HU-Székesfehérvár: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Székesfehérvár: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2010/S 165-253646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés"

Átírás

1 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Székesfehérvár: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Honvéd u. 1. Figyelmébe: Tráj Gyula 8002 Székesfehérvár Tel / Fax További információk a következő címen szerezhetők be: Semmelweis Beszerzési Kft Üllői út 55. Figyelmébe: Semmelweis Beszerzési Kft 1091 Budapest Tel Fax A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Semmelweis Beszerzési Kft Üllői út 55. Figyelmébe: Semmelweis Beszerzési Kft 1091 Budapest Tel Fax Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Semmelweis Beszerzési Kft Üllői út 55. Figyelmébe: Semmelweis Beszerzési Kft 1091 Budapest Tel /9

2 2/9 I.2) Fax AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Közintézmény Általános közszolgáltatások Egyéb távhő szolgáltató Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerződés integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésére és kapcsolódó szolgáltatásokra. A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye 8200 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. NUTS-kód HU211 A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésére és kapcsolódó szolgáltatásokra. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Igen Részekre történő ajánlattétel Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR Teljes mennyiség 1 db integrált vállalatirányítási szoftver csomag a dokumentációban foglalt funkcionalitással. A SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. a hatékonyság javítása, valamint az átlátható és ügyfélorientált működés érdekében új integrált vállalatirányítási rendszer bevezetését tervezi. Az új rendszernek hatékonyan és komplex módon kell támogatnia: a társaság pénzügyi, számviteli és kontrolling tevékenységét, díjelszámolási, számlázási, behajtási és ügyfélkapcsolati folyamatait, beszerzését és készletgazdálkodását, illetve, a társaság ingatlangazdálkodási tevékenységét. A fenti integrált funkciókat ellátó szoftver licencek megvásárlása, telepítése. 2/9

3 3/9 II.2.2) II.3) A vállalatirányítási, értékesítési, dokumentumkezelő megoldást homogén, integrált rendszerben kell szállítani. A szállítandó informatikai megoldásnak képesnek kell lennie a megrendelő Vállalatirányítási (pénzügy, számvitel, kontrolling, anyag és eszközgazdálkodás, beszerzés), Értékesítési (szerződés-nyilvántartás, ügyfélszolgálat, számlázás, a távhő- szolgáltatáshoz és ingatlan gazdálkodáshoz és -üzemeltetéshez kapcsolódó vállalati folyamatok menedzsmentje), és Dokumentumkezelő üzleti folyamatainak munkafolyamat vezérlővel (Workflow Manager) támogatott irányítására, ellenőrzésére. Kapcsolódó szolgáltatások: Rendszer tervezése, Programozása, Rendszer bevezetése, Oktatása, Migráció, Verzió- és jogszabálykövetés, support szolgáltatások az üzembehelyezést követő 60 hónapig. Vételi jog (opció) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmi kötbér: a rendszer bevezetésének véghatáridő-elmulasztása esetén a teljes nettó ellenérték késedelmes napokra számított napi 1 %-a. Hibás teljesítés esetén: a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hibás teljesítésből eredően a rendszer bevezetésének véghatáridő-elmulasztása esetén a hiba kijavításáig eltelt napokra számítva a teljes nettó ellenérték napi 1 %-a. Meghiúsulási kötbér a teljes nettó ellenérték 30 %-a. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a teljesítés igazolása után a számla kézhezvételét követően a Kbt (3) bekezdésének megfelelően átutalással teljesíti, figyelembe véve az Art. 36/A. -ban foglaltakat. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Előleg nem adható. A bevezetés- és a licence díjak a rendszer üzembe helyezésének napján számlázhatók, vagy ajánlattevő ajánlata alapján részfizetésekkel, az ajánlatban foglalt ütemterv szerinti teljesítésekhez kapcsolódó részletekben. Szoftver support díjak havi rendszerességgel, egyenlő részletekben számlázhatók. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy követelmény. Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kbt. 60. (1) bekezdés, 61. (1) bekezdés a-d pontjai és 62. (1) bekezdés szerint. Igazolási mód: 3/9

4 4/9 III.2.2) III.2.3) A Kbt szerint. A nyilatkozatoknak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alábbiak Ajánlattevőre, közös Ajánlattevőkre és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozóra egyaránt vonatkoznak: P1. Valamennyi számlavezető pénzintézet az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi igazolása valamennyi bankszámlájára vonatkozóan fizetőképességének megítéléséhez a következő tartalommal: mióta vezeti bankszámláját, számlájával szemben évben fedezethiány miatt 10 napot meghaladó sorban állás volt-e, számlájával szemben bírósági végrehajtás van-e folyamatban (Kbt. 66. (1) a) pont), P2. A számviteli törvény szerinti utolsó 3 lezárt év beszámolójának Mérleg, Eredménykimutatás, Könyvvizsgáló jelentés okirat másolatainak benyújtása (ha jogszabály kötelezően előírja) (66. (1) b) pont). P3. Csatolja nyilatkozatát az utolsó 3 év ( ) teljes nettó árbevételéről és beszerzés tárgya szerinti forgalmáról. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan Ajánlattevő, közös Ajánlattevők, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozó: P1. Ha bármely pénzforgalmi számlájával szemben években fedezethiány miatt 10 napot meghaladó sorban állás előfordult, ha bankszámlájával szemben bírósági végrehajtás van folyamatban, (különkülön megfelelés); P2. Ha az utolsó 3 lezárt év bármelyikében a vállalkozás üzemi, üzleti tevékenységének eredménye negatív volt, (külön-külön megfelelés); P3. Ha ajánlattevő, közös ajánlattevők nem rendelkeznek az utolsó 3 évre vonatkozóan ( ) évi átlag nettó 100 MFt nettó árbevétellel és a jelen beszerzés tárgyára vonatkozóan (integrált ügyviteli szoftverek bevezetése, supportja) átlag évi 60 MFt nettó árbevétellel. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alábbiak Ajánlattevőre és közös Ajánlattevőkre vonatkoznak: M1. Ismertesse az 3 év ( ) jelen közbeszerzés tárgya szerinti-előző legjelentősebb szállításait. Referenciáit igazolja a Kbt. 67. (1) a) pontja és a 68. (1) bek. szerint. M2. A Kbt. 67. (1) c) pont alapján ismertesse azokat a szakembereket (szervezeteket), illetőleg vezetőket a megnevezésükkel, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, külön kiemelve azok bemutatását, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek. Az ismertetésen túl csatolni szükséges a szakemberek aláírt önéletrajzait, melyekből egyértelműen kiderül alkalmasságuk, a végzettségüket igazoló okiratok másolatait. M3. Ajánlattevő által benyújtandó okiratok: Minőségbiztosítási rendszerének tanúsítványai, illetve minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek igazolása a Kbt. 67. (1) bekezdés b) pont szerint. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan Ajánlattevő, valamint közös Ajánlattevők: M1.1. Ha ajánlattevő, közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek az utolsó 3 évre vonatkozóan ( ) összességében legalább 1 db, integrált Vállalatirányítási (pénzügy, számvitel, kontrolling, anyag és eszközgazdálkodás, beszerzés), Értékesítési (szerződés-nyilvántartás, ügyfélszolgálat, számlázás, szolgáltatáshoz kapcsolódó vállalati folyamatok menedzsmentje), Dokumentum kezelő (üzleti folyamatainak 4/9

5 5/9 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) munkafolyamat vezérlővel - Wokflow Manager - támogatott irányítása) rendszer bevezetésére és supportjára vonatkozó ellenőrizhető referenciával. M1.2. Ha ajánlattevő, közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek az utolsó 3 évre vonatkozóan ( ) összességében legalább 1 db, vállalatirányítási és számlázási rendszerre áttéréshez kapcsolódó migrációs (adatáttöltés korábbi rendszerből) referenciával. M1.3. Ha ajánlattevő, közös ajánlattevők nem rendelkeznek az utolsó 3 évre vonatkozóan ( ) összességében legalább 1 db városüzemeltetést, ingatlangazdálkodást és -üzemeltetési kiszolgáló, ellenőrizhető értékesítési szoftver (szerződés-nyilvántartás, ügyfélszolgálat, számlázás, szolgáltatáshoz kapcsolódó vállalati folyamatok menedzsmentje) bevezetési és/vagy -support referenciával. M1.4. Ha ajánlattevő, közös ajánlattevők, 10 % feletti alvállalkozók együttesen nem rendelkeznek az utolsó 3 évre vonatkozóan ( ) összességében legalább 1 db távhőszolgáltatónál ellenőrizhető távhőszolgáltatás tevékenységet kiszolgáló értékesítési (szerződés-nyilvántartás, ügyfélszolgálat, számlázás, szolgáltatáshoz kapcsolódó vállalati folyamatok menedzsmentje) szoftver bevezetési és/vagy support referenciával. M2. Ha ajánlattevő, közös ajánlattevők és 10 % feletti alvállalkozók együttesen nem rendelkeznek az alábbi, összesen 20 fő szakemberrel: Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű projektvezető, amely- rendelkezik legalább 5 év, integrált rendszerek bevezetése és supportja területén szerzett szakmai gyakorlattal. Legalább 1 fő felsőfokú- végzettségű, távhőszolgálatónál legalább 1 éves szakmai gyakorlatot szerzett projektmenedzser. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, ingatlan gazdálkodási- és -üzemeltetési területen legalább 1 éves szakmai gyakorlatot szerzett projektmenedzser. Legalább 5 fő felsőfokú végzettségű, legalább 3 éves- integrált rendszerek és szakmai értékesítési rendszer közüzemi szolgáltatónál történt bevezetése, supportja területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakember. Legalább 5 fő felsőfokú végzettségű,- legalább 3 éves szakmai gyakorlatot szerzett rendszerszervező. Legalább 5 fő- felsőfokú végzettségű, legalább 3 éves szakmai gyakorlatot szerzett rendszerprogramozó. Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű és mérlegképes- könyvelői vagy könyvvizsgálói képesítést szerzett és a területen legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember. Legalább 1 fő legalább középfokú- végzettséggel és minőségbiztosítási területen szerzett képzettséggel rendelkező minőségbiztosítási szakember. M3. Alkalmatlan az az ajánlattevő, aki nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségirányítási rendszerrel, minőségtanúsító szervezettől származó ennek működtetését igazoló (ISO 9001) tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 68. (4) bekezdése szerinti egyéb bizonyíték(ok)kal. Fenntartott szerződések SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 5/9

6 6/9 IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Ajánlati ár. Súlyszám 50 1/a alszempont. Szoftver licencdíj összege. Súlyszám 30 1/b alszempont. Bevezetés egyösszegű díjának összege. Súlyszám 10 1/c alszempont. Verzió és Jogszabálykövetés díjának havi átalány összege. Súlyszám 5 1/d alszempont. Ajánlott fizetési feltételek, fizetési határidő, részletfizetési lehetőségek. Súlyszám 5 2. A szállítandó informatikai rendszer tervének kidolgozottsága.. Súlyszám 5 3. A bevezetési projekt terv és módszertan megalapozottsága, teljeskörűsége,. Súlyszám Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott részletes funkcionális és nem funkcionális követelmények megvalósításának. Súlyszám 25 4/a. alszempont: Az ajánlott megoldási módszer illeszkedése az ajánlatkérő megtervezett üzleti folyamataihoz. Súlyszám 5 4/b. alszempont:- Integráltság, homogenitás mértéke a Vállalatirányítási, Értékesítési, Dokumentum kezelő megoldás területeken.. Súlyszám 5 4/c. alszempont: Integráltság az ajánlatkérő egyéb meglévő- alkalmazásaihoz.. Súlyszám 5 4/d. alszempont: A rendszer biztonsága, jogosultsági és naplózási- megoldás szintje.. Súlyszám 3 4/e. alszempont: Az ajánlatkérő- meglévő és tervezett informatikai infrastruktúrájához illeszkedés mértéke.. Súlyszám 3 4/f. alszempont: A szállítandó- rendszer informatikai felépítésének, rétegezettségének és az ajánlatkérő felhasználói felületre vonatkozó igényének teljesítési színvonala. Súlyszám 2 4/g. alszempont: Az alkalmazandó adatbázis kezelő és operációs rendszer- megfelelőségének mértéke az alábbi szempontoknak: a beruházás értékállósága, az adatbázisok karbantarthatósága, a továbbfejleszthetősége, a jövőbeli technológiák adaptációjának lehetősége, robosztussága, fenntarthatósága és menedzselhetősége. Súlyszám 2 5. Az átállási és migrációs stratégia kidolgozottsága, minőségbiztosítottsága. Súlyszám 5 6. Éles üzemi támogatás hossza. Súlyszám 5 6/a. alszempont: Az éles üzemi támogatási tervben leírt időtartam napokban. Súlyszám 1 6/b. alszempont: Projekt díjban benne foglalt éles üzemi támogatás- tanácsadói napok száma (nap/negyedév);. Súlyszám 2 6/c. alszempont:- Verziótámogatási terv, garantált verzió támogatás időtartama években. Súlyszám 2 7. Bevezetés határideje. Súlyszám Megrendelő humán erőforrás igénybevétele (erőforrás terv alapján a bevezetés során igényelt megrendelői létszám -... fő - és igényelt munkanapok -... munkanap - összesen, az oktatás nélkül). Súlyszám 5 Elektronikus árverést alkalmaznak-e? ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? 6/9

7 7/9 IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) A dokumentáció és egyéb iratok A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF A fizetés feltételei és módja: Az ajánlati dokumentáció ára HUF + ÁFA. A befizetés átutalással történik az alábbi címre és bankszámlára: Semmelweis Beszerzési Kft Budapest, Üllői út 55. MKB: az átutalási megbízás közlemény rovatába írandó szöveg: "SZÉPHŐ Zrt. részére IT rendszer beszerzése" A megvásárlás/részvétel feltétele a befizetést igazoló átutalás bemutatása vagy en történő megküldése az A. mellékletben megadott címre. A dokumentáció árának befizetése, ill. átutalása után, az ajánlati dokumentáció - a jelen ajánlati felhívás megjelenésétől kezdve, az ajánlattételi határidőig - Ajánlatkérő honlapjáról, Ajánlatkérő által megadott jelszóval letölthető. A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján is a felhívásban megjelölt kapcsolattartási ponton, előzetes telefonon történő egyeztetés alapján, munkanapokon 9:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-10:00 óráig illetőleg a Kbt. 54. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely 1091 Budapest, Üllői út 55. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen A Kbt. 80. (2) szerint. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 1. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció másra át nem ruházható. 2. Ajánlatkérő egyszeri alkalommal ben 12:00-órakor helyszíni bejárást és konzultációt biztosít (Helyszín: Székesfehérvár, Honvéd u.1). 3. Ajánlatkérő a Kbt. 83. szerinti teljes körű hiánypótlás lehetőségét biztosítja. 4. Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot választja ki az alábbi résszempontok és alszempontok alapján. Ajánlattevő az ajánlata kidolgozásánál részletes leírással térjen ki a dokumentációban 7/9

8 8/9 és követelményrendszerben foglalt feltételek teljesítésének módjára vonatkozóan. A bírálati szempontokra (részszempontokra, alszempontokra) vonatkozóan, tételesen válaszoljon, és részletes leírásában hivatkozásként jelölje meg a dokumentáció és követelményrendszer érintett pontjait. Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: Az értékelés módszere az 1; 6; 7; 8. Részszempontok és esetleges alszempontjaik esetében az arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kap, melyhez a többi ajánlatot matematikai aránnyal viszonyítjuk. A 2,3,4,5 részszempontok és esetleges alszempontjaik esetében a pontszámok a sorba rendezés módszerével kerülnek meghatározásra. Ajánlatkérő Bíráló Bizottságának tagjainak egyéni értékelése alapján az egyes ajánlatok az összes ajánlathoz viszonyított sorrendjükben elfoglalt helyük szerint kapnak pontot. A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlati tartalmi elemre a sorba rendezés szabályai szerint, az értékelés alapján a rangsorban elfoglalt helye szerinti pontszámot adja a bizottság, az alábbiak szerint: A részszempontra illetve az részszempontok egyes alszempontjaira vonatkozó, részletesen kidolgozott szakmai tartalmi elemei alapján a bizottság tagjai egyenként skálán számszerűen, valamint szöveges értékeléssel és indoklással rangsorolják az ajánlatok szakmai tartalmát. A bizottság tagjainak egyéni értékelése alapján a számszerű értékek összegzésre kerülnek, és ez adja az adott alszempontra / részszempontra vonatkozó ajánlattevői rangsort. Az adott alszempontra / részszempontra vonatkozóan a kapott sorrend alapján a következő képlettel számítják ki a pontszámokat: 10 - ((n-1)/10)*(99/(n-1)) Ahol. N: az összes ajánlatok száma, N: az aktuális ajánlat sorrendben elfoglalt helye. Az értékelés részletes kifejtése a dokumentációban kerülnek meghatározásra. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 5. Ajánlatkérő az árajánlatokat a dokumentációban foglalt ártáblázatban és a felolvasólapon részletezettek szerint kéri megadni. 6. Az okiratokat és igazolásokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani. 7. Csatolja cégkivonatának 60 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányát. Csatolja továbbá az ajánlatot aláíró személy cégaláírási nyilatkozatának egyszerű másolatát. 8. Nyilatkozzon a cégkivonatban felsorolt számlavezető pénzintézetek és pénzforgalmi jelzőszámok érvényességéről, és az ettől való esetleges eltérést indokolja. 9. Csatolja a Kbt. 70. (2) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot. 10. Csatolja a Kbt. 71. (1) és (3) bekezdései szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatokat. 11. Az ajánlat elkészítésének formai szabályai és benyújtásának szabályai: Az ajánlatokat 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati) zárt borítékban kell beadni a dokumentációban részletezettek szerint. 12. Az eredményhirdetési időpontja: az ajánlatok bontását követő 30 napon, ha ez nem munkanap, akkor az előtte lévő munkanapon 10:00 órakor. Helye: Semmelweis Beszerzési Kft Budapest, Üllői út A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetést követően, az összegzések megküldését követő huszadik napon, ha ez nem munkanap, akkor az azt követő munkanapon. Ha Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt is meghatározta, a Kbt. 91. (2) fennállása esetén azzal köt szerződést. 14. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki -szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg (Kbt. 13. (4) bek.). 8/9

9 9/9 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 15. A bevezetés- és a licence díjak a rendszer üzembe helyezésének napján számlázhatók, vagy ajánlattevő ajánlata alapján részfizetésekkel, az ajánlatban foglalt ütemterv szerinti teljesítésekhez kapcsolódó részletekben. Szoftver support díjak havi rendszerességgel, egyenlő részletekben számlázhatók. A fentiek alátámasztására Ajánlattevő csatolja a bevezetés részletes szakmai- és pénzügyi ütemtervét. 16. A hirdetmény ellenjegyzése megtörtént. JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága Margit krt Budapest Tel Internet: Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága Margit krt Budapest Tel Internet: Fax E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: /9

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:362505-2012:text:hu:html HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben