TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési rész A szabályozás alkalmazásának területei: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata a társaság minden munkavállalójára, valamint a társaság létesítményeiben munkát végző vagy bármilyen jogcímen ott tartózkodó személyre vonatkozik. Előíró külső követelmény: 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről Név Munkakör Aláírás Dátum Készítette: Lukács Tamás tűzvédelmi mérnök Ellenőrizte: Csordás Jenő osztályvezető Jóváhagyta: Volent Gábor igazgató Módosítások jegyzéke: Verziószám: Módosítás rövid leírása: Módosított oldalak: Dátum: V06 Jogszabály változás 4-17,20,21,23-28,30,31,34,42-44,46,52,54,56-58,60,62,64,66,67 ÜT véleményezés: Szükséges határozat száma: Nem szükséges Hatósági jóváhagyás Szükséges Nem szükséges határozat száma: VBJ-ben érintett Igen Nem Kivonat készült Igen Nem 1/ 67 oldal

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS A TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁÉRT FELELŐS VEZETŐK FELADATAI TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI VEZÉRIGAZGATÓ IGAZGATÓK FŐOSZTÁLYVEZETŐK OSZTÁLYVEZETŐK, ÖNÁLLÓ CSOPORTVEZETŐK ÜGYELETES MÉRNÖK FELADATAI BLOKKÜGYELETES FELADATAI VEZETŐI ELLENŐRZÉSEK AZ MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. TŰZVÉDELMI SZERVEZETÉNEK ÉS TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTTAINAK FELADATAI AZ MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. TŰZVÉDELMI SZERVEZETE A megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet feladatai A létesítményi tűzoltóság feladatai TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTTAK A tűzvédelmi megbízott feladatai TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS LÉTESÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK LÉTESÍTÉSI ELŐÍRÁSOK HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK TŰZKOCKÁZAT-ELEMZÉS TŰZGÁTLÓ AJTÓKRA, IDEIGLENES TŰZGÁTAKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Tűzgátló ajtók Ideiglenes tűzgátak Normál helyzetben nyitott tűzgátló ajtók (folyosókon lévő ajtók) Normál helyzetben csukva tartott tűzgátló ajtók (füstmentes lépcsőházak határán lévő ajtók) Villamos és irányítástechnikai technológiai helyiségek tűzgátló ajtói FKSZ és pótvíz olajszivattyú helyiségek tűzgátló ajtói Dokumentációs- és irattárak tűzgátló ajtói Vállalkozók oktatása TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG ÁLLANDÓ JELLEGŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG ELRENDELÉSE, ENGEDÉLYEZÉSE TŰZVÉDELMI OKTATÁS ALAPOKTATÁS VÉGREHAJTÁSA ÉS DOKUMENTÁLÁSA ISMÉTLŐDŐ TŰZVÉDELMI OKTATÁS VÉGREHAJTÁSA ÉS DOKUMENTÁLÁSA Fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállalók Hatósági jogosító vizsgával rendelkező munkavállalók Vezető, műszaki és adminisztratív állományú munkavállalók RENDKÍVÜLI TŰZVÉDELMI OKTATÁS VÉGREHAJTÁSA ÉS DOKUMENTÁLÁSA AZ ISMÉTLŐDŐ ÉS A RENDKÍVÜLI TŰZVÉDELMI OKTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGKÖVETKEZMÉNYEK Ismétlődő tűzvédelmi oktatás Rendkívüli tűzvédelmi oktatás TŰZVÉDELMI VIZSGÁZTATÁS TŰZVÉDELMI VIZSGÁK A tűzvédelmi vizsgák végrehajtása és nyilvántartása / 67 oldal

3 A tűzvédelmi vizsgákkal kapcsolatos jogkövetkezmények Vállalkozók és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel kapcsolatban álló hatóságok munkavállalóinak tűzvédelmi vizsgáztatása TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁK A MUNKAVÁLLALÓK FELADATAI A TŰZ MEGELŐZÉSÉVEL ÉS OLTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN A TŰZJELZÉS RENDJE, KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, FELADATOK A TŰZJELZÉS RENDJE KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TŰZVÉDELMI KÉSZÜLÉKEK, BERENDEZÉSEK KÉZI TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK FALITŰZCSAP SZEKRÉNYEK LÉGZŐKÉSZÜLÉKEK A légzőkészülék használatával kapcsolatos biztonsági előírások A sűrített levegős légzőkészülékek használata BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK VÁLLALKOZÓKKAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK FA ÁLLVÁNYANYAGOK TÁROLÁSA ÉS HASZNÁLATA ÜZEMI TERÜLETEN ELLENŐRZÖTT ZÓNÁN BELÜLI TÁROLÁS ELLENŐRZÖTT ZÓNÁN KÍVÜLI ÜZEMI TERÜLETEN TÖRTÉNŐ TÁROLÁS M1 HIVATKOZÁSOK M2 MEGFELELTETÉSI LAP M3 A LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁG MŰKÖDÉSÉRE, SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK M4 MUNKAHELYI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (MINTA) VILLAMOS TERVEZÉSI OSZTÁLY M5 FŐOSZTÁLYVEZETŐI, OSZTÁLYVEZETŐI ÉS ÖNÁLLÓ CSOPORTVEZETŐI TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK FŐBB SZEMPONTJAI M6 A SŰRÍTETT LEVEGŐS LÉGZŐKÉSZÜLÉKEK ÉS PALACKOK ELHELYEZÉSE, TÖLTÉSE ÉS CSERÉJE M7 LEVÁLASZTÁSON, TÁROLÓSZEKRÉNYEN, GÁZPALACKOKON ELHELYEZENDŐ FELIRATOK M8 A TERVEK TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MENETE M9 BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK KEZELÉSE, TŰZJELZŐ ZÓNÁK KIKAPCSOLÁSA M10 OXIGÉNFEJLESZTŐ ÖNMENTŐ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSE, HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI, BIZTOSÍTÁSA, CSERÉJE, ELLENŐRZÉSE M11 TŰZGÁTLÓ AJTÓK ELLENŐRZŐ CÍMKÉJE M12 TŰZGÁTLÓ AJTÓK ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYVE M13 BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA M14 ÉGHETŐ FOLYADÉKOK LISTÁJA M15 NYILVÁNTARTÁSI NAPLÓ / 67 oldal

4 BEVEZETÉS A szabályozás célja az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszerének a jogszabályokban (1996. évi XXXI. Törvény, 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet) valamint a Nukleáris Biztonsági Szabályzatban megfogalmazott tűzvédelmi követelményeknek és előírásoknak való megfeleltetés. A végrehajtás módozatait a FIB402 és FIB403 eljárásrendek tartalmazzák. 1. A TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁÉRT FELELŐS VEZETŐK FELADATAI 1.1. TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A társaság minden munkavállalójának a munkaköri feladatai mellett egyben tűzvédelmi feladatokat is el kell látniuk, mivel minden munkavállaló: köteles megismerni és betartani a társasági és munkahelyi tűzvédelmi szabályzat vonatkozó részeit; felelős a tűzvédelmi előírások betartásáért; köteles részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, vizsgákon; köteles megismerni munkaterületén a tűzjelzés módját, a tűzoltó-felszerelések helyét, használatát; tűz esetén köteles azt jelenteni, a tűzoltásban életkora, egészségi, fizikai állapota alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével részt venni. A fentieken túl az egyes munkakörben foglalkoztatottak további tűzvédelmi feladatai és kötelességei: 1.2. VEZÉRIGAZGATÓ A vezérigazgató a tűzvédelem irányításával a biztonsági igazgatót bízza meg, aki átruházott jogkörben, az SZMSZ szerinti jogosultsággal, hatáskörrel és feladatkörrel rendelkezik IGAZGATÓK Az igazgatók az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek tűzvédelmi helyzetéért egyszemélyi felelősséggel tartoznak. Az igazgatók tűzvédelmi ellenőrzéseinek előírt gyakoriságát az 1.8. pont tartalmazza 1.4. FŐOSZTÁLYVEZETŐK A főosztályvezetők feladata és kötelessége az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek területén a tűzvédelmi előírások betartásának megkövetelése, rendszeres ellenőrzése, intézkedés kezdeményezése a tűzvédelmi hiányosságok felszámolására és szükség szerint a felelősségre vonásra. Kötelesek az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek területén az 1.8. pont szerinti gyakorisággal és az 5. számú mellékletben javasolt szempontok szerint tűzvédelmi ellenőrzéseket tartani és az ellenőrzési jegyzőkönyveket a munka-és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezetnek az ellenőrzést követő 8 munkanapon belül megküldeni. Oldalszám: 4/67

5 1.5. OSZTÁLYVEZETŐK, ÖNÁLLÓ CSOPORTVEZETŐK Az osztályvezetők és az önálló csoportvezetők feladata és kötelessége az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek területén a tűzvédelmi előírások betartásának megkövetelése, rendszeres ellenőrzése, intézkedés kezdeményezése a tűzvédelmi hiányosságok felszámolására és szükség szerint a felelősségre vonásra. A tűzvédelemre kiható változásokról - amelyek hatósági engedély kötelesek - a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezetet a végrehajtás előtt 10 nappal kötelesek tájékoztatni. A tűzvédelmet érintő többi változtatás - amely nem érint tűzvédelmi hatósági jogkört - (pl. bejárás, tervzsűri, hivatalos próba) időpontjáról, a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezetet 5 munkanappal megelőzően kötelesek írásban értesíteni. Kötelesek elkészíteni, elkészíttetni a munkahelyi tűzvédelmi szabályzatot és naprakészségéről gondoskodni. Kötelesek, a tűzvédelmet érintő dokumentációkat (pl. tervek, utasítások, szabályozások, technológiák) és szerződéseket a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezettel véleményeztetni. Kötelesek betartatni szerződéses partnereikkel munkájuk során (pl. tervezés, helyszíni kivitelezés és karbantartás) a társaság tűzvédelmi előírásait. Kötelesek gondoskodni a munkavállalóik tűzvédelmi oktatásáról, vizsgáztatásáról. Kötelesek biztosítani az irányításuk alá tartozó szervezet által készenlétben tartott tűzoltó készülékek üzemképességét, valamint gondoskodni azok üzembentartói ellenőrzésének elvégzéséről és dokumentálásáról a 10.1 pont szerint. Azon szervezeti egység vezetők, akik egyben épületrészek, épület vagy épületek gazdaszervezet vezetői is, kötelesek biztosítani a fali tűzcsapok üzemképességét. Kötelesek együttműködni vagy a közreműködést biztosítani az irányításuk alá tartozó szervezeti egység területén történt, valamint a szakterületüket érintő területen, berendezésnél keletkezett tűzesetek kivizsgálásában. Kötelesek az irányításuk alá tartozó szervezetnél az 2.2. ponttal összhangban tűzvédelmi megbízottat megbízni és a megbízólevelet a munka-és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezetnek megküldeni. Kötelesek az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek területén az 1.8. pont szerinti gyakorisággal és az 5. számú mellékletben javasolt szempontok szerint tűzvédelmi ellenőrzéseket tartani és az ellenőrzési jegyzőkönyveket a munka-és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezetnek az ellenőrzést követő 8 munkanapon belül megküldeni ÜGYELETES MÉRNÖK FELADATAI Érvényes tűzvédelmi szakvizsga alapján jogosult tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére. Tűz esetén közreműködik a tűzoltási és a kárelhárítási tevékenységek műszaki, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában. Indokolt esetben intézkedik a megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet lakáskészenlétesének berendelésére. (pl. a beépített tűzvédelmi berendezések meghibásodása, tűzjelzés, tűzvizsgálat és tűzvédelmet érintő változások esetén) Szükség esetén intézkedik a tűzvédelmi eszközök ellenőrzéséhez, karbantartásához szükséges feltételek biztosítására. Oldalszám: 5/67

6 Gondoskodik a tűzvédelmi berendezések működésképtelenségére vonatkozó információk rögzítéséről, a létesítményi tűzoltóság, valamint munkanapokon óra után, továbbá munkaszüneti napokon a megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet lakáskészenlétesének értesítéséről. Munkanapokon óra után továbbá munkaszüneti napokon, tűzjelzés esetén intézkedik a megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet lakáskészenlétesének értesítéséről. A beépített tűzvédelmi berendezések üzemképtelensége esetén, valamint egyéb indokolt esetben (pl. olajrendszeri tömörtelenség, olajfolyás) a megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet munkavállalójával történő egyeztetést követően helyszíni tűzoltói (létesítmény tűzoltóság) felügyeletet rendel el BLOKKÜGYELETES FELADATAI Tűz esetén intézkedik a beépített oltóberendezés indítására, amennyiben a füst miatt a tűz kiterjedése nem állapítható meg, vagy az oltás kézi eszközökkel már nem biztosítható. A beépített szórt vízzel oltó berendezések működtetési ideje 10 perc. Az oltóanyag által okozott kár csökkentése érdekben a tűz eloltásáról kapott érdemi információ birtokában a 10 perc oltási idő letelte előtt is leállíthatja az oltóberendezést. Alkalmazásuk esetén az adott helyiség alatti helyiségekben az esetlegesen átszivárgó víz miatt a villamos és irányítástechnikai szolgálat felé intézkedik a berendezések védelme érdekében VEZETŐI ELLENŐRZÉSEK A részvénytársaság vezető beosztású munkavállalói beosztásuk szerint a következő gyakorisággal kötelesek az irányításuk alá tartozó területen, a terület sajátosságait figyelembe véve tűzvédelmi ellenőrzést tartani: Igazgatók: évenként Főosztályvezetők: üzemviteli és karbantartási területen: egyéb területeken: Osztályvezetők, önálló csoportvezetők üzemviteli és karbantartási területen: egyéb területeken: félévenként évenként negyedévenként félévenként A főosztályvezetői, osztályvezetői és önálló csoportvezetői ellenőrzések szempontjait az 5. számú melléklet tartalmazza. A tűzvédelmi ellenőrzésre az adott terület tűzvédelmi megbízottját, a munka-és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet képviselőjét is meg kell hívni. A munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet részvétele nem kötelező. A tűzvédelmi ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, feltüntetve a feltárt hiányosságokat, rendellenességeket, feladatokat, a felelősöket és a határidőket. Az ellenőrzési jegyzőkönyvet minden érintett szervezetnek, és a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezetnek is meg kell küldeni. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján a munka-és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet nyilvántartást vezet és negyedévenként tájékoztatja a társaság vezetését, ezen vezetői feladat teljesítéséről. Az utóellenőrzés megszervezése minden esetben a szervezet vezetőjének a feladata. Oldalszám: 6/67

7 A kontrolling költséghely szerinti szervezeti egység vezető felelős a kontrolling költséghelyhez tartózó udvartéri térrészek, épületek, épületrészek, műtárgyak általános rendjéért, a területén található tűzvédelmi berendezések dokumentációjának megfelelősségéért, a feltárt rendellenességek megszüntetésére teendő intézkedések kezdeményezéséért, a rendellenesség szakmai hovatartozásától függetlenül. 2. AZ MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. TŰZVÉDELMI SZERVEZETÉNEK ÉS TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTTAINAK FELADATAI 2.1. AZ MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. TŰZVÉDELMI SZERVEZETE Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben tűzvédelmi szervezetet kell létrehozni és működtetni. A társaság tűzvédelmi feladataiból a tűzmegelőzési és a tűzvizsgálati tevékenységet (a továbbiakban tűzvédelmi feladatok) a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezeten belül működő megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet, a tűzoltási, műszaki mentési és kárelhárítási feladatokat a létesítményi tűzoltóság végzi. A tűzvédelmi tevékenységek koordinálása önálló munkakör az erőmű szervezetében, melyet a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet tűzvédelmi csoportvezetője végez A megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet feladatai Gondoskodik a tűzvédelmi előírásokban meghatározott feladatok végrehajtásáról. Elkészíti a társaság egészére vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, ellenőrzi azok végrehajtását. Kapcsolatot tart a tűzvédelmi hatósággal (területileg illetékes önkormányzati tűzoltóság), ellátja a hatóság által előírt feladatok koordinálását. Tájékoztatja a tűzvédelmi hatóságot a következő évi főjavítások időtartamáról december 20-ig a következő évre vonatkozóan. A társaság területén rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását, intézkedik a hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére, szükség esetén a felelősségre vonásra. A tűzvédelmi előírások megsértése esetén kezdeményezi a KSZ-ben meghatározott szankciók, illetve a vállalkozási szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazását. Indokolt esetben kezdeményezi a tűzvédelmi vizsga érvényességének visszavonását, a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvénytelenítését, rendkívüli tűzvédelmi vizsgára rendelést. Közvetlen tűzveszély vagy szabálytalan munkavégzés, illetve a tűzvédelmi előírások megsértése esetén jogosult a munka leállítására a biztonságos feltételek megteremtéséig. Amennyiben ezen intézkedésre üzemi területen kerül sor, egyidejűleg értesíti az ügyeletes mérnököt, karbantartási munkák esetén a bázisvezetőt és az illetékes gazdasági vezetőt. Végzi az előírt vizsgáztatásoknál, szakvizsgáztatásoknál a tűzvédelmi szakmai feladatokat (vizsgaanyagok, oktatási tematikák összeállítása, vizsgáztatás). Gondoskodik a mobil tűzvédelmi eszközök biztosításáról, az előírt időszakonkénti felülvizsgálatokról, összhangban a 10.1 ponttal. Rendszeresen ellenőrzi a beépített tűzvédelmi berendezések üzemképessége feltételeinek biztosítását, karbantartását. Végzi a beépített gázzal oltó rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Oldalszám: 7/67

8 Nyilvántartja a beérkezett és kivizsgált tűzjelzéseket. Összegzi a vezetői ellenőrzések tapasztalatait. Tárolja és nyilvántartja a tűzvédelmi rendszer működtetésével kapcsolatos alapdokumentumokat, gondoskodik a központi tűzvédelmi nyilvántartások naprakészségéről. Végzi a tűz jellegű események kivizsgálását, szükség szerint részt vesz a nem tervezett üzemi események kivizsgálásában. A tűz jellegű események kivizsgálása során a helyszíni szemle befejezése után tájékoztatja az ügyeletes mérnököt, hogy az esemény tűzesetnek minősül-e vagy sem. Indokolt esetben az ügyeletes mérnök, főjavítás alatt a bázisvezető tájékoztatása mellett helyszíni tűzoltói (létesítményi tűzoltóság) felügyeletet rendel el. A társasági tűzvizsgálati tevékenységet végzi. A tűzvédelmi feladatok operatív ellátása érdekében lakáskészenlétet biztosít. Társasági beruházások előkészítésében képviseli a tűzvédelmi érdekeket. Részt vesz az építmények, berendezések terveinek bírálatában, nyilatkozik a tervek tűzvédelmi szempontból történő elfogadhatóságáról. Kivitelezési munkák során ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását. Részt vesz a tűzvédelmet érintő üzembe helyezési és használatbavételi eljárásokon, nyilatkozik a tűzvédelmi követelmények érvényesüléséről. Véleményezi a tűzveszéllyel járó munkák végrehajtási dokumentációját. Üzemelteti a tűzvédelmi-eszköz raktárat, gondoskodik az előírt biztonsági tartalékkészletekről. Gondoskodik a tűzvédelmi megbízottak képzéséről, továbbképzéséről, segítséget nyújt feladatuk elvégzéséhez. Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi eszközök fejlődését, fejlesztési igényét, alkalmazásuk illetve beszerzésük esetén érvényesíti a tűzvédelmi műszaki és szakmai érdekeket. Az erőmű tűzbiztonsága érdekében jogosult ellenőrizni az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. teljes területén a tűzvédelmi előírások betartását, ideértve az erőmű területén munkát végző vállalkozók (továbbiakban: vállalkozók) által bérelt, üzemeltetett, és/vagy tulajdonában lévő az erőmű területén lévő telephelyeket, műhelyeket, raktárakat, munkahelyeket. Szabályozza és ellenőrzi az üzemi területen az éghető folyadékok felhasználását és tárolását az indokolatlan tűzterhelés valamint a potenciális veszélyforrások csökkentése érdekében. Biztosítja a tűzoltóság részére a feszültség alatti tűzoltás és kábelvágás szinten tartó tréningjét és ezen tevékenységhez szükséges eszközök bevizsgálását. Végzi a Végleges Biztonsági Jelentés (VBJ) tűzvédelmi fejezetének éves aktualizálását. Tűzvédelmi propaganda tevékenységet végez. Végzi az NBSz 1-4 kötet, valamint a kapcsolódó útmutatókban, NS-G-1.7 és NS-G-2.1 NAÜ útmutatókban meghatározott szakterületi feladatokat az alábbiak szerint: Eseti jelentési kötelezettségét elvégzi. Oldalszám: 8/67

9 Gondoskodik a tűzkockázati elemzések elvégzéséről az NBSz vonatkozó pontjaiban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően, továbbá a szükség szerinti aktualizálásról. Felügyeli és ellenőrzi a tűzivíz rendszerek állapotát annak érdekében, hogy biztonsági funkciójukat még üzemzavar esetén is el tudják látni. Az üzembe helyezési munkaprogramok egyeztetése során ellenőrzi az NBSz pont szerinti követelmények érvényesülését. A kábelezés tűzvédelmi technológia jóváhagyása során ellenőrzi a kábelezés tűzvédelmének megvalósulását A létesítményi tűzoltóság feladatai Tűzoltási, kárelhárítási és beriasztási tervek elkészítése, karbantartása. Szerződés alapján általános ellenőrzést, főjavítások alatt célellenőrzést végez, melyek eredményét továbbítja a megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezetnek. Az ÁVIT-ból adódó feladatok ellátása. A létesítményi tűzoltóság működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása. A tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását, a készenléti szolgálat felállítását vállalkozási szerződés alapján végzi. A működésre és szolgálat-ellátásra vonatkozó szabályokat a 3. sz. melléklet tartalmazza az érvényes jogszabályoknak megfelelően TŰZVÉDELMI MEGBÍZOTTAK A társaság létesítményt kezelő vagy üzemeltető szervezeti egységeinél a megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet előzetes véleménye alapján, részmunkakörű tűzvédelmi megbízottat kell az illetékes vezetőnek megbízni. A megbízólevél egy példányát a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet részére kell megküldeni. Tűzvédelmi megbízott a szervezeti egység teljes tevékenységi köréről áttekintéssel rendelkező munkavállaló lehet. A tűzvédelmi megbízott köteles elvégezni a tűzvédelmi megbízotti tanfolyamot, amennyiben nem rendelkezik legalább középfokú tűzvédelmi végzettséggel A tűzvédelmi megbízott feladatai A szervezeti egység területén figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását, hiányosság esetén intézkedést kezdeményez. Ellenőrzi és segíti az ismétlődő tűzvédelmi oktatások és vizsgáztatások végzését. Tűzvédelmet érintő változásokról tájékoztatja gazdasági vezetőjét és a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezetet. Elkészíti a munkahelyi tűzvédelmi szabályzatot, véleményezteti a megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezettel, gondoskodik a munkahelyeken történő elhelyezésükről, valamint naprakész állapotukról. Részt vesz a szervezeti egységét érintő tűzvédelmi ellenőrzéseken, figyelemmel kíséri a hiányosságok határidőre történő felszámolását. Ellenőrzi a beépített oltóberendezések állapotát, kezelhetőségét, a kézi tűzoltó készülékeket a 10.1-ban megfogalmazottak szerint, valamint a szervezeti egysége területén a tűzveszélyes tevékenységeket, az azokra vonatkozó előírások betartását. Oldalszám: 9/67

10 3. TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemi terület tűzveszélyességi osztályba sorolását valamint a helyiségekhez tartózó éghetőanyag-leltárt a Paksi atomerőmű Zrt. Komplex Tűzvédelmi Terv tartalmazza, amely az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tűzvédelmi Szabályzat önálló mellékletét képezi. Az önálló létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolását a létesítmények munkahelyi tűzvédelmi szabályzata tartalmazza. A tűzveszélyességi osztályba sorolást valamennyi helyiségre és szabadtérre el kell készíteni. Ezen törzspéldányokat a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet központilag tárolja. 4. LÉTESÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK 4.1. LÉTESÍTÉSI ELŐÍRÁSOK A tervdokumentációknak és tűzveszélyes technológiáknak tűzvédelmi tervfejezetet és tűzvédelmi tervezői nyilatkozatot kell tartalmazniuk. Az építészeti-műszaki tervezés során a tűzvédelmi tervfejezet készítése tűzvédelmi szaktevékenységnek minősül, ezért a felelős tervező köteles tűzvédelmi szakértőt bevonni a műleírás elkészítésébe. Új létesítmények, technológiai rendszerek, tűzveszélyes berendezések tervezésekor illetve, a meglévők módosításakor, átalakításakor, megrendelői adatszolgáltatáskor tűzvédelmi vonatkozásban a megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet véleményét ki kell kérni és figyelembe kell venni. Az illetékes katasztófavédelmi kirendeltség szakvéleménye illetve nyilatkozata ezt nem helyettesíti. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén minden dokumentáció (irat) tárolására használt, valamint felügyelet nélkül üzemeltett számítógép helyiségben automatikus tűzjelzést kell létesíteni. Minden tűzvédelmet érintő tervet, szerződést, technológiát, munkaprogramot a megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezettel véleményeztetni kell, és a tűzvédelmet érintő tervek zsűrijére meg kell hívni. A tűzvédelmet is érintő hivatalos próbára, műszaki átadásra a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezetet meg kell hívni. Ideiglenes építmények, konténerek telepítése csak a területgazda, a rendészeti feladatokat ellátó szervezet, a létesítmény-üzemeltetési feladatokat ellátó szervezet, az építészeti feladatokat ellátó szervezet és a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet írásos engedélyével végezhetők a FIB203 ban leírtak szerint. Az engedélyt a felállítást megelőzően 5 nappal, a tárolt anyag és a végzett tevékenység meghatározásával kell kérni. Az engedély előzetes bejárás alapján adható ki. Az erőmű udvartéri közlekedési útjai szélességének ideiglenes csökkentése (útátvágások, torlaszok) csak a rendészeti feladatokat ellátó szervezet, a létesítmény-üzemeltetési feladatokat ellátó szervezet és a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet írásos engedélyével történhet. Az engedélyt 5 nappal a munka megkezdése előtt kell kérni, amely előzetes bejárás alapján adható ki. Kábelbehúzási munka csak a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet által jóváhagyott tűzvédelmi technológiai terv alapján végezhető. Oldalszám: 10/67

11 4.2. HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK Az épületek, berendezések rendeltetésszerű használatáért, a tűzvédelmi előírások betartásáért alapvetően az üzemeltető, illetve a kezelő a felelős. Területekre munkahelyi tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni. A szabályzat a terület jellegétől függően készülhet létesítményekre, építményekre, szabad terekre, helyiségekre, veszélyességi övezetre. A munkahelyi tűzvédelmi szabályzat készítése a területet üzemeltető szervezet feladata. A munkahelyi tűzvédelmi szabályzat formai és tartalmi követelményeit a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet határozza meg (minta a 4. sz. mellékletben). Minden tűzvédelemre kiható változást a munkahelyi tűzvédelmi szabályzatban fel kell tüntetni. Technológiai helyiségek, raktárak, műhelyek, laborok bejárati ajtaján szükség szerint jól látható módon a tűz- és robbanásveszélyre, a betartandó előírásokra figyelmeztető feliratot kell elhelyezni. Az ajtókon fel kell tüntetni a helyiség elnevezését, számát és tűzveszélyességi osztályba sorolását, valamint a kulcs tárolási helyét. Kivételt képeznek az irodák, valamint az iroda épületek D vagy E tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségei. Az épületekben szintenként a lépcsőházak, ill. az épület bejárata mellett szintrajzot kell elhelyezni. A szintrajzon fel kell tüntetni a szintrajz elhelyezési pontját, a helyiségek számát, megnevezését, rendeltetését, a kiürítési útvonalakat, továbbá a kézi tűzoltó készülékek, jelzésadók, a fali tűzcsapok valamint - ha van - az elsősegélynyújtó felszerelés helyét. A szintrajz elkészítéséért és elhelyezéséért az adott épület vagy épületrész gazdája a felelős. A fali tűzcsapok rendszeres évenkénti ellenőrzésén kívül az eseti plombálásért a területgazda felelős. Az eseti plombálást és tűzcsap ellenőrzést a turbina üzemeltetési feladatokat ellátó szervezet, a reaktor üzemeltetési feladatokat ellátó szervezet és a létesítmény-üzemeltetési feladatokat ellátó szervezet tűzoltó vízforrás karbantartó szakvizsgával (TV) rendelkező munkavállalói végzik a saját területükön. Gázpalackokon, leválasztott helyiségek ajtaján, tároló szekrényeken a 7. sz. melléklet szerinti feliratokat kell elhelyezni. A munkahelyen, a munka során ellenőrizni kell a tűzvédelmi szabályok betartását, meg kell szüntetni a szabálytalanságokat. A helyiségekből, gépekről, eszközökről a munka során keletkezett éghető hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani. Az éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot nem éghető anyagú, jól záródó fedéllel ellátott edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. A karbantartási területen a nem éghető anyagú hulladékok számára hulladéklerakó helyeket kell kijelölni. Az üzemi helyiségek kijáratát, folyosókon a menekülési útvonalat az előírásoknak megfelelő irányjelző táblával kell ellátni. Az épületek kiürítésre számításba vett ajtóit, valamint személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad, amennyiben az épületben, illetve helyiségben tartózkodnak. (A zárva tartás az ajtó kulccsal, retesszel, vagy más hasonló módon történő rögzítését jelenti.) Oldalszám: 11/67

12 Kivételt képeznek azok a helyiségek, amelyeknél a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi, azonban a belső nyithatóságot ebben az esetben is biztosítani kell. A műhelyekben, egyéb helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagokat, eszközöket szabad tárolni, különös tekintettel az éghető anyagokra. Éghető folyadék, gázpalack kizárólag csak a munkahelyi tűzvédelmi szabályzatban meghatározott helyiségekben vagy szabadtereken, fedett színekben, meghatározott mennyiségben és módon tárolható. Éghető folyadék tárolásának minősül az éghető folyadékot vagy hajtógázt tartalmazó szórófejes flakon is. Ettől az előírástól való eseti eltérés csak a megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet írásbeli engedélyével történhet. Amennyiben egy helyiségben egyidejűleg 5 liternél nagyobb mennyiségű éghető folyadék felhasználása történik, akkor a folyadék felhasználásának idejére a 14. sz. melléklet szerinti adatlapot kell jól láthatóan kihelyezni a helyiség minden bejáratához. Az éghető folyadékok és gázpalackok tárolását az épületeken belül minimális, szükséges szintre kell korlátozni. Biztonsági rendszert tartalmazó helyiségekben éghető folyadékokat és gázpalackokat tárolni tilos, kivéve az engedélyezett hegesztési munkák időtartamára. A kézi tűzjelzőkhöz, a közművek nyitó szerkezetéhez, tűzoltó készülékekhez, hő- és füstelvezetők valamint a beépített tűzvédelmi berendezések kezelőszerkezetéhez és a tűzjelzésre használható telefonokhoz a hozzáférhetőséget biztosítani kell. A telefonok mellett a létesítményi tűzoltóság, valamint az EIK telefonszámát jól láthatóan fel kell tüntetni. Raktározásnál, tárolásnál be kell tartani az gázpalackok, éghető folyadékok és az éghető szilárd anyagok tárolási előírásait. A menekülési útvonal leszűkítése - a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig -, továbbá ott éghető anyag tárolása, éghető burkolat elhelyezése csak a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet engedélyével történhet. Műhelyekben alkatrésztisztítás éghető folyadékkal csak a kijelölt helyen, a helyiségre vonatkozó tűzvédelmi előírások szigorú betartásával végezhető. Segédmotoros kerékpár csak az erre a célra létesített tárolóban vagy az udvartéren, a közlekedési utak szabadon hagyásával tárolható. A társaság területén csak az érvényes előírásoknak megfelelő sértetlen villamos szerszám, gép, berendezés használható. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, biztosítók rendeltetését, a kapcsolók állását jelölni kell. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani TŰZKOCKÁZAT-ELEMZÉS A tűzkockázat-elemzés feladata, hogy igazolja, az erőmű megfelel az általános alapelvekben meghatározott tűzvédelmi, tűzbiztonsági kritériumoknak, a tűzvédelmi intézkedések megfelelnek a nukleáris biztonság követelményeinek. A tűzkockázat-elemzés elkészítésének személyi feltételeit, szakmai kritériumait a 19/2007 (VIII.29.) ÖTM rendelet tartalmazza. Oldalszám: 12/67

13 4.4. TŰZGÁTLÓ AJTÓKRA, IDEIGLENES TŰZGÁTAKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Tűzgátló ajtók A tűzgátló ajtókat ellenőrző címkével kell ellátni, az Egységes Jelölési Rendszerrel összhangban. Az ajtókra félévente ellenőrző utat kell szervezni, ami az illetékes üzemeltető szervezet feladata. Az ajtókon elhelyezett öntapadós ellenőrző címke aláírtan dokumentálja az ellenőrzés elvégzésének tényét és idejét. Az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melynek másolati példányát meg kell küldeni a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezetnek. Az ellenőrzés elvégzése után a hibás ajtón hibajelölő címkét kell elhelyezni. Az ellenőrző címke mintája a 11. mellékletben, a jegyzőkönyv mintája a 12. mellékletben található Ideiglenes tűzgátak Az ideiglenes tűzgátakon feliratot kell elhelyezni, amin fel kell tüntetni a koordináló nevét, a létesítés dátumát és a végleges lezárás várható időpontját. Ezzel egyenértékű, ha a munkaterület azonosító táblán ezeket a szükséges adatokat feltüntetik Normál helyzetben nyitott tűzgátló ajtók (folyosókon lévő ajtók) A folyosókon lévő, normál helyzetben elektromágnesek által nyitott állapotban tartott ajtóknál még ideiglenesen sem megengedett az ajtók automatikus csukódásának megakadályozása, vagyis az ajtók környékén anyagok, eszközök úgy nem helyezhetők el, hogy azok az ajtók automatikus csukódását megakadályozzák Normál helyzetben csukva tartott tűzgátló ajtók (füstmentes lépcsőházak határán lévő ajtók) A füstmentes lépcsőházak határán lévő önműködő csukószerkezettel ellátott ajtókat csukva kell tartani. Az ajtók nyitott helyzetben történő rögzítése az anyagok, eszközök ki- és beszállítása alatt megengedett. A rögzítés csak az arra rendszeresített eszközzel történhet. Az ajtók rögzítése külön figyelők megbízása nélkül csak addig megengedett, ameddig a rögzített ajtó nem kerül ki a szállítást végzők látóteréből. A rögzítést a szállítás befejezését követően azonnal meg kell szüntetni Villamos és irányítástechnikai technológiai helyiségek tűzgátló ajtói Az ajtókat csukott, zárt állapotban kell tartani. Az ajtók nyitott helyzetben történő kitámasztása szükség esetén (pl. kábel behúzás, tűzgát kialakítás) megengedett, ebben az esetben a helyiségek számának, áttekinthetőségének és tagoltságának megfelelően a kitámasztás időtartamára megfelelő számú figyelőt kell biztosítani. Megfelelő a figyelők száma, ha a munkavégzés területén lévő minden kitámasztott ajtó ellenőrzés alatt áll. A figyelők biztosítása a munkát végző szervezet feladata FKSZ és pótvíz olajszivattyú helyiségek tűzgátló ajtói Az A115/1-4; A116/1-4; A0053/1-4; A0054/1-4; A0055/1-4 helyiségek tűzgátló ajtóit csukott, zárt állapotban kell tartani. Az ajtók nyitva tartása csak a munkavégzés és az ellenőrzés időtartama alatt megengedett addig, amíg a fenti tevékenység végzése miatt a helyszínen tartózkodnak Dokumentációs- és irattárak tűzgátló ajtói A dokumentációs- és irattárak tűzgátló ajtajait csukott állapotban kell tartani. Az ajtók nyitott helyzetben történő kitámasztása csak a helyiségben tartózkodás, valamint anyagok, eszközök ki- és beszállítása alatt megengedett a pontban megfogalmazott követelmények teljesülése esetén. Oldalszám: 13/67

14 Vállalkozók oktatása A vállalkozók érintett munkavállalóit a tűzgátló ajtók pontokban leírt használati előírásaiból dokumentáltan ki kell oktatni. Az oktatás elvégzése a koordináló feladata. Az oktatási napló másolati példányát meg kell küldeni a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezetnek. 5. TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG 5.1. ÁLLANDÓ JELLEGŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG A társaságnál tűzveszélyes tevékenység csak írásbeli engedély alapján végezhető. Az állandó tűzveszélyes tevékenység céljára szolgáló helyiségekben folyó tevékenységhez az engedélyt a helyiség munkahelyi tűzvédelmi szabályzata tartalmazza ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet által erre a célra rendszeresített engedély formájában történik. Az engedély csak egy konkrét helyre és munkára adható ki! Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység kizárólag egyedi írásbeli engedély alapján végezhető. Az egyedi engedély kiadásának feltételei a következők: Tűzveszélyes tevékenység ott végezhető, ahol a környezetre nem jelent tűz- és robbanásveszélyt, a környezetből az éghető anyagokat eltávolították, vagy más módon védik a meggyulladástól. Amennyiben a helyiség vagy technológiai rendszer tűz- vagy robbanásveszélyes gázt vagy folyadékot tartalmaz, a munka megkezdése előtt gondoskodni kell a gyulladásilletve a robbanásveszély megszüntetéséről, a helyiségben a megfelelő szellőzésről, technológiai rendszer esetében a megfelelő tisztításról (mechanikai tisztítás, kigőzölés, kifúvatás semleges gázzal). Erről a munka megkezdése előtt gázkoncentráció méréssel meg kell győződni. Amennyiben a munka alatt fennáll a gőz- vagy gázképződés veszélye, annak befejezéséig folyamatosan biztosítani kell a gázkoncentráció mérést, intézkedni kell a keletkező gőz vagy gáz elszívásáról, illetve a koncentráció veszélyes szint alatt tartásáról TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG ELRENDELÉSE, ENGEDÉLYEZÉSE A tűzveszélyes munka elrendelésére a munkát végző szervezet vezetője vagy az általa megbízott személy jogosult. A munkát elrendelőnek) HG szakvizsgával és/vagy TT vizsgával, a területileg illetékes személynek TT vizsgával kell rendelkeznie. Szakvizsga kategóriák részletezése a 7.2 pontban található. Tűzveszélyes munka végzésére engedély csak előzetes helyszíni szemle alapján, a munkavégzés kezdő napján adható ki. A szemlén részt kell vennie: a területileg illetékes (a helyiség kezelő) vezetőnek vagy megbízottjának, valamint a felelős munkavezetőnek A munkát elrendelő és a munkavezető ugyanaz a személy nem lehet. Oldalszám: 14/67

15 A szemlét végzők felelősek a létesítményük, berendezésük üzemeltetési körülményeinek, veszélyforrásainak, valamint az ezekkel összefüggő óvintézkedéseknek a meghatározásáért illetve betartásáért, a saját hatáskörükbe tartozó ellenőrzések biztosításáért. Nyitott fővízköri berendezések esetében az azokat tartalmazó helyiségekben tűzveszélyes vagy egyéb - tevékenységhez csak szén-dioxiddal oltó tűzoltó-készülékek tarthatók készenlétben. Azonos helyen végzendő munkára hosszabb időre is kiadható engedély. A környezetben a munka biztonságos végzését befolyásoló változás esetén új engedély kiadása szükséges. Az egy műszakot meghaladó munkavégzés esetén az engedélyt műszakonként meg kell hosszabbítani. Műszak alatt a területileg illetékes üzemeltető szervezet műszakrendjét kell érteni. A meghosszabbítást a tűzveszélyes munkavégzési engedélyen a munkavezető és a területileg illetékes vezető aláírásával igazolja. A munkavégző minden munkanapjának megkezdése előtt a munkavezetőnek és a területileg illetékes vezetőnek vagy megbízottjának ismételt helyszíni szemlét kell tartania. Egyéb esetben (pl. étkezés, eü. szünet vagy az üzemviteli személyzet műszakváltási idejére felfüggesztett munkavégzés) a hosszabbításhoz nem kell helyszíni szemlét tartani. Az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben, helyiségekben, veszélyességi övezetekben a munka csak külön engedély alapján végezhető. A külön engedélyezésre csak az alábbi munkavállalók jogosultak: megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet munkavállalói, ügyeletes mérnökök, blokkügyeletesek. A külön engedély kiadása az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szolgáló engedély megfelelő rovatának aláírásával történik. A tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályait, formanyomtatványait a FIB402 eljárásrend tartalmazza. Az engedélyek nyilvántartását és tárolását a megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet végzi. 6. TŰZVÉDELMI OKTATÁS A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló: a.) munkába álláskor alapoktatás keretében; b.) félévenként és évenként ismétlődő oktatás keretében; c.) új tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, technológia alkalmazásakor; továbbá: munkahely vagy munkakör megváltozásakor (amennyiben az új munkahelyre, munkakörre vonatkozó tűzvédelmi ismeretek nem fedik le az előző munkahelyre, munkakörre vonatkozó ismeretanyagot); a munka-és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet előírására (meghatározott témakörből); az osztályvezető vagy magasabb beosztású vezető előírására; valamint a tűzvédelmi előírások megsértése és a munkahelyen bekövetkezett tűz esetén, ha azt a kivizsgálás során a munka-és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet elrendeli rendkívüli oktatás keretében Oldalszám: 15/67

16 elsajátítsa és a foglalkozás teljes időtartama alatt, rendelkezzen a tevékenységével kapcsolatos tűzvédelmi ismeretekkel, a tűz esetén elvégzendő feladatokkal továbbá megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. A tűzvédelmi oktatáson való részvétel biztosítása az érintett gazdasági egység vezetőjének feladata. A munkavállaló köteles az előírt tűzvédelmi oktatáson megjelenni és az oktatás során ismertetetteket elsajátítani. A tűzvédelmi oktatásokat munkaidőben kell megtartani ALAPOKTATÁS VÉGREHAJTÁSA ÉS DOKUMENTÁLÁSA A részvénytársasághoz minden felvételt nyert munkavállalót (új munkavállaló) tűzvédelmi alapoktatásban kell részesíteni. A tűzvédelmi alapoktatás általános és gyakorlati oktatásból áll. Az általános oktatás a Belépőképzés A modul képzési program keretében valósul meg. A tanfolyamot záró írásbeli vizsga során meg kell győződni, hogy a munkavállalók az oktatott ismeretanyagot elsajátították és megértették. A tanfolyami képzés tényét az oktatási adatbázisban rögzítik. A gyakorlati oktatást a munkavállalót foglalkoztató szervezet vezetője vagy megbízottja tartja. Az oktató a gyakorlati oktatás során a munkavállalók visszakérdezésével köteles meggyőződni arról, hogy az oktatottak a tudnivalókat elsajátították-e. Az oktatás és a visszakérdezés tényét az oktató a munka-és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet által az erre a célra rendszeresített oktatási naplójában dokumentálja. Az oktatásnak a következő témaköröket kell tartalmaznia: Belépőképzés A modul: - a társasági tűzvédelmi szabályzat munkavállalókra vonatkozó részei; - a társaság tűzvédelmi szervezete; - a tűzjelzés és riasztás rendje; - használati előírások; - teendők tűz esetén; Gyakorlati oktatás: - munkahelyi tűzvédelmi szabályzat; - a munkahely veszélyforrásai, előforduló anyagok tűzveszélye, kezelésük szabályai, tűzoltó készülék kezelése A társaság szervezeti egységeinél foglalkoztatott tanulókat új felvételes munkavállalónak kell tekinteni. A tanulókat a nyári gyakorlat első napján az ismétlődő oktatásoknak megfelelően kell oktatni 1 óra időtartamban. Az 1 hónapnál rövidebb nyári szakmai gyakorlaton részt vevő tanulók kísérős belépőt kapnak. Őket a gyakorlat első napján oktatásban kell részesíteni, mely oktatást a fogadó gazdasági egység vezetőjének illetve tűzvédelmi megbízottjának kell megtartani és az oktatás tényét az oktatási naplóban kell dokumentálni. Az 1 hónapnál hosszabb gyakorlaton lévő hallgatókat és tanulókat új munkavállalónak kell tekinteni, ők a tűzvédelmi alapoktatásban a Belépőképzés A modul tanfolyamon részesülnek, majd a tanfolyam elvégzése és a sikeres tűzvédelem vizsga letétele után kísérő nélküli belépőt kapnak amennyiben ennek egyéb feltételei is teljesültek. Oldalszám: 16/67

17 6.2. ISMÉTLŐDŐ TŰZVÉDELMI OKTATÁS VÉGREHAJTÁSA ÉS DOKUMENTÁLÁSA Fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállalók A tűzvédelmi ismeretek szinten tartása érdekében ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni valamennyi fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállalót. Az ismétlődő tűzvédelmi oktatást félévenként kell megtartani. Az ismétlődő tűzvédelmi oktatásokra az érintett szervezeti egységeknek oktatási tervet kell készíteni, amit a tárgyévet megelőző év december 20-ig jóváhagyásra meg kell küldeniük a munka-és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezethez. Megengedett a tűzvédelmi oktatás lebonyolítása a szinten tartó és ismeretfelújító képzések keretében is, amennyiben azok megfelelnek az itt leírt követelményeknek. Az oktatási tervnek tartalmaznia kell az oktatás helyét, időpontját, témáját és a felkért előadók nevét. Az oktatást az érintett szervezeti egység vezetője vagy megbízottja tartja és a Tűzvédelmi Oktatási Naplójukban dokumentálja. A naplóbejegyzés másolati példányát a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezetnek kell megküldeni Hatósági jogosító vizsgával rendelkező munkavállalók A tűzvédelmi ismeretek szinten tartása érdekében ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni valamennyi hatósági jogosító vizsgával rendelkező munkavállalót is. Az ismétlődő tűzvédelmi oktatást évenként kell megtartani az üzemviteli központi és a karbantartó főosztályi szinten tartó oktatás keretében. A tűzvédelmi oktatás tematikáját a munka és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet az üzemviteli és karbantartási oktatási feladatokat ellátó szervezettel közösen állítja össze. Az oktatás végrehajtásához a munka és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet biztosít oktatót. Az oktatás dokumentálását a központi oktatás dokumentálása szerint kell végezni Vezető, műszaki és adminisztratív állományú munkavállalók Vezető, műszaki és adminisztratív állományú munkavállalók oktatását évente egy alkalommal kell megtartani. Az oktatást a munkavédelmi és balesetelhárítási oktatással együtt kell megtartani. A tűzvédelmi oktatást a biztonságért felelős vezető által jóváhagyott tematika alapján a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet végzi. Az oktatásról készített jegyzőkönyv egy másolati példányát meg kell küldeni az általános oktatási feladatokat ellátó szervezetnek RENDKÍVÜLI TŰZVÉDELMI OKTATÁS VÉGREHAJTÁSA ÉS DOKUMENTÁLÁSA Rendkívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani a következő esetekben: a) új tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, technológia alkalmazásakor; b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor (amennyiben az új munkahelyre, munkakörre vonatkozó tűzvédelmi ismeretek nem fedik le az előző munkahelyre, munkakörre vonatkozó ismeretanyagot); c) a munka-és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet előírására (meghatározott témakörből); d) az osztályvezető vagy magasabb beosztású vezető előírására; e) a tűzvédelmi előírások megsértése és a munkahelyen bekövetkezett tűz esetén A rendkívüli tűzvédelmi oktatást az érintett szervezeti egység vezetője vagy megbízottja tartja és az oktatási naplójában dokumentálja. A naplóbejegyzés másolati példányát a munka-és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezetnek kell megküldeni. Oldalszám: 17/67

18 6.4. AZ ISMÉTLŐDŐ ÉS A RENDKÍVÜLI TŰZVÉDELMI OKTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGKÖVETKEZMÉNYEK Ismétlődő tűzvédelmi oktatás Azoknak a munkavállalóknak, akik az oktatáson igazolatlanul nem vettek részt, az utolsó pótoktatást követő 1 hónapon belül tűzvédelmi vizsgát kell tenniük. Azok a munkavállalók, akik az oktatásról és a pótoktatásról igazoltan voltak távol az adott oktatási ciklusban azt pótolni nem kell. A tűzvédelmi vizsgára rendelés a esetében az érintett szervezeti egység vezetőjének a feladata, a valamint a esetében az általános oktatási feladatokat ellátó szervezet feladata Rendkívüli tűzvédelmi oktatás Az a munkavállaló, aki a 6.3 pont a.); b.); c.); d.) esetek valamelyike miatt elrendelt oktatáson (akár önhibáján kívül, akár önhibájából) nem vett részt, az oktatás pótlásáig csak felügyelet mellett foglalkoztatható. A felügyeletet a munkavállalót foglalkoztató szervezet vezetője határozza meg. Az a munkavállaló, aki a 6.3. pont e.) eset miatt elrendelt oktatáson (akár önhibáján kívül, akár önhibájából) nem vett részt, a távolmaradás okának megszűntét követő egy héten belül oktatásban kell részesíteni. Amennyiben a számára biztosított oktatáson nem vett részt annak pótlásáig az önálló munkavégzéstől el kell tiltani. Oldalszám: 18/67

19 7. TŰZVÉDELMI VIZSGÁZTATÁS 7.1. TŰZVÉDELMI VIZSGÁK A tűzvédelmi vizsgát az IER304 ben foglalt részletes szabályok szerint kell végrehajtani. Önálló munkavégzéssel csak az a munkavállaló bízható meg, aki érvényes tűzvédelmi vizsgával (AT típusú vizsga) rendelkezik. A tűzvédelmi vizsga letételéig a munkavállaló csak felügyelet mellett foglalkoztatható. A vizsga érvényessége 5 év, ezt követően ismétlődő tűzvédelmi vizsgát kell tenni. Az új munkavállalóknak a felvétel napjától számított egy hónapon belül kell tűzvédelemi vizsgát tenni. Sikertelen tűzvédelmi vizsga esetén ismételt vizsgát két alkalommal lehet tenni. Amennyiben a második ismételt vizsga is sikertelen, a munkavállaló a tervezett munkakörben nem foglalkoztatható. A tűzvédelmi vizsgán való részvétel biztosítása az érintett gazdasági egység vezetőjének feladata. A munkavállaló köteles az előírt tűzvédelmi vizsgán felkészülten megjelenni. Nem kell tűzvédelmi vizsgát tenni, csak nyilatkozni a tűzvédelmi szabályzat ismeretéről a következő beosztásokban: vezérigazgató, igazgatók. A nyilatkozatot az általános oktatási feladatokat ellátó szervezetnél kell leadni. Nem kell tűzvédelmi vizsgát tenni és nyilatkozni sem kell azon munkavállalónak, aki legalább középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkezik és az ezt igazoló dokumentumot az általános oktatási feladatokat ellátó szervezetnél bemutatta A tűzvédelmi vizsgák végrehajtása és nyilvántartása Az általános oktatási feladatokat ellátó szervezet vizsgalehetőséget biztosít a munkavállalók részére Az általános oktatási feladatokat ellátó szervezet a tűzvédelmi vizsgák nyilvántartása alapján az érintett munkavállalókat a vizsga időpontokról, a vizsgát megelőzően három héttel kiértesíti. A munkavállaló a megjelölt vizsgaidőpontok egyikén köteles megjelenni. Új munkavállalót a gazdasági egység vezetője köteles tűzvédelmi vizsgára írásban bejelenteni az általános oktatási feladatokat ellátó szervezetnek. Tűzvédelmi vizsgára felkészülési anyagot az általános oktatási feladatokat ellátó szervezet biztosítja, igény esetén. Tűzvédelmi vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni, ami az általános oktatási feladatokat ellátó szervezet feladata. A tűzvédelmi vizsgák nyilvántartását az általános oktatási feladatokat ellátó szervezet végzi. A tűzvédelmi vizsgajegyzőkönyveket az általános oktatási feladatokat ellátó szervezetnek kell megőriznie A tűzvédelmi vizsgákkal kapcsolatos jogkövetkezmények Azt a munkavállalót, aki a tűzvédelmi vizsgán saját hibájából nem vett részt, a vizsgát sikertelennek kell tekinteni és a gazdasági egység vezetője köteles az önálló munkavégzéstől eltiltani. Oldalszám: 19/67

20 Sikertelen vizsga esetén a munkavállalónak pótvizsgát kell tenni Annak a munkavállalónak, aki a tűzvédelmi vizsgán, önhibáján kívül nem vett részt, az akadály megszűnése utáni első vizsgaidőpontban kell vizsgát tenni. A sikertelen vizsgát 30 napon belül kell megismételni. Ha a második javítóvizsga is sikertelen, abban az esetben a munkavállaló a korábbi beosztásában nem foglalkoztatható Vállalkozók és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel kapcsolatban álló hatóságok munkavállalóinak tűzvédelmi vizsgáztatása A tűzvédelmi vizsga követelményeit az IER301 VU03 szerint kell meghatározni. A tűzvédelmi vizsgakategóriák meghatározása, a vizsga szervezése, végrehajtása és nyilvántartása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalókéval azonos módon történik. Önálló munkavégzéssel a részvénytársaság üzemi területén munkát végző vállalkozónak csak az a munkavállalója bízható meg, aki érvényes tűzvédelmi vizsgával rendelkezik. A tűzvédelmi vizsga letételéig a munkavállaló csak felügyelet mellett foglalkoztatható. A vizsga érvényessége 5 év. Amennyiben a külső gazdasági társaságnak, a vállalkozási szerződésben önálló munkavégzési kötelezettsége van, abban az esetben a munkavállalóknak, az önálló munkavégzés megkezdése előtt el kell végezniük a Belépőképzés A modul tanfolyamot és tűzvédelmi vizsgát is kell tenniük. Sikertelen tűzvédelmi vizsga esetén ismételt vizsgát két alkalommal lehet tenni. Amennyiben a második ismételt vizsga is sikertelen, a munkavállaló a részvénytársaság területén önálló munkavégzésre nem foglalkoztatható. Nem kell tűzvédelmi vizsgát tenniük az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel kapcsolatban álló hatóságok munkavállalóinak és a külső gazdasági társaságok az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetőivel azonos beosztású vezetőinek, amennyiben nyilatkoztak a tűzvédelmi szabályok ismeretéről. A nyilatkozatot az általános oktatási feladatokat ellátó szervezetnél kell leadni TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁK Meghatározott munkakörök ellátásához tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni. A szakvizsga érvényességi ideje 5 év. A szakvizsgáztatás szervezése az oktató központot működtető szervezet, végrehajtása a megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet feladata A szakvizsgabizottság tagja, valamint a vizsgára felkészítést végző oktató a vonatkozó rendeletben előírt feltételeken túlmenően az a műszaki mérnöki végzettséggel rendelkező személy lehet, aki szakvizsga-bizottsági tag esetén az utolsó 5 évben, oktató esetén az utolsó 3 évben a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet vezetője által elfogadott és igazolt megelőző tűzvédelmi gyakorlattal rendelkezik. A szakvizsga nyilvántartás és az oklevél kiállítása az oktató központot működtető szervezet feladata. Szabálytalan munkavégzés esetén a megelőző tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet a bizonyítványt bevonhatja. A társaságnál a vonatkozó jogszabályban foglaltakkal összhangban az alábbi tűzvédelmi szakvizsga kategóriák vannak: Oldalszám: 20/67

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV07 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 7.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

"TT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ

TT TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biztonsági Igazgatóság Munka- és Tűzvédelmi Osztály FELKÉSZÜLÉSI ANYAG "TT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ Paks, 2012. augusztus. 01. Oldalszám:

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

Kivonat. a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03

Kivonat. a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03 Kivonat a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Hatálya: Jelen kivonat a hivatkozott

Részletesebben

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Tűzvédelmi használati szabályok Gaszner Eszter tű.fhdgy. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. FSU204_KIV_V02 Oldal: 1 / 7 Kivonat az FSU204 Sugárveszélyes tevékenységek felügyelete folyamatról FSU204_KIV_V02 Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

Eljárásrend. FIB403 Tűzvédelmi rendszerek és eszközök biztosítása

Eljárásrend. FIB403 Tűzvédelmi rendszerek és eszközök biztosítása Eljárásrend FIB403 Tűzvédelmi rendszerek és eszközök biztosítása - EDMS kódja Verzió száma 1.0 Hatálybalépés időpontja Jóváhagyást követő 15. nap Kötelező felülvizsgálat időpontja: Hatálytalanítás időpontja

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes A szabályozás fejlődése Kötelező szabványok 2/2002 Bm rendelet 9/2008 ÖTM rendelet 28/2011 Bm rendelet Tervezés,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2014. október 03. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS A TŰZVÉDELEMRŐL! A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek célja a tűzoltó készülék

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Villanyszerelő Villamos hálózat és alállomás üzemeltető

Villanyszerelő Villamos hálózat és alállomás üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A MOL Nyrt. (Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg, Algyő és Komárom) területén tartott EBK oktatásához.

TÁJÉKOZTATÓ. A MOL Nyrt. (Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg, Algyő és Komárom) területén tartott EBK oktatásához. TÁJÉKOZTATÓ I. EBK OKTATÁS A MOL Nyrt. (Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg, Algyő és Komárom) területén tartott EBK oktatásához. A FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: FER) a MOL Nyrt-vel,

Részletesebben

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR 2011 Tartalomjegyzék A kari biztonságvédelmi szabályzat hatálya... 3 A Kar biztonságvédelmi

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET A RIASZTÓRENDSZER HASZNÁLATA, ÜZEMELTETÉSE SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő OTSZ 5.0 használati előírások előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX. fejezet ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

Eddig mindössze 1 oktatásszervezői jogosultságot töröltek. 20 kérelmezőt elutasítottak, 13 kérelmezőt pedig átirányítottak.

Eddig mindössze 1 oktatásszervezői jogosultságot töröltek. 20 kérelmezőt elutasítottak, 13 kérelmezőt pedig átirányítottak. Szakvizsgáztatók, vizsgaszervezők minden mennyiségben Bizonyos munkakörökben tűzvédelmi szakvizsgát kell tenni a dolgozóknak. A vizsga előtt pedig tanfolyamon kell az ismereteket elsajátítani, amit csak

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Tűzvédelem 1 A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Tűzvédelem 2 - OTSZ,

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

Előterjesztés. Jánoshalma Város Képviselő-testülete december 15-i ülésére

Előterjesztés. Jánoshalma Város Képviselő-testülete december 15-i ülésére Előterjesztés Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2016. december 15-i ülésére Az előterjesztés címe: Előterjesztés a munka és tűzvédelmi feladatok ellátásáról Az előterjesztést készítette: Kasziba Sándor

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. VIKTÓRIA Kft Ügyvezető igazgató A honlapon

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1

Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1 Készítette: Szakácsi János tűzvédelmi megbízott Jóváhagyta: Prof.

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

FEL003_KIV_V01 Oldal: 1 / 5

FEL003_KIV_V01 Oldal: 1 / 5 FEL003_KIV_V01 Oldal: 1 / 5 FEL003_KIV_V01 Oldal: 2 / 5 1. A folyamat célja KIVONAT a FEL003 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére PA Zrt. szervezetei és beszállítói által végzett minőségellenőrzési, anyagvizsgálati

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

"AT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI VIZSGÁHOZ

AT TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI VIZSGÁHOZ Biztonsági Igazgatóság Munka- és Tűzvédelmi Osztály FELKÉSZÜLÉSI ANYAG "AT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI VIZSGÁHOZ Paks, 2015. március 6. TARTALOMJEGYZÉK 1. A tűz és az égés ismertetése... 3 2. Az égés jellemzői,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben