ÉVES BESZÁMOLÓ VEZETŐI INFORMÁLTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ VEZETŐI INFORMÁLTSÁG"

Átírás

1 ÉVES BESZÁMOLÓ VEZETŐI INFORMÁLTSÁG

2 A vállalat érintettjei KÜLSŐ SZEREPLŐK BELSŐ SZEREPLŐK - Tulajdonosok - Üzleti partnerek - Állam INFORMÁCIÓIGÉNY - Menedzserek A vállalat mérlege számukra megfelelő (pénzügyi számvitel) Valamilyen információforrás szükséges Számukra nem elegendő a mérleg által nyújtott információ Vezetői számvitel (szükségessége)

3 A VÁLLALAT felépítése Nagyvállalat = sokféle management = sokféle döntés = sokféle információ (egyértelmű döntési hierarchia kell)

4 A vezető azon ismereteinek összességét, amelyek szükségesek a helyes döntések meghozatalához, tehát az eredményes vezetés megvalósításához, tájékozottságnak nevezzük. Döntési típusok Szempontok Stratégiai Taktikai Operatív Vállalatvezetési legfelső közép alsó szint Időkihatás hosszú rövid napi Megvalósítási eszközök célkijelölés, beruházás hatékonysági programok végrehajtási programok Tervkészítés ritka közepes sűrű gyakorisága Pontossági szint alacsony közepes magas Információk magas közepes alacsony aggregálása Bizonytalansági magas közepes alacsony fok Kockázati szint magas közepes alacsony

5 Dönteni csak információk alapján lehet/szabad. A vállalatok méretének növekedésével a vezetés bonyolultsága is növekszik, ezért egyre inkább szükség van a megfelelő tájékozottság megszerzéséhez a jól kiépített adatszolgáltatási, adat- és információs rendszerre és az ezekre alapozó műszaki-gazdasági elemző munkára.

6 Vállalatirányítási rendszer (ERP - Enterprise Resource Planning) A vállalatirányítási (ERP) rendszer arra lett kitalálva, hogy abba sok-sok ügyintéző percenként több 100 tranzakciót rögzítsen és nem arra, hogy aggregált adatokat nyújtson. Van riportkészítő modulja, de ez nem ad választ a különböző vezetői kérdésekre. Erre egy új rendszert kellett építeni, amely már kifejezetten arra lett optimalizálva, sőt csak arra lett optimalizálva, hogy belőle az adatok - és a szükségletnek megfelelően aggregált adatok - könnyen és gyorsan kinyerhetők legyenek. Ez a Vezetői Információs Rendszer

7 Egy vállalatirányítási rendszertől elvárt funkciók A beszerzési és értékesítési folyamat során a keletkező bizonylatok előállítása, fogadása, feldolgozása, tehát az ajánlatkérés és -adás, vevői és szállítói rendelés, számlázás, ill. raktári mozgások és a készlet figyelése, kezelése. Alapvető elvárás a pénzügyi folyamatok kezelése, bank, pénztár és folyószámla. A főkönyvi könyvelés és valamilyen vezetői információs modul szintén az ERP része kell legyen. A szerviz és a gyártási tevékenység általában már speciális (iparági vagy teljesen egyedi) modulokat igényel, ezek vagy teljes egészében részei az ERP rendszernek vagy teljesen integrálva vannak abba úgy, hogy felhasználói szinten az egységes adatkezelés megvalósuljon. A számítógéppel vezérelt gyártógépek (CAM) adatai általában csak részben kerülnek át a vállalatirányítási rendszerbe a nagy adatmennyiség és a speciális feldolgozási igény miatt.

8 Kapcsolódik az ERP rendszerhez, de nem feltétlenül része annak a speciális marketing feladatokat is ellátó CRM (Consumer Relationship Management) rendszer. A partnerekkel való kapcsolat bizonylatainak nagy része (például megrendelések, számlák) az ERP rendszerben keletkezik. Ezeket a CRM rendszerben is el kell érni, le kell tudni kérdezni, viszont a CRM rendszerben rögzítésre kerülhetnek olyan adatok is (telefon beszélgetések, ígéretek, reklám levelek) amelyek nem csak a már meglévő partnerekkel kapcsolatosak, illetve nem a szokásos bizonylatolással kerülnek lekezelésre. Nagy mennyiségű adat esetén DDS (Data Design System), ill. DSS (Decision Support System) döntéstámogató rendszerek segítik az adatok elemzését, a köztük lévő összefüggések felfedését. DDS rendszerek dolgoznak az ERP rendszerben keletkező adatokkal, de nem épülnek be szervesen a vállalatirányítási rendszerbe.

9 Vezetői információs rendszer (VIR) management information system (MIS) A számítástechnika és a ráépülő informatika tette lehetővé az ilyen rendszerek kialakulását/kialakítását A vezetői információs rendszer fogalma. Számítógép alapú vagy manuális rendszer, amely a döntéshozók számára használható információvá alakítja az adatokat. A vezetői információs rendszer (Management information system) a vállalat meglévő adatrendszereiből táplálkozó, speciális, úgynevezett OLAP (On-Line Analytical Processing) adatbáziskezelőre épített vállalati alkalmazás, amely rendkívül gyors válaszidők és egyszerű kezelhetőség mellett biztosítja a menedzsment számára szükséges, jellemzően magasan aggregált és idősoros információkat.

10 A VIR 3 fő feladata: 1) Eseti (ad hoc) és ismétlődő riportkészítés. (Például pénzügy beszámolók, készletértékek vagy a vállalat teljesítményét bemutató riportok) 2) A menedzsment Mi lenne, ha" kérdéseinek megválaszolása. (Például: milyen hatása lenne a vállalati cash-flow-ra, ha megváltoztatnánk a fizetési feltételeket?) 3) A döntéshozás támogatása A teljes rendszer: kérdezni tudni kell...

11 A vezetői információs rendszer felépítése Döntések Vezetői információs rendszer Stratégiai Szabályozási FVTR SZR DTR Operatív Végrehajtási EAF VIR FVTR = Felső Vezetői Támogató Rendszer; SZR = Szakértői Rendszer DTR = Döntéstámogató Rendszer; EAF = Elektronikus Adatfeldolgozó Rendszer; VIR = Vezetői Információs Rendszer

12 EAF = Elektronikus Adatfeldolgozó Rendszer - adatok fogadása, tárolása, összesítő műveletek - adatbázis koncepció VIR = Vezetői Információs Rendszer - integrált ember-gép rendszer - adatok, beszámolók, összefoglalók, elemzési és döntési modellek - funkcionális vezetői rutin döntések segítése DTR = Döntéstámogató Rendszer - nem rutin döntések segítése - részei: - adatbázis - modellbázis - dialóguskezelő rendszer

13 SZR = Szakértői Rendszer - sajátos feladatok megoldása logikai érveléssel - javaslatok a döntéshozó számára - mesterséges intelligencia használata, tanulás képessége FVTR = Felső Vezetői Támogató Rendszer - felső vezetés sajátos igényeinek kielégítése - kezelt témák: - pénzügyi összefoglaló táblázatok - kritikus értékek, jelző számok - aktuális problémák - főbb teljesítménymutatók felelősök szerint - piaci pozíciók elemzése

14 A vezetői információk sajátosságai I. Mérleg, eredménykimutatás információi Menedzseri igények A számviteli információk befelé vállalatspecifikus többletinformációkkal egészülnek ki fő kritérium az információk hasznossága II. A jövőre irányuló információk a vezetés számára gyakran hasznosabbak a múltbelieknél A belső információk gyakran a jövőre irányulnak fő kritérium az aktualitás Az esetleges pontatlanságok később korrigálhatók

15 A vezetői információk sajátosságai III. A belső információk csak a vezetésnek szólnak Nem kritérium a számvitel által előírt objektivitás kiemelhetőek a vállalat számára fontos részletek, a lényegtelenek kimaradhatnak a lényeg az, hogy időben rendelkezésre álljon, és alapot teremtsen vezetői döntésekhez IV. A belső információk nem meghatározott időtartamra szólnak Lehetőség van az igényeknek megfelelő időszaki bontásra az a fontos, hogy A vállalati tevékenység szempontjából indokolt gyakoriságú legyen

16 A vezetői információk sajátosságai V. A vezetői információszolgáltatás igényli az információk szervezeti egységekig történő bontását Lehetőség van a vállalati információk lebontására meghatározott szervezeti egységekre a lényeg a megfelelő mélység kiválasztása A vezetői információ alapvetően a számviteli törvény által meghatározott pénzügyi számvitelen alapszik, ám olyan dolgokkal egészül ki, illetve olyan mértékben különbözik attól, ami a vezetők számára lehetővé teszi a helyes döntést

17 Az infók alapja: A számviteli információs rendszer Ennek felépítése: Beszámoló Főkönyvi (szintetikus) könyvelés szintje (csak értékben rögzíti a gazdasági eseményeket) Analitikus könyvelés szintje (mennyiségileg és értékben is nyilvántart) Alapnyilvántartások szintje (eszközök nyilvántartása a leltár alapja)

18 Számviteli alapok

19 A évi C. törvény a számvitelről (többször módosított ) A törvény célja 1. Ez a törvény meghatározza a hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítendő elveket, az azokra épített szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket.

20 Beszámoló készítési kötelezettség: Beszámoló formája: Részei: Éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet + Üzleti jelentés Készítheti: Bármilyen vállalkozás Egyszerűsített éves beszámoló Egyszerűsített mérleg Egyszerűsített eredmény kimutatás Egyszerűsített kiegészítő melléklet MFÖ < 150mFt NÁB < 300 mft Létszám < 50 fő Összevont (konszolidált) éves beszámoló Összevont mérleg Összevont eredménykimutatás Összevont kiegészítő melléklet + Összevont üzleti jelentés Egyszerűsített beszámoló Egyszerűsített mérleg Eredmény levezetés Anyavállalat NÁB < 50 mft

21 Mérleg: A Mérleg olyan számviteli okmány, amely a vállalkozás eszközeit és forrásait mutatja ki összevontan, csoportosítva, pénzértékben (ezer vagy millió forintban) egy adott időpontra vonatkoztatva. Eredménykimutatás: A vállalkozás Mérleg SZerinti Eredményének levezetését az Eredménykimutatás tartalmazza. Bemutatja az eredmény keletkezésére ható főbb tényezőket, a mérleg szerinti eredmény kialakulását, összetevőit. Kiegészítő melléklet: Célja a mérleg, és az eredménykimutatás adatainak szöveges magyarázatokkal, és számításokkal történő alátámasztása. Üzleti jelentés: Nem kötelező nyilvánosságra hozni, ezért nem része a beszámolónak, de kötelező elkészíteni. Célja a kiegészítő mellékleten túl a vállalat jövőjének bemutatása (pl. kutatási, fejlesztési irányok, piacbővítési elképzelések, stb.).

22 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Aktívák Passzívák ssz A tétel megnevezése Előző év Tárgyév ssz A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. a. b. c. d. 01. A. Befektetett eszközök 54. D. Saját tőke 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 55. I. JEGYZETT TŐKE, amelyből 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 57. II. Jegyzett, dmbn fiz-tt tőke (-) 18. III.BEFEKT. PÜ-I ESZK-K 58. III. TŐKETARTALÉK 27. B. Forgóeszközök 59. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 28. I. KÉSZLETEK 60. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 35. II. KÖVETELÉSEK 61. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK 64. VII. MÉRLEG SZ-I EREDMÉNY 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK 65. E. Céltartalékok 69. F. Kötelezettségek 70. I. HÁTRASOROLT KÖT-K 74. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT-EK 83. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖT-EK 52. C. Aktív időbeli elhat-k 95. G. Passzív időbeli elhat-k 53. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 96. FORRÁSOK ÖSSZESEN

23 EREDMÉNYKIMUTATÁS A tétel megnevezése Előző év Tárgyév A tétel megnevezése Előző év Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját telj-k értéke B. Pü-i műveletek eredménye III. Egyéb bevételek C. Szokásos váll-i eredmény IV. Anyagjellegű ráfordítások X. Rendkívüli bevételek V. Személyi jellegű ráford. XI. Rendkívüli ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás D. Rendkívüli eredmény VII. Egyéb ráfordítások E. Adózás előtti eredmény A Üzemi (üzl-i) tev-ség eredm. XII. Adófizetési kötelezettség VIII Pü-i műveletek bevételei F. Adózott eredmény IX: Pü-i műveletek ráfordításai G. Mérleg szerinti eredmény

24 Eszközök (Aktívák) A. Befektetett eszközök (1): Olyan eszközök, amelyek a vállalkozás tevékenységét tartósan, több cikluson keresztül (>1 év) szolgálják. I. Immateriális javak (11): nem anyagi javak. Alapítás, átszervezés aktivált értéke (111): átalakul egy vállalkozás vagy átszervezik Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (112): a jövőben hasznosítható kutatás Vagyon értékű jogok (113): önmagukban is forgalomképes jogok, amelyeket beszerzéskor fizetünk meg. Pl: bérleti jog, földhasználati jog, szolgalmi jog. Szellemi termékek (114): találmány, szabadalom, ipari minta, szoftver, szellemi alkotás Üzleti vagy cégérték (115): egy üzleti vállalkozás hírnevét veszem meg, a hírneve, márkája közismert.

25 II. Tárgyi eszközök (12-16): olyan anyagi javak, amelyek a termelést hosszútávon, tartósan szolgálják. Ingatlanok (12): a föld és minden olyan anyagi eszköz, amely a földdel tartós kapcsolatban van Műszaki berendezések, gépek járművek (13): a termelést közvetlenül szolgálja. (különböző gépek, hírközlési berendezések, számítástechnikai eszközök, teherjárművek) Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (14): közvetve szolgálják a termelést, a vállalkozás tevékenységét. (irodák, bútorok, személyjárművek) Beruházások, felújítások (16): mindaddig, amíg nem helyezték üzembe, ha már üzembe helyeztük, akkor gép lesz belőle a könyvvitel szempontjából a műszaki berendezésekhez fog tartozni Beruházásra adott előlegek (352): pénz

26 III. Befektetett pénzügyi eszközök (17-19) olyan pénzek, amelyek a vállalkozás olyan céllal fektet be, hogy tartós jövedelemre tegyen szert. Ha nem osztalékot, vagy kamatot akarnak érte kapni, akkor befolyásolási lehetőség. Részesedések (17): részvény, üzletrész amit azért vásárol a vállalat, hogy utánuk osztalékot kapjon Értékpapírok (18) : állami értékpapírok, államkötvények, államkölcsönhasznok (kamat) Adott kölcsönök (19): egyik vállalat a másik vállalatnak adhat kölcsönt, azért, hogy az fizet majd érte kamatot. Hosszú lejáratú bankbetétek (196): kamatjövedelem szerzése

27 B. Forgóeszközök: A forgóeszközök egy termelési ciklusban vesznek részt vagy egy évnél nem hosszabb ideig szolgálják a vállalkozást I. Készletek (2) : beszerzett, vagy egy tevékenységet eredeti formájukban, vagy átalakítva közvetlenül szolgáló anyagi eszközök. Anyagok ( ): általában átalakulnak, alapanyag, segédanyag (pl: öltönynél a cérna), üzemanyag. Félkész termék (23): befejezetlen termelés, további feldolgozásra vár Termékek, késztermékek (25): minden termelési folyamaton keresztül mentek,, a raktár átvette, bevételezte őket. Áru (26): azok a termékek, amelyeket változatlan árakon adnak tovább, és szerzik be őket, kereskedelmi forgalomban vannak. Betétdíjas göngyölegek (28): amibe a termékeket csomagolják, de olyan csomagolásról van szó, amit többször is felhasználnak, tartós. Ládák, hordók, tartályok, üvegek.

28 II. Követelések (3): szállítási, szolgáltatási szerződésből erednek. Pénzformában kifejezett fizetési igény, aminél a vállalkozó teljesített, tehát leszállította pl az árut, a másik fél pedig elismeri, elfogadja a teljesítményt, átvette az árut. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (31): vevők akitől én követelek és amit a vevő elismer, csak azt állíthatjuk be a mérlegbe Váltó követelések (34): a vevő nem pénzt ad, hanem váltót, és a váltón van az összeg, amit a váltó lejáratakor meg kell kapnunk Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (358) Egyéb követelések (36) - Munkavállalói tartozás (361): a munkavállaló kölcsönt. előleget vesz fel - Költségvetési kiutalási igények teljesítése (363) - Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök (364) - Vásárolt és kapott követelések (365)

29 III. Értékpapírok (37): vagyoni joggal kapcsolatos jogot megtestesítő forgalomképes okiratok, amely nélkül a jogot sem gyakorolni, sem átruházni nem lehet. Követelést megtestesítő papír: adósságlevél, kötvény Tulajdoni jogot megtestesítő papír: részvény, vagyonjegy Áruval kapcsolatos jogot megtestesítő értékpapírkör: közraktári jegy, hajóraklevél IV. Pénzeszközök (38): pénztárban lévő készpénz vagy csekk, bankbetétek. C) Aktív időbeli elhatárolások (39) Egyrészt: mérlegforduló napja (december 31.) előtt felmerült olyan kiadások, amelyek ráfordításként csak a következő gazdasági évben számolhatók el. Másrészt: olyan bevételek, amelyek csak a mérlegforduló napja után esedékesek, de az adott év bevételeként számolandók el.

30 Források (passzívák) A vagyon származásának a vizsgálata, megjelenése, vagyis, hogy honnan ered a vagyon, származás, eredet szerinti csoportosítás. Miből eredhet az eszköz? Saját források: D. Saját tőke (41): a vállalkozás vagyonának az a része, amelyet véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsát. I. Jegyzett tőke (411): a cégbíróságon bejegyzett saját tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( ) [ ] III. Tőketartalék (412): az alapítók által véglegesen átadott jegyzett tőkén felüli összeg (+) IV. Eredménytartalék (413): az előző évek különböző tételekkel módosított mérleg szerinti eredménye (±) V. Lekötött tartalék (414): vmlyen céllal történő kötelezettségvállalás VI. Értékelési tartalék (417): a vállalat befektetett eszközeinek piaci érték és beszerzési érték különbözete (+) VII. Mérleg szerinti eredmény (419): adózás, osztalékfizetés utáni tárgyévi nyereség vagy veszteség (±)

31 E. Céltartalék (42): a vállalkozó saját elhatározásából az adózás előtti eredmény terhére a várható veszteségek és meghatározott kötelezettségek fedezetére képzi, minden évben újra képezhető, de az előző évben képzett céltartalék összegét meg kell szüntetni. F. Kötelezettségek (43-47) A vállalat idegen forrásai Kötelezettségek: pénz formájában teljesítendő elismert fizetésekhez kapcsolódnak, szállítási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből erednek. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (44): (>1 év) Beruházási, fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (nem pénzintézetből származik) Tartozások kötvénykibocsátásból Alapítókkal szembeni kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

32 II. Rövid lejáratú kötelezettségek (45-47): (< 1 év) Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások: váltót állítok ki - kötelezvény Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - Munkavállalókkal szembeni kötelezettség (pl: munkabér) - Társadalombiztosítási kötelezettség - Fizetendő adó: Társasági adó, Áfa, Szja, Vám- és vámkezelési díj G) Passzív időbeli elhatárolások (48) Egyrészt: mérlegforduló napja (december 31.) előtt befolyt olyan pénzbevétel, amely csak a mérlegforduló napja után számolható el árbevételként (pl: előre fizetett bérleti díj) Másrészt: olyan mérlegforduló napja előtt elszámolt költségek, amelyek csak azt követően lesznek pénzkiadások (pl: energiaszámla, közszámla)

33 Számlatükör Célja: az egyes gazdasági műveletek egységes, a mérleggel összefüggő könyvelése Az alkalmazandó főkönyvi számlákat a tizedes osztályozási rendszer alapján alakítják ki: Számlaosztályok: 1. Befektetett eszközök 2. Készletek 3. Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 4. Források és passzív időbeli elhatárolások 5. Költségnemek 6. Költséghelyek, általános költségek 7. Tevékenységek közvetlen költségei 8. Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 9. Értékesítés árbevétele és bevételek 0. Nyilvántartási számlák Számlák felépítése: Részlet az 1. számlaosztályból: 1. Befektetett eszközök (Számlaosztály) 11. Immateriális javak (Számlacsoport) 113. Vagyonértékű jogok (Számla) Bérleti jog (Alszámla)

34 Példa a számlák használatára Számítógép vétele: bruttó Ft, 25 % ÁFA a) Napló: sorsz. dátum számla sorsz. megnevezés érték számlaszám tartozik számlaszám követel /10038-NYT nettó vételár T161 K /10038-NYT ÁFA T466 K /10057-PT vételár K454 T /10066-BSZ üzembehelyezés T143 K161 b) Főkönyvi számlák: 161. Beruházások dátum naplósorsz. Tartozik Követel ÁFA dátum naplósorsz. Tartozik Követel Szállítók dátum naplósorsz. Tartozik Követel További számlaszámok: 381 Pénztár Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések

35 Mérlegen kívüli fontos alapszámlák: 49. MÉRLEGSZÁMLÁK 491. Nyitómérleg számla 492. Zárómérleg számla A beszámoló mérlege mindig a jan. 1-től dec. 31- ig terjedő időszakot öleli fel. A mérleget május 31-ig kell elkészíteni.

36 Leltár a mérleg egyes adatainak alátámasztása Cash flow kimutatás kötelező a Szv tv alapján Likviditási kimutatás pl. négyfokozatú: I. Likvid eszközök szabadon felhasználható készpénz és számlapénz... II. Mobil eszközök pénzformához igen közel álló (tőke és egyéb) követelések...==> belsősnek nem mond sokat. külsősöknek elég ennyit mondani III. Mobilizálható eszközök alapvetően készletként megjelenő forgóeszközök IV. Immobil eszközök: pénzre váltható (nehezen, vagy csak nem szeretnénk...) - eszköz jellege miatt (pl. befektetett eszközök...) - gazdálkodásból eredően (elfekvő készlet... amit nem tudunk még értékesíteni...) - elszámolási technika miatt... (pl. lekötött eszközök...)

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Természetben keletkezik Változatás nélkül vagy minimális változtatással kerül a folyamatba Természeti erőforrások Munka A szaktudás A képességek A szakmai tapasztalatok

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben