Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja"

Átírás

1 Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja 1/33

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők szétválasztására vonatkozóan... 4 Európai uniós előírások... 4 A földgázellátásról szóló évi XL. törvény és a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet... 5 Megfelelési program A Társaság belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása A vertikálisan integrált vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak A vertikálisan integrált vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek) biztosítottsága A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetője munkaviszonya megszüntetésének lehetséges indokai A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje Ügyfélkapcsolat kezelés folyamatainak ismertetése A munkavállalókra vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok A munkavállalók kötelezettségei a megfelelési program végrehajtása érdekében A munkavállalókra vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben A kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere /33

3 15. A rendszerüzemeltető GET szerinti engedélyköteles tevékenységéhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül a rendszerüzemeltetési tevékenységek fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések A megfelelési program előírásainak időbeli ütemezése, az elért eredmények és az aktuális állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása Megfelelési Program összeállításáért felelős részleg /33

4 Bevezetés Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (továbbiakban: GET) 121/G. (1) pontjában, valamint a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) ában foglaltak figyelembe vételével elkészítette jelen Megfelelési program tervezetét, melyben bemutatja azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a Társaság megkülönböztetés-mentes, független működését a vertikálisan integrált vállalkozás, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MOL Nyrt.) által irányított vállalkozás-csoporton belül március 3-tól. A Társaság a MOL Nyrt. 100 % tulajdonában lévő zártkörűen működő részvénytársaság. Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők szétválasztására vonatkozóan Európai uniós előírások Az Európai Parlament és a Tanács szeptember 3-án hatályba lépett 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: 2009/73/EK Irányelv) kimondta, hogy az Európai Közösségben óta fokozatosan megvalósuló belső földgázpiac létrahozásának célja, hogy az Európai Közösség valamennyi fogyasztója számára (beleértve a lakosságot is) valós választási lehetőséget teremtsen, új üzleti lehetőségeket nyisson és bővítse a határokon keresztül történő kereskedelmet, és ezáltal hatékonyságjavulást, versenyképes árakat és magasabb szintű szolgáltatásokat teremtsen, továbbá hozzájáruljon az ellátás biztonságához és fenntarthatóságához. Tekintettel arra, hogy a 2003/55/EK irányelvben rögzített jogi és funkcionális szétválasztási szabályok nem vezettek a szállítási rendszerüzemeltetők tényleges szétválasztásához, ezért ezen irányelvet a 2009/73/EK Irányelv március 3-val hatályon kívül helyezte és helyette részletes szétválasztási szabályokat ír elő, felajánlva azt, hogy a tagországok három szétválasztási modell közül választhassanak: Ha szeptember 3-án a vállalkozás, amely a szállítási rendszer tulajdonosa, egy vertikálisan integrált vállalkozás részét képezi, a tagállamoknak lehetőséget kell adni a tulajdonjogi szétválasztás, valamint az ellátási és termelési érdekektől független rendszerüzemeltető vagy szállításirendszer-üzemeltető létrehozása közötti választásra. Az előzőek értelmében a 2009/73/EK Irányelv alapján az EU-tagállamoknak (röviden) az alábbi lehetőségei vannak: 4/33

5 1. A tulajdonosi leválasztás (Transmission System Operator, TSO modell) A tagállamok kötelesek biztosítani, hogy minden olyan vállalkozás, amely földgáz szállítóvezeték tulajdonosa, egyben a földgáz szállítóvezeték üzemeltetője (Transmission System Operator, TSO) is legyen, vagyis a szállítóvezeték mint eszköz tulajdonosa ne váljon el annak üzemeltetőjétől. (2009/73/EK Irányelv 9. cikk (1) a pontja). 2. A független rendszerüzemeltető (Independent System Operator, ISO modell) A 2009/73/EK Irányelv 14. cikk 1. pontja szerint, amennyiben a földgáz szállító vezeték egy vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozik, a tagállamnak lehetősége van arra, hogy nem alkalmazza a 9. cikk (1) pontját, hanem kijelöl egy független rendszerüzemeltetőt a szállítóvezeték tulajdonosának előterjesztése alapján. 3. A független szállítási rendszerüzemeltető (Independent Transmission Operator, ITO modell) Ezen megoldás értelmében a szállítóvezeték és annak üzemeltetője függetlenségének biztosítása úgy történik, hogy a szállítóvezeték és annak üzemeltetője a vertikálisan integrált vállalkozás része marad, ám ebben az esetben meg kell, hogy feleljen a 2009/73/EK Irányelv IV. fejezetében foglalt követelményeknek. A szállítási rendszerüzemeltetői tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadását megelőzően a 2009/73/EK Irányelv 10. cikkének (4), (5) és (6) bekezdésében és az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: 715/2009/EK Rendelet) 3. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően tanúsítani kell, hogy a kérelmező megfelel a követelményeknek. A földgázellátásról szóló évi XL. törvény és a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet A 2009/73/EK Irányelv magyar jogrendbe történő megfelelő implementálása érdekében a GET először január 4-i hatályba lépéssel, majd ezt követően többször módosításra került. A GET április 15-én hatályba lépett 140/A. (1) pontja kimondja, hogy A szeptember 3-án földgázszállítási engedéllyel rendelkező engedélyes legkésőbb május 31-ig köteles kérelmezni a Magyar Energia Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) a 128. szerinti tanúsítási eljárás megindítását. A GET részletezi azokat a szétválasztási előírásokat, amelyeknek a szállítási rendszerüzemeltetőnek meg kell felelnie legkésőbb március 3-ra. Ezen megfelelés bizonyítására vonatkozó, a tanúsítási eljáráshoz benyújtandó dokumentumok felsorolását a Vhr. 14. számú melléklete írja elő. 5/33

6 Megfelelési program 1. A Társaság belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása A Társaság, mint szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes és szállítási rendszerirányító tevékenységet ellátó szervezet szigorúan szabályozott piaci körülmények között végzi munkáját. A Társaság piaci (külső üzleti) folyamatait jogszabályok (EU Irányelvek és Rendeletek, GET, Vhr. stb.) és gázpiaci szabályzatok (Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ), a Társaság Üzletszabályzata) stb. szabályozzák. A Társaság, mint szállítási rendszerüzemeltető működését érintően a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának nincs hatásköre. A Társaságon belüli folyamatokat a Társaság belső szabályozási rendszere írja le. A főbb társaságirányítási dokumentumok többek között meghatározzák: a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független döntési kompetenciákat, hatásköröket (Döntési Hatásköri Lista, továbbiakban: DHL), a szervezeti működés kereteit, a tevékenységek részletes, funkcionális részlegekre lebontott leírását és a Társaság céljait (Szervezeti és Működési Szabályzat). Az egyes üzleti, irányító és támogató folyamatokat a Társaság operatív szabályzatai és munkautasításai szabályozzák. A 2009/73/EK Irányelvnek és a módosított GET-nek megfelelően a Társaságban önálló, a vertikálisan integrált vállalkozástól független döntéshozatali rendszer került elfogadásra és létrejött ezen döntéshozatali mechanizmus szabályozási háttere. A döntési rendszer alapja a Társaság Alapító Okirata, valamint a Társaság DHL-je. A DHL az Alapító Okirat szerint tételesen meghatározza a Társaság Közgyűlésének, Felügyelő Bizottságának (továbbiakban: FB) és Igazgatóságának, valamint a Vezérigazgatójának és vezetőinek döntési kompetenciáit. A Társaság döntési mechanizmusának támogatására, valamint a gyors, egységes, és átlátható döntés előkészítési folyamat biztosítása érdekében 2010-ben a Társaság létrehozta a Döntéselőkészítő Testületet (továbbiakban: DT). A DT elsődleges feladata a Társaság igazgatósági és vezérigazgatói döntéseinek előkészítése, az előkészítő szakmai anyagok (előterjesztések) áttekintése, megtárgyalása, véleményezése, valamint az arra vonatkozó döntés meghozatala, hogy mely szakmai 6/33

7 anyagok kerüljenek beterjesztésre a következő FB vagy igazgatósági ülésre, illetve a Vezérigazgató elé jóváhagyásra. A DT egy olyan döntés előkészítő fórum, ahol minden tagnak véleménykifejtési kötelezettsége van, mely vélemény alapján a végső döntést a DHL-ben foglalt döntési kompetenciáknak megfelelően az FB, az Igazgatóság vagy a Vezérigazgató hozza. A Társaság engedélyes tevékenységei A Társaság a Hivatal által kiadott szállítási rendszerüzemeltetői működési engedéllyel rendelkezik, valamint ellátja a szállítási rendszerirányítói tevékenységet. A Társaság a szállítási rendszerüzemeltetői feladatokat a GET alapján, a szállítási rendszerirányítói tevékenységet a GET alapján végzi. A szállítási rendszerüzemeltetési engedélyhez kapcsolódó tevékenységek: a földgázszállító rendszer gazdaságos, biztonságos, megbízható és hatékony módon történő üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése, az ellátásbiztonság és a környezetvédelem szempontjaira is tekintettel; a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók megfelelő információval történő ellátása; rendkívüli események kommunikálása az Informatikai Platformon a rendszerhasználók felé; a jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervben meghatározott határkeresztező kapacitás kiépítése az európai szállítási infrastruktúrához való kapcsolódáshoz; megkülönböztetés-mentes hozzáférés biztosítása a rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai számára; szállítórendszeri kapacitáslekötés lebonyolítása az ÜKSZ-nek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően: a földgázszállító rendszer fizikai kapacitásainak meghatározása, valamint a földgázszállító rendszerre leadott kapacitásigények vizsgálata és meghatározása a betáplálási és kiadási pontokon a szállítórendszer névleges és szabad kapacitásának közzététele a betáplálási és kiadási pontokra vonatkozóan hosszú távú, havi és napi kapacitás lekötések kezelése kapacitás aukciók lebonyolítása kapacitások másodlagos kereskedelmének lebonyolítása informatikai rendszer működtetése, amely internetalapon, valós idejű adatokkal biztosítja az együttműködő földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásához, valamint a nominálások, újranominálások és az elszámolások lebonyolításához szükséges adatforgalmat. Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a szigetüzemhez vagy részleges szigetüzemhez csatlakozó termelésből származó földgázmennyiség napi forgalmazásával kapcsolatos gázforgalmi feladatok kezelésére is; földgázszállítási szerződések megkötése az ÜKSZ szerint meghirdetett szállítórendszeri kapacitásokra a Társaság Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint; 7/33

8 földgázszállítási szerződések megkötése a fizikai áramlással ellentétes irányú (back haul) szállítórendszeri kapacitásokra a Társaság Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint; a földgázszállító rendszerre vonatkozó nominálások fogadása, feldolgozása és visszaigazolása; a földgázszállítási megrendelések végrehajtása a rendszerhasználók általi nominálásoknak és a földgázszállítási szerződéseknek megfelelően, beleértve: a betáplálási pontokon a rendszerhasználó által biztosított földgáz átvétele szállításra és a kiadási pontokon a szagosított földgáz átadása a betáplálási és kiadási pontokon a földgáz mennyiségi és minőségi átadása-átvétele és bizonylatolása a rendszerhasználó számára és a rendszerhasználónkénti allokált napi adatok havi gyakoriságú jegyzőkönyvezése a rendszerhasználók által felajánlott és a Társaság által igénybevett opciók elszámolása a rendszerhasználókkal a rendszerhasználók által átadott földgáz felelős megőrzése, napi egyensúlytalanság elszámolása az ÜKSZ vonatkozó melléklete, valamint a Mérésügyi törvény szerint előírt pontosságú mérések biztosítása; a földgázszállító rendszeren a napi egyensúlyozási feladatok ellátása a napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piacról vagy a szervezett földgázpiacról átvett gázmennyiségek, valamint a saját rendelkezésében lévő, a Vhr.-ben meghatározott egyensúlyozó eszközök felhasználásával: az együttműködő földgázrendszer napon belüli egyensúlyának megtervezése napi operatív intézkedések megtétele a rendszeregyensúly biztosítása érdekében a a gáznapon belüli kiegyensúlyozó földgáz, valamint a gáznap zárásakor kialakult egyensúlytalansági pozíciók feloldására irányuló kereskedelem lehetőségének biztosítása a földgázkereskedők számára ; a földgázszállító rendszer betáplálási és kiadási pontjain forgalmazott (átvett-átadott) földgázmennyiségek rendszerhasználók részére történő meghatározása és felosztása a kapcsolódó rendszerüzemeltetők allokálásai alapján; előzetes, majd végleges napi bontású havi mennyiségi és pénzügyi elszámolás készítése - beleértve a nominálási eltérési, valamint a kiegyensúlyozási pótdíjat - és megküldése a rendszerhasználó részére; nyilvántartást vezet, amely biztosítja a kiegyensúlyozás bevételeinek és kiadásainak átláthatóságát és ellenőrizhetőségét; a szállítási rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi díj beszedése; kapcsolattartás harmadik felekkel, a Hivatallal és a földgázpiaci szállítási rendszerüzemeltetők európai hálózatával (ENTSOG) és egyéb nemzetközi szervezetekkel; a regionális piacok kialakítása, illetve a liberalizációs folyamat megkönnyítése érdekében közös vállalkozások, illetve szervezett földgázpiac létrehozása; a napi üzemvitelhez szükséges valamennyi vállalati szolgáltatás, így különösen a napi üzemvitelhez szükséges jogi, könyvvezetési és informatikai szolgáltatások biztosítása. 8/33

9 A együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására vonatkozó szállítási rendszerirányítási tevékenységek: az ÜKSZ tervezetének elkészítése és a Hivatalhoz jóváhagyásra történő beterjesztése; az együttműködő földgázrendszernek az ésszerű keresletnek való hosszú távú megfelelés és az ellátásbiztonság garantálása érdekében szükséges fejlesztéseinek összehangolása, valamint a 10 éves fejlesztési javaslat elkészítése és a Hivatalhoz történő beterjesztése; az együttműködő földgázrendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedések megtervezése, a földgázelosztók által összeállított földgázelosztói szintű korlátozási besorolások alapján az országos szintű korlátozási besorolás összeállítása és a Hivatalhoz jóváhagyásra történő beterjesztése; földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet esetén az együttműködő földgázrendszeren a szükséges korlátozás elrendelése és a jogszabály alapján előírt intézkedések irányítása; közreműködés az együttműködő földgázrendszer fejlesztése céljából meghatározott pályázat előkészítésében; a nemzetközi földgázrendszerek és az együttműködő földgázrendszer működésével összefüggő feladatok összehangolása; az együttműködő földgázrendszer képviselete a nemzetközi szervezetekben; Ennek keretében: a Hivatal felkérésére jogosult részt venni a regionális vagy európai szinten szervezett és koordinált földgázszállítási kapacitáshiány-kezelési eljárásokban, figyelembe veszi a határkeresztező kapacitások rendelkezésre bocsátása, valamint a határkeresztező gázvezetéken jelentkező kapacitáshiány kezelése során mind a hazai, mind a csatlakozó európai szállítóvezetékek állapotát és műszaki sajátosságait, tájékoztatja a rendszerüzemeltetőket az európai gázhálózatok műszaki előírásainak változásairól, annak érdekében, hogy a szállítóvezeték, valamint a szállítóvezetékhez kapcsolódó elosztóvezetékek tervezése, fejlesztése és rendszerirányítása az európai gázhálózatok műszaki előírásaival és a regionális, illetve az egységes európai gázpiac működésével összhangban történjen. A képviselet keretében a szállítási rendszerirányító a regionális vagy európai szinten szervezett és koordinált határkeresztező gázvezetékeken megjelenő kapacitáshiány-kezelési eljárásokat, valamint a szállító- és elosztóvezeték, valamint a földgáztároló együttműködő képességét alapvetően befolyásoló megállapodásokat a Hivatal előzetes hozzájárulásával jogosult megkötni. 9/33

10 A Társaság és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja közötti szolgáltatásnyújtás, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok A Társaság és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságok közötti szolgáltatásnyújtás, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok kezelése a következők szerint történik. a Társaság alaptevékenységével összefüggő szolgáltatásnyújtás és kereskedelmi kapcsolatok a Társaság a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás és az ahhoz tartozó társaságok részére a szolgáltatásait ugyanazon feltételekkel nyújtja, mint a Társaság szolgáltatását igénybe vevő többi piaci szereplőnek. A szolgáltatás nyújtás feltételeit a Társaság - Hivatal által jóváhagyott - Üzletszabályzata rögzíti. Az Üzletszabályzat része az Általános Szerződéses Feltételek a rendszerhasználati szerződésekre vonatkozóan (továbbiakban: ÁSZF) című dokumentuma, mely részletesen szabályozza a szerződéskötési folyamatot, a Társaság szolgáltatásainak igénybevételi rendjét, a mennyiség- és minőségmérést, az elszámolást, a számlázási és fizetési feltételeket. Az ÁSZF kötelezően alkalmazandó szerződésmintákat tartalmaz a rendszerhasználati szerződések megkötéséhez, melyek garantálják, hogy a Társaság a szolgáltatásait valamennyi piaci szereplő részére így a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának is azonos feltételek mellett, diszkriminációmentesen nyújtja. a Társaság nem alaptevékenységével összefüggő szolgáltatásnyújtás és kereskedelmi kapcsolatok a Társaság a nem alaptevékenységével kapcsolatos szolgáltatásait a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás és az ahhoz kapcsolódó társaságok részére piaci alapon nyújtja. Az eljárásrendet belső szabályzat rögzíti, a szerződésekről transzferár dokumentációt készít a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X.16.) PM rendeletnek megfelelően. A Társaság a vertikálisan integrált vállalkozással létrejött pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatairól nyilvántartást vezet és azt a Hivatal kérésére, annak részére bemutatja. Az informatikai rendszerek és berendezések, valamint azokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások beszerzése A Társaság az informatikai rendszerek, berendezések, biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában szállítóit és tanácsadóit a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően közbeszerzési eljárás vagy a Társaság Beszerzési szabályzata által meghatározott eljárás keretében választja ki. 10/33

11 2. A vertikálisan integrált vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak A vertikálisan integrált vállalkozás a Társaság Alapító Okirata és DHL-je alapján biztosítja a Társaság szervezeti és döntéshozatali függetlenségét a mindennapi üzleti működésre vonatkozóan. Az Alapító Okiratban meghatározott döntéshozatal a Társaság DHL-jében kerül szabályozásra. A vertikálisan integrált vállalkozás a tulajdonosi jogait a Társaság Felügyelő Bizottságában gyakorolja az Alapító Okirat és a Társaság Döntési Hatásköri Listája alapján. A Társaság Felügyelő Bizottsága a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben (továbbiakban: Gt.) előírt hatásköre mellett dönt a részvényes(ek) vagyonának értékére valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorló kérdésekben, a GET szerinti operatív irányítást ellátó személy(ek) munkaviszonyának létesítéséről, meghosszabbításáról, munkafeltételeiről ideértve a díjazását is, valamint munkaviszonya megszüntetéséről, a megfelelési ellenőr kinevezéséről és megbízatásának megszüntetéséről. A részvényes(ek) vagyonának értékére valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorló kérdésekben kell a Társaság éves és hosszú távú pénzügyi tervét, a részvényes(ek)nek kifizethető osztalék összegét meghatározni, valamint a Társaság eladósodási szintjét érintő határozatot meghozni. A vertikálisan integrált vállalkozás a Társaság kérése esetén - a GET-ben biztosított tulajdonosi jogai sérelme nélkül - kellő időben rendelkezésre bocsátja a Társaság által megvalósítandó jövőbeli beruházásokhoz és a meglévő eszközök lecseréléséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Nem tartoznak az FB hatáskörébe a Társaság mindennapi működésével, a szállítóvezetékek mindennapi üzemeltetésével, valamint a hálózatfejlesztési terv előkészítésével kapcsolatos döntések. A Társaság belső szabályzata meghatározza a vertikálisan integrált vállalkozás irányába történő adatszolgáltatás tartalmi, formai követelményeit és az információszolgáltatás csatornáit. Az adatszolgáltatásokban csak olyan adatok és információk kerülnek megadásra a vertikálisan integrált vállalkozás számára, amely a konszolidációs kötelezettség teljesítése kapcsán szükségesek, tekintettel arra, hogy a Társaság a vertikálisan integrált vállalkozás 100%-os tulajdonában álló leányvállalatként a vonatkozó jogszabályok alapján konszolidációs körbe tartozik. 11/33

12 Ezen adatszolgáltatáson kívül nem történik egyéb információszolgáltatás a Társaság és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságok között. 12/33

13 3. A vertikálisan integrált vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás (MOL Nyrt.) fő döntéshozó szerveinek összetétele Részvényesek Közgyűlés Igazgatóság Felügyelő Bizottság Ügyvezető Testület (EB) Közgyűlés: A részvénytársaság legfőbb szerve Igazgatóság: A részvénytársaság ügyvezető szerve Felügyelő bizottság: A részvénytársaság működését, ügyvezetését ellenőrző testület. A tulajdonosok megbízásából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ügyvezető Testület (EB): Operatív döntéshozatalt támogató testület 13/33

14 A Társaság fő döntéshozó szerveinek összetétele A Közgyűlés A Társaság Közgyűlése, mint a Társaság legfőbb döntéshozó szerve biztosítja a részvényeseknek (tulajdonosoknak), hogy a Társaság működését alapvetően meghatározó kérdésekben dönthessenek, valamint irányítási és ellenőrzési jogaikat gyakorolhassák. A Közgyűlés választja a Társaság FB-jének és Igazgatóságnak tagjait. Az Igazgatóság és az FB tagjainak megválasztása során a Közgyűlésnek figyelembe kell vennie a 2009/73/EK Irányelv 19. cikkében, illetve a GET 120/A. -ban foglaltakat. A Közgyűlés jogait és a rá vonatkozó egyéb előírásokat az Alapító Okirat tartalmazza. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Alapító Okirat elkészítése és módosítása, döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, 14/33

15 törvényben foglalt kivétellel az FB tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, döntés osztalékelőleg fizetéséről, döntés a részvények típusának átalakításáról, döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról, az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, új részvényfajta kibocsátásának az elhatározása, döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapító Okirat a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A Közgyűlés jogait az egyszemélyes tulajdonos-alapító, a MOL Nyrt. gyakorolja. A Felügyelő Bizottság Dönt az operatív irányítást ellátó személyekről.az FB testületként jár el, saját maga határozza meg működési kereteit, mely kialakítása kapcsán figyelembe veszi a GET vonatkozó rendelkezéseit. Az FB működését ügyrendben rögzíti. Az FB ügyrendet a Gt. alapján a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia. Az FB és az Igazgatóság közötti hatáskör- és felelősség-megosztást a Társaság Alapító Okirata, valamint DHL-je rögzíti. A Társaság FB-je legalább négy, legfeljebb kilenc tagból áll, amelyből egy tagot a társaság munkavállalói választanak maguk közül. Az FB tagjait a Közgyűlés határozott időtartamra választja. Az Igazgatóság Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság saját hatáskörében, az Ügyrendjében jogosult meghatározni: működésének Alapító Okiratban nem rögzített szabályait, tagjainak egymás közötti feladat-és hatáskör megosztását, az általa működtetett bizottságok (amennyiben ezeket szükségesnek tartja) hatáskörét, céljait, feladatait, működési feltételeit és szabályait, az Elnök főbb feladatait, jogait és kötelezettségeit. az igazgatósági ülések rendjét Az Igazgatóság a Társaság vállalatirányítási felelősségének megvalósítása érdekében társaságirányítási dokumentumok (SZMSZ, DHL, Etikai Kódex, Minőségirányítási kézikönyv, Aláírási jogosultságok jegyzéke), a szabályozási rendszer, valamint a célkitűzések, 15/33

16 beszámoltatások és ellenőrzések egységes rendszerének (teljesítmény kontroll rendszer és üzleti kontroll rendszer) biztosításával tesz eleget. Az Igazgatóság és a Társaság többi szervezete közötti döntési hatásköri megosztást a DHL tartalmazza. Az Igazgatóság három tagból áll, Elnökét maga választja tagjai közül. Az Igazgatóságot az FB választja. Az Igazgatóság saját maga határozza meg ügyrendjét és működésének az Alapító Okiratban nem rögzített egyéb szabályait. A Vezérigazgató A GET 121/C. (5) bekezdése alapján a Társaság operatív irányítását a Vezérigazgató látja el. A Vezérigazgató főbb hatáskörei a következők: az FB által jóváhagyott, a Társaság stratégia megvalósításának irányítása, az üzletfejlesztés irányítása, a Társaság képviselete a részvényesek, harmadik személyek felé, bíróságok és más hatóságok előtt, a közvélemény felé, valamint az iparági kapcsolatokban, a társaságirányítási, vezetési elvek kialakítása, karbantartása, fejlesztése, a megvalósításuk kontrollja, a pénzügyi tevékenység irányítása, az üzleti kontroll rendszer működtetése, a különböző szintű tervek kidolgozásának irányítása, belső ellenőrzési program monitorozása, projektek előkészítésének, megvalósításának és értékelésének irányítása, a szakmai területek teljesítmény és hatékonysági céljainak meghatározása és értékelése, részvétel a Társaság irányításában, a vezetési elvek kialakításában, érvényesítésében, az alárendelt funkcionális részlegek működési hatékonyságának folyamatos javulásának ellenőrzése. 4. Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek) biztosítottsága A megfelelő színvonalú tevékenység elvégzéséhez, a minőségirányítási rendszer működtetéséhez, eredményességének fejlesztéséhez, a vevői megelégedettség növeléséhez belső szabályozásokban kell meghatározni az erőforrásokra vonatkozó követelményeket. A Vezérigazgató és a funkcionális részlegek vezetői felelősek a szükséges erőforrások biztosításáért. Belső szabályozásokban kerülnek előírásra azok az intézkedéseket (pl. műszaki-biztonsági követelmények meghatározása, technológiák, munkafolyamatok szabályozása, felülvizsgálata, minősítése, engedélyezése), amelyek 16/33

17 biztosítják a jogszabályi megfelelősség fenntartását. Az utasításokban és a kapcsolódó megállapodásokban, munkamegrendelőkben kerülnek meghatározásra a tevékenységek megfelelő végzéséhez szükséges munkakörnyezetet, valamint a környezetvédelmi elvárásokból fakadó feladatok, felelősségek. A Társaság tevékenységét működési engedély alapján végzi, az engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások felsorolása is ezen dokumentumban található. Személyi erőforrások biztosítása A Társaság munkaszervezetét az alábbi ábra mutatja be: Vezérigazgató Jog Humán Erőforrás Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Üzemeltetés Üzemcsoport Társasági Szolgáltatások Informatika és Hírközlés Pénzügy és Gazdálkodás Társasági Támogatás Kapacitásértékesítés Technológia Gellénházi Földgázszállító Üzem Beruházás Technológiai Hírközlés Informatikai Szolgáltatások Pénzügy és Back Office FF és EBK Rendszerirányító Központ Távvezetéki Engineering Kápolnásnyéki Földgázszállító Üzem Stratégiai Beszerzés Rendszerfelügyelet Fejlesztés és Projektmenedzsment Beszámolás Szabályozás és MSZF Elszámolás Kompresszor Üzemeltetés Vecsési Földgázszállító Üzem Technológiai Beszerzés Távközlés Üzemeltetés SAP Üzemeltetés Ár és Tarifa Biztonság és Védelem, Belső Ellenőrzés Üzletfejlesztés Erős- és Gyengeáram, és Irányítástechnika Kecskeméti Földgázszállító Üzem Létesítménygazdálkodás Infrastruktúra és Biztonsági Üzemeltetés Vagyongazdálkodás Hidraulika Geodézia Miskolci Földgázszállító Üzem Raktár, Készletmenedzsment és Logisztika Folyamatirányítás Számvitel Kapacitásgazdálkodás Metrológia Hajdúszoboszlói Földgázszállító Üzem Karbantartás Tervezés Desktop, Helpdesk, Üzemeltetés A Társaság munkaszervezete január 1-jétől az 2009/73/EK Irányelv és a módosított GET előírásainak való megfelelés érdekében megváltozott szervezeti struktúrában működik, melyben a szervezet 9 funkcionális részlegre tagolódik az alábbiak szerint: Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem, Üzemeltetés, Társasági Szolgáltatások, Informatika és Hírközlés, Pénzügy és Gazdálkodás Társasági Támogatás, Üzemcsoport Humán Erőforrás Jog A Társaság munkaszervezetének operatív vezetését a Vezérigazgató látja el. A Vezérigazgató felelős a megfelelő képzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező 17/33

18 személyi (munkavállalói) állomány biztosításáért, mely a Társaság belső szabályrendszere, eljárásrendje alapján történik. A szállítási rendszerüzemeltetési engedélyes és az együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására vonatkozó szállítási rendszerirányítási tevékenységekhez kapcsolódó feladatok, jogok és kötelezettségek a munkakörök szintjén szabályozottak. A munkaköri leírások tartalmazzák a munkaköri feladatokat, valamint a munkakör ellátásához szükséges felkészültségi (kompetencia) követelményeket, így többek között az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot. A munkavállalók kiválasztásánál a vezetőknek figyelembe kell venniük e követelmények megvalósulását. A Társaság vezetése támogatja a munkavállalók szakmai fejlődését. A képzések, oktatások szervezését, lebonyolítását a Társaság a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező MOL Nyrt.-től, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságoktól, vállalkozásoktól függetlenül, önállóan végzi. A Társaság továbbképzéseket tart a folyamatok, a működés, az irányítási rendszer, a technológia, valamint a használt eszközök módosításakor, fejlesztésekor. A 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról rendelkezik. E rendeletet kell alkalmazni többek között a földgázszállító vezeték üzemeltetésével tervezésével, létesítésével, karbantartásával, időszakos felülvizsgálatával, üzemzavarának elhárításával, felhagyásával, összefüggő műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítés és gyakorlati idő meghatározásakor. A rendelet mellékletében meghatározott műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakört csak az ott megjelölt szakmai képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be. Tárgyi erőforrások biztosítása A szállítási rendszerüzemeltetési tevékenység végzésének alapfeltétele, hogy a Társaság rendelkezzen a szállítási rendszerüzemeltetéshez szükséges alapvető eszközökkel, valamint a földgázszállító rendszernek és tartozékainak létesítéséhez, használatba vételéhez és üzemeltetéséhez szükséges jogszabályokban előírt hatósági engedélyekkel és szakhatósági hozzájárulásokkal. A földgázszállító rendszernek és tartozékainak tervezésével, létesítésével, átalakításával, üzemeltetésével és felhagyásával kapcsolatos szabályozásokban érvényre kell juttatni a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet (a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről) előírásait, valamint az erre vonatkozó szabványokat és hatósági előírásokat. A Társaság a GET és a GET felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges valamennyi műszaki és tárgyi eszközök így különösen: a szállítóvezetékek, 18/33

19 a kompresszorállomások, a gázátadó állomások, a szagosító berendezések, mennyiség és minőségmérő berendezések, hírközlési és adatátvitel rendszer, üzemviteli és üzemirányítási eszközök és berendezések, folyamatirányító és általános vállalatirányítási informatikai rendszerek és alkalmazások kizárólagos tulajdonjogával rendelkezik.. A Társaság technológiai célú informatikai rendszert (Országos Telemechanikai Rendszer), és Informatikai Platformot üzemeltet. A Társaság gondoskodik az ügyviteli tevékenységekhez szükséges számítógépes infrastruktúra (hardver, rendszertámogató, termelésirányító, nyilvántartási szoftverek, adatbázisok stb.), valamint a telekommunikációs hálózat rendelkezésre állásáról, működőképességéről, az adatok védelméről. Pénzügyi erőforrások A Társaság a működését a következők szerinti forrásokból finanszírozza: saját bevételei; a Társaság Tulajdonosa által nyújtott rulírozó hitel; a Társaság Tulajdonosa által nyújtott beruházási hitel; pénzintézetek által nyújtott hitel. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától eltérő könyvvizsgáló kiválasztására vonatkozó előírások A Társaság a 2012-es üzleti évének auditálásától kezdődően nem vesz igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáséval azonos könyvvizsgálót. A könyvvizsgálót a Társaság a belső szabályzatainak megfelelően, pályáztatási eljárás keretében választja ki. 19/33

20 5. A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetője munkaviszonya megszüntetésének lehetséges indokai A szállítási tevékenység vezetéséért felelős személyeknek az alábbi előírásokat kell betartaniuk: nem lehet társasági részesedése a szállítási rendszerüzemeltetőt kivéve más engedélyesben, annak kapcsolt vállalkozásában, továbbá nem lehet annak vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, cégvezetője, nem létesíthet azzal munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, nem állhat munkaviszonyban, továbbá közvetlen, vagy közvetett más szerződéses jogviszonyban a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező MOL Nyrt.-vel, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságokkal, vállalkozásokkal, továbbá azokban nem rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel, nem köthet a saját nevében, vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. Amennyiben fenti előírásokat nem teljesítik, ez okot szolgáltathat a munkaviszonyuk megszüntetésére. A vezető köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a GET szerinti engedélyköteles tevékenységet végző, továbbá a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak (szállítók, vevők), illetőleg vezetőként munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál. A Társaság vezetői és a vezetők közeli hozzátartozói részére - eltérő megállapodás hiányában - tilos a Társaság és harmadik személy között létrejött bárminemű szerződésből - közvetlenül vagy közvetetten (tulajdonosi érdekeltségébe tartozó társaságon keresztül) - származó jövedelemszerzés. A vezető köteles tájékoztatni közeli hozzátartozóit az előbbi két pontban meghatározott tilalmakról. Visszahívható a vezető, ha nem rendelkezik a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendeletben előírt szakmai képesítéssel illetve gyakorlattal. Az FB tagjainak visszahívása a Gt. 36. (3) bekezdése, valamint 31. (1) bekezdése alapján történik. 20/33

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. Verzió 2014.07.22. Készítette: Illés Zoltán... DIALÓG Alapkezelő Zrt. Tartalom I. Bevezetés

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya és közzététele

Részletesebben

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003.

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Budapest,

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószá m Hatály Elfogadó határozat

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a GYSEV CARGO Zrt. Igazgatósága 10/2012.04.11. sz. határozatával Jóváhagyta a GYSEV CARGO Zrt. tulajdonosa a

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

2003. évi C. törvény. az elektronikus hírközlésrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI

2003. évi C. törvény. az elektronikus hírközlésrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl Az Országgyûlés az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a fogyasztók megbízható, biztonságos, megfelelõ

Részletesebben