BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány A MAGYAR MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A BIOCOOP EGÉSZSÉGHÁZ KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Készítette: Benedek Melinda Beáta Budapest, 2009.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A témaválasztás indokai Célkitűzések A dolgozat felépítése Mikro- és kisvállalkozások Értelmezésük Jellemzőik Gazdaságban betöltött szerepük A mikro- és kisvállalkozások marketingtevékenysége A marketingtevékenység és marketingtervezés jelentősége Megkülönböztetés, pozícionálás A piackutatás jelentősége A mikro- és kisvállalkozások kínálata - termékek és szolgáltatások Disztribúció Kisvállalati árpolitika Reklám és promóció Személyes marketingkommunikációs eszközök Nem személyes marketingkommunikációs eszközök Direkt- és internet marketing PR Marketing válság idején Hazai mikro- és kisvállalkozások nemzetközi marketingje Kutatás Kutatási probléma

3 4.2 Módszertan Mintavétel Adatgyűjtés A mélyinterjúk elemzése Biopiaci áttekintés STEEP elemzés A biopiacon jelen lévő versenyhelyzet elemzése Ágazati előrejelzések A BioCoop Egészségház Kft A vállalkozás háttere, története A vállalkozás célpiaca Versenytársak, versenystratégia Marketing mix Termék Disztribúció Ár Promóció Fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések SWOT analízis Javaslatok Összegzés...65 Irodalomjegyzék...66 Ábrák és táblázatok jegyzéke...68 Melléklet

4 1. Bevezetés 1.1 A témaválasztás indokai Dolgozatom fő témájául azért választottam a mikro- és kisvállalkozások marketingtevékenységének elemzését és bemutatását, mert korábbi tanulmányaim során elnyerte érdeklődésemet ezen szervezetek kreatív tevékenysége. Ennek nyomán döntöttem úgy, hogy szakdolgozatomban közelebbről megvizsgálom, milyen jellegzetességei, sajátosságai, esetleges nehézségei vannak a kisvállalati marketingtevékenységeknek. Ezen kívül fontosnak ítélem a mikro- és kisvállalkozások szerepét a magyar gazdaságban, hiszen a foglalkoztatottság mintegy 60 %-át, az export ötödét, illetve a GDP kb. 40 %-át adják. 1 Ezért érdemesnek tartom e vállalkozások működésének vizsgálatát, különös tekintettel a marketingtevékenységre, hiszen ez fő tanulmányi területem. Harmadik okként említeném, hogy régi álmom egy saját mikro- vagy kisvállalkozás indítása, és e dolgozat elkészítése képet adhat arról, hogy milyen kihívásokkal szembesülhetek, milyen lehetőségeim lennének, illetve milyen módszerek alkalmazhatók a kisvállalati marketingstratégia területén. Mindezt szerettem volna konkrét vállalkozások marketingtevékenységének vizsgálatával átültetni a gyakorlatba, megvizsgálni, hogy az elméleti információkból mi és hogyan valósul meg valójában. Ezekre a kérdésekre mikro- és kisvállalkozások vezetőivel készített mélyinterjúk keretében, valamint egy vállalkozás marketingtevékenységének részletekbe menő vizsgálatával szeretnék választ kapni. Választásom a BioCoop Egészségház Kft. nevű győri mikrovállalkozásra esett. Ez egy nemrégiben alapított mikrovállalkozás, melynek marketingtevékenységét már a kezdetektől van lehetőségem vizsgálni. A dolgozat elkészítése során gyakori személyes konzultációra van lehetőségem a vállalkozás lakóhelyemhez való közelsége miatt. Továbbá azért megfelelő számomra ez a mikrovállalkozás, mert tanulmányaim 1 letöltés ideje

5 során már volt lehetőségem ismerkedni a biopiaccal, így már szereztem némi információt és betekintést ebben a témában. 1.2 Célkitűzések A dolgozat elkészítése során szeretném elmélyíteni tudásomat a mikro- és kisvállalkozások marketingtevékenységével kapcsolatban, célom, hogy tisztább, alaposabb képet kapjak ebben a témában. Igyekszem megtudni, hogy melyek azok a mikro- és kisvállalati jellemzők, sajátosságok, melyek befolyásolják ezen szervezetek marketingtevékenységét, milyen erős illetve gyenge pontok mutatkoznak a mikro- és kisvállalkozások e területen folytatott tevékenységében, valamint hogy miként vélekednek a magyar mikro- és kisvállalkozók a marketingről, alkalmazzák-e azt egyáltalán, hogyan, és miért. Emellett szeretném a biopiacról eddig megszerzett információimat is kiterjeszteni, belelátni egy biobolt mindennapjaiba, különös tekintettel annak marketingtevékenységére. 1.3 A dolgozat felépítése Dolgozatomban először is szeretnék egy elméleti alapot lefektetni szakirodalmi ismereteim, kutatásom alapján. Ebben fő forrásom Rekettye Gábor Kisvállalati marketing című könyve. Ezen kívül más marketing szakértők cikkeit, írásait, illetve saját korábbi tanulmányaimat és ismereteimet hívtam segítségül. Az elméleti áttekintés után saját kutatásom leírása és az eredmények elemzése következik. Végül, de nem utolsó sorban pedig a BioCoop Egészségház Kft. bemutatására, marketingtevékenységének konkrét, részletes elemzésére kerül sor. 6

6 2. Mikro- és kisvállalkozások 2.1 Értelmezésük Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységet értjük, mely fogyasztói igényeket elégít ki és célja a profitszerzés. A vállalkozás szervezeti kerete a vállalat. A vállalkozások nagyon sokrétűek, ezért különböző szempontok (vállalkozási forma, tevékenységi kör, tulajdonforma illetve nagyság) alapján csoportosíthatók. A vállalkozások nagyságuk szerint lehetnek mikro-, kis-, közép- és makrovállalkozások. A kis- és középvállalkozásokról szóló évi XXXVIII. törvény értelmében kisvállalkozásnak számít az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 2 Mikrovállalkozásnak tekinthető az a vállalkozás, melynek az összes foglalkoztatott létszáma kevesebb, mint 10 fő, valamint éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 3 A fenti besoroláshoz tartozó mutatószámokat a vállalkozás utolsó ismert beszámolójához kell viszonyítani augusztusában Magyarországon a regisztrált vállalkozások száma több mint 1,5 millió volt. Ebből több mint 1 millió mikrovállalkozás, valamint több mint 30 ezer kisvállalkozás letöltés dátuma

7 1. sz. táblázat A regisztrált vállalkozások száma létszám kategóriák szerint 2009 augusztusában Forrás: KSH 1. sz. ábra Forrás: KSH 8

8 2.2 Jellemzőik Az elmúlt évek során megváltozott a vállalkozások ágazati szerkezete: nőtt a szolgáltató vállalkozások száma, csökkent a kereskedelmi-, ipari- és mezőgazdasági vállalkozások száma. A legtöbb vállalkozás Budapesten és Pest megyében található, valamint az átlagosnál nagyobb a vállalatok száma a Nyugat-Dunántúlon sz. ábra 1000 lakosra jutó vállalkozások száma, 2007 Forrás: KSH A vállalatok közös jellemzői a profitorientáltság, a kockázatvállalás, a felelősségvállalás illetve az önállóság. A vállalkozás hosszútávra szóló túlélési stratégiájának, működésének feltétele, hogy a vállalkozás bevételei hosszú távon meghaladják kiadásait, azaz profitot realizáljanak. Minden üzleti vállalkozás kockáztatja az üzletbe fektetett tőkét, ugyanis mindig 5 letöltés dátuma

9 csak utólag, a befektetést követően realizálódik a profit, illetve a piacon dől el, hogy az adott terméket vagy szolgáltatást hajlandók-e megvásárolni, a befektetett erőforrások meg fognak-e térülni, és realizálódik-e nyereség. A kockázat csökkentésére a vállalkozások különböző módszereket alkalmazhatnak. Ilyen például a piackutatás a vevők igényeinek felmérésére, majd az igényekhez való rugalmas alkalmazkodás. Hasznos módszer a kockázatok csökkentésére a versenytársak állandó figyelése, a különböző külső információk változásának folyamatos figyelemmel kísérése. Segíthet még az erőforrások megosztása több célkitűzés között annak érdekében, hogy az egyik cél meghiúsulása esetén a másik célra fókuszálva működőképes maradjon az adott vállalkozás. Továbbá a vállalkozásokra jellemző az anyagi, jogi illetve erkölcsi felelősségvállalás. Vállalniuk kell tevékenységük anyagi következményeit mind partnereikkel, mind munkavállalóikkal szemben. A vállalkozások jogi felelősségvállalása azt jelenti, hogy perelhetők, ha tevékenységük közben anyagi kárt okoznak, akkor az anyagi kártérítés jogi úton is követelhető. Az erkölcsi felelősségvállalás pedig azt jelenti, hogy a vállalkozások a társadalom részeként, annak értékítélete mellett végzik tevékenységüket. Amikor vállalkozási formát választunk, az is eldől, hogy önálló vagy nem önálló jogi személyiségű vállalkozást alapítunk. Ez úgy értendő, hogy a vállalat maga határozza meg céljait és tevékenységi körét, céljai eléréséhez maga teremti meg a szükséges feltételeket, erőforrásokat, valamint a realizált nyereség felhasználásáról is önállóan dönt Gazdaságban betöltött szerepük A különböző vállalkozások a társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai. Egyrészt a vállalkozások állítják elő az egyre nagyobb fogyasztói igényeket kielégítő termékeket és szolgáltatásokat, másrészt fontos szerepet töltenek be a munkaerő foglalkoztatásában (Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatják az alkalmazottak felét), amely az egyik legfontosabb gazdasági erőforrás. Emellett adófizetésük révén hozzájárulnak a központi költségvetés bevételeihez. Sikeres működésüknek köszönhető a 6 letöltés ideje

10 gazdasági növekedés, mely az életszínvonal emelkedését, a jövedelmek növekedését és a foglalkoztatottság javulását vonja maga után ben a mikro- és kisvállalkozások a bruttó hozzáadott érték egyharmadát, az összes nettó árbevétel 45%-át, valamint az összes export 22%-át realizálták sz. táblázat Létszám (fő) % , , ,3 250 főnél nagyobb 49,2 A bruttó hozzáadott érték termeléséhez való hozzájárulás vállalati létszámkategóriánként 2005-ben (%) Forrás: 3. sz. táblázat Létszám (fő) % , , ,7 250 főnél nagyobb 37,5 A vállalkozások nettó árbevételének megoszlása vállalati létszám-kategóriák szerint ben (%) Forrás: 7 letöltés ideje letöltés ideje

11 4. sz. táblázat Létszám (fő) % , , ,5 250 főnél nagyobb 64,7 Az exportértékesítés megoszlása vállalati létszám-kategóriánként 2005-ben (%) Forrás: 3. A mikro- és kisvállalkozások marketingtevékenysége 3.1 A marketingtevékenység és marketingtervezés jelentősége Az Ipsos Zrt. és a Marketing Commando együttműködésének keretében 2009 szeptemberében felmérésre került a magyar kis- és középvállalkozások marketing tevékenysége. Az 500 fős reprezentatív mintán végzett vállalati paneles kutatás célja, hogy valós képet adjon a kkv-k marketing aktivitásairól és szokásairól. A kutatás a vártnál rosszabb eredményeket hozott: a kkv-k mindössze 32,8%-a folytat marketingtevékenységet. Ez az adat rámutat, hogy a kkv-k még mindig nincsenek tisztában a marketing jelentőségével, habár az eredmények elemzéséből világosan látszik, hogy a marketing tevékenységet végző kkv-k nagyobb éves forgalomra számíthatnak, mint azok, akik nem alkalmaznak marketinget. 9 Wolf Gábor kkv marketing szakértő, a Marketing Commando vezető tanácsadója szerint, ha lassan is, de szemmel láthatóan növekszik a marketingtevékenységet végző cégek száma. Egy a Marketing Commando által, 2002-ben végzett felmérés szerint mindössze a kkv-k 18,7%-a marketingezett. Ennek tükrében a most mért 32,8% egy pozitív változás, mégis aggasztó milyen sokan nem népszerűsítik a termékeiket, 9 letöltés ideje

12 szolgáltatásaikat. 10 A 2009-es felmérésre visszakanyarodva szeretném megjegyezni, hogy az eredmények szerint a kkv-k éves szinten átlagosan a forgalmuk 4%-át fordítják marketingre. Ez jelentősen elmarad a szakirodalmak és szakemberek által javasolt 5-10 %- os szinttől % azoknak a cégeknek az aránya, melyek egyáltalán nem költenek marketingre. A kutatásban részt vevő cégek vezetőinek nagy része azt állította, hogy több pénzre lenne szüksége a hiányzó marketing feladatok megoldásához. Wolf Gábor szerint ennek egyik oka a túl elméleties alapokon nyugvó magyar marketingképzés, mely nagyrészt a kotleri marketinget tanítja, s amely a nagyvállalatoknak szól, míg a kisvállalkozásoknak egyszerűbb, gyakorlatiasabb marketing eszközökre van szükségük. 12 A kisvállalatokat körülvevő gazdasági környezet folyamatos átalakuláson megy keresztül, melynek legfontosabb tényezője a verseny erősödése mind a lokális, mind (a globalizáció hatására) a nemzetközi piacokon. Egy másik fontos tényező a vásárlók egyre tudatosabbá válása. A vásárlók egyre igényesebbé és árérzékennyé válnak, hiszen az egyre bővülő kínálat, valamint az információkhoz való egyre könnyebb hozzáférés ezt lehetővé teszi számukra. Manapság tehát már nem elég a kisvállalatoknak csak a termékük előállítására koncentrálniuk, életben maradásukhoz és fejlődésükhöz elengedhetetlen, hogy marketingtevékenységet folytassanak. Véleményem szerint azonban nem elegendő, ha a kisvállalkozások egy-egy marketingcsatornát használnak, a vállalkozás mögé marketingrendszert, struktúrát érdemes építeni. A marketing tervezésénél pedig gyakran elindulni a legnehezebb, olyan stratégiákat kitalálni, melyek megtérítik a befektetett, marketingre szánt összegeket. Ezért is érdemes a marketing tervezésére már a kezdetekkor időt és energiát szánni. 10 letöltés ideje letöltés ideje letöltés ideje

13 A kisvállalkozás természetesen több szempontból nem azonos egy nagyvállalattal. Más céljai és eszközei vannak, a legnagyobb különbség pedig az, hogy a kisvállalatoknak nem állnak rendelkezésére azok a pénzügyi eszközök, amelyekkel a nagyvállalatokéhoz hasonló marketingtevékenységet folytathatnának. A kisvállalkozóknak nincs lehetőségük arra, hogy ötleteiket drágán teszteljék, nagyszabású kutatásokat végezzenek, koncepciót készítsenek, üzleti- marketing tervet készítsenek, reklámfilmet készíttessenek, stb. Ebből következően olyan eszközöket kell segítségül hívniuk, amelyek olcsók, ám hatékonyak. Így a fent említett folyamat a kisvállalkozások esetében is végigmehet, de egyszerűbben, olcsóbban. A kisvállalati marketing feladata az, hogy a kisvállalat rendelkezésére álló korlátozott eszközökkel is hatékonyan tudja támogatni ötletének piaci sikerét. Ehhez tudnia kell, hogy kik lesznek a vevői, miért vásárolják meg a termékét, vagy miért veszik igénybe a szolgáltatását, milyen áron lehet a terméket vagy szolgáltatást értékesíteni, hogyan lehet a potenciális vevőket tájékoztatni, milyen úton lehet a terméket eljuttatni a vevőhöz, illetve miképpen lehet ezekkel a vevőkkel kommunikálni. Ahhoz tehát, hogy a kisvállalkozás sikeres legyen a piacon, feltétlenül szüksége van marketingtervre. David Frey (2004) hat lépésben foglalja össze a marketingterv kialakításának folyamatát: Meg kell ismerni a termék/szolgáltatás piacát és a piaci versenyhelyzetet. 2. Meg kell ismerni és érteni a kisvállalat vevőit 3. Ki kell választani egy piaci rést 4. Meg kell határozni azokat a marketingeszközöket, melyekkel a kiválasztott piaci rés elérhető 5. Értékesítési és piaci célokat kell kitűzni 6. Ki kell alakítani a marketing-költségvetést Rekettye Gábor szerint a marketingtervben szerepel egy vezetői összefoglaló, amely a terv tömör összefoglalása. Ezután következhet a piacra vinni kívánt termék vagy szolgáltatás rövid bemutatása, a kapcsolódó célok felvázolása. A helyzetelemzés során a vállalkozó elemzi a vállalkozás helyzetét, annak erős és gyenge pontjait, illetve a 13 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

14 vállalkozás belső és külső marketingkörnyezetét. A marketingkörnyezet belső tényezőt vizsgálva rájöhetünk, hogy annak középpontja maga a vállalkozó. Az ő motivációi és kompetenciái vannak hatással arra, hogy mennyi energiát és kreativitást visz bele a kisvállalkozás marketingtevékenységébe. A belső marketingkörnyezet következő eleme a vállalkozás versenyképessége, egy-egy olyan tényező, tulajdonság, amellyel a cég felülkerekedik versenytársain a vevői igények kiszolgálásában, s amely a vállalkozás marketingtevékenységének magva, legfontosabb építőköve lehet. A marketing terv azonban haszontalan a a megfelelő pénzforrások nélkül. A terv akkor lesz megvalósítható, ha a vállalkozás rendelkezik a végrehajtáshoz szükséges pénzeszközökkel. 14 A marketing környezet külső tényezői általában a vállalkozó hatáskörén kívül esnek, és a vállalkozást körül vevő lehetőségeket és fenyegetéseket, veszélyeket határozzák meg. A külső tényezők egyike a vásárló, vagyis a célközönség, annak jellemzői és fogyasztói magatartása. A marketing tervhez tehát vevőelemzésre is szükség van, melyben szerepelhetnek a vevők demográfiai jellemzői, elhelyezkedésük, koncentrációjuk, elérhetőségük, preferenciáik, termékhasználati szokásaik, vásárlási döntéshozataluk jellemzői. Szintén külső tényező maga a piac, melyen a kisvállalkozás tevékenykedik. A piac különböző hatással lehet a vállalkozásra attól függően, hogy mekkora, mik a piacon jelen lévő trendek, növekedés vagy visszaesés jellemző rá. Természetesen külső tényezőként vannak jelen a versenytársak is, ezért ki kell térni azok elemzésére is, meg kell vizsgálni piaci helyzetüket, erősségeiket, gyengeségeiket, piaci részesedésüket. Ki lehet térni arra is, hogy milyen potenciális együttműködő partnereink vannak, és hogy milyen területen lehet velük együttműködni. A marketingterv fontos része ezeken kívül a makro környezet elemzése, tényezőinek vizsgálata. Ez magába foglalja a gazdasági, technológiai, szociális és politikai környezet elemzését. A külső és belső marketingtényezők elemzése után fel kell vázolni a kiválasztott marketingstratégiát. Ki kell fejteni, hogy a vállalkozás milyen termék- és szolgáltatás-, ár-, disztribúciós- és promóciós stratégiát választ. Végül említést kell tenni a rövid és hosszú 14 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

15 távú előrejelzésekről, számba kell venni a választott stratégia következményeit és hatásait, és az eléréséhez szükséges akciókat. Ide tartozik a költségek és bevételek előrejelzése és a megtérülési pontok meghatározása is. Véleményem szerint már a marketing tervben érdemes kitérni azokra az együttműködésekre, melyeket a kisvállalkozás olyan más vállalkozásokkal, szakemberekkel hoz létre, akiknek terméke, szolgáltatása kiegészíti a cég kínálatát, akivel együtt nagyobb marketing erőt képviselhet. Ezek általában olyan cégek, melyeknek ugyanaz a célpiaca, de nem versenytársai az adott kisvállalkozásnak. Ebben az esetben a két vállalkozásnak lehetősége adódik egymást ajánlás útján reklámozni, ráadásul hozzájuthatnak a partner már meglévő ügyfeleihez. 3.2 Megkülönböztetés, pozícionálás Nap, mint nap olyan termékek hirdetéseivel bombáznak bennünket a TV-ben, plakátokon és újságokban, amelyeket soha nem fogunk megvenni. A hirdetés költsége kidobott pénz ránk nézve. Jó pár hirdető a rossz közönséget célozza meg, vagy a termék, annak ára, illetve a piacra dobás időpontja nem megfelelő. A hirdetések egy része azért megy kárba, mert ugyan mindenki észleli, tudomást mégsem vesz róla. 15 A legtöbb cégnek manapság nem a legcélravezetőbb a pozícionálása. Wolf Gábor szerint kínálatuk részleteinek, funkcióinak harsány vagy ügyetlen megfogalmazása. 16 Ahhoz, hogy a kisvállalkozó ne essen ebbe a hibába, figyelembe kell venni néhány meghatározó tényezőt. El kell dönteni, hogy ki is valójában a célpiac, kinek származik a legtöbb előnye abból, hogy az adott vállalkozástól vásárol, kit lehet legjobban elérni a cég marketing üzenetével. A célpiac nem lehet mindenki, egyértelműen kell meghatározni a célközönséget. Át kell gondolni azt is, hogy a kisvállalkozás milyen kulcsfontosságú előnyöket kínál ezen célpiac részére. Fontos megvizsgálni, hogy ki a fő versenytárs, 15 Len Rogers: Marketing a kisvállalkozásban, Readers International, 1996, Budapest, p letöltés ideje

16 hogyan, mely cégek segítségével oldaná meg a célpiac a problémáját az adott kisvállalkozás megléte nélkül. Végül számba kell venni azt is, hogy a kisvállalkozás miben különbözik a legjobban a versenytárstól, mi az a szempont, amitől a cég a vevő számára jobb választás, mint a konkurencia, és hogy ez a szempont mennyire fontos a vevőnek. 17 Ahhoz azonban, hogy a vállalkozás pozícionálása működőképes legyen, érdemes megkérdezni a célpiacot annak valós voltáról. Ajánlatos megkérdezni a meglévő, elvesztett, illetve potenciális vásárlókat, hogy mi az a problémájuk, melyet a kisvállalkozás terméke, szolgáltatása megold, milyen szempontokat vettek figyelembe, amikor a vállalkozás mellett döntöttek a probléma megoldásához, valamint az ő szemükben miben különbözik a cég más vállalkozásoktól. Ilyen és hasonló kérdésekkel ellenőrizhető, hogy a pozícionálás sikeres és pontos volt, a kisvállalkozó nem pozícionálta félre a vállalkozást. 18 Ha a pozícionálás sikeresnek bizonyul, akkor azt a célpiac felé kommunikálni kell. Létre kell hozni egy mondatot, amely magában foglalja a kialakult pozíciót, majd ezt folyamatosan kommunikálni kell a célcsoport felé, hogy beivódhasson annak tudatába. Ez a kommunikáció történhet például a honlapon, prospektusban, cégautón, reklámokban, e- mailekben, stb A piackutatás jelentősége A jelenlegi gazdasági helyzetben a vállalkozásoknak különösen gyorsan kell reagálniuk a felmerülő változásokra, üzleti lehetőségekre. Rohanó világunkban egyre inkább megrövidül az idő a mérlegelésre és a döntéshozatalra. A piaci tájékozottság segíti a helyes döntések meghozatalát. Az időszerű, teljes, pontos információk összegyűjtése segíthet a rossz döntéseket megelőzni. Az információhiány bizonytalanságot szül, és ha a vállalkozó emiatt nem lép a helyes irányba, vagy a késlekedés során megváltoznak a körülmények, az komoly problémákat jelenthet a vállalkozás jövőjére nézve. Kihagyhat egy jó üzleti lehetőséget, 17 letöltés ideje letöltés ideje letöltés ideje

17 esetleg versenytársai előnyhöz juthatnak annak kihasználásával. Piackutatással azonban nem csak üzleti lehetőségeket lehet kiaknázni. A vállalkozás indítása előtt segíthet eldönteni, mivel is foglalkozzunk valójában, mi az, amire az embereknek szükségük van, milyen igényekkel, problémákkal találkozhatunk a piacon. A vállalkozó segítségére lehet a legmegfelelőbb célcsoport kiválasztásánál illetve annak megismerésében is. Mindezek alapján belátható, hogy a vállalkozások fontos célja kell, hogy legyen a megfelelő, pontos, időszerű piaci információk folyamatos begyűjtése. A piac jeleinek értelmezésébe tehát érdemes erőt fektetni. Már a marketingtervezés megkezdésekor, a stratégia kiválasztása előtt fontos, hogy a vállalkozó tárgyszerű adatokat szerezzen a piacról. Ehhez azonban nem kell profinak lenni, esetleg vagyonokat költeni rá. A gazdasági minisztériumok, bankok, szakmai lapok, kereskedelmi szervezetek számos adatot, felmérést tesznek közzé, melyek nagy része szabadon hozzáférhető. A versenytársakat a vállalkozó saját maga, terepfelméréssel megfigyelheti. Elmehet a versenytárs üzletébe, tapasztalatot, információkat szerezhet arról, hogy a versenytárs mit, hogyan csinál, milyen értékesítési módszereket alkalmaz, milyen áron próbálja értékesíteni termékeit/szolgáltatásait.. Alkalma nyílik megbecsülni a potenciális fogyasztók számát és azt is, hogy igényeik milyen mértékben vannak kielégítve. 3.4 A mikro- és kisvállalkozások kínálata - termékek és szolgáltatások "Termék mindaz, amit a piacon felkínálnak, ami szükségleteket elégít ki, és csere tárgya lehet. Azokat a termékeket, melyeknél a nem fizikai összetevők meghaladják a fizikaiakat, szolgáltatásoknak nevezzük. 20 A terméket a vásárlók nem önmagáért vásárolják meg, hanem azért, mert igény van rájuk, használati értékük van, problémát oldanak meg. A vevők általában az alapján döntenek a vásárlásról, hogy milyennek ítélik a termék hasznosságát, illetve hogy ez hogy viszonyul a termék árához és a versenytársak ajánlatához. Egy terméknek vagy szolgáltatásnak rengeteg tulajdonsága lehet, a lényeg azonban az, hogy a fogyasztó igényeit a legjobban elégítse ki, előnyt biztosítson a versenytársakkal szemben. Nem a termék jellemzőit kell tehát eladni, hanem annak előnyeit, hasznosságát. 20 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

18 Manapság a fogyasztók egyre nagyobb kínálatból választhatnak. Azt, hogy a kínálatból mit választanak, mit vásárolnak meg, fogyasztói magatartásuk befolyásolja. A vállalkozások ezt megvizsgálva, tanulmányozva próbálják kínálatukat úgy alakítani, hogy minél nagyobb mennyiséget tudjanak értékesíteni, minél több vevő igényét tudják kielégíteni, és így nagyobb profitra szert tenni. A vevők vásárlási döntési mechanizmusának megismerése nélkül a vállalkozók nem tudják vevőiket megérteni, és nem tudnak olyan kínálatot kialakítani, amely valódi értéket képvisel vevőik számára. A termékeket a fizikai- nem fizikai felosztás mellett az alkalmazandó marketingtevékenység szempontjából is csoportosíthatjuk. Megkülönböztetünk tehát fogyasztási cikkeket és termelési eszközöket. A legnagyobb különbség a kettő között az, hogy a fogyasztási cikkeket főként a magánszemélyek (egyének és háztartások), a termelési eszközöket pedig nem magánszemélyek (vállalatok, intézmények) vásárolják. Természetesen előfordul, hogy ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást mindkét szféra vásárolja. Ilyenkor a cégnek más módszerekkel kell a két csoporttal kommunikálnia, más marketingeszközöket kell használnia. 21 A fogyasztási cikkeknek általában nagyszámú és hasonló igényű fogyasztója van. Ezeket a fogyasztókat sokszor - sokaságuk miatt - nem lehet közvetlenül elérni, igényeik megismeréséhez valamilyen piackutatásra van szükség. A fogyasztási cikkeket a marketing-szakirodalom a fogyasztók jellemző vásárlási magatartása szerint csoportosítja, napi fogyasztási cikkekre, szakcikkekre és luxuscikkekre bontja. A kényelmi (napi fogyasztási) termékekről a fogyasztóknak már a vásárlás előtt sok ismeretük van, ezeket a termékeket a lehető legkisebb idő- és energiaráfordítással vásárolják. Ebbe a kategóriába tartoznak például a zöldségek, gyümölcsök, dohányáruk, stb. A vevők számára ezek a termékek nem nagyon fontosak, könnyen helyettesíthetők. Az ilyen termékeket a kisvállalkozóknak széles körben érdemes teríteni, valamint érdemes egymással versenyző termékeket is forgalmazni, valamint a reklámozást a termelőre hagyni. A szakcikkek vásárlása esetén a fogyasztók általában több üzletet meglátogatnak, összehasonlítják a termékek jellemzőit, mert ez az idő- és energiaráfordítás megtérül 21 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

19 számukra azzal, hogy a szerintük legmegfelelőbb terméket fogják megvásárolni. Ebbe a csoportba tartoznak a ruházati cikkek, alacsony- és közepes árkategóriába tartozó háztartási gépek. Ilyen termékek forgalmazása esetén a kisvállalkozónak oda kell figyelnie a vásárlók márkatudatára és az üzlet hírnevének fontosságára. A luxustermékek esetében a vásárlók jól ismerik a terméket, erős márkapreferenciákkal rendelkeznek, a márka számukra nagy értéket képvisel, nem hajlandók azt más termékkel helyettesíteni. Hajlandók komoly pénz-, idő-, és energiaráfordítást eszközölni azért, hogy a preferált terméket megvehessék. Ezt figyelembe véve a speciális termékek gyártóinak nem kell széles körben teríteniük a terméket, elég, ha azt néhány helyen forgalmazzák. A termelési eszközök esetében a fogyasztói kör kisebb, többsége személyre szabott marketinget, termékeket és árat igényel. A vevők nagyok, nagy piaci erővel rendelkeznek, és igényeik nagyon eltérők lehetnek. Nem fogyasztási javak forgalmazásával kapcsolatban a kiskereskedőknek három fogyasztói magatartásra kell odafigyelniük, és megfelelően kezelniük. 22 Természetesen a szolgáltatásoknak is vannak a marketingtevékenységet befolyásoló sajátosságai. Nem fizikai jellegük miatt nem tárolhatók, készletezhetők, szabadalmakkal nehezen védhetők, nem lehet könnyen bemutatni és kommunikálni azokat. Maga a fogyasztó, sőt egyes esetekben más fogyasztók is részt vesznek a szolgáltatásban. Emellett a szolgáltatásokat nehéz sztenderdizálni és nehéz a minőségüket ellenőrizni. A fogyasztók vásárlási döntéseinek elemzésekor figyelembe kell venni, hogy első vagy újbóli vásárlásról van szó. A termék első megvásárlására a vevő előzetes elvárásai, hallott, látott dolgok alapján, az újravásárlásra tényleges tapasztalatok alapján kerül sor. A piacra lépő vállalkozók egyik legfontosabb feladata az, hogy célpiacát ösztönözze a termék kipróbálására, az első vásárlásra. Ehhez az szükséges, hogy a célpiac tudomást szerezzen a termék létezéséről, valamint hogy a termék eléggé vonzó legyen ahhoz, hogy kipróbálják. Az újravásárlásra ezek után akkor van esély, ha a vevőnek jó tapasztalatai voltak az első használat során. A kisvállalkozó feladata, hogy a vevők által felismert és elfogadott értéket maximalizálja. 22 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

20 A terméket első látásra vonzóvá teheti annak külső megjelenése, amely a termék formáját, csomagolását és címkézését jelenti. Ezek nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a potenciális vevők észrevegyék a terméket, felfigyeljenek arra, vonzónak találják. Egy-egy terméket éppen a formája tett népszerűvé. A forma megkülönbözteti a gyártót versenytársaitól, s ezzel hozzájárulhat a termék jó pozícionálásához. A formák, csomagolások, címkék jelentősége azoknál az árucsoportoknál a legnagyobb, amelyeknél a vásárlási döntés inkább szubjektív, emocionális alapon történik, ilyen termékek például a ruházati termékek, divatcikkek, lakberendezési tárgyak, művészeti tárgyak. Különböző anyagoknál, alkatrészeknél azonban ez nem jellemző. A termék formája, csomagolása és címkéje felkeltheti ugyan a potenciális vásárló figyelmét, ahhoz azonban, hogy a vásárló visszatérjen, fontos, hogy a termék/szolgáltatás minősége megfeleljen a célpiac elvárásainak. A terméknek/ szolgáltatásnak meg kell felelnie a vevők értékelvárásainak (mennyire felel meg az előzetes elképzeléseknek), a használati célnak (lehessen arra használni, amire való), pszichológiai benyomásoknak (imázs, az értékesítési hely atmoszférája, esztétikája), valamint a terméktámogatás (megfelelő számla, garancia, kezelési útmutató) kritériumainak. 3.5 Disztribúció A disztribúciós csatorna azon szervezetek hálózata, melyek funkciója az, hogy a termelőt és a végső vevőt összekapcsolja, és ellássa az ezzel kapcsolatos marketingfeladatokat. A mikro- és kisvállalkozások sok szinten kapcsolódnak ebbe a folyamatba. Lehetnek a termék vagy a szolgáltatás előállítói, forgalmazói, lehetnek ügynökök, szállítók, szállítmányozók, raktározók, vevőszolgálati tevékenységet végzők és vevők is. 23 A kisvállalatok esetében azonban a csatornadöntések másként merülnek fel, mint a nagyvállalatoknál. Nagyon ritkán van meg ugyanis a lehetőség arra, hogy a kisvállalat ellenőrzése alatt tartsa a teljes csatornát a termelés szakaszától egészen a vevőszolgálatig. 23 Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing, Akadémiai Kiadó Zrt., 2007 Budapest, p

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL

AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing szak 3. tagozat Nemzetközi marketing szakirány AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010

SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010 SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki menedzser alapszak Online marketingkampány kisvállalati közegben Készítette:

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 8. füzet MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Marketing és kommunikáció 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú

Részletesebben

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI II. MODUL Üzleti terv készítési ismeretek Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Üzleti tervezéssel kapcsolatos alapfogalmak... 21 Az üzleti terv bevezető,

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ szakirány A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÉRNYERÉSE AZ ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓBAN

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK ALAP/LEVELEZŐ TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN Készítette:

Részletesebben

M A R K E T I N G S T R A T É G I A

M A R K E T I N G S T R A T É G I A Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter M A R K E T I N G S T R A T É G I A Készítette: Közép- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Sebestyén Csaba, vezérigazgató

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10.

ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10. ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. Ajánlás 3 2. Bevezető 4 3. Mielőtt nekikezdenél... 5 4.1. Üzleti tervezés 7 4.2. SWOT analízis 10 4.3. Piackutatás 13

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR REKLÁMHATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR REKLÁMHATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi Marketing szakirány A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR REKLÁMHATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE Budapest, 2011 Készítette:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás, Levelező tagozat Export Import szakirány AZ ÁRKÉPZÉS SZEREPE PROFITORIENTÁLT VÁLLALATOKNÁL, ÁRKÉPZÉSI MEGODÁSOK

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

Sikeres vállalkozás alapjai A gazdasági tevékenység fogalma Az a több szakaszos körfolyamat, amely magába foglalja az anyagi javak termelését, elosztását, cseréjét (forgalmazását) és fogyasztását (felhasználását).

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások ügyvitele (Kezdő vállalkozások részére)

Kis- és középvállalkozások ügyvitele (Kezdő vállalkozások részére) Cross-border training of economic experts in distance learning network project (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1-0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Illés Balázs Kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja A KIADVÁNY A VÁLLAKOZÓI AKADÉMIA CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT TAPASZTALATAI ALAPJÁN KÉSZÜLT. Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja Az elvektől az eszközökig Miért szükséges a marketing? Hogyan készíthetünk

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

Üzleti tanácsok. részére

Üzleti tanácsok. részére Üzleti tanácsok fejlõdõ vállalkozások részére 2015 NEKÜNK FONTOS A FEJLŐDÉS, FŐLEG HA AZ ÖNÉ. KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA Szeretné zökkenőmentessé tenni vállalkozása mindennapi pénzügyeit és biztosítani

Részletesebben

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZI NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Belső konzulens neve, beosztása:

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSOK FEJLŐDŐ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE MÁSODIK KIADÁS

ÜZLETI TANÁCSOK FEJLŐDŐ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE MÁSODIK KIADÁS ÜZLETI TANÁCSOK FEJLŐDŐ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE 2013 MÁSODIK KIADÁS MERJEN ELÔRE LÉPNI! CIB DINAMIKUS FOLYÓSZÁMLAHITEL MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK Biztonságos megoldás átmeneti pénzügyi nehézségekre és a fejlôdés

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. Bevezetés...2 II. Az állásközvetítõ piac résztvevõi, és az általuk alkalmazott módszerek...4 II.1. Állásközvetítõ szervezetek...4 II.2. A tanácsadó cégek alkalmazásának

Részletesebben

Az üzleti terv fejezetei

Az üzleti terv fejezetei Az üzleti terv alábbiakban bemutatott lehetséges felépítése a következő könyvből származik: Demeter László Fülöp Gábor Hollóné dr. Kacsó Erzsébet Dr. Kádek István Námor Anna Dr. Papanek Gábor DSc. Dr.

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára www.mft.org.hu/startupguide Tartalomjegyzék 1. Bevezető......................................................... 3 2. Ajánlás...........................................................

Részletesebben

Üzleti tanácsok fejlődő kisvállalkozások részére. Első kiadás

Üzleti tanácsok fejlődő kisvállalkozások részére. Első kiadás Üzleti tanácsok fejlődő kisvállalkozások részére 2014 Első kiadás Péter kisvállalkozó, tulajdonos-ügyvezetô. A tegnapra ígért kifizetés késik az ügyfelétôl, beosztottjai pedig holnapra várják a bérüket.

Részletesebben