MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ NÉVTÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ NÉVTÁRA"

Átírás

1 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ NÉVTÁRA október 27-állapot

2 Országos Egyházi Elnökség 1088 Budapest, Puskin u. 12., Tel: , , Fax: D. Dr. Harmati Béla püspök-elnök D. Szebik Imre püspök Dr. Frenkl Róbert országos felügyelő, Teli Dr. Luthár Jenő jogtanácsos Dr. Galli István jogtanácsos Káposzta Lajos országos főjegyző Dr. Meskó László országos főjegyző Sárkány Tibor országos jegyző Ottóffy Attila országos jegyző Detre János országos számvevőszéki elnök Országos Egyházi Iroda 1085 Budapest, Üllői út 24., Tel: Szemerei Zoltán főosztályvezető, Tel:l Peskó Zsuzsa titkárnő, Tel: Szövérfi Endre alkalmazott Szövérfi Mária alkalmazott Adminisztrációs Osztály Veperdi Zoltán osztályvezető, Tel:l Dr. Novobátzkyné Nagy Paula jogtanácsos, Tel:! Bócsai Zsuzsanna titkárnő, Tel: Gazdasági és Pénzügyi Osztály Szemerei Zoltán főosztályvezető, Tel: Peskó Zsuzsa titkárnő, Tel: 1Î Kendeh Györgyné alkalmazott, Tel: Csoszánszky Károlyné alkalmazott, Tel:l Menus Józsefné alkalmazott, Tel:l Károlyi Rita pénztáros, Tel:

3 Építési és Műemléki Osztály Dr. Inotayné Lukáts Judit osztályvezető, Tel: Helfrich Péter osztályvezető, Tel: Oktatási és Iskolai Osztály Mihályi Zoltánné osztályvezető, Tel: Ifjúsági Osztály Marton Tamás osztályvezető, Tel: Szigethyné Szenteczki Katalin ifjúsági referens, Tel:l Boda Zsuzsanna gyermek referens, Tel: Nyugdíj Osztály Kósa László ügyvivő lelkész, Tel: Diakóniai Osztály iij. Kendeh György ügyvivő lelkész, Tel: Ökumenikus és Külügyi Osztály 1088 Budapest, Puskin u. 12., Tel: , Fax: Szirmai Zoltánné osztályvezető Schulek Edit referens Országos Sajtó és Kommunikációs Osztály 1085 Budapest, Üllői út 24., Tel:l , Tóth-Szöliős Mihály főszerkesztő Dr. Pálfy Miklósné alkalmazott Kasparek Pálné alkalmazott Rezessy Szabolcs alkalmazott Turcsán Anita alkalmazott Földi Istvánné alkalmazott Rezessy Miklósné alkalmazott Széchenyi Gizella alkalmazott Dr. Labossáné Sánta Anikó munkatárs

4 Evangélikus Élet 1085 Budapest, Üllői út 24., Tel: , Tóth-Szöllős Mihály szerkesztő Lelkipásztor 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3., Te!: Dr. Szabóné Mátrai Marianna szerkesztő Evangélikus Műhely 1085 Budapest, Üllői út 24., Tel: Bárdossy György szerkesztő Hang 1085 Budapest, Üllői út 24., Tel: Országos Menekültügyi Szolgálat 1151 Budapest, Bogáncs u. 36., Tel: Szabó István ügyvivő lelkész Országos Egyházzenei Osztály 1052 Budapest, Deák tér 4., Tel: Trajtler Gábor egyházzenei igazgató Kántorképző Intézet 2151 Fót, Berda J. u. 3., Tel:27/ Gulyás Erzsébet gondnok Börtönmissziói Szolgálat 1036 Budapest, Lajos u. 113., Tel: id.görög Tibor ügyvivő lelkész Kórházmissziói Szolgálat 1085 Budapest, Üllői u. 24., Tel: Fodor Viktor ügyvivő lelkész Bachorecz Katalin kórházlelkész Péterné Benedek Ágnes kórházlelkész

5 Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet 1085 Budapest, Üllői űt 24., Tel: Pángyánszky Ágnes ügyvivő lelkész Evangélikus Rádiómisszió - Evangélikus Missziói Központ 1164 Budapest, Ilona u , Tel: , Fax: Gáncs Péter országos missziói lelkész, Tel: Gusztáv Adolf Segélyszolgálat Káposzta Lajos ügyvivő lelkész, Tel:78/ Országos Média Osztály 1085 Budapest, Üllői út 24., Tel: Nagy László szerkesztő televízió Tóth-Szöllős Mihály szerkesztő rádió, Tel:! internet Munkacsoport 1126 Budapest. Böszörményi út 34/a, Tel: Bogdányi Gábor referens Országos Egyház választott tisztségviselői Országos Bíróság 1085 Budapest Üllői út 24., Tel: , Fax: Bencze András bíró, Tel:22/ Bozorády Zoltánné bíró, Tel:42/ Dr. Cserháti Sándor bíró, Tel: Dr. Fabiny Tibor elnök Dr. Horváth Attila bíró, Tel:72/ Ittzés István bíró, Tel:23/ Jánossá Attila bíró, Tel:96/ Dr. Kovács Zsuzsanna bíró Dr. Madarász István, bíró, Tel:34/ Dr. Nagyné Stieber Tünde elnök, Tel:52/ Dr. Sutyinszky Ilona bíró, Tel: Szabó István bíró, Tel:

6 Dr. Szeberényi Andor bíró, Tel:66/ Dr. Üveges István bíró, Tel:46/ Országos Bizottságok Alkotmány és Jogügyi Bizottság Dr. Horváthné Molnár Lívia bizottsági elnök Diakőniai Bizottság ifj. Kendeh György bizottsági elnök, Tel: Építési és Egyházművészeti Bizottság Dr. Inotayné Lukáts Judit bizottsági elnök, Tel: ifjúsági Bizottság Fabiny Tamás bizottsági elnök (külföldön), Tel: Katechetikai Bizottság Dr. Muntagné Bartucz Judit bizottsági elnök, Tel: Missziói Bizottság 1085 Budapest, Üllői út 24. Il.em. 19, Tel: Gáncs Péter bizottsági elnök, Tel: Oktatási intézmények Bizottsága Dr. Frenkl Róbert bizottsági elnök Ökumenikus és Külügyi Kapcsolatok Bizottsága Dr. Reuss András bizottsági elnök, Tel: Sajtó és Tömegkommunikációs Bizottság Nagy László bizottsági elnök, Tel:l Zeneügyi Bizottság Trajtler Gábor bizottsági elnök, Tel:

7 Női Bizottság Brebovszkyné Pintér Márta bizottsági elnök, Tel:29/ Zsinati iroda 1085 Budapest, Üllői u. 24., Tel: Dr. Koczor Miklós zsinati gazda Boros Miklós zsinati titkár Országos munkaágak Országos Múzeum, Gyűjteményi Tanács 1052 Budapest, Deák tér 4., Tel: Dr. Fabiny Tibor igazgató Kinczler Irén alkalmazott Országos Könyvtár 1085 Budapest, Üllői út 24., Tel: Dr. Mányoki János igazgató Dr. Hubert Gabriella könyvtáros Selmeczi Pálma könyvtáros Országos Levéltár 1085 Budapest, Üllői út. 24, Tel: Czenthe Miklós igazgató Böröcz Enikő levéltáros Kovács Krisztina levéltáros Gáncs Aladár levéltáros Dr. Zsigmondy Árpád levéltáros Kertész Botond levéltáros Zákeus Média Centrum 1204 Budapest, Ady E. u. 89, Tel: Győri János Sámuel igazgató

8 Protestáns Tábori Püspökség 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út , Tel: , /8542 Szalay Tamás irodavezető ifj. Magassy Sándor katonalelkész Egyéb munkaágak Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) 1085 Budapest, Üllői út 24., Tel: , Fax:l Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület 1085 Budapest, Üllői út 24. II. em Tel: id.bencze Imre elnök Dr. Bálintné Kis Beáta társelnök Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület Túrmezei Erzsébet főnökasszony, Tel: Madocsai Miklós lelkész. Tel: Herzog Csaba segédlelkész, Tel: Fébé anyaház 1021 Budapest Hűvösvölgyi út 193, Tel: Siló mozgássérültek csoport-otthona 2081 Piliscsaba, József A.u.7, Tel:26/ Dr. Gadó Pál otthonvezető Fébé otthon 1122 Budapest, Maros u.25, Tel: Názáret templom 3235 Mátraszentimre-bagolyirtás, Jókai u.7-9, Tel:37/

9 Evangélikus Diakonissza Anyaház 9025 Győr. Petőfi tér 4. Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) Iroda 1085 Budapest, Horánszky u.26, Tel: Magyarországi Luther Szövetség 9025 Győr, II. Petőfi tér 2, Tel:96/ Dr. Reuss András lelkészi elnök Schulek Mátyás világi elnök Lackner Pál ügyvezető Huszár Gál Papír- és Könyvesbolt 1054 Budapest, Deák tér 4, Hafenscher Károlyné vezető Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 1116 Budapest, Tomaj u. 4., Tel: , , Fax: Lehel László igazgató Idegenjogi és Menekültügyi Tanácsadó iroda 1138 Budapest, Turbina u. 2-4, Tei: , Fax: Dr. Tálas Zsuzsanna vezető Szociális Központ 1138 Budapest, Turbina u. 2-4, Tel: , Fax: Donkó Erzsébet vezető

10 Evangélikus felsőoktatási intézmények Evangélikus Hittudományi Egyetem 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3, Tel: , , Fax: Hallgatói nyilvános állomás: Dr, Reuss András rektor Dr. Muntag Andor rektorhelyettes Dr. Selmeczi János címzetes teológiai tanár Zirneáné Matos Éva titkárnő Szűcs Andrásné Prőhle Lívia főtitkár Oravecz Mária élelmezésvezető Lengyel Péterné gazdasági vezető Ószövetségi tanszék Dr. Muntag Andor tanszékvezető Dr. Hausmann Jutta tanár Újszövetségi tanszék Dr. Cserháti Sándor tanszékvezető Gerőfi Gyuláné megbízott előadó Egyháztörténeti tanszék Dr. Fabiny Tibor tanszékvezető Keveházi László megbízott előadó Csepregi Zoltán tanár Fónyad Pál megbízott előadó Dr. Gal Ii István tanár Dr. Kool Anne-Marie tanár Rendszeres teológiai tanszék Dr. Reuss András tanszékvezető D. Dr. Prőhle Károly tanár Béres Tamás megbízott előadó Dr. Fabiny Tibor if), megbízott előadó Takácsné Kovácsházi Zelma. megbízott előadó Gyakorlati teológiai tanszék Dr, Szabó Lajos tanszékvezető

11 Fehér Károly megbízott előadó Dr. Szabóné Mátrai Marianna megbízott előadó Dr. Balázs Géza megbízott előadó Dr. Szabolcs Éva megbízott előadó Dr. Szalay Mária megbízott előadó Vallás- és társadalomtudományi tanszék Dr. Szentpétery Péter mb. tanszékvezető Dr. Elekes Zsuzsa megbízott előadó Egyházzenei tanszék Trajtler Gábor tanszékvezető Finta Gergely tanár Kinczler Zsuzsa megbízott előadó Csorba István megbízott előadó Johann Gyula megbízott előadó Haga Kálmán megbízott előadó Modern nyelvi lektorátus Dr. Szentpétery Marianne tanár Liska Endre megbízott előadó Szalai András megbízott előadó Jochen Koch megbízott előadó Gyakorlati Intézet Dr. Szabóné Mátrai Marianna tanár Latin nyelv Bódi Emese tanár Teológus Otthon 1147 Budapest, Lőcsei út 32, Tel: , Zászkaliczky Pál igazgató Hallgatói nyilvános állomás: Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3, Tel: /15 Sullayné Szigetvári Ildikó könyvtárvezető Herzog Csaba könyvtáros Jylliné Mássik Mária könyvtáros

12 Evangélikus Gimnáziumok és Kollégiumok Budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor) 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21, Te!: , , Fax: Dr. Vajda Ferenc igazgató Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (líceum) 9401 Sopron, Széchenyi tér 11, Tel;99/ , 99/ Dr. Lampérth Gyula igazgató Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Alap és Középfokú Művészeti, Oktatási Intézmény 5600 Békéscsaba, Szeberényi tér. 2, Tel:66/ i, 66/ , Fax:66/ Dr. Nánai László igazgató, Tel:66/ Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium És Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4, Teí:74/ 451 7! 9, Fax:74/ Sántha Lászlóné igazgató Deák Tért Evangélikus Gimnázium 1052 Budapest, Sütő u. 1, Tel: , , Fax:26ő Schulek Mátyás igazgató Eötvös József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 9400 Sopron, Deák tér 51, Tel:99/ Boór Katalin igazgató Győri Evangélikus Gimnázium 9025 Győr, Péterfy S. u. 2, Tel:96/ , 96/ Jancsó Kálmánné igazgató

13 Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Szent István u, , Tel:42/ Dr. Bánszki István igazgató Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1, Tel:28/ , 28/ , Fax:28/ Dr. Roncz Béla igazgató Luther Márton Kollégium 4400 Nyíregyháza, Béla u. I, Tel:42/ Tar Jánosné igazgató Magyarországi Evangélikus Egyház Budapesti Kollégiumai 1077 Budapest, Rózsák tere 1., Tel: Gaál Jánosné igazgató, Tel: Luther Otthon 1138 Budapest, Vizafogó u.2-4 Tel: Hafenscher Károly otthonvezető, Tel: Középiskolai Kollégium 1077 Budapest, Rózsák tere 1., Tel: Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthon 9401 Sopron, Mátyás király u. 21., Tel:99/ Bágviné Mezősi Adrienn igazgató

14 Általános iskolák Alberti Evangélikus Általános Iskola 2730 Albertirsa, Pesti u. 110, Tel:53/ Győri Evangélikus Általános Iskola és Óvoda 9025 Győr, Péterfy S. u. 2, Tel:96/ , 96/ Jancsó Kálmánné igazgató Orosházi Evangélikus Általános Iskola 5900 Orosháza, Bajcsy Zs.u.l, Tel:68/ Jantos lstvánné igazgató Evangélikus Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Arany János u. 7, Tel:42/ Takács Ferenc igazgató Evangélikus Általános Iskola 9400 Sopron, Hunyadi János u. 8, Tel:99/ Dr. Rajnai Gábor igazgató Protestáns Iskola 8200 Veszprém, Budapest u. 11, Tel:88/ Varga Gábor, igazgató

15 Evangélikus óvodák Alberti Evangélikus Egyházközség óvodája 2730 Albertirsa, Pesti út 108, Tel:53/ Mag Pálné vezető óvónő Evangélikus Keresztyén Óvoda 8100 Várpalota, Jókai u. 10, Tel:88/ Lassú Tamásné vezető óvónő Evangélikus Óvoda 6230 Soltvadkert, Dr. Graetzer u. 1, Tel:60/ Lakatosné Hachbold Éva vezető óvónő Evangélikus Óvoda 5940 Tótkomlós, Aradi u. 2, Tel:68/ , 68/ Szivárvány Evangélikus Keresztyén Óvoda 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u.50, Tet:28/ Fodorné Pecznyik Zsuzsa vezető óvónő Váci Evangélikus Egyházi Óvoda 2600 Vác, Rákóczi u.17, Tel:27/ Babka Zsuzanna vezető óvónő Hajnal Evangélikus Óvoda 5900 Orosháza, Hajnal u.7, Tel:68/ Révészné Tóth Erzsébet vezető óvónő Irsai Evangélikus Egyházközség Mustármag Óvodája 2730 Albertirsa, Arany János u. 2, Tel:53/ Murár Endréné vezető óvónő Győri Evangélikus Egyházközség Óvodája 9025 Győr, Péterfy S. u. 2, Tel:96/

16 Ács Györgyné vezető óvónő Jancsó Kálmánné igazgató Bacsó Béla utcai Evangélikus Óvoda 5540 Szarvas, Bacsó B. u. 13. Szrnkáné Solymosi Rózsa vezető óvónő Evangélikus üdülők és missziós központok Evangélikus Üdülő 8624 Balatonszárszó, Jókai u. 41, Tel:84/ Dr. Rédey Pálné vezető Evangélikus Vendégház 9400 Sopron, Zerge u. 26, Tel:99/ Klell Erzsébet vezető Kapernaum 8315 Gyenesdiás, Béke u. 43, Tel:83/ Szabó Ferencné vezető Béthel Missziói Otthon 2081 Piliscsaba, Széchenyi u. 8-12, Tel:26/ Bálint László igazgató lelkész Varga Gábor otthonvezető

17 Evangélikus szeretetotthonok Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon 1029 Budapest, Báthori u. 8., Tel: Csizmazia Sándor igazgató Ottlyk Márta hitoktató Egészségügyi Gyermekotthon 1029 Budapest Báthori u. 8., Tel: Öregek Otthona 1029 Budapest, Ördögárok u. 9. Öregek Otthona 1021 Budapest, Modori u. 6, Tel: Nővérszálló 1029 Budapest, Máriaremetei út 73, Tel: Nővérszálló 1029 Budapest, Arany J. u. 3, Tel: Nyugdíjas Egyházi Alkalmazottak Otthona 1088 Budapest, Szentkirályi u. 51, Tel: Széli Bulcsú igazgató lelkész Missura Tiborné otthon vezető Evangélikus Özvegy Papnék És Johannita Otthon 2143 Kerepestarcsa, Szent László u. 1, Tel:28/ Solymár Péter igazgató lelkész Bácskai Magdolna otthonvezető Kapernaum Szeretetotthon 8315 Gyenesdiás, Béke u. 43, Tel:83/ Smidéliusz Zoltán igazgató lelkész Szabó Ferencné otthonvezető

18 Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon 7623 Pécs, Szabadság u. 18, Tel:72/ Varsányi Ferenc igazgató lelkész Dretzky Lygia otthonvezető Élim Egészségügyi Gyermekotthon 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 19, Tel:42/ Magyar László igazgató lelkész Bogár Ágnes otthonvezetö Emmaus Evangélikus Szeretetotthon 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 160/A, Tel:42/ Bozorády Zoltán igazgató lelkész Evangélikus Szeretetotthon 5600 Békéscsaba, Berényi u. 125, TeI:66/ Kutyej Pál igazgató lelkész Szente Béláné otthonvezetö Mandák Mária Evangélikus Szeretetotthon 1086 Budapest, Karácsony S. u , Tel: Kertész Géza igazgató lelkész Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 7, Tel:53/ Roszik Mihály nyug. lelkész Motyovszki Jánosné otthonvezető Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterffy S. u. 5, Tel:96/ Kiskos Pálné otthonvezető Evangélikus Szeretetház 9152 Börcs, Petőfi u Szőke Gézáné otthonvezető

19 Agape Evangélikus Szeretetotthon 8136 Lajoskomárom, Batthyány u. 8. Decmann Tibor igazgató lelkész Reisinger Márta otthonvezető Evangélikus Szeretetotthon Ó-templom 5540 Szarvas, Béke u.15. Nobik Erzsébet igazgató lelkész Evangélikus Szeretetotthon Új-templom 5540 Szarvas, Szabadság út 70. Derne Zoltán igazgató leikész Idősek Otthona 5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 21. Rozgonyi Lászióné vezető

20 Déli Evangélikus Egyházkerület 1088 Budapest, Puskin u. 12, Tel: , , Fax: D. Dr. Harmati Béla püspök, Tel: Sólyom Jenő kerületi felügyelő Káposzta Lajos püspökhelyettes Szemerei Zoltán kerületi pénztáros Jankó Katalin titkárság vezető Költő Lászlóné kerületi tisztviselő Negyedi Andrásné kerületi alkalmazott Süveges Imréné kerületi alkalmazott Dr. Galli István kerületi jogtanácsos Leidal János kerületi gépkocsivezető

21 Bács-Kiskun Egyházmegye 6230 Soltvadkert, Graetzeru. 1, Tel:78/ , Fax:78/ Káposzta Lajos esperes, Tel:78/ Dudla Imre egyházmegyei felügyelő, Tel:78/ Bajai Evangélikus Egyházközség 6500 Baja, Széchenyi u. 16, Tel: 79/ Dedinszky Tamás lelkész Csengöd-Páhi-Kaskantyúi Evangélikus Társult Egyházközség 6222 Csengőd, Szabadság u. 11, Tel: 78/ "Nagy Veronika lelkész Dunaegyháza-Apostagi Társult Evangélikus Egyházközség 6323 Dunaegyháza, Mikszáth u Tel: 78/ Bácsi János lelkész Apostagi Evangélikus Egyházközség 6088 Apostag, Hunyadi u. 16. Bácsiné Vilmos Andrea segédlelkész Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség 2400 Dunaújváros, Szilágyi E. u. 34, Tel: 25/ Horváth Ferenc hely. lelkész Kisapostagi Evangélikus Egyházközség 2428 Kisapostag, Petőfi u. 49, Tel:2I Hartai Evangélikus Egyházközség 6326 Harta, Templom u. 48, Tel: 78/ Halasi László lelkész Kecskeméti Evangélikus Egyházközség 6000 Kecskemét, III. Szabadság tér 3, Tel: 76/ Kis János lelkész

22 Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség 6200 Kiskőrös, Luther tér 3/B., Tel: 78/ Lupták György lelkész (külföldön) Luptákné Hanvay Mária lelkész (külföldön) Szabó Vilmos igazgató lelkész, Tel:78/ Szabóné Piri Zsuzsanna lelkész, Tel:78/ Kecskeméti Pál segédlelkész Kiskunhalasi Evangélikus Egyházközség 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 22., Tel:77/ Honti írén segédlelkész Táziár Soltvadkerti Evangélikus Egyházközség 6230 Soltvadkert, Dr. Graetzer u. 1, Tel:78/ , Fax:78/ Káposzta Lajos esperes Bócsa Szegedi Evangélikus Egyházközség 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 16, Tel:62/ , Fax :62/ Tóth Attila lelkész Makó 6900 Makó, Luther u. 2, Tel: 65/

23 Kelet-Békési Egyházmegye 5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 3, Tel:66/ , Fax:66/ Táborszky László esperes, Tel:66/ Dr. Valentinyi Károly egyházmegyei felügyelő, Tel:66/ Békéscsabai Evangélikus Egyházközség 5600 Békéscsaba, Luther u. L, Tel: 66/ Táborszky László esperes, Tel:66/ Aradi András Péter igazgató lelkész, Tel:66/ Halász Sándor lelkész, Te 1:66/ Németh Mihály segédlelkész Kutyej Pál Gábor segédlelkész Telekgerendás Békéscsaba- Erzsébethelyi Evangélikus Egyházközség 5600 Békéscsaba, Szántó Kovács u. 1, Tel: 66/ Kutyej Pál lelkész Gerendás-Csorvási Társult Evangélikus Egyházközség 5925 Gerendás, Kossuth u. 4, Tel:66/ Baranka György lelkész Baranka Mária segédlelkész Csorvási Evangélikus Egyházközség 5920 Csorvas, István király u. 19. Gyomai Evangélikus Egyházközség 5500 Gyoma, Vöröshadsereg u. 49. Sztojanovics András hely. lelkész, Tel:66/

24 Gyulai Evangélikus Egyházközség 5700 Gyula, Béke sugárút 29., Tel: 66/ Liptákné Gajdács Mária lelkész Elek Kornádi Kondorosi Evangélikus Egyházközség 5553 Kondoros, Hősök u. 24, Tel: 66/ Sztojanovics András lelkész Medgyesegyházai Evangélikus Egyházközség 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 3, Tel:68/ Veres Csaba Endre segédlelkész Pusztaottlaka Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség 5650 Mezőberény!.. Kossuth tér 6, Tel: 66/ Bátovszky Gábor segédlelkész Mezőberény II. Kerületi Evangélikus Egyházközség 5650 Mezőberény II, Luther tér 3, Tel: 66/ Feyér Sándor lelkész Mezőtúri Evangélikus Egyházközség 5400 Mezőtúr, Damjanich u. 41. Köhler Júlia gyül. munkatárs, Tel:66/ Táborszky László hely, lelkész, Tel:66/

25 Nyugat-Békési Egyházmegye 5900 Orosháza, Thék Endre u. 2, Tel:68/ , Fax:68/ Ribár János esperes, Tel:68/ Benkő Pál egyházmegyei felügyelő, Tel:68/ Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvarosi Evangélikus Egyházközség 6916 Ambrózfalva, Luther u. 15. Vandiik Pál segédlelkész Csanádalberti Pitvaros Csabacsüdi Evangélikus Egyházközség 5551 Csabacsüd, Petőfi u. 40, Tel: 67/ Láng Pál segédlelkész Hódmezővásárhelyi Evangélikus Egyházközség 6800 Hódmezővásárhely, Márton u. 1, Tel: 62/ Nagybánhegyes-Magyarbánhegyesi Evangélikus Egyházközség 5669 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné u. 16. Lászlóné Házi Magdolna lelkész Magyarbánhegyesi Evangélikus Egyházközség Nagyszénás-Gádorosi Evangélikus Egyházközség 5931 Nagyszénás, Szabadság út 34. Kelemen Péter segédlelkész Gádoros

26 Orosházai Evangélikus Egyházközség 5900 Orosháza, Thék Endre u. 2, Tel: 68/ Ribár János esperes, Tel:68/ Győri Gábor lelkész, Tel:68/ Kovács László lelkész, Tel:68/ Skorka Katalin segédlelkész Csanádapáca 5662 Csanádapáca, Hunyadi u. 2. Kardoskút 5905 Kardoskút, Tanya 150. Rákóczi-telep Szenetetornya 5905 Szentetornya, Justh Zs. u.2. Pusztaföldvári Evangélikus Egyházközség 5919 Pusztaföldvár. Rákóczi u. 30, Tel:68/ Lászlóné Házi Magdolna lelkész Szarvas Ótemplomi Evangélikus Egyházközség 5541 Szarvas, Vasút u. 10., Tel: 66/ " Nobik Erzsébet lelkész Kondor Péter lelkész Deraján Sándor gyűl. munkatárs, Tel:66/ Szarvas Újtemplomi Evangélikus Egyházközség 5540 Szarvas, Szabadság út 70, Tel: 66/ Derne Zoltán lelkész Deméné Gede Erika lelkész Szentesi Evangélikus Egyházközség 6600 Szentes, Páva u. 7, Tel: 63/ Pathó Gyula lelkész Nagymágocs Tiszaföldvári Evangélikus Egyházközség 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 5, Tel:56/ Pathó Gyula lelkész, Tel:63/

27 Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség 5940 Tótkomlós, Luther u. 1., Tel: 68/ Gyekiczky János lelkész Blatniczky János Dániel segédlelkész Mezőhegyes

28 Pesti Egyházmegye 1071 Budapest, Damjanich u. 28/b, Tel: , Fax: Szirmai Zoltán esperes, Tel: Pintér Győző egyházmegyei felügyelő, Tel: Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség 1134 Budapest, Kassák L. u. 22, Tel: , Fax: ifj. Kendeh György lelkész Marossy Attila segédlelkész Cinkotai Evangélikus Egyházközség 1164 Budapest Batthány I. u. 53, Tel: Blatniczky János lelkész Pesti Evangélikus Egyház Deák Teri Gyülekeze* 1052 Budapest, Deák tér 4, Tel: D. Dr. Harmati Béla püspök Zászkaliczky Péter igazgató lelkész Gerőfí Gyuláné segédlelkész ilj. Cselovszky Ferenc lelkész Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség 1071 Budapest. Damjanich u. 28/B, Tel: Szirmai Zoltán esperes Nagy Zoltán segédlelkész Dr. Muntagné Bartucz Judit lelkész Budapest-Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség 1096 Budapest Thaly K. u. 28, Tel: Dr. Rédey Pál lelkész, Tel: Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség 1088 Budapest Szentkirályi u. 51, Tel: Kertész Géza lelkész

29 Kispesti Evangélikus Egyházközség 1195 Budapest, Nagy S. u. 41Tel: Széli Bulcsú lelkész, Tel: Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség 1102 Budapest, Kápolna u. 14, Tel: Fabiny Tamás lelkész (külföldön) Bolla Árpád hely. lelkész Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség 1204 Budapest, Ady E. u. 89, Tel: , Fax: Győri János Sámuel lelkész Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség Budapest, Kossuth L. tér. 3, Tel: Havasi Kálmán lelkész Pestszentimre Pestújhely-Újpalotai Evangélikus Egyházközség 1152 Budapest, Templom tér Dr. Labossáné Sánta Anikó segédlelkész Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség 1173 Budapest, Bakancsos u.2, Tel: Kósa László lelkész Péter Attila segédlelkész Rákospalotai Evangélikus Egyházközség 1152 Budapest, Juhos u. 28, Tel: Veperdi Zoltán hely. lelkész, Tel: Szabó István kisegítő lelkész Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség 1161 Budapest, Plősöktere 11, Tel: Dr. Karner Ágoston lelkész Börönte Márta segédlelkész, Tel: Újpesti Evangélikus Egyházközség 1043 Budapest, Leibstück M. u , Tel: Blázy Lajos lelkész

30 Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség 1147 Budapest, Lőcsei út 32., Tel: Taraásy Tamás lelkész Tamásy Tamásné lelkész Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség 1081 Budapest, Rákóczi u. 57/a, Tel: Cselovszky Ferenc nyug. lelkész, Tel:l

31 Dél-Pest Megyei Egyházmegye Esperes választás alatt Egyházmegyei felügyelő választás alatt Alberti Evangélikus Egyházközség 2730 Albertirsa, Pesti út 106., Tel: 53/ Roszik Mihály nyug. lelkész Ceglédi Evangélikus Egyházközség 2700 Cegléd, I. Bercsényi u. 2, Tel: 53/ Véghelyi Antal lelkész Dunaharasztii Evangélikus Egyházközség 2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 33. Andorka Eszter segédlelkész Lehel László lelkész Soroksár Gyóni Evangélikus Egyházközség 2373 Dabas, Luther u. 14, Tel: 29/ Koczor Tamás lelkész Koczorné H. Ildikó segédlelkész Irsai Evangélikus Egyházközség 2730 Albertirsa, Luther u. 3, Tel: 53/ Bárdossy Tibor lelkész Maglódi Evangélikus Egyházközség 2234 Maglód, Sugár u. 79, Tel:29/ Krámer György segédlelkész Mendei Evangélikus Egyházközség 2235 Mende, Andrássy u. 7, Tel:29/ Simonfay Ferenc nyug. lelkész Dr. Foltin Brúnó lelkész, Tel:29/

32 Monor-Bénye-Kávai Társult Evangélikus Egyházközség 2200 Monor, Bajza u. 2, Tel: 29/ Szakács Tamás segédlelkész Bényei Evangélikus Egyházközség 2216 Bénye, Kölcsey u. 16. Káva Nyáregyházai Evangélikus Egyházközség ' 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál u , Tel: 29/ Adámi László lelkész Dánszentmiklós Újlengyel Péterii-Gyömröi Társult Evangélikus Egyházközség 2209 Péteri, Petőfi u. 62, Tel: 29/ Dr. Foltin Brúnó lelkész Gyömrői Evangélikus Egyházközség 2230 Gyömrö, Petőfi u. 12. Pilisi Evangélikus Egyházközség 2721 Pilis, Kossuth L. u. 34, Tel: 29/ Brebovszkyné Pintér Márta lelkész Szolnoki Evangélikus Egyházközség 5000 Szolnok, Verseghy park 1, Tel: 56/ Véghelyi Antal hely. lelkész, Tel:53/

33 Tápiószentmártoni Evangélikus Egyházközség 2711 Tápiószentmárton, Fő u. 1, Tel: 29/ Kustra Csaba lelkész Tápiószele Farmos 2766 Tápiószele, Rákóczi u. 7. Nagykáta Vecsési Evangélikus Egyházközség 2220 Vecsés, Károly utca 24, Tel: 29/ Rezessy Miklós lelkész

34 Észak-Pest Megyei Egyházmegye 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1, Tel:28/ , Fax:28/ Detre János esperes, Tel:28/ Egyházmegyei felügyelő választás alatt Ácsai Evangélikus Egyházközség 2683 Acsa, Petőfi u. 4., Tel:27/ Mekis Ádám lelkész Erdőkürt Aszódi Evangélikus Egyházközség 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1, Tel: 28/ Detre János esperes Csomádi Evangélikus Egyházközség 2161 Csornád, Kossuth u. 88, Tel:28/ Eszlenyi László lelkész Őrbottyán Csömöri Evangélikus Egyházközség 2141 Csömör, Petőfi u. 26, Tel:28/ Solymár Péter lelkész Kistarcsa Csővári Evangélikus Egyházközség 2615 Csővár, Petőfi u.2 Tel: 27/ Mekis Ádám hely. lelkész, Tel:27/ Bachát István hely. lelkész Penc

35 Domonyi Evangélikus Egyházközség 2182 Domony, Fö u. 117, Tel:28/ Baranyai Tamás lelkész Vácegres Dunakeszii Evangélikus Egyházközség 2120 Dunakeszi, Verseny u. 2, Tel: 27/ Mónus László hely. lelkész Alsógöd Felsőgöd Sződliget Fóti Evangélikus Egyházközség 2151 Fót, Petőfi u. 1, Tel: 27/ Dr. Cserhátiné Szabó Izabella lelkész Mogyoród Galgagyörki Evangélikus Egyházközség 2681 Galgagyörk, Rákóczi út 18. Váckisújfalu Gödöllői Evangélikus Egyházközség 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 2, Tel: 28/ Blázy Árpád lelkész Veresegyház Hévízgyörki Evangélikus Egyházközség 2192 Hévizgyörk, Templom tér 3, Tel:28/ János Zsuzsanna lelkész Ikladi Evangélikus Egyházközség 2181 Iklad, Temető u. 1.. Tel:28/ Völgyes Pál lelkész

36 Nagytarcsai Evangélikus Egyházközség 2142 Nagytarcsa, Sztehló Gábor u. 1, Tel:28#?tT 177 Bálint Józsefné gyűl. munkatárs ^ ^ ^ Smidéiiusz Gábor segédlelkész Pécel 2119 Pécel, Tanácsház u. 2. Váci Evangélikus Egyházközség 2600 Vác, Eötvös u. 1, Tel:27/ ifj. Detre János lelkész Rád

37 Somogy-Zalai Egyházmegye 8856 Surd, Hősök tere 15, Te1:93/ , Fax:93/ Smidéliusz Zoltán esperes, Tel:93/ Nagybocskai Tamás egyházmegyei felügyelő, Tel:82/ Balatonboglár-Hács-Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközség 8699 Somogy vámos, Fő u. 28, Tel:85/ Aradi György segédlelkész Balatonbogiári Evangélikus Egyházközség Hács-Kisberény Evangélikus Egyházközség Balaton lel le Fonyód- Ordacsehi Lengyeltóti-Buzsák Balatonszemes Csurgói Evangélikus Egyházközség 8840 Csurgó, Baksay u. 5, Tel:82/ Dénes Ilona lelkész Ecseny és Környéke Evangélikus Egyházközség 7457 Ecseny, Templom u. 105, Tel: 82/ Sikes Attila lelkész Somogyszil Bonnya Mernye Polány

38 Gyékényesi Evangélikus Egyházközség 8851 Gyékényes, Szabadság tér 1. Smidéiiusz Zoltán lelkész, Tel:93/ Iharosberény-Vései Társult Evangélikus Egyházközség 8725 Iharosberény, Rákóczi u. 9., Tel: 82/ Vései Evangélikus Egyházközség 8721 Vése, Szabadság tér 6. Iharos Pogányszentpéter Marcali Kaposvári Evangélikus Egyházközség 7400 Kaposvár, Kossuth u. 39, Tel: 82/ Szemerei János lelkész Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség 8360 Keszthely, Deák F. u. 18, Tel: 83/ Nagyné Szeker Éva lelkész Tapolca Hévíz Sümeg Kötcsei Evangélikus Egyházközség 8627 Kötcse, Templom u. 7. Baranyay Csaba lelkész, Tel:84/ Balatonszárszó

39 Nagykanizsa-Szepetneki Társult Evangélikus Egyházközség 8800 Nagykanizsa, Cserigery út 37, Tel: 93/ Derne Dávid lelkész Szepetneki Evangélikus Egyházközség 8861 Szepetnek, Kossuth u. 18. Szőkedencs Nemespátrói Evangélikus Egyházközség 8857 Nemespátró, Rákóczi u. 6. Smidéiiusz Zoltán lelkész, Tel:93/ Porrogszentkirályi Evangélikus Egyházközség 8858 Porrogszentkirály, Fő u. 46, Tel:82/ Sikter János lelkész Barcs 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u Csurgónagymarton Nagyatád Porrog Porrogszentpál Somogyszob Pusztaszentlászlói Evangélikus Egyházközség 8896 Pusztaszentlászló, Kossuth u Baloghné Szemerei Mária lelkész, Tel:92/ Pusztaederics Sandi Evangélikus Egyházközség 8824 Sand, Kanizsai u. 21. Deméné Smidéiiusz Katalin lelkész, Tel:93/ Pat

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Partnereink 2014/2015 1 Paksi Benedek Elek Óvoda Ifjúság út 1/b 75/510 917 nincs benedekelek@paks.hu Bosnyák Zoltánné Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája

Részletesebben

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. október 12-én kelt H-KE-III- 520/2012. (GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

The Big Read Again 2012-100.000 500.000 1.000.000 szót már elolvastak az alábbi iskolák:

The Big Read Again 2012-100.000 500.000 1.000.000 szót már elolvastak az alábbi iskolák: The Big Read Again 2012-100.000 500.000 1.000.000 szót már elolvastak az alábbi iskolák: Diákok száma: Szavak száma: Iskola neve: Tanár neve: Település: 182 761061 21.sz.Általános Iskola, Móra Ferenc Tagiskola

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika)

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika) Érvényes: 2006. december 1-től Baja MART Mestercentrum 6500 BAJA (79) 524-180 (79) 524-182 Ipartelepi út 2. (79) 524-181 Balatonlelle MART Mestercentrum 8638 BALATONLELLE (85) 550-192 (85) 550-193 Rákóczi

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Balazh Valéria Baja Pöttyös bicikli. Ágoston Csaba Budapest Pöttyös kalap. Andó Zsuzsanna Budapest Pöttyös kalap

Név Város Nyeremény. Balazh Valéria Baja Pöttyös bicikli. Ágoston Csaba Budapest Pöttyös kalap. Andó Zsuzsanna Budapest Pöttyös kalap Balazh Valéria Baja Pöttyös bicikli Ágoston Csaba Budapest Pöttyös kalap Andó Zsuzsanna Budapest Pöttyös kalap Asztalósné Seres Júlia Pennyige Pöttyös kalap Babosné Barabás Mónika Üllő Pöttyös kalap Barabás

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Szenvedélybetegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai

Szenvedélybetegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai 1 SZOC BF 08 K 0004 Salgótarjáni Kistérség Társulá s Munkaszervezet e Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nógrád 3100 Salgótarján Füleki út 41. 40 8 000 2 SZOC BF 08 K 0018 Ceglédi Kistérségi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A régió EURES hálózata

A régió EURES hálózata EURES tanácsadók (Dél-Dunántúl) A régió EURES hálózata Farkas Zsolt Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tamási Kirendeltsége 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Tel.:06-74/570-280 Fax:06-74/473-350 e-mail: farkaszso@lab.hu

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye 1. A kibocsátó megnevezése Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. (székhely: 1075 Budapest, Madách I. út 13-15.)

Részletesebben

Országos hatáskörű módszertani családok átmeneti otthona. Országos hatáskörű módszertani területi gyermekvédelmi szakszolgálat

Országos hatáskörű módszertani családok átmeneti otthona. Országos hatáskörű módszertani területi gyermekvédelmi szakszolgálat Országos hatáskörű módszertani családok átmeneti otthona Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona Rácsok Balázs Orosz Bernadett 3524 Miskolc, Leszih Andor u.4. 46/433-782 modszertan@segelyszervezet.hu

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK

Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK A létrehozandó sorozat rövid bemutatása Az Alap neve: BUDAPEST BONITAS PLUS ALAP Az Alapkezelő a Vezérigazgató 2013.12.16-i hatályú, 18/2013. számú vezérigazgatói

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl FELSÕTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NOSZVAJI KIRENDELTSÉGE... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a

Részletesebben

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14.

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. město adresa Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Ajka Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. Baja Tóth Kálmán tér 1. Baja Vörösmarty

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak. Azonosító Név Irsz Város Utca

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak. Azonosító Név Irsz Város Utca 2. számú Melléklet Az akcióban résztvevő áruházak Azonosító Név Irsz Város Utca TESCO Ajka Hipermarket 8400 Ajka Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730 Albertirsa Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön Dr. Patik Réka Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Szeged, 2008. március 13. Kérdések Hogyan célszerű megközelítenünk a klaszter fogalmát? Milyen

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2010. Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Varga Andrea 99 Bocskai István Általános Iskola és AMI Derecske Hajdú-Bihar Katonáné Ferencz Éva II. Tóth Róza 98 Lenkey János Általános Iskola Eger Heves Salánki Mária

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Ügyvezető: Vén Tamás Székhely: 9400 Sopron, Csengery u. 35. Adószám: 11692793-2-08 Cégjegyzékszám: 08-09-019199

Ügyvezető: Vén Tamás Székhely: 9400 Sopron, Csengery u. 35. Adószám: 11692793-2-08 Cégjegyzékszám: 08-09-019199 Ügyvezető: Vén Tamás Székhely: 9400 Sopron, Csengery u. 35. Adószám: 11692793-2-08 Cégjegyzékszám: 08-09-019199 Az IMPULSUS TANÁCSADÓ IRODA Kft. 33 fős csapata olyan magas színvonalú képzettséggel rendelkező

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9.

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9. 5. osztály I.emelet 9. 1. Albert Renáta Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 88 pont 10. hely 2. Arany Barbara Garay János Általános Iskola, Fót 88 pont 9. hely Jobb tollbamondással 3. Bódizs Szabolcs Vörösmarty

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 LEÁNY EREDMÉNYEK 100 m leány IV. kcs. Döntő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 100 m leány 1 ief. 1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 2. Molnár Erzsébet 1999 Ált. Isk. Tüskevár Megye

Részletesebben

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a TESCO Abony Hipermarket 2740, Abony, Szolnoki út 118. TESCO Ajka Hipermarket 8400, Ajka, Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730, Albertirsa, Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza Hipermarket 1087, Budapest,

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Boltszám Irsz Település Cím

Boltszám Irsz Település Cím 2. számú Melléklet Áruház típusa Boltszám Irsz Település Cím Hipermarket 41770 8400 Ajka Fő út 66. Hipermarket 41650 6500 Baja Gránátos u. 11. Hipermarket 41019 2660 Balassagyarmat Mikszáth Kálmán u. 56.

Részletesebben

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu Szerviz név Délity Karosszéria Kft. Cím 6500 Baja, Szegedi út 87. Elérhetőségek tel: 06 (79) 324-903 fax: 06 (79) 324-903 Dani Autófényező és Karosszériajavító Kft. 5600 Békéscsaba, Egressy u. 17-19. email:

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben