HATÁROZATOK. Telefon: , fax: II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft NOVEMBER 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZATOK. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. NOVEMBER 8."

Átírás

1 II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft NOVEMBER 8. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon: , fax: TARTALOM oldal HATÁROZATOK 1198/2010. (IX. 17.) Korm. határozat az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA évi mûködésérõl készített beszámolójáról KÖZLEMÉNYEK BM közlemény a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl Tájékoztató a Bugát Pál XXVII. Országos Középiskolai természetismereti mûveltségi vetélkedõ döntõjének eredményeirõl 2009/2010. tanév A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási oldal Tanácsadó Intézet Szaktanácsadói névjegyzéke Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére Közlemény érettségi bizonyítványok érvénytelenítésérõl Az Inczédy György Középiskola Szakiskola és Kollégium közleménye a 2010/2011. tanévben elveszett bizonyítványokról Közlemény körbélyegzõ érvénytelenítésérõl A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások HATÁROZATOK A Kormány 1198/2010. (IX. 17.) Korm. határozata az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA évi mûködésérõl készített beszámolójáról 1. A Kormány tudomásul veszi az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének beszámolóját az OTKA évi mûködésérõl. 2. Meg kell vizsgálni az OTKA céljait szolgáló források középtávú bõvítésének lehetõségeit. Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter Határidõ: december A Magyar Tudományos Akadémia és az OTKA Bizottság bevonásával meg kell vizsgálni az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramról szóló törvény módosításának szükségességét, különös tekintettel a támogatás-felhasználás kérdéseire. Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidõ: december Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság mûködésérõl szóló 1169/2010. (VIII.18.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 2. számú mellékletének 51. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (Szakértõi csoport 51. Szociálpolitika és esélyegyenlõség A szakértõi csoportot vezetõ minisztérium/ központi államigazgatási szerv NEFMI A szakértõi csoport tagjainak indikatív listája) KIM, KüM, NGM, VM, NFM, NFÜ, OMMF

2 3050 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám 5. A H. 2. számú melléklete a következõ 52. ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi 52. pont számozása 53. pontra változik: (Szakértõi csoport 52. Társadalmi befogadás A szakértõi csoportot vezetõ minisztérium/ központi államigazgatási szerv KIM A szakértõi csoport tagjainak indikatív listája) minden minisztérium 6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. 7. E határozat 4 5. pontja a határozat hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Ez a pont a határozat hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök KÖZLEMÉNYEK BM közlemény a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl A belügyminiszter a szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján figyelemmel az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletre kiegészíti azon személyek körét, illetve meghosszabbítja tevékenységüket, akik nevelési-oktatási intézményben, oktatási vállalkozásnál eseti felkérésre, a szakmai vizsgán vizsgabizottság elnöki feladatokat láthatnak el az Országos Képzési Jegyzékben, a BM szakmai felügyeletébe tartozó szakképesítések körében. A 2006-ban hatályba lépett OKJ és az új szakmai és vizsgakövetelmények alapján a személy- és vagyonõr szakképesítésnek a biztonsági õr szakképesítés felel meg, illetve módosult a rendõr szakképesítés is, ezért a szakképesítés-ráépülések, és a szakképesítés-elágazások esetében figyelembe kell venni a pályázók képzettségét, illetve hosszabbítások esetében az eddigi jogosultságokat. Ennek alapján: a vizsgaelnöki jogosultságok meghosszabbítása esetében a pályázók a biztonsági õr szakképesítés rész-szakképesítéseire és szakképesítés-ráépüléseire is megkapják a jogosultságot, kivéve a kutyavezetõ biztonsági õrre és a kutyás õrre, feltéve, hogy ilyen jogosultságuk korábban sem volt. a vizsgaelnöki jogosultságok meghosszabbítása esetében a pályázók a rendõr szakképesítés rész-szakképesítéseire és szakképesítés-elágazásaira is megkapják a jogosultságot, ugyanakkor a kutyavezetõ rendõr szakképesítés-ráépülésre csak abban az esetben, ha korábban rendelkeztek ilyennel. a vizsgaelnöki jogosultság meghosszabbítása esetében a pályázók a rendészeti szervezõ szakképesítés szakképesítés-elágazásai közül arra kaphat jogosultságot, amelyre korábban is volt. vizsgaelnöki jogosultságra újonnan pályázók esetében ugyanaz az elbírálás, mint a hosszabbításra pályázóknál; kutyavezetõ biztonsági õr, kutyás õr, kutyavezetõ rendõr szakképesítés esetében az ilyen irányú szakképzettség megléte, vagy ezirányú szakmai gyakorlat a feltétel. Jelen közlemény megjelentetése nem érinti a Belügyi Közlöny 2005/3.; 2005/8.; 2006/4. valamint az Igazságügyi Közlöny 2007/3., 2008/1. és a Hivatalos Értesítõ évi 6., 53. és 62.; a évi 22. számában megjelent névjegyzékek hatályát.

3 31. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3051 Jelmagyarázat szakképzettségek (rész-szakképesítések, szakképesítés-elágazások, szakképesítés-ráépülések) felsorolása: Szakképesítés Rövidítés Megjegyzés Biztonsági õr Bõ. Szakképesítés Testõr Tõ. Rész-szakképesítés Vagyonõr Võ. Rész-szakképesítés Bankõr Bkõ. Szakképesítés-ráépülés Fegyveres biztonsági õr Fbõ. Szakképesítés-ráépülés Kutyás õr Kõ. Szakképesítés-ráépülés Kutyavezetõ biztonsági õr Kvbõ. Szakképesítés-ráépülés Pénzszállító Psz. Szakképesítés-ráépülés Rendezvénybiztosító Rvb. Szakképesítés-ráépülés Biztonságszervezõ I. Bsz. I. Szakképesítés Biztonságszervezõ II. Bsz. II. Rész-szakképesítés Biztonságtechnikai szerelõ, kezelõ Btszk. Szakképesítés Biztonságtechnika-kezelõ Btk. Rész-szakképesítés Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelõ Evrsz. Rész-szakképesítés Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelõ Mvrsz. Rész-szakképesítés Büntetés-végrehajtási felügyelõ I. Bvf. I. Szakképesítés Büntetés-végrehajtási felügyelõ II. Bvf. II. Rész-szakképesítés Büntetés-végrehajtási fõfelügyelõ Bvff. Szakképesítés-ráépülés Hatósági és közigazgatási ügyintézõ Hküi. Szakképesítés Migrációs ügyintézõ II. Müi. II. Szakképesítés-elágazás Nyilvántartási és okmányügyintézõ Nyoüi. Szakképesítés-elágazás Migrációs ügyintézõ I. Müi. I. Szakképesítés-ráépülés Közterület-felügyelõ Kf. Szakképesítés Magánnyomozó Mny. Szakképesítés Parkolóõr Põ. Szakképesítés Díjbeszedõ leolvasó Dbl. Rész-szakképesítés Rendõr Rõ. Szakképesítés Kormányõr Kõr. Rész-szakképesítés Objektumõr-kísérõ Oök. Rész-szakképesítés Határrendészeti rendõr Hrõ. Szakképesítés-elágazás Közrendvédelmi rendõr Krvrõ. Szakképesítés-elágazás Kutyavezetõ rendõr Kvrõ. Szakképesítés-ráépülés Rendészeti szervezõ Resz. Szakképesítés Határrendész szervezõ Hrsz. Szakképesítés-elágazás Rendõrszervezõ Rõsz. Szakképesítés-elágazás

4 Sorszám Név Lakcím Telefonszám Szakterület 1. András István 6300 Kalocsa, Árendás u (20) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Kõ. Psz. Kvbõ. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ. Kvrõ.) 2. Árvai Ferenc 6400 Kiskunhalas, Levendula u (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 3. Balázs Ferenc 8230 Balatonfüred, Révész u (87) ; 06 (70) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 4. Dr. Bardócz Csaba 1111 Budapest, Bercsényi u / (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 5. Dr. Kacziba Antal 2200 Monor, Jósika u. 53.; lev. cím: 2230 Gyömrõ, Gróf Teleki út (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 6. Kiri Péter 1149 Budapest, Limanova tér 1. 3/2. 06 (70) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 7. Kovács László 3326 Ostoros, Damjanich J. u. 20.; lev. cím: 1107 Budapest, Kékvirág u. 2. II/7. 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Bvf. I. (Bvf. II. Bvff.) 8. Mucsi János 5000 Szolnok, Széchenyi krt (56) ; 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.) 9. Nagy István 3980 Sátoraljaújhely, Malom u. 6.; Lev. 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ.), Bsz. I. (Bsz. II.), Bvf. I. (Bvf. II. Bvff.) cím: 1145 Budapest, Gyarmat u III/ Némedi Gábor 3104 Salgótarján, Makarenkó út 16. I/2. 06 (20) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Kõ. Psz. Kvbõ. Rvb.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ. Kvrõ.) 11. Salamon Imre 8043 Iszkaszentgyörgy, Szabadság u (22) ; 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Kõ. Psz. Kvbõ. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.) 12. Dr. Szalay Ferenc 1042 Budapest, Petõfi u. 12. VII/ (70) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 13. Szepesi István 4400 Nyíregyháza, Nyírfa u (30) Resz. (Hrsz.) 14. Tálas István 1141 Budapest, Kalocsai u (20) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Mny., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 15. Tarnóczi Imre 6400 Kiskunhalas, Kiffer u. 6. 4/1. 06 (30) ; 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ. Psz. Rvb.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Põ. (Dbl.), Resz. (Rõsz., Hrsz.), Rõ. (Kõr. Oök. Hrõ. Krvrõ.) 16. Veréb Csaba 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgút /8. 06 (30) Bõ. (Tõ. Võ. Bkõ. Fbõ.), Bsz. I. (Bsz. II.), Kf., Rõ. (Kõr. Oök, Hrõ, Krvrõ.) A miniszter által kijelölt bírálóbizottság következõ ülésén a november 11-ig beérkezett pályázatokat bírálja el. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter 3052 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

5 31. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3053 Tájékoztató a Bugát Pál XXVII. Országos Középiskolai természetismereti mûveltségi vetélkedõ döntõjének eredményrõl 2009/2010. tanév A vetélkedõ szervezõi: TIT Stúdió Egyesület (Budapest), Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium (Gyöngyös), GYÖNGYÖK Mátra Mûvelõdési Központ (Gyöngyös), Mátra Múzeum (Gyöngyös). A 2009/2010. tanévi vetélkedõ témaköre: Nat Ember a természetben mûveltségterület. Globális éghajlatváltozás. Fõ támogatók: Nemzeti Erõforrás Minisztérium, Nemzeti Civil Alapprogram. Helyezések a augusztus között megrendezett országos döntõ elsõ hat helyezett csapata: I. helyezett Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata (Szeged) Csapattagok: Eperjesi Dávid, Kátai Csaba Bence, Mészáros János Péter Felkészítõ tanárok: Bán Sándor, Gál Viktória, Csányi Sándor, Drevenka István, Hancsák Károly, dr. Mezõ Zoltán, Prókai Szilveszter, Szöllõsy László, Fazekasné Gulyás Éva, Nagyné dr. Regdon Ibolya II. helyezett Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata (Szeged) Csapattagok: Cseh Tamás, Hézsõ Tamás, Kispéter Tamás Felkészítõ tanárok: Bán Sándor, Gál Viktória, Csányi Sándor, Drevenka István, Hancsák Károly, dr. Mezõ Zoltán, Prókai Szilveszter, Szöllõsy László, Fazekasné Gulyás Éva, Nagyné dr. Regdon Ibolya III. helyezett Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata (Szeged) Csapattagok: Börcsök Bence, Dudás Zsolt, Szentirmai Márton Felkészítõ tanárok: Bán Sándor, Gál Viktória, Csányi Sándor, Drevenka István, Hancsák Károly, dr. Mezõ Zoltán, Prókai Szilveszter, Szöllõsy László, Fazekasné Gulyás Éva, Nagyné dr. Regdon Ibolya IV. helyezett Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium csapata (Gyöngyös) Csapattagok: Kocsis Eszter, Krause Sándor, Somogyi Tamás Felkészítõ tanárok: Molnár Tamás, Kiss Miklós, Illés Sándor V. helyezett Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium csapata (Békéscsaba) Csapattagok: Böõr Katalin, Kovács Orsolya, Liska Csilla Felkészítõ tanárok: Horváth Csaba, Szabó Zsófia, Kovács Miklós VI. helyezett Fazekas Mihály Gimnázium csapata (Budapest) Csapattagok: Hoksza Zsolt, Krausz Máté, Szabó Zsolt Felkészítõ tanár: Müllner Erzsébet Gratulálunk a középiskoláknak és a nyertes csapatoknak; köszönjük a felkészítõ tanárok odaadó munkáját! Budapest, szeptember 20. Dr. Radnóti Katalin s. k., fõiskolai tanár ELTE TTK a zsûri elnöke Juhász Nagy Ágnes s. k., igazgató TIT Stúdió Egyesület

6 A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szaktanácsadói névjegyzéke 2009/2010 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Angol nyelv Dr. Árkyné Tóth Mária Magyar Hajózási Szakközép- és Szakiskola 1131 Budapest, Jász u , Angol nyelv Dr. Eszterhai-Nagy Gabriella Jaschik Álmos Mûvészeti Szakképzõ Iskola 1097 Budapest, Illatos út , Angol nyelv Jilly Viktor Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Angol nyelv Kovács Kristóf Áron Szentistvántelepi Általános Iskola 2011 Budakalász, Martinovics utca Angol nyelv Lavaj Zsuzsanna II.Rákóczi Ferenc Fõvárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca Angol nyelv Nagy Ildikó Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Angol nyelv Számadóné Bíró Alice Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Biológia Albert Attila Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Biológia Dr. Müllner Erzsébet Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Biológia Kiss Katalin Ady Endre Gimnázium 1139 Budapest, Röppentyû utca Biológia Maróthy Mária nyugdíjas Biológia Némethné dr. Katona Judit Óbudai Egyetem 1034 Budapest, Doberdó út Biológia Szücsiné Juhász Györgyi Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy u Bp. Egressy u. 36. Diáktanácsadás Gosztonyi Gábor Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola 1118 Budapest, Beregszász út , Ember és társadalom Dr. Eszterhai-Nagy Gabriella Jaschik Álmos Mûvészeti Szakképzõ Iskola 1097 Budapest, Illatos út , Ember és társadalom Dr. Hicz János Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1173 Budapest, Akácvirág utca Ember és társadalom Dr. Szemkeöné Gyimesi Ágnes Weiner Leó Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola 1112 Budapest, Neszmélyi u Ember és társadalom Biró Gergely Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzõ 1138 Budapest, Váci út OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

7 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Ember és társadalom Gönczi Sándor Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1173 Budapest, Akácvirág utca Ember és társadalom ifj. Lator László Veres Péter Gimnázium 1039 Budapest, Csobánka tér Ember és társadalom Kiss Anna nyugdíjas Ember és társadalom Pappné Tóth Kornélia Éva Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út , Ember és társadalom Runda Margit Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Ember és társadalom Szendrei Péter Szent László Gimnázium 1102 Budapest Kõrösi Csoma Sándor út Ember és társadalom Vit Olivér Zoltán Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzõ 1138 Budapest Váci ót Ének-zene Énekes Katalin Bajza Utcai Általános Iskola 1062 Budapest, Bajza u Ének-zene Krónerné Rózsavölgyi Ildikó József Attila Általános Iskola 1201 Budapest, Attila u Fizika Horváth Gábor Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Fizika Kiss Jolán Petrik Lajos Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út , Fizika Ruzsinszkiné Lukácsy Margit Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Toldy Ferenc utca Fizika Takács Lajos Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Földrajz Bíróné Ézsöl Mónika Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 1131 Budapest, Jász utca Földrajz Némethné Dr. Katona Judit Óbudai Egyetem 1034 Budapest, Doberdó út Földrajz Szabó Júlia Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Földrajz Szücsiné Juhász Györgyi Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út Földrajz Vizy Zsolt Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Gyermek- és ifjúságvédelem Balogh Tiborné Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 1023 Budapest, Lajos u Gyermek- és ifjúságvédelem Bánkuti Emese szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3055

8 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Gyermek- és ifjúságvédelem Bódi Edit Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest, Medgyessy F. u Gyermek- és ifjúságvédelem Dubovszky Katalin nyugdíjas Gyermek- és ifjúságvédelem Kovács Lajosné Szivárvány Óvoda 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc stny Gyermek- és ifjúságvédelem Markovits Judit Mária Gyermek- és ifjúságvédelem Rencsényi Beatrice Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1081 Budapest, Bezerédi u. 16/A Informatika Danitz Béláné Németh László Gimnázium 1131 Budapest, Nõvér utca Informatika Pásztor Attila Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Informatika Regele György ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 1088 Budapest, Trefort u Informatika Ruzsinszkiné Lukácsy Margit Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Toldy Ferenc utca Informatika Szalayné Tahy Zsuzsanna Szent István Gimnázium 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor Informatika Varga Ildikó Tímea Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola 1106 Budapest, Maglódi út Intézményvezetés, tanügyigazgatás Somogyi István Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 1131 Budapest, Jász utca Kémia Albert Attila Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Kémia Dr. Müllner Erzsébet Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér Kémia Maróthy Mária nyugdíjas , Kollégiumi nevelés Debreczeni Zsuzsanna Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 1118 Budapest, Rimaszombati utca Kollégiumi nevelés Roy Violetta Fábry Zoltán és Uzsoki Középiskolás Leánykollégium 1074 Budapest, Hársfa utca Kollégiumi nevelés Vopaleczky György Váci Mihály Kollégium MFFPPTI Budapest, Mogyoródi út Budapest, Vas u Könyvtár-pedagógia Bali Judit Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Könyvtár-pedagógia Bondor Erika Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest, Kárpát u / OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

9 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Könyvtár-pedagógia Horváthné Gruber Éva Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola 1097 Budapest, Ecseri út 5/7. Könyvtár-pedagógia Nagy Attiláné Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és 1091 Budapest, Szakiskola Ifjúmunkás u. 31. Könyvtár-pedagógia Platthy Zsuzsanna Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola 1115 Budapest, Thallóczy L. u. 1. Könyvtár-pedagógia Rónyai Tünde Árpád Gimnázium 1034 Budapest, Nagyszombat u. 19. Könyvtár-pedagógia Sipos Mónika Csillaghegyi Általános Iskola 1038 Budapest, Dózsa György u. 42. Könyvtár-pedagógia Szakmári Klára Budai Nagy Antal Gimnázium 1221 Budapest, Anna u Könyvtár-pedagógia Szalai Tamásné Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Könyvtár-pedagógia Tóth Viktória Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 1093 Budapest, Gimnázium Lónyay utca 4/c-8. Magyar nyelv és irodalom Dr. Osztovits Szabolcs Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Magyar nyelv és irodalom Dr. Pelczer Katalin II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. Magyar nyelv és irodalom Dr. Szász Jánosné Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképzõ 1043 Budapest Kassai utca 24/A Magyar nyelv és irodalom Filetóth István Károlyné Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 1131 Budapest, Jász u Magyar nyelv és irodalom Kolláth Péterné Szily Kálmán Mûszaki Középiskola, Szakiskola 1097 Budapest, és Kollégium Timót u. 3. Magyar nyelv és irodalom Petry Annamária Óbudai Gimnázium 1033 Budapest, Szentlélek tér 10. Magyar nyelv és irodalom Szántóné Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola 1087 Budapest, Czecze Enikõ Szörény u. 2 4 Magyar nyelv és irodalom Turcsányi Márta Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Matematika Gál Ildikó Trefort Ágoston Kéttannyelvû Fõvárosi Gyakorló 1191 Budapest, Szakközépiskola Kossuth tér 12. Matematika Kiss Jolán Petrik Lajos Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út Matematika Laczkó László Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Matematika Orosz Gyula Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér , szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3057

10 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Matematika Ruzsinszkiné Lukácsy Margit Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Toldy Ferenc utca 56. Matematika Takács Lajos Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Német nyelv Dr. Szabó Marianne Károlyi Mihály Fõvárosi Gyakorló Kéttannyelvû 1139 Budapest, Közgazdasági Szakközépiskola Váci út 89. Német nyelv Füzesséry Zoltánné Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Német nyelv Magyarovics Magdolna Arany János Mûszaki Szakközépiskola és 1072 Budapest, Szakiskola Nyár utca 9. Német nyelv Salakta Tünde Goethe-Institut Budapest 1092 Budapest, Ráday utca 58. Német nyelv Somló Katalin Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Német nyelv Szabóné Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gábor Anikó Gutenberg krt. 6. Orosz nyelv Vágnerné Szilágyi Márta Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzõ 1138 Budapest, Váci út 107. Sajátos nevelési igényûek nevelése, Balázsné Fige Ilona Újbudai Speciális Szakiskola 1119 Budapest, oktatása Leiningen u Sajátos nevelési igényûek nevelése, Dr. Farkasné Kovács Beáta Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Spe Budapest, oktatása ciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Rákospatak u Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Faragó Ferenc Faragóné Bircsák Márta Konczné Juhász Andrea Kovács Zsuzsa Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III.ker. Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, EGYMI Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon 1033 Budapest, Benedek Elek u Budapest, Szellõ u Budapest, Szellõ utca Budapest, Rákospatak utca 101. Magyar Gabriella Kozmutza Flóra EGYMI 1233 Budapest, Kápolna utca 8. Mosányi Emõke Fõvárosi Beszédjavító Intézet, Módszertani 1052 Budapest, Intézmény és Óvoda Deák Ferenc u. 17. Oroszné Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és 1082 Budapest, Kosik Gabriella Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola Üllõi út OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

11 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelési, oktatása Sajátos nevelési igényûek nevelése, oktatása Pál-Horváth Rita Ritókh Tamásné Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon 4.sz. Fõvárosi Tanulási Képességet Vizsgáló SZRB és Gyógypedagóiai Szolgáltató Központ 1.Szakmacsoport: Egészségügy Maurer Miklósné Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium 1.Szakmacsoport: Egészségügy 5.Szakmacsoport: Gépészet Tóth Attila István Szily Kálmán Kéttannyelvû Mûszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium 6.Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika 1098 Budapest, Friss u Budapest, San Marco utca Sztaniszlavszki Márta 1077 Budapest, Izabella utca 1. Vannay Aladárné Nevelési Tanácsadó 2040 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány Budapest, Kassai utca 24/a Ridegné Semmelweis Egyetem Egészségtudományi 1088 Budapest, Cseke Irén Kar Vas u Budapest, Timót utca 3. Szûcs Ferenc Károly Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai 1081 Budapest, Központ Népszínház utca 8. 7.Szakmacsoport: Informatika Pintér Imréné Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1144 Budapest, Kerepesi út Szakmacsoport: Informatika Székely Gáborné Fáy András Közlekedésgépészeti Mûszaki 1095 Budapest, Szakközépiskola Mester u Szakmacsoport: Építészet Megyesi Csilla Ybl Miklós Építõipari Szakképzõ Iskola 1149 Budapest, Várna utca 21/b. 10.Szakmacsoport: Könnyûipar Diamantné Kovács Zsófia Modell Divatiskola Iparmûvészeti Ruha- és 1133 Budapest, Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola Vág utca Szakmacsoport: Közlekedés Boross István Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 1131 Budapest, Jász utca Szakmacsoport:Környezet-védelem-vízgazdálkodázetvédelmi, Fürchtné Mayer Mária Petrik Lajos Kéttannyelvû Vegyipari, Környe Budapest, Informatikai Középiskola Thököly u Szakmacsoport: Közgazdaság Kormos Csaba Budai Középiskola 1126 Budapest, Márvány utca Szakmacsoport: Közgazdaság László Istvánné Budai Középiskola 1126 Budapest, Márvány utca Szakmacsoport: Kereskedelem-marketinkola, Szentkirályi Andrea Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépis Budapest, EGYMI és Diákotthon Mexikói út 60. Testnevelés Herczeg Vince Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Testnevelés Karmacsi Krisztina Békésy György Szakközépiskola 1174 Budapest, Széchenyi utca / szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3059

12 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely Testnevezés Takács Zoltán Toldy Ferenc Gimnázium 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 9. Testnevelés Veres Lajos Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Vizuális nevelés Garamvölgyi Béla Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Vizuális nevelés Magyar József Szenczi Molnár Albert Református Általános 1188 Budapest, Iskola Nagykõrösi út Vizuális nevelés Somody Beáta Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Mûvelõdési 1086 Budapest, Központ Erdélyi utca 6 8. Vizuális nevelés Zele János Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. A kerületi pedagógiai szakmai szolgáltatók szaktanácsadói névjegyzéke II. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Laczka Istvánné II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat, tehetségfejlesztés általános iskola alsó tagozat, pedagógiai értékelés, technika Hernádi Ildikó II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. angol, magyar, tehetségfejlesztés Thomán Angéla II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. ember és természet: biológia Lauth Gábor II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. ének, magyar, pedagógiai értékelés Pap Judit II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. biológia, kémia, pedagógiai értékelés Csenki József II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. kémia Hajnissné Anda Éva II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. könyvtár Támbáné Bálint Ágnes II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. könyvtár, német, történelem Pap Éva II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. óvodai nevelés Maruzs Ildikó II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest, Keleti Károly utca sulinet.hu sulinet.hu 3060 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

13 III. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ IV. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Áderné Tavaszi Edit III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. általános iskola alsó tagozat Demeter Péter III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. általános iskola alsó tagozat, Baráth Ildikó III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, felsõ tagozat-magyar, könyvtár Szérûskert utca 40. ember és természet: biológia, Kertész Adrienne III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, kémia Szérûskert utca 40. gyógypedagógus Végh Miklósné III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. könyvtár Vincze Miklósné III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. matematika, kémia Bárányosné Horváth Katalin III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. óvodai nevelés Dr. Remzsõné Piti Kata III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. óvodai nevelés Sándorné Anschau Csilla III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest, Szérûskert utca 40. óvodai nevelés, magyar, népmûvelés Hámori Mária III. ker. Pedagógiai Szolgáltató 1033 Budapest, Központ Szérûskert utca 40. Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Katona Gyöngyi Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. ember és természet: biológia Gyenes Csilla Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. idegen nyelv, német Kutta Józsefné Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. könyvtár Fleckenstein Sándorné Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, dr. Cservenka Júlia Lõrinc u. 35. magyar nyelv és irodalom Effné Nagy Zsuzsanna Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u , , , , , , , , , , szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3061

14 V. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely matematika Mezõné Oszlánczi Ilona Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. óvodai nevelés Dikácz Attiláné Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. óvodai nevelés Szûcs Judit Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. tanórán kívüli nevelés alsó tagozat Grósz Ágnes Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest, Lõrinc u. 35. Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat dr. Szabóné Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest, Vámossy Mária Váci utca 43. általános iskola alsó tagozat, Jassenovics Istvánné V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, tanórán kívüli nevelés Szent István tér 16. angol nyelv Fischer Júlia Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest, Váci utca 43. biológia, vizuális kultúra Dréher Jánosné Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest, Váci utca 43. ének-zene, tánc Papné Diósi Ágnes Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest, Váci utca 43. fizika, kémia Arányiné Haman Ágnes Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest, Váci utca 43. földrajz, történelem dr. Szeldeli Ibolya Hild József Általános Iskola 1051 Budapest, Nádor u. 12. informatika Schmieder László V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. iskolai könyvtár Kocsis Éva V.ker Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. magyar nyelv és irodalom Deák Katalin Hild József Általános Iskola 1051 Budapest, Nádor u. 12. matematika dr. Hillné Benkó Katalin Eötvös József Gimnázium 1053 Budapest, Reáltanoda u. 7. óvodai nevelés, minõségfejlesztés Wölfling Zsuzsanna V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. pedagógia Lánczky Edit V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. pedagógia Varga Sándorné V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

15 VI. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat óvodai nevelés Dr. Horváthné Pálosi Katalin Duruczné Nagy Julianna Terézvárosi Kéttannyelvû Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Központ Terézvárosi Kéttannyelvû Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Központ VII. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Géczyné Czoboly Márta Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ biológia, földrajz, tanügyigazgatás Szentandrási Péter Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ informatika Sajóhelyi Gábor Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ kémia Szigeti Ivánné Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ magyar, könyvtár Dr. Hubert Ildikó Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ magyar nyelv és irodalom Suhajda Edit Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ óvodai nevelés Juhászné Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ Cseresnyés Izabella pedagógia, magyar, tanügyigazgatás Tóth Mária Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ tanórán kívüli nevelés Árvai Gézáné Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely pedagógia, mérés-értékelés Beke Edit V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Szent István tér 16. pedagógia, gyermekvédelem, Kelemen Gábor V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, versenyek Szent István tér 16. pedagógia, mérés-értékelés Kincsné V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest, Simonyi Zsuzsa Szent István tér Budapest, Pethõ Sándor utca Budapest, Pethõ Sándor utca Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u Budapest, Kertész u szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3063

16 drámapedagógia, ének-zene X. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Kovácsné Gajzer Edit Harmat Általános Iskola 1104 Budapest, Harmat utca 88. Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely ember és természet: biológia ember és természet: biológia, kémia Galambosné Varga Szilvia Kada Mihály Általános Iskola 1103 Budapest, Kada Mihály utca Nagyné Horváth Emília Bem József Általános Iskola 1101 Budapest, Hungária krt fejlesztõpedagógia Hujder Zoltánné Janikovszky Éva Általános Iskola 1101 Budapest, Üllõi út 118. informatika Pethõné Bertalan Mária Szent László Általános Iskola 1105 Budapest, Szent László tér 1. matematika Takácsné Tóth Ágnes Kada Mihály Általános Iskola 1103 Budapest, Kada Mihály u matematika, pályaválasztás Besenyi Margit Szent László Általános Iskola 1105 Budapest, Szent László tér 1. XI. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ óvodai nevelés Czinegéné Gróz Orsolya Napköziotthonos Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi út 13/a óvodai nevelés Kemerléné Suri Ildikó Napköziotthonos Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca SNI gyermekek nevelése, tehetséggondozás Grófné Váradi Anna Széchenyi István Általános Iskola 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1 3. Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Borbély Andrea Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Erõmû utca 4. általános iskola alsó tagozat Varga Sándorné Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Erõmû utca 4. általános iskola alsó tagozat Luczy Judit Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola 1118 Budapest, Csíki-hegyek utca / / / / / , , OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

17 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Kovács Judit Ádám Jenõ Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 1118 Budapest, Köbölkút utca 27. biológia, földrajz, környezeti Iván Lászlóné Ádám Jenõ Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 1118 Budapest, nevelés, egészségnevelés Köbölkút utca 27. ember és társadalom, állampolgári Serman Katalin Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, ismeretek Erõmû utca 4. ének-zene Dr. Székely Tiborné nyugdíjas 1119 Budapest, Etele utca 32/c fejlesztõpedagógia Dakóné Újbudai Pedagógiai Intézet 1066 Budapest, Maros Katalin Weiner Leó utca 6. fizika, közlekedési ismeretek Szénási Istvánné nyugdíjas 1119 Budapest, Andor utca 25. informatika, technika Szegedi Zsuzsanna Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola 1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 18. iskolai könyvtár Simon Jánosné Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Erõmû utca 4. iskolavezetés, iskolafejlesztés, Gyurcsó Gyuláné Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, napközi, szabadidõ Erõmû utca 4. kémia, természetismeret Csemiczkyné Ádám Jenõ Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 1118 Budapest, Sági Rita Köbölkút utca 27. magyar nyelv és irodalom Tóth Anna nyugdíjas 1113 Budapest, Bartók Béla utca 72. magyar nyelv és irodalom Dr. Tölgyessyné Gazdagrét-Törökugarató Általános Iskola 1118 Budapest, Szabó Edit Grundschule in Gazdagrét Törökugrató utca 15. matematika Fretyánné Kozma Éva Gazdagrét-Törökugarató Általános Iskola 1118 Budapest, Grundschule in Gazdagrét Törökugrató utca 15. osztályfõnöki nevelés, iskolai Kurkovszkiné Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola 1118 Budapest, gyermekvédelem Vadas Ilona Csíki-hegyek utca 18. óvodai nevelés Dr. Bátorfiné Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Jeles Anna Erõmû utca 4. óvodai nevelés Mihályiné Lurkó Óvoda 1119 Budapest, Sági Annamária Bornemissza tér 21. óvodai nevelés, minõségbiztosítás, Kovács Andrásné nyugdíjas 2085 Pilisvörösvár, mentálhigiéne Klapka utca 1944/2. A vizuális kultúra Csovelák Edit Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola 1117 Budapest, és Gimnázium Baranyai utca , , , , szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3065

18 XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely angol, német Tomka Orsolya Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Iskola 1125 Budapest, Diana utca 4. általános iskola alsó tagozat, Gilicze Zoltán SE Gyakorló Általános 1125 Budapest, tanórán kívüli nevelés Diana utca ember és természet: biológia, Juhász Andrea Arany János Általános 1124 Budapest, kémia, földrajz Meredek utca 1. ének-zene Zámbó Éva Commitment Pedagógiai Intézet 1095 Budapest, Máriássy utca iskolai könyvtár Ballangó Jánosné Commitment Pedagógiai Intézet 1095 Budapest, Máriássy utca matematika, fizika, informatika Kertai Helga Városmajori Gimnázium 1122 Budapest, Városmajor utca 71. óvodai nevelés Kovács Zsuzsa Süni Óvoda 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. pedagógia Szontagh Kinga Commitment Pedagógiai Intézet 1095 Budapest, Máriássy utca XIII. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Tarján Éva Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. általános iskola alsó tagozat Ligetfalvi Mihályné Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. gyermekvédelem Gálné Molnár Klára Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. informatika Schlotter Judit Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. iskolai könyvtár Gerbner Zsuzsanna Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. óvodai nevelés Bódi Ferencné Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. pedagógia Hajdú Györgyné Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 12. pedagógia, Juhász Gizella Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, mérés-értékelés Karikás Frigyes utca 12. pedagógia Pusztai Katalin Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

19 XIV. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Szabó Éva Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György utca 5. általános iskola alsó tagozat Csesznokné Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Kõnnye Erzsébet Fráter György utca 5. általános iskola alsó tagozat, Czigány Katalin Heltai Gáspár Általános Iskola 1148 Budapest, magyar Padlizsán utca általános iskola alsó tagozat, Szántó Zsuzsanna Hermann Ottó Általános Iskola 1149 Budapest, matematika Egressy út 69. angol nyelv Csürke Gyöngyvér Dr. Mezõ Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Ond vezér park 5. életvitel és gyakorlati ismeretek Székelyhídi István Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. ember és természet: biológia Postás Beáta Heltai Gáspár Általános Iskola 1148 Budapest, Padlizsán utca ember és természet: kémia Zsarkóné Hermann Ottó Általános Iskola 1149 Budapest, Visnyovszky Gabriella Egressy út 69. ctlparember és társadalom Dombovári Lászlóné Hermann Ottó Általános Iskola 1149 Budapest, Egressy út 69. ének-zene Kovács Katalin Liszt Ferenc Általános Iskola 1146 Budapest, Hermina út 23. fizika Nyakóné Lakatos Ildikó Dr. Mezõ Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Ond vezér park 5. földrajz Farkas Klára Liszt Ferenc Általános Iskola 1146 Budapest, Hermina út 23. informatika Révész Angéla Kaffka Margit Általános Iskola 1148 Budapest, Kaffka Margit köz 2 6. iskolai könyvtár Lévainé Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Müller Katalin Fráter György utca 5. magyar nyelv és irodalom Soós Tünde Városligeti Magyar Angol Kéttannyelvû Általános 1146 Budapest, Iskola Hermina út magyar nyelv és irodalom Dr. Benczik Vilmosné Arany János Általános Iskola 1145 Budapest, Újvidék tér 3. matematika Krénuszné Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Lukács Mária Újváros park 2. német nyelv Koósné Molnár Márta Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Kéttannyelvû 1142 Budapest, Általános Iskola Ungvár u. 36. óvodai nevelés Tímár Györgyi Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György utca szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3067

20 Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely óvodai nevelés Soltényszky Lászlóné Zuglói Pedagógiai Szoltáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György utca 5. óvodai nevelés Nászné Mókavár Óvoda 1142 Budapest, Szíjjártó Erzsébet Róna park 5 7. óvodai nevelés Bácsai Gáborné Játékszín Óvoda 1144 Budapest, Tipegõ utca 3 5. óvodai nevelés Csengõdi Gáborné Mályva Óvoda 1141 Budapest, Mályva tér 12. pedagógia Terényi Antalné Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György utca 5. pedagógia Dr. Papucsekné Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Jámbor Katalin Fráter György utca 5. pedagógia Lévainé Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Szabó Erzsébet Fráter György utca 5. pedagógia, mérés-értékelés Dr. Kováts Antalné Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest, Fráter György utca 5. testnevelés Monostori Attila Németh Imre Általános Iskola 1148 Budapest, Lengyel utca 23. vizuális kultúra Bódi Zsuzsanna Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. XVII. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely általános iskola alsó tagozat Mosolygó Zoltánné Újlak Utcai Általános Iskola 1173 Budapest, Újlak utca 110. általános iskola alsó tagozat Dassiné Csordás Katalin Zrínyi Miklós Általános Iskola 1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3. angol nyelv Csányi S. Csaba Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hõsök tere ember és természet: biológia, Feierabend Lajosné Újlak Utcai Általános Iskola 1173 Budapest, természetismeret Újlak utca 110. életvitel és gyakorlati ismeretek Kántor Pálné Zrinyí Miklós Általános Iskola 1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3. ének-zene, tánc Linkéné Gácsi Éva Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 1174 Budapest, Széchenyi utca 1 7. fizika, kémia Agócs Ágnes Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola és 1173 Budapest, Gimnázium Akácvirág utca 49. földrajz, hon-és népismeret Páczai Péter Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép utca , OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 31. szám

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

Továbbtanulási statisztikák

Továbbtanulási statisztikák Továbbtanulási statisztikák 2008-2016 megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010 2010/2011. Átlag % % % % % % % % Gimnázium 30 39 29 39 38 34 29 38 34 Szakközépiskola 58 51 49 54 38 42 48 35 47 Szakiskola

Részletesebben

D jelű pályázat nyertesei

D jelű pályázat nyertesei 1. 37/1358/2012 Pesti Barnabás Élelmiszeripari és 2. 37/1359/2012 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthona és Gyermekotthona 200 000 Ft 3. 37/1361/2012 Kozma Lajos

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k 1 I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k Cím: Telefon: székhely: Egyesített Bölcsıdék Központja Franca Lászlóné 282-6474 fax 1191 Bp.

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

alapján A tanév eredményei "Díjazottak" I. kategória II. kategória ISKOLA NEVE OSZT.

alapján A tanév eredményei Díjazottak I. kategória II. kategória ISKOLA NEVE OSZT. http://www.berzsenyi.hu/~kulcsar/ alapján A 2010-2011. tanév eredményei "Díjazottak" I. kategória A 6 vagy 8 osztályos középiskolai osztályok, a tavalyi évben 0. évfolyamos képzésben részt vett osztályok,

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27. Röviditések: = ővárosi Önkormányzat K = Kerületi Önkörmányzat = lapítványi, magán E = Egyházi fenntartású I = Intézményi fenntartású BEISKOLÁZÁSI IROD - ÜRES ÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Statisztikák a 2014-es HÓDításról

Statisztikák a 2014-es HÓDításról Statisztikák a 2014-es HÓDításról Iskolák (abc sorrendben) Résztvevők száma Átlagpont Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 90 85,58 benjamin 40 99,08 junior 14 63,14 kadét 36 79,31 Apáczai Csere János

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

angol nyelv fizika, kémia testnevelés

angol nyelv fizika, kémia testnevelés Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,, kutató tanár,, nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André Mihály,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Felső tagozat Ssz: A pedagógus neve Iskolai végzettség Mely szakra képesített Tárgyakat tanít Munkakör

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK CÍMJEGYZÉKE 2007 11 21 i állapot GYÓGYPEDAGÓGIA. Gronskiné Apor Ilona. 391 4830 fax: 200 3677. Tamás Lídia

INTÉZMÉNYEK CÍMJEGYZÉKE 2007 11 21 i állapot GYÓGYPEDAGÓGIA. Gronskiné Apor Ilona. 391 4830 fax: 200 3677. Tamás Lídia INTÉZMÉNYEK CÍMJEGYZÉKE 2007 11 21 i állapot GYÓGYPEDAGÓGIA II. Palotás Gábor Általános Iskola Ötvös J. u. 7. 1021 Újlaki Általános Iskola Ürömi u. 64. 1023 Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Mely szakra Végzettsége

Mely szakra Végzettsége Sorszám Mely szakra Név Végzettsége képesített 1. Kovácsné főiskola könyvtár Balogh Erzsébet 2. Szabóné főiskola könyvtár Szemán Katalin 3. Kiss Tiborné főiskola népművelés 4. Gaál Zoltán főiskola közművelődés

Részletesebben

Fővárosi Komplex Szakmai Tanulmányi Verseny Összefoglaló értékelés

Fővárosi Komplex Szakmai Tanulmányi Verseny Összefoglaló értékelés Fővárosi Komplex Szakmai Tanulmányi Verseny Összefoglaló értékelés 2010/2011. tanév 2011. április 13-14-15-én 1. A verseny szervezése A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

Részletesebben

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető Ertli Mária Műszaki Tanügy igazgatási vezető technika és életvitel Igazgató Somogyvári Beatrix 1999 Matematika szakos közoktatás vezető Általános igazgató - helyettes Orosz Edit 1992 Matematika, szakos

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése Tantárgy vagy verseny megnevezése Tanuló neve Évfolyam Felkészítő pedagógus neve Iskola neve Helyezés Rajz pályázat (Weöres Sándor) 1.b 1 Horváthné Kosznai Júlia Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei és azok feladatellátási helyei

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei és azok feladatellátási helyei A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei és azok feladatellátási helyei Megye Tankerület OM azonosító Intézmény neve Helység Utca

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Fővárosi Szakképzési Osztálya 1051 Budapest, Nádor utca 32. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés :: KLIK Fővárosi Szakképzési Osztálya 1051 Budapest, Nádor utca 32. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés FIT-jelentés :: 2013 KLIK Fővárosi Szakképzési Osztálya 1051 Budapest, Nádor utca 32. Fenntartói azonosító: 39011654-300000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az ek kódtáblázata A

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27. Röviditések: = ővárosi Önkormányzat K = Kerületi Önkörmányzat = lapítványi, magán E = Egyházi fenntartású I = Intézményi fenntartású BEISKOLÁZÁSI IROD - ÜRES ÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

Részletesebben

Iskolánkban tanító pedagógusok 2016/17.

Iskolánkban tanító pedagógusok 2016/17. Iskolánkban pedagógusok 2016/17. Név Munkakör képesítés 1. Turcsányi Klára igazgató kémia-biológia szak, közoktatási-vezető szakvizsga pedagógia szakos bölcsész és szociálpedagógia 2. Rezessyné Zsoldos

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

főiskola média szakv.

főiskola média szakv. pedagógus neve iskolai végzettsége szakképzettsége mely tárgyakat tanít Varga Ildikó igazgató Szabóné Valkony Mária igazgatóhelyettes Szivós Istvánné igazgatóhelyettes Algayerné Vadász Gabriella média

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Partnereink 2014/2015 1 Paksi Benedek Elek Óvoda Ifjúság út 1/b 75/510 917 nincs benedekelek@paks.hu Bosnyák Zoltánné Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája

Részletesebben

Oktazon Név Szakképzettségek. Afonyi Lászlóné. Asztalos Enikő. Bánhegyi Péterné Sütő Dorottya. Bányász Monika. Bári Judit Éva.

Oktazon Név Szakképzettségek. Afonyi Lászlóné. Asztalos Enikő. Bánhegyi Péterné Sütő Dorottya. Bányász Monika. Bári Judit Éva. Oktazon Név Szakképzettségek 76998676601 77170903439 77285741518 71626111199 75876851872 79320074129 74027487099 78376708878 73039759028 71654221049 71374092370 Afonyi Lászlóné Asztalos Enikő Bánhegyi

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Mellékletek a fővárosi fenntartású középfokú oktatási intézmények 10. évfolyamának évi kompetenciamérési eredményeiről készült elemzéshez

Mellékletek a fővárosi fenntartású középfokú oktatási intézmények 10. évfolyamának évi kompetenciamérési eredményeiről készült elemzéshez M E L L É K L E T E K Mellékletek a fővárosi fenntartású középfokú oktatási intézmények 10. évfolyamának 2009. évi kompetenciamérési eredményeiről készült elemzéshez 2010. június Összeállította Südi Ilona

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIA. Kerület Intézmény Igazgató Telefon/fax E-mail. Gronskiné Apor Ilona. 391-4830 fax: 200-3677

GYÓGYPEDAGÓGIA. Kerület Intézmény Igazgató Telefon/fax E-mail. Gronskiné Apor Ilona. 391-4830 fax: 200-3677 INTÉZMÉNYEK CÍMJEGYZÉKE 2011. január 17. GYÓGYPEDAGÓGIA II. Kerület Intézmény Igazgató Telefon/fax E-mail III. IV. Palotás Gábor Általános Iskola Ötvös J. u. 7. 1021 Újlaki Általános Iskola Ürömi u. 64.

Részletesebben

OROSZ NYELV. 1986 és 2013 között 1018 középiskolás vett részt az orosz nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

OROSZ NYELV. 1986 és 2013 között 1018 középiskolás vett részt az orosz nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: OROSZ NYELV OROSZ 1 1986 és 2013 között 1018 középiskolás vett részt az orosz nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Részletesebben

Szóbeli felvételi vizsga: február 22-én (hétfő)

Szóbeli felvételi vizsga: február 22-én (hétfő) Sorszám: Azonosító száma Ált.Iskola neve Ált. Iskola címe Szóbeli felvételi vizsga: 2016. február 22-én (hétfő) 8 óra 15 perc 1. 71618711867 Kosztolányi Dezső Gimnázium 1012 Budapest, Attila u. 135. 2.

Részletesebben

Budapest Budapest 01 kerület 035220 Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium Budapest Toldy Ferenc utca 9. 1015 Budapest Donáti utca 28.

Budapest Budapest 01 kerület 035220 Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium Budapest Toldy Ferenc utca 9. 1015 Budapest Donáti utca 28. 01 kerület 034789 I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Batthyány utca 8. 1015 x Batthyány utca 8. 1015 01 kerület 039432 I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Lisznyai utca 40-42. 1016 x

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens Sorszám Név Munkakör Képesítés 1. BRENNER ÁRPÁDNÉ gyógypedagógus logopédia,tanulásban 2. BUNCZOM EDINA gyógytornász 3. CSÉPLŐNÉ KÁLDI BEÁTA gyógypedagógus pedagógiája szakos általános iskolai tanár orosz

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

Budapest Budapest I. kerület 035218 Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium Budapest Attila út 43. 1013 x Budapest Attila út 43.

Budapest Budapest I. kerület 035218 Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium Budapest Attila út 43. 1013 x Budapest Attila út 43. 1. melléklet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okiratához Megye Tan OM azonosító Intézmény neve Helység Utca / ház Irányító- Székhely Helység Utca / ház I. 034789 I. Kerületi Batthyány Lajos

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: BIOLÓGIA BIOLÓGIA 1 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Részletesebben

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár Adorján András kémia-fizika Babiczki Eszter tanító, ember és társadalom műveltség terület, napközis Bacsó Beáta tanító, könyvtár Bayer Attiláné tanító, technika Bíró Anikó tanító, földrajz Borda Hajnalka

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Kardos Tamásné 2014. Október 20.

Kardos Tamásné 2014. Október 20. Kardos Tamásné 2014. Október 20. Merre tovább? Merre tovább? tanuló Iskolaválasztás Tanulmányi eredmények Megcélzott foglalkozás Családi háttér Lehetőségek Gimnázium - Nyelvi előkészítő (5 év) - 4 évfolyam

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Köszönti Önöket az új FPPTI.

Tisztelt Olvasók! Köszönti Önöket az új FPPTI. Döntés: 739/2007. (05.31.) A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest, VIII., Vas u. 8 10.) alapító okiratát az előterjesztés 1.c. számú melléklete

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

ekh.titk@eekh.hu 1.) Nagy Judit Budapest, Arany János u. 6-8./4. szint/428.

ekh.titk@eekh.hu 1.) Nagy Judit Budapest, Arany János u. 6-8./4. szint/428. Szervezet Balassi Intézet Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Támogatásokat Auditáló

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Kiadási főcsoport bontásban Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 0 2 Családsegítő Szolgálat 4.248 3.239 788 221 3 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 0 4 Egyesített

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D Iskola Göd Márkus Dávid Deák Gyöngyi Göd 46 D Eötvös József Általános Iskola Zalaegerszeg Bakó Zsombor Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D Általános Iskola Szentes Takács Aletta Vass Renáta Szentes 46

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

név évfolyam iskola neve és címe felkészítő tanár neve anyag forma tér V. Váci Utcai Ének-Zenei Ált. Isk. Dréher Ildikó, Nikodém

név évfolyam iskola neve és címe felkészítő tanár neve anyag forma tér V. Váci Utcai Ének-Zenei Ált. Isk. Dréher Ildikó, Nikodém reg. szám név évfolyam iskola neve és címe felkészítő tanár neve anyag forma tér egyéni kif. erő kompozíció részpontszám össz. pontszám helyezés 320 Kovács-Fejes Luca 2 321 Altmann Anna Marietta 2 322

Részletesebben

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. tanító - angol műveltségi terület. történelem 6.c, 6.d, 7.c, 8.

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. tanító - angol műveltségi terület. történelem 6.c, 6.d, 7.c, 8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Név Végzetts ég szintje Szakképzettség Osztály Ádám Mihályné Rapcsó Ibolya tanító 4.d Andrássyné Dolog Éva 2.b dr Babiczkiné

Részletesebben