HATÁROZATOK. Telefon: , fax: II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft NOVEMBER 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZATOK. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. NOVEMBER 8."

Átírás

1 II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft NOVEMBER 8. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon: , fax: TARTALOM oldal HATÁROZATOK 1198/2010. (IX. 17.) Korm. határozat az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA évi mûködésérõl készített beszámolójáról KÖZLEMÉNYEK BM közlemény a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl Tájékoztató a Bugát Pál XXVII. Országos Középiskolai természetismereti mûveltségi vetélkedõ döntõjének eredményeirõl 2009/2010. tanév A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási oldal Tanácsadó Intézet Szaktanácsadói névjegyzéke Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére Közlemény érettségi bizonyítványok érvénytelenítésérõl Az Inczédy György Középiskola Szakiskola és Kollégium közleménye a 2010/2011. tanévben elveszett bizonyítványokról Közlemény körbélyegzõ érvénytelenítésérõl A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások HATÁROZATOK A Kormány 1198/2010. (IX. 17.) Korm. határozata az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA évi mûködésérõl készített beszámolójáról 1. A Kormány tudomásul veszi az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének beszámolóját az OTKA évi mûködésérõl. 2. Meg kell vizsgálni az OTKA céljait szolgáló források középtávú bõvítésének lehetõségeit. Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter Határidõ: december A Magyar Tudományos Akadémia és az OTKA Bizottság bevonásával meg kell vizsgálni az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramról szóló törvény módosításának szükségességét, különös tekintettel a támogatás-felhasználás kérdéseire. Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidõ: december Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság mûködésérõl szóló 1169/2010. (VIII.18.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 2. számú mellékletének 51. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (Szakértõi csoport 51. Szociálpolitika és esélyegyenlõség A szakértõi csoportot vezetõ minisztérium/ központi államigazgatási szerv NEFMI A szakértõi csoport tagjainak indikatív listája) KIM, KüM, NGM, VM, NFM, NFÜ, OMMF

2 3050 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám 5. A H. 2. számú melléklete a következõ 52. ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi 52. pont számozása 53. pontra változik: (Szakértõi csoport 52. Társadalmi befogadás A szakértõi csoportot vezetõ minisztérium/ központi államigazgatási szerv KIM A szakértõi csoport tagjainak indikatív listája) minden minisztérium 6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. 7. E határozat 4 5. pontja a határozat hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Ez a pont a határozat hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök KÖZLEMÉNYEK BM közlemény a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl A belügyminiszter a szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján figyelemmel az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletre kiegészíti azon személyek körét, illetve meghosszabbítja tevékenységüket, akik nevelési-oktatási intézményben, oktatási vállalkozásnál eseti felkérésre, a szakmai vizsgán vizsgabizottság elnöki feladatokat láthatnak el az Országos Képzési Jegyzékben, a BM szakmai felügyeletébe tartozó szakképesítések körében. A 2006-ban hatályba lépett OKJ és az új szakmai és vizsgakövetelmények alapján a személy- és vagyonõr szakképesítésnek a biztonsági õr szakképesítés felel meg, illetve módosult a rendõr szakképesítés is, ezért a szakképesítés-ráépülések, és a szakképesítés-elágazások esetében figyelembe kell venni a pályázók képzettségét, illetve hosszabbítások esetében az eddigi jogosultságokat. Ennek alapján: a vizsgaelnöki jogosultságok meghosszabbítása esetében a pályázók a biztonsági õr szakképesítés rész-szakképesítéseire és szakképesítés-ráépüléseire is megkapják a jogosultságot, kivéve a kutyavezetõ biztonsági õrre és a kutyás õrre, feltéve, hogy ilyen jogosultságuk korábban sem volt. a vizsgaelnöki jogosultságok meghosszabbítása esetében a pályázók a rendõr szakképesítés rész-szakképesítéseire és szakképesítés-elágazásaira is megkapják a jogosultságot, ugyanakkor a kutyavezetõ rendõr szakképesítés-ráépülésre csak abban az esetben, ha korábban rendelkeztek ilyennel. a vizsgaelnöki jogosultság meghosszabbítása esetében a pályázók a rendészeti szervezõ szakképesítés szakképesítés-elágazásai közül arra kaphat jogosultságot, amelyre korábban is volt. vizsgaelnöki jogosultságra újonnan pályázók esetében ugyanaz az elbírálás, mint a hosszabbításra pályázóknál; kutyavezetõ biztonsági õr, kutyás õr, kutyavezetõ rendõr szakképesítés esetében az ilyen irányú szakképzettség megléte, vagy ezirányú szakmai gyakorlat a feltétel. Jelen közlemény megjelentetése nem érinti a Belügyi Közlöny 2005/3.; 2005/8.; 2006/4. valamint az Igazságügyi Közlöny 2007/3., 2008/1. és a Hivatalos Értesítõ évi 6., 53. és 62.; a évi 22. számában megjelent névjegyzékek hatályát.

3 31. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3051 Jelmagyarázat szakképzettségek (rész-szakképesítések, szakképesítés-elágazások, szakképesítés-ráépülések) felsorolása: Szakképesítés Rövidítés Megjegyzés Biztonsági õr Bõ. Szakképesítés Testõr Tõ. Rész-szakképesítés Vagyonõr Võ. Rész-szakképesítés Bankõr Bkõ. Szakképesítés-ráépülés Fegyveres biztonsági õr Fbõ. Szakképesítés-ráépülés Kutyás õr Kõ. Szakképesítés-ráépülés Kutyavezetõ biztonsági õr Kvbõ. Szakképesítés-ráépülés Pénzszállító Psz. Szakképesítés-ráépülés Rendezvénybiztosító Rvb. Szakképesítés-ráépülés Biztonságszervezõ I. Bsz. I. Szakképesítés Biztonságszervezõ II. Bsz. II. Rész-szakképesítés Biztonságtechnikai szerelõ, kezelõ Btszk. Szakképesítés Biztonságtechnika-kezelõ Btk. Rész-szakképesítés Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelõ Evrsz. Rész-szakképesítés Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelõ Mvrsz. Rész-szakképesítés Büntetés-végrehajtási felügyelõ I. Bvf. I. Szakképesítés Büntetés-végrehajtási felügyelõ II. Bvf. II. Rész-szakképesítés Büntetés-végrehajtási fõfelügyelõ Bvff. Szakképesítés-ráépülés Hatósági és közigazgatási ügyintézõ Hküi. Szakképesítés Migrációs ügyintézõ II. Müi. II. Szakképesítés-elágazás Nyilvántartási és okmányügyintézõ Nyoüi. Szakképesítés-elágazás Migrációs ügyintézõ I. Müi. I. Szakképesítés-ráépülés Közterület-felügyelõ Kf. Szakképesítés Magánnyomozó Mny. Szakképesítés Parkolóõr Põ. Szakképesítés Díjbeszedõ leolvasó Dbl. Rész-szakképesítés Rendõr Rõ. Szakképesítés Kormányõr Kõr. Rész-szakképesítés Objektumõr-kísérõ Oök. Rész-szakképesítés Határrendészeti rendõr Hrõ. Szakképesítés-elágazás Közrendvédelmi rendõr Krvrõ. Szakképesítés-elágazás Kutyavezetõ rendõr Kvrõ. Szakképesítés-ráépülés Rendészeti szervezõ Resz. Szakképesítés Határrendész szervezõ Hrsz. Szakképesítés-elágazás Rendõrszervezõ Rõsz. Szakképesítés-elágazás

4 Sorszám Név Lakcím Telefonszám Szakterület 1. András István 6300 Kalocsa, Árendás u (20) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Kõ. Psz. Kvbõ. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ. Kvrõ.) 2. Árvai Ferenc 6400 Kiskunhalas, Levendula u (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 3. Balázs Ferenc 8230 Balatonfüred, Révész u (87) ; 06 (70) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 4. Dr. Bardócz Csaba 1111 Budapest, Bercsényi u / (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 5. Dr. Kacziba Antal 2200 Monor, Jósika u. 53.; lev. cím: 2230 Gyömrõ, Gróf Teleki út (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 6. Kiri Péter 1149 Budapest, Limanova tér 1. 3/2. 06 (70) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 7. Kovács László 3326 Ostoros, Damjanich J. u. 20.; lev. cím: 1107 Budapest, Kékvirág u. 2. II/7. 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Bvf. I. (Bvf. II. Bvff.) 8. Mucsi János 5000 Szolnok, Széchenyi krt (56) ; 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.) 9. Nagy István 3980 Sátoraljaújhely, Malom u. 6.; Lev. 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ.), Bsz. I. (Bsz. II.), Bvf. I. (Bvf. II. Bvff.) cím: 1145 Budapest, Gyarmat u III/ Némedi Gábor 3104 Salgótarján, Makarenkó út 16. I/2. 06 (20) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Kõ. Psz. Kvbõ. Rvb.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ. Kvrõ.) 11. Salamon Imre 8043 Iszkaszentgyörgy, Szabadság u (22) ; 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Kõ. Psz. Kvbõ. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.) 12. Dr. Szalay Ferenc 1042 Budapest, Petõfi u. 12. VII/ (70) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 13. Szepesi István 4400 Nyíregyháza, Nyírfa u (30) Resz. (Hrsz.) 14. Tálas István 1141 Budapest, Kalocsai u (20) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 15. Tarnóczi Imre 6400 Kiskunhalas, Kiffer u. 6. 4/1. 06 (30) ; 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 16. Veréb Csaba 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgút /8. 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Rõ. (Kõr. Oök, Hrõ, Krvrõ.) A miniszter által kijelölt bírálóbizottság következõ ülésén a november 11-ig beérkezett pályázatokat bírálja el. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter 3052 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

5 31. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3053 Tájékoztató a Bugát Pál XXVII. Országos Középiskolai természetismereti mûveltségi vetélkedõ döntõjének eredményrõl 2009/2010. tanév A vetélkedõ szervezõi: TIT Stúdió Egyesület (Budapest), Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium (Gyöngyös), GYÖNGYÖK Mátra Mûvelõdési Központ (Gyöngyös), Mátra Múzeum (Gyöngyös). A 2009/2010. tanévi vetélkedõ témaköre: Nat Ember a természetben mûveltségterület. Globális éghajlatváltozás. Fõ támogatók: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, Nemzeti Civil Alapprogram. Helyezések a augusztus között megrendezett országos döntõ elsõ hat helyezett csapata: I. helyezett Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata (Szeged) Csapattagok: Eperjesi Dávid, Kátai Csaba Bence, Mészáros János Péter Felkészítõ tanárok: Bán Sándor, Gál Viktória, Csányi Sándor, Drevenka István, Hancsák Károly, dr. Mezõ Zoltán, Prókai Szilveszter, Szöllõsy László, Fazekasné Gulyás Éva, Nagyné dr. Regdon Ibolya II. helyezett Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata (Szeged) Csapattagok: Cseh Tamás, Hézsõ Tamás, Kispéter Tamás Felkészítõ tanárok: Bán Sándor, Gál Viktória, Csányi Sándor, Drevenka István, Hancsák Károly, dr. Mezõ Zoltán, Prókai Szilveszter, Szöllõsy László, Fazekasné Gulyás Éva, Nagyné dr. Regdon Ibolya III. helyezett Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata (Szeged) Csapattagok: Börcsök Bence, Dudás Zsolt, Szentirmai Márton Felkészítõ tanárok: Bán Sándor, Gál Viktória, Csányi Sándor, Drevenka István, Hancsák Károly, dr. Mezõ Zoltán, Prókai Szilveszter, Szöllõsy László, Fazekasné Gulyás Éva, Nagyné dr. Regdon Ibolya IV. helyezett Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium csapata (Gyöngyös) Csapattagok: Kocsis Eszter, Krause Sándor, Somogyi Tamás Felkészítõ tanárok: Molnár Tamás, Kiss Miklós, Illés Sándor V. helyezett Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium csapata (Békéscsaba) Csapattagok: Böõr Katalin, Kovács Orsolya, Liska Csilla Felkészítõ tanárok: Horváth Csaba, Szabó Zsófia, Kovács Miklós VI. helyezett Fazekas Mihály Gimnázium csapata (Budapest) Csapattagok: Hoksza Zsolt, Krausz Máté, Szabó Zsolt Felkészítõ tanár: Müllner Erzsébet Gratulálunk a középiskoláknak és a nyertes csapatoknak; köszönjük a felkészítõ tanárok odaadó munkáját! Budapest, szeptember 20. Dr. Radnóti Katalin s. k., fõiskolai tanár ELTE TTK a zsûri elnöke Juhász Nagy Ágnes s. k., igazgató TIT Stúdió Egyesület

6 A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szaktanácsadói névjegyzéke 2009/2010 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Angol nyelv Dr. Árkyné Tóth Mária Magyar Hajózási Szakközép- és Szakiskola 1131 Budapest, Jász u , Angol nyelv Dr. Eszterhai-Nagy Gabriella Jaschik Álmos Mûvészeti Szakképzõ Iskola 1097 Budapest, Illatos út , Angol nyelv Jilly Viktor Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Angol nyelv Kovács Kristóf Áron Szentistvántelepi Általános Iskola 2011 Budakalász, Martinovics utca Angol nyelv Lavaj Zsuzsanna II.Rákóczi Ferenc Fõvárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca Angol nyelv Nagy Ildikó Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Angol nyelv Számadóné Bíró Alice Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Biológia Albert Attila Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Biológia Dr. Müllner Erzsébet Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Biológia Kiss Katalin Ady Endre Gimnázium 1139 Budapest, Röppentyû utca Biológia Maróthy Mária nyugdíjas Biológia Némethné dr. Katona Judit Óbudai Egyetem 1034 Budapest, Doberdó út Biológia Szücsiné Juhász Györgyi Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy u Bp. Egressy u. 36. Diáktanácsadás Gosztonyi Gábor Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola 1118 Budapest, Beregszász út , Ember és társadalom Dr. Eszterhai-Nagy Gabriella Jaschik Álmos Mûvészeti Szakképzõ Iskola 1097 Budapest, Illatos út , Ember és társadalom Dr. Hicz János Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1173 Budapest, Akácvirág utca Ember és társadalom Dr. Szemkeöné Gyimesi Ágnes Weiner Leó Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola 1112 Budapest, Neszmélyi u Ember és társadalom Biró Gergely Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzõ 1138 Budapest, Váci út OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

7 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Ember és társadalom Gönczi Sándor Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1173 Budapest, Akácvirág utca Ember és társadalom ifj. Lator László Veres Péter Gimnázium 1039 Budapest, Csobánka tér Ember és társadalom Kiss Anna nyugdíjas Ember és társadalom Pappné Tóth Kornélia Éva Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út , Ember és társadalom Runda Margit Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Ember és társadalom Szendrei Péter Szent László Gimnázium 1102 Budapest Kõrösi Csoma Sándor út Ember és társadalom Vit Olivér Zoltán Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzõ 1138 Budapest Váci ót Ének-zene Énekes Katalin Bajza Utcai Általános Iskola 1062 Budapest, Bajza u Ének-zene Krónerné Rózsavölgyi Ildikó József Attila Általános Iskola 1201 Budapest, Attila u Fizika Horváth Gábor Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Fizika Kiss Jolán Petrik Lajos Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út , Fizika Ruzsinszkiné Lukácsy Margit Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Toldy Ferenc utca Fizika Takács Lajos Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Földrajz Bíróné Ézsöl Mónika Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 1131 Budapest, Jász utca Földrajz Némethné Dr. Katona Judit Óbudai Egyetem 1034 Budapest, Doberdó út Földrajz Szabó Júlia Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Földrajz Szücsiné Juhász Györgyi Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út Földrajz Vizy Zsolt Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Gyermek- és ifjúságvédelem Balogh Tiborné Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 1023 Budapest, Lajos u Gyermek- és ifjúságvédelem Bánkuti Emese szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3055

8 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Gyermek- és ifjúságvédelem Bódi Edit Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest, Medgyessy F. u Gyermek- és ifjúságvédelem Dubovszky Katalin nyugdíjas Gyermek- és ifjúságvédelem Kovács Lajosné Szivárvány Óvoda 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc stny Gyermek- és ifjúságvédelem Markovits Judit Mária Gyermek- és ifjúságvédelem Rencsényi Beatrice Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1081 Budapest, Bezerédi u. 16/A Informatika Danitz Béláné Németh László Gimnázium 1131 Budapest, Nõvér utca Informatika Pásztor Attila Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Informatika Regele György ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 1088 Budapest, Trefort u Informatika Ruzsinszkiné Lukácsy Margit Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Toldy Ferenc utca Informatika Szalayné Tahy Zsuzsanna Szent István Gimnázium 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor Informatika Varga Ildikó Tímea Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola 1106 Budapest, Maglódi út Intézményvezetés, tanügyigazgatás Somogyi István Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 1131 Budapest, Jász utca Kémia Albert Attila Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Kémia Dr. Müllner Erzsébet Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Kémia Maróthy Mária nyugdíjas , Kollégiumi nevelés Debreczeni Zsuzsanna Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 1118 Budapest, Rimaszombati utca Kollégiumi nevelés Roy Violetta Fábry Zoltán és Uzsoki Középiskolás Leánykollégium 1074 Budapest, Hársfa utca Kollégiumi nevelés Vopaleczky György Váci Mihály Kollégium MFFPPTI Budapest, Mogyoródi út Budapest, Vas u Könyvtár-pedagógia Bali Judit Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Könyvtár-pedagógia Bondor Erika Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest, Kárpát u / OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

9 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Könyvtár-pedagógia Horváthné Gruber Éva Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola 1097 Budapest, Ecseri út 5/7. Könyvtár-pedagógia Nagy Attiláné Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és 1091 Budapest, Szakiskola Ifjúmunkás u. 31. Könyvtár-pedagógia Platthy Zsuzsanna Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola 1115 Budapest, Thallóczy L. u. 1. Könyvtár-pedagógia Rónyai Tünde Árpád Gimnázium 1034 Budapest, Nagyszombat u. 19. Könyvtár-pedagógia Sipos Mónika Csillaghegyi Általános Iskola 1038 Budapest, Dózsa György u. 42. Könyvtár-pedagógia Szakmári Klára Budai Nagy Antal Gimnázium 1221 Budapest, Anna u Könyvtár-pedagógia Szalai Tamásné Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Könyvtár-pedagógia Tóth Viktória Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 1093 Budapest, Gimnázium Lónyay utca 4/c-8. Magyar nyelv és irodalom Dr. Osztovits Szabolcs Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Magyar nyelv és irodalom Dr. Pelczer Katalin II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. Magyar nyelv és irodalom Dr. Szász Jánosné Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképzõ 1043 Budapest Kassai utca 24/A Magyar nyelv és irodalom Filetóth István Károlyné Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 1131 Budapest, Jász u Magyar nyelv és irodalom Kolláth Péterné Szily Kálmán Mûszaki Középiskola, Szakiskola 1097 Budapest, és Kollégium Timót u. 3. Magyar nyelv és irodalom Petry Annamária Óbudai Gimnázium 1033 Budapest, Szentlélek tér 10. Magyar nyelv és irodalom Szántóné Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola 1087 Budapest, Czecze Enikõ Szörény u. 2 4 Magyar nyelv és irodalom Turcsányi Márta Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Matematika Gál Ildikó Trefort Ágoston Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló 1191 Budapest, Szakközépiskola Kossuth tér 12. Matematika Kiss Jolán Petrik Lajos Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út Matematika Laczkó László Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Matematika Orosz Gyula Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér , szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3057

10 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Matematika Ruzsinszkiné Lukácsy Margit Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Toldy Ferenc utca 56. Matematika Takács Lajos Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Német nyelv Dr. Szabó Marianne Károlyi Mihály Fõvárosi Gyakorló Kéttannyelvû 1139 Budapest, Közgazdasági Szakközépiskola Váci út 89. Német nyelv Füzesséry Zoltánné Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Német nyelv Magyarovics Magdolna Arany János Mûszaki Szakközépiskola és 1072 Budapest, Szakiskola Nyár utca 9. Német nyelv Salakta Tünde Goethe-Institut Budapest 1092 Budapest, Ráday utca 58. Német nyelv Somló Katalin Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Német nyelv Szabóné Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gábor Anikó Gutenberg krt. 6. Orosz nyelv Vágnerné Szilágyi Márta Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzõ 1138 Budapest, Váci út 107. Sajátos nevelési igényûek nevelése, Balázsné Fige Ilona Újbudai Speciális Szakiskola 1119 Budapest, oktatása Leiningen u Sajátos nevelési igényûek nevelése, Dr. Farkasné Kovács Beáta Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Spe Budapest, oktatása ciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Rákospatak u Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Faragó Ferenc Faragóné Bircsák Márta Konczné Juhász Andrea Kovács Zsuzsa Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III.ker. Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, EGYMI Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon 1033 Budapest, Benedek Elek u Budapest, Szellõ u Budapest, Szellõ utca Budapest, Rákospatak utca 101. Magyar Gabriella Kozmutza Flóra EGYMI 1233 Budapest, Kápolna utca 8. Mosányi Emõke Fõvárosi Beszédjavító Intézet, Módszertani 1052 Budapest, Intézmény és Óvoda Deák Ferenc u. 17. Oroszné Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és 1082 Budapest, Kosik Gabriella Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola Üllõi út OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

11 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelési, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Pál-Horváth Rita Ritókh Tamásné Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon 4.sz. Fõvárosi Tanulási Képességet Vizsgáló SZRB és Gyógypedagóiai Szolgáltató Központ 1.Szakmacsoport: Egészségügy Maurer Miklósné Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium 1.Szakmacsoport: Egészségügy 5.Szakmacsoport: Gépészet Tóth Attila István Szily Kálmán Kéttannyelvû Mûszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium 6.Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika 1098 Budapest, Friss u Budapest, San Marco utca Sztaniszlavszki Márta 1077 Budapest, Izabella utca 1. Vannay Aladárné Nevelési Tanácsadó 2040 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány Budapest, Kassai utca 24/a Ridegné Semmelweis Egyetem Egészségtudományi 1088 Budapest, Cseke Irén Kar Vas u Budapest, Timót utca 3. Szûcs Ferenc Károly Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai 1081 Budapest, Központ Népszínház utca 8. 7.Szakmacsoport: Informatika Pintér Imréné Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1144 Budapest, Kerepesi út Szakmacsoport: Informatika Székely Gáborné Fáy András Közlekedésgépészeti Mûszaki 1095 Budapest, Szakközépiskola Mester u Szakmacsoport: Építészet Megyesi Csilla Ybl Miklós Építõipari Szakképzõ Iskola 1149 Budapest, Várna utca 21/b. 10.Szakmacsoport: Könnyûipar Diamantné Kovács Zsófia Modell Divatiskola Iparmûvészeti Ruha- és 1133 Budapest, Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola Vág utca Szakmacsoport: Közlekedés Boross István Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 1131 Budapest, Jász utca Szakmacsoport:Környezet-védelem-vízgazdálkodázetvédelmi, Fürchtné Mayer Mária Petrik Lajos Kéttannyelvû Vegyipari, Környe Budapest, Informatikai Középiskola Thököly u Szakmacsoport: Közgazdaság Kormos Csaba Budai Középiskola 1126 Budapest, Márvány utca Szakmacsoport: Közgazdaság László Istvánné Budai Középiskola 1126 Budapest, Márvány utca Szakmacsoport: Kereskedelem-marketinkola, Szentkirályi Andrea Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépis Budapest, EGYMI és Diákotthon Mexikói út 60. Testnevelés Herczeg Vince Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Testnevelés Karmacsi Krisztina Békésy György Szakközépiskola 1174 Budapest, Széchenyi utca / szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3059

12 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Testnevezés Takács Zoltán Toldy Ferenc Gimnázium 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 9. Testnevelés Veres Lajos Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Vizuális nevelés Garamvölgyi Béla Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Vizuális nevelés Magyar József Szenczi Molnár Albert Református Általános 1188 Budapest, Iskola Nagykõrösi út Vizuális nevelés Somody Beáta Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Mûvelõdési 1086 Budapest, Központ Erdélyi utca 6 8. Vizuális nevelés Zele János Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. A kerületi pedagógiai szakmai szolgáltatók szaktanácsadói névjegyzéke II. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Laczka Istvánné II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat, tehetségfejlesztés általános iskola alsó tagozat, pedagógiai értékelés, technika Hernádi Ildikó II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. angol, magyar, tehetségfejlesztés Thomán Angéla II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. ember és természet: biológia Lauth Gábor II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. ének, magyar, pedagógiai értékelés Pap Judit II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. biológia, kémia, pedagógiai értékelés Csenki József II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. kémia Hajnissné Anda Éva II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. könyvtár Támbáné Bálint Ágnes II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. könyvtár, német, történelem Pap Éva II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. óvodai nevelés Maruzs Ildikó II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca sulinet.hu sulinet.hu 3060 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

13 III. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ IV. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Áderné Tavaszi Edit III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. általános iskola alsó tagozat Demeter Péter III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. általános iskola alsó tagozat, Baráth Ildikó III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, felsõ tagozat-magyar, könyvtár Szérûskert utca 40. ember és természet: biológia, Kertész Adrienne III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, kémia Szérûskert utca 40. gyógypedagógus Végh Miklósné III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. könyvtár Vincze Miklósné III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. matematika, kémia Bárányosné Horváth Katalin III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. óvodai nevelés Dr. Remzsõné Piti Kata III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. óvodai nevelés Sándorné Anschau Csilla III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. óvodai nevelés, magyar, népmûvelés Hámori Mária III. ker. Pedagógiai Szolgáltató 1033 Budapest, Központ Szérûskert utca 40. Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Katona Gyöngyi Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. ember és természet: biológia Gyenes Csilla Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. idegen nyelv, német Kutta Józsefné Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. könyvtár Fleckenstein Sándorné Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, dr. Cservenka Júlia Lõrinc u. 35. magyar nyelv és irodalom Effné Nagy Zsuzsanna Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u , , , , , , , , , , szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3061

14 V. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely matematika Mezõné Oszlánczi Ilona Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. óvodai nevelés Dikácz Attiláné Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. óvodai nevelés Szûcs Judit Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. tanórán kívüli nevelés alsó tagozat Grósz Ágnes Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat dr. Szabóné Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest, Vámossy Mária Váci utca 43. általános iskola alsó tagozat, Jassenovics Istvánné V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, tanórán kívüli nevelés Szent István tér 16. angol nyelv Fischer Júlia Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest, Váci utca 43. biológia, vizuális kultúra Dréher Jánosné Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest, Váci utca 43. ének-zene, tánc Papné Diósi Ágnes Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest, Váci utca 43. fizika, kémia Arányiné Haman Ágnes Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest, Váci utca 43. földrajz, történelem dr. Szeldeli Ibolya Hild József Általános Iskola 1051 Budapest, Nádor u. 12. informatika Schmieder László V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. iskolai könyvtár Kocsis Éva V.ker Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. magyar nyelv és irodalom Deák Katalin Hild József Általános Iskola 1051 Budapest, Nádor u. 12. matematika dr. Hillné Benkó Katalin Eötvös József Gimnázium 1053 Budapest, Reáltanoda u. 7. óvodai nevelés, minõségfejlesztés Wölfling Zsuzsanna V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. pedagógia Lánczky Edit V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. pedagógia Varga Sándorné V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

15 VI. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat óvodai nevelés Dr. Horváthné Pálosi Katalin Duruczné Nagy Julianna Terézvárosi Kéttannyelvû Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Központ Terézvárosi Kéttannyelvû Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Központ VII. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Géczyné Czoboly Márta Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ biológia, földrajz, tanügyigazgatás Szentandrási Péter Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ informatika Sajóhelyi Gábor Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ kémia Szigeti Ivánné Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ magyar, könyvtár Dr. Hubert Ildikó Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ magyar nyelv és irodalom Suhajda Edit Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ óvodai nevelés Juhászné Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ Cseresnyés Izabella pedagógia, magyar, tanügyigazgatás Tóth Mária Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ tanórán kívüli nevelés Árvai Gézáné Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely pedagógia, mérés-értékelés Beke Edit V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. pedagógia, gyermekvédelem, Kelemen Gábor V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, versenyek Szent István tér 16. pedagógia, mérés-értékelés Kincsné V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Simonyi Zsuzsa Szent István tér Budapest, Pethõ Sándor utca Budapest, Pethõ Sándor utca Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3063

16 drámapedagógia, ének-zene X. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Kovácsné Gajzer Edit Harmat Általános Iskola 1104 Budapest, Harmat utca 88. Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely ember és természet: biológia ember és természet: biológia, kémia Galambosné Varga Szilvia Kada Mihály Általános Iskola 1103 Budapest, Kada Mihály utca Nagyné Horváth Emília Bem József Általános Iskola 1101 Budapest, Hungária krt fejlesztõpedagógia Hujder Zoltánné Janikovszky Éva Általános Iskola 1101 Budapest, Üllõi út 118. informatika Pethõné Bertalan Mária Szent László Általános Iskola 1105 Budapest, Szent László tér 1. matematika Takácsné Tóth Ágnes Kada Mihály Általános Iskola 1103 Budapest, Kada Mihály u matematika, pályaválasztás Besenyi Margit Szent László Általános Iskola 1105 Budapest, Szent László tér 1. XI. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ óvodai nevelés Czinegéné Gróz Orsolya Napköziotthonos Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi út 13/a óvodai nevelés Kemerléné Suri Ildikó Napköziotthonos Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca SNI gyermekek nevelése, tehetséggondozás Grófné Váradi Anna Széchenyi István Általános Iskola 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1 3. Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Borbély Andrea Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Erõmû utca 4. általános iskola alsó tagozat Varga Sándorné Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Erõmû utca 4. általános iskola alsó tagozat Luczy Judit Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola 1118 Budapest, Csíki-hegyek utca / / / / / , , OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

17 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Kovács Judit Ádám Jenõ Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 1118 Budapest, Köbölkút utca 27. biológia, földrajz, környezeti Iván Lászlóné Ádám Jenõ Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 1118 Budapest, nevelés, egészségnevelés Köbölkút utca 27. ember és társadalom, állampolgári Serman Katalin Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, ismeretek Erõmû utca 4. ének-zene Dr. Székely Tiborné nyugdíjas 1119 Budapest, Etele utca 32/c fejlesztõpedagógia Dakóné Újbudai Pedagógiai Intézet 1066 Budapest, Maros Katalin Weiner Leó utca 6. fizika, közlekedési ismeretek Szénási Istvánné nyugdíjas 1119 Budapest, Andor utca 25. informatika, technika Szegedi Zsuzsanna Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola 1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 18. iskolai könyvtár Simon Jánosné Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Erõmû utca 4. iskolavezetés, iskolafejlesztés, Gyurcsó Gyuláné Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, napközi, szabadidõ Erõmû utca 4. kémia, természetismeret Csemiczkyné Ádám Jenõ Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 1118 Budapest, Sági Rita Köbölkút utca 27. magyar nyelv és irodalom Tóth Anna nyugdíjas 1113 Budapest, Bartók Béla utca 72. magyar nyelv és irodalom Dr. Tölgyessyné Gazdagrét-Törökugarató Általános Iskola 1118 Budapest, Szabó Edit Grundschule in Gazdagrét Törökugrató utca 15. matematika Fretyánné Kozma Éva Gazdagrét-Törökugarató Általános Iskola 1118 Budapest, Grundschule in Gazdagrét Törökugrató utca 15. osztályfõnöki nevelés, iskolai Kurkovszkiné Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola 1118 Budapest, gyermekvédelem Vadas Ilona Csíki-hegyek utca 18. óvodai nevelés Dr. Bátorfiné Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Jeles Anna Erõmû utca 4. óvodai nevelés Mihályiné Lurkó Óvoda 1119 Budapest, Sági Annamária Bornemissza tér 21. óvodai nevelés, minõségbiztosítás, Kovács Andrásné nyugdíjas 2085 Pilisvörösvár, mentálhigiéne Klapka utca 1944/2. A vizuális kultúra Csovelák Edit Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola 1117 Budapest, és Gimnázium Baranyai utca , , , , szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3065

18 XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely angol, német Tomka Orsolya Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Iskola 1125 Budapest, Diana utca 4. általános iskola alsó tagozat, Gilicze Zoltán SE Gyakorló Általános 1125 Budapest, tanórán kívüli nevelés Diana utca ember és természet: biológia, Juhász Andrea Arany János Általános 1124 Budapest, kémia, földrajz Meredek utca 1. ének-zene Zámbó Éva Commitment Pedagógiai Intézet 1095 Budapest, Máriássy utca iskolai könyvtár Ballangó Jánosné Commitment Pedagógiai Intézet 1095 Budapest, Máriássy utca matematika, fizika, informatika Kertai Helga Városmajori Gimnázium 1122 Budapest, Városmajor utca 71. óvodai nevelés Kovács Zsuzsa Süni Óvoda 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. pedagógia Szontagh Kinga Commitment Pedagógiai Intézet 1095 Budapest, Máriássy utca XIII. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Tarján Éva Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. általános iskola alsó tagozat Ligetfalvi Mihályné Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. gyermekvédelem Gálné Molnár Klára Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. informatika Schlotter Judit Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. iskolai könyvtár Gerbner Zsuzsanna Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. óvodai nevelés Bódi Ferencné Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. pedagógia Hajdú Györgyné Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. pedagógia, Juhász Gizella Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, mérés-értékelés Karikás Frigyes utca 12. pedagógia Pusztai Katalin Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

19 XIV. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Szabó Éva Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György utca 5. általános iskola alsó tagozat Csesznokné Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Kõnnye Erzsébet Fráter György utca 5. általános iskola alsó tagozat, Czigány Katalin Heltai Gáspár Általános Iskola 1148 Budapest, magyar Padlizsán utca általános iskola alsó tagozat, Szántó Zsuzsanna Hermann Ottó Általános Iskola 1149 Budapest, matematika Egressy út 69. angol nyelv Csürke Gyöngyvér Dr. Mezõ Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Ond vezér park 5. életvitel és gyakorlati ismeretek Székelyhídi István Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. ember és természet: biológia Postás Beáta Heltai Gáspár Általános Iskola 1148 Budapest, Padlizsán utca ember és természet: kémia Zsarkóné Hermann Ottó Általános Iskola 1149 Budapest, Visnyovszky Gabriella Egressy út 69. ctlparember és társadalom Dombovári Lászlóné Hermann Ottó Általános Iskola 1149 Budapest, Egressy út 69. ének-zene Kovács Katalin Liszt Ferenc Általános Iskola 1146 Budapest, Hermina út 23. fizika Nyakóné Lakatos Ildikó Dr. Mezõ Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Ond vezér park 5. földrajz Farkas Klára Liszt Ferenc Általános Iskola 1146 Budapest, Hermina út 23. informatika Révész Angéla Kaffka Margit Általános Iskola 1148 Budapest, Kaffka Margit köz 2 6. iskolai könyvtár Lévainé Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Müller Katalin Fráter György utca 5. magyar nyelv és irodalom Soós Tünde Városligeti Magyar Angol Kéttannyelvû Általános 1146 Budapest, Iskola Hermina út magyar nyelv és irodalom Dr. Benczik Vilmosné Arany János Általános Iskola 1145 Budapest, Újvidék tér 3. matematika Krénuszné Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Lukács Mária Újváros park 2. német nyelv Koósné Molnár Márta Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Kéttannyelvû 1142 Budapest, Általános Iskola Ungvár u. 36. óvodai nevelés Tímár Györgyi Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György utca szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3067

20 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely óvodai nevelés Soltényszky Lászlóné Zuglói Pedagógiai Szoltáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György utca 5. óvodai nevelés Nászné Mókavár Óvoda 1142 Budapest, Szíjjártó Erzsébet Róna park 5 7. óvodai nevelés Bácsai Gáborné Játékszín Óvoda 1144 Budapest, Tipegõ utca 3 5. óvodai nevelés Csengõdi Gáborné Mályva Óvoda 1141 Budapest, Mályva tér 12. pedagógia Terényi Antalné Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György utca 5. pedagógia Dr. Papucsekné Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Jámbor Katalin Fráter György utca 5. pedagógia Lévainé Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Szabó Erzsébet Fráter György utca 5. pedagógia, mérés-értékelés Dr. Kováts Antalné Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György utca 5. testnevelés Monostori Attila Németh Imre Általános Iskola 1148 Budapest, Lengyel utca 23. vizuális kultúra Bódi Zsuzsanna Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. XVII. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Mosolygó Zoltánné Újlak Utcai Általános Iskola 1173 Budapest, Újlak utca 110. általános iskola alsó tagozat Dassiné Csordás Katalin Zrínyi Miklós Általános Iskola 1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3. angol nyelv Csányi S. Csaba Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hõsök tere ember és természet: biológia, Feierabend Lajosné Újlak Utcai Általános Iskola 1173 Budapest, természetismeret Újlak utca 110. életvitel és gyakorlati ismeretek Kántor Pálné Zrinyí Miklós Általános Iskola 1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3. ének-zene, tánc Linkéné Gácsi Éva Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 1174 Budapest, Széchenyi utca 1 7. fizika, kémia Agócs Ágnes Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola és 1173 Budapest, Gimnázium Akácvirág utca 49. földrajz, hon-és népismeret Páczai Péter Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép utca , OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k 1 I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k Cím: Telefon: székhely: Egyesített Bölcsıdék Központja Franca Lászlóné 282-6474 fax 1191 Bp.

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Partnereink 2014/2015 1 Paksi Benedek Elek Óvoda Ifjúság út 1/b 75/510 917 nincs benedekelek@paks.hu Bosnyák Zoltánné Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Köszönti Önöket az új FPPTI.

Tisztelt Olvasók! Köszönti Önöket az új FPPTI. Döntés: 739/2007. (05.31.) A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest, VIII., Vas u. 8 10.) alapító okiratát az előterjesztés 1.c. számú melléklete

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

Budapest Budapest 01 kerület 035220 Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium Budapest Toldy Ferenc utca 9. 1015 Budapest Donáti utca 28.

Budapest Budapest 01 kerület 035220 Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium Budapest Toldy Ferenc utca 9. 1015 Budapest Donáti utca 28. 01 kerület 034789 I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Batthyány utca 8. 1015 x Batthyány utca 8. 1015 01 kerület 039432 I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Lisznyai utca 40-42. 1016 x

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

ekh.titk@eekh.hu 1.) Nagy Judit Budapest, Arany János u. 6-8./4. szint/428.

ekh.titk@eekh.hu 1.) Nagy Judit Budapest, Arany János u. 6-8./4. szint/428. Szervezet Balassi Intézet Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Támogatásokat Auditáló

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

Kardos Tamásné 2014. Október 20.

Kardos Tamásné 2014. Október 20. Kardos Tamásné 2014. Október 20. Merre tovább? Merre tovább? tanuló Iskolaválasztás Tanulmányi eredmények Megcélzott foglalkozás Családi háttér Lehetőségek Gimnázium - Nyelvi előkészítő (5 év) - 4 évfolyam

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Felső tagozat Ssz: A pedagógus neve Iskolai végzettség Mely szakra képesített Tárgyakat tanít Munkakör

Részletesebben

Budapest Budapest I. kerület 035218 Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium Budapest Attila út 43. 1013 x Budapest Attila út 43.

Budapest Budapest I. kerület 035218 Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium Budapest Attila út 43. 1013 x Budapest Attila út 43. 1. melléklet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okiratához Megye Tan OM azonosító Intézmény neve Helység Utca / ház Irányító- Székhely Helység Utca / ház I. 034789 I. Kerületi Batthyány Lajos

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető Ertli Mária Műszaki Tanügy igazgatási vezető technika és életvitel Igazgató Somogyvári Beatrix 1999 Matematika szakos közoktatás vezető Általános igazgató - helyettes Orosz Edit 1992 Matematika, szakos

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Mely szakra Végzettsége

Mely szakra Végzettsége Sorszám Mely szakra Név Végzettsége képesített 1. Kovácsné főiskola könyvtár Balogh Erzsébet 2. Szabóné főiskola könyvtár Szemán Katalin 3. Kiss Tiborné főiskola népművelés 4. Gaál Zoltán főiskola közművelődés

Részletesebben

12/2007. (III.14) OKM rendelet. II. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása. Önkormányzati fenntartók BB javaslat

12/2007. (III.14) OKM rendelet. II. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása. Önkormányzati fenntartók BB javaslat 1. 1. Forráskút Község Általános és Alapfokú Művészeti 040226 68 807 68 807 2. 2. Balassagyarmat Város Szondi György és Szakiskola 032308 315 597 315 597 3. 3. Pécs Megyei Jogú Város Éltes Mátyás Általános,

Részletesebben

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok Kerület Családsegítő és Gyermekjóléti Elérhetőség Ügyfélfogadás Szolgálatok II. III. IV.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok Kerület Családsegítő és Gyermekjóléti Elérhetőség Ügyfélfogadás Szolgálatok II. III. IV. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok Kerület Családsegítő és Gyermekjóléti ok I. Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási II. Vezető: Madár Csaba szakmai vezető: Dukay Tibor Családsegítő

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens Sorszám Név Munkakör Képesítés 1. BRENNER ÁRPÁDNÉ gyógypedagógus logopédia,tanulásban 2. BUNCZOM EDINA gyógytornász 3. CSÉPLŐNÉ KÁLDI BEÁTA gyógypedagógus pedagógiája szakos általános iskolai tanár orosz

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2014-15. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei és azok telephelyei

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei és azok telephelyei 1. melléklet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okiratához Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei és azok telephelyei

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Kardos Tamásné 2013. Október 21.

Kardos Tamásné 2013. Október 21. Kardos Tamásné 2013. Október 21. Merre tovább? Merre tovább? Iskolai hatások Iskolaválasztás Tanulmányi eredmények Megcélzott foglalkozás Családi háttér Lehetőségek Gimnázium - Nyelvi előkészítő (5 év)

Részletesebben

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9.

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9. 5. osztály I.emelet 9. 1. Albert Renáta Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 88 pont 10. hely 2. Arany Barbara Garay János Általános Iskola, Fót 88 pont 9. hely Jobb tollbamondással 3. Bódizs Szabolcs Vörösmarty

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Varga Andrea 99 Bocskai István Általános Iskola és AMI Derecske Hajdú-Bihar Katonáné Ferencz Éva II. Tóth Róza 98 Lenkey János Általános Iskola Eger Heves Salánki Mária

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a köznevelési intézményekben

Részletesebben

Intézmény cím város irányítószám. Budapest, Pf.:110) Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola

Intézmény cím város irányítószám. Budapest, Pf.:110) Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Régió az intézmény székhelyéne k címe szerint Budapest 035357 Budapesti Egyetemi Katolikus 1015 Budapest Szabó Ilonka u. 2-4. 1/2148063 és Kollégium Budapest 035307 Kodály Zoltán Magyar 1015 Budapest Toldy

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

2008. évi "Élen a tanulásban, élen a sportban" Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA

2008. évi Élen a tanulásban, élen a sportban Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Aleksic Dominika karate I. Batthyány Lajos Általános Iskola 2 Borzsák Mariann taekwon-do XIV. 3 Braun Tímea WTF taekwondo XVII. 4 Burian Lóránt sí II. Horvát Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

A 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáit szervező intézmények listája

A 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáit szervező intézmények listája A 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáit szervező intézmények listája Megye az intézmény székhelyének címe szerint OM azonosító Intézmény neve Intézmény cím irányítószám

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Szigethalom Önkormányzat 2315. Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. 06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Sorsz. Név Beosztás Iskolai végzettsége 1. Ágics Lászlóné

Részletesebben

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló Hallgató Képzés A gyakorlat típusa A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2 Megjegyzés Krämer Kinga N, 5 csoportos t. Varga Ágnes Hajdú Zsuzsanna francia Aradi (Palkó) Nikolett

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok. Budapest 35218 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM 1013 Budapest Attila út 43. 1/3757736

A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok. Budapest 35218 PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM 1013 Budapest Attila út 43. 1/3757736 Megye az intézmény székhelyének címe szerint OM azonosító A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok Intézmény neve Intézmén y cím Intézmény irányítósz cím város ám Intézmény cím utca/hsz. Az intézmény

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Harmat Általános Iskola Budapest Tanári névsor 2010-1011. Varga Ildikó. főiskola szakv.közokt.v. fizika. Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna.

Harmat Általános Iskola Budapest Tanári névsor 2010-1011. Varga Ildikó. főiskola szakv.közokt.v. fizika. Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna. Varga Ildikó Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna Szivós Istvánné Ayoub Júlia Benkóné Turcsányi Ildikó Benkőné Szilveszter Éva Friedrichné Vizy Judit Gáchné Rácz Éva Gazdag Lászlóné Gerstenbrein Judit szakv.közokt.v

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 244/1997. (X.27.) számú. h a t á r o z a t a. a bírósági ülnökök választásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 244/1997. (X.27.) számú h a t á r o z a t a a bírósági ülnökök választásáról A közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV tv. 10. j.)

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról s. 1. 2. 3. Dr. Cserpák Ferencné Kósik Anikó Kovács Árpádné

Részletesebben

PC-Kismester Országos Informatikai Verseny. Döntő 2011. Eredmények

PC-Kismester Országos Informatikai Verseny. Döntő 2011. Eredmények Contact Studio Kft Bem József Ált. Isk. és A. M. I. Versenyző Ifjúságért Alapítvány PC-Kismester Országos Informatikai Verseny Döntő 2011. Eredmények I. KORCSOPORT GRAFIKADÖNTŐ 2011. JELIGE ISKOLA NÉV

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok

A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok Megye az intézmény székhelyének címe szerint OM azonosít ó A vizsgát szervező intézményre vonatkozó adatok Intézmény neve Intézmény cím irányítószám Intézmény cím város Intézmény cím utca/hsz. Budapest

Részletesebben

Budapesten a nyolcadikosok központi felvételit itt írhatnak. Jelentkezési határidő: 2011. december 12.

Budapesten a nyolcadikosok központi felvételit itt írhatnak. Jelentkezési határidő: 2011. december 12. Budapesten a nyolcadikosok központi felvételit itt írhatnak. Jelentkezési határidő: 2011. december 12. OM azonosító Intézmény neve Intézmény cím irányítószám Intézmény cím utca/hsz. 035424 Hunfalvy János

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett szállító 1. helyen végzett szállító pontszáma 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN BUDAPEST QUE OFERTAN EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN BUDAPEST QUE OFERTAN EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN BUDAPEST QUE OFERTAN EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA Álmos vezér Gimnázium és Általános Iskola Alternatív Közgazdasági Gimnázium Altisz Alapítványi Gimnázium Szakközépiskola

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

The Big Read Again 2012-100.000 500.000 1.000.000 szót már elolvastak az alábbi iskolák:

The Big Read Again 2012-100.000 500.000 1.000.000 szót már elolvastak az alábbi iskolák: The Big Read Again 2012-100.000 500.000 1.000.000 szót már elolvastak az alábbi iskolák: Diákok száma: Szavak száma: Iskola neve: Tanár neve: Település: 182 761061 21.sz.Általános Iskola, Móra Ferenc Tagiskola

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei)

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei) GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei) Kérem a II. éveseket, hogy kifejezetten a gyermekjóléti szolgálatnál keressenek majd helyet, és ne a családsegítő szolgálatnál. A IV. évesek az Összefüggő

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta NÉV 9. A 9. B 9. C 9. D 9. E 10. A 10. B 10. C 10. D 10. E 10. F 10. G 11. A 11. B 11. C 11. D 11. E 11. FG 12. A 12. B 12. C 12. D 12. F 12. GH 13. E 11emelt nyek nyek 9. évfolyam nyek nyek 10. évfolyam

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Osztályok Tanulói létszámok 1.a 21 1.b 27 1.c 14 2.a 29 2.b 28 2.c 13 3.a 28 3.b 29 3.c 13 4.a 32 4.b 24 4.c 17 5.a 29 5.b 23 5.c 11

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV.20.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV.20.) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV.20.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról (módosításokkal

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév

Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Ssz. 1. Bartlné Pedagógus neve Maschl

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben