1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához."

Átírás

1 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP /1/A és TÁMOP /1/B 1

2 Tartalom 1. Általános és konkrét célok bemutatása Projekt átfogó célja Projekt közvetlen célja A probléma meghatározása és bemutatása, amelyre a projekt megoldást kíván nyújtani Gazdasági környezet bemutatása Társadalmi környezet bemutatása Fiatalok helyzetének bemutatása A célcsoport és a célcsoport körében végzett szükségletfelmérés bemutatása tevékenységcsoport: Hátrányos helyzetűek képzése- foglalkoztatása /B. tevékenységcsoport: Gyermekvédelem és ifjúságvédelem A projekt szakmai tartalma és módszertani megvalósításának feltételei Tevékenység konkrét helyszínei Tevékenységet megvalósító szervezetek bemutatása A projekt megvalósításához szükséges együttműködések, külső feltételek bemutatása, az együttműködés komplexitása Rendelkezésre álló és szükséges erőforrások A projekt szakmai tartalmának leírása, indoklása, a tevékenységek közötti kapcsolódások tevékenységcsoport: Hátrányos helyzetűek képzése- foglalkoztatása Kötelezően megvalósítandó tevékenységek Szabadon választott tevékenységek /B. tevékenységcsoport: Gyermekvédelem és ifjúságvédelem Előkészítő tevékenységek Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése

3 Egyéni és közösségi kompetenciákat fejlesztő foglalkozások Komplex, értékteremtő szabadidő foglalkozásokat Egyéb szakmai tevékenységek A projekt kiterjesztettsége A projekt megvalósulása helyszínének egészén nyújtandó szolgáltatás Az egyes célcsoport-részekre korlátozódó szakmai szolgáltatások Képzések munkaerő-piaci szempontú alátámasztása A projekt pénzügyi erőforrás szükséglete Egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségek részletes bemutatása és a szakmai tartalomhoz való kapcsolódása tevékenységcsoport: Hátrányos helyzetűek képzésefoglalkoztatása /B. tevékenységcsoport: Gyermekvédelem és ifjúságvédelem Infrastrukturális beruházás bemutatása Eszközbeszerzés bemutatása: A szakmai program megvalósításának várható eredményei, a hatások, indikátorok tevékenységcsoport: Hátrányos helyzetűek képzése- foglalkoztatása /B. Tevékenységcsoport: Gyermekvédelmi és ifjúságvédelmi tevékenységcsoport Projekt menedzsment szervezet és szakmai megvalósítók bemutatása Projekt kockázatainak és azok kezelésének bemutatása A projekt illeszkedése a helyi/kistérségi fejlesztési stratégiákhoz és az esélyegyenlőségi terv(ek)hez A projekt szakmai tevékenységeinek időbeli ütemezése Mellékletek- Tematikák tevékenységcsoport: Hátrányos helyzetűek képzése-foglalkoztatása Diák-szülő együtt : digitális tanulása az informatika órán 4.b osztályos gyermekek szüleinek program tematikája

4 Általános iskolai végzettség megszerzése programelem tematikája GYED-en, GYÁS-on lévők és 35 év alatti hátrányos helyzetűek alapfokú informatikai képzése programelem tematikája Tartósan csökkent munkaképességűek alap informatikai képzése programelem tematikája év felettiek, öregségi nyugdíjban nem részesülők E - felhasználói képzése programelem tematikája ECDL FULL képzés programelem tematikája ECDL START képzésen programelem tematikája A Klubfoglalkozásokon előtérbe kerülő témák Élet és pályatervezés tréning /B. tevékenységcsoport: Gyermekvédelem és ifjúságvédelem A képzési rendszerbe való belépés motiválása programelem tematikája Munkaerő piacra visszatérést megerősítő tréning program: Pszichés problémával küzdők mentálhigiénés csoportja: Szülők iskolája csoportfoglalkozás a szülői kompetencia erősítése érdekében: Középiskola elvégzését segítő felzárkóztató foglalkozások Alapfokú informatikai ismereteket fejlesztő program "Legyünk együtt" klub működtetése

5 1. Általános és konkrét célok bemutatása A konzorcium két tevékenységcsoport megvalósítására ad be pályázatot. Mindkét projektelemnek ugyanaz a célja: a halmozottan hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatása, munkaerő-piaci helyzetének javítása. A két tevékenységcsoport tevékenységei egymást kiegészítik, illetve erősítik a kitűzött cél érdekében. Programunk ezért lehet a kistérségben modell értékű Projekt átfogó célja A 21. század világgazdaságának és így az ország gazdasági versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel rendelkező, motivált munkaerő álljon rendelkezésre. A jelenlegi gyors gazdasági folyamatok változásaihoz való alkalmazkodás elősegítésének és a gazdasági-szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb alkotóeleme a képzés. Nagy jelentőséggel bír, hogy az egyének felismerjék a tudás és a készségek folyamatos fejlesztésének fontosságát saját életszínvonaluk és munkaerő-piac adta lehetőségeik javítása szempontjából. Alapvető cél a projekt keretében hozzájárulni és segíteni a térségi társadalmi kohézió erősítését és a helyi közösségek fejlesztését, valamint az egyre növekvő szegénységben és mélyszegénységben élők és más alulképzettségből és kompetenciákból fakadó hátrányok miatt a társadalomból való perifériára kerülés további megakadályozását. Ezen célok megvalósulása érdekében a projekt lehetőséget teremt az egyik leghátrányosabb helyzetű Jánoshalmai kistérségekben élők komplex felzárkóztatására, a gyermekek esélyeinek növelésére, valamint segíti a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci integrációját. A projektben megnevezett programok, ezáltal segítik az önszerveződést, a közösségi szemlélet kialakítását, a helyi civil társadalom fejlődését. A projekt során nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek és fiatalok egyéni és társas kompetenciáinak növelésére olyan preventív és intervenciós célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik a megfelelő társadalmi és családi szocializációt, elősegítik az iskolai karrierjüket, a munka világára való felkészülésüket, és erősítik a társadalmi részvételüket. Ezzel hozzájárulunk hátrányos 5

