HATÁROZATOK. Telefon: , fax: II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft NOVEMBER 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZATOK. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. NOVEMBER 8."

Átírás

1 II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft NOVEMBER 8. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon: , fax: TARTALOM oldal HATÁROZATOK 1198/2010. (IX. 17.) Korm. határozat az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA évi mûködésérõl készített beszámolójáról KÖZLEMÉNYEK BM közlemény a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl Tájékoztató a Bugát Pál XXVII. Országos Középiskolai természetismereti mûveltségi vetélkedõ döntõjének eredményeirõl 2009/2010. tanév A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási oldal Tanácsadó Intézet Szaktanácsadói névjegyzéke Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére Közlemény érettségi bizonyítványok érvénytelenítésérõl Az Inczédy György Középiskola Szakiskola és Kollégium közleménye a 2010/2011. tanévben elveszett bizonyítványokról Közlemény körbélyegzõ érvénytelenítésérõl A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások HATÁROZATOK A Kormány 1198/2010. (IX. 17.) Korm. határozata az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA évi mûködésérõl készített beszámolójáról 1. A Kormány tudomásul veszi az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének beszámolóját az OTKA évi mûködésérõl. 2. Meg kell vizsgálni az OTKA céljait szolgáló források középtávú bõvítésének lehetõségeit. Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter Határidõ: december A Magyar Tudományos Akadémia és az OTKA Bizottság bevonásával meg kell vizsgálni az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramról szóló törvény módosításának szükségességét, különös tekintettel a támogatás-felhasználás kérdéseire. Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidõ: december Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság mûködésérõl szóló 1169/2010. (VIII.18.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 2. számú mellékletének 51. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (Szakértõi csoport 51. Szociálpolitika és esélyegyenlõség A szakértõi csoportot vezetõ minisztérium/ központi államigazgatási szerv NEFMI A szakértõi csoport tagjainak indikatív listája) KIM, KüM, NGM, VM, NFM, NFÜ, OMMF

2 3050 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám 5. A H. 2. számú melléklete a következõ 52. ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi 52. pont számozása 53. pontra változik: (Szakértõi csoport 52. Társadalmi befogadás A szakértõi csoportot vezetõ minisztérium/ központi államigazgatási szerv KIM A szakértõi csoport tagjainak indikatív listája) minden minisztérium 6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. 7. E határozat 4 5. pontja a határozat hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Ez a pont a határozat hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök KÖZLEMÉNYEK BM közlemény a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl A belügyminiszter a szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján figyelemmel az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletre kiegészíti azon személyek körét, illetve meghosszabbítja tevékenységüket, akik nevelési-oktatási intézményben, oktatási vállalkozásnál eseti felkérésre, a szakmai vizsgán vizsgabizottság elnöki feladatokat láthatnak el az Országos Képzési Jegyzékben, a BM szakmai felügyeletébe tartozó szakképesítések körében. A 2006-ban hatályba lépett OKJ és az új szakmai és vizsgakövetelmények alapján a személy- és vagyonõr szakképesítésnek a biztonsági õr szakképesítés felel meg, illetve módosult a rendõr szakképesítés is, ezért a szakképesítés-ráépülések, és a szakképesítés-elágazások esetében figyelembe kell venni a pályázók képzettségét, illetve hosszabbítások esetében az eddigi jogosultságokat. Ennek alapján: a vizsgaelnöki jogosultságok meghosszabbítása esetében a pályázók a biztonsági õr szakképesítés rész-szakképesítéseire és szakképesítés-ráépüléseire is megkapják a jogosultságot, kivéve a kutyavezetõ biztonsági õrre és a kutyás õrre, feltéve, hogy ilyen jogosultságuk korábban sem volt. a vizsgaelnöki jogosultságok meghosszabbítása esetében a pályázók a rendõr szakképesítés rész-szakképesítéseire és szakképesítés-elágazásaira is megkapják a jogosultságot, ugyanakkor a kutyavezetõ rendõr szakképesítés-ráépülésre csak abban az esetben, ha korábban rendelkeztek ilyennel. a vizsgaelnöki jogosultság meghosszabbítása esetében a pályázók a rendészeti szervezõ szakképesítés szakképesítés-elágazásai közül arra kaphat jogosultságot, amelyre korábban is volt. vizsgaelnöki jogosultságra újonnan pályázók esetében ugyanaz az elbírálás, mint a hosszabbításra pályázóknál; kutyavezetõ biztonsági õr, kutyás õr, kutyavezetõ rendõr szakképesítés esetében az ilyen irányú szakképzettség megléte, vagy ezirányú szakmai gyakorlat a feltétel. Jelen közlemény megjelentetése nem érinti a Belügyi Közlöny 2005/3.; 2005/8.; 2006/4. valamint az Igazságügyi Közlöny 2007/3., 2008/1. és a Hivatalos Értesítõ évi 6., 53. és 62.; a évi 22. számában megjelent névjegyzékek hatályát.

3 31. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3051 Jelmagyarázat szakképzettségek (rész-szakképesítések, szakképesítés-elágazások, szakképesítés-ráépülések) felsorolása: Szakképesítés Rövidítés Megjegyzés Biztonsági õr Bõ. Szakképesítés Testõr Tõ. Rész-szakképesítés Vagyonõr Võ. Rész-szakképesítés Bankõr Bkõ. Szakképesítés-ráépülés Fegyveres biztonsági õr Fbõ. Szakképesítés-ráépülés Kutyás õr Kõ. Szakképesítés-ráépülés Kutyavezetõ biztonsági õr Kvbõ. Szakképesítés-ráépülés Pénzszállító Psz. Szakképesítés-ráépülés Rendezvénybiztosító Rvb. Szakképesítés-ráépülés Biztonságszervezõ I. Bsz. I. Szakképesítés Biztonságszervezõ II. Bsz. II. Rész-szakképesítés Biztonságtechnikai szerelõ, kezelõ Btszk. Szakképesítés Biztonságtechnika-kezelõ Btk. Rész-szakképesítés Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelõ Evrsz. Rész-szakképesítés Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelõ Mvrsz. Rész-szakképesítés Büntetés-végrehajtási felügyelõ I. Bvf. I. Szakképesítés Büntetés-végrehajtási felügyelõ II. Bvf. II. Rész-szakképesítés Büntetés-végrehajtási fõfelügyelõ Bvff. Szakképesítés-ráépülés Hatósági és közigazgatási ügyintézõ Hküi. Szakképesítés Migrációs ügyintézõ II. Müi. II. Szakképesítés-elágazás Nyilvántartási és okmányügyintézõ Nyoüi. Szakképesítés-elágazás Migrációs ügyintézõ I. Müi. I. Szakképesítés-ráépülés Közterület-felügyelõ Kf. Szakképesítés Magánnyomozó Mny. Szakképesítés Parkolóõr Põ. Szakképesítés Díjbeszedõ leolvasó Dbl. Rész-szakképesítés Rendõr Rõ. Szakképesítés Kormányõr Kõr. Rész-szakképesítés Objektumõr-kísérõ Oök. Rész-szakképesítés Határrendészeti rendõr Hrõ. Szakképesítés-elágazás Közrendvédelmi rendõr Krvrõ. Szakképesítés-elágazás Kutyavezetõ rendõr Kvrõ. Szakképesítés-ráépülés Rendészeti szervezõ Resz. Szakképesítés Határrendész szervezõ Hrsz. Szakképesítés-elágazás Rendõrszervezõ Rõsz. Szakképesítés-elágazás

4 Sorszám Név Lakcím Telefonszám Szakterület 1. András István 6300 Kalocsa, Árendás u (20) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Kõ. Psz. Kvbõ. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ. Kvrõ.) 2. Árvai Ferenc 6400 Kiskunhalas, Levendula u (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 3. Balázs Ferenc 8230 Balatonfüred, Révész u (87) ; 06 (70) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 4. Dr. Bardócz Csaba 1111 Budapest, Bercsényi u / (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 5. Dr. Kacziba Antal 2200 Monor, Jósika u. 53.; lev. cím: 2230 Gyömrõ, Gróf Teleki út (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 6. Kiri Péter 1149 Budapest, Limanova tér 1. 3/2. 06 (70) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 7. Kovács László 3326 Ostoros, Damjanich J. u. 20.; lev. cím: 1107 Budapest, Kékvirág u. 2. II/7. 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Bvf. I. (Bvf. II. Bvff.) 8. Mucsi János 5000 Szolnok, Széchenyi krt (56) ; 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.) 9. Nagy István 3980 Sátoraljaújhely, Malom u. 6.; Lev. 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ.), Bsz. I. (Bsz. II.), Bvf. I. (Bvf. II. Bvff.) cím: 1145 Budapest, Gyarmat u III/ Némedi Gábor 3104 Salgótarján, Makarenkó út 16. I/2. 06 (20) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Kõ. Psz. Kvbõ. Rvb.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ. Kvrõ.) 11. Salamon Imre 8043 Iszkaszentgyörgy, Szabadság u (22) ; 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Kõ. Psz. Kvbõ. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.) 12. Dr. Szalay Ferenc 1042 Budapest, Petõfi u. 12. VII/ (70) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 13. Szepesi István 4400 Nyíregyháza, Nyírfa u (30) Resz. (Hrsz.) 14. Tálas István 1141 Budapest, Kalocsai u (20) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 15. Tarnóczi Imre 6400 Kiskunhalas, Kiffer u. 6. 4/1. 06 (30) ; 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 16. Veréb Csaba 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgút /8. 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Rõ. (Kõr. Oök, Hrõ, Krvrõ.) A miniszter által kijelölt bírálóbizottság következõ ülésén a november 11-ig beérkezett pályázatokat bírálja el. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter 3052 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

5 31. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3053 Tájékoztató a Bugát Pál XXVII. Országos Középiskolai természetismereti mûveltségi vetélkedõ döntõjének eredményrõl 2009/2010. tanév A vetélkedõ szervezõi: TIT Stúdió Egyesület (Budapest), Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium (Gyöngyös), GYÖNGYÖK Mátra Mûvelõdési Központ (Gyöngyös), Mátra Múzeum (Gyöngyös). A 2009/2010. tanévi vetélkedõ témaköre: Nat Ember a természetben mûveltségterület. Globális éghajlatváltozás. Fõ támogatók: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, Nemzeti Civil Alapprogram. Helyezések a augusztus között megrendezett országos döntõ elsõ hat helyezett csapata: I. helyezett Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata (Szeged) Csapattagok: Eperjesi Dávid, Kátai Csaba Bence, Mészáros János Péter Felkészítõ tanárok: Bán Sándor, Gál Viktória, Csányi Sándor, Drevenka István, Hancsák Károly, dr. Mezõ Zoltán, Prókai Szilveszter, Szöllõsy László, Fazekasné Gulyás Éva, Nagyné dr. Regdon Ibolya II. helyezett Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata (Szeged) Csapattagok: Cseh Tamás, Hézsõ Tamás, Kispéter Tamás Felkészítõ tanárok: Bán Sándor, Gál Viktória, Csányi Sándor, Drevenka István, Hancsák Károly, dr. Mezõ Zoltán, Prókai Szilveszter, Szöllõsy László, Fazekasné Gulyás Éva, Nagyné dr. Regdon Ibolya III. helyezett Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata (Szeged) Csapattagok: Börcsök Bence, Dudás Zsolt, Szentirmai Márton Felkészítõ tanárok: Bán Sándor, Gál Viktória, Csányi Sándor, Drevenka István, Hancsák Károly, dr. Mezõ Zoltán, Prókai Szilveszter, Szöllõsy László, Fazekasné Gulyás Éva, Nagyné dr. Regdon Ibolya IV. helyezett Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium csapata (Gyöngyös) Csapattagok: Kocsis Eszter, Krause Sándor, Somogyi Tamás Felkészítõ tanárok: Molnár Tamás, Kiss Miklós, Illés Sándor V. helyezett Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium csapata (Békéscsaba) Csapattagok: Böõr Katalin, Kovács Orsolya, Liska Csilla Felkészítõ tanárok: Horváth Csaba, Szabó Zsófia, Kovács Miklós VI. helyezett Fazekas Mihály Gimnázium csapata (Budapest) Csapattagok: Hoksza Zsolt, Krausz Máté, Szabó Zsolt Felkészítõ tanár: Müllner Erzsébet Gratulálunk a középiskoláknak és a nyertes csapatoknak; köszönjük a felkészítõ tanárok odaadó munkáját! Budapest, szeptember 20. Dr. Radnóti Katalin s. k., fõiskolai tanár ELTE TTK a zsûri elnöke Juhász Nagy Ágnes s. k., igazgató TIT Stúdió Egyesület

6 A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szaktanácsadói névjegyzéke 2009/2010 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Angol nyelv Dr. Árkyné Tóth Mária Magyar Hajózási Szakközép- és Szakiskola 1131 Budapest, Jász u , Angol nyelv Dr. Eszterhai-Nagy Gabriella Jaschik Álmos Mûvészeti Szakképzõ Iskola 1097 Budapest, Illatos út , Angol nyelv Jilly Viktor Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Angol nyelv Kovács Kristóf Áron Szentistvántelepi Általános Iskola 2011 Budakalász, Martinovics utca Angol nyelv Lavaj Zsuzsanna II.Rákóczi Ferenc Fõvárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca Angol nyelv Nagy Ildikó Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Angol nyelv Számadóné Bíró Alice Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Biológia Albert Attila Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Biológia Dr. Müllner Erzsébet Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Biológia Kiss Katalin Ady Endre Gimnázium 1139 Budapest, Röppentyû utca Biológia Maróthy Mária nyugdíjas Biológia Némethné dr. Katona Judit Óbudai Egyetem 1034 Budapest, Doberdó út Biológia Szücsiné Juhász Györgyi Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy u Bp. Egressy u. 36. Diáktanácsadás Gosztonyi Gábor Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola 1118 Budapest, Beregszász út , Ember és társadalom Dr. Eszterhai-Nagy Gabriella Jaschik Álmos Mûvészeti Szakképzõ Iskola 1097 Budapest, Illatos út , Ember és társadalom Dr. Hicz János Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1173 Budapest, Akácvirág utca Ember és társadalom Dr. Szemkeöné Gyimesi Ágnes Weiner Leó Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola 1112 Budapest, Neszmélyi u Ember és társadalom Biró Gergely Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzõ 1138 Budapest, Váci út OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

7 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Ember és társadalom Gönczi Sándor Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1173 Budapest, Akácvirág utca Ember és társadalom ifj. Lator László Veres Péter Gimnázium 1039 Budapest, Csobánka tér Ember és társadalom Kiss Anna nyugdíjas Ember és társadalom Pappné Tóth Kornélia Éva Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út , Ember és társadalom Runda Margit Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Ember és társadalom Szendrei Péter Szent László Gimnázium 1102 Budapest Kõrösi Csoma Sándor út Ember és társadalom Vit Olivér Zoltán Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzõ 1138 Budapest Váci ót Ének-zene Énekes Katalin Bajza Utcai Általános Iskola 1062 Budapest, Bajza u Ének-zene Krónerné Rózsavölgyi Ildikó József Attila Általános Iskola 1201 Budapest, Attila u Fizika Horváth Gábor Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Fizika Kiss Jolán Petrik Lajos Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út , Fizika Ruzsinszkiné Lukácsy Margit Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Toldy Ferenc utca Fizika Takács Lajos Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Földrajz Bíróné Ézsöl Mónika Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 1131 Budapest, Jász utca Földrajz Némethné Dr. Katona Judit Óbudai Egyetem 1034 Budapest, Doberdó út Földrajz Szabó Júlia Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Földrajz Szücsiné Juhász Györgyi Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út Földrajz Vizy Zsolt Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Gyermek- és ifjúságvédelem Balogh Tiborné Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 1023 Budapest, Lajos u Gyermek- és ifjúságvédelem Bánkuti Emese szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3055

8 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Gyermek- és ifjúságvédelem Bódi Edit Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest, Medgyessy F. u Gyermek- és ifjúságvédelem Dubovszky Katalin nyugdíjas Gyermek- és ifjúságvédelem Kovács Lajosné Szivárvány Óvoda 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc stny Gyermek- és ifjúságvédelem Markovits Judit Mária Gyermek- és ifjúságvédelem Rencsényi Beatrice Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1081 Budapest, Bezerédi u. 16/A Informatika Danitz Béláné Németh László Gimnázium 1131 Budapest, Nõvér utca Informatika Pásztor Attila Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Informatika Regele György ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 1088 Budapest, Trefort u Informatika Ruzsinszkiné Lukácsy Margit Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Toldy Ferenc utca Informatika Szalayné Tahy Zsuzsanna Szent István Gimnázium 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor Informatika Varga Ildikó Tímea Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola 1106 Budapest, Maglódi út Intézményvezetés, tanügyigazgatás Somogyi István Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 1131 Budapest, Jász utca Kémia Albert Attila Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Kémia Dr. Müllner Erzsébet Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Kémia Maróthy Mária nyugdíjas , Kollégiumi nevelés Debreczeni Zsuzsanna Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 1118 Budapest, Rimaszombati utca Kollégiumi nevelés Roy Violetta Fábry Zoltán és Uzsoki Középiskolás Leánykollégium 1074 Budapest, Hársfa utca Kollégiumi nevelés Vopaleczky György Váci Mihály Kollégium MFFPPTI Budapest, Mogyoródi út Budapest, Vas u Könyvtár-pedagógia Bali Judit Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Könyvtár-pedagógia Bondor Erika Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest, Kárpát u / OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

9 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Könyvtár-pedagógia Horváthné Gruber Éva Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola 1097 Budapest, Ecseri út 5/7. Könyvtár-pedagógia Nagy Attiláné Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és 1091 Budapest, Szakiskola Ifjúmunkás u. 31. Könyvtár-pedagógia Platthy Zsuzsanna Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola 1115 Budapest, Thallóczy L. u. 1. Könyvtár-pedagógia Rónyai Tünde Árpád Gimnázium 1034 Budapest, Nagyszombat u. 19. Könyvtár-pedagógia Sipos Mónika Csillaghegyi Általános Iskola 1038 Budapest, Dózsa György u. 42. Könyvtár-pedagógia Szakmári Klára Budai Nagy Antal Gimnázium 1221 Budapest, Anna u Könyvtár-pedagógia Szalai Tamásné Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Könyvtár-pedagógia Tóth Viktória Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 1093 Budapest, Gimnázium Lónyay utca 4/c-8. Magyar nyelv és irodalom Dr. Osztovits Szabolcs Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Magyar nyelv és irodalom Dr. Pelczer Katalin II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. Magyar nyelv és irodalom Dr. Szász Jánosné Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképzõ 1043 Budapest Kassai utca 24/A Magyar nyelv és irodalom Filetóth István Károlyné Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 1131 Budapest, Jász u Magyar nyelv és irodalom Kolláth Péterné Szily Kálmán Mûszaki Középiskola, Szakiskola 1097 Budapest, és Kollégium Timót u. 3. Magyar nyelv és irodalom Petry Annamária Óbudai Gimnázium 1033 Budapest, Szentlélek tér 10. Magyar nyelv és irodalom Szántóné Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola 1087 Budapest, Czecze Enikõ Szörény u. 2 4 Magyar nyelv és irodalom Turcsányi Márta Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Matematika Gál Ildikó Trefort Ágoston Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló 1191 Budapest, Szakközépiskola Kossuth tér 12. Matematika Kiss Jolán Petrik Lajos Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út Matematika Laczkó László Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Matematika Orosz Gyula Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér , szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3057

10 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Matematika Ruzsinszkiné Lukácsy Margit Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Toldy Ferenc utca 56. Matematika Takács Lajos Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Német nyelv Dr. Szabó Marianne Károlyi Mihály Fõvárosi Gyakorló Kéttannyelvû 1139 Budapest, Közgazdasági Szakközépiskola Váci út 89. Német nyelv Füzesséry Zoltánné Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Német nyelv Magyarovics Magdolna Arany János Mûszaki Szakközépiskola és 1072 Budapest, Szakiskola Nyár utca 9. Német nyelv Salakta Tünde Goethe-Institut Budapest 1092 Budapest, Ráday utca 58. Német nyelv Somló Katalin Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Német nyelv Szabóné Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gábor Anikó Gutenberg krt. 6. Orosz nyelv Vágnerné Szilágyi Márta Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzõ 1138 Budapest, Váci út 107. Sajátos nevelési igényûek nevelése, Balázsné Fige Ilona Újbudai Speciális Szakiskola 1119 Budapest, oktatása Leiningen u Sajátos nevelési igényûek nevelése, Dr. Farkasné Kovács Beáta Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Spe Budapest, oktatása ciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Rákospatak u Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Faragó Ferenc Faragóné Bircsák Márta Konczné Juhász Andrea Kovács Zsuzsa Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III.ker. Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, EGYMI Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon 1033 Budapest, Benedek Elek u Budapest, Szellõ u Budapest, Szellõ utca Budapest, Rákospatak utca 101. Magyar Gabriella Kozmutza Flóra EGYMI 1233 Budapest, Kápolna utca 8. Mosányi Emõke Fõvárosi Beszédjavító Intézet, Módszertani 1052 Budapest, Intézmény és Óvoda Deák Ferenc u. 17. Oroszné Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és 1082 Budapest, Kosik Gabriella Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola Üllõi út OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

11 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelési, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Pál-Horváth Rita Ritókh Tamásné Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon 4.sz. Fõvárosi Tanulási Képességet Vizsgáló SZRB és Gyógypedagóiai Szolgáltató Központ 1.Szakmacsoport: Egészségügy Maurer Miklósné Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium 1.Szakmacsoport: Egészségügy 5.Szakmacsoport: Gépészet Tóth Attila István Szily Kálmán Kéttannyelvû Mûszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium 6.Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika 1098 Budapest, Friss u Budapest, San Marco utca Sztaniszlavszki Márta 1077 Budapest, Izabella utca 1. Vannay Aladárné Nevelési Tanácsadó 2040 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány Budapest, Kassai utca 24/a Ridegné Semmelweis Egyetem Egészségtudományi 1088 Budapest, Cseke Irén Kar Vas u Budapest, Timót utca 3. Szûcs Ferenc Károly Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai 1081 Budapest, Központ Népszínház utca 8. 7.Szakmacsoport: Informatika Pintér Imréné Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1144 Budapest, Kerepesi út Szakmacsoport: Informatika Székely Gáborné Fáy András Közlekedésgépészeti Mûszaki 1095 Budapest, Szakközépiskola Mester u Szakmacsoport: Építészet Megyesi Csilla Ybl Miklós Építõipari Szakképzõ Iskola 1149 Budapest, Várna utca 21/b. 10.Szakmacsoport: Könnyûipar Diamantné Kovács Zsófia Modell Divatiskola Iparmûvészeti Ruha- és 1133 Budapest, Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola Vág utca Szakmacsoport: Közlekedés Boross István Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 1131 Budapest, Jász utca Szakmacsoport:Környezet-védelem-vízgazdálkodázetvédelmi, Fürchtné Mayer Mária Petrik Lajos Kéttannyelvû Vegyipari, Környe Budapest, Informatikai Középiskola Thököly u Szakmacsoport: Közgazdaság Kormos Csaba Budai Középiskola 1126 Budapest, Márvány utca Szakmacsoport: Közgazdaság László Istvánné Budai Középiskola 1126 Budapest, Márvány utca Szakmacsoport: Kereskedelem-marketinkola, Szentkirályi Andrea Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépis Budapest, EGYMI és Diákotthon Mexikói út 60. Testnevelés Herczeg Vince Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Testnevelés Karmacsi Krisztina Békésy György Szakközépiskola 1174 Budapest, Széchenyi utca / szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3059

12 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Testnevezés Takács Zoltán Toldy Ferenc Gimnázium 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 9. Testnevelés Veres Lajos Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Vizuális nevelés Garamvölgyi Béla Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Vizuális nevelés Magyar József Szenczi Molnár Albert Református Általános 1188 Budapest, Iskola Nagykõrösi út Vizuális nevelés Somody Beáta Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Mûvelõdési 1086 Budapest, Központ Erdélyi utca 6 8. Vizuális nevelés Zele János Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. A kerületi pedagógiai szakmai szolgáltatók szaktanácsadói névjegyzéke II. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Laczka Istvánné II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat, tehetségfejlesztés általános iskola alsó tagozat, pedagógiai értékelés, technika Hernádi Ildikó II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. angol, magyar, tehetségfejlesztés Thomán Angéla II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. ember és természet: biológia Lauth Gábor II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. ének, magyar, pedagógiai értékelés Pap Judit II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. biológia, kémia, pedagógiai értékelés Csenki József II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. kémia Hajnissné Anda Éva II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. könyvtár Támbáné Bálint Ágnes II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. könyvtár, német, történelem Pap Éva II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. óvodai nevelés Maruzs Ildikó II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca sulinet.hu sulinet.hu 3060 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

13 III. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ IV. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Áderné Tavaszi Edit III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. általános iskola alsó tagozat Demeter Péter III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. általános iskola alsó tagozat, Baráth Ildikó III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, felsõ tagozat-magyar, könyvtár Szérûskert utca 40. ember és természet: biológia, Kertész Adrienne III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, kémia Szérûskert utca 40. gyógypedagógus Végh Miklósné III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. könyvtár Vincze Miklósné III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. matematika, kémia Bárányosné Horváth Katalin III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. óvodai nevelés Dr. Remzsõné Piti Kata III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. óvodai nevelés Sándorné Anschau Csilla III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. óvodai nevelés, magyar, népmûvelés Hámori Mária III. ker. Pedagógiai Szolgáltató 1033 Budapest, Központ Szérûskert utca 40. Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Katona Gyöngyi Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. ember és természet: biológia Gyenes Csilla Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. idegen nyelv, német Kutta Józsefné Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. könyvtár Fleckenstein Sándorné Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, dr. Cservenka Júlia Lõrinc u. 35. magyar nyelv és irodalom Effné Nagy Zsuzsanna Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u , , , , , , , , , , szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3061

14 V. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely matematika Mezõné Oszlánczi Ilona Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. óvodai nevelés Dikácz Attiláné Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. óvodai nevelés Szûcs Judit Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. tanórán kívüli nevelés alsó tagozat Grósz Ágnes Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat dr. Szabóné Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest, Vámossy Mária Váci utca 43. általános iskola alsó tagozat, Jassenovics Istvánné V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, tanórán kívüli nevelés Szent István tér 16. angol nyelv Fischer Júlia Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest, Váci utca 43. biológia, vizuális kultúra Dréher Jánosné Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest, Váci utca 43. ének-zene, tánc Papné Diósi Ágnes Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest, Váci utca 43. fizika, kémia Arányiné Haman Ágnes Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest, Váci utca 43. földrajz, történelem dr. Szeldeli Ibolya Hild József Általános Iskola 1051 Budapest, Nádor u. 12. informatika Schmieder László V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. iskolai könyvtár Kocsis Éva V.ker Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. magyar nyelv és irodalom Deák Katalin Hild József Általános Iskola 1051 Budapest, Nádor u. 12. matematika dr. Hillné Benkó Katalin Eötvös József Gimnázium 1053 Budapest, Reáltanoda u. 7. óvodai nevelés, minõségfejlesztés Wölfling Zsuzsanna V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. pedagógia Lánczky Edit V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. pedagógia Varga Sándorné V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

15 VI. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat óvodai nevelés Dr. Horváthné Pálosi Katalin Duruczné Nagy Julianna Terézvárosi Kéttannyelvû Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Központ Terézvárosi Kéttannyelvû Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Központ VII. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Géczyné Czoboly Márta Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ biológia, földrajz, tanügyigazgatás Szentandrási Péter Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ informatika Sajóhelyi Gábor Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ kémia Szigeti Ivánné Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ magyar, könyvtár Dr. Hubert Ildikó Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ magyar nyelv és irodalom Suhajda Edit Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ óvodai nevelés Juhászné Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ Cseresnyés Izabella pedagógia, magyar, tanügyigazgatás Tóth Mária Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ tanórán kívüli nevelés Árvai Gézáné Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely pedagógia, mérés-értékelés Beke Edit V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. pedagógia, gyermekvédelem, Kelemen Gábor V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, versenyek Szent István tér 16. pedagógia, mérés-értékelés Kincsné V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Simonyi Zsuzsa Szent István tér Budapest, Pethõ Sándor utca Budapest, Pethõ Sándor utca Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3063

16 drámapedagógia, ének-zene X. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Kovácsné Gajzer Edit Harmat Általános Iskola 1104 Budapest, Harmat utca 88. Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely ember és természet: biológia ember és természet: biológia, kémia Galambosné Varga Szilvia Kada Mihály Általános Iskola 1103 Budapest, Kada Mihály utca Nagyné Horváth Emília Bem József Általános Iskola 1101 Budapest, Hungária krt fejlesztõpedagógia Hujder Zoltánné Janikovszky Éva Általános Iskola 1101 Budapest, Üllõi út 118. informatika Pethõné Bertalan Mária Szent László Általános Iskola 1105 Budapest, Szent László tér 1. matematika Takácsné Tóth Ágnes Kada Mihály Általános Iskola 1103 Budapest, Kada Mihály u matematika, pályaválasztás Besenyi Margit Szent László Általános Iskola 1105 Budapest, Szent László tér 1. XI. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ óvodai nevelés Czinegéné Gróz Orsolya Napköziotthonos Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi út 13/a óvodai nevelés Kemerléné Suri Ildikó Napköziotthonos Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca SNI gyermekek nevelése, tehetséggondozás Grófné Váradi Anna Széchenyi István Általános Iskola 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1 3. Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Borbély Andrea Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Erõmû utca 4. általános iskola alsó tagozat Varga Sándorné Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Erõmû utca 4. általános iskola alsó tagozat Luczy Judit Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola 1118 Budapest, Csíki-hegyek utca / / / / / , , OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

17 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Kovács Judit Ádám Jenõ Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 1118 Budapest, Köbölkút utca 27. biológia, földrajz, környezeti Iván Lászlóné Ádám Jenõ Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 1118 Budapest, nevelés, egészségnevelés Köbölkút utca 27. ember és társadalom, állampolgári Serman Katalin Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, ismeretek Erõmû utca 4. ének-zene Dr. Székely Tiborné nyugdíjas 1119 Budapest, Etele utca 32/c fejlesztõpedagógia Dakóné Újbudai Pedagógiai Intézet 1066 Budapest, Maros Katalin Weiner Leó utca 6. fizika, közlekedési ismeretek Szénási Istvánné nyugdíjas 1119 Budapest, Andor utca 25. informatika, technika Szegedi Zsuzsanna Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola 1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 18. iskolai könyvtár Simon Jánosné Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Erõmû utca 4. iskolavezetés, iskolafejlesztés, Gyurcsó Gyuláné Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, napközi, szabadidõ Erõmû utca 4. kémia, természetismeret Csemiczkyné Ádám Jenõ Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 1118 Budapest, Sági Rita Köbölkút utca 27. magyar nyelv és irodalom Tóth Anna nyugdíjas 1113 Budapest, Bartók Béla utca 72. magyar nyelv és irodalom Dr. Tölgyessyné Gazdagrét-Törökugarató Általános Iskola 1118 Budapest, Szabó Edit Grundschule in Gazdagrét Törökugrató utca 15. matematika Fretyánné Kozma Éva Gazdagrét-Törökugarató Általános Iskola 1118 Budapest, Grundschule in Gazdagrét Törökugrató utca 15. osztályfõnöki nevelés, iskolai Kurkovszkiné Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola 1118 Budapest, gyermekvédelem Vadas Ilona Csíki-hegyek utca 18. óvodai nevelés Dr. Bátorfiné Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Jeles Anna Erõmû utca 4. óvodai nevelés Mihályiné Lurkó Óvoda 1119 Budapest, Sági Annamária Bornemissza tér 21. óvodai nevelés, minõségbiztosítás, Kovács Andrásné nyugdíjas 2085 Pilisvörösvár, mentálhigiéne Klapka utca 1944/2. A vizuális kultúra Csovelák Edit Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola 1117 Budapest, és Gimnázium Baranyai utca , , , , szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3065

18 XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely angol, német Tomka Orsolya Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Iskola 1125 Budapest, Diana utca 4. általános iskola alsó tagozat, Gilicze Zoltán SE Gyakorló Általános 1125 Budapest, tanórán kívüli nevelés Diana utca ember és természet: biológia, Juhász Andrea Arany János Általános 1124 Budapest, kémia, földrajz Meredek utca 1. ének-zene Zámbó Éva Commitment Pedagógiai Intézet 1095 Budapest, Máriássy utca iskolai könyvtár Ballangó Jánosné Commitment Pedagógiai Intézet 1095 Budapest, Máriássy utca matematika, fizika, informatika Kertai Helga Városmajori Gimnázium 1122 Budapest, Városmajor utca 71. óvodai nevelés Kovács Zsuzsa Süni Óvoda 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. pedagógia Szontagh Kinga Commitment Pedagógiai Intézet 1095 Budapest, Máriássy utca XIII. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Tarján Éva Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. általános iskola alsó tagozat Ligetfalvi Mihályné Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. gyermekvédelem Gálné Molnár Klára Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. informatika Schlotter Judit Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. iskolai könyvtár Gerbner Zsuzsanna Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. óvodai nevelés Bódi Ferencné Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. pedagógia Hajdú Györgyné Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. pedagógia, Juhász Gizella Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, mérés-értékelés Karikás Frigyes utca 12. pedagógia Pusztai Katalin Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

19 XIV. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Szabó Éva Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György utca 5. általános iskola alsó tagozat Csesznokné Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Kõnnye Erzsébet Fráter György utca 5. általános iskola alsó tagozat, Czigány Katalin Heltai Gáspár Általános Iskola 1148 Budapest, magyar Padlizsán utca általános iskola alsó tagozat, Szántó Zsuzsanna Hermann Ottó Általános Iskola 1149 Budapest, matematika Egressy út 69. angol nyelv Csürke Gyöngyvér Dr. Mezõ Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Ond vezér park 5. életvitel és gyakorlati ismeretek Székelyhídi István Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. ember és természet: biológia Postás Beáta Heltai Gáspár Általános Iskola 1148 Budapest, Padlizsán utca ember és természet: kémia Zsarkóné Hermann Ottó Általános Iskola 1149 Budapest, Visnyovszky Gabriella Egressy út 69. ctlparember és társadalom Dombovári Lászlóné Hermann Ottó Általános Iskola 1149 Budapest, Egressy út 69. ének-zene Kovács Katalin Liszt Ferenc Általános Iskola 1146 Budapest, Hermina út 23. fizika Nyakóné Lakatos Ildikó Dr. Mezõ Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Ond vezér park 5. földrajz Farkas Klára Liszt Ferenc Általános Iskola 1146 Budapest, Hermina út 23. informatika Révész Angéla Kaffka Margit Általános Iskola 1148 Budapest, Kaffka Margit köz 2 6. iskolai könyvtár Lévainé Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Müller Katalin Fráter György utca 5. magyar nyelv és irodalom Soós Tünde Városligeti Magyar Angol Kéttannyelvû Általános 1146 Budapest, Iskola Hermina út magyar nyelv és irodalom Dr. Benczik Vilmosné Arany János Általános Iskola 1145 Budapest, Újvidék tér 3. matematika Krénuszné Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Lukács Mária Újváros park 2. német nyelv Koósné Molnár Márta Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Kéttannyelvû 1142 Budapest, Általános Iskola Ungvár u. 36. óvodai nevelés Tímár Györgyi Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György utca szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3067

20 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely óvodai nevelés Soltényszky Lászlóné Zuglói Pedagógiai Szoltáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György utca 5. óvodai nevelés Nászné Mókavár Óvoda 1142 Budapest, Szíjjártó Erzsébet Róna park 5 7. óvodai nevelés Bácsai Gáborné Játékszín Óvoda 1144 Budapest, Tipegõ utca 3 5. óvodai nevelés Csengõdi Gáborné Mályva Óvoda 1141 Budapest, Mályva tér 12. pedagógia Terényi Antalné Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György utca 5. pedagógia Dr. Papucsekné Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Jámbor Katalin Fráter György utca 5. pedagógia Lévainé Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Szabó Erzsébet Fráter György utca 5. pedagógia, mérés-értékelés Dr. Kováts Antalné Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György utca 5. testnevelés Monostori Attila Németh Imre Általános Iskola 1148 Budapest, Lengyel utca 23. vizuális kultúra Bódi Zsuzsanna Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. XVII. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Mosolygó Zoltánné Újlak Utcai Általános Iskola 1173 Budapest, Újlak utca 110. általános iskola alsó tagozat Dassiné Csordás Katalin Zrínyi Miklós Általános Iskola 1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3. angol nyelv Csányi S. Csaba Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hõsök tere ember és természet: biológia, Feierabend Lajosné Újlak Utcai Általános Iskola 1173 Budapest, természetismeret Újlak utca 110. életvitel és gyakorlati ismeretek Kántor Pálné Zrinyí Miklós Általános Iskola 1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3. ének-zene, tánc Linkéné Gácsi Éva Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 1174 Budapest, Széchenyi utca 1 7. fizika, kémia Agócs Ágnes Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola és 1173 Budapest, Gimnázium Akácvirág utca 49. földrajz, hon-és népismeret Páczai Péter Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép utca , OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett szállító 1. helyen végzett szállító pontszáma 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási

Részletesebben

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné FŐVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ 2010 Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné A szerkesztőbizottság tagjai: Gonda Judit Kollár Anett Szajkó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 21., csütörtök Tartalomjegyzék 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési

Részletesebben

Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola. Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola. Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Megye Tankerület Intézmény neve Intézményvezető neve Bács-Kiskun Bácsalmási Bácskai Általános Mamuzsits János Bács-Kiskun Bajai Bajai Szentistváni Általános Osztrogonácz József Bács-Kiskun Bajai Dávodi

Részletesebben

Ssz Hirdetett állás Végzettség Iskola Ir.szám Város Cím Telefon E-mail Foglalkoztatás módja Juttatások Ügyintéző Beadási határidő Egyéb

Ssz Hirdetett állás Végzettség Iskola Ir.szám Város Cím Telefon E-mail Foglalkoztatás módja Juttatások Ügyintéző Beadási határidő Egyéb Ssz Hirdetett állás Végzettség Iskola Ir.szám Város Cím Telefon E-mail Foglalkoztatás módja Juttatások Ügyintéző Beadási határidő Egyéb 1 Agrármérnök-tanár (2 fő) egyetemi Török János Mezőgazdasági és

Részletesebben

FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ

FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ FİVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ 2012 Szakmai szerkesztı: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit Szakmai lektor: Csókay László A szerkesztıbizottság tagjai: Frey Stefánia Pleyerné Lobogós

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2014

VERSENYEREDMÉNYEK 2014 VERSENYEREDMÉNYEK 2014 0 2014 VERSENYEREDMÉNYEK MEGYEI VERSENYEREDMÉNYEK 2014 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet kiadványa, 2014 1 VERSENYEREDMÉNYEK 2014 TARTALOM Tartalom..2 Ajánlás.3 I.

Részletesebben

megye OMcode iskola neve település Bács-Kiskun 038454 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája,

megye OMcode iskola neve település Bács-Kiskun 038454 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, megye OMcode iskola neve település Bács-Kiskun 038454 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, EgyKiskőrös Bács-Kiskun 038450 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó frissítés dátuma: 2014. január 03. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről A szolgáltatási tevékenység megkezdésének

Részletesebben

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 2. melléklet 99 2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 Felsőoktatásba felvettek száma (F) / 12. osztály létszáma (L) A táblázatban csak azok a középiskolák szerepelnek, amelyeknek ebből az öt évből

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó adatfrissítés dátuma: 2012. 05. 15. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői

Részletesebben

Minősített továbbképzési programok jegyzéke. Budapest, 2006. július 4.

Minősített továbbképzési programok jegyzéke. Budapest, 2006. július 4. 1 Minősített továbbképzési programok jegyzéke Budapest, 2006. július 4. 2 Sor- 1. I/1/ 2. I/2/ 3. I/3/ 4. I/4/ 5. I/5/ /program címe, óra, oktatási napok a/ Angol nyelv mint munkanyelv Angol középhaladó

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. PEDAGÓGUS EST 2014. június 6. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatásával vacsora, zene, tánc, tombola

Pedagógiai Hírlevél. PEDAGÓGUS EST 2014. június 6. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatásával vacsora, zene, tánc, tombola Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam 5. szám 2014. május Ó, Istenem, de csoda volna, ha az erdő megsokasodna, még erdőbb lenne, csupa gyémánt, és én ott állnék benne némán. Egy madár

Részletesebben

Általános iskolák OMKOD Intézmény Helység Utca Hsz Irsz Tanulói létszám

Általános iskolák OMKOD Intézmény Helység Utca Hsz Irsz Tanulói létszám tanítási nyelvű iskolák 2001; KIR Hivatalos Intézménytörzs TIO Kht. Közoktatási Információs Iroda Általános iskolák OMKOD Intézmény Helység Utca Hsz Irsz Tanulói létszám 027240 Miroslav Krleza Horvát Általános

Részletesebben

Kegyes Jenő 504-713 508-054 504-721

Kegyes Jenő 504-713 508-054 504-721 Általános Iskolák Önkormányzati fenntartású Bársony János Általános 3531 Mc.,Bársony J. u. 27/a. E-mail: ighelyettes@barsonyjmiskolc.sulinet.hu Kegyes Jenő 504-713 508-054 504-721 13.Sz. Hunyadi Mátyás

Részletesebben

BUDAPESTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

BUDAPESTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK BUDAPESTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Ssz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E mail 1. Batthyány Lajos 1015 Budapest Batthyány u. 8. 2016282 szakacs.agnes@batthisk.sulinet.hu 2. Budavári 1014 Budapest

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

Hinterstoder (Ausztria) MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA

Hinterstoder (Ausztria) MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA Hinterstoder (Ausztria) 2014. március 01. - I., II., III. korcsoport 2014. március 02. - IV., V., VI. korcsoport 1 2013/2014. TANÉVI ALPESI SÍ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS

Részletesebben

2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5.

2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. 3. számú melléklet: Örökös Ökoiskola címet elnyert iskolák listája Az iskola neve címe Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 1023 Budapest Lajos u. 1-5. Árpád Gimnázium 1034 Budapest, Nagyszombat

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

1 ÜGYINTÉZŐ SZERVEZET NÉVJEGYZÉKE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 2015.07.03

1 ÜGYINTÉZŐ SZERVEZET NÉVJEGYZÉKE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 2015.07.03 1 ÜGYINTÉZŐ SZERVEZET NÉVJEGYZÉKE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 2015.07.03 Kamara neve: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Központi elérhetőségek: Tel.: 76/ 501 500 Fax:

Részletesebben

Dalotti Domonkos 2092 BudakesziSzéchenyi I. Ált. IskolaKozma Knáb J. u. 60. Sarolta 3. 25

Dalotti Domonkos 2092 BudakesziSzéchenyi I. Ált. IskolaKozma Knáb J. u. 60. Sarolta 3. 25 név elért pontszám Herczku Péter 4400 NyíregyházaApáczai Cs. J. Gyakorló Erdő Belme sor Iskola 7. Gabriella 3. és dr 50 Kanyuk Jánosné Szatvári Máté 4400 NyíregyházaApáczai Cs. J. Gyakorló Erdő Belme sor

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. június 23 27. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/26. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

MELLÉKLET. 3. Kisteleki járás Székhely: Kistelek Illetékességi terület: Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer

MELLÉKLET. 3. Kisteleki járás Székhely: Kistelek Illetékességi terület: Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer MELLÉKLET AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK, VALAMINT A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KÖRZETÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓHOZ - JÁRÁSOK SZERINTI BONTÁSBAN - 1. Csongrádi járás

Részletesebben

Bajóti régió Régióvezető: Ferenczi Rudolfné Éva tel: 06-20-823-1680

Bajóti régió Régióvezető: Ferenczi Rudolfné Éva tel: 06-20-823-1680 Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Karitász: Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ Vezetője Rácz-Marton Tímea tel: 06-1-242-2330. Címük: III. ker Kórház u. 37. Bajóti régió Régióvezető:

Részletesebben

A 2013/2014. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben)

A 2013/2014. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) A 2013/2014. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) KEZDŐK I. kategóriában a legalább 12 pontot elért versenyzők: Diák neve Balbisi Mirjam 16 Jedlik

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében!

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében! SZE N XXIX. évf. 10. szám 2015. június 15. 10 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Pedagógusainkat köszöntöttük! Gratulálunk

Részletesebben

Sorszám Név Lakcím 1 ÁBRAHÁMFFY GYÖRGY LÁSZLÓ 7300 KOMLÓ KOSSUTH LAJOS UTCA 97. 3.EM. 1.AJTÓ 2 ÁBRI LUKÁCS MIKLÓS 5310 KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI UTCA 26/A. 3 ACQUAVIVA RAPHAEL 4024 DEBRECEN CSAPÓ UTCA 1/B. 2.em.

Részletesebben

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI 1912 1848 Első Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1896 Második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1928 Harmadik Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus1948

Részletesebben