Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára"

Átírás

1 Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007

2 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció szakközépiskolai tanárok számára. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 54 p. A pályák világa. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 245 p. Az egyéni tanácsadás. Módszertani kézikönyv a munkavállalási, munka-, pályatanácsadók számára. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 265 p. Tanári Kézikönyv a Pályát választok munkafüzethez. Budapest, Calibra. 31 p. Munka- pályatanácsadás mint professzió. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 287 p. Pályaorientáció. Általános iskolák 9. osztálya számára. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 107 p. Pályaorientáció - Módszertani kézikönyv csoportvezetők számára. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 198 p. Munka- pályatanácsadás mint professzió. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 326 p. (Második bővített kiadás) Keressünk együtt pályát. Pályaorientáció. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 133 p. A fiatalok és felnőttek pályaorientációs és karrierépítési készségeinek szintje, fejlesztésének lehetőségei. Budapest, Nemzeti Felnőttképzési Intézet. 117 p. * Az orvossá válás folyamatának pszichológiai elemzése, különös tekintettel a pályaalkalmasság szempontjaira. Kandidátusi értekezés, Budapest, után készült publikációk. 202 p. 2

3 Társszerzővel A pályaválasztási döntés előkészítés pszichológiai és pedagógiai lehetőségei. Társszerző: Völgyesy P., Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 163 p. Munkahelyválasztás előtt. Utolsó éves egyetemi hallgatók szociológiai és pszichológiai vizsgálata. Társszerzők: Déri M-né, Szabóné Dér I., Völgyesy P. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 160 p. * Orientáció. Önismeret - pályaismeret gimnáziumi tanulók számára. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet. Értelmiségivé válás a mezőgazdasági felsőoktatásban. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Agroinform. 177 p. Pályakezdő diplomások munkahelyi beválása. Nemzetközi kutatás magyar zárótanulmánya. Társszerzők: Déri M-né, Szabóné Dér I., Völgyesy P. Budapest, Oktatáskutató Intézet. 142 p. Önismeret, pályaismeret, orientáció középiskolai tanulók számára. Társszerzők: Csonka Annamária, Tóth Tibor, Újszászi Jánosné. Budapest, Tankönyvkiadó. 173 p. Pályát választok! Munkafüzet általános iskolai tanulók számára. Társszerzők: Barkó E., Gál J., Völgyesy P. Budapest, Calibra. 70 p. Pszichológia. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, OKKER Kiadó. 255 p. Merre tovább? Társszerző: Völgyesy P. Budapest, OKKER Kiadó. 60 p. Pedagógiai ismeretek. Társszerző: Völgyesy P. Mestergazda könyvek. Budapest, Magyar Agrárkamara - Mezőgazdaság Szaktudás Kiadó. 76 p. Pályaorientáció Tanári kézikönyv. Budapest, Nemzeti Szakképzési Intézet. 93 p. Új módszerek a felnőttképzésben. Szerk.: Suhajda Cs. J. Budapest, Kontakt Alapítvány. 122 p. Pályapedagógia. Társszerző: Völgyesy P., Budapest, Szaktudás Kiadó Ház Rt. 57 p. Könyvfejezet Az önismeret elemzése éves tanulók pályaválasztási elképzeléseiben. Munkára és pályára nevelés. Szerk.: Ritoók P-né. Budapest, Tankönyvkiadó p. 3

4 * Pályakorrekciós tanácsadás elmélete és módszertana. Társszerző: Kiss E., Völgyesy P. In: Országos Pedagógiai Intézet. Dokumentumok I-II. köt. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet. 70 p p. Érték és munka. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálatának tapasztalatai a felsőoktatásban. Társszerzők: Benson K., Dancs I., Rókusfalvy P., Rudas T., Schüttler T., Budapest, Oktatáskutató Intézet. 329 p. A felsőoktatási intézmények első éves hallgatóinak értékválasztása. In: Érték és munka. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálatának tapasztalatai a felsőoktatásban. Budapest, Oktatáskutató Intézet p. A tanulmányaikat befejező főiskolai hallgatók értékválasztásának eredményei. In: Érték és munka. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálatának tapasztalatai a felsőoktatásban. Budapest, Oktatáskutató Intézet p. A Super-féle munkaérték kérdőív. In: Érték és munka. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálatának tapasztalatai a felsőoktatásban. Budapest, Oktatáskutató Intézet p. Pszichológia és felsőoktatás. Képzéskorszerűsítési módszertani füzetek. 6. Szerk.: Hegedüs T. András. Budapest, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem. 95 p. Értékválasztás, értékközvetítés a pedagóguspályán. (Tanulmányok a felsőoktatásba történő bejutás témaköréből. Műhelytanulmányok.) Szerk. Barkó E. Budapest, Oktatáskutató Intézet. 53 p. Pszichológia és munkanélküliség. Tanulmányok a munkavállaláshoz kapcsolódó kutatások köréből. Társszerzők: Bíró Sz., Csehné Papp I., Harkányi A., Kren R., Makó F., Mudrák I., Rési T., Völgyesy P. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 158 p. Értékvizsgálatok eredményeinek elemzése az értékfeltáró stratégiák kialakításával összefüggésben. In: Pszichológia és munkanélküliség. Tanulmányok a munkavállalási tanácsadáshoz kapcsolódó kutatások köréből. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. A képességek megítélése önértékelés segítségével. In: Pszichológia és munkanélküliség. Tanulmányok a munkavállalási tanácsadáshoz kapcsolódó kutatások köréből. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. 4

5 A munkanélküliségre vonatkozó attitűdvizsgálatok eredményei. In: Pszichológia és munkanélküliség. Tanulmányok a munkavállalási tanácsadáshoz kapcsolódó kutatások köréből. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. Néhány gondolat a humán szolgáltatásról. In: Pszichológia és munkanélküliség. Tanulmányok a munkavállalási tanácsadáshoz kapcsolódó kutatások köréből. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Tanárképző Intézet p. Számítógéppel támogatott pszichológiai-diagnosztikai rendszerek. Társszerző: Makó Ferenc. In: Pszichológia és munkanélküliség. Tanulmányok a munkavállalási tanácsadáshoz kapcsolódó kutatások köréből. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. Tájoló. Számítógéppel támogatott pályaorientáció. In: Pszichológia és munkanélküliség. Tanulmányok a munkavállalási tanácsadáshoz kapcsolódó kutatások köréből. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalom-tudományi Kar Tanárképző Intézet p. Pályaorientációs tanárképzés egy lehetséges megközelítése. In: Tanárképzés és humánszolgáltatás. Tanulmányok a tanárképzés és a tanácsadóképzés köréből. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. Tanárképzés és humánszolgáltatás. Tanulmányok a tanárképzés és a tanácsadóképzés köréből. Társszerzők: Barkó E., Balla T., Jereb K., Kenderfi M., Rakaczkiné Tóth K. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 148 p. A pszichés terhelés és munkaközvetítés - A burn-out jelenség. Szerk.: Szilágyi K. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 124 p. Gondolatok a munkavállalási tanácsadó képzésről 2000-ben. Társszerző: Bereczky Cs., Csehné Papp I., Izsóné Szecsődi I., Jereb K., Kenderfi M., Tóth G., Völgyesy P., Szerk.: Szilágyi K. Gödöllő, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 111 p. A munkavállalási tanácsadóképzés helyzete és eredményei. In: Gondolatok a munkavállalási tanácsadó képzésről 2000-ben. Gödöllő, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. A pályaválasztás szerepe az életpálya-tervezés folyamatában. In: Pályaorientációs és munkaerőpiaci ismeretek. Kézikönyv pedagógusok és pályaválasztási szakemberek számára. Szolnok, p. 5

6 Tudományos cikkek A pályaválasztási döntés kialakulásának folyamata. Társszerző: Völgyesy P., Magyar Pszichológiai Szemle, sz p. Újabb adatok a Rosenzweig-féle picture frustration test hazai alkalmazásához. Társszerző: Váriné Szilágyi I. Magyar Pszichológiai Szemle, sz p. * Analiz proceszsza szocializácii v szel szkohozjajsztvennom inzsenernom i pedagogicseszkom obrazovanii Vengrii. Társszerző: Völgyesy P., = Szovremennaja Vüszsaja Skola. - Contemporary Higher Education p. The training of employment counselors in Hungary. Társszerzők: Ritoók Magda, Völgyesy P., In: Journal of Employment Counseling (Special Issue: Employment Counseling Training.) p. Information about the in-service training organized in career orientation and the role of class teachers. In: Programme panorama. Secondary vocational orientation component. Ed.: M. Fedor. M. Paróczay. Budapest, Ministry of Education, p. Possibilities of Becoming a Consultant in Hungary. In: Careers Guidance and Counselling. Budapest, The National Institute of Vocational Education p Lektorált magyar nyelvű folyóiratcikk Álom és valóság. Pályaválasztási Tanácsadás, sz p. Tantárgyi érdeklődés és pályaválasztás. Pályaválasztási Tanácsadás, sz p. Konzultáció-pályaválasztási alapfogalmak. Pályaválasztási Tanácsadás, sz. Pszichológiai módszerek a pályaválasztási szaktanácsadásban. Pályaválasztás, sz. Tesztek védelmében. Pályaválasztási Tanácsadás, sz p. Az orvosegyetemi hallgatók felvételi pszichológiai vizsgálata és az orvossá válás folyamatának néhány kérdése, Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények, sz p. 6

7 Az alkalmasság megítélésének lehetőségei a felsőoktatási felvételi eljárásban. Pályaválasztás, sz p. A hivatástudat kialakításának nevelési lehetőségei. Pályaválasztás, sz p. Személyiségvizsgálatok a pályaválasztási tanácsadás folyamatában. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, sz p. A személyiségvizsgálatok a pályaválasztási tanácsadás folyamatában - 2. rész. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, sz p. Személyiségvizsgálatok a pályaválasztási tanácsadás folyamatában - 3. rész. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, sz p. A tanácsadás funkcióinak fejlődése. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, sz p. Tapasztalatok az orientációs foglalkozásokról. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, sz p. * A felsőfokú tanulmányokra való előkészítés nehézségei a középfokú oktatásban. Pályaválasztás, XVI. évf. 3. sz p. Végzős főiskolai és egyetemi hallgatók értékválasztásának vizsgálati eredményei. = Pályaválasztás, XVI. 4. sz p. Beszámoló a Magyar Pszichológiai Társaság VI. országos tudományos konferenciájáról. In: Pályaválasztás. XV. évf. 2. sz június p. A pályaválasztási tanácsadás fejlődésének módszertani paradoxonjai. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, sz p. Pedagógiai kísérlet a mezőgazdasági szaktanárképzésben. Társszerzők: Fehér Gy., Völgyesy P. Felsőoktatási Szemle, sz p. A képességfejlődés folyamatának néhány jellemzője a középfokú mezőgazdasági szakképzésben. Társszerző: Völgyesy P. Szakképzési Szemle, XVII. évf. 4. sz p. Beszámoló a Magyar Pszichológiai Társaság VII. országos konferenciájáról. In: Pályaválasztás. XVIII. évf. 3. sz szeptember p. Kísérlet a szociális érettség vizsgálatára a felsőoktatásban. Pályaválasztás, XVIII. évf. 4. sz p. 7

8 Pedagógushallgatók motivációs és értékválasztásai. Pályaválasztás, XVIII. évf. 1. sz p. Néhány gondolat a tehetségről. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, XIX. évf. 1. sz p. Nevelési stílusok és a felsőoktatás - Szociális vizsgálatok a műszaki egyetemi hallgatók körében. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, XIX. évf. 4. sz p. A pályaszocializációs folyamat néhány jellemzője a felsőoktatásban. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, XIX. évf. 2. sz p. Beszámoló a Magyar Pszichológiai Társaság VII. Országos Tudományos Konferenciájáról. In: Pályaválasztás. XX. évf. 2. sz június p. Értékfeltáró foglalkozások a pedagóguspályán. Pályaválasztás, XX. évf. 4. sz p. Értelmiségi szerep - pályaszerep. Társszerző: Völgyesy P. Pályaválasztás, XX. évf. 3. sz p. Pályakezdő mérnökök komplex vizsgálatának néhány eredménye. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Ergonómia. 4. sz p. A pedagógusi pályakép alakulása a mezőgazdasági szaktanárok körében. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Szakképzési Szemle. 2. sz p. Pedagógusnak készülni... Pályaválasztás, XX. évf. 1. sz p. Munkavállalási tanácsadó képzés Gödöllőn. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Magyar Felsőoktatás. 10. sz. 15. p. Munkavállalási tanácsadó képzés Gödöllőn. Második rész. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Magyar Felsőoktatás. 1. sz. 14. p. Pályaorientáció - NAT Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Új Katedra. 4. sz. 31. p. Munkavállalási tanácsadás szerepe és lehetőségei a munkanélküliség kezelésében. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Munkaügyi Szemle. 10. sz p. A munkavállalási tanácsadó képzés tapasztalatai. Budapest, Magyar Felsőoktatás. 9. sz p. Pályaorientációs foglalkozások tapasztalatai a szakképzésben. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Szakképzési Szemle. 3. sz p. A munkavállalási tanácsadás, egy új szakma kialakulása. Budapest, Kultúra és Közösség. 1. sz p. Pályaorientáció és karrierépítés. Budapest, Felnőttképzés. 1. sz p. 8

9 Egyetemi tankönyvek, egyetemi jegyzetek Neveléselmélet. Gödöllő, Gödöllői Agrártudományi Egyetem. 78 p. * Tanácsadási elméletek a munkavállalási tanácsadó szakos hallgatók számára. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Tanárképző Intézet. 88 p. Módszertani gyűjtemény munkavállalási tanácsadó szakosoknak. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 102 p. A tanácsadás módszerei I-II. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 152 p. Útmutató A tanácsadás módszerei c. jegyzet. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Tanárképző Intézet. 107 p. Útmutató strukturált csoportfoglalkozások vezetéséhez. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 51 p. A tanácsadó tanár módszertani lehetőségei az iskolában. Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. 138 p. Pszichológia személyügyi szakos hallgatók számára. Budapest, Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem. 232 p. Az együttműködési folyamathoz kapcsolódó alapismeretek. Budapest, Munkaügyi Minisztérium p. Pályakorrekció és munkatanácsadás. Budapest, Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógiai Tanszék - Magyar Szakképzési Társaság - Nemzeti Szakképzési Intézet. 87 p. A személyiség értékelésének lehetőségei a tanácsadási folyamatban. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. 175 p. Számítógéppel támogatott orientáció. Pályaorientációs tanár szakirányú továbbképzés. Gödöllő, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. 127 p. Pszichológia személyügyi szakos hallgatók számára. Budapest, Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem. 143 p. Útmutató az értékfeltáró csoportfoglalkozások vezetéséhez. Gödöllő, Szent István Egyetem- gazdasági és Társadalomtudományi Kar. 36. p. 9

10 Társszerzővel Képességvizsgálati módszertani segédanyag. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 162 p. * Pályaorientáció. Társszerző: Völgyesy P. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. Népszerűsítő könyvek Hajlamok szerepe a pályaválasztásban. A pályaképek teszt számítógépes változata. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 141 p. (M)ilyen vagyok? - önismereti társasjáték, Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Ismerkedj a pályákkal! - társasjáték, Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Tovább tanulunk! - felsőoktatási kártyajáték, Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Népszerűsítő cikkek Pályaorientációs füzetek - Érdeklődés. Budapest, Országos Munkaügyi Központ. 16 p. Pályaorientációs füzetek - Képességek. Budapest, Országos Munkaügyi Központ. 20 p. Pályaorientációs füzetek - Milyen képességeim vannak? Budapest, Országos Munkaügyi Központ. 29 p. STOP A számítógéppel támogatott orientáció a pályák világában. Társszerző: Kovács L. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 25 p. Tanácsadás és gyermekvédelem. Gyermekvédelmi Hírmondó. III. évf sz p. A tanácsadás nehézségei a gyermekvédelemben. Gyermekvédelmi Hírmondó. VI. évf sz p. 10

11 Mágneses adathordozón vagy elektronikus formában közzétett mű) A nem pszichológus tanácsadók számára kidolgozott önértékelő eljárások, illetve információk számítógépes változata. Tájoló-Érdeklődés (1992) - 17 érdeklődési terület alapján 10 pályát ajánl a program Tájoló-Képességek (1992) - 7 képességhez kapcsolódó feladatok teljesítésének becslése alapján képességrangsort ajánl a program Munka Érdeklődés Kérdőív (1994) - 5 érdeklődéstípusba sorolás lehetőségét ajánlja a program 50 kérdés megválaszolása segítségével Érdeklődés2 (1994) - 10 érdeklődési területhez kapcsolódó 50 kérdés alapján érdeklődés-kombinációkat alakít a program, amelyhez pályákat választhat a tanácskérő Képességeim (1996) - 6 képességterülethez kapcsolódóan választási lehetőségek segítségével a jellemző képességeket választja ki a program Képességek-Pályák (1995) - 7 képességből alakított képesség-kombinációkhoz középfokú pályákat ajánl a program Tevékenységeim (1997) - ellentétpárok segítségével a munkamódra jellemző pályaterületeket ajánl a program Tevékenységeim-Pályák (1999) - ellentétpárok segítségével 21 pályaterülethez kapcsolódóan ajánl pályákat a program Merre tovább? (1999) - felsőfokon továbbtanulni kívánók számára pályaterületeket és pályákat ajánl a program Pályák világa (1997) középfokú pálya leírását tartalmazó programban tevékenységek, képességek és szakmacsoportok szerint lehet keresni Pályaképek (1999) pályatevékenységet bemutató kép választása alapján érdeklődés és hajlamkombinációkat mutat be a program Tájékozódó (2000) - 17 érdeklődési területhez 20 pályát ajánló program, amely tartalmazza a szükséges iskolai szinteket is Válasszunk pályát! - CD, tankönyvi engedélyszám: XXVIII/624/2000 (2000) - az érdeklődés és a képességprogramok mellett a CD tartalmazza még a Foglalkozási Kézikönyvet is, amely jelenleg nyomdai formában nem hozzáférhető Pályát választani jó - tankönyvi engedélyszám: 3692EKT/2002 (2002) - az érdeklődés és képesség megismerését egyszerűsített formában segítő program 9. osztályos tanulók számára Felkészülés az Európai Unióra. Budapest, Nemzeti Felnőttképzési Intézet - Kontakt Alapítvány, CD. Induljunk együtt! CD Budapest, Szent István Egyetem - Gazdaság és Társadalomtudományi Kar - Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. 11

12 Szakképzettséget szeretnék! Budapest, CD Szent István Egyetem - Gazdaság és Társadalomtudományi Kar - Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Felsőoktatásba készülök! - CD, Budapest, Szent István Egyetem - Gazdaság és Társadalomtudományi Kar - Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Intézeti jelentések az értekezés témaköréből Az orvos. = 38 felsőfokú képesítést igénylő pálya. Budapest, Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet - Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. Képességvizsgálati módszerek gyakorlati felhasználásával kapcsolatos eljárások. In: A képességvizsgálati módszerek alkalmazása a felvételi eljárásban. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. Módszertani modell az orvosegyetemi felvételi eljárást kiegészítő pszichológiai alkalmasság-vizsgálatokhoz. In: Korszerű módszerek alkalmazása a felvételi eljárásban. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 33. p. Döntéselőkészítés pszichológiai és pedagógiai módszerekkel kollégiumban élő hátrányos helyzetű tanulóknál, különös tekintettel a felsőfokú továbbtanulásra. Társszerző: Völgyesy P., In: Tanulmányok a felsőoktatás köréből. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. Pszichológiai vizsgálatok néhány problémája az orvosegyetemi hallgatók kiválasztásában. In: Képességvizsgálati tapasztalatok. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. Döntéselőkészítés pszichológiai és pedagógiai módszerekkel kollégiumban élő hátrányos helyzetű tanulóknál - különös tekintettel a felsőfokú továbbtanulásra. Társszerző: Völgyesy P., In: Tanulmányok a felsőoktatás köréből Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. Tapasztalatok az orvosegyetemi felvételi eljárást kiegészítő pszichológiai vizsgálatokról. In: A felsőoktatásban végzett képességvizsgálatok tapasztalatai. Tanulmányok a felsőoktatás köréből. Szerk.: Völgyesy P., Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. 12

13 * Pályaidentifikáció folyamata a felsőfokú műszaki képzésben. In: Mérnöknek lenni? A felsőfokú műszaki pályák iránti érdeklődéscsökkenésében szerepet játszó okok és tényezők. Szerk.: Kiss E., Lengyel P-né. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet p. A pályaszocializáció folyamatának elemzése a felsőoktatásban végzett pszichológiai vizsgálatok eredményei alapján. In: Felsőoktatás kutatások Szerk.: Völgyesy P., Budapest, Oktatáskutató Intézet p. Módszertani modell az orvosegyetemi felvételi eljárást kiegészítő alkalmasságvizsgálatokhoz és a vizsgálatok tapasztalatai. In: A felsőoktatáshoz vezető út. Tanulmányok a hetvenes évek szakirodalmából. Szerk.: Barkó E., Budapest, Oktatáskutató Intézet p. Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása. In: A felsőoktatáshoz vezető út. Tanulmányok a hetvenes évek szakirodalmából. Szerk.: Barkó E., Budapest, Oktatáskutató Intézet p. A pályaválasztási döntéselőkészítés pszichológiai és pedagógiai lehetőségei. Társszerző: Völgyesy P., In: A felsőoktatáshoz vezető út. Tanulmányok a hetvenes évek szakirodalmából. Szerk.: Barkó E., Budapest, Oktatáskutató Intézet p. Felnőttképzés és szolgáltatás. In: Fókuszban a felnőttek tanulása. Szerk. Feketéné Szakos É. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi kar. Gödöllő, p. Intézeti jelentések a pszichológiai módszertani kutatások köréből A jogász. = 38 felsőfokú képesítést igénylő pálya. Budapest, Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet - Felsőoktatási Pedagógiai KutatóKözpont p. Bogen-Lipmann kalitka. = Tesztsorozat a Megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézetek részére. 30. sz. Budapest, Munkaügyi Minisztérium - Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. 21 p. IST teszt. Társszerző Molnár Péter. = Tesztsorozat a Megyei Pályaválasztó Tanácsadó Intézetek számára. 23. sz. Budapest, Munkaügyi Minisztérium - Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. 25. p. 13

14 Kérdőíves személyiségvizsgáló módszerek. Társszerző: Draskóczy M. Tesztsorozat a Megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézetek számára. 17. sz. Budapest, Munkaügyi Minisztérium - Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. 19. p. Munkapróba felhasználása pályaválasztási szaktanácsadásban. Tanulmányok a pályalélektan köréből. Budapest, Munkaügyi Minisztérium - Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet p. A felvételi eljárás korszerűsítésének problémája. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. A tanulók megismerésének módszerei. Pályaválasztási módszertani dolgozatok 4. Szombathely, Vas Megyei Pályaválasztási Intézet. 55 p. A gyakorlati oktatás fejlődése, feladata a felsőfokú agrárszakoktatásban. Társszerzők: Csíki L., Rendek L., Völgyesy P. Budapest MÉM Információs Központ. 66 p. Hivatásra nevelés a szakképző iskolában. Pályaválasztási módszertani dolgozatok. 7. Szombathely, Vas Megyei Pályaválasztási Intézet. 34 p. Pályaválasztás. Pályapedagógiai feladatok az általános iskolában. Elvek, módszerek, eszközök. Szerk.: Rákosi G-né. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet p. * A pályafejlődés vizsgálatának módszertani lehetőségei a felsőoktatásban. Társszerző: Völgyesy P. Budapest, Oktatáskutató Intézet. 110 p. A középfokú szakképzésben folyó pályalélektani és munkatani vizsgálatok néhány tapasztalata. Társszerzők: Farkasné Gelei J., Völgyesy P. Gödöllő, Agrárszakoktatási Intézet - Agrártudományi Egyetem. A középfokú szakképzés - Módszertani és tájékoztató füzet p. Az agrárfelsőoktatási intézmények helyzetelemzése. Környezeti feltételek, autonómia, egyetemi élet, légkör, intézményi szervezet. Társszerző: Fehér Gy. In: Mezőgazdasági felsőoktatási pedagógiai tanulmányok. Szerk.: Fehér Gy. Budapest, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Szakoktatási és Kutatási Főosztály p. Az oktatók és véleményük saját munkájukról a mezőgazdasági felsőszintű képzésben. Társszerző: Fehér György: In: Mezőgazdasági felsőfokú oktatási tanulmányok. Szerk.: Fehér György. Budapest, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Szakoktatási és Kutatási Főosztály p. 14

15 A felsőoktatás fejlesztési lehetőségei 2000-ig, különös tekintettel a felvételi eljárásra. In: A magyar felsőoktatás fejlesztése 2000-ig. Háttértanulmányok. Szerk. Barkó E. Budapest, Felsőoktatási Koordinációs Iroda p. Esélyek az irányítás és a szakmai szervezetek új típusú kapcsolatának alakulásában. In: Tanárképzésünk megújítása. Tanulmánykötet. A felsőoktatás fejlesztését szolgálókutatások. Szerk. S. Faragó M. Budapest, Felsőoktatási Koordinációs Iroda p. A pályaképek teszt alkalmazása a pszichológiai szaktanácsadásban. Társszerző: Makó F., In: Pszichológia és munkanélküliség. Tanulmányok a munkavállalási tanácsadáshoz kapcsolódó kutatások köréből. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. Pályakezdő fiatalokat segítő programok. In: Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek modell értékű programjai. Modell-tanulmányút Százötven szervezet kilenc tanulmányútja. Budapest, Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége p. Nemzetközi konferenciák kiadványai A többfokozatú és permanens tanácsadás lehetőségei a továbbtanulásban és a pályaválasztásban. In: A felvételi eljárás korszerűsítésének problémája. A Wroclawban május között megtartott lengyel-magyar szeminárium anyaga. Szerk.: Forintos Gy. és Völgyesy P., Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. Módszertani modell az orvosegyetemi felvételi eljárást kiegészítő pszichológiai alkalmasság-vizsgálatokhoz. In: Korszerű módszerek alkalmazása a felvételi eljárásban. Az Szeptemberében Sopronban tartott magyar-lengyel szeminárium anyaga. Szerk.: Völgyesy P., Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont p. * Pedagógussá válás pályaszocializációs jellemzői. Pedagógusképzés és iskolai innováció I. - Nemzetközi Konferencia. Pécs, szept p. Pécs, p. 15

16 Az EU-beli tanácsadás tartalmi és módszertani kérdései. VISION II. Az intézményrendszer helyzete és fejlesztése az agrárgazdaságban, az EU-csatlakozás tükrében. II. kötet. Gödöllő, Gödöllői Agrártudományi Egyetem p. Tanácsadóvá válás lehetőségei Magyarországon. Foglalkoztatási útmutató és tanácsadás. Budapest, Nemzeti Szakképzési Intézet p. A tanácsadás mint professzió a piacgazdaságban. In: VISION III. A kooperáció, a koordináció és az integráció szerepe és lehetőségei az agrár és vidéki gazdaságban. II. kötet. Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar p. A pályaorientációs tevékenység módszertani megújulása. Pályaorientáció - Új törekvések. Országos Módszertani Konferencia. Gödöllő, június p. Munka- pályatanácsadás jelene és jövője. Több ismeret, jobb jövő Gödöllő, november p. Magyar konferencia kiadványok Pályaválasztási döntéselőkészítés és befolyásolás lehetőségének követéses vizsgálata kollégiumi feltételek között élő munkás-paraszt származású középiskolai tanulók körében. Budapest, Magyar Pszichológiai Társaság, p. A fiatal szakemberek személyiségtulajdonságai a beilleszkedés tükrében. XXII. Georgikon Napok. Keszthely, p. * Kísérlet egy új felvételi modell kialakítására a Magyar Iparművészeti Főiskolán. Budapest, Magyar Pszichológiai Társaság X. Országos Tudományos Konferenciája p. Az önismeret fejlesztésének lehetőségei az iskolában és az iskolán kívül. Országos Pályaválasztási Konferencia. Szerk.: Gál J. Szombathely, ápr Vas Megyei Pedagógiai Intézet p. A pályaválasztás értelmezésének új útjai és lehetőségei. Országos Pályaválasztási Konferencia. Szerk.: Gál J. Szombathely, ápr Vas Megyei Pedagógiai Intézet p. 16

17 A tanácsadás, mint a hagyomány és az újra törekvés szintézise. In: A Magyar Pszichológiai Társaság XI. Országos Tudományos Nagygyűlése április 6-9. Előadás kivonatok p. Tanácsadás és humán szolgáltatás. Addiktológia és Konzultáció Konferencia. Budapest, Az alkotás pszichológiája. In: Az alkotó pedagógus és a kreatív gyermek. Óvodapedagógusok konferenciája. Kecskemét, július p. Az esztétikai érzelmek szerepe. Óvodapedagógusok konferenciája. Az Alkotó pedagógus és a kreatív gyermek. Kecskemét, június július p. A munka pályatanácsadásban alkalmazott csoportfoglalkozások tapasztalatai. XIII. Országos Pszichológiai Nagygyűlés. Pécs, p. Mesterség és hivatás. Óvodapedagógusok konferenciája. Hivatásunk-mesterségünk értékei. Kecskemét, június július p. Tájékoztató a pályaorientáció, osztályfőnöki tevékenység témában szervezett továbbképzésről. In: Programtükör. Középfokú szakmai orientáció komponens. Szerk.: Fedor M., Paróczayné Korányi M. Budapest, Oktatási Minisztérium, p. A pályára nevelés lehetőségei a szakképzésben. In: Tanulmányok és dokumentumok a Szent István Egyetem Tanárképző Intézetének történetéből. Az november 20-i emlékülés előadásai. Szerk.: Rakaczkiné Tóth K. Gödöllő, Szent István Egyetem p. Pályakezdő fiatalok lehetőségei, Esélyegyenlőség Szakmai Konferencia Budapest p. A hivatástudat alakulása az óvónői pályán. Óvodapedagógusok konferenciája. Kecskemét, p. Segítő rendszerek szerepe az esélyegyenlőségben. Munkahelyi esélyegyenlőség. Budapest, Szakmai konferencia p. Pályakezdő fiatalokat segítő programok. Modell tanulmányút Budapest Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége p. Pályakezdő diplomások helyzete a fővárosban. Budapest, május p. Pályaorientáció aktuális kérdései Magyarországon. Pályaív, Konferencia. Gyula, március p. Új utak a kompetencia alapú tanárképzésben. Eger, november (megjelenés alatt) Szándék és valóság a szakképzésben. Budapest, november 21. (megjelenés alatt) 17

18 Hivatkozási jegyzék Dr. Szilágyi Klára

19 Balázsné Csuha Mária - Estefánné Varga Magdolna - Koczka Ferenc - Forgó Sándor - Ludányi Ágnes (Szerk.): Pályaszocializációs kutatás az egri Tanárképző Főiskolán. Eger, p. Pályafejlődés vizsgálatának módszertani lehetőségei a felsőoktatásban. Társszerző: Völgyesy Pál. Budapest, Oktatáskutató Intézet p. A Super-féle munkaérték kérdőív. In.: Érték és munka. Szerk.: Szilágyi Klára. Budapest, Oktatáskutató Intézet p. A tanulmányaikat befejező főiskolai hallgatók értékválasztásának eredményei. In.: Érték és munka. Szerk.: Szilágyi Klára. Budapest, Oktatáskutató Intézet p. Balla Gábor Tamás: Rendszerváltozás és értékrendszerváltozás a magyar pedagógustársadalomban. In: Tanárképzés és humánszolgáltatás. Gödöllő, Tanárképző Intézet p. Érték és munka. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálatának tapasztalatai a felsőoktatásban. Budapest, Oktatáskutató Intézet. 329 p. Balla Gábor Tamás: A pedagógusok értékrendszere és közéleti viszonyulásainak vizsgálata. In: Úton az Európai Unió felé. Szerk.: Tóth Katalin, Barkó Endre. Gödöllő, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. 87. p. Értékválasztás, értékközvetítés a pedagóguspályán. Budapest, Oktatáskutató Intézet. 54. p. Barkó Endre: Kommunikatív didaktika. Budapest, Dinasztia Kiadó. 263 p. Érték és munka. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálatának tapasztalatai a felsőoktatásban. Budapest, Oktatáskutató Intézet. 329 p. Tanárképzés és humánszolgáltatás. Gödöllő, Tanárképző Intézet. 148 p. Barkó Endre: Információ és orientáció. Budapest, Szaktudás Kiadó Ház. 6., , 150. p. 19

20 A munka mint érték. Oktatáskutató Intézet, (Kutatási jelentés) Néhány gondolat a humán szolgáltatásról. In: Pszichológia és munkanélküliség. Szerk.: Szilágyi Klára. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. Pályaorientáció. Társszerző: Völgyesy Pál. Gödöllő, GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet p. Pszichológia. Társszerző: Völgyesy Pál. Budapest, OKKER Kiadó. 256 p. Munka- pályatanácsadás mint professzió. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft p. Barkó Endre: Értékrend és pedagógia. In: Úton az Európai Unió felé. Szerk.: Tóth Katalin, Barkó Endre. Gödöllő, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. 86. p. A pályák világa. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft p. Munka- pályatanácsadás mint professzió. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft p. Barkó Endre: Pályapedagógia. In: Szakképzés és életút. Szerk.: Rakaczkiné. Gödöllő, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. A pályák világa. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft p. Munka- pályatanácsadás mint professzió. Budapest, Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft p. Bánhidyné Szlovák Éva: A szakképzés rendszerének megújítása, a szakmai tanárképzéssel szembeni követelmények. Budapest, Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola - XIV. Jubileumi Tudományos Ülésszak III. Műszaki Képzés Pedagógiája Szekció p. A pedagógus személyiségfejlődés és annak befolyásolása. (Kutatási jelentés) Budapest, p. Értékfeltáró stratégiák kiscsoportos foglalkozásokhoz. Hagyomány és megújulás a felsőoktatás módszereiben. Budapest, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem p. 20

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen 2 Tartalomjegyzék Ajánlás... 3 Életpálya-építés... 4 A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata az EU-ban... 5 A pályaválasztás és a pályaválasztási tanácsadás jogszabályok, segítő szervezetek, tanácsadás...

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11 EE_BA / 1. Aczél Beáta Toborzás és kompetencia alapú vezető kiválasztása a magyar közszférában Krúdy Emese 2010 EE_BA / 2. Acsai Anna A tűzoltóság oktatási képzési rendszere Dr. Rudnák Ildikó 2012 EE_BA

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület 1. 2. Cím Szerző Kiadó Kiadás dátuma Kiadvány típusa Érintettek köre Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése: Kutatási összefoglaló az "Aktív

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA

Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Tartalomjegyzék A tanárképzés intézményi fejlesztésének területei a Nyíregyházi Főiskolán... 3. 1. A képzés tartami fejlesztésének

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2008. FEBRUÁR 1. I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet A konferencia társrendezői: Magyar Pedagógiai

Részletesebben

A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban ***

A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban *** A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban *** Az ÁFSZ belső és kiszerveződött pályaorientációs szolgáltatói

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS In: Benedek András (szerk.) (2008): Szakképzési ismeretek. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés szerepének és funkcióinak értelmezéséhez

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly

Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly Pályaválasztás, pályaorientáció, pályaismeret a középfokú oktatásban Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly A továbbképzés célja A NAT 2007 kulcskompetenciáira és kiemelt fejlesztési

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Forgó Sándor publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben