AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA"

Átírás

1 1 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. Az iskola hivatalos elnevezése: Széchenyi István Általános Iskola 2. Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 16/2004. (III. 25.) 3. Az iskola székhelye: Nagycenk 4. Az iskola postacíme: 9485 Nagycenk, Iskola u Az iskola telefonszáma: 99/ fax:99/ Az iskola vezetője, a pedagógiai program benyújtója: Dr. Horváth Andrásné 7. Az iskola fenntartója: Nagycenk Községi Önkormányzat és Fertőboz Községi Önkormányzat 8. Az iskola tényleges beiskolázási körzete: Nagycenk és Fertőboz községek 9. Az iskola tanulócsoportjainak száma: 8 osztály és 1 napközis csoport 10. Felvehető tanulólétszáma: 224 tanuló 11. OM azonosító: Az iskola rövid jellemzése: Iskolánk 8 önálló évfolyammal és önálló osztályokkal működő es (bevezető, kezdő, alapozó, fejlesztő) szakaszolású általános iskola. Egész cél- és feladatrendszerét áthatja a Széchenyi-emlékek ápolása, a Széchenyi család tisztelete, és ezen keresztül a magyarságtudatunk erősítése. Legnagyobb hangsúlyt fektetünk az alapozó tantárgyakra (magyar nyelv és matematika) és kiemelten kezeljük a német nyelv és a számítástechnika oktatását. Biztosítjuk tanulóinknak az egészséges életmód kialakításához a mindennapos testedzés lehetőségét. Iskolánkat jellemzi: nyitottság, családias légkör, gyermekközpontúság, humánum.

2 2 Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. ( Szent-Györgyi Albert ) Bevezetés A pedagógiai program az iskola sokfunkciós dokumentuma. Tisztázza az intézmény helyét és szerepét társadalmi környezetében., 8 évre meghatározza az intézményben folyó nevelő-oktató munka céljait és feladatait, az alkalmazott módszerek jellegét. Értékrendet teremt az ismeretek, készségek és magatartásformák rendszerében, megfogalmazza a tanítandó műveltségtartalmakat, a teljesítendő követelményeket, garantálja a Közoktatási Törvényben foglaltak végrehajtását. Biztosítja az iskola nyitottságát, valamint a szülői, tanulói és intézményfenntartói érdekek érvényesítését. Megszabja a tanulók tanórai és tanórán kívüli tevékenységének tartalmát és szervezeti kereteit. Programunk elkészítésekor funkcióinak maradéktalan érvényesülése érdekében figyelembe vettük: A Közoktatási törvény és a NAT előírásait, A gyermekek, a szülők és a nevelők iskoláról alkotott véleményét és az iskolával szemben támasztott igényeit, A helyi önkormányzat - mint iskolafenntartó - elvárásait, A Győr-Moson-Sopron megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervét, A helyi önkormányzat Intézkedési tervét, A község integrációs mobilitásának vizsgálati eredményeit, A tanulók, pedagógusok, szülők körében végzett felmérések, interjúk eredményeit, Az iskolai dokumentumok - jegyzőkönyvek, munkatervek, tantárgyi mérések, elemzések tapasztalatait, Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát,

3 3 Közoktatási törvényt (Az évi LXXIX törvénynek az évi LXVIII. Törvénnyel egységes szerkezetbe foglalt változata), A Kormány 63/2000. (V.5.) sz. rendelete a NAT módosításáról, alaprendeletét:130/1995. (X.26.), Kerettantervi rendeletet, 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletét a nevelési-oktatási intézmények működéséről, a Kormány 277/1997. (XII.22.) sz. rendelete a továbbképzések módosításáról, alaprendeletét: 185/1999. (XII.13.) Az intézmény alapító okiratát, Az Önkormányzat Minőségirányítási Programját (ÖMIP), A évi LXI. törvényt a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról. Az évi törvénymódosítás a KT 48. -ában foglaltak az iskolai pedagógiai programot két nagy részre bontja: A./ NEVELÉSI PROGRAM B./ HELYI TANTERV 1-4. osztály helyi tanterve 5-8. osztály helyi tanterve

4 4 AZ ISKOLA HELYZETE ÉS SAJÁTOSSÁGAI 1. Társadalmi környezet, háttér és kapcsolatrendszer Nagycenk Soprontól 13 km-re fekvő település a 84-es és a 85-ös főútvonalak mentén. Nagy forgalmú település, sok a külföldi átutazó. Idegenforgalmi központ, Széchenyi faluja. A Széchenyi emlékek, a méntelep, a rendszeres lóversenyek, a kisvasút, a Kastély-szálló, Sopron és Fertőd közelsége több százezer látogatót vonz évente. A lakosság munkavállalás szempontjából ehhez alkalmazkodott. A rendszerváltás előtt a keresőképes lakosság mintegy 70 %-a Sopron üzemeibe, gyáraiba járt dolgozni, kb. a 20 %-a helyben talált munkát. A rendszerváltást követően - Sopron gyárai, üzemei jórészt megszűntek - a lakosság egy része magánvállalkozó, vagy önálló iparos lett, illetve vendéglátással, szobakiadással foglalkozik, az építőiparban dolgozók pedig a szomszédos Ausztriába mentek munkát vállalni. A munkanélküliség aránya közel 6-8%-os. Tanulóink szüleinek többsége fizikai dolgozó. Fenntartó önkormányzat Helyi és Soproni Egyházközség könyvtár Középiskolák Iskola Községi sportkör Emlékmúzeum Deutschkreutzi iskola Szülői Munkaközösség Pedagógiai Intézet Nagycenkért alapítvány Helyi vállalkozók Óvoda Árnika Erdei Iskola Az iskola kapcsolatrendszerét ábrázoló séma jelzi, hogy iskolánk kiemelt feladatának tekinti a nevelés társadalmasítását, ami elsősorban a kapcsolatrendszeren keresztül valósul meg. A nevelés társadalmasítása nem azt jelenti, hogy a társadalom átveszi az iskola funkcióit, hanem olyan feltételek megteremtését, amelyben az iskola erőfeszítései a lehető legoptimálisabb körülmények között gyümölcsöztethetők.

5 5 Kapcsolatrendszerünk alappillére a szülő iskola - önkormányzat. E hármas kapcsolat nagymértékben meghatározza többi kapcsolataink minőségét is. A szülői munkaközösség szívesen vesz részt valamennyi iskolai rendezvény szervező munkájában, anyagi és erkölcsi támogatásában. Segítő munkájukat az iskola és a gyermekek iránti felelősségérzet motiválja. A szülők részvételi aránya a szülői értekezleteken, nyílt napokon, fogadóórákon közel 80 %. A fenntartó önkormányzattal a kapcsolatunk egészséges, hivatalos munkakapcsolat. Segítő szándékukat folyamatosan tapasztaljuk, de az őket is súlytó gazdasági nehézségek alapvetően behatárolják az iskolát finanszírozó döntéseiket. Bevételeikhez viszonyítva nagy gond az intézményeik fenntartása. A középiskolákkal a kapcsolatunk lényege egymás informálása az eredményes beiskolázás érdekében (nyílt napok, eredmények visszajelzése, követelmények megismerése). A községi és a soproni Városi Könyvtár főleg a nevelők továbbképzésének, önképzésének, valamint a tanulók szaktárgyi versenyekre való felkészülésének segítője. A Széchenyi Emlékmúzeum a történelem és a helytörténeti ismeretek oktatásához, a Széchenyi-emlékek sokoldalú megismeréséhez és az iskolai ünnepélyek megrendezéséhez nyújt segítséget. Az egyházközséggel való kapcsolatunkban érvényesül a kölcsönös tisztelet. A községi sportkörrel közös sportrendezvényeket szervezünk. A deutschkreutzi iskolával a kapcsolatunk szakmai és baráti jellegű. (Egymás munkáinak megismerése, kölcsönös iskolalátogatások, közös rendezvények és kiállítások szervezése.) A Pedagógiai Intézet szakmai szolgáltatással segíti munkánkat. A gazdasági szervek és a helyi vállalkozók anyagi támogatása az elmúlt 5 évben objektív okok miatt csökkent. Mivel iskolánk sokoldalú kapcsolatrendszere gazdag múltra tekint vissza, mind a pedagógusok, mind a szülők elismerik e kapcsolatok "pedagógiai hozadékát", ezért e kapcsolatok jövőbeni erősítését támogatják és igénylik. Kiegészítve néhány jogos igénnyel: a./ A valaha tartalmas kapcsolatunkat fel kell újítani a ménteleppel, hiszen a kerettantervre épülő helyi tanterv lehetőséget ad a lovaglás megismertetésére. b./ A soproni középiskolákkal, szakiskolákkal és szakmunkásképző iskolákkal kialakított kapcsolataink során konkrétabban - tantárgyanként és a személyiség egészére

6 6 vonatkozóan - meg kell ismerkednünk iskolánk nevelő munkájával szemben támasztott igényeikkel. c./ A társadalmi változásokat követve a lehetőségekhez mérten szélesíteni és mélyíteni kell az iskola és a magánvállalkozók kapcsolatát. 2. Az iskolai hagyományok Az iskolai hagyományok ápolása - új hagyományok kialakítása - mind az egyén, mind a közösségek formálásának, a személyiségfejlesztésnek, az iskolához való kötődésnek meghatározó eszköze. A hagyományok jelentőségének, szerepének megítélésében teljes a harmónia a nevelők, szülők és tanulók között. Legfontosabb hagyományaink: - Ünnepélyes tanévnyitó, tanévzáró - Iskolanap Széchenyi István születésnapján - Széchenyi Iskolák találkozója - Nemzeti ünnepeink megünneplése - Mikulás, karácsony, gyermeknap, anyák napja, farsang - Madarak és fák napja - Záróhangverseny (iskolánkban zenét tanuló gyerekek előadásaiból) - Osztálykirándulások - Erdei iskola program - "Szemétszüret" - Papírgyűjtő verseny - SZM-bál - Kölcsönös tapasztalatcsere a deutschkreutzi iskolával - Ballagás -Nyílt tanítási napok - Sport és kulturális szaktárgyi versenyek - Költészet napja - Tanulói munkák kiállítása - Új hagyomány - immár két éve - a szüreti napokon való részvétel, ahol az iskola néptánc csoportja szerepel. Minden iskolai rendezvény jelentős pedagógiai feladatot teljesít, de sokrétűségénél fogva kiemelkedik az iskolanap, melyet iskolánk névadója, Széchenyi István születése napján,

7 7 szeptember 21-én egész napos programmal ünnepelünk. A programban szerepel Széchenyi István sírjának megkoszorúzása, a Széchenyi-emlékhelyek felkeresése, helytörténeti vetélkedők, kézilabda-torna, irodalmi műsor. Nemzeti ünnepeinket az önkormányzattal közösen rendezzük meg, ahol a műsort az iskola adja. Nagyon bensőséges a karácsony, a farsang, a gyermeknap és az anyák napja, s emiatt nagyon népszerűek a gyermekek és a szülők körében. 3. Az iskola szervezeti felépítése, tanulólétszám és továbbtanulás Iskolánk 8 évfolyammal működő általános iskola. Az elmúlt években a tanulólétszám a következőképpen alakult: /96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 fő Az elmúlt 9 év alatt a tanuló-létszám növekvő tendenciát mutat, javult az intézmény kihasználtsága. Minimálisra csökkent a városi iskolákba történő átiratkozók száma. A szülőkben is tudatosult, hogy a 8. évfolyam elvégzése után azt a tanulót, aki kitartóan tanult, semmi hátrány nem éri a középiskolában. A szülők nagyfokú elfoglaltsága miatt az utóbbi években megemelkedett a napközi iránti igény. (a napközisek száma átlag 26 fő.)

8 8 Iskolánkban két munkaközösség van: az alsó és a felső tagozatos pedagógiai munkaközösség. A munkaközösségek éves program alapján dolgoznak. A munkaközösségekben jó a munkakapcsolat. A nevelőtestületben a munkahelyi légkör kiegyensúlyozott. Az iskolavezetés összetétele: igazgató, igazgatóhelyettes, közalkalmazotti tanács, munkaközösség-vezetők és a DÖK vezető.. Tanórán kívüli foglalkozások: Jelenleg 3 szakkör működik: irodalmi, helytörténeti, természetbúvár. Az iskolai könyvtár - mint az olvasásra nevelés egyik legfőbb eszköze - valamennyi tanulónak minden nap rendelkezésére áll. A könyvtárban szervezett sokoldalú programok jól szolgálják a tanulók könyvtárhasználatának fejlesztését, biztosítják információszerzésüket. A hittanóráknak az iskola továbbra is helyet ad. A felsősök részére csatlakozó órában, az alsósoknak a délelőtti órákban, beépítve az órarendbe. Iskolánkban önköltséges formában furulya-, zongora-, és néptánc-oktatás is folyik. - A régi hagyományokat folytatva évente megszervezzük az úszótanfolyamot. Arra törekszünk, hogy valamennyi tanulónk megtanuljon úszni.. Énekkart heti 1 órában, tömegsportot heti 6 órában tartunk. Az iskolai oktatás eredményességének egyik lényeges fokmérője az általános iskolát befejező tanulók továbbtanulásának alakulása. Ezt mutatja be az alábbi táblázat: Tanulóink beiskolázása az elmúlt 10 évben Tanév Létszám Gimnázium Szakközép Szakmunkás Nem tan. 1994/ % 44 % 49 % 0 % 1995/ % 13 % 67 % 0 % 1996/ % 44 % 44 % 0 % 1997/ % 57 % 43 % 0 % 1998/ % 46 % 39 % 0 % 1999/ % 46 % 36 % 0 % 2000/ % 70 % 30 % 0 % 2001/ % 67 % 27 % 0 %

9 9 2002/ % 73 % 9 % 0 % 2003/ % 44 % 43 % 0 % Tanulóink 70 %-a érettségit adó középiskolában tanul tovább. A tapasztalatok azt igazolják, hogy mind a szülői, mind a tanulói körben dominál a szakközépiskolák felé irányultság. Az, hogy éveken keresztül 100 % a beiskolázási arány, a tankötelezettség 16 éves korig való kiterjesztésének köszönhető. Az iskolaválasztást a következő tevékenységekkel segítjük: - az osztályfőnöki órákon folyó pályaismertető munka, a különböző szakmák műveléséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek megismertetése, - önismereti tréning gyakorlása, - jó kapcsolat a szülőkkel a fogadóórákon, családlátogatásokon, az iskola által szervezett pályaválasztási fórumokon, - az iskolalátogatások, a "nyitott kapuk" programjainak látogatása, - differenciált szaktárgyi felkészítés, középiskolára előkészítés. * Várható tanulólétszám között 2004/2005 tanévben 146 fő 2005/2006 tanévben 153 fő 2006/2007 tanévben 160 fő 2007/2008 tanévben 159 fő 2008/2009 tanévben 156 fő A tanulói létszám alig haladja meg osztályonként a 20 főt. Ez lényegesen nem érinti az iskola belső szervezeti kereteit. A fenti létszámban természetesen szerepelnek a fenntartói társulás alapján Fertőboz községből átjáró 1-8. osztályos tanulók is.

10 10 4. Személyi és tárgyi feltételek Iskolánk szakos ellátottsága az elmúlt öt évben % között volt. Ma minden nevelő felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Az 5 tanító közül alapdiplomája mellett 1 fő ének-könyvtár szakkollégiumot, 2 fő rajz-könyvtár szakkollégiumot, 1 fő ének szakkollégiumot és történelem tanári szakot végzett, 1 fő testnevelés műveltségterületen szakképzettséget szerzett. A 7 tanár szakképesítés szerint: 1 fő magyar-történelem 1 fő magyar-könyvtár 1 fő magyar-művelődésszervező, drámapedagógia 1 fő matematika-ének 1 fő matematika-testnevelés -technika 1 fő biológia-testnevelés 1 fő biológia-földrajz 1 fő biológia-német, kémia szakos. A tantestületből három fő közoktatásvezető-szakon szakvizsgát tett. A rajz és ének szakot nyugdíjas óraadók látják el. 4 fő rendelkezik számítógépes ismeretekkel. A 100 %-os szakos ellátottság érdekében hosszú távon szükség van felsős pedagógusainknak egy harmadik szak elvégzésére. Egyéb iskolai alkalmazottak: 1 fő iskolatitkár, 1 fő fűtő-karbantartó, 2 fő takarító, 1 fő konyhai alkalmazott. Községünkben közel 400 éves az oktatás. Iskolánk tehát nagymultú intézmény. Épületének helye gyakran változott. A mai iskolaépület patakhoz közelebbi földszintes részét 1808-ban építették, majd 1857-ben kapta mai emeletes formáját. A valaha a környék egyik legnagyobb és legszebb iskolaépülete - a folyamatos felújítások ellenére - mára elavult. Az évenkénti legszükségesebb karbantartás is nagy összegeket emészt fel anélkül, hogy látványos eredménye lenne. Az önkormányzat költségvetéséből csak az állagmegóvásra telik, teljes iskola felújításra csak minimális a lehetőség. A földszinti termek a szigetelés hiánya miatt vizesek, évről-évre lepereg a vakolat.

11 11 A tantermek a jelenlegi létszámhoz viszonyítva tágasak, a folyosók szűkek, kicsik. A 8 osztálytermen kívül van még 1 napközis termünk, ebédlőnk melegítő tálalóval, 1 számítógépes termünk, 1 tornaszobánk, 1 műhelyünk, 1 könyvtárunk. A mezőgazdasági ismeretek oktatására egy 0,2 ha területű gyakorlókert áll a tanulók rendelkezésére. Az önkormányzat kezelésében lévő tizenegy éve épült sportcsarnok és labdarúgópálya az iskolai sportfoglalkozások színtere. Legjelentősebb oktatástechnikai eszközeink: 15 db számítógép, 3 db nyomtató, 2 db színes Tv, 2 db videó, 1 db fénymásoló, 4 db magnó, 2 db CD lemezjátszó, 1 db episzkóp, 6 db írásvetítő, 2 db diavetítő, 2 db zongora ben sikerült a számítógépek hálózatának kialakítását és az Internet hozzáférést biztosítani. A szertárak felszereltségét folyamatosan igyekszünk fejleszteni, a legszükségesebb eszközök biztosítva vannak az oktatás számára. A szükséges eszközök beszerzését a kötelező eszközjegyzéknek megfelelően öt éves ütemezési terv szerint végezzük. Igyekeztünk - és a jövőben is ezt tesszük - valamennyi pályázati lehetőséget kihasználni. Így pályázni szeretnénk egy aula és az épületen belüli mosdó kialakítására. 5. Iskolánk tanulóközössége és a tanulmányi munka sajátosságai Tanulóink többsége (80 %) fizikai dolgozók gyermeke, olyan családból jön, ahol a felkészüléshez - elsősorban a felsőbb osztályoknál - a szülők nem, vagy csak részben tudnak segíteni gyermekeiknek. Így az alapozó munka, a gyakoroltatás a megértésen túl is elsősorban ránk, pedagógusokra vár. A tanulmányi eredményt tekintve az iskolaátlag az elmúlt 5 évben 3,6-3,9 között mozog, de a készségtárgyakat (testnevelés, ének, technika, rajz) nem számolva csak 3,3-3,5. Leggyengébb a két alapozó tárgy a magyar nyelvtan és a matematika (3,0), ezt követi a történelem, a fizika, és az idegen nyelv. A tanulólétszám csökkenésével párhuzamosan a kiváló képességűek száma is kevesebb. A korábban divatos átiratkozás a 8 illetve 6 osztályos gimnáziumokba mára már jelentősen csökkent ( évente 1-2 tanuló).bízunk benne, hogy ez így is marad, s a felső

12 12 tagozatban a jobb képességűek itt maradnak, és mintát mutatnak a többi tanulónak. Reméljük, hogy a tudás, a jobb eredményért való küzdelem tekintélye felértékelődik. A fentiek ismeretében nevelőtestületünk mindent megtesz annak érdekében, hogy tanulóinknak olyan biztos ismereteket adjon, amelyek továbbépíthetők. - Tantestületünk kiemelkedő értéke a folyamatos megújulásra való törekvés, az önképzés és a továbbképzés. - Nevelőink tanítási óráikon gyakran használják a csoportmunkát és a differenciált foglalkoztatást mind az ismeretközlés, mind a gyakorlás és az ellenőrzés folyamatában. - Rendszeres a tanulók tudásszintjének mérése és elemzése. Mind központi tesztek, mind a szaktanárok által elkészített mérési feladatok - hasonló módon osztályzatok is - igazolják, hogy a tanulóink többségének tudásszintje összhangban van adottságaikkal és képségeikkel. - Évek óta rendszeresen mérjük 1-8 osztályig a hangos olvasást, és az értő olvasást, 4., 6., és 8., osztályban a matematikát és magyar nyelvet, melynek tapasztalatait a következő évek munkájában hasznosítjuk.

13 13 NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka alapelvei (Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása) A tudás tudományos felvetése, értelme, és filozófiai tartalma gyakran rejtve marad a közvélemény előtt. A tudás nem egyszerűen ismeretek halmaza. Lényegesen több annál. Az ismeretek megszerzésének praxisa is, az ismeretekkel való logikai műveletek képessége is egy önmagával és környezetével harmóniában élő és kommunikáló személyiség egy adott állapota. Ezért mondhatjuk, hogy a tudás végső soron "koncentrált személyiség". A tanítástanulás és nevelődés a minél gazdagabb személyiség megteremtése és önmegvalósítása. Mivel a személyiségfejlődés társadalmi igény, amely - adott esetekben személyes igényként is megjelenik - életkortól független, a tudás átadása és átvétele soha nem lehet lezárt folyamat. Ebből következik, hogy az általános iskolának olyan szilárd, sokoldalú és nyitott tudást kell megalapoznia, amely birtokában az ember felnőtt korában is képessé válik tanulni, a változó társadalmi, gazdasági környezetéhez alkalmazkodni. A kerettanterv ismeretanyaga, követelményei ehhez jó alapot nyújtanak. Ahhoz azonban, hogy az ismeretből tudás legyen, az iskolára vár a feladat. Alapelveink: - minden ép, egészséges gyermek fejleszthető, - minden gyermeknek joga van arra, hogy az emberi kultúra egyetemes értékeivel megismerkedjen, - iskolánk nevelő-oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend hatja át, - nagy figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra, - más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, tiszteletére tanítjuk tanítványainkat, - az iskolának fel kell készíteni az önálló ismeretszerzésre, önművelésre diákjait, ennek feltétele a szilárd alapkészségek kialakítása, - minden tanulónak esélyt kell adni a szociokultúrális hátrányok leküzdésére,

14 14 - kiemelt képességűeknek esélyt kell adni a tehetség kibontakozására, - nem osztályokat, hanem egyes gyermekeket kell tanítanunk az egyéni fejlesztési elvnek megfelelően.

15 15 2. Az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai és feladatai, eszközei, eljárásai Az iskola legáltalánosabb és egyben legalapvetőbb célja, hogy tanulói az iskolában tartózkodás 8 éve alatt minél közelebb jussanak az "emberkép" kiteljesedéséhez. Másképpen fogalmazva olyan személyiség kialakítása a cél: - aki tudatosan él; - aki kérdez, és válaszokat fogalmaz meg; - aki képes saját maga és az őt körülvevő emberi, társadalmi, és természeti környezete megismerésére; - akinek célja és jövője van; - aki akarattal rendelkezik; - akinek életét érzelmek jellemzik; - akit a fizikai lét, a szellemi lét, az élet értelme, problémái, és feladatai foglalkoztatnak. A közoktatás gyakorlata számára az emberkép kiteljesedésének célja jobban megragadható, ha konkrétabban fogalmazzuk meg a cél elemeit, s kiemelt helyen szerepelnek azok, amelyek a tanulásban-nevelésben kiteljesedő emberre vonatkoznak. A cél, hogy az ember olyan személyiséggé váljon: - aki életigenlő, bizakodó, örülni tud, konfliktusokat feloldani képes; - aki a kor tudományos eredményein alapuló ismeretekkel és világképpel rendelkezik; - alkotó és kritikus gondolkodásban személyes döntésen nyugvó világnézet kialakítására képes; - akinek számára fontosak az európai kultúra erkölcsi értékei; - akiben a szellemi értékek a jellemerősséget szolgáló testi edzettséggel párosulnak; - aki saját és társai munkáját és eredményeit megbecsüli; - aki a másik ember személyiségét elfogadni képes; - aki szolidáris a hátrányos helyzetűekkel; - aki együttműködésre, felelős és önálló feladatvégzésre kész; - aki szereti családját és hazáját, érte cselekvésre és áldozatra is kész; - aki a más népeket megbecsüli, és békében kíván azokkal élni; - aki ismeri szűkebb közösségét és az ország múltját, gazdasági, politikai és kultúrális

16 16 helyzetét, gazdasági és szellemi fejlődését előmozdítani képes; - aki a pillanatnyi érdekek és a jövőt biztosító értékek között különbséget tud tenni; - aki tevékeny, alkotó emberként kívánja élni életét. A fenti célok elérése érdekében oktató-nevelő munkánk feladata, hogy képessé tegye a tanulókat a valóság sokoldalú és tárgyilagos megismerésére, a kor színvonalán álló ismeretek elsajátítására és alkalmazására, az új felfedezések, technikai eredmények birtokba vételére; a kutatómunka alapvető eljárásainak (adatgyűjtés, rendszerezés, feldolgozás, közlés) használatára; kiművelje a szóbeli és írásbeli kifejezés, a megértés - általában a kommunikáció - képességeit; a testi ügyességeket. Fejlessze testi-lelki állóképességüket, fizikai és szellemi munkabírásukat, kudarctűrő képességüket; a szervezett munkához szükséges együttműködési képességeiket, amilyenek a vezetés és az alkalmazkodás, a tárgyalás, a megegyezés, a munkamegosztás és a tevékenységek összehangolásának képessége. A céloknak és feladatoknak ez a sokfélesége tükrözi a neveléssel - valamint a nevelőkkel - szemben támasztott sokrétű igényt. E célok és feladatok összerendezett megvalósítása természetesen az egymásra épülő iskolarendszerek folyamatos feladata. A nevelőmunka eszközei, eljárásai többértelmű pedagógiai fogalmak, teljes rendszerük kidolgozásával még ma is adós a neveléselmélet. Az azonban megállapítható, hogy szoros kapcsolatban vannak a nevelés módszereivel. A módszer pedig nem más, mint a kitűzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott eljárás. Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük és kiküszöböljük a negatív hatásokat. Az eljárás a módszer konkretizációját jelenti, egymagában nem létezik Tehát: a nevelés eszközei, eljárásai, és módszerei a nevelési folyamat egymással összefüggő, egymást feltételező nagyon fontos tényezői, és elválaszthatatlanok a nevelés céljától.

17 17 A nevelés valamennyi feladatára alkalmazható módszerek a következők: - követelés (felszólítás), - meggyőzés (tudatosítás, felvilágosítás), - gyakorlás (munkáltatás), - ellenőrzés (számonkérés), - értékelés (osztályozás), - jutalmazás (elismerés, dicséret), - büntetés (intés, megrovás) stb. A nevelés módszereinek igazodniuk kell: a tanulók - életkori sajátosságaihoz, - értelmi fejlettségeihez, - képességeihez. a nevelők - személyiségéhez, - pedagógiai kultúráltságához, - felkészültségéhez, - vezetői stílusához, a mindenkori szituációkhoz és azok tartalmához. A 8 éves általános iskola csak arra vállalkozhat, hogy olyan szilárd alapozó munkát végezzen, amely alkalmassá teszi tanulóit a további ismeretek és nevelő hatások befogadására. Ennek érdekében a tervezés során éppen úgy, mint a megvalósítás gyakorlatában körültekintő munkamegosztásra van szükség a Közoktatási Törvény és a kerettantervek nyújtotta lehetőségek, a tanórai lehetőségek, a tanórán kívüli lehetőségek, és az iskolán kívüli - család, közművelődési intézmények, médium stb. - nevelő tényezők között. A célok és feladatok közül előtérbe kell helyezni azokat, amelyeket az élet, a család, a tágabb és szűkebb társadalom, a gyermekek sürgetően igényelnek, s azokat, amelyeknek eredményességét helyi lehetőségeink, feltételeink biztosítják.

18 18 Ilyen meggondolásból koncentrálunk pedagógiai programunkban a 8 éves időtartam során az alábbi kiemelt iskolai célokra: - A tanulók értelmi képességeinek fejlesztésére; - Az egészséges és kultúrált életmódra nevelésre, és a környezetvédelemre; - A szülők, tanulók és a fenntartó önkormányzat igényeire; - A Széchenyi-emlékek ápolására. Fő célkitűzéseink markánsan tükrözik mind a szülők, mind a nevelők igényeit, elvárásait, de hasonló igényeket fogalmaznak meg a tanulói vélemények is az iskola szerepéről, feladatáról. A megkérdezett szülőknek több, mint 50 %-a az iskola legfontosabb feladatának a tanulók személyiségének és képességeinek fejlesztését látja. Némileg árnyaltabban, de a képességfejlesztés primátusát vallják a nevelők is azzal, hogy fontossági sorrendben eképpen látják az iskola legfontosabb feladatait: - Alakítsa ki és fejlessze a tanulók képességeit, készségeit (1. helyen), - Nyújtson a tanulóknak szilárd, biztos ismereteket, tanítsa meg a társadalmilag szükséges, a továbbtanulást biztosító ismereteket a tanulóknak (2. helyen), - Fejlessze tovább a tehetséges tanulókat, zárkóztassa fel a gyengébb képességű tanulókat, - Közvetítse a tanulóknak a nemzeti kultúrát (3. helyen), - Alakítsa ki a tanulókban az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáit és helyes formáit, - A tanuló sajátítsa el az önálló ismeretszerzés, a tanulás módszereit (4. helyen). A tanulók értelmi képességeinek fejlesztése A személyiségfejlesztés kiindulópontja, - egyben legfőbb mozzanata - a fejlődés belső energiaforrása a tanulási motívumrendszer kialakítása és fejlesztése. Csak ezen keresztül vezet az út a tanulási képességrendszer fejlődéséhez, és a tanulói kommunikáció folyamatos tökéletesítéséhez. Ezért a tanulói motívumok fejlesztését az oktatás minden színterén erősíteni kell. A szilárd és pozitív motívumok képezik a belső erőforrást a személyiség fejlődéséhez. Különösen fontos e motívumok közül: a megismerési vágy, a kíváncsiság, az érdeklődés, a felfedezési vágy, a játékszeretet, az alkotásvágy, a tanulási teljesítmény-vágy, a tanulási kötelességtudat, a tanulási életprogram.

19 19 Minden motívumfejlesztő nevelői munka nagy körültekintést, elmélyült tervező munkát igényel. Ennek illusztrálására álljon itt a játékszeretet és az alkotásvágy fejlesztése: A játékszeretet fejlesztése kettős feladat: az öröklött motívumok - s az óvodából hozott motívumok - rendszeres gyakorlásának a lehetővé tétele, valamint újabb és újabb fejlesztő hatású játékok megismertetése, elsajátítása, megszerettetése. A játékszeretet fejlesztésének tanórán kívüli feladata azt feltételezni, hogy az iskola gazdag játékprogramot dolgozzon ki és működtessen, az életkortól függően fokozódó komplexitású játékok megtanítását, megszerettetését tűzze ki célul. A tanítás-tanulás gyakorlatában a játék, a játékosság, a szimuláció egyre gazdagabb eszköztára, módszertana áll rendelkezésre. Célszerű ezeket az ismereteket elsajátítani, s minden tanítandó tananyagban feltárni azokat a témákat, amelyek játékos módszerekkel, szimulációkkal dolgozhatók fel. Az alkotási vágy fejlesztése feltételezi, hogy az iskolának legyenek megfelelő programjai, szakkörei, diákkörei. A tanulás gyakorlata pedig úgy alakuljon fokozatosan, hogy rendszeressé váljanak az alkotó jellegűvé alakított feladatok. A tanulási képességek fejlesztése egyik legkevésbé művelt területe nevelő munkánknak. Ezért előtérbe helyezése kiemelt feladat iskolánkban. A tanulási képességrendszer az információk feldolgozását szolgálja az információk vételével, közlésével, szekciójával, értékelésével, kódolásával, tárolásával és felhasználásával. Tanulás nem lehet megismerés, kommunikáció és gondolkodás nélkül. Minden tanítási órát, minden házi feladatot és tanítási órán kívüli tevékenységet úgy kell előkészíteni, hogy az lehetőséget nyújtson: a./ a megismerési képesség fejlesztésére (az információ feldolgozására), b./ a kommunikációs képesség fejlesztésére (a közlés és a közlés vételének kifejlesztésére), c./ a gondolkodási képesség fejlesztésére (a meglévő információkból újak létrehozására), d./ a tanulási képesség fejlesztésére (az információk tárolására). A tanulási képességek fejlesztése során a gyermekek által az iskolába lépéskor magukkal hozott tanulási műveletekre - felismerés és kivitelezés, gondolatképzés és igazságértékelés, összevonás és összehasonlítás, azonosítás és besorolás, sorrendfelismerés és sorképzés, belátás, elemi kombinálás, tapasztalati következtetés - építve az iskolai oktatásnevelés során az alábbi tanulási műveleteket kell kiemelt módon fejleszteni: a./ Megfigyelés:

20 20 Kisiskolás korban a leképező megfigyelést, majd fokozatosan az ellenőrző és kísérleti megfigyeléseket és az összefüggések jegyzőkönyvezését. b./ Átkódolás: Az írásbeli, rajzos, szóbeli instrukciókat átalakítani cselekvéssé és fordítva. c./ Értékelés: Ki kell fejleszteni a méréssel működő értékelési képességet, automatizálni kell a mértékegységek átváltását, és a 8. osztály végéig meg kell tanítani az alapvető skálák gyakorlati használatát, a felmérések eredményeinek megértéséhez szükséges elemi statisztikai fogalmakat és készségeket. d./ Értelmezés: Egyszerű természeti, biológiai rendszerek viselkedésének, működésének a felfedeztető (értelmezhető) tanításával, a feltárt szabályszerűség közös megfogalmazásával és alkalmazási gyakorlatokkal végezhető. Nagyon sok lehetőséget kínálnak a természettudományos műveltségi tartalmak. e./ Bizonyítás: Az iskolának feladata, hogy megtervezze és megvalósítsa a bizonyítási képesség folyamatos fejlesztését, rendszeres gyakorlását. A matematika tanításában elterjedt módszer az ellenőrző számítások, az indoklások használata. A tanulási kommunikáció képességének fejlesztése lényeges tartalmi feladat iskolánk nevelői előtt. A kommunikációs képesség szintje túl a tanulmányi eredményen, lényegesen befolyásolja a tanuló jövőjét, beilleszkedését a szűkebb és tágabb környezetébe, közvetlenül érinti életmódját. A tanulási kommunikáció két területét kiemelten kell kezelnünk. a./ Az olvasás fejlesztése érdekében mind az anyanyelvi oktatásban, mind más tanítási órákon egy időben kell biztosítani az olvasási készség, a szöveg-feldolgozási képességek fejlesztését. Ennek kell alárendelni az iskolakönyvtár alapfunkcióját is. b./ A szóbeli kifejezőkészség, a beszédképesség és beszédértési képesség folyamatos és célra tartó fejlesztése minden nevelő alapvető és kiemelt feladata. Lényegesen csökkenteni kell az írásbeliséget a szóbeliség javára. A tanulóknál tapasztalt alacsony színvonalú szóbeliség, a gyenge beszédkészség nemcsak a gyenge tanulmányi eredmények forrása, de elmélyíti a gyermek általános passzivitását is. A kifogástalan artikulációs készség, a jól fejlett szóbeli közlési-befogadói képesség feltételeit minden tanórán meg kell szervezni, és teljesítését értékelni.

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben