A szakközépiskolák 11. osztályos tanulói számára. Versenytájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szakközépiskolák 11. osztályos tanulói számára. Versenytájékoztató"

Átírás

1 Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u Budapest, Pf Telefon: (+36 1) , Fax: (+36 1) /144 pti.hu Honlap: OM azonosító: Fıvárosi Komplex Szakmai Tanulmányi Verseny A szakközépiskolák 11. osztályos tanulói számára Versenytájékoztató tanév

2 Bevezetı A tanulmányi verseny a tehetséges és szorgalmas tanulók vetélkedıje, megmérettetése. A fıvárosi szakképzı intézmények 11. évfolyamos tanulóinak versenye, amely a tanév egyik kiemelkedı programja, évek óta több száz szakközépiskolai tanulót foglalkoztat és motivál. A verseny során azt a pedagógiai célt igyekszünk megvalósítani, hogy az egyes tantárgyi keretek között megtanultakat a tanulók komplex módon tudják alkalmazni. A verseny meghirdetıjeként és szervezıként azt a reményünket fejezzük ki, hogy számos területrıl sokan fognak nevezni. Kérjük, hogy pontos nevezésekkel és megjelenéssel segítsék a verseny lebonyolítását és sikerét. A verseny módja, szervezési keretei 1. Meghirdetés A tanulmányi versenyt a Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (a továbbiakban: MFPI)) hirdeti meg, a tanév tanulmányi és tehetséggondozó versenyei között. A meghirdetés a következı szakmacsoportokra terjed ki: - egészségügy - gépészet - elektrotechnika-elektronika - vegyipar - környezetvédelem-vízgazdálkodás - közgazdaság - kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció - vendéglátás-idegenforgalom A vetélkedésben a szakközépiskolák 11. évfolyamos nappali tagozatos tanulói vehetnek részt. Elıkészítését és szervezését az MFPI szakképzési szakértıje, és irányításával a következı az intézet által felkért - közremőködı TISZK-ek végzik. 1. SZILY TISZK: Szily Kálmán Kéttannyelvő Mőszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u.3.) A gépészet és az elektrotechnika-elektronika szakmacsoport versenye. Versenykoordinátor: Darázsné Nagy Terézia igazgatóhelyettes, , 2. CSEPEL TISZK: Csepel-Sziget Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (1211 Budapest, Posztógyár u.10.) Az informatika szakmacsoport versenye. Versenykoordinátor: Bak Zsuzsa tagozatvezetı, , 3. BELVÁROSI TISZK: Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1074 Budapest, Dohány u.65.) A közgazdaság és a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport versenye. Versenykoordinátor: Kónyáné Kecskés Ildikó igazgatóhelyettes, , 2

3 4. PETRIK TISZK: Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvő Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146 Budapest, Thököly út ) A vegyipar és a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport versenye. Versenykoordinátor: Baranyiné C Veres Anna igazgatóhelyettes, , 5. GUNDEL TISZK: A verseny helyszíne: Giorgio Perlasca Keredsedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és szakiskola (1106 Budapest, Maglódi u.8.) A vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport versenye. Versenykoordinátor: Kovács László igazgatóhelyettes, , 6. HUMÁN TISZK: A verseny helyszíne: Semmelweis Ignác Humán Szakképzı Iskola és Gimnázium (1194 Budapest, Csengı u.1.) Az egészségügy szakmacsoport versenye. Versenykoordinátor: Bárkányiné Gombócz Mária igazgatóhelyettes, , 7.ÉPÍTİIPARI TISZK: A verseny helyszíne: Ybl Miklós Építıipari Szakképzı Iskola (1149 Budapest, Várna u. 21./b Az építészet szakmacsoport versenye. Versenykoordinátor: Megyesi Csilla igazgatóhelyettes, , 2. A nevezés feltételei Nevezhet minden, a versenyfelhívásban meghirdetett szakmacsoportos oktatásban részt vevı budapesti szakképzı intézmény tanulója, aki 11. évfolyamon nappali tagozatos. A két tanítási nyelvő és a nyelvi elıkészítı oktatásban részt vevı tanulók közül értelemszerően a 12. évfolyamosok versenyezhetnek. A verseny az esélyegyenlıség szellemében nyitott és önkéntes. A versenyen való részvételre az iskola nevezhet a versenyfelhívásban meghirdetett feltételekkel. Nevezési határidı: november 19. Az I. forduló idıpontja, helye: január között a tanuló iskolája írásbeli verseny. Az írásbeli feladatlap megküldése a nevezést benyújtó iskoláknak: január 14. A versenyt szervezı TISZK központok küldik meg a nevezést beküldı iskoláknak a nevezési lapon pontosan megadott posta illetve címre. A II. fordulóra továbbjutó versenyzık jelentkezése: február 9. Az írásbeli fordulón elért pontszámmal, helyezési sorrendben a kijavított és értékelt írásbeli feladatlappal együtt kérjük megküldeni a szakmacsoportoknál feltőntetett szabály szerint a Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet címére. A II. fordulóra a versenyzık behívása, az iskolák értesítése: február 23. Túljelentkezés esetében a versenybizottság dönt a nevezés elfogadásáról. A tanulók tájékoztatása az iskolák feladata. A II. forduló döntı helye: a MFPI által felkért TISZK-ek szóbeli verseny. A II. forduló döntı idıpontja: április 13-án 14-én 15-én 9.00 óra szakmacsoportonkénti megosztásban, az alábbi helyszíneken. 3

4 Kérjük, hogy a B-típusú nevezési lapon tanulónként tüntessék fel a felkészítı és a kapcsolattartó tanár nevét, valamint a verseny megnevezésénél a szakmacsoportot is tőntessék fel! 1. Humán TISZK: A verseny helyszíne: Semmelweis Ignác Humán Szakképzı Iskola és Gimnázium - egészségügy szakmacsoport versenye. Iskolánként, az írásbeli versenyen elért eredménye szerint maximum a legjobb öt tanuló juttatható a II. fordulóra. A II. forduló idıpontja: április SZILY TISZK: Szily Kálmán Kéttannyelvő Mőszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium, - gépészet szakmacsoport versenye - elektrotechnika-elektronika szakmacsoport versenye. Iskolánként az írásbeli versenyen legalább 50%-os eredményt elért legjobb tanulók juttathatók a II. fordulóra, ahol a versenyzık maximum létszáma 20 fı, minimum létszáma legalább 8 fı lehet. Túljelentkezés A II. forduló idıpontja: április CSEPEL TISZK: Csepel-Sziget Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, szakmacsoport versenye. Iskolánként az írásbeli versenyen legalább 60%-os eredményt elért legjobb tanulók juttathatók a II. fordulóra, ahol a versenyzık maximum létszáma 25 fı, minimum létszáma legalább 10 fı lehet. Túljelentkezés A II. forduló idıpontja: április PETRIK TISZK: Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvő Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola - környezetvédelem-vízgazdálkodás és a vegyipar szakmacsoport versenye. Az iskolák döntik el a tanulók II. fordulóra juttatását. A II. forduló idıpontja: április BELVÁROSI TISZK: Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola, - közgazdaság szakmacsoport versenye. Iskolánként az írásbeli versenyen legalább 52%-os eredményt elért legjobb tanulók juttathatók a II. fordulóra, ahol a versenyzık maximum létszáma 25 fı, minimum létszáma legalább 10 fı lehet. Túljelentkezés - kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport versenye. Iskolánként az írásbeli versenyen legalább 60%-os eredményt elért legjobb tanulók juttathatók a II. fordulóra, ahol a versenyzık maximum létszáma 25 fı, minimum létszáma legalább 10 fı lehet. Túljelentkezés A II. forduló idıpontja: április GUNDEL TISZK: A verseny helyszíne: Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola - vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport versenye. Iskolánként az írásbeli versenyen legalább 60%-os eredményt elért legjobb tanulók juttathatók a II. fordulóra, ahol a versenyzık maximum létszáma 20, minimum létszáma legalább 5 fı lehet. Túljelentkezés esetén a versenybizottság dönt az írásbeli fordulón elért %-os teljesítmény figyelembe vételével. A II. forduló idıpontja: április ÉPÍTİIPARI TISZK: A verseny helyszíne: Ybl Miklós Építıipari Szakképzı Iskola - építészet szakmacsoport versenye 4

5 Iskolánként az írásbeli versenyen legalább 50%-os eredményt elért legjobb tanulók juttathatók a II. fordulóra, ahol a versenyzık maximum létszáma 15, minimum létszáma legalább 5 fı lehet. Túljelentkezés esetén a versenybizottság dönt az írásbeli fordulón elért %-os teljesítmény figyelembe vételével. A II. forduló idıpontja: április 14. A versenyre elfogadott tanulók távolmaradását az illetékes TISZK versenykoordinátorának jelenteni kell, a nevezett versenyzı kiesése esetén az MFPI és a TISZK egyeztetés után pótversenyzı indulását engedélyezheti. 3. A verseny tematikája A versenyfeladatok a kerettanterv szerinti évfolyam és a 11. évfolyam elsı félévéig bezárólag elsajátított tantárgyi tudáselemeket tartalmazzák, a szakmai alapismeretek érettségi tantárgy követelményeinek figyelembevételével. Ehhez társul a matematika, informatika és idegen nyelvi ismeretek alkalmazása. Az írásbeli és a projektjellegő (a téma komplex, többoldalú megközelítése) szóbeli feladatok összeállítását az MFPI megbízására a versenyt elıkészítı TISZK-ek végzik. Versenytematika szakmacsoportonként: Egészségügy - egészségfejlesztés - pszichológia - szaknyelvi kommunikáció - környezetkultúra-egészséggondozási része - elsısegélynyújtás Gépészet - gépészeti alapismeretek, - mechanika, - anyagismeret, - mőszaki ábrázolás. Elektronika-elektrotechnika - elektronikai-elektrotechnikai alapismeretek, - mőszaki ábrázolás. Informatika - matematika egyszerő számítások alkalmazása - idegen nyelv - irodai alkalmazói programok használata - programozás alapjai - grafikai program használata - internet használata Vegyipar - kémia - mőszaki ismeretek - laboratóriumi mérések és számítások Környezetvédelem-vízgazdálkodás - környezetvédelmi alapismeretek - természetvédelem - a környezetvédelem kémiai és biológiai alapjai - analitikai, biológiai, környezetvédelmi mérések és számítások Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 9. és 10. évf. - gazdasági környezet (vállalkozások, fogyasztóvédelem, család-háztartás gazdálkodás) 5

6 - idegen nyelv 11. évf. I. félév - marketing esettanulmány (marketing fogalma, fejlıdése, marketing mix, piac, szükséglet, piackutatás) Közgazdaság 9. és 10. év. - gazdasági környezet (vállalkozások, fogyasztóvédelem, család-háztartás gazdálkodás) - idegen nyelv 11. évf. I. félév - üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan (alapfogalmak, kereslet, kínálat, Marshall kereszt, fogyasztói magatartás és a kereslet, A vállalatok és a termelıi magatartás a termelés költségéig.) Vendéglátás-idegenforgalom - szállodai ismeretek - vendéglátás és turizmus ismeretek - marketing - gazdasági környezet Építészet - építési alapismeretek - anyagismeret - matematika-egyszerő számítások alkalmazása - idegen nyelv - szaknyelvi kommunikáció 4. A verseny fordulói és idıpontok I. forduló írásbeli verseny Idıpontja: január között Helyszíne: a tanuló iskolája A verseny feladatlapját az MFPI megbízására szaktanácsadók és a versenyt elıkészítı TISZK-ek állítják össze a versenytematika figyelembevételével és adják át az iskoláknak. Az írásbeli verseny idıtartama: 120 perc (100 pontos feladatlap) II. forduló/döntı szóbeli verseny Idıpontja: április 13-án 14-én, 15-én 9.00 órai kezdettel szakmacsoportonkénti elosztásban Regisztráció: között a tanulóknak és kísérı tanáraiknak. Helyszíne: A MFPI által felkért, a fentiekben felsorolt hat fıvárosi TISZK. A projektjellegő (a téma komplex, többoldalú megközelítése) feladatok összeállítását az MFPI megbízására szaktanácsadók és a versenyt elıkészítı TISZK-ek végzik. A szóbeli verseny idıtartama: 15 perc (45 perc felkészülési idıvel) Létszám: A szóbeli versenycsoport maximum fı lehet szakmacsoportonként. Szervezési kérdésekben a nevezést megelızıen a kiíróhoz (MFPI), a nevezést követıen február 23-át követıen pedig a TISZK-ek versenykoordinátoraihoz lehet fordulni a megadott elérhetıségeken. 5. Értékelés 6

7 Egy-egy szakmacsoport versenyének élén a TISZK versenykoordinátora áll, aki az érdekeltekkel minden egyeztetést elvégez, a helyszíneken a versenyt irányítja. Gondoskodik az értékelı bizottságok zavartalan mőködésérıl, valamint összefoglaló elemzést készít. A versenyzık helyezései szakmacsoportonként kerülnek megállapításra. Az eredményeket az értékelı bizottságok állapítják meg, amelyekben a szakterület elismert szaktekintélyei vesznek részt. Szakterületenként az elsı három helyezett elismerı oklevelet és jutalmat kap. A szóbeli versenyrész során értékelésre kerül a versenyzı: - fellépése, megjelenése, - szóbeli közlésmódja, - szaknyelvi-szakmai kommunikációja, - elıadói készsége, - kreativitása, - szakmai tartalom, - tantárgyközi ismeretek felhasználása, - szakmai tudása a versenyszituációban. - ismereteinek, szakmai tudásának alkalmazása, - az elsajátított készségek, kompetenciák szintje, minısége - versenyfeladatának gyakorlati alkalmazhatósága. 6. Eredményhirdetés A szóbeli versenyfeladatok összesített pontszámaiból alakul ki szakmacsoportonként a versenyzık helyezése. Az eredményhirdetést a verseny befejezését követıen a helyszínen az értékelı bizottság tartja. Az összesített eredményekrıl április 20-ig a TISZK küld értesítést az iskoláknak a nevezési lapon megadott címre. Ezt követıen az összesített eredmény az MFPI honlapján is olvasható lesz. Ünnepélyes díjátadás: az MFPI által szervezett Tehetségnapon, melynek várható idıpontja: június 3. (péntek) A Tehetségnapra a legjobb eredményt elért I. II. és III. helyezett tanulókat és felkészítı tanáraikat várjuk. Csapatversenynél a legjobban teljesítı csapatot. Az eseményre névre szóló meghívót küldünk. Sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánnak a versenyek szervezıi! 7

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI 1912 1848 Első Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1896 Második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1928 Harmadik Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus1948

Részletesebben

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2009 november Iránytû 3. MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2800 Tatabánya I., Béke utca 8. E-mail: suli504@mikes-tbanya.sulinet.hu Igazgató: Farkas Lászlóné Igazgatóhelyettesek:

Részletesebben

H I V A T A L O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A

H I V A T A L O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Székhely:1064 Budapest, Szondi utca 41. Telephely:1074 Budapest, Dohány u. 65. OM azonosító:

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

OKM közlemény. az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről

OKM közlemény. az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről OKM közlemény az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. -a (1) bekezdésének n) pontja alapján e közlemény

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV 2012-2014

KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV 2012-2014 KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV 2012-2014 Intézmény neve: V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Város: Sátoraljaújhely Iskolában tanuló diákok száma: 434 fő A jelenlegi tanévben folyik-e

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Beiskolázási tájékoztató 2015/16-os tanév 5000 Szolnok, Baross út 37/A. Tel.: 56/ 425-844 Fax: 56/ 427-200 E-mail: titkarsag@szolmusz.hu www.szolmusz.hu OM azonosító:

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára)

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) 2012 2013 Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! Örömmel tölt el a gondolat, hogy most, amikor középfokú iskolát

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Z E N E M Ű V É S Z E T I É S H A N G S Z E R É S Z K É P Z Ő S Z A K K Ö Z É P I S K O L A a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16. TANÉVRE 1065 Budapest,

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben