus rendben, könnyű elérhetőséggel áll az olvasók, kutatók rendelkezésére. A repertóriumot az Október a Reformáció Hónapja rendezvénysorozat megnyitóján bocsátjuk útjára. Ébredj bizonyságtévő lélek! hangzik az idei rendezvénysorozat mottója. Az ébredésnek helye és ideje van a szellemi életünkben is. Talán éppen a jövő fejlődését tovább munkáló, holisztikus, interdiszciplináris, teológiai eszmélődés amely egyébként, ne szégyelljük kimondani, eddig is messze elől járt természeténél fogva sok tudományhoz képest és tudományos módszer az, ami újat jelentet a teológiai művelésében és a Theologiai Szemle szolgálatában. A 85 éves évfordulón Isten iránti hálával mondok köszönetet az elmúlt öt esztendőben tapasztalható gondviselésért, teológiai felismerésekért, ezek rendszeres és módszeres műveléséért, dokumentálásáért és nem utolsó sorban e repertórium elkészítéséért. A mindenható Isten további áldása kísérje a Theologiai Szemle jövőbeni szolgálatát. Dr. főtitkár 3

4 Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje Adventisták, Statisztika Rajki Zoltán A Hetednapi Adventista Egyház Magyarországon a rendszerváltozás után a statisztika tükrében évf. 1. sz p. Anyagi javak Ribár János A pénz, az anyagiak vonzerejéről évf. 3. sz p. Apokaliptikus váradalmak Tordai Balázs Az ókori zsidó eszkatológia korszakváltásai évf. 4. sz p. Augsburgi vallásbéke, Egyháztörténet Tonhaizer Tibor Augsburg szerepe a németországi protestantizmus kibontakozásában évf. 2. sz p. Az ember és világa Gaál Botond Az ember "fölfelé nyitott" világa évf. 2. sz p. Áthosz-hegyi szerzetesi közösség Nacsinák Gergely András Régi magyar szerzők Áthoszról évf. 3. sz p. Beszéd Anastasios érsek rövidített beszéde az EVT Nagygyűlésének nyitóistentiszteletén évf. 4. sz p. Békéltetés szolgálata, Nyilatkozat Vallások a Békéért Vallások a békéért - kihívás a terrorizmussal és az extremizmussal szemben évf. 2. sz p. Biblia Ágoston István György Hadifogságból hazatért Lorántffy-Biblia évf. 4. sz p. Csermely Péter Biblia 4

5 Közös kincsünk a Biblia évf. 4. sz p. Bibliafordítás Csomós Lídia Az Újfordítású Bibliánk évfordulói Az Újfordítású Bibliában (1975) fordítatlanul hagyott héber szavak megfeleltetése az Újfordítású Biblia revideált változatában (1990) évf. 3. sz p. Bibliafordítás Czirók Éva Szöveghűség és stílus viszonya az Újfordítású Biblia (1975) szövegének revideált változatában (1990) évf. 3. sz p. Bibliafordítás Éger Ádám Az Újfordítású Bibliánk évfordulói Észrevételek az Újfordítású Biblia (1975) revideált változatának (1990) exegetikai alapon végrehajtott módosításaihoz évf. 4. sz p. Bibliafordítás Kövendi Dénes Hogy is mondjuk magyarul? Az új bibliafordításra vonatkozó stiláris módosítási javaslataim elvei és tanulságai évf. 3. sz p. Bibliafordítás Nagy József Az אמר ige fordításának kérdése a modern kori bibliafordításokban, különös tekintettel a Károli-Biblia és az Újfordítású Biblia egymáshoz való viszonyára évf. 3. sz p. Bibliafordítás Petró László Exegetikai alapú szövegmódosítások az Újfordítású Biblia (1975) revideált változatában (1990) évf. 4. sz p. Bibliai bevezetés, ószövetségi Hecker Róbert A deuteronomium történelmi mű keletkezése és üzenete évf. 4. sz p. Bibliai kortörténet, Honfoglalás (zsidó) Albert András A zsidó honfoglalás történeti elemzése Józsué könyvében (Józs ) 5

6 évf. 2. sz p. Bibliai kortörténet Hodossy-Takács Előd Vezetés és társadalom a bírák korában évf. 2. sz p. Bibliai teológia, ószövetségi Molnár János A kerten kívül - Az istenfiak házassága évf. 1. sz p. Bibliatanulmány Abou, Nicolas Egyházak Együtt a Békéért és Igazságért a Közel-Keleten évf. 3. sz p. Bibliatanulmány Szirtes András Az Úrért égni vagy kiégni? Tamás és Péter Témaorientált bibliatanulmány évf. 4. sz p. Bizonyságtétel Gondos Ilona Hívő gyógyító - gyógyító hit évf. 1. sz p. Börtön-lelkigondozás, Kitekintés Burnside, Jonathan P.; ford. Békefi Lajos "A meglepő remény jeladásai" Hiten alapuló intervenciós körletek évf. 1. sz p. Darwinizmus Kovács Ábrahám Dapsy László szerepe a darwinizmus terjesztésében és annak teológiai fogadtatása évf. 3. sz p. Deuterokanonikus könyvek Gáll Károly Szemináriumi dolgozatok Jeremiás levele évf. 3. sz p. Deuterokanonikus könyvek Jőrös Rozália Szemináriumi dolgozatok Bél és a sárkány évf. 3. sz p. 6

7 Deuterokanonikus könyvek Nátulyné Szabolcsik Eszter Szemináriumi dolgozatok Judit könyve évf. 3. sz p. Deuterokanonikus könyvek Tar Zoltán Gyula Szemináriumi dolgozatok A Makkabeusok második könyve évf. 3. sz p. Dogmatika, Hitvallás Békési Sándor A hitvallás tartalma Az egyetemes hitvallások Isten-attributumainak kérdése évf. 1. sz p. Dogmatika Horváth Gáspár Az alak rejtettsége és elhibázása A Krisztus alak szemlélése Hans Urs von Balthasar és Karl Barth megközelítésében évf. 1. sz p. Dogmatika Hotorán Gábor Török István exegetikai útkeresése évf. 3. sz p. Dogmatika Pótor Imre A Szentháromság Isten és az egyház egysége évf. 1. sz p. Dogmatika Szathmáry Sándor Advent és karácsony teológiája évf. 4. sz p. Dogmatörténet Tóth-Mihala Veronika Kisajátítás évf. 1. sz p. Egyház és állam Egyház és állam kapcsolata évf. 2. sz p. Egyház és állam 7

8 Kiss Gyula A kálvini állameszme rövid bemutatása évf. 2. sz p. Egyház és társadalom A vidék lelke az egyház évf. 2. sz p. Egyház és társadalom Bölcskei Gusztáv "A civil társadalom és az egyházak" évf. 3. sz p. Egyház és társadalom Egyházak egy fenntartható Európáért évf. 3. sz p. Egyházak Világtanácsa A Nagygyűlés üzenete évf. 2. sz p. Egyházak Világtanácsa Chial, Douglas L. Hatvan éves az Egyházak Világtanácsa Köszöntés az Egyházak Világtanácsa nevében évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa, Kisebbségek Erdélyi Géza Az EVT lehetőségei és korlátai a magyar nemzeti és vallási kisebbségek érdekképviseletében évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa, Fiatalok és az ökumené Fedor Mónika A fiatalok látomása, mint az egység szolgálata évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa Gáncs Péter "Nagy és sokat ígérő kapu nyílt" - immár hatvan éve, Amsterdamban évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa Gáncs Péter Isten, kegyelmed szerint formáld át a világot! Az EVT teológiai és tartalmi munkája a 9. Nagygyűlés után évf. 1. sz p. 8

9 Egyházak Világtanácsa Kaulics Irén Az EVT célkitűzései a napi tevékenység tükrében évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa Tarr Zoltán A Nagygyűlés a globális és hazai ökumenikus mozgalom szempontjából évf. 1. sz p. Egyházépítés, Misszió Keveházi László Egyházépítés egykor és ma: reformáció és misszió [Díszdoktori értekezés] évf. 1. sz p. Egyházi élet Fekete Károly, ifj. Egyházi életkérdéseink és a hitvalló Bullinger válaszai évf. 4. sz p. Egyházi élet, Ekkléziológia Görözdi Zsolt Az 1561-es Genfi egyházrend néhány ekkléziológiai aspektusa évf. 3. sz p. Egyházlátogatás Görözdi Zsolt A vizitátorok tanítása a szász választófejedelemség lelkészei számára, "Unterricht der visitatoren an die pfarrherrn im kurfürstenthum zu Sachsen, 1528." évf. 1. sz p. Egyháztörténet Albert András Gróf Bethlen Miklós ( ) és a 17. századi erdélyi protestantizmus évf. 3. sz p. Egyháztörténet Albert András Gróf Bethlen Miklós ( ) és a 17. századi erdélyi protestantizmus évf. 4. sz p. Egyháztörténet Ágoston István György II. Rákóczi Ferenc európaisága évf. 1. sz p. Csohány János Egyháztörténet 9

10 Négyszázötven éves a Tiszántúli Református Egyházkerület Kálmáncsehi Sánta Márton (1500k.-1557) évf. 2. sz p. Egyháztörténet, Uniós törekvések Kertész Botond A református-evangélikus együttműködés története Magyarországon évf. 1. sz p. Egyháztörténet Radó Bálint Robert Baillie vitairata William Laud érsek arminianizmusa ellen (1640) évf. 3. sz p. Egyháztörténet Soós Árpád Nemzeti történelmünk és a koraközépkori európai történelemszemlélet mai szemmel évf. 2. sz p. Egyháztörténet Szombathy Gyula Kálvin János és Szervét Mihály évf. 4. sz p. Egyháztörténet Tőkés Zoltán Beteg úrvacsorai per a XIX. században a Nagykárolyi Egyházmegyéhez tartozó Mátészalkán évf. 2. sz p. Egységtörekvések Szénási Éva Az elképzelt Európától a megvalósulásig Az európai egységtörekvések és elméleti előzményei évf. 4. sz p. Ekléziológia Egyháztani alapirat: Egy egyházzá hivattunk el évf. 3. sz p. Ekléziológia Szűcs Ferenc Gondolatok az egyházról teológiatörténeti kontextusban évf. 1. sz p. Ekléziológia Tatai István Az Egyház látható egységének problematikája évf. 3. sz p. 10

11 Elmélkedés Bogárdi Szabó István Ettől fogva Máté 4, évf. 1. sz. 3. p. Elmélkedés Bölcskei Gusztáv "Testvéreimet keresem" évf. 3. sz p. Elmélkedés Bölcskei Gusztáv Egy szívet és egy utat adok nekik... Jer. 32, évf. 2. sz p. Elmélkedés Bölcskei Gusztáv Pünkösd évf. 2. sz. 63. p. Elmélkedés Csernák István Odaszánás, elkötelezett követés évf. 2. sz. 67. p. Elmélkedés Derencsényi István "Hatok közt élve, határtalan reménységgel" évf. 1. sz. 3. p. Elmélkedés Fabiny Tamás Rabok vagy szabadok? évf. 3. sz p. Elmélkedés Fazakas Sándor, ifj. Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam! évf. 4. sz p. Elmélkedés Ittzés János Az Isten igéje pedig nincs bilincsbe verve 2 Tim. 2,9b évf. 4. sz p. Kádár Ferenc Elmélkedés 11

12 Az íródeák kijelentést kap évf. 3. sz p. Elmélkedés Kádár Zsolt Élő, erőteljes és éles évf. 2. sz. 67. p. Elmélkedés Mészáros Kálmán Jézus Krisztus az Út, az Igazság és az Élet! évf. 1. sz. 3. p. Elmélkedés Pecsuk Ottó "Boldog, aki olvassa..." évf. 1. sz p. Elmélkedés Steinbach József Boldogok az irgalmasok évf. 2. sz. 67. p. Elmélkedés Szászfelvi László Kenyér - élet - jövő évf. 3. sz p. Elmélkedés Szebik Imre A vallás és az egyház ügye nyilvánvalóan közügy évf. 4. sz p. Elmélkedés Szebik Imre Megmondtam neked, óh ember Mikeás 6, évf. 4. sz p. Elmélkedés Szebik Imre Mit kíván az Úr? évf. 1. sz p. Etika Jakab István A természet értelmezése Bonhoeffer etikájában évf. 4. sz p. Európai Egyházak Konferenciája 12

13 "Krisztusban egy reménységre hivattunk el" Nagygyűlés Lyonban a KEK 50. évfordulója alkalmából évf. 1. sz. 37. p. Európai Egyházak Konferenciája, Vallásos nevelés A vallási nevelés fontos az európai értékek fejlesztése érdekében Az Európai Egyházak Konferenciájának (EEK) küldöttsége találkozott Barroso-val, az EU Bizottság elnökével évf. 1. sz. 61. p. Európai Egyházak Konferenciája Clemens, Keith Az Európai Egyházak Konferenciája főtitkárának nyilatkozata az új pápa megválasztása alkalmából Dr. Keith Clemens, az EEK főtitkára az alábbi nyilatkozatot tette az új pápa megválasztása alkalmából évf. 2. sz p. Európai Egyházak Konferenciája, Évforduló Clemens, Keith Az Európai Egyházak Konferenciájának közleménye a II. világháború európai befejezésének 60. évfordulója alkalmából évf. 2. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés A világvallásokkal való kapcsolat és a 3. európai Ökumenikus Nagygyűlés évf. 2. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés Reflexiók a 3. Európai Ökumenikus Nagygyűlés zárónyilatkozatára és annak ajánlásaira évf. 2. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés Hess, Andreas; ford. Anca Tibor Attila A Nagyszebeni 3. Európai Ökumenikus Nagygyűlés margójára Holtponton az európai ökumenizmus évf. 2. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés, Levél Wittenbergből Európa Keresztyéneihez évf. 1. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés Williams, Colin 3. Európai Ökumenikus Nagygyűlés évf. 2. sz p. Európai Protestáns Egyházak Közössége, Beszámoló 13

14 Hüffmeier, Wilhelm Örömeim - Bánatom - Reménységem Az Európai Protestáns Egyházak Közössége főtitkári beszámolója évf. 4. sz. 253-[256]. p. Evangélikus-református párbeszéd Gaál Botond Új kilátások az evangélikus-református párbeszédben Nagygeresd, Leuenberg - Elértünk-e valamit, várhatunk-e valamit? évf. 1. sz p. Evolucióelmélet és hit Szentpétery Péter Bocsánat, Mr. Darwin! - A Darwin-évhez évf. 2. sz p. Evolucióelmélet Moltmann, Jürgen; ford. Szathmáry Sándor Evolucióelmélet és keresztyén teológia A természet háborújától a természetes kooperációig és a létért való harctól az embertársi elismerésig évf. 2. sz p. Exegézis Czövek Tamás Hálaadás évf. 1. sz p. Exegézis Enghy Sándor Zofóniás 1,11-15 a kutatásban évf. 4. sz p. Exegézis Koncz-Vágási Katalin A 79. zsoltár magyarázata Adalékok a bosszú fogalmának biblika-teológiai megítéléséhez évf. 2. sz p. Exegézis, Hermeneutika Kormos Erik Az αγνωστω θεω kérdése Pál apostol teológiájában Újszövetségi exegézis és hermeneutika a filozófia segítségével évf. 3. sz p. Exegézis Kormos Erik Mikeás könyve kulcskifejezéseinek vizsgálata a qumráni tekercsek vonatkozásában 14

15 évf. 3. sz p. Exegézis Kustár Zoltán "Fiam vagy te, ma nemzettelek téged!" A Zsolt. 2 magyarázata évf. 2. sz p. Exegézis Kustár Zoltán Az akcentusok és az exegézis évf. 1. sz p. Exegézis, Retorikai analizis Loment Péter Malakiás könyve 2,10-16 retorikai analizise évf. 3. sz p. Exegézis Schmid, Konrad; ford. Kustár Zoltán Jób szenvedéseinek problémája - a könyv prológusának fényében évf. 1. sz p. Exegézis Somogyi Márta Az 51. zsoltár magyarázata Katharina Zell meditációja alapján évf. 3. sz p. Életmód Frenkl Róbert Életmódkultúrák évf. 3. sz p. Életrajz Siba Balázs "Kelet Keresztelő Jánosa", Toyohiko Kagawa évf. 3. sz p. Életrajz Wulfné Kinczler Zsuzsanna Paul Gerhard évf. 3. sz p. Évforduló Békefi Lajos Száz éve született Dag Hammarskjöld, az ENSZ második főtitkára Spirituális naplója, az ÚTJELZŐ évf. 2. sz p. Francia Protestáns Szövetség 15

16 A Francia Protestáns Szövetség centenáriumi ünnepsége évf. 1. sz p. Genfi Zsoltárok, Irodalomtörténet Szabó András A genfi zsoltárok a korabeli német és magyar irodalomban évf. 4. sz p. Gyászbeszéd, Homiletika Molnárné László Andrea A 19. sz. embereszménye a gyászbeszédek alapján évf. 2. sz p. Gyász Bodó Sára A vigasztalás mint a keresztyénség közös hitvallása és feladata - a gyász teológiai értelmezése évf. 1. sz p. Határ és határtalanság Vályi-Nagy Ágnes Rendelt határaink és Isten határtalansága évf. 3. sz p. Házasság Czövek Tamás Házasság a Bibliában: néhány szempont évf. 1. sz p. Hermeneutika, Exegézis Tóth Judit, D. Hermeneutika és exegézis Nüsszai Gergely műveiben évf. 4. sz p. Hit Németh Balázs; ford. Anca Tibor Attila A vallásosság próbaköve: atheizmus a kereszténység jegyében évf. 2. sz p. Hitvallás, Westminsteri hitvallás Kiss Gyula A Westminsteri hitvallás története évf. 1. sz p. Hollandiai ösztöndíjak Albert András Gróf Bethlen Miklós protestáns kancellár és a 18. század eleji hollandiai ösztöndíjak ( ) évf. 1. sz p. 16

17 Homiletika Jakab Sándor Az ige jelei Isten üzenete A szemiotika homiletikai alkalmazása évf. 2. sz p. Homiletika, Igehirdetés fiataloknak Szászi Andrea A fiatalok megközelítésének egy lehetősége: az igehirdetés évf. 2. sz p. Homiletikatörténet, Retorika Literáty Zoltán Augustinus, a keresztyén retorika atyja évf. 4. sz p. Identitás Kozma Zsolt Magyar protestáns önazonosságunk az új Európában évf. 1. sz p. Időszámítás, keresztény Kormos Erik A keresztény időszámítás eredete... "Szenthagyomány" és tények évf. 1. sz p. Igehirdetés fiataloknak, Homiletika Czagány Gábor A református ifjúsági istentisztelet formai kérdései - különös tekintettel az egyetemista közösségekre évf. 4. sz p. Igehirdetés Erdő Péter "Számunkra Krisztus az üdvösség sziklája" (Mt. 7:24-27) évf. 1. sz p. Igehirdetés Gáncs Péter Csak Vele és Általa - soha se nélküle! évf. 4. sz p. Igehirdetés Illés Dávid Feltámadt, nincsen itt! évf. 3. sz p. 17

18 Igehirdetés Szebik Imre Meglepetések kora évf. 1. sz p. Ikonográfia Pijnenburg, Chrysostomos Az Istenszülő-ikonok különböző típusai és üzenetük évf. 3. sz p. Ikonok Nagy Márta Szent István ereklyetartó ikonja a budapesti Nagyboldogasszony-székesegyházban évf. 3. sz p. Ikonosztáz Kalota József Ikon és szó - az ikonosztázion teológiája évf. 1. sz p. Internetes lelkigondozás Söreg Norbert A cybertér, mint az internetes lelkigondozás munkaszférája évf. 1. sz p. Irodalomtörténet, német Hubert Gabriella, H. Paul Gerhardt költészete évf. 4. sz p. Iszlám - keresztyén párbeszéd Tanuljuk meg együtt felfedezni a szeretetet Javaslatok a "Közös Szó"-ra való reflektáláshoz évf. 2. sz p. Jogtudomány Szathmáry Béla Keresztyén értékek az emberi jogok világában A jogtudomány tanításának lehetséges szempontjai egy egyházi fenntartású jogi karon évf. 3. sz p. Katechetika, Motiváció Fodorné Nagy Sarolta A motiváció teológiai vizsgálata és katechetikai vonatkozásai évf. 40. sz p. Katechetika, Iskoladráma Hodossi Sándor Református iskoladráma mint a katechézis eszköze a 18. században 18

19 Magyarországon évf. 2. sz p. Katolikus egyház Hafenscher Károly Cui prodest? Kísérlet XVI. Benedek pápa megértésére, különös tekintettel júliusára, az új dokumentumok publikálására évf. 3. sz p. Kálvin az irodalomban Ötvös László Kálvin az irodalomban évf. 4. sz p. Keresztyén élet Ágoston István György I. Rákóczi György Bibliái évf. 2. sz p. Keresztyén hit és ateizmus Krötke, Wolf Isten szava az Istent-felejtett világban Keresztyén igehirdetés és az ateizmus állandó kihívása évf. 1. sz p. Keresztyénség, Egyháztörténet Albert András A keresztyénség a római császárok korában - a Kr.u. I-III. századokban évf. 1. sz p. Kitekintés Mucsi András "Keresztyénség avagy Európa" A protestantizmus szerepe Novalis egységkoncepciójában évf. 2. sz p. Kitekintés Ötvös László József Attila biblikus versei évf. 3. sz p. Kitekintés, Országos Protestáns Napok Prőhle Gergely Országos Protestáns Napok "Menj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid" évf. 1. sz p. Kommunikáció (keresztyén) Mészáros Kálmán 19

20 Keresztyén értékrend közvetítése a médiában évf. 4. sz p. Konfliktus kezelés Fischl Vilmos Napjaink néhány nemzetközi konfliktusa A terrorizmus kialakulása és okai (szeptember 11 hatása a világra) évf. 3. sz p. Kortörténet, ószövetségi, Vallástörténet Kőszeghy Miklós A felső ciszterna vízvezetékénél évf. 4. sz p. Kortörténet, Vallástörténet Hecker Róbert Sámuel próféta életművének kortörténeti és vallástörténeti összefüggései évf. 1. sz p. Könyvszemle Ágoston István György Csohány János, Tanulmányok Debrecen és a reformátusság múltjáról III. kötet évf. 1. sz p. Könyvszemle Benke György A magyarországi történelmi egyházak egymásról hittankönyveik tükrében évf. 3. sz p. Könyvszemle Bolyki János "Harminc-, hatvan-, százannyi" (Katrin Kusmierz, Nikolaus Peter: Dreissig-, sechzig-, hundertfältig". Basler Predigten aus sechs Jahrhunderten. - Theologischer Verlag Zürich, 2004.) évf. 1. sz p. Könyvszemle Bolyki János Miért kell kétszer ismertetést írni ugyanarról a könyvről? Balla Péter: Az újszövetségi teológiát ért kihívások. Kísérlet a tudományág igazolására. Budapest, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány évf. 3. sz p. Könyvszemle Csohány János Egy igazi tanár emlékirata (Balázs Győző: Jó utána lenni... A szöveget gondozta és jegyzetekkel ellátta Molnár Sándor Károly, Miskolc ) évf. 3. sz. [ ]. p. 20

21 Könyvszemle Csohány János Kovács Ábrahám: A Budapesti Evangélikus Református Németajkú Leányegyház eredete és története The History of the German-Speaking Reformed Affiliated Church of Budapest Debrecen, évf. 4. sz. [ ]. p. Könyvszemle Ferencz Árpád Recenzió Fazakas Sándor: Emlékezés és megbékélés című könyvéhez A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó, Budapest, ISBN , 180 old évf. 1. sz p. Könyvszemle Gaál Botond Debreceni ajándék a magyar kultúrának Kálnási Árpád cívis szótára évf. 1. sz. 61-[62]. p. Könyvszemle Gaál Botond Emlékkötet Albert Einstein életművéről Albert Einstein válogatott írásai; Válogatta és az előszót írta Székely László; Typotex, Budapest, évf. 4. sz p. Könyvszemle Gróz Andrea "Mélység és magasság" A Kovátsné Németh Mária és Egresits Ferenc által szerkesztett Mélység és Magasság című kötet 2002-ben látott napvilágot (Mélység és magasság. Szerkesztette: Kovátsné Németh Mária-Egresits Ferenc, Győr, NYME-ACSJTFK old.) évf. 2. sz p. Könyvszemle Hecker Frigyes Egy magyar dogmatikai szakkönyvről D.Dr. Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása II/I. kötet: A bűn lényege, eredete és következményei (Hamartiológia) évf. 1. sz. 51. p. Könyvszemle Hecker Róbert Recenzió Reinhard G. Kratz: Die Komposition der erzählenden Bücher des Alten Testaments című könyvéhez évf. 1. sz p. 21

22 Könyvszemle Horváth Erzsébet Kálvin időszerűsége Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Bp. Kálvin Kiadó, o évf. 4. sz p. Könyvszemle Jakab Bálint Mihály Hitükért szenvedtek Papp Vilmos: Negyvenegy prédikátor I-II. é.n. ( ), a szerző kiadása évf. 4. sz p. Könyvszemle Kerepeszki András Az Ágostai hitvallás legújabb magyar kiadása Ágostai hitvallás. A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai 2. Luther Kiadó, Budapest, o évf. 4. sz. [ ]. p. Könyvszemle Keveházi László Szembesítés a globalizációval évf. 2. sz p. Könyvszemle Kiss Georgina Orsolya "... kicsoda az ember a Szentírás szerint..." Gerd Theissen: Az őskeresztyénség élményvilága és magatartásformái. Kálvin Kiadó, Budapest, Fordította: Szabó Csaba évf. 4. sz p. Könyvszemle Kustár Zoltán A zsoltárok világa Paul Beauchamp: A zsoltárok világa. Bencés Kiadó, Pannonhalma, évf. 2. sz p. Könyvszemle Németh Tamás Rend és szabadság a mindenségben Tudomány és teológia sorozat. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Hatvani István Teológiai Kutatóközpont közös kiadása; Debrecen; szerk. Gaál Bontond és Végh László évf. 1. sz p. Könyvszemle Ötvös László A Szent Jób könyve 22

23 évf. 1. sz. [ ]. p. Könyvszemle Ötvös László Költemények a hitvesről évf. 3. sz. [187]. p. Könyvszemle Ötvös László Recenzió Csohány János: Az üdvtörténeti keresztyén ünnepek című könyvéhez évf. 1. sz. 58. p. Könyvszemle Rideg István Őszül a határ évf. 30. sz. 184-[192]. p. Könyvszemle, Ünnep, Teológiai esztétika Somhegyi Zoltán Az ünnep értelmezése Rudolf Bohren és Hans-Georg Gadamer gondolkodásában Elmélkedés a teológiai esztétika kapcsán évf. 4. sz p. Könyvszemle Szathmáry Sándor A szépség felfedezése az Igében és az igehirdetésben Fekete Károly: Példázatos szavak - életes példák. Kálvin Kiadó, Budapest, ISBN l évf. 4. sz. 253-[255]. p. Könyvszemle Szemle Dancs Ágnes A középkori exemplumok új megközelítése Les Exempla médiévaux: Nouvelles perspectives, dir. Jacques Berlioz, Marie-Anne Polo de Beaulieu, Paris, Honoré Champion, évf. 1. sz p. Könyvszemle Szentpétery Péter Az idő nem teremtő Boda László: A programozott evolúció. 1. Az ember megjelenéséig évf. 2. sz. 125-[127]. p. Krisztológia, Alázat Bácskai Károly Az alázat, mint bibliai paradigma évf. 1. sz p. Sőreg Norbert Lelkigondozás, Internetes lelkigondozás 23

24 Az internetes lelkigondozás kialakulása és működési struktúrája évf. 2. sz p. Liturgiatörténet, Puritánizmus Siba Balázs A "puritánus" mozgalom liturgiai reformjai évf. 4. sz p. Magyar Baptisták Világtalálkozója A Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozójának Nyilatkozata évf. 4. sz p. Magyar Baptisták Világtalálkozója Összefoglaló közlemény a Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozójáról évf. 4. sz p. Magyar Evangéliumi Aliansz, Szlovák Evangéliumi Aliansz Garaj, Ondrej; Badiar, Lubomir; Szabó Dániel, D.; Szuhánszky T. Gábor A Szlovák és Magyar Evangéliumi Aliansz közös nyilatkozata Balassagyarmat október 14-én évf. 4. sz p. Magyar Református Egyház "Krisztus a jövő, együtt követjük žt" A Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatának üzenete évf. 3. sz. [191]. p. Magyar Református Egyház, Köszöntő Koncsol László "... Isten gyermekei, alkotmányos királyságának szabad polgárai vagyunk" évf. 3. sz. 190-[191]. p. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Főtitkári jelentés az Ökumenikus Tanács november 29-i közgyűlésén évf. 1. sz p. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szebik Imre Elnöki jelentés az Ökumenikus Tanács november 29-i közgyűlésén évf. 1. sz p. Második bécsi döntés, Egyház és állam Lakatos Artúr A második bécsi döntés és a kolozsvári református egyház viszonya évf. 2. sz p. Megbékélés Fazakas Sándor, ifj. Igazság és kiengesztelődés 24

25 évf. 1. sz p. Megemlékezés Békefi Lajos Elhunyt II. Alekszij ortodox pátriárka évf. 2. sz p. Megemlékezés Fekete Károly, ifj. Kiss Ferenc professzori életműve gyakorlati teológiai szempontból évf. 2. sz p. Megemlékezés Zsidómentés Horváth Erzsébet Ravasz László és a zsidómentés évf. 4. sz p. Megemlékezés Karasszon Dezső Néhány megjegyzés Albrecht Alt munkamódszereiről évf. 2. sz p. Megemlékezés, Bibliográfia Kiss Endre József Dr. Szabó Lajos centenáriumán évf. 2. sz. 118-[124]. p. Megemlékezés, II. Világháború Kövy Zsolt "Akikért a harang szól" évf. 3. sz p. Megemlékezés Patkó Edina Az erkölcs Ravasz László gondolatvilágában évf. 2. sz p. Megemlékezés Patkó Edina Az erkölcs Ravasz László gondolatvilágában évf. 3. sz p. Megemlékezés Patkó Edina Kantiánus elemek Ravasz László gondolkodásában évf. 4. sz p. Reuss András Megemlékezés 25

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4.

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4. HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET 1088 Budapest, Reviczky u. 4. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. Előzmények HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ALAPÍTÁS ALAPÍTÓK ALAPÍTÓK

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2013-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1Mózes 24,14-15 Gaál Sándor 07/1 68.

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET OS ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET OS ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2016-OS ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 5Mózes 6,4-9 Hodossy-Takács E. 08/2

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

Tanmenet (BA) akadémiai év

Tanmenet (BA) akadémiai év Szem. I. (I. év, I. félév) kód BB01 Bevezetés az Ószövetségbe I F 5 2 1 1 - V BB51 Bevezetés az Újszövetségbe I F 5 2 2 - - V BB21 Héber nyelv I SD 3 2 1 1 - V BB71 Görög nyelv I SD 3 2 1 1 - V BH01 Egyetemes

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Dr. Bodó Sára publikációi

Dr. Bodó Sára publikációi Dr. Bodó Sára publikációi Könyv: 1. A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes Theologicae 6. ISSN: 1219-9567; ISBN: 963 9322 11 3. Debreceni Református Kollégium,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó KÓD 1 TANEGYSÉG OKTATÓ KREDI T A FELVÉTEL FELTÉTELE 2 SZÁMONKÉRÉS MEGJEGYZÉS TKÓ1 Genezis Dr. Reisinger János _ TKÓ2 Az Ószövetség világa Nagy Viktória Izrael története TKÓ3 Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK ADALÉKOK a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez DOKUMENTUMOK a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

A könyvtári munkafolyamatok szabályzata

A könyvtári munkafolyamatok szabályzata A könyvtári munkafolyamatok szabályzata A SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola Szervezeti és működési szabályzatának 2. számú melléklete 1. Állományfejlesztés 1. Az állományfejlesztési munka alapja a Gyűjtőköri

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében

Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket!

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! 2015. 04. 22. Olvasmányok: 1. évf.: Benedek Elek: Szélike királykisasszony/ Zolnainé Lovas Emma 2. évf.: Tersánszky Józsi Jenő:

Részletesebben

A DRHE Doktori Iskolájának. Képzési Terve. Hatályos: szeptember 1-től

A DRHE Doktori Iskolájának. Képzési Terve. Hatályos: szeptember 1-től A DRHE Doktori Iskolájának Képzési Terve Hatályos: 2016. szeptember 1-től Tartalomjegyzék PhD képzés elemei... 3 Mintatanterv... 4 Komplex vizsga... 5 Kutatási területek... 6 2 / 8 oldal PhD képzés elemei

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Ószövetségi bibliaismeret Tantárgy kódja HE 1101 I. félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Molnár Erzsébet megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert emlékezete

Szenczi Molnár Albert emlékezete Szenczi Molnár Albert emlékezete Összeállította, a szöveget gondozta, a szómagyarázatot készítette, a képanyagot válogatta, a kötetet tervezte Zalabai Zsigmond Lilium Aunun Dunaszerdahely 2001 í - i '

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. HÜSI SC II 7,5,5 5,5, 33,5. 2. Törekvés SE 4,5 9, 5, 6, 24,5 7. 2 3. SENSE II,5 3, 3,5 3,5,5 2. 4. Sárkány DSE II 6,5 6,5 7,5 5, 25,5 6.

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELİD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens, rektorhelyettes Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822,

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben