3. Gazdasági rendszerek informatikai modellje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Gazdasági rendszerek informatikai modellje"

Átírás

1 GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 97. Gazdasági rendszerek informatikai modellje A fejezet szerzője: Dr. Bodnár Pál.1 Bevezetés.2 Folyamatmodell (FOM). Szervezetmodell (SZEM).4 Hatáskörmodell (HAM) 4.5 Információmodell (IFO) Kulcsfogalmak: Gazdasági Informatikai Rendszer (GIR) modelljei Szerkezeti modellek Professzionális modell Folyamatmodell, FOM Szervezetmodell, SZEM Hatáskörmodell, HAM Információmodell, IFO Integrálás GIR integrálás Vezetés - irányítás kapcsolata Vezetés Irányítás Integrált Vállalatirányítási Rendszerek Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer Rendszer hierarchiák Szervezési fogalmak Szervezés Teljes szervezés Rész-szervezés Megszervezés Átszervezés Kiszervezés Beszervezés Hagyományos szervezés Rendszerszervezés Szervezéstechnológia A szervezés területei Gazdasági informatika

2 98 GAZDASÁGI INFORMATIKA Gazdasági Informatikai Rendszer (GIR) modelljei A FOM (folyamatmodell), a SZEM (szervezetmodell), a HAM (hatáskörmodell), és az IFO (információmodell). Szerkezeti modellek FOM, SZEM, HAM. Professzionális modell IFO. Folyamatmodell, FOM A gazdasági rendszer fizikai, kémiai, biológiai reálfolyamatai ügyvitelének kibernetikai és informatikai leképezése, amely a GIR szerkezetét határozza meg. Szervezetmodell, SZEM Az ügyviteli folyamatok ellátását végző szervezeti egységek mélységi és szélességi szerveződése, amely az adatelérhetőség csomópontjait adja, és a FOM-ra épül. Mélységi tagoltsága a szervezeti egységek közötti függelmi viszonyokat reprezentálja, a szélességi osztódása pedig az ügyviteli tevékenységek bonyolultságától és terjedelmétől függő, egy-egy irányítási vezetési szinten szükséges munkamegosztást, szervezeti egységek közötti együttműködést mutatja. Hatáskörmodell, (HAM) A szervezeti egységek javaslattétel (1), véleményezés (2), döntés (), jóváhagyás (4), végrehajtás (5) és ellenőrzés () hatáskör-telepítési rendjét írja le, a SZEM-re épül. Leképezése a Döntésmátrixban történik, melynek sorai az ügyviteli tevékenységek (folyamatok), oszlopai a szervezeti egységek, mezői pedig a hatáskörök számjelei. Információmodell, IFO Adatmodell. Részei papír és elektronikus adathordozó (APE) modul, az adatelérhetőség (ADE) modul és az adatfeldolgozási (AFE) modul. Az IFO teljes körű megjelenítése az Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszerekben történik. Adatmodell kifejtése ebben a szövegkörnyezetben! MODELL (ISZSZ/50.) Minta. Valamilyen folyamat belső összefüggéseit, legjellemzőbb sajátosságait tömörítő szemléltető minta.(iszsz: Idegen Szavak Szótára.) ADATMODELL Az adatfeldolgozási folyamatok egymás közötti belső összefüggéseit tükröző minta! Ez az Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer.

3 Adatmodul GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 99 MODUL (ISZSZ/507.) Szabványos szerkezet. ADATMODUL Egy folyamat szabályok, algoritmusok által meghatározott adatfeldolgozása. Az adatmodell adatmodulokból szerveződik. Integrálás A gazdaság egyes ágainak, részeinek, egységeinek együttműködése. Idézve: Idegen Szavak és Kifejezések Kéziszótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, oldal. GIR integrálás A Gazdasági Rendszer alrendszerei szerint leképezett Gazdasági Informatikai Rendszer modelljeinek és moduljainak együttműködése, közös adatbázis on-line közvetlen elektronikus adatkapcsolatainak működtetésével. Vezetés - irányítás kapcsolata Vezetés(menedzsment) irányítás szinonim fogalmak. A vezetés fogalom vezetéstudományi megközelítés. Az irányítási fogalom pedig rendszertani megközelítés. Vezetés A tervezés, ellenőrzés, elemzés, döntés, szervezés vezetés funkciók gyakorlása. (Fayol) Irányítás Az alapjel, érzékelés, különbségképzés, ítéletalkotás, beavatkozás segítségével a rendszerek működtetése. (Bertalanffy) Integráció! Egyesülés, együttműködés, teljeskörűség, hierarchia. Együtt. Ha a modulok között csak együttműködés van, az akkor még nem integrált. Az integrációhoz hozzátartozik a funkciók (tervezés,.) teljeskörűsége (ha mindegyiket minden vezető gyakorol) és hierarchiája (ha minden vezetési szinten jelen van.). Aggregáció: összegyűjtés, gyűjtés. Diszperzió: szórás, szétszórás, szóródás. Integrált Vállalatirányítási Rendszerek A tervezés, ellenőrzés, elemzés, döntés és szervezés vezetési funkciók integrációja. Kibernetikai megközelítésben pedig az alapjel, érzékelés, különbségképzés, ítéletalkotás, beavatkozás kibernetikai funkciókkal való irányítás. Működési rendjében biztosítja a funkciók teljeskörűségét, hierarchiáját és együttműködését.

4 100 GAZDASÁGI INFORMATIKA Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer Az Integrált Vállalatirányítási Rendszerre épül, a teljeskörűséget, a hierarchiát és az együttműködést biztosító, közös adatbázist alkalmazó számítógépes adatfeldolgozások. Rendszer hierarchiák Az ügyviteli folyamatrend alrendszerei az informatikai rendszerben egy-egy adatfeldolgozási modulnak felelnek meg. Kibernetikai hierarchia Kibernetikai Rendszer Alrendszer Részrendszer Informatikai hierarchia Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer Modul Részmodul Szervezési fogalmak Szervezés, teljes-, rész-, meg-, át-, ki-, be-, hagyományos,- rendszerszervezés. Szervezéstechnológia. A szervezés területei. Szervezés Röviden szólva, szabályozás. Beavatkozás. A Gazdasági Rendszer piaci környezetének és az ezzel szembenálló erőforrásainak, ügyvitelének és számítógépes adatfeldolgozásának optimális összehangolása. Teljes szervezés Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer és az Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer létrehozása. Rész-szervezés Az Integrált rendszerek egy vagy több moduljának létrehozása és bekapcsolása az Integrált Vállalatirányítási, illetve az Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszerbe. Megszervezés Új rendszerek létrehozása. Átszervezés Meglévő rendszerek fejlesztése. Kiszervezés Az Integrált Vállalatirányítási vagy Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer egy vagy több moduljának beépítése idegen rendszerekbe, ahol az átadó és átvevő rendszerek között interfészes kapcsolat (on-line elektronikus adatkapcsolat) működik.

5 Beszervezés GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 101 A Kiszervezés reverzibilise. Az Integrált Vállalatirányítási vagy Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer egy vagy több idegen moduljának befogadása a rendszerbe, ahol az átvevő és átadó rendszerek között interfészes elektronikus adatkapcsolat működik. Hagyományos szervezés Rendszertani elveket, számítógépet nélkülöző termelés és munkaszervezés. Fő képviselői a XIX. századi Fayol és Taylor. Rendszerszervezés Olyan szervezés, amelyben a szervezési munkafolyamat során érvényesül a rendszertan elve, a visszacsatolás. Eredménye az Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer létrehozása. Szervezéstechnológia Rendszerszervezésen vagyis visszacsatoláson alapuló szabályozási módszerek gyűjteménye. Dokumentációja az orgver, a szervezési munkafolyamat műveleteinek leírása. Szakaszai: 1. Célkitűzés 2. Helyzetfelmérés. Elemzés 4. Rendszertervezés 5. Tesztelés. Rendszerüzemeltetés 7. Visszacsatolás A szervezés területei 1. Menedzsment szervezés 2. Pénzügyi és számviteli szervezés. Üzleti folyamatok szervezés 4. Ügyvitelszervezés 5. Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer szervezés Gazdasági informatika A gazdasági rendszerek ügyviteli folyamataira épített számítógépes adatfeldolgozás és adatmodellezés, amelynek közege a hardver, szoftver, menver és az orgver.

6 102 GAZDASÁGI INFORMATIKA A definíció értelmezésére az alábbiakat jegyezzük meg. A gazdasági informatika nem merül ki az adatmodellezésben. Része (talán döntő része) az adatfeldolgozás, melynek közege a hardver, szoftver, menver és az orgver. Közege. A hardver, szoftver, menver és orgver az adatfeldolgozás fizikai megvalósulását biztosítja, ezért közege és nem erőforrása az adatfeldolgozásnak. A távvezeték nem erőforrása az elektromos áramlásnak, hanem közege. Erőforrása az atomerőműben hasadó urán, amely hőt fejleszt, amiből elektromos áram lesz. Az adatfeldolgozás és adatmodellezés erőforrása a szellemi munka, amely holtmunka formájában megtestesül a számítógépben, a programban, a működtetésben és a rendszer fejlesztésben. Menver. Az adatfeldolgozás humán környezete. Informatikusok, közgazdászok, mérnökök.

7 GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 10.1 Bevezetés Ebben a fejezetben a mikroökonómiai rendszerek informatikai megoldásait tárgyaljuk. A mikroökonómia gyűjtőfogalom. Főiskolánk kari szerveződését tekintve, e fogalomkörbe soroljuk a vállalkozások színes világából a külkereskedelem, a vendéglátás és a turizmus, valamint a pénzügy és számvitel mikroökonómiai informatikáját. Bármely teljeskörű, integrált adatfeldolgozási rendszer magán visel általános, különös és speciális megoldásokat. Törekvésünk, hogy a Gazdasági informatika jegyzetünkben, a Gazdasági rendszerek informatikai modelljében az általános jegyeket mutassuk be. Remélve, hogy itt-ott különös, sőt a mintapéldák által a megérthetőséget elősegítendő, még speciális jegyeket is felvillanthatunk. A Gazdasági Rendszerek (továbbiakban: GR) leképezését a szakírók döntő többsége tevékenységek felbontásával és építésével kísérli meg. A tevékenységek folyamatokba szerveződnek. Ha elfogadjuk ezt a kiinduló elvet, hogy tudniillik a GR szerkezetét az irányítási, ügyviteli, termelési, szolgáltatási, pénzügyi és számviteli folyamatok szerkezete adja, akkor ebből nyilvánvalóan adódik, hogy az informatikai modell a GR adatösszefüggéseit akkor tükrözi, ha a folyamatmodellre épül, azzal adekvát. A folyamatok változásai még nem információk, akkor válnak azzá, ha tudatosulnak. Ez az esemény azonban a GR szervezetében következik be. A Gazdasági Informatikai Rendszernek (továbbiakban GIR-nek) tehát szüksége van egy katalizátorra a folyamatmodell és az adatmodell között. Ez pedig a GR folyamataira épülő szervezet, amely az információs modell csomópontjait adja meg. A szervezet nem mutatja a csomópontok közötti információáramlás pályáját. Az irányítási, termelési, szolgáltatási, üzleti, pénzügyi és számviteli folyamatokban és ezek környezetében generálódó információk legfontosabb mozgáspályája, a szervezeti csomópontok közötti kommunikáció leglényegesebb mechanizmusa a GR döntésihatásköri rendszere. Így a GR szerkezetét a folyamatmodell, információs csomópontjait a szervezetmodell, információáramlási pályáját pedig a hatáskör modell adja. Erre épül az információs rendszer, a professzionális modell. GIR = FOM + SZEM + HAM + IFO Ahol: GIR a Gazdasági Informatikai Rendszer, FOM az irányítási, termelési, szolgáltatási, üzleti, pénzügyi és számviteli folyamatok modellje, SZEM a szervezeti felépítés modellje, HAM a hatáskör modellje, IFO az információ modellje.

8 104 GAZDASÁGI INFORMATIKA Az információ és informatika között sarkalatos különbség, hogy az informatika nemcsak adat, információ, hanem az információképzés tudománya is. A GIR az integrált irányítási rendszer + integrált információs rendszer leírása kibernetikai törvényszerűségekkel. Ezért nevezhetjük ezt Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszernek. Az INFORMATIKA születése két tudomány egyesülése: INFORMÁCIÓ + MATEMATIKA = INFORMATIKA adat + algoritmus Az Információ és Elektronika Szaklap 40 évvel ezelőtti definíciója: ALKALMAZÁSI KÖRBE ILLESZTETT SZÁMÍTÁSTECHNIKA. A modellek értelmezése A FOM (VÁZ), SZEM (csomópont), HAM (pálya) modellek az informatikai rendszer szerkezetét adják, ezért ezek szerkezeti modellek. Ezekre épül az információs modell (IFO), amelyet szakmai (professzionális) modellnek tekintünk. A professzionális felépítés követi a szerkezeti modellek egymásra épülő struktúráját, amelyben az információhordozó, áramló és feldolgozó rendszer a GR folyamatszervezet-hatáskör szerkezeti rendjében érvényesül..2 Folyamatmodell (FOM) A folyamatmodell a GR tevékenységek műszaki, gazdasági, üzleti, társadalmi jellemzők figyelembevételével szervezett rendszere. GR folyamatrendszere A GIR működés szabályozásának alapja a GR folyamatrendszere. A GR folyamatrendszere a kibernetikai elvek értelmében input alrendszerekből, erőforrás alrendszerekből, átalakító alrendszerekből, output alrendszerekből és visszacsatoló alrendszerekből szerveződik. Az így rendszerbe foglalt GR folyamatok tevékenység elemekből (entitásokból) építkeznek. Entitás: latin filozófiai fogalom, valamely dolog tulajdonságainak összessége. Értelmezése: a GR működés azon legkisebb eleme, amely még rendelkezik valamely irányítási, üzleti, gazdálkodási, termelési, pénzügyi és számviteli folyamat ügyvitelének jellemző tulajdonságaival. Valamely dolog az ügyviteli folyamat. Ennek léteznek tulajdonságai. Például az értékesítés folyamat jellemzője a rendelésfeladás. Ha csak kiállítjuk a megrendelést, de nem küldjük el, akkor a rendelésfeladás meghiúsul. Így tehát a rendelésfeladást tovább már nem szabad bontani. A részletezés, lebontás határát az entitás jelzi.

9 .2.1 Folyamatépítés GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 105 A GR műszaki és gazdasági sajátosságai miatt a folyamatok teljes kibontásukban eltérőek. Ezek az eltérések jelentkezhetnek a folyamatok funkciójában, bonyolultságában, az ellátásukhoz szükséges erőforrás igényekben. A kibernetikai elvek alapján felépített GR folyamatrendszer magas fokú absztrakciója miatt általánosnak tekinthető, ezért alkalmas a különböző adottságú GR-ek részletesebb folyamat felbontására és építésére. A típus folyamatentitás kialakítása a GR folyamatrendszer felbontásának és építésének első művelete. Ebből kiindulva kell eljutnunk a teljes folyamat felbontásához és építéséhez, amely már nem tekinthető általánosnak, azonban a folyamat ügyvitelének típusjegyeit magán viseli. Folyamatbontás és építés A folyamat felbontás és építés szervezéstechnológia alkalmazása lehetővé teszi az elemzés alá vont rendszer megismerésének totalitását, elemei, moduljai közötti feltárhatóságát, a rendszer újra alkotásának tökéletességét az adott termelési, kereskedelmi, szolgáltatási, üzleti, pénzügyi és számviteli, technológiai jellemzők mellett. A felbontás-építés általános szervezéstechnológia gyakorlati honosításának számos válfaja alakult ki. Ilyenek a PROVIZORG eljárás, racionalizálási módszerek, csoportos alkotó technikák, PLAN CONTROL rendszer, TEZARUSZ módszer, a BISAD (Bussines Information Systems Analysis and Desing) és még sok más, igen jól hasznosítható eljárás. A sok más hasznosítható régi eljárás között is válogathatnak. Ami régi, még nem jelenti azt, hogy elavult! Analízis-szintézis A felbontás-építés, más szóval analízis-szintézis rekurzív folyamat, az egész felbontását követi az elemekből történő rendszer felépítése, optimális újraalkotása. Az analízis-szintézis ezen módszere azonban nemcsak rekurzív, hanem reverzibilis szervezéstechnológia. Eszerint az újra alkotott rendszerben összehasonlítások által visszacsatolunk a felbontás irányában. Rekurzív (ISZSZ/2.) A felbontás valamilyen algoritmus szerinti, ismétlődő lépésekből álló műveletsorozat, ahol az eredmény további bontási műveletek kiindulópontja. Reverzibilis Megfordítható. A felbontást építés követi! Iteratív (ISZSZ/.) Ismétlődő. Nem ugyanaz ismétlődik, ezért a felbontás-építés nem ismétlődő, hanem reverzibilis, megfordítható. A felbontás-építés szervezéstechnológia alkalmazásával képzett FOM-ot rendszertechnikai leírással leképezhetjük a következők szerint. A GR szakirányítási ágai folyamatokból, ezek pedig tevékenységekből szerveződnek, amelyeket műszaki-gazdasági és szervezési jellemzők figyelembevételével kell rendszerbe foglalni.

10 10 GAZDASÁGI INFORMATIKA 1. Példa Vállalkozás Szakirányítási ág: Folyamat: Tevékenység: Kereskedelmi igazgatás Marketing Reklámozás Rendszerhierarchiával történő leképezés Rendszer: Alrendszerek Részrendszerek Rendszerelemek Vállalkozás: Szakirányítási ágak Folyamatok Tevékenységek A kibernetikai rendszert az 1. ábra, a GR rendszert pedig a 2. ábra mutatja. 1.ábra FOLYAMATOK EGYSZERŰ KIBERNETIKAI SZABÁLYOZÁSA INPUT FOLYAMAT OUTPUT SZAB. Az egyszerű kibernetikai rendszer szabályozott rendszeregységei az ügyviteli folyamatok, szabályozó mechanizmusai az ügyviteli folyamatok célkitűzései (vezetés elvei, optimum kritériumai, célfüggvényei). A szabályozott és szabályozó rendszeregységek közötti kommunikációt az input-output információk biztosítják.

11 GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 107 FOLYAMATOK RENDSZERRÉ SZERVEZŐDÉSE 2. ábra INPUT ALRENDSZEREK ERŐFORRÁS ALRENDSZEREK ÁTALAKÍTÓ ALRENDSZEREK OUTPUT ALRENDSZEREK SZABÁLYOZÓ (visszacsatoló) ALRENDSZEREK A GIR alrendszerei A GR input-erőforrás-átalakító-output-szabályozó alrendszerekből szerveződik. A kereskedelmi, termelési és szolgáltatási reálfolyamatok ellátásához kapcsolódó ügyviteli folyamatrendet mutatja a. ábra.

12 108 GAZDASÁGI INFORMATIKA ÜGYVITELI FOLYAMATREND /:Gazdasági informatikai rendszer:/. ábra FEJLESZTÉS ÜGYVITEL SZ M MÍNŐSÉGSZAB. ÜGYVITEL MUNKAGAZD. ÜGYVITEL M O MARKETING ÜGYVITEL E M KERESKEDELEM SZOLGÁLTATÁS ÜGYVITEL ÉRTÉKESÍTÉS ÜGYVITEL Üzleti informatika K K ANYAGGAZD. ÜGYVITEL H M1 E H MUNKA-ÉS KÖRNYEZETV. ÜGYVITEL F/T TÁRGYI- ESZKÖZGAZD. ÜGYVITEL T B H M2 Manamement inf. MENEDZSMENT. ÜGYVITEL NY Pénzügyi és számviteli informatika PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL T H

13 GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 109 A. ábrában a folyamatok a gazdasági informatika csoportosítása szerint vízszintes eredményvonallal (pont-vonal) vannak egymástól elválasztva. Eszerint: Gazdasági informatika A GAZDASÁGI INFORMATIKA a gazdasági rendszer ügyviteli folyamataira épített, számítógépes adatfeldolgozása és adatmodellezése, amelynek közege a hardver, szoftver, menver és az orgver. ÜGYVITEL alatt értjük a reál folyamatok ellátáshoz kapcsolódó irodai tevékenységeket, valamint ezek adatkezelésének összehangolt irányítását és végrehajtását. Az ügyviteli tevékenységek során előforduló, illetve keletkező adatok rögzítését, feldolgozását és felhasználását szabályozza a gazdasági informatika. Irodai tevékenységek a management-üzleti-pénzügyi és számviteli folyamatok tevékenységei. Adatkezelési műveletek az adatképzés-módosítás-felhasználás-továbbításarchiválás. MANAGEMENT INFORMATIKA a vezetési folyamatok, így a tervezés, ellenőrzés, elemezés, döntés és szervezés ügyvitelének számítógépes adatfeldolgozása és adatmodellezése. ÜZLETI INFORMATIKA a profitképző üzleti folyamatok ügyvitelének számítógépes adatfeldolgozása és adatmodellezése. Profitképző üzleti folyamatok a vállalkozásokban az ipari és mezőgazdasági fizikai, kémiai, biológiai termelő-szolgáltató folyamatok, a kereskedelmi-piaci folyamatok (marketing, értékesítés), a fejlesztési folyamatok (beruházás), a gazdasági folyamatok (anyagmunkaerő-tárgyieszközgazdálkodás), a minőségbiztosítási folyamatok, a munka- és környezetvédelmi folyamatok, továbbá pénzintézetekben a profitképző banki és biztosítási folyamatok. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI INFORMATIKA a tőke-hitel-pénzgazdálkodási folyamatok ügyvitelének, valamint a pénzügyi számvitelnek, a vezetői számvitelnek a számítógépes adatfeldolgozása és adatmodellezése. A. ábrában a szabályozó mechanizmusok megnevezésük kezdő és közbeeső betűikkel szerepelnek. Ezek jelentése az ábrán balról jobbra haladva a következő: Marketing alrendszer KK a marketing ügyvitel szabályozó mechanizmusa a KERESLET-KÍNÁLAT alakulása (pl., ha a kereslet kisebb, mint a kínálat, a marketing tevékenységet fokozni kell), Fejlesztési alrendszer SZM a fejlesztési ügyvitel szabályozó mechanizmusa a SZELLEMI MUNKA HATÉKONYSÁG (pl. termelési volumennövekedés/mérnöknap, a fejlesztésbe vont termelő berendezésre vonatkoztatva),

14 110 Munkagazdálkodási alrendszer GAZDASÁGI INFORMATIKA EM a munkagazdálkodás ügyvitel (humán erőforrás gazdálkodás) szabályozó mechanizmusa az ÉLŐMUNKA HATÉKONYSÁGA (pl. a termelékenységi mutatók a Ft/munkaóra, db/munkaóra, stb.), Anyaggazdálkodási alrendszer HM1 az anyaggazdálkodás ügyvitel szabályozó mechanizmusa a HOLTMUNKA HATÉKONYSÁGA, az egy termelési, szolgáltatási periódus alatt megtérülő anyag beszerzési és tárolási költsége, termelési periódusra vetítve (pl. Ft/hó, stb.), Tárgyi eszköz gazdálkodási alrendszer HM2 a tárgyi eszköz gazdálkodás ügyvitel szabályozó mechanizmusa a HOLTMUNKA HATÉKONYSÁGA, több termelési perióduson át megtérülő amortizációs költségegységre jutó nyereség (pl. Ft nyereség/ft költség, stb.), Minőségszabályozási alrendszer MO a minőségszabályozás ügyvitel szabályozó mechanizmusa, a MINŐSÉGI OSZTÁLY, a termékek minőségi kategóriák szerinti számbavétele, a jobb minőség fokozása (pl. db/m.o), Termelés, szolgáltatás, export-import alrendszer EH a termelés, szolgáltatás, export-import ügyvitel szabályozó mechanizmusa az ERŐFORRÁS HATÉKONYSÁG, az egységnyi erőforrásra jutó fedezeti nyereség (pl. FNY/munkaóra, stb.), Munka- és környezetvédelmi alrendszer TB a munka- és környezetvédelem ügyvitel szabályozó mechanizmusa a TECHNIKAI BIZTONSÁGI RENDSZER (pl. fiziológiai, ergonómiai, mechanikai, kémiai biztonsági követelmények és berendezések), Értékesítési alrendszer F/T az értékesítés ügyvitel szabályozó mechanizmusa a FEDEZETI NYERESÉG/TERMÉK (pl. Ft/eladott termék, stb.), Management alrendszer NY a management ügyvitel szabályozó mechanizmusa a gazdálkodó szervezetnél elért NYERESÉG (pl. mérleg szerinti nyereség), Pénzügyi és számviteli alrendszer TH a pénzgazdálkodás ügyvitel és a számvitel szabályozó mechanizmusa a TŐKE HATÉKONYSÁGA (pl., nyereség/saját tőke, stb.),

15 GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 111 Alrendszer-modul megfelelés Az ügyviteli folyamatrend alrendszerei az informatikai rendszerekben egy-egy adatfeldolgozási modulnak felelnek meg. Így például beszélhetünk marketing ügyviteli modulról, amelynek történetesen részmodulja a piacszervezés, vagy például a tárgyi eszköz ügyviteli moduljáról, amelynek részmodulja a tárgyi eszköz elszámolás. Kibernetikai hierarchia Kibernetikai hirarchia: - rendszer, - alrendszer, - részrendszer. Informatikai hierarchia Informatikai hierarchia: - integrált vállalatirányítási informatikai rendszer, - modul, - részmodul. Az integrált vállalatirányítási információs rendszer ügyviteli-adatfeldolgozási moduljait az 1. MINTA: Folyamatépítés táblázat foglalja össze.

16 112 GAZDASÁGI INFORMATIKA AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER ÜGYVITELI-ADATFELDOLGOZÁSI MODULJAI 1 MINTA 1.0 MANAGEMENT ÜGYVITEL.0 ANYAGGAZDÁLKODÁS ÜGYVITEL 1.1 Tervezés.1 Anyagbeszerzés 4. Management 1.2 Ellenőrzés.2 Anyagellátás 1. Elemzés. Raktárforgalom 1.4 Döntés 1.5 Szervezés Pénzügyi és számviteli informatika Üzleti informatika 2.0 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL 7.0 TÁRGYIESZKÖZ GAZDÁLK. ÜGYV. 2.1 Vagyongazdálkodás ügyvitel 7.1 Tárgyi eszköz fejlesztés 2.2 Hitelgazdálkodás ügyvitel 7.2 Tárgyi eszköz elszámolás 2. Pénzforgalom ügyvitel 2.4 Pénzügyi számvitel 8.0 TERM. KER. és SZOLG. ÜGYVITEL 2.5 Vezetői számvitel 8.1 Előkészítés 8.2 Programozás 8. Munkaadagolás 8.4 Controlling.0 MARKETING ÜGYVITEL 9.0 MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS ÜGYV..1 Piacszervezés 9.1 Minőségbiztosítás.2 Public relations 9.2 Minőségellenőrzés. Import-exp,és szolg.menedzselés 4.0 FEJLESZTÉS ÜGYVITEL 10.0 MUNKA-ÉS KÖRNY.VÉDELEM ÜV. 4.1 Term.,Ker.és Szolg.fejlesztés 10.1 Munkavédelem 4.2 Piacfejlesztés 10.2 Környezetvédelem 4. Beruházás 5.0 MUNKAGAZDÁLKODÁS ÜGYVITEL 11.0 ÉRTÉKESÍTÉS ÜGYVITEL 5.1 Humán erőforrás ügyvitel 11.1 Rendelésvállalás 5.2 Munkaügy 11.2 Eladás 5. Jog- oktatás- szoc. ell. Ü z l e t i i n f o r m a t i k a

17 GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE Folyamatszabályozás A FOM karbantartása és fejlesztése a szervezési cél (cél modell: CEM) folytonos egyeztetésével történik, ugyanakkor a CEM struktúrája a FOM struktúrájára épül! A CEM alkotás fő lépései a következők: 1.) Szervezési célstruktúra kidolgozása, CEM alkotás. 2.) A szervezési cél, CEM folytonos egyeztetésével a GIR aktualizálása, összehangolva a FOM-SZEM-HAM-IFO szerkezetével. A CEM szabályozó szerepét a 4. ábra mutatja. Alapgondolata a FOM szabályozása az információknak a CEM-hez való örök visszatérésével. Minden tudatos emberi tevékenység a cselekvés céljának tisztázásával kezdődik. Így a GIR alkotás is a szervezés céljának megfogalmazásával indul. A szervezési cél megfogalmazása a szervezésnek a legfontosabb mozzanata, hiszen a rossz célokkal kidolgozott megoldások, bármennyire elegánsak is legyenek voltaképpen a rossz kérdésekre adott válaszokkal egyenértékűek és ritkán bizonyulnak hasznos gyakorlatnak. Gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy a szervezési célok meghatározása döntően befolyásolja a szervezési munka sikerét, ezen keresztül a FOM-SZEM-HAM-IFO összhangján keresztül a GIR működését. Ha a feladatmeghatározás rosszul körülhatárolt, bizonytalan, pontatlan és figyelmen kívül hagyja a komplexitást, akkor a szervezés eleve eredménytelenségre van kárhoztatva. Fontos körülmény, hogy a célok erőforrás háttere biztosítva legyen, a megvalósítás reális elképzeléseken alapuljon. A kitűzött célnak reálisnak, elérhetőnek, ugyanakkor feszítettnek kell lenni. Az irreális célkitűzés eleve kudarcot jelent, míg az erőfeszítések nélkül is elérhető célok tényleges elérését senki sem fogja a szervezés eredményének betudni. A folyamatszabályozás menete A CEM összhangjának biztosítása az alábbi ciklusokkal érhető el:: 1. CEM-FOM kapcsolat. A szervezési célok struktúrája feleljen meg a GR folyamatstruktúrájának. 2. CEM-SZEM kapcsolat. A szervezési célok megfogalmazását a szervezeti felépítés kompetenciája jellemezze.. CEM-HAM kapcsolat. A szerezési célokhoz illeszkedni kell a hatáskörök megosztásának, az erőforrások feletti rendelkezési jogának. 4. CEM-IFO kapcsolat. A cél a GR folyamatok adatmodelljének hatékony működését, fejlesztését szolgálja.

18 114 GAZDASÁGI INFORMATIKA 5. CEM-APE kapcsolat. A szervezési cél meghatározza az adathordozókat, adatcsomópontokat.. CEM-ADE kapcsolat. A cél egyértelműen jelölje ki az információ eléréssel ( információáramlással ) szemben támasztott követelményeket. 7. CEM-AFE kapcsolat. A cél jelölje ki az adatfeldolgozás hardver, szoftver, algoritmus, adatfelhasználás sarkköveit. Az összehangolás általános, egyetemes szervezéstechnológiákkal lehetséges. Az 4. ábra átfogja a GIR szerkezeti és professzionális moduljait. A folyamatábrában a modell rövidítések mellett szereplő szimbólumok jelentése a következő: T.. a tájékozódást, D.. a döntést, I.. igen, a modellek szerkezeti és professzionális összhangját, N.. nem, a modellek szerkezeti és professzionális eltérését, K.. karbantartás, az összehangolt működés esetében is a modellek folytonos ellenőrzését és figyelését jelenti. A CEM szabályozásának ideális állapotát a CEM-D-I-K generált ciklus mutatja. Eszerint elvileg, ha a célstruktúrával egybevágnak a GIR strukturális és professzionális moduljai, akkor a CEM funkciója a modellek összhangjának folyamatos figyelésére szűkül. Ha a cél meghatározás kedvezőtlen döntéssel zárul, azt újra kell fogalmazni: CEM-D-N- CEM.

19 GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 115 FOLYAMATSZABÁLYOZÁS T 4.ábra CEM D N FOM D N I SZEM I FOM N 1 D N 2 CEM N HAM I CEM N 2 D N 1 SZEM ÉLY N IFO D N CEM I N APE D N ADE D N AFE D I K N

20 11 A szerkezeti modulok ciklusai GAZDASÁGI INFORMATIKA A cél struktúra felöli sikeres döntés esetén történik a FOM építése. A FOM-ról alkotott kedvező döntés a SZEM alkotás kezdetét jelenti: FOM-D-I-SZEM. Amennyiben zavar támad a folyamatképzésben, vissza kell térni a folyamatmódosításhoz: FOM-D-N-FOM. A szervezetről hozott kedvező döntés, a hatáskör-szabályozás kezdetét jelenti: SZEM-D-I-HAM. Ha a szervezet torz (hamis), akkor szervezet identitásának hiánya esetén két visszacsatolás működik. Az egyik, visszatérés a folyamatalkotáshoz: SZEM-D-N 1 -FOM-I- SZEM és SZEM-D-N 1 -FOM-N-FOM. Vagyis, ha a folyamatmodell helyességéhez kétség nem fér, akkor a szervezeti modellben van a hiba. Ha a folyamatmodellben keletkezett zavar, akkor ezt újra kell alkotni. A másik, visszatérés a cél helyességének megállapításához, történetesen, ha a folyamat és szervezet modell helyessége igazolódott. Ez a ciklus: SZEM-D- N 2 -CEM-I-SZEM és SZEM-N 2 -CEM-N-CEM. Ha igazolódott a cél helyessége, akkor közvetlenül a szervezet felülvizsgáláshoz kell visszatérni. Ha a cél finomításáról, pontosításáról van szó, - a szervezeti modell fényében akkor vissza kell térni a cél átértékeléséhez. Identitás azonosság, önazonosság, azonosítás, identifikáció. (ISZSZ/2.) Önazonosság = valósághűség, nem torz, nem hamis. Önmagával azonos. A szervezeti struktúra igazolását követő ciklusok: HAM-D-I-IFO; HAM-D-N-CEM-I-HAM; és HAM-D-N-CEM-N-CEM. Vagyis, ha a hatáskör telepítés helyes, megkezdhető az adatmodellek szervezése. Ha hamis, vissza kell térni a cél felülvizsgálatához. Ha a hatáskör-szabályozás során végzett szervező munka nem tárt fel olyan tényeket, amelyek a cél módosítását igényelnék, akkor visszatérünk a hatáskör-szabályozás finomításához. Ha igen, akkor módosítjuk, generáljuk a célt. A professzionális adatmodulok ciklusai IFO-D-I-APE, az adatmodell információ hordozó moduljának szervezése. IFO-D-N-CEM-N-CEM, az adatmodellhez nem illeszthetők a szerkezeti (FOM-SZEM- HAM) modulok, vissza kell térni a cél felülvizsgálatához. IFO-D-N-CEM-I-HAM-N-HAM, ha a cél helyesnek bizonyul, akkor felül kell vizsgálnunk a hatáskör-szabályozást. IFO-D-N-CEM-I-HAM-I-IFO, ha a cél és a hatáskör-szabályozás is adekvát, az adatmodell indításában, illesztésében van hiba, ezt kell újra megfogalmazni. APE-D-I-ADE információs ciklus jelzi azt, hogy összhang uralkodik az információ hordozók és az információáramlás, adatelérhetőség között.

21 GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 117 IFO-D-N-APE ciklus esetén felül kell vizsgálni az információ hordozók adatszerkezetét, a hiba ez esetben nem az IFO környezetében, hanem önmagában, a funkcionális adatállományok kialakításában, az outputok sikertelenségében, az információs csomópontok kijelölésének helytelenségében van. ADE-D-I-AFE ciklus az információáramlás, adatelérhetőség és feldolgozás összhangját jelzi. ADE-D-N-ADE ciklus szerint hiba az információáramlás szervezésében van. AFE-D-I-K-N-IFO, az adatfeldolgozás szervezés eredményes, a rendszer csak a folyamatos karbantartás igényli, visszatérés az adatmodellhez, ezen keresztül a mechanizmus többi moduljaihoz. AFE-D-N-AFE az információfeldolgozási rendszer kidolgozásához alkalmatlan az információáramlási rendszer, ezért ezt kell felülvizsgálni. AFE-D-N-I-APE ciklus szerint zavar támadt az információfeldolgozási rendszer szervezése során az információ áramlás szabályozása helyes, felül kell vizsgálni az információhordozó rendszert. AFE-D-N-I-IFO ciklus szerint az információfeldolgozás során feltárt hibák az adatmodell újrafogalmazásához vezetnek vissza. A folyamatmodell szabályozási jellemzői 1. Az irányítási, üzleti pénzügyi és számviteli folyamatok technikai, technológiai, gazdasági és társadalmi összetevők hatása révén gazdasági rendszerré szerveződnek. Ennek útja a tevékenységek folyamatba ömlése, a folyamatok szakirányítási ágakba történő összetartása, a szakirányítási ágak rendszerré való szerveződése. 2. A folyamatmodell a GR alapstruktúrája. Meghatározó szerepe van a társadalmi viszonyok leképeződésére, a munkamegosztási viszonyok kialakítására, a minden vetületű rendszerképzésére és adatmodellezésére.. A folyamatmodell diszkrét és folytonos. Diszkréciója a befolyásoló faktorok állandóságához, folytonossága ezek belső változtatásához tapad. A diszkréció minőségi, a folytonosság mennyiségi változást indukál a folyamatmodellben. A minőségi változtatás az adatmodell generálásával jár. 4. A folyamatmodell funkciója a folyamat-szervezet-hatáskör szerkezeti összhangjának biztosítása. A folyamatmodell funkcióját a szerezési célhoz való örök visszatéréssel gyakorolja. Faktor összetevő. (ISZSZ/29.) Indukció egyes esetekből következtetés az általánosra (ISZSZ/44.), alrendszerekből következtetés a rendszerre, összetevők hatása révén rendszerré (egésszé) szerveződés. Konvergálás közös (egy) cél irányában halad. Összetartás. Összehajlik. (ISZSZ/422.) Diszkrét tapintatos. (ISZSZ/187.) Szakadásos, elkülönült, önálló tagokból álló. Tagon belül azonban folytonos!. Ezért diszkrét és folytonos.

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

Gazdasági informatika alapjai

Gazdasági informatika alapjai PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Gazdasági informatika alapjai

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

3.01. 3.31. feladatoknál a megoldás az alapjegyzet 3. fejezetében található minták szerint rendelkezésre áll.

3.01. 3.31. feladatoknál a megoldás az alapjegyzet 3. fejezetében található minták szerint rendelkezésre áll. 3.01. 3.31. feladatoknál a megoldás az alapjegyzet 3. fejezetében található minták szerint rendelkezésre áll. 28 Gazdasági informatika 3.32 Kötelezettség számvitel organigramm A változat Start Kötelezettség

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák Dr. Gyökér Irén egyetemi docens 2012 ősz A SZERVEZÉS ÉS A SZERVEZET A szervezés az a menedzsment funkció, amely az elvégzendő feladatokat, erőforrásokat, kiemelten

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/6

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3. Menedzsment információs rendszer

3. Menedzsment információs rendszer 3. Menedzsment információs rendszer A menedzsernek joga és kötelezettsége az általa irányított/ felügyelt szervezet felett az általános ellenőrzés. Ez a feladatkör a menedzser funkciójából ered. Az ellenőrzéshez

Részletesebben

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03. László Zsuzsanna Vezérigazgató Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.05 Budapest, 2015.03.05 Néhány szó rólunk - Cégbemutatás Miért

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Intelligens technikák k a

Intelligens technikák k a Intelligens technikák k a döntéstámogatásban Döntések fuzzy környezetben Starkné Dr. Werner Ágnes 1 Példa: Alternatívák: a 1,a 2,a 3 Kritériumok: k 1,k 2, k 3,k 4 Az alternatívák értékelését az egyes kritériumok

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Vállalatfejlesztési Diagnózis

Vállalatfejlesztési Diagnózis Vállalatfejlesztési Diagnózis ÚT A BELSŐ POTENCIÁL FELTÁRÁSÁHOZ Az eredmények bemutatásának tartalmi elemei Motiváció Kompetencia Eredmények A Vállalatfejlesztési Diagnózis egy olyan integrált szervezeti

Részletesebben

Logisztikai szimulációs módszerek

Logisztikai szimulációs módszerek Üzemszervezés Logisztikai szimulációs módszerek Dr. Juhász János Integrált, rugalmas gyártórendszerek tervezésénél használatos szimulációs módszerek A sztochasztikus külső-belső tényezőknek kitett folyamatok

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere.

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. Karbantartási filozófiák a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. TPM Total Productive Maintanance Teljeskörű hatékony karbantartás, Termelésbe integrált

Részletesebben

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Pető István Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdasági Informatika Tanszék I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem, Gödöllő 2004. augusztus 25-27. Az előadás

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A Ismertesse a gazdasági állataink tartásánál alkalmazott etetési módszereket és itatási módokat! Az etetés néhány

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI

Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Budapest, 2011 Másolat - Controlling_2011_tordelt_3_28.indd 1 2011.04.05. 9:39:01 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal Lektor: Dr. Bíró Tibor ISBN

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS INFORMÁCI CIÓS RENDSZEREK Milyen ismereteket sajátítunk tunk el e téma keretében? Adat Információ Tudás Az információ mint stratégiai erőforrás A vállalat információs rendszere

Részletesebben

Dr. Kalló Noémi. Termelés- és szolgáltatásmenedzsment. egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék. Dr.

Dr. Kalló Noémi. Termelés- és szolgáltatásmenedzsment. egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék. Dr. Termelés- és szolgáltatásmenedzsment egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Termelés- és szolgáltatásmenedzsment 13. Ismertesse a legfontosabb előrejelzési módszereket és azok gyakorlati

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Matematikai modellezés

Matematikai modellezés Matematikai modellezés Bevezető A diasorozat a Döntési modellek című könyvhöz készült. Készítette: Dr. Ábrahám István Döntési folyamatok matematikai modellezése Az emberi tevékenységben meghatározó szerepe

Részletesebben

Prozesskostenrechnung (PKR)

Prozesskostenrechnung (PKR) Prozesskostenrechnung (PKR) Folyamatköltség-számítás 2008.03.31. Készítette: Bródi Erzsébet Jánk Ildikó Müller Marianna Nagy Csilla Gazdasági folyamatok változása a II. világháborútól napjainkig Élesedő

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Objektumorientált paradigma és a programfejlesztés

Objektumorientált paradigma és a programfejlesztés Objektumorientált paradigma és a programfejlesztés Vámossy Zoltán vamossy.zoltan@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Ficsor Lajos (Miskolci Egyetem) prezentációja alapján Objektumorientált

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: Feladat meghatározott témában előadás/eligazítás/tájékoztatás/értékelés megtartása, valamint a híradó és informatikai biztonság, a NATO biztonsági rendszerének ismertetése.

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 10 X. SZIMULÁCIÓ 1. VÉLETLEN számok A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,

Részletesebben

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM]

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment Megfelelőség, kényszer? Felügyeleti előírások Belső előírások Külföldi tulajdonos előírásai Szabványok, sztenderdek, stb Tudatos

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek érvényesítése A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

A belső ellenőrzési rendszer. Dunaújváros

A belső ellenőrzési rendszer. Dunaújváros A belső ellenőrzési rendszer Dunaújváros 2007 A belső ellenőrzés fogalma A vezetés - leegyszerűsítve - a tervezés, a szervezés, a döntés, a végrehajtás és az ellenőrzés folyamata. Ebben az önszabályozó

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán Salomvári György vezető közoktatási szakértő Közoktatási Osztály Az előadás tematikája 1. A KIR rövid története

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben

Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben Berta Zsolt 2011. november 9-11. Miben segítenek a szabványok? Tartalom Létesítménygazdálkodás EN szabványok Létesítménygazdálkodási szabványok A

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

A kórház, mint bonyolult üzem értelmezése és annak vezetéstechnikái

A kórház, mint bonyolult üzem értelmezése és annak vezetéstechnikái A kórház, mint bonyolult üzem értelmezése és annak vezetéstechnikái A kórház mint költségvetési szervezet. A kórház olyan orvosi szakellátást és ápolást nyújtó fekvőbeteg gyógyintézet, amely elvégzi minden

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

Termelési folyamat logisztikai elemei

Termelési folyamat logisztikai elemei BESZERZÉSI LOGISZTIKA Termelési logisztika Beszállítás a technológiai folyamat tárolójába Termelés ütemezés Kiszállítás a technológiai sorhoz vagy géphez Technológiai berendezés kiválasztása Technológiai

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Székely Csaba Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul Vállalati tervezés és fejlesztés SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala SZMSZ 6. sz. melléklete (Nyt.sz.: 1/6/2009.) Nyugat-dunántuli Regionális Államigazgatási Hivatal A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala Az államháztartás működési

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben