Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja"

Átírás

1 Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja 1/33

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők szétválasztására vonatkozóan... 4 Európai uniós előírások... 4 A földgázellátásról szóló évi XL. törvény és a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet... 5 Megfelelési program A Társaság belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása A vertikálisan integrált vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak A vertikálisan integrált vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek) biztosítottsága A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetője munkaviszonya megszüntetésének lehetséges indokai A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezető díjazásának elemei, premizálásuk és jutalmazásuk rendje Ügyfélkapcsolat kezelés folyamatainak ismertetése A munkavállalókra vonatkozó, az egyenlő bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok A munkavállalók kötelezettségei a megfelelési program végrehajtása érdekében A munkavállalókra vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer Adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben A kiszervezett tevékenységek esetén előírt adatkezelési szabályok A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenőrzése A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere /33

3 15. A rendszerüzemeltető GET szerinti engedélyköteles tevékenységéhez tartozó kiszervezett tevékenységek végzésének körülményei, szerződéses feltételei A támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerződési feltételei A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül a rendszerüzemeltetési tevékenységek fizikai elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések A megfelelési program előírásainak időbeli ütemezése, az elért eredmények és az aktuális állapot mellett a jövőbeli elvárások bemutatása Megfelelési Program összeállításáért felelős részleg /33

4 Bevezetés Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (továbbiakban: GET) 121/G. (1) pontjában, valamint a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) ában foglaltak figyelembe vételével elkészítette jelen Megfelelési program tervezetét, melyben bemutatja azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a Társaság megkülönböztetés-mentes, független működését a vertikálisan integrált vállalkozás, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MOL Nyrt.) által irányított vállalkozás-csoporton belül március 3-tól. A Társaság a MOL Nyrt. 100 % tulajdonában lévő zártkörűen működő részvénytársaság. Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők szétválasztására vonatkozóan Európai uniós előírások Az Európai Parlament és a Tanács szeptember 3-án hatályba lépett 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: 2009/73/EK Irányelv) kimondta, hogy az Európai Közösségben óta fokozatosan megvalósuló belső földgázpiac létrahozásának célja, hogy az Európai Közösség valamennyi fogyasztója számára (beleértve a lakosságot is) valós választási lehetőséget teremtsen, új üzleti lehetőségeket nyisson és bővítse a határokon keresztül történő kereskedelmet, és ezáltal hatékonyságjavulást, versenyképes árakat és magasabb szintű szolgáltatásokat teremtsen, továbbá hozzájáruljon az ellátás biztonságához és fenntarthatóságához. Tekintettel arra, hogy a 2003/55/EK irányelvben rögzített jogi és funkcionális szétválasztási szabályok nem vezettek a szállítási rendszerüzemeltetők tényleges szétválasztásához, ezért ezen irányelvet a 2009/73/EK Irányelv március 3-val hatályon kívül helyezte és helyette részletes szétválasztási szabályokat ír elő, felajánlva azt, hogy a tagországok három szétválasztási modell közül választhassanak: Ha szeptember 3-án a vállalkozás, amely a szállítási rendszer tulajdonosa, egy vertikálisan integrált vállalkozás részét képezi, a tagállamoknak lehetőséget kell adni a tulajdonjogi szétválasztás, valamint az ellátási és termelési érdekektől független rendszerüzemeltető vagy szállításirendszer-üzemeltető létrehozása közötti választásra. Az előzőek értelmében a 2009/73/EK Irányelv alapján az EU-tagállamoknak (röviden) az alábbi lehetőségei vannak: 4/33

5 1. A tulajdonosi leválasztás (Transmission System Operator, TSO modell) A tagállamok kötelesek biztosítani, hogy minden olyan vállalkozás, amely földgáz szállítóvezeték tulajdonosa, egyben a földgáz szállítóvezeték üzemeltetője (Transmission System Operator, TSO) is legyen, vagyis a szállítóvezeték mint eszköz tulajdonosa ne váljon el annak üzemeltetőjétől. (2009/73/EK Irányelv 9. cikk (1) a pontja). 2. A független rendszerüzemeltető (Independent System Operator, ISO modell) A 2009/73/EK Irányelv 14. cikk 1. pontja szerint, amennyiben a földgáz szállító vezeték egy vertikálisan integrált vállalkozáshoz tartozik, a tagállamnak lehetősége van arra, hogy nem alkalmazza a 9. cikk (1) pontját, hanem kijelöl egy független rendszerüzemeltetőt a szállítóvezeték tulajdonosának előterjesztése alapján. 3. A független szállítási rendszerüzemeltető (Independent Transmission Operator, ITO modell) Ezen megoldás értelmében a szállítóvezeték és annak üzemeltetője függetlenségének biztosítása úgy történik, hogy a szállítóvezeték és annak üzemeltetője a vertikálisan integrált vállalkozás része marad, ám ebben az esetben meg kell, hogy feleljen a 2009/73/EK Irányelv IV. fejezetében foglalt követelményeknek. A szállítási rendszerüzemeltetői tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadását megelőzően a 2009/73/EK Irányelv 10. cikkének (4), (5) és (6) bekezdésében és az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: 715/2009/EK Rendelet) 3. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően tanúsítani kell, hogy a kérelmező megfelel a követelményeknek. A földgázellátásról szóló évi XL. törvény és a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet A 2009/73/EK Irányelv magyar jogrendbe történő megfelelő implementálása érdekében a GET először január 4-i hatályba lépéssel, majd ezt követően többször módosításra került. A GET április 15-én hatályba lépett 140/A. (1) pontja kimondja, hogy A szeptember 3-án földgázszállítási engedéllyel rendelkező engedélyes legkésőbb május 31-ig köteles kérelmezni a Magyar Energia Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) a 128. szerinti tanúsítási eljárás megindítását. A GET részletezi azokat a szétválasztási előírásokat, amelyeknek a szállítási rendszerüzemeltetőnek meg kell felelnie legkésőbb március 3-ra. Ezen megfelelés bizonyítására vonatkozó, a tanúsítási eljáráshoz benyújtandó dokumentumok felsorolását a Vhr. 14. számú melléklete írja elő. 5/33

6 Megfelelési program 1. A Társaság belső és külső üzleti folyamatainak tevékenység szintű bemutatása A Társaság, mint szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes és szállítási rendszerirányító tevékenységet ellátó szervezet szigorúan szabályozott piaci körülmények között végzi munkáját. A Társaság piaci (külső üzleti) folyamatait jogszabályok (EU Irányelvek és Rendeletek, GET, Vhr. stb.) és gázpiaci szabályzatok (Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ), a Társaság Üzletszabályzata) stb. szabályozzák. A Társaság, mint szállítási rendszerüzemeltető működését érintően a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának nincs hatásköre. A Társaságon belüli folyamatokat a Társaság belső szabályozási rendszere írja le. A főbb társaságirányítási dokumentumok többek között meghatározzák: a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független döntési kompetenciákat, hatásköröket (Döntési Hatásköri Lista, továbbiakban: DHL), a szervezeti működés kereteit, a tevékenységek részletes, funkcionális részlegekre lebontott leírását és a Társaság céljait (Szervezeti és Működési Szabályzat). Az egyes üzleti, irányító és támogató folyamatokat a Társaság operatív szabályzatai és munkautasításai szabályozzák. A 2009/73/EK Irányelvnek és a módosított GET-nek megfelelően a Társaságban önálló, a vertikálisan integrált vállalkozástól független döntéshozatali rendszer került elfogadásra és létrejött ezen döntéshozatali mechanizmus szabályozási háttere. A döntési rendszer alapja a Társaság Alapító Okirata, valamint a Társaság DHL-je. A DHL az Alapító Okirat szerint tételesen meghatározza a Társaság Közgyűlésének, Felügyelő Bizottságának (továbbiakban: FB) és Igazgatóságának, valamint a Vezérigazgatójának és vezetőinek döntési kompetenciáit. A Társaság döntési mechanizmusának támogatására, valamint a gyors, egységes, és átlátható döntés előkészítési folyamat biztosítása érdekében 2010-ben a Társaság létrehozta a Döntéselőkészítő Testületet (továbbiakban: DT). A DT elsődleges feladata a Társaság igazgatósági és vezérigazgatói döntéseinek előkészítése, az előkészítő szakmai anyagok (előterjesztések) áttekintése, megtárgyalása, véleményezése, valamint az arra vonatkozó döntés meghozatala, hogy mely szakmai 6/33

7 anyagok kerüljenek beterjesztésre a következő FB vagy igazgatósági ülésre, illetve a Vezérigazgató elé jóváhagyásra. A DT egy olyan döntés előkészítő fórum, ahol minden tagnak véleménykifejtési kötelezettsége van, mely vélemény alapján a végső döntést a DHL-ben foglalt döntési kompetenciáknak megfelelően az FB, az Igazgatóság vagy a Vezérigazgató hozza. A Társaság engedélyes tevékenységei A Társaság a Hivatal által kiadott szállítási rendszerüzemeltetői működési engedéllyel rendelkezik, valamint ellátja a szállítási rendszerirányítói tevékenységet. A Társaság a szállítási rendszerüzemeltetői feladatokat a GET alapján, a szállítási rendszerirányítói tevékenységet a GET alapján végzi. A szállítási rendszerüzemeltetési engedélyhez kapcsolódó tevékenységek: a földgázszállító rendszer gazdaságos, biztonságos, megbízható és hatékony módon történő üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése, az ellátásbiztonság és a környezetvédelem szempontjaira is tekintettel; a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók megfelelő információval történő ellátása; rendkívüli események kommunikálása az Informatikai Platformon a rendszerhasználók felé; a jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervben meghatározott határkeresztező kapacitás kiépítése az európai szállítási infrastruktúrához való kapcsolódáshoz; megkülönböztetés-mentes hozzáférés biztosítása a rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai számára; szállítórendszeri kapacitáslekötés lebonyolítása az ÜKSZ-nek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően: a földgázszállító rendszer fizikai kapacitásainak meghatározása, valamint a földgázszállító rendszerre leadott kapacitásigények vizsgálata és meghatározása a betáplálási és kiadási pontokon a szállítórendszer névleges és szabad kapacitásának közzététele a betáplálási és kiadási pontokra vonatkozóan hosszú távú, havi és napi kapacitás lekötések kezelése kapacitás aukciók lebonyolítása kapacitások másodlagos kereskedelmének lebonyolítása informatikai rendszer működtetése, amely internetalapon, valós idejű adatokkal biztosítja az együttműködő földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásához, valamint a nominálások, újranominálások és az elszámolások lebonyolításához szükséges adatforgalmat. Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a szigetüzemhez vagy részleges szigetüzemhez csatlakozó termelésből származó földgázmennyiség napi forgalmazásával kapcsolatos gázforgalmi feladatok kezelésére is; földgázszállítási szerződések megkötése az ÜKSZ szerint meghirdetett szállítórendszeri kapacitásokra a Társaság Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint; 7/33

8 földgázszállítási szerződések megkötése a fizikai áramlással ellentétes irányú (back haul) szállítórendszeri kapacitásokra a Társaság Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint; a földgázszállító rendszerre vonatkozó nominálások fogadása, feldolgozása és visszaigazolása; a földgázszállítási megrendelések végrehajtása a rendszerhasználók általi nominálásoknak és a földgázszállítási szerződéseknek megfelelően, beleértve: a betáplálási pontokon a rendszerhasználó által biztosított földgáz átvétele szállításra és a kiadási pontokon a szagosított földgáz átadása a betáplálási és kiadási pontokon a földgáz mennyiségi és minőségi átadása-átvétele és bizonylatolása a rendszerhasználó számára és a rendszerhasználónkénti allokált napi adatok havi gyakoriságú jegyzőkönyvezése a rendszerhasználók által felajánlott és a Társaság által igénybevett opciók elszámolása a rendszerhasználókkal a rendszerhasználók által átadott földgáz felelős megőrzése, napi egyensúlytalanság elszámolása az ÜKSZ vonatkozó melléklete, valamint a Mérésügyi törvény szerint előírt pontosságú mérések biztosítása; a földgázszállító rendszeren a napi egyensúlyozási feladatok ellátása a napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piacról vagy a szervezett földgázpiacról átvett gázmennyiségek, valamint a saját rendelkezésében lévő, a Vhr.-ben meghatározott egyensúlyozó eszközök felhasználásával: az együttműködő földgázrendszer napon belüli egyensúlyának megtervezése napi operatív intézkedések megtétele a rendszeregyensúly biztosítása érdekében a a gáznapon belüli kiegyensúlyozó földgáz, valamint a gáznap zárásakor kialakult egyensúlytalansági pozíciók feloldására irányuló kereskedelem lehetőségének biztosítása a földgázkereskedők számára ; a földgázszállító rendszer betáplálási és kiadási pontjain forgalmazott (átvett-átadott) földgázmennyiségek rendszerhasználók részére történő meghatározása és felosztása a kapcsolódó rendszerüzemeltetők allokálásai alapján; előzetes, majd végleges napi bontású havi mennyiségi és pénzügyi elszámolás készítése - beleértve a nominálási eltérési, valamint a kiegyensúlyozási pótdíjat - és megküldése a rendszerhasználó részére; nyilvántartást vezet, amely biztosítja a kiegyensúlyozás bevételeinek és kiadásainak átláthatóságát és ellenőrizhetőségét; a szállítási rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi díj beszedése; kapcsolattartás harmadik felekkel, a Hivatallal és a földgázpiaci szállítási rendszerüzemeltetők európai hálózatával (ENTSOG) és egyéb nemzetközi szervezetekkel; a regionális piacok kialakítása, illetve a liberalizációs folyamat megkönnyítése érdekében közös vállalkozások, illetve szervezett földgázpiac létrehozása; a napi üzemvitelhez szükséges valamennyi vállalati szolgáltatás, így különösen a napi üzemvitelhez szükséges jogi, könyvvezetési és informatikai szolgáltatások biztosítása. 8/33

9 A együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására vonatkozó szállítási rendszerirányítási tevékenységek: az ÜKSZ tervezetének elkészítése és a Hivatalhoz jóváhagyásra történő beterjesztése; az együttműködő földgázrendszernek az ésszerű keresletnek való hosszú távú megfelelés és az ellátásbiztonság garantálása érdekében szükséges fejlesztéseinek összehangolása, valamint a 10 éves fejlesztési javaslat elkészítése és a Hivatalhoz történő beterjesztése; az együttműködő földgázrendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedések megtervezése, a földgázelosztók által összeállított földgázelosztói szintű korlátozási besorolások alapján az országos szintű korlátozási besorolás összeállítása és a Hivatalhoz jóváhagyásra történő beterjesztése; földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet esetén az együttműködő földgázrendszeren a szükséges korlátozás elrendelése és a jogszabály alapján előírt intézkedések irányítása; közreműködés az együttműködő földgázrendszer fejlesztése céljából meghatározott pályázat előkészítésében; a nemzetközi földgázrendszerek és az együttműködő földgázrendszer működésével összefüggő feladatok összehangolása; az együttműködő földgázrendszer képviselete a nemzetközi szervezetekben; Ennek keretében: a Hivatal felkérésére jogosult részt venni a regionális vagy európai szinten szervezett és koordinált földgázszállítási kapacitáshiány-kezelési eljárásokban, figyelembe veszi a határkeresztező kapacitások rendelkezésre bocsátása, valamint a határkeresztező gázvezetéken jelentkező kapacitáshiány kezelése során mind a hazai, mind a csatlakozó európai szállítóvezetékek állapotát és műszaki sajátosságait, tájékoztatja a rendszerüzemeltetőket az európai gázhálózatok műszaki előírásainak változásairól, annak érdekében, hogy a szállítóvezeték, valamint a szállítóvezetékhez kapcsolódó elosztóvezetékek tervezése, fejlesztése és rendszerirányítása az európai gázhálózatok műszaki előírásaival és a regionális, illetve az egységes európai gázpiac működésével összhangban történjen. A képviselet keretében a szállítási rendszerirányító a regionális vagy európai szinten szervezett és koordinált határkeresztező gázvezetékeken megjelenő kapacitáshiány-kezelési eljárásokat, valamint a szállító- és elosztóvezeték, valamint a földgáztároló együttműködő képességét alapvetően befolyásoló megállapodásokat a Hivatal előzetes hozzájárulásával jogosult megkötni. 9/33

10 A Társaság és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja közötti szolgáltatásnyújtás, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok A Társaság és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságok közötti szolgáltatásnyújtás, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok kezelése a következők szerint történik. a Társaság alaptevékenységével összefüggő szolgáltatásnyújtás és kereskedelmi kapcsolatok a Társaság a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás és az ahhoz tartozó társaságok részére a szolgáltatásait ugyanazon feltételekkel nyújtja, mint a Társaság szolgáltatását igénybe vevő többi piaci szereplőnek. A szolgáltatás nyújtás feltételeit a Társaság - Hivatal által jóváhagyott - Üzletszabályzata rögzíti. Az Üzletszabályzat része az Általános Szerződéses Feltételek a rendszerhasználati szerződésekre vonatkozóan (továbbiakban: ÁSZF) című dokumentuma, mely részletesen szabályozza a szerződéskötési folyamatot, a Társaság szolgáltatásainak igénybevételi rendjét, a mennyiség- és minőségmérést, az elszámolást, a számlázási és fizetési feltételeket. Az ÁSZF kötelezően alkalmazandó szerződésmintákat tartalmaz a rendszerhasználati szerződések megkötéséhez, melyek garantálják, hogy a Társaság a szolgáltatásait valamennyi piaci szereplő részére így a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának is azonos feltételek mellett, diszkriminációmentesen nyújtja. a Társaság nem alaptevékenységével összefüggő szolgáltatásnyújtás és kereskedelmi kapcsolatok a Társaság a nem alaptevékenységével kapcsolatos szolgáltatásait a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás és az ahhoz kapcsolódó társaságok részére piaci alapon nyújtja. Az eljárásrendet belső szabályzat rögzíti, a szerződésekről transzferár dokumentációt készít a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X.16.) PM rendeletnek megfelelően. A Társaság a vertikálisan integrált vállalkozással létrejött pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatairól nyilvántartást vezet és azt a Hivatal kérésére, annak részére bemutatja. Az informatikai rendszerek és berendezések, valamint azokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások beszerzése A Társaság az informatikai rendszerek, berendezések, biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában szállítóit és tanácsadóit a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően közbeszerzési eljárás vagy a Társaság Beszerzési szabályzata által meghatározott eljárás keretében választja ki. 10/33

11 2. A vertikálisan integrált vállalkozás szervezeti felépítéséből, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következő, különböző vezetői szintekhez kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak A vertikálisan integrált vállalkozás a Társaság Alapító Okirata és DHL-je alapján biztosítja a Társaság szervezeti és döntéshozatali függetlenségét a mindennapi üzleti működésre vonatkozóan. Az Alapító Okiratban meghatározott döntéshozatal a Társaság DHL-jében kerül szabályozásra. A vertikálisan integrált vállalkozás a tulajdonosi jogait a Társaság Felügyelő Bizottságában gyakorolja az Alapító Okirat és a Társaság Döntési Hatásköri Listája alapján. A Társaság Felügyelő Bizottsága a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben (továbbiakban: Gt.) előírt hatásköre mellett dönt a részvényes(ek) vagyonának értékére valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorló kérdésekben, a GET szerinti operatív irányítást ellátó személy(ek) munkaviszonyának létesítéséről, meghosszabbításáról, munkafeltételeiről ideértve a díjazását is, valamint munkaviszonya megszüntetéséről, a megfelelési ellenőr kinevezéséről és megbízatásának megszüntetéséről. A részvényes(ek) vagyonának értékére valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorló kérdésekben kell a Társaság éves és hosszú távú pénzügyi tervét, a részvényes(ek)nek kifizethető osztalék összegét meghatározni, valamint a Társaság eladósodási szintjét érintő határozatot meghozni. A vertikálisan integrált vállalkozás a Társaság kérése esetén - a GET-ben biztosított tulajdonosi jogai sérelme nélkül - kellő időben rendelkezésre bocsátja a Társaság által megvalósítandó jövőbeli beruházásokhoz és a meglévő eszközök lecseréléséhez szükséges pénzügyi forrásokat. Nem tartoznak az FB hatáskörébe a Társaság mindennapi működésével, a szállítóvezetékek mindennapi üzemeltetésével, valamint a hálózatfejlesztési terv előkészítésével kapcsolatos döntések. A Társaság belső szabályzata meghatározza a vertikálisan integrált vállalkozás irányába történő adatszolgáltatás tartalmi, formai követelményeit és az információszolgáltatás csatornáit. Az adatszolgáltatásokban csak olyan adatok és információk kerülnek megadásra a vertikálisan integrált vállalkozás számára, amely a konszolidációs kötelezettség teljesítése kapcsán szükségesek, tekintettel arra, hogy a Társaság a vertikálisan integrált vállalkozás 100%-os tulajdonában álló leányvállalatként a vonatkozó jogszabályok alapján konszolidációs körbe tartozik. 11/33

12 Ezen adatszolgáltatáson kívül nem történik egyéb információszolgáltatás a Társaság és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságok között. 12/33

13 3. A vertikálisan integrált vállalkozás fő döntéshozó szerveinek összetétele A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás (MOL Nyrt.) fő döntéshozó szerveinek összetétele Részvényesek Közgyűlés Igazgatóság Felügyelő Bizottság Ügyvezető Testület (EB) Közgyűlés: A részvénytársaság legfőbb szerve Igazgatóság: A részvénytársaság ügyvezető szerve Felügyelő bizottság: A részvénytársaság működését, ügyvezetését ellenőrző testület. A tulajdonosok megbízásából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ügyvezető Testület (EB): Operatív döntéshozatalt támogató testület 13/33

14 A Társaság fő döntéshozó szerveinek összetétele A Közgyűlés A Társaság Közgyűlése, mint a Társaság legfőbb döntéshozó szerve biztosítja a részvényeseknek (tulajdonosoknak), hogy a Társaság működését alapvetően meghatározó kérdésekben dönthessenek, valamint irányítási és ellenőrzési jogaikat gyakorolhassák. A Közgyűlés választja a Társaság FB-jének és Igazgatóságnak tagjait. Az Igazgatóság és az FB tagjainak megválasztása során a Közgyűlésnek figyelembe kell vennie a 2009/73/EK Irányelv 19. cikkében, illetve a GET 120/A. -ban foglaltakat. A Közgyűlés jogait és a rá vonatkozó egyéb előírásokat az Alapító Okirat tartalmazza. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Alapító Okirat elkészítése és módosítása, döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, 14/33

15 törvényben foglalt kivétellel az FB tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, döntés osztalékelőleg fizetéséről, döntés a részvények típusának átalakításáról, döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról, az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, új részvényfajta kibocsátásának az elhatározása, döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapító Okirat a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A Közgyűlés jogait az egyszemélyes tulajdonos-alapító, a MOL Nyrt. gyakorolja. A Felügyelő Bizottság Dönt az operatív irányítást ellátó személyekről.az FB testületként jár el, saját maga határozza meg működési kereteit, mely kialakítása kapcsán figyelembe veszi a GET vonatkozó rendelkezéseit. Az FB működését ügyrendben rögzíti. Az FB ügyrendet a Gt. alapján a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia. Az FB és az Igazgatóság közötti hatáskör- és felelősség-megosztást a Társaság Alapító Okirata, valamint DHL-je rögzíti. A Társaság FB-je legalább négy, legfeljebb kilenc tagból áll, amelyből egy tagot a társaság munkavállalói választanak maguk közül. Az FB tagjait a Közgyűlés határozott időtartamra választja. Az Igazgatóság Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság saját hatáskörében, az Ügyrendjében jogosult meghatározni: működésének Alapító Okiratban nem rögzített szabályait, tagjainak egymás közötti feladat-és hatáskör megosztását, az általa működtetett bizottságok (amennyiben ezeket szükségesnek tartja) hatáskörét, céljait, feladatait, működési feltételeit és szabályait, az Elnök főbb feladatait, jogait és kötelezettségeit. az igazgatósági ülések rendjét Az Igazgatóság a Társaság vállalatirányítási felelősségének megvalósítása érdekében társaságirányítási dokumentumok (SZMSZ, DHL, Etikai Kódex, Minőségirányítási kézikönyv, Aláírási jogosultságok jegyzéke), a szabályozási rendszer, valamint a célkitűzések, 15/33

16 beszámoltatások és ellenőrzések egységes rendszerének (teljesítmény kontroll rendszer és üzleti kontroll rendszer) biztosításával tesz eleget. Az Igazgatóság és a Társaság többi szervezete közötti döntési hatásköri megosztást a DHL tartalmazza. Az Igazgatóság három tagból áll, Elnökét maga választja tagjai közül. Az Igazgatóságot az FB választja. Az Igazgatóság saját maga határozza meg ügyrendjét és működésének az Alapító Okiratban nem rögzített egyéb szabályait. A Vezérigazgató A GET 121/C. (5) bekezdése alapján a Társaság operatív irányítását a Vezérigazgató látja el. A Vezérigazgató főbb hatáskörei a következők: az FB által jóváhagyott, a Társaság stratégia megvalósításának irányítása, az üzletfejlesztés irányítása, a Társaság képviselete a részvényesek, harmadik személyek felé, bíróságok és más hatóságok előtt, a közvélemény felé, valamint az iparági kapcsolatokban, a társaságirányítási, vezetési elvek kialakítása, karbantartása, fejlesztése, a megvalósításuk kontrollja, a pénzügyi tevékenység irányítása, az üzleti kontroll rendszer működtetése, a különböző szintű tervek kidolgozásának irányítása, belső ellenőrzési program monitorozása, projektek előkészítésének, megvalósításának és értékelésének irányítása, a szakmai területek teljesítmény és hatékonysági céljainak meghatározása és értékelése, részvétel a Társaság irányításában, a vezetési elvek kialakításában, érvényesítésében, az alárendelt funkcionális részlegek működési hatékonyságának folyamatos javulásának ellenőrzése. 4. Az engedélyköteles tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások (személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek) biztosítottsága A megfelelő színvonalú tevékenység elvégzéséhez, a minőségirányítási rendszer működtetéséhez, eredményességének fejlesztéséhez, a vevői megelégedettség növeléséhez belső szabályozásokban kell meghatározni az erőforrásokra vonatkozó követelményeket. A Vezérigazgató és a funkcionális részlegek vezetői felelősek a szükséges erőforrások biztosításáért. Belső szabályozásokban kerülnek előírásra azok az intézkedéseket (pl. műszaki-biztonsági követelmények meghatározása, technológiák, munkafolyamatok szabályozása, felülvizsgálata, minősítése, engedélyezése), amelyek 16/33

17 biztosítják a jogszabályi megfelelősség fenntartását. Az utasításokban és a kapcsolódó megállapodásokban, munkamegrendelőkben kerülnek meghatározásra a tevékenységek megfelelő végzéséhez szükséges munkakörnyezetet, valamint a környezetvédelmi elvárásokból fakadó feladatok, felelősségek. A Társaság tevékenységét működési engedély alapján végzi, az engedélyes tevékenység független működéséhez szükséges erőforrások felsorolása is ezen dokumentumban található. Személyi erőforrások biztosítása A Társaság munkaszervezetét az alábbi ábra mutatja be: Vezérigazgató Jog Humán Erőforrás Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Üzemeltetés Üzemcsoport Társasági Szolgáltatások Informatika és Hírközlés Pénzügy és Gazdálkodás Társasági Támogatás Kapacitásértékesítés Technológia Gellénházi Földgázszállító Üzem Beruházás Technológiai Hírközlés Informatikai Szolgáltatások Pénzügy és Back Office FF és EBK Rendszerirányító Központ Távvezetéki Engineering Kápolnásnyéki Földgázszállító Üzem Stratégiai Beszerzés Rendszerfelügyelet Fejlesztés és Projektmenedzsment Beszámolás Szabályozás és MSZF Elszámolás Kompresszor Üzemeltetés Vecsési Földgázszállító Üzem Technológiai Beszerzés Távközlés Üzemeltetés SAP Üzemeltetés Ár és Tarifa Biztonság és Védelem, Belső Ellenőrzés Üzletfejlesztés Erős- és Gyengeáram, és Irányítástechnika Kecskeméti Földgázszállító Üzem Létesítménygazdálkodás Infrastruktúra és Biztonsági Üzemeltetés Vagyongazdálkodás Hidraulika Geodézia Miskolci Földgázszállító Üzem Raktár, Készletmenedzsment és Logisztika Folyamatirányítás Számvitel Kapacitásgazdálkodás Metrológia Hajdúszoboszlói Földgázszállító Üzem Karbantartás Tervezés Desktop, Helpdesk, Üzemeltetés A Társaság munkaszervezete január 1-jétől az 2009/73/EK Irányelv és a módosított GET előírásainak való megfelelés érdekében megváltozott szervezeti struktúrában működik, melyben a szervezet 9 funkcionális részlegre tagolódik az alábbiak szerint: Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem, Üzemeltetés, Társasági Szolgáltatások, Informatika és Hírközlés, Pénzügy és Gazdálkodás Társasági Támogatás, Üzemcsoport Humán Erőforrás Jog A Társaság munkaszervezetének operatív vezetését a Vezérigazgató látja el. A Vezérigazgató felelős a megfelelő képzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező 17/33

18 személyi (munkavállalói) állomány biztosításáért, mely a Társaság belső szabályrendszere, eljárásrendje alapján történik. A szállítási rendszerüzemeltetési engedélyes és az együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására vonatkozó szállítási rendszerirányítási tevékenységekhez kapcsolódó feladatok, jogok és kötelezettségek a munkakörök szintjén szabályozottak. A munkaköri leírások tartalmazzák a munkaköri feladatokat, valamint a munkakör ellátásához szükséges felkészültségi (kompetencia) követelményeket, így többek között az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot. A munkavállalók kiválasztásánál a vezetőknek figyelembe kell venniük e követelmények megvalósulását. A Társaság vezetése támogatja a munkavállalók szakmai fejlődését. A képzések, oktatások szervezését, lebonyolítását a Társaság a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező MOL Nyrt.-től, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságoktól, vállalkozásoktól függetlenül, önállóan végzi. A Társaság továbbképzéseket tart a folyamatok, a működés, az irányítási rendszer, a technológia, valamint a használt eszközök módosításakor, fejlesztésekor. A 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról rendelkezik. E rendeletet kell alkalmazni többek között a földgázszállító vezeték üzemeltetésével tervezésével, létesítésével, karbantartásával, időszakos felülvizsgálatával, üzemzavarának elhárításával, felhagyásával, összefüggő műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítés és gyakorlati idő meghatározásakor. A rendelet mellékletében meghatározott műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakört csak az ott megjelölt szakmai képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be. Tárgyi erőforrások biztosítása A szállítási rendszerüzemeltetési tevékenység végzésének alapfeltétele, hogy a Társaság rendelkezzen a szállítási rendszerüzemeltetéshez szükséges alapvető eszközökkel, valamint a földgázszállító rendszernek és tartozékainak létesítéséhez, használatba vételéhez és üzemeltetéséhez szükséges jogszabályokban előírt hatósági engedélyekkel és szakhatósági hozzájárulásokkal. A földgázszállító rendszernek és tartozékainak tervezésével, létesítésével, átalakításával, üzemeltetésével és felhagyásával kapcsolatos szabályozásokban érvényre kell juttatni a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet (a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről) előírásait, valamint az erre vonatkozó szabványokat és hatósági előírásokat. A Társaság a GET és a GET felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges valamennyi műszaki és tárgyi eszközök így különösen: a szállítóvezetékek, 18/33

19 a kompresszorállomások, a gázátadó állomások, a szagosító berendezések, mennyiség és minőségmérő berendezések, hírközlési és adatátvitel rendszer, üzemviteli és üzemirányítási eszközök és berendezések, folyamatirányító és általános vállalatirányítási informatikai rendszerek és alkalmazások kizárólagos tulajdonjogával rendelkezik.. A Társaság technológiai célú informatikai rendszert (Országos Telemechanikai Rendszer), és Informatikai Platformot üzemeltet. A Társaság gondoskodik az ügyviteli tevékenységekhez szükséges számítógépes infrastruktúra (hardver, rendszertámogató, termelésirányító, nyilvántartási szoftverek, adatbázisok stb.), valamint a telekommunikációs hálózat rendelkezésre állásáról, működőképességéről, az adatok védelméről. Pénzügyi erőforrások A Társaság a működését a következők szerinti forrásokból finanszírozza: saját bevételei; a Társaság Tulajdonosa által nyújtott rulírozó hitel; a Társaság Tulajdonosa által nyújtott beruházási hitel; pénzintézetek által nyújtott hitel. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától eltérő könyvvizsgáló kiválasztására vonatkozó előírások A Társaság a 2012-es üzleti évének auditálásától kezdődően nem vesz igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáséval azonos könyvvizsgálót. A könyvvizsgálót a Társaság a belső szabályzatainak megfelelően, pályáztatási eljárás keretében választja ki. 19/33

20 5. A vezető tisztségviselő, a cégvezető, a felügyelőbizottsági tag, a vezető állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetője munkaviszonya megszüntetésének lehetséges indokai A szállítási tevékenység vezetéséért felelős személyeknek az alábbi előírásokat kell betartaniuk: nem lehet társasági részesedése a szállítási rendszerüzemeltetőt kivéve más engedélyesben, annak kapcsolt vállalkozásában, továbbá nem lehet annak vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, cégvezetője, nem létesíthet azzal munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, nem állhat munkaviszonyban, továbbá közvetlen, vagy közvetett más szerződéses jogviszonyban a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képező MOL Nyrt.-vel, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó társaságokkal, vállalkozásokkal, továbbá azokban nem rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel, nem köthet a saját nevében, vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. Amennyiben fenti előírásokat nem teljesítik, ez okot szolgáltathat a munkaviszonyuk megszüntetésére. A vezető köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a GET szerinti engedélyköteles tevékenységet végző, továbbá a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak (szállítók, vevők), illetőleg vezetőként munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál. A Társaság vezetői és a vezetők közeli hozzátartozói részére - eltérő megállapodás hiányában - tilos a Társaság és harmadik személy között létrejött bárminemű szerződésből - közvetlenül vagy közvetetten (tulajdonosi érdekeltségébe tartozó társaságon keresztül) - származó jövedelemszerzés. A vezető köteles tájékoztatni közeli hozzátartozóit az előbbi két pontban meghatározott tilalmakról. Visszahívható a vezető, ha nem rendelkezik a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendeletben előírt szakmai képesítéssel illetve gyakorlattal. Az FB tagjainak visszahívása a Gt. 36. (3) bekezdése, valamint 31. (1) bekezdése alapján történik. 20/33

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban Bakay Zsolt Társasági Támogatás igazgató 2015. április 28. 2009/73/EK irányelv EU szabályozási környezet 715/2009/EK

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5. Tisztelt Ügyfeleink! Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420, képviseli: Parádi-Varga Tamás és Ladányiné

Részletesebben

MAVIR - ITO Modell szerinti működése. Dr. Tomaj Balázs Megfelelési Ellenőr

MAVIR - ITO Modell szerinti működése. Dr. Tomaj Balázs Megfelelési Ellenőr MAVIR - ITO Modell szerinti működése Dr. Tomaj Balázs Megfelelési Ellenőr Tartalom 1. Bemutatkozás 2. Előzmények 3. ITO Modell 4. Megfelelési Ellenőr 5. Kérdések Előadás célja: fejtágito! 2012. szeptember

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Rendszerhasználói workshop Siófok, június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem

Rendszerhasználói workshop Siófok, június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem Két kérdés a közeljövő változásai sorából Rendszerhasználói workshop Siófok, 2016. június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem 1 Témaköreink A. BAL NC (312/2014 EU rendelet)

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5349. számú törvényjavaslat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2015. június 1 2015.

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje

A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje A MOL Nyrt. Igazgatósága által működtetett Bizottságok Ügyrendje 1. Bizottságok létrehozása Az Igazgatóság a működési hatékonyságának fokozása, valamint a döntései szakmai megalapozottságának erősítése

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről 1. számú melléklet /2007. sz. önk. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáró l

2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáró l lren ányszárnj ' 8 "3 Érkezet : 2011 ro ' 0 3.: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítvány 2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáró l 1. A villamos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv

Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv 2014. november 21. Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv 1. AZ UTASÍTÁS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A Szabályzat célja, hogy az információs

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7.

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7. Új alapokon az Üzemi Kereskedelmi Szabályzat Tajti Péter ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató Visegrád, 2010. április 7. Változás oka 2008

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 Közérdekű adatok köre...

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. továbbiakban: Megállapodás. amely létrejött egyrészről a. FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. továbbiakban: Megállapodás. amely létrejött egyrészről a. FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban: Megállapodás amely létrejött egyrészről a FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 4. sz. melléklet az OTP Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzatához Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája Hatályos: 2016. június 10. napjától 1. A politika célja Az OTP Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4824. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja: Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1 Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Hatálybalépés dátuma: 2014. október 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 5. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben