Legfontosabb tudnivalók a közösségi forrásból finanszírozott termeléshez kötött a növénytermesztési ágazatok támogatásokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Legfontosabb tudnivalók a közösségi forrásból finanszírozott termeléshez kötött a növénytermesztési ágazatok támogatásokról"

Átírás

1 Legfontosabb tudnivalók a közösségi forrásból finanszírozott termeléshez kötött a növénytermesztési ágazatok támogatásokról 1. Az egyes támogatási jogcímek igénylésének az alapfeltétele, hogy a mezőgazdasági termelő tárgyév június 9-én rendelkezzen 1 hektár minimális SAPS jogosult területtel vagy adott naptári évben igényelt vagy kapott, állatokra vonatkozó, létszámalapú, termeléshez kötött közvetlen támogatásainak összege meghaladja a 100 euró értéket. Ezen szabály alapján, ha a gazdálkodónak nincsen támogatható területe a 100 euró eléréséhez várhatóan egy bika, anyatehén vagy tejhasznú tehén valamint öt anyajuh szükséges. A mezőgazdasági termelőnek a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában benyújtott tárgyévi egységes területalapú támogatási kérelmét az MVH részben vagy egészben jóváhagyja. Ezen támogatási jogcímek vonatkozásában az az egy növénykultúra támogatható, amely esetében az adott terület hasznosítása megegyezik azzal a növénykultúrával, amely után a mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben a termeléshez kötött támogatást igényli. 2. A támogatás igényelését ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A benyújtott támogatási kérelem része az egységes kérelemnek, így a már megismert módon vonatkozik rá az egységes kérelem szabályrendszere. 3. A támogatási kérelemben a módosításokat az egységes kérelem tárgyévi benyújtására nyitva álló határidejéig lehet megtenni. Ezt követően a korábban is alkalmazott eljárás szerint 25 naptári napon keresztül lehetőség van módosításra. Az általános uniós eljárásrend alapján azonban naponta 1%-kal csökkennek azok az összegek, amelyekre a kérelmező a kérelmek határidőig történő benyújtása esetén jogosult lett volna. 4. Az elektronikus kapcsolattartás keretében az adatváltozásra, az adategyeztetésre vonatkozó bejelentésre, a terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre tett ügyféli észrevétel (akár meghatalmazott vagy örökös általi) benyújtására van mód. Ezekkel együtt a kérelem módosítása, pontosítása, visszavonása, továbbá a mezőgazdasági termelő elhalálozására irányuló vis maior bejelentés kivételével a vis maior események bejelentése lehetséges ügyfélkapun keresztül. 5. A támogatást támogatási jogcímenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként egy alkalommal lehet igényelni. 6. Az termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének feltétele, hogy a mezőgazdasági termelőnek a támogatás alapjául szolgáló területre benyújtott tárgyévi egységes területalapú támogatási kérelmét az MVH részben vagy egészben jóváhagyja. 7. Ha az egyes jogcímek esetében a támogatható terület több bejelentett táblából áll, akkor az egyes táblák támogatható területének a nagysága külön-külön legalább 0,25 hektár kell, hogy legyen. 8. Az MVH a kérelmezést követő év június 30-áig fizeti ki a támogatást.

2 2 9. Ha a mezőgazdasági termelő adott tárgyévben egyidejűleg egy parcella vonatkozásában több típusú termeléshez kötött közvetlen támogatást kíván igénybe venni, akkor a támogatási kérelmei elutasításra kerülnek. A minősített szaporítóanyaggal összefüggő fogalommagyarázat Minősített szaporítóanyag: a) a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 1., 3., és 4. számú mellékletében meghatározott paramétereknek teljes körűen megfelelő, b) a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22) FVM rendelet] 1 3., 5 9. számú mellékletében meghatározott paramétereknek teljes körűen megfelelő, vagy c) a zöldségnövények és az ipari zöldségnövények vonatkozásában, a b) pontban meghatározott mellékletekben nem nevesített kultúrák esetében az 50/2004. (IV. 22) FVM rendelet a szerint minősített, standard szaporítóanyag, amely a termesztésben felhasználható. Minősítési eljárás: a) a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1., 3., és 4. számú mellékletében, vagy b) az 50/2004. (IV. 22) FVM rendelet 1 3., 5 9. számú mellékletében meghatározott paraméterek teljes körére lefolytatott minősítés, vagy c) a zöldségnövények és az ipari zöldségnövények vonatkozásában, a b) pontban meghatározott mellékletekben nem nevesített kultúrák esetében az 50/2004. (IV. 22) FVM rendelet a szerinti, standard szaporítóanyag minősítésére vonatkozó eljárás. Szaporítóanyag: vetőmag, palánta, dugvány, hagyma, vagy hagymagerezd.

3 3 Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött rizs támogatásáról 1. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy rizs után igénybe vett támogatás esetében a támogatható területnek legalább egy hektárnak kell lennie. 2. Rizstermesztés támogatása azon területek után vehető igénybe, amelyen a mezőgazdasági termelő a) KN kód alá tartozó rizst termeszt, b) a rizst legkésőbb május 31-éig elveti, és c) az állományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig megőrzi.

4 1 Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött cukorrépa támogatásáról 1. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy cukorrépa után igénybe vett támogatás esetében a támogatható területnek legalább egy hektárnak kell lennie. 2. Cukorrépa termesztés támogatásának igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely cukorrépát termel és a tárgyévben a) a cukorrépa megtermelésére a cukorkvóta-jogosulttal közvetlenül vagy cukorrépa integrátoron keresztül kötött cukorrépa szállítási szerződés másolatát benyújtja; b) a termeléshez kötött cukorrépa támogatásra bejelentett területre vonatkozóan saját jogán vagy cukorrépa integrátoron keresztül szállítási joggal rendelkezik és az annak igazolására szolgáló dokumentum másolatát a támogatási kérelméhez mellékeli. 3. A támogatásban résztvevő mezőgazdasági termelőnek az igénylést követő év február 1-jéig az MVH részére ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton meg kell küldenie a) ha közvetlenül termelt cukorrépát, akkor a cukorkvóta-jogosult által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló bizonylat másolatát, illetve b) ha integrátoron keresztül termelt cukorrépát, akkor az integrátor által kiállított, a cukorrépa átvételéről és a cukorkvóta-jogosultnak történő továbbításáról szóló igazolás másolatát. 4. A cukorkvóta-jogosult által kiállított szállítási jogot igazoló dokumentumról az MVH tájékoztatja a Cukor Terméktanácsot. A jogcímmel összefüggő fogalommagyarázat Cukorrépa integrátor: a) az a természetes személy, valamint az egyes termékek beszerzését, értékesítését, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységek szolgáltatását nyújtó, a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 396. szerinti gazdálkodó szervezet, aki vagy amely a támogatás igénylésének évében saját maga termelt, illetve termékértékesítési szerződéssel cukorrépa-termelőkkel termeltetett cukorrépáját a cukorrépa kvótajogosult számára értékesíti, vagy b) a termelői csoportokról szóló miniszteri rendelet szerint működő, államilag elismert szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság, amely a tagjai által a támogatás igénylésének évében termelt cukorrépát a cukorrépa kvótajogosult számára értékesíti. Cukorkvóta-jogosult: olyan, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 137. cikke szerint jóváhagyott cukorgyártó-vállalkozás, amely az 1308/2013/EU rendelet 136. cikk alapján cukorkvótával rendelkezik. Cukorrépa szállítási szerződés: az 1308/2013/EU rendelet II. melléklet II. rész A. szakasz 5. pontja szerint a kvótajogosulttal kötött szállítási szerződés, amely a leszerződött terület nagyságát is tartalmazza.

5 1 Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött zöldségnövény termesztés támogatásáról 1. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. mellékletében nevesített zöldségnövény után igénybe vett támogatás esetében a támogatható területnek kultúránként legalább 0,3 hektárnak kell lennie. (Fontos, hogy a teljes támogatásra jogosult területe az 1 hektárt elérje.) 2. Zöldségnövény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely a) a rendelet 3. melléklete szerinti zöldségnövényt szántóföldi, üvegházi vagy fóliasátras technológiával termeszti azzal, hogy a zöldségnövény a támogatási kérelem benyújtása vagy a támogatásra jogosult növény módosítása esetén a támogatási kérelem módosítása után még legalább két hétig a területen van függetlenül attól, hogy a növény betakarítása még a kérelmezési időszakon belül megtörténik, és b) a tárgyévben megvalósuló telepítés vagy vetés esetén legalább a rendelet 3. mellékletében meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyagot az általa a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a szaporítóanyag beszerzését a rendelet szerint igazolja, illetve c) torma- és spárga dugvány termesztése esetén a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a rendelet 3. mellékletében meghatározott hektáronkénti minimális dugvány felhasználásáról nyilatkozik, a ténylegesen felhasznált mennyiséget a gazdálkodási naplóban rögzíti, és annak másolatát tárgyév július 31-ig az MVH részére megküldi, d) a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrához kapcsolódóan naprakész (9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti) gazdálkodási naplót vezet. Fontos, hogy olyan növény után nem igényelhető támogatás, amelynek a betakarítása a kérelem benyújtását követő két héten belül megtörténik, és a hektáronként előírt mennyiségű minősített szaporítóanyagot a termelő nem igazolja. 3. Üvegházi és fóliasátras technológiával termesztett növények esetében a zöldségnövény termesztés támogatására jogosult terület vonatkozásában az üvegház és fóliasátor által lefedett teljes területet kell számításba venni a támogatható terület meghatározásánál. 5. Ha a gazdálkodási napló adatai nem támasztják alá az adott támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesülését, úgy az adott terület vonatkozásában a mezőgazdasági termelő nem lesz jogosult a támogatásra. 6. A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag beszerzése esetén annak beszerzését a) saját nevére szóló érvényes számlával, a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatával, és/vagy b) termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla esetén ba) a vásárolt minősített szaporítóanyagról a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla másolatával, bb) a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatával, bc) a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződéssel, és

6 2 bd) a termeltető vagy termelői csoport által a mezőgazdasági termelő részére átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentummal igazolja. 7. A támogatási kérelemhez csatolni kell a) a minősített szaporítóanyag használatát igazoló számla és vetőmagcímke másolatát, valamint b) ha szükség van rá, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentum másolatát, vagy, ha a mezőgazdasági termelő saját előállítású, minősített szaporítóanyagot használ, a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolatát. 8. Amennyiben a kötelezően csatolandó számla, vetőmagcímke, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentum, vagy minősítő bizonyítvány másolatán a vetőmag darabszáma nem, csak a vetőmag tömege szerepel, akkor a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. mellékletében található átváltási tényezővel kell kiszámolni a minimálisán szükséges szaporító anyag meglétét. 9. A torma- és spárga termesztése során, ha a termelő dugványt használ, akkor megengedett, hogy ne minősített szaporítóanyagot használjon, de ebben az esetben is a felhasznált mennyiséget a rendelt szerinti módon (nyilatkozat + gazdálkodási napló) kell igazolnia. 10. Előfordulhat, hogy a támogatás igénybevételéhez szükséges minimális minősített szaporítóanyagnál kisebb mennyiség felhasználását igazolja a mezőgazdasági termelő. Ebben az esetben, ha az egyéb feltételek teljesülnek, akkor az adott támogatási jogcím esetében igényelt terület azon részére támogatható, amelyen az előírt mennyiségű minősített szaporítóanyag felhasználása igazolt. A terület fennmaradó része vonatkozásában az MVH túligénylést fog megállapítani, függetlenül attól, hogy a területen az adott növény megtalálható-e vagy sem. (Pl. Ha 2 hektár brokkoli után kíván a termelő támogatást igénybe venni, de az elvárt legalább 2x palánta = db palánta helyett csak db-ot tud igazolni a termelő, akkor csak (40.000/ =) 1,33 ha után veheti igénybe a támogatást, és 0,66 ha hektár túligénylésnek minősül.) 3. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez A zöldségnövények jegyzéke, valamint minimális hektáronkénti vetőmag, palánta, hagyma, és dugvány értékei 1 A B C D E F G Hajtatás Szántóföldi termesztés esetén esetén Min. Ezermag- Min. hagyma, Min. Min. Min. vetőmag tömeg fokhagymagerezd db/ha db/ha db/ha dugvány palánta, palánta, db/ha gramm db/ha Zöldségnövény megnevezése 2 Dinnye Tökre oltott dinnye Sárgadinnye Karfiol Brokkoli

7 3 1 A B C D E F G Hajtatás Szántóföldi termesztés esetén esetén Min. Ezermag- Min. hagyma, Min. Min. Min. vetőmag tömeg fokhagymagerezd db/ha db/ha db/ha dugvány palánta, palánta, db/ha gramm db/ha Zöldségnövény megnevezése 7 Bimbóskel Fejes káposzta Kelkáposzta Vöröskáposzta Karalábé Kínai kel Zeller , Póréhagyma Fokhagyma (tavaszi 15 és őszi vetésű) Csemegehagyma Vöröshagyma vetőmag Vöröshagyma dughagyma 19 Lilahagyma Metélőhagyma Fejes saláta Endívia Spárga Petrezselyemgyökér , Petrezselyem levél Egyéb petrezselyem , Rebarbara Édeskömény Paradicsom Uborka Padlizsán (Tojásgyümölcs) 32 Tök Főzőtök Sütőtök Káposztatök Spárgatök Csillagtök/patiszon Cukkini Paprika Fűszerpaprika

8 4 1 A B C D E F G Hajtatás Szántóföldi termesztés esetén esetén Min. Ezermag- Min. hagyma, Min. Min. Min. vetőmag tömeg fokhagymagerezd db/ha db/ha db/ha dugvány palánta, palánta, db/ha gramm db/ha Zöldségnövény megnevezése 41 Sárgarépa , Cékla Feketegyökér Retek Torma Pasztinák Megjegyzés: 1 A palánta minősítésnél a dinnyére vonatkozó szaporítóanyag előírásoknak kell megfelelni. 2 A vetőmag vagy a dughagyma minősítésnél a vöröshagymára vonatkozó szaporítóanyag előírásoknak kell megfelelni. 3 A vetőmag vagy a palánta minősítésnél a tökre 4 vonatkozó szaporítóanyag előírásoknak kell megfelelni. A vetőmag minősítésnél a petrezselyemgyökérre vonatkozó szaporítóanyag előírásoknak kell megfelelni.

9 1 Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött ipari zöldségnövény termesztés támogatásáról 1. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. mellékletében nevesített ipari zöldségnövény után igénybe vett támogatást esetében a támogatható területnek legalább egy hektárnak kell lennie. 2. Az ipari feldolgozás céljára termesztett zöldségnövény termesztés támogatásának igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely a) a rendelet 4. melléklete szerinti ipari zöldségnövényt termeszt, b) legalább a rendelet 4. mellékletében meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyagot az általa a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a szaporítóanyag beszerzését a rendelet szerint igazolja, és c) a sóska és a spenót kivételével, a növényállományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig megőrzi, d) a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrához kapcsolódóan naprakész (9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti) gazdálkodási naplót vezet. 3. Ha a gazdálkodási napló adatai nem támasztják alá az adott támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesülését, úgy az adott terület vonatkozásában a mezőgazdasági termelő támogatási jogosultsága nem állapítható meg, így nem lesz jogosult a támogatásra. 4. A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag beszerzése esetén annak beszerzését a) saját nevére szóló érvényes számlával, a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatával, és/vagy b) termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla esetén ba) a vásárolt minősített szaporítóanyagról a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla másolatával, bb) a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatával, bc) a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződéssel, és bd) a termeltető vagy termelői csoport által a mezőgazdasági termelő részére átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentummal igazolja. 5. A támogatási kérelemhez csatolni kell a) a minősített szaporítóanyag használatát igazoló számla és vetőmagcímke másolatát, valamint b) a ha szükség van rá, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentum másolatát, vagy, ha a mezőgazdasági termelő saját előállítású, minősített szaporítóanyagot használ, a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolatát.

10 2 6. Amennyiben a kötelezően csatolandó számla, vetőmagcímke, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentum, vagy minősítő bizonyítvány másolatán darabszám nem, csak a vetőmag tömege szerepel, akkor a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. mellékletében található átváltási tényezővel kell kiszámolni a minimálisán szükséges szaporító anyag meglétét. 7. Előfordulhat, hogy a támogatás igénybevételéhez szükséges minimális minősített szaporítóanyagnál kisebb mennyiség felhasználását igazolja a mezőgazdasági termelő. Ebben az esetben, ha az egyéb feltételek teljesülnek, akkor az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt terület azon részére támogatható, amelyen az előírt mennyiségű minősített szaporítóanyag felhasználása igazolt. A terület fennmaradó része vonatkozásában az MVH túligénylést fog megállapítani, függetlenül attól, hogy a területen az adott növény megtalálható-e vagy sem. (Pl. Ha 2 hektár csemegekukorica után kíván a termelő támogatást igénybe venni, de az elvárt legalább 2x db = db minősített vetőmag helyett csak db-ot tud igazolni a termelő, akkor csak ( / = ) 1,41 ha után veheti igénybe a támogatást, míg 0,59 ha esetében túligénylést fognak megállapítani.) 4. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez Az ipari zöldségnövények jegyzéke és minimális hektáronkénti vetőmag értékei A B C 1 Ipari zöldségnövény Min. vetőmag Ezermagtömeg megnevezése darab/ha gramm 2 Sóska Spenót Zöld-, kifejtőborsó (tavaszi és őszi vetésű) Cukorborsó Szárazbab Zöldbab Pattogatni való kukorica Csemegekukorica Megjegyzés: 1 A vetőmag minősítésnél a zöldbabra vonatkozó szaporítóanyag előírásoknak kell megfelelni

11 1 Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött gyümölcstermesztés termesztés támogatásáról 1. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. mellékletében nevesített gyümölcs ültetvény után igénybe vett támogatás esetében a támogatható területnek kultúránként legalább 0,3 hektárnak kell lennie. (Fontos, hogy a teljes támogatásra jogosult területe az 1 hektárt elérje.) 2. Gyümölcstermesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, a) aki vagy amely a rendelet 5. melléklet szerinti gyümölcsöt termeszti, b) akinek vagy amelynek a támogatási kérelemmel érintett ültetvénye eléri a rendelet 5. mellékletében meghatározott telepítéskori, hektáronkénti minimális tőszámot, c) az egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján az alábbi feltételek közül bármely kettőt teljesíti: ca) az ültetvény a rendelet 5. mellékletében meghatározott életkort nem haladja meg, cb) fix, telepített öntözés megléte, cc) ültetvény esetében 85%-os tőszámbeállottság, és d) a b c) pontban foglalt feltételek teljesítéséről nyilatkozik. 3. A területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a mezőgazdasági termelő megkeresésére, vagy a mezőgazdasági termelő kérelme alapján az MVH megkeresésére, a megkereséstől számított kilencven napon belül az ültetvény telepítéskori tőszámára és a vállalt két feltétel teljesüléséről hatósági bizonyítványt állít ki. A bizonyítványt a földművelésügyi igazgatóság egyidejűleg megküldi a mezőgazdasági termelő és az MVH részére. Fontos, hogy a támogatás csak azoknak a termelőknek kerül kifizetésre, ahol a szükséges három feltétel teljesülését földművelésügyi igazgatóság igazolja. A földművelésügyi igazgatóság megkeresését legkésőbb tárgyév június 30-áig lehet megtenni. 4. A földművelésügyi igazgatóság a hatósági bizonyítvány kiállítása során a meglévő állami adatbázisok adatainak felhasználásával és helyszíni szemle alapján is megállapíthatja a támogatási feltételek teljesülését, melynek keretében igénybe veheti a NAK falugazdászhálózatának közreműködését is. 5. A hektáronkénti minimális tőszám meghatározásánál a telepítési engedélyben meghatározott tőszámot kell figyelembe venni. Ha ez az adat nem áll rendelkezésre, akkor a rendelet szerinti hatósági bizonyítvány kiállításakor a területen meghatározó térállás szerint számított tőszámot kell használni. A jogcímmel összefüggő fogalommagyarázat

12 2 fix, telepített öntözés: nem áttelepíthető, adott táblára, parcellára méretezett, szilárd burkolattal ellátott nyomás, illetve szivattyú központhoz csatlakozó földalatti fő- és osztóvezetékek, felszíni vagy felszín feletti, illetve lombkorona szintben rögzített szárnyvezetékek kiépítésével létrehozott, nem kiegészítő öntözést biztosító öntözéses technológia;; tőszámbeállottság: a tárgyévben az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt területen a termés hozatalára képes egyedek és a telepítési engedélyben meghatározott tőszám szerinti egyedek telepítési engedély hiányában a területen meghatározó térállásra jellemző tőszám alapján számított egyedek aránya. 5. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez A gyümölcsök jegyzéke, valamint minimális hektáronkénti tőszámának és az ültetvény maximális életkorának értéke A B C 1 Gyümölcsök megnevezése Min. tő/ha Max. életkor 2 Földieper (szamóca) év 3 Piros ribiszke év 4 Egyéb ribiszke év 5 Piros ribiszke törzses oltvány év 6 Málna év 7 Piszke év 8 Piszke törzses oltvány év 9 Szeder év 10 Tüske nélküli szeder év 11 Yosta (rikö) év 12 Homoktövis év 13 Fekete bodza év 14 Egyéb bodza év 15 Alma év 16 Körte év 17 Birs év 18 Őszibarack év 19 Nektarin év 20 Sárgabarack év 21 Meggy év 22 Cseresznye év 23 Szilva év 24 Naspolya év

13 3 A B C 1 Gyümölcsök megnevezése Min. tő/ha Max. életkor 25 Dió év 26 Mogyoró év 27 Mandula év 28 Szelídgesztenye év

14 1 Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatásáról 1. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. mellékletében nevesített szemes fehérjetakarmány-növény után igénybe vett támogatás esetében a támogatható területnek legalább egy hektárnak kell lennie. 2. Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely a) a rendelet 6. melléklete szerinti szemes fehérjenövényt termeszt, b) szója, lóbab, édes csillagfürt termesztése esetén 1t/ha, szárazborsó, csicseriborsó, takarmányborsó, mezei borsó termesztése esetén 2t/ha minimális hozamot igazoltan elér, és c) legalább a rendelet 6. mellékletében meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyagot használ, a szaporítóanyag beszerzését a rendelet szerint igazolja, illetve d) mezei borsó termesztés esetén minimális mennyiségű szaporítóanyag felhasználásáról nyilatkozik, a felhasznált mennyiséget a gazdálkodási naplóban rögzíti, és annak másolatát tárgyév július 31-ig az MVH részére megküldi, d) a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrához kapcsolódóan naprakész (9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti) gazdálkodási naplót vezet. 3. A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag beszerzése esetén annak beszerzését a) saját nevére szóló érvényes számlával, a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatával, illetve b) termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla esetén ba) a vásárolt minősített szaporítóanyagról a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla másolatával, bb) a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatával, bc) a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződéssel, és bd) a termeltető vagy termelői csoport által a mezőgazdasági termelő részére átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentummal igazolja. 4. A támogatási kérelemhez csatolni kell a) a minősített szaporítóanyag használatát igazoló számla és vetőmagcímke másolatát, valamintb) ha szükség van rá, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentum másolatát, vagy, ha a mezőgazdasági termelő saját előállítású, minősített szaporítóanyagot használ, a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolatát. 5. A rendelet szerinti minimális hozam meglétét a gazdálkodási napló mellett a mezőgazdasági termelő az általa a szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatására jogosult területen termelt szemes fehérjetakarmány-növények

15 2 a) betárolása esetén a rendelet 9. melléklete szerinti tárolási naplóval vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentummal, b) a betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén a számlával vagy felvásárlási jeggyel igazolja. 5. A minimális hozamot igazoló dokumentumok másolatát a mezőgazdasági termelő köteles a betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb tárgyév november 1-jéig az MVH részére megküldeni. 6. Ha a gazdálkodási napló adatai nem támasztják alá az adott támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesülését, úgy az adott terület vonatkozásában a mezőgazdasági termelő nem lesz jogosult a támogatásra. 8. Előfordulhat, hogy a támogatás igénybevételéhez szükséges minimális minősített szaporítóanyagnál kisebb mennyiség felhasználását igazolja a mezőgazdasági termelő. Ebben az esetben, ha az egyéb feltételek teljesülnek, akkor az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt terület azon részére támogatható, amelyen az előírt mennyiségű minősített szaporítóanyag felhasználása igazolt. A terület fennmaradó részére az MVH túligénylést fog megállapítani, függetlenül attól, hogy a területen az adott növény megtalálható-e vagy sem. (Pl. Ha 2 hektár szójabab után kíván a termelő támogatást igénybe venni, de az elvárt legalább 2x70 kg=140kg minősített vetőmag helyett csak 105 kg-ot tud igazolni a termelő, akkor csak (105/70 =) 1,5 ha után veheti igénybe a támogatást, míg 0,5 ha esetében túligénylést fognak megállapítani.) 6. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez A szemes fehérjetakarmány-növények jegyzéke és minimális hektáronkénti vetőmag értékei A B 1 Szemes fehérjetakarmány-növény megnevezése Min. vetőmag kg/ha 2 Szójabab 70 3 Szójabab vetőmag célra 70 4 Lóbab 170 Édes csillagfürt mag (fehér, sárga vagy 5 kék virágú) 100 Csillagfürt takarmánycélra (fehér, sárga 6 vagy kék virágú) 100 Csillagfürt zöldtrágyázásra (fehér, sárga 7 vagy kék virágú) Száraz (sárga) borsó Csicseri borsó Takarmányborsó (tavaszi és őszi vetésű) 170

16 11 Mezei borsó 100 3

17 Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatásáról 1. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 7. mellékletében nevesített szálas fehérjetakarmány-növény után igénybe vett támogatást esetében a támogatható területnek legalább egy hektárnak kell lennie. 2. Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely a) a rendelet 7. melléklete szerinti szálas fehérjenövényt termeszt, b) a tárgyévben megvalósuló telepítés vagy felülvetés esetén a rendelet 7. mellékletében meghatározott tömegű hektáronkénti minimális szaporítóanyagot, vagy a minimális csíraszámot biztosító mennyiségű szaporítóanyagot az általa a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a szaporítóanyag beszerzését a rendelet szerint igazolja, és c) a többéves művelésre alkalmas kultúra a támogatási kérelemében bejelentett tábla legalább 80%-án összefüggő állományként jelen van, d) a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrához kapcsolódóan naprakész (9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti) gazdálkodási naplót vezet. 3)Csak olyan területen, azon a területnagyságon kell a minimális szaporítóanyag felhasználását igazolni, ahol új vetés vagy felülvetés történik. Azokon a területeken, ahol korábbi évek telepítéséből származó kultúra található, ez nem szükséges. Így ha a rendelet által meghatározott egyéb feltételek teljesülnek a korábbi években telepített kultúrát tartalmazó területeken is igénybe lehet venni a termeléshez kötött támogatást azzal, hogy az első vetés évét és az első vetéssel érintett terület nagyságát az egységes kérelemben meg kell adni (ellenkező esetben a mentesség nem áll fenn. 4. A szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételének további feltétele, hogy a) a fehérjetakarmány-növény állományban a rendelet 7. mellékletében önállóan nem keverék formájában nevesített fajok keveréken belüli vetőmag aránya meghaladja az 50%-ot, és b) a mezőgazdasági termelő az őszi telepítésű kultúrák kivételével a két- vagy többéves művelésre alkalmas kultúrák esetében (ezt a mellékletbe *-gal jelöltük) a szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénylésének első évében június 1-jéig egyszeri, ha az állomány már többévesnek minősül, illetve a szálas fehérjetakarmánynövény termesztés támogatás igénylésének a további éveiben tárgyév július 1-ig legalább kétszeri kaszálást végezzen. 5. Ha a mezőgazdasági termelő olyan tábla után nyújt be szálas fehérjetakarmány-növény termesztésre vonatkozó támogatási kérelmet, amelyen azonos kultúrához tartozó növény

18 2 szaporítóanyagával tárgyévben felülvetés valósul meg, akkor a támogatási kérelemben a felülvetéssel érintett teljes terület tényleges vagy várható nagyságát és a felülvetés évét numerikusan jelölnie kell. Ez azért fontos, hogy az MVH pontosan tudja, hogy mekkora terület után kell a minősített szaporítóanyag felhasználását ellenőriznie. 6. Ha a gazdálkodási napló adatai nem támasztják alá az adott támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesülését, úgy az adott területre vonatkozóan a mezőgazdasági termelő nem lesz jogosult a támogatásra. 6. A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag beszerzése esetén annak beszerzését a) saját nevére szóló érvényes számlával, a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatával, illetve b) termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla esetén ba) a vásárolt minősített szaporítóanyagról a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla másolatával, bb) a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatával, bc) a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződéssel, és bd) a termeltető vagy termelői csoport által a mezőgazdasági termelő részére átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentummal igazolja. 7. A támogatási kérelemhez csatolni kell a) a minősített szaporítóanyag használatát igazoló számla és vetőmagcímke másolatát, valamint b) ha szükség van rá, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentum másolatát, vagy, ha a mezőgazdasági termelő saját előállítású, minősített szaporítóanyagot használ, a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolatát. 8. Előfordulhat, hogy a támogatás igénybevételéhez szükséges minimális minősített szaporítóanyagnál kisebb mennyiség felhasználását igazolja a mezőgazdasági termelő. Ebben az esetben ha az egyéb feltételek teljesülnek, akkor az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt terület azon részére támogatható, amelyen az előírt mennyiségű minősített szaporítóanyag felhasználása igazolt. A terület fennmaradó része vonatkozásában az MVH túligénylést fog megállapítani, függetlenül attól, hogy a területen az adott növény megtalálható-e vagy sem. (Pl. Ha 2 hektár lucerna után kíván a termelő támogatást igénybe venni, de az elvárt legalább 2x 15 kg = 30kg minősített vetőmag helyett csak 20 kg-ot tud igazolni a termelő, akkor csak (20/15 =) 1,33 ha után veheti igénybe a támogatást, míg 0,66 ha esetében túligénylés kerül megállapításra.)

19 3 7. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez A szálas fehérjetakarmány-növények jegyzéke, valamint minimális hektáronkénti vetőmag, palánta és gumó értékei A B C D E 1 Szálas fehérjetakarmánynövény megnevezése Min. vetőmag kg/ha Min. csíraszám db/m 2 Min. palánta, db/ha Min. gumó - kg/ha 2 Lucerna széna* Lucerna erjesztett takarmány* Lucerna zöldtakarmány* Komlós lucerna* Sárkerep lucerna* Tarkavirágú lucerna* Takarmánylucerna (vetőmag 8 célra) Bíborhere* Bíborhere (vetőmag célra) Fehérhere* Fehérhere(vetőmag célra) Korcshere* Korcshere (vetőmag célra) Vöröshere* Vöröshere (vetőmag célra) Alexandriai here* Alexandriai here (vetőmag 18 célra) Legány féle keverék búza vagy rozs: 60, szöszös bükköny vagy pannonbükköny: 80 és bíborhere Borsós kukoricacsalamádé kukorica 40 borsó Borsós napraforgó-csalamádé - napraforgó: borsó: Szarvaskerep* Baltacím, takarmánybaltacím* 24 Baltacím, takarmánybaltacím (vetőmag célra) hámozott vetőmagból 95 kg hámozatlanból 145 kg. hámozott vetőmagból:

20 4 1 A B C D E Min. Min. Min. vetőmag csíraszám palánta, db/ha kg/ha db/m 2 Szálas fehérjetakarmánynövény megnevezése hámozatlan vetőmagból: 145 Min. gumó - kg/ha Takarmány- (tavaszi) 25 bükköny Szöszösbükköny* Pannonbükköny* Szöszös bükköny (vetőmag 28 célra) Rozsos szöszösbükköny - 30 Őszi búzás pannon bükköny - rozs: 200 szöszös bükköny: 300 búza: 300 pannon bükköny: Átnőttlevelű szilfium* Keleti kecskeruta Lósóska Csicsóka* Megjegyzés: * Többéves művelésre alkalmas kultúra

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 Budapest, 2015. január 30. KAP I. termeléshez kötött támogatás önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret 13%-a (évente közel

Részletesebben

Termeléshez kötött támogatások 2015-

Termeléshez kötött támogatások 2015- Termeléshez kötött támogatások 2015-2020 Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2015. február 27. A mezőgazdasági termelés szerkezete 2014-ben*

Részletesebben

Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött zöldségnövény termesztés támogatásáról

Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött zöldségnövény termesztés támogatásáról Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött zöldségnövény termesztés támogatásáról 1. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. mellékletében nevesített zöldségnövény

Részletesebben

Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról

Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról A 2015-től érvényes Közös Agrárpolitikában (KAP) megjelenő számos újdonság között meghatározó és Magyarország számára kiemelt jelentőségű

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 58. szám 5445 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 20/2015. (IV. 27.) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról

Részletesebben

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 Potori Norbert Martonvásár, 2014. szeptember 25. Magyarország KAP pénzügyi kerete 2016-2020 (pénzügyi év) + 15% Pillérek közötti átcsoportosítás -15%

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2679 A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról

Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról 2016-tól a Vidékfejlesztési Program keretében vehető igénybe a mezőgazdasági

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Szentirmay Zoltán Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 A 2014-2020

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020)

Részletesebben

Melléklet a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez

Melléklet a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez Melléklet a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez 4. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez Az ügyfél gazdálkodás körülményeinek a támogatás ismételt igénybevételére jogosító változásai A

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. T A R T A L O M. 9. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény

LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. T A R T A L O M. 9. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény LXV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. november 9. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 9. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény A földművelésügyi miniszter közleménye a szántóföldi növények,

Részletesebben

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal II. számú melléklet célprogramonként, hasznosítási okkal szántóföldi célprogram-csoport célprogramjaihoz Szántóföldi célprogram, Tanyás gazdálkodás célprogram, Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram,

Részletesebben

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet 24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer - maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22. ) EüM - FVM együttes rendelet

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2679 A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet. A 2009.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet. A 2009.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009 Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2009 Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram-csoport: 01 Alapszintű szántóföldi növénytermesztés AGF08, AGF09,

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

1. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez . számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez 3. számú melléklet a 6/2009. (V. 4.) FVM rendelethez Pontozási szempontok szántóföldi célprogramok esetén Értékelés/ellenırzés módja A támogatási

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Dr. Gyuricza Csaba elnök Budapest, 2015. november 17. A sikeres szójatermesztés sarkalatos pontjai Rendelkezésre álló termőhely alkalmassága

Részletesebben

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem 2015 Egységes Kérelem felületén beadandó kérelmek 37 jogcím kerül megjelenítésre az 2015. évi EK felületen 1. Közvetlen Támogatások: Alap támogatás (SAPS), Zöldítés,

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020 Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020 Dr. Weisz Miklós AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda www.agrion.hu Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót,

Részletesebben

EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014

EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014 EMVA KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK (KAT) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2014 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz

Részletesebben

Fodor Zoltán Takács Attila Termeléshez kötött támogatások. Székesfehérvár, 2014.11.27.

Fodor Zoltán Takács Attila Termeléshez kötött támogatások. Székesfehérvár, 2014.11.27. Fodor Zoltán Takács Attila Termeléshez kötött támogatások Székesfehérvár, 2014.11.27. 2 az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon KAP I. pillér közvetlen támogatások (uniós forrás) - FM

Részletesebben

Ökológiai szántóföldi növénytermesztés (ac) Integrált szántóföldi növénytermesztés (aa) szántóföldi növényt. vadlúd- és daru véd éh fejl.

Ökológiai szántóföldi növénytermesztés (ac) Integrált szántóföldi növénytermesztés (aa) szántóföldi növényt. vadlúd- és daru véd éh fejl. Integrált szántóföldi növénytermesztés (aa) Tanyás gazdálkodás (ab) Ökológiai szántóföldi növénytermesztés (ac) szántóföldi növényt. túzok éh fejl.vegyes szf (ad1) szántóföldi növényt. vadlúd- és daru

Részletesebben

Csatolt dokumentumok: Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2008

Csatolt dokumentumok: Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre 2008 Az ÚMVP Irányító Hatóságának 23/2008. (IV. 4.) közleményea 2007/2008. gazdálkodási évben az agrár-környezetgazdálkodási támogatás keretében igénybe vehető célprogram-specifikus hasznosítási kódokról A

Részletesebben

rendelete Általános rendelkezések

rendelete Általános rendelkezések A földművelésügyi miniszter /2014. ( ) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.

Részletesebben

Csatolt dokumentum: Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre (PDF)

Csatolt dokumentum: Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok listája és termeszthető növények köre (PDF) Az ÚMVP Irányító Hatóságának 18/2009. (IV. 23.) közleménye a 2008/2009. gazdálkodási évben az agrár-környezetgazdálkodási támogatás keretében igénybe vehető célprogram-specifikus hasznosítási kódokról

Részletesebben

77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 1. oldal 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.)

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ év FŐLAP - A GAZDÁLKODÓ ADATAI. Kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a gazdálkodó adataitól) cím:

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ év FŐLAP - A GAZDÁLKODÓ ADATAI. Kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a gazdálkodó adataitól)  cím: GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ 20. év FŐLAP - A GAZDÁLKODÓ ADATAI Név: Gipsz Jakab 2 Cégforma: őstermelő Cím (helység, irányítószám közterület neve, száma): Tarlópuszta, Tanya. Telefonszám: /222 MVH által kiadott

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ gazdálkodási év A termeléshez kötött közvetlen támogatást igénylők számára.

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ gazdálkodási év A termeléshez kötött közvetlen támogatást igénylők számára. Gazdálkodási napló formai és tartalmi követelményei. melléklet a /0. (III..) FM rendelethez GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ gazdálkodási év A termeléshez kötött közvetlen támogatást igénylők számára. Főlap a GAZDÁLKODÓ

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Baliné Seléndy Eszter Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár Alexandra Nagy

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Kránitz Lívia Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020) 1.

Részletesebben

9/2015. (III. 13.) FM rendelet. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9/2015. (III. 13.) FM rendelet. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.21. - 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2014. május 30. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET B TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG BNKNE/2016/B/1 SZÁMÚ KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás VP3-17.1.1-16

Részletesebben

A évi területalapú támogatások értékelése Dr. Feldman Zsolt

A évi területalapú támogatások értékelése Dr. Feldman Zsolt A 2016. évi területalapú támogatások értékelése Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2016. augusztus 22. Agrártámogatások millió forint

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2015. május 29. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez 1. Az R. 1. ú melléklete 3. acetamiprid hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték előírásokkal egészül ki: [Sor 3. acetamiprid] endívia *5 petrezselyemlevél

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2016. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

1. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

1. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 38. szám 1741 A földművelésügyi miniszter 13/2017. (III. 17.) FM rendelete az egyes közvetlen támogatásokat és az ahhoz kapcsolódó egyéb támogatásokat szabályozó miniszteri

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015

ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015 ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015 Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat - az ügyfél választása szerint - elektronikus úton vagy papír alapon, postai úton kell

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás igénybevételéről I. Jogszabályi alap

Részletesebben

Kötelező termesztésben tartási idő

Kötelező termesztésben tartási idő 1. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez Támogatásban részesíthető ültetvény fajok Faj Maximális fajlagos telepítési költségek (ezer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ

TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ TÁJÉKOZTATÓ A 2016. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS (SAPS); A TERMELÉSHEZ KÖTÖTT KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK és a DOHÁNY

Részletesebben

Elektronikus úton vagy papír alapon benyújtandó dokumentumok

Elektronikus úton vagy papír alapon benyújtandó dokumentumok Elektronikus úton vagy papír alapon benyújtandó dokumentumok Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat - az ügyfél választása szerint - elektronikus úton vagy papír alapon, postai úton kell benyújtani, az

Részletesebben

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület,

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT

A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT ÁRU MEGNEVEZÉSE SZÁRMAZÁS MÉRET NETTÓ ÁR KISZ. ZÖLDSÉGEK: Kaliforniai paprika

Részletesebben

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és az egészségügyi miniszter /2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről

143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló

Részletesebben

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet Magyar joganyagok - 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes 1. oldal területalapú támo 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29.

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29. A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon Tikász Ildikó Edit Budapest, 2016. szeptember 29. Tartalom 1. Száraz hüvelyesek jelentősége 2. Termelési mutatók

Részletesebben

Zöldségnövények csoportosítása. Zöldségfélék fogalma

Zöldségnövények csoportosítása. Zöldségfélék fogalma Zöldségfélék fogalma A zöldségfélék lágyszárú, intenzív mővelést kívánó, nyersen vagy feldolgozva emberi táplálékul szolgáló, nagy biológiai értékő, sok vitamint, ásványi sót, íz- és zamatanyagokat tartalmazó

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről

a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2011. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2013. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Császár Alexandra

Részletesebben

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó

Részletesebben

Komplex Záróvizsga tételek

Komplex Záróvizsga tételek Komplex Záróvizsga tételek Mezőgazdasági mérnök szak (főiskolai) Növénytermesztési és kertészeti szakirány 1. Az őszi búza termesztése - az őszi búza betakarítás gépesítése 2. Őszi árpa termesztése - szemes

Részletesebben

A szolnoki gazda fórumon feltett szakmai kérdések válaszai

A szolnoki gazda fórumon feltett szakmai kérdések válaszai A szolnoki gazda fórumon feltett szakmai kérdések válaszai 1. EGYSZERŰSÖDIK-E A GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ FORMÁJA? A 2017. évi egységes kérelem beadásakor az igényelt jogcímek esetében nem csökkennek a jogosultság

Részletesebben

19/2014. (X. 29.) FM rendelet. 1. Általános rendelkezések

19/2014. (X. 29.) FM rendelet. 1. Általános rendelkezések 1 / 7 2015-01-21 11:25 A jogszabály mai napon (2015.I.21.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 19/2014. (X. 29.) FM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott

Részletesebben

Csatolt dokumentumok: A 2009/2010. gazdálkodási évben a kedvezőtlen adottságú területek támogatás keretében igénybe vehető hasznosítási kódok

Csatolt dokumentumok: A 2009/2010. gazdálkodási évben a kedvezőtlen adottságú területek támogatás keretében igénybe vehető hasznosítási kódok Az ÚMVP Irányító Hatóságának 23/2010. (IV. 15.) közleménye a 2009/2010. gazdálkodási évben a kedvezőtlen adottságú területek támogatás keretében igénybe vehető hasznosítási kódokról Az "Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Dr. Bárczay András. A biztosítás működési alapjai és alkalmazásuk a mezőgazdasági kockázatok biztosításában

Dr. Bárczay András. A biztosítás működési alapjai és alkalmazásuk a mezőgazdasági kockázatok biztosításában Dr. Bárczay András A biztosítás működési alapjai és alkalmazásuk a mezőgazdasági kockázatok biztosításában A biztosítótársaság terméke A biztositó társaság terméke a kockázatvállalás, tevékenysége a kockázat

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

1. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez

1. melléklet a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelethez 1. melléklet a 35/010. (IV. 9.) FVM rendelethez A B C D E F G H I J K Maximális Kötelező Elvárt Legkisebb Legkisebb Ültetvény Intenzív ültetvény Öntözési követelmények fajlagos termesztésb hozamok a támogatható

Részletesebben

29/2010. (III. 30.) FVM

29/2010. (III. 30.) FVM 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó

Részletesebben

34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet

34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2010. évi

Részletesebben

5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről

5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. (11)

Részletesebben

75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. október 16.-i állapot) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások

Részletesebben

1) Kérdés: Hány szállítással kell számolni hetente, szállítási pontonkénti bontásban? Válasz: A csatolt táblázat szerint.

1) Kérdés: Hány szállítással kell számolni hetente, szállítási pontonkénti bontásban? Válasz: A csatolt táblázat szerint. Tárgy: 1. sz. kiegészítő tájékoztatás Tisztelt Gazdasági Szereplő! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő által indított Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 143/2011. (XII. 23.) VM rendelete a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl

A vidékfejlesztési miniszter 143/2011. (XII. 23.) VM rendelete a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl 38930 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 158. szám A vidékfejlesztési miniszter 143/2011. (XII. 23.) VM rendelete a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl A mezõgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2015. (VIII. 8.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2015. (VIII. 8.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2015. (VIII. 8.) MVH közleménye az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedés keretében a műveletek

Részletesebben

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2016. (2016.01.25.) számú KÖZLEMÉNYE A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű

Részletesebben

kertésznaptár gyerekeknek

kertésznaptár gyerekeknek kertésznaptár gyerekeknek 2014 Január 1 2 3 4 5 Újév 6 7 8 9 10 Madáretető feltöltése 11 12 Hólapátolás 13 14 15 16 17 Tárolt hagymák, gumók ellenőrzése Vastag hóréteg leverése az ágakról 20 21 22 23 24

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2007. március 30. - 1 - Írta: Baliné Seléndy Eszter Bánfi Brigitta Bauer Lea

Részletesebben

ZÖLDSÉGFÉLÉK SZAPORÍTÁSA ANYAGCSERE. előnevelési praktikák. 2014 06 24. Vágvölgyi Erika

ZÖLDSÉGFÉLÉK SZAPORÍTÁSA ANYAGCSERE. előnevelési praktikák. 2014 06 24. Vágvölgyi Erika ZÖLDSÉGFÉLÉK SZAPORÍTÁSA előnevelési praktikák ANYAGCSERE 2014 06 24. Vágvölgyi Erika Egyéves egynyári növény: lágyszárú, egy év alatt csírázik, virágzik, termésérés után elpusztul. (kukorica, borsó, karfiol,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 28/2007. (IV.20.) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 28/2007. (IV.20.) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 28/2007. (IV.20.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2007. évi igénybevételével

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 14. szám 767

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 14. szám 767 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 14. szám 767 A vidékfejlesztési miniszter 4/2012. (II. 7.) VM rendelete a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia

Részletesebben