3. Gazdasági rendszerek informatikai modellje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Gazdasági rendszerek informatikai modellje"

Átírás

1 GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 97. Gazdasági rendszerek informatikai modellje A fejezet szerzője: Dr. Bodnár Pál.1 Bevezetés.2 Folyamatmodell (FOM). Szervezetmodell (SZEM).4 Hatáskörmodell (HAM) 4.5 Információmodell (IFO) Kulcsfogalmak: Gazdasági Informatikai Rendszer (GIR) modelljei Szerkezeti modellek Professzionális modell Folyamatmodell, FOM Szervezetmodell, SZEM Hatáskörmodell, HAM Információmodell, IFO Integrálás GIR integrálás Vezetés - irányítás kapcsolata Vezetés Irányítás Integrált Vállalatirányítási Rendszerek Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer Rendszer hierarchiák Szervezési fogalmak Szervezés Teljes szervezés Rész-szervezés Megszervezés Átszervezés Kiszervezés Beszervezés Hagyományos szervezés Rendszerszervezés Szervezéstechnológia A szervezés területei Gazdasági informatika

2 98 GAZDASÁGI INFORMATIKA Gazdasági Informatikai Rendszer (GIR) modelljei A FOM (folyamatmodell), a SZEM (szervezetmodell), a HAM (hatáskörmodell), és az IFO (információmodell). Szerkezeti modellek FOM, SZEM, HAM. Professzionális modell IFO. Folyamatmodell, FOM A gazdasági rendszer fizikai, kémiai, biológiai reálfolyamatai ügyvitelének kibernetikai és informatikai leképezése, amely a GIR szerkezetét határozza meg. Szervezetmodell, SZEM Az ügyviteli folyamatok ellátását végző szervezeti egységek mélységi és szélességi szerveződése, amely az adatelérhetőség csomópontjait adja, és a FOM-ra épül. Mélységi tagoltsága a szervezeti egységek közötti függelmi viszonyokat reprezentálja, a szélességi osztódása pedig az ügyviteli tevékenységek bonyolultságától és terjedelmétől függő, egy-egy irányítási vezetési szinten szükséges munkamegosztást, szervezeti egységek közötti együttműködést mutatja. Hatáskörmodell, (HAM) A szervezeti egységek javaslattétel (1), véleményezés (2), döntés (), jóváhagyás (4), végrehajtás (5) és ellenőrzés () hatáskör-telepítési rendjét írja le, a SZEM-re épül. Leképezése a Döntésmátrixban történik, melynek sorai az ügyviteli tevékenységek (folyamatok), oszlopai a szervezeti egységek, mezői pedig a hatáskörök számjelei. Információmodell, IFO Adatmodell. Részei papír és elektronikus adathordozó (APE) modul, az adatelérhetőség (ADE) modul és az adatfeldolgozási (AFE) modul. Az IFO teljes körű megjelenítése az Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszerekben történik. Adatmodell kifejtése ebben a szövegkörnyezetben! MODELL (ISZSZ/50.) Minta. Valamilyen folyamat belső összefüggéseit, legjellemzőbb sajátosságait tömörítő szemléltető minta.(iszsz: Idegen Szavak Szótára.) ADATMODELL Az adatfeldolgozási folyamatok egymás közötti belső összefüggéseit tükröző minta! Ez az Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer.

3 Adatmodul GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 99 MODUL (ISZSZ/507.) Szabványos szerkezet. ADATMODUL Egy folyamat szabályok, algoritmusok által meghatározott adatfeldolgozása. Az adatmodell adatmodulokból szerveződik. Integrálás A gazdaság egyes ágainak, részeinek, egységeinek együttműködése. Idézve: Idegen Szavak és Kifejezések Kéziszótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, oldal. GIR integrálás A Gazdasági Rendszer alrendszerei szerint leképezett Gazdasági Informatikai Rendszer modelljeinek és moduljainak együttműködése, közös adatbázis on-line közvetlen elektronikus adatkapcsolatainak működtetésével. Vezetés - irányítás kapcsolata Vezetés(menedzsment) irányítás szinonim fogalmak. A vezetés fogalom vezetéstudományi megközelítés. Az irányítási fogalom pedig rendszertani megközelítés. Vezetés A tervezés, ellenőrzés, elemzés, döntés, szervezés vezetés funkciók gyakorlása. (Fayol) Irányítás Az alapjel, érzékelés, különbségképzés, ítéletalkotás, beavatkozás segítségével a rendszerek működtetése. (Bertalanffy) Integráció! Egyesülés, együttműködés, teljeskörűség, hierarchia. Együtt. Ha a modulok között csak együttműködés van, az akkor még nem integrált. Az integrációhoz hozzátartozik a funkciók (tervezés,.) teljeskörűsége (ha mindegyiket minden vezető gyakorol) és hierarchiája (ha minden vezetési szinten jelen van.). Aggregáció: összegyűjtés, gyűjtés. Diszperzió: szórás, szétszórás, szóródás. Integrált Vállalatirányítási Rendszerek A tervezés, ellenőrzés, elemzés, döntés és szervezés vezetési funkciók integrációja. Kibernetikai megközelítésben pedig az alapjel, érzékelés, különbségképzés, ítéletalkotás, beavatkozás kibernetikai funkciókkal való irányítás. Működési rendjében biztosítja a funkciók teljeskörűségét, hierarchiáját és együttműködését.

4 100 GAZDASÁGI INFORMATIKA Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer Az Integrált Vállalatirányítási Rendszerre épül, a teljeskörűséget, a hierarchiát és az együttműködést biztosító, közös adatbázist alkalmazó számítógépes adatfeldolgozások. Rendszer hierarchiák Az ügyviteli folyamatrend alrendszerei az informatikai rendszerben egy-egy adatfeldolgozási modulnak felelnek meg. Kibernetikai hierarchia Kibernetikai Rendszer Alrendszer Részrendszer Informatikai hierarchia Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer Modul Részmodul Szervezési fogalmak Szervezés, teljes-, rész-, meg-, át-, ki-, be-, hagyományos,- rendszerszervezés. Szervezéstechnológia. A szervezés területei. Szervezés Röviden szólva, szabályozás. Beavatkozás. A Gazdasági Rendszer piaci környezetének és az ezzel szembenálló erőforrásainak, ügyvitelének és számítógépes adatfeldolgozásának optimális összehangolása. Teljes szervezés Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer és az Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer létrehozása. Rész-szervezés Az Integrált rendszerek egy vagy több moduljának létrehozása és bekapcsolása az Integrált Vállalatirányítási, illetve az Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszerbe. Megszervezés Új rendszerek létrehozása. Átszervezés Meglévő rendszerek fejlesztése. Kiszervezés Az Integrált Vállalatirányítási vagy Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer egy vagy több moduljának beépítése idegen rendszerekbe, ahol az átadó és átvevő rendszerek között interfészes kapcsolat (on-line elektronikus adatkapcsolat) működik.

5 Beszervezés GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 101 A Kiszervezés reverzibilise. Az Integrált Vállalatirányítási vagy Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer egy vagy több idegen moduljának befogadása a rendszerbe, ahol az átvevő és átadó rendszerek között interfészes elektronikus adatkapcsolat működik. Hagyományos szervezés Rendszertani elveket, számítógépet nélkülöző termelés és munkaszervezés. Fő képviselői a XIX. századi Fayol és Taylor. Rendszerszervezés Olyan szervezés, amelyben a szervezési munkafolyamat során érvényesül a rendszertan elve, a visszacsatolás. Eredménye az Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer létrehozása. Szervezéstechnológia Rendszerszervezésen vagyis visszacsatoláson alapuló szabályozási módszerek gyűjteménye. Dokumentációja az orgver, a szervezési munkafolyamat műveleteinek leírása. Szakaszai: 1. Célkitűzés 2. Helyzetfelmérés. Elemzés 4. Rendszertervezés 5. Tesztelés. Rendszerüzemeltetés 7. Visszacsatolás A szervezés területei 1. Menedzsment szervezés 2. Pénzügyi és számviteli szervezés. Üzleti folyamatok szervezés 4. Ügyvitelszervezés 5. Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer szervezés Gazdasági informatika A gazdasági rendszerek ügyviteli folyamataira épített számítógépes adatfeldolgozás és adatmodellezés, amelynek közege a hardver, szoftver, menver és az orgver.

6 102 GAZDASÁGI INFORMATIKA A definíció értelmezésére az alábbiakat jegyezzük meg. A gazdasági informatika nem merül ki az adatmodellezésben. Része (talán döntő része) az adatfeldolgozás, melynek közege a hardver, szoftver, menver és az orgver. Közege. A hardver, szoftver, menver és orgver az adatfeldolgozás fizikai megvalósulását biztosítja, ezért közege és nem erőforrása az adatfeldolgozásnak. A távvezeték nem erőforrása az elektromos áramlásnak, hanem közege. Erőforrása az atomerőműben hasadó urán, amely hőt fejleszt, amiből elektromos áram lesz. Az adatfeldolgozás és adatmodellezés erőforrása a szellemi munka, amely holtmunka formájában megtestesül a számítógépben, a programban, a működtetésben és a rendszer fejlesztésben. Menver. Az adatfeldolgozás humán környezete. Informatikusok, közgazdászok, mérnökök.

7 GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 10.1 Bevezetés Ebben a fejezetben a mikroökonómiai rendszerek informatikai megoldásait tárgyaljuk. A mikroökonómia gyűjtőfogalom. Főiskolánk kari szerveződését tekintve, e fogalomkörbe soroljuk a vállalkozások színes világából a külkereskedelem, a vendéglátás és a turizmus, valamint a pénzügy és számvitel mikroökonómiai informatikáját. Bármely teljeskörű, integrált adatfeldolgozási rendszer magán visel általános, különös és speciális megoldásokat. Törekvésünk, hogy a Gazdasági informatika jegyzetünkben, a Gazdasági rendszerek informatikai modelljében az általános jegyeket mutassuk be. Remélve, hogy itt-ott különös, sőt a mintapéldák által a megérthetőséget elősegítendő, még speciális jegyeket is felvillanthatunk. A Gazdasági Rendszerek (továbbiakban: GR) leképezését a szakírók döntő többsége tevékenységek felbontásával és építésével kísérli meg. A tevékenységek folyamatokba szerveződnek. Ha elfogadjuk ezt a kiinduló elvet, hogy tudniillik a GR szerkezetét az irányítási, ügyviteli, termelési, szolgáltatási, pénzügyi és számviteli folyamatok szerkezete adja, akkor ebből nyilvánvalóan adódik, hogy az informatikai modell a GR adatösszefüggéseit akkor tükrözi, ha a folyamatmodellre épül, azzal adekvát. A folyamatok változásai még nem információk, akkor válnak azzá, ha tudatosulnak. Ez az esemény azonban a GR szervezetében következik be. A Gazdasági Informatikai Rendszernek (továbbiakban GIR-nek) tehát szüksége van egy katalizátorra a folyamatmodell és az adatmodell között. Ez pedig a GR folyamataira épülő szervezet, amely az információs modell csomópontjait adja meg. A szervezet nem mutatja a csomópontok közötti információáramlás pályáját. Az irányítási, termelési, szolgáltatási, üzleti, pénzügyi és számviteli folyamatokban és ezek környezetében generálódó információk legfontosabb mozgáspályája, a szervezeti csomópontok közötti kommunikáció leglényegesebb mechanizmusa a GR döntésihatásköri rendszere. Így a GR szerkezetét a folyamatmodell, információs csomópontjait a szervezetmodell, információáramlási pályáját pedig a hatáskör modell adja. Erre épül az információs rendszer, a professzionális modell. GIR = FOM + SZEM + HAM + IFO Ahol: GIR a Gazdasági Informatikai Rendszer, FOM az irányítási, termelési, szolgáltatási, üzleti, pénzügyi és számviteli folyamatok modellje, SZEM a szervezeti felépítés modellje, HAM a hatáskör modellje, IFO az információ modellje.

8 104 GAZDASÁGI INFORMATIKA Az információ és informatika között sarkalatos különbség, hogy az informatika nemcsak adat, információ, hanem az információképzés tudománya is. A GIR az integrált irányítási rendszer + integrált információs rendszer leírása kibernetikai törvényszerűségekkel. Ezért nevezhetjük ezt Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszernek. Az INFORMATIKA születése két tudomány egyesülése: INFORMÁCIÓ + MATEMATIKA = INFORMATIKA adat + algoritmus Az Információ és Elektronika Szaklap 40 évvel ezelőtti definíciója: ALKALMAZÁSI KÖRBE ILLESZTETT SZÁMÍTÁSTECHNIKA. A modellek értelmezése A FOM (VÁZ), SZEM (csomópont), HAM (pálya) modellek az informatikai rendszer szerkezetét adják, ezért ezek szerkezeti modellek. Ezekre épül az információs modell (IFO), amelyet szakmai (professzionális) modellnek tekintünk. A professzionális felépítés követi a szerkezeti modellek egymásra épülő struktúráját, amelyben az információhordozó, áramló és feldolgozó rendszer a GR folyamatszervezet-hatáskör szerkezeti rendjében érvényesül..2 Folyamatmodell (FOM) A folyamatmodell a GR tevékenységek műszaki, gazdasági, üzleti, társadalmi jellemzők figyelembevételével szervezett rendszere. GR folyamatrendszere A GIR működés szabályozásának alapja a GR folyamatrendszere. A GR folyamatrendszere a kibernetikai elvek értelmében input alrendszerekből, erőforrás alrendszerekből, átalakító alrendszerekből, output alrendszerekből és visszacsatoló alrendszerekből szerveződik. Az így rendszerbe foglalt GR folyamatok tevékenység elemekből (entitásokból) építkeznek. Entitás: latin filozófiai fogalom, valamely dolog tulajdonságainak összessége. Értelmezése: a GR működés azon legkisebb eleme, amely még rendelkezik valamely irányítási, üzleti, gazdálkodási, termelési, pénzügyi és számviteli folyamat ügyvitelének jellemző tulajdonságaival. Valamely dolog az ügyviteli folyamat. Ennek léteznek tulajdonságai. Például az értékesítés folyamat jellemzője a rendelésfeladás. Ha csak kiállítjuk a megrendelést, de nem küldjük el, akkor a rendelésfeladás meghiúsul. Így tehát a rendelésfeladást tovább már nem szabad bontani. A részletezés, lebontás határát az entitás jelzi.

9 .2.1 Folyamatépítés GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 105 A GR műszaki és gazdasági sajátosságai miatt a folyamatok teljes kibontásukban eltérőek. Ezek az eltérések jelentkezhetnek a folyamatok funkciójában, bonyolultságában, az ellátásukhoz szükséges erőforrás igényekben. A kibernetikai elvek alapján felépített GR folyamatrendszer magas fokú absztrakciója miatt általánosnak tekinthető, ezért alkalmas a különböző adottságú GR-ek részletesebb folyamat felbontására és építésére. A típus folyamatentitás kialakítása a GR folyamatrendszer felbontásának és építésének első művelete. Ebből kiindulva kell eljutnunk a teljes folyamat felbontásához és építéséhez, amely már nem tekinthető általánosnak, azonban a folyamat ügyvitelének típusjegyeit magán viseli. Folyamatbontás és építés A folyamat felbontás és építés szervezéstechnológia alkalmazása lehetővé teszi az elemzés alá vont rendszer megismerésének totalitását, elemei, moduljai közötti feltárhatóságát, a rendszer újra alkotásának tökéletességét az adott termelési, kereskedelmi, szolgáltatási, üzleti, pénzügyi és számviteli, technológiai jellemzők mellett. A felbontás-építés általános szervezéstechnológia gyakorlati honosításának számos válfaja alakult ki. Ilyenek a PROVIZORG eljárás, racionalizálási módszerek, csoportos alkotó technikák, PLAN CONTROL rendszer, TEZARUSZ módszer, a BISAD (Bussines Information Systems Analysis and Desing) és még sok más, igen jól hasznosítható eljárás. A sok más hasznosítható régi eljárás között is válogathatnak. Ami régi, még nem jelenti azt, hogy elavult! Analízis-szintézis A felbontás-építés, más szóval analízis-szintézis rekurzív folyamat, az egész felbontását követi az elemekből történő rendszer felépítése, optimális újraalkotása. Az analízis-szintézis ezen módszere azonban nemcsak rekurzív, hanem reverzibilis szervezéstechnológia. Eszerint az újra alkotott rendszerben összehasonlítások által visszacsatolunk a felbontás irányában. Rekurzív (ISZSZ/2.) A felbontás valamilyen algoritmus szerinti, ismétlődő lépésekből álló műveletsorozat, ahol az eredmény további bontási műveletek kiindulópontja. Reverzibilis Megfordítható. A felbontást építés követi! Iteratív (ISZSZ/.) Ismétlődő. Nem ugyanaz ismétlődik, ezért a felbontás-építés nem ismétlődő, hanem reverzibilis, megfordítható. A felbontás-építés szervezéstechnológia alkalmazásával képzett FOM-ot rendszertechnikai leírással leképezhetjük a következők szerint. A GR szakirányítási ágai folyamatokból, ezek pedig tevékenységekből szerveződnek, amelyeket műszaki-gazdasági és szervezési jellemzők figyelembevételével kell rendszerbe foglalni.

10 10 GAZDASÁGI INFORMATIKA 1. Példa Vállalkozás Szakirányítási ág: Folyamat: Tevékenység: Kereskedelmi igazgatás Marketing Reklámozás Rendszerhierarchiával történő leképezés Rendszer: Alrendszerek Részrendszerek Rendszerelemek Vállalkozás: Szakirányítási ágak Folyamatok Tevékenységek A kibernetikai rendszert az 1. ábra, a GR rendszert pedig a 2. ábra mutatja. 1.ábra FOLYAMATOK EGYSZERŰ KIBERNETIKAI SZABÁLYOZÁSA INPUT FOLYAMAT OUTPUT SZAB. Az egyszerű kibernetikai rendszer szabályozott rendszeregységei az ügyviteli folyamatok, szabályozó mechanizmusai az ügyviteli folyamatok célkitűzései (vezetés elvei, optimum kritériumai, célfüggvényei). A szabályozott és szabályozó rendszeregységek közötti kommunikációt az input-output információk biztosítják.

11 GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 107 FOLYAMATOK RENDSZERRÉ SZERVEZŐDÉSE 2. ábra INPUT ALRENDSZEREK ERŐFORRÁS ALRENDSZEREK ÁTALAKÍTÓ ALRENDSZEREK OUTPUT ALRENDSZEREK SZABÁLYOZÓ (visszacsatoló) ALRENDSZEREK A GIR alrendszerei A GR input-erőforrás-átalakító-output-szabályozó alrendszerekből szerveződik. A kereskedelmi, termelési és szolgáltatási reálfolyamatok ellátásához kapcsolódó ügyviteli folyamatrendet mutatja a. ábra.

12 108 GAZDASÁGI INFORMATIKA ÜGYVITELI FOLYAMATREND /:Gazdasági informatikai rendszer:/. ábra FEJLESZTÉS ÜGYVITEL SZ M MÍNŐSÉGSZAB. ÜGYVITEL MUNKAGAZD. ÜGYVITEL M O MARKETING ÜGYVITEL E M KERESKEDELEM SZOLGÁLTATÁS ÜGYVITEL ÉRTÉKESÍTÉS ÜGYVITEL Üzleti informatika K K ANYAGGAZD. ÜGYVITEL H M1 E H MUNKA-ÉS KÖRNYEZETV. ÜGYVITEL F/T TÁRGYI- ESZKÖZGAZD. ÜGYVITEL T B H M2 Manamement inf. MENEDZSMENT. ÜGYVITEL NY Pénzügyi és számviteli informatika PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL T H

13 GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 109 A. ábrában a folyamatok a gazdasági informatika csoportosítása szerint vízszintes eredményvonallal (pont-vonal) vannak egymástól elválasztva. Eszerint: Gazdasági informatika A GAZDASÁGI INFORMATIKA a gazdasági rendszer ügyviteli folyamataira épített, számítógépes adatfeldolgozása és adatmodellezése, amelynek közege a hardver, szoftver, menver és az orgver. ÜGYVITEL alatt értjük a reál folyamatok ellátáshoz kapcsolódó irodai tevékenységeket, valamint ezek adatkezelésének összehangolt irányítását és végrehajtását. Az ügyviteli tevékenységek során előforduló, illetve keletkező adatok rögzítését, feldolgozását és felhasználását szabályozza a gazdasági informatika. Irodai tevékenységek a management-üzleti-pénzügyi és számviteli folyamatok tevékenységei. Adatkezelési műveletek az adatképzés-módosítás-felhasználás-továbbításarchiválás. MANAGEMENT INFORMATIKA a vezetési folyamatok, így a tervezés, ellenőrzés, elemezés, döntés és szervezés ügyvitelének számítógépes adatfeldolgozása és adatmodellezése. ÜZLETI INFORMATIKA a profitképző üzleti folyamatok ügyvitelének számítógépes adatfeldolgozása és adatmodellezése. Profitképző üzleti folyamatok a vállalkozásokban az ipari és mezőgazdasági fizikai, kémiai, biológiai termelő-szolgáltató folyamatok, a kereskedelmi-piaci folyamatok (marketing, értékesítés), a fejlesztési folyamatok (beruházás), a gazdasági folyamatok (anyagmunkaerő-tárgyieszközgazdálkodás), a minőségbiztosítási folyamatok, a munka- és környezetvédelmi folyamatok, továbbá pénzintézetekben a profitképző banki és biztosítási folyamatok. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI INFORMATIKA a tőke-hitel-pénzgazdálkodási folyamatok ügyvitelének, valamint a pénzügyi számvitelnek, a vezetői számvitelnek a számítógépes adatfeldolgozása és adatmodellezése. A. ábrában a szabályozó mechanizmusok megnevezésük kezdő és közbeeső betűikkel szerepelnek. Ezek jelentése az ábrán balról jobbra haladva a következő: Marketing alrendszer KK a marketing ügyvitel szabályozó mechanizmusa a KERESLET-KÍNÁLAT alakulása (pl., ha a kereslet kisebb, mint a kínálat, a marketing tevékenységet fokozni kell), Fejlesztési alrendszer SZM a fejlesztési ügyvitel szabályozó mechanizmusa a SZELLEMI MUNKA HATÉKONYSÁG (pl. termelési volumennövekedés/mérnöknap, a fejlesztésbe vont termelő berendezésre vonatkoztatva),

14 110 Munkagazdálkodási alrendszer GAZDASÁGI INFORMATIKA EM a munkagazdálkodás ügyvitel (humán erőforrás gazdálkodás) szabályozó mechanizmusa az ÉLŐMUNKA HATÉKONYSÁGA (pl. a termelékenységi mutatók a Ft/munkaóra, db/munkaóra, stb.), Anyaggazdálkodási alrendszer HM1 az anyaggazdálkodás ügyvitel szabályozó mechanizmusa a HOLTMUNKA HATÉKONYSÁGA, az egy termelési, szolgáltatási periódus alatt megtérülő anyag beszerzési és tárolási költsége, termelési periódusra vetítve (pl. Ft/hó, stb.), Tárgyi eszköz gazdálkodási alrendszer HM2 a tárgyi eszköz gazdálkodás ügyvitel szabályozó mechanizmusa a HOLTMUNKA HATÉKONYSÁGA, több termelési perióduson át megtérülő amortizációs költségegységre jutó nyereség (pl. Ft nyereség/ft költség, stb.), Minőségszabályozási alrendszer MO a minőségszabályozás ügyvitel szabályozó mechanizmusa, a MINŐSÉGI OSZTÁLY, a termékek minőségi kategóriák szerinti számbavétele, a jobb minőség fokozása (pl. db/m.o), Termelés, szolgáltatás, export-import alrendszer EH a termelés, szolgáltatás, export-import ügyvitel szabályozó mechanizmusa az ERŐFORRÁS HATÉKONYSÁG, az egységnyi erőforrásra jutó fedezeti nyereség (pl. FNY/munkaóra, stb.), Munka- és környezetvédelmi alrendszer TB a munka- és környezetvédelem ügyvitel szabályozó mechanizmusa a TECHNIKAI BIZTONSÁGI RENDSZER (pl. fiziológiai, ergonómiai, mechanikai, kémiai biztonsági követelmények és berendezések), Értékesítési alrendszer F/T az értékesítés ügyvitel szabályozó mechanizmusa a FEDEZETI NYERESÉG/TERMÉK (pl. Ft/eladott termék, stb.), Management alrendszer NY a management ügyvitel szabályozó mechanizmusa a gazdálkodó szervezetnél elért NYERESÉG (pl. mérleg szerinti nyereség), Pénzügyi és számviteli alrendszer TH a pénzgazdálkodás ügyvitel és a számvitel szabályozó mechanizmusa a TŐKE HATÉKONYSÁGA (pl., nyereség/saját tőke, stb.),

15 GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 111 Alrendszer-modul megfelelés Az ügyviteli folyamatrend alrendszerei az informatikai rendszerekben egy-egy adatfeldolgozási modulnak felelnek meg. Így például beszélhetünk marketing ügyviteli modulról, amelynek történetesen részmodulja a piacszervezés, vagy például a tárgyi eszköz ügyviteli moduljáról, amelynek részmodulja a tárgyi eszköz elszámolás. Kibernetikai hierarchia Kibernetikai hirarchia: - rendszer, - alrendszer, - részrendszer. Informatikai hierarchia Informatikai hierarchia: - integrált vállalatirányítási informatikai rendszer, - modul, - részmodul. Az integrált vállalatirányítási információs rendszer ügyviteli-adatfeldolgozási moduljait az 1. MINTA: Folyamatépítés táblázat foglalja össze.

16 112 GAZDASÁGI INFORMATIKA AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER ÜGYVITELI-ADATFELDOLGOZÁSI MODULJAI 1 MINTA 1.0 MANAGEMENT ÜGYVITEL.0 ANYAGGAZDÁLKODÁS ÜGYVITEL 1.1 Tervezés.1 Anyagbeszerzés 4. Management 1.2 Ellenőrzés.2 Anyagellátás 1. Elemzés. Raktárforgalom 1.4 Döntés 1.5 Szervezés Pénzügyi és számviteli informatika Üzleti informatika 2.0 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL 7.0 TÁRGYIESZKÖZ GAZDÁLK. ÜGYV. 2.1 Vagyongazdálkodás ügyvitel 7.1 Tárgyi eszköz fejlesztés 2.2 Hitelgazdálkodás ügyvitel 7.2 Tárgyi eszköz elszámolás 2. Pénzforgalom ügyvitel 2.4 Pénzügyi számvitel 8.0 TERM. KER. és SZOLG. ÜGYVITEL 2.5 Vezetői számvitel 8.1 Előkészítés 8.2 Programozás 8. Munkaadagolás 8.4 Controlling.0 MARKETING ÜGYVITEL 9.0 MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS ÜGYV..1 Piacszervezés 9.1 Minőségbiztosítás.2 Public relations 9.2 Minőségellenőrzés. Import-exp,és szolg.menedzselés 4.0 FEJLESZTÉS ÜGYVITEL 10.0 MUNKA-ÉS KÖRNY.VÉDELEM ÜV. 4.1 Term.,Ker.és Szolg.fejlesztés 10.1 Munkavédelem 4.2 Piacfejlesztés 10.2 Környezetvédelem 4. Beruházás 5.0 MUNKAGAZDÁLKODÁS ÜGYVITEL 11.0 ÉRTÉKESÍTÉS ÜGYVITEL 5.1 Humán erőforrás ügyvitel 11.1 Rendelésvállalás 5.2 Munkaügy 11.2 Eladás 5. Jog- oktatás- szoc. ell. Ü z l e t i i n f o r m a t i k a

17 GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE Folyamatszabályozás A FOM karbantartása és fejlesztése a szervezési cél (cél modell: CEM) folytonos egyeztetésével történik, ugyanakkor a CEM struktúrája a FOM struktúrájára épül! A CEM alkotás fő lépései a következők: 1.) Szervezési célstruktúra kidolgozása, CEM alkotás. 2.) A szervezési cél, CEM folytonos egyeztetésével a GIR aktualizálása, összehangolva a FOM-SZEM-HAM-IFO szerkezetével. A CEM szabályozó szerepét a 4. ábra mutatja. Alapgondolata a FOM szabályozása az információknak a CEM-hez való örök visszatérésével. Minden tudatos emberi tevékenység a cselekvés céljának tisztázásával kezdődik. Így a GIR alkotás is a szervezés céljának megfogalmazásával indul. A szervezési cél megfogalmazása a szervezésnek a legfontosabb mozzanata, hiszen a rossz célokkal kidolgozott megoldások, bármennyire elegánsak is legyenek voltaképpen a rossz kérdésekre adott válaszokkal egyenértékűek és ritkán bizonyulnak hasznos gyakorlatnak. Gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy a szervezési célok meghatározása döntően befolyásolja a szervezési munka sikerét, ezen keresztül a FOM-SZEM-HAM-IFO összhangján keresztül a GIR működését. Ha a feladatmeghatározás rosszul körülhatárolt, bizonytalan, pontatlan és figyelmen kívül hagyja a komplexitást, akkor a szervezés eleve eredménytelenségre van kárhoztatva. Fontos körülmény, hogy a célok erőforrás háttere biztosítva legyen, a megvalósítás reális elképzeléseken alapuljon. A kitűzött célnak reálisnak, elérhetőnek, ugyanakkor feszítettnek kell lenni. Az irreális célkitűzés eleve kudarcot jelent, míg az erőfeszítések nélkül is elérhető célok tényleges elérését senki sem fogja a szervezés eredményének betudni. A folyamatszabályozás menete A CEM összhangjának biztosítása az alábbi ciklusokkal érhető el:: 1. CEM-FOM kapcsolat. A szervezési célok struktúrája feleljen meg a GR folyamatstruktúrájának. 2. CEM-SZEM kapcsolat. A szervezési célok megfogalmazását a szervezeti felépítés kompetenciája jellemezze.. CEM-HAM kapcsolat. A szerezési célokhoz illeszkedni kell a hatáskörök megosztásának, az erőforrások feletti rendelkezési jogának. 4. CEM-IFO kapcsolat. A cél a GR folyamatok adatmodelljének hatékony működését, fejlesztését szolgálja.

18 114 GAZDASÁGI INFORMATIKA 5. CEM-APE kapcsolat. A szervezési cél meghatározza az adathordozókat, adatcsomópontokat.. CEM-ADE kapcsolat. A cél egyértelműen jelölje ki az információ eléréssel ( információáramlással ) szemben támasztott követelményeket. 7. CEM-AFE kapcsolat. A cél jelölje ki az adatfeldolgozás hardver, szoftver, algoritmus, adatfelhasználás sarkköveit. Az összehangolás általános, egyetemes szervezéstechnológiákkal lehetséges. Az 4. ábra átfogja a GIR szerkezeti és professzionális moduljait. A folyamatábrában a modell rövidítések mellett szereplő szimbólumok jelentése a következő: T.. a tájékozódást, D.. a döntést, I.. igen, a modellek szerkezeti és professzionális összhangját, N.. nem, a modellek szerkezeti és professzionális eltérését, K.. karbantartás, az összehangolt működés esetében is a modellek folytonos ellenőrzését és figyelését jelenti. A CEM szabályozásának ideális állapotát a CEM-D-I-K generált ciklus mutatja. Eszerint elvileg, ha a célstruktúrával egybevágnak a GIR strukturális és professzionális moduljai, akkor a CEM funkciója a modellek összhangjának folyamatos figyelésére szűkül. Ha a cél meghatározás kedvezőtlen döntéssel zárul, azt újra kell fogalmazni: CEM-D-N- CEM.

19 GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 115 FOLYAMATSZABÁLYOZÁS T 4.ábra CEM D N FOM D N I SZEM I FOM N 1 D N 2 CEM N HAM I CEM N 2 D N 1 SZEM ÉLY N IFO D N CEM I N APE D N ADE D N AFE D I K N

20 11 A szerkezeti modulok ciklusai GAZDASÁGI INFORMATIKA A cél struktúra felöli sikeres döntés esetén történik a FOM építése. A FOM-ról alkotott kedvező döntés a SZEM alkotás kezdetét jelenti: FOM-D-I-SZEM. Amennyiben zavar támad a folyamatképzésben, vissza kell térni a folyamatmódosításhoz: FOM-D-N-FOM. A szervezetről hozott kedvező döntés, a hatáskör-szabályozás kezdetét jelenti: SZEM-D-I-HAM. Ha a szervezet torz (hamis), akkor szervezet identitásának hiánya esetén két visszacsatolás működik. Az egyik, visszatérés a folyamatalkotáshoz: SZEM-D-N 1 -FOM-I- SZEM és SZEM-D-N 1 -FOM-N-FOM. Vagyis, ha a folyamatmodell helyességéhez kétség nem fér, akkor a szervezeti modellben van a hiba. Ha a folyamatmodellben keletkezett zavar, akkor ezt újra kell alkotni. A másik, visszatérés a cél helyességének megállapításához, történetesen, ha a folyamat és szervezet modell helyessége igazolódott. Ez a ciklus: SZEM-D- N 2 -CEM-I-SZEM és SZEM-N 2 -CEM-N-CEM. Ha igazolódott a cél helyessége, akkor közvetlenül a szervezet felülvizsgáláshoz kell visszatérni. Ha a cél finomításáról, pontosításáról van szó, - a szervezeti modell fényében akkor vissza kell térni a cél átértékeléséhez. Identitás azonosság, önazonosság, azonosítás, identifikáció. (ISZSZ/2.) Önazonosság = valósághűség, nem torz, nem hamis. Önmagával azonos. A szervezeti struktúra igazolását követő ciklusok: HAM-D-I-IFO; HAM-D-N-CEM-I-HAM; és HAM-D-N-CEM-N-CEM. Vagyis, ha a hatáskör telepítés helyes, megkezdhető az adatmodellek szervezése. Ha hamis, vissza kell térni a cél felülvizsgálatához. Ha a hatáskör-szabályozás során végzett szervező munka nem tárt fel olyan tényeket, amelyek a cél módosítását igényelnék, akkor visszatérünk a hatáskör-szabályozás finomításához. Ha igen, akkor módosítjuk, generáljuk a célt. A professzionális adatmodulok ciklusai IFO-D-I-APE, az adatmodell információ hordozó moduljának szervezése. IFO-D-N-CEM-N-CEM, az adatmodellhez nem illeszthetők a szerkezeti (FOM-SZEM- HAM) modulok, vissza kell térni a cél felülvizsgálatához. IFO-D-N-CEM-I-HAM-N-HAM, ha a cél helyesnek bizonyul, akkor felül kell vizsgálnunk a hatáskör-szabályozást. IFO-D-N-CEM-I-HAM-I-IFO, ha a cél és a hatáskör-szabályozás is adekvát, az adatmodell indításában, illesztésében van hiba, ezt kell újra megfogalmazni. APE-D-I-ADE információs ciklus jelzi azt, hogy összhang uralkodik az információ hordozók és az információáramlás, adatelérhetőség között.

21 GAZDASÁGI RENDSZEREK INFORMATIKAI MODELLJE 117 IFO-D-N-APE ciklus esetén felül kell vizsgálni az információ hordozók adatszerkezetét, a hiba ez esetben nem az IFO környezetében, hanem önmagában, a funkcionális adatállományok kialakításában, az outputok sikertelenségében, az információs csomópontok kijelölésének helytelenségében van. ADE-D-I-AFE ciklus az információáramlás, adatelérhetőség és feldolgozás összhangját jelzi. ADE-D-N-ADE ciklus szerint hiba az információáramlás szervezésében van. AFE-D-I-K-N-IFO, az adatfeldolgozás szervezés eredményes, a rendszer csak a folyamatos karbantartás igényli, visszatérés az adatmodellhez, ezen keresztül a mechanizmus többi moduljaihoz. AFE-D-N-AFE az információfeldolgozási rendszer kidolgozásához alkalmatlan az információáramlási rendszer, ezért ezt kell felülvizsgálni. AFE-D-N-I-APE ciklus szerint zavar támadt az információfeldolgozási rendszer szervezése során az információ áramlás szabályozása helyes, felül kell vizsgálni az információhordozó rendszert. AFE-D-N-I-IFO ciklus szerint az információfeldolgozás során feltárt hibák az adatmodell újrafogalmazásához vezetnek vissza. A folyamatmodell szabályozási jellemzői 1. Az irányítási, üzleti pénzügyi és számviteli folyamatok technikai, technológiai, gazdasági és társadalmi összetevők hatása révén gazdasági rendszerré szerveződnek. Ennek útja a tevékenységek folyamatba ömlése, a folyamatok szakirányítási ágakba történő összetartása, a szakirányítási ágak rendszerré való szerveződése. 2. A folyamatmodell a GR alapstruktúrája. Meghatározó szerepe van a társadalmi viszonyok leképeződésére, a munkamegosztási viszonyok kialakítására, a minden vetületű rendszerképzésére és adatmodellezésére.. A folyamatmodell diszkrét és folytonos. Diszkréciója a befolyásoló faktorok állandóságához, folytonossága ezek belső változtatásához tapad. A diszkréció minőségi, a folytonosság mennyiségi változást indukál a folyamatmodellben. A minőségi változtatás az adatmodell generálásával jár. 4. A folyamatmodell funkciója a folyamat-szervezet-hatáskör szerkezeti összhangjának biztosítása. A folyamatmodell funkcióját a szerezési célhoz való örök visszatéréssel gyakorolja. Faktor összetevő. (ISZSZ/29.) Indukció egyes esetekből következtetés az általánosra (ISZSZ/44.), alrendszerekből következtetés a rendszerre, összetevők hatása révén rendszerré (egésszé) szerveződés. Konvergálás közös (egy) cél irányában halad. Összetartás. Összehajlik. (ISZSZ/422.) Diszkrét tapintatos. (ISZSZ/187.) Szakadásos, elkülönült, önálló tagokból álló. Tagon belül azonban folytonos!. Ezért diszkrét és folytonos.

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/6

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

3.01. 3.31. feladatoknál a megoldás az alapjegyzet 3. fejezetében található minták szerint rendelkezésre áll.

3.01. 3.31. feladatoknál a megoldás az alapjegyzet 3. fejezetében található minták szerint rendelkezésre áll. 3.01. 3.31. feladatoknál a megoldás az alapjegyzet 3. fejezetében található minták szerint rendelkezésre áll. 28 Gazdasági informatika 3.32 Kötelezettség számvitel organigramm A változat Start Kötelezettség

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

3. Menedzsment információs rendszer

3. Menedzsment információs rendszer 3. Menedzsment információs rendszer A menedzsernek joga és kötelezettsége az általa irányított/ felügyelt szervezet felett az általános ellenőrzés. Ez a feladatkör a menedzser funkciójából ered. Az ellenőrzéshez

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák Dr. Gyökér Irén egyetemi docens 2012 ősz A SZERVEZÉS ÉS A SZERVEZET A szervezés az a menedzsment funkció, amely az elvégzendő feladatokat, erőforrásokat, kiemelten

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03. László Zsuzsanna Vezérigazgató Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.05 Budapest, 2015.03.05 Néhány szó rólunk - Cégbemutatás Miért

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

Gazdasági informatika alapjai

Gazdasági informatika alapjai PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Gazdasági informatika alapjai

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Pető István Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdasági Informatika Tanszék I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem, Gödöllő 2004. augusztus 25-27. Az előadás

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere.

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. Karbantartási filozófiák a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. TPM Total Productive Maintanance Teljeskörű hatékony karbantartás, Termelésbe integrált

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben

Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben Berta Zsolt 2011. november 9-11. Miben segítenek a szabványok? Tartalom Létesítménygazdálkodás EN szabványok Létesítménygazdálkodási szabványok A

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS INFORMÁCI CIÓS RENDSZEREK Milyen ismereteket sajátítunk tunk el e téma keretében? Adat Információ Tudás Az információ mint stratégiai erőforrás A vállalat információs rendszere

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM]

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment Megfelelőség, kényszer? Felügyeleti előírások Belső előírások Külföldi tulajdonos előírásai Szabványok, sztenderdek, stb Tudatos

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Székely Csaba Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul Vállalati tervezés és fejlesztés SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

Projektismeretek, projektmenedzsment

Projektismeretek, projektmenedzsment Projektismeretek, projektmenedzsment Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. 01. 29. Projekt fogalma Projekt: Meghatározott eredmények elérése (projekt termékek létrehozása) érdekében, adott erőforrással

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 10 X. SZIMULÁCIÓ 1. VÉLETLEN számok A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

ig - a képzés (projekt)menedzsmentje A marketingtől l a vizsgáig llősi Zsuzsa Hajduszoboszló, 2007. december 5-7. ; Szöllősi Zsuzsa 2008.01.04.

ig - a képzés (projekt)menedzsmentje A marketingtől l a vizsgáig llősi Zsuzsa Hajduszoboszló, 2007. december 5-7. ; Szöllősi Zsuzsa 2008.01.04. A marketingtől l a vizsgáig ig - a képzés (projekt)menedzsmentje Szöll llősi Zsuzsa 1 A szekció célja - párbeszéd A szekció témában jelzett tevékenység rendszerszerű megközelítése Fogalmak közös értelmezése

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZERVEZETTERVEZÉS ÉS -FEJLESZTÉS Organization design and development Tantárgyi tájékoztató Érvényes

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

A vizsgált gazdálkodó szervezet tevékenységhalmaza:

A vizsgált gazdálkodó szervezet tevékenységhalmaza: .0. Az alábbi esettanulmányban egy gazdálkodó szervezet tevékenység-halmazát mutatjuk be. A tevékenység-halmazokból kísérelje meg végrehajtani a folyamatépítést. Munkája során töltse ki a mellékelt feladatlapot.

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

Szoftver újrafelhasználás

Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver fejlesztésekor korábbi fejlesztésekkor létrehozott kód felhasználása architektúra felhasználása tudás felhasználása Nem azonos a portolással

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete

Az informatikai katasztrófa elhárítás menete Az informatikai katasztrófa elhárítás menete A katasztrófa elhárításáért felelős személyek meghatározása Cég vezetője (ügyvezető): A Cég vezetője a katasztrófa elhárítás első számú vezetője. Feladata:

Részletesebben

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10.

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Integrált vállalatirányítási rendszerek Vezetői szintek és információs igényük Alsó

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

AZ ÜZLETI INFORMATIKA

AZ ÜZLETI INFORMATIKA INTELLIGENS ÜZLETVITEL DR. KISS IMRE AZ ÜZLETI INFORMATIKA ELMÉLETE A GYAKORLATBAN (Az informatika elméletének vállalkozási alkalmazása) BME Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék Az Intelligens Üzletvitel

Részletesebben

Geoinformatikai rendszerek

Geoinformatikai rendszerek Geoinformatikai rendszerek Térinfomatika Földrajzi információs rendszerek (F.I.R. G.I.S.) Térinformatika 1. a térinformatika a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó

Részletesebben