A Tompai. Helyi Nevelési Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tompai. Helyi Nevelési Programja"

Átírás

1 A Tompai Helyi Nevelési Programja

2 2

3 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe Óvodaképünk Pedagógusképünk Gyermekképünk 9 III. Az életszervezés elvei Feltételrendszerünk Tárgyi feltételek Személyi feltételek A csoportszervezés elvei Beszoktatás Napirend, hetirend, csoportnapló Óvodánk életének képi megjelenítése Óvodai életünk szervezésének fő motívumai az évszakok és ünnepek Óvodánk kapcsolatai Az óvoda és a család Az óvoda és az iskola Óvodánk egyéb kapcsolatai 20 IV. Óvodai nevelésünk célja és feladatai Célunk Óvodai nevelésünk általános feladatai Az egészséges életmódra nevelés Érzelmi nevelés és szocializáció Az anyanyelvi, - az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Speciális feladataink Gyermekvédelem Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai fejlesztése Egyéb szolgáltatásunk 37 3

4 V. Az óvoda tevékenységformái Játék A munka Mese, vers Ének, zene, énekes játék Ábrázolás, kézimunka Mozgás A környező világ tevékeny megismerése 55 VI. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 58 VII. Összegzés 61 VIII. Eszközjegyzék a minimumon felül 62 IX. Érvényességi záradék 64 X. Legitimációs záradék 65 4

5 I. Az óvoda adatai Az intézmény neve, címe: Bokréta Önkormányzati Óvoda Tompa, Szentháromság tér 16 Telefonszáma: Típusa: óvoda Az óvoda alapítója, fenntartója és felügyeleti szerve: TOMPA VÁROS Önkormányzat Képviselő Testülete Tompa, 6422 Szabadság tér 3. Telefonszáma:: Az intézmény fenntartási és működési költségei a fenntartót terhelik. - A jóváhagyott költségvetés irányozza elő a feladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket. Gazdálkodási jogkör: részben önállóan gazdálkodó Csoportok száma: 7 Közalkalmazottak összes létszáma: 26 Pedagógus létszám: 15 Engedélyezett maximális gyermeklétszám: 170 Alapító okirat száma: Képviselő Testület által jóváhagyott: 7/1994 I.27 OM azonosító: Szakfeladatok az Alapító Okirat szerint: Alapfeladatok: A gyermekek három éves korától biztosítani az iskolába járáshoz szükséges fejlettséget Az enyhe fokban sérült, és sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása 5

6 Egyéb feladatok: logopédiai ellátás fejlesztő pedagógiai tevékenység gyógytestnevelés Az óvoda funkciói: Az óvoda egyrészt óvó-védő funkciót lát el, vagyis gondozza, ápolja, védi a gyermeket Másrészt szocializálja, bevezeti a közösségi életbe. De ugyanilyen jelentős az itt folyó szokáskialakító, nevelő, fejlesztő munka is A programot benyújtotta: az óvoda nevelőtestülete. 6

7 II. Helyzetkép, bemutatkozás Tompa Bács-Kiskun megye déli részén a szerb határ mentén fekszik. Szórt település a főút mellett, kb. 12 km hosszan helyezkedik el, ezért a távollakó gyerekek iskolabusszal járnak óvodába, iskolába. Dominál a mezőgazdasági jelleg, de a határátkelő megnyitása óta megnőtt a kereskedelemben és a határátkelőhelyen foglalkoztatottak száma. A nemzeti méretű elszegényedés, felgyorsult élettempó, a családi élet válsága községünkben is jól látható, bár enyhébb fokú mint a városokban. Nálunk is egyre nő a nehezen kezelhető, személyiségproblémával küszködő gyermekek száma. A megváltozott körülmények maguk után vonják az új helyzethez való alkalmazkodás igényét. A gyermeknevelésben a hangsúly áttevődik a rohamosan változó világhoz való alkalmazkodóképesség kifejlesztésére, a kiegyensúlyozott személyiség megalapozására, az egyoldalú intellektuális fejlesztéssel szemben. A gyermekek nevelése elsősorban a szülő joga, kötelessége, de a család egyre kevésbé tudja betölteni eredeti funkcióját. Tapasztalatlanság, elbizonytalanodás figyelhető meg a családi nevelésben. Nevelőtestületünk ezt felismerve vállalkozott az országos irányelvekre épülő, az új igényeket, a tudomány új eredményeit figyelembe vevő, de a múlt értékeit is átmentő nevelési gyakorlat kidolgozására. Továbbképzések, tapasztalatcserék, kísérletezések, sikerek és kudarcok letisztult eredménye ez a program, amelyet az Országos Alapprogramban foglaltakkal összhangban készítettük el, illetve öt év gyakorlat tapasztalatai alapján módosítottunk. E program alapjául olyan életmódszervezést választottunk, amely adottságainkra, szokásainkra, eddigi értékeinkre építve igyekszik elérni a központilag megfogalmazott célokat. 7

8 1. Programunk jövőképe Jó az aki jobb akar lenni /Osváth Ernő/ 1.1 Óvodaképünk Olyan óvodai életet kívánunk megvalósítani. ahol figyelnek a gyermeki jogok, és alapvető szabadságok tiszteletben tartására, az egyenlő hozzáférés biztosításával. ahol érvényesülnek az innovatív pedagógiai törekvések ahol az óvoda közvetlen segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. ahol az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. ahol a nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedések a gyermeki személyiséghez igazodnak ahol esztétikus, otthonos, tiszta környezetben, szeretetteljes, derűs légkör uralkodik és a gyermekeket tisztelet, elfogadás, megbecsülés övezi. ahol a nyugodt, szabad játéktevékenység az elsődleges, és a teljesítménykényszertől mentes, érésen alapuló fejlődésfejlesztés valósul meg. ahol az eltérő fejlődési ütemhez igazodó, testre szabott bánásmóddal, egyéni ütemben bontakoznak ki a gyermekek képességei. ahol a nevelési, tanulási folyamat a természetes élethelyzetekben végzett tevékenységekre, a felfedező ismeretszerzésre, önálló problémamegoldásra épül, a témakörök komplex /sokoldalú/ formában való megközelítésével. 8

9 ahol legfőbb értékek: az együttműködő készség, a toleráns viselkedés, a fejlődésre törekvés, az akarat, a próbálkozás. ahol a jó szándékú, segítőkész hozzáállással sikerül megnyerni a szülők bizalmát és megvalósul a családdal való szoros együttműködés. ahol alkotó, bizalomra, együttműködésre alapozott egységes nevelőtestület tevékenykedik, és megvalósul a pedagógusok módszertani szabadsága, önállósága. ahol a sajátos nevelési igényű gyermekek együtt nevelkednek a többiekkel, és felzárkóztatásuk képességeikkel összhangban történik. ahol a hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migránsok) gyermekeinek biztosítja az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét. 9

10 A pedagógus nem szobrász, hanem kertész. (Magyar Bálint) 1.2. Pedagógusképünk Olyan nevelőkké törekszünk válni. akiknek legjellemzőbb tulajdonságai a szeretet, a szakértelem, a türelem, a jó példa, a sajátos nevelési igényű gyermekek felé megnyilvánuló feltétel nélküli elfogadás, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára akiknek legfőbb törekvése a gyermekek megismerése, megértése akik nem a gyermeket akarják a követelményekhez igazítani, hanem a követelményeket a gyermekhez, és sikerélményre ösztönzéssel motiválnak akik a tevékenységek során nem megtanításra, hanem megszerettetésre törekszenek akik szeretetteljes, de határozott, következetes magatartással vezetik rá a gyermekeket a szabályok elfogadására, ugyanakkor széleskörű, de ésszerű szabadságot is biztosítanak az egyéni képességek kibontakozásához akik mindent a személyiség sokoldalú fejlesztésének hátsó gondolatával csinálnak, mert megértették, hogy csak a harmonikusan fejlődő személyiség tudja a legjavát nyújtani képességeinek akik nyitottak az új eredmények, módszerek iránt és önképzéssel, önneveléssel, folyamatosan törekszenek önmagukat megújítani 10

11 A gyermekek lelki érettségének legjellemzőbb mutatója az önmagához és a világhoz való viszonyának színvonala. (ismeretlen szerző) 1.3 Gyermekképünk Programunk a gyermeki személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individum és szociális lény egyszerre. Olyan gyermekek nevelésére törekszünk akiknek személyiségére a pozitív életérzés jellemző. akik bizalommal vannak a világ, és embertársaik felé akik együttműködők, jól érzik magukat a közösségben, képesek az erőszakmentes konfliktus megoldásra akik önbizalommal, önbecsüléssel rendelkeznek akik vidámak, nyitottak, kreatívak, tevékenyek akiket megismerési vágy ösztönöz és sikerélményre törekszenek akiknek belső igényük van a szépre a jóra, és akik képesek a tisztelet, a hála érzésének átélésére (A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében) akik zavartalanul beilleszkednek a közösségbe speciális problémáik ellenére is. biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. tudatosan kerüljük a nemi sztereotípiák erősítésére elősegítjük a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. 11

12 III. Az életszervezés elvei 1. Feltételrendszerünk 1.1 Tárgyi feltételek: Óvodánk a falu közepén helyezkedik el egy régi - eredetileg iskolának épült - és egy új épületben. 7 csoporttal működik. A csoportszobák kettő kivételével tágasak, kényelmesek. A berendezés, a dekoráció derűs hangulatot árasztó, célszerű, és esztétikus. Udvarunk tágas, árnyas. Kellő arányban van benne füves, homokos, betonos rész ben programunk megfogalmazásakor több tárgyi és személyi fejlesztésre merült fel igény. Ezeket az eltelt időben sikerült megvalósítani. Tárgyi feltételeinkben történt változások: Udvarunkat az UNIÓS szabvány szerint tejesen ujjá építettük. A tornaszoba átalakításra került a 7. csoport beindításával. A elmúlt néhány évben minden csoport új bútort, új szőnyegeket, textíliákat kapott. A derűs hangulatot árasztó dekoráció ideális keretet nyújt munkánkhoz, programunk szellemét tükrözik. Zenei képességfejlesztő eszközöket vásároltunk. Ravensburger fejlesztővel, képességfejlesztő eszközökkel gyarapodtunk. Audiovizuális eszközök minden csoportban megtalálhatók. 2 db. Számítógéppel, 2 db. fénymásolóval, fényképezőgéppel videó kamerával rendelkezünk. Udvari játékainkat teljesen felújítottuk. amelyeknek az állagmegóvásáról folyamatosan gondoskodunk. A volt iskolai gyakorlókert óvodánk tulajdonába került, amit befüvesítettünk, parkosítottunk tavaszán sor került az óvodai épület teljes felújítására. tetőcsere ablakok cseréje, mázolás, padlóburkolat csere, akadálymentesítés, külső tatarozás/ Játék és eszközellátottságunkban az önkormányzati támogatást kiegészíti az évenként megrendezett farsangi bál bevétele, és a szülők, vállalkozók egyéb támogatása, valamint a pályázati lehetőségek. 12

13 A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és gyermekek biztonságára ügyelve helyeztük el. Az óvoda megfelelő helyet biztosít a munkatársak, szülők fogadására Személyi feltételek: Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus: Pedagógiai munkát segítő gondozónő, dajka: Óvodatitkár: Konyhai dolgozó: Udvaros: (4 órában alkalmazott) Logopédus: (óraadóként) 15 fő 7 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Óvodánk felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását. Két óvónőnk 2004 májusában fejlesztőpedagógusi képesítést szerzett. A gyermekek mozgásjavításában gyógy testnevelő végzettségű óvodapedagógus tevékenykedik. Szeretnénk, ha a közeljövőben egy óvónőnk logopédusi képesítést is szerezne! Feladatunk, hogy megvalósítsuk a nemzetiségi, etnikai óvodai nevelés célkitűzéseit, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó és a migráns gyerekek számára. 2. A csoportszervezés elvei A csoportok szervezési módját a nevelőtestület határozza meg. A beíratott gyermekek létszámától, életkorától és a szülők igényétől függően alakítható, osztatlan és életkor szerint osztott csoport. A program eredményes megvalósításához ideális gyermeklétszám fő, két óvónővel és egy szakképzett dajkával. Az óvónők hetente váltják egymást. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. 13

14 3. A beszoktatás A jó kezdet nagy hatással van az eredményre, ezért nagy gondot fordítunk arra, hogy az új gyermekek óvodai életének indulása a lehető legkedvezőbb legyen. Ügyelünk a beiratkozás során a barátságos fogadtatásra, a gyerekek mellett törekszünk a szülők bizalmát is megnyerni. Az első találkozáskor a gyermekek apró ajándékot kapnak. A nyár folyamán az óvó nénik otthonukban sorra látogatják a csoportjukba kerülő gyerekeket, ahol közelebbi ismeretségbe kerülnek. Ajándékkal, közös játékkal készülünk erre az alkalomra. Augusztus végén egy délután mi is vendégül látjuk a leendő Óvodásokat a szülőkkel együtt egy kis ismerkedésre, játékra. Az óvodába járás első napjaiban bátorítjuk a szülőket, hogy éljenek a mamás beszoktatás lehetőségével, és könnyítsék meg ottlétükkel gyermeküknek az átmenetet/ kb. két hét/. Ilyenkor lehetővé tesszük, hogy a testvérek, ismerősök együtt lehessenek. 4. Napirend, Heti rend, Csoportnapló Napirend: ügyelet érkezés, szabad játéktevékenység, közben tisztálkodás, étkezés szabad játék illetve közös tevékenység: (beszélgetés, komplex foglalkozás, szervezett testmozgás) és lehetőség szerint udvari játék, - esetenként séta ebéd, tisztálkodás, előkészületek a lefekvéshez, mindennapi mese, pihenés, uzsonna szabad játék, hazabocsátás 14

15 Heti rend: A heti rendet a csoportvezető óvónők állítják össze. A tevékenységi formákat elosztják meghatározott napokra, és komplex foglalkozást terveznek, amelyben hangsúlyosabb szerepet kap egy-egy tevékenység. A játék, munka és az anyanyelvi nevelés átszövi az egész napot A kötött foglalkozások történhetnek mikro-csoportos és frontális formában is - az óvónő belátása szerint. Tevékenységi formák kötetlen Kötött Vers-mese X Ének zene, énekes játék X Ábrázolás, kézimunka X Mozgás X Külső világ tevékeny megismerése X A tanulás időkeretei korcsoportonként Kor 3-4 évesek 4-5 évesek 5-7 évesek Versmese,játék, mozgásos és dalosj. Ének, zene Rajz, mintázás, kézimunka Mozgás, testnevelés, mozgásos játék A külső világ tevékeny megismerése, matematika Napi Heti 1x Heti 1x Heti 1-2x Heti 1-1x

16 A csoportok működésének napirendjét, heti rendjét a csoportvezető óvónők tervezik meg, összhangban a program célkitűzéseivel és a többi csoport napirendjével. Az óvodai teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja. Csoportnapló és egyéb dokumentumok Az óvodánkban egységes csoportnaplót használunk ( Varanka Zoltánné szerk. ) - amelyet az óvoda nevelőtestülete közösen választott ki. A csoportnapló tartalmazza: a csoport nevét, a nevelési évet, az óvodapedagógusok nevét, dajkák nevét, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját névsort, abc. sorrendben és a gyermekek jeleit a névsort születési sorrendben a hetirendet a napirendet a statisztikai adatokat az ünnepeket és hagyományokat a nevelés tervezését: /beszoktatási tervet, két hónapra tervezett nevelési és értékelési tervet / a séták, kirándulások tervezését a családlátogatások időpontját a gyermekvédelmi lapot a vezető óvónő látogatásait a csoport fejlesztő játékait nevelési lehetőségeket: tevékenységek, képességfejlesztés, az óvónő szervezési és egyéb feladatai, eszközök, egyéni bánásmód a nevelőmunka tapasztalatait a tanulás szervezését: téma, motiváció, képességfejlesztés, módszer, eszköz, szervezési keret, egyéb egyéb feljegyzéseket (szokás és szabályrendszer) A csoportnapló mellett minden gyermekről fejlődési naplót vezetünk, és a fejlesztő pedagógusok is vezetnek naplót tevékenységükről. 16

17 5. Óvodánk életének képi megjelenítése 17

18 6. Óvodai életünk szervezésének fő motívumai az évszakok és ünnepek Óvodai életünk vezérfonalát az év körforgása, az évszakok ritmikus váltakozásának átélése és a hozzájuk kapcsolódó ünnepek, jeles napok jelentik. A kisgyermek biztonságérzetét erősíti a megszokott életritmus, az óvodai élet újra és újra visszatérő egymásra épülő tagolt rendje. A tevékenységformák évszakhoz igazodó témakörökben jelennek meg, amelyeket a soron következő ünnepre való készülődés hat át. Minden csoportban törekszünk egy olyan folyamatosan változó sarkot kialakítani, amely az aktuális évszak - ünnep - hangulatát kelti. A szokások, hagyományok a népi kultúra hordozói. A nép évszázadok alatt letisztult, legtisztább szellemi értékeit hordozzák. Az anyanyelv, a népdalok, a népmesék, népi játékok, népzene, néptánc, a népművészet és az ünnepek rejtett formában ezt az üzenetet sugározzák. Az ünnep az emberi kultúra sajátos megjelenési formája. Akkor valódi, ha élmények és érzelmek teljességével átélt örömöt nyújt. Ünnepeink, jeles napjaink: Vásár: szeptember végén az egész óvoda részvételével, saját készítésű portékákkal, a témához kapcsolódó zenével, énekekkel, mondókákkal, táncházzal. Betakarítás: őszi termések családoknál történő begyűjtése Mikulás: csoportonkénti Mikulás-várás, majd közös óvónői bábelőadás, Advent: csoportonkénti készülődés Luca nap: nagycsoportosok csoportól-csoportra járva jókívánságokat mondanak Betlehemezés: nagycsoportosok csoportól-csoportra járnak. Karácsony: csoportonkénti ünneplés, majd közös óvónői bábjáték, éneklés Farsang: jelmezes mulatság csoportonként, szülői segítséggel. Télűző: Tél végén banyaégetés, naphívogató, tavaszcsalogató mondókákkal, versekkel, dalokkal 18

19 Március 15: jelmezes össznépi felvonulás, toborzás, táncház, csata az óvoda udvarán, koszorúzás a nagycsoportosokkal a kopjafánál. Föld napja: Keretmesés szemétgyűjtés (tavasztündér, sárkány) az ovi udvarban, parkokban, tereken Húsvét: csoportonkénti készülődés és ünneplés Komatálazás: a Húsvétot követő héten a csoportok meglátogatják, megajándékozzák egymást. Anyák napja: ajándékkészítés, az édesanyák, nagymamák köszöntése május első vasárnapján. Madarak, fák napja: erdei kirándulások szervezése Gyermeknap: május végén egész délelőtt program az udvaron a szülőkkel, testvérekkel Évzáró, ballagás: Május végén a középsősök ünnepélyes keretek között búcsúztatják a nagyokat. A kiscsoportosok anyák napjával összevont évzárót tartanak. Gyermekek születés és névnapja: csoportonkénti ünneplés kis ajándékokkal. 19

20 7. Óvodánk kapcsolatai 7.1. Az óvoda és a család Megértő, segítőkész odafordulással, jó szándékú kapcsolatteremtéssel törekszünk elnyerni a szülők bizalmát és megteremteni az eredményes együttműködés feltételeit Ha a szülő azt tapasztalja, hogy gyermeke jól érzi magát az óvodában, Ha meghallgatják, figyelembe veszik véleményét, Ha elismerik a család elsődlegességét az intézménnyel szemben, Ha tisztelik jogát, hogy saját lelkiismerete szerint nevelje gyermekét, Ha tolerálják világnézeti, etnikai stb, másságát, Ha hibáztatás, ítélkezés helyett megértő, segítőkészséget, jóindulatot tapasztal gondjaiban, akkor bizalommal fordul az óvónő felé, meghallgatja, tanácsot kér tőle, és közösen keresik meg a megoldást a problémákra. Az óvoda feladata a családi nevelés kiegészítése és segítése. A jó óvoda nem elvár, hanem nyújtani akar. Ez nem jelenti a szülők irreális igényeinek kiszolgálását. Az óvoda ezzel a hozzáállással segíti a családok eredményesebb működését, ugyanakkor a család jóindulatát megnyerve olyan erőforráshoz jut, amely nagymértékben képes előrelendíteni az óvodai munka eredményességét is. Az együttműködés formái: Családlátogatás - ismerkedés az óvodába beíratott kisgyermekekkel és családjával, és később is - szükség szerint Ismerkedési délután a leendő kiscsoportosokkal Mamás beszoktatás 20

21 Nyílt napok tartása, illetve a csoportok életéről készült videó felvételek bemutatása Ünnepek, kirándulások megrendezése közösen a szülőkkel Munkadélutánok, közös bábelőadások szervezése, nagymama mesél alkalmak Helyszíni foglalkozások szervezése a családoknál vagy a munkahelyen Jótékonysági farsangi bál, gyermeknap - családi nap Napi kapcsolattartás Óvodai újság (különszám) az újonnan beíratott gyermekeknek Szülői értekezlet Szülői szervezet Óvodaszék - a demokratikus együttműködés fóruma 7.2. Az óvoda és az iskola Az óvoda - iskola kapcsolatában arra törekszünk, hogy kölcsönösen megismerjük egymás törekvéseit, a NAT és az OAP személyiségközpontú nevelési irányelveinek szellemében összehangoljuk munkánkat. Együttműködésünket a kölcsönös bizalom és az egymás munkája iránti tisztelet jellemezze. Az együttműködés formái: Kölcsönös látogatások, szakmai tanácskozások, tapasztalatcsere Közös szülői értekezlet szervezése Nagycsoportosok látogatása az iskolában Elsősök látogatása az óvodában 21

22 7.3. Óvodánk egyéb kapcsolatai Fenntartóval: Kölcsönös tájékoztatás, egyéni megbeszélések Óvodavezető beszámolója Bemutató foglalkozás Közművelődési intézménnyel: Részvétel gyermekműsorokon Könyvtárlátogatás, kiállítások megtekintése Idősek köszöntése Egészségügyi szervekkel: ( védőnő, orvos, fogorvos, családsegítő szolgálat ) Alkalmankénti esetmegbeszélések Tájékoztató előadások szervezése szülőknek Rendszeres orvosi, fogorvosi vizsgálat Iskola alkalmassági vizsgálat Rászoruló családok támogatása, gyermekvédelmi munka összehangolása Szakmai szervezetekkel: Folyamatosan figyelemmel kísérjük a felkínált szakmai képzéseket, bemutatókat, és lehetőség szerint részt veszünk azokon. Kapcsolatot tartunk fenn a környék óvodáival és rendszeresen szervezünk kölcsönös látogatásokat, lehetőséget a tapasztalatcserére. Évente rendezzük meg a községek közötti " Oviolimpiát ", mesemondó délelőtt. Szakmai látogatásokat és tapasztalatcseréket szervezünk. 22

23 Gyermekben érlelődik a jövő / Hermann Alice/. IV. Óvodai nevelésünk célja és feladatai 1. Célunk A mai problémák megoldása jórészt a következő nemzedék feladata lesz. A siker pedig attól függ, képesek vagyunk-e gyermekeinket felkészíteni arra, hogy ennek a kihívásnak megfeleljenek. A világot jobbá tenni csak harmonikus személyiségű emberekkel lehet. Óvodai nevelésünk célja: Hogy támogassa a gyermekek személyiségének - testi, lelki, szellemi képességeinek harmonikus kibontakozását. Felébressze bennük a vágyat, hogy képességeiket a humánum szellemében a közösség és önmaguk javára kamatoztassák. Segítse a sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását és beilleszkedését a közösségbe. A tehetséges gyermekek segítése egyéni képességeik kibontakozásában. 23

24 Az első hét évben elsajátított szokások, életünk végéig befolyásolják életmódunkat. (szerzője ismeretlen) 2. Óvodai nevelésünk általános feladatai 2.1. Egészséges életmódra nevelés Célunk: elérni, hogy az egészséges élethez szükséges szokások gyakorlása a gyermekeknek belső igényévé váljon. A tudásban tapasztalható hiányosságok életünk során bármikor pótolhatók, de testi egészségünket, megalapozni csakis a növekedés éveiben lehet. A testi, lelki, szellemi egészség egyik alapvető feltétele a gyermek testi komfortérzetének kielégítése. Az egészséges életmódra nevelés területei közé tartozik a gondozás, egészségvédelem, edzés és mozgásfejlesztés. A mindennapi élet tevékenységeinek gyakorlása pontosságra, igényességre, figyelemre, koncentrációra, rendszeretetre nevel. Feladataink: Egészség óvása, szükségletek kulturált kielégítése. Mozgásigény kielégítése, testi képességek, fizikai erőnlét, edzettség, állóképesség, ügyesség fejlesztése. Testápolási, öltözködés szokások kialakítása. Kulturált étkezési szokások elsajátítása, alakítása. Rendszeretet, tisztaság iránti igény kialakítása. Önállóság, alkalmazkodó képesség fejlesztése. A napi életritmus megtervezésénél elegendő időt biztosítása arra, hogy mindez nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben valósuljon meg. A testi szükségletek kielégítése során élni a lehetőséggel az egyénenkénti beszélgetésre simogatásra, kedveskedésre. Az egészséges életmód, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 24

25 A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Önálló a tisztálkodásban, a tisztálkodási eszközök megválasztásában és azok használatában, WC használatában és, fogápolásban. Étkezéskor helyesen ítéli meg a kimerített vagy kért étel mennyiségét. Az adott hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően választja meg ruházatát és helyes sorrendben öltözködik. Megfelelően használja az evőeszközöket /kés, villa, kanál/ a játék és egyéb eszközöket a környezet tisztán tartására szolgáló eszközöket /lábtörlő, takarító eszközök/, az óvoda egyéb helyiségeit. Tud cipőt fűzni és kötni, gombolkozni, teríteni, hajtogatni /szalvéta, takaró, ruházat/. Az ajtót önállóan nyitja, csukja és csendben közlekedik. Képes természetes, egyenes testtartással asztal mellett ülni. Ismeri a kulturált étkezés szokásait, /csukott szájjal rág, ügyel az asztal rendjére, tisztaságára/. a rendrakás módját. Ruházata tisztaságát óvja, helyesen használja a zsebkendőt. Részt vesz a környezet tisztán tartásában, a rend megőrzésére irányuló tevékenységekben. Segít a kisebbeknek a különböző önellátásra irányuló tevékenységében. 25

26 2.2. Érzelmi nevelés és szocializáció A kisgyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. Az óvodáskor a szilárd érzelmi alapok lerakásának az ideje. A gyermekek érzelmi intelligenciájának, - lelki érettségének - legjellemzőbb mutatója az önmagához és a világhoz / másokhoz, ill. tevékenységekhez / való viszonyának színvonala. Az életbe való beválás ennek a fejlettségétől függ. Célunk: hogy a pozitív életérzés a humánus magatartás és az önbecsülés megerősítésével fejlesszük a gyermekek érzelmi intelligenciáját, és ilyen módon megszilárdítsuk az alapokat a sikeres élethez. Megfelelően felkészítjük, és érzelmileg ráhangoljuk a gyermekeket a sajátos nevelési igényű gyermek fogadására. Feladataink: Segíteni az érzelmek átélését, kifejezését. Kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör kialakítása. Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. A különbözőségek elfogadására, tiszteletére neveljük a gyermeket. Megalapozzuk a gyermekek szokás és norma rendszerét, erkölcsi tulajdonságainak fejlődését. Modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. Erősíteni a toleranciát, empátiát, segítőkészséget, alkalmazkodó képességet. Kiépíteni a bizalmat és a kapcsolatteremtési igényt a felnőttek és gyerektársak felé. Elmélyíteni a közösségi tudatot, összetartozást, felelősség érzetet. Fejleszteni a kommunikációs, és együttműködő készséget. Megtanítani a konfliktusok békés megoldási módjait (engedmények, megegyezés, alku). 26

27 Megismertetni az illemszabályokat. Türelemre, kivárásra, udvariasságra nevelni. Megerősíteni a szeretet, tisztelet, hála érzését. Megalapozni a hazaszeretet, nemzetköziség érzését, az anyaság, a család tiszteletét a hagyománytiszteletet. A kultúra ápolására a művészetek szeretetére, szépség meglátására, óvására, élvezetére nevelni. Ápolni a csoportok közötti kapcsolatokat (Lucázás, komatálazás). Mamás beszoktatással megkönnyíteni az óvodakezdést. A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére: Pozitív beállítottság jellemzi Szívesen jár óvodába, kötődik a gyermekekhez, felnőttekhez Kérés nélkül is kész segíteni, ha szükséges, szívesen tevékenykedik a csoport érdekében Társai megszokottól eltérő tulajdonságait, megnyilvánulásait megértéssel fogadja Képes a megértésre, belátásra, konfliktusokban a megegyezésre Képes érzelmeit kifejezni Legalább egy barátja van a csoportban Önálló a véleménynyilvánításban, tud dönteni, választani Megkezdett munkáit befejezi, az akadályokat legyőzi Vigyáz a rendre Viselkedése tisztelettudó, alkalmazza a kérés, köszönés, köszönetnyilvánítás, válaszolás, megszólítás, udvarias formáit Ismeri és érti az óvónő metakommunikatív jelzéseit /nemtetszés, öröm, biztatás, szomorúság/ Van érzéke, igénye a szépség, jóság iránt 27

28 2. Az anyanyelvi,- az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Célunk: Az ismeretszerzést önkéntes, örömteli, vonzó tevékenységgé emelni. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. A kommunikáció különböző formáit a javítgatás elkerülésével alakítjuk. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére törekszünk. A gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére figyelmet fordítunk. A gyermekek meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve változatos tevékenységeket biztosítunk, melyeken keresztül további élményeket szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetéről. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése, attitűdök erősítése és a képességek fejlesztése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermek előzetes tapasztalataira, ismereteire. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. Az értelmi tevékenység, érdeklődés egyéni ütemben, spontán ébred fel az egészséges gyermeknél. Fontos, hogy ez a mindennapi élet természetes folyamataiba ágyazódva érzelmi biztonságban, pozitív lelki töltéssel, örömteli folyamatban történjen. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely nem szűkül le az ismeretszerzésre, hanem áthatja az egész óvodai életet. 28

29 A gyermeket veleszületett megismerési vágy hajtja. Nem tud nem tanulni. A kényszerítő, sürgető, jutalommal kecsegtető vagy fenyegető hatások lerontják valódi tanulási kedvét /nem mindegy milyen érdekeltség fejlődik ki a gyermekben a tanulással kapcsolatban, hiszen már kialakulnak annak a csírái, hogy később önként, örömmel tanul-e/. Az igazi ismeretszerzés útja a felfedezés. Biztos tudást szerezni csak saját tapasztalatok alapján, cselekvéssel, kudarcok és sikerek átélésével lehet. A tanulás lehetséges formái az óvodában: Utánzásos minta - modellkövetéses magatartás - és viselkedéstanulás /szokások alakítása/ A gyermeki kérdésekre adott válaszokra épülő ismeretszerzés Az óvónő által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés Gyakorlati probléma- és feladatmegoldás Az óvónő által kezdeményezett tevékenységek során megvalósuló tanulás Feladataink: Segíteni a világ tevékeny, cselekvő felfedezését, megtapasztalását /próbálkozás, rácsodálkozás, felfedezés, felismerés, átélés/. Megerősíteni a tudásvágyat, a tanulás örömét. Segíteni, kibontakoztatni a megismerő képességet /képzelet, figyelem, észlelés, emlékezet/. Támogatni az önálló gondolkodást, /döntés, választás, probléma megoldás, akarat, összpontosítás, szervezés, irányítás/. Reális önismeretre segíteni, a pozitív én képet - magabiztosságot, önbecsülést, önértékelést erősíteni. Felkelteni a tapasztalatok, gondolatok, érzelmek, szükségletek kifejezésének igényét. Értékké emelni a gyerekek előtt az önállóságot, a belső igényt a sikerre, önfejlesztést, céltudatosságot. Erősíteni a tevékenységvágyat, kreativitást, gazdagítani a kommunikációs- és kifejező készséget. 29

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Az óvoda hivatalos elnevezése: ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE Az óvoda pontos címe, elérhetőségei: 9941. Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a Tel.:

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 Gyermekvédelmi Szabályzat Rezi Óvoda 2014. Gyermekvédelem az óvodában A gyermekek

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az Intézkedési terv célja... 4 3. Kötelezettség és felelősség... 4 4. Akcióterv... 5 5. Megvalósítás... 7 6. Monitoring és nyilvánosság...

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Zöld Óvoda címpályázat

Zöld Óvoda címpályázat Zöld Óvoda címpályázat Miért jó zöld óvodának lenni? Müllerné Nagy Krisztina Miért jó Zöld Óvodának lenni?» Komoly szakmai rangot jelent, mit csak egy önként vállalt megmérettetéssel lehet elérni, hiszen

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, VALAMINT A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTÉZMÉNYI NEVELÉSE ÉRDEKÉBEN Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest,

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PÓKASZEPETK Pókaszepetk, Arany János u. 8. Fazekasné Farkas Mária tagintézmény-vezető

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PÓKASZEPETK Pókaszepetk, Arany János u. 8. Fazekasné Farkas Mária tagintézmény-vezető NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PÓKASZEPETK Pókaszepetk, Arany János u. 8. MUNKATERV a 2011/2012-es tanévre Készítette: Fazekasné Farkas Mária tagintézmény-vezető 1. Statisztikai adatok Az óvoda engedélyezett férőhelye:

Részletesebben

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk.

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk. A esélyegyenlőségi ségi terve 2014-2015. 2015. 1 A esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának, fejlesztésének

Részletesebben

Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről

Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az óvoda az elmúlt tanévben is az előző évekhez hasonló feltételek mellett biztonságosan működött. A 2010/2011.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 I. PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ ÓVODÁKBAN Helyi program: Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós program Mozgás Testséma Percepció (észlelési funkciók) Verbális fejlesztés

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja 2014 Családi napközi neve: Guriga Családi Napközi Címe: 2146 Mogyoród Szőlő u.15. Tel : 06-30-9343-606 Fenntartó neve: Guriga Kft. Címe:

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás. (Pestalossi) 2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv Dég, 2009. szeptember 01. Készítette: Erdélyiné Jámbor Rózsa óvodavezető Munkaterv tartalma: I./ Kiinduló

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 2009 2012 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06.

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda BESZÁMOLÓ 2013 Időpont: 2013.09.06. Készítette: Lakics Gyuláné tagintézményvezető Tartalom: I. Bevezető II. Gyermeklétszám adatok III.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben