BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány A MAGYAR MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A BIOCOOP EGÉSZSÉGHÁZ KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Készítette: Benedek Melinda Beáta Budapest, 2009.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A témaválasztás indokai Célkitűzések A dolgozat felépítése Mikro- és kisvállalkozások Értelmezésük Jellemzőik Gazdaságban betöltött szerepük A mikro- és kisvállalkozások marketingtevékenysége A marketingtevékenység és marketingtervezés jelentősége Megkülönböztetés, pozícionálás A piackutatás jelentősége A mikro- és kisvállalkozások kínálata - termékek és szolgáltatások Disztribúció Kisvállalati árpolitika Reklám és promóció Személyes marketingkommunikációs eszközök Nem személyes marketingkommunikációs eszközök Direkt- és internet marketing PR Marketing válság idején Hazai mikro- és kisvállalkozások nemzetközi marketingje Kutatás Kutatási probléma

3 4.2 Módszertan Mintavétel Adatgyűjtés A mélyinterjúk elemzése Biopiaci áttekintés STEEP elemzés A biopiacon jelen lévő versenyhelyzet elemzése Ágazati előrejelzések A BioCoop Egészségház Kft A vállalkozás háttere, története A vállalkozás célpiaca Versenytársak, versenystratégia Marketing mix Termék Disztribúció Ár Promóció Fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések SWOT analízis Javaslatok Összegzés...65 Irodalomjegyzék...66 Ábrák és táblázatok jegyzéke...68 Melléklet

4 1. Bevezetés 1.1 A témaválasztás indokai Dolgozatom fő témájául azért választottam a mikro- és kisvállalkozások marketingtevékenységének elemzését és bemutatását, mert korábbi tanulmányaim során elnyerte érdeklődésemet ezen szervezetek kreatív tevékenysége. Ennek nyomán döntöttem úgy, hogy szakdolgozatomban közelebbről megvizsgálom, milyen jellegzetességei, sajátosságai, esetleges nehézségei vannak a kisvállalati marketingtevékenységeknek. Ezen kívül fontosnak ítélem a mikro- és kisvállalkozások szerepét a magyar gazdaságban, hiszen a foglalkoztatottság mintegy 60 %-át, az export ötödét, illetve a GDP kb. 40 %-át adják. 1 Ezért érdemesnek tartom e vállalkozások működésének vizsgálatát, különös tekintettel a marketingtevékenységre, hiszen ez fő tanulmányi területem. Harmadik okként említeném, hogy régi álmom egy saját mikro- vagy kisvállalkozás indítása, és e dolgozat elkészítése képet adhat arról, hogy milyen kihívásokkal szembesülhetek, milyen lehetőségeim lennének, illetve milyen módszerek alkalmazhatók a kisvállalati marketingstratégia területén. Mindezt szerettem volna konkrét vállalkozások marketingtevékenységének vizsgálatával átültetni a gyakorlatba, megvizsgálni, hogy az elméleti információkból mi és hogyan valósul meg valójában. Ezekre a kérdésekre mikro- és kisvállalkozások vezetőivel készített mélyinterjúk keretében, valamint egy vállalkozás marketingtevékenységének részletekbe menő vizsgálatával szeretnék választ kapni. Választásom a BioCoop Egészségház Kft. nevű győri mikrovállalkozásra esett. Ez egy nemrégiben alapított mikrovállalkozás, melynek marketingtevékenységét már a kezdetektől van lehetőségem vizsgálni. A dolgozat elkészítése során gyakori személyes konzultációra van lehetőségem a vállalkozás lakóhelyemhez való közelsége miatt. Továbbá azért megfelelő számomra ez a mikrovállalkozás, mert tanulmányaim 1 letöltés ideje

5 során már volt lehetőségem ismerkedni a biopiaccal, így már szereztem némi információt és betekintést ebben a témában. 1.2 Célkitűzések A dolgozat elkészítése során szeretném elmélyíteni tudásomat a mikro- és kisvállalkozások marketingtevékenységével kapcsolatban, célom, hogy tisztább, alaposabb képet kapjak ebben a témában. Igyekszem megtudni, hogy melyek azok a mikro- és kisvállalati jellemzők, sajátosságok, melyek befolyásolják ezen szervezetek marketingtevékenységét, milyen erős illetve gyenge pontok mutatkoznak a mikro- és kisvállalkozások e területen folytatott tevékenységében, valamint hogy miként vélekednek a magyar mikro- és kisvállalkozók a marketingről, alkalmazzák-e azt egyáltalán, hogyan, és miért. Emellett szeretném a biopiacról eddig megszerzett információimat is kiterjeszteni, belelátni egy biobolt mindennapjaiba, különös tekintettel annak marketingtevékenységére. 1.3 A dolgozat felépítése Dolgozatomban először is szeretnék egy elméleti alapot lefektetni szakirodalmi ismereteim, kutatásom alapján. Ebben fő forrásom Rekettye Gábor Kisvállalati marketing című könyve. Ezen kívül más marketing szakértők cikkeit, írásait, illetve saját korábbi tanulmányaimat és ismereteimet hívtam segítségül. Az elméleti áttekintés után saját kutatásom leírása és az eredmények elemzése következik. Végül, de nem utolsó sorban pedig a BioCoop Egészségház Kft. bemutatására, marketingtevékenységének konkrét, részletes elemzésére kerül sor. 6

6 2. Mikro- és kisvállalkozások 2.1 Értelmezésük Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységet értjük, mely fogyasztói igényeket elégít ki és célja a profitszerzés. A vállalkozás szervezeti kerete a vállalat. A vállalkozások nagyon sokrétűek, ezért különböző szempontok (vállalkozási forma, tevékenységi kör, tulajdonforma illetve nagyság) alapján csoportosíthatók. A vállalkozások nagyságuk szerint lehetnek mikro-, kis-, közép- és makrovállalkozások. A kis- és középvállalkozásokról szóló évi XXXVIII. törvény értelmében kisvállalkozásnak számít az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 2 Mikrovállalkozásnak tekinthető az a vállalkozás, melynek az összes foglalkoztatott létszáma kevesebb, mint 10 fő, valamint éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 3 A fenti besoroláshoz tartozó mutatószámokat a vállalkozás utolsó ismert beszámolójához kell viszonyítani augusztusában Magyarországon a regisztrált vállalkozások száma több mint 1,5 millió volt. Ebből több mint 1 millió mikrovállalkozás, valamint több mint 30 ezer kisvállalkozás letöltés dátuma

7 1. sz. táblázat A regisztrált vállalkozások száma létszám kategóriák szerint 2009 augusztusában Forrás: KSH 1. sz. ábra Forrás: KSH 8

8 2.2 Jellemzőik Az elmúlt évek során megváltozott a vállalkozások ágazati szerkezete: nőtt a szolgáltató vállalkozások száma, csökkent a kereskedelmi-, ipari- és mezőgazdasági vállalkozások száma. A legtöbb vállalkozás Budapesten és Pest megyében található, valamint az átlagosnál nagyobb a vállalatok száma a Nyugat-Dunántúlon sz. ábra 1000 lakosra jutó vállalkozások száma, 2007 Forrás: KSH A vállalatok közös jellemzői a profitorientáltság, a kockázatvállalás, a felelősségvállalás illetve az önállóság. A vállalkozás hosszútávra szóló túlélési stratégiájának, működésének feltétele, hogy a vállalkozás bevételei hosszú távon meghaladják kiadásait, azaz profitot realizáljanak. Minden üzleti vállalkozás kockáztatja az üzletbe fektetett tőkét, ugyanis mindig 5 letöltés dátuma

9 csak utólag, a befektetést követően realizálódik a profit, illetve a piacon dől el, hogy az adott terméket vagy szolgáltatást hajlandók-e megvásárolni, a befektetett erőforrások meg fognak-e térülni, és realizálódik-e nyereség. A kockázat csökkentésére a vállalkozások különböző módszereket alkalmazhatnak. Ilyen például a piackutatás a vevők igényeinek felmérésére, majd az igényekhez való rugalmas alkalmazkodás. Hasznos módszer a kockázatok csökkentésére a versenytársak állandó figyelése, a különböző külső információk változásának folyamatos figyelemmel kísérése. Segíthet még az erőforrások megosztása több célkitűzés között annak érdekében, hogy az egyik cél meghiúsulása esetén a másik célra fókuszálva működőképes maradjon az adott vállalkozás. Továbbá a vállalkozásokra jellemző az anyagi, jogi illetve erkölcsi felelősségvállalás. Vállalniuk kell tevékenységük anyagi következményeit mind partnereikkel, mind munkavállalóikkal szemben. A vállalkozások jogi felelősségvállalása azt jelenti, hogy perelhetők, ha tevékenységük közben anyagi kárt okoznak, akkor az anyagi kártérítés jogi úton is követelhető. Az erkölcsi felelősségvállalás pedig azt jelenti, hogy a vállalkozások a társadalom részeként, annak értékítélete mellett végzik tevékenységüket. Amikor vállalkozási formát választunk, az is eldől, hogy önálló vagy nem önálló jogi személyiségű vállalkozást alapítunk. Ez úgy értendő, hogy a vállalat maga határozza meg céljait és tevékenységi körét, céljai eléréséhez maga teremti meg a szükséges feltételeket, erőforrásokat, valamint a realizált nyereség felhasználásáról is önállóan dönt Gazdaságban betöltött szerepük A különböző vállalkozások a társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai. Egyrészt a vállalkozások állítják elő az egyre nagyobb fogyasztói igényeket kielégítő termékeket és szolgáltatásokat, másrészt fontos szerepet töltenek be a munkaerő foglalkoztatásában (Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatják az alkalmazottak felét), amely az egyik legfontosabb gazdasági erőforrás. Emellett adófizetésük révén hozzájárulnak a központi költségvetés bevételeihez. Sikeres működésüknek köszönhető a 6 letöltés ideje

10 gazdasági növekedés, mely az életszínvonal emelkedését, a jövedelmek növekedését és a foglalkoztatottság javulását vonja maga után ben a mikro- és kisvállalkozások a bruttó hozzáadott érték egyharmadát, az összes nettó árbevétel 45%-át, valamint az összes export 22%-át realizálták sz. táblázat Létszám (fő) % , , ,3 250 főnél nagyobb 49,2 A bruttó hozzáadott érték termeléséhez való hozzájárulás vállalati létszámkategóriánként 2005-ben (%) Forrás: 3. sz. táblázat Létszám (fő) % , , ,7 250 főnél nagyobb 37,5 A vállalkozások nettó árbevételének megoszlása vállalati létszám-kategóriák szerint ben (%) Forrás: 7 letöltés ideje letöltés ideje

11 4. sz. táblázat Létszám (fő) % , , ,5 250 főnél nagyobb 64,7 Az exportértékesítés megoszlása vállalati létszám-kategóriánként 2005-ben (%) Forrás: 3. A mikro- és kisvállalkozások marketingtevékenysége 3.1 A marketingtevékenység és marketingtervezés jelentősége Az Ipsos Zrt. és a Marketing Commando együttműködésének keretében 2009 szeptemberében felmérésre került a magyar kis- és középvállalkozások marketing tevékenysége. Az 500 fős reprezentatív mintán végzett vállalati paneles kutatás célja, hogy valós képet adjon a kkv-k marketing aktivitásairól és szokásairól. A kutatás a vártnál rosszabb eredményeket hozott: a kkv-k mindössze 32,8%-a folytat marketingtevékenységet. Ez az adat rámutat, hogy a kkv-k még mindig nincsenek tisztában a marketing jelentőségével, habár az eredmények elemzéséből világosan látszik, hogy a marketing tevékenységet végző kkv-k nagyobb éves forgalomra számíthatnak, mint azok, akik nem alkalmaznak marketinget. 9 Wolf Gábor kkv marketing szakértő, a Marketing Commando vezető tanácsadója szerint, ha lassan is, de szemmel láthatóan növekszik a marketingtevékenységet végző cégek száma. Egy a Marketing Commando által, 2002-ben végzett felmérés szerint mindössze a kkv-k 18,7%-a marketingezett. Ennek tükrében a most mért 32,8% egy pozitív változás, mégis aggasztó milyen sokan nem népszerűsítik a termékeiket, 9 letöltés ideje

12 szolgáltatásaikat. 10 A 2009-es felmérésre visszakanyarodva szeretném megjegyezni, hogy az eredmények szerint a kkv-k éves szinten átlagosan a forgalmuk 4%-át fordítják marketingre. Ez jelentősen elmarad a szakirodalmak és szakemberek által javasolt 5-10 %- os szinttől % azoknak a cégeknek az aránya, melyek egyáltalán nem költenek marketingre. A kutatásban részt vevő cégek vezetőinek nagy része azt állította, hogy több pénzre lenne szüksége a hiányzó marketing feladatok megoldásához. Wolf Gábor szerint ennek egyik oka a túl elméleties alapokon nyugvó magyar marketingképzés, mely nagyrészt a kotleri marketinget tanítja, s amely a nagyvállalatoknak szól, míg a kisvállalkozásoknak egyszerűbb, gyakorlatiasabb marketing eszközökre van szükségük. 12 A kisvállalatokat körülvevő gazdasági környezet folyamatos átalakuláson megy keresztül, melynek legfontosabb tényezője a verseny erősödése mind a lokális, mind (a globalizáció hatására) a nemzetközi piacokon. Egy másik fontos tényező a vásárlók egyre tudatosabbá válása. A vásárlók egyre igényesebbé és árérzékennyé válnak, hiszen az egyre bővülő kínálat, valamint az információkhoz való egyre könnyebb hozzáférés ezt lehetővé teszi számukra. Manapság tehát már nem elég a kisvállalatoknak csak a termékük előállítására koncentrálniuk, életben maradásukhoz és fejlődésükhöz elengedhetetlen, hogy marketingtevékenységet folytassanak. Véleményem szerint azonban nem elegendő, ha a kisvállalkozások egy-egy marketingcsatornát használnak, a vállalkozás mögé marketingrendszert, struktúrát érdemes építeni. A marketing tervezésénél pedig gyakran elindulni a legnehezebb, olyan stratégiákat kitalálni, melyek megtérítik a befektetett, marketingre szánt összegeket. Ezért is érdemes a marketing tervezésére már a kezdetekkor időt és energiát szánni. 10 letöltés ideje letöltés ideje letöltés ideje

13 A kisvállalkozás természetesen több szempontból nem azonos egy nagyvállalattal. Más céljai és eszközei vannak, a legnagyobb különbség pedig az, hogy a kisvállalatoknak nem állnak rendelkezésére azok a pénzügyi eszközök, amelyekkel a nagyvállalatokéhoz hasonló marketingtevékenységet folytathatnának. A kisvállalkozóknak nincs lehetőségük arra, hogy ötleteiket drágán teszteljék, nagyszabású kutatásokat végezzenek, koncepciót készítsenek, üzleti- marketing tervet készítsenek, reklámfilmet készíttessenek, stb. Ebből következően olyan eszközöket kell segítségül hívniuk, amelyek olcsók, ám hatékonyak. Így a fent említett folyamat a kisvállalkozások esetében is végigmehet, de egyszerűbben, olcsóbban. A kisvállalati marketing feladata az, hogy a kisvállalat rendelkezésére álló korlátozott eszközökkel is hatékonyan tudja támogatni ötletének piaci sikerét. Ehhez tudnia kell, hogy kik lesznek a vevői, miért vásárolják meg a termékét, vagy miért veszik igénybe a szolgáltatását, milyen áron lehet a terméket vagy szolgáltatást értékesíteni, hogyan lehet a potenciális vevőket tájékoztatni, milyen úton lehet a terméket eljuttatni a vevőhöz, illetve miképpen lehet ezekkel a vevőkkel kommunikálni. Ahhoz tehát, hogy a kisvállalkozás sikeres legyen a piacon, feltétlenül szüksége van marketingtervre. David Frey (2004) hat lépésben foglalja össze a marketingterv kialakításának folyamatát: Meg kell ismerni a termék/szolgáltatás piacát és a piaci versenyhelyzetet. 2. Meg kell ismerni és érteni a kisvállalat vevőit 3. Ki kell választani egy piaci rést 4. Meg kell határozni azokat a marketingeszközöket, melyekkel a kiválasztott piaci rés elérhető 5. Értékesítési és piaci célokat kell kitűzni 6. Ki kell alakítani a marketing-költségvetést Rekettye Gábor szerint a marketingtervben szerepel egy vezetői összefoglaló, amely a terv tömör összefoglalása. Ezután következhet a piacra vinni kívánt termék vagy szolgáltatás rövid bemutatása, a kapcsolódó célok felvázolása. A helyzetelemzés során a vállalkozó elemzi a vállalkozás helyzetét, annak erős és gyenge pontjait, illetve a 13 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

14 vállalkozás belső és külső marketingkörnyezetét. A marketingkörnyezet belső tényezőt vizsgálva rájöhetünk, hogy annak középpontja maga a vállalkozó. Az ő motivációi és kompetenciái vannak hatással arra, hogy mennyi energiát és kreativitást visz bele a kisvállalkozás marketingtevékenységébe. A belső marketingkörnyezet következő eleme a vállalkozás versenyképessége, egy-egy olyan tényező, tulajdonság, amellyel a cég felülkerekedik versenytársain a vevői igények kiszolgálásában, s amely a vállalkozás marketingtevékenységének magva, legfontosabb építőköve lehet. A marketing terv azonban haszontalan a a megfelelő pénzforrások nélkül. A terv akkor lesz megvalósítható, ha a vállalkozás rendelkezik a végrehajtáshoz szükséges pénzeszközökkel. 14 A marketing környezet külső tényezői általában a vállalkozó hatáskörén kívül esnek, és a vállalkozást körül vevő lehetőségeket és fenyegetéseket, veszélyeket határozzák meg. A külső tényezők egyike a vásárló, vagyis a célközönség, annak jellemzői és fogyasztói magatartása. A marketing tervhez tehát vevőelemzésre is szükség van, melyben szerepelhetnek a vevők demográfiai jellemzői, elhelyezkedésük, koncentrációjuk, elérhetőségük, preferenciáik, termékhasználati szokásaik, vásárlási döntéshozataluk jellemzői. Szintén külső tényező maga a piac, melyen a kisvállalkozás tevékenykedik. A piac különböző hatással lehet a vállalkozásra attól függően, hogy mekkora, mik a piacon jelen lévő trendek, növekedés vagy visszaesés jellemző rá. Természetesen külső tényezőként vannak jelen a versenytársak is, ezért ki kell térni azok elemzésére is, meg kell vizsgálni piaci helyzetüket, erősségeiket, gyengeségeiket, piaci részesedésüket. Ki lehet térni arra is, hogy milyen potenciális együttműködő partnereink vannak, és hogy milyen területen lehet velük együttműködni. A marketingterv fontos része ezeken kívül a makro környezet elemzése, tényezőinek vizsgálata. Ez magába foglalja a gazdasági, technológiai, szociális és politikai környezet elemzését. A külső és belső marketingtényezők elemzése után fel kell vázolni a kiválasztott marketingstratégiát. Ki kell fejteni, hogy a vállalkozás milyen termék- és szolgáltatás-, ár-, disztribúciós- és promóciós stratégiát választ. Végül említést kell tenni a rövid és hosszú 14 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

15 távú előrejelzésekről, számba kell venni a választott stratégia következményeit és hatásait, és az eléréséhez szükséges akciókat. Ide tartozik a költségek és bevételek előrejelzése és a megtérülési pontok meghatározása is. Véleményem szerint már a marketing tervben érdemes kitérni azokra az együttműködésekre, melyeket a kisvállalkozás olyan más vállalkozásokkal, szakemberekkel hoz létre, akiknek terméke, szolgáltatása kiegészíti a cég kínálatát, akivel együtt nagyobb marketing erőt képviselhet. Ezek általában olyan cégek, melyeknek ugyanaz a célpiaca, de nem versenytársai az adott kisvállalkozásnak. Ebben az esetben a két vállalkozásnak lehetősége adódik egymást ajánlás útján reklámozni, ráadásul hozzájuthatnak a partner már meglévő ügyfeleihez. 3.2 Megkülönböztetés, pozícionálás Nap, mint nap olyan termékek hirdetéseivel bombáznak bennünket a TV-ben, plakátokon és újságokban, amelyeket soha nem fogunk megvenni. A hirdetés költsége kidobott pénz ránk nézve. Jó pár hirdető a rossz közönséget célozza meg, vagy a termék, annak ára, illetve a piacra dobás időpontja nem megfelelő. A hirdetések egy része azért megy kárba, mert ugyan mindenki észleli, tudomást mégsem vesz róla. 15 A legtöbb cégnek manapság nem a legcélravezetőbb a pozícionálása. Wolf Gábor szerint kínálatuk részleteinek, funkcióinak harsány vagy ügyetlen megfogalmazása. 16 Ahhoz, hogy a kisvállalkozó ne essen ebbe a hibába, figyelembe kell venni néhány meghatározó tényezőt. El kell dönteni, hogy ki is valójában a célpiac, kinek származik a legtöbb előnye abból, hogy az adott vállalkozástól vásárol, kit lehet legjobban elérni a cég marketing üzenetével. A célpiac nem lehet mindenki, egyértelműen kell meghatározni a célközönséget. Át kell gondolni azt is, hogy a kisvállalkozás milyen kulcsfontosságú előnyöket kínál ezen célpiac részére. Fontos megvizsgálni, hogy ki a fő versenytárs, 15 Len Rogers: Marketing a kisvállalkozásban, Readers International, 1996, Budapest, p letöltés ideje

16 hogyan, mely cégek segítségével oldaná meg a célpiac a problémáját az adott kisvállalkozás megléte nélkül. Végül számba kell venni azt is, hogy a kisvállalkozás miben különbözik a legjobban a versenytárstól, mi az a szempont, amitől a cég a vevő számára jobb választás, mint a konkurencia, és hogy ez a szempont mennyire fontos a vevőnek. 17 Ahhoz azonban, hogy a vállalkozás pozícionálása működőképes legyen, érdemes megkérdezni a célpiacot annak valós voltáról. Ajánlatos megkérdezni a meglévő, elvesztett, illetve potenciális vásárlókat, hogy mi az a problémájuk, melyet a kisvállalkozás terméke, szolgáltatása megold, milyen szempontokat vettek figyelembe, amikor a vállalkozás mellett döntöttek a probléma megoldásához, valamint az ő szemükben miben különbözik a cég más vállalkozásoktól. Ilyen és hasonló kérdésekkel ellenőrizhető, hogy a pozícionálás sikeres és pontos volt, a kisvállalkozó nem pozícionálta félre a vállalkozást. 18 Ha a pozícionálás sikeresnek bizonyul, akkor azt a célpiac felé kommunikálni kell. Létre kell hozni egy mondatot, amely magában foglalja a kialakult pozíciót, majd ezt folyamatosan kommunikálni kell a célcsoport felé, hogy beivódhasson annak tudatába. Ez a kommunikáció történhet például a honlapon, prospektusban, cégautón, reklámokban, e- mailekben, stb A piackutatás jelentősége A jelenlegi gazdasági helyzetben a vállalkozásoknak különösen gyorsan kell reagálniuk a felmerülő változásokra, üzleti lehetőségekre. Rohanó világunkban egyre inkább megrövidül az idő a mérlegelésre és a döntéshozatalra. A piaci tájékozottság segíti a helyes döntések meghozatalát. Az időszerű, teljes, pontos információk összegyűjtése segíthet a rossz döntéseket megelőzni. Az információhiány bizonytalanságot szül, és ha a vállalkozó emiatt nem lép a helyes irányba, vagy a késlekedés során megváltoznak a körülmények, az komoly problémákat jelenthet a vállalkozás jövőjére nézve. Kihagyhat egy jó üzleti lehetőséget, 17 letöltés ideje letöltés ideje letöltés ideje

17 esetleg versenytársai előnyhöz juthatnak annak kihasználásával. Piackutatással azonban nem csak üzleti lehetőségeket lehet kiaknázni. A vállalkozás indítása előtt segíthet eldönteni, mivel is foglalkozzunk valójában, mi az, amire az embereknek szükségük van, milyen igényekkel, problémákkal találkozhatunk a piacon. A vállalkozó segítségére lehet a legmegfelelőbb célcsoport kiválasztásánál illetve annak megismerésében is. Mindezek alapján belátható, hogy a vállalkozások fontos célja kell, hogy legyen a megfelelő, pontos, időszerű piaci információk folyamatos begyűjtése. A piac jeleinek értelmezésébe tehát érdemes erőt fektetni. Már a marketingtervezés megkezdésekor, a stratégia kiválasztása előtt fontos, hogy a vállalkozó tárgyszerű adatokat szerezzen a piacról. Ehhez azonban nem kell profinak lenni, esetleg vagyonokat költeni rá. A gazdasági minisztériumok, bankok, szakmai lapok, kereskedelmi szervezetek számos adatot, felmérést tesznek közzé, melyek nagy része szabadon hozzáférhető. A versenytársakat a vállalkozó saját maga, terepfelméréssel megfigyelheti. Elmehet a versenytárs üzletébe, tapasztalatot, információkat szerezhet arról, hogy a versenytárs mit, hogyan csinál, milyen értékesítési módszereket alkalmaz, milyen áron próbálja értékesíteni termékeit/szolgáltatásait.. Alkalma nyílik megbecsülni a potenciális fogyasztók számát és azt is, hogy igényeik milyen mértékben vannak kielégítve. 3.4 A mikro- és kisvállalkozások kínálata - termékek és szolgáltatások "Termék mindaz, amit a piacon felkínálnak, ami szükségleteket elégít ki, és csere tárgya lehet. Azokat a termékeket, melyeknél a nem fizikai összetevők meghaladják a fizikaiakat, szolgáltatásoknak nevezzük. 20 A terméket a vásárlók nem önmagáért vásárolják meg, hanem azért, mert igény van rájuk, használati értékük van, problémát oldanak meg. A vevők általában az alapján döntenek a vásárlásról, hogy milyennek ítélik a termék hasznosságát, illetve hogy ez hogy viszonyul a termék árához és a versenytársak ajánlatához. Egy terméknek vagy szolgáltatásnak rengeteg tulajdonsága lehet, a lényeg azonban az, hogy a fogyasztó igényeit a legjobban elégítse ki, előnyt biztosítson a versenytársakkal szemben. Nem a termék jellemzőit kell tehát eladni, hanem annak előnyeit, hasznosságát. 20 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

18 Manapság a fogyasztók egyre nagyobb kínálatból választhatnak. Azt, hogy a kínálatból mit választanak, mit vásárolnak meg, fogyasztói magatartásuk befolyásolja. A vállalkozások ezt megvizsgálva, tanulmányozva próbálják kínálatukat úgy alakítani, hogy minél nagyobb mennyiséget tudjanak értékesíteni, minél több vevő igényét tudják kielégíteni, és így nagyobb profitra szert tenni. A vevők vásárlási döntési mechanizmusának megismerése nélkül a vállalkozók nem tudják vevőiket megérteni, és nem tudnak olyan kínálatot kialakítani, amely valódi értéket képvisel vevőik számára. A termékeket a fizikai- nem fizikai felosztás mellett az alkalmazandó marketingtevékenység szempontjából is csoportosíthatjuk. Megkülönböztetünk tehát fogyasztási cikkeket és termelési eszközöket. A legnagyobb különbség a kettő között az, hogy a fogyasztási cikkeket főként a magánszemélyek (egyének és háztartások), a termelési eszközöket pedig nem magánszemélyek (vállalatok, intézmények) vásárolják. Természetesen előfordul, hogy ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást mindkét szféra vásárolja. Ilyenkor a cégnek más módszerekkel kell a két csoporttal kommunikálnia, más marketingeszközöket kell használnia. 21 A fogyasztási cikkeknek általában nagyszámú és hasonló igényű fogyasztója van. Ezeket a fogyasztókat sokszor - sokaságuk miatt - nem lehet közvetlenül elérni, igényeik megismeréséhez valamilyen piackutatásra van szükség. A fogyasztási cikkeket a marketing-szakirodalom a fogyasztók jellemző vásárlási magatartása szerint csoportosítja, napi fogyasztási cikkekre, szakcikkekre és luxuscikkekre bontja. A kényelmi (napi fogyasztási) termékekről a fogyasztóknak már a vásárlás előtt sok ismeretük van, ezeket a termékeket a lehető legkisebb idő- és energiaráfordítással vásárolják. Ebbe a kategóriába tartoznak például a zöldségek, gyümölcsök, dohányáruk, stb. A vevők számára ezek a termékek nem nagyon fontosak, könnyen helyettesíthetők. Az ilyen termékeket a kisvállalkozóknak széles körben érdemes teríteni, valamint érdemes egymással versenyző termékeket is forgalmazni, valamint a reklámozást a termelőre hagyni. A szakcikkek vásárlása esetén a fogyasztók általában több üzletet meglátogatnak, összehasonlítják a termékek jellemzőit, mert ez az idő- és energiaráfordítás megtérül 21 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

19 számukra azzal, hogy a szerintük legmegfelelőbb terméket fogják megvásárolni. Ebbe a csoportba tartoznak a ruházati cikkek, alacsony- és közepes árkategóriába tartozó háztartási gépek. Ilyen termékek forgalmazása esetén a kisvállalkozónak oda kell figyelnie a vásárlók márkatudatára és az üzlet hírnevének fontosságára. A luxustermékek esetében a vásárlók jól ismerik a terméket, erős márkapreferenciákkal rendelkeznek, a márka számukra nagy értéket képvisel, nem hajlandók azt más termékkel helyettesíteni. Hajlandók komoly pénz-, idő-, és energiaráfordítást eszközölni azért, hogy a preferált terméket megvehessék. Ezt figyelembe véve a speciális termékek gyártóinak nem kell széles körben teríteniük a terméket, elég, ha azt néhány helyen forgalmazzák. A termelési eszközök esetében a fogyasztói kör kisebb, többsége személyre szabott marketinget, termékeket és árat igényel. A vevők nagyok, nagy piaci erővel rendelkeznek, és igényeik nagyon eltérők lehetnek. Nem fogyasztási javak forgalmazásával kapcsolatban a kiskereskedőknek három fogyasztói magatartásra kell odafigyelniük, és megfelelően kezelniük. 22 Természetesen a szolgáltatásoknak is vannak a marketingtevékenységet befolyásoló sajátosságai. Nem fizikai jellegük miatt nem tárolhatók, készletezhetők, szabadalmakkal nehezen védhetők, nem lehet könnyen bemutatni és kommunikálni azokat. Maga a fogyasztó, sőt egyes esetekben más fogyasztók is részt vesznek a szolgáltatásban. Emellett a szolgáltatásokat nehéz sztenderdizálni és nehéz a minőségüket ellenőrizni. A fogyasztók vásárlási döntéseinek elemzésekor figyelembe kell venni, hogy első vagy újbóli vásárlásról van szó. A termék első megvásárlására a vevő előzetes elvárásai, hallott, látott dolgok alapján, az újravásárlásra tényleges tapasztalatok alapján kerül sor. A piacra lépő vállalkozók egyik legfontosabb feladata az, hogy célpiacát ösztönözze a termék kipróbálására, az első vásárlásra. Ehhez az szükséges, hogy a célpiac tudomást szerezzen a termék létezéséről, valamint hogy a termék eléggé vonzó legyen ahhoz, hogy kipróbálják. Az újravásárlásra ezek után akkor van esély, ha a vevőnek jó tapasztalatai voltak az első használat során. A kisvállalkozó feladata, hogy a vevők által felismert és elfogadott értéket maximalizálja. 22 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

20 A terméket első látásra vonzóvá teheti annak külső megjelenése, amely a termék formáját, csomagolását és címkézését jelenti. Ezek nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a potenciális vevők észrevegyék a terméket, felfigyeljenek arra, vonzónak találják. Egy-egy terméket éppen a formája tett népszerűvé. A forma megkülönbözteti a gyártót versenytársaitól, s ezzel hozzájárulhat a termék jó pozícionálásához. A formák, csomagolások, címkék jelentősége azoknál az árucsoportoknál a legnagyobb, amelyeknél a vásárlási döntés inkább szubjektív, emocionális alapon történik, ilyen termékek például a ruházati termékek, divatcikkek, lakberendezési tárgyak, művészeti tárgyak. Különböző anyagoknál, alkatrészeknél azonban ez nem jellemző. A termék formája, csomagolása és címkéje felkeltheti ugyan a potenciális vásárló figyelmét, ahhoz azonban, hogy a vásárló visszatérjen, fontos, hogy a termék/szolgáltatás minősége megfeleljen a célpiac elvárásainak. A terméknek/ szolgáltatásnak meg kell felelnie a vevők értékelvárásainak (mennyire felel meg az előzetes elképzeléseknek), a használati célnak (lehessen arra használni, amire való), pszichológiai benyomásoknak (imázs, az értékesítési hely atmoszférája, esztétikája), valamint a terméktámogatás (megfelelő számla, garancia, kezelési útmutató) kritériumainak. 3.5 Disztribúció A disztribúciós csatorna azon szervezetek hálózata, melyek funkciója az, hogy a termelőt és a végső vevőt összekapcsolja, és ellássa az ezzel kapcsolatos marketingfeladatokat. A mikro- és kisvállalkozások sok szinten kapcsolódnak ebbe a folyamatba. Lehetnek a termék vagy a szolgáltatás előállítói, forgalmazói, lehetnek ügynökök, szállítók, szállítmányozók, raktározók, vevőszolgálati tevékenységet végzők és vevők is. 23 A kisvállalatok esetében azonban a csatornadöntések másként merülnek fel, mint a nagyvállalatoknál. Nagyon ritkán van meg ugyanis a lehetőség arra, hogy a kisvállalat ellenőrzése alatt tartsa a teljes csatornát a termelés szakaszától egészen a vevőszolgálatig. 23 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz A saját farmom mindig zöldebb című pályamunkában részletesen be kell mutatni egy elképzelt, vagy már működő gazdaságot.

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Marketingterv Sablon

Marketingterv Sablon Marketingterv Sablon Kis- és középvállalkozások részére Vigyázz! Másolják! A legfrissebb verziót keresse itt: http://www.marketing112.hu/marketing-terv-sablon/ Verzió: 001/2013 Jogi állás: szabadon felhasználható,

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban Ábrahám Zsolt Juhász István MARKETINGESZKÖZÖK Két népszerű marketingeszköszről (STP és 4P) lesz szó STP Szegmentálás Targetálás Pozicionálás

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam.

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. KÖVETELMÉNYEK Témakörök: Az üzleti vállalkozások csoportosítása, környezete Vállalatalapítás, vállalkozás típusok

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR

KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR TÉMAKÖRÖK A SIKERES ÜZLET ÖSSZETEVŐI A MARKETING ÚJ SZEMLÉLETE VÁLTOZÁSOK, TRENDEK A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ GYAKORLATÁBAN AZ ÚJ

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

Nemzetközi partnerkapcsolatok építése a magyar cégek és szervezetek szempontjából. Előadó: Kautny Alexander 2012. április 13.

Nemzetközi partnerkapcsolatok építése a magyar cégek és szervezetek szempontjából. Előadó: Kautny Alexander 2012. április 13. Nemzetközi partnerkapcsolatok építése a magyar cégek és szervezetek szempontjából Előadó: Kautny Alexander 2012. április 13. 0) Nemzetközi piacra lépés és partnerkeresés 1) Miért kell stratégia a külföldi

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA

KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA A MARKETINGTŐL AZ ÜZLETI PROTOKOLLIG SZENES GÁBOR PRESSONLINE Kommunikációs Tanácsadó Kft. Székesfehérvár, 2014.10.27. MIRE VALÓ A MARKETING? Almaeszencia Termelői piac

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban? ...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása

Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban? ...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban?...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása Magyar Fogyasztó 2007, 2007. június 19 Ügyfeleink 2007 Czech, Slovak, Hungary, Slovenia,

Részletesebben

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot,

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, MARKETING A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat,

Részletesebben

Szponzorációs és kiállítási lehetőségek

Szponzorációs és kiállítási lehetőségek Szponzorációs és kiállítási lehetőségek az ország legnagyobb logisztikai és beszerzési találkozóján Bizalom és együttműködés. A fenntarthatóság záloga. A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

Direkt Marketing Agytágító

Direkt Marketing Agytágító Direkt Marketing Agytágító 2011. október 13-14. Direkt marketing praktikák az integrált kommunikációban Babarczi Joli Babarczi Jolán / babarczi.jolan@t-online.hu Az agytágítás első lépései 9.00-től 10.20-ig:

Részletesebben

KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR

KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR TÉMAKÖRÖK A SIKERES ÜZLET ÖSSZETEVŐI A MARKETING ÚJ SZEMLÉLETE ÉRTÉKTEREMTÉS A MARKETINGBEN MEGKÜLÖNBÖZTETÉS, POZÍCIONÁLÁS VÁLTOZÁSOK,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

Innovatív vállalkozásgyárak

Innovatív vállalkozásgyárak Innovatív vállalkozásgyárak megvalósításának lehetőségei Somogyi Miklós ügyvezető igazgató Közép-magyarországi Innovációs Központ 2014. november 29. Gazdaságfejlesztési cél A hazai gazdaságfejlesztés célja

Részletesebben

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? Mihálszki Zsuzsa Kantar Media kommunikációs vezetője Márkus Ádám IMS Health Magyarország OTC-vezető Tematika Kik vagyunk,

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/24 Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Árbevétel Nyereség Fejlődés, presztízs 2/24 Hozam Árbevétel Bevétel HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Projekt JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Részletes pontozási útmutató a projekt témákhoz Az ű projektmunka készítésére

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Marketing 11.évf. A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Termelési orientáció/koncepció Termékkoncepció Értékesítési koncepció Marketingkoncepció!!! 4 pillére Társadalomközpontú marketingkoncepció

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20.

minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20. minic studio VitaMed Pilula Weboldal és web-shop kivitelezés Vadasz Zoltán 2013.05.20. Projekt rövid leírása Weboldal és shop magyar nyelven, szűk termékkínálattal, célzott marketinggel. A romániai piac

Részletesebben

A mai problémákra mai megoldások kellenek.

A mai problémákra mai megoldások kellenek. Az Ön üzletében sem tolonganak a vevők? Hálót szőtt a pók a pénztárgépére? Szeretné, ha jobban menne az üzlet, de nincs ötlete? Van megoldás! A világ és a vevők megváltoztak. Önnek is változnia kell! Ezt

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

SOS webinárium a válságban nyíló lehetőségekről, sorsfordításra váró cégvezetőknek

SOS webinárium a válságban nyíló lehetőségekről, sorsfordításra váró cégvezetőknek A VÁLSÁG MINT ÁLDÁS? SOS webinárium a válságban nyíló lehetőségekről, sorsfordításra váró cégvezetőknek MUNKAFÜZET a Marketing Commando díjmentes webináriumához További infó: www.marketingcommando.hu/webinarium

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet Dr. Szántó Szilvia Marketingkörnyezet Az előadás témái 1./ Marketingkörnyezet jellemzése 2./ A mikrokörnyezet alkotóelemei 3./ A makrokörnyezet jellemzése Marketingkörnyezet Azok a külső tényezők és erők,

Részletesebben

Miért CRM? CRM Customer Relationship Management Megfogjuk Megértjük Megtartjuk Megismétli sikeres ügyfélkezelés, a 4M elve.

Miért CRM? CRM Customer Relationship Management Megfogjuk Megértjük Megtartjuk Megismétli sikeres ügyfélkezelés, a 4M elve. Miért CRM? A CRM (az angol Customer Relationship Management rövidítése) jelentése Ügyfélkezelési stratégia, melynek célja a kiadások csökkentése és a profit növelése: mindezt magasabb ügyfélhűség és -elégedettség

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Az Arkánum Medhotel fejlődése

Az Arkánum Medhotel fejlődése Az Arkánum Medhotel fejlődése Hogyan véssük be egy új hotel nevét a köztudatba 2015-ben? Péter Krisztina Link Consulting Kft. PR is storytelling for your business. Patrick Goodness, The Goodness Company

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

Bódulat-marketing (az áru a piacon)

Bódulat-marketing (az áru a piacon) Bódulat-marketing (az áru a piacon) Tistyán László Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete Dala Bernadett gyakornok Módszer Tárgy: a legális pszichoaktív szerek, ezen belül is az ún. dizájner

Részletesebben

Helyünk a reklámpiacon. Török Diána

Helyünk a reklámpiacon. Török Diána Helyünk a reklámpiacon Török Diána Magunkon kísérletezünk Print Online Rendezvények Rádió 103 milliárd. Békaperspektíva? Digitálist akarok! Fiatalokat akarok! Trendit akarok! Mérhetőt akarok! Olcsót akarok!

Részletesebben

Webáruházak és a marketing Az e-kereskedelem új trendjei. Milyen webáruházat építsünk 2014-ben? Webáruház-forgalomnövelés Facebookkal.

Webáruházak és a marketing Az e-kereskedelem új trendjei. Milyen webáruházat építsünk 2014-ben? Webáruház-forgalomnövelés Facebookkal. Webáruházak és a marketing Az e-kereskedelem új trendjei. Milyen webáruházat építsünk 2014-ben? Webáruház-forgalomnövelés Facebookkal. Hogyan építsünk, szegmentáljuk és növeljünk adatbázist? Miért szükséges

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

Online megrendelés: www.momacc.com. MM Basic Számítógép vásárlás 24/7 szerver felügyelet. Teljesítmény 56 000 Kh/s

Online megrendelés: www.momacc.com. MM Basic Számítógép vásárlás 24/7 szerver felügyelet. Teljesítmény 56 000 Kh/s a kiszámítható jövő a vállalat A vállalatot 2013 szeptemberében hoztuk létre azzal a céllal, hogy egy innovatív felhő technológián alapuló grafikai szolgáltatást nyújtsunk a világ bármely pontján működő

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

A kutatás időtartama: 2013. március

A kutatás időtartama: 2013. március 1 A kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata. A kutatás célcsoportjának kiválasztása:

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

III. évfolyam Gazdálkodás Menedzsment szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam Gazdálkodás Menedzsment szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

Éltető Balaton-felvidék

Éltető Balaton-felvidék Éltető Balaton-felvidék 60 település, 40 ezer lakos Kb. 4500 vállalkozás (több mint 90% mikro, ennek közel 80%-a egyéni vállalkozás) Több mint 20 ezer szálláshely (85% Balaton part és Kapolcs) Kiemelkedően

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

openeu - Gazdasági Portál

openeu - Gazdasági Portál openeu - Gazdasági Portál Cégjegyzék Ágazati jegyzék - B2B-piactér tagja Az Ön openeu cégjegyzéke Szolgáltatások és többletértékek a németországi piacon Ön előtt álló sikerpályához Az openeu cégjegyzék

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Ár, árstratégiai döntések. Marketing 5.

Ár, árstratégiai döntések. Marketing 5. Ár, árstratégiai döntések Marketing 5. Az ár Egy termék illetve szolgáltatás tulajdonjogának, vagy használatának megszerzéséért kifizetett pénz, ellentételezés. Tipikus piacgazdasági kategória Árként funkcionálhat

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása:

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása: Google AdWords ügynökség kiválasztása: hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Még több hasznos info» www.klikkmarketing.hu Google AdWords ügynökség kiválasztása:

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2012. augusztus KutatóCentrum 1036 Budapest, Lajos u. 103. Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Az e-vásárlást kipróbálók, az online

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

A vállalkozások általános jellemzői

A vállalkozások általános jellemzői A vállalkozások általános jellemzői Üzleti vállalkozás: olyan emberi tevékenység, melynek alapvető célja egyéni, szervezeti és társadalmi igények kielégítése nyereség elérésével. Akkor beszélünk vállalkozásról,

Részletesebben

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten

enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten 2012 enet. Minden jog fenntartva enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. www.enet.hu

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet

ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet I. KÉRDÉS SOR: MINTA Töltsd ki az alábbi táblázatot a jelenlegi gondolataid, tudásanyagod, feltételezéseid alapján.

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I.

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Tantárgy kódja:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 A könyv által tárgyalt témakörök 17 Kinek van szüksége információra? 18 A megcélzott olvasóközönség 18 A szervezett információs rendszer szükségessége

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

Első lecke A döntéshozatal

Első lecke A döntéshozatal Első lecke A döntéshozatal Tanári útmutató Te döntöd el, úgy gondolkozol-e, hogy segítsd önmagadat a boldogulásban és a sikerességben, vagy ezzel ellentétesen. Naponta hozunk döntéseket életünk különféle

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

-közösségi oldal készítése, működtetése MEGTÉRÜLŐ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

-közösségi oldal készítése, működtetése MEGTÉRÜLŐ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Hatékony egészségügyi honlap és -közösségi oldal készítése, működtetése A hatékony weboldal Működő közösségi média és PR megoldások Az optimális média mix Felépítése az üzleti célok elérését szolgálja,

Részletesebben

Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban

Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban VI. Építő Marketing Szeminárium 2014. november 13. Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban Rajki Diána, Build-Communication Kft. ügyvezető igazgató Online marketing tervezése

Részletesebben