Komplex kihívás az integrált vállalatirányítási rendszer értékelése, és a belső ellenőrzés szerepe a felelős vállalatirányításban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komplex kihívás az integrált vállalatirányítási rendszer értékelése, és a belső ellenőrzés szerepe a felelős vállalatirányításban"

Átírás

1 Komplex kihívás az integrált vállalatirányítási rendszer értékelése, és a belső ellenőrzés szerepe a felelős vállalatirányításban DR.SZUPER JÓZSEF

2 Miről lesz szó? Követelmények a vállalatirányítási rendszerekkel kapcsolatban A vállalatirányítási rendszerek ellenőrzésének nehézségei, kockázatai, kritikus pontjai Hol a belső ellenőrzés helye a vállalatirányítási rendszerek értékelésében? Összeférhetetlenségekből adódó kihívások kezelése Hogyan auditálható a vállalatirányítási rendszer? 2

3 A felelős vállalatirányítás definiálása A jogi keretrendszeren túlmutató, Elsősorban önszabályozásra épülő, A döntéshozatali mechanizmusok és irányítási modellek általánosan elfogadott és folyamatosan változó sztenderdjeit megjelenítő, A tulajdonosok, igazgatóság, illetve a menedzsment közötti érdekkonfliktusok enyhítését elősegítő vállalati politikákat meghatározó, A megrendelői, szabályozói, tulajdonosi szerepek szétválasztásának elveit tartalmazó, A vállalatok szélesebb értelemben vett érintettjeivel való viszonyrendszer alapelveit definiáló, IRÁNYELVEK GYŰJTEMÉNYE 3

4 Miért szükséges a felelős vállalatirányítás? A tulajdonos-tulajdonosi joggyakorlómenedzsment közötti távolság növekedése. Komplex irányítási struktúrák megjelenése: holdingok és befektetési mechanizmusok. Politikai és piaci interferencia. Befektetői érdekek védelme => hosszú távú értékteremtés. Vállalati botrányok. Számonkérhetőség igénye/befektetővédelem. 4

5 OECD: A felelős vállalatirányítás alapkövetelményei (1.) Hatékony felelős vállalatirányítási keretek biztosítása: - Transzparencia - Piaci hatékonyság - Jogi megfelelés - Szerepek elkülönülése: ellenőrzés, szabályozás Részvényesek jogai és tulajdonosi szerepek: - Részvényesi jogok védelme és elősegítése Részvényesekkel történő egyenlő elbánás: - Kisebbségi részvényesek védelme - Külföldi részvényesek védelme Az érintettek szerepe a felelős vállalatirányításban: - Az érintettekre tekintettel történő döntéshozatal - Transzparencia és nyilvánosságra hozatal - Minden lényeges körülmény nyilvánosságra hozatala (pénzügyi adatok,tulajdonosi struktúra, governance) Az igazgatóság felelőssége: - Stratégiai irányítás - Hatékony monitoringrendszer kiépítése 5

6 A vállalatirányítás követelményrendszere (2.) Állam Tulajdonos Hitelező Versenytárs (Adó)csalás elkerülése Menedzsment kontroll Társaság kontroll Etikai kontroll Rendszerszintű kockázatok és piaci hibák kizárása Tulajdonosi érdekérvényesít és Hitelezővédelem Piaci sztenderdek és normák betartása? A belső ellenőrzésnek mik a szempontjai? 6

7 A vállalatirányítás követelményrendszere: London Stock Exchange (3.) Az ügyvezetés a legjobb irányítási gyakorlatokat alkalmazza. Nyílt kommunikáció legyen a társaság pénzügyi helyzetéről a befektetők felé. Az ügyvezetés a valós pénzügyi helyzetet tükröző, átlátható pénzügyi nyilvántartást építsen ki és tartson fenn. A szabályzókkal transzparens együttműködés kerüljön kialakításra. A részvényesi értékmaximalizálás iránti elkötelezettség. Mindezt hogyan értékeljük? Mi a feladata a belső ellenőrzésnek? Milyen módszerekkel értékelhető objektíven? 7

8 Európai társasági jog és vállalatirányítás COM (2012) 740 Részvényesek nagyobb szerepvállalása Fenntartható vállalatok Társaságok-befektetők közötti transzparencia növelése Hosszú távú részvényesi elkötelezettség Határon átnyúló üzleti keretek javítása 8

9 A belső ellenőrzés szempontjai (1.) Irányítási rendszer Döntéshozó szervek közötti együttműködés Kompetenciák Dedikált Nyomon követhető Felelősségi rendszer Számonkérhetőség Belső átláthatóság Átlátható és dokumentált működés Belső kontrollrendszer Áttekinthető folyamatok 9

10 A belső ellenőrzés szempontjai (2.) Kockázatkezelés Megfelelőség vizsgálata Vállalatirányítási jó gyakorlatok Adaptáláshatóság vizsgálata Tulajdonosi érdekek Értékmaiximalizálástól eltérő döntések feltárása Értékteremtő folyamatok Folyamatok kontrollja 10

11 Ellenőrzési nehézségek, kockázatok Többszintű elvárásrendszer Társasági életciklus, üzleti modell és irányítási kihívások Jó gyakorlat, mint elvárás? Költségek? A viszonyítási alap kérdésköre: kinek kell megfelelni? A felelős vállalatirányítás board szintű feladat Az irányítási hibák, visszaélések megoldása tűzoltó feladat 11

12 Ellenőrzési nehézség: társasági életciklus PRE-SEED Governance fejlettség Üzleti koncepció Governance kihívás Nincs kiforrott irányítási rendszer SEED START-UP GROWTH Szervezeti struktúra kidolgozása, megvalósíthatósági kérdések Aktív tulajdonosok Menedzsment és a tulajdonos szétválása Irányítási alapok lefektetése Kizárólagos tulajdonosi kontroll vs. finanszírozás Érdekkonfliktusok kezelése PRE-IPO Tőzsdei sztenderdek implementációja Potenciális befektetők irányítási elvárásai (anchor investor) POST-IPO Tőzsdei befektetők értékelése Megfelelés 12

13 A vállalatirányítás kritikus pontjai Irányítási kockázatok Finanszírozás/ Tőkeszerkezet Alaptőke/törzstőke felemelés, leszállítás indítványozása Adózott eredmény felhasználásáról való döntés indítv. Beszerzés, kötelezettség vállalás Beszerzés Egyéb kötelezettségvállalás Eszközértékesítés, tőkekivonás Társasági részesedés megszüntetés, elidegenítés Eszköz-értékesítés Befektetés, beruházás Társaság alapítása Társasági részesedés megszerzés Tulajdonosi döntések (egyedi) Legfőbb szerv hatáskörébe tartozó döntések Tulajdonosi elvárások és útmutatások Legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó szabályzatok jóváhagyása Kötvénykibocsátás Közbeszerzési terv elfogadása Beruházás Létesítő okirat módosítása Minta-szabályzatok Hitel felvétel/operatív lízing Strukturált pénzügyi termékek Külföldi akvizíciók Vagyonkezelésbe adás Tisztségviselők megválasztása Üzleti terv elfogadása Tervezés alapelvei Devizaügyletek, fedezeti ügyletek Beszámoló/üzleti jelentés elfogadása Költségvetési támogatás felhasználása Üzletpolitikai jelentések elfogadása Tulajdonosi kölcsön

14 A belső ellenőrzés szerepe Értékelő Jó gyakorlat átadó Konzisztencia vizsgáló Továbbfejlesztő Átadni az audit bizottság részére a belső kontrollrendszerre és a kockázatmenedzsmentre vonatkozó jó gyakorlatokat, irányítási megoldásokat.* Feltárni a csalások és a szabályozások be nem tartásának okait és javaslatot tenni a vállalatirányítás (ha szükséges komplex) átalakítására. Az irányítási gyakorlat időszakos értékelésének elvégzésében történő közreműködés. Az irányítási rendszer konzisztenciájának vizsgálatában történő részvétel. *Forrás: Theofanis Karagiorgos et al.: Internal Auditing as an Effective Tool for Corporate Governance, Journal of Business Management,

15 Az auditálás főbb területei (vállalatirányítási szempontból) Döntéshozatal Legfőbb szervi döntések vhjt.-a Kulcsfolyamatok Irányítási képesség Értékteremtés Kockázatkezelés Javadalmazás Ügyvezetés 15

16 A társaságirányítási dokumentumok auditálása Gyors és egyszerű kérdéssor a társaságirányítási szabályzatok felülvizsgálatára, áttekintésére. A minimumkövetelményekre vonatkozó kérdéssor összeállításával a gyakorlati működés és a társaságirányítási dokumentumokban szereplő szabályozás közötti eltérések feltárhatóak. A társasági belső szabályzatok koherencia problémái kiszűrhetőek. A koherencia problémákról és a társaságirányítás minőségéről képet kaphat a felügyelőbizottság/belső ellenőrzés. Dokumentum audit kérdőív 1. Létesítő okirat megfelelése a jogszabályoknak 2. A felügyelőbizottság működésének szabályozása 3. Az igazgatóság működésének szabályozása 4. A társaság belső szabályzatainak megfelelése 16

17 Komplex külső minőségértékelés Trusted Business Partners Felelős Vállalkozások Irányítási Modellje Komplex irányítási képességfelmérés és minőségértékelés Az irányítási követelményeknek való megfelelés vizsgálata=> a felelős vállalatirányítás jó gyakorlatainak való megfelelés vizsgálata a minőségértékelés eszközeivel. Az irányítási gyakorlatoknak való megfeleléts folyamatleírások szerint kell megvizsgálni. A minősítés érvényességi ideje 1 év. A vizgálati eljárás megfelel a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Keretrendszere vonatkozó 2130 Kontroll normájának. Megfelelő képzettség birtokában önértékelésként is elvégezhető. Az éves belső ellenőrzési terv részeként elvégezhető. A minősítési eljárás része a külsős tagokból álló Minősítéi Bizottság által történő átvizsgálás. Forrás: 17

18 Komplex külső minőségértékelés* *Forrás: Trusted Business Partners Kft.,www.trusted.hu 18

19 Fő megállapítások (1.) 1. A felelős vállalatirányítás kiépítettsége és a gazdálkodás eredményessége között mérhető kapcsolat van (hosszú távú értékteremtő képesség; tőkeköltség). 2. A vállalatirányítással szembeni elvárások nagyban függnek a vállalat életciklusától, méretétől, tulajdonosi szerkezetétől. 3. Az elvárások egyértelmű definiálása kiemelt fontosságú. 4. Az OECD hiánypótló és globális szerepet tölt be a felelős vállalatirányítás fejlesztésében és az implementáció elősegítésében. 19

20 Fő megállapítások (2.) 1. A felelős vállalatirányítás értékelése nehézségekbe ütközik, mert számos tényező befolyásolja az elvárásokat. 2. A belső ellenőrzésnek kiemelt szerepe van a vállalatirányítási rendszer fejlesztésében az ügyvezetés támogatásán keresztül. 3. A belső ellenőrzés független, objektív, és konzisztens támogatást nyújthat a felelős vállalatirányítás értékeléséhez. 4. A belső ellenőrzés egyik lehetősége a külső értékelés igénybe vétele az irányítási rendszer auditálására. 5. A külső értékelés által meghatározott kritikus pontok továbbfejlesztésében a belső ellenőrzés támogató szerepe elengedhetetlen. 20

21 Köszönöm a figyelmet! Dr. Szuper József 21

22 Mellékletek 22

23 A felelős vállalatirányítás jogforrásai Év Név Ország Tárgy 2002 Sarbanes Oxley Act USA Nyílt részvénytársaságok, számviteli reform és a befektetők védelméről /6/EK EU A piaci visszaélésről /71/EC EU Prospektus direktíva /25/EK EU A felvásárlásról /109/EK EU A jegyzett vállalatok átláthatóságáról /43/EK EU A könyvvizsgálatról /36/EK EU A részvényesek jogairól /76/EC EU Pénzintézeti javadalmazásokról 2010 Dodd-Frank Act USA Wall Street Reform-ról és a fogyasztóvé- delemről 23

24 A jogi szabályok általános jellemzői Jellemzők: =>Cél a bizalom helyreállítása. =>Nem feltétlenül az optimális jogi megoldások születnek meg. =>Résztémák kiragadása. =>Országonként eltérő mélységű és fókuszú szabályok és gyakorlatok. => Hiányzó globális sztenderdek. =>A jogi szabályozás és az ajánlások egymás melletti térnyerése, országonként eltérő súllyal (Sarbanes-Oxley vs. Cadbury ajánlások). =>A szabályok elsősorban a tőzsdei társaságokra vonatkoznak. =>A szabályozásnak óriási hatása van a társaságok működésére. Vállalati botrány, gazdasági válság = szabályozás - + Negatív hatások: =>Menedzsment kezdményezőkészsége és innovációs kapacitása csökken. =>Magas implementációs költségek. =>Merev társasági struktúrák. =>A szabályozások externáliáinak figyelmen kívül hagyása. =>Eltérés az értékmaximalizáló döntésektől. Pozitív hatások: =>Empírikus módon igazolható kisebb tőkeköltség. =>Társasági jogon felüli általános minimumelvárások kialakulása (az irányítási modellek globálisan nem egyságesek). 24

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Budapest 2012 Tartalomjegyzék 1. Kivonat... 4 2. Bevezető a téma vizsgálatához...

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

FElElôS vállalkozások irányítási modellje

FElElôS vállalkozások irányítási modellje FElElôS vállalkozások irányítási modellje A vállalkozások irányítási KépESSéGénEK FEJlESzTéSéhEz 2012. november Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project BPM-GOSPEL (2010-1-HU1-LEO05-00036) Business

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Kockázatkezelési Kézikönyv

Kockázatkezelési Kézikönyv Oldal: 1/93 Kockázatkezelési Kézikönyv Irányítási forgatókönyvek alkalmazása az integrált vállalati kockázatkezelés Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. április Oldal: 2/93 Tartalom

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Az ecoda kezdeményezése Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok

Részletesebben

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei 442 HITELINTÉZETI SZEMLE TÓTH JÓZSEF A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei A Bázeli Bizottság 2012 júniusában publikálta a banki belső ellenőrzési funkcióra vonatkozó alapelveit.

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

Kockázatkezelési Kézikönyv

Kockázatkezelési Kézikönyv Oldal: 1/55 Kockázatkezelési Kézikönyv Integrált forgatókönyvek alkalmazása a vállalati készült a Business Process Modelling for Governance SPICE and Internal Financial Control BPM-GOSPEL projekt eredményeinek

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

Függetlenség és felelősség

Függetlenség és felelősség Függetlenség és felelősség A Magyar Nemzeti Bank Alapokmánya 2O14. május Tartalo m ELŐSZÓ 9 KÜLDETÉS 12 JÖVŐKÉP 13 ALAPÉRTÉKEK 16 ÖSSZEFOGLALÓ 19 1. A MAGYAR NEMZETI BANK MŰKÖDÉSÉNEK JOGI KERETRENDSZERE

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

Belső ellenőrzés és Könyvvizsgálat

Belső ellenőrzés és Könyvvizsgálat www.pwc.com/hu A felelős társaságirányítás kérdései Harmadik védelmi vonalról Belső ellenőrzés és Könyvvizsgálat Témák Belső ellenőrzés Bizottságok felügyeleti feladatai Mit érdemes a belső ellenőrzés

Részletesebben

MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés

MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően A MOL mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Doktori értekezés A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) dr. Auer Ádám

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Szám: 05-5/122/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével, azon belül

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai A gazdaság intézményrendszere fejlődésének természetes velejárója a különböző gazdasági ellenőrzési funkciók kialakulása,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben