365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: elnök Lombeczki Gábor képviselő tag Bognár Ignác képviselő tag Martonné Adler Ildikó képviselő tag Bodnár Gábor szakértő Aranyosi Gábor szakértő Hivatal részéről: Rázsi Botond alpolgármester dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető Dudás Gabriella köznevelési ügyintéző Merczel Éva csoportvezető Zakarné Tóth Brigitta lakásügyi ügyintéző Tóth Péter ifjúsági referens Valcsákné Kecskeméti Kornélia vagyongazdálkodási ügyintéző Szekeres Vivien jegyzőkönyvvezető Meghívott vendégek: Nagyné Gátsik Andrea Pedagógusok Szakszervezete Dr. Nagy Árpád Civil Kerekasztal Takács Zoltán - TISZK ügyvezető igazgató Korsós Lajosné EVAT Zrt. divízió vezető Molnár Johanna VDT elnökségi tag Gór Johanna VDT elnökségi tag A bizottság elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat és jelenlévő vendégeket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 6 tag jelen van, 1 tag igazoltan van távol. Kérdése volt, hogy mindenki meg kapta-e időben a napirendeket, anyagokat. Senki nem jelezte, hogy nem, tehát volt idő a felkészülésre. Módosító javaslat nem érkezett. Kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

2 1. Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi I. negyedéves üzleti tervének teljesítéséről. (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Köszöntötte Takács Zoltán ügyvezető igazgató urat és a vagyongazdálkodási csoport képviselőjét. Kérdése volt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az anyaghoz. Takács Zoltán Az első negyedéves teljesítés 2,4 millió Ft-os negatív eredményt mutat. Közel 8 millió Ft az a külső bevétel, amit tudtak realizálni, ez nem sok, de a második negyed évben már javulás tapasztalható. Megköszönte a kiegészítést. Ez megnyugtató, bízik abban, hogy év végére nem negatív mutatója lesz az eredményességnek. A beszámolóban szerepel, hogy 23 pályázatból 6 nyertes volt. Kérdése volt, hogy a többi pályázatnál mi lehetett az oka, amiért nem nyertek? Takács Zoltán A gépi forgácsoló képzést nagyon szívesen megnyerték volna és a Bornemissza bázisán le tudták volna bonyolítani. Ezt a KONTAWIG nyerte meg. Egerben 23 pályázat volt, ebből 6-ot nyertek, mások egyet-egyet, nincs más olyan, aki kettőt nyert volna. A bírálás során sok mindent figyelembe vesznek, lehetnek benne szubjektív elemek is. Összességében elégedett a megnyert pályázatok számával. A 6 pályázatból már 4 elindult, a raktáros és gyógypedagógiai asszisztens egy hónapon belül fog elindulni. Minél később indul egy tanfolyam, annál több minden átcsúszik a jövő évre, a bevételek egy része is. Örömmel olvasott a Nógrád TISZK-kel lévő közös kapcsolatról, amelynek keretében még képzéseket is vett át tőlük Eger. Takács Zoltán A vizsgaszervezési tevékenység bevételt is jelent a társaságnak, javítja a gazdálkodást. A mai napon is Salgótarjánban voltak, ács-állványozó képzést szerveztek. Kérdése volt, hogy főállású pedagógusok milyen arányban oktatnak a tanfolyamokon és milyen arányban oktatnak a tagiskoláknak a pedagógusai? Takács Zoltán Példaként elmondta, hogy egy általános asszisztens képzés 1600 órás, ebből kb. 60 óra az, amit a munkaügyi központ belerak, szakmai tanfolyamon kívüli plusz, ilyen pl. az informatika, ezeket az ott dolgozók is megtudják tartani. A maradék 1540 órát a partneriskolák pedagógusai tartják. Külsős oktatót nem nagyon hívnak, mivel a partneriskolák ezeket a szakmai képzéseket tudják biztosítani humán erőforrás oldalról.

3 Ezek szerint a 90%-ot a partneriskolák pedagógusai tartják. Bognár Ignác Igazgató úr említette, hogy lehet olyan pályázat, amely átnyúlik jövőre. Kérdése volt, hogy mennyire biztosak a jövőben? 2013-ban jár le a kötelezően fenntarthatósági időszak. Takács Zoltán A megnyert tanfolyamokat szeretnék megvalósítani. Az önkormányzat foglalkozik a jövőkép kialakításával. Ezt még most nem lehet megmondani, szeptember környékén derülhet ki, hogy a Klebelsberg hosszabb távon hogyan képzeli el a központi képzőhelyek működtetését, milyen módon támogatja azt. Nem kizárt, hogy nagyobb mértékben részt vehet a központi képzőhely működtetésében. A törvény ingyenes használati jogot biztosít az eszközökre és az épületre a Klebelsbergnek, viszont ez magától nem működik, a költségek összesen millió Ft-os összegre jönnek ki. A KIK idén 1,9 millió Ft-ot adott, de ez kevés, mert ha átveszi, akkor többet kell adnia. Amennyiben úgy alakul, hogy nem működik tovább a társaság, akkor lesz még idejük felkészülni és megkeresni azt a társaságot, szakképző céget, aki a pályázatokat, képzéseket be tudja fejezni korrekt módon. Nagy a valószínűsége annak is, hogy a társaságnak, amennyiben továbbra is működni fog kisebb létszámmal kell dolgozni, mint a jelenlegi. Aranyosi Gábor Vannak olyan iskolák akik, korábban tagjai voltak a TISZK-nek, de már fenntartóváltás történt és a törvény szerint még most is tagjai annak. Nem tudja, hogy ez a valóságban hogyan van. A Klebelsbergnek jelentős a szerepe, de azt is látni kell, hogy a Kereskedelmi át fog kerülni a Minisztériumhoz és a városban van egy másik TISZK is. Az Egri TISZK-ben olyan érték halmozódott fel, amelyet kár lenne veszni hagyni. Olyan szellemi, pedagógiai, módszertani műhely jött létre, amelyet ki kell használni az iskolák eredményes és hatékony működése érdekében. Nem lenne jó, ha csak egy központi képzési bázissá válna a többi iskola mellett. Kérdéses, hogy létrejön-e a holland típusú több ezres létszámmal működő szakképzés vagy valamilyen más koncepció lesz. A jelenlegi TISZK palettája nagyon színes, sokféle szakképzési lehetőség van, amely a várost is erősíti. A törvény a szakképzést a Klebelsberghez rendeli, úgy vélte a jövőben a TISZK-eknek is ott lesz a helye. Védeni kell és meg kell őrizni azt a potenciált, amely itt összegyűlt az évek alatt, ez megmarad a jövőben is. Kérdése volt, hogy Andrássy- val való kapcsolat megszakadt-e a fenntartóváltással. Takács Zoltán A kapcsolat formális, az első félévben még volt egy csoport. Az indikátor szám, amit teljesíteni kell, nélkülük is teljesül. Az alapító okiratban csak formai módosítás kell.

4 Takács Zoltán Ez már megtörtént. További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte szavazzanak. Döntési javaslat: A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját EFt adózás előtti eredménnyel. Felelős: Habis László Polgármester Takács Zoltán Ügyvezető Határidő: május 31. A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését. 54/2013. (V.14.) EEB döntés Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját EFt adózás előtti eredménnyel. Felelős: Habis László Polgármester Takács Zoltán Ügyvezető Határidő: május 31.

5 2. Előterjesztés a Gazdasági program felülvizsgálatára. (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Köszöntötte irodavezető asszonyt, kérdése volt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Juhászné dr. Krecz Erzsébet A gazdasági program felülvizsgálatát az Állami Számvevőszék jelentése írta elő az önkormányzat számára. Az anyag kicsit késve készült el, december végéig kellett volna elkészülnie. Január 1-től jelentős változások voltak, így nem lett volna értelme tavaly év végéig elkészíteni. Most már a strukturális változások ismeretében és annak leképezése kapcsán készült el az új anyag. Minden iroda részt vett az aktualizálásában. A 21. oldalon az szerepel az, hogy a 3 önálló óvoda 2011-ben jött létre, de ez nem ben volt. Juhászné dr. Krecz Erzsébet A 3 óvoda 2011-ben jött létre, a költségvetési beszámolóban ez szerepel. Bognár Ignác Elmondta, hogy valóban vaskos anyag és jó olvasni. Örülne, ha tényleg minden úgy lenne, mint ahogyan le van írva. Kijegyzetelte azokat, amik véleménye szerint fals-ok vagy nem teljesen egyeznek a véleményével. A családok helyzetbe hozásával kapcsolatban véleménye volt, hogy lehetne olyan parcellákat kijelölni, ahol nagyon kedvező áron családok tudnának lakhatással Egerbe települni és itt is maradni. Rengeteg üresen álló ingatlan van, amelyeket a város közös megoldással megvásárolhatna, és majd letörlesztené később. Mind a kettő lehetőséget a családok segítésére lehetne használni. A bérlakások 20%-a felújításra kerül, amelynek költsége nagyon sok. Véleménye szerint erre nincs pénze az önkormányzatnak, mivel a felújítások több millió Ft-ba is kerülhetnek. Juhászné dr. Krecz Erzsébet A garzonház felújításával kerül felújításra a 20%, ott 200 lakás van. Bognár Ignác Többször elhangzik az, hogy inkább adják el a lakást, mert a felújítása sokba kerülne. Ezzel kapcsolatban ellentmondást érez. A magasabb szellemi hozzáadott értéket biztosító munkahelyek létrehozásával, növelésével kapcsolatban elmondta, hogy Egerben ilyen hely csak a Bosch vagy a ZF. Szeretné, ha ilyen valóban lenne, mert sok magas szellemi képességű magyar ember létezik. Jó dolgok vannak az anyagban, de kevés a hozzáadott értéket produkáló munkahely. Az emberi erőforrások fejlesztése kapcsán véleménye volt, hogy az ember a humán erőforrás, de alig születnek magyar gyerekek. A fejlesztés jó lenne, de nem látja benne a valóságot. Minden teljesítmény csakis versenyben és csakis munkából születik. A problémákat összefogással kellene megoldani, nem versennyel. Az összefogást kell előtérbe tenni és elfelejteni a versenyeztetést.

6 Távolság helyett eljutási idő domináljon. Ne az oldja meg a dolgot, hogy minél logisztikusabban haladjanak az idegen termékek. A helyit próbálják meg előtérbe helyezni. A közlekedésfejlesztési alprogrammal kapcsolatban elmondta, hogy az autópályát és Egert összekötő út sem készült még el. Eger és Szilvásvárad között hétvégén 1 vonat közlekedik, pedig egy kiránduló központot köt össze egy megyeszékhellyel. A légiközlekedés és a belvízi hajazós fejlesztése alatt nem értette mire, melyik reptérre gondolnak. A városi közlekedésre sok támogatást ad a város a Volánnak. Az intermodális csomópont kialakítását már 8 éve tervezik. A régi, elbontott borkombinát nem túl szép látvány. A városba érkező turistákat ez a látvány fogadja. Az egyre javuló közbiztonság a csendőrség újbóli felállítása nélkül nem fog megvalósulni. Család, mint érték előtérbe helyezése. Kérte, a bizottság is helyezze előtérbe a családokat. Örült, hogy a család, mint érték megjelent az anyagban. Kereskedelmi láncok betelepülése a kistérségi határokon is túlmutat. A kiskereskedelmet kell előtérbe helyezni, ez emberi kapcsolatok épülését és több munkahelyet jelent. A kereskedelmi láncokat le kell építeni. Az önkormányzat érdeke a tulajdon szerzés. Nem tartotta jónak, hogy a Törvényház úti ingatlan ¼ tulajdoni részét eladta az önkormányzat. Munkavállalói mobilitás ösztönzést nem tartotta jónak, inkább helyhez kötöttséget javasol. Az egriek Egerben éljenek, tanuljanak, dolgozzanak. Sportlétesítmények fenntartása, felújítása biztosított legyen. A tekecsarnok és a birkózócsarnok nincs jó állapotban. Védelmet igényelnek a magyar termékek, áruk, termelők és fogyasztók. Ezt szűkíteni kell az egri termékekre, fogyasztókra, gyártókra. Az egri rehabilitáción csak egri vállalkozók dolgozzanak. Kérte Képviselő urat, hogy ne térjen el a napirendi ponttól. Az egriek helyzetbe hozásával kapcsolatban elmondta, hogy a városi rehabilitáción egri vállalkozók dolgoznak. Az önkormányzat igyekszik az egrieket helyzetbe hozni. A parkolóház építésénél egri vállalkozó nem pályázott, erről nem az önkormányzat tehet. Az Egervin régi épületét lebontják a vasútállomásnál, valóban nem szép, de az önkormányzat nem tehet semmit, az ott magánterület. Az intermodális csomópont már valóban régóta tervben van. Juhászné dr. Krecz Erzsébet A megvalósíthatósági tanulmány most készül pályázati pénzből, ez már folyamatban van. Ez komoly beruházás, nem 1-2 éves munka, sok pénzt igényel. A csendőrség működik a dél-európai országokban a rendőrség mellet, lehet, hogy valamikor majd Egerben vagy az országban is lesz. A kormányzat egyenlőre a rendőrségi létszámot próbálja növelni. Egerben és az országban is rendben van a közbiztonság. Persze, akit valamilyen sérelem ér az másképpen gondolkodik erről. Az Almagyar-dombon élők egy része szeretné, ha az Eger-Szilvásvárad vonatjárat megszűnne. A nyári időszak kivételével 2-3 ember utazik a vonaton, amely akadályozza a forgalmat.

7 A sportlétesítmények felújítása kapcsán elmondta, hogy megépült a Bitskey Aladár Uszoda, amely gyönyörű, egyedi épület. A strand is fejlesztés alatt áll, amely szintén az egészségmegőrzést szolgálja. Juhászné dr. Krecz Erzsébet A magasabb szellemi kapacitásnál arról van szó, hogy szeretnék azt, ha a ZF egy kutatóbázist hozna létre Egerben, ez nyilván komoly szellemi tőke növekményt jelentene a városban. A Lenksystem is szeretne bővíteni, ha ez sikeres lenne, akkor ott is magasan képzett emberekre lesz szükség. A gazdasági programban a terveket írják le, amelyeket szeretnének megvalósítani és nem azt, hogy most hogyan állnak a dolgok. Ez vonatkozik a sportlétesítmények felújítására is. A teke csarnok és a birkózó csarnok felújítása is folyamatban van, egyeztetések zajlanak. Amelyeket Képviselő úr kijegyzetelt azok elsősorban a Széchenyi tervben szereplő programok, amelyekre lehet pályázni. El kell adni azokat az ingatlanokat, amelyek üresen állnak, mert folyamatosan romlik az állaguk. Az ebből származó bevételt olyan tulajdonszerzésre lehet fordítani, amelyből a városnak folyamatos bevétele jelentkezik. A vagyonhasznosításnál a legfontosabb dolog az, hogy folyamatos bevételi forrást jelentsen a költségvetésben, mert azzal támogatja a város folyamatos működőképességét. Nem az a cél, hogy olyanokat adjanak el, amelyek jól működnek. Kérdés, észrevétel nem lévén kérte, szavazzanak. Döntési javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a évi gazdasági programban foglaltakat elfogadja. Felelős: Habis László polgármester Határidő: június 30. A bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését. 55/2013 (V. 14.) EEB döntés Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a évi gazdasági programban foglaltakat elfogadja. Felelős: Habis László polgármester Határidő: június 30.

8 3. Előterjesztés Települési Oktatási Kerekasztal létrehozására (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Köszöntötte a napirend előterjesztőjét, dr. Csarnó Ákos tanácsnok urat. Kérdése volt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. dr. Csarnó Ákos Egyeztetések történtek az érintettekkel. Ballagó Zoltán igazgató úr várja a megkeresést, amennyiben a Közgyűlés majd elfogadja az előterjesztést. Ezzel kapcsolatban egyeztetett a volt Oktatási Iroda vezetőjével, munkatársaival és Alpolgármester úrral. A határozati javaslatban foglaltak még nem véglegesek, nyitott a módosításokra. Kérdésekre szívesen válaszol. A létrejövő új testület munkarendjét ki kell dolgozni. A munkarend, ügyrend elég széles és rugalmas kereteket biztosít a kerekasztal működésére, ezt nem a bizottságnak, hanem majd a létrejövő szervezetnek kell kidolgoznia és elfogadnia. Ennek a testületnek a részegységei már léteznek Egerben. A különböző szervezetek között egyeztetések vannak. Az a lényeg, hogy ezek a szereplők most egy asztalhoz üljenek le, a létező fórumok integrálása. Véleménye szerint a KIÉT, a Klebelsberg vagy az érdekvédelem képes ellátni az oktatással kapcsolatos feladatokat, amelyek az új köznevelési törvénynek megfelelően hárul rájuk. Várni kellene 1-2 évet azért, hogy látni lehessen hogyan alakul ezeknek a feladatoknak a végrehajtása. Aztán meg lehetne nézni, hogy szükség van-e oktatási kerekasztalra. Most még erre nincs szükség, korainak tartotta, és nem tudja támogatni. Martonné Adler Ildikó Az anyag abból az alapfeltevésből indul ki, hogy az új köznevelési törvény bevezetését követően sérül a demokrácia, csorbul a pedagógusok és az igazgatók jogköre. Ez nem így van. A köznevelési törvény azt szeretné elérni, hogy egységes, átlátható és ellenőrizhető oktatási rendszer jöjjön létre. Januártól kerültek állami fenntartásba az intézmények, és Egerben nem kell vészharangot kongatni az oktatási hálózat szétrombolásával kapcsolatban. A Klebelsberg igazgatója pontosan ismeri Eger oktatási hálózatát, ő az, aki leginkább tisztában van vele. Rengeteg fórum áll rendelkezésére a pedagógusoknak, szülőknek, iskolaigazgatóknak, diákönkormányzatoknak az egyeztetésre. Most kellett átdolgozni az intézmények alapdokumentumait, alapító okiratait, amelynek meg van a metódusa és, hogy milyen véleményeket kell beszerezni. A diákoknak, szülőknek és a pedagógusoknak is véleményezési jogköre van. A tankönyvvásárlásnál a szülőknek döntési jogköre van, tehát nem csorbult a jogkör, hanem inkább nőtt. A pedagógia programot az igazgató jóváhagyásával a tantestület készíti el. A tantervet szabadon lehetett választani és a helyi sajátosságokhoz alkalmazkodva alakították ki. Az igazgató választáshoz a tantestület 50%-os támogatottsága szükséges. Nem tekintélycsorbulás az, ha az igazgatókat a Miniszter nevezi ki. A szervezetek között folyamatos a kommunikáció, az egyeztetések. Semmi sem tiltja a tanároknak, hogy fórumokat szervezzenek különböző oktatási témákban. Ez a kezdeményezés akkor lenne jó, ha egy alulról jövő kezdeményezés lenne, a tanárok igényelnék. Az új oktatási rendszer épül, nem rombolódik. Az anyag alapfelvetése nem jó és a létrehozásnak a pedagógusok felőli igénynek kell lennie.

9 Bodnár Gábor Szimpatikus az előterjesztés, mivel meggyőződött arról, hogy dr. Csarnó Ákos komolyan érdeklődik a magyar közoktatás iránt. A magyar iskolák 80-85%-ának jót tesz az átalakulás. Eger az ország egyik legjobb fenntartója és az Egri Tankerület vezetője az ország egyik legjobb igazgatója, aki szakmailag felkészült és szolgálatkész. Nem sajnálja az idejét az intézményvezetőkre, pedagógusokra, rendszeren konzultál velük. Eger nem csak az egyik legjobb fenntartója, hanem működtetője is volt az intézményeinek. Az EKVI új vezetőjeként az is célja, hogy megmutassák az országnak hogyan kell ezt példás módon működtetni. A Kerekasztal létrehozásával kapcsolatban elmondta, hogy az igazgatók és a működtetők delegáltjai kimaradtak a tagok közül. Ez pozitív kezdeményezés, de nem érzi szükségességét a létrehozásának. Bognár Ignác Átmeneti időszakról van szó. Ahogyan most működnek az iskolák az nem jó és nem fog így maradni örökre. Az anyagból úgy tűnik, hogy az összes szülői munkaközösségből csak 1 delegált tag lenne. Az alapítványi és egyházi iskolák delegálhatnak külön 1-1 tagot, ami 6 embert jelent, míg az összes többi iskola a Klebelsbergen keresztül csak 1-et. Ez az arány nem jó. Martonné Adler Ildikó PSZ elnökként máskép láthatta az oktatást, mint ahogyan most látja. Nem érzi, hogy azokat az érdekeket is képviselné. Elmondta, hogy a szavazáson tartózkodni fog. Ez egy átmeneti időszak és nem fog így működni, hiába vannak jó vezetői, meg fog szűnni. Nem szabadott volna Egerben ezt megcsinálni. Képviselő úr nagyon jövőbe látó, örül annak, hogy vannak ilyen képességei. Martonné Adler Ildikó A folyamatos forráshiánnyal küszködő oktatási rendszer átláthatatlan volt. Bizonyos országrészeken a pedagógusok fizetést sem kaptak. Az oktatáspolitika nem volt jó és a mostani kormány ezen a helyzeten javított. Biztosítják a pedagógusok védelmét és az életpálya modell is bevezetésre kerül, amely béremeléssel fog járni. Elmondta, PDSZ ügyvivőként, képviselőként és pedagógusként is azt támogatja, hogy egy fenntartható, átlátható, ellenőrizhető oktatási rendszer legyen az országban. Nagyné Gátsik Andrea A kormány szándéka, az egyesítés, átláthatóság megvalósítása, a gondokat kiszűrve és a szakszervezetek véleményét figyelembe véve. A KIÉT ülések alkalmával is elmondták már azt, hogy Eger jó fenntartó és jó gazdája a pedagógusoknak. A kitüntetéseket is magára vállalta az önkormányzat. Ballagó Úr is részt vesz ezeken az üléseken, jó a kapcsolat. Rázsi Botond Tanácsnok úr tájékoztatta arról, hogy készül egy ilyen előterjesztés. A kerekasztal működik, még ha nem is pont ilyen formában. Folyamatosak az egyeztetések, még ha azok nem is egy helyen, egy időben történnek. Egy konkrét kérdés megvitatása nem feltételezi egy állandó kerekasztal létrehozásának a szükségességét. Napi és heti szinten zajlanak egyeztetések a szervezetek között.

10 Megköszönte a megtisztelő felkérést, de nem tudja azt elfogadni, mivel ilyen tevékenységet már folytat, csak más formában. dr. Csarnó Ákos Nem mondta és az anyagban sem szerepel az, hogy tekintélycsorbulás történne az által, hogy a Miniszter nevezi ki az igazgatókat. A helyi demokrácia csorbul akkor, ha nem a helyi képviselő testület dönt a kinevezésről. Elhangzott az, hogy működnek fórumok egymás mellett és átmeneti időszak van. Egerben valóban nem történt annyi probléma, mit az ország más részein. Ballagó Zoltánnak is elmondta azt, hogy Eger azért van jó helyzetben, mert a szakmai kvalitása jó garancia volt arra, hogy relative zökkenőmentesen vegye át az intézményeket. Az átmeneti időszak teszi indokoltá a kerekasztal létrehozását, azért hogy a fennálló problémákat tudják reflektálni. A szülői munkaközösség bevonása két esetben lehetséges. Az egyik, hogy az adott iskolát érinti a dolog, akkor annak az iskolának a munkaközösségének delegált tagja venne részt az ülésen vagy a város összes iskolájának a munkaközösségét összegyűjteni és mindig lenne közülük meghívott. Ez csak elképzelés. Ez az önkormányzatnak pénzébe nem fog kerülni, nem látja akadályát annak, hogy létrejöhetne egy ilyen kerekasztal. Van már hasonló fórum, most nincs szükség plusz testületre. További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, szavazzanak. Döntési javaslat A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: 1.) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Települési Oktatási Kerekasztal néven konzultatív testületet hoz létre Eger város köznevelési intézményrendszerének hatékony működtetése céljából, mely által megvalósul a közvetlen részvételi demokrácia. A testület tagjai: Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a KIÉT az Egri Városi Diáktanács és a szülői munkaközösség delegáltja. Az alapítványi és egyházi oktatási intézmények képviselőit is fel kell kérni a csatlakozásra. 2.) A Közgyűlés felkéri Rázsi Botond alpolgármestert, mint tag vegyen részt a Települési Oktatási Kerekasztal munkájában és felkéri az 1. pontban felsorolt szervezeteket, hogy létrejövő testületbe delegálják az általuk kiválasztott küldöttet. 3.) A Közgyűlés felkéri Rázsi Botond alpolgármestert, hogy a létrejövő testület munkarendjét, ügyrendjét tájékoztatásul terjessze a Közgyűlés elé. Felelős: Rázsi Botond alpolgármester Határidő: június 30.

11 A Bizottság 4 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett nem támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését. 56/2013. (V.14.) EEB döntés Az Emberi Erőforrás Bizottság nem javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: 1.) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Települési Oktatási Kerekasztal néven konzultatív testületet hoz létre Eger város köznevelési intézményrendszerének hatékony működtetése céljából, mely által megvalósul a közvetlen részvételi demokrácia. A testület tagjai: Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a KIÉT az Egri Városi Diáktanács és a szülői munkaközösség delegáltja. Az alapítványi és egyházi oktatási intézmények képviselőit is fel kell kérni a csatlakozásra. 2.) A Közgyűlés felkéri Rázsi Botond alpolgármestert, mint tag vegyen részt a Települési Oktatási Kerekasztal munkájában és felkéri az 1. pontban felsorolt szervezeteket, hogy létrejövő testületbe delegálják az általuk kiválasztott küldöttet. 3.) A Közgyűlés felkéri Rázsi Botond alpolgármestert, hogy a létrejövő testület munkarendjét, ügyrendjét tájékoztatásul terjessze a Közgyűlés elé. Felelős: Rázsi Botond alpolgármester Határidő: június Beszámoló a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján végzett évi feladatokról (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Az anyag előterjesztője Jegyző asszony, előadója dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető asszony. Kérdése volt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. dr. Palotai Zsuzsanna Ez egy évről-évre előforduló beszámoló. A gyámhatósághoz kerültek át feladatok. A beszámoló az itt maradó feladatokról szól. Hasonló, mint a tavalyi, de két fejezettel rövidebb. Látható, hogy sok feladat van a gyermekvédelem területén. A megfelelő szakszolgálatok és szakemberek ezt jól el is látják Egerben.

12 Bognár Ignác Az anyagot végig olvasva egy sor ragadta meg a figyelmét a regisztrált elkövetők korcsoport szerinti megoszlásánál: az 1-3 éves gyerekkorú elkövető összesen: 76. Kérdése volt, hogy az 1-3 évesek mit tudnak elkövetni? Aranyosi Gábor Ez elírás. dr. Palotai Zsuzsanna Az 1-13 éves gyermekkorúak lenne. Javítani fogják, Közgyűlés elé már nem így fog kerülni. Aranyosi Gábor Az 1-13 éves kategória nem túl jó, mert az 1-5 évesek nem követnek el bűncselekményeket. Más besorolás kellene, 10 év alatti. Rázsi Botond Sajnos a kisgyerekeknél is előfordul ilyesmi, baleset. További észrevétel nem lévén, kérte, szavazzanak. Döntési javaslat: Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Közgyűlés számára az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján végzett évi feladatokról készített beszámolót jóváhagyja és elrendeli a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához történő felterjesztését. A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését. 57/2013. (V.14.) EEB döntés Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Közgyűlés számára az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján végzett évi feladatokról készített beszámolót jóváhagyja és elrendeli a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához történő felterjesztését.

13 5. Előterjesztés önkormányzati intézmények gyermekétkeztetéssel összefüggő előirányzat módosításokról. (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Kérdése volt irodavezető asszonyhoz, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. dr. Palotai Zsuzsanna Az elmúlt testületi ülésen hatályon kívül helyezték a térítési díj emelési döntést, amely 3 intézményt érintett. Ezeknél az intézményeknél alacsony nyersanyagnorma áron főztek, 220 Ft-ból. További hozzászólás nem lévén, kérte, szavazzanak. A határozati javaslatokról egyben szavaznak. Döntési javaslat: A Bizottságok javasolják Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 239/2013.(IV.25.) közgyűlési határozatot, valamint a 240/2013.(IV.25) közgyűlési határozatot. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye költségvetését a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő átszervezések miatt az alábbiakban módosítja: Intézményi működési bevétel csökkenés: e Ft Intézményi működési költségvetés dologi kiadás zárolása: e Ft A kiadási előirányzatok zárolása az intézményi működési bevételeken túl e Ftos összeg, mely az Önkormányzat évi költségvetése V. fejezet 18. címszám önkormányzati feladatellátás tartalékára kerül. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné dr. Krecz Erzsébet

14 Gazdasági Iroda vezetője Határidő: június Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság költségvetését a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő átszervezések miatt az alábbiakban módosítja: Intézményi működési bevétel többlete: Személyi juttatások kiadásának többlete: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásának többlete: Dologi kiadások többlete: e Ft e Ft e Ft e Ft A kiadási előirányzatok módosításának az intézményi működési bevételeken túli e Ft-os összeg fedezete a évi költségvetés V. fejezet 18. címszám önkormányzati feladatellátási tartaléka. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője Határidő: június Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő május 1-jei hatályú árváltozások miatt a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság kiadási és bevételi előirányzatát a következők szerint módosítja: Dologi jellegű kiadások többlete: e Ft Intézményi működési bevételek többlete: 983 e Ft A kiadási előirányzatok módosításának az intézményi működési bevételeken túli fedezete e Ft-os összegben önkormányzati támogatás, amely a évi önkormányzati költségvetés V. fejezet 17 címszámáról ( Élelmezéssel összefüggő tartalék ) kerül átcsoportosításra az I. fejezet megfelelő címszámaira és kiemelt előirányzataira. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője érintett intézményvezetők Határidő: június 30. A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését.

15 58/2013 (V.14.) EEB döntés Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 239/2013.(IV.25.) közgyűlési határozatot, valamint a 240/2013.(IV.25) közgyűlési határozatot. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye költségvetését a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő átszervezések miatt az alábbiakban módosítja: Intézményi működési bevétel csökkenés: e Ft Intézményi működési költségvetés dologi kiadás zárolása: e Ft A kiadási előirányzatok zárolása az intézményi működési bevételeken túl e Ftos összeg, mely az Önkormányzat évi költségvetése V. fejezet 18. címszám önkormányzati feladatellátás tartalékára kerül. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője Határidő: június Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság költségvetését a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő átszervezések miatt az alábbiakban módosítja: Intézményi működési bevétel többlete: Személyi juttatások kiadásának többlete: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásának többlete: Dologi kiadások többlete: e Ft e Ft e Ft e Ft

16 A kiadási előirányzatok módosításának az intézményi működési bevételeken túli e Ft-os összeg fedezete a évi költségvetés V. fejezet 18. címszám önkormányzati feladatellátási tartaléka. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője Határidő: június Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő május 1-jei hatályú árváltozások miatt a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság kiadási és bevételi előirányzatát a következők szerint módosítja: Dologi jellegű kiadások többlete: e Ft Intézményi működési bevételek többlete: 983 e Ft A kiadási előirányzatok módosításának az intézményi működési bevételeken túli fedezete e Ft-os összegben önkormányzati támogatás, amely a évi önkormányzati költségvetés V. fejezet 17 címszámáról ( Élelmezéssel összefüggő tartalék ) kerül átcsoportosításra az I. fejezet megfelelő címszámaira és kiemelt előirányzataira. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője érintett intézményvezetők Határidő: június Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Minőségirányítási Programjának felülvizsgálatára. (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Kérdése volt, Alpolgármester úr vagy Irodavezető Asszony kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. dr. Palotai Zsuzsanna A köznevelési törvény alapján ilyen programot nem kell csinálni, ezért nem a program átdolgozását választják, hanem javaslatot tennének három területre. Egyik a jó alapok lerakása, és ennek az értékelési rendszere, másik téma a gyermekétkeztetés és a köznevelés, oktatás itt maradó feladatai, a 3 éves beóvodázás, a 6 éves kibocsátás iskolába. Ennek irányított és ellenőrzött folyamatnak kell lennie, ezért javasolják az óvodai és bölcsődei területen a minőségirányítási programot. Olyan határidők vannak, amelyeket tartani tudnak. A 2. pont a jövő tanévtől, a 3-4 pont 2014-től indulna.

17 Megvannak a szempontok a határozati javaslatban, feladatok lesznek a fenntartó számára. A 4. határozati javaslatban egy elütési hibára hívta fel a figyelmet, kérte, javítsák. További kérdés, észrevétel nem lévén, kérte szavazzanak. A határozati javaslatokról egyben szavaznak. Döntési javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Minőségirányítási Programját hatályon kívül helyezi. Felelős: Habis László polgármester Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése feladatul szabja, hogy a fenntartásában lévő óvodák, bölcsődék fenntartói elvárásaira, ellenőrzési és értékelési rendszerének kialakítására szabályozás készüljön. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: augusztus Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladatul szabja, hogy az Önkormányzat működtetésében lévő iskolák működtetői feladataira, ellenőrzési, értékelési rendszerének kialakítására szabályozás készüljön. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: december Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladatul szabja, hogy a gyermekétkeztetés biztosítására, ellenőrzésére és értékelésére rendszerének kialakítására szabályzás készüljön. Felelős: Dr. Kovács Luca

18 jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: december 31. A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését. 59/2013. (V.14.) EEB döntés Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Minőségirányítási Programját hatályon kívül helyezi. Felelős: Habis László polgármester Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése feladatul szabja, hogy a fenntartásában lévő óvodák, bölcsődék fenntartói elvárásaira, ellenőrzési és értékelési rendszerének kialakítására szabályozás készüljön. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: augusztus Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladatul szabja, hogy az Önkormányzat működtetésében lévő iskolák működtetői feladataira, ellenőrzési, értékelési rendszerének kialakítására szabályozás készüljön. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: december Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladatul szabja, hogy a gyermekétkeztetés biztosítására, ellenőrzésére és értékelésére rendszerének kialakítására szabályzás készüljön.

19 Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: december Előterjesztés az "Előny 2013" pályázat keretében történő támogatás felosztásáról. (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Az anyag előterjesztője Lombeczki Gábor, előadója Tóth Péter ifjúsági referens, akit köszöntött a bizottsági ülésen. Kérdése volt, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni. Lombeczki Gábor A beérkezett pályázatok alapján 20 pályázót támogatnának. Általában 50 e Ft a támogatás összege, van egy 30 e Ft-os és két 40 e Ft-os támogatás is. A kiírás úgy szólt, hogy minimum 50 e Ft és maximum 100 e Ft a pályázható összeg. Van olyan pályázó, aki más forrásból több pénzt kap. Az óvodákat próbálják támogatni az 1 millió Ft-os keretből, mert azok leginkább innen számítanak támogatásra. Az elutasított pályázatok elutasításának oka is látható az anyagban. A pályázati kiírásban minimum 50 e Ft- os igény szerepel, de van e Ft-ot nyert pályázat is. Lombeczki Gábor Lehetett volna úgy is, hogy a 20 pályázó 50 e Ft-ot kap egységesen. Van olyan rendezvény, amely több száz fiatalnak szól és van, ahol csak kisebb kört érint, de őket is szeretnék támogatni. A Hangolda Egyesület programján kevesen vesznek részt, azért 30 e Ft a támogatás? Lombeczki Gábor Igen. Az övék a legkisebb támogatás, van kettő 40 e Ft-os és négy kiemelt, 60 e Ft-os támogatás. További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte szavazzanak. Módosító javaslat nem érkezett, a 20 pályázóról egyszerre szavaznak.

20 Döntési javaslat: A bizottság javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Emberi Erőforrás Bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja: A pályázó neve A pályázat címe Támogatás összege 1. Aranykapu Alapítvány Mozgásfejlesztő nyári napközi ép és sérült tanulók részére ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete Sérült gyermeket nevelő családok üdültetése Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány Gólyatábor kis Balázs Alapítvány Vándorkupa Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola Diákbizottsági tréning és gólyatábor előkészítés Szemünk Fénye Alapítvány A Szivárvány Óvoda Arany János Tagóvoda nagycsoportosai részére túrázás, kirándulás szervezése Poroszlóra Vízimolnár Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 8. Bornemissza Gergely Alapítvány 9. Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért 10. Farkasvölgyi Óvodáért Alapítvány Hegyen-völgyön patak mentén Diákönkormányzat kétnapos tréningje A Bükk felfedezése kerékpárral 2013 Egészségmegőrző, mozgásfejlesztő tábor Szalai Környezetvédő és Ifjúsági Egyesület Merj álmodni nyári tábor a hátrányos helyzetű gyerekeknek Ward Mária Alapítvány (Sancta 1.) Gólyák, táborozzatok! 50000

Iktatószám: 542-4/2007

Iktatószám: 542-4/2007 JEGYZŐKÖNYV A Pénzügyi Bizottság 2007. március 21.-én megtartott üléséről Iktatószám: 542-4/2007 Jelen vannak: Nagy István Elnök Orosz Lászlóné Képviselő tag Jékli Sándor Képviselő tag Kiss Barnabás Szakértő

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. március 14. 4. szám R E N D E L E T 11/2014. (III.15.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat. 365-1/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. január 22-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mely készült az Oktatási Bizottság 2009. augusztus 18-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. mely készült az Oktatási Bizottság 2009. augusztus 18-én tartott nyílt üléséről Iktatószám: 8277-8/2009 Jegyzőkönyv mely készült az Oktatási Bizottság 2009. augusztus 18-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: A bizottság részéről: Dr. Sípos Mihály elnök Láng András tag Gálfi Antal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat. 365-4/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. április 16-án Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült a április 17-ei Oktatási Bizottság nyílt ülésén a Városháza I. sz. tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV Készült a április 17-ei Oktatási Bizottság nyílt ülésén a Városháza I. sz. tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készült a 2007. április 17-ei Oktatási Bizottság nyílt ülésén a Városháza I. sz. tanácskozó termében ikt.szám: 522-4/2007. Napirendi pontok: 1.) Eger Megyei Jogú Város rendelettervezete az

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. október 30. 14. szám H A T Á R O Z A T O K 541/2014. (X.30.) közgyűlési hat. - tól 544/2014. (X.30.) közgyűlési hat. az Agria Humán Közhasznú

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29. 652/2014. (XII.18.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. év I. negyedévi feladattervét, valamint a 2015. év II. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta. Felelős:

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma:./2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye alapító okiratát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-i rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Mely készült a szeptember 18-ai Oktatási Bizottság nyilt ülésén a Városháza I. sz. tanácskozó termében

Mely készült a szeptember 18-ai Oktatási Bizottság nyilt ülésén a Városháza I. sz. tanácskozó termében 522-13/2007 Jegyzőkönyv Mely készült a 2007. szeptember 18-ai Oktatási Bizottság nyilt ülésén a Városháza I. sz. tanácskozó termében Jelen vannak: Dr. Sípos Mihály elnök Csákvári Antal képviselő Gálfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. 2966-11/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Jékli Sándor

Részletesebben

A Képviselő-testület december 15.-i ülésére

A Képviselő-testület december 15.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:1/217- /2016 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. december 15.-i ülésére Tárgy: A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 1371-10/2015 a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló Ideje: 2015. augusztus 27. Jelen vannak: A Városgazdálkodási Bizottság részéről:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének szeptember 27-én megtartott n y í l t rendkívüli testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének szeptember 27-én megtartott n y í l t rendkívüli testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. szeptember 27-én megtartott n y í l t rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bejelentéssel vannak: Meghívottak: távol Dr. Sütő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Heves Megyei Közgyűlés tagja. oktatási referens jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Heves Megyei Közgyűlés tagja. oktatási referens jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: A Hatvani Középiskola Szakiskola, és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás Tanácsa (továbbiakban: HKSZKMITT) 2011. augusztus 24-én (szerdán) 15:00 órai kezdettel Hatvanban,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. II. negyedévi feladatterve 2015. április 30. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Ikt. szám: J e g y z ő k ö n y v a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. április 14-én megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 13/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csákvári Antal elnök Lombeczki Gábor képviselő tag Bognár Ignác képviselő tag Martonné Adler Ildikó képviselő tag Aranyosi Gábor szakértő

Jegyzőkönyv. Csákvári Antal elnök Lombeczki Gábor képviselő tag Bognár Ignác képviselő tag Martonné Adler Ildikó képviselő tag Aranyosi Gábor szakértő 365-7/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. június 27-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott rendkívüli, nyílt

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás. Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető. Serfőző János Sós István Civil F. Dr. Szalóczi Ilona.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás. Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető. Serfőző János Sós István Civil F. Dr. Szalóczi Ilona. 2966-6/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. május 20-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke Jékli Sándor

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. november 21. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-7/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. április 21-én megtartott Pénzügyi Bizottsági NYÍLT ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Jékli Sándor Kiss Barnabás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

6505-8/2012 OKSI 44782-1/2012 ESZCSI. Jegyzőkönyv

6505-8/2012 OKSI 44782-1/2012 ESZCSI. Jegyzőkönyv 6505-8/2012 OKSI 44782-1/2012 ESZCSI Jegyzőkönyv Készült: a Humán Erőforrás Bizottság 2012. augusztus 21-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2011. december 7-én megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jékli Sándor Kovácsné Harnóczi Hedvig Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Jékli Sándor Kovácsné Harnóczi Hedvig Kiss Barnabás 2966-15/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. december 9-én megtartott Pénzügyi Bizottsági NYÍLT ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Jékli Sándor Kovácsné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégek: Dr. Nagy Árpád Civil Kerekasztal Nagyné Gátsik Andrea PSZ városi titkár Korsós Lajosné EVAT Zrt.

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégek: Dr. Nagy Árpád Civil Kerekasztal Nagyné Gátsik Andrea PSZ városi titkár Korsós Lajosné EVAT Zrt. 365-12/2013. Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. november 5-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Eger, Kossuth L. u. 28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben