365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: elnök Lombeczki Gábor képviselő tag Bognár Ignác képviselő tag Martonné Adler Ildikó képviselő tag Bodnár Gábor szakértő Aranyosi Gábor szakértő Hivatal részéről: Rázsi Botond alpolgármester dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető Dudás Gabriella köznevelési ügyintéző Merczel Éva csoportvezető Zakarné Tóth Brigitta lakásügyi ügyintéző Tóth Péter ifjúsági referens Valcsákné Kecskeméti Kornélia vagyongazdálkodási ügyintéző Szekeres Vivien jegyzőkönyvvezető Meghívott vendégek: Nagyné Gátsik Andrea Pedagógusok Szakszervezete Dr. Nagy Árpád Civil Kerekasztal Takács Zoltán - TISZK ügyvezető igazgató Korsós Lajosné EVAT Zrt. divízió vezető Molnár Johanna VDT elnökségi tag Gór Johanna VDT elnökségi tag A bizottság elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat és jelenlévő vendégeket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 6 tag jelen van, 1 tag igazoltan van távol. Kérdése volt, hogy mindenki meg kapta-e időben a napirendeket, anyagokat. Senki nem jelezte, hogy nem, tehát volt idő a felkészülésre. Módosító javaslat nem érkezett. Kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

2 1. Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi I. negyedéves üzleti tervének teljesítéséről. (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Köszöntötte Takács Zoltán ügyvezető igazgató urat és a vagyongazdálkodási csoport képviselőjét. Kérdése volt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az anyaghoz. Takács Zoltán Az első negyedéves teljesítés 2,4 millió Ft-os negatív eredményt mutat. Közel 8 millió Ft az a külső bevétel, amit tudtak realizálni, ez nem sok, de a második negyed évben már javulás tapasztalható. Megköszönte a kiegészítést. Ez megnyugtató, bízik abban, hogy év végére nem negatív mutatója lesz az eredményességnek. A beszámolóban szerepel, hogy 23 pályázatból 6 nyertes volt. Kérdése volt, hogy a többi pályázatnál mi lehetett az oka, amiért nem nyertek? Takács Zoltán A gépi forgácsoló képzést nagyon szívesen megnyerték volna és a Bornemissza bázisán le tudták volna bonyolítani. Ezt a KONTAWIG nyerte meg. Egerben 23 pályázat volt, ebből 6-ot nyertek, mások egyet-egyet, nincs más olyan, aki kettőt nyert volna. A bírálás során sok mindent figyelembe vesznek, lehetnek benne szubjektív elemek is. Összességében elégedett a megnyert pályázatok számával. A 6 pályázatból már 4 elindult, a raktáros és gyógypedagógiai asszisztens egy hónapon belül fog elindulni. Minél később indul egy tanfolyam, annál több minden átcsúszik a jövő évre, a bevételek egy része is. Örömmel olvasott a Nógrád TISZK-kel lévő közös kapcsolatról, amelynek keretében még képzéseket is vett át tőlük Eger. Takács Zoltán A vizsgaszervezési tevékenység bevételt is jelent a társaságnak, javítja a gazdálkodást. A mai napon is Salgótarjánban voltak, ács-állványozó képzést szerveztek. Kérdése volt, hogy főállású pedagógusok milyen arányban oktatnak a tanfolyamokon és milyen arányban oktatnak a tagiskoláknak a pedagógusai? Takács Zoltán Példaként elmondta, hogy egy általános asszisztens képzés 1600 órás, ebből kb. 60 óra az, amit a munkaügyi központ belerak, szakmai tanfolyamon kívüli plusz, ilyen pl. az informatika, ezeket az ott dolgozók is megtudják tartani. A maradék 1540 órát a partneriskolák pedagógusai tartják. Külsős oktatót nem nagyon hívnak, mivel a partneriskolák ezeket a szakmai képzéseket tudják biztosítani humán erőforrás oldalról.

3 Ezek szerint a 90%-ot a partneriskolák pedagógusai tartják. Bognár Ignác Igazgató úr említette, hogy lehet olyan pályázat, amely átnyúlik jövőre. Kérdése volt, hogy mennyire biztosak a jövőben? 2013-ban jár le a kötelezően fenntarthatósági időszak. Takács Zoltán A megnyert tanfolyamokat szeretnék megvalósítani. Az önkormányzat foglalkozik a jövőkép kialakításával. Ezt még most nem lehet megmondani, szeptember környékén derülhet ki, hogy a Klebelsberg hosszabb távon hogyan képzeli el a központi képzőhelyek működtetését, milyen módon támogatja azt. Nem kizárt, hogy nagyobb mértékben részt vehet a központi képzőhely működtetésében. A törvény ingyenes használati jogot biztosít az eszközökre és az épületre a Klebelsbergnek, viszont ez magától nem működik, a költségek összesen millió Ft-os összegre jönnek ki. A KIK idén 1,9 millió Ft-ot adott, de ez kevés, mert ha átveszi, akkor többet kell adnia. Amennyiben úgy alakul, hogy nem működik tovább a társaság, akkor lesz még idejük felkészülni és megkeresni azt a társaságot, szakképző céget, aki a pályázatokat, képzéseket be tudja fejezni korrekt módon. Nagy a valószínűsége annak is, hogy a társaságnak, amennyiben továbbra is működni fog kisebb létszámmal kell dolgozni, mint a jelenlegi. Aranyosi Gábor Vannak olyan iskolák akik, korábban tagjai voltak a TISZK-nek, de már fenntartóváltás történt és a törvény szerint még most is tagjai annak. Nem tudja, hogy ez a valóságban hogyan van. A Klebelsbergnek jelentős a szerepe, de azt is látni kell, hogy a Kereskedelmi át fog kerülni a Minisztériumhoz és a városban van egy másik TISZK is. Az Egri TISZK-ben olyan érték halmozódott fel, amelyet kár lenne veszni hagyni. Olyan szellemi, pedagógiai, módszertani műhely jött létre, amelyet ki kell használni az iskolák eredményes és hatékony működése érdekében. Nem lenne jó, ha csak egy központi képzési bázissá válna a többi iskola mellett. Kérdéses, hogy létrejön-e a holland típusú több ezres létszámmal működő szakképzés vagy valamilyen más koncepció lesz. A jelenlegi TISZK palettája nagyon színes, sokféle szakképzési lehetőség van, amely a várost is erősíti. A törvény a szakképzést a Klebelsberghez rendeli, úgy vélte a jövőben a TISZK-eknek is ott lesz a helye. Védeni kell és meg kell őrizni azt a potenciált, amely itt összegyűlt az évek alatt, ez megmarad a jövőben is. Kérdése volt, hogy Andrássy- val való kapcsolat megszakadt-e a fenntartóváltással. Takács Zoltán A kapcsolat formális, az első félévben még volt egy csoport. Az indikátor szám, amit teljesíteni kell, nélkülük is teljesül. Az alapító okiratban csak formai módosítás kell.

4 Takács Zoltán Ez már megtörtént. További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte szavazzanak. Döntési javaslat: A bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját EFt adózás előtti eredménnyel. Felelős: Habis László Polgármester Takács Zoltán Ügyvezető Határidő: május 31. A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését. 54/2013. (V.14.) EEB döntés Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóját EFt adózás előtti eredménnyel. Felelős: Habis László Polgármester Takács Zoltán Ügyvezető Határidő: május 31.

5 2. Előterjesztés a Gazdasági program felülvizsgálatára. (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Köszöntötte irodavezető asszonyt, kérdése volt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Juhászné dr. Krecz Erzsébet A gazdasági program felülvizsgálatát az Állami Számvevőszék jelentése írta elő az önkormányzat számára. Az anyag kicsit késve készült el, december végéig kellett volna elkészülnie. Január 1-től jelentős változások voltak, így nem lett volna értelme tavaly év végéig elkészíteni. Most már a strukturális változások ismeretében és annak leképezése kapcsán készült el az új anyag. Minden iroda részt vett az aktualizálásában. A 21. oldalon az szerepel az, hogy a 3 önálló óvoda 2011-ben jött létre, de ez nem ben volt. Juhászné dr. Krecz Erzsébet A 3 óvoda 2011-ben jött létre, a költségvetési beszámolóban ez szerepel. Bognár Ignác Elmondta, hogy valóban vaskos anyag és jó olvasni. Örülne, ha tényleg minden úgy lenne, mint ahogyan le van írva. Kijegyzetelte azokat, amik véleménye szerint fals-ok vagy nem teljesen egyeznek a véleményével. A családok helyzetbe hozásával kapcsolatban véleménye volt, hogy lehetne olyan parcellákat kijelölni, ahol nagyon kedvező áron családok tudnának lakhatással Egerbe települni és itt is maradni. Rengeteg üresen álló ingatlan van, amelyeket a város közös megoldással megvásárolhatna, és majd letörlesztené később. Mind a kettő lehetőséget a családok segítésére lehetne használni. A bérlakások 20%-a felújításra kerül, amelynek költsége nagyon sok. Véleménye szerint erre nincs pénze az önkormányzatnak, mivel a felújítások több millió Ft-ba is kerülhetnek. Juhászné dr. Krecz Erzsébet A garzonház felújításával kerül felújításra a 20%, ott 200 lakás van. Bognár Ignác Többször elhangzik az, hogy inkább adják el a lakást, mert a felújítása sokba kerülne. Ezzel kapcsolatban ellentmondást érez. A magasabb szellemi hozzáadott értéket biztosító munkahelyek létrehozásával, növelésével kapcsolatban elmondta, hogy Egerben ilyen hely csak a Bosch vagy a ZF. Szeretné, ha ilyen valóban lenne, mert sok magas szellemi képességű magyar ember létezik. Jó dolgok vannak az anyagban, de kevés a hozzáadott értéket produkáló munkahely. Az emberi erőforrások fejlesztése kapcsán véleménye volt, hogy az ember a humán erőforrás, de alig születnek magyar gyerekek. A fejlesztés jó lenne, de nem látja benne a valóságot. Minden teljesítmény csakis versenyben és csakis munkából születik. A problémákat összefogással kellene megoldani, nem versennyel. Az összefogást kell előtérbe tenni és elfelejteni a versenyeztetést.

6 Távolság helyett eljutási idő domináljon. Ne az oldja meg a dolgot, hogy minél logisztikusabban haladjanak az idegen termékek. A helyit próbálják meg előtérbe helyezni. A közlekedésfejlesztési alprogrammal kapcsolatban elmondta, hogy az autópályát és Egert összekötő út sem készült még el. Eger és Szilvásvárad között hétvégén 1 vonat közlekedik, pedig egy kiránduló központot köt össze egy megyeszékhellyel. A légiközlekedés és a belvízi hajazós fejlesztése alatt nem értette mire, melyik reptérre gondolnak. A városi közlekedésre sok támogatást ad a város a Volánnak. Az intermodális csomópont kialakítását már 8 éve tervezik. A régi, elbontott borkombinát nem túl szép látvány. A városba érkező turistákat ez a látvány fogadja. Az egyre javuló közbiztonság a csendőrség újbóli felállítása nélkül nem fog megvalósulni. Család, mint érték előtérbe helyezése. Kérte, a bizottság is helyezze előtérbe a családokat. Örült, hogy a család, mint érték megjelent az anyagban. Kereskedelmi láncok betelepülése a kistérségi határokon is túlmutat. A kiskereskedelmet kell előtérbe helyezni, ez emberi kapcsolatok épülését és több munkahelyet jelent. A kereskedelmi láncokat le kell építeni. Az önkormányzat érdeke a tulajdon szerzés. Nem tartotta jónak, hogy a Törvényház úti ingatlan ¼ tulajdoni részét eladta az önkormányzat. Munkavállalói mobilitás ösztönzést nem tartotta jónak, inkább helyhez kötöttséget javasol. Az egriek Egerben éljenek, tanuljanak, dolgozzanak. Sportlétesítmények fenntartása, felújítása biztosított legyen. A tekecsarnok és a birkózócsarnok nincs jó állapotban. Védelmet igényelnek a magyar termékek, áruk, termelők és fogyasztók. Ezt szűkíteni kell az egri termékekre, fogyasztókra, gyártókra. Az egri rehabilitáción csak egri vállalkozók dolgozzanak. Kérte Képviselő urat, hogy ne térjen el a napirendi ponttól. Az egriek helyzetbe hozásával kapcsolatban elmondta, hogy a városi rehabilitáción egri vállalkozók dolgoznak. Az önkormányzat igyekszik az egrieket helyzetbe hozni. A parkolóház építésénél egri vállalkozó nem pályázott, erről nem az önkormányzat tehet. Az Egervin régi épületét lebontják a vasútállomásnál, valóban nem szép, de az önkormányzat nem tehet semmit, az ott magánterület. Az intermodális csomópont már valóban régóta tervben van. Juhászné dr. Krecz Erzsébet A megvalósíthatósági tanulmány most készül pályázati pénzből, ez már folyamatban van. Ez komoly beruházás, nem 1-2 éves munka, sok pénzt igényel. A csendőrség működik a dél-európai országokban a rendőrség mellet, lehet, hogy valamikor majd Egerben vagy az országban is lesz. A kormányzat egyenlőre a rendőrségi létszámot próbálja növelni. Egerben és az országban is rendben van a közbiztonság. Persze, akit valamilyen sérelem ér az másképpen gondolkodik erről. Az Almagyar-dombon élők egy része szeretné, ha az Eger-Szilvásvárad vonatjárat megszűnne. A nyári időszak kivételével 2-3 ember utazik a vonaton, amely akadályozza a forgalmat.

7 A sportlétesítmények felújítása kapcsán elmondta, hogy megépült a Bitskey Aladár Uszoda, amely gyönyörű, egyedi épület. A strand is fejlesztés alatt áll, amely szintén az egészségmegőrzést szolgálja. Juhászné dr. Krecz Erzsébet A magasabb szellemi kapacitásnál arról van szó, hogy szeretnék azt, ha a ZF egy kutatóbázist hozna létre Egerben, ez nyilván komoly szellemi tőke növekményt jelentene a városban. A Lenksystem is szeretne bővíteni, ha ez sikeres lenne, akkor ott is magasan képzett emberekre lesz szükség. A gazdasági programban a terveket írják le, amelyeket szeretnének megvalósítani és nem azt, hogy most hogyan állnak a dolgok. Ez vonatkozik a sportlétesítmények felújítására is. A teke csarnok és a birkózó csarnok felújítása is folyamatban van, egyeztetések zajlanak. Amelyeket Képviselő úr kijegyzetelt azok elsősorban a Széchenyi tervben szereplő programok, amelyekre lehet pályázni. El kell adni azokat az ingatlanokat, amelyek üresen állnak, mert folyamatosan romlik az állaguk. Az ebből származó bevételt olyan tulajdonszerzésre lehet fordítani, amelyből a városnak folyamatos bevétele jelentkezik. A vagyonhasznosításnál a legfontosabb dolog az, hogy folyamatos bevételi forrást jelentsen a költségvetésben, mert azzal támogatja a város folyamatos működőképességét. Nem az a cél, hogy olyanokat adjanak el, amelyek jól működnek. Kérdés, észrevétel nem lévén kérte, szavazzanak. Döntési javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a évi gazdasági programban foglaltakat elfogadja. Felelős: Habis László polgármester Határidő: június 30. A bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését. 55/2013 (V. 14.) EEB döntés Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a évi gazdasági programban foglaltakat elfogadja. Felelős: Habis László polgármester Határidő: június 30.

8 3. Előterjesztés Települési Oktatási Kerekasztal létrehozására (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Köszöntötte a napirend előterjesztőjét, dr. Csarnó Ákos tanácsnok urat. Kérdése volt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. dr. Csarnó Ákos Egyeztetések történtek az érintettekkel. Ballagó Zoltán igazgató úr várja a megkeresést, amennyiben a Közgyűlés majd elfogadja az előterjesztést. Ezzel kapcsolatban egyeztetett a volt Oktatási Iroda vezetőjével, munkatársaival és Alpolgármester úrral. A határozati javaslatban foglaltak még nem véglegesek, nyitott a módosításokra. Kérdésekre szívesen válaszol. A létrejövő új testület munkarendjét ki kell dolgozni. A munkarend, ügyrend elég széles és rugalmas kereteket biztosít a kerekasztal működésére, ezt nem a bizottságnak, hanem majd a létrejövő szervezetnek kell kidolgoznia és elfogadnia. Ennek a testületnek a részegységei már léteznek Egerben. A különböző szervezetek között egyeztetések vannak. Az a lényeg, hogy ezek a szereplők most egy asztalhoz üljenek le, a létező fórumok integrálása. Véleménye szerint a KIÉT, a Klebelsberg vagy az érdekvédelem képes ellátni az oktatással kapcsolatos feladatokat, amelyek az új köznevelési törvénynek megfelelően hárul rájuk. Várni kellene 1-2 évet azért, hogy látni lehessen hogyan alakul ezeknek a feladatoknak a végrehajtása. Aztán meg lehetne nézni, hogy szükség van-e oktatási kerekasztalra. Most még erre nincs szükség, korainak tartotta, és nem tudja támogatni. Martonné Adler Ildikó Az anyag abból az alapfeltevésből indul ki, hogy az új köznevelési törvény bevezetését követően sérül a demokrácia, csorbul a pedagógusok és az igazgatók jogköre. Ez nem így van. A köznevelési törvény azt szeretné elérni, hogy egységes, átlátható és ellenőrizhető oktatási rendszer jöjjön létre. Januártól kerültek állami fenntartásba az intézmények, és Egerben nem kell vészharangot kongatni az oktatási hálózat szétrombolásával kapcsolatban. A Klebelsberg igazgatója pontosan ismeri Eger oktatási hálózatát, ő az, aki leginkább tisztában van vele. Rengeteg fórum áll rendelkezésére a pedagógusoknak, szülőknek, iskolaigazgatóknak, diákönkormányzatoknak az egyeztetésre. Most kellett átdolgozni az intézmények alapdokumentumait, alapító okiratait, amelynek meg van a metódusa és, hogy milyen véleményeket kell beszerezni. A diákoknak, szülőknek és a pedagógusoknak is véleményezési jogköre van. A tankönyvvásárlásnál a szülőknek döntési jogköre van, tehát nem csorbult a jogkör, hanem inkább nőtt. A pedagógia programot az igazgató jóváhagyásával a tantestület készíti el. A tantervet szabadon lehetett választani és a helyi sajátosságokhoz alkalmazkodva alakították ki. Az igazgató választáshoz a tantestület 50%-os támogatottsága szükséges. Nem tekintélycsorbulás az, ha az igazgatókat a Miniszter nevezi ki. A szervezetek között folyamatos a kommunikáció, az egyeztetések. Semmi sem tiltja a tanároknak, hogy fórumokat szervezzenek különböző oktatási témákban. Ez a kezdeményezés akkor lenne jó, ha egy alulról jövő kezdeményezés lenne, a tanárok igényelnék. Az új oktatási rendszer épül, nem rombolódik. Az anyag alapfelvetése nem jó és a létrehozásnak a pedagógusok felőli igénynek kell lennie.

9 Bodnár Gábor Szimpatikus az előterjesztés, mivel meggyőződött arról, hogy dr. Csarnó Ákos komolyan érdeklődik a magyar közoktatás iránt. A magyar iskolák 80-85%-ának jót tesz az átalakulás. Eger az ország egyik legjobb fenntartója és az Egri Tankerület vezetője az ország egyik legjobb igazgatója, aki szakmailag felkészült és szolgálatkész. Nem sajnálja az idejét az intézményvezetőkre, pedagógusokra, rendszeren konzultál velük. Eger nem csak az egyik legjobb fenntartója, hanem működtetője is volt az intézményeinek. Az EKVI új vezetőjeként az is célja, hogy megmutassák az országnak hogyan kell ezt példás módon működtetni. A Kerekasztal létrehozásával kapcsolatban elmondta, hogy az igazgatók és a működtetők delegáltjai kimaradtak a tagok közül. Ez pozitív kezdeményezés, de nem érzi szükségességét a létrehozásának. Bognár Ignác Átmeneti időszakról van szó. Ahogyan most működnek az iskolák az nem jó és nem fog így maradni örökre. Az anyagból úgy tűnik, hogy az összes szülői munkaközösségből csak 1 delegált tag lenne. Az alapítványi és egyházi iskolák delegálhatnak külön 1-1 tagot, ami 6 embert jelent, míg az összes többi iskola a Klebelsbergen keresztül csak 1-et. Ez az arány nem jó. Martonné Adler Ildikó PSZ elnökként máskép láthatta az oktatást, mint ahogyan most látja. Nem érzi, hogy azokat az érdekeket is képviselné. Elmondta, hogy a szavazáson tartózkodni fog. Ez egy átmeneti időszak és nem fog így működni, hiába vannak jó vezetői, meg fog szűnni. Nem szabadott volna Egerben ezt megcsinálni. Képviselő úr nagyon jövőbe látó, örül annak, hogy vannak ilyen képességei. Martonné Adler Ildikó A folyamatos forráshiánnyal küszködő oktatási rendszer átláthatatlan volt. Bizonyos országrészeken a pedagógusok fizetést sem kaptak. Az oktatáspolitika nem volt jó és a mostani kormány ezen a helyzeten javított. Biztosítják a pedagógusok védelmét és az életpálya modell is bevezetésre kerül, amely béremeléssel fog járni. Elmondta, PDSZ ügyvivőként, képviselőként és pedagógusként is azt támogatja, hogy egy fenntartható, átlátható, ellenőrizhető oktatási rendszer legyen az országban. Nagyné Gátsik Andrea A kormány szándéka, az egyesítés, átláthatóság megvalósítása, a gondokat kiszűrve és a szakszervezetek véleményét figyelembe véve. A KIÉT ülések alkalmával is elmondták már azt, hogy Eger jó fenntartó és jó gazdája a pedagógusoknak. A kitüntetéseket is magára vállalta az önkormányzat. Ballagó Úr is részt vesz ezeken az üléseken, jó a kapcsolat. Rázsi Botond Tanácsnok úr tájékoztatta arról, hogy készül egy ilyen előterjesztés. A kerekasztal működik, még ha nem is pont ilyen formában. Folyamatosak az egyeztetések, még ha azok nem is egy helyen, egy időben történnek. Egy konkrét kérdés megvitatása nem feltételezi egy állandó kerekasztal létrehozásának a szükségességét. Napi és heti szinten zajlanak egyeztetések a szervezetek között.

10 Megköszönte a megtisztelő felkérést, de nem tudja azt elfogadni, mivel ilyen tevékenységet már folytat, csak más formában. dr. Csarnó Ákos Nem mondta és az anyagban sem szerepel az, hogy tekintélycsorbulás történne az által, hogy a Miniszter nevezi ki az igazgatókat. A helyi demokrácia csorbul akkor, ha nem a helyi képviselő testület dönt a kinevezésről. Elhangzott az, hogy működnek fórumok egymás mellett és átmeneti időszak van. Egerben valóban nem történt annyi probléma, mit az ország más részein. Ballagó Zoltánnak is elmondta azt, hogy Eger azért van jó helyzetben, mert a szakmai kvalitása jó garancia volt arra, hogy relative zökkenőmentesen vegye át az intézményeket. Az átmeneti időszak teszi indokoltá a kerekasztal létrehozását, azért hogy a fennálló problémákat tudják reflektálni. A szülői munkaközösség bevonása két esetben lehetséges. Az egyik, hogy az adott iskolát érinti a dolog, akkor annak az iskolának a munkaközösségének delegált tagja venne részt az ülésen vagy a város összes iskolájának a munkaközösségét összegyűjteni és mindig lenne közülük meghívott. Ez csak elképzelés. Ez az önkormányzatnak pénzébe nem fog kerülni, nem látja akadályát annak, hogy létrejöhetne egy ilyen kerekasztal. Van már hasonló fórum, most nincs szükség plusz testületre. További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, szavazzanak. Döntési javaslat A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: 1.) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Települési Oktatási Kerekasztal néven konzultatív testületet hoz létre Eger város köznevelési intézményrendszerének hatékony működtetése céljából, mely által megvalósul a közvetlen részvételi demokrácia. A testület tagjai: Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a KIÉT az Egri Városi Diáktanács és a szülői munkaközösség delegáltja. Az alapítványi és egyházi oktatási intézmények képviselőit is fel kell kérni a csatlakozásra. 2.) A Közgyűlés felkéri Rázsi Botond alpolgármestert, mint tag vegyen részt a Települési Oktatási Kerekasztal munkájában és felkéri az 1. pontban felsorolt szervezeteket, hogy létrejövő testületbe delegálják az általuk kiválasztott küldöttet. 3.) A Közgyűlés felkéri Rázsi Botond alpolgármestert, hogy a létrejövő testület munkarendjét, ügyrendjét tájékoztatásul terjessze a Közgyűlés elé. Felelős: Rázsi Botond alpolgármester Határidő: június 30.

11 A Bizottság 4 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett nem támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését. 56/2013. (V.14.) EEB döntés Az Emberi Erőforrás Bizottság nem javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: 1.) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Települési Oktatási Kerekasztal néven konzultatív testületet hoz létre Eger város köznevelési intézményrendszerének hatékony működtetése céljából, mely által megvalósul a közvetlen részvételi demokrácia. A testület tagjai: Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a KIÉT az Egri Városi Diáktanács és a szülői munkaközösség delegáltja. Az alapítványi és egyházi oktatási intézmények képviselőit is fel kell kérni a csatlakozásra. 2.) A Közgyűlés felkéri Rázsi Botond alpolgármestert, mint tag vegyen részt a Települési Oktatási Kerekasztal munkájában és felkéri az 1. pontban felsorolt szervezeteket, hogy létrejövő testületbe delegálják az általuk kiválasztott küldöttet. 3.) A Közgyűlés felkéri Rázsi Botond alpolgármestert, hogy a létrejövő testület munkarendjét, ügyrendjét tájékoztatásul terjessze a Közgyűlés elé. Felelős: Rázsi Botond alpolgármester Határidő: június Beszámoló a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján végzett évi feladatokról (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Az anyag előterjesztője Jegyző asszony, előadója dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető asszony. Kérdése volt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. dr. Palotai Zsuzsanna Ez egy évről-évre előforduló beszámoló. A gyámhatósághoz kerültek át feladatok. A beszámoló az itt maradó feladatokról szól. Hasonló, mint a tavalyi, de két fejezettel rövidebb. Látható, hogy sok feladat van a gyermekvédelem területén. A megfelelő szakszolgálatok és szakemberek ezt jól el is látják Egerben.

12 Bognár Ignác Az anyagot végig olvasva egy sor ragadta meg a figyelmét a regisztrált elkövetők korcsoport szerinti megoszlásánál: az 1-3 éves gyerekkorú elkövető összesen: 76. Kérdése volt, hogy az 1-3 évesek mit tudnak elkövetni? Aranyosi Gábor Ez elírás. dr. Palotai Zsuzsanna Az 1-13 éves gyermekkorúak lenne. Javítani fogják, Közgyűlés elé már nem így fog kerülni. Aranyosi Gábor Az 1-13 éves kategória nem túl jó, mert az 1-5 évesek nem követnek el bűncselekményeket. Más besorolás kellene, 10 év alatti. Rázsi Botond Sajnos a kisgyerekeknél is előfordul ilyesmi, baleset. További észrevétel nem lévén, kérte, szavazzanak. Döntési javaslat: Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Közgyűlés számára az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján végzett évi feladatokról készített beszámolót jóváhagyja és elrendeli a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához történő felterjesztését. A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését. 57/2013. (V.14.) EEB döntés Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Közgyűlés számára az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján végzett évi feladatokról készített beszámolót jóváhagyja és elrendeli a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához történő felterjesztését.

13 5. Előterjesztés önkormányzati intézmények gyermekétkeztetéssel összefüggő előirányzat módosításokról. (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Kérdése volt irodavezető asszonyhoz, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. dr. Palotai Zsuzsanna Az elmúlt testületi ülésen hatályon kívül helyezték a térítési díj emelési döntést, amely 3 intézményt érintett. Ezeknél az intézményeknél alacsony nyersanyagnorma áron főztek, 220 Ft-ból. További hozzászólás nem lévén, kérte, szavazzanak. A határozati javaslatokról egyben szavaznak. Döntési javaslat: A Bizottságok javasolják Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 239/2013.(IV.25.) közgyűlési határozatot, valamint a 240/2013.(IV.25) közgyűlési határozatot. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye költségvetését a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő átszervezések miatt az alábbiakban módosítja: Intézményi működési bevétel csökkenés: e Ft Intézményi működési költségvetés dologi kiadás zárolása: e Ft A kiadási előirányzatok zárolása az intézményi működési bevételeken túl e Ftos összeg, mely az Önkormányzat évi költségvetése V. fejezet 18. címszám önkormányzati feladatellátás tartalékára kerül. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné dr. Krecz Erzsébet

14 Gazdasági Iroda vezetője Határidő: június Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság költségvetését a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő átszervezések miatt az alábbiakban módosítja: Intézményi működési bevétel többlete: Személyi juttatások kiadásának többlete: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásának többlete: Dologi kiadások többlete: e Ft e Ft e Ft e Ft A kiadási előirányzatok módosításának az intézményi működési bevételeken túli e Ft-os összeg fedezete a évi költségvetés V. fejezet 18. címszám önkormányzati feladatellátási tartaléka. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője Határidő: június Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő május 1-jei hatályú árváltozások miatt a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság kiadási és bevételi előirányzatát a következők szerint módosítja: Dologi jellegű kiadások többlete: e Ft Intézményi működési bevételek többlete: 983 e Ft A kiadási előirányzatok módosításának az intézményi működési bevételeken túli fedezete e Ft-os összegben önkormányzati támogatás, amely a évi önkormányzati költségvetés V. fejezet 17 címszámáról ( Élelmezéssel összefüggő tartalék ) kerül átcsoportosításra az I. fejezet megfelelő címszámaira és kiemelt előirányzataira. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője érintett intézményvezetők Határidő: június 30. A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését.

15 58/2013 (V.14.) EEB döntés Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 239/2013.(IV.25.) közgyűlési határozatot, valamint a 240/2013.(IV.25) közgyűlési határozatot. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye költségvetését a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő átszervezések miatt az alábbiakban módosítja: Intézményi működési bevétel csökkenés: e Ft Intézményi működési költségvetés dologi kiadás zárolása: e Ft A kiadási előirányzatok zárolása az intézményi működési bevételeken túl e Ftos összeg, mely az Önkormányzat évi költségvetése V. fejezet 18. címszám önkormányzati feladatellátás tartalékára kerül. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője Határidő: június Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság költségvetését a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő átszervezések miatt az alábbiakban módosítja: Intézményi működési bevétel többlete: Személyi juttatások kiadásának többlete: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásának többlete: Dologi kiadások többlete: e Ft e Ft e Ft e Ft

16 A kiadási előirányzatok módosításának az intézményi működési bevételeken túli e Ft-os összeg fedezete a évi költségvetés V. fejezet 18. címszám önkormányzati feladatellátási tartaléka. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője Határidő: június Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a gyermek- és diákétkeztetéssel összefüggő május 1-jei hatályú árváltozások miatt a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság kiadási és bevételi előirányzatát a következők szerint módosítja: Dologi jellegű kiadások többlete: e Ft Intézményi működési bevételek többlete: 983 e Ft A kiadási előirányzatok módosításának az intézményi működési bevételeken túli fedezete e Ft-os összegben önkormányzati támogatás, amely a évi önkormányzati költségvetés V. fejezet 17 címszámáról ( Élelmezéssel összefüggő tartalék ) kerül átcsoportosításra az I. fejezet megfelelő címszámaira és kiemelt előirányzataira. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője érintett intézményvezetők Határidő: június Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Minőségirányítási Programjának felülvizsgálatára. (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Kérdése volt, Alpolgármester úr vagy Irodavezető Asszony kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. dr. Palotai Zsuzsanna A köznevelési törvény alapján ilyen programot nem kell csinálni, ezért nem a program átdolgozását választják, hanem javaslatot tennének három területre. Egyik a jó alapok lerakása, és ennek az értékelési rendszere, másik téma a gyermekétkeztetés és a köznevelés, oktatás itt maradó feladatai, a 3 éves beóvodázás, a 6 éves kibocsátás iskolába. Ennek irányított és ellenőrzött folyamatnak kell lennie, ezért javasolják az óvodai és bölcsődei területen a minőségirányítási programot. Olyan határidők vannak, amelyeket tartani tudnak. A 2. pont a jövő tanévtől, a 3-4 pont 2014-től indulna.

17 Megvannak a szempontok a határozati javaslatban, feladatok lesznek a fenntartó számára. A 4. határozati javaslatban egy elütési hibára hívta fel a figyelmet, kérte, javítsák. További kérdés, észrevétel nem lévén, kérte szavazzanak. A határozati javaslatokról egyben szavaznak. Döntési javaslat: A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Minőségirányítási Programját hatályon kívül helyezi. Felelős: Habis László polgármester Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése feladatul szabja, hogy a fenntartásában lévő óvodák, bölcsődék fenntartói elvárásaira, ellenőrzési és értékelési rendszerének kialakítására szabályozás készüljön. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: augusztus Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladatul szabja, hogy az Önkormányzat működtetésében lévő iskolák működtetői feladataira, ellenőrzési, értékelési rendszerének kialakítására szabályozás készüljön. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: december Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladatul szabja, hogy a gyermekétkeztetés biztosítására, ellenőrzésére és értékelésére rendszerének kialakítására szabályzás készüljön. Felelős: Dr. Kovács Luca

18 jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: december 31. A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését. 59/2013. (V.14.) EEB döntés Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Minőségirányítási Programját hatályon kívül helyezi. Felelős: Habis László polgármester Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése feladatul szabja, hogy a fenntartásában lévő óvodák, bölcsődék fenntartói elvárásaira, ellenőrzési és értékelési rendszerének kialakítására szabályozás készüljön. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: augusztus Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladatul szabja, hogy az Önkormányzat működtetésében lévő iskolák működtetői feladataira, ellenőrzési, értékelési rendszerének kialakítására szabályozás készüljön. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: december Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladatul szabja, hogy a gyermekétkeztetés biztosítására, ellenőrzésére és értékelésére rendszerének kialakítására szabályzás készüljön.

19 Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából: Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Határidő: december Előterjesztés az "Előny 2013" pályázat keretében történő támogatás felosztásáról. (az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Az anyag előterjesztője Lombeczki Gábor, előadója Tóth Péter ifjúsági referens, akit köszöntött a bizottsági ülésen. Kérdése volt, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni. Lombeczki Gábor A beérkezett pályázatok alapján 20 pályázót támogatnának. Általában 50 e Ft a támogatás összege, van egy 30 e Ft-os és két 40 e Ft-os támogatás is. A kiírás úgy szólt, hogy minimum 50 e Ft és maximum 100 e Ft a pályázható összeg. Van olyan pályázó, aki más forrásból több pénzt kap. Az óvodákat próbálják támogatni az 1 millió Ft-os keretből, mert azok leginkább innen számítanak támogatásra. Az elutasított pályázatok elutasításának oka is látható az anyagban. A pályázati kiírásban minimum 50 e Ft- os igény szerepel, de van e Ft-ot nyert pályázat is. Lombeczki Gábor Lehetett volna úgy is, hogy a 20 pályázó 50 e Ft-ot kap egységesen. Van olyan rendezvény, amely több száz fiatalnak szól és van, ahol csak kisebb kört érint, de őket is szeretnék támogatni. A Hangolda Egyesület programján kevesen vesznek részt, azért 30 e Ft a támogatás? Lombeczki Gábor Igen. Az övék a legkisebb támogatás, van kettő 40 e Ft-os és négy kiemelt, 60 e Ft-os támogatás. További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte szavazzanak. Módosító javaslat nem érkezett, a 20 pályázóról egyszerre szavaznak.

20 Döntési javaslat: A bizottság javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Emberi Erőforrás Bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja: A pályázó neve A pályázat címe Támogatás összege 1. Aranykapu Alapítvány Mozgásfejlesztő nyári napközi ép és sérült tanulók részére ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete Sérült gyermeket nevelő családok üdültetése Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány Gólyatábor kis Balázs Alapítvány Vándorkupa Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola Diákbizottsági tréning és gólyatábor előkészítés Szemünk Fénye Alapítvány A Szivárvány Óvoda Arany János Tagóvoda nagycsoportosai részére túrázás, kirándulás szervezése Poroszlóra Vízimolnár Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 8. Bornemissza Gergely Alapítvány 9. Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért 10. Farkasvölgyi Óvodáért Alapítvány Hegyen-völgyön patak mentén Diákönkormányzat kétnapos tréningje A Bükk felfedezése kerékpárral 2013 Egészségmegőrző, mozgásfejlesztő tábor Szalai Környezetvédő és Ifjúsági Egyesület Merj álmodni nyári tábor a hátrányos helyzetű gyerekeknek Ward Mária Alapítvány (Sancta 1.) Gólyák, táborozzatok! 50000

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jén, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jén, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE II-16.074/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jén, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. május 29-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 36-8/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2003. június 25-én a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Ülés helye: Városháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben