Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja"

Átírás

1 Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja 1/33

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők szétválasztására vonatkozóan... 4 Európai uniós előírások... 4 A földgázellátásról szóló évi XL. törvény és a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet... 5 Megfelelési program A Társaság belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása A vertikálisan integrált vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak A vertikálisan integrált vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek) biztosítottsága A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetője munkaviszonya megszüntetésének lehetséges indokai A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje Ügyfélkapcsolat kezelés folyamatainak ismertetése A munkavállalókra vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok A munkavállalók kötelezettségei a megfelelési program végrehajtása érdekében A munkavállalókra vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben A kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere /33

3 15. A rendszerüzemeltető GET szerinti engedélyköteles tevékenységéhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül a rendszerüzemeltetési tevékenységek fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések A megfelelési program előírásainak időbeli ütemezése, az elért eredmények és az aktuális állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása Megfelelési Program összeállításáért felelős részleg /33

4 Bevezetés Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (továbbiakban: GET) 121/G. (1) pontjában, valamint a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) ában foglaltak figyelembe vételével elkészítette jelen Megfelelési program tervezetét, melyben bemutatja azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a Társaság megkülönböztetés-mentes, független működését a vertikálisan integrált vállalkozás, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MOL Nyrt.) által irányított vállalkozás-csoporton belül március 3-tól. A Társaság a MOL Nyrt. 100 % tulajdonában lévő zártkörűen működő részvénytársaság. Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők szétválasztására vonatkozóan Európai uniós előírások Az Európai Parlament és a Tanács szeptember 3-án hatályba lépett 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: 2009/73/EK Irányelv) kimondta, hogy az Európai Közösségben óta fokozatosan megvalósuló belső földgázpiac létrahozásának célja, hogy az Európai Közösség valamennyi fogyasztója számára (beleértve a lakosságot is) valós választási lehetőséget teremtsen, új üzleti lehetőségeket nyisson és bővítse a határokon keresztül történő kereskedelmet, és ezáltal hatékonyságjavulást, versenyképes árakat és magasabb szintű szolgáltatásokat teremtsen, továbbá hozzájáruljon az ellátás biztonságához és fenntarthatóságához. Tekintettel arra, hogy a 2003/55/EK irányelvben rögzített jogi és funkcionális szétválasztási szabályok nem vezettek a szállítási rendszerüzemeltetők tényleges szétválasztásához, ezért ezen irányelvet a 2009/73/EK Irányelv március 3-val hatályon kívül helyezte és helyette részletes szétválasztási szabályokat ír elő, felajánlva azt, hogy a tagországok három szétválasztási modell közül választhassanak: Ha szeptember 3-án a vállalkozás, amely a szállítási rendszer tulajdonosa, egy vertikálisan integrált vállalkozás részét képezi, a tagállamoknak lehetőséget kell adni a tulajdonjogi szétválasztás, valamint az ellátási és termelési érdekektől független rendszerüzemeltető vagy szállításirendszer-üzemeltető létrehozása közötti választásra. Az előzőek értelmében a 2009/73/EK Irányelv alapján az EU-tagállamoknak (röviden) az alábbi lehetőségei vannak: 4/33

5 1. A tulajdonosi leválasztás (Transmission System Operator, TSO modell) A tagállamok kötelesek biztosítani, hogy minden olyan vállalkozás, amely földgáz szállítóvezeték tulajdonosa, egyben a földgáz szállítóvezeték üzemeltetője (Transmission System Operator, TSO) is legyen, vagyis a szállítóvezeték mint eszköz tulajdonosa ne váljon el annak üzemeltetőjétől. (2009/73/EK Irányelv 9. cikk (1) a pontja). 2. A független rendszerüzemeltető (Independent System Operator, ISO modell) A 2009/73/EK Irányelv 14. cikk 1. pontja szerint, amennyiben a földgáz szállító vezeték egy vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozik, a tagállamnak lehetősége van arra, hogy nem alkalmazza a 9. cikk (1) pontját, hanem kijelöl egy független rendszerüzemeltetőt a szállítóvezeték tulajdonosának előterjesztése alapján. 3. A független szállítási rendszerüzemeltető (Independent Transmission Operator, ITO modell) Ezen megoldás értelmében a szállítóvezeték és annak üzemeltetője függetlenségének biztosítása úgy történik, hogy a szállítóvezeték és annak üzemeltetője a vertikálisan integrált vállalkozás része marad, ám ebben az esetben meg kell, hogy feleljen a 2009/73/EK Irányelv IV. fejezetében foglalt követelményeknek. A szállítási rendszerüzemeltetői tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadását megelőzően a 2009/73/EK Irányelv 10. cikkének (4), (5) és (6) bekezdésében és az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: 715/2009/EK Rendelet) 3. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően tanúsítani kell, hogy a kérelmező megfelel a követelményeknek. A földgázellátásról szóló évi XL. törvény és a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet A 2009/73/EK Irányelv magyar jogrendbe történő megfelelő implementálása érdekében a GET először január 4-i hatályba lépéssel, majd ezt követően többször módosításra került. A GET április 15-én hatályba lépett 140/A. (1) pontja kimondja, hogy A szeptember 3-án földgázszállítási engedéllyel rendelkező engedélyes legkésőbb május 31-ig köteles kérelmezni a Magyar Energia Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) a 128. szerinti tanúsítási eljárás megindítását. A GET részletezi azokat a szétválasztási előírásokat, amelyeknek a szállítási rendszerüzemeltetőnek meg kell felelnie legkésőbb március 3-ra. Ezen megfelelés bizonyítására vonatkozó, a tanúsítási eljáráshoz benyújtandó dokumentumok felsorolását a Vhr. 14. számú melléklete írja elő. 5/33

6 Megfelelési program 1. A Társaság belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása A Társaság, mint szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes és szállítási rendszerirányító tevékenységet ellátó szervezet szigorúan szabályozott piaci körülmények között végzi munkáját. A Társaság piaci (külső üzleti) folyamatait jogszabályok (EU Irányelvek és Rendeletek, GET, Vhr. stb.) és gázpiaci szabályzatok (Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ), a Társaság Üzletszabályzata) stb. szabályozzák. A Társaság, mint szállítási rendszerüzemeltető működését érintően a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának nincs hatásköre. A Társaságon belüli folyamatokat a Társaság belső szabályozási rendszere írja le. A főbb társaságirányítási dokumentumok többek között meghatározzák: a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független döntési kompetenciákat, hatásköröket (Döntési Hatásköri Lista, továbbiakban: DHL), a szervezeti működés kereteit, a tevékenységek részletes, funkcionális részlegekre lebontott leírását és a Társaság céljait (Szervezeti és Működési Szabályzat). Az egyes üzleti, irányító és támogató folyamatokat a Társaság operatív szabályzatai és munkautasításai szabályozzák. A 2009/73/EK Irányelvnek és a módosított GET-nek megfelelően a Társaságban önálló, a vertikálisan integrált vállalkozástól független döntéshozatali rendszer került elfogadásra és létrejött ezen döntéshozatali mechanizmus szabályozási háttere. A döntési rendszer alapja a Társaság Alapító Okirata, valamint a Társaság DHL-je. A DHL az Alapító Okirat szerint tételesen meghatározza a Társaság Közgyűlésének, Felügyelő Bizottságának (továbbiakban: FB) és Igazgatóságának, valamint a Vezérigazgatójának és vezetőinek döntési kompetenciáit. A Társaság döntési mechanizmusának támogatására, valamint a gyors, egységes, és átlátható döntés előkészítési folyamat biztosítása érdekében 2010-ben a Társaság létrehozta a Döntéselőkészítő Testületet (továbbiakban: DT). A DT elsődleges feladata a Társaság igazgatósági és vezérigazgatói döntéseinek előkészítése, az előkészítő szakmai anyagok (előterjesztések) áttekintése, megtárgyalása, véleményezése, valamint az arra vonatkozó döntés meghozatala, hogy mely szakmai 6/33

7 anyagok kerüljenek beterjesztésre a következő FB vagy igazgatósági ülésre, illetve a Vezérigazgató elé jóváhagyásra. A DT egy olyan döntés előkészítő fórum, ahol minden tagnak véleménykifejtési kötelezettsége van, mely vélemény alapján a végső döntést a DHL-ben foglalt döntési kompetenciáknak megfelelően az FB, az Igazgatóság vagy a Vezérigazgató hozza. A Társaság engedélyes tevékenységei A Társaság a Hivatal által kiadott szállítási rendszerüzemeltetői működési engedéllyel rendelkezik, valamint ellátja a szállítási rendszerirányítói tevékenységet. A Társaság a szállítási rendszerüzemeltetői feladatokat a GET alapján, a szállítási rendszerirányítói tevékenységet a GET alapján végzi. A szállítási rendszerüzemeltetési engedélyhez kapcsolódó tevékenységek: a földgázszállító rendszer gazdaságos, biztonságos, megbízható és hatékony módon történő üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése, az ellátásbiztonság és a környezetvédelem szempontjaira is tekintettel; a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók megfelelő információval történő ellátása; rendkívüli események kommunikálása az Informatikai Platformon a rendszerhasználók felé; a jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervben meghatározott határkeresztező kapacitás kiépítése az európai szállítási infrastruktúrához való kapcsolódáshoz; megkülönböztetés-mentes hozzáférés biztosítása a rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai számára; szállítórendszeri kapacitáslekötés lebonyolítása az ÜKSZ-nek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően: a földgázszállító rendszer fizikai kapacitásainak meghatározása, valamint a földgázszállító rendszerre leadott kapacitásigények vizsgálata és meghatározása a betáplálási és kiadási pontokon a szállítórendszer névleges és szabad kapacitásának közzététele a betáplálási és kiadási pontokra vonatkozóan hosszú távú, havi és napi kapacitás lekötések kezelése kapacitás aukciók lebonyolítása kapacitások másodlagos kereskedelmének lebonyolítása informatikai rendszer működtetése, amely internetalapon, valós idejű adatokkal biztosítja az együttműködő földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásához, valamint a nominálások, újranominálások és az elszámolások lebonyolításához szükséges adatforgalmat. Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a szigetüzemhez vagy részleges szigetüzemhez csatlakozó termelésből származó földgázmennyiség napi forgalmazásával kapcsolatos gázforgalmi feladatok kezelésére is; földgázszállítási szerződések megkötése az ÜKSZ szerint meghirdetett szállítórendszeri kapacitásokra a Társaság Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint; 7/33

8 földgázszállítási szerződések megkötése a fizikai áramlással ellentétes irányú (back haul) szállítórendszeri kapacitásokra a Társaság Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint; a földgázszállító rendszerre vonatkozó nominálások fogadása, feldolgozása és visszaigazolása; a földgázszállítási megrendelések végrehajtása a rendszerhasználók általi nominálásoknak és a földgázszállítási szerződéseknek megfelelően, beleértve: a betáplálási pontokon a rendszerhasználó által biztosított földgáz átvétele szállításra és a kiadási pontokon a szagosított földgáz átadása a betáplálási és kiadási pontokon a földgáz mennyiségi és minőségi átadása-átvétele és bizonylatolása a rendszerhasználó számára és a rendszerhasználónkénti allokált napi adatok havi gyakoriságú jegyzőkönyvezése a rendszerhasználók által felajánlott és a Társaság által igénybevett opciók elszámolása a rendszerhasználókkal a rendszerhasználók által átadott földgáz felelős megőrzése, napi egyensúlytalanság elszámolása az ÜKSZ vonatkozó melléklete, valamint a Mérésügyi törvény szerint előírt pontosságú mérések biztosítása; a földgázszállító rendszeren a napi egyensúlyozási feladatok ellátása a napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piacról vagy a szervezett földgázpiacról átvett gázmennyiségek, valamint a saját rendelkezésében lévő, a Vhr.-ben meghatározott egyensúlyozó eszközök felhasználásával: az együttműködő földgázrendszer napon belüli egyensúlyának megtervezése napi operatív intézkedések megtétele a rendszeregyensúly biztosítása érdekében a a gáznapon belüli kiegyensúlyozó földgáz, valamint a gáznap zárásakor kialakult egyensúlytalansági pozíciók feloldására irányuló kereskedelem lehetőségének biztosítása a földgázkereskedők számára ; a földgázszállító rendszer betáplálási és kiadási pontjain forgalmazott (átvett-átadott) földgázmennyiségek rendszerhasználók részére történő meghatározása és felosztása a kapcsolódó rendszerüzemeltetők allokálásai alapján; előzetes, majd végleges napi bontású havi mennyiségi és pénzügyi elszámolás készítése - beleértve a nominálási eltérési, valamint a kiegyensúlyozási pótdíjat - és megküldése a rendszerhasználó részére; nyilvántartást vezet, amely biztosítja a kiegyensúlyozás bevételeinek és kiadásainak átláthatóságát és ellenőrizhetőségét; a szállítási rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi díj beszedése; kapcsolattartás harmadik felekkel, a Hivatallal és a földgázpiaci szállítási rendszerüzemeltetők európai hálózatával (ENTSOG) és egyéb nemzetközi szervezetekkel; a regionális piacok kialakítása, illetve a liberalizációs folyamat megkönnyítése érdekében közös vállalkozások, illetve szervezett földgázpiac létrehozása; a napi üzemvitelhez szükséges valamennyi vállalati szolgáltatás, így különösen a napi üzemvitelhez szükséges jogi, könyvvezetési és informatikai szolgáltatások biztosítása. 8/33

9 A együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására vonatkozó szállítási rendszerirányítási tevékenységek: az ÜKSZ tervezetének elkészítése és a Hivatalhoz jóváhagyásra történő beterjesztése; az együttműködő földgázrendszernek az ésszerű keresletnek való hosszú távú megfelelés és az ellátásbiztonság garantálása érdekében szükséges fejlesztéseinek összehangolása, valamint a 10 éves fejlesztési javaslat elkészítése és a Hivatalhoz történő beterjesztése; az együttműködő földgázrendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedések megtervezése, a földgázelosztók által összeállított földgázelosztói szintű korlátozási besorolások alapján az országos szintű korlátozási besorolás összeállítása és a Hivatalhoz jóváhagyásra történő beterjesztése; földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet esetén az együttműködő földgázrendszeren a szükséges korlátozás elrendelése és a jogszabály alapján előírt intézkedések irányítása; közreműködés az együttműködő földgázrendszer fejlesztése céljából meghatározott pályázat előkészítésében; a nemzetközi földgázrendszerek és az együttműködő földgázrendszer működésével összefüggő feladatok összehangolása; az együttműködő földgázrendszer képviselete a nemzetközi szervezetekben; Ennek keretében: a Hivatal felkérésére jogosult részt venni a regionális vagy európai szinten szervezett és koordinált földgázszállítási kapacitáshiány-kezelési eljárásokban, figyelembe veszi a határkeresztező kapacitások rendelkezésre bocsátása, valamint a határkeresztező gázvezetéken jelentkező kapacitáshiány kezelése során mind a hazai, mind a csatlakozó európai szállítóvezetékek állapotát és műszaki sajátosságait, tájékoztatja a rendszerüzemeltetőket az európai gázhálózatok műszaki előírásainak változásairól, annak érdekében, hogy a szállítóvezeték, valamint a szállítóvezetékhez kapcsolódó elosztóvezetékek tervezése, fejlesztése és rendszerirányítása az európai gázhálózatok műszaki előírásaival és a regionális, illetve az egységes európai gázpiac működésével összhangban történjen. A képviselet keretében a szállítási rendszerirányító a regionális vagy európai szinten szervezett és koordinált határkeresztező gázvezetékeken megjelenő kapacitáshiány-kezelési eljárásokat, valamint a szállító- és elosztóvezeték, valamint a földgáztároló együttműködő képességét alapvetően befolyásoló megállapodásokat a Hivatal előzetes hozzájárulásával jogosult megkötni. 9/33

10 A Társaság és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja közötti szolgáltatásnyújtás, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok A Társaság és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságok közötti szolgáltatásnyújtás, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok kezelése a következők szerint történik. a Társaság alaptevékenységével összefüggő szolgáltatásnyújtás és kereskedelmi kapcsolatok a Társaság a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás és az ahhoz tartozó társaságok részére a szolgáltatásait ugyanazon feltételekkel nyújtja, mint a Társaság szolgáltatását igénybe vevő többi piaci szereplőnek. A szolgáltatás nyújtás feltételeit a Társaság - Hivatal által jóváhagyott - Üzletszabályzata rögzíti. Az Üzletszabályzat része az Általános Szerződéses Feltételek a rendszerhasználati szerződésekre vonatkozóan (továbbiakban: ÁSZF) című dokumentuma, mely részletesen szabályozza a szerződéskötési folyamatot, a Társaság szolgáltatásainak igénybevételi rendjét, a mennyiség- és minőségmérést, az elszámolást, a számlázási és fizetési feltételeket. Az ÁSZF kötelezően alkalmazandó szerződésmintákat tartalmaz a rendszerhasználati szerződések megkötéséhez, melyek garantálják, hogy a Társaság a szolgáltatásait valamennyi piaci szereplő részére így a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának is azonos feltételek mellett, diszkriminációmentesen nyújtja. a Társaság nem alaptevékenységével összefüggő szolgáltatásnyújtás és kereskedelmi kapcsolatok a Társaság a nem alaptevékenységével kapcsolatos szolgáltatásait a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás és az ahhoz kapcsolódó társaságok részére piaci alapon nyújtja. Az eljárásrendet belső szabályzat rögzíti, a szerződésekről transzferár dokumentációt készít a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X.16.) PM rendeletnek megfelelően. A Társaság a vertikálisan integrált vállalkozással létrejött pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatairól nyilvántartást vezet és azt a Hivatal kérésére, annak részére bemutatja. Az informatikai rendszerek és berendezések, valamint azokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások beszerzése A Társaság az informatikai rendszerek, berendezések, biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában szállítóit és tanácsadóit a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően közbeszerzési eljárás vagy a Társaság Beszerzési szabályzata által meghatározott eljárás keretében választja ki. 10/33

11 2. A vertikálisan integrált vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak A vertikálisan integrált vállalkozás a Társaság Alapító Okirata és DHL-je alapján biztosítja a Társaság szervezeti és döntéshozatali függetlenségét a mindennapi üzleti működésre vonatkozóan. Az Alapító Okiratban meghatározott döntéshozatal a Társaság DHL-jében kerül szabályozásra. A vertikálisan integrált vállalkozás a tulajdonosi jogait a Társaság Felügyelő Bizottságában gyakorolja az Alapító Okirat és a Társaság Döntési Hatásköri Listája alapján. A Társaság Felügyelő Bizottsága a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben (továbbiakban: Gt.) előírt hatásköre mellett dönt a részvényes(ek) vagyonának értékére valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorló kérdésekben, a GET szerinti operatív irányítást ellátó személy(ek) munkaviszonyának létesítéséről, meghosszabbításáról, munkafeltételeiről ideértve a díjazását is, valamint munkaviszonya megszüntetéséről, a megfelelési ellenőr kinevezéséről és megbízatásának megszüntetéséről. A részvényes(ek) vagyonának értékére valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorló kérdésekben kell a Társaság éves és hosszú távú pénzügyi tervét, a részvényes(ek)nek kifizethető osztalék összegét meghatározni, valamint a Társaság eladósodási szintjét érintő határozatot meghozni. A vertikálisan integrált vállalkozás a Társaság kérése esetén - a GET-ben biztosított tulajdonosi jogai sérelme nélkül - kellő időben rendelkezésre bocsátja a Társaság által megvalósítandó jövőbeli beruházásokhoz és a meglévő eszközök lecseréléséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Nem tartoznak az FB hatáskörébe a Társaság mindennapi működésével, a szállítóvezetékek mindennapi üzemeltetésével, valamint a hálózatfejlesztési terv előkészítésével kapcsolatos döntések. A Társaság belső szabályzata meghatározza a vertikálisan integrált vállalkozás irányába történő adatszolgáltatás tartalmi, formai követelményeit és az információszolgáltatás csatornáit. Az adatszolgáltatásokban csak olyan adatok és információk kerülnek megadásra a vertikálisan integrált vállalkozás számára, amely a konszolidációs kötelezettség teljesítése kapcsán szükségesek, tekintettel arra, hogy a Társaság a vertikálisan integrált vállalkozás 100%-os tulajdonában álló leányvállalatként a vonatkozó jogszabályok alapján konszolidációs körbe tartozik. 11/33

12 Ezen adatszolgáltatáson kívül nem történik egyéb információszolgáltatás a Társaság és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságok között. 12/33

13 3. A vertikálisan integrált vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás (MOL Nyrt.) fő döntéshozó szerveinek összetétele Részvényesek Közgyűlés Igazgatóság Felügyelő Bizottság Ügyvezető Testület (EB) Közgyűlés: A részvénytársaság legfőbb szerve Igazgatóság: A részvénytársaság ügyvezető szerve Felügyelő bizottság: A részvénytársaság működését, ügyvezetését ellenőrző testület. A tulajdonosok megbízásából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ügyvezető Testület (EB): Operatív döntéshozatalt támogató testület 13/33

14 A Társaság fő döntéshozó szerveinek összetétele A Közgyűlés A Társaság Közgyűlése, mint a Társaság legfőbb döntéshozó szerve biztosítja a részvényeseknek (tulajdonosoknak), hogy a Társaság működését alapvetően meghatározó kérdésekben dönthessenek, valamint irányítási és ellenőrzési jogaikat gyakorolhassák. A Közgyűlés választja a Társaság FB-jének és Igazgatóságnak tagjait. Az Igazgatóság és az FB tagjainak megválasztása során a Közgyűlésnek figyelembe kell vennie a 2009/73/EK Irányelv 19. cikkében, illetve a GET 120/A. -ban foglaltakat. A Közgyűlés jogait és a rá vonatkozó egyéb előírásokat az Alapító Okirat tartalmazza. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Alapító Okirat elkészítése és módosítása, döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, 14/33

15 törvényben foglalt kivétellel az FB tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, döntés osztalékelőleg fizetéséről, döntés a részvények típusának átalakításáról, döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról, az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, új részvényfajta kibocsátásának az elhatározása, döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapító Okirat a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A Közgyűlés jogait az egyszemélyes tulajdonos-alapító, a MOL Nyrt. gyakorolja. A Felügyelő Bizottság Dönt az operatív irányítást ellátó személyekről.az FB testületként jár el, saját maga határozza meg működési kereteit, mely kialakítása kapcsán figyelembe veszi a GET vonatkozó rendelkezéseit. Az FB működését ügyrendben rögzíti. Az FB ügyrendet a Gt. alapján a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia. Az FB és az Igazgatóság közötti hatáskör- és felelősség-megosztást a Társaság Alapító Okirata, valamint DHL-je rögzíti. A Társaság FB-je legalább négy, legfeljebb kilenc tagból áll, amelyből egy tagot a társaság munkavállalói választanak maguk közül. Az FB tagjait a Közgyűlés határozott időtartamra választja. Az Igazgatóság Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság saját hatáskörében, az Ügyrendjében jogosult meghatározni: működésének Alapító Okiratban nem rögzített szabályait, tagjainak egymás közötti feladat-és hatáskör megosztását, az általa működtetett bizottságok (amennyiben ezeket szükségesnek tartja) hatáskörét, céljait, feladatait, működési feltételeit és szabályait, az Elnök főbb feladatait, jogait és kötelezettségeit. az igazgatósági ülések rendjét Az Igazgatóság a Társaság vállalatirányítási felelősségének megvalósítása érdekében társaságirányítási dokumentumok (SZMSZ, DHL, Etikai Kódex, Minőségirányítási kézikönyv, Aláírási jogosultságok jegyzéke), a szabályozási rendszer, valamint a célkitűzések, 15/33

16 beszámoltatások és ellenőrzések egységes rendszerének (teljesítmény kontroll rendszer és üzleti kontroll rendszer) biztosításával tesz eleget. Az Igazgatóság és a Társaság többi szervezete közötti döntési hatásköri megosztást a DHL tartalmazza. Az Igazgatóság három tagból áll, Elnökét maga választja tagjai közül. Az Igazgatóságot az FB választja. Az Igazgatóság saját maga határozza meg ügyrendjét és működésének az Alapító Okiratban nem rögzített egyéb szabályait. A Vezérigazgató A GET 121/C. (5) bekezdése alapján a Társaság operatív irányítását a Vezérigazgató látja el. A Vezérigazgató főbb hatáskörei a következők: az FB által jóváhagyott, a Társaság stratégia megvalósításának irányítása, az üzletfejlesztés irányítása, a Társaság képviselete a részvényesek, harmadik személyek felé, bíróságok és más hatóságok előtt, a közvélemény felé, valamint az iparági kapcsolatokban, a társaságirányítási, vezetési elvek kialakítása, karbantartása, fejlesztése, a megvalósításuk kontrollja, a pénzügyi tevékenység irányítása, az üzleti kontroll rendszer működtetése, a különböző szintű tervek kidolgozásának irányítása, belső ellenőrzési program monitorozása, projektek előkészítésének, megvalósításának és értékelésének irányítása, a szakmai területek teljesítmény és hatékonysági céljainak meghatározása és értékelése, részvétel a Társaság irányításában, a vezetési elvek kialakításában, érvényesítésében, az alárendelt funkcionális részlegek működési hatékonyságának folyamatos javulásának ellenőrzése. 4. Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek) biztosítottsága A megfelelő színvonalú tevékenység elvégzéséhez, a minőségirányítási rendszer működtetéséhez, eredményességének fejlesztéséhez, a vevői megelégedettség növeléséhez belső szabályozásokban kell meghatározni az erőforrásokra vonatkozó követelményeket. A Vezérigazgató és a funkcionális részlegek vezetői felelősek a szükséges erőforrások biztosításáért. Belső szabályozásokban kerülnek előírásra azok az intézkedéseket (pl. műszaki-biztonsági követelmények meghatározása, technológiák, munkafolyamatok szabályozása, felülvizsgálata, minősítése, engedélyezése), amelyek 16/33

17 biztosítják a jogszabályi megfelelősség fenntartását. Az utasításokban és a kapcsolódó megállapodásokban, munkamegrendelőkben kerülnek meghatározásra a tevékenységek megfelelő végzéséhez szükséges munkakörnyezetet, valamint a környezetvédelmi elvárásokból fakadó feladatok, felelősségek. A Társaság tevékenységét működési engedély alapján végzi, az engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások felsorolása is ezen dokumentumban található. Személyi erőforrások biztosítása A Társaság munkaszervezetét az alábbi ábra mutatja be: Vezérigazgató Jog Humán Erőforrás Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Üzemeltetés Üzemcsoport Társasági Szolgáltatások Informatika és Hírközlés Pénzügy és Gazdálkodás Társasági Támogatás Kapacitásértékesítés Technológia Gellénházi Földgázszállító Üzem Beruházás Technológiai Hírközlés Informatikai Szolgáltatások Pénzügy és Back Office FF és EBK Rendszerirányító Központ Távvezetéki Engineering Kápolnásnyéki Földgázszállító Üzem Stratégiai Beszerzés Rendszerfelügyelet Fejlesztés és Projektmenedzsment Beszámolás Szabályozás és MSZF Elszámolás Kompresszor Üzemeltetés Vecsési Földgázszállító Üzem Technológiai Beszerzés Távközlés Üzemeltetés SAP Üzemeltetés Ár és Tarifa Biztonság és Védelem, Belső Ellenőrzés Üzletfejlesztés Erős- és Gyengeáram, és Irányítástechnika Kecskeméti Földgázszállító Üzem Létesítménygazdálkodás Infrastruktúra és Biztonsági Üzemeltetés Vagyongazdálkodás Hidraulika Geodézia Miskolci Földgázszállító Üzem Raktár, Készletmenedzsment és Logisztika Folyamatirányítás Számvitel Kapacitásgazdálkodás Metrológia Hajdúszoboszlói Földgázszállító Üzem Karbantartás Tervezés Desktop, Helpdesk, Üzemeltetés A Társaság munkaszervezete január 1-jétől az 2009/73/EK Irányelv és a módosított GET előírásainak való megfelelés érdekében megváltozott szervezeti struktúrában működik, melyben a szervezet 9 funkcionális részlegre tagolódik az alábbiak szerint: Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem, Üzemeltetés, Társasági Szolgáltatások, Informatika és Hírközlés, Pénzügy és Gazdálkodás Társasági Támogatás, Üzemcsoport Humán Erőforrás Jog A Társaság munkaszervezetének operatív vezetését a Vezérigazgató látja el. A Vezérigazgató felelős a megfelelő képzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező 17/33

18 személyi (munkavállalói) állomány biztosításáért, mely a Társaság belső szabályrendszere, eljárásrendje alapján történik. A szállítási rendszerüzemeltetési engedélyes és az együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására vonatkozó szállítási rendszerirányítási tevékenységekhez kapcsolódó feladatok, jogok és kötelezettségek a munkakörök szintjén szabályozottak. A munkaköri leírások tartalmazzák a munkaköri feladatokat, valamint a munkakör ellátásához szükséges felkészültségi (kompetencia) követelményeket, így többek között az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot. A munkavállalók kiválasztásánál a vezetőknek figyelembe kell venniük e követelmények megvalósulását. A Társaság vezetése támogatja a munkavállalók szakmai fejlődését. A képzések, oktatások szervezését, lebonyolítását a Társaság a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező MOL Nyrt.-től, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságoktól, vállalkozásoktól függetlenül, önállóan végzi. A Társaság továbbképzéseket tart a folyamatok, a működés, az irányítási rendszer, a technológia, valamint a használt eszközök módosításakor, fejlesztésekor. A 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról rendelkezik. E rendeletet kell alkalmazni többek között a földgázszállító vezeték üzemeltetésével tervezésével, létesítésével, karbantartásával, időszakos felülvizsgálatával, üzemzavarának elhárításával, felhagyásával, összefüggő műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítés és gyakorlati idő meghatározásakor. A rendelet mellékletében meghatározott műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakört csak az ott megjelölt szakmai képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be. Tárgyi erőforrások biztosítása A szállítási rendszerüzemeltetési tevékenység végzésének alapfeltétele, hogy a Társaság rendelkezzen a szállítási rendszerüzemeltetéshez szükséges alapvető eszközökkel, valamint a földgázszállító rendszernek és tartozékainak létesítéséhez, használatba vételéhez és üzemeltetéséhez szükséges jogszabályokban előírt hatósági engedélyekkel és szakhatósági hozzájárulásokkal. A földgázszállító rendszernek és tartozékainak tervezésével, létesítésével, átalakításával, üzemeltetésével és felhagyásával kapcsolatos szabályozásokban érvényre kell juttatni a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet (a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről) előírásait, valamint az erre vonatkozó szabványokat és hatósági előírásokat. A Társaság a GET és a GET felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges valamennyi műszaki és tárgyi eszközök így különösen: a szállítóvezetékek, 18/33

19 a kompresszorállomások, a gázátadó állomások, a szagosító berendezések, mennyiség és minőségmérő berendezések, hírközlési és adatátvitel rendszer, üzemviteli és üzemirányítási eszközök és berendezések, folyamatirányító és általános vállalatirányítási informatikai rendszerek és alkalmazások kizárólagos tulajdonjogával rendelkezik.. A Társaság technológiai célú informatikai rendszert (Országos Telemechanikai Rendszer), és Informatikai Platformot üzemeltet. A Társaság gondoskodik az ügyviteli tevékenységekhez szükséges számítógépes infrastruktúra (hardver, rendszertámogató, termelésirányító, nyilvántartási szoftverek, adatbázisok stb.), valamint a telekommunikációs hálózat rendelkezésre állásáról, működőképességéről, az adatok védelméről. Pénzügyi erőforrások A Társaság a működését a következők szerinti forrásokból finanszírozza: saját bevételei; a Társaság Tulajdonosa által nyújtott rulírozó hitel; a Társaság Tulajdonosa által nyújtott beruházási hitel; pénzintézetek által nyújtott hitel. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától eltérő könyvvizsgáló kiválasztására vonatkozó előírások A Társaság a 2012-es üzleti évének auditálásától kezdődően nem vesz igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáséval azonos könyvvizsgálót. A könyvvizsgálót a Társaság a belső szabályzatainak megfelelően, pályáztatási eljárás keretében választja ki. 19/33

20 5. A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetője munkaviszonya megszüntetésének lehetséges indokai A szállítási tevékenység vezetéséért felelős személyeknek az alábbi előírásokat kell betartaniuk: nem lehet társasági részesedése a szállítási rendszerüzemeltetőt kivéve más engedélyesben, annak kapcsolt vállalkozásában, továbbá nem lehet annak vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, cégvezetője, nem létesíthet azzal munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, nem állhat munkaviszonyban, továbbá közvetlen, vagy közvetett más szerződéses jogviszonyban a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező MOL Nyrt.-vel, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságokkal, vállalkozásokkal, továbbá azokban nem rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel, nem köthet a saját nevében, vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. Amennyiben fenti előírásokat nem teljesítik, ez okot szolgáltathat a munkaviszonyuk megszüntetésére. A vezető köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a GET szerinti engedélyköteles tevékenységet végző, továbbá a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak (szállítók, vevők), illetőleg vezetőként munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál. A Társaság vezetői és a vezetők közeli hozzátartozói részére - eltérő megállapodás hiányában - tilos a Társaság és harmadik személy között létrejött bárminemű szerződésből - közvetlenül vagy közvetetten (tulajdonosi érdekeltségébe tartozó társaságon keresztül) - származó jövedelemszerzés. A vezető köteles tájékoztatni közeli hozzátartozóit az előbbi két pontban meghatározott tilalmakról. Visszahívható a vezető, ha nem rendelkezik a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendeletben előírt szakmai képesítéssel illetve gyakorlattal. Az FB tagjainak visszahívása a Gt. 36. (3) bekezdése, valamint 31. (1) bekezdése alapján történik. 20/33

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5349. számú törvényjavaslat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2015. június 1 2015.

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS 2015. JÚLIUS 1-JÉTŐL - 2015. SZEPTEMBER 30-IG TERJEDŐ HASZNÁLATI IDŐSZAKRA továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 1 Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlődés érdekében

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlődés érdekében

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

Az E.ON Földgáz Storage Zrt. Megfelelési programja

Az E.ON Földgáz Storage Zrt. Megfelelési programja Az E.ON Földgáz Storage Zrt. Megfelelési programja Készítő szervezet: E.ON Földgáz Storage Zrt. Kereskedelem és Marketing Oldal: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Törvényi előírások...

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzat a javadalmazási politikáról TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 2 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 2 3. A JAVADALMAZÁS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I.1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA... 4 I.2 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 I.3 FOGALMAK...

ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I.1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA... 4 I.2 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 I.3 FOGALMAK... FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA I ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I.1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA... 4 I.2 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 I.3 FOGALMAK... 6 I.3.1 MÁS

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése ÜGYVEZETŐ Üzemi Tanács Szakszervezeti Bizottság Hálózatgazdálkodási Igazgatóság Törzs: - Jogtanácsos

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645.

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES, A KITÁROLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN A TÁROLÓBAN MARADT FÖLDGÁZKÉSZLET RÖVID TÁVÚ KITÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZERZŐDÉS ( VBF+ SZERZŐDÉS) amely

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Szabályzati Bizottság 2008. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA...7 1.2. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET...7

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS továbbiakban Keretszerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. Levelezési címe:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja: Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE 2015. január 1. napjától a Magyar Nemzeti Bank előtti

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Budapest, 2012. Jóváhagyta a Tulajdonos...számú határozatával Az UV Újpesti Vagyonkezelő

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon Felelős vállalatirányítás és köztulajdon -Elvárások és lehetőségek- Dr. Szuper József 2012.11.23. Miről lesz szó? I. Felelős vállalatirányítás és állami vállalatok Miért kell ez? Történelmi alapvetés Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13.

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13. Üzemi Kereskedelmi Szabályzat MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Visegrád, 2011. április 13. 2010 ÉVI TÖRTÉNÉSEKÉSEK MEH 338/2010 és 455/2010 határozatai

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

EFS plusz tárolási termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás)

EFS plusz tárolási termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) EFS plusz termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) A termék azért kerül bevezetésre, hogy elősegítse a rendszerhasználók kereskedelmi tevékenységét, a gázév bármely időszakában

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE,

A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE I. BEVEZETÉS A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkatársai az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. JÚLIUS 15. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2008. évi XL. tv. a földgázellátásról... 218 2008.

Részletesebben

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. november 21.

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. november 21. PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. november 21. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele, fogalom meghatározások,

Részletesebben

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. bemutatkozó anyag és szervezeti felépítés

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. bemutatkozó anyag és szervezeti felépítés PANNONENERGIA-SERVICE KFT. bemutatkozó anyag és szervezeti felépítés 2014. november 21. 95 Tartalomjegyzék Címlap Tartalomjegyzék 1. Társaság főbb jellemző adatai 2. Társaság tevékenységei 3. Társaság

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László Az alakuló földgázpiaci modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László 1 Alapelvek A közüzem mint szabályozott piaci elem megszűnik Minden fogyasztó feljogosított Minden kereskedő feljogosított Kapacitás

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Gázt a napi piacról. - A teljes földgázrendszer működésének összehangolása milyen feladatokat ró az FGSZ-re?

Gázt a napi piacról. - A teljes földgázrendszer működésének összehangolása milyen feladatokat ró az FGSZ-re? Gázt a napi piacról Ügyfél: FGSZ Földgázszállító Zrt. Iparág: energetika Megoldás: TSO Energy Platform, Balancing Energy Platform Az esettanulmány készítésének időpontja: 2011. december 7. Honlap: http://www.fgsz.hu

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv K Ö Z É R D E K Ű A D A T O K Általános közzétételi lista Általános közzétételi lista link I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők: 1.1. Elérhetőségi adatok Hivatalos név Székhely

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYILATKOZAT FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYILATKOZAT FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYILATKOZAT A FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003. 12.

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben