SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA"

Átírás

1 IX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Sokáig gondolkodtam, vajon megírjam-e az alábbi történetet, amely idén játszódott le városunkban. Nem voltam benne biztos, vajon érdekli-e az embereket egy közbeszerzés sorsa, hiszen olyan kevesen foglalkoznak hasonló ügyekkel, sokan teljesen természetes módon azt sem tudják, mi az a közbeszerzés. Aztán úgy döntöttem, hogy meg kell írnom ezt a cikket, tájékoztatnom kell a Sümegen, illetve a térségben élőket hogy fejük fölött, vagy a hátuk mögött milyen ügyek zajlanak, milyen csatákat kell megvívni. Annál is inkább meg kell ezt tennem, mert a mostani sümegi polgármester, és a képviselő-testület nagy része azzal kampányolt 2010-ben, hogy ha ők kerülnek hatalomra, akkor a sümegi vállalkozók végre dolgozhatnak saját városukban. Annak idején is hangsúlyoztuk, mennyire igaztalan vádak voltak ezek, de az alábbi igaz történet még azt is megvilágítja, hogy mennyire kétszínű, hazug politika uralja a sümegi közéletet napjainkban. SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA MARCAL-PARTI SZEPTEMBER Sümegiek nem nyerhetnek Sümegen? A Sümegi Önkormányzat törvénytelen módon zárta ki a sümegi cégeket a közbeszerzésből Közlemény A Sümeg csapadékvíz elvezetés fejlesztése projekttel kapcsolatos eseményeket természetesen nyomon követte egyesületünk, melynek a fő célkitűzése az, hogy a sümegi és térségi vállalkozók munkáját, munkához jutását segítse. Az egyesület két tagjának, illetve vállalkozásuknak a kizárása a közbeszerzésből mondanom sem kell, hogy nagy felháborodást váltott ki az egyesület tagságában is. Sokáig bíztunk abban, hogy a jelenlegi önkormányzati vezetés korábbi ígéreteit igyekszik betartani, és valóban tesz is valamit az üres ígérgetéseken kívül. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát olvasva nagy megdöbbenéssel és szomorúsággal vettük tudomásul, hogy ez nem így van. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi városvezetés kifejezetten a sümegi vállalkozók érdekei ellen dolgozik, akár törvénytelenséget is felvállalva! Mint az egyesület elnöke, szeretném felhívni minden önkormányzati képviselő figyelmét arra, hogy esküjük értelmében a város érdekében, és a törvényességet betartva kell munkálkodniuk! A jelenleg kialakult helyzet egészen egyszerűen botrányos, és külön botrány az is, hogy a közvéleményt az önkormányzat részéről a kézhezvételtől eltelt két hét alatt még senki nem tájékoztatta a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatáról, és a város költségvetéséhez mérve jelentős összegű büntetésről! Úgy gondolom, hogy ezt nem csak az egyesületünk tagsága nevében, hanem minden sümegi adófizető nevében is kötelességem követelni! Kovács László, elnök (Térségi Vállalkozók Egyesülete) No de kezdjük az elején! A Sümegi Önkormányzat három év eredménytelenség után végre nyert egy viszonylag komoly pályázatot: a csapadékvíz elvezetésre, valamivel több, mint 92 millió forintot. Az Önkormányzat május 17- én küldte ki a pályázati felhívást többek között az általam képviselt Construct- Two Kft-nek is. A pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek megfeleltünk, a munka természetesen jól jönne a cégnek, a cégnél dolgozó sok-sok sümegi és környékbeli embernek, akik mindennap megküzdenek azért, hogy tisztességes munkával tudják a családjukat eltartani. Természetesen be is nyújtottuk a pályázatot. A kiírásban egyébként többek között az szerepelt, hogy az ajánlattevő alkalmatlan, ha a közbeszerzés tárgyából (csapadékvíz, szennyvíz-, ivóvíz-, mély-építés) származó árbevétele nem éri el az előző három évben (2010, 2011, 2012) összesen a nettó Ft-ot. Mi ennek a feltételnek sokszorosan megfeleltünk. A kiírt tenderre végül is négy cég adta be a pályázatát: A Construct-Two Kft, a Hettyei-ÉPTECH Kft, a Sümegi Közszolgáltató Kft és az SZL-Bau. Néhány furcsa dologra már a kezdeteknél felfigyeltem egyébként. Ön szerint kedves Ikt. sz.: D.32I/10/2013. olvasó például nem furcsa az, hogy a pályázó cégek székhelye Sümegen, vagy legalábbis Sümeg 20 km-es körzetében van, mégis nekünk kellett a pályázati anyagot Szekszárdra levinni? Az SZL- Bau Kft. vitarendezési kérelmet adott be, és az értesítést a pályázati anyag leadásának napján kézbesítették nekünk. A kérelmüket az ajánlattevő, azaz a Sümegi Önkormányzat egyébként elutasította. Ezek után teljes megdöbbenéssel olvastuk az ajánlatkérő kizáró levelét. Az abban foglaltak egész egyszerűen szembe mentek minden logikával, hiszen arra hivatkozva zárták ki cégünket, és a Hetytyei-ÉPTECH Kft-t, hogy a beadott referenciák nem felelnek meg a mély-építés fogalmának! Folytatás a 3. oldalon... KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. S Pf: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ dontobizottsaggkt.hu A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi HATÁROZAT-ot. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő június 20. napján kiadott kizáró levél elnevezésű dokumentumát és valamennyi ezt követően hozott döntését. A Döntőbizottság az ajánlatkérőt Ft, azaz ötmillió forint pénzbírság megfizetésére kötelezi. A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy a bírságot a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közbeszerzési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett MNB számú számlájára fizesse be. A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 8 napon belül fizessen meg az I. r., II. r. és III. r. kérelmező részére külön-külön Ft, azaz kétszázezer forint igazgatási szolgáltatási díjat. Kötelezi továbbá a Döntőbizottság az ajánlatkérőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fizessen meg a III. r. kérelmező részére Ft + ÁFA, azaz százezer forint + ÁFA ügyvédi munkadíjat. A Döntőbizottság felhívja a Közbeszerzési Hatóságot, hogy az alapos kérelemre tekintettel Ft, azaz hétszázhuszonhatezer-nyolcszázhetven forintot térítsen vissza az I. r., II. r. és III. r. kérelmező részére az érdemi határozat megküldését követő 8 napon belül. Ezt meghaladóan a jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi, méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a megyei/fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a megyei/fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

2 MARCAL-PARTI Szeptember 7-én került megrendezésre községünk falunapi rendezvénye, az idei évben Szüretköszöntő Vigasság elnevezéssel. A rendezvényt most is, mint mindig lázas készülődés előzte meg. A színes, minden korosztályt megszólító programsorozat már kora reggel a főzőversennyel indult. 8 óra után fogadtuk testvértelepülésünk, Nagyfödémes vendégeit. 9 órától a Csabrendek FC közreműkö-désével gyermekcsapatok kispályás labdarúgó tornája zajlott a Sportpályán óra között lehetett megtekinteni a Csabrendekiek és Nagyfödémesiek készítettek közös kiállítást. Ezúton is dicsérjük és köszönjük a kiállítók közreadott alkotásait. 10 órakor indult a hagyományos Szüreti felvonulás lovasok, kocsisok, a Kid Dance Egyesület mazsorett csoportja és a lakosság részvételével. 11 órától az Ünnepi Képviselő-testületi ülés keretében Csabrendekért díjak és szakmai elismerések kerültek átadásra. Az ünnepi alkalmat Kustos A magyar népművészetért, a magyar kultúráért, a magyar hagyományokért és értékekért végzett munkájáért Csíkné Bardon Réka augusztusában állami elismerésben részesült. A díjátadó ünnepség Budapesten a Szépművészeti Múzeumban volt, ahol Balogh Zoltán nemzeti erőforrás miniszter megbízásából Doncsev András kulturális államtitkár adta át a díszkötéses oklevelet, s részesülhetett ifjú csuhéfonónk kézropogtatásában. A címre öt elkészített vizsgamunkával, és alapos, a pályázó népművész mesterségét és tájegységét szakmai szempontok szerint bemutató dolgozattal lehetett pályázni. Az 1961-ben alapított díjat évente, augusztus 20-án hét ifjú tárgyalkotó népművész, néptáncos vagy népdalénekes veheti át az egész kárpát-medencei magyarságon belül. Ebben az elismerésben részesült többek között Sebestyén Márta, a Csík Zenekar, a Kalyi Jag együttes, Berecz András mesemondó is. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma azoknak a fiataloknak ítéli oda a szakma egyik legmagasabb díját, akik tudományos és alkotó tevékenységükkel a magyar nemzeti hagyományok ápolását és továbbéltetését szolgálják. Csíkné Bardon Réka ezt teszi csabrendeki csuhéfonóként és mindennapi emberként: elkötelezettje szeretett mesterségének és szülőföldjének, s most tehetsége, kitartása eredményeként mestersége ifjú mesterévé választották. Csík Tamás Virág fuvolajátéka színesítette. A kisebbek11 órától a játszóházban, nagyobb gyerekek és felnőttek ügyességi versenyeken vehettek részt, az idei évben lövészet, 2kormányos Trabantverseny, hordódöngetés és petanque versenyszámokban. Délre elkészültek a főzőverseny ételei és közel 1000 adagban a babgulyás valamint a tarhonyás lecsó a konyhások lelkes csapata részvételével. A Tapolcai Rendőrkapitányság jóvoltából igazán érdekes kutyás bemutatót láthattak a jelenlévők. A hosszúperesztegi Ogmánd Hagyományőrző és Íjász Egyesület bemutatóját követően az íjászat nehéz tudományában is kipróbálhatták magukat az érdeklődők. 14 órakor Turcsi József polgármester és Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a sokadalmat. András atya nem csak a szőlőt, de minden terményt, zöldséget és gyümölcsöt is áldásban részesített. Ezt követően községünk hírét-nevét öregbítő elismerések következtek. A Polgármester JÁRÁSI HÍREK Csabrendeki csuhéfonó lett az egyik Népművészet Ifjú Mestere Szüretköszöntő Vigasság Csabrendeken megköszönte a Csabrendek FC asztalitenisz szakosztályának a megyei bajnokságban elért 2. helyezést és az induló szezonhoz sok sikert kívánt. Köszönetét, elismerését fejezte ki a község nevében Csíkné Bardon Réka csuhéfonónak az elnyert Népművészet Ifjú Mestere díjért. Majd a nap versenyei eredményeinek kihirdetésére került sor. A 15 órakor kezdődő kulturális műsorok kiváló szereplői voltak: a Darvastói Integrált Művészeti Csoport, a helyi színjátszók, a Rezgő Rezeda Citerazenekar, a Vadvirág Nyugdíjasklub karöltve a Kacagó Gerle Népdalkörrel, Vass Zsanett és Ertli Gábor salsa táncosok, Tanai Gerda és Csordás Jenő versenytáncosok, a sümegprágai Huncut Szemek, a Kid Dance Egyesület csoportjai, Nagyfödémes énekesei valamint Farkas Szabina énekes. A Tombolasorsoláson miden ajándék gyorsan gazdára talált, természetesen az mindenki számára áhított Tablet is. Aki pedig még bírta, a Flört zenekarral bulizhatott reggelig. Köszönjük a segítők egész napos munkáját, a szereplők, fellépők részvételét, a támogatók felajánlásait! Támogatóink voltak: Papp Imre Várkapitány, Sümeg, Capári Lovasiskola, Sümeg, Pólus-Coop Zrt., Pannonbrot Sütőüzem, Ajka, Hoffman Tamás, Csabrendek, Baráthné Horváth Mária, Csabrendek, Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, Darvastó, Nagy József, Sümeg, Bakonyalja 4x4 Sportegyesület, Csabrendek, Csabrendek FC, Tutiparty, Sümeg, MÜTESZ Kft., Csabrendek, Baráth Lajos asztalos, Csabrendek, Csíkné Bardon Réka csuhéfonó, Csabrendek, Szabó József, Aranyoroszlán Vendéglő, Csabrendek, CSABTEX Ruházati Kisszövetkezet, Csabrendek, Kovács Lajos autószerelő, Csabrendek, Hegedüs Árpád, Csabrendek, Rendeki Pékáru Bolt, Csabrendek, Hoffman Béláné, Csabrendek, Kiskertem Virág- és Gazdabolt, Csabrendek, Németh Ferenc kovács, Csabrendek, Soós Tiborné, Nemeshany, Szálinger Zoltán és ifj. Szálinger Zoltán, Csabrendek. Mógerné Molnár Ildikó ŐSZI SZEPTEMBER

3 JÁRÁSI HÍREK MARCAL-PARTI Sümegiek nem nyerhetnek Sümegen? A Sümegi Önkormányzat törvénytelen módon zárta ki Folytatás az 1. oldalról... Döntse el Ön, kedves olvasó, vajon egy templom-alap megerősítése, csapadékvíz elvezetési és vízrendezési munkákkal, vagy egy hígtrágyatároló építése a terület kiemelt vízrendezésével ugyan mi? Vagy esetleg egy utca csapadékvíz elvezetési munkái magasépítésnek számítanak? Nem hiszem, hogy ehhez szakértőnek kellene lenni, de mindenestre cégünk szakértői véleményt is csatolt a hiánypótláshoz. Az is nagyon vicces, de nagyon szomorú is persze, hogy a sümegi képviselők a jelek szerint nem szoktak eleget sétálni abban a városban, amelynek érdekeit, legalábbis elméletileg, képviselik. Mert ha elsétáltak volna a sümegi Alsó-templom felé néha, feltűnhetett volna nekik, hogy cégünk ott hajtotta végre az egyik referenciamunkaként csatolt projektet: Szakrális tér kialakítása csapadékvíz elvezetéssel. Ugye Ön, kedves olvasó, észrevette a megszépült környezetet? Az ajánlatkérő, magyarul a sümegi képviselő-testület viszont az elutasítás indoklásában leírta, hogy a beruházásról tényleges információk nem állnak a rendelkezésre! Sírjunk vagy nevessünk? Erre szokták mondani: no comment Sümeg Város Önkormányzata a jelek szerint mindenképpen meg akart szabadulni a két sümegi cégtől, és hiánypótlás és csatolt szakértői vélemény ide-vagy oda, kizártak Hangzik a közismert mondás. Nem is magyarázom a zenéjüket, hiszen mindannyian ismerjük a sümegi fúvósokat. Rendszeresen szórakoztatják a környékbelieket különböző rendezvényeken, valamint testvérvárosi kapcsolataink ápolásában is jelentős szerepet vállalnak. a sümegi cégeket a közbeszerzésből bennünket a közbeszerzési eljárásból. Természetesen az igazságérzetünk, és a szakmai tisztességünk nem engedhette meg, hogy ezt annyiban hagyjuk. A Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult cégünk, a Construct-Two Kft, és egy nappal később a Hettyei-ÉPTECH is. Az ügy aztán még tovább bonyolódott, mert az Önkormányzat képviselőtestülete, pontosabban annak többsége úgy döntött, hogy nem hirdeti ki győztesnek az SZL-Bau-t sem! Az SZL- Bau ezek után szintén a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult, úgy vélem, valószínűleg azért, hogy ha esetleg minket elutasítana a Döntőbizottság, akkor őket ki lehessen hirdetni győztesnek. Így érkezett el augusztus 1., amikor Budapesten sor került a tárgyalásra. A tárgyalás elején megjegyezte a Döntőbizottság elnöke, hogy kiemelt ügyként kezelik ezt a sümegi közbeszerzést, mert nagyon ritka dolog az, hogy egy közbeszerzést tulajdonképpen minden résztvevő megtámad! Én, aki már részt vettem néhány hasonló tárgyaláson, mély együttérzéssel figyeltem Dr. Deák Krisztina, és Olt István osztályvezető próbálkozásait. Komolyan mondom, sajnáltam őket. Szakmailag felkészült személyeknek tartottam őket mindig, és tartom ma is. Úgy gondolom, ők maguk is tisztában voltak azzal, hogy egy tarthatatlan döntést kell A zenéről írni olyan, mint táncolni az építészetre. képviselniük. Nem tisztességes ilyen megalázó helyzetbe belehajszolni szakmai múltjukra méltán büszke embereket! A Döntőbizottság, mivel az ajánlatkérő Sümegi Önkormányzat nem nevezett meg olyan jogszabályt, amely a mélyépítés fogalmát egyértelműen definiálja, másrészt olyan jogszabályt sem, amely szerint a mélyépítési beruházás kizárólag útépítési és/vagy vízjogi létesítési engedély birtokában végezhető, törvénytelennek nyilvánította az Önkormányzat eljárását. Megjegyzem, lehetetlen feladatot kapott Dr. Deák Krisztina és Olt István, mikor öt napos határidőt kaptak ezeknek a jogszabályoknak az előásására. Mivel ilyen jogszabályok nincsenek Szeptember 5-én érkezett meg a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata, amelyet természetesen kézhez kapott ezen a napon minden érdekelt fél, azaz a Sümegi Önkormányzat is. A határozat 29. oldalán olvasható, hogy a Döntőbizottság a bírság kiszabását indokoltnak tartotta, mivel a megvalósított jogsérelem súlyos. Ezért a bírság összegét Ft-ban állapította meg. A történetnek itt akár vége is lehetne, de szerintem még ide kívánkozik néhány szó. Ugyanis a Sümegi Önkormányzatnak ezen az ötmillió forintos büntetésen kívül tudomásom szerint még újabb kifizetnivalói is lesznek az ügyből kifolyólag. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség is megkapta ezt a határozatot, nem véletlenül. Tudomásom szerint, az NFÜ is köteles büntetni az ajánlatkérőt egy ilyen törvénytelenség után, aminek a mértéke lehet akár a beruházás becsült nettó értékének a 20%- a is. Tessék csak összeadni, mekkora összeg lehet ebből? Bizony, könnyen húsz millió fölé mehet. Szép summa, ugye? Gondolom, a legkevesebb, ami elvárható lenne, hogy a város vezetője belenéz a választópolgárok szemébe, és elmagyarázza, miért érte meg ekkora pénzzel megkárosítani a várost, a sokat emlegetett adófizető sümegi polgárokat. Én személy szerint kíváncsian várnám a magyarázatát, hogy miért kellett ilyen büntetésbe belefutni, nehéz helyzetbe hozva ezzel a város költségvetését, miért volt fontos, hogy bármi áron, a Közbeszerzési Döntőbizottságot idézve ilyen súlyos törvénytelenség árán is ki akarják zárni a sümegi vállalkozókat ebből a munkából? Ebben a ciklusban nem adtak át még olyan fejlesztést, ami a jelenlegi polgármester, Rátosi Ferenc nevéhez kötődött volna. Lehet, hogy az első komolyabb megnyert pályázat is ilyen dicstelen véget ér? Nem gazdagodik a város, hanem belerokkan a büntetésekbe? Hát kellett ez nekünk? Judi József Püspöki János, a zenekar vezetője mesélt nyári élményeikről és azok előzményéről. Első nemzetközi kapcsolatuk 2004-ben kezdődött, németországi testvérvárosunk Aichtal fúvósaival. Ebben az évben ünnepelték fennállásuk 70. míg újraalakulásuk 10. évfordulóját. Ekkor csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz és az ehhez kapcsolódó nagyszabású ünnepi koncerten a nézők között ültek a német delegáció tagjai, akik minden költséget állva meghívták a sümegieket egy németországi vendégszereplésre. A kapcsolat azóta is tart, tavaly Neuhausen 700 éves jubileumára is meghívást kapott a zenekar. Az olaszországi Vobarno testvérvárosunk fúvószenekarával már a testvérvárosi kapcsolat elején 2008-ban sikerült felvenni a kapcsolatot, amikor egy nagyobb delegáció érkezett Sümegre. Következő évben városunk fúvósai már együtt ünnepelték fennállásuknak 75. évfordulóját az olasz zenészekkel, valamint Csehországból, Netoliceből is érkeztek hozzánk vendégek. Idén az olasz városka látta vendégül a sümegieket a zenekar fennállásának 135. évfordulóját ünnepelve augusztus 1. és 4. között. Most is szívélyes fogadtatásban volt részük a fúvósoknak, az ünnepi program keretében a résztvevő zenekarok önálló hangversenyt is adtak. A nagy sikerre való tekintettel a ráadás sem maradhatott el. A programon a város polgármestere és képviselői mellett a civil szervezetek vezetői is részt vettek. Zenészeinket külön szeretettel fogadta Fabricio Galvani professzor úr, a testvérvárosi kapcsolat kialakulásának olasz kezdeményezője, akinek a kapcsolatfenntartás mai napig köszönhető. Annak idején ő volt Vobarno kulturális attaséja. Püspöki János szerint Fabricio Galvani igazi Magyarország-rajongónak tekinthető ráadásul még magyarul is tud egy keveset. A közös zenélés sem maradhatott el, a himnuszok mellett a Volare olasz slágert énekelték el és a Radectzky-indulót játszották. Következő nap a Garda-tó túlsó partjára tettek látogatást a Balaton Egyesület meghívására, ahol másfélórás térzenével szórakoztatták a közönséget. A búcsúest baráti hangulatban telt, ahová a fentebb említett vezetők is ellátogattak. A fúvószenekar és vezetőjük Püspöki János valóban úgy érezhették e néhány nap folyamán, hogy jó érzés magyarnak lenni, s büszkén képviselték Sümeget olasz testvérvárosunkban. Sümeg Város Fúvószenekara jövőre ünnepli 20 illetve 80 éves jubileumát, bíznak benne, hogy sikerül egy nagy nemzetközi fúvósfesztivált rendezni városunk részére, ahol viszonozhatják olasz barátaik meghívását is. Csicsics Anna Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy legközelebbi fogadóórámat október 10-én órától tartom, a kistérség volt irodájában (Deák Ferenc utca). Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ SZEPTEMBER 3

4 MARCAL-PARTI Miklósi-Sikes Csaba: Irodalmi élet Sümegen (2. rész) A 19. század fordulóján a főpapi könyvtárak mellett, az ország égész területén, nemesi udvarházak falai között tudósok, írók, költők birtokában volt kisebb-nagyobb könyvtár. Mivel nem volt egy szélesebb körű olvasóközönségük, különleges művelődéstörténeti jelentőséggel nem bírtak, létükkel mégis a köznemességnek a művelődés iránti érdeklődését, állományukkal a modern politikai eszmék elterjedését jelzik. Ezek sorában tartozott Kisfaludy Sándor könyvtára, melyről viszonylag keveset ismerünk. Nem tudni például, hogy gyűjtését mikor kezdte el, s azt sem, hogy könyveit milyen úton szerezte be. Annál részletesebb adatokkal rendelkezünk arról, hogy a költő halála után milyen sorsra jutott könyvgyűjteménye. Hátrahagyott javainak számbavételekor, az akkor felvett jegyzőkönyv szerint, a földek, ingatlanok és ingóságok mellett, a leltárkészítő úgy mellékesen megjegyzi, hogy a költő házának két első szobájában vannak némi könyvek a sublóban, ami a hátrahagyott 2156 kiadványhoz képest, a ma emberének disszonáns megállapításnak tűnik, főleg annak tudatában, hogy mindez 1844-ben (!) történt, amikor az ország kisnemesi kúriáiban ilyen méretű könyvgyűjteménnyel csak elvétve lehetett találkozni. Az épületet a benne levő berendezéssel Ramassetter Vince vásárolta meg, aki 1854-ben eladta Eitner József ( ) sümegi tímármesternek, történetesen Darnay Kálmán nagyapjának. Darnay visszaemlékezéseiből tudjuk, az idős Eitner a könyvtárát megtartotta magának, mígnem az 1880-as évek elején a gyűjteményt, a szárnyait bontogató unokájának ajándékozta. Darnay Kálmán nevét a város-, és a magyar irodalomtörténetében többek között azzal is beírta, hogy ő volt az első, aki szorgalmasan kutatta és írásai révén széles körben igyekezett ismertetni a magyar irodalom egyik legjelentősebb költőjének, Kisfaludy Sándornak életét és munkásságát. Ez ellentmondani látszik, illetve a háttérben egyéni érdekek meghúzódását sejteti Darnaynak azon tette, mellyel a Kisfaludy hagyatékot júliusában a Nemzeti Múzeumnak adományozta. Nevét egy csapásra megismerte a szakmai élet színe-java, neves közéleti emberek és magas rangú állami tisztségviselők gratuláltak neki, s talán az sem véletlen, hogy még azon év novemberében Darnayt a kormány a koronás arany érdemkereszttel tüntette ki. Az adományozás alkalmával Darnay elkészítette a Kisfaludy-hagyaték pontos leltárát, melyből kiderül, az átadott gyűjtemény 2156 nyomtatványt (könyvet, illetve időszakos kiadványt), 118 eredeti kéziratot és 1017 db. olyan levéltári okiratot, amelyek zömmel családi vonatkozásúak voltak. Napjainkban a Kisfaludy-hagyaték egy részét Kisfaludy Károly hátrahagyott emlékanyagával közösen a Széchenyi Könyvtár állományában, önálló Világi jellegű történelmi könyvtárak egységként őrzik. Kisfaludy irodalmi tevékenységének virágkorát élte, amikor a 19. század legelején, ugyanazon időben, ugyanazon szellemiséget követve jelentek meg Magyarországon a mindenki számára nyilvános közkönyvtárak létesítésének gondolata. Az 1830 után sorozatosan megnyílt közkönyvtárak gondolatának egyik úttörője Festetics László, a Georgikon-alapító Festetics György fia volt, aki 1826-ban közzétett felhívásában azt javasolta, hogy minden megyében és szabad királyi városban nemzeti könyvtárat létesítsenek. Erre a célra egy Zala megyei könyvtár létesítésére 2000 forintot ajánlott fel. A mozgalmat Deák Ferenc, Zichy Károly kamarai elnök és Kisfaludy Sándor támogatta, míg Skublics Károly zalai táblabíró 1831-ben 2000 kötetes értékes könyvtárát ajánlotta fel erre a célra. Ehhez a gondolatközhöz tartozik a különböző egyesületek, olvasókörök, kaszinók könyvtárai, amelyek szintén ebben az időszakban alakultak. Ezek az egyesületi könyvgyűjtemények a magánkönyvtárak és a nyilvános közkönyvtárak közötti átmenetet jelentették, amennyiben a kezdeti években az itt összegyűjtött könyvek és folyóiratok jobbára csak a tagság számára volt elérhető, de melyek hamarosan nyilvános jelleget kaptak. Ezeket a könyvtárakat általában az jellemezte, hogy - kevés kivétellel első rendű céljuknak tartották a reformeszmék terjesztését.. Az olvasás mellett célként tűzték ki azt is, hogy az érdeklődők között a társadalmi élet művelt formáit is kialakítsák, az együttes beszélgetések, a különböző napilapok és folyóiratok rendszeres olvasása révén a közszellemet formálják. Ezek sorában tartozik az 1841-ben Kisfaludy Sándor kezdeményezésére megalakult Sümeghi Casinó könyvtára, melynek alapító okiratában a 7-ik pont alatt kimondták, hogy a társaság számára jövő félévre Pesti Hírlap, Világ és Erdélyi Híradó meghozatni határozott. A kaszinó fennállása során közel 100 féle hírlapot és folyóiratot járatott, melyek használatát pontos szabályok határozták meg, például kimondta, hogy az újonnan érkezett folyóiratokat és újságokat csak egy bizonyos idő elteltével lehetett az otthoni olvasás céljából kikölcsönözni dec. 31-én, az éves közgyűlés napján Kazinczy és Vörösmarty tiszteletére ünnepséget rendeztek, minek során leleplezték a két irodalmi nagyság arcképeit, s elhatározták a kaszinó könyvtárának megalapítását is. Az akkor felvett jegyzőkönyv szerint: Ezen ünnepély annyival nevezetesebb marad sümegi társaskörre nézve, mert ezen alkalommal vetetett meg alapja a társasági könyvtárnak, melynek alakítását a tagok oly hőn óhajtották, úgy a minden szép és jóért nemcsak lelkesülni, de áldozni is tudó Ramazetter Vince úr a társulatnak újonnan választott elnöke, elővonván tárcáját azonnal 20 új forinttal nyitotta meg az egyleti könyvtárra adakozok lajstromát; példáját a tagok, sőt még a jelen volt vendégek is egész kézséggel követvén, jelentékeny összeg gyűlt be, s így az egyleti könyvtár megalapítva lőn. A felajánlott 107 új forint mellet Balogh Alajos úrnak 5 kötetből álló könyvadománya mellett, Kecskeméthy Albert és Szűcs Pál uraknak néhány értékes könyvet ajánlott fel jan, 6-án a könyvtár alapszabályainak kidolgozására a választmány Ramazetter, Takács Alajos, Horváth János és Czigány Károly urakat nevezi ki. Az általuk összeállított alapszabály többek között kimondta, hogy az adományozott könyvek a könyvtári jegyzőkönyvben külön rovatba is följegyeztessenek. A könyvtár sorsának alakulása az elkövetkező években folyamatosan HELYTÖRTÉNET SZEPTEMBER Mottó: A múlt nem mögöttünk, hanem alattunk van, hiszen a jelen történéseinek gyökerei onnan táplálkoznak. a közgyűlés érdeklődésének a középpontjában volt ban például a választmány utasítatott, hogy a kaszinói könyvtárat rendbehozza, s róla lajstromot készítessen amennyiben az eddigi hiányos volna. Az évenkint megtartott közgyűlések rendszeresen beszámoltak a könyvállomány gyarapodásáról, megszabták a kikölcsönzött könyvek bérleti díját, s számot adtak azokról a szankciókról, amelyeket a kikölcsönzött könyvek megkésett, illetve elmulasztott visszaszolgáltatásai vontak maguk után. A Sümegi Kaszinó tevékenységét az új hatalom /1946. IV. 3. számú rendelete alapján, jan. 18-án elrendelte annak felszámolását, vagyontárgyainak államosítását. Az ekkor készített jegyzőkönyvet a kaszinó részéről Darnay Kálmán veje, dr. Tóth Károly írta alá, melyben pontosan feltüntették az itt talált szarvasagancs-fogast, sarokdíványt, biliárdasztalt, 2 db. bőrdíványt, márványlapos kártyaasztalt, szögletes kisasztalt, székeket, stb., de a közel 2000 kötetet számláló könyvtárról mindössze annyi olvasható irodalmi és egyéb könyvek szekrényekbe berakva. Nem véletlen, ha összehasonlítva ezt a Kisfaludy Sándor halálakor felvett vagyonösszeírással az ember úgy érzi: nincs új a nap alatt, hiszen láthatjuk, hogy a száz évvel korábban a nagy költő könyvtáráról is mindössze annyi mondandója volt az összeírónak, hogy némi könyvek a sublóban. A gimnázium (al-, reáliskola) könyvtára szintén a jelentősebb sümegi könyvgyűjtemények sorába tartozott. Az dec. 6-án megnyitott Al-reáliskola tanári könyvtárának alapítását, Kádas Rudolf királyi kerületi főigazgató júl. 13-án tett javaslata alapján hozták létre, míg az iskola ifjúsági könyvtárát 1873-ban alapították. Az iskola-könyvtár első támogatói között ki kell emelni a mára jobbára elfeledett Árrestein József ( ) nevét, aki az 1860-as évek derekától kezdődően folyamatosan könyvadományokat tett az iskola javára. Szoros baráti kapcsolat fűzte Ramassetter Vincéhez és Ádám Ivánhoz, s ennek köszönhetően élete végéig különféle támogatásokkal segítette a sümegi oktatás ügyét okt. 2-án a városi tanács ülésén, mivel nem a város győzi fizetni a sok tanítót, felmerült az elemi iskola visszafejlesztése, amit Árrestein 5000 Ft-os alapítványa oldott meg, 1865-ben feleségével, sz. Grdl Máriával, újabb 5000 Ft-os alapítványt tett a sümegi reáliskola III-ik osztályának beindítása érdekében. Az (al)reáliskola évente kiadott évkönyvei szerint 1873-ban, 1874-ben, ban, 1879-ben, 1886-ban, 1887-ben, 1891-ben és 1892-ben, közel 1000 kötet (!) könyvet adományozott az iskola könyvtára számára. A pesti születésű Árrestein tanulmányait a pesti és a bécsi tudományegyetemen végezte júniusától a József Ipartanoda mennyiségtan és erőműtan tanszékének tanára volt, 1847-től a MTA levelező tagjai sorába választották. Az 1850-es évek elejétől 1865-ig bécsi főreáliskola tanára. Ezt követően Alsó-ausztriai Stuppachon található birtokára vonult vissza, ott is hunyt el. Munkásságát számos magas kitüntetéssel ismerték Számos tudós társaság és egylet tagjaként megkapta a Ferenc József-rend középkeresztjét, a francia Becsületrendet, a svéd Wasa-rendet, az orosz Szent Szaniszlórend középkeresztjét, a hollandi Oroszlán-rendet, valamint a belga Lipót-rend lovagja címet. Gazdag irodalmi tevékenysége a matematika, mechanika, meteorológia, hidrológia és mezőgazdaságtan területére terjedt ki. Az iskola könyvtárának gyarapítása az 1870-től vett lendületet, amikor a tudományos munkássága (oktatáspedagógiai könyvek, a pálosok első kutatója, stb.) révén országos hírnévnek örvendő Ádám Iván bekapcsolódott az iskola életébe. Előbb hitoktató, majd tanár, között annak igazgatója volt. Az ő idején alakult az alreáliskola ifjúsági könyvtára, melynek gyarapítására többek között az 1873/74-es tanévtől kezdődően a tanulók felvételekor egy-egy Ft-ot kötelesek befizetni erre a célra. Nehéz lenne felsorolni azon sümegi polgárok nevei, akik Édeskuthy Sándortól az Eitner Sándor vezette Takarékpénztáron, illetve Ádám Ivánon keresztül, Ramassetter Vincéig bezárólag, könyvadományokkal támogatták az iskolát. A könyvállomány gyarapítására igen jelentős támogatást jelentett az 1876-tól évente folyósított 400 Ft-os állami támogatás, melynek következtében 1894-ben, a tanári könyvtárban 4038 kötet könyv és 323 kötet folyóirat, az ifjúsági könyvtárban 455 kötet könyv volt található. Az első iskolai könyvtáros nevével Hauszer (1881-től Földi) János tanár személyében 1879-ben találkozunk. Földi a Nemzeti Múzeum alkalmazásából 1879-ben érkezett Sümegre, ahol történelmet, földrajzot, illetve német nyelvet oktatott. Iskolai könyvtárosnak történt megbízatása után rendezte annak állományát, vezetése alatt az iskola könyvtára új helyiségbe költözött, elkészítette annak első jegyzékét, melyet az 1880/81. és 1881/82. évkönyveiben A sümeghi reáliskola könyvtárának névjegyzékét címmel, két részben le is közölt. Szintén nevéhez fűződik az iskola 1875-ben alapított régiség- és ásványgyűjteményének a rendezése. Földi szeptemberében távozott Sümegről, amikor a lőcsei felsőbb leányiskolához nevezték ki. Helyét 1898-tól A Kossuth utca látképe Képeslap 1900 körül. A felvétel bal oldalán a Sümegi Kaszinónak helyet adó Korona-szálló épülete

5 HELYTÖRTÉNET MARCAL-PARTI Czunya Sándor magyartanár vette át novemberéig, amikor áthelyezéssel az egri állami főreáliskolába távozott. Az általa 1902-ben összeállított kimutatás szerint az iskola könyvállománya 6070 kötetből áll, két szobában elhelyezve. Van szaklajstroma és cédulakatalógusa. A tanárokon kívül mások is díjtalanul használhatják. Ekkor a Wiessinger Károly tanár vezette 47 oklevelet, 5 pecsétet, és 336 érmet számláló régiség-, illetve a 219 állat, 8 növény, 519 ásvány és 186 kövületet számláló természetrajzi gyűjteményt önálló egységként tartotta számon az iskola. Ezzel nagyjából lezárult a sümegi gimnázium történelminek nevezett könyvtárának története. Az ezt követő eseménye: az első-, és második világháború, az 1945 évi államosítás legkevésbé a kultúráról, és ennek keretében a régi könyvgyűjtemények gyarapításáról, mégcsak azok megőrzéséről sem szóltak. Városunk történelmi könyvtárai között az nov. 11-én alapított Polgári Önképző Kör első tisztségviselői között, Dencsik Imre asztalosmester személyében már könyvtárossal is találkozunk. Ez érthető is, hiszen az jan. 1-én elfogadott alapszabálya szerint az Önképző Kör célként azt tűzte ki, hogy a hasznos önképzés, a nélkülözhetetlen eszmecsere, a világító fáklyát önön kezében mielőbb meggyújtani, a közpolgárság észbeli érettsége s behatóbb műveltségének gyümölcseit a városban mielőbb meghonosítani, képes legyen önállóan gondolkodni, fontolgatni, s mint magasabb tehetség, a hon és világpolgárzatban cselekedni is. Ezek a célkitűzések többek között egy önálló könyvtár révén lehetett csak elérni. Még alakulásának évében, az (al)reáliskola számára több ízben is adakozó dr. Arenstein József ( ) pénzbeli juttatásai mellett, az általa adományozott 700 kötet könyvvel megalapozta a város leggazdagabb nyilvános könyvgyűjteményét, míg pénzbeli és tárgyi adományait követően, Ramassetter Vincét ( ) díszelnöknek választotta meg a Kör vezetése ban Dorner (Darnay) Kajetán ( ) újabb 50 kötetes könyvadománya, Ramassetter 100 Ft-os támogatása, illetve számos más megajánlásoknak köszönhetően a könyvtár helyzete megbízható alapokra került től rendszeres felolvasásokat tartottak, az egyre gyarapodó könyvállományát szakszerűen kezelték. Számos irodalmi rendezvények között az évi események akár rendhagyónak is mondható. Az Önképző Kör kezdeményezésére a félévszázados írói jubileumát ünneplő Jókai Mórt Sümeg város első díszpolgárának választották meg. Az ünnepi ülésre január 6-án került sor, amikor a Polgári Önképző Kör (ma Kisfaludy Étterem, melynek falán ott látható Jókai emlékét megörökítő emléktábla) zsúfoltságig megtelt termében, Eitner Sándor, dr. Székely Albert, Kocsis Károly, illetve a város szülöttje, Sümegi Vilmos újságíró-kormányfőtanácsos ünnepi beszédei is elhangzottak. Székely Albert ügyvéd és a helyi újság főszerkesztője beszédében említést tett Jókainak a Vasárnapi Újság hasábjain 1853-ban megjelent A magyar Templevölgy című írásáról, melyben Sümeg vidékén tett utazásának emlékeit osztotta meg az olvasókkal. A Jókai ünnepségről a Sümeg-Szent-Gróth jan. 7-i különszáma részletes beszámolót közölt ban, a Zalavármegyei Évkönyv szerint A tagok összes száma 125. Van a körnek saját emeletes háza, könyvtárában 1900 kötet, melyet táncvigadalmak és gyászkocsija tiszta jövedelméből szerzett. Az 1900-as évek elejétől a Polgári Önképző Kör székháza fokozatosan a város társadalmi életének legfőbb színterévé vált. Itt tartották a város jelesebb ünnepségeit, az itt rendszeresen megrendezett bálok Dunántúl-szerte híresen voltak. Itt léptek fel a Sümegre látogató színtársulatok, falai között író-olvasó találkozókat szerveztek. Megfordult itt 1914-ben Kafka Margit, Szabó Dezső, Tolnay Lajos, Rákosi Viktor, Sümegi Vilmos, Herczeg Ferenc és még sokan mások. A Sümeg és Vidéke febr. 1-i száma szerint a város leggazdagabb nyilvános könyvtára a polgári körnek van 1752 kötettel, ebből 148 mű német nyelvű kiadvány,. Felügyeletét egy Könyvtári Bizottság biztosította. Könyvtárosai közül, Dencsik Imre, között, majd Horváth József, aki 1903 febr. 1-jén lemondott. Ezt követően Gróf Lajos építési vállalkozó és Gróf Tivadar órásmester vezették, ez utóbbi 1927-ben bekövetkezett haláláig betöltötte ezt a tisztséget. A Sümeg és Vidéke jan. 7. száma szerint Gróf Lajos és Gróf Tivadar könyvtárosok a körnek gazdag könyvtárát rendezték, a könyvjegyzéket összeállították és kinyomtatták. Jelentősebb gyűjteménnyel bírt az novemberében 4 alapító, 153 pártoló és 107 rendes taggal alakult Katolikus Legényegyesület könyvtára. Az évi közgyűlés jegyzőkönyve szerint a Mild Mihály plébános elnöklete alatt működő könyvtárában 184 kötet könyv volt, első könyvtárosai Strausz János, illetve Gróf János voltak. Az egyesület alapszabály szerint az éves közgyűlések alkalmával újra választották a tisztségviselőket, így a könyvtárosokat és a segédkönyvtárósokat is ban, amikor az állomány 214 kötet számlált a segédkönyvtárós Kiss Gyula, akinek helyére abban az évben Németh Kálmánt választották ben, Jankó Árpád, Pap József könyvtárosok jelentése szerint a könyvek száma 289 kötet volt ban Krajczár Imre és Pál József 324 kötet könyvről számoltak be. Amikor az egyesület fennállásának 10 éves évfordulóján, nov. 17-én, Hornig Károly püspök anyagi támogatásával a mai művelődési ház helyén, a Széchenyi utcában, Tachek János építész vezetésével felépítették, illetve átadták első székházukat, külön kiemelték, hogy az új épületben van egy 8 m. hosszú, 5 m széles olvasó szoba ahol a 421 kötet könyv olvasása kedvező körülményeket biztosít. Könyvtársa ekkor Herczig Bálint asztalosmester volt 1913-ig, amikor háznagynak választották meg. A könyvtár történetét az 1930-as évek derekáig sikerült követni, amikor a könyvgyűjtemény közel 700 kötetet számlált. Sümeg anno (12) Egy jelképpé magasodó irodalomtörténeti találkozás, Petőfi Sándor Kisfaludy Sándornál Sümegen 1841-ben Két évvel az ifjú Ferenc József sümegi látogatását megelőzően, Petőfi Sándor is megfordult városunkba, felkeresve Kisfaludy Sándort, amikor két könyvet, egy öreg Bibliát és az 1836-ban Heckenast által nyomtatott Fogarasi-szótárát is eladta neki. Ez utóbbi kötetben Petőfi saját kezű beírása is olvasható volt (Hic liber est meus / Testis est Deus / Hic nomen erit / Alexsander natus / Petrovics vocátus). Erről a történetről legkorábban Darnay Kálmán ( ) az 1929-ben kiadott Kaszinózó táblabírák című kötetében megjelent Petőfi színésztréfája címet viselő írásában számolt be, mely történet hitelességét a későbbiekben többen megkérdőjelezték. Darnay nagyapja, Eitner József ( ) emlékeire hivatkozva, egy eléggé bugyuta történetet írt le Petőfi sümegi kalandjával kapcsolatosan. A leírtak szerint Petőfi 1841-ben a színészkedéssel is torkig lakva vállára akasztott batyujával, kampósbotjával kezében Sümegen keresztül Pápára igyekezett. Itt összetalálkozott egykori iskolatársával, Fekete Miskával, akinek segítségével szeretett volna bekerülni Komlossy színtársulatának díszelőadásába, hogy egy kis pénzhez jusson a további útja költségeire. A direktornak azonban nem tetszett a hektikásképű Petőfi (akkor még Petrovics) és nem adott lehetőséget neki Korona-szállóban sorrakerülő fellépésre. Bosszúból a két barát titokban dohányt szórt a színészek orra alá, akik szétprüszkölték az előadás drámainak tervezett végkifejletének záró akkordjait. Darnay elbeszélése szerint, Petőfi ekkor kereste fel Kisfaludyt, aki odavetett neki pár húszast a kötetekért. Eddig a történet lényege, melynek utóélete eléggé kacskaringós utat járt be. A Petőfi kutatás évekig nem figyelt fel erre az ereklyére, bár az 1898-ban kiadott Petőfi-album már közölte a Fogarasi-szótár Petőfi kézírását tartalmazó lapját. Mivel Darnay 1897-ben átadta a Kisfaludy-könyvtárat a Nemzeti Múzeumnak, s ezzel a már többször említett Fogarasi-szótár eltűnt a kutatók szeme elől. Csak ezzel magyarázható például, hogy Könczöl Imre ban megjelent Petőfi útjain Veszprém megyében című könyvében azt a kérdést feszegeti, hogy Petőfi sümegi látogatása legenda-e, vagy valóság. Könczöl szerint Minden kételyt eloszlatna a Petőfi kézírását és Kisfaludy kézjegyét egyaránt tartalmazó szótár, ennek hollétéről azonban senki nem tud, se Sümegen, se másutt nem található, így Petőfi és Kisfaludy találkozására vonatkozó részét fenntartásokkal kell tehát fogadnunk, és igazat kell adnunk Hatvany Lajosnak, aki szerint»kisfaludy és Petőfi találkozása mindaddig fölöttébb hipotetikus, amíg a Petőfi bejegyzésével ellátott Fogarasi-féle szótár elő nem kerül«. Nos Darnay Kálmán unokája, Darnay László ennek járt utána, amikor a Nemzeti Múzeum Széchenyi Könyvtárában felkutatta a vászonhátú, zöldesszürke papírtáblás Fogarasi-szótárt, melynek második kötetében megtalálta Petőfi már idézet négysoros beírását. Az erről írt cikkét a Kortárs című folyóirat 2001/4. száma le is közölte. Barabás Miklós rajza 1845-ből Érthető módon engem is kíváncsivá tett ennek a rendhagyó történetnek a valóság tartalma, amikor az 1990-es évek elején legelőször olvastam Darnay Kálmán a táblabíró világ korfestő történeteit. Kutakodásaim során egyre több olyan érvre bukkantam, mely igazolni látszott Darnay történetét. Ha górcső alá vesszük az 1841-es év ide vágó eseményeit, kiderül, hogy Petőfi, akit február 28-án Sopronban végleg elbocsátották a katonaságtól, pár hónapon át színésztársulatot keresve több dunántúli várost is felkeresett, mígnem 1841 júliusában Pestre, majd Veszprémbe, Füredre ment, azután átkelvén a Balatonon, Somogy vármegyén keresztül Ozorára ért, ahol Sepsy Károly hattagú színészcsapatába állt. A szegényes kis társaság Tolna és Fehér vármegye kisebb községeiben játszott, Petőfi is fellépett Gvadányi József színművében, a Peleskei nótáriusban. Mikor a társaság mindenből kifogyva, Mohácson feloszlott, költőnk megunta a színészetet és anyjának Dunavécsen tett ígéretéhez híven, 1841 őszén újra tanulásra adta fejét. Útban Pápa felé, valamikor szeptember elején járhatott Sümegen. Néhány évvel ezelőtt kezembe került Darnay Kálmán azon jegyzéke, amit Kisfaludy könyvtárának a Nemzeti Múzeumnak tett ajándékozása alkalmából állított össze. Az átadási jegyzék 137. száma alatt a következő olvasható: Fogarasi János: M. és német zsebszótár, II., vagy német-magyar része, 1836., széljegyzékben: Petőfi S. jegyzésével. És ezzel Petőfi sümegi látogatása olyan igazolást nyert, mely végkép igazolja a két költőóriás találkozását. Csak igazat adhatunk Hatvany Lajos ( ) irodalomtörténésznek, aki az immár hatvanöt éves Kisfaludy Sándor és az alig 19 éves Petőfi általa csak feltételezett találkozásáról azt írta, hogy ha Petőfi tényleg járt Kisfaludynál, akkor az a magyar irodalom a rendi és népi korszakának jelképes találkozásának kell tekinteni. Részlet Kisfaludy Sándor könyvtárának átadás-átvételi jegyzőkönyvéből, 1897-ből SZEPTEMBER 5

6 MARCAL-PARTI IRODALOM Rovatszerkesztő: Réfi János Szeptember havi irodalmi rovatunk Kende Kata verseiből válogatott. SÜMEGI FENYŐHÖZ Mondd, fáj, ha gyantád elhagyja tested kérgét, s kínlódva csorog végig fásult ráncaidon? Ragacsos könnycseppek, vagy íly könnyű néked a fájdalom, hogy magadhoz kötöd s egy életre fagy rád bánatod? Én is el szerettem volna sírni mindig, hogy fáj az élet s a nem-igazság igaz csak a földön, mert magunk ragasztjuk fájdalmunkat törzsünkhöz, s riasztjuk tüskeágainkkal a susogó madarakat. OKTÓBERBEN Néha csíp az októberi szél. Szélütött ember vagyok én, Ki a hóvihartól vár reményt, Bár hótlan a decemberi tél. "CÍM NÉLKÜL..." Szeretnél menni. Nem tudod hová. Valami űz, kerget, hajszol előre. Valami ellopta álmodat - Egy vágy, egy ösztön, kóbor ősök vére. Útnak eredni, cél nélkül is, egyedül is; Fel is út, le is út, nagy a világ! Poros országúton dúdolgatva menni, Vadvirág-bokrétát szedegetni, Percekre megpihenni, újra továbbmenni, A harmóniát keresni, mindenütt keresni. Bejárni minden cserjét, bozótot? Ha összetép, ha meg is vérez. Inni "csak tiszta forrásból", Igaz társat állatban találni. Feledni mindent. Nincs tegnap, se holnap. Csak ma van. Kóbor, szabad, üdvösséges. Gyáva vágyakozással figyellek, barátom. "El kéne neked is indulni" - hajtogatom magamban, és tudom, nem sikerül ez már soha. Megmaradnak a könnytelen sírások, furcsa röhögések; de egymásra nézni nem merünk, igazságot hazudunk és néha álmodunk. Élünk. H-P: Szo.: SZEPTEMBER

7 A Marcal-Parti szeptemberi számában Vonyarcvashegyre invitáljuk Önöket! A Nyugat-Balaton csodás látvánnyal fogadja ősszel is az odalátogatókat, és a hónap végén két rendezvény is lesz, ahova érdemes ellátogatni! Szent Mihály napi búcsú Szeptember én a XV. Szt. Mihály napi búcsú várja Önt! IDEGENFORGALOM Rovatszerkesztő: Végh László Turizmus és egyebek beszélgetés ifj. Papp Imrével - Veled általában a sümegi idegenforgalomról, különösen a Várat és a hotelt érintő kérdésekről szoktunk beszélgetni. Most azonban kezdjük egy teljesen más témával! Tudomásom van róla, hogy egy bizonyos pénzösszeget ajánlottatok fel a sümegi iskoláknak. Beszélnél erről? - Egészen pontosan egymillió forintot ajánlottunk fel, amelyet évről évre oda fogunk adni minden tanévzáró alkalmával. A Ramassetter Általános Iskola 5-8. évfolyamából a legjobban tanuló diákok fognak Ft-ot kapni, és a gimnázium négy évfolyamából szintén egy-egy tanuló. Ez eddig Ft, de emellett a legjobb sportoló és a legjobb zenei tanuló is kap Ft-ot. A maradék fél millió forintból pedig a nevelőtestület javaslata alapján 40 gyerek mehet el két napos kirándulásra, ez fogja fedezni az utazás és a szállás költségeit. Mint Sümeg legnagyobb vállalkozása felelősséget érzünk a város iránt, és úgy gondoltuk, hogy az adókon kívül, amivel egyébként nagyban hozzájárulunk a település költségvetéséhez, még közvetlenül is segítsünk. Tehát az volt a célunk, hogy ezzel is támogassuk oktatási intézményeinket, motiváljuk a tanulókat, nem csak a jelenlegieket, hanem azokat is, akik most gondolkodnak az iskolaválasztáson. Remélem, hogy egy kicsit hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy még több gyerek és szülő válassza ezután a sümegi iskolákat, az általános iskolát és a gimnáziumot! Ezúton is szeretnék bíztatni minden sümegi diákot, hogy szálljon versenybe a kitűzött díjakért! - Úgy hallottam, hogy színvonalas rendezvénysorozat színhelye lesz idén ősztől a Hotel Kapitány. Megtudhatnának erről valamit a lap olvasói? - Igen, novembertől egy koncert-sorozat kezdődik a hotel koncerttermében. Olyan neves művészek fognak fellépni, mint Mága Zoltán, St. Martin, Miller Zoltán. A belépés sümegi lakosok részére ingyenes lesz. Már a jövő nyári események is előkészítés alatt vannak: biztosan lesz az immár hagyományos Kárpátia koncert júliusban, de augusztusban is három nagyszabású zenei rendezvényre fog sor kerülni, de ez egyelőre még nem publikus, legyen meglepetés! - Milyen volt a szezon, hogy sikerültek idén a Végvári Napok? - Az idegenforgalomban sajnos a dinamikus fejlődés megtorpant. Korábban voltak olyan évek, hogy 10%-kal is nőtt a forgalom az előző időszakhoz képest. Most azért is nagy erőfeszítéseket kell tenni, hogy körülbelül szinten maradjon a forgalom. Ez nekünk sikerül is, tehát nem panaszkodom. Persze, ahogy mondtam ehhez nagyon sok munka szükségeltetik. Mi régebben is sokat költöttünk marketingre, és ezt idén megháromszoroztuk, ami éves szinten 50 millió Ft-ot jelent. Az idei forró nyár igazából nem kedvezett a Vár körüli idegenforgalomnak, hiszen régi tapasztalat, hogy a fürdőzésre alkalmatlan napokon növekszik meg a forgalmunk. Nos, ilyen nap nem sok akadt július elejétől! Ettől függetlenül azért jó szezont zártunk. - Mi a véleményed a balatoni turizmusról? Nyilván a közelség miatt Sümegnek sem mindegy, hogyan alakulnak a forgalmi adatok a Balatonnál. - Ez így van. Azt gondolom, hogy szemléletváltásra lenne szükség, elsősorban a szálláshelyekkel kapcsolatban. A mai nyaralóknak mások az igényei, mint évvel ezelőtt. A Zimmer frei korszaknak vége, ezt Programajánló tudomásul kellene venni. A mostani vendégek már nem ezeket keresik, és nem is az olcsó, kevés szolgáltatást kínáló panziókat, hanem azokat a szállodákat, ahol minden igényüket kielégítik. A sármelléki reptér nagy lehetőség, de ahhoz, hogy ott mindennap leszálljon egy gép tele külföldi turistával, ahhoz szerintem kellene még 50 ezer szállodai férőhely a Balaton parton! - Szerinted Sümegen is lenne jövője még egy nagyobb szállodának? - Mindenképpen! Még kettőnek vagy háromnak is! Valószínűleg még férőhely szükséges lenne. A szállodák gondoskodnak belső szolgáltatásaikkal arról, hogy a vendég jól érezze magát, hogy érdemes legyen eltöltenie az adott helyen 2-3 éjszakát. Természetesen még jobb, ha olyan a környezet, hogy ezzel ne kelljen különösebben foglakozni. Sümegen nagyon jók az adottságok ehhez, persze nem a belváros mostani állapotában, de egy átgondolt fejlesztési koncepcióval biztosan megélne itt még két szálloda is! MARCAL-PARTI - Tavaly szó volt a Szállásadók Egyesületének megalakításáról is. Hol tart most ez a folyamat? - Örömmel jelenthetem, hogy felállt a szervezet, új elnöke van, és a TDM szervezetbe is belépett. Annak idején a Lovagitorna Egyesület azért lépett be a nonprofit kft-be, mert szükséges volt egy egyesületnek is ott lennie, de már akkor úgy terveztük, hogy ennek a helyére majd a szobakiadók lépnek. Ez most megtörtént. Ezzel kapcsolatban is azt tudom csak mondani, hogy szemléletváltásra lenne szükség. Egyrészt el kéne fogadni azt, hogy bizonyos tagdíjat fizetni kell, ám ezért előnyökhöz is jut! Másrészt egymást kéne segíteni a tagoknak, és nem feltétlenül versengeni. Ezt koordinálni, és a szemléletet is alakítani feladata a TDM szervezetnek, és a Tourinform Irodának. Remélem, hogy ez így is lesz. Most, hogy vége a szezonnak, én is több időt fogok szentelni ezeknek az ügyeknek! Végh László Szent Mihály dombi esték Vonyarcvashegy, szeptember 29. Szent Mihály napján, a 10 órakor kezdődő szentmisét követően kb. 11 órakor kezdődik a Musica Antiqua régizenei együttes koncertje a Szent Mihály kápolnában. A belépés díjtalan! SZEPTEMBER 7

8 MARCAL-PARTI GASZTRO-SAROK [ ] Vadat, halat s mi jó falat [ ] (Arany János: Walesi bárdok) Arany János gondolatait idézve ez alkalommal a vad és halételek kerülnek terítékre. Olyan sok oldalról próbáltam ötleteket csempészni a gyakorló háziasszonyok gasztronómiai repertoárjában, mégis kevés szó esett erről a két igen nagy terjedelmű ételtípusról. Személy szerint én kevés halételt fogyasztok, bár amit szeretek, azt előszeretettel készítem is, ám a vadételek tekintetében szinte mindenevő vagyok. Kezdjük először a vizek lakóival, utána következhet az erdők, mezők nyújtotta lehetőségek kiaknázása. Ma Magyarország igen hátul kullog az éves átlag halmennyiség elfogyasztásával világ- és európai viszonylatban is, pedig sokszor hangoztatják a médiában, mennyire fontos lenne legalább hetente egyszer hallal várni a családot. Vizeink bővelkednek az ízletes húsú halakban, ám aki a tengeri uszonyosokat vagy a gyorsvizű patakok fürge utazóit részesíti előnyben, annak sem kell sós víz közelébe költözni. Elég sok fajta hal megtalálható nagyobb áruházak fagyasztó pultjaiban. Az igazi magyaros halászléről már egy korábbi számban részletesen írtam, így most inkább a sütőben, vagy serpenyőben elkészíthető halételekről beszélnék. A pangasius halfiléről nem tennék említést, mert erről is részletesen kifejtettem a véleményem egy korábbi számban. Ha tehetik, és kicsit is fontosnak tartják az ellenőrzött minőséget, ne vásárolják és ne is fogyasszák a fent említett halfajtát. Embertelen körülmények között tenyésztik és mérgezik őket. Hazai halaink közül mindenki ismeri a paprikás lisztben megforgatott, sült keszeget, vagy a rántott pontyot, esetleg a harcsa paprikást. Az alábbiakban hagymaágyon sült amúr receptet fogok megosztani önökkel. Az édesvízi halak között nálam a befutó helyet foglalja el a lazac-pisztráng, ami egy igen különleges halfajta, vörös húsú pisztráng. Érdemes friss zöldfűszerekkel és citrommal alufóliában megsütni, majd ehhez is adok pár ötletet. Természetesen a lazacról sem feledkeztem meg, ezt grillezett fogásként fogom bemutatni. Végül a tengerek, óceánok utazóiról ejtenék pár szót. A hatalmas tőkehalaktól az apró szardíniáig mindent felölelnek sós vizeink. A leggyakrabban mi a tőkehallal találkozhatunk, vagy egyéb tenger gyümölcseivel. A személyes kedvencemmel zárnám a vizek urainak sorát: tintahalkarikák sörtésztában, fokhagymás majonézzel. Citromos grillezett lazac cukkinivel Hozzávalók: 50 dkg lazacfilé 40 dkg cukkini 1 kk kakukkfű 1 citrom zöldség grillfűszer kevés olaj só, bors ízlés szerint Elkészítés: A cukkinit megmossuk, megszárítjuk, hoszszában felszeleteljük, megspricceljük olajspray-vel, megszórjuk zöldség grillfűszer keverékkel, és kicsit állni hagyjuk. A lazacszeleteket lespricceljük olajjal, sózzuk, borsozzuk, citromot csavarunk rá megszórjuk az apróra vágott kakukkfűvel és ezt is hagyjuk állni pár percig. Egy grill serpenyőt felforrósítunk, és mehetnek bele a hal és citromkarikák, valamint a cukkinik. Pár perc alatt elkészülnek. Rösztivel, vagy tócsival tálaljuk. só, bors majonéz, vagy tartár mártás 2 gerezd fokhagyma egy kis csokor petrezselyem fél citrom olaj a sütéshez Elkészítés: Elkészítjük sörtésztát. A tojást elkeverjük kb. 0,5-1 dl sörrel, és annyi lisztet adunk hozzá, hogy jó sűrű palacsintamasszát kapjunk. Hozzáadjuk az élesztővel elkevert keménytőt is, sózzuk, és szükség szerint hígítjuk még sörrel, vagy sűrítjük liszttel. A tintahalat kisujjnyi csíkokra szeljük, és picit besózzuk, majd kevés lisztel meghintjük. Közben felteszszük az olajat melegedni. Ha forró, akkor egyesével belemártjuk a sörtésztába a tintahal szeleteket, kicsit lecsöpögtetjük, és mehetnek a forró olajba. Amint arany barnára sült, papírtörlőn leitatjuk róla a felesleges zsiradékot. Ha készen vagyunk, 2 gerezd fokhagymát reszeljünk bele a tartármártásunkba, valamint a csokor petrezselymet szeljük nagyon finomra, és azt is adjuk a mártáshoz. Külön kis tálkában Hagymaágyon sült amúr Hozzávalók: 1 amur (kb. 1 kg) ha a kevésbé szálkás halakat kedveljük, készíthetjük fogasból is 6 szelet kenyérszalonna 1 citrom leve 3 nagyobb fej vöröshagyma olaj 6 közepes burgonya 3 dl tejföl 3 főtt tojás só, bors ízlés szerint Elkészítés: A megtisztított halat beirdaljuk, a mélyedésbe helyezünk a szalonnacsíkokat. Belsejét sózzuk, citromlével leöntjük és 1 órát pihentetjük. A hagymát kockára vágjuk, és kevés olajon üvegesre pároljuk, majd egy közepes tepsibe terítjük, és ráfektetjük az előkészített halat. Köré rakjuk a felkockázott burgonyát is, végül sózzuk, borsozzuk. Alufóliával letakarva forró sütőbe tesszük, és alaposan összepároljuk. Amikor már jól forr az egész, akkor kivesszük a sütőből, a hagymás olaj egy részét a halra merjük, visszatakarjuk, és visszateszszük a sütőbe. Közben a főtt tojásokat villával összetörjük, sózzuk, borsozzuk, és a tejföllel összekeverjük. 20 perc sülés után a tepsit megint kivesszük a sütőből, a halra locsoljuk a tojásos tejfölt, fólia nélkül visszatesszük a tepsit a sütőbe és pirosra sütjük. Zöldfűszeres lazac-pisztráng alufóliában sütve Hozzávalók: 2 lazac-pisztráng 1 csokor friss rozmaring 2 egész citrom 2-4 gerezd fokhagyma vaj só, bors ízlés szerint Elkészítés: A megtisztított halakat alaposan beirdaljuk, kívül belül sózzuk, borsozzuk. A rozmaring egy részét apróra vágjuk és kívülről mindkét halat bedörzsöljük vele. A citromokat vastag karikákra vagy szeletekre szeljük és a maradék egész rozmaringgal, valamint a fokhagymával megtöltjük a halak belsejét. Mindegyikbe teszünk pár nagyobb kocka vajat. Nem margarint!, Majd kívülről is teszünk a halakra pár kisebb kockányi vajat. Alufóliába csomagoljuk légmentesen, és forró sütőben perc alatt megsütjük. Tintahal karikák sörtésztában, fokhagymás majonézzel Hozzávalók: 4 darab tintahal 1 tojás liszt 1 ek étkezési keményítő csipet sütőpor 0, 5-2 dl sör tegyük a tintahal mellé, tegyünk még a tányér szélére citromszeletet, ugyanis fogyasztás előtt kevés citrommal meglocsolva még finomabb lesz az étel. Következő alkalommal a vadételek kerülnek terítékre, remélem velem tartanak akkor is. A halakhoz nagyon jó étvágyat kívánok! Végh Beatrix SZEPTEMBER

9 JOGI ROVAT MARCAL-PARTI Új Polgári Törvénykönyv Az Országgyűlés sorra új alaptörvényeket alkot, melyek közül a legfőbb az Alkotmány április 18-án a Parlament megalkotta Magyarország alaptörvényét, mely január 1-jén lépett hatályba. A másik két jelentős törvényünk a Polgári Törvénykönyv és Büntető Törvénykönyv. A Büntető törvénykönyvről szóló évi C. törvényt a Parlament június 25-én fogadta el. Az új Btk július 1-jén lépett hatályba február 11-én a Parlament elfogadta az új Polgári Törvénykönyvünket, a évi V. törvényt, mely március 15-én lép hatályba. A jövő év elején hatályba lévő új Ptk. egyes részeit emelem ki a teljesség igénye nélkül. A gyökeresen megváltoztatott Ptk. több ponton helyezi új alapokra a polgári jogot. Tisztázza a jogviszonyokat, egységbe foglalja az azonos tárgykörbe tartozó szabályozásokat, melyeket a bevezető rendelkezések, az ember, mint jogalany, a jogi személy, családjog, dologi jog, kötelmi jog, öröklési jog, és záró rendelkezések részterületek foglalnak magukba. Sokakat foglalkoztató kérdéskör véleményem szerint a gyártók felelőssége. Eddig a felelősség a forgalmazót terhelte, így ha a fogyasztó egy hibás terméket vitt haza a forgalmazótól, akkor a fogyasztó a forgalmazótól tudta követelni kárának megtérítését, de az új Ptk. ezt a felelősséget kiterjeszti a gyártókra is. Egy eddig nem szabályozott kérdésben a kódex bevezeti a gyártónak a termék hibája miatti közvetlen, szavatossági természetű helytállását a fogyasztóval szemben. Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli; e határidő eltelte jogvesztéssel jár. A fogyasztó tehát maga döntheti el, hogy egy adott hiba kellékszavatossági igényt támaszt szerződő partnerével (az eladóval) szemben, vagy pedig termékszavatossági igényt a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben. Egy másik lényeges témakör, ami a régi Ptk. szabályozásában nem került részletes kidolgozásra a kártérítési felelősség. A jelenlegi Ptk. szerint nincs elvi különbség a között, hogy a károkozó és a károsult között szerződéses kapcsolat volt-e, és a károkozás ennek keretén belül vagy kívül történt-e. Az május 1-je óta hatályos Ptk. ugyanis egységesen kezeli a szerződésen kívül okozott károkért fennálló felelősségi szituációkat, mint ahogy a felelősség feltételeit és a kár megtérítésének szabályait is. Ezt a felfogást a jövő év márciusában hatályba lépő új törvénykönyv feladja. Az új Ptk-ban a kötelmi jogi szabályok egyik legjelentősebb változása a szerződésen kívüli (deliktuális) károkozásért és a szerződésszegéssel (kontraktuális) okozott károkért való felelősség egymástól való egyértelmű elválasztása. A kódex értelmében a kontraktuális felelősség alóli mentesüléshez a károkozónak azt kell bizonyítania, hogy a szerződésszegés következtében bekövetkezett kár a szerződéskötéskor nem volt előre látható, és hogy a károkozó ezután sem rendelkezett a szerződésszegés megelőzésére, illetve a kár enyhítésére szolgáló lehetőségekkel. A szerződésen kívül okozott károkért való felelősség az új Ptk.-ban továbbra is a károkozó felróhatóságán alapul. A kódex változtat a kártérítés módjának a fő szabályán: az eredeti állapot helyreállítása helyett a károkozó a kárt fő szabályként pénzben köteles megtéríteni, Kivéve, ha a körülmények a kár természetben való megtérítését indokolják. A más személy által okozott kárért való felelősség körében kiemelendő, hogy az alkalmazott által a foglalkoztatására irányuló jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a károsulttal szemben a munkáltató a felelős. Ha a jogi személy tagja tagsági viszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a jogi személy a felelős. Az alkalmazott és a tag egyetemlegesen felel a munkáltatóval, illetve a jogi személlyel, ha a kárt szándékosan okozta. Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel. És végül egy manapság sajnálatos módon nagyon sok embert érintő témakörre térnék ki, melyben az új Ptk. jelentős és fontos változásokat vezet be. Ez a hitelszerződés. A hatályos Ptk. mindössze egyetlen rendelkezést tartalmaz a bankhitelszerződésről. E szabály a gyakorlatban számtalan értelmezési problémához vezetett, ezért az új kódex egyértelművé teszi, hogy a hitelszerződés önálló szerződéstípus, amely a hitelező hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre tartott összeg erejéig kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés vagy egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó más szerződés megkötésére, az adós díj fizetésére köteles. Az új kódex az adós számára korlátozás nélküli felmondási jogot biztosít, a hitelező ugyanakkor a jogviszony jellegéből adódóan rendes felmondással nem szüntetheti meg a szerződést. dr. Rédei Zsolt ügyvéd 8330 Sümeg, Petőfi S. u / Fenyő fűrészáru minden méretben, konyhakész tűzifa házhoz szállítva a legjobb áron! EURÓFA KFT. MÁRIA MAJOR (Sümeg) Telefonszám: 06-30/ , 06-30/ A szokásos bő áruválasztékkal, kedvező árakkal és udvarias kiszolgálással várjuk kedves vevőinket! A falatozónkban elköltheti finom reggelijét is! NEMES HÚSÁRUHÁZ Hirdessen a Marcal-Parti-ban akár 5000 Ft-ért! A reklámok megszerkesztését, illetve PR-cikkek írását is vállaljuk! Hirdetését a sümegi járás minden lakója megkapja! Érd.: ill. keresse hirdetésszervezőinket tel.: 30/ vagy 70/ SZEPTEMBER 9

10 MARCAL-PARTI VÁLLALKOZÁS/ÜZLET Sümeg térségi vállalkozók együttműködése Sümeg térségi vállalkozók együttműködése Összefogás - együttműködés fejlesztés tanácsadás érdekképviselet információnyújtás közösségi marketing szakmai rendezvények közösségi munka és támogatás: a Térségi Vállalkozók Egyesületénél ez mind belefér a tevékenységi körbe A Térségi Vállalkozók Egyesülete 2010-ben alakult. Céljuk Sümeg és térsége gazdasági fejlődésének elősegítése, a vállalkozók helyzetbe hozása, tevékenységük népszerűsítése. Az egyesület megalakulása óta tagjainak összefogásával, együttműködésével számos területen segítette a közoktatásiés nevelési intézményeket: Ramassetter Iskola berendezése, iskolaudvar takarítása; a devecseri iszapkatasztrófa idején a menekültek közétkeztetésének segítése, illetve a gimnázium udvarának, kollégiumának nyitásra kész állapotba rendezése; korszerű ruhafogasok beszerzése; óvoda udvari játékainak rendbetétele, felújítása, stb. Gazdaságfejlesztési tevékenységeik keretében szakmai fórumokat szerveztek, egyesületi programot alakítottak ki, LE- ADER pályázatot nyújtottak be, részt vettek a köztemető üzemeltetési problémáinak megoldásában, évente aktívan segítik a Szent Jakab nap megszervezését. A képen balról Kovács László Sümeg Térségi Vállalkozók Egyesületének elnöke Egly Márk társaságában Mutasd meg, lendítsd fel a vállalkozásod - Vállalkozói együttműködés A 2013-as évet a Térségi Vállalkozók Egyesülete a LEADER vidékfejlesztési pályázat megvalósítására fordította. Ennek keretében az egyesület és tagságának bemutatkozására is sor került augusztus 24- én a Ramassetter Napok keretében. Az Egyesület LEADER pályázatának célja a vállalkozók nagyobb körben való összefogása, a vállalkozók termékei és szolgáltatásai ismertségének, elismertségének erősítése, megjelenésük, marketingjük fejlesztése, közös arculat kialakítása. A pályázat keretében az egyesület két alkalommal szervezett műhelymunkát Sümegen a Hotel Kapitányban, amelyen meglévő és taggá váló vállalkozások is részt vettek. A műhelymunkák célja a vállalkozók részére a projekttel kapcsolatos információk nyújtása, vállalkozások fejlődésének elősegítése, e-marketing ismeretek bővítése, együttműködések erősítése, szemléletformálás, helyi termékek megismertetése volt. A szakmai programelemek lebonyolításában a Famulus Sümeg Kistérségéért Egyesület két tagja Szabados Zsuzsanna és Oszkai Réka segítettek. A műhelymunkákkal párhuzamosan elindult 15 vállalkozás minta jellegű arculatfejlesztése is közösségi marketing tevékenységként. Az arculatfejlesztési programrésznél kiválasztott 15 vállalkozás bevonásánál fontos szempont volt, hogy minél szélesebb tevékenységi terület kerüljön bevonásra, legyenek benne újonnan bevont kisebb induló és már régóta a piacon lévő vállalkozások, illetve már meglévő tagok is. Az alapító tagok arra törekedtek, hogy az arculatfejlesztéssel több oldalról is meg lehessen nézni egy-egy marketingtevékenység hatását a vállalkozás fejlesztésére. A Ramassetter Napok keretén belül 24-én került megszervezésre a közösségi megjelenést célzó kiállítás és vásár, amelyen a 15 vállalkozáson felül további egyesületi tagok is bemutatkoztak. A rendezvényen méltán lehettek büszkék a vállalkozók és a látogatók is. Az egységes reklámfelületek, molinók, szórólapok, roll-upok, kisfilmek a standokra kiállított gyakorlati tevékenységet bemutató különböző árukkal, tárgyakkal szerszámokkal, eszközökkel nagyon jól reprezentálták a vállalkozók összefogását, egyedi kínálatukat, értékeiket, a helyi gazdaságban felvállalt szerepüket. A LEADER pályázat részeként személyes interjún vettek részt a kiválasztott vállalkozások vezetői, amely célja a vállalkozások adatainak összegyűjtése, rendszerezése, az egyesületi honlap adatbázisának kialakítása volt. Az arculat fejlesztés a 15 szervezetnél magában foglalta a logó szerkesztését szükség szerint, amennyiben nem volt a vállalkozásnak, illetve fejlesztését; szórólap, roll-up, molinó, kisfilm elkészítését. A műhelymunkák, személyes interjúk alapján a honlap kialakítás is folyamatban van. Jelenleg a honlap grafikai váza készült el, melyet még adatokkal, információkkal kell feltölteni. A honlap használatához, regisztrációhoz egy műhelynapot szervezünk, ahol közösen megtanuljuk a szükséges lépéseket, amellyel a honlap élő, informatív oldallá fog válni. A honlapon minden egyesületi tagunk részt vehet, aki adatait biztosítja számunkra. Ez a lehetőség természetesen az újonnan csatlakozók részére is fennáll. A Térségi Vállalkozók Egyesülete a továbbiakban is fontos tevékenységének tartja az együttműködési kapcsolatrendszerek erősítését vállalkozásfejlesztési információk nyújtását tanácsadást, segítségnyújtást nyertes pályázatok problémáinak megoldásában érdekképviselet biztosítását különböző gazdaság- és városfejlesztési témákban szakmai napok megszervezését, lebonyolítását közösségi marketing tevékenységünk tovább szélesítését erősítését. Továbbra is célunk a vállalkozók és a helyi lakosság tájékoztatása a helyi médiák, szórólapok, és időszaki kiadványok segítségével helyi közoktatási-, nevelési intézmények segítése anyagilag és társadalmi munkával városi rendezvények előkészítésében, szervezésében való részvétel, segítségnyújtás, társadalmi munka weboldalunk működtetésével állandó vállalkozói megjelenés és marketingfelület biztosítása tagjaink számára. Kedves Olvasó! Ha Ön Sümeg és térségében vállalkozó legyen Ön is tagunk, kössenek üzleteket a térségünkön belül, vásároljanak, és vállalkozóként pedig legyenek tagjaink. Fejlesszük együtt vállalkozásainkat, Sümeget és térségét! A LEADER pályázatban egységes arculatfejlesztésben résztvevő vállalkozások Keresse elérhetőségüket a honlapon. Beauty Kozmetika Pajorné Németh Andrea szépít, frissít, ránctalanít: arctisztítással, kis- és nagykezeléssel, elektrokozmetikával, mezoterápiás kezeléssel, gyantázással, sminkeléssel Váralja Büfé - Anda Zoltán ő készíti a város legjobb velős pirítósát és pacalját. Büféjében házias ízekkel, kedves vendéglátással, magyaros egytálételekkel, hamburgerrel, halételekkel, salátaféleségekkel, frissítőkkel kényeztetni a betérőket SZEPTEMBER

11 VÁLLALKOZÁS/ÜZLET MARCAL-PARTI Még mindig tart a Tudásod a jövőd! program Folyamatosan rögzítjük a HIR rendszerben a TÁMOP projekt keretében zajló nyelvi és informatikai képzésekre az igényeket. A támogatásban részesülők a teljes részvételi regisztrációt követően 90 ezer forintból gazdálkodhatnak, ebből egymás után akár többféle idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésen is részt vehetnek. Bővebb információ kérhető a Városi Könyvtárban dolgozó etanácsadótól: Bódis Piroskától, valamint tájékozódhatnak a oldalon. Sümegi Sportház Bándi András a Sportház nagyon jól felszerelt, kondizni, röpizni, teniszezni, aerobikozni, szolizni és szaunázni is lehet náluk. Czotter Károly száraztészta készítő házi jellegű tésztáit a háziasszonyok nagyon kedvelik, de vendéglősök, közétkeztető intézmények is előszeretettel használják, kínálata nagyon sokoldalú. Dr. Rédei Zsolt egyéni ügyvéd cégek, magánszemélyek, önkormányzatok rendszeres és időszaki jogi képviseletét vállalja számos szakterületen. Fábián Tibor esztergályos több mint 15 éves szakmai tapasztalattal egyedi és sorozatgyártott fém-, műanyag- és fa alapanyagú termékek esztergályozásával, forgácsolásával, megmunkálásával foglalkozik. Virág-Világ Virágbolt Szentesné Pók Hajnalka virágkötő vágott és cserepes virágok értékesítésén túl ünnepi dekorációk, élő- és szárított növény kompozíciók, ékszerek, ajándéktárgyak és ezek házhoz szállítása teszik egyedivé a kínálatát Manótanya gyermekjáték és ajándékbolt- Kovács Szilveszterné Kulcsár Andrea legfőbb kínálatuk a minőségi, fejlesztő gyermekjáték, de egyediek kézműves ajándéktárgyaik, új és felújított lakberendezési tárgyaik is. Marton Motor Marton Tibor mindennel fordulhatunk hozzá, ami a motort illeti: motordiagnosztika, szerviz és alkatrész, vizsgáztatás, versenyekre való felkészítés és felügyelet, mentés, helyszíni hibaelhárítás. Németh Metál Kft. Németh Attila lakossági, mezőgazdasági és ipari lakatosmunkákat végeznek, egyedi kazántól, cserépkályha patkótól a mezőgazdasági gépek lakatosipari szervizelésén, alkatrészek után gyártásán át az ipari karbantartásig profi munkát adnak ki kezeik közül. Kamilla Kézműves Ajándékbolt Oszkai Péter ebben az ajándékboltban a helyi termék az igazi érték, ahol csodálatos ízelítőt kaphatunk a Balaton-felvidéki termékekből, specialitásokból. Pintér Nyelvstúdió Pintér Zoltán kitűnő tanárokkal és beszéd centrikus oktatási módszertannal angol, német, olasz, orosz és spanyol nyelven is tanulhatunk náluk, de tolmácsolásban, fordításban is első osztályú szolgáltatást nyújtanak. Varga Zoltán villanyszerelő ipari és lakossági villanyszerelésen, magas- és mélyépítészeti villamosságon túl villamos ipari karbantartásban is jeleskedik, illetve az E-ON szerződéses partnere. Életfa Kertészeti Áruda és Záhoczky Építőipari Szolgáltatás Záhoczky József teljes körű építőipari szolgáltatása keretében családi házak, középületek generál kivitelezését vállalja partneri köre bevonásával. Ezen túlmenően a vállalkozás másik ága a kertészeti tevékenység. A kertészeti árudában több száz, többségében hazai termesztők növénye vásárolható meg, amelyet kitűnő szaktanácsadás kísér. Várkapitány Márkatermékek Papp- Tóth Angelika bemutató gazdaságából kitűnő minőségű tojással, sertés hússal, hagyományos pácolású füstölt húsáruval kényezteti a Hotel Kapitány vendégeit. A Térségi Vállalkozók Egyesületének további tagjai Bakos Szerelvénybolt Bakos Imre víz-, gáz, központi fűtés szerelés, szerelvénybolt Fülöp Ferenc könyvterjesztő Eurófa Kft. Grubánovics Tamás fűrészáru gyártás és tűzifa forgalmazás Hélios fűtéstechnikai szakbolt - Gyukli Zoltán víz-, gáz, fűtéstechnológia szerelvények, alkatrészek szakboltja Hetyei Attila szobafestő, -mázoló Hetyei ÉP Hetyei Norbert építőipari generál kivitelezés (mezőgazdasági és ipari beruházások, közületi munkák, társas- és családi házas generál kivitelezés) Marton György építőipari generál kivitelezés Nihil Nocere Bt. dr. Gergely György háziorvosi szolgáltatás Construct Kft. - Pék Róbert építőipari generál kivitelezés, asztalosipari tevékenység, építőanyag kereskedelem, épületgépészet, fémszerkezet gyártás Soós Péter tetőfedő, ács- állványozó, Signo-C Bt. - Kovács László könyvelés, adótanácsadás, számviteli szolgáltatás Boldogfa Kft. Dörnyei László asztalosipari termékek gyártása Czinger Endréné cipőbolt üzemeltetése cipők, táskák, harisnyák, zoknik, egyéb kiegészítők értékesítése Csepregi Gázszerviz Csepregi József épületgépészet, külső gépészeti munkálatok, napkollektorok, napelemek szerelése, beüzemelése, szervizelése Csomor István vegyeskereskedés, biztosítási ügyintézés Farkas Béla vegyeskereskedés, ingatlan értékbecslés, -hasznosítás, tanácsadás GIVILL Kft. - Gróf Zoltán István tűz- és munkavédelem, pirotechnika Hertelendi László kulcsmásolás, kisjavítások Hot-ÉP Kft. Papp Imre - Hotel Kapitány**** wellness és konferencia szállodai szolgáltatás, rendezvényszervezés, történelmi lovasjátékok Kulcsár Zoltán Scotti Udvarház, Deák Ferenc Étterem vendéglátó ipari szolgáltatás, ingatlanhasznosítás DANO-Hús Kft. Kovács László húsipari termékek nagykereskedelme, vegyes kereskedelem Nagy János sírkő készítése, márvány, gránit forgalmazás, köztéri szobor felújítás, készítés Nemes Hús Nemes István húsbolt üzemeltetése, húskészítmények forgalmazása Németh Autó Kft. - Németh Zsolt autószerelés, autókarosszéria javítás, fényezés, gumiszerelés, - forgalmazás Papír-Pack Kft. Soós Eszter csomagolóanyag és papírdoboz gyártás, forgalmazás Stefanics lászló villamosipari termékek forgalmazása, kisgépek karbantartása Stubán Trans Stubán László belföldi és nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás Ifj. Tóth Tamás mezőgazdasági vállalkozó tejtermelés, feldolgozás, növénytermesztés Belvárosi Pékség Sümeg Turcsi Péter friss pékáru és cukrásztermékek gyártása, forgalmazása H-ÉP-Fa Kft. Horváth Lajos építőipari generál kivitelezés, nyílászárók gyártása, építőanyag kereskedelem, betonkeverés. Fotók: Kende Kata (X) SZEPTEMBER 11

12 MARCAL-PARTI SZEPTEMBER Motoros bolt a Flórián Autósboltban! Kismotor és robogó alkatrészek! Kiadja: Sasbérc Alapítvány Főszerkesztő: Végh L., Judi J Sümeg, Kossuth L. u. 13. Levelezési cím: 8330 Sümeg, Pf.: 29. Felelős kiadó: Judi József, kuratórium elnöke Nyilvántartási szám: 2.9.1/1185-1/2005 Nyitva tartás: H-P: Szo: 8-12 Sümeg, Flórián tér 18. (Autóbusz pályaudvar mellett) Tel.: 87/ , 06-30/ ISSN: Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. Tapolca Felelős vezető: Kölcsey Norbert Fotó: Csicsics Antalné Megjelenik havonta, példányban ingyenesen. SZERETETTEL VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VEN- DÉGEINKET A KISFALUDY ÉTTEREMBEN ÉS A CUKRÁSZ- DÁBAN: MINDENNAP FRISS MENÜ VÁ- LASZTHATÓ FÕ FOGÁSSAL. VADÉTEL SPECIALITÁSOK! RENDELKEZÉSRE ÁLLUNK AKÁR KISZÁLLÍTÁSSAL IS, CSALÁDI RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁRA: ESKÜVÕK, TALÁLKOZÓK, BALLAGÁS, KERESZTELÕK, HALOTTI TOROK ÉS EGYÉB MÁS RENDEZVÉNYEKRE. ÉRDEKLÕDNI CSERTI GERGÕNÉL VAGY A 06-20/ TELEFONSZÁMON. 18 M2-ES ÜZLETHELYISÉG KIADÓ KOSSUTH L. 13/2. (VOLT ZÖLDÉSGBOLT) ÉRD.: 06-20/

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 134/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a A magyar nyelvért

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Menüjavaslatok. Vacsorára

Menüjavaslatok. Vacsorára Menüjavaslatok Vacsorára Főtt tojás Főtt tojás 4 db tojás 1000 g friss spenót 300 ml 10%-os tejszín 60 g liszt 30 ml napraforgó olaj 4 gerezd fokhagyma 5 g petrezselyemzöld 2 g őrölt bors 1 l víz 1 db

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt.

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt. RECEPTEK Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban Összetevõk 4 db csirkemell 4 szelet Ahidai sonka 8 szelet sajt 5 dkg vaj 2 ek liszt 3 dl tej só bors 10 dkg reszelt sajt 1-1,5 dl tejszín Elkészítés A csirkemell

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Gomba- és salátavariációk. a ajánlásával

Gomba- és salátavariációk. a ajánlásával Gomba- és salátavariációk a ajánlásával Garnélás gombasaláta 1000 g Bio-Fungi 500 g tisztított garnélarák 1 db közepes méretű ananász 1 csokor koriander 2-3 db citrom leve 2-3 gerezd fokhagyma olívaolaj,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV A közgyűlés a jelentést elfogadta. A szervezet adatai: Elnevezés: Viharsarok Néptáncszövetség Képviselő: Dombi Ildikó Székhely: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

REGE KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ÉV Budapest, 2006. május 24. Elfogadva: KGy 3/2006 (05.24) 1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Rege Kulturális Egyesület Képviselő: Vajna Balázs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. I/1. sz. alatti székhelyén 2014. február 19-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának Előterjesztő: Haág Zalán önkormányzati képviselő Előterjesztés tárgya: Emléktábla kihelyezése Iktatószám:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-7/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Támogatás kedvezményezettjének neve Támogatás célja Támogatás összege (Ft) támogatása

Támogatás kedvezményezettjének neve Támogatás célja Támogatás összege (Ft) támogatása A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 5.

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. március 17-i r e n d k í v ü l i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Márkus László dr.

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2007.

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2007. POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Pogány, 2008. április 8. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ-15-0204) foglalkozásairól Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Darányi Éva foglalkozásvezető 2015 decemberében

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE GÖDÖLLŐ, ISASZEG, 2015. NOVEMBER 27-29. 2 5 éves (C) IPA by 1974 az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE A SZERVEZETÜNK MEGALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Módosította: 33/2006. (IX.01.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Toponári Művelődési Házban, a Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2012. április 16-án 17.00 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 2014. április - november Wikimedia Chapter Conference Berlin Vince, Andi részvételével A Wikimédia közösség idén is megtartotta nagyszabású konferenciáját. Ezúttal Berlinben,

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY Pályázat társadalmi szervezetek támogatására Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2016. (X.27.) sz. határozata alapján pályázatot hirdet társadalmi szervezetek támogatására.

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. április 5. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT Városi Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-131/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben