MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ NÉVTÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ NÉVTÁRA"

Átírás

1 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ NÉVTÁRA október 27-állapot

2 Országos Egyházi Elnökség 1088 Budapest, Puskin u. 12., Tel: , , Fax: D. Dr. Harmati Béla püspök-elnök D. Szebik Imre püspök Dr. Frenkl Róbert országos felügyelő, Teli Dr. Luthár Jenő jogtanácsos Dr. Galli István jogtanácsos Káposzta Lajos országos főjegyző Dr. Meskó László országos főjegyző Sárkány Tibor országos jegyző Ottóffy Attila országos jegyző Detre János országos számvevőszéki elnök Országos Egyházi Iroda 1085 Budapest, Üllői út 24., Tel: Szemerei Zoltán főosztályvezető, Tel:l Peskó Zsuzsa titkárnő, Tel: Szövérfi Endre alkalmazott Szövérfi Mária alkalmazott Adminisztrációs Osztály Veperdi Zoltán osztályvezető, Tel:l Dr. Novobátzkyné Nagy Paula jogtanácsos, Tel:! Bócsai Zsuzsanna titkárnő, Tel: Gazdasági és Pénzügyi Osztály Szemerei Zoltán főosztályvezető, Tel: Peskó Zsuzsa titkárnő, Tel: 1Î Kendeh Györgyné alkalmazott, Tel: Csoszánszky Károlyné alkalmazott, Tel:l Menus Józsefné alkalmazott, Tel:l Károlyi Rita pénztáros, Tel:

3 Építési és Műemléki Osztály Dr. Inotayné Lukáts Judit osztályvezető, Tel: Helfrich Péter osztályvezető, Tel: Oktatási és Iskolai Osztály Mihályi Zoltánné osztályvezető, Tel: Ifjúsági Osztály Marton Tamás osztályvezető, Tel: Szigethyné Szenteczki Katalin ifjúsági referens, Tel:l Boda Zsuzsanna gyermek referens, Tel: Nyugdíj Osztály Kósa László ügyvivő lelkész, Tel: Diakóniai Osztály iij. Kendeh György ügyvivő lelkész, Tel: Ökumenikus és Külügyi Osztály 1088 Budapest, Puskin u. 12., Tel: , Fax: Szirmai Zoltánné osztályvezető Schulek Edit referens Országos Sajtó és Kommunikációs Osztály 1085 Budapest, Üllői út 24., Tel:l , Tóth-Szöliős Mihály főszerkesztő Dr. Pálfy Miklósné alkalmazott Kasparek Pálné alkalmazott Rezessy Szabolcs alkalmazott Turcsán Anita alkalmazott Földi Istvánné alkalmazott Rezessy Miklósné alkalmazott Széchenyi Gizella alkalmazott Dr. Labossáné Sánta Anikó munkatárs

4 Evangélikus Élet 1085 Budapest, Üllői út 24., Tel: , Tóth-Szöllős Mihály szerkesztő Lelkipásztor 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3., Te!: Dr. Szabóné Mátrai Marianna szerkesztő Evangélikus Műhely 1085 Budapest, Üllői út 24., Tel: Bárdossy György szerkesztő Hang 1085 Budapest, Üllői út 24., Tel: Országos Menekültügyi Szolgálat 1151 Budapest, Bogáncs u. 36., Tel: Szabó István ügyvivő lelkész Országos Egyházzenei Osztály 1052 Budapest, Deák tér 4., Tel: Trajtler Gábor egyházzenei igazgató Kántorképző Intézet 2151 Fót, Berda J. u. 3., Tel:27/ Gulyás Erzsébet gondnok Börtönmissziói Szolgálat 1036 Budapest, Lajos u. 113., Tel: id.görög Tibor ügyvivő lelkész Kórházmissziói Szolgálat 1085 Budapest, Üllői u. 24., Tel: Fodor Viktor ügyvivő lelkész Bachorecz Katalin kórházlelkész Péterné Benedek Ágnes kórházlelkész

5 Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet 1085 Budapest, Üllői űt 24., Tel: Pángyánszky Ágnes ügyvivő lelkész Evangélikus Rádiómisszió - Evangélikus Missziói Központ 1164 Budapest, Ilona u , Tel: , Fax: Gáncs Péter országos missziói lelkész, Tel: Gusztáv Adolf Segélyszolgálat Káposzta Lajos ügyvivő lelkész, Tel:78/ Országos Média Osztály 1085 Budapest, Üllői út 24., Tel: Nagy László szerkesztő televízió Tóth-Szöllős Mihály szerkesztő rádió, Tel:! internet Munkacsoport 1126 Budapest. Böszörményi út 34/a, Tel: Bogdányi Gábor referens Országos Egyház választott tisztségviselői Országos Bíróság 1085 Budapest Üllői út 24., Tel: , Fax: Bencze András bíró, Tel:22/ Bozorády Zoltánné bíró, Tel:42/ Dr. Cserháti Sándor bíró, Tel: Dr. Fabiny Tibor elnök Dr. Horváth Attila bíró, Tel:72/ Ittzés István bíró, Tel:23/ Jánossá Attila bíró, Tel:96/ Dr. Kovács Zsuzsanna bíró Dr. Madarász István, bíró, Tel:34/ Dr. Nagyné Stieber Tünde elnök, Tel:52/ Dr. Sutyinszky Ilona bíró, Tel: Szabó István bíró, Tel:

6 Dr. Szeberényi Andor bíró, Tel:66/ Dr. Üveges István bíró, Tel:46/ Országos Bizottságok Alkotmány és Jogügyi Bizottság Dr. Horváthné Molnár Lívia bizottsági elnök Diakőniai Bizottság ifj. Kendeh György bizottsági elnök, Tel: Építési és Egyházművészeti Bizottság Dr. Inotayné Lukáts Judit bizottsági elnök, Tel: ifjúsági Bizottság Fabiny Tamás bizottsági elnök (külföldön), Tel: Katechetikai Bizottság Dr. Muntagné Bartucz Judit bizottsági elnök, Tel: Missziói Bizottság 1085 Budapest, Üllői út 24. Il.em. 19, Tel: Gáncs Péter bizottsági elnök, Tel: Oktatási intézmények Bizottsága Dr. Frenkl Róbert bizottsági elnök Ökumenikus és Külügyi Kapcsolatok Bizottsága Dr. Reuss András bizottsági elnök, Tel: Sajtó és Tömegkommunikációs Bizottság Nagy László bizottsági elnök, Tel:l Zeneügyi Bizottság Trajtler Gábor bizottsági elnök, Tel:

7 Női Bizottság Brebovszkyné Pintér Márta bizottsági elnök, Tel:29/ Zsinati iroda 1085 Budapest, Üllői u. 24., Tel: Dr. Koczor Miklós zsinati gazda Boros Miklós zsinati titkár Országos munkaágak Országos Múzeum, Gyűjteményi Tanács 1052 Budapest, Deák tér 4., Tel: Dr. Fabiny Tibor igazgató Kinczler Irén alkalmazott Országos Könyvtár 1085 Budapest, Üllői út 24., Tel: Dr. Mányoki János igazgató Dr. Hubert Gabriella könyvtáros Selmeczi Pálma könyvtáros Országos Levéltár 1085 Budapest, Üllői út. 24, Tel: Czenthe Miklós igazgató Böröcz Enikő levéltáros Kovács Krisztina levéltáros Gáncs Aladár levéltáros Dr. Zsigmondy Árpád levéltáros Kertész Botond levéltáros Zákeus Média Centrum 1204 Budapest, Ady E. u. 89, Tel: Győri János Sámuel igazgató

8 Protestáns Tábori Püspökség 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út , Tel: , /8542 Szalay Tamás irodavezető ifj. Magassy Sándor katonalelkész Egyéb munkaágak Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) 1085 Budapest, Üllői út 24., Tel: , Fax:l Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület 1085 Budapest, Üllői út 24. II. em Tel: id.bencze Imre elnök Dr. Bálintné Kis Beáta társelnök Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület Túrmezei Erzsébet főnökasszony, Tel: Madocsai Miklós lelkész. Tel: Herzog Csaba segédlelkész, Tel: Fébé anyaház 1021 Budapest Hűvösvölgyi út 193, Tel: Siló mozgássérültek csoport-otthona 2081 Piliscsaba, József A.u.7, Tel:26/ Dr. Gadó Pál otthonvezető Fébé otthon 1122 Budapest, Maros u.25, Tel: Názáret templom 3235 Mátraszentimre-bagolyirtás, Jókai u.7-9, Tel:37/

9 Evangélikus Diakonissza Anyaház 9025 Győr. Petőfi tér 4. Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) Iroda 1085 Budapest, Horánszky u.26, Tel: Magyarországi Luther Szövetség 9025 Győr, II. Petőfi tér 2, Tel:96/ Dr. Reuss András lelkészi elnök Schulek Mátyás világi elnök Lackner Pál ügyvezető Huszár Gál Papír- és Könyvesbolt 1054 Budapest, Deák tér 4, Hafenscher Károlyné vezető Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 1116 Budapest, Tomaj u. 4., Tel: , , Fax: Lehel László igazgató Idegenjogi és Menekültügyi Tanácsadó iroda 1138 Budapest, Turbina u. 2-4, Tei: , Fax: Dr. Tálas Zsuzsanna vezető Szociális Központ 1138 Budapest, Turbina u. 2-4, Tel: , Fax: Donkó Erzsébet vezető

10 Evangélikus felsőoktatási intézmények Evangélikus Hittudományi Egyetem 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3, Tel: , , Fax: Hallgatói nyilvános állomás: Dr, Reuss András rektor Dr. Muntag Andor rektorhelyettes Dr. Selmeczi János címzetes teológiai tanár Zirneáné Matos Éva titkárnő Szűcs Andrásné Prőhle Lívia főtitkár Oravecz Mária élelmezésvezető Lengyel Péterné gazdasági vezető Ószövetségi tanszék Dr. Muntag Andor tanszékvezető Dr. Hausmann Jutta tanár Újszövetségi tanszék Dr. Cserháti Sándor tanszékvezető Gerőfi Gyuláné megbízott előadó Egyháztörténeti tanszék Dr. Fabiny Tibor tanszékvezető Keveházi László megbízott előadó Csepregi Zoltán tanár Fónyad Pál megbízott előadó Dr. Gal Ii István tanár Dr. Kool Anne-Marie tanár Rendszeres teológiai tanszék Dr. Reuss András tanszékvezető D. Dr. Prőhle Károly tanár Béres Tamás megbízott előadó Dr. Fabiny Tibor if), megbízott előadó Takácsné Kovácsházi Zelma. megbízott előadó Gyakorlati teológiai tanszék Dr, Szabó Lajos tanszékvezető

11 Fehér Károly megbízott előadó Dr. Szabóné Mátrai Marianna megbízott előadó Dr. Balázs Géza megbízott előadó Dr. Szabolcs Éva megbízott előadó Dr. Szalay Mária megbízott előadó Vallás- és társadalomtudományi tanszék Dr. Szentpétery Péter mb. tanszékvezető Dr. Elekes Zsuzsa megbízott előadó Egyházzenei tanszék Trajtler Gábor tanszékvezető Finta Gergely tanár Kinczler Zsuzsa megbízott előadó Csorba István megbízott előadó Johann Gyula megbízott előadó Haga Kálmán megbízott előadó Modern nyelvi lektorátus Dr. Szentpétery Marianne tanár Liska Endre megbízott előadó Szalai András megbízott előadó Jochen Koch megbízott előadó Gyakorlati Intézet Dr. Szabóné Mátrai Marianna tanár Latin nyelv Bódi Emese tanár Teológus Otthon 1147 Budapest, Lőcsei út 32, Tel: , Zászkaliczky Pál igazgató Hallgatói nyilvános állomás: Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3, Tel: /15 Sullayné Szigetvári Ildikó könyvtárvezető Herzog Csaba könyvtáros Jylliné Mássik Mária könyvtáros

12 Evangélikus Gimnáziumok és Kollégiumok Budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor) 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21, Te!: , , Fax: Dr. Vajda Ferenc igazgató Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (líceum) 9401 Sopron, Széchenyi tér 11, Tel;99/ , 99/ Dr. Lampérth Gyula igazgató Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Alap és Középfokú Művészeti, Oktatási Intézmény 5600 Békéscsaba, Szeberényi tér. 2, Tel:66/ i, 66/ , Fax:66/ Dr. Nánai László igazgató, Tel:66/ Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium És Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4, Teí:74/ 451 7! 9, Fax:74/ Sántha Lászlóné igazgató Deák Tért Evangélikus Gimnázium 1052 Budapest, Sütő u. 1, Tel: , , Fax:26ő Schulek Mátyás igazgató Eötvös József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 9400 Sopron, Deák tér 51, Tel:99/ Boór Katalin igazgató Győri Evangélikus Gimnázium 9025 Győr, Péterfy S. u. 2, Tel:96/ , 96/ Jancsó Kálmánné igazgató

13 Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Szent István u, , Tel:42/ Dr. Bánszki István igazgató Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1, Tel:28/ , 28/ , Fax:28/ Dr. Roncz Béla igazgató Luther Márton Kollégium 4400 Nyíregyháza, Béla u. I, Tel:42/ Tar Jánosné igazgató Magyarországi Evangélikus Egyház Budapesti Kollégiumai 1077 Budapest, Rózsák tere 1., Tel: Gaál Jánosné igazgató, Tel: Luther Otthon 1138 Budapest, Vizafogó u.2-4 Tel: Hafenscher Károly otthonvezető, Tel: Középiskolai Kollégium 1077 Budapest, Rózsák tere 1., Tel: Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthon 9401 Sopron, Mátyás király u. 21., Tel:99/ Bágviné Mezősi Adrienn igazgató

14 Általános iskolák Alberti Evangélikus Általános Iskola 2730 Albertirsa, Pesti u. 110, Tel:53/ Győri Evangélikus Általános Iskola és Óvoda 9025 Győr, Péterfy S. u. 2, Tel:96/ , 96/ Jancsó Kálmánné igazgató Orosházi Evangélikus Általános Iskola 5900 Orosháza, Bajcsy Zs.u.l, Tel:68/ Jantos lstvánné igazgató Evangélikus Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Arany János u. 7, Tel:42/ Takács Ferenc igazgató Evangélikus Általános Iskola 9400 Sopron, Hunyadi János u. 8, Tel:99/ Dr. Rajnai Gábor igazgató Protestáns Iskola 8200 Veszprém, Budapest u. 11, Tel:88/ Varga Gábor, igazgató

15 Evangélikus óvodák Alberti Evangélikus Egyházközség óvodája 2730 Albertirsa, Pesti út 108, Tel:53/ Mag Pálné vezető óvónő Evangélikus Keresztyén Óvoda 8100 Várpalota, Jókai u. 10, Tel:88/ Lassú Tamásné vezető óvónő Evangélikus Óvoda 6230 Soltvadkert, Dr. Graetzer u. 1, Tel:60/ Lakatosné Hachbold Éva vezető óvónő Evangélikus Óvoda 5940 Tótkomlós, Aradi u. 2, Tel:68/ , 68/ Szivárvány Evangélikus Keresztyén Óvoda 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u.50, Tet:28/ Fodorné Pecznyik Zsuzsa vezető óvónő Váci Evangélikus Egyházi Óvoda 2600 Vác, Rákóczi u.17, Tel:27/ Babka Zsuzanna vezető óvónő Hajnal Evangélikus Óvoda 5900 Orosháza, Hajnal u.7, Tel:68/ Révészné Tóth Erzsébet vezető óvónő Irsai Evangélikus Egyházközség Mustármag Óvodája 2730 Albertirsa, Arany János u. 2, Tel:53/ Murár Endréné vezető óvónő Győri Evangélikus Egyházközség Óvodája 9025 Győr, Péterfy S. u. 2, Tel:96/

16 Ács Györgyné vezető óvónő Jancsó Kálmánné igazgató Bacsó Béla utcai Evangélikus Óvoda 5540 Szarvas, Bacsó B. u. 13. Szrnkáné Solymosi Rózsa vezető óvónő Evangélikus üdülők és missziós központok Evangélikus Üdülő 8624 Balatonszárszó, Jókai u. 41, Tel:84/ Dr. Rédey Pálné vezető Evangélikus Vendégház 9400 Sopron, Zerge u. 26, Tel:99/ Klell Erzsébet vezető Kapernaum 8315 Gyenesdiás, Béke u. 43, Tel:83/ Szabó Ferencné vezető Béthel Missziói Otthon 2081 Piliscsaba, Széchenyi u. 8-12, Tel:26/ Bálint László igazgató lelkész Varga Gábor otthonvezető

17 Evangélikus szeretetotthonok Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon 1029 Budapest, Báthori u. 8., Tel: Csizmazia Sándor igazgató Ottlyk Márta hitoktató Egészségügyi Gyermekotthon 1029 Budapest Báthori u. 8., Tel: Öregek Otthona 1029 Budapest, Ördögárok u. 9. Öregek Otthona 1021 Budapest, Modori u. 6, Tel: Nővérszálló 1029 Budapest, Máriaremetei út 73, Tel: Nővérszálló 1029 Budapest, Arany J. u. 3, Tel: Nyugdíjas Egyházi Alkalmazottak Otthona 1088 Budapest, Szentkirályi u. 51, Tel: Széli Bulcsú igazgató lelkész Missura Tiborné otthon vezető Evangélikus Özvegy Papnék És Johannita Otthon 2143 Kerepestarcsa, Szent László u. 1, Tel:28/ Solymár Péter igazgató lelkész Bácskai Magdolna otthonvezető Kapernaum Szeretetotthon 8315 Gyenesdiás, Béke u. 43, Tel:83/ Smidéliusz Zoltán igazgató lelkész Szabó Ferencné otthonvezető

18 Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon 7623 Pécs, Szabadság u. 18, Tel:72/ Varsányi Ferenc igazgató lelkész Dretzky Lygia otthonvezető Élim Egészségügyi Gyermekotthon 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 19, Tel:42/ Magyar László igazgató lelkész Bogár Ágnes otthonvezetö Emmaus Evangélikus Szeretetotthon 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 160/A, Tel:42/ Bozorády Zoltán igazgató lelkész Evangélikus Szeretetotthon 5600 Békéscsaba, Berényi u. 125, TeI:66/ Kutyej Pál igazgató lelkész Szente Béláné otthonvezetö Mandák Mária Evangélikus Szeretetotthon 1086 Budapest, Karácsony S. u , Tel: Kertész Géza igazgató lelkész Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 7, Tel:53/ Roszik Mihály nyug. lelkész Motyovszki Jánosné otthonvezető Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterffy S. u. 5, Tel:96/ Kiskos Pálné otthonvezető Evangélikus Szeretetház 9152 Börcs, Petőfi u Szőke Gézáné otthonvezető

19 Agape Evangélikus Szeretetotthon 8136 Lajoskomárom, Batthyány u. 8. Decmann Tibor igazgató lelkész Reisinger Márta otthonvezető Evangélikus Szeretetotthon Ó-templom 5540 Szarvas, Béke u.15. Nobik Erzsébet igazgató lelkész Evangélikus Szeretetotthon Új-templom 5540 Szarvas, Szabadság út 70. Derne Zoltán igazgató leikész Idősek Otthona 5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 21. Rozgonyi Lászióné vezető

20 Déli Evangélikus Egyházkerület 1088 Budapest, Puskin u. 12, Tel: , , Fax: D. Dr. Harmati Béla püspök, Tel: Sólyom Jenő kerületi felügyelő Káposzta Lajos püspökhelyettes Szemerei Zoltán kerületi pénztáros Jankó Katalin titkárság vezető Költő Lászlóné kerületi tisztviselő Negyedi Andrásné kerületi alkalmazott Süveges Imréné kerületi alkalmazott Dr. Galli István kerületi jogtanácsos Leidal János kerületi gépkocsivezető

21 Bács-Kiskun Egyházmegye 6230 Soltvadkert, Graetzeru. 1, Tel:78/ , Fax:78/ Káposzta Lajos esperes, Tel:78/ Dudla Imre egyházmegyei felügyelő, Tel:78/ Bajai Evangélikus Egyházközség 6500 Baja, Széchenyi u. 16, Tel: 79/ Dedinszky Tamás lelkész Csengöd-Páhi-Kaskantyúi Evangélikus Társult Egyházközség 6222 Csengőd, Szabadság u. 11, Tel: 78/ "Nagy Veronika lelkész Dunaegyháza-Apostagi Társult Evangélikus Egyházközség 6323 Dunaegyháza, Mikszáth u Tel: 78/ Bácsi János lelkész Apostagi Evangélikus Egyházközség 6088 Apostag, Hunyadi u. 16. Bácsiné Vilmos Andrea segédlelkész Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség 2400 Dunaújváros, Szilágyi E. u. 34, Tel: 25/ Horváth Ferenc hely. lelkész Kisapostagi Evangélikus Egyházközség 2428 Kisapostag, Petőfi u. 49, Tel:2I Hartai Evangélikus Egyházközség 6326 Harta, Templom u. 48, Tel: 78/ Halasi László lelkész Kecskeméti Evangélikus Egyházközség 6000 Kecskemét, III. Szabadság tér 3, Tel: 76/ Kis János lelkész

22 Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség 6200 Kiskőrös, Luther tér 3/B., Tel: 78/ Lupták György lelkész (külföldön) Luptákné Hanvay Mária lelkész (külföldön) Szabó Vilmos igazgató lelkész, Tel:78/ Szabóné Piri Zsuzsanna lelkész, Tel:78/ Kecskeméti Pál segédlelkész Kiskunhalasi Evangélikus Egyházközség 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 22., Tel:77/ Honti írén segédlelkész Táziár Soltvadkerti Evangélikus Egyházközség 6230 Soltvadkert, Dr. Graetzer u. 1, Tel:78/ , Fax:78/ Káposzta Lajos esperes Bócsa Szegedi Evangélikus Egyházközség 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 16, Tel:62/ , Fax :62/ Tóth Attila lelkész Makó 6900 Makó, Luther u. 2, Tel: 65/

23 Kelet-Békési Egyházmegye 5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 3, Tel:66/ , Fax:66/ Táborszky László esperes, Tel:66/ Dr. Valentinyi Károly egyházmegyei felügyelő, Tel:66/ Békéscsabai Evangélikus Egyházközség 5600 Békéscsaba, Luther u. L, Tel: 66/ Táborszky László esperes, Tel:66/ Aradi András Péter igazgató lelkész, Tel:66/ Halász Sándor lelkész, Te 1:66/ Németh Mihály segédlelkész Kutyej Pál Gábor segédlelkész Telekgerendás Békéscsaba- Erzsébethelyi Evangélikus Egyházközség 5600 Békéscsaba, Szántó Kovács u. 1, Tel: 66/ Kutyej Pál lelkész Gerendás-Csorvási Társult Evangélikus Egyházközség 5925 Gerendás, Kossuth u. 4, Tel:66/ Baranka György lelkész Baranka Mária segédlelkész Csorvási Evangélikus Egyházközség 5920 Csorvas, István király u. 19. Gyomai Evangélikus Egyházközség 5500 Gyoma, Vöröshadsereg u. 49. Sztojanovics András hely. lelkész, Tel:66/

24 Gyulai Evangélikus Egyházközség 5700 Gyula, Béke sugárút 29., Tel: 66/ Liptákné Gajdács Mária lelkész Elek Kornádi Kondorosi Evangélikus Egyházközség 5553 Kondoros, Hősök u. 24, Tel: 66/ Sztojanovics András lelkész Medgyesegyházai Evangélikus Egyházközség 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 3, Tel:68/ Veres Csaba Endre segédlelkész Pusztaottlaka Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség 5650 Mezőberény!.. Kossuth tér 6, Tel: 66/ Bátovszky Gábor segédlelkész Mezőberény II. Kerületi Evangélikus Egyházközség 5650 Mezőberény II, Luther tér 3, Tel: 66/ Feyér Sándor lelkész Mezőtúri Evangélikus Egyházközség 5400 Mezőtúr, Damjanich u. 41. Köhler Júlia gyül. munkatárs, Tel:66/ Táborszky László hely, lelkész, Tel:66/

25 Nyugat-Békési Egyházmegye 5900 Orosháza, Thék Endre u. 2, Tel:68/ , Fax:68/ Ribár János esperes, Tel:68/ Benkő Pál egyházmegyei felügyelő, Tel:68/ Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvarosi Evangélikus Egyházközség 6916 Ambrózfalva, Luther u. 15. Vandiik Pál segédlelkész Csanádalberti Pitvaros Csabacsüdi Evangélikus Egyházközség 5551 Csabacsüd, Petőfi u. 40, Tel: 67/ Láng Pál segédlelkész Hódmezővásárhelyi Evangélikus Egyházközség 6800 Hódmezővásárhely, Márton u. 1, Tel: 62/ Nagybánhegyes-Magyarbánhegyesi Evangélikus Egyházközség 5669 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné u. 16. Lászlóné Házi Magdolna lelkész Magyarbánhegyesi Evangélikus Egyházközség Nagyszénás-Gádorosi Evangélikus Egyházközség 5931 Nagyszénás, Szabadság út 34. Kelemen Péter segédlelkész Gádoros

26 Orosházai Evangélikus Egyházközség 5900 Orosháza, Thék Endre u. 2, Tel: 68/ Ribár János esperes, Tel:68/ Győri Gábor lelkész, Tel:68/ Kovács László lelkész, Tel:68/ Skorka Katalin segédlelkész Csanádapáca 5662 Csanádapáca, Hunyadi u. 2. Kardoskút 5905 Kardoskút, Tanya 150. Rákóczi-telep Szenetetornya 5905 Szentetornya, Justh Zs. u.2. Pusztaföldvári Evangélikus Egyházközség 5919 Pusztaföldvár. Rákóczi u. 30, Tel:68/ Lászlóné Házi Magdolna lelkész Szarvas Ótemplomi Evangélikus Egyházközség 5541 Szarvas, Vasút u. 10., Tel: 66/ " Nobik Erzsébet lelkész Kondor Péter lelkész Deraján Sándor gyűl. munkatárs, Tel:66/ Szarvas Újtemplomi Evangélikus Egyházközség 5540 Szarvas, Szabadság út 70, Tel: 66/ Derne Zoltán lelkész Deméné Gede Erika lelkész Szentesi Evangélikus Egyházközség 6600 Szentes, Páva u. 7, Tel: 63/ Pathó Gyula lelkész Nagymágocs Tiszaföldvári Evangélikus Egyházközség 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 5, Tel:56/ Pathó Gyula lelkész, Tel:63/

27 Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség 5940 Tótkomlós, Luther u. 1., Tel: 68/ Gyekiczky János lelkész Blatniczky János Dániel segédlelkész Mezőhegyes

28 Pesti Egyházmegye 1071 Budapest, Damjanich u. 28/b, Tel: , Fax: Szirmai Zoltán esperes, Tel: Pintér Győző egyházmegyei felügyelő, Tel: Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség 1134 Budapest, Kassák L. u. 22, Tel: , Fax: ifj. Kendeh György lelkész Marossy Attila segédlelkész Cinkotai Evangélikus Egyházközség 1164 Budapest Batthány I. u. 53, Tel: Blatniczky János lelkész Pesti Evangélikus Egyház Deák Teri Gyülekeze* 1052 Budapest, Deák tér 4, Tel: D. Dr. Harmati Béla püspök Zászkaliczky Péter igazgató lelkész Gerőfí Gyuláné segédlelkész ilj. Cselovszky Ferenc lelkész Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség 1071 Budapest. Damjanich u. 28/B, Tel: Szirmai Zoltán esperes Nagy Zoltán segédlelkész Dr. Muntagné Bartucz Judit lelkész Budapest-Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség 1096 Budapest Thaly K. u. 28, Tel: Dr. Rédey Pál lelkész, Tel: Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség 1088 Budapest Szentkirályi u. 51, Tel: Kertész Géza lelkész

29 Kispesti Evangélikus Egyházközség 1195 Budapest, Nagy S. u. 41Tel: Széli Bulcsú lelkész, Tel: Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség 1102 Budapest, Kápolna u. 14, Tel: Fabiny Tamás lelkész (külföldön) Bolla Árpád hely. lelkész Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség 1204 Budapest, Ady E. u. 89, Tel: , Fax: Győri János Sámuel lelkész Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség Budapest, Kossuth L. tér. 3, Tel: Havasi Kálmán lelkész Pestszentimre Pestújhely-Újpalotai Evangélikus Egyházközség 1152 Budapest, Templom tér Dr. Labossáné Sánta Anikó segédlelkész Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség 1173 Budapest, Bakancsos u.2, Tel: Kósa László lelkész Péter Attila segédlelkész Rákospalotai Evangélikus Egyházközség 1152 Budapest, Juhos u. 28, Tel: Veperdi Zoltán hely. lelkész, Tel: Szabó István kisegítő lelkész Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség 1161 Budapest, Plősöktere 11, Tel: Dr. Karner Ágoston lelkész Börönte Márta segédlelkész, Tel: Újpesti Evangélikus Egyházközség 1043 Budapest, Leibstück M. u , Tel: Blázy Lajos lelkész

30 Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség 1147 Budapest, Lőcsei út 32., Tel: Taraásy Tamás lelkész Tamásy Tamásné lelkész Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség 1081 Budapest, Rákóczi u. 57/a, Tel: Cselovszky Ferenc nyug. lelkész, Tel:l

31 Dél-Pest Megyei Egyházmegye Esperes választás alatt Egyházmegyei felügyelő választás alatt Alberti Evangélikus Egyházközség 2730 Albertirsa, Pesti út 106., Tel: 53/ Roszik Mihály nyug. lelkész Ceglédi Evangélikus Egyházközség 2700 Cegléd, I. Bercsényi u. 2, Tel: 53/ Véghelyi Antal lelkész Dunaharasztii Evangélikus Egyházközség 2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 33. Andorka Eszter segédlelkész Lehel László lelkész Soroksár Gyóni Evangélikus Egyházközség 2373 Dabas, Luther u. 14, Tel: 29/ Koczor Tamás lelkész Koczorné H. Ildikó segédlelkész Irsai Evangélikus Egyházközség 2730 Albertirsa, Luther u. 3, Tel: 53/ Bárdossy Tibor lelkész Maglódi Evangélikus Egyházközség 2234 Maglód, Sugár u. 79, Tel:29/ Krámer György segédlelkész Mendei Evangélikus Egyházközség 2235 Mende, Andrássy u. 7, Tel:29/ Simonfay Ferenc nyug. lelkész Dr. Foltin Brúnó lelkész, Tel:29/

32 Monor-Bénye-Kávai Társult Evangélikus Egyházközség 2200 Monor, Bajza u. 2, Tel: 29/ Szakács Tamás segédlelkész Bényei Evangélikus Egyházközség 2216 Bénye, Kölcsey u. 16. Káva Nyáregyházai Evangélikus Egyházközség ' 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál u , Tel: 29/ Adámi László lelkész Dánszentmiklós Újlengyel Péterii-Gyömröi Társult Evangélikus Egyházközség 2209 Péteri, Petőfi u. 62, Tel: 29/ Dr. Foltin Brúnó lelkész Gyömrői Evangélikus Egyházközség 2230 Gyömrö, Petőfi u. 12. Pilisi Evangélikus Egyházközség 2721 Pilis, Kossuth L. u. 34, Tel: 29/ Brebovszkyné Pintér Márta lelkész Szolnoki Evangélikus Egyházközség 5000 Szolnok, Verseghy park 1, Tel: 56/ Véghelyi Antal hely. lelkész, Tel:53/

33 Tápiószentmártoni Evangélikus Egyházközség 2711 Tápiószentmárton, Fő u. 1, Tel: 29/ Kustra Csaba lelkész Tápiószele Farmos 2766 Tápiószele, Rákóczi u. 7. Nagykáta Vecsési Evangélikus Egyházközség 2220 Vecsés, Károly utca 24, Tel: 29/ Rezessy Miklós lelkész

34 Észak-Pest Megyei Egyházmegye 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1, Tel:28/ , Fax:28/ Detre János esperes, Tel:28/ Egyházmegyei felügyelő választás alatt Ácsai Evangélikus Egyházközség 2683 Acsa, Petőfi u. 4., Tel:27/ Mekis Ádám lelkész Erdőkürt Aszódi Evangélikus Egyházközség 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1, Tel: 28/ Detre János esperes Csomádi Evangélikus Egyházközség 2161 Csornád, Kossuth u. 88, Tel:28/ Eszlenyi László lelkész Őrbottyán Csömöri Evangélikus Egyházközség 2141 Csömör, Petőfi u. 26, Tel:28/ Solymár Péter lelkész Kistarcsa Csővári Evangélikus Egyházközség 2615 Csővár, Petőfi u.2 Tel: 27/ Mekis Ádám hely. lelkész, Tel:27/ Bachát István hely. lelkész Penc

35 Domonyi Evangélikus Egyházközség 2182 Domony, Fö u. 117, Tel:28/ Baranyai Tamás lelkész Vácegres Dunakeszii Evangélikus Egyházközség 2120 Dunakeszi, Verseny u. 2, Tel: 27/ Mónus László hely. lelkész Alsógöd Felsőgöd Sződliget Fóti Evangélikus Egyházközség 2151 Fót, Petőfi u. 1, Tel: 27/ Dr. Cserhátiné Szabó Izabella lelkész Mogyoród Galgagyörki Evangélikus Egyházközség 2681 Galgagyörk, Rákóczi út 18. Váckisújfalu Gödöllői Evangélikus Egyházközség 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 2, Tel: 28/ Blázy Árpád lelkész Veresegyház Hévízgyörki Evangélikus Egyházközség 2192 Hévizgyörk, Templom tér 3, Tel:28/ János Zsuzsanna lelkész Ikladi Evangélikus Egyházközség 2181 Iklad, Temető u. 1.. Tel:28/ Völgyes Pál lelkész

36 Nagytarcsai Evangélikus Egyházközség 2142 Nagytarcsa, Sztehló Gábor u. 1, Tel:28#?tT 177 Bálint Józsefné gyűl. munkatárs ^ ^ ^ Smidéiiusz Gábor segédlelkész Pécel 2119 Pécel, Tanácsház u. 2. Váci Evangélikus Egyházközség 2600 Vác, Eötvös u. 1, Tel:27/ ifj. Detre János lelkész Rád

37 Somogy-Zalai Egyházmegye 8856 Surd, Hősök tere 15, Te1:93/ , Fax:93/ Smidéliusz Zoltán esperes, Tel:93/ Nagybocskai Tamás egyházmegyei felügyelő, Tel:82/ Balatonboglár-Hács-Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközség 8699 Somogy vámos, Fő u. 28, Tel:85/ Aradi György segédlelkész Balatonbogiári Evangélikus Egyházközség Hács-Kisberény Evangélikus Egyházközség Balaton lel le Fonyód- Ordacsehi Lengyeltóti-Buzsák Balatonszemes Csurgói Evangélikus Egyházközség 8840 Csurgó, Baksay u. 5, Tel:82/ Dénes Ilona lelkész Ecseny és Környéke Evangélikus Egyházközség 7457 Ecseny, Templom u. 105, Tel: 82/ Sikes Attila lelkész Somogyszil Bonnya Mernye Polány

38 Gyékényesi Evangélikus Egyházközség 8851 Gyékényes, Szabadság tér 1. Smidéiiusz Zoltán lelkész, Tel:93/ Iharosberény-Vései Társult Evangélikus Egyházközség 8725 Iharosberény, Rákóczi u. 9., Tel: 82/ Vései Evangélikus Egyházközség 8721 Vése, Szabadság tér 6. Iharos Pogányszentpéter Marcali Kaposvári Evangélikus Egyházközség 7400 Kaposvár, Kossuth u. 39, Tel: 82/ Szemerei János lelkész Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség 8360 Keszthely, Deák F. u. 18, Tel: 83/ Nagyné Szeker Éva lelkész Tapolca Hévíz Sümeg Kötcsei Evangélikus Egyházközség 8627 Kötcse, Templom u. 7. Baranyay Csaba lelkész, Tel:84/ Balatonszárszó

39 Nagykanizsa-Szepetneki Társult Evangélikus Egyházközség 8800 Nagykanizsa, Cserigery út 37, Tel: 93/ Derne Dávid lelkész Szepetneki Evangélikus Egyházközség 8861 Szepetnek, Kossuth u. 18. Szőkedencs Nemespátrói Evangélikus Egyházközség 8857 Nemespátró, Rákóczi u. 6. Smidéiiusz Zoltán lelkész, Tel:93/ Porrogszentkirályi Evangélikus Egyházközség 8858 Porrogszentkirály, Fő u. 46, Tel:82/ Sikter János lelkész Barcs 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u Csurgónagymarton Nagyatád Porrog Porrogszentpál Somogyszob Pusztaszentlászlói Evangélikus Egyházközség 8896 Pusztaszentlászló, Kossuth u Baloghné Szemerei Mária lelkész, Tel:92/ Pusztaederics Sandi Evangélikus Egyházközség 8824 Sand, Kanizsai u. 21. Deméné Smidéiiusz Katalin lelkész, Tel:93/ Pat

Sorszám Név Lakcím 1 ÁBRAHÁMFFY GYÖRGY LÁSZLÓ 7300 KOMLÓ KOSSUTH LAJOS UTCA 97. 3.EM. 1.AJTÓ 2 ÁBRI LUKÁCS MIKLÓS 5310 KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI UTCA 26/A. 3 ACQUAVIVA RAPHAEL 4024 DEBRECEN CSAPÓ UTCA 1/B. 2.em.

Részletesebben

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 2. melléklet 99 2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 Felsőoktatásba felvettek száma (F) / 12. osztály létszáma (L) A táblázatban csak azok a középiskolák szerepelnek, amelyeknek ebből az öt évből

Részletesebben

Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola. Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola. Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Megye Tankerület Intézmény neve Intézményvezető neve Bács-Kiskun Bácsalmási Bácskai Általános Mamuzsits János Bács-Kiskun Bajai Bajai Szentistváni Általános Osztrogonácz József Bács-Kiskun Bajai Dávodi

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 3. számú melléklet Hatályos: 2011.01.01. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

A Váci Egyházmegye Névtára

A Váci Egyházmegye Névtára A Váci Egyházmegye Névtára Schematismus Dioecesis Vaciensis 2 0 1 2 Váci Egyházmegye A VÁCI EGYHÁZMEGYE NÉVTÁRA A Váci Egyházmegye Névtára Schematismus Dioecesis Vaciensis 2 0 1 2 Váci Egyházmegye KRISZTUS

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában Megye Posta neve Posta címe Bács-Kiskun Ágasegyháza posta 6076 Ágasegyháza Kossuth utca 11. Bács-Kiskun Akasztó posta 6221 Akasztó Fő utca 47. Bács-Kiskun Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás Hősök tere 11.

Részletesebben

megye OMcode iskola neve település Bács-Kiskun 038454 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája,

megye OMcode iskola neve település Bács-Kiskun 038454 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, megye OMcode iskola neve település Bács-Kiskun 038454 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, EgyKiskőrös Bács-Kiskun 038450 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14.

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8630 Balatonboglár, Dózsa út 53-59. 8230 Balatonfüred, Arácsi út

Részletesebben

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola III. számú melléklet Kincskereső folyóiratot kapnak Aba Sámuel Aba Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola Abádszalók Somogyi Imre Abony Gyulai Gaál Miklós, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Abony

Részletesebben

Járóbeteg szakellátó intézmények listája

Járóbeteg szakellátó intézmények listája Bács-Kiskun Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 6400 Kiskunhalas Dr. Monszpart L. u. 1. 77 522-004 77 522-011 Bács-Kiskun Bajai Szent Rókus Kórház 6500 Baja Rókus u. 10. 79 422-233 79 425-575 Bács-Kiskun Bács-Kiskun

Részletesebben

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése állandó Sárvíz-Multimédia Bt. 8127 Aba Rákóczi u. 4/b. Sárvíz Térségi Aba, Csősz, Kálóz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Tác Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 5241 Abádszalók Mikszáth Kálmán u. 3. Szalóki

Részletesebben

Boltszám Irsz Település Cím

Boltszám Irsz Település Cím 2. számú Melléklet Áruház típusa Boltszám Irsz Település Cím Hipermarket 41770 8400 Ajka Fő út 66. Hipermarket 41650 6500 Baja Gránátos u. 11. Hipermarket 41019 2660 Balassagyarmat Mikszáth Kálmán u. 56.

Részletesebben

SZERVIZHÁLÓZATUNK CÍMJEGYZÉKE

SZERVIZHÁLÓZATUNK CÍMJEGYZÉKE Aktualizálva: 2013.08.30. SZERVIZHÁLÓZATUNK CÍMJEGYZÉKE BARANYA MEGYE THERMOPLUSZ Kft. 7630 Pécs, Baranyavár u. 20. Tel: 72/517-830, Pammer Károly 7631 Pécs, Felső u. 26. Tel: 72/440-182, 30/9594-409 Horváth

Részletesebben

1 ÜGYINTÉZŐ SZERVEZET NÉVJEGYZÉKE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 2015.07.03

1 ÜGYINTÉZŐ SZERVEZET NÉVJEGYZÉKE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 2015.07.03 1 ÜGYINTÉZŐ SZERVEZET NÉVJEGYZÉKE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 2015.07.03 Kamara neve: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Központi elérhetőségek: Tel.: 76/ 501 500 Fax:

Részletesebben

Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím

Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím 10 City SPAR 1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 63 11 SPAR 1031 Budapest Monostori út 3 14 SPAR 1036 Budapest Pacsirtamező utca 49 15 SPAR 1039 Budapest Viziorgona

Részletesebben

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi u 118 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi

Részletesebben

A 2014. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből kizárt civil kedvezményezettek 2014.05.06.

A 2014. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből kizárt civil kedvezményezettek 2014.05.06. A 2014. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből kizárt civil kedvezményezettek 2014.05.06. Sorszám Adószám Név Székhely Kizárás éve 1. 18179750 1 13 1956 MAGYAR NEMZETÖRSÉG

Részletesebben

Patika Irsz. Város Közterület

Patika Irsz. Város Közterület Patika Irsz. Város Közterület ARANYESŐ PATIKA 8127 ABA RÁKOCZI UT 27 Csontos Patika 2740 Abony Vasút út 22 Zafír Gyógyszertár 2484 Agárd Balatoni u. 62 SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR 6221 AKASZTÓ SZENT ISTVÁN

Részletesebben

KÉRJÜK AZ NCA-TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGET!

KÉRJÜK AZ NCA-TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGET! KÉRJÜK AZ NCA-TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGET! Dr. Veres János pénzügyminiszer úr részére Pénzügyminisztérium Tisztelt Pénzügyminiszter Úr!, 2008. szeptember 19. A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) fontos

Részletesebben

Szatmári Kft. országos szervizjegyzék. Név Cím Telefon Telefon

Szatmári Kft. országos szervizjegyzék. Név Cím Telefon Telefon Név Cím Telefon Telefon BUDAPEST és PEST MEGYE Abony, 2740 Türr. I. 12 Győri László 06-53/360-821 06-30/9435-857 Budapest, 1074 Dohány u. 28 Belvárosi Gázkészülék Kft. 06-1/343-1003 06-30/484-6871 Budapest,

Részletesebben

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjébe továbbjutó diákok névsora, 2015. 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 701.

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjébe továbbjutó diákok névsora, 2015. 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 701. 5. évfolyam Évfolyam A diák Az iskola Az iskola címe 5. Beigelbeck Tímea Bárdos László Gimnázium 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 701. Pirityi Mária Komárom-Esztergom 5. Belovics Dominika Bátyúi Általános

Részletesebben

SZERVIZLISTA. Granyák Péter 6430 Bácsalmás Arany u. 15. 79-342-515 30-913-8387 granyak@nidocom.hu

SZERVIZLISTA. Granyák Péter 6430 Bácsalmás Arany u. 15. 79-342-515 30-913-8387 granyak@nidocom.hu SZERVIZLISTA Bács-Kiskun megye Granyák Péter 6430 Bácsalmás Arany u. 15. 79-342-515 30-913-8387 granyak@nidocom.hu Pro F. Gázszerviz 6000 Kecskemét Felsőcsalános 14. 30-359-4052 siklodi7@gmail.com BELKA

Részletesebben

CÍM 04 AZ ÉLETÉRT ALAPITVÁNY 5540 SZARVAS VASUT U 44 1 303 761 1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKSPORT EGYESÜLETE 5700 GYULA KOSSUTH U. 24.

CÍM 04 AZ ÉLETÉRT ALAPITVÁNY 5540 SZARVAS VASUT U 44 1 303 761 1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKSPORT EGYESÜLETE 5700 GYULA KOSSUTH U. 24. NÉV CÍM ÖSSZEG 04 AZ ÉLETÉRT ALAPITVÁNY 5540 SZARVAS VASUT U 44 1 303 761 1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKSPORT EGYESÜLETE 5700 GYULA KOSSUTH U. 24. 248 736 1.MAGYAR CUKOR MANUFAKTURA RÖPLABDA CLUB 7400 KAPOSVÁR

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó adatfrissítés dátuma: 2012. 05. 15. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői

Részletesebben

Találkozási pont: Akasztói Polgárőr Egyesület 6221 Akasztó 6221 Akasztó, Fő u. 40 Harcsa Sándor '36-70-394-2219 620 705 620 1

Találkozási pont: Akasztói Polgárőr Egyesület 6221 Akasztó 6221 Akasztó, Fő u. 40 Harcsa Sándor '36-70-394-2219 620 705 620 1 zsák Sorcímkék Bács-Kiskun Eszköz átvehető: Akasztó Polgárőr Egyesület '36-70-394-2219, harcsa.sandor@vipmail.hu 6221, Akasztó, Akasztó, Fő u. 96, Találkozási pont: ADUVÍZIG 6222 Csengőd Béke tér 2-4.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

18887859-1 -18 " A SZOMBATHELYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERETETSZOLGÁLATÁÉRT "ALAPÍTVÁNY 9700 SZOMBATHELY KÖRMENDI U.2 155 735 45 18921320-1 -19 "

18887859-1 -18  A SZOMBATHELYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERETETSZOLGÁLATÁÉRT ALAPÍTVÁNY 9700 SZOMBATHELY KÖRMENDI U.2 155 735 45 18921320-1 -19 Adószám Név Cím Összeg Fı 18887859-1 -18 " A SZOMBATHELYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERETETSZOLGÁLATÁÉRT "ALAPÍTVÁNY 9700 SZOMBATHELY KÖRMENDI U.2 155 735 45 18921320-1 -19 " AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT"

Részletesebben

CÍM 04 AZ ÉLETÉRT ALAPITVÁNY 5540 SZARVAS VASUT U 44 1 096 497 1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKSPORT EGYESÜLETE 5700 GYULA KOSSUTH U. 24.

CÍM 04 AZ ÉLETÉRT ALAPITVÁNY 5540 SZARVAS VASUT U 44 1 096 497 1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKSPORT EGYESÜLETE 5700 GYULA KOSSUTH U. 24. NÉV CÍM ÖSSZEG 04 AZ ÉLETÉRT ALAPITVÁNY 5540 SZARVAS VASUT U 44 1 096 497 1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKSPORT EGYESÜLETE 5700 GYULA KOSSUTH U. 24. 276 071 1.MAGYAR CUKOR MANUFAKTURA RÖPLABDA CLUB 7400 KAPOSVÁR

Részletesebben