6 helyzetű fiatalok integrációjának elősegítéséhez, szocializációs valamint munkaerő-piaci esélyeinek javulásához Projekt közvetlen célja 3. tevékenységcsoport: Hátrányos helyzetűek képzése- és foglalkoztatása Intézményünk a Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium az általános iskolát el nem végzetteknek biztosítani kívánja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, sőt célul tűztük ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a településen élő hátrányos helyzetű gyerekek szülei számára, hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. Az intézményünk minden tevékenysége során, így az informatikai képzésben, ismeretközvetítésben, a képzésben résztvevők egyéni fejlesztésében, a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében, a partnerségépítésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel az együttműködésre törekszik. Prioritást élvez a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése a társulás közoktatási intézményeiben. Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrésére törekszünk, emellett cél az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz, valamint a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség elősegítése. A célkitűzések között szerepel az átlagos tanulók mellett a roma, a HH, a HHH, a tanulásban akadályozott tanulók képességfejlesztése, az általános műveltség megalapozása. A projektbe 6 célcsoportot kívánunk bevonni. Cél a jelentkezők további tanulmányainak folytatása, az oktatási esély növelése, munkavállalási esély megteremtése. A képzéseket különböző turnusokban, életkor, előképzettség és szakcsoporti bontásban kívánjuk megvalósítani. A képzésben résztvevők bizonyítványt/tanúsítványt kapnak a különböző témájú és időtartamú oktatásról. A bizonyítvány megszerzéséhez vizsgát tesznek. 1/B. tevékenységcsoport: Gyermekvédelem és ifjúságvédelem A fiatalok (elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetűek) számára információs és tanácsadó szolgáltatás biztosítása a társadalmi integrációjuk segítése érdekében. A cél, hogy a részt vevő fiatalok esetén mérhető eredmények legyenek az egyéni, illetve társas kompetenciák elsajátítása területén. A programba bevont fiatalok elhelyezkedési, illetve továbbtanulási esélyei mérhetően javuljanak. Az egyes tevékenységek a családsegítés alapellátása szakmai kultúrájának részévé válhatnak, és az érintett családok számára 6

7 könnyen elérhető lesz. Cél, hogy a program multiplikátor hatásaként a célcsoport közvetlen környezetében a pozitív motiváció erősödjön meg. A célok bővebb kifejtése A projekt célja egyrészt az ügyfelek információs szükségleteinek kielégítése, másrészt várható problémáik megelőzése, hiányzó készségeik feltérképezése, megismerése és fejlesztése. A projektnek hozzá kell járulnia a célcsoporthoz tartozó fiatalok társas kapcsolatainak erősítéséhez és életpálya-tudatosságuk erősítéséhez is. Gyakorlati segítséget kell nyújtani a projektben közreműködő szakembereknek a fiatalok álláskeresése során is. A megvalósítandó projekt során különös hangsúlyt kapnak az alábbi elemek: a kommunikációs képességek javítása, az érdekérvényesítő képesség javítása, vitakultúra fejlesztése, az önálló tanulási képesség fejlesztése, a pénzzel kapcsolatos ismeretek bővítése, az életszférák közötti átjárhatóság javítása, a helyes időkezelés elsajátítása, a viselkedés biztonságának megteremtése, pszichés zavarok kezelése, szenvedélybetegség terápiás kezelése. A projekt célkitűzése között nem csupán a halmozottan hátrányos helyzetből fakadó problémák mérséklése kell, hogy szerepeljen, hanem a meglévő erősségek kiaknázása, aktivizálása is. A felsorolt lehetőségek szakszerű biztosításához a jelenlegi gyakorlatnál jóval hatékonyabb és újszerűbb partnerségre van szükség a város érintett szereplői részéről. A szakmai tartalmak megvalósításán túl a projekt csak akkor lehet sikeres, ha a különböző programok megvalósítása révén sikerül a tágabb közösségben is egyfajta attitűdváltást is generálni. A projekt sikerességének egyik fontos eleme a célcsoport képviselőivel való folyamatos kapcsolattartás, a szükségletek pontos felmérése és az egyéni sajátosságok maximális figyelembevétele. 7

8 2. A probléma meghatározása és bemutatása, amelyre a projekt megoldást kíván nyújtani 2.1. Gazdasági környezet bemutatása Jánoshalma város Bács-Kiskun megye déli részén az országhatár közelségében helyezkedik el. A település a 64/2004-es kormányrendelet által deklarált leghátrányosabb kistérségben található, a jánoshalmai kistérség központja. A megalapozott városfejlesztés és az elkövetkező sikeres beruházások következtében cél, hogy a város kikerüljön a halmozottan hátrányos helyzetű települések köréből és folytassa sikeres felzárkózási folyamatát a régió, hasonló nagyságrendű kistérségi központi funkciókkal rendelkező településeihez. Jánoshalma város vonzáskörzetében nincs olyan kiemelkedő természeti kincs vagy jelentősebb ipari, szolgáltatási tevékenység, amely a fejlődés motorja lehetne, kivéve a mezőgazdaságot. Ezért a kistérség gazdasági életében a mezőgazdasági árutermelés, termékfeldolgozás és piacra juttatás alapvető jelentőségű ma is és a jövőben is. Ennek oka elsősorban abban lelhető fel, hogy a nyolcvanas évek végén abbamaradt az Alföld iparosítása, és ennek következtében csak a kis- és középvállalkozások fejlődtek, amelyeknek a lehetőségeit döntően a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlődése határozta, határozza meg. Jánoshalma és körzete hasznosítani tudta Kiskunhalas és Baja közelségét. Korábban a kistérség településein kevés ipari és egyéb gazdasági termeléssel, szolgáltatással foglalkozó vállalat volt. A nagyobbrészt egyéni vállalkozásban működő, jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások az élelmiszeripar, a mezőgazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások, a könnyűipar és az építőipar területén tevékenykednek. A kistérségben emellett a legtöbb munkalehetőséget az önkormányzatok, illetve azok intézményei nyújtják. Kisebb-nagyobb egyéni és társas vállalkozásokat is találunk a foglalkoztatók között, amelyek leginkább szakmunkás és betanított munkás munkakörben alkalmaznak dolgozókat. Turizmus terén a kistérséget a rövid tartózkodás, a szezonalitás, a rendezvényekhez kapcsolódó látogatás jellemzi. A jelenleg meglévő turizmus, idegenforgalom meglehetősen speciális, szűk körű. SWOT ANALÍZIS: erősségek - mezőgazdasági vállalkozások, gazdasági társaságok megléte - iparterület céljára alkalmas területek megléte - a sporthoz, az ifjúsági korosztályhoz lehetőségek - a gazdaság fejlesztését szolgáló hazai és uniós források megszerzése - befektetők megnyerése, ipari üzemek betelepítésére 8

9 és a településfejlesztéshez kapcsolódó civil szervezetek megjelenése - aktív roma közösségek - a meglévő szociális szakosított és alapellátási formák kiépültsége - innovatív munkatársak a szociális ágazatban - integrált oktatási, nevelési intézmények - térségben az önkormányzatok és intézményeik stabil foglalkoztatók gyengeségek - ipari foglalkoztatók alacsony számú jelenléte - ritka közlekedési hálózat, összekötő és elkerülő utak kiépítettlensége, parkolók hiánya - iskolázottság alacsony szintje - képzett fiatalok elvándorlása - kisebbség alacsony integrációs képessége, befogadásra való társadalmi nyitottság hiánya - új típusú szociális problémák megjelenése - devianciák tartósan növekvő előfordulása - 3H és SNI gyerekek magas aránya - tartós munkanélküliek magas arány - romák munkaerő piacon való versenyképtelensége - az agrártermelők becsatlakozása a működő beszerző és értékesítő szervezetekbe - a felzárkóztató, esélyegyenlőségi és foglalkoztató programok jó gyakorlatának átvétele veszélyek - a pénzügyi és gazdasági válság elmélyülése - az LHH program támogatási rendszerében olyan feltételek jelennek meg, melyet a kistérség szereplői nem képesek teljesíteni Társadalmi környezet bemutatása Jánoshalma, mint város, és mint ellátási feladataiban gyarapodó kistérségi központ időben és térben tervszerűen szervezheti fejlesztési tevékenységét. A városnak egyre több területen saját lakosságán túl, a központba telepített társulási feladatokon keresztül, Jánoshalmai kistérség további három településének lakosságáról is feladata gondoskodni. A központi státusz megerősítése akkor válik igazán hatékonnyá, ha a város a szükséges fejlesztéseket meg tudja valósítani, amely egyben a kistérség növekedési pályára történő állítását is elősegíti. A település fejlődése lassú, az iskolázottság szintjének növelése elsődleges. 9

10 A városból elvándorolnak a fiatalok, sok a megüresedett lakás, kereslet nincs, így az ingatlanok ára jóval a reális érték alá csökkent. Ennek hozadéka az, hogy az eladhatatlan ingatlanokba mélyszegénységben élő, többgyermekes családok költöztek/költöznek be. Az iskolai végzettségen túl az egyén életminőségét jelentősen meghatározó tényező a foglakoztatási helyzet. A munkanélküliség szempontjából ez az egyik leghátrányosabb térség, a foglalkoztatási gondok már évtizedek óta jellemzik a térséget. Ezt jelzi, hogy az utóbbi években is ebben a kistérségben volt a legalacsonyabb (40, 31%) az aktív népesség aránya. Az elmúlt évek megyei adatait lényegesen meghaladja a helyben regisztrált munkanélküliek aránya. Az ellátottak között a járadékosok száma jóval nagyobb az önkormányzat által jövedelempótló támogatásban részesítettek számánál. A munkanélküliségi adatok szerint Jánoshalmán a munkanélküliség relatív mutató értéke 10,35% volt. A regisztrált álláskeresők száma 603 fő, de a munkanélküliek száma a településen 1011 fő. A munkanélküliek 40%-a mintegy 406 fő tartósan, több mint 180 napja regisztrált munkanélküli. Míg a megyei, régiós és országos értékek stagnáltak az elmúlt 2-3 évben, Jánoshalma és kistérsége munkanélküliségi értékei növekedtek. A magas munkanélküliség értéket enyhíti időszakosan az, hogy a közmunkaprogram keretén belül jelenleg is mintegy 66 embert foglalkoztat az önkormányzat, akik közül többen az iskolában dolgoznak. Az aktív korú lakosságon belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya Jánoshalmán 18, 1%. A pénztelenség az egyént megfosztja a jövő tervezésének és megvalósításának lehetőségétől, meggátolja a cselekvésben, nem biztosít eszközöket, elbátortalanít, alkalmatlanság érzését kelti. Stressz reakciók súlyosbodása és a lelki egészség hanyatlása, öngyilkossági kísérletek, függőségi állapot o A bűnözésre, erőszakos cselekedetekre való hajlam erősödése o A közösségi és politikai aktivitás csökkenése o A testi egészségre gyakorolt hatás o Csökkenő társas aktivitás, szociális izoláció o A családi kapcsolatok romlása o A munkahelyen maradók elkötelezettségének csökkenése ( túlélési szindróma ) A közcélú dolgozók közel 40%-ának (15 évestől nyugdíjas korig) nincs meg a nyolc általános iskolai bizonyítványa, ezért nem tud szakmát szerezni sem. Az általános iskolai korosztályba tartozók létszáma jelenleg 576 fő, első osztályban a romák aránya több mint 32%. Az intézmény, jelentős számú sajátos nevelési igényű 10

11 (SNI), hátrányos helyzetű (HH), valamint halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek nevelését valósítja meg. Jelenleg a tanköteles diákok 10-15%-a nem fejezi be általános iskolai tanulmányait. Jánoshalmán a LHH kistérségben a roma és mélyszegénységben élőket még inkább sújtja a lemaradás veszélye is. A nagy munkanélküliség oka, hogy nincsenek munkahelyek, vállalkozások, de oka a célcsoport alulképzettsége és motiválatlansága egyaránt. Közel 10 % roma nem fejezi be az általános iskolai tanulmányait, számukra munka világába történő elhelyezkedés lehetetlen. Az egészséges identitástudat, a helyes önismeret és önértékelés kialakításának érdekében hoztuk létre a lovári nyelvi tagozatunkat, ami a felsorolt célokon kívül az iskola és a szülők bizalmi alapú kapcsolatát is eredményezte. A cigány kisebbségi oktatás szülői beleegyezéssel valósul meg Fiatalok helyzetének bemutatása Az első tevékenységcsoport közvetlen célcsoportja: a 16 és 29 év közötti fiatalok, illetve fiatal felnőttek, közülük is elsősorban a különböző súlyos problémákkal küszködő, hátrányos helyzetűek. A célcsoportot alaposan ismerjük, hiszen az önkormányzat által biztosított közszolgáltatások ügyfélköréről van szó, akikkel közvetlen kapcsolatban vagyunk. Ugyanakkor a probléma meghatározásánál több módszert is alkalmaztunk. Egyrészt elemeztük a meglévő kistérségi statisztikai adatokat, tervezési dokumentumokat. Másrészt fókuszcsoportos interjút készítettünk szakemberekkel, illetve a célcsoport (hátrányos helyzetű fiatalok) tagjaival. Az elemzés eredményeként egyrészt elkészült Jánoshalma kistérségre vonatkozó SWOT analízis, másrészt megfogalmazásra kerültek e pályázat célcsoportjainak alapvető problémái. Mindezek nyomán elmondható, hogy a programunk közvetlen célcsoportjának minden tagjára jellemző a következő tényezők közül legalább négy: alacsony életszínvonalon élnek, alacsony jövedelemmel rendelkeznek; hosszú távon munkanélküliséggel vagy szegénységgel kell szembenézniük; társadalmi beilleszkedési problémákkal küszködnek; deviáns viselkedésiformák a meghatározóak; egyedülálló szülők, árvák, vagy egyszülős családban élnek; tanulási nehézségekkel küzdenek, illetve korán kikerülnek a formális oktatás rendszeréből, alacsony képzettségűek; jelentős arányuk a roma kisebbséghez tartozik; súlyos mentális, egészségügyi problémákkal küzdenek. 11

12 A fiatalok helyzetére elkészítettünk egy SWOT analízist szakemberek bevonásával. Ez az elemzés jól tükrözi a kistérségi helyzetet: SWOT ANALÍZIS Erősségek - a bácskai identitás-tudat - önkormányzati mintaadó szerep a közpolitikák terén - két középiskola a kistérségi központban - kollégiumok Jánoshalmán - a születésszám enyhe növekedése - a sporthoz, az ifjúsági korosztályhoz és a településfejlesztéshez kapcsolódó civil szervezetek megjelenése - a meglévő szociális szakosított és alapellátási formák kiépültsége (elsősorban az előző három éves programnak köszönhetően) - innovatív munkatársak a szociális ágazatban Lehetőségek: - a szociális gazdaság fejlesztése - a prevenciós és a kurációs lehetőségek bővítése - a társadalmi esélyegyenlőséget növelő programok - szakmunkások és a betanított munkások számára foglalkoztatási esély biztosítása az elsődleges munkaerőpiacon - a lakóépületek és a települési környezet megújítása - felnőttképzési decentrumok létrehozása - bölcsődei, óvodai, illetve közoktatási modernizáció - civil szervezetek fejlesztése, abszorpciós képességén növelése - - az egyház szerepének emelése a szociális ellátásokban Gyengeségek: - a kistérségi központ centrum szerepe nem elég markáns - foglalkoztatottság/foglalkoztathatóság alacsony szintje - fiatalok pozitív jövőképének hiánya - alacsony népsűrűség - kevésbé előnyös korosztályi szerkezet, elöregedés - a külterületek állapota, integráltsága - új típusú szociális problémák (hajléktalanság), megjelenése - devianciák (szenvedélybetegségek) tartósan növekvő előfordulása - a család-és a háztartásszerkezetben (nagycsaládosok és az egyszülős családok, illetve egyedül élők száma) gyökerező szegénységcsapdák - a középiskolák agrárorientáltsága - mortalitási mutatók - alacsony iskolai végzettség Veszélyek - a népességmegtartó képesség további romlása - az önkormányzati szint, és ezzel párhuzamosan a már működő szociális ellátások ellehetetlenülése - az idősellátás területén prognosztizált változások/megszorítások tovább fokozzák az egyre növekvő számú rászoruló idős ellátatlanságát - a szociális kohézió fenntarthatósága még problematikusabbá válik 12

13 Az analízis alapján jól látható, hogy a tervezett programunk hatékony válaszokat tud adni a kistérség problémáinak egy részére, hiszen a lehetőségek között említett esélynövelő programról van szó. Azzal, hogy a fiatalok részt vehetnek felzárkóztató, mentálhigiénés, elhelyezkedési esélyeket erősítő programokon segíteni kívánunk a munkaerő-piaci esélyhátrányaik felszámolásában, ezzel hozzájárulunk a pozitív jövőkép kialakulásához, a családok anyagi és lelki felemelkedéséhez, a viselkedési formák visszaszorításához. A hátrányos helyzetű fiatalok problémáinak összefoglalása Az alábbiakban részletesebben térünk ki azon jellemzőkre, amelyek véleményünk szerint leginkább akadályát képezik a leendő projektünk célcsoportját alkotó éves jánoshalmi fiatalok társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának. A fiatalok jelenlegi hátrányai a nem megfelelő módon lezajlott szocializációra vezethetők vissza leginkább. A gyermekek a környezetükkel folytatott személyes kapcsolataikon és saját élményeiken keresztül alakítják értékrendjüket és céljaikat, az ebben az életszakaszban átélt élmények kihatnak az adott egyén későbbi életének minden aspektusára. A halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknál sem az elsődleges (család), sem a másodlagos szocializációs közeg (az oktatási intézmény) sem tudta betölteni az elvárt funkcióit. Az utóbbi esetben ennek hátterében az áll, hogy a jánoshalmi hátrányos helyzetű családok gyermekeinek többsége nem jár óvodába, az általános iskola látogatása pedig gyakori hiányzásokkal, konfliktusokkal terhelten zajlik. A családsegítő szolgálat ügyfélkörébe tartozók esetében a fiataloknak nincsenek értelmes cselekvésre késztető céljaik, illetve ha vannak is elképzeléseik, a megvalósításukhoz nem rendelkeznek a megfelelő eszközrendszerrel. A fiatalok nagyon összetett szocializációs, műveltségi-művelődési hátránnyal érkeznek az oktatási intézményekbe. Többségük egyszülős családdal rendelkezik, ha van is nevelőszülő, ez a tény az esetek többségében újabb konfliktusok forrása, semmint támogató tényező. Az egyszülős családban nevelkedett fiatal felnőttek gyermekkorukban az esetek többségében munkanélküli, különböző devianciákkal küzdő, leginkább alkoholista szülői-mintát láttak, amelyek egyben a folyamatos konfliktusok lehetőségét kínálták a számukra. Az ilyen konfliktushelyzetekben a felnőtt sem rendelkezett az azok feloldásához szükséges eszközrendszerrel. Jellemző a fiatalokra, hogy a problémás, értékeket közvetíteni képtelen családi miliő miatt maguk is marginális értékek mentén kezdték felépíteni a saját életüket, gyakorta saját érdekeik ellen cselekedve. Amennyiben pedig voltak kitörési kísérleteik, azt a környezetük többnyire regresszíven befolyásolta. Sem a család, sem az egyéb szocializációs közeg nem tudta megadni számukra azt az orientációt, 13

14 amely mind a magán-, mind a szakmai életükben kapaszkodót jelenthetett volna a számukra. A helyzetüket súlyosbította/súlyosbítja az a tény is, hogy elmondásuk szerint a kisebbnagyobb bűnelkövetéseik során a közvetlen család nem megrovó, hanem támogató attitűddel kezelte az ilyen típusú cselekedeteiket. Mindezek a folyamatok oda vezettek, hogy a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű személyek többsége már az alapfokú képzésből is kimaradt, nem fejezték be az általános iskolát sem. A társadalom mobilizációs csatornája viszont a továbbtanulás, amely számukra a fentiek következtében eltömődött. Ezen hátterek, történések pedig automatikusan ahhoz vezettek, hogy a munkaerőpiaci megjelenésük is csak újabb és újabb konfliktusok forrását jelentik a számukra. Iskolai végzettség hiányában maximum az alkalmi munkák kiszámíthatatlan, újabb kiszolgáltatottságot jelentő világa várja őket. A éves külterületi és roma származású fiatal felnőttek körében a nyelvi és a szocializációs hátrány az esetek többségében összeadódik. A megkérdezett szakemberek nagy része is a kommunikációs képességeik alulfejlettségében látja az egyik legnagyobb hátrányukat. A sikeres munkaerő piaci integrációhoz szükséges hátterekkel, mint iskolázottság, szakképzettség, vállalkozó kedv és képesség, alkalmazkodó-készség, munkahelyi adaptációs készség nem rendelkezik az érintett fiatalok többsége. Ebből következően a külvilággal való érintkezés során keletkezett kudarcok kezeléséhez szükséges képességek sem alakulnak ki náluk, így amennyiben munkához jutnak, az első munkahelyi probléma alkalmával megválnak a foglalkoztatójuktól. Esetenként a roma származású fiataloknál, és közülük is a lányoknál a sikeres munkaerőpiaci integrációt akadályozó tényezők között szerepelnek a túlzottan erős családi kötelékek. Egyrészt a szülők gyakoribb betegsége, másrészt pedig a család által sugallt, klasszikus női szerepek megtartását sugalló minta, és az ezzel szorosan összefüggő idő előtti gyermekvállalás megakadályozza a munkaerőpiacra való belépést. A roma fiúk körében is nagyobb szerepet kap a családalapítás, mint a nem romák esetében. A külterületen élő és fogyatékkal élő fiatalok esetében pedig a külső kapcsolatok hiánya, a fizikai elszigeteltség hat rendkívül negatívan a társadalmi és munkaerő-piaci integrációra. 14

15 3. A célcsoport és a célcsoport körében végzett szükségletfelmérés bemutatása tevékenységcsoport: Hátrányos helyzetűek képzése- foglalkoztatása A célcsoport jellemzése Elsődleges célcsoport a településen élő, aktív korú, nem foglalkoztatott személyek. Az iskola képzési lehetőségeiből kiindulva informatikai képzést és általános iskola befejezését biztosító oktatást kívánunk tartani, amihez több, elsősorban korban különböző és képzési igénynek megfelelő csoportokat generálunk, érdeklődésnek megfelelően. Így választottunk ki 6 féle célcsoportot: 1. 4.b osztály tanulóinak (cigány kisebbségi) szülei: 16 fő 2. Az általános iskolát be nem fejezettek: 15 fő 3. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, GYED-en, GYÁS-on lévő szülők, 35 év alatti hátrányos helyzetűek, munkanélküli várandós fiatalok: 3x12 fő 4. Tartósan csökkent munkaképességűek és munkanélküliek: 3x12 fő év feletti munkanélküli és öregségi nyugdíjban nem részesülők: 3x12 fő 6. ECDL FULL és START képzésen résztvevő vegyes csoport (akik nincsenek kizárva az útmutató szerint): 2 x 12 fő Ami az iskolai kudarcot illeti, célszerű hangsúlyozni, hogy viszonylagos fogalommal állunk szemben. Tapasztalataink szerint az iskolai kudarcnak még a szakemberek többsége is csak az iskola idő előtti elhagyását (régebbi szóhasználattal: a lemorzsolódást) tartja igazán kudarcnak, míg például a tanuló képességei alapján elvárható iskolai (tanulmányi) eredmények (esetleg tömeges) nem teljesülése sem az iskola, sem a pedagógus teljesítményét semmilyen szempontból nem minősíti. Miért jelentenek az elmondottak komoly problémát? Ha a tanulók a fenti okok egyike (vagy az okok összegződése) miatt az általános vagy a középiskolát idő előtt elhagyják, az azt jelenti, hogy befejezetlen vagy alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ez sajnos nagyon jellemző az általános iskolai tagozatunkon, itt 199 gyermek 3hás, mely szerint szüleinek iskolai végzettsége esetleg 8 általános iskolai osztály. 15

16 Nem sokkal jobb a helyzet abban az esetben sem, ha az iskola elhagyása középfokon következik be, hiszen ebben az esetben is csak általános iskolai végzettségűként (esetleg befejezett 10. évfolyamosként) válik regisztrálhatóvá a tanuló. Ehhez a problémakörhöz sorolható az is, amikor a tanuló iskolai életútjában több alkalommal törés (évismétlés) következik be, amely túlkorossághoz vezet. A túlkoros tanulók esetében jelentősen megnő az esélye: o az iskola elhagyásának, o az iskola (esetleges) befejezése esetén a tanulmányok (végleges) abbahagyásának vagy nagy kockázattal járó felfüggesztésének, o a magántanulóvá válásnak ( minősítésnek ), ami a kimaradás kockázatát növeli. Településünkön az iskolából kimaradt tanulók túlnyomó többsége Jánoshalma perifériáin, vagy a szegényebbnek mondható utcákban él. Szüleik iskolai végzettsége csekély kivételtől eltekintve alacsony, többségük általános iskolával vagy (kevéssé piacképes) szakmai végzettséggel rendelkezik. A szülők munkaerő-piaci pozíciói gyengék, ami azt jelenti, hogy közöttük éppen az iskolai végzettség hiánya miatt sokan munkanélküliek vagy legalábbis a munkanélküliségtől fenyegetett helyzetben vannak. A szülők alacsony iskolázottsága, a tanulással kapcsolatos motiválatlansága, az inaktív státusz nem alkalmas arra, hogy a tanulók számára olyan tanulási környezetet biztosítson, amely a jelenben és jövőben tanulásra inspirálja őket. Az iskolából kimaradt tanulók családjait éppen az elmondottak miatt a szegénység (is) sújtja, amely nem kedvez a további tanulmányok folytatásának. Az igazi problémát azok a háztartások jelentik, ahol a szegénységtípusok halmozódása, ún. mélyszegénység jelenik meg. Az is megállapítható, hogy a szegénység mélyebbi okai az elmúlt tíz évben gyakorlatilag nem változtak (munkanélküliség, a bérek alacsony volta, települési hátrányok stb.), ezért itt a problémát az okozza, hogy becslések szerint a szegény családok negyede 250 család csak segélyekből él. A szegénységben élő gyermekek száma ezért jelentős. Az alacsony iskolázottsággal együtt jár az alacsony jövedelem és a bizonytalan munkaerő-piaci helyzet. A szegénység legfőbb oka a háztartásfő alacsony iskolázottsága és munkaerő-piaci helyzet, majd ezt követi a magas gyermekszám. Már 1-2 gyermek esetén is magas a kockázat, ha a háztartásban csak egyetlen szülő él. A roma felnőttek, akik maguk is számos esetben fiatalok, éppen hogy túllépték a tankötelezettségi életkort, csak akkor juttathatók stabil munkaerő-piaci pozíciókhoz, ha egyszerre valósul meg a 16

17 foglalkoztatás és a képzés mozzanata. Vagy a képzést kell beágyazni a foglalkoztatásba, vagy a képzéssel párhuzamosan kell a foglalkoztatást biztosítani. Mára már elmondható, hogy nem csak a munkahelyen, hanem a mindennapi életben is elvárás, hogy mindenki értsen bizonyos szinten az informatikához. Több nemzetközi kutatás szerint öt év múlva az állások 90 százalékának betöltéséhez szükség lesz infokommunikációs-készségekre. A digitális (számítógépes) írástudás egy összetett fogalom. Tartalmazza azokat a készséggé fejlesztett ismereteket, amik lehetővé teszik a felhasználó számára a számítógép által nyújtott lehetőségek kihasználását, pl. szövegszerkesztő, táblázatkezelő és egyéb alkalmazói szoftverek ismeretét, alkalmazását. Ehhez szorosan hozzátartozik még az internet, és általában a hálózatok ismerete, és egyre inkább nő a multimédiás alkalmazások jelentősége is. Fokozatosan nő az e-közigazgatás, e-önkormányzatok szerepe is. Azon szülők, akiknek gyermekei iskoláskorúak sokszor szembesülnek azzal a problémával, hogy a gyermekük sokkal többet tud a számítógépekről és az informatikáról, mint ő maguk. Úgy érezhetik, hogy nem tudnak lépést tartani a mai korral és a fiatalokkal. A 90-es években Jánoshalmán is megnövekedett a tartósan csökkent munkaképességűek száma. A munka világába való elhelyezkedésükhöz/visszatérésükhöz számítógépes ismeret birtokában nagyobb az esélyük. A leghátrányosabb korosztály az 50 év felettiek, akiknek feladatunk a még élő szüleik gondozása illetve gyerekeik taníttatása. Számukra sokszor gondot jelent még az is, hogy hol kell bekapcsolni a gépet, hogyan kell mozgatni az egeret, stb. A mai világban nagyon sok család kénytelen elszakadni, mert a gyerekek, unokák az ország másik felében, vagy a világ egy másik pontján élnek. A távolság leküzdésének egyik legjobb módja a modern informatikai eszközök használata. Az ECDL képzés a mai világban már egyet jelent a megfelelő informatikai írástudás elsajátításával. Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógéphasználói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. A képzés során a PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja, konkrét követelményrendszere van, moduláris formája számos előnyt jelent, az EU által támogatott, a nemzetközi ECDL Alapítvány által felügyelt a vizsgarendszer. 17

18 A célcsoport körében végzett felmérések Már a projekt ötlet megfogalmazódása idején látható volt, hogy az intézmény által tartani kívánt képzésekre szükség van. Egyrészt az általános iskolai bizonyítvány megléte nélkülözhetetlen alapkövetelmény munkavállalás szempontjából. Másrészt a digitális tudás megléte alapkövetelmény a 21. században, mint otthoni munkavégzés, kapcsolattartás, mint ügyintézés, mint munkahelyi elhelyezkedés szempontjából. A szóban forgó képzésekre igény van, melyet elsősorban a szülőkkel való beszélgetés alapján szűrtünk le. A tanfolyamokat végzőknek jelentkezési lapot kell kitölteniük, s kötelezettséget vállalniuk, a képzésen való részvételre. A jelentkezési lapon jelzi a célcsoport a szükségleteit és a körülményeit első félévében az adott célcsoportoknál helyzetelemzést és toborzást végzünk január 4-én a cigány, és a HHH-s szülőknek fórumot rendeztünk, ahol tájékoztattuk, milyen lehetőségeket tud kínálni az iskola a pályázat keretein belül februárjában a cigány kisebbségi osztály valamint a mélyszegénységben élő tanulók beiskolázásának kezdete egybe esik a toborzással. A mentorok csoportokban, Jánoshalma különböző szegregátumaiban családlátogatást, környezettanulmányt, felmérést készítenek a tényleges helyzetelemzéshez március én előzetes beiratkozást hirdetünk, a projekt különböző célcsoportjainak augusztus 23-án pótbeiratkozást hirdetünk a célcsoportoknak az esetleges üres helyek feltöltésére. Ezen kívül hirdetések megjelentetésével toborzást szervezünk a különböző célcsoportok létszámának összeállítására május-és június hónapban, hogy a tanévkezdésre minden célcsoport maximális létszámmal indulhasson. A fórum eredménye: A megkérdezett, megszólított potenciális résztvevők elmondták, hogy mindenképp nagy lehetőség számukra a különböző képzéseken való térítésmentes részvétel és élnek is a lehetőséggel saját és családjuk jövője, megélhetése érdekében. Általános tapasztalat volt a nagyfokú érdeklődés és pozitív visszajelzéseket kaptunk. A megkérdezettek elmondása alapján kiértékelhető, hogy egyre fontosabbnak tartják az általános iskolai végzettség és a szakmunkás képzettség meglétét a jelenlegi és a jövőbe mutató tendenciák alapján várható munkaerő-piaci igényeknek megfelelően. A 18

19 megszólított szülők a nagyfokú munkanélküliség és kilátástalanság ellenére többségében (80%-ában) szeretnék a projektben való részvételt, egyrészt hogy gyermeküknek példát mutassanak, másrészt, hogy a 21. századi felgyorsult világhoz felzárkózzanak /B. tevékenységcsoport: Gyermekvédelem és ifjúságvédelem A célcsoport jellemzése A rendszerváltozást követően, a kistérségben a helyi termelőszövetkezetek megszűntek - ez a gazdasági ág biztosította elsősorban a megélhetést az itt élők számára - melyek komoly foglalkoztatási problémákat okoztak, hiszen helyettük jelentős létszámot foglalkoztatni képes vállalkozások nem jöttek létre. Ma a privatizációval földhöz jutott gazdák kisparcellákon és közepes agrárvállalkozásban működnek. Ezen területeken idénymunkában jelenleg foglalkoztatottak száma századrészét sem teszi ki annak a népességnek, amit a mezőgazdasági termelőszövetkezetek előtt foglalkozattak. A munkavállalók korlátozott számú kisebb-nagyobb egyéni és társas vállalkozásoknál tudnak elhelyezkedni. A regisztrált munkanélküliek száma a kistérség 4 településén 2003-ban 541 fő, 2006-ban 969 fő, június hónapban 1453 fő, február hónapban 1854 fő volt. A legnagyobb a regisztrált munkanélküliek száma Jánoshalmán: 1011 fő. A pályakezdők és a fiatal felnőttek munkanélkülisége is egyre nagyobb problémát jelent a kistérségben. Súlyos problémaként merül fel az oktatásból kikerült fiatal pályakezdők ellátatlansága. Ők azok, akik a Munkaügyi központtal történő egy éves együttműködési kötelezettség megszerzéséig semmiféle pénzbeli ellátásban nem részesülnek. Teljesen a családjuk eltartó erejére vannak utalva, ahol nem ritkán mindkét szülő munkanélküli, de csak egyikük részesülhet rendelkezésre állási támogatásban február hónapban a kistérségben regisztrált pályakezdők száma 214 fő, ebből rendelkezésre állási támogatásban részesül 98 fő, teljesen ellátatlan 116 fő. A célcsoport körében végzett felmérések Fontos vizsgálnunk, hogy mi a legfőbb akadálya a munkába állásnak, hiszen a programunk végső célja éppen ezen akadályok leküzdésére irányul. A legfontosabb akadályozó tényezőket megkérdezéssel, a célcsoport körében végzett fókuszcsoportos 19

20 beszélgetésen, illetve a mindennapi munkánk során szerzett tapasztalatokkal mértük fel, illetve becsültük meg az arányukat, súlyukat. A felsorolt tényezők mögött lévő százalék az adott problémával küzdő emberek arányát, azaz a tényező fontosságának a súlyát jelzi: Iskolai végzettség (100%) Ez a probléma a célcsoport sajátossága, maximum nyolc általános osztály végzettség egyértelműen jelenti a szakképzettség hiányát. Megfelelő tudás nélkül pedig csak betanított munkára van esély, amely lehetőségek nagyon beszűkültek, az elhelyezkedés lehetősége minimális. Ebből adódóan programunk egyik legfontosabb eleme a képzések lebonyolítása, illetve a képzésben való részvétel elősegítése. Életvezetési problémák (40-45%) Az akadályozó tényezők közül az egyik legjelentősebb. A pénztelenség, a negatív szocializációs hatások komoly életvezetési problémákhoz vezet. A célcsoport környezetében nem érték a tanulás, kimondott cél, hogy egy fiatal minél hamarabb pénzt keressen, a tényleges létfenntartáshoz nincs köze. Ezzel párhuzamosan komoly önértékelési problémával küszkődnek az érintett emberek, tele vannak kudarcélménnyel, tétova és sikertelen kitörési kísérlettel. Cselekedeteik nagy része nem a belsőleg megalapozott pozitív értékek által irányítottak, hanem külső nyomás által. Ez gyakran szélsőséges, deviáns viselkedésiformákat jelentenek: alkohol és drogfogyasztás, kisebbnagyobb bűncselekmények (lopás, rongálás, testi sértés), korai és gyakori partnerváltoztatással járó szexuális élet. A pozitív motiváció hiánya, szorongás, önbizalomvesztés, lassúság, figyelmetlenség, kudarcok sorozata jellemzi őket. Hiányzik sok családból a pozitív példaadás, az akarat és a kitartás a felemelkedéshez. A szülői munkanélküliség, egyszülős családok, italozás a rossz szülői példamutatás rontja a gyermekek integrációs esélyeit, így a problémák nemzedékről nemzedékre fennmaradnak, átöröklődnek. Ezért fontos, hogy a társadalmi problémákat integráltan kezeljük, a gyermekeknek és felnőtteknek szóló, képzést és munkába állást, infrastruktúrát és humánágazatot fejlesztő programok egyszerre jelenjenek meg a kistérségben. Több éve munkanélküli, kötött munkától elszokott (55-60%) Látszólag nagyobb súlyú probléma, mint az előző, de attól el nem választható, hiszen a tartós munkavégzést felvállalni képtelen emberek problémája életvezetési jellegű. Ugyanakkor ennek a kezelése prioritást kell élvezzen, hiszen ha ebben nincs előre lépés, akkor minden eredmény csak rövidtávúnak tekinthető. Ebből eredendően kiemelt 20

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai 2009. Hajdúszoboszló Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna FSZH Kutatási területek Makro elemzés 15 munkaügyi kirendeltség + munkatárs 40 önkormányzat

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Bemutatkozás: A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti roma/cigány személyek,

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén!

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Salgótarján, 2011. június 29. Körmendy Éva, programvezető Kik vagyunk? Kik vagyunk? ILS Nyelviskola / KATEDRA Salgótarján a 21. tanévét zárta SEAGULL Szakképző

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium Az Ifjúsági Garancia bemutatása Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium BEVEZETÉS FIATALOK A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA FÓKUSZÁBAN A globális válság által egyik leginkább sújtott munkavállalói réteg a fiatalok

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben Tájékoztató füzet Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben RÓLUNK A Jövő Sportcsillagai Közhasznú Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat,

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Gyerekesély Program Drosztmérné Kánnai Magdolna EMMI, Gyermekesély főosztály

Gyerekesély Program Drosztmérné Kánnai Magdolna EMMI, Gyermekesély főosztály Gyerekesély Program 2014-2020 Drosztmérné Kánnai Magdolna EMMI, Gyermekesély főosztály Szegénységi mutatók Mutatók 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben