A Tompai. Helyi Nevelési Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tompai. Helyi Nevelési Programja"

Átírás

1 A Tompai Helyi Nevelési Programja

2 2

3 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe Óvodaképünk Pedagógusképünk Gyermekképünk 9 III. Az életszervezés elvei Feltételrendszerünk Tárgyi feltételek Személyi feltételek A csoportszervezés elvei Beszoktatás Napirend, hetirend, csoportnapló Óvodánk életének képi megjelenítése Óvodai életünk szervezésének fő motívumai az évszakok és ünnepek Óvodánk kapcsolatai Az óvoda és a család Az óvoda és az iskola Óvodánk egyéb kapcsolatai 20 IV. Óvodai nevelésünk célja és feladatai Célunk Óvodai nevelésünk általános feladatai Az egészséges életmódra nevelés Érzelmi nevelés és szocializáció Az anyanyelvi, - az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Speciális feladataink Gyermekvédelem Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai fejlesztése Egyéb szolgáltatásunk 37 3

4 V. Az óvoda tevékenységformái Játék A munka Mese, vers Ének, zene, énekes játék Ábrázolás, kézimunka Mozgás A környező világ tevékeny megismerése 55 VI. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 58 VII. Összegzés 61 VIII. Eszközjegyzék a minimumon felül 62 IX. Érvényességi záradék 64 X. Legitimációs záradék 65 4

5 I. Az óvoda adatai Az intézmény neve, címe: Bokréta Önkormányzati Óvoda Tompa, Szentháromság tér 16 Telefonszáma: Típusa: óvoda Az óvoda alapítója, fenntartója és felügyeleti szerve: TOMPA VÁROS Önkormányzat Képviselő Testülete Tompa, 6422 Szabadság tér 3. Telefonszáma:: Az intézmény fenntartási és működési költségei a fenntartót terhelik. - A jóváhagyott költségvetés irányozza elő a feladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket. Gazdálkodási jogkör: részben önállóan gazdálkodó Csoportok száma: 7 Közalkalmazottak összes létszáma: 26 Pedagógus létszám: 15 Engedélyezett maximális gyermeklétszám: 170 Alapító okirat száma: Képviselő Testület által jóváhagyott: 7/1994 I.27 OM azonosító: Szakfeladatok az Alapító Okirat szerint: Alapfeladatok: A gyermekek három éves korától biztosítani az iskolába járáshoz szükséges fejlettséget Az enyhe fokban sérült, és sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása 5

6 Egyéb feladatok: logopédiai ellátás fejlesztő pedagógiai tevékenység gyógytestnevelés Az óvoda funkciói: Az óvoda egyrészt óvó-védő funkciót lát el, vagyis gondozza, ápolja, védi a gyermeket Másrészt szocializálja, bevezeti a közösségi életbe. De ugyanilyen jelentős az itt folyó szokáskialakító, nevelő, fejlesztő munka is A programot benyújtotta: az óvoda nevelőtestülete. 6

7 II. Helyzetkép, bemutatkozás Tompa Bács-Kiskun megye déli részén a szerb határ mentén fekszik. Szórt település a főút mellett, kb. 12 km hosszan helyezkedik el, ezért a távollakó gyerekek iskolabusszal járnak óvodába, iskolába. Dominál a mezőgazdasági jelleg, de a határátkelő megnyitása óta megnőtt a kereskedelemben és a határátkelőhelyen foglalkoztatottak száma. A nemzeti méretű elszegényedés, felgyorsult élettempó, a családi élet válsága községünkben is jól látható, bár enyhébb fokú mint a városokban. Nálunk is egyre nő a nehezen kezelhető, személyiségproblémával küszködő gyermekek száma. A megváltozott körülmények maguk után vonják az új helyzethez való alkalmazkodás igényét. A gyermeknevelésben a hangsúly áttevődik a rohamosan változó világhoz való alkalmazkodóképesség kifejlesztésére, a kiegyensúlyozott személyiség megalapozására, az egyoldalú intellektuális fejlesztéssel szemben. A gyermekek nevelése elsősorban a szülő joga, kötelessége, de a család egyre kevésbé tudja betölteni eredeti funkcióját. Tapasztalatlanság, elbizonytalanodás figyelhető meg a családi nevelésben. Nevelőtestületünk ezt felismerve vállalkozott az országos irányelvekre épülő, az új igényeket, a tudomány új eredményeit figyelembe vevő, de a múlt értékeit is átmentő nevelési gyakorlat kidolgozására. Továbbképzések, tapasztalatcserék, kísérletezések, sikerek és kudarcok letisztult eredménye ez a program, amelyet az Országos Alapprogramban foglaltakkal összhangban készítettük el, illetve öt év gyakorlat tapasztalatai alapján módosítottunk. E program alapjául olyan életmódszervezést választottunk, amely adottságainkra, szokásainkra, eddigi értékeinkre építve igyekszik elérni a központilag megfogalmazott célokat. 7

8 1. Programunk jövőképe Jó az aki jobb akar lenni /Osváth Ernő/ 1.1 Óvodaképünk Olyan óvodai életet kívánunk megvalósítani. ahol figyelnek a gyermeki jogok, és alapvető szabadságok tiszteletben tartására, az egyenlő hozzáférés biztosításával. ahol érvényesülnek az innovatív pedagógiai törekvések ahol az óvoda közvetlen segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. ahol az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. ahol a nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedések a gyermeki személyiséghez igazodnak ahol esztétikus, otthonos, tiszta környezetben, szeretetteljes, derűs légkör uralkodik és a gyermekeket tisztelet, elfogadás, megbecsülés övezi. ahol a nyugodt, szabad játéktevékenység az elsődleges, és a teljesítménykényszertől mentes, érésen alapuló fejlődésfejlesztés valósul meg. ahol az eltérő fejlődési ütemhez igazodó, testre szabott bánásmóddal, egyéni ütemben bontakoznak ki a gyermekek képességei. ahol a nevelési, tanulási folyamat a természetes élethelyzetekben végzett tevékenységekre, a felfedező ismeretszerzésre, önálló problémamegoldásra épül, a témakörök komplex /sokoldalú/ formában való megközelítésével. 8

9 ahol legfőbb értékek: az együttműködő készség, a toleráns viselkedés, a fejlődésre törekvés, az akarat, a próbálkozás. ahol a jó szándékú, segítőkész hozzáállással sikerül megnyerni a szülők bizalmát és megvalósul a családdal való szoros együttműködés. ahol alkotó, bizalomra, együttműködésre alapozott egységes nevelőtestület tevékenykedik, és megvalósul a pedagógusok módszertani szabadsága, önállósága. ahol a sajátos nevelési igényű gyermekek együtt nevelkednek a többiekkel, és felzárkóztatásuk képességeikkel összhangban történik. ahol a hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migránsok) gyermekeinek biztosítja az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét. 9

10 A pedagógus nem szobrász, hanem kertész. (Magyar Bálint) 1.2. Pedagógusképünk Olyan nevelőkké törekszünk válni. akiknek legjellemzőbb tulajdonságai a szeretet, a szakértelem, a türelem, a jó példa, a sajátos nevelési igényű gyermekek felé megnyilvánuló feltétel nélküli elfogadás, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára akiknek legfőbb törekvése a gyermekek megismerése, megértése akik nem a gyermeket akarják a követelményekhez igazítani, hanem a követelményeket a gyermekhez, és sikerélményre ösztönzéssel motiválnak akik a tevékenységek során nem megtanításra, hanem megszerettetésre törekszenek akik szeretetteljes, de határozott, következetes magatartással vezetik rá a gyermekeket a szabályok elfogadására, ugyanakkor széleskörű, de ésszerű szabadságot is biztosítanak az egyéni képességek kibontakozásához akik mindent a személyiség sokoldalú fejlesztésének hátsó gondolatával csinálnak, mert megértették, hogy csak a harmonikusan fejlődő személyiség tudja a legjavát nyújtani képességeinek akik nyitottak az új eredmények, módszerek iránt és önképzéssel, önneveléssel, folyamatosan törekszenek önmagukat megújítani 10

11 A gyermekek lelki érettségének legjellemzőbb mutatója az önmagához és a világhoz való viszonyának színvonala. (ismeretlen szerző) 1.3 Gyermekképünk Programunk a gyermeki személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individum és szociális lény egyszerre. Olyan gyermekek nevelésére törekszünk akiknek személyiségére a pozitív életérzés jellemző. akik bizalommal vannak a világ, és embertársaik felé akik együttműködők, jól érzik magukat a közösségben, képesek az erőszakmentes konfliktus megoldásra akik önbizalommal, önbecsüléssel rendelkeznek akik vidámak, nyitottak, kreatívak, tevékenyek akiket megismerési vágy ösztönöz és sikerélményre törekszenek akiknek belső igényük van a szépre a jóra, és akik képesek a tisztelet, a hála érzésének átélésére (A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében) akik zavartalanul beilleszkednek a közösségbe speciális problémáik ellenére is. biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. tudatosan kerüljük a nemi sztereotípiák erősítésére elősegítjük a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. 11

12 III. Az életszervezés elvei 1. Feltételrendszerünk 1.1 Tárgyi feltételek: Óvodánk a falu közepén helyezkedik el egy régi - eredetileg iskolának épült - és egy új épületben. 7 csoporttal működik. A csoportszobák kettő kivételével tágasak, kényelmesek. A berendezés, a dekoráció derűs hangulatot árasztó, célszerű, és esztétikus. Udvarunk tágas, árnyas. Kellő arányban van benne füves, homokos, betonos rész ben programunk megfogalmazásakor több tárgyi és személyi fejlesztésre merült fel igény. Ezeket az eltelt időben sikerült megvalósítani. Tárgyi feltételeinkben történt változások: Udvarunkat az UNIÓS szabvány szerint tejesen ujjá építettük. A tornaszoba átalakításra került a 7. csoport beindításával. A elmúlt néhány évben minden csoport új bútort, új szőnyegeket, textíliákat kapott. A derűs hangulatot árasztó dekoráció ideális keretet nyújt munkánkhoz, programunk szellemét tükrözik. Zenei képességfejlesztő eszközöket vásároltunk. Ravensburger fejlesztővel, képességfejlesztő eszközökkel gyarapodtunk. Audiovizuális eszközök minden csoportban megtalálhatók. 2 db. Számítógéppel, 2 db. fénymásolóval, fényképezőgéppel videó kamerával rendelkezünk. Udvari játékainkat teljesen felújítottuk. amelyeknek az állagmegóvásáról folyamatosan gondoskodunk. A volt iskolai gyakorlókert óvodánk tulajdonába került, amit befüvesítettünk, parkosítottunk tavaszán sor került az óvodai épület teljes felújítására. tetőcsere ablakok cseréje, mázolás, padlóburkolat csere, akadálymentesítés, külső tatarozás/ Játék és eszközellátottságunkban az önkormányzati támogatást kiegészíti az évenként megrendezett farsangi bál bevétele, és a szülők, vállalkozók egyéb támogatása, valamint a pályázati lehetőségek. 12

13 A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és gyermekek biztonságára ügyelve helyeztük el. Az óvoda megfelelő helyet biztosít a munkatársak, szülők fogadására Személyi feltételek: Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus: Pedagógiai munkát segítő gondozónő, dajka: Óvodatitkár: Konyhai dolgozó: Udvaros: (4 órában alkalmazott) Logopédus: (óraadóként) 15 fő 7 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Óvodánk felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását. Két óvónőnk 2004 májusában fejlesztőpedagógusi képesítést szerzett. A gyermekek mozgásjavításában gyógy testnevelő végzettségű óvodapedagógus tevékenykedik. Szeretnénk, ha a közeljövőben egy óvónőnk logopédusi képesítést is szerezne! Feladatunk, hogy megvalósítsuk a nemzetiségi, etnikai óvodai nevelés célkitűzéseit, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó és a migráns gyerekek számára. 2. A csoportszervezés elvei A csoportok szervezési módját a nevelőtestület határozza meg. A beíratott gyermekek létszámától, életkorától és a szülők igényétől függően alakítható, osztatlan és életkor szerint osztott csoport. A program eredményes megvalósításához ideális gyermeklétszám fő, két óvónővel és egy szakképzett dajkával. Az óvónők hetente váltják egymást. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. 13

14 3. A beszoktatás A jó kezdet nagy hatással van az eredményre, ezért nagy gondot fordítunk arra, hogy az új gyermekek óvodai életének indulása a lehető legkedvezőbb legyen. Ügyelünk a beiratkozás során a barátságos fogadtatásra, a gyerekek mellett törekszünk a szülők bizalmát is megnyerni. Az első találkozáskor a gyermekek apró ajándékot kapnak. A nyár folyamán az óvó nénik otthonukban sorra látogatják a csoportjukba kerülő gyerekeket, ahol közelebbi ismeretségbe kerülnek. Ajándékkal, közös játékkal készülünk erre az alkalomra. Augusztus végén egy délután mi is vendégül látjuk a leendő Óvodásokat a szülőkkel együtt egy kis ismerkedésre, játékra. Az óvodába járás első napjaiban bátorítjuk a szülőket, hogy éljenek a mamás beszoktatás lehetőségével, és könnyítsék meg ottlétükkel gyermeküknek az átmenetet/ kb. két hét/. Ilyenkor lehetővé tesszük, hogy a testvérek, ismerősök együtt lehessenek. 4. Napirend, Heti rend, Csoportnapló Napirend: ügyelet érkezés, szabad játéktevékenység, közben tisztálkodás, étkezés szabad játék illetve közös tevékenység: (beszélgetés, komplex foglalkozás, szervezett testmozgás) és lehetőség szerint udvari játék, - esetenként séta ebéd, tisztálkodás, előkészületek a lefekvéshez, mindennapi mese, pihenés, uzsonna szabad játék, hazabocsátás 14

15 Heti rend: A heti rendet a csoportvezető óvónők állítják össze. A tevékenységi formákat elosztják meghatározott napokra, és komplex foglalkozást terveznek, amelyben hangsúlyosabb szerepet kap egy-egy tevékenység. A játék, munka és az anyanyelvi nevelés átszövi az egész napot A kötött foglalkozások történhetnek mikro-csoportos és frontális formában is - az óvónő belátása szerint. Tevékenységi formák kötetlen Kötött Vers-mese X Ének zene, énekes játék X Ábrázolás, kézimunka X Mozgás X Külső világ tevékeny megismerése X A tanulás időkeretei korcsoportonként Kor 3-4 évesek 4-5 évesek 5-7 évesek Versmese,játék, mozgásos és dalosj. Ének, zene Rajz, mintázás, kézimunka Mozgás, testnevelés, mozgásos játék A külső világ tevékeny megismerése, matematika Napi Heti 1x Heti 1x Heti 1-2x Heti 1-1x

16 A csoportok működésének napirendjét, heti rendjét a csoportvezető óvónők tervezik meg, összhangban a program célkitűzéseivel és a többi csoport napirendjével. Az óvodai teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja. Csoportnapló és egyéb dokumentumok Az óvodánkban egységes csoportnaplót használunk ( Varanka Zoltánné szerk. ) - amelyet az óvoda nevelőtestülete közösen választott ki. A csoportnapló tartalmazza: a csoport nevét, a nevelési évet, az óvodapedagógusok nevét, dajkák nevét, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját névsort, abc. sorrendben és a gyermekek jeleit a névsort születési sorrendben a hetirendet a napirendet a statisztikai adatokat az ünnepeket és hagyományokat a nevelés tervezését: /beszoktatási tervet, két hónapra tervezett nevelési és értékelési tervet / a séták, kirándulások tervezését a családlátogatások időpontját a gyermekvédelmi lapot a vezető óvónő látogatásait a csoport fejlesztő játékait nevelési lehetőségeket: tevékenységek, képességfejlesztés, az óvónő szervezési és egyéb feladatai, eszközök, egyéni bánásmód a nevelőmunka tapasztalatait a tanulás szervezését: téma, motiváció, képességfejlesztés, módszer, eszköz, szervezési keret, egyéb egyéb feljegyzéseket (szokás és szabályrendszer) A csoportnapló mellett minden gyermekről fejlődési naplót vezetünk, és a fejlesztő pedagógusok is vezetnek naplót tevékenységükről. 16

17 5. Óvodánk életének képi megjelenítése 17

18 6. Óvodai életünk szervezésének fő motívumai az évszakok és ünnepek Óvodai életünk vezérfonalát az év körforgása, az évszakok ritmikus váltakozásának átélése és a hozzájuk kapcsolódó ünnepek, jeles napok jelentik. A kisgyermek biztonságérzetét erősíti a megszokott életritmus, az óvodai élet újra és újra visszatérő egymásra épülő tagolt rendje. A tevékenységformák évszakhoz igazodó témakörökben jelennek meg, amelyeket a soron következő ünnepre való készülődés hat át. Minden csoportban törekszünk egy olyan folyamatosan változó sarkot kialakítani, amely az aktuális évszak - ünnep - hangulatát kelti. A szokások, hagyományok a népi kultúra hordozói. A nép évszázadok alatt letisztult, legtisztább szellemi értékeit hordozzák. Az anyanyelv, a népdalok, a népmesék, népi játékok, népzene, néptánc, a népművészet és az ünnepek rejtett formában ezt az üzenetet sugározzák. Az ünnep az emberi kultúra sajátos megjelenési formája. Akkor valódi, ha élmények és érzelmek teljességével átélt örömöt nyújt. Ünnepeink, jeles napjaink: Vásár: szeptember végén az egész óvoda részvételével, saját készítésű portékákkal, a témához kapcsolódó zenével, énekekkel, mondókákkal, táncházzal. Betakarítás: őszi termések családoknál történő begyűjtése Mikulás: csoportonkénti Mikulás-várás, majd közös óvónői bábelőadás, Advent: csoportonkénti készülődés Luca nap: nagycsoportosok csoportól-csoportra járva jókívánságokat mondanak Betlehemezés: nagycsoportosok csoportól-csoportra járnak. Karácsony: csoportonkénti ünneplés, majd közös óvónői bábjáték, éneklés Farsang: jelmezes mulatság csoportonként, szülői segítséggel. Télűző: Tél végén banyaégetés, naphívogató, tavaszcsalogató mondókákkal, versekkel, dalokkal 18

19 Március 15: jelmezes össznépi felvonulás, toborzás, táncház, csata az óvoda udvarán, koszorúzás a nagycsoportosokkal a kopjafánál. Föld napja: Keretmesés szemétgyűjtés (tavasztündér, sárkány) az ovi udvarban, parkokban, tereken Húsvét: csoportonkénti készülődés és ünneplés Komatálazás: a Húsvétot követő héten a csoportok meglátogatják, megajándékozzák egymást. Anyák napja: ajándékkészítés, az édesanyák, nagymamák köszöntése május első vasárnapján. Madarak, fák napja: erdei kirándulások szervezése Gyermeknap: május végén egész délelőtt program az udvaron a szülőkkel, testvérekkel Évzáró, ballagás: Május végén a középsősök ünnepélyes keretek között búcsúztatják a nagyokat. A kiscsoportosok anyák napjával összevont évzárót tartanak. Gyermekek születés és névnapja: csoportonkénti ünneplés kis ajándékokkal. 19

20 7. Óvodánk kapcsolatai 7.1. Az óvoda és a család Megértő, segítőkész odafordulással, jó szándékú kapcsolatteremtéssel törekszünk elnyerni a szülők bizalmát és megteremteni az eredményes együttműködés feltételeit Ha a szülő azt tapasztalja, hogy gyermeke jól érzi magát az óvodában, Ha meghallgatják, figyelembe veszik véleményét, Ha elismerik a család elsődlegességét az intézménnyel szemben, Ha tisztelik jogát, hogy saját lelkiismerete szerint nevelje gyermekét, Ha tolerálják világnézeti, etnikai stb, másságát, Ha hibáztatás, ítélkezés helyett megértő, segítőkészséget, jóindulatot tapasztal gondjaiban, akkor bizalommal fordul az óvónő felé, meghallgatja, tanácsot kér tőle, és közösen keresik meg a megoldást a problémákra. Az óvoda feladata a családi nevelés kiegészítése és segítése. A jó óvoda nem elvár, hanem nyújtani akar. Ez nem jelenti a szülők irreális igényeinek kiszolgálását. Az óvoda ezzel a hozzáállással segíti a családok eredményesebb működését, ugyanakkor a család jóindulatát megnyerve olyan erőforráshoz jut, amely nagymértékben képes előrelendíteni az óvodai munka eredményességét is. Az együttműködés formái: Családlátogatás - ismerkedés az óvodába beíratott kisgyermekekkel és családjával, és később is - szükség szerint Ismerkedési délután a leendő kiscsoportosokkal Mamás beszoktatás 20

21 Nyílt napok tartása, illetve a csoportok életéről készült videó felvételek bemutatása Ünnepek, kirándulások megrendezése közösen a szülőkkel Munkadélutánok, közös bábelőadások szervezése, nagymama mesél alkalmak Helyszíni foglalkozások szervezése a családoknál vagy a munkahelyen Jótékonysági farsangi bál, gyermeknap - családi nap Napi kapcsolattartás Óvodai újság (különszám) az újonnan beíratott gyermekeknek Szülői értekezlet Szülői szervezet Óvodaszék - a demokratikus együttműködés fóruma 7.2. Az óvoda és az iskola Az óvoda - iskola kapcsolatában arra törekszünk, hogy kölcsönösen megismerjük egymás törekvéseit, a NAT és az OAP személyiségközpontú nevelési irányelveinek szellemében összehangoljuk munkánkat. Együttműködésünket a kölcsönös bizalom és az egymás munkája iránti tisztelet jellemezze. Az együttműködés formái: Kölcsönös látogatások, szakmai tanácskozások, tapasztalatcsere Közös szülői értekezlet szervezése Nagycsoportosok látogatása az iskolában Elsősök látogatása az óvodában 21

22 7.3. Óvodánk egyéb kapcsolatai Fenntartóval: Kölcsönös tájékoztatás, egyéni megbeszélések Óvodavezető beszámolója Bemutató foglalkozás Közművelődési intézménnyel: Részvétel gyermekműsorokon Könyvtárlátogatás, kiállítások megtekintése Idősek köszöntése Egészségügyi szervekkel: ( védőnő, orvos, fogorvos, családsegítő szolgálat ) Alkalmankénti esetmegbeszélések Tájékoztató előadások szervezése szülőknek Rendszeres orvosi, fogorvosi vizsgálat Iskola alkalmassági vizsgálat Rászoruló családok támogatása, gyermekvédelmi munka összehangolása Szakmai szervezetekkel: Folyamatosan figyelemmel kísérjük a felkínált szakmai képzéseket, bemutatókat, és lehetőség szerint részt veszünk azokon. Kapcsolatot tartunk fenn a környék óvodáival és rendszeresen szervezünk kölcsönös látogatásokat, lehetőséget a tapasztalatcserére. Évente rendezzük meg a községek közötti " Oviolimpiát ", mesemondó délelőtt. Szakmai látogatásokat és tapasztalatcseréket szervezünk. 22

23 Gyermekben érlelődik a jövő / Hermann Alice/. IV. Óvodai nevelésünk célja és feladatai 1. Célunk A mai problémák megoldása jórészt a következő nemzedék feladata lesz. A siker pedig attól függ, képesek vagyunk-e gyermekeinket felkészíteni arra, hogy ennek a kihívásnak megfeleljenek. A világot jobbá tenni csak harmonikus személyiségű emberekkel lehet. Óvodai nevelésünk célja: Hogy támogassa a gyermekek személyiségének - testi, lelki, szellemi képességeinek harmonikus kibontakozását. Felébressze bennük a vágyat, hogy képességeiket a humánum szellemében a közösség és önmaguk javára kamatoztassák. Segítse a sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását és beilleszkedését a közösségbe. A tehetséges gyermekek segítése egyéni képességeik kibontakozásában. 23

24 Az első hét évben elsajátított szokások, életünk végéig befolyásolják életmódunkat. (szerzője ismeretlen) 2. Óvodai nevelésünk általános feladatai 2.1. Egészséges életmódra nevelés Célunk: elérni, hogy az egészséges élethez szükséges szokások gyakorlása a gyermekeknek belső igényévé váljon. A tudásban tapasztalható hiányosságok életünk során bármikor pótolhatók, de testi egészségünket, megalapozni csakis a növekedés éveiben lehet. A testi, lelki, szellemi egészség egyik alapvető feltétele a gyermek testi komfortérzetének kielégítése. Az egészséges életmódra nevelés területei közé tartozik a gondozás, egészségvédelem, edzés és mozgásfejlesztés. A mindennapi élet tevékenységeinek gyakorlása pontosságra, igényességre, figyelemre, koncentrációra, rendszeretetre nevel. Feladataink: Egészség óvása, szükségletek kulturált kielégítése. Mozgásigény kielégítése, testi képességek, fizikai erőnlét, edzettség, állóképesség, ügyesség fejlesztése. Testápolási, öltözködés szokások kialakítása. Kulturált étkezési szokások elsajátítása, alakítása. Rendszeretet, tisztaság iránti igény kialakítása. Önállóság, alkalmazkodó képesség fejlesztése. A napi életritmus megtervezésénél elegendő időt biztosítása arra, hogy mindez nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben valósuljon meg. A testi szükségletek kielégítése során élni a lehetőséggel az egyénenkénti beszélgetésre simogatásra, kedveskedésre. Az egészséges életmód, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 24

25 A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Önálló a tisztálkodásban, a tisztálkodási eszközök megválasztásában és azok használatában, WC használatában és, fogápolásban. Étkezéskor helyesen ítéli meg a kimerített vagy kért étel mennyiségét. Az adott hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően választja meg ruházatát és helyes sorrendben öltözködik. Megfelelően használja az evőeszközöket /kés, villa, kanál/ a játék és egyéb eszközöket a környezet tisztán tartására szolgáló eszközöket /lábtörlő, takarító eszközök/, az óvoda egyéb helyiségeit. Tud cipőt fűzni és kötni, gombolkozni, teríteni, hajtogatni /szalvéta, takaró, ruházat/. Az ajtót önállóan nyitja, csukja és csendben közlekedik. Képes természetes, egyenes testtartással asztal mellett ülni. Ismeri a kulturált étkezés szokásait, /csukott szájjal rág, ügyel az asztal rendjére, tisztaságára/. a rendrakás módját. Ruházata tisztaságát óvja, helyesen használja a zsebkendőt. Részt vesz a környezet tisztán tartásában, a rend megőrzésére irányuló tevékenységekben. Segít a kisebbeknek a különböző önellátásra irányuló tevékenységében. 25

26 2.2. Érzelmi nevelés és szocializáció A kisgyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. Az óvodáskor a szilárd érzelmi alapok lerakásának az ideje. A gyermekek érzelmi intelligenciájának, - lelki érettségének - legjellemzőbb mutatója az önmagához és a világhoz / másokhoz, ill. tevékenységekhez / való viszonyának színvonala. Az életbe való beválás ennek a fejlettségétől függ. Célunk: hogy a pozitív életérzés a humánus magatartás és az önbecsülés megerősítésével fejlesszük a gyermekek érzelmi intelligenciáját, és ilyen módon megszilárdítsuk az alapokat a sikeres élethez. Megfelelően felkészítjük, és érzelmileg ráhangoljuk a gyermekeket a sajátos nevelési igényű gyermek fogadására. Feladataink: Segíteni az érzelmek átélését, kifejezését. Kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör kialakítása. Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. A különbözőségek elfogadására, tiszteletére neveljük a gyermeket. Megalapozzuk a gyermekek szokás és norma rendszerét, erkölcsi tulajdonságainak fejlődését. Modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. Erősíteni a toleranciát, empátiát, segítőkészséget, alkalmazkodó képességet. Kiépíteni a bizalmat és a kapcsolatteremtési igényt a felnőttek és gyerektársak felé. Elmélyíteni a közösségi tudatot, összetartozást, felelősség érzetet. Fejleszteni a kommunikációs, és együttműködő készséget. Megtanítani a konfliktusok békés megoldási módjait (engedmények, megegyezés, alku). 26

27 Megismertetni az illemszabályokat. Türelemre, kivárásra, udvariasságra nevelni. Megerősíteni a szeretet, tisztelet, hála érzését. Megalapozni a hazaszeretet, nemzetköziség érzését, az anyaság, a család tiszteletét a hagyománytiszteletet. A kultúra ápolására a művészetek szeretetére, szépség meglátására, óvására, élvezetére nevelni. Ápolni a csoportok közötti kapcsolatokat (Lucázás, komatálazás). Mamás beszoktatással megkönnyíteni az óvodakezdést. A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére: Pozitív beállítottság jellemzi Szívesen jár óvodába, kötődik a gyermekekhez, felnőttekhez Kérés nélkül is kész segíteni, ha szükséges, szívesen tevékenykedik a csoport érdekében Társai megszokottól eltérő tulajdonságait, megnyilvánulásait megértéssel fogadja Képes a megértésre, belátásra, konfliktusokban a megegyezésre Képes érzelmeit kifejezni Legalább egy barátja van a csoportban Önálló a véleménynyilvánításban, tud dönteni, választani Megkezdett munkáit befejezi, az akadályokat legyőzi Vigyáz a rendre Viselkedése tisztelettudó, alkalmazza a kérés, köszönés, köszönetnyilvánítás, válaszolás, megszólítás, udvarias formáit Ismeri és érti az óvónő metakommunikatív jelzéseit /nemtetszés, öröm, biztatás, szomorúság/ Van érzéke, igénye a szépség, jóság iránt 27

28 2. Az anyanyelvi,- az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Célunk: Az ismeretszerzést önkéntes, örömteli, vonzó tevékenységgé emelni. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. A kommunikáció különböző formáit a javítgatás elkerülésével alakítjuk. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére törekszünk. A gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére figyelmet fordítunk. A gyermekek meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve változatos tevékenységeket biztosítunk, melyeken keresztül további élményeket szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetéről. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése, attitűdök erősítése és a képességek fejlesztése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermek előzetes tapasztalataira, ismereteire. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. Az értelmi tevékenység, érdeklődés egyéni ütemben, spontán ébred fel az egészséges gyermeknél. Fontos, hogy ez a mindennapi élet természetes folyamataiba ágyazódva érzelmi biztonságban, pozitív lelki töltéssel, örömteli folyamatban történjen. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely nem szűkül le az ismeretszerzésre, hanem áthatja az egész óvodai életet. 28

29 A gyermeket veleszületett megismerési vágy hajtja. Nem tud nem tanulni. A kényszerítő, sürgető, jutalommal kecsegtető vagy fenyegető hatások lerontják valódi tanulási kedvét /nem mindegy milyen érdekeltség fejlődik ki a gyermekben a tanulással kapcsolatban, hiszen már kialakulnak annak a csírái, hogy később önként, örömmel tanul-e/. Az igazi ismeretszerzés útja a felfedezés. Biztos tudást szerezni csak saját tapasztalatok alapján, cselekvéssel, kudarcok és sikerek átélésével lehet. A tanulás lehetséges formái az óvodában: Utánzásos minta - modellkövetéses magatartás - és viselkedéstanulás /szokások alakítása/ A gyermeki kérdésekre adott válaszokra épülő ismeretszerzés Az óvónő által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés Gyakorlati probléma- és feladatmegoldás Az óvónő által kezdeményezett tevékenységek során megvalósuló tanulás Feladataink: Segíteni a világ tevékeny, cselekvő felfedezését, megtapasztalását /próbálkozás, rácsodálkozás, felfedezés, felismerés, átélés/. Megerősíteni a tudásvágyat, a tanulás örömét. Segíteni, kibontakoztatni a megismerő képességet /képzelet, figyelem, észlelés, emlékezet/. Támogatni az önálló gondolkodást, /döntés, választás, probléma megoldás, akarat, összpontosítás, szervezés, irányítás/. Reális önismeretre segíteni, a pozitív én képet - magabiztosságot, önbecsülést, önértékelést erősíteni. Felkelteni a tapasztalatok, gondolatok, érzelmek, szükségletek kifejezésének igényét. Értékké emelni a gyerekek előtt az önállóságot, a belső igényt a sikerre, önfejlesztést, céltudatosságot. Erősíteni a tevékenységvágyat, kreativitást, gazdagítani a kommunikációs- és kifejező készséget. 29

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben