BIT Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIT Egyesület 1989-2014"

Átírás

1 2014 BIT Egyesület NEGYEDSZÁZAD A TÁRSADALOM SZOLGÁLATÁBAN 25 éves a Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület

2 KÖSZÖNTŐ A BIT Egyesület nevében szeretettel köszöntöm a kiadvány olvasóit! Először is szeretném megköszönni mind elődeimnek, mind partnereinknek, jelenlegi és volt munkatársainknak az elmúlt 25 évet, ami sokakban hagyott kellemes emlékeket, s amelyekből egy-egy röpke pillanatot megpróbál felidézni Jubileumi Kiadványunk. Huszonöt év mérföldkő, közös siker, amely nem jött volna létre közös munkánk nélkül, s ezáltal azok az eredményeink sem, amelyekre méltán vagyunk büszkék. Egyesületünk számára ez a jubileum, születésnap, nagy ünnep, amelyhez e kiadvány méltóképpen szeretne hozzájárulni. Kísérletet teszünk arra, hogy 25 év munkáját összefoglaljuk. Ez hatalmas kihívás, hiszen ennyi idő elteltével felsorolni is nehéz minden egyes aktivitásunkat, közös munkánk valamennyi gyümölcsét. Az egyesülési jogról szóló törvény januári elfogadását követően, május 21-én jött létre a Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület. Meggyőződésem, hogy az Egyesület hatóereje abban rejlik, hogy bár alapvető struktúrája, hosszútávú célkitűzései, huszonöt éve állandóak, tevékenységei, a célok belső tartalma mégis folyamatosan, megújult, alkalmazkodott az állandóan változó társadalmi igényekhez. Erősségünk továbbá az elkötelezettség a megszerzett tapasztalatok gyakorlatba történő átültetésére, a szakmai módszertan ezen alapokon történő folyamatos fejlesztésére. A negyedszázados évforduló alkalom a visszatekintésre, a sikerek számbavételére (amelyek természetesen az Egyesület korábbi vezetői és munkatársai munkájának eredményei is). E kiadvány egyben iránytű és útmutató is az Ön számára, amennyiben most először találkozik szervezetünkkel. Amellett, hogy bemutatjuk működésünk hátterét, programjainkat, nyújtott szolgáltatásainkat, megtudhatja, milyen elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot velünk óta az egyesületünk működteti az ötödik születésnapját ünneplő Freedom Közösségi Házat, szoros együttműködésben közművelődési megállapodás keretében a DMJV Önkormányzatával. Bízom benne, hogy kiadványunk segít bemutatni a 25 év alatt elért eredményeinket! Keczán János Viktor elnök 1

3 EGYESÜLETÜNK MÚLTJA NAPJAINKIG 1989 az alapok lerakásának éve A társadalmi változások hatására Debrecenben egy keresztyén erkölcsi alapelveket is fontosnak tartó és gyakorló közösség tagjaiban felmerült az önszerveződés gondolata. E gondolatoktól vezérelve, a közösségért tenni akarás szellemében, 11 alapító tag kinyilvánított akaratából jött létre a Bibliai Ismeret-terjesztő Társulat Egyesület. Az alakuló közgyűlésen (1989. május 12.) a működési elvek, az Alapszabály megfogalmazása után sor került a tisztségviselők megválasztására is. Az Egyesületet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság jegyezte be május 21-én. Hazánkban a BIT az első olyan egyesület, amelynek fő célja a bibliai ismeretek, a bibliai értékrend, életforma terjesztése. Tevékenységük magába foglalja a lelki tanácsadást a házasság, a családi élet, az egyéni beilleszkedés konfliktusainak enyhítésére. A BIT jogilag és szervezetileg minden egyháztól függetlenül működik. részlet egy évi májusi Hajdú-Bihari Naplóból. 2

4 : a keresztyén értékrend évei Az Egyesület a létrehozás óta az alábbiak megvalósítását tartotta fontosnak: Bibliai ismeretek küldetésszerű terjesztése, továbbadása Részlet a Hitvallásból *** Bibliai értékrend tanítása *** Bibliai életforma bemutatása egyének és közösségek életén keresztül *** Bibliai alapokon nyugvó lelki tanácsadás a házasság, családi élet, gyermeknevelés és beilleszkedés területén *** a fenti célok elérése érdekében klub működtetése, rendezvények szervezése, sajtótermékek, hangfelvételek, videofelvételek készítése és terjesztése, keresztyén nevelési tanácsadó működtetése Az Egyesület célkitűzéseinek és az együttműködés elvi-ideológiai alapját az ún. Hitvallás képezte, amelynek 17 pontját minden tag az alakuló közgyűlésen szabad elhatározás alapján nyilatkozatban elfogadta. 3

5 : a karitatív évek Az 1989-es megalakulás óta az Egyesület kliensköre egyre bővült, újabb szolgáltatások bevezetését indokolták a jelzett igények, szükségletek. A kérésekhez, valamint a társadalmi viszonyok változásához igazodva szükségszerűvé vált az Alapszabály módosítása. A 2005-ös Alapszabálymódosítást követően az egyesület jogállása: közhasznú szervezet. Tevékenységi köre kibővült az alábbival: a hátrányos helyzetű csoportok (nemzeti és etnikai kisebbségek, pályakezdő fiatalok, szenvedélybetegek, 40 éven felüliek, munkanélküliek, sérült emberek) támogatása, társadalmi integrációjának elősegítése Az Egyesület keretein belül ezekben az években megerősödött a karitatív jellegű feladatvállalás, a tagok önkéntes tevékenység keretében önzetlen segíteni akarás szándékával az alábbi szolgáltatásokat nyújtották, valamint a tagok az alábbi programok szervezésében vettek részt aktívan: iskolákban rendhagyó osztályfőnöki órák tartása (pl. drogprevenció, családi életre való nevelés) házi csoportok működtetése Magyar Baptisták 3. Világtalálkozója (2006) MABAVIT beszélgető sátor, Csapókerti Teaklub Pillanatképek az első klubfoglalkozásokról 4

6 Csapatépítő sátoros kirándulást szerveztünk a hegyekbe. Sosem felejtjük el azt a ködös hajnalt, amikor pár méterre tőlünk eldübörgött a lipicai ménes nyarán aktív segítőként részt vettünk a baptista gyülekezet nyári missziós sátor programjában. Ezt követően ősszel a fényesudvari szociális iroda klubjában rendszeresen esti klubfoglalkozásokat szerveztünk ban több tagunk is részt vett különböző pályázatokkal kapcsolatos képzéseken, ezért már e felé a terület felé is történt egy erőteljes nyitás, amely a pályázatfigyeléssel, pályázatírással és szakmai konzultációkkal bővítette tevékenységünket. visszaemlékezés Sarkady Attilánétól, egykori egyesületi tagtól : az új lendület évei A korábbi években szerzett tapasztalatok, ismeretek és beérkezett igények alapján az egyesület újabb profilváltáson ment keresztül. A munkatársi kör szakmai tudása mentén a tevékenységek és célok kibővültek: a hátrányos helyzetű csoportok támogatása és társadalmi integrációjuk segítése, a helyi közösség megerősítése kiemelt szerephez jutott a szervezet tevékenységében. A hosszú távú működés érdekében újabb célok, irányok adtak megújult lendületet. Dobbantóként funkcionált az Észak-Alföldi Operatív Program A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése c. pályázati felhívása. Az Egyesület sikeres pályázati anyagot nyújtott be konzorciumban a Szeretetszolgálat Alapítvánnyal X (IKSZ) Projekt elnevezéssel (azonosítószám: EAOP ). A projekt keretében felépült a jelenlegi telephelyünk, a Freedom Közösségi Ház, amely teret adott az ifjúsági reintegrációs programcsomag megvalósítására. A célcsoportot éves fiatalok alkották, akik számára szociális és pszichológiai tanácsadást, egyéni és csoportos életviteli, álláskeresési, pályaválasztási tanácsadást, konfliktuskezelési tréninget, korrepetálást és szabadidős foglalkozásokat biztosítottunk. 5

7 2010: a szakmai háló kialakításának éve Az Egyesület több szakmai / partnerségi hálózatnak is tagjává vált az idők folyamán. Szakmai megerősödésével párhuzamosan, a hasonló területen működő civil szervezetek számára is szolgáltatásokat nyújtó szervezetté vált. A szervezet, valamint az általa működtetett Freedom Közösségi Ház kiemelt gyakorlati helyként funkcionál a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitikai Tanszéken tanulmányokat folytató szociális munka, szociálpolitika és szociológia szakos hallgatók számára. Terepgyakorlatuk során a hallgatók az alábbi tevékenységekbe kapcsolódhatnak be, illetve az alábbi területeken szerezhetnek tapasztalatokat: - Szociális intézmények szervezetek vezetése - Szociális munka egyénekkel - Szociális munka csoportokkal (tréningek, asszisztálás) - Közösségi munka (programok, rendezvények szervezése, közösségi klubok indítása, közösségi akciók kezdeményezése) - Projektmenedzsment tevékenységek (projekttervezés, pályázatírás) - Egyéb szociális szervező tevékenységek (táborok szervezése, klubok vezetése, korrepetálás) A évtől kezdve Közművelődési Megállapodás van érvényben a DMJV Polgármesteri Hivatalával. Az elvárásoknak évek óta maximálisan eleget tesz a szervezet, így bizonyítva hosszú távra a 270 m 2 -es közösségi ház létjogosultságát, amelyhez a fizikai teret, az épületet a DMJV Önkormányzata 99 évre biztosította térítésmentesen. Kulturális stratégiaként célul tűztük ki, hogy Debrecen szolgáltatáshiányos területein legyen egy olyan közművelődési közösségi színtér, ahol a belvárosban megszokott formákon, lehetőségeken túl, helye van a környéken lakók, valamint a környéken működő általános iskolák tanulói, a szülők, pedagógusok és egyéb szakemberek kezdeményezéseinek, ötletinek, a számukra nyújtott helyi igényekre épülő széleskörű szolgáltatásoknak. 6

8 2011: az új minősítések éve A szervezet szolgáltatásait, képzési kínálatát igénybevevők köre igen széles. Kiemelt célcsoportként kezeljük a(z): - gyermek- és fiatalkorúakat - pártfogó felügyelet hatálya - családokat alatt állókat - álláskeresőket, munkanélkülieket - nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozókat - időskorúakat - fogyatékkal élő személyeket - fogvatartottakat - pályakezdő fiatalokat Annak érdekében, hogy minél több célcsoportot érjünk el és számukra magas színvonalú szolgáltatásokat biztosíthassunk, szükségessé vált az önkéntes hálózatunk kibővítése. Így 2011 augusztusában a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztálya sorszám alatt nyilvántartásba vette az egyesületet az önkénteseket fogadó szervezetek közé. A regisztrált önkénteseink az alábbi tevékenységi körökben nyújtanak segítséget: - családsegítés - játszóházak szervezése - gyermekfelügyelet - szabadidősport -szervezés - szabadidős klubok - szórólapok osztása - kulturális programok - takarítás, karbantartás megvalósítása - közösségfejlesztés - adminisztrációs munka Továbbá 2011 decemberétől a BIT Egyesület közhasznúsági fokozata: kiemelkedően közhasznú szervezet. 7

9 : a szervezetfejlesztés évei A BIT Egyesület tevékenysége rendkívül sokszínű, a társadalom életének meghatározó szegmenseit érinti. A szervezet célul tűzte ki, hogy az egyre bővülő és mind színvonalasabb tevékenységi körök révén hozzájáruljon - a jövő szociális szakembereinek kineveléséhez - a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek esélyeinek növeléséhez - a gyermek- és fiatalkorúak tudatos és reális jövőkép-alakításához - a helyi közösség aktív, önszerveződő csoportjainak létrejöttéhez A kitűzött célok elérése érdekében az egyesület 2012-től akkreditált felnőttképzési intézményként is működik. A május május 04. közötti időszakra érvényes Intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik. A több mint 20 éves Egyesület működése során egy olyan szakaszhoz érkezett, amikor szükségessé vált a korábbi tapasztalatok / visszajelzések elemzése és a jövő tudatos szervezése, megtervezése. A szakmai egyeztetések során, valamint a munkatársak, a szolgáltatásokat igénybevevő ügyfelek, és a helyi közösség tagjai körében elvégzett helyzet-, szükséglet- és elégedettség-felmérésből származó információk alapján a vezetőség levonta a konzekvenciákat a korábbi működésre vonatkozóan, és új fejlesztési irányokat tűzött ki célul. A mindenre kiterjedő, átfogó szervezet- és szolgáltatásfejlesztés a 2012-es évtől megkezdődött: - csapatépítő tréningek - szervezetfejlesztési megbeszélések - tanácsadások igénybevétele - szervezetfejlesztési projekt 8

10 2014: a jubileum éve ELŐTTE UTÁNA A jubileumi 25 év lehetőséget adott a számvetésre, eredményeink áttekintésére. Hálaadással idéztük fel mindazokat a sikereket, amelyeket az elmúlt években elértünk. Mindez arra ösztönöz bennünket, hogy a jövőben még elszántabban, még elkötelezettebben végezzük munkánkat. Ennek elősegítése érdekében a kollégák továbbképzése folyamatos, annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb felkészültséggel, szakmai hozzáértéssel lássák el feladataikat. Az eddigi tapasztalatainkat, módszereinket igyekszünk továbbadni a jövő szakembereinek és partnerszervezeteinknek (L.: közösségfejlesztési ismeretek átadása a vajdasági civil szervezetek munkatársainak, együttműködve a Magyar Nemzeti Tanáccsal), erősíteni szeretnénk nemzetközi kapcsolatainkat is. Valamennyi projektünk tartalmazott kísérleti módszertani elemeket, amelyek közül több a gyakorlat során is jól bevált. A jövőben is folytatni kívánjuk szakmai, fejlesztő tevékenységünket, mert hisszük, hogy a jövőnk a fejlődésben, a szakmai problémák kreatív megoldásában rejlik, abból építkezik. 25 éves a BIT Egyesület és 5 éves a Freedom Közösségi Ház 9

11 REFERENCIAPROJEKTEK A szervezet működésének 25 éve alatt több sikeres projektet valósított meg főpályázóként, valamint több projektben volt együttműködő partner. Célspecifikus programjaival az Egyesület hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtéséhez, valamint Magyarország versenyképességének javításához. E célok elérése érdekében szervezetünk az alábbi Európai Uniós pályázatokat valósította / valósítja meg: - VISSZA A JÖVŐBE Munkaerő-piaci és szociális integráció elősegítése a foglalkoztatáspolitika modern eszköztár támogatásával és a közösség erejével (TÁMOP C-09/ ) - CSODABOGARAK komplex ifjúsági közösség- és képességfejlesztő program (TÁMOP-5.2.5/B-10/ ) - MOZAIK komplex munkaerő-piaci és közösségi reintegrációs szolgáltatások fogvatartottak és pártfogó felügyelet hatálya alatt álló szabadultak számára az Észak-alföldi Régióban (TÁMOP A-11/ ) - ÁTKELŐ képzés az egyenlő esélyű hozzáférés eredményes és hatékony biztosításáért (TÁMOP A-12/ ) - ÉLET-ERŐ-FORRÁS Egészséges életmódra nevelő program Tégláskertben (TÁMOP / ) - SZÉLFORGÓ projekt a hatékony együttműködésért és a minőségi szolgáltatásokért (TÁMOP / ) - FAKUTYA-TANODA Komplex fejlesztőprogram hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási, munkaerőpiaci esélyeinek növelése érdekében (TÁMOP A-12/ ) Hazai forrásokat, támogatást felhasználó projektek megvalósítása terén is jelentős sikereket, eredményeket értünk el: - KÖZ(ÖS)TÉR Közösségfejlesztés Tégláskertben (NEA-KK-12-SZ- 0215) - KÖZ(ÖS)TÉR No.2. Közösségfejlesztés Tégláskertben (NEA-KK- 13-SZ-0819) Nemzetközi pályázati sikereink: - Leonardo da Vinci alprogramhoz kapcsolódó Előkészítő látogatás az Egész életen át tartó tanulás program keretében (12/0034-L/5010) - Grundtvig Tanulási kapcsolatok az Egész életen át tartó tanulás program keretében (13/0030-G/1188) 10

12 BIT EGYESÜLET ELÉRHETŐSÉGE Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 19. fsz. 2. Telephely: Freedom Közösségi Ház (4030 Debrecen, Gázvezeték u. 50.) Levelezés: 4002 Debrecen, Pf. 94. Honlap: Elnök: Keczán János Viktor (+3620/ ) ZÁRÓGONDOLATOK A JÖVŐNKRŐL Egyesületünk következő 25 évében a ügyfeleinket és hozzátartozóikat segítő programjaink pénzügyi alapjait pályázati forrásból és adományok segítségével kívánjuk megteremteni. Lehetőséget szeretnénk biztosítani a projekttapasztalatok, gyakorlati munka során elért személyes sikerek, eredmények megismertetésére, átadására, a partneri hálózat fenntartására, fejlesztésére. Társadalmi felelősségvállalásunk keretében fent kívánjuk tartani eddigi sikeres szolgáltatásainkat, folytatni szeretnénk hagyománynak számító rendezvényeink szervezését is (Egészségnap, Tégláskert-napja, 3kertes Borfakasztó szüreti mulatságok, Rügyfakasztó fesztivál, stb.). Fejleszteni kívánjuk szolgáltatásaink körét, alkalmazkodva a folyamatosan változó igényekhez és módszereinket, melyekkel a partnereinket, klienseinket és hozzátartozóikat minél nagyobb számban és arányban tudjuk elérni és bevonni programjainkba. Találkozókkal (pl. workshop, szakmai műhelyek) élénkíteni és rendszeressé kívánjuk tenni a partnerszervezetekkel kialakított kapcsolatainkat a tapasztalatok, módszerek megosztása, hasznosítása érdekében. Egyesületünk szélesebb körű megismertetése céljából fejleszteni kívánjuk kommunikációnkat a kliensek és hozzátartozóik, a partnerszervezetek, a potenciális támogatóink felé. Élni kívánunk a megújult honlapunk és a jubileumi kiadványunk ismertségünk javításához nyújtott lehetőségeivel. Hittel tedd meg az első lépést! Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot. *** A kiadvány a BIT Egyesület kiadásában jelent meg. Összeállította: Éliás Anikó A kiadásért felel: Keczán János Viktor, elnök Nyomdai munkák: Dimenzió Dekoráció Kft. Kiadványunkban a személyek nevének, fényképének közlése a személyiségi jogok tiszteletben tartásával történt. 11

13 ÉLETKÉPEK 12

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

equalset zárókonferencia Budapest

equalset zárókonferencia Budapest equalset zárókonferencia Budapest 2007. április 12-13. egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

Második Esély Iskolák

Második Esély Iskolák Második Esély Iskolák A Fiatalok Tematikus Hálózat kiadványa elsõsorban azoknak a fiataloknak a segítése érdekében, akik az általános iskola után nem tanulnak tovább, vagy lemorzsolódnak a középfokú oktatási

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés A diák és családtámogatás intézményei Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2010. A Dobbantó program az FSZK szakmai vezetésével

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Bevezetés

Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Bevezetés Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Az interkulturális közvetítői funkció megjelenési formái és szerepe a romák társadalmi integrációjában az elmúlt néhány évben Bevezetés Az elmúlt

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben