Az Államháztartás számviteli rendszerének évi változása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása"

Átírás

1 Az Államháztartás számviteli rendszerének évi változása

2 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet = Új Áhsz

3 Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, b) a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. Rendelet, c) a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm. Rendelet. d) a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló 34/2011. (III. 17.) Korm. Rendelet

4 Célja: az államháztartás egészére egységes számviteli szabályok, egységes elszámolás, a bevételeknél és a kiadásoknál a vagyonváltozás egységes vagyonértékelés egységes kimutatások elkészítése államháztartás valamennyi bevételére, kiadására, a nemzeti vagyonra egységes,

5 Megvalósítás az államháztartás valamennyi szereplőjére kiterjedő hatályú rendelet költségvetési és pénzügyi számvitel megkülönböztetése, de egységes számlakeret, egységes rovatrend, költségvetési számvitel határozza meg követelések, kötelezettségvállalások, bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális mérését,

6 ÚJ ÁHSZ Új Áhsz. 2. Hatálya alá tartozik költségvetési szerv, központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányza elkülönített állami pénzalap (ELKA) Vtv. szerinti tulajdonosi joggyakorló szervezet helyi önkormányzat nemzetiségi önkormányzat társulástérségi fejlesztési tanács

7 ÚJ ÁHSZ Új Áhsz. 3. Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll

8 Költségvetési számvitel A bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá az Áht 14. (3) bek szerinti fejezetéből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja

9 Pénzügyi számvitel A vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja

10 ÚJ ÁHSZ Számviteli alapelvek Szt. szerint alkalmazott elvek valódiság elve, világosság elve, következetesség elve, folytonosság elve, bruttó elszámolás elve, tartalom elsődlegessége a formával szemben elve, lényegesség elve

11 Eltéréssel kell alkalmazni vállalkozás folytatásának elve figyelembe kell venni a beszámolási időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokat teljesség elve figyelembe kell venni, hogy a költségvetés naptári évre készül

12 óvatosság elve a költségvetési szervek a céltartalékra vonatkozó szabályokat nem alkalmazhatják összemérés elve a költségvetési számvitelben a költségvetési és vállalkozási maradvány megállapításakor a bevételeket és kiadásokat tevékenységenként elkülönítve kell figyelembe venni

13 egyedi értékelés elve sajátosan kell alkalmazni az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén időbeli elhatárolás elve a költségvetési számvitelben ez az alapelv nem alkalmazható, de a pénzügyi számvitelben kötelező

14 költség-haszon összevetésének elve nem alkalmazható ez az alapelv azoknál az információknál, amelyek előállítását, szolgáltatását jogszabály írja elő

15 ÚJ ÁHSZ Költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, Kvtv. IX. fejezetéből (önkormányzati támogatások) kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja

16 ÚJ ÁHSZ A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja

17 Beszámolási Kötelezettség Fajtái Költségvetési év fordulónapjára (naptári év) Egyedi költségvetési beszámoló Konszolidált költségvetési beszámoló Kincstár feladata EGYEDI Mérlegjelentés Speciális időpontra Megszűnés, átalakulás fordulónapjára: egyedi Adósságrendezés esetén (azt megelőző fordulónapra) Lehet egyedi, vagy konszolidált (de ekkor azt az önkormányzat készíti el)

18 Beszámolási Kötelezettség Fajtái Negyedévente Költségvetési jelentés Mérlegjelentés

19 ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ RÉSZEI Mérleg Eredménykimutatás Költségvetési jelentés Maradvány kimutatás Költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás Kiegészítő melléklet

20 Éves költségvetési beszámoló részei A költségvetési számvitelből Költségvetési jelentés Maradvány kimutatás Alap+vállalkozási tevékenység egyben Kiegészítő melléklet személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetétele Tb alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

21 Éves költségvetési beszámoló részei Pénzügyi számvitelből Mérleg Eredménykimutatás Költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás Kiegészítő melléklet

22 Éves költségvetési beszámoló részei Összevont (konszolidált) beszámoló A Kincstár készíti AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓK ADATAIBÓL A helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a társulásokról, az államháztartás önkormányzati alrendszeréről, az államháztartás központi alrendszeréről az államháztartás egészéről

23 Összevont (konszolidált) beszámoló részei Konszolidált mérleg Konszolidált költségvetési jelentés Konszolidált eredménykimutatás + Gst. szerinti államadósságról szóló kimutatás

24

25 MÉRLEG 5. melléklet A mérleg tételeinek további tagolása, a tételek összevonása, új tételek felvitele nem megengedett Nem lehet a mérlegben kimutatni kulturális javakat és régészeti leleteket, ha azok bekerülési értéke nem állapítható meg

26 A mérlegben a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács saját tulajdonában álló, a pénzügyi lízing keretében átvett és a vagyonkezelésbe kapott nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket, az által végzett beruházások és felújítások értékét kell kimutatni

27 MÉRLEG TAGOLÁSA Eszközök Befektetett eszközök Forgóeszközök Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Aktív időbeli elhatárolások

28 MÉRLEG TAGOLÁSA Források Saját tőke Kötelezettségek Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások Passzív időbeli elhatárolások

29

30 Eszközök Befektetett eszközök Forgóeszközök Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Aktív időbeli elhatárolások

31 Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök

32 Eltérés a korábbi Áhsz-től: NEM LEHET KIMUTATNI A TULAJDONOSNÁL 2014-től: ÁH belül vagyonkezelésbe adott eszközöket ÁTSOROLÁS 2014-ben NEM LEHET ELKÜLÖNÍTVE KIMUTATNI 2014-től: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök vagyonkezelésbe vett eszközök

33 Befektetett eszközök I. Immateriális javak Új Áhsz szerint 1.Vagyoni értékű jogok 2.Szellemi termékek 3.Immateriális javak értékhelyesbítése

34 Befektetett eszközök Eltérés Szt-től és korábbi Áhsz-től: NEM LEHET KIMUTATNI 2014-től: Alapítás-átszervezés aktivált értékét Kísérleti fejlesztés aktivált értékét ÁTSOROLÁS 2014-ben Immateriális javakra adott előlegek Üzemeltetésre adott, kezelésre átadott immateriális javak

35 Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Új Áhsz szerint 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2.Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3.Tenyészállatok 4.Beruházások, felújítások 5.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

36 Befektetett eszközök Eltérés a korábbi Áhsz-től: ÁTSOROLÁS 2014-ben Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre adott, kezelésre átadott tárgyi eszközök

37 Befektetett eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Új Áhsz szerint: Tartós részesedések ebből: tartós részesedések jegybankban ebből: tartós részesedések társulásban Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ebből: államkötvények ebből: helyi önkormányzatok kötvényei Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

38 Befektetett eszközök Eltérés a korábbi Áhsz-től: Szt szerinti az átsorolás szabályozása tartósból forgatási célú értékpapírok közé, TARTALMI BŐVÜLÉS: Tartós részesedések között ki kell mutatni nem GT-ben lévő részesedéseket is!

39 Befektetett eszközök ÁTSOROLÁS 2014-ben Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszú lejáratú követelések Hosszú lejáratú betétek Megszűnt a mérlegsorok alábontása bekerülési érték és értékvesztés

40 Befektetett eszközök III.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök Új Áhsz szerint Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

41 Befektetett eszközök Eltérés a korábbi Áhsz-től: NEM LEHET ELKÜLÖNÍTVE KIMUTATNI 2014-től: vagyonkezelésbe vett eszközöket Üzemeltetésre adott, kezelésre átadott tárgyi eszközök NEM LEHET KIMUTATNI 2014-től: ÁH belül vagyonkezelésbe adott eszközöket

42 Forgóeszközök Készletek Értékpapírok

43 Forgóeszközök Eltérés a korábbi Áhsz-től: ÁTSOROLÁS 2014-ben Követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

44 Forgóeszközök Készletek Új Áhsz szerint 1.Vásárolt készletek 2.Átsorolt, követelés fejében átvett készletek Egyéb készletek Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek Növendék-, hízó és egyéb állatok

45 Forgóeszközök Eltérés a korábbi Áhsz-től: Tartalma bővült! Szt. szabály szerint: Használatba nem vett készlet a mérlegben kimutatandó!! ÁTRENDEZÉS Mérlegsorok között ÖSSZEVONÁS több mérlegsor összevonása ÁTSOROLÁS 2014-ben új sor Egyéb készletek

46 Forgóeszközök ÖSSZEVONÁS egy mérlegsorba Vásárolt készletek Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek ÁTRENDEZÉS Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

47 Forgóeszközök II. Értékpapírok Új Áhsz szerint Nem tartós részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

48 Forgóeszközök Eltérés a korábbi Áhsz-től: Tartalmi változás Szt szerinti az átsorolás szabályozása tartósból forgatási célú értékpapírok közé, Megszűnt a mérlegsorok alábontása bekerülési érték és értékvesztés szerint,

49 Pénzeszközök Új Áhsz Hosszú lejáratú betétek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák, Devizaszámlák Idegen pénzeszközök

50 Pénzeszközök Eltérés a korábbi Áhsz-től: Tartalmi változás Külön mérlegfőcsoportot alkotnak! ÁTSOROLÁS A befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök pénzeszköz mérlegcsoportjából ÁTRENDEZÉS A kincstári körösök és kincstári körön kívüliek pénzeszközei nem különülnek el a költségvetési forint és devizaszámlákat pluszban tagolni kell!

51 Pénzeszközök ÁTSOROLÁS Egyéb aktív pénzügyi elszámolások mérlegcsoport Költségvetési aktív függő elszámolások Adóbeszedés függő bevételei Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások ÁTRENDEZÉS FORRÁS OLDALRÓL Egyéb passzív pénzügyi elszámolások mérlegcsoport Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

52 Követelések Új Áhsz Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett elismert és ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén a másik fél már teljesített, ilyennek minősül a bevallás alapján megállapított közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell,

53 Követelések Új Áhsz 13. (5) az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht a szerint el nem engedték, vagy behajthatatlan követelésként le nem írták

54 Követelések Új Áhsz 13. (5)-(6) Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések Adott előlegek Belső bontása! a költségvetési bevételek kiemelt előirányzatai finanszírozási bevételek szerinti tagolásban

55 Követelések - működési célú támogatások bevételeire ÁH belül ebből visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belül - felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH belül ebből visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belül - közhatalmi bevételre - működési bevételre - felhalmozási bevételre - működési célú átvett pénzeszközre - felhalmozási célú átvett pénzeszközre - finanszírozási bevételekre ebből államháztartáson belüli megelőlegezések

56 Követelések Tagolása: Új Áhsz szerint Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések

57 Követelések Eltérés a korábbi Áhsz-től: ÁTSOROLÁS ÉS ÁTRENDEZÉS 2014-ben Befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportból Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszú lejáratú követelések ÁTRENDEZÉS 2014-ben KÖVETELÉS mérlegcsoportból Bontás - kiemelt előirányzathoz való kapcsolódás szerint - esedékesség szerint

58 Követelések ÁTSOROLÁS ÉS ÁTRENDEZÉS 2014-ben Egyéb aktív pénzügyi elszámolások mérlegcsoport megszűnik Költségvetési aktív átfutó elszámolásokból részben Utólag finanszírozott nemzetközi átfutó kiadásai Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó átfutó kiadások (EMVA, EMGA) Bontás - kiemelt előirányzathoz való kapcsolódás szerint - esedékesség szerint

59 Követelések/adott előleg Új Áhsz szerint: Immateriális javakra adott előlegek Beruházásokra adott előlegek Készletekre adott előlegek Foglalkoztatottaknak adott előlegek

60 Követelések/adott előleg ÁTSOROLÁS 2014-ben Immateriális javak mérlegcsoportból Immateriális javakra adott előlegek Tárgyi eszközök mérlegcsoportból Beruházásra adott előlegek Egyéb aktív pénzügyi elszámolások mérlegcsoport Költségvetési aktív átfutó elszámolásokból csak - a készletekre adott előlegek - foglalkoztatottaknak adott előlegek

61 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Új Áhsz Decemberben megelőlegezett, de a következő költségvetési évet terhelő december havi illetmény, Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolások a foglalkoztatottaknak, ellátottaknak történő kiadásáig, Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások

62 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Eltérés a korábbi Áhsz-től: ÁTSOROLÁS 2014-ben Egyéb aktív pénzügyi elszámolások mérlegcsoport megszűnik Költségvetési aktív függő elszámolás Költségvetési aktív átfutó elszámolás

63 Aktív időbeli elhatárolások Új Áhsz szerint: Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhat Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások

64

65 Források Saját tőke Kötelezettségek Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások (csak Kincstár) Passzív időbeli elhatárolások

66 Saját tőke Új Áhsz szerint: Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény

67 Kötelezettségek Új Áhsz szerint: Költségvetési évben esedékes köt. Költségvetési évet követően esedékes köt. Kapott előlegek

68 Kötelezettségek Teljes eltérés az Áhsz.-től Megszűnteti a hosszú és rövid lejáratú tagolást, az eddigi kötelezettség kategóriákat

69 Kötelezettségek Új Áhsz Végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség: jogszabályból, jogerős bírói ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve az átvállalt kötelezettségeket is jogszerűen eredő elismert tartozás, amely kifizetésének feltételeit a másik fél már teljesítette, ilyennek minősül különösen a számfejtett személyi juttatás, a teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásért fizetendő ellenérték, a felvett hitelek, kölcsönök, kapott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetendő összege és annak kamatai

70 Kötelezettségek Új Áhsz 14. (8) - kötelezettségek között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg ki nem egyenlítették, el nem engedték vagy egyéb módon nem rendezték

71 Kötelezettségek Belső bontása: Személyi juttatásokra Járulékokra és szochó-ra Dologi kiadásokra Ellátottak pénzbeli juttatásaira Egyéb működési célú kiadásokra Beruházásokra Felújításokra Egyéb felhalmozási célú kiadásokra Finanszírozási kiadásokra

72 Eltérés a korábbi Áhsz-től: Új Áhsz 43. (7)-(11) költségvetési évben esedékes kötvállalásként, más fizetési köt-ként kell nyilvántartani amelyek teljesítésének határnapja vagy a teljesítésére rendelkezésre álló határidő kezdő napja a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartásba vételének vagy következő évben a nyitást követően ( az 54. g) pontja szerinti) átsorolásának évére esik

73 Az Szt. szerinti biztos (jövőbeni) kötelezettségeket a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláin kell nyilvántartani

74 Kötelezettségek Ávr. 46. (2) A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat előir terhére határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén a december 31-éig esedékes fizetési köt mértékéig a költségvetési év, a december 31-ét követően esedékes fizetési köt az esedékesség szerinti év kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettség

75 Kötelezettségek Eltérés a korábbi Áhsz-től ÁTRENDEZÉS 2014-ben KÖTELEZETTSÉG mérlegfőcsoportból I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek tagolása kiemelt előirányzathoz való kapcsolódás szerint, esedékesség szerint, Tartalmi változás Személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségek felvétele

76 Kötelezettségek Kapott előlegek Új Áhsz 48. (10) Tartalma a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a vevőktől kapott előlegek,utólagos elszámolásra átvett pénzeszközök

77 Kötelezettségek Eltérés a korábbi Áhsz-től ÁTRENDEZÉS 2014-ben KÖTELEZETTSÉG mérlegfőcsoportból III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások Részben kapott előleg és a utólagos elszámolásra átvett pénzeszközök Bontás kiemelt előirányzathoz való kapcsolódás szerint ÁTSOROLÁS 2014-ben KÖTELEZETTSÉG mérlegfőcsoportból Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszám részben a kapott előlegek és utólagos elszámolásra átvett pénzeszközök kivételével Költségvetésen kívüli passzív pü elsz

78 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Új Áhsz szerint Költségvetéssel kapcsolatos sajátos elszámolások önkormányzatnak a költségvetési évet követő évre központi támogatások terhére a tárgyév december hónapban előre leutalt támogatás összege, tb pénzügyi alapjainál a nem tb pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott ellátások kifizetései és megtérülései, az azok kifizetésével kapcsolatos megelőlegezések, korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdése alapján a munkáltató által a Ny Alapnak megfizetett hozzájárulás a nyugdíj-folyósítás évéig. Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolások

79 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Eltérés a korábbi Áhsz-től ÁTSOROLÁS 2014-ben KÖTELEZETTSÉG mérlegfőcsoport Egyéb passzív pénzügyi elszámolások mérlegcsoportjából Költségvetési passzív függő elszámolások részben adóbeszedési függő bevételek kivételével Költségvetési passzív átfutó elszámolások részben kapott előlegek és utólagos elszámolásra átvett pénzeszközök kivételével Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

80 Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások (csak Kincstár) Új Áhsz szerint kizárólag a Kincstár, a számlavezetési tevékenységével kapcsolatos sajátos ügyfélelszámolásokat mutathatja ki

81 Passzív időbeli elhatárolások Új Áhsz szerint - Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása - Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása - Halasztott eredményszemléletű bevételek

82

83 Változások az értékelésben Az új Áhsz. a bekerülési értéket leszűkíti a számla szerinti vételárra. Amennyiben a vételárról szóló számlában szerepelnek egyéb az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó tételek akkor azokat kivételesen figyelembe lehet venni. Az új Áhsz az értékcsökkenések elszámolását a társasági adó törvény 2. melléklete szerinti leírási kulcsok alkalmazásához rendeli

84 Változások az értékelésben Leszűkül az idegen pénznemben történő értékelés választási lehetősége. 1.) A Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történthez az értékelés, vagy 2.) ha Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket, a valuta szabadpiaci árfolyamán (ennek hiányában, országos napilapban a világ valutáinak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján), a választott hitelintézet vagy a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizára átszámított értéket kell a hitelintézet által jegyzett deviza devizavételi és deviza-eladási árfolyamának átlagán vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamán forintra átszámítani

85 Önköltségszámítás Az új Áhsz. előírásai szerint az önköltség számítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot rendszeresen végzett termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén kell elkészíteni. Nem kell elkészítenie az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot: 1. a saját konyhát üzemeltető költségvetési szervnek, ha az étkeztetésre normákat állapít meg és a nyersanyagfelhasználáshoz anyagkiszabást készít, és ennek önköltségét a normák és a tevékenységet terhelő általános költségek figyelembevételével állapítja meg, és 2. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak, ha a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott szolgáltatásokat térítés ellenében is nyújtja, és ennek önköltségét a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által finanszírozott összeggel egyezően veszi figyelembe 85

86

87 ÚJ SZABÁLYZATOKAT KELL KÉSZÍTENI! Eltérések a korábbi szabályoktól Értékelési szabályzat teljes megújítása Önköltségszámítási szabályzatot rendszeresen végzett termékértékesítés vagy szolgáltatás-nyújtás ide értve az Art. alapján adómentes termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, továbbá eszközök saját előállítását is esetén kell elkészíteni. Mentesség: visszakerült a 2013-ra törölt szabály a az egészségügyi szolgáltatók mentessége

88 Eltérések a korábbi szabályoktól Pénzkezelési szabályzatba visszakerült a 2013-ra törölt szabály a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként Leltárkészítési és leltározási szabályzat Szt. szerinti szabályok, fizikai leltározás lehet 3 évente is! Számlarend Teljes megújítása

89

90 Eredménykimutatás Szt. szerinti tagolás ÁH sajátosság megjelenítésével Jellemzői Cél a mérleg szerinti eredmény megállapítása Szt. összköltség eljárással készült A változatú tagolása alapján került kialakítva Meghatározása során időbeli elhatárolás elvének alkalmazása De jelentős korlátokkal Járó, vagy le nem utalt támogatások megjelenítése nem lehetséges De a leutalt későbbi időszakhoz tartozó támogatást el kell határolni az EK sorok tartalmánál erős meghatározottság a rovatrend

91 Eredménykimutatás Új Áhsz szerint: Tevékenység N eredményszem. bevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb eredményszemléletű bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások A) Tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredményszem bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos eredmény (±A±B) Rendkívüli eredményszem bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Mérleg szerinti eredmény

92 1./ Közhatalmi ebevételek 2./ Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó ebevételei 3./ Tevékenység egyéb nettó e/bevételei I. Tevékenység nettó ebevétele ( )

93 Központi működési célú támogatások ebevételei Egyéb működési célú támogatások ebevételei Különféle egyéb ebevételek III. Egyéb ebevételek

94 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások

95 Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V.Személyi jellegű ráfordítások

96 Értékcsökkenési leírásként terv szerinti értékcsökkenés a kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök használatbavételekor egy összegben elszámolt értékcsökkenés

97 Egyéb ráfordítások: Elvonások és befizetések, Egyéb dologi kiadások, Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, A követelések és a készletek értékvesztésének összegét, Behajthatatlan követelés leírt összegét, Immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítésekor azok könyv szerinti értékét, Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készlet könyv szerinti értékét,

98 Átmeneti szabály: évi eredménykimutatásban az előző időszakra vonatkozó adat nem szerepeltethető

99

100 Elkészítéséhez- tevékenységek szerint A közgazdasági költségnemek (5. szlao) és ebevételek (9.szlao) mellett másodlagosan 7. Számlaosztályban szakfeladatonként nemcsak költségek hanem szakfeladatok ebevételeinek elszámolása

101 MARADVÁNY KIMUTATÁS Tartalma az Új Áhsz szerint az alap- és a vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget

102 Alaptev költségvetési bevételei Alaptev költségvetési kiadásai I. Alaptev költségvetési egyenlege (01 02) Alaptev finanszírozási bevételei Alaptev finanszírozási kiadásai II. Alaptev finanszírozási egyenlege (03 04) A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)

103 Vállalkozási tev költségvetési bevételei Vállalkozási tev költségvetési kiadásai III. Vállalkozási tev költségvetési egyenlege (05 06) Vállalkozási tev finanszírozási bevételei Vállalkozási tev finanszírozási kiadásai IV. Vállalkozási tev finanszírozási egyenlege (07 08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)

104 Összes maradvány (A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (A D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B F)

105 KÖNYVVEZETÉS

106 Számlakeret Jellemzői Az egységes számlakeret kötelező, de alábontása megengedett! Intézményi számlarend kialakításához további szabályozás várható és szükséges megjelent! Gazdasági események kötelező kontírozási lépéseit rögzítő rendelet Kormányzati funkciók szerinti tagolás Átfordító rendelet régi és új Áhsz között Mérlegjelentés új tagolása Elemi költségvetés űrlapjai

107 Számlakeret Vállalkozó számlakeret felépítését követi 1-9. számlaosztályból kikerültek Az előirányzat számlák közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint A költségvetési közgazdasági osztályozású bevételi és kiadási (előirányzat teljesítési / forgalmi) számlák A finanszírozási közgazdasági osztályozású bevételi és kiadási számlák A funkcionális osztályozású bevételi és kiadási számlák 0. számlaosztályba kerülnek át + 0. szlao marad a kötváll számla (csak halmozott gyűjtési módszerrel) + 0. szlao újként megjelenik a követelések halmozott gyűjtése + 0. szlao újként megjelenik funkcionális osztályozás is!! kormányzati funkciók szerint

108 Számlakeret Vállalkozó számlakeret felépítését követi 1-9. számlaosztályból kikerült Előirányzat számlák 0. számlaosztályba kerülnek át! 1-9. számlaosztályba bekerülnek az eredményszemléletű információk Költségek és ráfordítások Közgazdasági osztályozás szerint 5. és 8. számlaosztály Funkcionális osztályozás szerint 7. számlaosztály Szakfeladatok szerint az eredményszemléletű bevételek e/bevételek (e/b) közgazdasági osztályozás szerint 9. számlaosztály Funkcionális osztályozás szerint 7. számlaosztály Szakfeladatok szerint

109 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK 01. Befektetett eszközök 02. Készletek 03. Függő és biztos (jövőbeni) követelések 04. Függő kötelezettségek 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla Pénzügyi számvitel

110 Számlakeret 05. Kiadási előirányzatok, kötelezettségválla- lások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés 09. Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 002. Kötváll nyilvántartási ellenszámla 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység kiadásai ellenszámla Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla Általános kiadások ellenszámla 004. Követelés nyilvántartási ellenszámla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység bevételei ellenszámla Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla Költségvetési számvitel

111 Számlakeret A költségvetési könyvvezetés a számviteli alapelvek új Áhsz.-ben meghatározott sajátosságai figyelembevételével, magyar nyelven, az egységes számlakeret 0. számlaosztály 05., számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlák használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban történik. Új Áhsz. 39. (2)

112 Számlakeret 05.. rovat KIE (kiadási előirányzat) számla tagolása 05 (1). KEI számla (előirányzat) 05..(2). Kv számla (kötváll) 05..(3). Ki számla (közgazdasági kiadás) 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 002. Kötváll nyilvántartási ellenszámla 003. Kiadások nyilvántartási ellenszla

113 Számlakeret 09.B. rovat BEI- (bevételi előirányzat) számla tagolása 09..(1). BEI számla (előirányzat) 09..(2). Hköv számla (követelés) 0..(3). B számla (közgazdasági bevétel 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001.Előirányzat nyilv ellenszla 004.Követelés nyilvántartási ellenszla 005.Bevételek nyilvántartási ellenszla

114 Számlakeret 05.K. rovat KEI-Kv-Ki számla tagolása 05..(1). KEI számla (előirányzat) 05..(2). Kvszámla (kötváll) 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 002. Kötváll nyilvántartási ellenszla Ktgv évben esedékes Kv nyilvántartási ellenszámla Ktgv évben esedékes végleges Kv (v/kv) nyilvántartási ellenszla Ktgv évet követően esedékes Kv nyilvántartási ellenszámla Ktgv évet követően esedékes végleges Kv (v/kv) nyilvántartási ellszla 003. Kiadások nyilvántartási ellenszla

115 Számlakeret 05.K.. rovat KEI-Kv-Ki számla tagolása 05..(1). KEI számla (előirányzat) 05X(2). Kv számla (kötváll) 05..(3). Ki számla (közgazdasági kiadás) 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001.Előirányzat nyilv ellenszla 002.Kötváll nyilvántartási ellenszámla 003.Kiadások nyilvántartási ellenszla Alaptev kiadásai ellenszámla Váll tev kiadásai ellenszámla Általános kiadások ellenszámla

116 Számlakeret 09.B.. rovat BEI-Hköv-B számla tagolása 09..(1). BEI számla (előirányzat) 09..(2). Hköv számla (követelés) 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001.Előirányzat nyilv ellenszla 004.Követelés nyilvántartási ellenszla Ktgv évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla Ktgv évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 005.Bevételek nyilvántartási ellenszla

117 Számlakeret 09.B. rovat BEI-Hköv-B számla tagolása 09..(1). BEI számla (előirányzat) 09X(2). Hköv számla (követelés) 09..(3). B számla (közgazdasági bevétel) 00. Nyilvántartási ellenszámlák 001. Előirányzat nyilv ellenszla 004. Követelés nyilvántartási ellenszla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszla Alaptev bevételei ellenszámla Váll tev bevételei ellenszámla

118 Rovatrend JELLEMZŐI valamennyi rovatnál megadja annak számát, nevét és tartalmi leírását Kiadások K betű Bevételek B betű jelöli azokat folyamatos számozással tovább bontja kiemelt előirányzatokra, azokon belül további rovatokra. Összefüggése az egységes számlakerettel a 05. és a 09. számlacsoport az egységes rovatrend szerint épül fel számozásában a K betűt 05. számlacsoportra, a B betűt 09.számlacsoportra cseréli

119 Rovatrend Minta a költségvetési és pénzügyi számvitel közötti összehasonlitásra

120 Rovatrend Számlakeret K33 Szolgáltatások K331. Közüzemi díjak K332. Vásárolt élelmezés K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0533 Szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

121 05331 Közüzemi díjak Közüzemi díjak előirányzata Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra Közüzemi díjak teljesítése

122 Rovatrend Számlakeret K31 Készletbeszerzés 0531 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok K312 Üzemeltetési anyagok K 313 Árubeszerzés Szakmai anyagok Üzemeltetési anyagok K05313 Árubeszerzés Szakmai anyagok Gyógyszerbeszerzés előirányzata Gyógyszerbeszerzés évet terhelő kötelezettségvállalása Gyógyszerbeszerzés kiadás

123 Rovatrend Számlakeret B5. Felhalmozási bevétel B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 095 Felhalmozási bevétel Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

124 0951 Immateriális javak értékesítése Immatjavak értékesítése előir Követelések immatjavak ért Immatjavak ért. Telj

125 Kivétel: Új Áhsz. 42. (2) K512. Tartalékok rovathoz kapcsolódóan vezetett számlákon kizárólag előirányzatokat érintő gazdasági események nyilvántartásba vétele történhet

126 Új Áhsz. 40. (3) A Költségvetési számvitel vezetésének kiegészítő szabályai: a költségvetési évben nyilvántartásba vett a) költségvetési kiadásoknak a kifizetéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérítését a kiadások és a kiadáshoz kapcsolódó köttváll, b) költségvetési bevételeknek a befizetéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérítését a bevételek és a bevételhez kapcsolódó követelések csökkentéseként kell nyilvántartásba venni. A visszatérítésre vonatkozó követelést, köttváll-t ahhoz a rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni, amely rovaton a visszafizetést a költségvetési éven túli teljesítésnél kell nyilvántartani

127 A közhatalmi bevételek: a befolyt bevételek bármely időpontban történő visszatérítését a kifizetéssel megegyező év közhatalmi bevételeivel szemben, azok csökkentéseként kell nyilvántartásba venni

128 Ha olyan bevétel, kiadás keletkezik,amelyhez nem kapcsolódott korábban nyilvántartásba vett követelés vagy végleges kötelezettségvállalás,a teljesítéssel egyező összegű követelést vagy végleges kötelezettségvállalás a teljesítéssel egyidejűleg nyilvántartásba kell venni

129 Amennyiben a költségvetési évet követően esedékes követeléshez, vagy kötelezettségvállaláshoz teljesítés rögzítése szükséges, akkor azt előbb át kell vezetni a költségvetési évben esedékes követelések vagy végleges kötváll közé

130 Pénzügyi számvitel/mérlegszámlák ESZKÖZÖK 1. SZÁMLAOSZTÁLY 11. Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pü eszközök 18.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. SZÁMLAOSZTÁLY Készletek 24. Értékpapírok 3. SZÁMLAOSZTÁLY Pénzeszközök 35. Követelések 36. Sajátos elszámolások FORRÁSOK 4. SZÁMLAOSZTÁLY 41. Saját tőke 42. Kötelezettségek 43. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 44. Passzív időbeli elhatárolások 49. Technikai számlák 37. Aktív időbeli elhatárolások

131 35. Követelések 351. Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH belülről Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre Forrás: Saldó:Előzetes államháztartási számlakeret-tükör

132 352. Költségvetési évet követően esedékes követelések Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH belülről Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre Forrás: Saldó:Előzetes államháztartási számlakeret-tükör

133 42. Kötelezettségek 421. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Ktgv évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szochóra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra Forrás: Saldó:Előzetes államháztartási számlakeret-tükör

134 36. Sajátos elszámolások számlacsoport-tartalma 361. Pénzeszközök átvezetési számla 362. Központosított bevételek beszedésének elszámolásai 363. Azonosítás alatt álló tételek 364. Általános forgalmi adó elszámolása 365.Adott előlegek Immateriális javakra adott előlegek Beruházásokra adott előlegek Készletekre adott előlegek Foglalkoztatottaknak adott előlegek Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 367. Kapott előlegek 368. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

135 366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 367. Kapott előlegek 368. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

136 Pénzügyi számvitel/eredményszámlák költségek elszámolása elsődlegesen 5. számlaosztály költségnemek szerint másodlagosan 7. számlaosztály szakfeladatonként 6. számlaosztály közvetett költségek Eredményszámlák év végén 8. számlaosztály ráfordítások elszámolása 9. számlaosztály ebevételek elszámolása

137 Költségek: 5. SZÁMLAOSZTÁLY 51. Anyagköltség 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 53. Bérköltség 54. Személyi jellegű egyéb kifizetések 55. Bérjárulékok 56. Értékcsökkenési leírás 57. Aktivált saját teljesítmények értéke 6. SZÁMLAOSZTÁLY ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 7. SZÁMLAOSZTÁLY SZAKFELADATOK KÖLTSÉGEI

138 Ráfordítások 8. SZÁMLAOSZTÁLY 81. Anyagjellegű ráfordítások 82. Személyi jellegű ráfordítások 83. Értékcsökkenési leírás 84. Egyéb ráfordítások 85. Pénzügyi műveletek ráfordításai 86. Rendkívüli ráfordítások

139 Eredményszemléletű bevételek 9. SZÁMLAOSZTÁLY 91. Tevékenység nettó ebevételei 92. Egyéb ebevételek 93. Pénzügyi műveletek ebevételei 94. Rendkívüli ebevételek

140 Zárlat fajtái a) havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig, b) negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, és c) évente, a számviteli politikában megjelölt időpontig

141 Zárás a) a leltári különbözetek elszámolása, eltérések okainak kivizsgálása, b) az eszközök értékelése, értékvesztés és annak visszaírásának, terven felüli értékcsökkenés visszaírásának, értékhelyesbítés elszámolása, c) a külföldi pénzeszközre szóló eszközök, kötelezettségek, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek mérleg fordulónapján történő átértékelése, mind a költségvetési, mind a pénzügyi könyvvezetésben, d) a behajthatatlan követelések elszámolása, e) a záró befejezetlen termelés készletre vételét f) az időbeli elhatárolások elszámolása,

142 Zárás A rendező mérleg elkészítéséhez december 31-ei mérlegfordulónappal teljes körűen fel kell leltározni valamennyi eszközt és forrást, valamint a kötelezettségvállalásokat. A mennyiségben és értékben nyilvántartott eszközöket tényleges mennyiségi felvétellel, az egyeztetéssel leltározandó eszközöket és forrásokat, valamint a kötelezettségvállalásokat az azok meglétét igazoló dokumentumokkal egyeztetve és alátámasztva kell leltározni

143 Nyitás Új Áhsz / előirányzatok nyitása az elemi költségvetés jóváhagyását követően, 2./ a mérlegszámlák nyitása (491. számla), 3./ a 416. Mérleg szerinti eredmény számla átvezetése a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli számlára, 4./ az előző évi maradvány bevételként történő nyilvántartásba vétele, 5./ az időbeli elhatárolások visszavezetése, 6./ a befejezetlen termelés költségeinek visszavezetése, és 7./ a költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes követelések, köttváll közötti átvezetések

144 Év eleji nyitás: Költségvetési számvitel szerinti nyilvántartási számlák: T 01 Befektetett eszközök K 006 egyéb nyílván tartási ellenszámla T 02 Készletek K 006 egyéb nyílván tartási ellenszámla T 03 Függő és biztos (jövőbeni) követelések K 006 egyéb nyílván tartási ellenszámla T 04 Függő kötelezettségek K 006 egyéb nyílván tartási ellenszámla

145 Pénzügyi számvitel szerinti könyvviteli számlák: T 1 befektetett eszközök K 491 nyitómérleg számla T 491 nyitómérleg számla K 1.9 terv szerinti értékcsökkenés T 2 Készletek K 491 nyitómérleg számla T 491 nyitómérleg számla K 2.8 értékvesztés és értékvesztés visszaírása T 3 követelések, értékpapírok, pénzeszközök, aktív időbeli elhatárolások K 491 nyitómérleg számla Kivételek: a követel egyenlegű 3-as számlaosztályba tartozó számlák T 491 nyitó mérleg számla K 3 követelések

146 T 491 nyitómérleg számla K 411 nemzeti vagyon induláskori értéke K 412 nemzeti vagyon változása K 413 egyéb eszközök induláskori értéke K 414 felhalmozott eredmény, eredménytartalék K 415 eszközök értékhelyesbítésének forrása K 416 mérleg szerinti eredmény Kivétel, ha a 414, 416 számláknak tartozik egyenlege van

147 T 414 felhalmozott eredmény T 416 mérleg szerinti eredmény K 491 mérleg szerinti eredmény T 491 nyitó mérleg számla K 42 Kötelezettségek T 491 nyitó mérleg számla K 44 Passzív időbeli elhatárolás Kivételek, ha 42 számlacsoportban tartozik egyenleg mutatkozik

148

149 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZTÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN KERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2 Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat Az államháztartás új számvitele 2 Jogszabályi háttere: A 307/2013. (VIII.14.) Kormányrendelettel módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai 2 Jogszabályi háttér Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája (nem költségvetési szervnél dolgozó mérlegképes könyvelők részére) Államháztartási szakterület 2014. (4X45 perc)

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2

Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Összeállította: Horváth Józsefné hrveva@gmail.com Általános rendelkezések A rendező mérleg mérlegfordulónapja 2013. december 31-e, amely

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai 1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (módosította: az államháztartás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előterjesztlésben kell bemutatni-nem a rendelet része Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A helyi önkormányzat

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata 15.1.1 számú mellkelet a /2015. ( ) önkormányzati határozathoz VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak 01. 14 661 260 II. Tárgyi

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása Sorokpolány Önkormányzat 214. évi zárszámadása Sorokpolány 1. melléklet a 6/215.(V.29.) önkormányzati rendelethez Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok

Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok 2016. december SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Tanulni annyi, mint ár ellen evezni; mihelyt abbahagyja az ember, visszacsúszik. /Johannes

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9.

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A BESZÁMOLÓ FELÉPÍTÉSE,

A BESZÁMOLÓ FELÉPÍTÉSE, A BESZÁMOLÓ FELÉPÍTÉSE, RÉSZEI, A BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉT MEGELŐZŐ FELADATOK: LELTÁROZÁS, ÉRTÉKELÉS Horváthné Adácsi Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

2014 Mérleg - IV. negyedév

2014 Mérleg - IV. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 460947 1251 09 0200 900100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4024 Debrecen

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11.

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11. A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok Ivacs Balázs 2013. december 11. 1 1 Jogszabályi elıírások Az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet új

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ I. A 2013. évi éves költségvetési beszámoló összeállítása előtti feladatok Egy központi költségvetési

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek.

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/216. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi zárszámadásáról szóló 11/216. (V.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% 1. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.%

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.03.31. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Fülöpné Nagy Andrea

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben