Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel oktatási és tudományos, nonprofit célra történt, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, valamint a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2 BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg DKG-EAST Zrt. Vállalatirányítási rendszerének ismertetése, várható költségek, fedezetek számításának kialakítása szükségszerűsége Gazdag Árpád Mérnök-közgazdász szak

3

4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés A DKG-EAST Zrt. bemutatása A DKG-EAST Zrt. története A vállalat tevékenységének bemutatása A vállalat fontosabb gazdasági mutatói évig Kockázatkezelés a pénzügyi, vagyoni helyzet függvényében A társaság szervezeti felépítése A cég jelenlegi számítástechnikai infrastruktúrája Vállalatirányítási rendszer JD Edwards ismertetése az üzleti folyamatokon keresztül Cikktörzs képzés, ajánlati-vállalkozói modul Cikktörzs Ajánlati és vállalkozói modul Vevői modul Műszaki modul Darabjegyzék, műveletterv szerepe, felépítése Önköltségszámítás Termeléstervezés MRP (anyagszükséglet tervezés) Termelési modul Tény adatok rögzítése Logisztikai modul beszerzés, raktározás Karbantartási modul Eszközgazdálkodás Pénzügy-számvitel Projekt modul Modulok folyamat szerinti bemutatása Jelenlegi rendszer hátránya az utókalkuláció és a megmunkáló gépek villamos energia elszámolásának vonatkozásában Észrevételekre (4. pontban) történő javaslatok kidolgozása Várható költségek-fedezet I. meghatározása

5 Értékesítendő főcikkek várható alapanyag és kereskedelmi áruk költségeinek meghatározása Értékesítendő főcikkek várható személyi jellegű, egyéb és anyagjellegű várható költségeinek meghatározása Villamos energia közvetettből közvetlen költséggé alakítása Villamos energia felosztásának kialakítása Villamos energia közvetlen elszámolásának JD Edwards ERP rendszer oldali beállításai Önköltségszámítás beállításai Javaslatok várható eredményei Várható fedezet-i. meghatározásának eredménye Villamos energia közvetlen önköltség szerinti elszámolásának eredménye A javaslat jövőbeni alkalmazhatóságának lehetőségei Összefoglalás Mellékletek Ábrajegyzék Irodalomjegyzék NYILATKOZAT

6 1. Bevezetés Korunkban a vállalatirányítási rendszerek egyre nagyobb mértékben jelennek meg a felhasználók (vállalkozások) körében. Az ERP rendszerek rohamos fejlődése és tömegszerűsége lehetővé teszi a kevesebb költségből gazdálkodó vállalkozások számára is az elérhetőséget. Ez viszont azt is jelenti, hogy a korábban csak a multinacionális cégék számára elérhető szoftvereknek sokkal szélesebb körben kell tudnia támogatni az üzleti folyamatokat, belső ügyrendeket, méréseket és a különböző gazdasági, logisztikai, termelési állapotokat, mutatókat. Ma már nem elég birtokolni és üzemeltetni egy ilyen rendszert (státusszimbólumként használni, ilyennel rendelkezem), hanem a benne rejlő lehetőségek kiaknázásával és fejlesztésével irányítani és tervezni is tudni kell a vállalkozást. Ebből következik, hogy nem elegendő sokszor az ERP rendszer által kínált standard eszközök használata, hanem számos esetben a vállalkozás adottságaira (képére, speciális igényeire) való szabás is elengedhetetlenné válik a gyorsabb döntési helyzetek kialakításához és legjobb döntések kiválasztásához. Az említettek viszont arra engednek következtetni, hogy az informatikai terület dolgozóinak képzettségét a gazdasági és egyéb mérnök tudományi irányokba szélesíteni kell az említett kihívások miatt. Vagyis a hagyományos értelembe vett informatikai tevékenység egy ilyen összetett egymásra épülő tevékenységi kört nem képes kielégíteni. Vegyünk egy egyszerű példát: Egy ERP-vel rendelkező vállalkozás új folyamatot szeretne bevezetni. Ennek az igénynek a kialakítása első nekifutásra nem jelent gondot, de ha figyelembe vesszük, hogy az új folyamat akkor lesz tartósan és hatékonyan része a vállalkozásnak, ha az az ERP rendszerben is támogatott (különben elhal vagy szigetszerűvé válik) akkor már látszik, hogy nem ilyen egyszerű a megoldás. Ezért ma már szükséges az informatikán belül más szakmai ismeretek magas szintű elsajátítására. Szakmai tapasztalatom és gyakorlatom során felkeltette érdeklődésemet a DKG-EAST Zrtnél bevezetett magas költségű vállalatirányítási rendszer alkalmazása során felmerülő hiányosságok és azok kiküszöbölését szolgáló új fejlesztések lehetőségének vizsgálata. Ezzel támogatva a rövidebb reakcióidőt vezetői és operatív szinteken, valamint pontosabbá téve a termékek önköltségének meghatározását. 4

7 2. A DKG-EAST Zrt. bemutatása A DKG-EAST Zrt es alapítása óta a szénhidrogén- és a vegyipar meghatározó gépgyártó bázisává vált Magyarországon. Saját tervezésű és fejlesztésű termékeik, megtalálhatók a bányászat, a vegyipar, a vízkutatás és az energiaellátás különböző területein is A DKG-EAST Zrt. története Magyarországon az olajkutatás 1921-ben szórványos kútfúrásokkal kezdődött. A kutatás első eredményei 1937-ben jelentkeztek, Budafapusztán és környékén hamarosan megindult az olajtermelés. Az újabb mezők feltárása gyors ütemben haladt, fokozódott a termelés, és vele párhuzamosan szükségessé vált a javítási, karbantartási tevékenység ellátása is. Ahogy szaporodtak a fúrások, a kis kapacitással dolgozó, szétszórt javítóműhelyek már nem tudták az igényeket kielégíteni, ezért 1938-ban a magyar állam és az EUROGASCO megalapította a Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaságot, közismert nevén a MAORT-ot, mely egy jobban megközelíthető, központi fekvésű, nagyobb javítóműhely létesítése volt Nagykanizsán. Az alábbiakban szereplő dátumok jelzik a cég életében bekövetkező fontosabb változásokat Megindult az olajmezők feltárása Magyarországon Budafán jelentős mennyiségű olajat találtak A magyar állam és az EUROGASCO megalapította a Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaságot, közismert nevén a MAORT-ot A MAORT létrehozott Nagykanizsán egy telephelyet, amely eredetileg csak javító, karbantartó tevékenységet látott el, de az évek során profilja egyre szélesedett Az évi államosítást, majd egy újbóli önállósítást követően megkapta a telep a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár (DKG) nevet A cég az OKGT tagvállalata lett A gyár az Ipari Minisztérium felügyelete alatt álló, önálló vállalat lett Az akkori DKG két profitcentere és az orosz GAZPROM konszern vegyes vállalatot hozott létre DKG-EAST Kft. néven. A DKG megmaradt részét az AVU többségi tulajdonú, állami részvénytársasággá alakította át DKG RT néven. 5

8 1993 Az AVU privatizációs pályázatot írt ki a DKG RT. részvényeinek 51%-ára, melyet a GAZPROM leányvállalata, az INTERPROCOM nyert meg A DKG-EAST Kft., a DKG Rt. és annak két 100%-os tulajdonú KFT-je összeolvadás útján egyesültek, ekkor jött létre a mai formában fennálló vállalat A DKG-EAST Rt átalakult zártkörűen működő részvénytársasággá A DKG-EAST Zrt. többségi tulajdonosa a HP TEAM Kft. lett A HP TEAM Kft. társaságunknál minősített többségű befolyást szerzett Az OLAJTERV Csoport tagjává vált a vállalat. Küldetésük A világpiacon olyan minőségi energia- és vegyipari termékek, szolgáltatások biztosítása, amelyek kielégítik a legmagasabb műszaki-biztonsági, környezetvédelmi feltételeket. Üzleti tevékenységüket szűkebb és tágabb környezetük elégedettségére alapozzák. Céljaik: ügyfeleik részére hatékony és profi szolgáltatást nyújtani, munkatársaiknak megalapozott egzisztenciális hátteret biztosítani, környezettudatos tevékenységet folytatni, folyamatos szakmai és gazdasági fejlődés, Nagykanizsának állandó közszolgálati támogatást nyújtani. 1. ábra DKG-EAST Zrt. madártávlatból 6

9 2.2. A vállalat tevékenységének bemutatása A DKG-EAST Zrt-nél több száz dolgozó közreműködésével fejlesztik, termelik és értékesítik gáz- és olajipari berendezéseket az egész világ számára. Tevékenységi körükbe tartozik a kőolaj- és földgázkutatás, termelés, szállítás, valamint feldolgozás eszköz- és szerszámigényének kielégítése. Termékeik, melyek döntő többségükben saját tervezésűek és fejlesztésűek, megtalálhatók a bányászat, a vegyipar, a vízkutatás és az energiaellátás különböző területein. Emellett készséggel vállalkoznak egyedi speciális igények kielégítésére is. Modern gyártási eljárások, körültekintő minőségi program és fél évszázados tapasztalat alkotják vállalatuk eredményességének fő pilléreit. A gazdasági érdekek mellett nagy hangsúlyt fektetnek környezetük védelmére, a ben bevezetett Környezetközpontú Irányítási Rendszer határozza meg környezetvédelmi politikájuk alapelemeit, köztük a hulladékok újrahasznosítását és a Környezetszennyezés megelőzését. A vállalat múltja, tapasztalata garanciát jelent a minőségre partnereik számára. Az állandó fejlődést jól felkészült szakembergárda biztosítja, akiket egy komplex vállalatirányítási rendszer támogat. A vállalat ismertebb termékei a 2. ábrám láthatók. 2. ábra Különböző termékek 7

10 A tevékenységi területeket két nagy termékcsoport köré csoportosították. A szerelvénygyártó részleg termékei gömbcsapok, kút- és csőelzáró szerelvények, kőzetfúrók, tolózárak, valamint ezek alkatrészei. A készülékgyártó részleg termékei vegyipari hőcserélők és egyéb hőtechnikai berendezések, csöves készülékek, gázszűrő- és tisztító készülékek, fémtartályok, duplafalú tartályok, vasúti tartálykocsik, fémszerelvények. Világpiaci és természetesen belföldi szinten is megtorpantak az addig halogatott energiaipari beruházások, és csak a feltétlenül szükségeseket valósították meg, így igyekeztek a piac szereplői a recesszió utáni időszakra felkészülni A vállalat fontosabb gazdasági mutatói évig A vállalat bel és külföldi piacon olyan minőségi energia- és vegyipari termékek előállítására és szolgáltatások nyújtására alapozza üzleti tevékenységét, amelyek kielégítik a legmagasabb műszaki-biztonsági, környezetvédelmi feltételeket ben az árbevétel 60%-a belföldi igények kiszolgálásából tevődött össze. További két évben azonban ez az arány jelentősen romlott és a termékek zömét már exportra értékesítették. Az arány a tendencia ellenére évben megfordult és ismét 60% körüli lett a belföldi értékesítés mértéke ben a gazdasági válság hatására a belföldi beruházási kedv jelentősen csökkent és a mai napig ebből az állapotból nem mozdult ki. Külföldön (főleg orosz piac) a válság nem okozott olyan tartós beruházási visszaesést, mint hazánkban, ezért a kezdeti megtorpanás után jelentősen nőttek a külföldi megrendelések a vállalat életében. Az éves árbevételi megoszlásokat a 3. ábrán látható. 100% 80% 60% 51% 35% 57% 26% 27% 8% 60% 40% 20% 40% 49% 65% 43% 74% 73% 92% 0% terv export árbevétel belföldi árbevétel 3. ábra Árbevétel megoszlása

11 Ennek hatására a belföldi árbevételük aránya 26%-ra csökkent, évben ez az arány nem változott, sőt 2011 évben további belföldi visszaeséssel számolnak évben viszont a belföldi rendelések aránya biztosan javulni fog a 2012 évi rendelés állomány ismeretében. A külföldi piacok azonban gyorsan reagáltak a válság után kialakult helyzetre. A gömbcsapok iránti kereslet mérséklődött ugyan, de ezzel párhuzamosan megnyílt a lehetőség a saját fejlesztésű nagyméretű és nyomásfokozatú PHGT/K tolózárak oroszországi értékesíthetősége előtt. A tolózárak iránti érdeklődés még a vállalat leg optimistább terveit is felülmúlta. A realizálódott rendelések mögötti óriási kapacitás igényt külső kapacitások bevonásával volt csak képes kezelni a vállalat annak érdekében, hogy megőrizze a belföldi piacát és további aránycsökkenését meg akadályozza. Export árbevételük így 4%-kal magasabban teljesült a tervezettnél és belföldi értékesítés további romlását nem tudta megállítani. Az exportértékesítési megoszlást a 4. ábra szemlélteti. 3% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0,4% 0,2% 0,1% 89% Oroszország Görögország Ausztria Szlovákia Cseh Köztársaság Franciaország Nigéria Németország Ukrajna Katar Egyéb 4. ábra Export értékesítés megoszlása országonként 2011 évben Az áruértékesítés árbevételének tervsoronkénti alakulását (5. ábra szemlélteti) elemezve megállapíthatjuk, hogy a korábbi évek vezérterméke elsősorban a gömbcsap (B16) volt, amely mellett még a csöves készülékek (B08) szerepeltek kiemelkedően ben viszont a gömbcsapok 22,3% - és csöves készülékek 7,5% részaránya csökkent és a tolózár (B14 és B15) értékesítés erőteljesen megnőtt, mintegy 53,5%-ot kitéve az 9

12 összes árbevételből. Kút- és csőelzáró szerelvényekből (B12) 4,6%, míg kőolaj- és földgázbányászati eszközökből (B03) 4,2% volt értékesítésük. Kőzetfúrók B17 Szelepek Tervsoros megoszlás 100% 80% 60% 40% 20% 0% terv Időszak B21 Egyéb vegyes gyártmányok C7-8 Bérmunkák és szolgáltatások A2-3 Alkatrészgyártás B7 Tárolótartály B14 Acél- és öntöttvas házú ber. B12 Kút- és kútfejszerelvények B2,3,11 Kőolaj- és földgázb. eszközök B8 Csöves készülékek B16 Gömbcsapok B15 Hegesztett kivitelű szerelvény 5. ábra Az áruértékesítés tervsoronkénti alakulása A DKG-EAST Zrt. üzleti tevékenységének eredményességét fejezi ki az éves fedezettömeg (6. ábra alapján), ami 32-45%-os határok közt ingadozott az elmúlt évek során Árbevétel Mrd Ft Fedezet II. Mrd Ft Fedezet I. Mrd Ft 6. ábra Fedezet I.-II. Alakulása

13 2009-ben a vállalat költségszerkezetét átalakította és bevezetésre került a fedezet II. mérése, értékelése is. Az 1 munkaórára jutó fedezet a 7. ábra szerint alakult órára jutó fedezet E Ft/ó 7. ábra Egy munkaórára jutó fedezet I. alakulása A diagramokból jól látható, hogy a fedezet I. és az 1 órára jutó fedezet is megduplázódott a vállalati racionalizálás végrehajtását követően ( időszakban). Természetesen ebben szerepet játszott az alacsonyabb költséghányaddal rendelkező termékek számának növekedése is évben fedezet I. magasabban alakult a megelőző évinél, míg az óránkénti fedezet kissé csökkent. Az óránkénti fedezet iránya ellentétesnek hat az összes fedezeti növekedésnek, de ez azzal magyarázható, hogy a vállalat a produktív fizikai létszámot emelte ezzel egyúttal a vetítési alap, vagyis a produktív óraszám is növekedett évi terveik szerint a fedezet I. további 13,5%-os növekedésével számolnak, míg az órára jutó fedezetet a bázisévhez hasonló szinten tervezik. További produktív fizikai állomány növelésével. Ezt a 6. ábrán látható jelentős árbevétel növekedés teszi szükségszerűvé, amely megvalósításához jelentős többlet óra ráfordítás szükséges, mint a rendelkezésre álló. Gazdálkodásuk racionalizálásának következményeként (az üzletágakat központosították és a duplikált társterületek megszüntetésével a költségek is több helyen jelentősen csökkentek) és az előnyös költséghányadú szerződéseknek köszönhetően az adózás előtti eredményük 2005 óta folyamatosan nőtt (8. ábra alapján). A 2009-es és a 2010-es évek esetében 11

