REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII."

Átírás

1 REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE Soli Deo Gloria Kórus Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara (Nagyvárad) Dunántúli Református Kántorképzô Énekkara Ceglédi Sztárai Mihály Vegyeskar Szegedi Kis Kórus Pozsonyi úti Hálaadás Kórus Firesz Cantate Domino Kórus (Felvidék) Tiszáninneni Református Egyházkerület Cantus Firmus Énekkara Kálvin Kórus Beregszászi Magyar Református Gyülekezet Kamarakórusa Nagykovácsi Református Kórus KARNAGYOK: Arany János, Berkesi Boglárka, Cseri Zsófia, Hoppál Péter Közremûködik: Cantores Ecclesiae rézfúvós együttes ORGONA: VARGA LÁSZLÓ HANGLEMEZFELVÉTEL MÛVÉSZETEK PALOTÁJA Bartók Bartók Béla Béla Nemzeti Nemzeti Hangversenyterem Hangversenyterem JÚLIUS JÚLIUS 3., 3., PÉNTEK PÉNTEK 19:30 19:30 Jegyek kaphatók 1800, 2400, 2700 és 3750 Ft áron a STEREO KFT. üzletében (1114 Budapest, Bartók Béla út 59.) és a Concert & Media jegypénztáraiban

2 VI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL JÚNIUS ÜNNEPI KÖNYVHÉT és PAPÍRVARÁZS FESZTIVÁL a Ráday utcában 18 ÓRÁTÓL INGYENES KONCERTEK A RÁDAY UTCÁBAN A fesztivál védnökei: Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, Dr. Szabó István püspök, Dr. Gegesy Ferenc polgármester

3 VI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL RZF KULTUCCA Köszöntô A Református Zenei Fesztivál 2009-ben hatodik alkalommal kerül megrendezésre Budapesten, a ferencvárosi Ráday utcában. A Bakáts teret mélygarázs építés miatt lezárták, így a Református Zenei Fesztivál visszaköltözik oda, ahol 6 évvel ezelôtt indult: a Ráday u. 28. Kinizsi utca által határolt szakaszra. Fesztiválunkat együtt rendezzük az ÜNNEPI KÖNYVHÉT és a PAPÍRVARÁZS Fesztiválokkal. Az ide látogató vendégek irodalmi, zenei, képzômûvészeti, rézkarc-mûvészeti, biblia-múzeumi élményben részesülhetnek. A Református Énekek hangversenyek és a Református Zenei Fesztiválok is ugyanazt a szándékot és gondolatot hordozzák: megôrizni, megmutatni református zenei kincsünket, kultúránkat a jelen és az utókor számára. A tradicionális egyházi zsoltárok, énekek, kórusmûvek és hangszeres darabok mellett lehetôség nyílik népzenei gyökereink és a mai modern zenei megfogalmazások bemutatására is. Az iskolai és gyülekezeti kórusok mellett az idén is meghívást kaptak a legismertebb elkötelezett együttesek, mint a Musica Historica, a Misztrál együttes, a Vujicsics együttes, Lovász Irén, Vedres Csaba és a Kairosz Kvartett, Berecz András, Pál István Szalonna, az Invocatio Musicalis, valamint Kiss Ferenc és barátai, akik a KÁLVIN ÉV alkalmából írt MAGYAR KANCIONÁLÉ címû mûvet adják elô. A Református Zenei Fesztivál fontos küldetésének tartja, hogy a Magyarországi Református Egyház nélkülözhetetlen társadalmi, szociális, egészségügyi, irodalmi, oktatási, tudományos, képzômûvészeti és természetesen hitéleti munkáját mutassa be. (MISSZIÓK, BIBLIA MÚZEUM, református ISKOLÁK, KÖNYVKIADÓK) 2009-ben KÁLVIN János születésének 500. évfordulóját ünnepeljük és mi is programokkal tisztelgünk a nagy reformátor elôtt: Kálvin kertje kiállítás, Magyar Kancionálé bemutató, az európai Kálvin-ünnepségekre készült, magyarra fordított új ének hazai ôsbemutatója a MÜPA-ban. Ismét megrendezésre kerülnek a RZF keretén belül a Bódiss Tamás által szervezett EGYHÁZZENEI PROGRAMOK, melyeket e füzetben külön is részletezünk. Hangsúlyos része a programoknak a június 5-ei MÉCSES MENET (zsoltárokkal) a Ráday utcában és az azt követô KÉSÔ ESTI ZENÉS ÁHÍTAT a Kálvin téri református templomban. Debrecen, május 22. a magyar reformátusság történelmi pillanata: az Alkotmányozó Zsinat elfogadja az egységes MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁT. A vendégek által hozott marék föld, az egyesítô menet, a harangzúgás, a szabadtéri úrvacsorás istentisztelet és az egész napos kulturális programok felejthetetlen élményként él minden résztvevôben. A REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. HANGVERSENY JÚLIUS 3-ÁN KERÜL MEGRENDEZÉSRE A MÛVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN. AZ ÚR ISTEN DICSÔSÉGÉRE ELHANGZÓ ZSOLTÁROK ÉS ÉNEKEK HALLGATÁSA ÉS ÉNEKLÉSE KÖZBEN ISMÉT EGY NAGY GYÜLEKEZETTÉ VÁLIK A KÖZÖNSÉG, A 300 FÔS KÓRUS ÉS VALAMENNYI KÖZREMÛKÖDÔ. Budapest, június Böszörményi Gergely 2

4 POLGÁRMESTERI BEKÖSZÖNTÔ Tisztelt Zenekedvelô Látogatók! Idén is különleges eseménynek számít a Belsô-ferencvárosi kulturális hétvégék a Ráday Kultucca rendezvényeinek sorában a Református Zenei Fesztivál. Zsoltárok, igehirdetés, szabadtéri koncert, zenés áhitat, nyilvános közös éneklés, református zeneiskolák növendékeinek hangversenye a programok szinte valószerûtlen gazdagsága és változatossága vonzza ezekben a napokban a hagyományokat és örök értékeket hordozó egyházi zenei kultúra rajongóit a Kálvin és a Bakáts térre, a Ráday utcába és a szomszédos Lónyay utcába. A produkciók némelyike egy-egy gödöllôi és rákospalotai helyszínt is Ferencvároshoz köt ezen a néhány napon. A fellépô zenekarok, mûvészek, zenepedagógusok, egyházi közremûködôk névsorát és listáját látva biztos lehetek abban, hogy értékes élményekkel gyarapodik, aki látogatóként, résztvevôként megtiszteli e háromnapos zenei ünnepet. Örömmel tölt el, hogy Ferencváros Önkormányzata idén is támogatni tudja a Református Zenei Fesztivált, és megtisztelô számomra, hogy dr. Bölcskei Gusztáv és dr. Szabó István püspök urak mellett a rendezvény védnöke lehetek. Dr. Gegesy Ferenc polgármester P olgármesteri beköszöntô 3

5 VI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL JÚNIUS PROGRAMOK JÚNIUS 5. (PÉNTEK) 12:00 Julianna Református Általános Iskola bemutatkozása (Ráday utca) 13:00 Református menet a Ráday utcában 16:00 Ünnepélyes megnyitó (DMREK Díszterem - Ráday u. 28.) km. Benkô István Református Általános Iskola Kórusai 18:00 LOVÁSZ IRÉN (Ráday utca) 20:00 KALÁKA / KÁNYÁDI SÁNDOR (Bakáts téri katolikus templom) (belépôjegyes!!) 21:30 MÉCSES MENET zsoltárénekléssel (Ráday utca) (gyülekezés 21:15-21:30-ig a Ráday-Kinizsi u. sarkán) 22:00 KÉSÔ ESTI ZENÉS ÁHÍTAT (Kálvin téri református templom) Igét hirdet: PÁLL LÁSZLÓ elnök-lelkész, km. MUSICA HISTORICA JÚNIUS 6. (SZOMBAT) 10:00 Egyházi énekek, kórusmûvek tanítása, tanulása nyílt szakmai délelôtt (Lónyay Utcai Református Gimnázium) 15:00 Országos Református Pedagógus-diák Kórus elôadása és NAGY KÖZÖS ÉNEKLÉS (Kálvin téri ref. templom), amely után a református intézmények képviselôi, a kórus tagjai, és a közönség menetben átvonul a Teológia Dísztermébe (Ráday u. 28.) 16:45 INVOCATIO MUSICALIS koncert (Bakáts téri katolikus templom) 18:00 Református zeneiskolák növendékeinek hangversenye (DMREK Díszterem - Ráday u. 28.) 19:00 VUJICSICS (Ráday utca) 20:00 MISZTRÁL (Ráday utca) JÚNIUS 7. (VASÁRNAP) 10:00 ÜNNEPI ZENÉS ISTENTISZTELET (Kálvin téri ref. templ.) Megemlékezés az 500 éve született Kálvin Jánosról. Igét hirdet: KÖNTÖS LÁSZLÓ a Dunántúli Ref. Egyházkerület lelkészi fôjegyzôje Bemutatásra kerül a MAGYAR KANCIONÁLÉ zsoltárok, népénekek 16:00 VEDRES CSABA & KAIROSZ KVARTETT (Bakáts téri katolikus templom) 17:00 BERECZ ANDRÁS (Ráday utca) 18:00 PÁL ISTVÁN SZALONNA" és Bandája (Ráday utca) 18:00 Kálvin téri zenés esték a Kálvin Kórus közremûködésével (Kálvin téri református templom) 19:00 Kerekasztal-beszélgetés BOGÁR LÁSZLÓ közgazdász professzorral A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

6 2009. JÚNIUS 5. (PÉNTEK) RÁDAY UTCA 21:30 MÉCSES MENET zsoltárénekléssel KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM 22:00 KÉSÔ ESTI ZENÉS ÁHÍTAT Igét hirdet: PÁLL LÁSZLÓ elnök-lelkész, közremûködik a MUSICA HISTORICA együttes JÚNIUS 6. SZOMBAT Református ének-zene tanárok, tanítók, diákok, kántorok és karnagyok szakmai napja LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM Az egyházi ének tanítása gyakorlati tapasztalatok, kérdések megvitatása, óravázlatok, zenehallgatási anyag bemutatása megbeszéléssel KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM készülés az énekes délutánra, énekek, kórusmûvek tanulása Országos Református Pedagógus-diák Kórus elôadása és NAGY KÖZÖS ÉNEKLÉS NYILVÁNOS ALKALOM, MELYRE MINDEN ÉRDEKLÔDÔT, KÓRUSTAGOKAT, GYÜLEKEZETI TAGOKAT, FESZTIVÁLRÉSZTVEVÔKET is szeretettel várunk! EGYHÁZZENEI PROGRAMOK Elhangzanak: énekeskönyvi énekek többszólamú feldolgozásai, húsvéti kantáta, bibliai szövegû, egyszerû kórusmûvek a XVI. századtól a XX. századig Közös éneklés: kánon, új ének tanulása, bekapcsolódás az énekkar énekébe Közremûködnek: a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes, valamint a szakmai nap résztvevôi. Zenei vezetô: Bódiss Tamás (a MRE országos egyházzenei elôadója) 5

7 EGYHÁZZENEI PROGRAMOK JÚNIUS 6. SZOMBAT GÖDÖLLÔI REFORMÁTUS TEMPLOM 18:00 ZENÉS ÁHÍTAT Hargita Péter: Az adós szolga - kisoratórium Közremûködik: Gödöllôi Városi Vegyeskar, Gödöllôi Szentháromság Templom Énekkara, Gödöllôi Evangélikus Gyülekezet Énekkara, Gödöllôi Református Gyülekezet Énekkara, Kántor Zsolt orgona és a Talamba Ütôegyüttes DMREK DÍSZTEREM (TEOLÓGIA RÁDAY U. 28.) : református zeneiskolák növendékeinek hangversenyei TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN REFORMÁTUS ISKOLA (Enying) CSOMASZ TÓTH KÁLMÁN REFORMÁTUS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY (Dédestapolcsány) GÁRDONYI ZOLTÁN REFORMÁTUS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA (Biharkeresztes) JÚNIUS 7. VASÁRNAP KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM 10:00 ünnepi zenés istentisztelet Megemlékezés az 500 éve született Kálvin Jánosról. Igét hirdet: KÖNTÖS LÁSZLÓ a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi fôjegyzôje Bemutatásra kerül: Kiss Ferenc MAGYAR KANCIONÁLÉ címû mûve (zsoltárok, népénekek) 18:00 Kálvin téri zenés esték a Kálvin Kórus közremûködésével Vezényel Pálóczy Krisztina Orgonán közremûködik: Bódiss Tamás és Kovács Botond Árpád Zsoltárok Kálvin születésének 500. évében W. Byrd, H. Schütz, J. Haydn, F. Mendelssohn és mások mûvei RÁKOSPALOTA-ÚJVÁROSI REFORMÁTUS TEMPLOM 16:00 zenés áhítat Máté János születésének 75. évfordulóján 6

8 LOVÁSZ IRÉN Lovász Irén az egyik legelismertebb magyar népdalénekes világszerte. Nemcsak énekes, hanem tudományos kutató is, (PhD) akadémiai tudományos fokozattal rendelkezik. Mûsoraiban, elôadásain elônyösen kapcsolódik össze tudományos felkészültsége és énekes elôadói tehetsége. Egy alföldi magyar családban nôtt fel, ahol az éneklés a mindennapok természetes része volt, így az elsô népdalokat szüleitôl tanulta. Szegedi bölcsészhallgatóként indult el elsô népdalgyûjtô útjaira a különbözô magyar lakta vidékekre Magyarországon, Romániában, Horvátországban és Szlovákiában. A népdaléneklésrôl a legtöbbet családjától és terepmunkái során a falusi parasztasszonyoktól tanulta. Együtt dolgozott többek közt Snétberger Ferenccel, Hortobágyi Lászlóval, a Makámmal, Peter Vahi észt zeneszerzôvel, a Teagrass formációval, Kónya Istvánnal és Lôrinszky Attilával is ban neki ítélték oda Magyarországon az Év legjobb énekesnôjének járó emerton-díjat. Lovász Irén utóbbi albumai közül, az Égi hang és a Belsô hang is aranylemez lett. KALÁKA / KÁNYÁDI SÁNDOR Negyven éves zenei és irodalmi tevékenységük alatt a magyar közönség százezreivel ismertették meg versek ezreit, külföldi útjaikra pedig magyar irodalmárok százainak hírét vitték magukkal. A Kaláka együttes elegáns, más muzsikusokkal össze nem téveszthetô zenei tálcán nyújtja a verset a hallgatóknak. Nem ráerôszakolják a maguk szerzeményeit, hanem kimuzsikálják a Gutenberg óta könyvekbe számûzött, szívnémaságra született s ítélt versekbôl a maguk olvasata szerinti eredeti dallamot. Kányádi Sándor Kányádi Sándor a mai magyar költészet egyik legnagyobb alakja. A magyar irodalom közösségi elvû hagyományának folytatója. Az anyanyelv megtartó ereje, az erdélyi kisebbségi sors, mint alaptémák határozzák meg költészetét, mely a közösségi létproblémákat egyetemes érvényességgel szólaltatja meg. Az idén 80 éves költô és a Kaláka együttes ad közös ünnepi koncertet a Bakáts téri katolikus templomban. 1. NAP június 5. (péntek) MUSICA HISTORICA Az együttes 1988-ban alakult Budapesten, Csörsz Rumen István vezetésével. Tagjai a klasszikus és régizenei hangszerek mellett magyar és kelet-európai népi hangszerekkel is foglalkoztak, ami döntôen formálta elôadói stílusukat. A Musica Historica semmiképp sem szeretne valamiféle kôtári stílust követni. A több száz éves mûvek mai állapotukban néha valóban távolinak tûnhetnek, ám számos helyzetben (a színpadi produkciókon túl gyermekprogramokon, reneszánsz táncházakban vagy akár térzeneként) visszanyerhetik életerejüket, s nem régiségük, hanem izgalmas, érdekes szemléletük révén kerülhetnek kapcsolatba a hallgatóval. A régi muzsikát tehát borostyánnal benôtt, de mindenképp lakható ódon házhoz hasonlíthatnánk, melyben kis renoválás után nyugodtan élhetünk majd újabb évszázadokig. Az együttes repertoárján elsôsorban magyar és közép-európai muzsika szerepel (XI XIX. század), emellett helyet kapnak a nyugat-európai középkori, reneszánsz és barokk szerzôk, továbbá a török udvari zene (XVI XVIII. század). Világi és egyházi, énekes és hangszeres muzsika egyaránt megszólal mûsoraikban, melyet gyakran a régi hangszerek bemutatásával egészítenek ki. 7

9 INVOCATIO MUSICALIS (a Musical Witchcraft egyházzenei formációja) 2. NAP június 6. (szombat) Invokáció ~ latin segítségül hívás, költôi mûvekben rendesen a mû elején Isten és / vagy a múzsák segítségül hívása. A zenekar egyik fô célkitûzése az elôadásmód tekintetében mára kissé porossá váló, de amúgy gyönyörû dallamú református egyházi népénekek és zsoltárok zenei modernizálása, ennek a tradicionális egyházzenének a hívô ifjúsággal való megkedveltetése. Sokszínû a repertoár annyiban, hogy többféle zenei stílusból (egyházzene, reneszánsz, magyar népzene, jazz, rock, stb.) táplálkozik. Zenénk kettôs volta abból adódik, hogy van vallásos, ill. profán repertoárunk is. A református énekeket korszerû és modális harmóniák hozzáillesztésével adjuk elô, klasszikus és modern hangszereken. A fekete énekeskönyv a magyar kultúra része, ámbár a zsoltárok zöme francia reneszánsz vadászének volt. Ezek a dallamok a több száz év alatt annyira beleívódtak a magyar református énekkultúrába, hogy lehet rájuk építeni, és mindenkinek megdobban a szíve, aki ezeket hallja. Kihívás volt, hogy lehetne-e rájuk olyan harmóniákat illeszteni, hogy a fiatalok ne szaladjanak ki a templomból, és az idôsebbek számára se legyen megbotránkoztató. VUJICSICS EGYÜTTES A Vujicsics együttes a Magyarországon kibontakozó táncház-népzenei mozgalom kezdetén, 1974-ben alakult a Budapest környéki települések (Szentendre, Pomáz, Csobánka, Budakalász) szerb közösségeiben megôrzött népzenei hagyomány ápolására. Késôbb a Duna-menti és dél-magyarországi horvát népzene gyûjtése, feldolgozása, megszólaltatása és e sokszínû népzenei kultúra gyökereinek bemutatása is tudatosan vállalt programjukká vált. Sikereik titka lehet az is, hogy az együttes közel három évtizede változatlan összetételben mûködik. A 80-as évek elejétôl a nemzetközi összetételû Vents d Est Keleti szél együttes tagjaként is készítettek hangfelvételeket és vendégszerepeltek Európa szerte. A Vujicsics együttes feldolgozásait a folklór iránti tisztelet és fejlett mûvészi ízlés jellemzi. Így az archaikus hagyományokból kialakított repertoárjuk az ország, Európa és távolabbi földrészek pódiumain egyaránt megbecsült koncertzenévé vált. MISZTRÁL EGYÜTTES Az 1997-ben alakult Misztrál zenei együttes ismert és kevésbé ismert hazai és nemzetközi költôk verseit zenésíti meg sajátos és egyéni hangon. Dalaikban a történelem, a hagyomány valami különleges, gyökereiben magyar, mégis modern dallamvilággal ötvözôdik. Rendhagyó irodalmi óráikon és az általuk rendezett fesztiválokon (Regejáró Misztrál Fesztivál) amellett, hogy igyekeznek segíteni az iskolai klubéletet is (Misztrál Mûvészeti Klub) az értékes irodalmi-zenei kultúrát kívánják bemutatni és megszerettetni a remélhetôen egyre nagyobb számú, igényes zenét kedvelô közönséggel. Klubéletük mellett melyet immár az ország több városában tartanak havi rendszerességgel több meghívást kaptak már a Felvidékre, Erdélybe, Kárpátaljára, Lengyelországba, Finnországba, Észtországba, Olaszországba és az Egyesült Államokba júliusában a XIX. Kaláka Folkfesztiválon a Kaláka Alapítvány fôdíját nyerték meg. Az I. Misztrál Fesztivált július 13-án rendezték meg Nagymaroson, mely mára hagyományossá vált a Dunakanyar szívében. 8

10 KISS FERENC ÉS BARÁTAI MAGYAR KANCIONÁLÉ (zsoltárok, népénekek) A 16. század derekán a magyarság hitéletét is jelentôsen megváltoztatta a reformáció tanainak gyors terjedése, így rövid idô alatt énekes kultúránk szerves részévé váltak a legszebb genfi zsoltárok is. A Kálvin nevével fémjelzett énekeskönyv számos darabja hamar napvilágot látott magyarul. Ezek a korabeli népnyelv fordulatait is mesterien alkalmazó fordítások a mohácsi katasztrófa után megrendült emberek számára bíztatást, hitet és reményt közvetítettek. Anyanyelvû költészetünk is óriási lendületet kapott tôlük, a kottanyomtatás feltalálása pedig a dallamok gyors terjedését tette lehetôvé. Mindezek eredményeként a következô századok sorra termették a szebbnél szebb könyveket: pszaltériumokat, graduálokat, kancionálékat. Az elmúlt négy és fél évszázad során a különbözô protestáns felekezetek részben a teológiai különbségek miatt eltérôen alakították a közös tôrôl sarjadt zenei repertoárjukat, de a genfi zsoltárok mindegyik alapját képezik ma is. Jómagam, akit több mint fél évszázada Debrecenben kereszteltek vastagnyakú kálvinistának, azon töprengtem a Kálvin évforduló közeledtén, hogy ez alkalomból fel kellene tárnunk a református gyülekezeti éneklés és a magyar népzene, a históriás ének és a régizene közötti rejtett, láthatatlan, de jól sejthetô alagutakat. A Magyar Kancionálé elôadása során fájdalmainkat és reményeinket osztjuk meg az égiekkel a költészet és muzsika közérthetô nyelvén. A mai ember hit, közösség és összetartozás utáni vágyát szolgálva és azt erôsítve. Kiss Ferenc Bognár Szilvia (ének), Babos Károly (ütôhangszerek), Csörsz Rumen István (történeti hangszerek, ének), Huszár Mihály (nagybôgô, ének), Kiss Ferenc (brácsa, koboz, ének), Lázár Zsigmond (orgona, harmónium, hegedû), Szabó Zoltán (fúvós hangszerek) 3. NAP június 7. (vasárnap) 9

11 VEDRES CSABA és a KAIROSZ KVARTETT 3. NAP június 7. (vasárnap) A Kairosz együttes 2004 novemberében alakult, fellépéseinken klasszikus zongoraötösként szólalunk meg. A Kairosz célja kortárs mûvészi darabok elôadása. Meggyôzôdésünk, hogy a mai zene egyik lehetséges fejlôdési útja a zenei köznyelv integrálása a magas kultúrába. Ez a meggyôzôdésünk elsôsorban Szabolcsi Bence ( A mûvész és közönsége ), valamint Pernye András ( A népszerû Bach ) tanulmányai nyomán alakult ki bennünk. A másik fontos célkitûzésünk az, hogy olyan, a mai magyar koncertéletben ritkábban hallható, de világhírû zeneszerzôk darabjait ismertessük meg a közönséggel, akiknek mûvei ugyan nem tartoznak az avantgarde kortárs zene fôsodrába, zenéjük szépsége és darabjaik magas szakmai színvonala mégis megkérdôjelezhetetlen. (Többek között pl. Arvo Pärt, Philip Glass, Chick Corea, Vladimir Martynov stb.) A nyugati zenei életben számos világhírû példa áll elôttünk a Brodsky Quartettôl Chick Corea hasonló jellegû sikeres kísérletein át egészen a Kronos Quartetig; mindannyiunk közös törekvése többek között az, hogy a kortárs komolyzenét a fiatalabb generációkkal is megismertessék és megkedveltessék. Együttesünk minden tagja magas fokú zenei képzettséggel rendelkezik. BERECZ ANDRÁS 1957-ben Budapesten születtem. Az elsô dalokat édesanyámtól tanultam, aki a híres kunhegyesi táncos, tréfafa és nótafa, Tanka Gábor lányaként sok ilyet tudott. Erdélyben, Moldvában, Felvidéken, Somogyban, Nagykunságban, Nyírségben... dalokat, meséket, tréfákat gyûjtögetek. Életem különféle vargabetûi, hajtûkanyarszerû fordulatai után, melyek során rakodó segédmunkás, erdômûvelô, útkarbantartó is voltam, hajszolt embertársaim örömét keresgélô énekes, mesemondó lettem. Óvodásoktól nyugdíjasokig, nevelôintézettôl parókiáig mindenféle rendû és rangú ember használ hazám az elszakadt részekkel, és a diaspóra is. Kedves dalaim és meséim a honát keresô és a nagyon szerelmes ember hallomásai, látomásai. Felnôttekhez szólnak inkább. Sok lemezt, kazettát, CD-t, rádió- és televízió-felvételeket készítettem itthon, Európában, USA-ban és Kanadában is. Tanítottam magyar népzenét Kalotaszentkirályon, Jobbágytelkén, Sopronban, a torontoi York egyetemen, kanadai, amerikai táborokban. Mesét mondtam tolmácsok segítségével kanadai, észt, francia, holland közönségnek is. Utóbb mûfordítással is foglalkozom. PÁL ISTVÁN SZALONNA ÉS BANDÁJA A zenekar tagjai jelenleg a Magyar Állami Népi Együttes muzsikusai. Koncertjeiken megszólalnak a Kárpát-medence leggyönyörûbb zenéi. Az autentikus népzene mellett népzenei feldolgozásokat is hallhatunk tôlük. Fontosnak tartják a hagyomány megôrzését, ezért népzeneoktatással is foglalkoznak. Rendszeres résztvevôi Magyarország legnagyobb fesztiváljainak, emellett az elmúlt években felléptek mind Európában mind a tengerentúlon. Játszottak többek között Venezuelában, Indiában, Görögországban, Angliában, Ukrajnában, Romániában, Szlovákiában és az Egyesült Államokban ban a Magyar Köztársaság küldöttjeiként részt vettek az Egyesült Királyság 1956-os díszünnepségén, olyan kiváló mûvészek társaságában mint az Oscar-díjas Jeremy Irons, Vásáry Tamás zongoramûvész, és a Grammy-díjas népdalénekes, Sebestyén Márta. A músor után személyesen gratulált többek között Károly, walesi herceg és Margaret Thatcher volt angol miniszterelnök. Legújabb büszkeségük a 2007-es Prima Primissima közönségdíj, amelyet a Magyar Állami Népi Együttessel nyertek el. 10

12 JULIANNA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Budapest) A Julianna Református Általános Iskolát 1926-ban, jelentôs holland segítséggel alapították, majd 1948-ban államosították, és csak 1992 szeptemberében indult újra az oktatás egy osztállyal. A 2006/2007-es tanév ôszén rendezvénysorozattal ünnepelte megalapításának 80. évfordulóját, amelyen méltó módon emlékeztünk azokra, akik áldozatos munkával és nem kevés anyagi támogatással segítették az iskola létrejöttét. Az iskola 1992-es újraindulása óta tanulóink rendszeresen szolgálnak a fenntartó fasori gyülekezettel közös családi és egyéb ünnepi istentiszteleteken, a VII. kerületi Idôsek otthonában. Osztályaink szívesen tesznek eleget budapesti református és egyéb gyülekezetek meghívásainak is, de eljutottunk már az ország különbözô egyházi közösségeibe is. TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN REFORMÁTUS ISKOLA (Enying) Az enyingi református gyülekezet a mai épület helyén 1827-ben építette fel elsô iskoláját. Abban az iskolában 111 éven keresztül nemzedékek hosszú sora készült fel az életre. A ma is látható épület 1939-ben készült el. Az es tanévben került sor az intézmény államosítására, de továbbra is iskolaként mûködött. Törvény adta lehetôségével élve az Enyingi Református Egyházközség presbitériuma visszaigényelte az épületet, és 1996 szeptemberében kezdhette meg mûködését Magyarország elsô református alapfokú mûvészetoktatási intézménye, a Tinódi Lantos Sebestyén Református Zeneiskola ben a mûvészetoktatási intézmény általános iskolával egészült ki. Iskolánkban mind a négy mûvészeti ágat oktatjuk ben a Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola kiválóra minôsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény lett. Református eme iskola. Ez nem többet, de nem is kevesebbet jelent, mint 450 éve született és ôrzött hagyományt, magyar karaktert. A reformáció népe fedezte fel az anyanyelven éneklés örömét. Pedagógiánk szempontjai között ott kell lennie mindenkoron a szolgálat indulatának is, mely nyomán megtapasztalhatjuk, hogy nem hiábavaló a mi fáradozásunk. CSOMASZ TÓTH KÁLMÁN REFORMÁTUS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY (Dédestapolcsány) A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény életében a 2008/2009- es tanév a hálaadás tanéve. Huszonöt évvel ezelôtt kezdôdött a komolyzene oktatás az iskola székhelyén Dédestapolcsányban és ötödik éve fenntartónk a Tiszáninneni Református Egyházkerület. Hálaadásunk nemcsak a jubileumokra tekint, hanem arra az elismerésre is, amellyel valamennyi mûvészeti ágban elnyertük a Kiválóra minôsített címet. Tanulólétszámunk jelenleg 250 fô. Növendékeink fele zenemûvészeti ágban (zongora, fuvola, furulya, rézfúvós hangszerek, gitár) másik fele pedig néptánc, illetve képzômûvészet ágban tanul. A székhely mellett a környékbeli településeken és két református intézményben Miskolcon a Diósgyôri Református Általános Iskolában valamint a Lévay József Református Gimnáziumban folyik az oktatás. A Lévay Gimnáziumban ahol a zenén kívül a másik két mûvészeti ág is jelen van alapfokon orgona-, harmóniumoktatás is folyik, amely az egyházkerületi kántorképzés nyári intenzív tanfolyami képzését hivatott még hatékonyabbá tenni. Ettôl a tanévtôl egyházi ünnepeinkhez kapcsolódva itteni növendékeink liturgikus gyakorlatként ó-protestáns istentiszteleti formát (primát, vesperást) elevenítenek fel. VI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL JÚNIUS PROGRAMOK GÁRDONYI ZOLTÁN REFORMÁTUS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA (Biharkeresztes) A Biharkeresztesi Református Egyházközség fenntartásában 1997 szeptemberétôl mûködik a Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény szeptemberétôl a Tiszántúli Református Egyházkerület területén mûködô több egyházi iskolában (és egy önkormányzatiban) is felvállalta az intézmény a református alapfokú mûvészetoktatás biztosítását és összefogását. Az intézményben folyó oktatás felöleli az alapfokú mûvészetoktatás szinte valamennyi területét: klasszikus zene, néptánc, grafika, színjáték, kézmûves és kerámia tanszakokon folyik az oktatás ben, az iskola fennállásának 10. évfordulója adta az ötletét egy Református Mûvészeti Fesztivál megrendezésének. Hagyományteremtô módon ezt a református mûvészeti fesztivált minden évben meg kívánjuk rendezni, s kihasználva a határok átjárhatóságát, a bihari régió mûvészeti életének ezzel is részesévé kívánunk válni. A Bihari Regionális Gyermek- és Ifjúsági Néptánctalálkozó ugyancsak intézményünk évrôl-évre visszatérô rendezvénye, amely 2000 júniusa óta állandó bemutatkozási lehetôséget biztosít a határ két oldalán mûködô néptáncegyütteseknek. A 2007/2008. tanévben az intézmény elnyerte a kiválóra minôsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény címet. 11

13 AZ VI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁLHOZ KAPCSOLÓDÓ KÍSÉRÔ PROGRAMOK VI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL KÍSÉRÔ PROGRAMOK LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A gimnázium Török Pálnak, a pesti református egyház akkori fôesperesének közremûködésével és Gönczy Pál segítségével jött létre november 3-án. Kiváló tanárok, mint Áprily Lajos, Sain Márton, Benda Kálmán, Gombos Imre, Draskóczy István és további híres növendékek, mint Devecseri Gábor, Farkas Ferenc (zeneszerzô), Finta József, Jékely Zoltán, Borzsák István, Ritoók Zsigmond öregbítették hírnevét. A Lónyay a Magyarországi Református Egyház iskolájaként a legjobb református hagyományoknak megfelelôen keresztyén nemzeti szellemben neveli diákjait. Tanáraik arra törekszenek, hogy az iskolapadból kikerülve a diákok mûvelt, széles látókörû, keresztyén világnézetû, nemzetünkhöz és egyházunkhoz hû emberekként éljenek és tevékenykedjenek. A gimnázium a Károli Gáspár Református Egyetem gyakorlóiskolája. BENKÔ ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A Benkô István Református Általános Iskola és Gimnázium szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit Újpest központjában a Nyár Utcai Általános és Szakképzô Iskola épületében. Az iskola küldetése többek között a hit és tudás összhangjának hangsúlyozása, a normák, értékek szilárd egysége, a helyi, nemzeti kultúra hagyományainak megismerése, megôrzése, a mûvészeti, gyakorlati és közismereti készségek fejlesztésének egyensúlya. A tanuló ne gondolatokat, hanem gondolkozni tanuljon, Ne hordozzák, hanem rendezzék, hogy a jövôban maga is ügyesen tudjon járni (Kant) A BIBLIA MÚZEUM (Bp. IX. Ráday u.28.) 12 A múzeumot a Duna-melléki Református Egyházkerület alapította 1988-ban. A Ráday Gyûjteményhez tartozó intézmény bibliákat és velük kapcsolatos kultúrtörténeti emlékeket gyûjt. Állandó kiállítása A Biblia világának három évezrede címet viseli. A kiállítás elsô része azokat a kultúrákat jellemzi, amelyek fontos szerepet játszanak a Bibliában. Második egysége a Biblia írás- és szöveghagyományaival foglalkozik. A héber és görög papirusz- és kódexfotók mellett bemutatja Janus Pannonius evangéliumát, az Erasmus által kiadott elsô nyomtatott görög Újszövetséget (1516), Luther egy korai Ószövetség-fordítását 1524-bôl. Külön teremben látható a magyar Biblia története: Károli Gáspár elsô teljes magyar fordítása, a Vizsolyi Biblia 1590-bôl, Káldi György 1626-os jezsuita bibliája. Továbbá látható számos idegen nyelvû bibliafordítás és Braille-Biblia is.

14 KÁLVIN KERTJE" Interaktív kiállítás a KÁLVIN ÉVBEN (Bp. IX. Ráday u.28. aula) A 2009-es a Kálvin-évben egy olyan kiállítást és programot szervezünk, mely a nagy reformátor életével és munkájával kapcsolatos. Szeretnénk egyrészt Kálvin életútját, tevékenységét megismertetni a látogatókkal, másrészt tanításait, munkáját, társadalmi kérdésekben elfoglalt álláspontját közelebb hozni a ma emberéhez; mi is a lényege, esszenciája mindannak, amit az ô nevéhez kapcsolunk. Sokan így emlékeztek rá: a modern ember, az európai emberkép megálmodója. Szeretnénk a hagyomány és a modernség találkozásának egészséges konszenzusát meglátni a XXI. század elején. A kiállítás fô része a genfi reformációi emlékmû stilizált mása. Kálvin életének fontosabb eseményei, jó néhány idézet, életrajzi vonatkozás, írástöredék is látható a falon. Itt kap szerepet néhány olyan irodalmi alkotás is, melyek szorosan kapcsolódnak reformátorunk személyéhez. A falon szerephez jutnak a modern technikai eszközök is, hallgatható, nézhetô anyagok. A kiállítás budapesti teológiai hallgatók, vallástanárok, egyetemisták és ifisek ötleteibôl, segítségével és munkájával valósul meg, hasonlóan a korábbi kiállításokhoz. Bölcsföldi András (lelkész-spirituális, a program koordinátora) VI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL KÍSÉRÔ PROGRAMOK 13

15 FESZTIVÁL ÉS REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. A KÁLVIN ÉVBEN július 3., péntek Mûvészetek Palotája A július 3-án mûsorra kerülô REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. koncert mûsora szintén kapcsolódik a Kálvin-évhez. A koncert elsô három blokkja az Aposoli hitvallás hármas felosztását követôen az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekrôl szóló énekeket gyûjti egy-egy csokorba. A befejezô negyedik részben Kálvin hitvallásaként felhangzik a 115. genfi zsoltár, mely a Soli Deo Gloria kálvini jelmondatát tartalmazza, valamint az európai Kálvin-ünnepségekre készült, magyarra fordított új ének is. A 78. zsoltár gondolatait alapul vevô, friss hangvételû modern kompozíció a hit átadásának felelôsségét hangsúlyozva generációk összekapcsolódására buzdít, míg a koncertet záró Te Deumban a 243. dicséret formájában a mennyei és a földi világ közös istendicséretét élhetik át a hangverseny résztvevôi kórusok és publikum a közös éneklésben. A évi koncert jellemzôje, hogy az énekek többszólamú feldolgozásai nem önálló kórusmûként, hanem az adott énekbe beillesztve, annak 1-1 verseként hangzanak fel. Luther és Kálvin korától napjainkig ível a komponisták sora: a biciniumokat komponáló iskolarektor (Caspar Othmayr) és Bach lipcsei elôdje (J. H. Schein) mellett Claude Goudimel, Michael Pratorius, Johann Staden, a magyarok közül pedig Bárdos Lajos és Csomasz Tóth Kálmán feldolgozásai szólalnak meg a fiatal Greg Scheer a Kálvin-ének megalkotója mellett. A fesztivál központi hétvégéjén, június 6-án szombat délelôtt az egyházi ének tanításáról lesz konzultáció, délután a Kálvin téri templomban pedig egy nagy közös éneklést szervezünk, ahol régi és új énekek régi és új feldolgozásai szólalnak meg. Mindenkit várunk erre az alkalomra, mely különösen karnagyoknak és kántoroknak adhat inspirációt a gyülekezeti és a kórusrepertoár bôvítéséhez. A nap végén minden bizonnyal új színt hoz majd a református zeneiskolák növendékeinek hangversenye. BÓDISS TAMÁS 14

16 KÖZREMÛKÖDÔK Debreceni Református Kollégiumi Kántus (Berkesi Sándor) A Kollégiumi Kántust 1739-ben alapította a Debreceni Református Kollégium zseniális matematika professzora, Maróthi György. A kezdeti fiú-vegyeskari, majd hosszú férfikari idôszak után, 1954 óta vegyeskarként mûködik. Tagjainak száma évenként 60-70; gimnazisták és egyetemisták. A Kántus egyházi és világi mûsora lehetôvé teszi, hogy a magyar kórusmozgalom versenyein részt vehessen. Több nemzetközi versenyen értek el kiemelkedô helyezést ben megkapták a megtisztelô Magyar Örökség Díjat. Több lemezük, külföldön 4 mûsoros kazettájuk jelent meg. Magyar zeneszerzôk Bárdos Lajos, Gárdonyi Zoltán, Gárdonyi Zsolt, Vass Lajos, Bertalan József, Szokolay Sándor és mások számos mûvet írtak a Kántusnak. A kórus repertoárja kiterjed a régi korok és napjaink egyházi és világi mûveire. A Kántus vezetô karnagya a Liszt Ferenc-díjas Berkesi Sándor. Pasaréti Palló Imre Énekkar (Cseri Zsófia) A Pasaréti Református Gyülekezet elsô lelkipásztora, Joó Sándor idején, 1940-ben alakult a kórus. A gyülekezet énekkara 1971-ben Cseri Kálmánné vezetésével szervezôdött újjá, majd Hargita Péter és Draskóczy László karnagyok munkája nyomán épült tovább. Jelenlegi vezetôje: Cseri Zsófia. A kórus: Istentôl szép hangot kapott, énekelni szeretô gyülekezeti tagok közössége, akik Isten iránti hálájukat szívesen megvallják és hirdetik énekszóval is Isten dicsôségére és mások javára, épülésére. Az énekkar elsôsorban a gyülekezet alkalmain, istentiszteletein, ünnepein lép fel, de szívesen tesz eleget más gyülekezetek, egyházi szervezetek meghívásának is. Az örömteli közös szolgálatot egy cél vezérli: Istenrôl, Isten igéjérôl mindenki számára érthetô nyelven, hitünket erôsítve énekelni. Psalterium Hungaricum Kórus (Arany János) Az együttes 2001-ben alakult, és ugyanazon év november elején adta elsô hangversenyét. Azóta több alkalommal szerepelt a Zeneakadémián, valamint fôvárosi és Budapest környéki gyülekezetekben. Tagjainak nagyobb része valaha a Baár-Madas Református Gimnázium vegyeskarában énekelt, hozzájuk budapesti egyetemek olyan hallgatói csatlakoztak, akik vonzódnak a protestáns egyházi zenéhez. A kórus 2003-ban vette föl a Psalterium Hungaricum nevet. Repertoárjának gerincét magyar és nyugat-európai zeneszerzôk protestáns egyházi darabjai alkotják, emellett azonban világi kórusmûveket is énekel. A kórus alapító karnagya Arany János. Karvezetôi tevékenységéhez számos hazai versenydíj, európai koncertút és több hangfelvétel fûzôdik. Iskolai kórusa mellett évekig dolgozott amatôr vegyeskarokkal és férfikarokkal tôl 1993-ig énektanárként és karvezetôként mûködött a Baár-Madas Gimnáziumban, 1995-tôl ugyanott igazgató. A kórus társkarnagya Kálmán László. Pécsi Református Kollégium Vegyeskara (Hoppál Péter) A Pécsi Református Kollégium Gimnáziumában 1995 szeptemberében indult meg a négyszólamú vegyeskar munkája. Repertoárjuk gerincét az európai protestáns kórusmûvészet és 20. századi magyar kórusmûvek alkotják. Fellépéseik, énekes szolgálataik zömét az iskolai ünnepségek és a baranyai gyülekezetekben tett kiszállások adják, de országos rendezvényeken is fellépnek. Külföldi fellépéseiknek kiemelt célpontjai a határon túli magyar lakta területek, de több Nyugat-európai turnén is részt vettek. A megyei Éneklô Ifjúság hangversenyein és a Keszthelyi Helikon versenyen több alkalommal arany minôsítést értek el, valamint értékes különdíjak tulajdonosai. Eddig 8 hanghordozót adtak ki. A Pécsi Református Kollégium Vegyeskarának alapító karnagya, dr. Hoppál Péter a Kollégium fôigazgatója július 3., péntek Mûvészetek Palotája 15

17 2009. július 3., péntek Mûvészetek Palotája KRE - Soli Deo Gloria Énekkar (Hargita Péter) A kórus 1988-ban alakult azzal a céllal, hogy összefogja azokat a református fiatalokat, akik a gyülekezeti kóruséneklésen túl nehezebb és igényesebb énekkari mûvek betanulására és elôadására is vállalkoznak. A repertoár súlypontját a régi protestáns mesterek Goudimel, Schütz, Purcell, Handel, Bach mûvei alkotják, de megszólalt már a kórus ajkán a magyar reformáció zenéje és 20. századi református zeneszerzôk (pl. Gárdonyi Zoltán, Osváth Viktor) számos kórusmûve. Jellemzô fellépések: kiemelt egyházi rendezvények, fesztiválok (Országos Protestáns Napok, Református Zenei Fesztivál), önálló koncertek elsôsorban templomokban, alkalmi istentiszteleti szolgálatok (Bach-kantátás istentisztelet, református vesperás). Az énekkar 2005 óta a Károli Gáspár Református Egyetem kórusa. A kórus két karnagya kezdettôl fogva Bódiss Tamás orgonamûvész, a Zeneakadémia Egyházzenei Tanszékének oktatója és a Magyarországi Református Egyház országos zenei referense, valamint Hargita Péter, a KRE Tanítóképzô Karának oktatója. Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara (Nagyvárad) (Brugós Anikó) A Partiumi Egyetemi Énekkar egyidôs a Sulyok István Református Fôiskola 1996-ban beindított egyházzene-zenetanár szakával ôszén Berkesi Sándor, debreceni Liszt díjas karnagy vette át a kórus vezetését, aki rövid idôn belül nemzetközi sikerekhez jutatta kórusunkat, kinek munkáját 2001-tõl Brugós (Barta) Anikó segíti. A hazai szolgálatokon kívül sok koncert volt Magyarországon, Szlovákiában, Ausztriában, Németországban, Hollandiában, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában decemberében a III. Kodály Zoltán Magyar Kórusverseny ifjúsági kategória elsô díját, a debreceni Bartók Béla nemzetközi kórusverseny különdíját és a Kórusverseny Nagydíját is elnyertük. Dunántúli Református Kántorképzô Énekkara (Veresné Petrôcz Mária) A diákokból és tanárokból álló Pápai Kántorképzô Tanfolyam énekkara melyet Veres Györgyné Petrôcz Mária vezet egyidôs az 1991-ben újraindított Pápai Református Kollégium Gimnáziumával. A tanfolyamon végzett és eredményes kántorvizsgát tett diákokból ma már kialakult az a háttér is, mely a jövô egyházzenész képzési feladatait vállalja. A képzés célja a kántori oklevél megszerzése, a református gyülekezeti énekanyag elsajátítása, megfelelô orgonakíséret-intonáció elsajátítása, kórusmûvek betanítása, vezénylése. Pálúr János improvizációs hangversenyén éppúgy énekeltek, mint a Gárdonyi emlékhangversenyen Gárdonyi Zsolt közremûködésével és örömmel készülnek az idei MÜPA-beli koncertre. Ceglédi Sztárai Mihály Vegyeskar (Pintér Péterné Fésûs Judit) Amerre csak járt, mindenütt összegyûjtötte az énekelni szeretôket. - maradt fenn Arany László lelkipásztor-karnagyról, az énekkar alapítójáról. Szeretete, istenfélelme, lelkesedése örök példa marad mindazok számára, akik vele valamilyen formában találkoztak. Bár a város legidôsebb kórusáról van szó, mégis méltatlanul kevesen hallottak róla, hisz egyházi énekkarként leginkább a protestáns gyülekezetek adtak otthont szolgálatainak. Ettôl függetlenül sok mindenre büszkék lehetnek. Neves zeneszerzôk írtak kifejezetten e kórus számára zenemûveket, mint Kodály Zoltán, Ádám Jenô, Gárdonyi Zoltán, Berkesi Sándor. Zenetörténeti jelentôségû ünnepélyeket szerveztek, pályázatokat írtak ki Arany László szárnyai alatt. A 70 év alatt több mint 100 kórusmûvet énekelt el az énekkar, nemcsak Cegléden és a környezô településeken, hanem az ország szinte minden részén, határainkon túl élô magyar testvérek között is. Az énekkar létszáma általában fô között mozgott, és mozog ma is. Tagjai elsôsorban reformátusok (mindhárom gyülekezetbôl), de vannak katolikus, evangélikus és baptista énekesek is. Összekapcsol bennünket a zene, éneklés szeretete és a vágy, hogy igét hirdessünk, hisz hitünket gyakorló keresztyén emberek vagyunk. 16

18 Szeged-Honvéd téri Református Egyházközség Kórusa (Nagy-Szabó Kornélia) A gyülekezet tagjai között többen voltak, akik korábban már énekeltek más kórusokban. A Szeged-Honvéd téri gyülekezet tagjaiként ôszinte vágyakozás élt bennük a közös éneklés folytatására ben új lelkészházaspár került a gyülekezetbe. Lelkésznônk, a Debreceni Református Kollégium Kántusának tagjaként, Berkesi Sándor karnagy vezetésével majd 10 éven át érezhette a kóruséneklés gyönyörûségét, mint az Istennek való szolgálat részét. A Kántus gyülekezeti szolgálatai a kiszállások olyan mély nyomokat hagytak benne, hogy akárcsak, egyik korábbi gyülekezetükben, nálunk is feladatának tekintette a kórusszervezést. Segítôivel, buzdítóival együtt, a Honvéd téri gyülekezetben Nagy-Szabó Kornélia személyében találta meg az itteni kórus vezetôjét ôszén találtak egymásra a gyülekezetnek azon tagjai, akiknek lelke a zenén keresztül is közelebb kerül Istenhez. Lelkesedésünket gyarapító, hozzáértô karnagyunk vezetésével így alakult meg kórusunk. Az elsô próbán mindössze hatan vettünk részt. Ma, öt évvel késôbb már alkalomadtán több mint harmincan gyûlünk össze. Pozsonyi úti Hálaadás Kórus (Berkesi Boglárka) A Budapest Pozsonyi úti Református Egyházközség Hálaadás Kórusa 1995-ben alakult a gyülekezet lelkipásztorának, Berkesi Gábornak irányításával. A kórus vezetését 1999 óta Kárpátiné Berkesi Boglárka karnagy, a gyülekezet kántora látja el. Keze alatt a kezdetben alkalmi énekegyüttesbôl egy állandó kórus formálódott, amelynek repertoárja is folyamatosan bôvült, köszönhetôen a rendszeres vasárnapi próbáknak és a lelkes, 30 fôs összerázódott csapatnak. Az énekkar repertoárja reneszánsz mûvektôl a XX. századi alkotásokig terjed, felöleli a hazai és nemzetközi kórusirodalmat. A kórus életének meghatározó élménye volt Antonio Vivaldi Gloria címû oratóriumának elôadása. Az énekkar évi hagyományos 3-4 zenés istentiszelet mellett több önálló koncertet is adott. Emellett egyéb zenei eseményeken is szívesen részt vett, így többek között a Református Zenei Fesztiválon, valamint a Református Énekek koncerten. Ôszinte hitvallásunk: Aki énekel, kétszeresen imádkozik. Firesz Cantate Domino Kórus (Felvidék) (Süll Kinga) A Fiatal Reformátusok Szövetségének országos kórusa 1997-ben alakult. Célja, hogy minél több gyülekezetbe elvigye énekszóban az evangéliumot. A fiatal kórustagok Szlovákia számos magyarlakta helységébôl érkeznek, a keleti régióktól egészen a nyugatiakig. A kórus évente 5-6 alkalommal tartja próbáit, melyek gyülekezeti szolgálattal kapcsolódnak egybe. A kórus szívesen énekel istentiszteleteken, koncerteken, áhítatokon. A kórus 1997-ben Ágh Tibor népdalgyûjtô, majd 1998 és 2004 között Berkesi Sándor, Lisztdíjas karnagy vezetése alatt mûködött. Jelenleg Süll Kinga, a németországi Halléban végzett egyházzenész vezényli. A kórus 1999-ben a XI. Kodály Napokon (Galánta, Szlovákia) az országos versenyen aranykoszorús minösítést nyert. Legjelentôsebb külföldi útjai Ausztriába, Németországba, Magyarországra, Hollandiába, Csehországba és Erdélybe vezettek. Istennek hálát adva az eltelt 10 esztendôért a Fiatal Reformátusok Szövetségének Kórusa a jubileum alkalmából felvette a Cantate Domino (Énekeljetek az Úrnak) Kórus nevet. Tiszáninneni Református Egyházkerület Cantus Firmus Énekkara (Szûcs Sándor) Az Énekkar 1980-ban alakult az Egyházkerület korábbi Püspökének, Dr. Kürti Lászlónak kezdeményezésére. Céljai között elsôdlegesen szerepel a protestáns egyházzenei örökség ezen belül a magyar református zeneszerzôk egyházi kórusmûveinek megismertetése és ápolása. A Kórus repertoárja a Református Egyház gyülekezeteinek tagjai által 1948 óta használatos Református Énekeskönyv ismert zsoltár, és dicséret feldolgozásai mellett (Cl. Goudimel, Th. De Béze, L. Bourgeois), az egyetemes zenetörténet reneszánsz korszakától a századig a kortárs hitvalló komponisták vegyeskarra készült kórusmûveit tartalmazza. A kamarakórus elsô vezetôje és szakmai alapjainak megteremtôje Berkesi Sándor, Liszt díjas karnagy volt, akinek egyházzenészi munkássága és az általa képviselt misszió a világ magyarsága között határainkon túl is széles körben ismert tôl Szûcs Sándor mûvészeti július 3., péntek Mûvészetek Palotája 17

19 2009. július 3., péntek Mûvészetek Palotája vezetésével végzi a Kamarakórus bizonyságtevô szolgálatait. Az Énekkar számtalan alkalommal énekelt egyházzenei kórustalálkozókon, nemzetközi kamarakórus-fesztiválokon, gyülekezeti istentiszteleteken, a Magyar Rádió mûsoraiban, televízió és rádióközvetítések alkalmain. Külföldi hangversenykörutak alkalmával protestáns gyülekezeteknek a meghívására tett bizonyságot Németország, Erdély számos templomaiban. Dr. h. c. Gárdonyi Zsolt Professzor Úrral kialakult gyümölcsözô kapcsolat eredményeként több közös nemcsak hazai, hanem külföldi hangversenyen léptek fel. Kálvin Kórus (Bódiss Tamás) A budapesti Kálvin téri Református Egyházközség énekkarát, a Kálvin Kórust Ákom Lajos orgonamûvész alapította 1948-ban. Máté János 1968-ban vette át a Kálvin téri egyházzenei munkát és vele a kórus vezetését. Az ô utódja, Kovács Botond Árpád 2000-ben újjászervezte az énekkart. A karvezetôi feladatokat jelenleg Pálóczy Krisztina látja el elejétôl az énekkar fô szolgálati területe a hónap utolsó vasárnapját megelôzô csütörtök esti a havi úrvacsorai elôkészítôk sorozatába illeszkedô zsoltáros istentisztelet, melynek kialakításában Bódiss Tamás vállalt irányító szerepet. Az énekes istentiszteletek eme régi-új a klasszikus vesperás formájában zajló, de református gyülekezetekben még ma is ritka formája jó visszhangra talált mind a gyülekezetben, mind a kórusban, melynek létszáma fokozatosan növekszik. Imaheti és más ökumenikus alkalmakon is többször szolgáltak különbözô templomokban. A fôváros egyik legforgalmasabb helyén valódi missziói feladat ez a hétköznap esti, bárki számára elérhetô, különleges tartalmú istentisztelet. Nagykovácsi Református Kórus (Kriesch Katalin) Nagykovácsi Református Kórus 2005-ben jött létre Kálmán Csaba református lelkész kezdeményezésére, aki Kriesch Katalin karnagyot kérte fel a kórus vezetésére. Az énekkar azóta folyamatosan szolgál a helyi gyülekezet alkalmain. Rendszeresen fellépnek Nagykovácsi mûvészeti rendezvényein: az adventi hétvégéken, a nyári Mûvészeti Napokon, a Református Egyházzenei Találkozókon. Énekeltek Budapest különbözô templomaiban és rendezvényein, felléptek Kárpátalján és Erdélyben is. Repertoárjukon református zsoltár- és dicséretfeldolgozások, Schütz, Goudimel, J.S.Bach, Beethoven, Mozart, Bárdos Lajos és Kodály Zoltán mûvei szerepelnek. Varga László Miskolcon születtem, itt végeztem zeneiskolai és középiskolai tanulmányaimat ban diplomáztam a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola egyetemi tagozatán orgonamûvész, tanár, zeneelmélet-tanári képesítéssel. Fôiskolai tanulmányaim idején részt vettem a Gárdonyi Zoltán emlékére rendezett elsô versenyen tól a miskolci Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola tanára vagyok. Orgonát, egyházzenei tantárgyakat, valamint 1997-tôl zeneirodalmat tanítok. Rendszeresen koncertezem a következô városokban: Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Nyírbátor, Balf, Budapest, Kecskemét, Gyôr, Tiszakécske, Ócsa, Baja, Gyula, Zirc, Zsámbék áprilisában, Gyôrben a Gárdonyi Zoltán emlékverseny második helyezettje lettem és 2001 között a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Egyházzene Szakának hallgatója voltam júniusában kaptam meg diplomámat. A tanítás mellett egyházzenei szolgálatot végzek a Deszkatemplomban. A as tanévben kezdtem el óraadói munkámat a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenemûvészeti Intézetében: orgonát, repertoárismeretet, partitúraolvasást, hangszermetodikát, kamarazenét tanítok. 18

20 REFORMÁTUS ÉNEKEK I-VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. Megjelenés: szeptember

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Támogatási összeg (Ft)

Támogatási összeg (Ft) 1. Pécsi Férfikar Pécs Bartók Béla Férfikar részvétele az III. Isztambuli Nemzetközi Kórusversenyen és fesztiválon Isztambul 900 000 2. Budapesti Vonósok a Budapest XI.ker Budapesti Vonósok külföldi Olaszország/

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

Kelenföldi Barokk Esték - 2015

Kelenföldi Barokk Esték - 2015 Kelenföldi Barokk Esték - 2015 1685-1750 1750 születésének 330. évében a Kelenföldi Református Templomban Budapest Xl.ker., Október huszonharmadika u. 5. Soós Gábor orgonamûvész Vadász Attila orgonamûvész

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ karnagy: ARANY JÁNOS Az egek beszélik (19.) Uram, te nagy haragodban (6.) Bűnösök Hozzád kiáltunk (217.) Emeljük Jézushoz szemünk (367.

ELSŐ RÉSZ karnagy: ARANY JÁNOS Az egek beszélik (19.) Uram, te nagy haragodban (6.) Bűnösök Hozzád kiáltunk (217.) Emeljük Jézushoz szemünk (367. FORGALMAZÓ: Stereo Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-264757) 1114 Budapest Bartók Béla út 59. Tel/Fax: 36-1-385-6343, 36-1-466-9674 e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu honlap: www.perifericrecords.com REFORMÁTUS

Részletesebben

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1 A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1. A 2013/2014 tanév legfontosabb időpontjai 1.1. A szorgalmi idő legfontosabb eseményei Tanévnyitó

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Sequentiák a protestáns graduálokban

Sequentiák a protestáns graduálokban 1 DLA doktori értekezés tézisei Tóth Anikó Sequentiák a protestáns graduálokban Témavezető: Prof. Dr. Szendrei Janka Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok

Részletesebben

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011/7. ESÔ ESETÉN: FEDETT HELYSZÍN INFO: PERIFERICRECORDS.COM TEL.. 06 30 814 2290 VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3 4 5. BP. IX. BAKÁTS TÉR RÁDAY U. KÁLVIN TÉR LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Hagyomány az ünnepekben

Hagyomány az ünnepekben Balázs Gáspár-Emil Beszámoló a Bel Canto Művelődési Egyesület 2010-2011 es évi tevékenységéről Hagyomány az ünnepekben A Bel Canto Művelődési Egyesület együttesei a 2010-es év során a következő tevékenységeket

Részletesebben

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5.

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5. VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5. A REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL története lassú, de biztos fejlődést mutat minden tekintetben. Soha ennyi helyszín és program nem adatott meg a fesztivál

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Márványos Tamburazenekar

Márványos Tamburazenekar Márványos Tamburazenekar MŰSORAINK "Húzzad édes muzsikásom" - Magyar népi hangszerek, hangadó játékszerek bemutatója: Az interaktív előadás során a magyar népzene hangszereit mutatjuk be. Egy műsoron belül

Részletesebben

Zsoltáros magyarok. Az eredet

Zsoltáros magyarok. Az eredet Zsoltáros magyarok A fenti szép címet némileg pontosítanom kell. Nem általában lesz most szó zsoltárt forgató eleinkről, hanem csak a református magyarokról. Igaz számukra talán még fontosabbak voltak

Részletesebben

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása

Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása Iskolánk 1995-ben jött létre azzal a céllal, hogy zenetanulási lehetőséget biztosítson azok számára, akik helyhiány vagy túlkorosság miatt nem kerülhettek be az állami

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

KÖZÉPPONTBAN A BIZÁNCI RÍTUSÚ ZENE CON SPIRITO EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL. Nemzeti Kulturális Alap

KÖZÉPPONTBAN A BIZÁNCI RÍTUSÚ ZENE CON SPIRITO EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL. Nemzeti Kulturális Alap KÖZÉPPONTBAN A BIZÁNCI RÍTUSÚ ZENE CON SPIRITO EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL NYÍREGYHÁZA DEBRECEN PÉCS SOPRON Nemzeti Kulturális Alap A Con Spirito Egyházzenei Fesztivál évente ismétlõdõ esemény, amelyen a nagy

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

A Református Pedagógiai Intézet esemény- és rendezvénynaptára a 2011/2012. tanévre

A Református Pedagógiai Intézet esemény- és rendezvénynaptára a 2011/2012. tanévre A Református Pedagógiai Intézet esemény- és rendezvénynaptára a 2011/2012. tanévre A tanév főbb dátumai: A 2012/2013. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2012. szeptember 3. (hétfő), utolsó tanítási

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző és Zenepedagógia Intézet 1.4

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

II. félév MAGÁNÉNEK EGYHÁZZENE. 3. tanfolyam. 15. tanfolyam METRONOM

II. félév MAGÁNÉNEK EGYHÁZZENE. 3. tanfolyam. 15. tanfolyam METRONOM II. félév MAGÁNÉNEK 3. tanfolyam Magánének módszertani továbbképzés Elôadó: Hamari Júlia énekmûvész A tanfolyam témája: Kurzus. Bemutató tanítás. Beszámolás dolgozat formájában. A továbbképzésen résztvevô

Részletesebben

Egyházzenei szakképzés

Egyházzenei szakképzés PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON, GÖDÖLLİ Egyházzenei szakképzés FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014/15-ÖS TANÉVRE Oktatási alapok A gödöllıi premontreiek igényes

Részletesebben

Felelősséggel. szellemi kincseinkért. az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen

Felelősséggel. szellemi kincseinkért. az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen Felelősséggel szellemi kincseinkért az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen A magyarországi E.ON vállalatcsoport elkötelezetten támogat kulturális eseményeket, oktatási és kulturális

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u. Szakmai önéletrajz Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.72/3 Telefon: 0743405426 E-mail: annna83@yahoo.com Foglalkozásom:

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben a hetekben a karácsonyra

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Képviselı Testület! Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey út 30. Ü.szám: /2009. Aszód Város Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tisztelt Képviselı Testület! Az Aszódi Csengey Gusztáv Általános

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK XII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK XII. FORGALMAZÓ: Stereo Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-264757) 1114 Budapest Bartók Béla út 59. Tel/Fax: 36-1-385-6343, 36-1-466-9674 e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu honlap: www.perifericrecords.com REFORMÁTUS

Részletesebben

országos népzenei vetélkedő népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére

országos népzenei vetélkedő népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére BÍBORPIROS SZÉP RÓZSA (Örökség) X. évfolyam országos népzenei vetélkedő népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére FELHÍVÁSA A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

4. Tárogatós Világtalálkozó. Vay Ádám Kastélymúzeum. 2010. június 30. július 11.

4. Tárogatós Világtalálkozó. Vay Ádám Kastélymúzeum. 2010. június 30. július 11. 4. Tárogatós Világtalálkozó Vaja Vay Ádám Kastélymúzeum 2010. június 30. július 11. 12 A találkozó védnökei: Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kulturális Államtitkára Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail. NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.com Szakmai beszámoló Hang-Játék-Zene Ismeretterjesztő élménykoncertek

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez 1. A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Név Végzettség, Tantárgy szakképzettség 1. Bíró Csaba,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

A győri főiskolai évek mellett játszott a Kisfaludy Színház zenekarában, ill. a Győri Filharmonikus Zenekarban.

A győri főiskolai évek mellett játszott a Kisfaludy Színház zenekarában, ill. a Győri Filharmonikus Zenekarban. Bokor György Zenei tanulmányait Szentendrén (Zeneiskola), Budapesten (István Gimnázium Szimfonikus Zenekara), a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán,

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

GEKBI (Református Ifj Szervezetek+Egyetemi gyülik+teológiák) 2014. június porgram

GEKBI (Református Ifj Szervezetek+Egyetemi gyülik+teológiák) 2014. június porgram GEKBI (Református Ifj Szervezetek+Egyetemi gyülik+teológiák) 2014. június porgram június 3. egyetemi istentisztelet PROMISSZ Budapest, Gyulai Pál utca 9. www.promissz.hu Június 4. 19 óra Tálentumok- adottságaink

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentés

2011. évi Közhasznúsági jelentés 2011. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2012. március 4. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont)

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont) 130/2007. (VI. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA 2013. SZEPTEMBER 13-20. PÉCS BARANYA MEGYE Védnök: Tiffán Zsolt A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Védnök: Potápi Árpád Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben