DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29)

2 I. SZEMÉLYI-TÁRGYI FELTÉTELEK II. III. IV. A TANÉV FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS A NAPKÖZI MUNKATERVE DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE V. SPORT MUNKATERV VI. VII. ELLENŐRZÉSI MUNKATERV GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV VIII. A 2013/2014-ES TANÉV ÜTEMTERVE 2

3 I. SZEMÉLYI-TÁRGYI FELTÉTELEK Iskolánkban a 2013/2014-es tanév 9 osztályban 193 tanulóval indult. Az iskolaotthonos oktatási formában, 53 diák második és harmadik évfolyamon kimenőrendszerrel folytatja tanulmányait. Az első osztályban 28 fő egész napos oktatásban részesül. A tanulószobai foglalkozáson egy csoportban 23 tanuló vesz részt. A tanév megkezdése előtt jelentős személyi változások történtek az intézményben. Baranyi Béla igazgató 2012 novemberétől a Dabasi KLIK igazgatója lett, helyette a munkát az SZMSZ szerint Ordasiné Kovács Erzsébet igazgatóhelyettes látta el augusztus 16-tól Bukodi Jánosné kapott öt évre megbízást az intézmény vezetésére. A tanévvégén lejárt Beri Gábor helyettesítő tanár szerződése. A megüresedett álláshelyet a Dabasi KLIK (tankerület) összefogó segítségével oldjuk meg. A Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskolából Papp Györgyné kémia, Morva Ágnes rajz, a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumból Lang Otília ének, Gyóni Géza Általános Iskolából Fazakas Éva történelem, a Bugyi Kazinczy Ferenc Általános Iskolából Bukovszkiné Sallai Edit 7-8. évfolyamosoknak informatika oktatásra jön iskolánkba. Dr. Szabó József János nyugalmazott tanár, hadtörténész pedig 5-7. osztályosoknak tanít történelmet és vezeti a hadtörténeti szakkört. Keserű Szilviát tartós távolléte miatt 0,25%-ban, Rusnák Atila szlovák nyelvszakos tanár helyettesíti, Szilvia pedig április 15-ig 75%-ban GYES mellett ismét tanít. Illy Noémi tartós távolléte miatt, a történelem- szakot helyettesítő tanárok, a könyvtárral kapcsolatos feladatokat pedig Kurta Józsefné látja el. Az intézményben a szakszolgálati feladatok (logopédus, gyógytornász, ) ellátása még folyamatban van. Az intézményben engedélyezett álláshelyek száma 20 pedagógus és 1fő iskolatitkár. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat Fazekasné Deák Andrea és Bukovszki Józsefné látja el. A tanév indulásakor minden osztályunkat megfelelő tanteremben tudtuk elhelyezni. Az elmúlt évi fejlesztések, (számítástechnika terem padlózatának cseréje) az iskola külső és belső tárgyi feltételrendszere lehetővé teszi a minőségi szakmai munkát. A jelentős változások ellenére is elmondható, hogy a 2013/2014-es tanév indításához szükséges személyi és tárgyi feltételek adottak. 3

4 II. A TANÉV FŐ FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA A nevelő-oktató munkát, a 2013-ban jóváhagyott Pedagógiai Programunk, valamint a szeptember 1-jén éltbe lépett új nemzeti köznevelési törvényben (2011. évi CXC. törvény), illetve a tanév indulása előtt megjelent rendeletekben (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet; 47/2013 (VII.4.), ÚJ Kormány rendeletben előírtak alapján végezzük. A tanév főbb feladatait a szakmai alapdokumentumaink, a jogszabályi változások, a tanév rendje, valamint az iskola változó környezeti elvárásainak alapján határoztuk meg. Kiemelt célok és feladatok a tanévben: Cél: A jogszabályi előírásoknak történő megfelelés. Feladat: Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata, átdolgozása (PP; SZMSZ; Házirend), megtörtént, kisebb korrekciók, módosítások szükségessé teszik ismételt felülvizsgálatukat. Cél: A jogszabályi változások ismertetése a tantestülettel. A mindennapos testnevelés bevezetése az 1.; 2.; 3. és az 5.; 6. évfolyamon. A tankötelezettségre vonatkozó szabályok alkalmazása. Az erkölcstan tantárgy oktatásának bevezetése 1.;5. évfolyamon. Az egész napos oktatási forma bevezetése és megszilárdítása. Az iskolaotthonos oktatási forma folytatása 2.; 3.évfolyamon felmenő rendszerben. Feladat: Kollégák munkavégzésének arányos beosztása. Cél: Délutáni időszakra színvonalas programok biztosítása. Az iskolaotthonban tanító kollégák szoros együttműködése, a tapasztalatok megosztása. Az egész napos oktatás és az iskolaotthon működése feleljen meg a szülők elvárásainak is. A szlovák nyelv oktatásának erősítése. Feladat: Nyelvi órák bontásával, 1. és 5. évfolyam óraszámának 5 óra szlovák nyelv és irodalom,+1 óra szlovák népismeret óra biztosításával. Cél: Együttműködés kialakítása egy besztercebányai iskolával. Feladat: Kapcsolat felvétele az iskolával. Közös programok indítása (verseny meghirdetése az iskolák között szlovák nyelven; tanulói adatbázisok létrehozása, levelezés szlovák nyelven). 4

5 Cél: Erdei iskola szervezése Szlovákiában. Tanulók és tanárok látogatása a partneriskolában. A szlovák nyelv és a nemzetiségi hagyományok ápolása, fejlesztése. Feladat: Felzárkóztató és tehetséggondozó foglakozások indítása szlovák nyelvből az alsó és a felső tagozaton. Tanulóink felkészítése az országos szlovák nyelvi versenyekre, valamint a középfokú nyelvvizsgára. Cél: Nemzetiségi hét, nemzetiségi nap, szlovák mesedélután szervezése az iskolában. Részvétel a 2014-es Sári-Napok rendezvényein. A határon túli magyar lakta területek megismerése, az összetartozás további erősítésére. Feladat: Részvétel a határtalanul programban. A 7. osztályos tanulók kirándulásának megszervezése, lebonyolítása Erdélyben. Cél: Javuljon az iskola tanárainak és tanulóinak mentális állapota. Feladat: Mentálhigiénés fejlesztő program folytatása a BARAKA Alapítvány támogatásával - Játszani is engedd projekt. Bevont pedagógus létszám: 18 fő; bevont tanulók a mindenkori 8. osztályosok. Cél: Erősödjön a tanulókban a környezettudatos gondolkodás. Az ÖKO iskolai cím további pályáztatása. Feladat: ÖKO- iskolaként, az ÖKO- iskolai munkatervünkben vállalt feladatok megvalósítása. A fenntarthatóságra nevelés és a környezettudatos gondolkodás megjelenése a mindennapi munkában. Cél: Növekedjen az első osztályba beiratkozó tanulók száma a következő tanévben. Feladat: Beiskolázási munkacsoport munkájának folytatása, beiskolázási program készítése az óvodások számára ( SULIVÁRÓ program indítása; szülői fórum rendezése; részvétel az óvodai szülői értekezleteken; nyílt nap szervezése; óvodások meghívása az iskolai programokra). Szoros munkakapcsolat kialakítása az érintett óvodákkal. TÁMOP /1- es pályázatba bekapcsolásuk. (A város valamennyi óvodájának és a környező településeknek a megcélzása.) Cél: A tanulóink személyiségének kibontakoztatását elősegítő tanórán kívüli tevékenységkínálat biztosítása. Feladat: Kiemelt figyelem fordítása a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Az alsó tagozaton, minden osztályban, felzárkóztató foglalkozás indítása magyarból, matematikából. A felső tagozaton matematikából, 5

6 Cél: magyar-, angol- és szlovák nyelvből szervezünk felzárkóztató foglalkozásokat. A sajátos nevelési igényű, valamint a magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók számára egyéni fejlesztő foglalkozások indítása. Gyógypedagógus és fejlesztő pedagógusok alkalmazásával illetve utazó gyógypedagógusok bevonásával. Tanulóink, választásuk alapján, részt vehetnek az iskolánkban szervezett hittan foglalkozásokon, valamint jelentkezhetnek a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által indított tanszakokra. Az intézmény bevételi forrásainak növelése. Feladat: Pályázatíró munkacsoport feladata a pályázatok figyelése és megírása. Minden pályázaton el kell indulni, s maximalizálni a bevételeinket. Cél: Jótékonysági bál szervezése az iskola javára, melynek bevételéből a nevelő-oktató munka tárgyi feltételrendszerét fejlesztjük. Javuljanak az intézményi külső mérések eredményei. Feladat: Az OKM mérések eredményeinek elemzése. A tanulók bemeneti tantárgyi mérése. Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása (olvasásszövegértés; matematikai eszköztudás). Az alap- és a kulcskompetenciák fejlesztése. Az olvasás-szövegértés fejlesztésének minden tantárgy keretében meg kell jelennie. Cél: A partnereink igényeinek és elvárásainak megfelelő intézményi működés megvalósítása. Feladat: A partnerközpontú minőségfejlesztési rendszer kiépítésének folytatása. A partnerközpontú működéssel az a célunk, hogy a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő nevelési-oktatási szolgáltatást nyújtsunk és fejlesszük a partnerközpontú működéshez szükséges szervezeti kultúrát. Cél: A belső és a külső információáramlás biztosítása, az intézmény megjelenése a helyi médiákban. Feladat. Az információ áramlását és a kapcsolattartást segíti a heti rendszerességgel megtartott vezetőségi értekezlet, valamint a munkaközösségi értekezletek, a szülői értekezletek, a fogadónapok, a fogadóórák és a nyílt napok. Cél: Az iskolai események megörökítése és megjelentetése az iskola honlapján, a városi újságban, televízióban. A közösségi összetartozás erősítése, az iskolai hagyományok ápolása, fejlesztése. 6

7 Feladat Közösségi programok rendezése osztály és iskolai szinten (iskolai ünnepségek, versenyek; színházlátogatások; egészségnap; szlovák mesék délutánja; mikulás klubdélután; diszkó; karácsonyi ünnepség; jótékonysági bál; Rákóczi-hét; nemzetiségi hét; ÖKO- nap; diáknap; fáklyás ballagás; ballagás; osztálykirándulások. Részvétel és fellépés a városi rendezvényeken. Az iskolai kollektíva számára közös programok szervezése (kirándulás; részvétel a városi programokon). 7

8 További feladatok: A tanítási-tanulási folyamatban a tevékenységközpontú, differenciáló, az egyéni fejlesztést előtérbe helyező módszerek alkalmazása. A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, pedagógus továbbképzések. TÁMOP, BARAKA továbbképzések. IKT eszközök alkalmazása a mindennapi munkában (interaktív tábla; hordozható számítógépek; projektor; interaktív tananyagok). TÁMOP továbbképzések. Tanulóink felkészítésének folytatása az ECDL-START vizsga letételére. Pályaválasztási szülői értekezlet szervezése, a középiskolák vezetőinek meghívása. A munkafegyelem erősítése (érkezés; pontos órakezdés és befejezés; adminisztráció; helyettesítés; ügyelet). A HH és a HHH tanulók integrációjának segítése. TÁMOP, BARAKA továbbképzések. Az osztálytermek tanulást segítő, kellemes légkört biztosító fejlesztése, a tárgyi feltételrendszer megóvása, fejlesztése. TÁMOP fejlesztések. Az intézmény parkosított, zöld övezetének növelése. A diákmozgalom, a diákönkormányzat munkájának segítése. Az iskolai kapcsolatrendszer ápolása, fejlesztése. Az iskolai, a városi és a nemzeti ünnepeink méltó megünneplése. Tanulóink felkészítése a tanulmányi- és sportversenyekre. A házirend szabályainak betartatása, a tisztaság, rend és fegyelem megtartása. 8

9 III. A MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVE Alapvető céljaink: ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG A ránk bízott gyerekek nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismeretek tárgyilagos és többoldalú közvetítése. A nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe vesszük a tanuló egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát. Segítjük a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatását. Az alapkészségek elsajátítása minél magasabb fokon, a logikus gondolkodás fejlesztése, az értő olvasás, az íráskép fejlesztése. A tanulók önművelésének alapozása, kreativitásának, kitartásának fejlesztése. Nagy figyelmet fordítunk a magatartás formálására, a viselkedéskultúra fejlesztésére, erkölcsi szabályok elsajátítására. A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadjuk, és ezek elsajátításáról meggyőződünk. Közreműködünk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Tiszteletben tartjuk a tanulók emberi méltóságát és jogait. A szülőket és tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatjuk, a szülőt figyelmeztetjük, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tartunk szükségesnek. A szülő és a tanuló javaslataira, kéréseire érdemi választ adunk. Kiemelt céljaink: Magas színvonalú nevelés és oktatás. Az egész napos és iskolaotthonos oktatási forma minél magasabb szintű bevezetése, illetve folytatása. Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés. Esztétikai nevelés különös tekintettel az irodalom órákon és készségtárgyaknál. 9

10 A tanulók természetvédelemre való nevelése. Egészséges életmódra nevelés. Az alkalmazó tudás fejlesztése. Fő feladataink és feladatok megvalósításának módjai: 1. Kapcsolattartás az óvodákkal: a) Kölcsönös látogatások. b) Tájékoztatás tartása az óvodákban iskolánkról. c) Az óvodások iskolai rendezvényekre való meghívása. d) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 2. Kapcsolattartás a szülőkkel: a) Szülői értekezletek, fogadóórák, fogadónapok tartása. b) Szülők meghívása ünnepségeinkre. c) Nyílt napok szervezése. d) Kirándulások. e) Családlátogatások. f) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 3. Tehetséggondozás: a) Differenciált óravezetés. b) Szakkörök. c) Tanulmányi versenyek: helyi, körzeti, megyei, regionális, országos, nemzetközi, d) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 4. Felzárkóztatás: a) Korrepetálások. b) Egyéni foglalkozások. c) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 5. A tanórai és tanórán kívüli munkák, programok összehangolása a tanulószobás munkákkal: a) Foglalkozási tervek megbeszélése az osztálytanítókkal. b) Hospitálások. c) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 6. Esztétikai nevelés: a) Füzetvezetések ellenőrzése rendszeresen. 10

11 7. Természetvédelemre és a természet szeretetére nevelés: a) Az osztály zöld sarkának gondozása b) Tanulmányi séták szervezése a közeli erdőbe. c) TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 8. Egészséges életmódra nevelés: a) Rendszeres testmozgásra szoktatás. b) Helyes táplálkozás megtanítása. c) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 9. A szabadidő hasznos eltöltése: a) Aktív részvétel az iskola által biztosított programokon, rendezvényeken. b) Rendszeres tájékoztatás a város kulturális- és sportrendezvényeiről, a Városi Gyermekkönyvtár programjáról. c) TV műsorok megbeszélése, válogatása. d) Könyvajánlások. e) Kirándulásokkal, vetélkedőkkel, sportprogramokkal, túrákkal, színház-, kiállítás- és múzeumlátogatásokkal, úszásoktatással, korai angol nyelvoktatással igyekszünk vonzóvá tenni iskolánkat. f) A házirend megismertetése a gyerekekkel és a szülőkkel. Meg kell teremtenünk a rend, önkiszolgálás, fegyelem egységes bánásmód megszilárdítását. Különböző versenyeken indítjuk tanulóinkat, hogy ott is öregbíthessék iskolánk hírnevét. Az alsó tagozatos szülői értekezletek rendje szeptember első hete január Szakkörök szlovák ének szakkör sport szakkör kézműves szakkör ki(s)számoló szakkör matematika szakkör interaktív játékok mozgásfejlesztés irodalmi szakkör Szünetek őszi szünet: október 28 - október 31. téli szünet: december január 3. 11

12 tavaszi szünet: április 17 - április 22. nyári szünet: június 14.-augusztus 31. Versenyek, amelyeken részt veszünk: Kerékpárverseny iskolai Telek Ildikó Körzeti Futónap körzeti osztályfőnökök Három próba atlétika körzeti Ladányi Klára verseny Terematlétika verseny körzeti Ladányi Klári LÜK verseny területi osztályfőnökök Vers-, prózamondó és helyi, területi, országos osztályfőnökök énekverseny Szlovák vers és prózamondó, ének versenyek helyi, regionális, országos, nemzetközi Kurta Józsefné, Keserű Szilvia, Kuliné Bozsik Erzsébet osztályfőnökök Orchidea Matematika helyi, országos Verseny Zrínyi Ilona Matematika levelezős, megyei osztályfőnökök Verseny területi, Dobd a kosárba! országos jamboree Ladányi Klára Feladatok ütemezése Feladat Időpont Felelős Tanévnyitó tantestületi értekezlet augusztus 26. Bukodi Jánosné intézményvezető Tanévnyitó ünnepség szeptember 2. Garajszkiné Laczkó Adrienn Teremdíszítés szeptember osztályfőnökök Házirend ismertetése, tűzés balesetvédelmi oktatás szeptember 2. osztályfőnökök Naplók megnyitása szeptember 2. osztályfőnökök Szülői értekezletek szeptember 2-6. osztályfőnökök Felzárkóztató foglalkozások szeptember 9. osztályfőnökök indítása Pedagógus szakmai nap szeptember 17. Bukodi Jánosné intézményvezető Beiskolázási program indítása október Garajszkiné Lackó Adrienn, tanítók, Kuliné Bozsik Erzsébet Aradi vértanúkról október 1-5. Bukovszki Józsefné, 12

13 megemlékezés osztályfőnökök Kerékpárverseny október Telek Ildikó, osztályfőnökök DIFER- mérés (jelzése) október 11. Telek Ildikó Szlovák nemzetiségi hét szeptember 30.- október 4. Kurta Józsefné, Rusznák Atila. Keserű Szilvia, Kuliné Bozsik Erzsébet, osztályfőnökök Emlékműsor október október 22. Dr. Gogolák Gáborné Színházlátogatás november Telek Ildikó Egészségnap november 5. Kabai Jolán, osztályfőnökök Jótékonysági bál november 16. Bukodi Jánosné intézményvezető, SZMK, pedagógusok Nyílt hét november osztályfőnökök Fogadóórák 2013.november 26. alsós tanítók Szlovák mesék délutánja november 28. Kurta Józsefné, Keserű Szilvia, Kuliné Bozsik Erzsébet, Garajszkiné Laczkó Adrienn, osztályfőnökök Mikulás délután december 7. alsós tanítók Karácsonyi műsor december 21. Székely Zoltán Szülői értekezletek január 28. osztályfőnökök Farsang február 8. Telek Ildikó osztályfőnökök Március 15. műsor március 14. Garajszkiné Laczkó Adrienn Rákóczi hét március Ordasiné Kovács Erzsébet, osztályfőnökök Holocaust áldozataira április osztályfőnökök emlékezünk. ÖKO- nap április 16. Söveg Péter Fogadóórák április 15. osztályfőnökök Nyári táborok szervezése április osztályfőnökök Anyák napja május 5. - május 9. Osztályfőnökök Gyereknap május 16. Telek Ildikó, Ordasiné Kovács Erzsébet Nemzeti összetartozás napja 2014.június 4. Fazakas Éva, osztályfőnökök Osztálykirándulás június 5-6. osztályfőnökök Fáklyás ballagás Dr. Gogolák Gáborné, Kuliné június 11. Bozsik Erzsébet Ballagás június 13. Ordasiné Kovács Erzsébet Tanévzáró ünnepség június 20. Kabai Jolán, Fazekasné Deák 13

14 Sári- napokon való részvétel augusztus 20. Andrea 14

15 Az alsós munkaközösség tagjai: Bukovszki Józsefné Fazekasné Deák Andrea Garajszkiné Laczkó Adrienn Kabai Jolán Keserű Szilvia Kurta Józsefné Márki Andrea Telek Ildikó Vincze-Horvát Mária Az alsó tagozat munkaközössége a megbeszéléseit az aktualitásoknak megfelelően tartja. Garajszkiné Laczkó Adrienn munkaközösség-vezető 15

16 OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG A munkaközösség tagjai: Székely Zoltán 5.o. Söveg Péter 6.o. Ordasiné Kovács Erzsébet 7.o. Kuliné Bozsik Erzsébet 8.a Dr. Gogolák Gáborné 8.b Alapvető céljaink és feladataink: A felső tagozatba érkező 5. osztályos diákok segítése, az átmenet nehézségeinek kiküszöbölése. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Az oktató-nevelő munka során az egyéni képességek fejlesztése, a sajátos nevelési igényű, valamint a magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarokkal küszködő tanulók differenciált oktatása, egyéni fejlesztése. A lemaradó, lassabb ütemben haladó tanulók felzárkóztatása, egyénre szabott feladatokkal és a korrepetálás lehetőségének megadásával. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. A tehetséges diákjaink versenyre való felkészítése, szerepeltetése iskolai, városi és országos szinten. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Kiemelt figyelmet igényel az Országos Kompetenciamérés a 6. és a 8. osztályban. Fontos, hogy a diákok kompetencia-alapú tudást sajátítsanak el. Az olvasás-szövegértés fejlesztése minden tantárgy keretében. A pályaválasztás minden 8-os diák fő feladata. Nagy hangsúlyt fektetünk rá, hogy minél harmonikusabb és sikeresebb legyen. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. A használható, alkalmazó tudás fejlesztése nyelvoktatásunkban és az informatika terén is megmutatkozik. Szlovák és angol nyelvet sajátítanak el tanulóink, már az első osztálytól. Ápoljuk a nemzetiségi hagyományokat szakkörök, énekkar, iskolai és városi programok, valamint a hagyományőrző csoportok segítségével. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. ÖKO- iskola lévén tanulóinkat felkészítjük az egészséges életmódra, testilelki egészségük megóvására és környezetük védelmére, tisztaságára. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Kapcsolatot tartunk a gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetekkel, diákjaink tinédzserkorának kiegyensúlyozottabb megóvásáért. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Szoros kapcsolatot tartunk a szülőkkel gyermekük tanulmányi előrehaladása, egyéni és közösségi kapcsolatai területén. Fontos a partneri kapcsolat, valamint az oda-vissza folyó tájékozódás, tájékoztatás. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 16

17 A közösséghez tartozás erősítése különféle programok segítségével. (pl.: iskolai hagyományok ápolása, versenyek, színház, mozi látogatás, kirándulások, stb.) Az osztályozó- és javító vizsgák vizsgaszabályzatának egységesítése. Kiemelt célok: Az átmenet segítése az alsó tagozatból a felsőbe. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonással. Magas színvonalú oktató-nevelő munka a modern kor módszereivel. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Interaktív tábla segítségével bemutató óra tartása. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Kompetencia alapú tudás fejlesztése. Az olvasás-szövegértés fejlesztése. Pályaválasztási tanácsadás diákok és a szülők számára. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 8.-os tanulóink felkészítése a Központi Felvételi írásbeli dolgozat eredményes megírására. Tehetséggondozás. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonással. A HH-s és a HHH-s gyerekek fejlesztése és segítése a beilleszkedés és a tanulási folyamat során. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Nemzetiségi hagyományok ápolása. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonással. Tanulmányi- és sportversenyekre való felkészítés. Iskolai, nemzeti ünnepekre való felkészülés. Környezetbarát szemlélet erősítése. Kapcsolattartás a szülőkkel, ifjúsági és városi szervezetekkel. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonással. Fő feladataink: Az alsó és felső tagozatban tanítók munkájának összehangolása (óralátogatások, óratartások, követelményszintek egyesítése, tapasztalatcsere, vélemények, tanmenetek egyeztetése). Oktató munka módszertani színvonalának emelése (óralátogatás, módszertani tapasztalatcsere, külső előadó, óraadó felkérésével). Interaktív tábla kezelésének fejlesztése, beépítése a tanítási folyamatba (előadók, egyéni kutatás, tapasztalatszerzés alapján). Az egyéni felzárkóztatás, korrepetálás megszervezése. 17

18 Tanulmányi- és sportversenyekre való tudatos felkészítés (szakkörök, differenciált óravezetés során). A sajátos nevelési igényű tanulók koordinálása (órai differenciált feladatok kiosztásával, egyéni fejlesztés megteremtésével). Nemzetiségi hét megszervezése. Közösségi programok megszervezése. Pályakezdő pedagógusok segítése (mentori feladatok, szakmai tanácsok, közös vázlatok). A tanórán kívüli programok összehangolása. Esztétikai nevelés (könyv, füzet, osztály, iskola és a környezet tisztasága). Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, fogadóóra, kirándulás, főzés, színházlátogatás, stb.). Szabadidős tevékenységek hasznos kihasználása (könyvtár, sport, kulturális események). Versenyek, amelyeken részt veszünk: Diákolimpiai versenyek Kossuth Zsuzsanna Szki. teremlabdarúgás Terematlétika Dabasi futónap Városi Kispályás Labdarúgó Verseny Szlovák-kupa Diákolimpia Apáczai Komplex Természettudományi Vetélkedő Orchideák Matematika Verseny Zrínyi Ilona matematika verseny Környezetvédelmi Területi Verseny Komplex Természettudományi Verseny (Szent János Isk) Bolyai Matematika verseny felmenő rendszerű körzeti országos országos Országos kistérségi országos Ladányi Klára Ladányi Klára Ordasiné Kovács Erzsébet Székely Zoltán Söveg Péter 18

19 Daköv Víz világnapja verseny Varga Tamás matematika verseny Körzeti Vöröskeresztes Verseny Szlovák Vers- és Prózamondó Jó szó Szlovák nyelvi verseny Miért szeretem a Szlovák nyelvet és Szlovákiát nemzetközi vers- és prózaíró verseny Szlovák nyelvvizsga verseny Spievanky a versovacky Táncsics Mihály Gimnázium internetes angol verseny Titok angol levelező Kistérségi Szavalóés Prózamondó verseny Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd verseny Ütemterv: kistérségi megyei nemzetközi országos országos kistérségi Rusnák Atila Keserű Szilvia Kuliné Bozsik Erzsébet Dr. Gogolák Gáborné Bukodi Jánosné Feladat Időpont Felelős jelentkezés, további ütemterv megbeszélése augusztus 26. intézményvezető 19

20 tanévnyitó tantestületi értekezlet, tűz- és munkavédelmi oktatás augusztus 29. órarendkészítés augusztus javítóvizsgák augusztus A tanév első napja, ünnepélyes tanévnyitó felzárkóztató foglalkozások, szakkörök indítása A hetesi, ügyeletesi munka megszervezése, a tanulók munka- és tűzvédelmi oktatása; bizonyítványok beszedése; adminisztráció pótlása Osztálynévsorok elkészítése Napközis és tanulószobai létszámok, étkezési létszámok egyeztetése TÁMOP /1 pályázati megbeszélés (Budapest) szeptember 2.(hétfő) szeptember 2. (hétfő) szeptember 2.(hétfő) szeptember 3.(kedd) szeptember 3.(kedd) szeptember 4. (szerda) Intézményvezető, Szeibert Zoltán munkaés tűzvédelmi tanácsadó intézményvezetőhelyettes, Székely Zoltán intézményvezetőhelyettes, beosztott nevelők Osztályfőnökök, Garajszkiné Laczkó Adrienn foglalkozás- és szakkörvezetők Osztályfőnökök, intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, iskolatitkár Osztályfőnökök Intézményvezetőhelyettes, Bukovszki Józsefné, Söveg Péter Intézményvezető Szülői értekezletek Szeptember 2., 3.,5.,6. Osztályfőnökök osztálynaplók, törzslapok, foglalkozási naplók kitöltése, tanmenetek, haladási tervek elkészítése Iskolai munkaterv elfogadása szeptember 12. (csütörtök) osztályfőnökök, tanítók, tanárok, napközis nevelő, DÖK vezető tanár, munkaközösség vezetők, intézményvezetőhelyettes, intézményvezető SZMK értekezlet szeptember 16. (hétfő) Intézményvezető Pedagógus szakmai nap, Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus előadása Szeptember 17.(kedd) intézményvezető 20

21 TÁMOP /1 pályázat ütemtervének elkészítése Gyermekvédelmi felmérés (HH, HHH) osztályozó vizsgákról értesítések kiküldése Szlovák nemzetiségi hét; nemzetiségi nap Statisztikai adatszolgáltatás szeptember 19. (csütörtök) szeptember 27. (péntek) szeptember szeptember 30-október 4. október 3. (péntek) Bukodi Jánosné intézményvezető Bukovszki Józsefné, Fazekasné Deák Andrea Intézményvezetőhelyettes, szaktanárok Kurta Józsefné, Rusnák Atila, Keserű Szilvia Bukodi Jánosné intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, osztályfőnökök Megemlékezés az aradi vértanúkról Október 7. (hétfő) Osztályfőnökök Szlovák Erdei Tábor október Rusnák Atila ásványkiállítás október Söveg Péter Műsoros megemlékezés a nemzeti ünnepről Nemzeti ünnep, városi ünnepség Október 22. október 23. Őszi szünet október 28-november 3. Színházlátogatások szervezése Pályaválasztási szülői értekezlet (középiskolák meghívása) Jótékonysági bál szervezése November - Május November 6.(szerda) November 16. Nyílt hét nyílt órák November Fogadóórák November 26. Dr.Gogolák Gáborné Bukodi Jánosné intézményvezető intézményvezető, osztályfőnökök Dr. Gogolák Gáborné Kuliné Bozsik Erzsébet, Dr. Gogolák Gáborné SZMK; Kuliné Bozsik Erzsébet; Ordasiné Kovács Erzsébet igh.; dr. Gogolák Gáborné mk.vez.; Garajszkiné Laczkó Adrienn mk.vez.; Söveg Péter mk.vez., osztálytanítók, szaktanárok Ordasiné Kovács Erzsébet intvh.; dr. Gogolák Gáborné 21

22 mk.vez.; Garajszkiné Laczkó Adrienn mk.vez. Telek Ildikó, dr. Gogolák Felsős Mikulás klubdélután December 13. Gáborné; Mikulás-disco osztályfőnökök, Karácsonyi ünnepség December o. Székely Zoltán Nyugdíjasok karácsonya December Székely Zoltán 5.o. Téli szünet december 22-január 6. intézményvezető, osztályfőnökök Osztályozó vizsgák január intézményvezetőhelyettes, szaktanárok Osztályozó értekezlet január 17. intézményvezető Szülői értekezlet Január 28. Iskolavezetés, Of. mkv., osztályfőnökök Farsang szervezése Február 8. (szombat) Telek Ildikó és osztályfőnökök Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól osztályfőnöki Február Osztályfőnökök órákon; Osztályozó vizsgákról intézményvezetőhelyettes, szaktanárok február 21. értesítés Márc. 15. megemlékezés március 14. (péntek) Garajszkiné L. A. 4.o. Rákóczi-hét Március Intézményvezetőhelyettes Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályfőnöki órákon Április Fogadóórák Április 15. Osztályfőnökök Ordasiné Kovács Erzsébet intézményvezetőhelyettes, szaktanárok. ÖKO- nap április 16. (szerda) Söveg Péter Tavaszi szünet április intézményvezető, osztályfőnökök Anyák napi ünnepség osztályonként május 5.-május 9. Határtalanul Erdei iskola Május 18- május 25. dr. Gogolák Gáborné mk.vez.; Garajszkiné Laczkó Adrienn mk.vez.; osztályfőnökök Ordasiné Kovács Erzsébet, Székely Zoltán Országos Május 28.(szerda) Székely Zoltán 22

23 kompetenciamérés a 6., 8. osztályokban Osztályozó vizsgák május Nemzeti Összetartozás Emléknapja műsor készítése Június 4. (szerda) Fazakas Éva koordinátor; felmérésvezetők intézményvezetőhelyettes Osztálykirándulások Június5-6. Osztályfőnökök Fáklyás ballagás Június11. Dr. Gogolák Gáborné Kuliné Bozsik Erzsébet. Osztályozó értekezlet június 12. intézményvezetőhelyettes, szaktanárok Ballagás Június 13. Ordasiné Kovács Erzsébet Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás Tanévzáró tantestületi értekezlet Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás TÁMOP /1. nyári gyermektábor Augusztus 20. műsor Június 20. június 23. (hétfő) Június 20. július első hete osztályfőnökök Intézményvezető osztályfőnökök pályázati munkacsoport Az osztályfőnöki munkaközösség értekezletei: Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai minden hónap második keddjén, vagy a programok időpontjához igazodva, az ahhoz lévő legközelebbi időpontban ülnek össze. Dr. Gogolák Gáborné munkaközösség- vezető 23

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola Alsó tagozatos munkaközösség MUNKATERV tanév

Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola Alsó tagozatos munkaközösség MUNKATERV tanév Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola Alsó tagozatos munkaközösség MUNKATERV 2016-2017. tanév A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV AJKA 2012. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 549 fő Számított létszám: 620 fő SNI 1 tanulók száma: 39 fő BTM 2 tanulók száma: 34 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben PROGRAMNAPTÁR A tanév 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart. 181 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 1. Első tanítási nap, a tankönyvek kiosztása 4-5.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben