Költséghatékonyság és munkavédelem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Költséghatékonyság és munkavédelem"

Átírás

1 MUNKAVÉDELEM Költséghatékonyság és munkavédelem Tárgyszavak: munkavédelem; munkabaleset; ergonómia; költségbecslés; költség/haszon elemzés; költséghatékonyság; vállalatirányítás. A munka- és balesetvédelmi, munkabiztonsági, illetve foglalkozásegészségügyi programok sikerének egyik legfontosabb tényezője a felső vezetés támogatásának megnyerése, ami a felmerülő költségek miatt gyakran nehéz feladat. Ha azonban a munkavédelmi szakember képes a költségek és a vártható nyereség ami sokszor elmaradt kár formájában jelentkezik elemzésére és bemutatására, jó eséllyel meggyőzheti a cég vezetését a program támogatására. Lapunkban az elmúlt években többször is foglalkoztunk a munkavédelmi programok költséghatékonyságának tényezőivel. A téma fontossága miatt az alábbiakban ezekből a cikkekből olvashatnak összefoglalót, amely két jellegzetes, és egyben kiemelten fontos terület, a munkabalesetek és az ergonómiai programok költségelemzésén keresztül elemzi a problémát. Költség/haszon elemzés a munkavédelmi szakember eszköztárában A munkavédelmi szakemberek nem várhatják el, hogy pusztán a jogszabályi előírások rászorítják a munkaadókat arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljenek a munkavédelmi kérdéseknek, ehelyett a meggyőzésre kell törekedniük, és partnerkapcsolatokat kell kialakítaniuk. Meg kell tanulniuk, hogy elismertessék magukat és a szakmájukat, és megértessék a társaságok vezetőivel, hogy nemcsak a büntetések elkerülése érdekében érdemes a munkavédelembe és a foglalkozás-egészségügybe beruházniuk. A munkavédelem szintjének emelése hasznos a vállalatok, a munkavállalók és a társadalom egésze számára. A balesetek és foglalkozási

2 megbetegedések súlyos kiadásokat okozhatnak a vállalatoknak; különösen a kisvállalkozások esetében már egy-egy munkabalesetnek is a vállalat egészére nézve jelentős pénzügyi kihatása lehet. Sokszor mégis nehéz meggyőzni a munkáltatókat és a döntéshozókat az egészségesebb és biztonságosabb munkakörülmények hasznosságáról. A munkavédelmi szakember munkájának egyik legfontosabb elemét a vezetők számára készített prezentációk jelentik, hiszen ezek akár évekre meghatározhatják a feltételeket és az erőforrásokat. A meggyőzés hatékony módja lehet olyan pénzügyi és gazdasági elemzések készítése, amelyek reális áttekintést adnak a balesetek teljes költségéről, illetve a balesetek megelőzésének hasznáról. A költségek és hasznok teljes köre magában foglalja a nyilvánvaló és a rejtett költségeket, mindazokkal a költségekkel együtt, amelyek könnyen megadhatók mennyiségileg, és azokkal, amelyeket csak minőségi fogalmakkal lehet kifejezni. A felső vezetés meggyőzéséhez az érveket két fő szempont köré lehet csoportosítani: A munkaadók súlyos árat fizetnek a betegállományt okozó sérülésekért, nemcsak a kártérítésekre közvetlenül, hanem közvetetten is. A termeléskiesés, a többletmunkára és a betanításra fordított idő, az ellenőrzésre szánt időtöbblet, a dolgozó távolléte miatt bekövetkező minőségromlás és a szállítási csúszások a dolgozók kártérítésére fizetett összeg 4-10-szeresét is kiteheti. A sikeres munka- és egészségvédelmi program kifizetődő. A cégek csupán a kártérítési biztosítás prémiumaiból is már jelentős megtakarítást érhetnek el, akár 1 évvel azután, hogy munkavédelmi programot vezetnek be. Több száz példát lehetne felsorolni, amikor a vállalatok ilyen programmal milliókat takarítottak meg. Ahhoz, hogy hatékonyan érvelhessenek, meg kell ismerniük a vállalkozások üzleti céljait, stratégiai és költségvetési terveit, és fel kell tudniuk mérni, hogy a munkavédelmi szempontok figyelmen kívül hagyásából adódó hiányzások, kártérítési perek és rossz munkahelyi légkör hogyan befolyásolják ezeknek a céloknak az elérését. A kulcsszó a befolyásolás. A munkavédelmi szakembereknek a dolgozóktól a vezetőségig az őket alkalmazó szervezet minden szintjére képesnek kell lenniük befolyást gyakorolni. Mivel ez a folyamat a szervezeti kultúra átalakítását is magába foglalja, nagy segítséget jelenthet, ha a munkavédelmemmel foglalkozók pszichológiai ismeretekkel is rendelkeznek.

3 A munkabalesetek költségeinek felmérése A munkabalesetek terhet jelentenek több fél számára is. A vállalatok gyakran nem viselik a foglalkozási megbetegedések, a munkabalesetek és a munkával összefüggő egészségromlás teljes költségét. A balesetek költséget okozhatnak más vállalatoknak, pl. alvállalkozóknak és a társadalom egészének is. Az 1. ábra a munkabalesetek és a foglalkozási eredetű betegségek érintettekre gyakorolt hatásait foglalja össze. munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szolgálatok biztosítótársaságok vállalat (a menedzsment mint munkáltató) részvényesek egészségügyi ellátó rendszer munkabalesetek és foglalkozási eredetű betegségek ügyfelek egészségbiztosítási alapok munkavállalók a munkavállalók családjai más vállalatok 1. ábra A munkabalesetek és a foglalkozási eredetű betegségek hatásai Sok országban létezik olyan szabályozás, amely a költségeket valamilyen módon visszavezeti arra a cégre vagy arra a személyre, aki a költségeket okozta (ún. költséginternalizáció). Ez gazdasági ösztönzőként működhet jövőbeni sérülések vagy megbetegedések megelőzésére (1. táblázat). A munkabalesetek, foglalkozási eredetű sérülések és megbetegedések megelőzése nemcsak a költségeket csökkenti, hanem hozzájárul a vállalat teljesítményének javításához is. A munkavédelem sokféle módon kihathat a vállalat teljesítményére, például:

4 Az egészséges munkavállalók termelékenyebben, és jobb minőségben végzik munkájukat. Kevesebb munkával összefüggő baleset és megbetegedés kevesebb betegszabadságot jelent, ez viszont alacsonyabb költséget és a termelési folyamatok kevesebb megszakítását eredményezi. A munkafolyamathoz optimálisan igazított és jól karbantartott munkaeszközök és munkakörnyezet magasabb termelékenységet, jobb minőséget és kevesebb egészségi és biztonsági kockázatot eredményeznek. A sérülések és betegségek csökkentése kevesebb kárt és alacsonyabb kártérítési kockázatot jelent. 1. táblázat A baleseti költségek internalizációjának leggyakoribb formái Forma Kártérítési követelések Jogi szankciók, bírságok Díjfizetési megkülönböztetés Betegszabadság fizetése Piaci elemek Elv vagy példák Munkavállalók vagy biztosítótársaságok kárigényt jelenthetnek be foglalkozási eredetű sérülések vagy betegségek miatt. A munkavédelmi felügyelőség pénzbírságot szabhat ki, változtatásokat követelhet vagy ideiglenesen leállíttathatja a termelést. Biztosítótársaságok vagy állami alapok megváltoztathatják a biztosítási díjakat a megnövekedett foglalkozási eredetű baleseti, sérülési vagy megbetegedési kockázat miatt. Kötelezettség a bér (részleges) fizetésére betegszabadság vagy munkaképtelenség idejére. Munkaerő-piaci jó hírnév, előny új munkatársak toborzásánál. Előny állami megrendelések elnyerésénél, ill. meghívásos pályázatoknál. A vállalati imázsra gyakorolt hatás. A balesetek megelőzésének költség/haszon felmérése vállalati szinten A gyakorlatban a két leggyakrabban előforduló felméréstípus a következő: Egyetlen baleset költségeinek, vagy egy adott időszak összes balesete költségeinek az értékelése. Ez rendszerint utólagos értékelés. Megelőző lépések gazdasági hatásainak felmérése (költség/haszon elemzés). Az ilyenfajta felmérést rendszerint egy beruházás megvalósíthatóságának felmérésére vagy alternatívák közötti választásra használják.

5 A balesetek költségeiről készített felmérésnek vagy a megelőző intézkedésekhez készített költség/haszon elemzésnek nem szabad túl bonyolultnak lennie, fontos azonban a megfelelő előkészítés és módszertan. A maximális hatékonyság végett a gazdasági felmérésnek közös tevékenységnek kell lennie, amelyben részt vesznek a munkavállalók (vagy képviselőik), a munkavédelmi szakemberek, pénzügyi szakértők és döntéshozók. A becslést az alábbi öt lépésben lehet elvégezni: 1. lépés: Előkészítés Meg kell határozni az alábbiakat: a felmérés célja; kik az érdekeltek, melyek az érdekeik, milyen befolyásuk van; milyen eredményekre van szükség; mennyi idő szükséges a gazdasági felmérés elkészítéséhez. Fontos a megfelelő módszertan kiválasztása és valamennyi érintett fél bevonása. 2. lépés: A változók és mutatók kiválasztása Ki kell választani azokat a változókat: amelyek tükrözik a felmérés célját; amelyekre vonatkozólag található megfelelő adat (elfogadható erőfeszítéssel megszerezhető és megfelelő pontosságú); amelyeket az összes szereplő elfogad. 3. lépés: Adatgyűjtés Az alábbi forrásokat érdemes felhasználni az adatgyűjtéshez: a vállalat nyilvántartásaiból és könyvelési rendszeréből könnyen elérhető adatok; becslések epidemiológiai vizsgálatokból, külső adatforrásokból, extrapolációk a vállalati adatokból; szükség esetén új adatok generálása. 4. lépés: Értékelés és számítások A mennyiségileg meghatározott mutatókhoz és változókhoz pénzben kifejezett költségeket kell rendelni, majd az eredményeket érthető

6 formában táblázatok, grafikonok vagy idősorok, összehasonlítások más vállalatokkal (benchmarking) bemutatni. 5. lépés: Az eredmények értelmezése és finomítása Az eredmények értelmezése és a következtetések levonása során: utalni kell az elemzés kiinduló feltételezéseire, céljaira, a becslések korlátaira és az adatok minőségére; és elemezni kell a számított eredmények érzékenységét az egyes kiinduló feltételekre. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gazdasági elemzések eredménye nagyban függ az alapfeltételezésektől és a felmérés körétől. A költségtényezőket és a számítási elveket minden ország adott nemzeti gyakorlatához kell igazítani. A költségtényezők leltára Nincs olyan univerzális költségtényező-jegyzék, amelyet minden felmérésben használni lehet, az elmélet és a gyakorlat alapján kialakult azonban a költségtényezőknek egy olyan csoportja, amely az alapját képezi minden ilyen jellegű áttekintésnek. Ezeket ki kell egészíteni vagy módosítani kell a felmérés céljától, az adott ország társadalombiztosításának szerkezetétől stb. függően. A költségtényezők jegyzékének összeállítása az egyik kulcstevékenység minden gazdasági felmérésben. A 2. és 3. táblázat költségtényezők olyan leltárát kínálja, amelyek kiindulási pontként használhatók az egyéni, illetve a társadalmi szinten jelentkező költségek felméréséhez. A költség/haszon elemzés szerkezetileg mindig három részből áll: A beavatkozáshoz szükséges ráfordítások részletes áttekintése, az egyes költségtényezők szerepe. Figyelembe kell venni a fenntartás költségeit (pl. karbantartás) is. A potenciális hasznok áttekintetése, az éves szinten jelentkező hasznok és/vagy megtakarítások összesítése. Csak az adott ráfordítással közvetlenül összefüggő hasznokat kell számításba venni. Pénzforgalmi táblázat éves vagy negyedéves lebontásban. A munkabalesetek költséghatásainak felbecslése több lépcsőből áll. Néhány hatás könnyen kifejezhető pénzben, olyan hatások számszerű-

7 sítése azonban, mint például a halálesetek, betegszabadság és forgalomkiesés további kidolgozást igényelnek. Az eredményeknek elsősorban a jövőre vonatkozó döntéseket kell alátámasztaniuk, de a felmérés fontos az okulás szempontjából is. 2. táblázat A sérülésekkel és betegségekkel közvetlenül összefüggő változók áttekintése egyéni szinten Változó Leírás Hogyan fejezhető ki pénzértékben Egészség Életminőség Gyász és szenvedés Jelenlegi jövedelem kiesése Potenciális jövőbeni jövedelmek elvesztése A biztosítások vagy kártérítések által nem fedezett kiadások Kórházi ellátás (ágy-nap) Egyéb orvosi ellátás, például nem kórházi kezelés, gyógyszerek Maradandó rokkantság Nem orvosi (pl. szakmai) rehabilitáció, lakóhely átalakítása Várható élettartam, várható egészséges élettartam Életminőséget is figyelembe vevő életév-számítási módszerek (pl. QALY, DALY) Az áldozatok, továbbá a rokonok és barátok részéről Jelenlegi munkából és másodállásból származó jövedelem kiesése Beleértve a másodállást is Példa erre a közlekedési költség, kórházba járás költsége, a halálesetből adódó költségek (pl. temetés) A biztosítás vagy a munkáltató által nem térített egészségügyi ellátás költségei A kárigények és kártérítések mértéke Nincs megbízható módszer A jelenlegi jövedelem csökkenése, bérveszteség Különbségek a teljes várt jövőbeli jövedelem és a teljes kompenzáció vagy nyugdíj között Az áldozat és családja számára jelentkező minden egyéb költség összege (amelyekre nincs kompenzáció) Itt sem szabad megfeledkezni arról, hogy a gazdasági elemzések eredménye nagyban függ az alapfeltételezésektől és a felmérés körétől. A költségtényezőket és a számítási elveket minden ország adott nemzeti gyakorlatához kell igazítani.

8 3. táblázat A sérülésekkel és betegségekkel közvetlenül összefüggő változók áttekintése a társadalom egészének szintjén Változó Leírás Hogyan fejezhető ki pénzértékben Egészséggel összefüggő költségek Egészség Halálos balesetek (létszám, a beteg életkora) Életminőség Gyász és szenvedés Veszteség a jelenlegi termelésben Potenciális jövőbeni jövedelmek és termelés kiesése Kórházi ellátás (ágy-nap) Egyéb orvosi ellátás, például nem kórházi kezelés, gyógyszerek Maradandó rokkantság Nem orvosi (pl. szakmai) rehabilitáció, lakóhely átalakítása Várható élettartam, várható egészséges élettartam Életminőséget is figyelembe vevő életév-számítási módszerek (pl. QALY, DALY) Az áldozatok, továbbá a rokonok és barátok részéről Betegszabadság, hiányzás és rokkantság miatt kieső jövedelmek A tartós rokkantság teljes időtartama alatt elvesztett jövedelmek Nem az egészséggel összefüggő költségek és károk Betegszabadság stb. adminisztrációja (Balesetek miatt) megsérült eszközök A dolgozók munkaképtelensége és a baleset következményeinek elhárítása miatt kiesett termelés Az orvosi ellátás és rehabilitáció tényleges költségei A kártérítések és kompenzációk teljes összege A kártérítések és kompenzációk teljes összege A kártérítések és kompenzációk teljes összege A hiányzás időtartama alatt elvesztett jövedelmek teljes összege A várható rokkantsági időtartam alatt elvesztett jövedelem összege, ahol mind a jövedelmet, mind az időtartamot statisztikai adatok alapján becsülik Az erre a tevékenységre költött bérek teljes összege Pótlás költsége, piaci áron A kieső termelés piaci értéke

9 Az ergonómia költség/haszon elemzésének problémái Noha számtalan ergonómiai publikációban szerepel a költség/haszon, illetve a költséghatékonyság kifejezés, az ergonómia alkalmazásának értékét általánosan alátámasztó adatok száma ma még elenyésző. Sok tanulmány hasonlítja össze egy konkrét ergonómiai probléma különböző megoldásainak költségeit, az azonban nem derül ki, hogy mennyi költséget takaríthatnak meg az adott fejlesztéssel. Nehéz például kiszámolni, hogy a lehetséges hibák és balesetek gyakoriságának csökkentésével pontosan mennyi költség takarítható meg, összehasonlító adatok híján pedig az eredmények nehezen számszerűsíthetők. Ezért egy olyan általános modellre van szükség, amely megkönnyíti az ergonómiai alkalmazások költséghatékonyságának pontosabb kimutatását. Az ergonómiai alkalmazások általános előnyeinek bizonyítása Nem könnyű az adatgyűjtés az ergonómiai alkalmazások költségeiről és előnyeiről, mert csak kevés olyan szervezet van, ahol részletesen elemzik a rendszereket, ha azok kielégítően működnek. A vállalatok ritkán fordítják a pénzüket és idejüket arra, hogy pontosan felmérjék egy adott probléma költségeit, az erőforrásaikat inkább a megelőző intézkedésekre összpontosítják. Mivel egy alkalmazás előnyei általában csak bizonyos idő elteltével mutatkoznak meg, a változtatásért felelős ergonómus ritkán van jelen, hogy összegyűjthesse a munkája hatására vonatkozó adatokat, hiszen addigra már egy másik problémán dolgozik. A költségek és előnyök kimutatására vonatkozó esettanulmányok készítését megnehezítheti a kereskedelmi adatok titkossága, valamint az adatgyűjtés és az elemzés költséges volta is. További probléma, hogy kevés vezető hajlandó támogatni az ergonómus tevékenységét, ha nem lehet biztos benne, hogy az alkalmazás be fog válni. Ha az ergonómus egy alkalmazás előnyeit és hatékonyságát illetően adatgyűjtést javasol, azt a vezető úgy értelmezheti, hogy az ergonómiának talán nincs is értelme. Az előnyök felsorolása azonban az ergonómia értékének csupán egyik bizonyítéka. A bizonyításhoz szükség van olyan adatokra is, amelyek megmutatják, hogy mi történt volna az ergonómia alkalmazása nélkül. Az ergonómiai publikációk gyakran számolnak be olyan esetekről, amikor az ergonómiát nem alkalmazták, ezért nem értek el költségmegtakarítást vagy hatékonyságnövelést, hiszen ezek érveket szolgáltatnak az ergonómiai alkalmazások bevezetése mellett. Ezzel szemben az er-

10 gonómusok ritkán számolnak be olyan esetekről, amikor nem alkalmazták az ergonómiát, mégis javították a hatékonyságot és költséget takarítottak meg. Hasonlóképpen kevés olyan esetről számolnak be, amikor az ergonómia alkalmazása nem eredményezett költségmegtakarítást. Ebben a helyzetben elég valószínűtlennek tűnik, hogy az ergonómia, mint tudományág általános értékét költségalapon ki lehessen mutatni. Az ergonómusnak azonban képesnek kell lennie arra, hogy az érdekeltekkel megvitassa egy ergonómiai alkalmazás potenciális előnyeit. Egy konkrét ergonómiai alkalmazás költség/haszon alapú modellje A költségmegtakarítás nem az egyetlen lehetséges pénzügyi előnye egy ergonómiai alkalmazásnak. Az üzleti modell három kategóriát különböztet meg: megtakarított költségek, elkerült költségek, új lehetőségek. A költségmegtakarítás többféle módon érhető el. Mindenképpen fontos annak megállapítása, hogy pontosan mi az a probléma, amit meg kell oldani. Egy tanulmány szerzői arról számolnak be, hogy megvizsgáltak egy elektronikai üzemet, ahol az ott dolgozók sokat panaszkodtak a zaj miatt. A felmérés során kiderült, hogy a panaszokat elsősorban a meleg, a páratartalom és a kötelező vízhatlan védőruházat okozta kényelmetlenségérzet váltotta ki. Egy másik esetben a munkaidő-kiesést okozó sérülések és betegségek miatt a vállalat számos, jelentős költséggel járó intézkedést vezetett be (munkaállomások fejlesztése, baleset-megelőzési programok, elsősegély tanfolyamok). Ennek ellenére a munkaidő-kiesésből eredő költségeket nem sikerült jelentősen csökkenteni. Amikor bevontak a munkába egy egészségügyi szakértőt, aki elemezte a dolgozók egészségügyi problémáinak főbb okait, kiderült, hogy a legtöbb megbetegedés a streszszel volt kapcsolatos. Ezt követően a vállalat bevezetett egy stratégiát a stressz, az életforma, a munkamegosztás és a munkatempó komplex kezelésére, ami jelentősen csökkentette a munkaidő-kiesést, javította a munkamorált és a termelékenységet. Más tanulmányok az emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségmegtakarításokat vizsgálták. Az emberi tényezőkbe, illetve az ergonómiába történő egyszeri befektetés nagy megtérülést eredményezhet, mivel a személyzeti költségek, köztük a képzés, visszatérőek. Ezért számos költségmegtakarítási erőfeszítés középpontjában a kiválasztási és kép-

11 zési rendszerek állnak. Sok tanulmány foglalkozik az egy adott teljesítménykritérium elérését célzó, különböző képzési programok költségeinek összevetésével. Az elkerült költségek olyan költségek, amelyek várhatóan a jövőben merülnének fel, megelőző intézkedések hiányában. A fogyasztási javak, berendezések és rendszerek tervezésénél a költségek elkerülése a visszáruból, a reklamációk kivizsgálásából, a szervizköltségekből és az ügyfelek elvesztéséből eredő veszteségek minimalizálását jelenti. Az ergonómiai alkalmazások révén az emberi erőforrásokkal kapcsolatban is jelentős költségek kerülhetők el mind a termékek tervezésénél, mind pedig a szervezeten belüli tevékenységeknél. Ha a munkaerő kiválasztását és képzését pontosabban igazítják az elvégzendő feladathoz, azzal elkerülhető azoknak a munkavállalóknak a képzési költsége, akik nem végeznek el egy teljes tanfolyamot. Számos új rendszer nagyobb szaktudást, több tapasztalatot és/vagy továbbképzést igényel. Ha azonban egy új berendezés a meglévő szaktudásra épít, azzal elkerülhetők a képzési költségek. Az egyszer már megtanított szaktudás karbantartása is olyan terület, ahol költségeket kerülhetünk el. Az ismeretmegszerzési és -megtartási modellek segítségével már a rendszer tervezésekor előre jelezhetővé válik, hogy milyen kezdeti képzésre lesz szükség, és hogy a megszerzett ismereteket milyen gyakorisággal kell majd frissíteni. A merev, rögzített sorrendet követő eljárásoknál a felejtés gyorsabban következik be. Ezért, ha a rendszert úgy tervezik meg, hogy az nem igényli a felhasználótól összetett folyamatok memorizálását, akkor a megszerzett ismeretek tovább megmaradnak. Az üzleti modellben az új lehetőségek új képességek biztosítását, illetve a piaci lehetőségek kiszélesítését jelentik. Ennek egyik módja, hogy kellően rugalmassá tesszük a rendszert annak érdekében, hogy új helyzetekben is megállja a helyét. A rugalmasság igénye az oka annak, hogy a rendszerekben továbbra is szükség van az emberre, a tervezésnél pedig az ergonómiára. A felhasználói elfogadás és a könnyű használat bővítheti a termékek, különösen a fogyasztási javak, piacát. Hozzájárulhat a védőfelszerelések és védőberendezések hatékonyságához is azáltal, hogy valóban viselni és megfelelően használni fogják azokat. Ennek az elvnek a szélesebb körű alkalmazásával az ergonómia a berendezések és rendszerek piaci lehetőségeit bővítheti azáltal, hogy biztosítja azok alkalmasságát a lehető legszélesebb felhasználói kör számára.

12 Az ergonómiai alkalmazások potenciális haszna A költség/haszon elemzések bonyolultak és minden tudományágban nehezen elvégezhetők. Sok esetben a döntéshozó, aki megkérdőjelezi az ergonómia hasznosságát, nincs olyan helyzetben, hogy a költségelemzéshez szükséges információkat biztosítsa. Miért alkalmazzam a projektemben az ergonómiát, amikor az idő- és költségigényes? Sajnálatos módon az ergonómusok még ma is gyakran találkoznak ezzel a szemlélettel. Elkerülhetők a költséghatékonyság kimutatásával járó nehézségek, ha a hangsúly a rendszer teljesítményére kerül. A költséghatékonyság elemzésének az a feladata, hogy egy adott cél eléréséhez megtalálja a legkisebb költséggel járó megoldást egy olyan hatékonysági kritérium alkalmazásával, amelyet nem feltétlenül pénzben kell meghatározni. Talán célszerűbb ezt a kérdést a kockázat felől megközelíteni. A kockázat magában rejti a többletköltséget, illetve a haszon elmaradását, és bármely új rendszer tervezésénél jellemzően a bizonytalanság forrását rejti magában. Ebből a szempontból az ergonómia a kockázatcsökkentési stratégia részének tekinthető. Az amerikai hadseregben végzett egyik tanulmány szerint, amikor a tervezésből kimaradt az emberi tényező, akkor: a felhasználási koncepció nem volt teljes, illetve nem igazodott a felhasználóhoz; alulbecsülték a személyi állománnyal szembeni követelményeket; alulbecsülték, illetve nem határozták meg a szükséges szaktudást és képességeket; nem tesztelték a képzést; nem álltak rendelkezésre a képzéshez szükséges eszközök. A döntéshozókkal, illetve projektvezetőkkel folytatandó tárgyalásokhoz nyújthat segítséget az alábbi lista, amely azokat a legfontosabb területeket adja meg, ahol egy adott projekten belül az ergonómiai intervenció szempontjából felmerülhet a költségek, illetve az elmaradt haszon kockázata: a felhasználói igények azonosítása; az üzemeltetési, támogatási és karbantartási koncepciók kidolgozása; az operátor teljesítményét korlátozó tényezők azonosítása és kontrollálása; a felhasználói funkciók és feladatok meghatározása;

13 az operátort érő túlzott stresszhatások azonosítása és kontrollálása; a felhasználás rugalmasságának növelése; a lehetséges felhasználók körének bővítése (ruhaméret, nem, erő, látás stb.); elfogadható munkahelyi környezet kialakítása; az operátor hibáinak kiküszöbölése; a felhasználói kézikönyvek igényének csökkentése; új szaktudás szükségességének csökkentése; az elsajátított szaktudás felejtésének mérséklése; a lehető legkisebb költségigényű képzés kidolgozása; a munkaerő-kiválasztási rendszer fejlesztése; a balesetek és sérülések miatti munkaidő-kiesés csökkentése; a munkaerő megtartásának elősegítése. Karcsúsított ergonómia A karcsúsított azaz realista, költséghatékony ergonómiai szemléletnek az a célja, hogy a mérnökök és a vezetők mellett a termelésben részt vevő tapasztalt dolgozókat is bevonja a folyamatok korszerűsítésébe, és felhasználja az ötleteiket. Ez biztosíthatja, hogy az ergonómiai folyamatok fenntartsák önmagukat, és hogy kialakuljon egy olyan megújulási folyamat, amely során az elavult berendezéseket automatikusan korszerűbbekre cserélik. A karcsúsított ergonómiai program az alábbi fő elemekből áll: Alapvető alkalmazott ergonómiai oktatás minden termelésben érintett számára a konkrét területre vonatkozóan, kevés elmélettel és rengeteg gyakorlati alkalmazással. Az oktatásra néhány óra is elegendő lehet, ha a hasznos, gyakorlati alkalmazásokra összpontosul. Az ergonómiai megoldások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos konkrét munkafeladatok kiosztása, hogy mindenki tisztában legyen saját feladataival és ergonómiai céljaival. Emellett szükség van a vezetőség elkötelezettségére és támogatására, továbbá arra, hogy az ergonómiai teljesítmények mérésére kidolgozzanak egy megfelelő módszert. Az új, illetve átalakított folyamatokra és berendezésekre vonatkozó egyszerű, használható belső ergonómiai normák kidolgozása a fölösleges átdolgozások elkerülése érdekében. A meglévő folyamatok újratervezése és módosítása a pazarlás egy formája, ezért

14 hosszú távon arra kell törekedni, hogy elérjék azt a pontot, amikor ezekre már nem lesz szükség. Ezek az elemek történetesen sok közös vonást mutatnak az 5-S, a Kaizen stb. filozófiákkal. Tény, hogy a gyakorlatban az ergonómia és ezen folyamatok közötti határvonal gyakran elmosódik, de nem is az elnevezés a fontos, hanem hogy olyan módszert találjunk, amellyel a szervezet minden tagját be lehet vonni az üzemi teljesítmény főbb paramétereinek javításába. A cél az ergonómiai gondolkodás gyakorlatias, költséghatékony integrálása a mindennapi tevékenységekbe. Összeállította: Pál András Pater, R.: Secrets of presenting to executives. = Occupational Hazards, 67. k. 4. sz p. 58. William, H.; Kincaid, P. E.: Realistic, cost-effective ergonomics for real people. = Occupational Hazards, 67. k. 8. sz p Minter, S. G.: The future of safety. = Occupational Hazards, 66. k. 9. sz p Beevis, D.; Slade, I. M.: Ergonomics Costs and benefits. = Applied Ergonomics, 34. k. 5. sz szept. p Beevis, D.: Ergonomics Costs and benefits revisited. = Applied Ergonomics, 34. k. 5. sz szept. p Inventory of socioeconomic costs of work accidents. = Factsheets, European Agency for Safety and Health at Work, sz. Economic appraisal of preventing work accidents at company level. = Factsheets, European Agency for Safety and Health at Work, sz.

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 27 Bevezetés T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség A munkabalesetek társadalmi-gazdasági költségeinek leltára A munkavédelem szintjének emelése gazdasági hasznot hozhat a vállalatok, munkavállalók

Részletesebben

A munkavédelmi szakma jövője az Egyesült Államokban

A munkavédelmi szakma jövője az Egyesült Államokban MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkavédelmi szakma jövője az Egyesült Államokban Tárgyszavak: munkavédelem; szakmai fejlődés; szerkezetátalakítás; képzés; változáskezelés; prezentáció. Az Egyesült Államokban a munkavédelmi

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 28 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség A balesetek megelőzésének gazdasági felmérése vállalati szinten Bevezetés A munkavédelem javítása gazdasági előnyökkel járhat a vállalatok számára. A balesetek

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

MIR. Egészség, munkabiztonság, stressz. Dr. Finna Henrietta

MIR. Egészség, munkabiztonság, stressz. Dr. Finna Henrietta MIR Egészség, munkabiztonság, stressz Dr. Finna Henrietta http://www.yout ube.com/watch?v=iaeoamv8zve Munkahelyi stresszlevezetés Helyzet Európában (EU-OSHA és Eurofound, 2013) Munkavállalók 25%-a teljes

Részletesebben

Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból

Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból A vizsga formája: Írásbeli vizsga. A vizsga időtartama: 60 perc A vizsga leírása: A vizsgázó feladatlapot

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

TÁMOP / A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése. Tanulmányok bemutatása

TÁMOP / A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése. Tanulmányok bemutatása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Tanulmányok bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A közeljövő legfontosabb fizikai kockázatai a munkahelyeken

A közeljövő legfontosabb fizikai kockázatai a munkahelyeken FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 A közeljövő legfontosabb fizikai kockázatai a munkahelyeken Tárgyszavak: káros hatás; veszélyfelmérés; előrejelzés; kutatás; megelőzés; tájékoztatás. Emelkedő kockázatok kutatása

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás

Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmakód: 2501 Tevékenységek progresszivitási szint szerinti besorolása Foglalkozás-egészségügy Progresszivitási szint I. alapellátás

Részletesebben

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK?

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? ISO/DIS 45001 MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? MIÉRT KELL SZABVÁNYOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER? Minden 15 másodpercben meghal egy dolgozó Minden 15 másodpercben 135 dolgozó szenved balesetet 2,3 m halálos baleset

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

Munka- és egészségvédelmi menedzsmentrendszerek vezetői támogatásának biztosítása

Munka- és egészségvédelmi menedzsmentrendszerek vezetői támogatásának biztosítása MUNKAVÉDELEM 1.1 Munka- és egészségvédelmi menedzsmentrendszerek vezetői támogatásának biztosítása Tárgyszavak: munkavédelem; érdekeltség; vállalatirányítás; szervezeti kultúra; költség/haszon elemzés;

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Zajcsökkentés az építőiparban

Zajcsökkentés az építőiparban ERGONÓMIA 5.2 Zajcsökkentés az építőiparban Tárgyszavak: zajvédelem; zajterhelés; építőipar; szabályozás. A túlzott munkahelyi zajterhelés visszafordíthatatlan halláskárosodást vagy munkabaleseteket okozhat,

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből BUDAPEST 2010. MÁRCIUS 23. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata Mottó: A legnagyobb kockázat nem vállalni kockázatot A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata DEMIIN XVI. Katonai Zsolt 1 Ez a gép teljesen biztonságos míg meg nem nyomod ezt a gombot 2 A kockázatelemzés

Részletesebben

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek A Project Management Institute (PMI, www.pmi.org) részletesen kidolgozott és folyamatosan fejlesztett metodológiával rendelkezik projektmenedzsment

Részletesebben

Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért. Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő

Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért. Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő Dinamikus Költségelemzés (DCC): hatékony módszer a hatékony fejlesztésekért Czeglédi Ildikó okl.közgazdász közművagyon-gazdálkodási szakértő A módszertani fejlesztés szükségessége Elhúzódó projekt előkészítések

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere.

Karbantartási filozófiák. a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. Karbantartási filozófiák a karbantartás szervezetére és a folyamat teljes végrehajtására vonatkozó alapelvek rendszere. TPM Total Productive Maintanance Teljeskörű hatékony karbantartás, Termelésbe integrált

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL FONTOS ELŐÍRÁS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGRÓL SZÓLÓ 2012/27 EU DIREKTÍVÁBAN ÉS A 2015. ÉVI

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Lovas Kornélia 2010. június 3.

Lovas Kornélia 2010. június 3. A Betegbiztonság Ára 9. Betegbiztonsági Fórum Lovas Kornélia 2010. június 3. Fogalmak Nyereség Költség Menetrend Költség-hatékonyság Példák Fogalmak Efficacy hatásosság ideális körülmények között Efficiency:

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály

És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály Gábor Edina, Budapest, 2016.04.13 SZÉP ÚJ VILÁG A munkaadók hajkurásszák

Részletesebben

A biztonság, az ergonómia és a kényelem szempontjai a védőcipőknél

A biztonság, az ergonómia és a kényelem szempontjai a védőcipőknél MUNKABIZTONSÁG 2.7 5.1 A biztonság, az ergonómia és a kényelem szempontjai a védőcipőknél Tárgyszavak: munkabiztonság; lábvédelem; védőcipő; személyi védőfelszerelés; kényelem; ergonómia. Követelmények

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

A betegbiztonság ára. dr. Belicza Éva IX. BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM június 3.

A betegbiztonság ára. dr. Belicza Éva IX. BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM június 3. A betegbiztonság ára dr. Belicza Éva IX. BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM http://hsmtc.hu/kutatas/neves/betegbiztonsagi-forum 2010. június 3. Miért foglalkozzunk vele? Példa: egy kórház elemzése szerint egy eszköz

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

Vezetői számvitel fogalma

Vezetői számvitel fogalma MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Vezetői számvitel fogalma Dr. Musinszki Zoltán Vezetői számvitel - kontrolling Vezetői

Részletesebben

Balesetek előfordulási adatai (gyakoriság tényállás) bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása, dokumentációk

Balesetek előfordulási adatai (gyakoriság tényállás) bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása, dokumentációk Balesetek előfordulási adatai (gyakoriság tényállás) bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása, dokumentációk Társadalmi oldal Korszerűbb jogi szabályozás Multinacionális cégek biztonsági politikája Biztonságosabb

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 074406/4/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

PDF FORMÁTUMÚ DOKUMENTUM -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF FORMÁTUMÚ DOKUMENTUM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- PDF FORMÁTUMÚ DOKUMENTUM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- IOSHA Munkáltatói kérdőív Bevezetés Az Európai Unió támogatásával és

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Naprakész tudás Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések Előadó: Pató Ágnes Tevékenység

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye Dr. Kudász Ferenc Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Fórum, 2011. március 9. Miért éppen karbantartás? A karbantartás előnyei

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Kockázatértékelés a fakitermelésben

Kockázatértékelés a fakitermelésben Kockázatértékelés a fakitermelésben Az erdőgazdaságban előfordult munkabalesetek száma a sérülések súlyossága szerint, Magyarországon 2002 2006 között: év 3 napon túl gyógyuló nem súlyos csonkolás súlyos

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

Vállalatfejlesztési Diagnózis

Vállalatfejlesztési Diagnózis Vállalatfejlesztési Diagnózis ÚT A BELSŐ POTENCIÁL FELTÁRÁSÁHOZ Az eredmények bemutatásának tartalmi elemei Motiváció Kompetencia Eredmények A Vállalatfejlesztési Diagnózis egy olyan integrált szervezeti

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN Fodor Beáta PhD hallgató Témavezető Prof. Dr. Illés Mária A költség-haszon elemzés szakirodalmi háttere 1800 Albert Gallatin (USA) 1808

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03.

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület és a munkahelyi lelki egészségfejlesztés Kerek Judit fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Budapest, 2010. február 03. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai az Európai Unióban. Dr. Kudász Ferenc NMH Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai az Európai Unióban. Dr. Kudász Ferenc NMH Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai az Európai Unióban Dr. Kudász Ferenc NMH Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Főosztály ILO - C161 1985 Occupational Health Services Convention Convention

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztályának ülése, 2015. április 2. Simon Béla MNB Statisztikai Igazgatóság,

Részletesebben

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április Év Szeletelő Csont-fűrész Késsel vágás Anyagmozgatás rossz mozdulat Rolli kocsi, hűtőkonténer Rossz lépés Törött áru Ajtónak nekiment, ajtóhoz csukta Polc éle megvágta Egyéb Össz. Munkavédelem és képviselet

Részletesebben

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Üdvözöljük! <Cég neve>

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Üdvözöljük! <Cég neve> Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Üdvözöljük! Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 1994. Európa Tanácsi rendelet 1996 óta mőködik székhelye Bilbao

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

Kezeljük a stresszt!

Kezeljük a stresszt! A munkavédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek #EUManageStress Kezeljük a stresszt! www.healthy-workplaces.eu Nevezési felhívás Európai Helyes Gyakorlat Díjak A

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Előadó: Nesztinger Péter

Részletesebben

A M A G Y A R E R G O N Ó M I A I T Á R S A S Á G t e v é k e n y s é g e 2 0 0 7-2 0 1 0 k ö z ö t t, f e jle s z t é s i e lk é p z e lé s e k

A M A G Y A R E R G O N Ó M I A I T Á R S A S Á G t e v é k e n y s é g e 2 0 0 7-2 0 1 0 k ö z ö t t, f e jle s z t é s i e lk é p z e lé s e k A M A G Y A R E R G O N Ó M I A I T Á R S A S Á G t e v é k e n y s é g e 2 0 0 7-2 0 1 0 k ö z ö t t, f e jle s z t é s i e lk é p z e lé s e k Kaucsek György Szabó Gyula Főbb jellemzők Pozitívumok nemzetközi

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk.

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk. Cégbemutató A humánerőforrás a mi szakterületünk. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Mi a munkaerő-kölcsönzés? A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, melynek keretében a foglalkoztató

Részletesebben

Az Európai Unió Munkavédelmi Stratégiája. A hazai Munkavédelmi Nemzeti Politika megalkotása

Az Európai Unió Munkavédelmi Stratégiája. A hazai Munkavédelmi Nemzeti Politika megalkotása Az Európai Unió Munkavédelmi Stratégiája A hazai Munkavédelmi Nemzeti Politika megalkotása Nesztinger Péter főosztályvezető NGM Munkafelügyeleti Főosztály Az EU munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben