Vállalatirányítási filozófia Comshare MPC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalatirányítási filozófia Comshare MPC"

Átírás

1 Vállalatirányítási filozófia Comshare MPC A TERVEZÉS, BESZÁMOLÁS ÉS ELEMZÉS INTEGRÁLT ESZKÖZRENDSZERE COMTRANS K e r e s k e d e l m i é s S z o l g á l t a t ó K f t.

2 T a r t a l o m COMSHARE KONCEPCIÓ... 3 A RENDSZER KOMPONENSEI... 4 COMSHARE MPC... 5 INTELLIGENS ÜZLETI ALKALMAZÁS... 5 STRATÉGIAI TERVEZÉS... 7 WHAT IF ANALÍZIS... 7 TERVEZÉSI FOLYAMAT NYOMONKÖVETÉSE... 8 ADATBEKÜLDÉSI STÁTUSZ RIPORT... 8 TERVVÁLTOZAT KEZELÉSE... 9 ELEMZÉSEK ÉRTÉKFIGYELÉS, MONITOROZÁS BESZÁMOLÓ ELEMZÉS, HATÁRÉRTÉK FIGYELÉS IRÁNYÍTOTT ELEMZÉS MVK RT. COMSHARE VEZETŐI DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER A COMSHARE RENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI COMSHARE RENDSZER FELÉPÍTÉSE KÖLTSÉG ELEMZÉS MODUL BEVÉTEL ELEMZÉS MODUL FORGALMI TELJESÍTMÉNYEK MODUL TÍPUSKALKULÁCIÓ

3 COMSHARE KONCEPCIÓ A Comshare MPC (Management Planning and Control) egy hatékony, rugalmas, gyors és konzisztens rendszer, mely garantálja a stratégiai célok megvalósítását, a cég hosszú távú sikerét. A Management Planning a vállalati célok és stratégiai lépések megfogalmazása mellett támogatja: a vállalati kulcstényezők (CSF) megfogalmazásával és számszerűsítésével (KPM) a stratégiai célok mutatószámrendszerre történő leképzését és érvényesítését az operatív működés szintjén; a felülről lefelé illetve a lentről felfelé irányuló üzleti tervezés folyamatait. A Management Control biztosítja a stratégiai célkitűzések megvalósítását a terv és tény adatok folyamatos monitorozásával, a tervváltozatok elemzésével és a szükséges korrekció elvégzésével. A Comshare MPC növeli a vállalat értékét és működésének hatékonyságát azáltal, hogy teljes körű támogatást biztosít a vállalat működését meghatározó négy alapvető vezetési folyamathoz: stratégiai tervezés, üzleti/operatív tervezés, beszámolás, elemzés. Egy rendszerbe foglalja a stratégiai célok implementálását, a döntések előkészítését és lerövidíti a piaci kihívásokra adott válaszok idejét

4 A RENDSZER KOMPONENSEI Comshare MPC az adatszolgáltatók, kontrollerek, és a menedzsment folyamatos együttműködéséhez nyújt tervezői, elemzői és adminisztratív környezetet. Központi, pénzügyi intelligenciával ellátott adatbázis tartalmazza a vállalati modellt, az adatokat, valamint a számított eredményeket. Az adatbázis kétirányú kapcsolatot tart fenn mind a tervezéshez és beszámoláshoz szükséges adatokat szolgáltató rendszerekkel, mind a felhasználói felületekkel. Felhasználóbarát, egyszerűen kezelhető felületek segítik az adatszolgáltatókat, kontrollereket, közép- és felsővezetőket a különböző tervezési, beszámolási és elemzési feladatokban. Speciális, beépített funkciók lehetővé teszik a tervek és kimutatások szöveges véleményezését. Hatékony ad hoc elemzési képesség segíti az azonnali piaci reakciók kialakítását. Egy átfogó biztonsági rendszer védelmet nyújt a jogosulatlan felhasználók ellen

5 COMSHARE MPC INTELLIGENS ÜZLETI ALKALMAZÁS Az MPC tágabb értelemben véve olyan vállalatvezetési filozófia és technológia, mely magában foglalja a tervek folyamatos értékelését, a tényleges teljesítmények figyelését, a terv-tény összehasonlítást, a visszacsatoláson alapuló korrekciót. A menedzsment egyszerűen nyomon követheti a teljes üzletmenet kulcsfontosságú területeit, elvégezheti az operatív tervben meghatározott és a tényleges adatok alakulására vonatkozó összehasonlításokat, és egyéb elemzéseket. Az egyes szervezeti egységek, teljesítmény egységek a terveiket, beszámolóikat, jelentéseiket a megszokott táblázatkezelőkkel, a beépített Comshare üzleti funkciókat használva készíthetik el. A kontrollerek számára egyszerűbbé válik a kockázatok pro-aktív jellegű felismerése, azok elemzése és megelőző intézkedések megtétele

6 A Comshare MPC a közép- és nagyvállalatok számára nyújt segítséget a piaci helyzetelőny megszerzésében. A termék előnyei: Integrált rendszer. Elősegíti a stratégiai célkitűzések leképezését az operatív tervekbe, majd az elemzések eredményei alapján a korrekciók elvégzését. Támogatja a Top-Down és Bottom-Up tervezés összhangjának megteremtését. Egy helyen tárolt adatok és szabályok. A rendszer minden felhasználója ugyanazokkal az adatokkal és szabályokkal dolgozik, amely biztosítja az adatok integritását, illetve a rendszer karbantarthatóságát. Beépített pénzügyi intelligencia: multidimenzionalitás, témakörönkénti dimenzióválasztás, többféle adattípus megkülönböztetése, tartozik-követel oldal kezelése, nyitó és záró készlet kezelése, valutaátváltás, részletezettségi szint megválasztása. Szabadon választható kalkulációs, konszolidációs szabályok. A felhasználó a saját beállításai alapján végezhet kalkulációkat, ezáltal csökken a központilag kézben tartott tevékenységek köre. Intelligens időszak-kezelés: pénzügyi és naptári időszak megkülönböztetése, témakörönkénti időszakválasztás, relatív időszak hivatkozás, YTD számítás, aktuális időszak kezelése. Hatékony kommunikáció és együttműködés támogatása. Irányított elemzés: legfontosabb eleme a folyamatos értékfigyelés a hierarchia minden szintjén. A modern Web technológia teljeskörű kihasználása.központi adatbázis jellemzői: relációs- Oracle, MS SQL, IBM DB2; OLAP- Hyperion Essbase, MS OLAP, IBM OLAP Server; könnyen integrálható a tranzakciós rendszerekkel; fejlett jogosultsági rendszer

7 STRATÉGIAI TERVEZÉS WHAT IF ANALÍZIS A menedzsment a vállalati célkitűzések kialakítását követően létrehozza a vállalati szintű stratégiai tervét. A Comshare Planning segítségével gyorsan és könnyen generálhatóak olyan pénzügyi állítások, melyek körvonalazzák a vállalati stratégiát. Felismerve a célkitűzések elérésének különböző módjait a Planning segítségével a tervszámok automatikusan generálhatóak. Egy szám megváltoztatásával függetlenül annak hierarchiában való elhelyezkedésétől - az egész terv megváltozik, és naprakésszé válik. Ezen információk birtokában a menedzsment pontosabban fogja tudni, mit kell tennie ahhoz, hogy céljait elérje. A Goal Seek segít a vállalati célkitűzések számszerűsítésében - 7 -

8 TERVEZÉSI FOLYAMAT NYOMONKÖVETÉSE ADATBEKÜLDÉSI STÁTUSZ RIPORT A Comshare WEB korszerűsíti, és jelentős mértékben leegyszerűsíti a tervezési és beszámolói folyamatok nyomon követését, ezzel lehetővé teszi az üzleti kritikus információk hatékonyabb kezelését. A legyező és a színek segítségével azonosítani lehet azokat a területeket, amelyekről még nem érkeztek be a tervezési folyamathoz szükséges tervadatok. Ennek megfelelően azonnal kiemelhetők azok a területek, amelyekre a felelős kontrollereknek összpontosítaniuk kell. Ez a riport lekérhető mind a vállalat egészére, mind pedig részterületekre is egyaránt. A tervezési folyamat könnyen kézben tartható - 8 -

9 TERVVÁLTOZAT KEZELÉSE A rendszer biztosítja a különböző tervváltozatok együttes kezelését beleértve az elkészült riportokat és szöveges megjegyzéseket. Lehetőség van a tervváltozatok bizonyos részeinek, vagy egészének átmásolására egy másik Terv 2 - tervváltozatra, vagy akár a végleges tervváltozatra. A BudgetPLUS nem korlátozza a kezelhető és tárolható változatok számát. Könnyen kialakíthatók a különböző tervezési alternatívák - 9 -

10 ELEMZÉSEK ÉRTÉKFIGYELÉS, MONITOROZÁS A Vezetői Nézeten (Decision Web/Desktop) keresztül elemzéseket lehet végezni a sok-dimenziós adatbázisban leásással, dimenzió cserével, sorba rendezéssel. A kalkulátor funkció segítségével újabb tagokat tudok kiszámolni, mint például eltéréselemzésnél kiszámoltathatom a Terv/Tény tagot, különböző arányszámokat, különbségeket, mindezt rögtön grafikus formában is megtekinthetem. Mindezeken a lehetőségeken kívül a Detect és Alert- elektronikus újság, mely többek között figyelmeztető üzenetet küld, ez az az eszköz, mely feltételvizsgálatok definiálásával megtanítható az adatfolyamatok monitorozására, s a kritikus határértéket meghaladó eltérés esetén riasztásokat léptet életbe, riportot küld az illetékesnek. Mindezen funkciók segítségével könnyű kezelni a különböző tervváltozatokat, nyomon követni a különböző adatbeviteli hibákat, nem úgy, mint amikor manuálisan készített riportok százai között kell keresni. Igény szerinti, pontos információ néhány percen belül

11 BESZÁMOLÓ ELEMZÉS, HATÁRÉRTÉK FIGYELÉS Ez a képernyő példa az ad-hoc elemzésekre. A rendszer gyors és könnyen elvégezhető elemzési lehetőségeket biztosít az egyes felelősök részére. A hierarchikus határérték-figyelés ikonokkal és színkódolással a következőt jelenti: Az ikon az adott adat alá tartozó értékeket figyeli, ami segíti az adatbázis gyors áttekintését és felhívja a figyelmet a nem várt eseményekre. Proaktív előrejelzés előfeltétele a szükséges korrekciók végrehajtásának

12 IRÁNYÍTOTT ELEMZÉS A fenti Overview -n bemutatott funkció nagy mennyiségű adat gyors áttekintését teszi lehetővé. Az ábra mozgatható annak megfelelően, hogy az idő dimenzióból melyik ágra vagyok kíváncsi, lebonthatok, összezárhatok egyes ágakat, és dinamikusan változtathatom a színkódhoz beállított értékeket. Vezetett elemzés segíti a problémás területek feltárását

13 MVK RT. COMSHARE VEZETŐI DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER A COMSHARE RENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI A Miskolc Városi Közlekedési Rt. kontrolling rendszerét támogató Integrált Információs Rendszer kifejlesztése két egymásra épülő fázisban befejeződött. A fejlesztési stratégiának megfelelően kialakított információs rendszer moduljai lefedik a cég teljes gazdálkodását, integráltan működnek. A divízió szintű elszámoláshoz szükséges minden adat a számítógépes rendszerben rögzítésre kerül, az alkalmazásokhoz definiált adatbázisokban hozzáférhető. Az adatbázisokban tárolt információk a legalsó szintig elérhetőek, tételesen mutatják a gazdálkodás eredményeit. Ezen nagy tömegű információhalmaz lekérdezését a jelenleg működő Magic fejlesztő rendszer is lehetővé teszi, de ezek a lekérdezések bonyolult paraméterezéseket követően állnak rendelkezésre lista formátumban. Minden egyes lekérdezéshez újabb paraméterezés szükséges, amely különböző kombinációjú lekérdezések esetén bonyolult folyamatot és hosszú elérési időt eredményez, valamint szükséges hozzá az alkalmazás teljes mélységű ismerete. A listák terjedelme, sokszor bonyolult formátuma, részletessége nem áttekinthető, nem teszi lehetővé az elemzéseket. A hármas kódrendszer összetettsége, variálhatóságának lehetőségei azt eredményezik, hogy a vezetők egymástól függetlenül elkészített lekérdezései nem egységes paraméterezés esetén a vezetői értekezleteken eltérő információt hordoz, melynek az egyeztetése elterelheti a figyelmet az alapvető problémákról. A kontrolling rendszer feladata többek között az, hogy megalapozza a felső szintű vezetők döntéseit, ahhoz információkat szolgáltasson. Ezek az információk nem feltételezik a legalsó szinteken történő elemzéseket, hanem az adatstruktúra egy felsőbb szintjén összesített adatok elemzésén keresztül gyors válaszidőkkel támogatják a vezetői döntéseket. A fenti problémák megoldására ajánlott a Comshare szoftver rendszer, melynek segítségével olyan Comshare Vezetői Döntéstámogató Rendszer, VDR hozható létre, amely biztosítja a tervezés, elemzés és ellenőrzés funkciókon keresztül a döntési folyamatok előkészítését. A Comshare alapú VDR működése során naprakész információkkal támogatja az MVK Rt. vezetés, tervezés és ellenőrzés szereplőit a döntéshozatalban, a hármas kódrendszeren alapuló tervezésében, felhasználás elemzésében és ellenőrzésében. Mindez azt eredményezi, hogy növekszik az MVK Rt. mint szervezet hatékonysága, javul a döntések objektivitása. A VDR alapja az, hogy a jelenleg működő Integrált Információs Rendszerben kialakított, megfelelő információkat hordozó adatbázisok alapján, meghatározott időközönként a

14 vezetői döntésekhez szükséges alap információk átkerülnek egy, az előzőektől független VDR multidimenzionális adatbázisba, ahonnan a vezetők igényeinek megfelelően, adatbányászati technológiával feldolgozott információk a vezetők részére azonnal, grafikusan, táblázatosan rendelkezésre állnak. COMSHARE RENDSZER FELÉPÍTÉSE A Fejlesztési koncepcióban megfogalmazott feladatoknak megfelelően a Comshare rendszer fejlesztése során az alábbi modulok valósultak meg: KÖLTSÉG ELEMZÉS BEVÉTEL ELEMZÉS FORGALMI TELJESÍTMÉNYEK TÍPUSKALKULÁCIÓ

15 KÖLTSÉG ELEMZÉS MODUL A Költség elemzés modul lehetővé teszi - az MVK Rt. Integrált Információs Rendszere alrendszereiben lerögzített alapadatok birtokában a felmerült költségek lekérdezését és elemzések készítését. A rendszer alapadatait az Integrált Információs Rendszer meglévő adatbázisai szolgáltatják, oly módon, hogy feladást készítenek a Comshare rendszer felé havi és napi gyakorisággal. A lekérdezések alapja a hármas kódrendszer, amely kiegészül a munkaszámmal az alábbiak szerint: költséghely felhasználási cél költség típus, munkaszám, amely két részre bomlik munka tárgya munka típusa

16 A feladás adatbázis a munkaszámon kívül tartalmazza tárgyi eszközök esetén a főkönyvi számlaszámot, fődarabok esetén a fődarab kódcsoportot. A terv és tényadatok birtokában tény/terv eltérés figyelésre, elemzésre van lehetőség. A tervadatok lekérdezése a költséghely vonatkozásában teljes (7 pozíció) mélységű a költség típus és a felhasználási cél esetén az első két pozíción értelmezhető. A terv és tény elemzése ily módon, a fenti összegfokozatokon végezhető el

17 BEVÉTEL ELEMZÉS MODUL A Bevétel elemzés modul lehetővé teszi - az MVK Rt. Integrált Információs Rendszere alrendszereiben lerögzített alapadatok birtokában a realizált bevételek lekérdezését és elemzések készítését. A lekérdezések alapja a bevétel típus, a bevétel azonosító, a bevételi költséghely és az idő dimenziók. A bevétel típus tartalmazza a számlakeret 9-es számlaosztály kódjait. Ezekre a kódokra a feladást a Főkönyvi könyvelés alrendszer készíti el. A bevétel azonosító cikkenkénti azonosítást tesz lehetővé a menetdíj bevételeket illetően

18 FORGALMI TELJESÍTMÉNYEK MODUL A Forgalmi teljesítmények modul lehetővé teszi, hogy járatonként és viszonylatonként lekérdezzük és elemezzük a menetlevelek alapján rögzített futásteljesítményeket az alábbiak szerint: futott kilométerek FHKM fordulószámok rezsi kilométerek különjárati kilométerek személyzeti kilométerek mutatószámok A lekérdezéseket és elemzéseket az alábbi dimenziók (adatnézetek) szerint végezhetjük el: járatok viszonylatok járművek forduló kódok Az idő dimenzió legalsó szintje a naptári nap, mivel a menetlevél feldolgozás a futásteljesítményeket naponta átadja a Comshare felé, ezáltal naponta tudjuk lekérdezni a futásteljesítményeket

19 A Forgalmi teljesítmények modul másik input alrendszere a Menetrend szerkesztés alkalmazás, amely a keretmenetrendek megszerkesztését és módosítását követően menetrendi időszakonként átadja a tervadatokat a Comshare felé. A feladás lehetővé teszi, hogy ezen adatok birtokában a tervadatok egy időszakra előre elkészüljenek. A forgalmi teljesítmények modul az előző feladatokon kívül az alábbi lehetőségeket kínálja a felhasználóknak: terv és tény összehasonlítás menetrendszerűség % lekérdezése futott kilométer és fordulószámok terv és tény összehasonlítás önköltség felosztás járatonként és viszonylatonként bevételek felosztása járatonként és viszonylatonként

20 TÍPUSKALKULÁCIÓ A típus kalkuláció lehetővé teszi, hogy autóbuszra és villamosra rendszám szerint kimutatható legyen az üzemi szintű önköltség. A kalkulációs sémában meghatároztuk a kalkulációs tételekre vonatkozó: felhasználási célokat, költséghelyeket, költségnemeket, a típusra bontás alapját. A típusra bontás történhet: ténylegesen rendszám szerint, a közvetett költségeket feloszthatjuk KocsiKM, FHKM, fenntartási bérköltség arányában. A lekérdezés történhet jármű típusonként, azon belül járművenként az idő dimenzió vonatkozásában

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása 1. Bevezetés Az intézmények, hivatalok hatékony működtetésében, a cégek, vállalatok világában és a köztük folyó piaci versenyben egyre fontosabbá válik az általuk felhasznált informatikai rendszerek minél

Részletesebben

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar IT kontrolling Csuhai Bernadett KGKIEG I. évfolyam Levelező tagozat Tartalom Tartalom...2 1. Bevezetés...3 2. Az információk

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

IBM Cognos 8 Planning A sikeres mûködés a tervezésnél kezdôdik

IBM Cognos 8 Planning A sikeres mûködés a tervezésnél kezdôdik Adatlap IBM Cognos 8 Planning A sikeres mûködés a tervezésnél kezdôdik Áttekintés Az IBM Cognos 8 Planning programcsomag tartalmaz minden elemet, ami a kiváló teljesítmény megalapozásához szükséges. Alkalmazása

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. 1 Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja...

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

SZATMÁRI FERENC * Integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) és a controlling informatikai támogatása (OLAP technológiák)

SZATMÁRI FERENC * Integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) és a controlling informatikai támogatása (OLAP technológiák) SZATMÁRI FERENC * Integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) és a controlling informatikai támogatása (OLAP technológiák) Integral Enterprise Resource Planning (ERP) and the informatics support of Controlling

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

Stratégiai tervezés és költségvetés-készítés az egészségügyben

Stratégiai tervezés és költségvetés-készítés az egészségügyben Stratégiai tervezés és költségvetés-készítés az egészségügyben Utópia, cél vagy eszköz? Kiscsordás Attila tanácsadó Dr. Gyüre István tanácsadó Az elmúlt évtized során a hazai egészségügy hatalmas információs

Részletesebben

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar

Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK A MAGYAR PÉKSÉG KFT. INFORMATIKAI RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA TDK dolgozat Konzulensek:

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél. II kötet. Műszaki dokumentáció

Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél. II kötet. Műszaki dokumentáció Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél II kötet Műszaki dokumentáció Tartalomjegyzék 1 A projekt áttekintése... 6 1.1 A beruházás célja... 6 1.2 A társaság beruházással szembeni

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT

16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT 16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT 16.1. Adat és információ Mindenek előtt különbséget kell tenni a köztudatba beépült hasonló fogalmak között. Az adat olyan nyers tény vagy számszerű érték, mely nem feltétlenül

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2012. (I. 6.) számú ajánlása a kereskedési tevékenység 1 során felmerülő működési kockázatok kezeléséről I. Az ajánlás célja és hatálya Egyes, a nemzetközi

Részletesebben

Tájékoztató SAP Business One Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer

Tájékoztató SAP Business One Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer Tájékoztató Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer. Átrium Park Irodaház Váci út 49. Budapest 1134 Telefon: +36 1 237 1730 www.hostlogic.hu Copyright 2012. Minden jog fenntartva. 1 Tájékoztató

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Informatikai rendszerek szerepe a gazdaságban Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu A termelékenység fokozása a hatékonyság növelésével és/vagy

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta *

Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta * Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához Répásné Szappanos Márta * Absztrakt A vezeti információs rendszer létrehozása nem egyszeren egy szoftver megvásárlását és benne jelentéshalmaz összeállítását

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

1. oldal: JobDISPO: Szoftver a kis- és. közepes vállalkozások részére

1. oldal: JobDISPO: Szoftver a kis- és. közepes vállalkozások részére JobDISPO: Szoftver a kisés közepes vállalkozások részére Szoftverünket kifejezetten a kis- és közepes ipari vállalkozások igényeire fejlesztettük ki, és ma már közel 500 cég (pl.: szerszámkészítõ, egyedi

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben