Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára"

Átírás

1 Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007

2 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció szakközépiskolai tanárok számára. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 54 p. A pályák világa. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 245 p. Az egyéni tanácsadás. Módszertani kézikönyv a munkavállalási, munka-, pályatanácsadók számára. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 265 p. Tanári Kézikönyv a Pályát választok munkafüzethez. Budapest, Calibra. 31 p. Munka- pályatanácsadás mint professzió. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 287 p. Pályaorientáció. Általános iskolák 9. osztálya számára. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 107 p. Pályaorientáció - Módszertani kézikönyv csoportvezetők számára. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 198 p. Munka- pályatanácsadás mint professzió. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 326 p. (Második bővített kiadás) Keressünk együtt pályát. Pályaorientáció. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 133 p. A fiatalok és felnőttek pályaorientációs és karrierépítési készségeinek szintje, fejlesztésének lehetőségei. Budapest, Nemzeti Felnőttképzési Intézet. 117 p. * Az orvossá válás folyamatának pszichológiai elemzése, különös tekintettel a pályaalkalmasság szempontjaira. Kandidátusi értekezés, Budapest, után készült publikációk. 202 p. 2

3 Társszerzővel A pályaválasztási döntés előkészítés pszichológiai és pedagógiai lehetőségei. Társszerző: Völgyesy P., Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 163 p. Munkahelyválasztás előtt. Utolsó éves egyetemi hallgatók szociológiai és pszichológiai vizsgálata. Társszerzők: Déri M-né, Szabóné Dér I., Völgyesy P. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 160 p. * Orientáció. Önismeret - pályaismeret gimnáziumi tanulók számára. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet. Értelmiségivé válás a mezőgazdasági felsőoktatásban. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Agroinform. 177 p. Pályakezdő diplomások munkahelyi beválása. Nemzetközi kutatás magyar zárótanulmánya. Társszerzők: Déri M-né, Szabóné Dér I., Völgyesy P. Budapest, Oktatáskutató Intézet. 142 p. Önismeret, pályaismeret, orientáció középiskolai tanulók számára. Társszerzők: Csonka Annamária, Tóth Tibor, Újszászi Jánosné. Budapest, Tankönyvkiadó. 173 p. Pályát választok! Munkafüzet általános iskolai tanulók számára. Társszerzők: Barkó E., Gál J., Völgyesy P. Budapest, Calibra. 70 p. Pszichológia. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, OKKER Kiadó. 255 p. Merre tovább? Társszerző: Völgyesy P. Budapest, OKKER Kiadó. 60 p. Pedagógiai ismeretek. Társszerző: Völgyesy P. Mestergazda könyvek. Budapest, Magyar Agrárkamara - Mezőgazdaság Szaktudás Kiadó. 76 p. Pályaorientáció Tanári kézikönyv. Budapest, Nemzeti Szakképzési Intézet. 93 p. Új módszerek a felnőttképzésben. Szerk.: Suhajda Cs. J. Budapest, Kontakt Alapítvány. 122 p. Pályapedagógia. Társszerző: Völgyesy P., Budapest, Szaktudás Kiadó Ház Rt. 57 p. Könyvfejezet Az önismeret elemzése éves tanulók pályaválasztási elképzeléseiben. Munkára és pályára nevelés. Szerk.: Ritoók P-né. Budapest, Tankönyvkiadó p. 3

4 * Pályakorrekciós tanácsadás elmélete és módszertana. Társszerző: Kiss E., Völgyesy P. In: Országos Pedagógiai Intézet. Dokumentumok I-II. köt. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet. 70 p p. Érték és munka. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálatának tapasztalatai a felsőoktatásban. Társszerzők: Benson K., Dancs I., Rókusfalvy P., Rudas T., Schüttler T., Budapest, Oktatáskutató Intézet. 329 p. A felsőoktatási intézmények első éves hallgatóinak értékválasztása. In: Érték és munka. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálatának tapasztalatai a felsőoktatásban. Budapest, Oktatáskutató Intézet p. A tanulmányaikat befejező főiskolai hallgatók értékválasztásának eredményei. In: Érték és munka. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálatának tapasztalatai a felsőoktatásban. Budapest, Oktatáskutató Intézet p. A Super-féle munkaérték kérdőív. In: Érték és munka. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálatának tapasztalatai a felsőoktatásban. Budapest, Oktatáskutató Intézet p. Pszichológia és felsőoktatás. Képzéskorszerűsítési módszertani füzetek. 6. Szerk.: Hegedüs T. András. Budapest, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem. 95 p. Értékválasztás, értékközvetítés a pedagóguspályán. (Tanulmányok a felsőoktatásba történő bejutás témaköréből. Műhelytanulmányok.) Szerk. Barkó E. Budapest, Oktatáskutató Intézet. 53 p. Pszichológia és munkanélküliség. Tanulmányok a munkavállaláshoz kapcsolódó kutatások köréből. Társszerzők: Bíró Sz., Csehné Papp I., Harkányi A., Kren R., Makó F., Mudrák I., Rési T., Völgyesy P. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 158 p. Értékvizsgálatok eredményeinek elemzése az értékfeltáró stratégiák kialakításával összefüggésben. In: Pszichológia és munkanélküliség. Tanulmányok a munkavállalási tanácsadáshoz kapcsolódó kutatások köréből. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. A képességek megítélése önértékelés segítségével. In: Pszichológia és munkanélküliség. Tanulmányok a munkavállalási tanácsadáshoz kapcsolódó kutatások köréből. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. 4

5 A munkanélküliségre vonatkozó attitűdvizsgálatok eredményei. In: Pszichológia és munkanélküliség. Tanulmányok a munkavállalási tanácsadáshoz kapcsolódó kutatások köréből. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. Néhány gondolat a humán szolgáltatásról. In: Pszichológia és munkanélküliség. Tanulmányok a munkavállalási tanácsadáshoz kapcsolódó kutatások köréből. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Tanárképző Intézet p. Számítógéppel támogatott pszichológiai-diagnosztikai rendszerek. Társszerző: Makó Ferenc. In: Pszichológia és munkanélküliség. Tanulmányok a munkavállalási tanácsadáshoz kapcsolódó kutatások köréből. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. Tájoló. Számítógéppel támogatott pályaorientáció. In: Pszichológia és munkanélküliség. Tanulmányok a munkavállalási tanácsadáshoz kapcsolódó kutatások köréből. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalom-tudományi Kar Tanárképző Intézet p. Pályaorientációs tanárképzés egy lehetséges megközelítése. In: Tanárképzés és humánszolgáltatás. Tanulmányok a tanárképzés és a tanácsadóképzés köréből. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. Tanárképzés és humánszolgáltatás. Tanulmányok a tanárképzés és a tanácsadóképzés köréből. Társszerzők: Barkó E., Balla T., Jereb K., Kenderfi M., Rakaczkiné Tóth K. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 148 p. A pszichés terhelés és munkaközvetítés - A burn-out jelenség. Szerk.: Szilágyi K. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 124 p. Gondolatok a munkavállalási tanácsadó képzésről 2000-ben. Társszerző: Bereczky Cs., Csehné Papp I., Izsóné Szecsődi I., Jereb K., Kenderfi M., Tóth G., Völgyesy P., Szerk.: Szilágyi K. Gödöllő, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 111 p. A munkavállalási tanácsadóképzés helyzete és eredményei. In: Gondolatok a munkavállalási tanácsadó képzésről 2000-ben. Gödöllő, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. A pályaválasztás szerepe az életpálya-tervezés folyamatában. In: Pályaorientációs és munkaerőpiaci ismeretek. Kézikönyv pedagógusok és pályaválasztási szakemberek számára. Szolnok, p. 5

6 Tudományos cikkek A pályaválasztási döntés kialakulásának folyamata. Társszerző: Völgyesy P., Magyar Pszichológiai Szemle, sz p. Újabb adatok a Rosenzweig-féle picture frustration test hazai alkalmazásához. Társszerző: Váriné Szilágyi I. Magyar Pszichológiai Szemle, sz p. * Analiz proceszsza szocializácii v szel szkohozjajsztvennom inzsenernom i pedagogicseszkom obrazovanii Vengrii. Társszerző: Völgyesy P., = Szovremennaja Vüszsaja Skola. - Contemporary Higher Education p. The training of employment counselors in Hungary. Társszerzők: Ritoók Magda, Völgyesy P., In: Journal of Employment Counseling (Special Issue: Employment Counseling Training.) p. Information about the in-service training organized in career orientation and the role of class teachers. In: Programme panorama. Secondary vocational orientation component. Ed.: M. Fedor. M. Paróczay. Budapest, Ministry of Education, p. Possibilities of Becoming a Consultant in Hungary. In: Careers Guidance and Counselling. Budapest, The National Institute of Vocational Education p Lektorált magyar nyelvű folyóiratcikk Álom és valóság. Pályaválasztási Tanácsadás, sz p. Tantárgyi érdeklődés és pályaválasztás. Pályaválasztási Tanácsadás, sz p. Konzultáció-pályaválasztási alapfogalmak. Pályaválasztási Tanácsadás, sz. Pszichológiai módszerek a pályaválasztási szaktanácsadásban. Pályaválasztás, sz. Tesztek védelmében. Pályaválasztási Tanácsadás, sz p. Az orvosegyetemi hallgatók felvételi pszichológiai vizsgálata és az orvossá válás folyamatának néhány kérdése, Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények, sz p. 6

7 Az alkalmasság megítélésének lehetőségei a felsőoktatási felvételi eljárásban. Pályaválasztás, sz p. A hivatástudat kialakításának nevelési lehetőségei. Pályaválasztás, sz p. Személyiségvizsgálatok a pályaválasztási tanácsadás folyamatában. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, sz p. A személyiségvizsgálatok a pályaválasztási tanácsadás folyamatában - 2. rész. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, sz p. Személyiségvizsgálatok a pályaválasztási tanácsadás folyamatában - 3. rész. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, sz p. A tanácsadás funkcióinak fejlődése. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, sz p. Tapasztalatok az orientációs foglalkozásokról. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, sz p. * A felsőfokú tanulmányokra való előkészítés nehézségei a középfokú oktatásban. Pályaválasztás, XVI. évf. 3. sz p. Végzős főiskolai és egyetemi hallgatók értékválasztásának vizsgálati eredményei. = Pályaválasztás, XVI. 4. sz p. Beszámoló a Magyar Pszichológiai Társaság VI. országos tudományos konferenciájáról. In: Pályaválasztás. XV. évf. 2. sz június p. A pályaválasztási tanácsadás fejlődésének módszertani paradoxonjai. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, sz p. Pedagógiai kísérlet a mezőgazdasági szaktanárképzésben. Társszerzők: Fehér Gy., Völgyesy P. Felsőoktatási Szemle, sz p. A képességfejlődés folyamatának néhány jellemzője a középfokú mezőgazdasági szakképzésben. Társszerző: Völgyesy P. Szakképzési Szemle, XVII. évf. 4. sz p. Beszámoló a Magyar Pszichológiai Társaság VII. országos konferenciájáról. In: Pályaválasztás. XVIII. évf. 3. sz szeptember p. Kísérlet a szociális érettség vizsgálatára a felsőoktatásban. Pályaválasztás, XVIII. évf. 4. sz p. 7

8 Pedagógushallgatók motivációs és értékválasztásai. Pályaválasztás, XVIII. évf. 1. sz p. Néhány gondolat a tehetségről. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, XIX. évf. 1. sz p. Nevelési stílusok és a felsőoktatás - Szociális vizsgálatok a műszaki egyetemi hallgatók körében. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, XIX. évf. 4. sz p. A pályaszocializációs folyamat néhány jellemzője a felsőoktatásban. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, XIX. évf. 2. sz p. Beszámoló a Magyar Pszichológiai Társaság VII. Országos Tudományos Konferenciájáról. In: Pályaválasztás. XX. évf. 2. sz június p. Értékfeltáró foglalkozások a pedagóguspályán. Pályaválasztás, XX. évf. 4. sz p. Értelmiségi szerep - pályaszerep. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, XX. évf. 3. sz p. Pályakezdő mérnökök komplex vizsgálatának néhány eredménye. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Ergonómia. 4. sz p. A pedagógusi pályakép alakulása a mezőgazdasági szaktanárok körében. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Szakképzési Szemle. 2. sz p. Pedagógusnak készülni... Pályaválasztás, XX. évf. 1. sz p. Munkavállalási tanácsadó képzés Gödöllőn. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Magyar Felsőoktatás. 10. sz. 15. p. Munkavállalási tanácsadó képzés Gödöllőn. Második rész. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Magyar Felsőoktatás. 1. sz. 14. p. Pályaorientáció - NAT Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Új Katedra. 4. sz. 31. p. Munkavállalási tanácsadás szerepe és lehetőségei a munkanélküliség kezelésében. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Munkaügyi Szemle. 10. sz p. A munkavállalási tanácsadó képzés tapasztalatai. Budapest, Magyar Felsőoktatás. 9. sz p. Pályaorientációs foglalkozások tapasztalatai a szakképzésben. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Szakképzési Szemle. 3. sz p. A munkavállalási tanácsadás, egy új szakma kialakulása. Budapest, Kultúra és Közösség. 1. sz p. Pályaorientáció és karrierépítés. Budapest, Felnőttképzés. 1. sz p. 8

9 Egyetemi tankönyvek, egyetemi jegyzetek Neveléselmélet. Gödöllő, Gödöllői Agrártudományi Egyetem. 78 p. * Tanácsadási elméletek a munkavállalási tanácsadó szakos hallgatók számára. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Tanárképző Intézet. 88 p. Módszertani gyűjtemény munkavállalási tanácsadó szakosoknak. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 102 p. A tanácsadás módszerei I-II. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 152 p. Útmutató A tanácsadás módszerei c. jegyzet. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Tanárképző Intézet. 107 p. Útmutató strukturált csoportfoglalkozások vezetéséhez. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 51 p. A tanácsadó tanár módszertani lehetőségei az iskolában. Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. 138 p. Pszichológia személyügyi szakos hallgatók számára. Budapest, Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem. 232 p. Az együttműködési folyamathoz kapcsolódó alapismeretek. Budapest, Munkaügyi Minisztérium p. Pályakorrekció és munkatanácsadás. Budapest, Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógiai Tanszék - Magyar Szakképzési Társaság - Nemzeti Szakképzési Intézet. 87 p. A személyiség értékelésének lehetőségei a tanácsadási folyamatban. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 175 p. Számítógéppel támogatott orientáció. Pályaorientációs tanár szakirányú továbbképzés. Gödöllő, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. 127 p. Pszichológia személyügyi szakos hallgatók számára. Budapest, Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem. 143 p. Útmutató az értékfeltáró csoportfoglalkozások vezetéséhez. Gödöllő, Szent István Egyetem- gazdasági és Társadalomtudományi Kar. 36. p. 9

10 Társszerzővel Képességvizsgálati módszertani segédanyag. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 162 p. * Pályaorientáció. Társszerző: Völgyesy P. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. Népszerűsítő könyvek Hajlamok szerepe a pályaválasztásban. A pályaképek teszt számítógépes változata. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 141 p. (M)ilyen vagyok? - önismereti társasjáték, Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Ismerkedj a pályákkal! - társasjáték, Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Tovább tanulunk! - felsőoktatási kártyajáték, Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Népszerűsítő cikkek Pályaorientációs füzetek - Érdeklődés. Budapest, Országos Munkaügyi Központ. 16 p. Pályaorientációs füzetek - Képességek. Budapest, Országos Munkaügyi Központ. 20 p. Pályaorientációs füzetek - Milyen képességeim vannak? Budapest, Országos Munkaügyi Központ. 29 p. STOP A számítógéppel támogatott orientáció a pályák világában. Társszerző: Kovács L. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 25 p. Tanácsadás és gyermekvédelem. Gyermekvédelmi Hírmondó. III. évf sz p. A tanácsadás nehézségei a gyermekvédelemben. Gyermekvédelmi Hírmondó. VI. évf sz p. 10

11 Mágneses adathordozón vagy elektronikus formában közzétett mű) A nem pszichológus tanácsadók számára kidolgozott önértékelő eljárások, illetve információk számítógépes változata. Tájoló-Érdeklődés (1992) - 17 érdeklődési terület alapján 10 pályát ajánl a program Tájoló-Képességek (1992) - 7 képességhez kapcsolódó feladatok teljesítésének becslése alapján képességrangsort ajánl a program Munka Érdeklődés Kérdőív (1994) - 5 érdeklődéstípusba sorolás lehetőségét ajánlja a program 50 kérdés megválaszolása segítségével Érdeklődés2 (1994) - 10 érdeklődési területhez kapcsolódó 50 kérdés alapján érdeklődés-kombinációkat alakít a program, amelyhez pályákat választhat a tanácskérő Képességeim (1996) - 6 képességterülethez kapcsolódóan választási lehetőségek segítségével a jellemző képességeket választja ki a program Képességek-Pályák (1995) - 7 képességből alakított képesség-kombinációkhoz középfokú pályákat ajánl a program Tevékenységeim (1997) - ellentétpárok segítségével a munkamódra jellemző pályaterületeket ajánl a program Tevékenységeim-Pályák (1999) - ellentétpárok segítségével 21 pályaterülethez kapcsolódóan ajánl pályákat a program Merre tovább? (1999) - felsőfokon továbbtanulni kívánók számára pályaterületeket és pályákat ajánl a program Pályák világa (1997) középfokú pálya leírását tartalmazó programban tevékenységek, képességek és szakmacsoportok szerint lehet keresni Pályaképek (1999) pályatevékenységet bemutató kép választása alapján érdeklődés és hajlamkombinációkat mutat be a program Tájékozódó (2000) - 17 érdeklődési területhez 20 pályát ajánló program, amely tartalmazza a szükséges iskolai szinteket is Válasszunk pályát! - CD, tankönyvi engedélyszám: XXVIII/624/2000 (2000) - az érdeklődés és a képességprogramok mellett a CD tartalmazza még a Foglalkozási Kézikönyvet is, amely jelenleg nyomdai formában nem hozzáférhető Pályát választani jó - tankönyvi engedélyszám: 3692EKT/2002 (2002) - az érdeklődés és képesség megismerését egyszerűsített formában segítő program 9. osztályos tanulók számára Felkészülés az Európai Unióra. Budapest, Nemzeti Felnőttképzési Intézet - Kontakt Alapítvány, CD. Induljunk együtt! CD Budapest, Szent István Egyetem - Gazdaság és Társadalomtudományi Kar - Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 11

12 Szakképzettséget szeretnék! Budapest, CD Szent István Egyetem - Gazdaság és Társadalomtudományi Kar - Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Felsőoktatásba készülök! - CD, Budapest, Szent István Egyetem - Gazdaság és Társadalomtudományi Kar - Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Intézeti jelentések az értekezés témaköréből Az orvos. = 38 felsőfokú képesítést igénylő pálya. Budapest, Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet - Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. Képességvizsgálati módszerek gyakorlati felhasználásával kapcsolatos eljárások. In: A képességvizsgálati módszerek alkalmazása a felvételi eljárásban. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. Módszertani modell az orvosegyetemi felvételi eljárást kiegészítő pszichológiai alkalmasság-vizsgálatokhoz. In: Korszerű módszerek alkalmazása a felvételi eljárásban. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 33. p. Döntéselőkészítés pszichológiai és pedagógiai módszerekkel kollégiumban élő hátrányos helyzetű tanulóknál, különös tekintettel a felsőfokú továbbtanulásra. Társszerző: Völgyesy P., In: Tanulmányok a felsőoktatás köréből. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. Pszichológiai vizsgálatok néhány problémája az orvosegyetemi hallgatók kiválasztásában. In: Képességvizsgálati tapasztalatok. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. Döntéselőkészítés pszichológiai és pedagógiai módszerekkel kollégiumban élő hátrányos helyzetű tanulóknál - különös tekintettel a felsőfokú továbbtanulásra. Társszerző: Völgyesy P., In: Tanulmányok a felsőoktatás köréből Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. Tapasztalatok az orvosegyetemi felvételi eljárást kiegészítő pszichológiai vizsgálatokról. In: A felsőoktatásban végzett képességvizsgálatok tapasztalatai. Tanulmányok a felsőoktatás köréből. Szerk.: Völgyesy P., Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. 12

13 * Pályaidentifikáció folyamata a felsőfokú műszaki képzésben. In: Mérnöknek lenni? A felsőfokú műszaki pályák iránti érdeklődéscsökkenésében szerepet játszó okok és tényezők. Szerk.: Kiss E., Lengyel P-né. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet p. A pályaszocializáció folyamatának elemzése a felsőoktatásban végzett pszichológiai vizsgálatok eredményei alapján. In: Felsőoktatás kutatások Szerk.: Völgyesy P., Budapest, Oktatáskutató Intézet p. Módszertani modell az orvosegyetemi felvételi eljárást kiegészítő alkalmasságvizsgálatokhoz és a vizsgálatok tapasztalatai. In: A felsőoktatáshoz vezető út. Tanulmányok a hetvenes évek szakirodalmából. Szerk.: Barkó E., Budapest, Oktatáskutató Intézet p. Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása. In: A felsőoktatáshoz vezető út. Tanulmányok a hetvenes évek szakirodalmából. Szerk.: Barkó E., Budapest, Oktatáskutató Intézet p. A pályaválasztási döntéselőkészítés pszichológiai és pedagógiai lehetőségei. Társszerző: Völgyesy P., In: A felsőoktatáshoz vezető út. Tanulmányok a hetvenes évek szakirodalmából. Szerk.: Barkó E., Budapest, Oktatáskutató Intézet p. Felnőttképzés és szolgáltatás. In: Fókuszban a felnőttek tanulása. Szerk. Feketéné Szakos É. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi kar. Gödöllő, p. Intézeti jelentések a pszichológiai módszertani kutatások köréből A jogász. = 38 felsőfokú képesítést igénylő pálya. Budapest, Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet - Felsőoktatási Pedagógiai KutatóKözpont p. Bogen-Lipmann kalitka. = Tesztsorozat a Megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézetek részére. 30. sz. Budapest, Munkaügyi Minisztérium - Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. 21 p. IST teszt. Társszerző Molnár Péter. = Tesztsorozat a Megyei Pályaválasztó Tanácsadó Intézetek számára. 23. sz. Budapest, Munkaügyi Minisztérium - Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. 25. p. 13

14 Kérdőíves személyiségvizsgáló módszerek. Társszerző: Draskóczy M. Tesztsorozat a Megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézetek számára. 17. sz. Budapest, Munkaügyi Minisztérium - Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. 19. p. Munkapróba felhasználása pályaválasztási szaktanácsadásban. Tanulmányok a pályalélektan köréből. Budapest, Munkaügyi Minisztérium - Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet p. A felvételi eljárás korszerűsítésének problémája. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. A tanulók megismerésének módszerei. Pályaválasztási módszertani dolgozatok 4. Szombathely, Vas Megyei Pályaválasztási Intézet. 55 p. A gyakorlati oktatás fejlődése, feladata a felsőfokú agrárszakoktatásban. Társszerzők: Csíki L., Rendek L., Völgyesy P. Budapest MÉM Információs Központ. 66 p. Hivatásra nevelés a szakképző iskolában. Pályaválasztási módszertani dolgozatok. 7. Szombathely, Vas Megyei Pályaválasztási Intézet. 34 p. Pályaválasztás. Pályapedagógiai feladatok az általános iskolában. Elvek, módszerek, eszközök. Szerk.: Rákosi G-né. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet p. * A pályafejlődés vizsgálatának módszertani lehetőségei a felsőoktatásban. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Oktatáskutató Intézet. 110 p. A középfokú szakképzésben folyó pályalélektani és munkatani vizsgálatok néhány tapasztalata. Társszerzők: Farkasné Gelei J., Völgyesy P. Gödöllő, Agrárszakoktatási Intézet - Agrártudományi Egyetem. A középfokú szakképzés - Módszertani és tájékoztató füzet p. Az agrárfelsőoktatási intézmények helyzetelemzése. Környezeti feltételek, autonómia, egyetemi élet, légkör, intézményi szervezet. Társszerző: Fehér Gy. In: Mezőgazdasági felsőoktatási pedagógiai tanulmányok. Szerk.: Fehér Gy. Budapest, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Szakoktatási és Kutatási Főosztály p. Az oktatók és véleményük saját munkájukról a mezőgazdasági felsőszintű képzésben. Társszerző: Fehér György: In: Mezőgazdasági felsőfokú oktatási tanulmányok. Szerk.: Fehér György. Budapest, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Szakoktatási és Kutatási Főosztály p. 14

15 A felsőoktatás fejlesztési lehetőségei 2000-ig, különös tekintettel a felvételi eljárásra. In: A magyar felsőoktatás fejlesztése 2000-ig. Háttértanulmányok. Szerk. Barkó E. Budapest, Felsőoktatási Koordinációs Iroda p. Esélyek az irányítás és a szakmai szervezetek új típusú kapcsolatának alakulásában. In: Tanárképzésünk megújítása. Tanulmánykötet. A felsőoktatás fejlesztését szolgálókutatások. Szerk. S. Faragó M. Budapest, Felsőoktatási Koordinációs Iroda p. A pályaképek teszt alkalmazása a pszichológiai szaktanácsadásban. Társszerző: Makó F., In: Pszichológia és munkanélküliség. Tanulmányok a munkavállalási tanácsadáshoz kapcsolódó kutatások köréből. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. Pályakezdő fiatalokat segítő programok. In: Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek modell értékű programjai. Modell-tanulmányút Százötven szervezet kilenc tanulmányútja. Budapest, Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége p. Nemzetközi konferenciák kiadványai A többfokozatú és permanens tanácsadás lehetőségei a továbbtanulásban és a pályaválasztásban. In: A felvételi eljárás korszerűsítésének problémája. A Wroclawban május között megtartott lengyel-magyar szeminárium anyaga. Szerk.: Forintos Gy. és Völgyesy P., Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. Módszertani modell az orvosegyetemi felvételi eljárást kiegészítő pszichológiai alkalmasság-vizsgálatokhoz. In: Korszerű módszerek alkalmazása a felvételi eljárásban. Az Szeptemberében Sopronban tartott magyar-lengyel szeminárium anyaga. Szerk.: Völgyesy P., Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. * Pedagógussá válás pályaszocializációs jellemzői. Pedagógusképzés és iskolai innováció I. - Nemzetközi Konferencia. Pécs, szept p. Pécs, p. 15

16 Az EU-beli tanácsadás tartalmi és módszertani kérdései. VISION II. Az intézményrendszer helyzete és fejlesztése az agrárgazdaságban, az EU-csatlakozás tükrében. II. kötet. Gödöllő, Gödöllői Agrártudományi Egyetem p. Tanácsadóvá válás lehetőségei Magyarországon. Foglalkoztatási útmutató és tanácsadás. Budapest, Nemzeti Szakképzési Intézet p. A tanácsadás mint professzió a piacgazdaságban. In: VISION III. A kooperáció, a koordináció és az integráció szerepe és lehetőségei az agrár és vidéki gazdaságban. II. kötet. Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar p. A pályaorientációs tevékenység módszertani megújulása. Pályaorientáció - Új törekvések. Országos Módszertani Konferencia. Gödöllő, június p. Munka- pályatanácsadás jelene és jövője. Több ismeret, jobb jövő Gödöllő, november p. Magyar konferencia kiadványok Pályaválasztási döntéselőkészítés és befolyásolás lehetőségének követéses vizsgálata kollégiumi feltételek között élő munkás-paraszt származású középiskolai tanulók körében. Budapest, Magyar Pszichológiai Társaság, p. A fiatal szakemberek személyiségtulajdonságai a beilleszkedés tükrében. XXII. Georgikon Napok. Keszthely, p. * Kísérlet egy új felvételi modell kialakítására a Magyar Iparművészeti Főiskolán. Budapest, Magyar Pszichológiai Társaság X. Országos Tudományos Konferenciája p. Az önismeret fejlesztésének lehetőségei az iskolában és az iskolán kívül. Országos Pályaválasztási Konferencia. Szerk.: Gál J. Szombathely, ápr Vas Megyei Pedagógiai Intézet p. A pályaválasztás értelmezésének új útjai és lehetőségei. Országos Pályaválasztási Konferencia. Szerk.: Gál J. Szombathely, ápr Vas Megyei Pedagógiai Intézet p. 16

17 A tanácsadás, mint a hagyomány és az újra törekvés szintézise. In: A Magyar Pszichológiai Társaság XI. Országos Tudományos Nagygyűlése április 6-9. Előadás kivonatok p. Tanácsadás és humán szolgáltatás. Addiktológia és Konzultáció Konferencia. Budapest, Az alkotás pszichológiája. In: Az alkotó pedagógus és a kreatív gyermek. Óvodapedagógusok konferenciája. Kecskemét, július p. Az esztétikai érzelmek szerepe. Óvodapedagógusok konferenciája. Az Alkotó pedagógus és a kreatív gyermek. Kecskemét, június július p. A munka pályatanácsadásban alkalmazott csoportfoglalkozások tapasztalatai. XIII. Országos Pszichológiai Nagygyűlés. Pécs, p. Mesterség és hivatás. Óvodapedagógusok konferenciája. Hivatásunk-mesterségünk értékei. Kecskemét, június július p. Tájékoztató a pályaorientáció, osztályfőnöki tevékenység témában szervezett továbbképzésről. In: Programtükör. Középfokú szakmai orientáció komponens. Szerk.: Fedor M., Paróczayné Korányi M. Budapest, Oktatási Minisztérium, p. A pályára nevelés lehetőségei a szakképzésben. In: Tanulmányok és dokumentumok a Szent István Egyetem Tanárképző Intézetének történetéből. Az november 20-i emlékülés előadásai. Szerk.: Rakaczkiné Tóth K. Gödöllő, Szent István Egyetem p. Pályakezdő fiatalok lehetőségei, Esélyegyenlőség Szakmai Konferencia Budapest p. A hivatástudat alakulása az óvónői pályán. Óvodapedagógusok konferenciája. Kecskemét, p. Segítő rendszerek szerepe az esélyegyenlőségben. Munkahelyi esélyegyenlőség. Budapest, Szakmai konferencia p. Pályakezdő fiatalokat segítő programok. Modell tanulmányút Budapest Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége p. Pályakezdő diplomások helyzete a fővárosban. Budapest, május p. Pályaorientáció aktuális kérdései Magyarországon. Pályaív, Konferencia. Gyula, március p. Új utak a kompetencia alapú tanárképzésben. Eger, november (megjelenés alatt) Szándék és valóság a szakképzésben. Budapest, november 21. (megjelenés alatt) 17

18 Hivatkozási jegyzék Dr. Szilágyi Klára

19 Balázsné Csuha Mária - Estefánné Varga Magdolna - Koczka Ferenc - Forgó Sándor - Ludányi Ágnes (Szerk.): Pályaszocializációs kutatás az egri Tanárképző Főiskolán. Eger, p. Pályafejlődés vizsgálatának módszertani lehetőségei a felsőoktatásban. Társszerző: Völgyesy Pál. Budapest, Oktatáskutató Intézet p. A Super-féle munkaérték kérdőív. In.: Érték és munka. Szerk.: Szilágyi Klára. Budapest, Oktatáskutató Intézet p. A tanulmányaikat befejező főiskolai hallgatók értékválasztásának eredményei. In.: Érték és munka. Szerk.: Szilágyi Klára. Budapest, Oktatáskutató Intézet p. Balla Gábor Tamás: Rendszerváltozás és értékrendszerváltozás a magyar pedagógustársadalomban. In: Tanárképzés és humánszolgáltatás. Gödöllő, Tanárképző Intézet p. Érték és munka. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálatának tapasztalatai a felsőoktatásban. Budapest, Oktatáskutató Intézet. 329 p. Balla Gábor Tamás: A pedagógusok értékrendszere és közéleti viszonyulásainak vizsgálata. In: Úton az Európai Unió felé. Szerk.: Tóth Katalin, Barkó Endre. Gödöllő, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. 87. p. Értékválasztás, értékközvetítés a pedagóguspályán. Budapest, Oktatáskutató Intézet. 54. p. Barkó Endre: Kommunikatív didaktika. Budapest, Dinasztia Kiadó. 263 p. Érték és munka. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálatának tapasztalatai a felsőoktatásban. Budapest, Oktatáskutató Intézet. 329 p. Tanárképzés és humánszolgáltatás. Gödöllő, Tanárképző Intézet. 148 p. Barkó Endre: Információ és orientáció. Budapest, Szaktudás Kiadó Ház. 6., , 150. p. 19

20 A munka mint érték. Oktatáskutató Intézet, (Kutatási jelentés) Néhány gondolat a humán szolgáltatásról. In: Pszichológia és munkanélküliség. Szerk.: Szilágyi Klára. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. Pályaorientáció. Társszerző: Völgyesy Pál. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. Pszichológia. Társszerző: Völgyesy Pál. Budapest, OKKER Kiadó. 256 p. Munka- pályatanácsadás mint professzió. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft p. Barkó Endre: Értékrend és pedagógia. In: Úton az Európai Unió felé. Szerk.: Tóth Katalin, Barkó Endre. Gödöllő, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. 86. p. A pályák világa. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft p. Munka- pályatanácsadás mint professzió. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft p. Barkó Endre: Pályapedagógia. In: Szakképzés és életút. Szerk.: Rakaczkiné. Gödöllő, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. A pályák világa. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft p. Munka- pályatanácsadás mint professzió. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft p. Bánhidyné Szlovák Éva: A szakképzés rendszerének megújítása, a szakmai tanárképzéssel szembeni követelmények. Budapest, Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola - XIV. Jubileumi Tudományos Ülésszak III. Műszaki Képzés Pedagógiája Szekció p. A pedagógus személyiségfejlődés és annak befolyásolása. (Kutatási jelentés) Budapest, p. Értékfeltáró stratégiák kiscsoportos foglalkozásokhoz. Hagyomány és megújulás a felsőoktatás módszereiben. Budapest, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem p. 20

Publikációk, Konferenciák, Kutató Munkák, Ösztöndíjak

Publikációk, Konferenciák, Kutató Munkák, Ösztöndíjak Publikációk, Konferenciák, Kutató Munkák, Ösztöndíjak Könyvek, könyvfejezetek Gyermekek az iskolában (társszerzők Czövek Andrea, Kolozsvári Csaba) In.: Életképek az iskolapszichológia gyakorlatából, szerk.

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat Időtartam 2014.01.01.- Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév András Katalin Telefonszámok Mobil: 20/946-0101 E-mail(ek) foigazgatohelyettes2szentagota@gmail.com posanekata@gmail.com Állampolgárság Magyar Születési

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA Tudományos tevékenységek Eddigi oktatói tevékenység I. Nem felsőoktatási intézményben oktatott tárgyak 1. 1997-1999: Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Bevezetés

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

A Tájoló pályaorientációs program romániai adaptációja

A Tájoló pályaorientációs program romániai adaptációja Fazakas Ida A Tájoló pályaorientációs program romániai adaptációja A Tájoló orientáló program, amelyet adaptáltunk, három részből áll: Érdeklődés, Képesség, Pályák világa (középfokú pályaleírások). A program

Részletesebben

Iskolai tantárgyak és pályaismeret

Iskolai tantárgyak és pályaismeret Iskolai tantárgyak és pályaismeret Fazakas Ida Eszterházy Károly Főiskola, Eger fazakasida@ektf.hu Az iskolai pályaorientációs folyamatot vizsgálva megfogalmazhatjuk, hogy a 8. évfolyam utáni iskola/pályaválasztás

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Curriculum vitae. Tanulmányok, végzettségek

Curriculum vitae. Tanulmányok, végzettségek Név: Baló András Kálmán Születési hely, idő: Kaposvár, 1953. május 3. Cím: 1077 Budapest, Dohány u. 28. Telefon: 06-30-855-3227, 352-8471 Curriculum vitae Tanulmányok, végzettségek Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név BÁTKY EDIT ERZSÉBET Cím 1161 MAGYARORSZÁG BUDAPEST CSÖMÖRI ÚT 55 Telefon +36 30 747 9536 Fax +36 1 260 7260 E-mail, honlap edit@ditte.hu, Állampolgársága MAGYAR Születési

Részletesebben

1999. KLTE Bölcsészettudományi Kar, pszichológia szak oklevél minősítése: kiváló, 3590/1999

1999. KLTE Bölcsészettudományi Kar, pszichológia szak oklevél minősítése: kiváló, 3590/1999 Önéletrajz Név: Dr. Kolosai Nedda Születési hely: Budapest Születési idő: 1970. június 15. Tanulmányok: 2008-2012. ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi kutatások oktatási program,

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.)

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) A pályaorientáció rendszere Magyarországon A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) Kustán Péter képzésfejlesztési referens Képzésfejlesztési és

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1. Vezetéknév: Lőwy-Korponay. 2. Keresztnév: Bereniké. 3. Születési idő: 1973. 4. Nemzetiség: magyar. 5. Tanulmány ok:

ÖNÉLETRAJZ. 1. Vezetéknév: Lőwy-Korponay. 2. Keresztnév: Bereniké. 3. Születési idő: 1973. 4. Nemzetiség: magyar. 5. Tanulmány ok: ÖNÉLETRAJZ 1. Vezetéknév: Lőwy-Korponay 2. Keresztnév: Bereniké 3. Születési idő: 1973 4. Nemzetiség: magyar 5. Tanulmány ok: Intézmény Dátum Diploma Eötvös Lóránd Tudományegyetem. Eötvös Lóránd Tudományegyetem.

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly

Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly Pályaválasztás, pályaorientáció, pályaismeret a középfokú oktatásban Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly A továbbképzés célja A NAT 2007 kulcskompetenciáira és kiemelt fejlesztési

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak Önéletrajz Név: Rózsáné Czigány Enikő Születési hely: Budapest Születési idő: 1953. szeptember 19. Tanulmányok: (fordított időrendi sorrendben) fénykép helye Tanulmányok 1998-2001 Végzettség / képesítés

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

ÚJDONSÁGOK A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN ÚJDONSÁGOK A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2014. augusztus 26. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szerepe Fejlesztési

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi oktatás pedagógiája Tanácsadás és pályaválasztás

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek

Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000 Szolnok, Rákóczi út 45. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV 1 S.sz. Pedagógus neve, munkaköre, lakcíme végzettsége Továbbképzést biztosító intézmény

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

3.8. Munka- és Szervezetpszichológia Szakmai Protokollja Munkaerő-piaci Szolgáltatások

3.8. Munka- és Szervezetpszichológia Szakmai Protokollja Munkaerő-piaci Szolgáltatások Harkányi Adrienn: Foglalkoztatási Hivatal Módszertani Iroda Kaszás Judit: Foglalkoztatási Hivatal Módszertani Iroda 3.8. Munka- és Szervezetpszichológia Szakmai Protokollja Munkaerő-piaci Szolgáltatások

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20.

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735. Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar

Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735. Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Dr. Taskó Tünde Anna Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735 taskot@ektf.hu Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben

Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben Emőkey András egyetemi docens mb. intézetigazgató emokey.andras@gtk.szie.hu Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet Az előadás vázlata

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából A Könyvtár hírei 1. Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. 2. Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

A köznevelés-fejlesztés fő irányai

A köznevelés-fejlesztés fő irányai Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A köznevelés-fejlesztés fő irányai Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. Hatékonyság,

Részletesebben

DR. SZABÓ SZILVIA PHD

DR. SZABÓ SZILVIA PHD DR. SZABÓ SZILVIA PHD FŐISKOLAI DOCENS, A ZSKF KARRIER ÉS ALUMNI CENTRUM VEZETŐJE KUTATÁSI TERÜLETEK: DISSZERTÁCIÓMAT A VEZETŐI KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI ÉS LEHETŐSÉGEI EGYES RENDVÉDELMI SZERVEK

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Információs és Tájékoztatási Osztály

FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Információs és Tájékoztatási Osztály FELVÉTELI, avagy hogyan jelentkezzünk sikeresen középiskolába 2014/2015 Törvényi változások 2012. szeptember 1. Törvény a nemzeti köznevelésről Törvény a szakképzésről Törvény a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A pályaorientáció elmélete és gyakorlata a hazai köznevelési intézményekben, a pedagógusok szerepe a pályaorientációs tevékenységben

A pályaorientáció elmélete és gyakorlata a hazai köznevelési intézményekben, a pedagógusok szerepe a pályaorientációs tevékenységben A pályaorientáció elmélete és gyakorlata a hazai köznevelési intézményekben, a pedagógusok szerepe a pályaorientációs tevékenységben Hegyi-Halmos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet,

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED PÁLYAVÁLASZTÁSI NAPOK 2013. Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori

Részletesebben

Bemutatkozunk. A projekt konzorciumban valósul meg, melynek tagjai és a projektbe bevont intézményei: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Bemutatkozunk. A projekt konzorciumban valósul meg, melynek tagjai és a projektbe bevont intézményei: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Bemutatkozunk Kecskemét városa 2004. szeptemberben nyújtotta be pályázatát a Humánerőforrásfejlesztési Operatív Programra (HEFOP) a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozására és infrastrukturális

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

I. Képzési szerkezet. II. KJF Nyelvvizsga Központ

I. Képzési szerkezet. II. KJF Nyelvvizsga Központ Kodolányi János Főiskola képzési szerkezete, az egyes képzési szintekhez tartozó képzések megnevezése és azok hivatalos engedélyezési (akkreditációs) adatai I. Képzési szerkezet 1. Felsőfokú szakképzések

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program Szakmai önéletrajz Dr. Várnai Andrásné, Windt Zsuzsanna Születési dátum: 1948. február 25. Végzettség, szakképzettség: 1997-1999 Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szak közoktatási vezető 1968-1973

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben