BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány A MAGYAR MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A BIOCOOP EGÉSZSÉGHÁZ KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Készítette: Benedek Melinda Beáta Budapest, 2009.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A témaválasztás indokai Célkitűzések A dolgozat felépítése Mikro- és kisvállalkozások Értelmezésük Jellemzőik Gazdaságban betöltött szerepük A mikro- és kisvállalkozások marketingtevékenysége A marketingtevékenység és marketingtervezés jelentősége Megkülönböztetés, pozícionálás A piackutatás jelentősége A mikro- és kisvállalkozások kínálata - termékek és szolgáltatások Disztribúció Kisvállalati árpolitika Reklám és promóció Személyes marketingkommunikációs eszközök Nem személyes marketingkommunikációs eszközök Direkt- és internet marketing PR Marketing válság idején Hazai mikro- és kisvállalkozások nemzetközi marketingje Kutatás Kutatási probléma

3 4.2 Módszertan Mintavétel Adatgyűjtés A mélyinterjúk elemzése Biopiaci áttekintés STEEP elemzés A biopiacon jelen lévő versenyhelyzet elemzése Ágazati előrejelzések A BioCoop Egészségház Kft A vállalkozás háttere, története A vállalkozás célpiaca Versenytársak, versenystratégia Marketing mix Termék Disztribúció Ár Promóció Fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések SWOT analízis Javaslatok Összegzés...65 Irodalomjegyzék...66 Ábrák és táblázatok jegyzéke...68 Melléklet

4 1. Bevezetés 1.1 A témaválasztás indokai Dolgozatom fő témájául azért választottam a mikro- és kisvállalkozások marketingtevékenységének elemzését és bemutatását, mert korábbi tanulmányaim során elnyerte érdeklődésemet ezen szervezetek kreatív tevékenysége. Ennek nyomán döntöttem úgy, hogy szakdolgozatomban közelebbről megvizsgálom, milyen jellegzetességei, sajátosságai, esetleges nehézségei vannak a kisvállalati marketingtevékenységeknek. Ezen kívül fontosnak ítélem a mikro- és kisvállalkozások szerepét a magyar gazdaságban, hiszen a foglalkoztatottság mintegy 60 %-át, az export ötödét, illetve a GDP kb. 40 %-át adják. 1 Ezért érdemesnek tartom e vállalkozások működésének vizsgálatát, különös tekintettel a marketingtevékenységre, hiszen ez fő tanulmányi területem. Harmadik okként említeném, hogy régi álmom egy saját mikro- vagy kisvállalkozás indítása, és e dolgozat elkészítése képet adhat arról, hogy milyen kihívásokkal szembesülhetek, milyen lehetőségeim lennének, illetve milyen módszerek alkalmazhatók a kisvállalati marketingstratégia területén. Mindezt szerettem volna konkrét vállalkozások marketingtevékenységének vizsgálatával átültetni a gyakorlatba, megvizsgálni, hogy az elméleti információkból mi és hogyan valósul meg valójában. Ezekre a kérdésekre mikro- és kisvállalkozások vezetőivel készített mélyinterjúk keretében, valamint egy vállalkozás marketingtevékenységének részletekbe menő vizsgálatával szeretnék választ kapni. Választásom a BioCoop Egészségház Kft. nevű győri mikrovállalkozásra esett. Ez egy nemrégiben alapított mikrovállalkozás, melynek marketingtevékenységét már a kezdetektől van lehetőségem vizsgálni. A dolgozat elkészítése során gyakori személyes konzultációra van lehetőségem a vállalkozás lakóhelyemhez való közelsége miatt. Továbbá azért megfelelő számomra ez a mikrovállalkozás, mert tanulmányaim 1 letöltés ideje

5 során már volt lehetőségem ismerkedni a biopiaccal, így már szereztem némi információt és betekintést ebben a témában. 1.2 Célkitűzések A dolgozat elkészítése során szeretném elmélyíteni tudásomat a mikro- és kisvállalkozások marketingtevékenységével kapcsolatban, célom, hogy tisztább, alaposabb képet kapjak ebben a témában. Igyekszem megtudni, hogy melyek azok a mikro- és kisvállalati jellemzők, sajátosságok, melyek befolyásolják ezen szervezetek marketingtevékenységét, milyen erős illetve gyenge pontok mutatkoznak a mikro- és kisvállalkozások e területen folytatott tevékenységében, valamint hogy miként vélekednek a magyar mikro- és kisvállalkozók a marketingről, alkalmazzák-e azt egyáltalán, hogyan, és miért. Emellett szeretném a biopiacról eddig megszerzett információimat is kiterjeszteni, belelátni egy biobolt mindennapjaiba, különös tekintettel annak marketingtevékenységére. 1.3 A dolgozat felépítése Dolgozatomban először is szeretnék egy elméleti alapot lefektetni szakirodalmi ismereteim, kutatásom alapján. Ebben fő forrásom Rekettye Gábor Kisvállalati marketing című könyve. Ezen kívül más marketing szakértők cikkeit, írásait, illetve saját korábbi tanulmányaimat és ismereteimet hívtam segítségül. Az elméleti áttekintés után saját kutatásom leírása és az eredmények elemzése következik. Végül, de nem utolsó sorban pedig a BioCoop Egészségház Kft. bemutatására, marketingtevékenységének konkrét, részletes elemzésére kerül sor. 6

6 2. Mikro- és kisvállalkozások 2.1 Értelmezésük Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységet értjük, mely fogyasztói igényeket elégít ki és célja a profitszerzés. A vállalkozás szervezeti kerete a vállalat. A vállalkozások nagyon sokrétűek, ezért különböző szempontok (vállalkozási forma, tevékenységi kör, tulajdonforma illetve nagyság) alapján csoportosíthatók. A vállalkozások nagyságuk szerint lehetnek mikro-, kis-, közép- és makrovállalkozások. A kis- és középvállalkozásokról szóló évi XXXVIII. törvény értelmében kisvállalkozásnak számít az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 2 Mikrovállalkozásnak tekinthető az a vállalkozás, melynek az összes foglalkoztatott létszáma kevesebb, mint 10 fő, valamint éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 3 A fenti besoroláshoz tartozó mutatószámokat a vállalkozás utolsó ismert beszámolójához kell viszonyítani augusztusában Magyarországon a regisztrált vállalkozások száma több mint 1,5 millió volt. Ebből több mint 1 millió mikrovállalkozás, valamint több mint 30 ezer kisvállalkozás letöltés dátuma

7 1. sz. táblázat A regisztrált vállalkozások száma létszám kategóriák szerint 2009 augusztusában Forrás: KSH 1. sz. ábra Forrás: KSH 8

8 2.2 Jellemzőik Az elmúlt évek során megváltozott a vállalkozások ágazati szerkezete: nőtt a szolgáltató vállalkozások száma, csökkent a kereskedelmi-, ipari- és mezőgazdasági vállalkozások száma. A legtöbb vállalkozás Budapesten és Pest megyében található, valamint az átlagosnál nagyobb a vállalatok száma a Nyugat-Dunántúlon sz. ábra 1000 lakosra jutó vállalkozások száma, 2007 Forrás: KSH A vállalatok közös jellemzői a profitorientáltság, a kockázatvállalás, a felelősségvállalás illetve az önállóság. A vállalkozás hosszútávra szóló túlélési stratégiájának, működésének feltétele, hogy a vállalkozás bevételei hosszú távon meghaladják kiadásait, azaz profitot realizáljanak. Minden üzleti vállalkozás kockáztatja az üzletbe fektetett tőkét, ugyanis mindig 5 letöltés dátuma

9 csak utólag, a befektetést követően realizálódik a profit, illetve a piacon dől el, hogy az adott terméket vagy szolgáltatást hajlandók-e megvásárolni, a befektetett erőforrások meg fognak-e térülni, és realizálódik-e nyereség. A kockázat csökkentésére a vállalkozások különböző módszereket alkalmazhatnak. Ilyen például a piackutatás a vevők igényeinek felmérésére, majd az igényekhez való rugalmas alkalmazkodás. Hasznos módszer a kockázatok csökkentésére a versenytársak állandó figyelése, a különböző külső információk változásának folyamatos figyelemmel kísérése. Segíthet még az erőforrások megosztása több célkitűzés között annak érdekében, hogy az egyik cél meghiúsulása esetén a másik célra fókuszálva működőképes maradjon az adott vállalkozás. Továbbá a vállalkozásokra jellemző az anyagi, jogi illetve erkölcsi felelősségvállalás. Vállalniuk kell tevékenységük anyagi következményeit mind partnereikkel, mind munkavállalóikkal szemben. A vállalkozások jogi felelősségvállalása azt jelenti, hogy perelhetők, ha tevékenységük közben anyagi kárt okoznak, akkor az anyagi kártérítés jogi úton is követelhető. Az erkölcsi felelősségvállalás pedig azt jelenti, hogy a vállalkozások a társadalom részeként, annak értékítélete mellett végzik tevékenységüket. Amikor vállalkozási formát választunk, az is eldől, hogy önálló vagy nem önálló jogi személyiségű vállalkozást alapítunk. Ez úgy értendő, hogy a vállalat maga határozza meg céljait és tevékenységi körét, céljai eléréséhez maga teremti meg a szükséges feltételeket, erőforrásokat, valamint a realizált nyereség felhasználásáról is önállóan dönt Gazdaságban betöltött szerepük A különböző vállalkozások a társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai. Egyrészt a vállalkozások állítják elő az egyre nagyobb fogyasztói igényeket kielégítő termékeket és szolgáltatásokat, másrészt fontos szerepet töltenek be a munkaerő foglalkoztatásában (Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatják az alkalmazottak felét), amely az egyik legfontosabb gazdasági erőforrás. Emellett adófizetésük révén hozzájárulnak a központi költségvetés bevételeihez. Sikeres működésüknek köszönhető a 6 letöltés ideje

10 gazdasági növekedés, mely az életszínvonal emelkedését, a jövedelmek növekedését és a foglalkoztatottság javulását vonja maga után ben a mikro- és kisvállalkozások a bruttó hozzáadott érték egyharmadát, az összes nettó árbevétel 45%-át, valamint az összes export 22%-át realizálták sz. táblázat Létszám (fő) % , , ,3 250 főnél nagyobb 49,2 A bruttó hozzáadott érték termeléséhez való hozzájárulás vállalati létszámkategóriánként 2005-ben (%) Forrás: 3. sz. táblázat Létszám (fő) % , , ,7 250 főnél nagyobb 37,5 A vállalkozások nettó árbevételének megoszlása vállalati létszám-kategóriák szerint ben (%) Forrás: 7 letöltés ideje letöltés ideje

11 4. sz. táblázat Létszám (fő) % , , ,5 250 főnél nagyobb 64,7 Az exportértékesítés megoszlása vállalati létszám-kategóriánként 2005-ben (%) Forrás: 3. A mikro- és kisvállalkozások marketingtevékenysége 3.1 A marketingtevékenység és marketingtervezés jelentősége Az Ipsos Zrt. és a Marketing Commando együttműködésének keretében 2009 szeptemberében felmérésre került a magyar kis- és középvállalkozások marketing tevékenysége. Az 500 fős reprezentatív mintán végzett vállalati paneles kutatás célja, hogy valós képet adjon a kkv-k marketing aktivitásairól és szokásairól. A kutatás a vártnál rosszabb eredményeket hozott: a kkv-k mindössze 32,8%-a folytat marketingtevékenységet. Ez az adat rámutat, hogy a kkv-k még mindig nincsenek tisztában a marketing jelentőségével, habár az eredmények elemzéséből világosan látszik, hogy a marketing tevékenységet végző kkv-k nagyobb éves forgalomra számíthatnak, mint azok, akik nem alkalmaznak marketinget. 9 Wolf Gábor kkv marketing szakértő, a Marketing Commando vezető tanácsadója szerint, ha lassan is, de szemmel láthatóan növekszik a marketingtevékenységet végző cégek száma. Egy a Marketing Commando által, 2002-ben végzett felmérés szerint mindössze a kkv-k 18,7%-a marketingezett. Ennek tükrében a most mért 32,8% egy pozitív változás, mégis aggasztó milyen sokan nem népszerűsítik a termékeiket, 9 letöltés ideje

12 szolgáltatásaikat. 10 A 2009-es felmérésre visszakanyarodva szeretném megjegyezni, hogy az eredmények szerint a kkv-k éves szinten átlagosan a forgalmuk 4%-át fordítják marketingre. Ez jelentősen elmarad a szakirodalmak és szakemberek által javasolt 5-10 %- os szinttől % azoknak a cégeknek az aránya, melyek egyáltalán nem költenek marketingre. A kutatásban részt vevő cégek vezetőinek nagy része azt állította, hogy több pénzre lenne szüksége a hiányzó marketing feladatok megoldásához. Wolf Gábor szerint ennek egyik oka a túl elméleties alapokon nyugvó magyar marketingképzés, mely nagyrészt a kotleri marketinget tanítja, s amely a nagyvállalatoknak szól, míg a kisvállalkozásoknak egyszerűbb, gyakorlatiasabb marketing eszközökre van szükségük. 12 A kisvállalatokat körülvevő gazdasági környezet folyamatos átalakuláson megy keresztül, melynek legfontosabb tényezője a verseny erősödése mind a lokális, mind (a globalizáció hatására) a nemzetközi piacokon. Egy másik fontos tényező a vásárlók egyre tudatosabbá válása. A vásárlók egyre igényesebbé és árérzékennyé válnak, hiszen az egyre bővülő kínálat, valamint az információkhoz való egyre könnyebb hozzáférés ezt lehetővé teszi számukra. Manapság tehát már nem elég a kisvállalatoknak csak a termékük előállítására koncentrálniuk, életben maradásukhoz és fejlődésükhöz elengedhetetlen, hogy marketingtevékenységet folytassanak. Véleményem szerint azonban nem elegendő, ha a kisvállalkozások egy-egy marketingcsatornát használnak, a vállalkozás mögé marketingrendszert, struktúrát érdemes építeni. A marketing tervezésénél pedig gyakran elindulni a legnehezebb, olyan stratégiákat kitalálni, melyek megtérítik a befektetett, marketingre szánt összegeket. Ezért is érdemes a marketing tervezésére már a kezdetekkor időt és energiát szánni. 10 letöltés ideje letöltés ideje letöltés ideje

13 A kisvállalkozás természetesen több szempontból nem azonos egy nagyvállalattal. Más céljai és eszközei vannak, a legnagyobb különbség pedig az, hogy a kisvállalatoknak nem állnak rendelkezésére azok a pénzügyi eszközök, amelyekkel a nagyvállalatokéhoz hasonló marketingtevékenységet folytathatnának. A kisvállalkozóknak nincs lehetőségük arra, hogy ötleteiket drágán teszteljék, nagyszabású kutatásokat végezzenek, koncepciót készítsenek, üzleti- marketing tervet készítsenek, reklámfilmet készíttessenek, stb. Ebből következően olyan eszközöket kell segítségül hívniuk, amelyek olcsók, ám hatékonyak. Így a fent említett folyamat a kisvállalkozások esetében is végigmehet, de egyszerűbben, olcsóbban. A kisvállalati marketing feladata az, hogy a kisvállalat rendelkezésére álló korlátozott eszközökkel is hatékonyan tudja támogatni ötletének piaci sikerét. Ehhez tudnia kell, hogy kik lesznek a vevői, miért vásárolják meg a termékét, vagy miért veszik igénybe a szolgáltatását, milyen áron lehet a terméket vagy szolgáltatást értékesíteni, hogyan lehet a potenciális vevőket tájékoztatni, milyen úton lehet a terméket eljuttatni a vevőhöz, illetve miképpen lehet ezekkel a vevőkkel kommunikálni. Ahhoz tehát, hogy a kisvállalkozás sikeres legyen a piacon, feltétlenül szüksége van marketingtervre. David Frey (2004) hat lépésben foglalja össze a marketingterv kialakításának folyamatát: Meg kell ismerni a termék/szolgáltatás piacát és a piaci versenyhelyzetet. 2. Meg kell ismerni és érteni a kisvállalat vevőit 3. Ki kell választani egy piaci rést 4. Meg kell határozni azokat a marketingeszközöket, melyekkel a kiválasztott piaci rés elérhető 5. Értékesítési és piaci célokat kell kitűzni 6. Ki kell alakítani a marketing-költségvetést Rekettye Gábor szerint a marketingtervben szerepel egy vezetői összefoglaló, amely a terv tömör összefoglalása. Ezután következhet a piacra vinni kívánt termék vagy szolgáltatás rövid bemutatása, a kapcsolódó célok felvázolása. A helyzetelemzés során a vállalkozó elemzi a vállalkozás helyzetét, annak erős és gyenge pontjait, illetve a 13 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

14 vállalkozás belső és külső marketingkörnyezetét. A marketingkörnyezet belső tényezőt vizsgálva rájöhetünk, hogy annak középpontja maga a vállalkozó. Az ő motivációi és kompetenciái vannak hatással arra, hogy mennyi energiát és kreativitást visz bele a kisvállalkozás marketingtevékenységébe. A belső marketingkörnyezet következő eleme a vállalkozás versenyképessége, egy-egy olyan tényező, tulajdonság, amellyel a cég felülkerekedik versenytársain a vevői igények kiszolgálásában, s amely a vállalkozás marketingtevékenységének magva, legfontosabb építőköve lehet. A marketing terv azonban haszontalan a a megfelelő pénzforrások nélkül. A terv akkor lesz megvalósítható, ha a vállalkozás rendelkezik a végrehajtáshoz szükséges pénzeszközökkel. 14 A marketing környezet külső tényezői általában a vállalkozó hatáskörén kívül esnek, és a vállalkozást körül vevő lehetőségeket és fenyegetéseket, veszélyeket határozzák meg. A külső tényezők egyike a vásárló, vagyis a célközönség, annak jellemzői és fogyasztói magatartása. A marketing tervhez tehát vevőelemzésre is szükség van, melyben szerepelhetnek a vevők demográfiai jellemzői, elhelyezkedésük, koncentrációjuk, elérhetőségük, preferenciáik, termékhasználati szokásaik, vásárlási döntéshozataluk jellemzői. Szintén külső tényező maga a piac, melyen a kisvállalkozás tevékenykedik. A piac különböző hatással lehet a vállalkozásra attól függően, hogy mekkora, mik a piacon jelen lévő trendek, növekedés vagy visszaesés jellemző rá. Természetesen külső tényezőként vannak jelen a versenytársak is, ezért ki kell térni azok elemzésére is, meg kell vizsgálni piaci helyzetüket, erősségeiket, gyengeségeiket, piaci részesedésüket. Ki lehet térni arra is, hogy milyen potenciális együttműködő partnereink vannak, és hogy milyen területen lehet velük együttműködni. A marketingterv fontos része ezeken kívül a makro környezet elemzése, tényezőinek vizsgálata. Ez magába foglalja a gazdasági, technológiai, szociális és politikai környezet elemzését. A külső és belső marketingtényezők elemzése után fel kell vázolni a kiválasztott marketingstratégiát. Ki kell fejteni, hogy a vállalkozás milyen termék- és szolgáltatás-, ár-, disztribúciós- és promóciós stratégiát választ. Végül említést kell tenni a rövid és hosszú 14 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

15 távú előrejelzésekről, számba kell venni a választott stratégia következményeit és hatásait, és az eléréséhez szükséges akciókat. Ide tartozik a költségek és bevételek előrejelzése és a megtérülési pontok meghatározása is. Véleményem szerint már a marketing tervben érdemes kitérni azokra az együttműködésekre, melyeket a kisvállalkozás olyan más vállalkozásokkal, szakemberekkel hoz létre, akiknek terméke, szolgáltatása kiegészíti a cég kínálatát, akivel együtt nagyobb marketing erőt képviselhet. Ezek általában olyan cégek, melyeknek ugyanaz a célpiaca, de nem versenytársai az adott kisvállalkozásnak. Ebben az esetben a két vállalkozásnak lehetősége adódik egymást ajánlás útján reklámozni, ráadásul hozzájuthatnak a partner már meglévő ügyfeleihez. 3.2 Megkülönböztetés, pozícionálás Nap, mint nap olyan termékek hirdetéseivel bombáznak bennünket a TV-ben, plakátokon és újságokban, amelyeket soha nem fogunk megvenni. A hirdetés költsége kidobott pénz ránk nézve. Jó pár hirdető a rossz közönséget célozza meg, vagy a termék, annak ára, illetve a piacra dobás időpontja nem megfelelő. A hirdetések egy része azért megy kárba, mert ugyan mindenki észleli, tudomást mégsem vesz róla. 15 A legtöbb cégnek manapság nem a legcélravezetőbb a pozícionálása. Wolf Gábor szerint kínálatuk részleteinek, funkcióinak harsány vagy ügyetlen megfogalmazása. 16 Ahhoz, hogy a kisvállalkozó ne essen ebbe a hibába, figyelembe kell venni néhány meghatározó tényezőt. El kell dönteni, hogy ki is valójában a célpiac, kinek származik a legtöbb előnye abból, hogy az adott vállalkozástól vásárol, kit lehet legjobban elérni a cég marketing üzenetével. A célpiac nem lehet mindenki, egyértelműen kell meghatározni a célközönséget. Át kell gondolni azt is, hogy a kisvállalkozás milyen kulcsfontosságú előnyöket kínál ezen célpiac részére. Fontos megvizsgálni, hogy ki a fő versenytárs, 15 Len Rogers: Marketing a kisvállalkozásban, Readers International, 1996, Budapest, p letöltés ideje

16 hogyan, mely cégek segítségével oldaná meg a célpiac a problémáját az adott kisvállalkozás megléte nélkül. Végül számba kell venni azt is, hogy a kisvállalkozás miben különbözik a legjobban a versenytárstól, mi az a szempont, amitől a cég a vevő számára jobb választás, mint a konkurencia, és hogy ez a szempont mennyire fontos a vevőnek. 17 Ahhoz azonban, hogy a vállalkozás pozícionálása működőképes legyen, érdemes megkérdezni a célpiacot annak valós voltáról. Ajánlatos megkérdezni a meglévő, elvesztett, illetve potenciális vásárlókat, hogy mi az a problémájuk, melyet a kisvállalkozás terméke, szolgáltatása megold, milyen szempontokat vettek figyelembe, amikor a vállalkozás mellett döntöttek a probléma megoldásához, valamint az ő szemükben miben különbözik a cég más vállalkozásoktól. Ilyen és hasonló kérdésekkel ellenőrizhető, hogy a pozícionálás sikeres és pontos volt, a kisvállalkozó nem pozícionálta félre a vállalkozást. 18 Ha a pozícionálás sikeresnek bizonyul, akkor azt a célpiac felé kommunikálni kell. Létre kell hozni egy mondatot, amely magában foglalja a kialakult pozíciót, majd ezt folyamatosan kommunikálni kell a célcsoport felé, hogy beivódhasson annak tudatába. Ez a kommunikáció történhet például a honlapon, prospektusban, cégautón, reklámokban, e- mailekben, stb A piackutatás jelentősége A jelenlegi gazdasági helyzetben a vállalkozásoknak különösen gyorsan kell reagálniuk a felmerülő változásokra, üzleti lehetőségekre. Rohanó világunkban egyre inkább megrövidül az idő a mérlegelésre és a döntéshozatalra. A piaci tájékozottság segíti a helyes döntések meghozatalát. Az időszerű, teljes, pontos információk összegyűjtése segíthet a rossz döntéseket megelőzni. Az információhiány bizonytalanságot szül, és ha a vállalkozó emiatt nem lép a helyes irányba, vagy a késlekedés során megváltoznak a körülmények, az komoly problémákat jelenthet a vállalkozás jövőjére nézve. Kihagyhat egy jó üzleti lehetőséget, 17 letöltés ideje letöltés ideje letöltés ideje

17 esetleg versenytársai előnyhöz juthatnak annak kihasználásával. Piackutatással azonban nem csak üzleti lehetőségeket lehet kiaknázni. A vállalkozás indítása előtt segíthet eldönteni, mivel is foglalkozzunk valójában, mi az, amire az embereknek szükségük van, milyen igényekkel, problémákkal találkozhatunk a piacon. A vállalkozó segítségére lehet a legmegfelelőbb célcsoport kiválasztásánál illetve annak megismerésében is. Mindezek alapján belátható, hogy a vállalkozások fontos célja kell, hogy legyen a megfelelő, pontos, időszerű piaci információk folyamatos begyűjtése. A piac jeleinek értelmezésébe tehát érdemes erőt fektetni. Már a marketingtervezés megkezdésekor, a stratégia kiválasztása előtt fontos, hogy a vállalkozó tárgyszerű adatokat szerezzen a piacról. Ehhez azonban nem kell profinak lenni, esetleg vagyonokat költeni rá. A gazdasági minisztériumok, bankok, szakmai lapok, kereskedelmi szervezetek számos adatot, felmérést tesznek közzé, melyek nagy része szabadon hozzáférhető. A versenytársakat a vállalkozó saját maga, terepfelméréssel megfigyelheti. Elmehet a versenytárs üzletébe, tapasztalatot, információkat szerezhet arról, hogy a versenytárs mit, hogyan csinál, milyen értékesítési módszereket alkalmaz, milyen áron próbálja értékesíteni termékeit/szolgáltatásait.. Alkalma nyílik megbecsülni a potenciális fogyasztók számát és azt is, hogy igényeik milyen mértékben vannak kielégítve. 3.4 A mikro- és kisvállalkozások kínálata - termékek és szolgáltatások "Termék mindaz, amit a piacon felkínálnak, ami szükségleteket elégít ki, és csere tárgya lehet. Azokat a termékeket, melyeknél a nem fizikai összetevők meghaladják a fizikaiakat, szolgáltatásoknak nevezzük. 20 A terméket a vásárlók nem önmagáért vásárolják meg, hanem azért, mert igény van rájuk, használati értékük van, problémát oldanak meg. A vevők általában az alapján döntenek a vásárlásról, hogy milyennek ítélik a termék hasznosságát, illetve hogy ez hogy viszonyul a termék árához és a versenytársak ajánlatához. Egy terméknek vagy szolgáltatásnak rengeteg tulajdonsága lehet, a lényeg azonban az, hogy a fogyasztó igényeit a legjobban elégítse ki, előnyt biztosítson a versenytársakkal szemben. Nem a termék jellemzőit kell tehát eladni, hanem annak előnyeit, hasznosságát. 20 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

18 Manapság a fogyasztók egyre nagyobb kínálatból választhatnak. Azt, hogy a kínálatból mit választanak, mit vásárolnak meg, fogyasztói magatartásuk befolyásolja. A vállalkozások ezt megvizsgálva, tanulmányozva próbálják kínálatukat úgy alakítani, hogy minél nagyobb mennyiséget tudjanak értékesíteni, minél több vevő igényét tudják kielégíteni, és így nagyobb profitra szert tenni. A vevők vásárlási döntési mechanizmusának megismerése nélkül a vállalkozók nem tudják vevőiket megérteni, és nem tudnak olyan kínálatot kialakítani, amely valódi értéket képvisel vevőik számára. A termékeket a fizikai- nem fizikai felosztás mellett az alkalmazandó marketingtevékenység szempontjából is csoportosíthatjuk. Megkülönböztetünk tehát fogyasztási cikkeket és termelési eszközöket. A legnagyobb különbség a kettő között az, hogy a fogyasztási cikkeket főként a magánszemélyek (egyének és háztartások), a termelési eszközöket pedig nem magánszemélyek (vállalatok, intézmények) vásárolják. Természetesen előfordul, hogy ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást mindkét szféra vásárolja. Ilyenkor a cégnek más módszerekkel kell a két csoporttal kommunikálnia, más marketingeszközöket kell használnia. 21 A fogyasztási cikkeknek általában nagyszámú és hasonló igényű fogyasztója van. Ezeket a fogyasztókat sokszor - sokaságuk miatt - nem lehet közvetlenül elérni, igényeik megismeréséhez valamilyen piackutatásra van szükség. A fogyasztási cikkeket a marketing-szakirodalom a fogyasztók jellemző vásárlási magatartása szerint csoportosítja, napi fogyasztási cikkekre, szakcikkekre és luxuscikkekre bontja. A kényelmi (napi fogyasztási) termékekről a fogyasztóknak már a vásárlás előtt sok ismeretük van, ezeket a termékeket a lehető legkisebb idő- és energiaráfordítással vásárolják. Ebbe a kategóriába tartoznak például a zöldségek, gyümölcsök, dohányáruk, stb. A vevők számára ezek a termékek nem nagyon fontosak, könnyen helyettesíthetők. Az ilyen termékeket a kisvállalkozóknak széles körben érdemes teríteni, valamint érdemes egymással versenyző termékeket is forgalmazni, valamint a reklámozást a termelőre hagyni. A szakcikkek vásárlása esetén a fogyasztók általában több üzletet meglátogatnak, összehasonlítják a termékek jellemzőit, mert ez az idő- és energiaráfordítás megtérül 21 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

19 számukra azzal, hogy a szerintük legmegfelelőbb terméket fogják megvásárolni. Ebbe a csoportba tartoznak a ruházati cikkek, alacsony- és közepes árkategóriába tartozó háztartási gépek. Ilyen termékek forgalmazása esetén a kisvállalkozónak oda kell figyelnie a vásárlók márkatudatára és az üzlet hírnevének fontosságára. A luxustermékek esetében a vásárlók jól ismerik a terméket, erős márkapreferenciákkal rendelkeznek, a márka számukra nagy értéket képvisel, nem hajlandók azt más termékkel helyettesíteni. Hajlandók komoly pénz-, idő-, és energiaráfordítást eszközölni azért, hogy a preferált terméket megvehessék. Ezt figyelembe véve a speciális termékek gyártóinak nem kell széles körben teríteniük a terméket, elég, ha azt néhány helyen forgalmazzák. A termelési eszközök esetében a fogyasztói kör kisebb, többsége személyre szabott marketinget, termékeket és árat igényel. A vevők nagyok, nagy piaci erővel rendelkeznek, és igényeik nagyon eltérők lehetnek. Nem fogyasztási javak forgalmazásával kapcsolatban a kiskereskedőknek három fogyasztói magatartásra kell odafigyelniük, és megfelelően kezelniük. 22 Természetesen a szolgáltatásoknak is vannak a marketingtevékenységet befolyásoló sajátosságai. Nem fizikai jellegük miatt nem tárolhatók, készletezhetők, szabadalmakkal nehezen védhetők, nem lehet könnyen bemutatni és kommunikálni azokat. Maga a fogyasztó, sőt egyes esetekben más fogyasztók is részt vesznek a szolgáltatásban. Emellett a szolgáltatásokat nehéz sztenderdizálni és nehéz a minőségüket ellenőrizni. A fogyasztók vásárlási döntéseinek elemzésekor figyelembe kell venni, hogy első vagy újbóli vásárlásról van szó. A termék első megvásárlására a vevő előzetes elvárásai, hallott, látott dolgok alapján, az újravásárlásra tényleges tapasztalatok alapján kerül sor. A piacra lépő vállalkozók egyik legfontosabb feladata az, hogy célpiacát ösztönözze a termék kipróbálására, az első vásárlásra. Ehhez az szükséges, hogy a célpiac tudomást szerezzen a termék létezéséről, valamint hogy a termék eléggé vonzó legyen ahhoz, hogy kipróbálják. Az újravásárlásra ezek után akkor van esély, ha a vevőnek jó tapasztalatai voltak az első használat során. A kisvállalkozó feladata, hogy a vevők által felismert és elfogadott értéket maximalizálja. 22 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

20 A terméket első látásra vonzóvá teheti annak külső megjelenése, amely a termék formáját, csomagolását és címkézését jelenti. Ezek nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a potenciális vevők észrevegyék a terméket, felfigyeljenek arra, vonzónak találják. Egy-egy terméket éppen a formája tett népszerűvé. A forma megkülönbözteti a gyártót versenytársaitól, s ezzel hozzájárulhat a termék jó pozícionálásához. A formák, csomagolások, címkék jelentősége azoknál az árucsoportoknál a legnagyobb, amelyeknél a vásárlási döntés inkább szubjektív, emocionális alapon történik, ilyen termékek például a ruházati termékek, divatcikkek, lakberendezési tárgyak, művészeti tárgyak. Különböző anyagoknál, alkatrészeknél azonban ez nem jellemző. A termék formája, csomagolása és címkéje felkeltheti ugyan a potenciális vásárló figyelmét, ahhoz azonban, hogy a vásárló visszatérjen, fontos, hogy a termék/szolgáltatás minősége megfeleljen a célpiac elvárásainak. A terméknek/ szolgáltatásnak meg kell felelnie a vevők értékelvárásainak (mennyire felel meg az előzetes elképzeléseknek), a használati célnak (lehessen arra használni, amire való), pszichológiai benyomásoknak (imázs, az értékesítési hely atmoszférája, esztétikája), valamint a terméktámogatás (megfelelő számla, garancia, kezelési útmutató) kritériumainak. 3.5 Disztribúció A disztribúciós csatorna azon szervezetek hálózata, melyek funkciója az, hogy a termelőt és a végső vevőt összekapcsolja, és ellássa az ezzel kapcsolatos marketingfeladatokat. A mikro- és kisvállalkozások sok szinten kapcsolódnak ebbe a folyamatba. Lehetnek a termék vagy a szolgáltatás előállítói, forgalmazói, lehetnek ügynökök, szállítók, szállítmányozók, raktározók, vevőszolgálati tevékenységet végzők és vevők is. 23 A kisvállalatok esetében azonban a csatornadöntések másként merülnek fel, mint a nagyvállalatoknál. Nagyon ritkán van meg ugyanis a lehetőség arra, hogy a kisvállalat ellenőrzése alatt tartsa a teljes csatornát a termelés szakaszától egészen a vevőszolgálatig. 23 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat Marketing mix Partnerek Értékajánlat Pozícionálás Márkaépítés Referenciacsoportok Szolgáltató Fogyasztó Termék Árazás Értékesítés Versenytársak Reklám gyüttfogyasztók Árazás Ár Áron egy termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Üzleti terv kisvállalkozásoknak

Üzleti terv kisvállalkozásoknak Üzleti terv kisvállalkozásoknak Vállalkozás neve: Tervkészítés ideje: Az üzleti terv részei: 1. Vezetői összefoglaló 2. A vállalkozás általános bemutatása 3. Marketing Terv 4. Működési terv 5. Vezetőség

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz A saját farmom mindig zöldebb című pályamunkában részletesen be kell mutatni egy elképzelt, vagy már működő gazdaságot.

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

Fejezet 4. Modul 2 Marketingtervezés. Az ár. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Fejezet 4. Modul 2 Marketingtervezés. Az ár. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Modul 2 Marketingtervezés Fejezet 4 Az ár Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 MODUL 2 MARKETINGTERVEZÉS Fejezet 4: Az ár Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM A tartalomért

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán 1. Fejezet: Az eladásmenedzsment stratégiai szerepe 2/28/2010 1 A fejezet tartalma 1. A különböző eladási helyzetek 2. Az eladásmenedzsment helye a marketingstratégiában

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Nemzetközi partnerkapcsolatok építése a magyar cégek és szervezetek szempontjából. Előadó: Kautny Alexander 2012. április 13.

Nemzetközi partnerkapcsolatok építése a magyar cégek és szervezetek szempontjából. Előadó: Kautny Alexander 2012. április 13. Nemzetközi partnerkapcsolatok építése a magyar cégek és szervezetek szempontjából Előadó: Kautny Alexander 2012. április 13. 0) Nemzetközi piacra lépés és partnerkeresés 1) Miért kell stratégia a külföldi

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

avagy mit mond cégvezető * a marketingjéről 1. Ki foglalkozik az Ön vállalkozásában a marketinggel?

avagy mit mond cégvezető * a marketingjéről 1. Ki foglalkozik az Ön vállalkozásában a marketinggel? KKV marketing felmérés 2009 IV. avagy mit mond 1 300 cégvezető * a marketingjéről Miklovicz Norbert kkv marketing szakértő Kis- és középvállalkozási marketing felmérésünk 2009 elején indult útjára; célom

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TRÉNING

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TRÉNING VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TRÉNING Üzleti terv Puskás Hajnalka 2012. október 12. ÜZLETI TERV SZÜKSÉGESSÉGE Meglévő vagy létrehozandó vállalkozás ismertetése Célok Elérésük módja Termék eladás módja Eszközök,

Részletesebben

marketing terv (Adaptálva a http://www.sikermarketing.hu alapján)

marketing terv (Adaptálva a http://www.sikermarketing.hu alapján) marketing terv (Adaptálva a http://www.sikermarketing.hu alapján) 1. összefoglaló információ kinek: mikor készült: áttekintés időpontja: 2. a célpiac piac versenytársak fogyasztók A célpiac pont alatt

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Az Arkánum Medhotel fejlődése

Az Arkánum Medhotel fejlődése Az Arkánum Medhotel fejlődése Hogyan véssük be egy új hotel nevét a köztudatba 2015-ben? Péter Krisztina Link Consulting Kft. PR is storytelling for your business. Patrick Goodness, The Goodness Company

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II.

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Előadás vázlat 1) BTL eszközök 2) Vásárlásösztönzés Előadás a ZH-ra készüléshez + 6. fejezet 2 1. BTL eszközök A marketingkommunikáció olyan tervezett cselekvéssorozat,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

Az értékesítési lánc változásai a virtuális térben

Az értékesítési lánc változásai a virtuális térben e(szes)-tanulmányok Az értékesítési lánc változásai a virtuális térben 1999. Dr. Eszes István A tanulmány / esettanulmány csak oktatási célra használható! Másolása és kereskedelmi forgalomba hozatala tilos.

Részletesebben

A kutatás időtartama: 2013. március

A kutatás időtartama: 2013. március 1 A kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata. A kutatás célcsoportjának kiválasztása:

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

Marketingterv Sablon

Marketingterv Sablon Marketingterv Sablon Kis- és középvállalkozások részére Vigyázz! Másolják! A legfrissebb verziót keresse itt: http://www.marketing112.hu/marketing-terv-sablon/ Verzió: 001/2013 Jogi állás: szabadon felhasználható,

Részletesebben

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24.

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24. ÜZLETI TERVEZÉS Csepregi László 2011. március 24. Csepregi László Közgazdász A szakértőről Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ PhD (doktorandusz) hallgató

Részletesebben

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN Dr. habil. Szabó Zoltán PhD MBA Vada Gergely - Vezető tanácsadó TÉMAKÖRÖK Célcsoportok 10 K SWOT MIR Exponenciális tervezés Kulcs a Befektetőkhöz Tervezési projekt -

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel!

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel! Tisztelt Leendő Partnerünk, Hirdetőnk! Sikeres 3,5 évet tudhatunk magunk mögött, a pécelinfo.hu növekvése a mai napig töretlen. A 2009-es induláshoz képest 2011-re már elértük a 40-45 folyamatos péceli

Részletesebben

Miért kommunikál egy. csarnokcég. hiperlokálisan (is)? Rajki Diána, Build-Communication

Miért kommunikál egy. csarnokcég. hiperlokálisan (is)? Rajki Diána, Build-Communication Miért kommunikál egy csarnokcég hiperlokálisan (is)? Rajki Diána, Build-Communication Szakmai közhely - sok a budget egyszerű, nem túl kreatív ötlet is lejut(hat) a célcsoporthoz - kevés a budget kreatív

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring.

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring. Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012. október 4-5. Faktoring Előadó: Csáki Ferenc Elnök, Magyar Faktoring Szövetség Faktoring: A pénzügyi

Részletesebben

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak?

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 1. tétel: Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 2. tétel: 3. tétel: Milyen érdekegyeztetési fórumokat ismer? Mit

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR

KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR TÉMAKÖRÖK A SIKERES ÜZLET ÖSSZETEVŐI A MARKETING ÚJ SZEMLÉLETE VÁLTOZÁSOK, TRENDEK A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ GYAKORLATÁBAN AZ ÚJ

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz II. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketing Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Eredményes értékesítés.

Eredményes értékesítés. Eredményes értékesítés. Egy belföldi vidéki wellness szálloda kínált kedvezményes, belföldi utazási lehetőséget. A szolgáltatás értékesítésénél a kedvező ár volt a motiváció. Az esettanulmány jól szemlélteti,

Részletesebben

A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók. Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr.

A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók. Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr. A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr. Totth Gedeon A téma aktualitása - környezetváltozás változik a fogyasztói

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban Ábrahám Zsolt Juhász István MARKETINGESZKÖZÖK Két népszerű marketingeszköszről (STP és 4P) lesz szó STP Szegmentálás Targetálás Pozicionálás

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Bódulat-marketing (az áru a piacon)

Bódulat-marketing (az áru a piacon) Bódulat-marketing (az áru a piacon) Tistyán László Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete Dala Bernadett gyakornok Módszer Tárgy: a legális pszichoaktív szerek, ezen belül is az ún. dizájner

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés befolyásolhatja

Részletesebben

Marketing tervezési naptár 2012.

Marketing tervezési naptár 2012. Marketing tanácsadó program kis- és középvállalkozásoknak! Marketing tervezési naptár 2012. A Marketing EXPRESSZ egy marketing szakmai segédanyag, így a leírt példák és gyakorlati ötletek megvalósítása,

Részletesebben

Helyünk a reklámpiacon. Török Diána

Helyünk a reklámpiacon. Török Diána Helyünk a reklámpiacon Török Diána Magunkon kísérletezünk Print Online Rendezvények Rádió 103 milliárd. Békaperspektíva? Digitálist akarok! Fiatalokat akarok! Trendit akarok! Mérhetőt akarok! Olcsót akarok!

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Exportfórum, 2014. február 27.

Exportfórum, 2014. február 27. 1 Exportfórum, 2014. február 27. A sikeres export feltételei Csak felkészülten érdemes! Balogh Ilona ügyvezető igazgató helyettes Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) Budapest, 2014. február

Részletesebben

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó 1. A marketing alapkoncepciói A marketing értelmezése A marketing a menedzsmenttudományok egyik szakterülete Üzleti filozófia (a vevőt középpontba helyező szemléletmód Funkció (vevőközpontúság érvényesítését

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam.

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. KÖVETELMÉNYEK Témakörök: Az üzleti vállalkozások csoportosítása, környezete Vállalatalapítás, vállalkozás típusok

Részletesebben

KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR

KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR TÉMAKÖRÖK A SIKERES ÜZLET ÖSSZETEVŐI A MARKETING ÚJ SZEMLÉLETE ÉRTÉKTEREMTÉS A MARKETINGBEN MEGKÜLÖNBÖZTETÉS, POZÍCIONÁLÁS VÁLTOZÁSOK,

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

Stratégiai tervezés szerepe. Budapest, 2009. február 12.

Stratégiai tervezés szerepe. Budapest, 2009. február 12. Stratégiai tervezés szerepe Budapest, 2009. február 12. E:\Szeminarium\Apple Genius.mov Mit jelent az apple példa számunkra? Nem születhet mindenki zseninek, de a logikus, végiggondolt és megalapozott

Részletesebben

Konkurencia figyelés a közösségi média támogatásával.

Konkurencia figyelés a közösségi média támogatásával. Konkurencia figyelés a közösségi média támogatásával orsolya@zoomsphere.com Közösségi megjelenés A közösségi oldalak lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy egy olyan interaktív felületen jelenjenek

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

Válság és kommunikáció!

Válság és kommunikáció! Válság és kommunikáció! A potenciális vevıink irányába történı kommunikáció válság idején kiemelten fontos. Sajnos nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy nehéz helyzetben (pl. válság idején) behúzzák

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor soport: Felnőtt Név: Ignécziné Sárosi ea Tanár: Kulics György Kidolgozási idő: 68 perc lapfogalmak 1. z alábbi táblázatban fogalmakat és azok meghatározásait találja. definíciók melletti cellák legördülő

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Gazdasági agrármérnök MSc szak, levelező tagozat 4. A

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Marketing I. X. előadás Beszerzési magatartás és ipari marketing Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Amiről ma szó lesz 1. Az ipari piac sajátosságai 2. A beszerzési döntés folyamata 3.

Részletesebben

Online megrendelés: www.momacc.com. MM Basic Számítógép vásárlás 24/7 szerver felügyelet Teljesítmény 5 600 Kh/s

Online megrendelés: www.momacc.com. MM Basic Számítógép vásárlás 24/7 szerver felügyelet Teljesítmény 5 600 Kh/s a kiszámítható jövő a vállalat A vállalatot 2013 szeptemberében hoztuk létre azzal a céllal, hogy egy innovatív felhő technológián alapuló grafikai szolgáltatást nyújtsunk a világ bármely pontján működő

Részletesebben