14 minimálisan változott az adózás előtti eredményük évben további javulásra számítanak. Az üzemi eredményt 282 M Ft-tal tervezték magasabbra az előző évinél terv Nettó árbevétel Fedezet I. Fedezet II. Üzemi eredmény Adózás elôtti eredmény 8. ábra Nettó árbevétel és az eredménykategóriák alakulása (M Ft) 2.4. Kockázatkezelés a pénzügyi, vagyoni helyzet függvényében A DKG-EAST Zrt. pénzügyi egyensúlya az utóbbi években rendkívül stabil. Ez köszönhető a már korábban említett folyamatos munkaellátottságnak és az elért jelentős fedezeti hányaddal rendelkező rendelésállománynak. Így 2009 és 2010 években nem szorultak hitelfelvételre. A nagyobb volumenű rendeléseket sikerült olyan feltételekkel szerződni, hogy a finanszírozás részt, mint pl. az alapanyag beszerzéseket (az önköltség akár 40%-át is meghaladó) nem saját forrásból, hanem előleg számlákból sikerült fedezni. Ezért a kapott előlegek sokban segítették a termeléshez szükséges beszerzések és a beruházások szükséges költségeinek gördülékeny finanszírozását évben előfordult az említett tételek hitelből történő finanszírozása. A devizapiac hektikusságából eredő árfolyamkockázatot határidős ügyletekkel igyekeztek elhárítani. A szabad pénzeszközeik lekötésével szintén pénzügyi egyensúlyuk fenntartására és egyúttal a pénzügyi eredményük növelésére törekedtek. Kötelezettségeikből év végén 250 M Ft volt a bankgarancia vállalás állománya. A kötelezettségek mögött M Ft ingatlant terhel jelzálog. 12

15 2.5. A társaság szervezeti felépítése A DKG-EAST Zrt. irányításának, vezetésének és gazdálkodásának legfőbb szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A társaságvezető, irányító és ellenőrző szervei és beosztásai a következők: Közgyűlés Igazgatóság Felügyelőbizottság Könyvvizsgáló Vezérigazgató Általános vezérigazgató-helyettes A vállalat legfelsőbb irányító, vezető szerve a közgyűlés. A közgyűlés a cég tulajdonosainak testülete, amely a részvényesek összességéből áll. Hatáskörébe, döntési jogkörébe tartozik a társaság működését, illetve szervezetét érintő minden alapvető kérdés az Alapszabály és a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben megfogalmazott vonatkozó szakaszai szerint. Az évi rendes közgyűlést minden év május 31-ig az igazgatóság hívja össze. Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve. Hatáskörét, feladatait az Alapszabály és a Gt. szabályozza. A DKG-EAST Zrt. általános ellenőrző szerve a Felügyelőbizottság. Három tagból áll, amelyből egy tagot a részvénytársaság főfoglalkozású munkavállalói delegálnak. A felügyelőbizottság hatáskörét, feladatait az Alapszabály és a Gt. szabályozza. A könyvvizsgáló ellátja a vonatkozó törvény (Gt.), más jogszabályok, az alapszabály és a közgyűlés által részére megállapított feladatokat. A vállalat operatív munkáját a vezérigazgató irányítja, aki az operatív szervezet élén áll és tagja az igazgatóságnak. A vezérigazgató a jogszabályok, az Alapszabály, valamint a közgyűlés és az igazgatóság határozatainak keretei között látja el feladatait. Minden olyan kérdésben jogosult dönteni, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az igazgatóság hatáskörébe. A vezérigazgató-helyettes a vezérigazgatónak függelmileg alárendelve áll az operatív szervezet élén. Az operatív szervezet napi tevékenységének szakmai irányítója a vezérigazgató alatt, és konzultáló partnere a stratégiai előkészítő feladatokban. A társaság operatív munkáját irányítja a vezérigazgató távollétében. (9. ábra a vállalat szervezeti felépítést mutatja). A szervezeti ábrán már jól látszik a szervezeti racionalizálás eredménye, ami alapján a kétdivíziós struktúrából eredő területi szervezeti duplázódá- 13

16 sok megszűntek és egy központosított szervezetté alakultak. Ezek az érintett területek vagy szervezetek a divíziók alatt a kereskedelmi osztályok, termelési területek, műszaki osztályok és a beszerzési osztályok, amik központosításra kerültek. Vezérigazgató Általános vezérigazgató helyettes Informatika Titkárság HR Kereskedel mi igazgató Műszaki igazgató Gazdasági Igazgató Termelési igazgató Minőség irányítási és folyamat tervezési igazgatóság KEM vezető Karbantartás Értékesítők Fejlesztési osztály Technológiai Főosztály Controlling Termelési osztály Munkavédelem Energetika Marketing Gyártmány fejlesztés Hegesztési felügyelet Árképzés Beszerzés Raktár Környezetvédelem Karbantartás Gyártás fejlesztés Tervezési osztály Pénzügy Kooperáció Darabolás Egészségügy Benchmark Programozók Számvitel Üzemek Műszaki előkészítés Művezetők 9. ábra vállalat szervezeti ábrája 2.6. A cég jelenlegi számítástechnikai infrastruktúrája A DKG-EAST Zrt-nél jelenleg 200 db asztali pc és 8 db szerver található. A társaság vállalatirányítási rendszere az ORACLE tulajdonú JD Edwards amerikai szoftver, amely Windows 2003 szerver operációs rendszeren fut. A vállalat adatbázis szoftvere ORACLE 11g verzió. rendszere az ingyenes Mozilla Thunderbird, valamint saját kialakítású fájlszerverrel rendelkeznek szintén Windows 2003 szerveren. Bérrendszerüket a NEXONBER szoftver támogatja JDE ERP rendszertől függetlenül. A cégnek üvegszálas gerinchálózata van, amely rendkívül nagy sebességű adatátviteli kapacitással bír. A ma elérhető leggyorsabb, legjobb költséghatékonyságú adatátviteli szabvány. A 10. ábrán látható a cég hálózati topológiája. Lényeges még, hogy az asztali pc-ken számos különböző kiegészítő szoftvereket is használnak, ilyenek például a tervezői alkalmazások, mint például: AutoCAD, Solid Edge, 14

17 Pro Engineer, mérnöki alkalmazások és egyéb alkalmazások, mint például: Windows win7 verziójú operációs rendszerek és Office rendszerek verziókig. 10. ábra DKG-EAST Zrt. hálózati topológia 3. Vállalatirányítási rendszer JD Edwards ismertetése az üzleti folyamatokon keresztül A vállalat életében jelentős mérföldkőnek számított év mikor is sikeresen bevezette az általuk kiválasztott és megfelelőnek tartott ERP rendszert. A bevezetést követő pár év a rendszer által biztosított lehetőségek feltárásával valamint korlátainak megismerésével járt. 11 év tapasztalata alapján a vállalat elmondhatja magáról, hogy a rendszertől várt eredményeket és elvárásokat sikerült elérni, amellyel költségeket, időt és energiát takaríthat meg. A választott ERP rendszerről elmondható, hogy kitűnően kombinálja a standard üzleti folyamatokat az évtizedek alatt kialakult piaci és felhasználói követelményekkel. A főbb rendszerjellemzőket és a bevezetett modulokat az alábbi táblázat tartalmazza. Rendszerjellemzők : Bevezetett modulok: 1. Több telephelyes környezet 1. Pénzügyi és számviteli modul 2. Web-es megjelenés 2. Tárgyi eszköz modul 3. Többnyelvűség 3. Logisztikai modul 4. Egyedi menü és képernyő beállítás 4. Termelési, Karbantartási modul 5. Rugalmas lekérdezési lehetőségek 5. Műszaki modul 15

18 3.1. Cikktörzs képzés, ajánlati-vállalkozói modul A cikktörzs, mint a neve is utal rá a különböző modulok törzs adatait illetve utasítás kódjait tartalmazó felület felhasználói oldalról. Az ajánlati és a vállalkozói modulok tulajdonképp a logisztikai modul részei, de önmagukban is nagyok és a vállalat üzleti folyamatait tekintve jól elvállnak a logisztikai modul egyéb részeitől Cikktörzs Mint a téma bevezetőjében céloztam rá a cikktörzs rendkívül fontos alapadatokat és vezérlőket tartalmaz. Részletes bemutatására a kevés rendelkezésre álló hely miatt ezen dolgozat keretein belül nem lehetséges (egyébként ezt a gyakorlatot követem az összes modul ismertetésénél), de a főbb kapcsolatait a többi területtel az alábbi 11. ábrán mutatom. 11. ábra Cikktörzs kapcsolatok Ajánlati és vállalkozói modul A különböző pályázati kiírásokra, vevői megkeresésekre rendszerint a partner által specifikált műszaki tartalomra az ajánlati modulban készítik el az árvetéseket, ajánlati árakat. A modul rendkívül rugalmasan kezeli a költségtervek készítésének lehetőségét. Erre szükség is van, hiszen az ajánlatok közül mindösszesen 10%-a lesz valós megrendelés. A rugalmasság alatt azt kell érteni, hogy az árvetés készítésénél nem feltétlenül kell a cikktörzs 16

19 adatokat rögzíteni és a már létező cikkekből felépíteni a költségek alapjául szolgáló műszaki tartalmat, hanem lehetőség van a különböző költségnemekhez akár egy összegben rögzíteni a költség mértékét. Például nem szükséges a darabjegyzék felépítése az alapanyag tételekből, hanem elég az is, hogy anyagköltség összesen x Ft. Ennek oka rendszerint az, amikor a pontos műszaki tervdokumentáció nem áll rendelkezésre az ajánlat készítésekor csak egy elő terv. Az ajánlati modul költségekkel foglalkozó felületét a 12. ábra szemlélteti. 12. ábra Ajánlati modul Vevői modul A vevői modulban azok a rendelések kerülnek rögzítésre, amelyeket a különböző pályázatokon, tendereken vagy csak egyszerűen egy megrendelés során elnyert a cég. Ellentétben az ajánlati modullal itt már kötelezően az értékesítendő termékeket a cikktörzsben létre kell hozni, vagy ha már létezett ott korábban akkor onnan egyszerűen már csak ki kell választani. Ez érthető is, hiszen már különböző logisztikai, termelési és könyvelési folyamatok fognak végbemenni a ciklus végéig, vagyis az értékesítésig. Amennyiben a vevői rendelésekhez korábban konkrét ajánlat tartozott az ajánlati modulban, úgy a vevői rendelés rögzítésekor az ajánlati számot is rögzíteni kell. Így lehetőség nyílik a termelés során nem csak 17

20 a tervezett önköltséghez való mérése a tény adatoknak, hanem biztosítva van az ajánlati terv adatokhoz való mérés is. Természetesen ahhoz, hogy egy vevői rendelést rögzíteni tudjunk a rendszerben, nem csak cikktörzs, hanem partner törzs adatokra is szükség van. Itt alapvetően az összes korábban már létezett partner adatok szerepelnek az összes fontos adataikkal és ugyan úgy, mint a cikktörzs esetében újakat kell létrehozni amennyiben szükséges. A vevői rendelés felvitelénél csak pár adatot kell rögzíteni, mint a határidők, mennyiségek, árak a többi adat már a törzsadatokból automatikusan kerül át a modulba. A rögzítést követően a vevői sorokon keresztül nagy vonalakban tájékoztatást kaphatunk a rendszerből, hogy hol tart a vevői igény. Például: műszaki feldolgozás alatt, beszerzés alatt, gyártás alatt vagy már készleten van az adott termék. Amikor már készleten van az értékesítendő cikk, ismét a vevői modulhoz kapcsolódik vissza a folyamat, mert az árukiadás, szállítólevél nyomtatás és végül a számlázás is itt történik Műszaki modul A műszaki kollégák rendszer oldalról a vevői rendelés státusz állapotán keresztül értesülnek az új feladatokról. Azok a vevői sorok, amelyeket már látnak a műszaki terület dolgozói, rendelkeznek minden olyan alapadattal, ami alapján megkezdődhet a termék tervezése majd feldolgozása. Visszatérő termék esetén csak aktualizálniuk kell a korábbi feldolgozásaikat. A rendszerben négy nagy területre osztható a műszaki terület feladata. Főbb feladatok: - Cikkszám képzés, cikktörzs karbantartás - Darabjegyzék készítése - Műveletterv készítése, átfutási idők számítása - Önköltségszámítás A tervezést követően a műszaki rajzok alapján létrehozásra kerülnek az új cikkek a rendszerben. Természetesen a visszatérő alapanyagok, alkatrészek, részegységek és késztermékek vagy nem készletezett cikkek képzése már nem szükséges, sőt a duplikáció elkerülése végett tilos. Mint azt az előzőekben említettem a már korábban gyártott vagy forgalmazott termékek, szolgáltatások esetében csak aktualizálás szükséges egyből kerülhet a társ területekhez a feldolgozás. Új termékek esetén viszont a cikk képzésen túl a termék darabjegyzékét és művelettervét is el kell készíteni. 18

21 Darabjegyzék, műveletterv szerepe, felépítése Egy termelő cég esetében az egyik legfontosabb információkat tartalmazó felület a darabjegyzék, hiszen ez alapján kerül meghatározásra a beszerzési feladatok és a megkövetelt technológiák, majd az előbbiek alapján kerülnek meghatározásra a humán és gépi erőforrások. A darabjegyzéknek nem csak a szükségletek meghatározásánál van szerepe (mibőlmennyi), hanem logikai termék struktúrát is jelent, amelyen keresztül a termék összeállítási sorrendje és ütemezhetősége is nagy szerepet kap. A DKG-EAST Zrt. esetében az alábbi 13. ábrán látható darabjegyzék struktúra a meghatározó. 0. szint Főcikk 1. szint Alkatrész Részegység Áru Alkatrész 2. szint Alapanyag Áru Részegység Alkatrész Alapanyag Alapanyag 3. szint Alkatrész Alapanyag Alapanyag 4. szint Alapanyag x. szint Alapanyag 13. ábra Standard darabjegyzék struktúra A darabjegyzék létrehozását követően a saját gyártású alkatrészek, részegységek és főcikkek műveletterveit készítik el. A művelettervben a megmunkálás sorrendjében helyezik el a műveleti utasításokat, amelyek egyértelmű információt adnak arra vonatkozóan, hogy milyen technológiai folyamatokon kell átmenni az adott alapanyagnak. Itt nem csak a technológiára vannak utalások, hanem az utalványozott időkre is, mint például emberidő, gépidő, várakozási és szállítási idők. A rendszerben a műveleti sorok között van lehetőség a technológiai és a kapacitásbővítő kooperáció kezelésére is. A művelettervekben rögzített idők alapján képes a rendszer a legalsó szintektől a legfelsőbb szintekig meghatározni a termékek átfutási idejét. Az átfutási időszámításnál három szintet különböztet meg a rendszer. Az első a kumulált átfutás, 19

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél Cégünkről Piacvezető üzleti- és reklámajándék tárgy nagykereskedelem 20 éve a piacon Központi iroda és raktár (6.000m 2 ) Budapesten Front office irodák

Részletesebben

ROOL Bázis - élelmiszeripar

ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Informatika Kft. www.rool.hu 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. Tel.: 20/510-7853 ROOL Bázis célok Ágazatspecifikus megoldás az élelmiszeripar és beszállítói kör számára Operatív

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei.

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei. Számviteli alapfogalmak Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Számvitel fogalma Olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04.

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Az Enterprise Group ehealth és Consulting ainak szoros együttműködésének

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján.

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. A rendszer általános jellemzői A program grafikus felületen (Windows) működik (Visual Foxpro, Oracle, SQL) Az alrendszerek közös

Részletesebben

Új Köztársaságért Alapítvány 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Kiegészítő melléklet 2015.

Új Köztársaságért Alapítvány 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Kiegészítő melléklet 2015. -1- Adószám: 18623857-1-41 Bíróság: Fővárosi Törvényszék Bírósági végzés száma: 83.Pk.60.1479/2014/5-I. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. 2015. Beszámolási időszak: 2015.április 01. - 2014. június 30.

Részletesebben

ESETTANULMÁNY PYLON-94 KFT.

ESETTANULMÁNY PYLON-94 KFT. ESETTANULMÁNY PYLON-94 KFT. Pylon 94 Kft. Zalaegerszeg Egyedi gyártás, kisszériás sorozatgyártás, 100% bérmunka 100% Magyar tulajdon 200 Fős létszám, (35 fő szellemi) 4.2 Mrd Ft forgalom Közel 300 aktív

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

ÁRAJÁNLAT TELEPRE RENDELÉS VEVŐI RENDELÉS KÉSZLET BEVÉTEL OBJEKT ÁRUKIADÁS SZÁLLÍTÓLEVÉL SZÁMLA B G E D 4 5 I 6 7

ÁRAJÁNLAT TELEPRE RENDELÉS VEVŐI RENDELÉS KÉSZLET BEVÉTEL OBJEKT ÁRUKIADÁS SZÁLLÍTÓLEVÉL SZÁMLA B G E D 4 5 I 6 7 1 2 3 A C ÁRAJÁNLAT VEVŐI RENDELÉS TELEPRE RENDELÉS H B G E D 4 5 OBJEKT F KÉSZLET BEVÉTEL K I 6 7 ÁRUKIADÁS SZÁLLÍTÓLEVÉL J SZÁMLA 1 NEXTSTEP EXTRA Kereskedelmi rendszer áruforgalmi folyamatának rövid

Részletesebben

Kézikönyv. Standard kontírozások

Kézikönyv. Standard kontírozások Kézikönyv Standard kontírozások Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 8 2 Magyarázat A Standard kontírozások rekord a számvitelhez

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre Semegi Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre Semegi Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Tanirodai ismeretek I., II. Készítette: Rétfalvi Imre

Részletesebben

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03.

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03. Tárgyi eszköz Molnár Anikó 2007.10.03. Tartalom 1. Értékcsökkenés könyvek beállítása... 3 2. Befeketett eszközök beállítása... 5 3. Be osztályok, alosztályok... 6 4. Be naplósablonok... 7 5. BE főkönyvi

Részletesebben

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_Hazipenztar_termekismerteto v1 1 / 5 1. Házipénztár modul funkcionális ismertetése 1.1. Integráció

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Értékesítési számla könyvelése

Értékesítési számla könyvelése Összefoglalás 2011r4n07 A tanulás célja A tananyag segítségével megismeri az értékesítési számla készítés alap folyamatát, valamint a kivéthez kapcsolódó készlet könyvelés standard lépéseit. 3 1 abas-erp

Részletesebben

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment Részletes ismertetô Projektmenedzsment proalpha - Projektmenedzsment A proalpha projektmenedzsment modul egy olyan eszköz, amellyel minden, a projekttel kapcsolatban felmerülô feladat kezelhetô. A többfelhasználós

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A cégvezetéshez adatok kellenek Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A Servantes Vezetői Információs rendszer a vállalatirányítási szoftvernek az a része, ahol a leginkább megmutatkozik, hogy a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Jogszabályi megfelelés Egy hulladékgazdálkodással foglalkozó

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás)

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás) 12.) Definiálja az áruk fogalmát, fajtáit, a nyilvántartásukra szolgáló főkönyvi számlákat és lje az árukat! Ismertesse a kiskereskedelmi és nagykerereskedelmi árukkal és a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások

Részletesebben

KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával.

KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával. KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával. Készítette: Zimmermann Klára A készletek leltára egy meghatározott időpontban készített kimutatás a vállalkozás anyag-, és árukészletéről mennyiségben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban Eszközök nyilvántartása az NTAX programban Mivel az évek alatt a kettőskönyvviteli program eszköz kezelése sok funkciót magában rejtő rendszerré vált, szeretnénk összefoglalni a program eszköz kezelésének

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n

Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n 2014. május 14. Dr. Majó Zoltán SZTE gazdasági és műszaki főigazgató Dr. Túróczi Imre rektor Szolnoki Főiskola High Level Design Magas szintű rendszerkoncepció

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

Környezetvédelmi információs rendszer

Környezetvédelmi információs rendszer Környezetvédelmi információs rendszer Környezetvédelmi információk az SAP rendszerben Mi közös pontja lehet egy vállalatirányítási rendszernek a környezetvédelemmel? Tehetnénk fel a kérdést. Amilyen hatása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 márciusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

MLBKT 17. éves kongresszusa Beszerzés/Szállítói kapcsolatok menedzsmentje Szekció

MLBKT 17. éves kongresszusa Beszerzés/Szállítói kapcsolatok menedzsmentje Szekció MLBKT 17. éves kongresszusa Beszerzés/Szállítói kapcsolatok menedzsmentje Szekció Előadás: A beszerzés központosítása és gyakorlati tapasztalatai a Bombardier Transportation MÁV Hungary Kft-nél Pécs László

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-10/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő 2015. január 28. 13:00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

adatgyűjt Pannon Szoftver Kft www.pannonszoftver.hu Salga Péter ABAS vevőfórum 2007 Balatonboglár

adatgyűjt Pannon Szoftver Kft www.pannonszoftver.hu Salga Péter ABAS vevőfórum 2007 Balatonboglár Vonalkód és s mobil adatgyűjt jtés Salga Péter Pannon Szoftver Kft www.pannonszoftver.hu ABAS vevőfórum 2007 Balatonboglár A mobil rendszer lényege A vállalatirányítási rendszer bármely funkciója távolról,

Részletesebben

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása Az informatikai rendszer elsősorban húsipari cégek értékesítési folyamataira nyújt teljes körű megoldást, a megrendelések feldolgozásától,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 7/A. Adószám: 18503962-1-02 Cégjegyzékszám: Pk-.6-0.026/2013 KSH: 18503962-9499-569-02 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Pécs, 2014.03.18.

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

THOTH 2 minőségbiztosítási tanúsítvány Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 2009-2.1.1 megfelelési tanúsítványok

THOTH 2 minőségbiztosítási tanúsítvány Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 2009-2.1.1 megfelelési tanúsítványok 3o.hu Hármas Hosting Kft. Honlap: http://3o.hu Információk, ajánlatkérés: info@harmas.hu Támogatás, segítségnyújtás: support@harmas.hu Számlázás, könyvelés: konyveles@harmas.hu uh.oyyy tfk gnitsoh samrh

Részletesebben

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! Új verzió, 2012. november Könyvelő program Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2012. november 15. Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! A Kulcs-Könyvelés 2012. novemberi verziója már a közösségen

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 3. Kontroling a gyakorlatban Üzemeltetési kontroling

Részletesebben

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 4. Kontrolling a speciális területei Kontroling

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

új verziójának bemutatása

új verziójának bemutatása BIBLION könyvesbolti szoftver új verziójának bemutatása Hotel Holiday Inn 2011. június 22. Schwarczenberger Istvánné dr. Ügyvezető igazgató A tervezett program: 10:00 10:15 Köszöntő Schwarczenberger Istvánné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÉLEGYHÁZI TÉRSÉGI SPORTISKOLA NONPROFIT 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA, KOSSUTH LAJOS utca 35. Adószám: 23494341-2-03 Cégjegyzékszám: 03-09-123014 KSH: 23494341-8551-572-03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített

Részletesebben

CLIPPER6 bemutatása I.

CLIPPER6 bemutatása I. INFO CLIPPER6 bemutatása I. Örömmel jelentem be, hogy Magyarországon is elérhető a CLIPPER 6-os verziója. Az új verzió számos újdonságot tartalmaz, megszolgálva a partnereink által fizetett követési díjat.

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. 2012. évi Üzleti jelentés

Hajdúnánási Holding Zrt. 2012. évi Üzleti jelentés Hajdúnánási Holding Zrt. 2012. évi Üzleti jelentés A Hajdúnánási Holding Zrt.-t 2011.06.24 dátummal alapította Hajdúnánás Város Önkormányzata. Tulajdonos: Hajdúnánás Város Önkormányzata 100 % tulajdoni

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület Felsőktatási tematika Államháztartási szakterület Oktatási nap Időtartam 1. alkalm 4 Frrás SQL felépítése, mduljai A pénzügy-számvitel alrendszer szerepe, mduljai és elhelyezkedése a Frrásban. - A pénzügy,

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

FIRST LINE BI START CSOMAG

FIRST LINE BI START CSOMAG FIRST LINE BI START CSOMAG Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_BI_start_csomag_termek_ismerteto v1 1 / 6 1. Dokumentum célja Az Oracle Business Intelligence

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Navision modulok Szállítók és beszerzés Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Ez a rész a beszerzési folyamatokat támogatja. Szállítókról tárolt

Részletesebben

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Polár lekérdezés segédletek

Polár lekérdezés segédletek Cikktörzs lekérdezések 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Készletérték lekérdezése főcsoportra rendezve...3 1.1. Tételes lekérdezés....3 1.2. Összegfokos lekérdezés....4 1.3. Nemzeti Dohányboltok esetén....4

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

TARTALOM A MEGVALÓSÍTANDÓ ÜZLETI FUNKCIÓK LEÍRÁSA...3 KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGEK...4 PÉNZÜGYEK...5 SZÁMLAEGYENLEGEK KEZELÉSE... 6

TARTALOM A MEGVALÓSÍTANDÓ ÜZLETI FUNKCIÓK LEÍRÁSA...3 KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGEK...4 PÉNZÜGYEK...5 SZÁMLAEGYENLEGEK KEZELÉSE... 6 by TARTALOM A MEGVALÓSÍTANDÓ ÜZLETI FUNKCIÓK LEÍRÁSA...3 KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGEK...4 KERESKEDELMI AJÁNLAT...4 VEVŐI MEGRENDELÉS...4 BESZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS...5 PÉNZÜGYEK...5 SZÁMLAEGYENLEGEK KEZELÉSE...

Részletesebben

A kiválasztás nehézségei

A kiválasztás nehézségei A kiválasztás nehézségei Bizonyára ismerik azt a viccet, melyben egy egészséges férfi testtartását addig torzítják a ruhabolt eladói, amíg elfogadhatóan nem áll rajta egy hétköznapi konfekcióöltöny. Kint

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

HITELINTÉZETEK SZÁMVITELI RENDSZEREINEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI 1998 2005

HITELINTÉZETEK SZÁMVITELI RENDSZEREINEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI 1998 2005 HITELINTÉZETEK SZÁMVITELI RENDSZEREINEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI 1998 2005 Szakmai konferencia 1 TARTALOM 1. A felügyelet és a könyvvizsgáló kapcsolata 2. Vizsgálati irányok 3. A számviteli feladatok változása

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG Budapest, 2010 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Veress Attila Lektorálta: Dr. Sztanó Imre ISBN 978 963 638 353 4 Második, átdolgozott kiadás Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben