A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK"

Átírás

1 C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 4. szám Cegléd város honlapja: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester úr a Képviselõ-testület április 28-ai ülésén az alábbiakról adott tájékoztatást: Beszámolt arról, hogy a Bem József Mûszaki Szakközépiskola bõvítésével kapcsolatos egyeztetõ tárgyalásra március 31-én került sor a generálvállalkozó, valamint annak alvállalkozói, a bonyolító és a Mûszaki Iroda munkatársainak részvételével. Az építkezés ütemében csúszás történt, a kivitelezõ által az ellenõrzés érdekében elkészített ütemterv alapján június közepére fejezõdik be a beruházás. A Budai úti Szabadidõközpontban az aquapark és a kemping átadás-átvétele megtörtént, a terheléses próbaüzem május elsõ hetében várható. Bejelentette, hogy az Állami Számvevõszék Polgármesteri Hivatalban folytatott vizsgálata szabályosnak ítélte a évi fejlesztésekhez kötõdõ állami források felhasználását. Tájékoztatott arról, hogy a Református és a Katolikus Egyház szándéknyilatkozatot nyújtott be óvoda üzemeltetésére vonatkozóan. Március 26-án egyeztetés zajlott a konyhák mûködtetõ-váltása miatt a Várkonyi István és a Táncsics Mihály Általános Iskola konyhai dolgozói, a két intézményvezetõ, az irodavezetõk, valamint a Sodexho Magyarország Kft. képviselõi között. Polgármester Úr április 9-én Békéscsabán járt a Magyar Olimpiai Akadémia 44. vándorgyûlésén, ahol bejelentette a város rendezési szándékát a 45. alkalomra vonatkozóan. Az ajánlatot elfogadták, az eseményre várhatóan október elsõ felében kerül sor. A beszámoló elfogadását követõen a Képviselõ-testület megszavazta az ülés 45 napirendi pontját. Az ülésen a következõ rendeleteket alkották meg: a évi költségvetés módosításáról, elõirányzat-átcsoportosításokról; a évi pénzmaradvány és vállalkozói eredmény elszámolásáról szóló rendeleteket, valamint elfogadták Cegléd Város Önkormányzatának a évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóját, melyek lapunkban kerülnek kihirdetésre. A Testület elbírálta a Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet fõigazgatói pályázatát, az intézményvezetõi feladatok ellátásával Bobál Istvánt bízta meg. Elfogadták a Kórház orvosszakmai fejlõdésérõl, gazdasági helyzetérõl, az ápolás színvonaláról szóló beszámolót, és támogatták az intézmény pályázatait, melyeket a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a Terület- és régiófejlesztési célelõirányzat terhére hirdetett meg. Megtárgyalták a Ceglédi Termálfürdõ Kft. egészségügy-szakmai tevékenységének ellátásáról készített beszámolót. A Testület elvonta a Humán Szolgáltató Központ feladatai közül a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának mûködtetését, melyet július 1-jétõl a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével kötendõ ellátási szerzõdés útján biztosít. Döntöttek arról, hogy a Tanyagondnoki Szolgálat ellátására irányuló tevékenységet május 1-jétõl a Magyar Máltai Szeretetszolgálat látja el. Elfogadták a Városi Sportcsarnok mûködésérõl szóló beszámolót, valamint Mühldorf városával kötendõ testvérvárosi szerzõdés tervezetét. Határozat született arról, hogy a továbbiakban is a CESZOLG Kht. látja el a piac-vásár üzemeltetése tevékenységet; a gyepmesteri telep mûködtetésével és üzemeltetésével május 1-jétõl az állati hulladék gyûjtésére és feldolgozására szolgáló komplex regionális rendszer kialakításáig az Állatmenhely Nyílt Alapítványt bízta meg a Képviselõ-testület. Támogatták az Egyesített Szociális Intézmény pályázatát, melyet az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium kiírására, demens részleg kialakítása céljából nyújtanak be. A Bem József Mûszaki Szakközépiskola és Ipari Szakmunkásképzõ bõvítésének kiegészítõ támogatásához is pályázatot nyújt be a város a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. Döntés született arról, hogy a ceglédi Városi Strandfürdõt május 1-jétõl december 31-ig a Ceglédi Vasutas Sportegyesület üzemelteti. A testületi ülés további napirendi pontjai egyedi elbírálású ügyek voltak, illetve zárt ülésen kerültek megtárgyalásra. Aki bõvebben kíván informálódni a Testület nyilvános ülésén elhangzottakról, az megtekintheti a jegyzõkönyv másolatát a Városi Könyvtárban. Jegyzõi Iroda

2 2. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ Cegléd Város Önkormányzatának 11/2005. (V. 5.) Ök. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl szóló 4/2004.(III. 4.) Ök. rendeletének módosításáról Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a és a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXVI. tv. alapján Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében jóváhagyott önkormányzati bevételét a 2. és 7. számú kimutatás szerinti forrásonkénti részletezésben e Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselõ-testület a 2. (2) bekezdésben jóváhagyott évi költségvetési kiadási elõirányzatát önkormányzati szinten e Ft-ban állapítja meg az 1. és 8. számú kimutatás szerint. (3) a.) személyi juttatás e Ft e Ft e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft f.) kölcsön nyújtása e Ft g.) beruházási kiadások e Ft h.) felújítások e Ft i.) hiteltörlesztés e Ft j.) céltartalék e Ft k.) általános tartalék e Ft l.) tervezett eredmény e Ft m.)alap-váll.tev.közötti visszaforgatás e Ft (4) A Polgármesteri Hivatal mûködési kiadását a 3/a számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft e Ft e Ft d.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft e.) kölcsön nyújtása e Ft (5) Az intézmények mûködési kiadását a 3/b számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft e Ft e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft f.) alap-váll.tev.közötti visszaforgatás e Ft (6) Az önkormányzati szintû beruházási kiadásokat a 4. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (7) Az önkormányzati szintû felhalmozási felújítási kiadásokat az 5. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (8) A céltartalék összegét a 6. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. (9) Az általános tartalék összegét a 6. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. 2. (1) A rendelet módosítással nem érintett szakaszai, táblázatai, mellékletei továbbra is hatályban maradnak. (2) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyzõ polgármester Cegléd Város Önkormányzatának 13/2005. (V. 5.) Ök. rendelete a évi költségvetési beszámolóról 1. Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi adatokkal fogadja el: Bevételek összesen: e Ft a.) az önkormányzati szintû tárgyévi szakfeladaton elszámolt pénzforgalmi bevételek fõösszege halmozódás nélkül e Ft b.) pénzforgalom nélküli bevételek e Ft c.) alap- és vállalkozási tevékenység közötti visszaforgatás e Ft d.) függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek e Ft e.) finanszírozás nélküli bevételek összesen e Ft f.) finanszírozási bevételek e Ft 2. Kiadások összesen: e Ft (1) az önkormányzati szintû tárgyévi szakfeladaton elszámolt pénzforgalmi kiadások fõösszege halmozódás nélkül e Ft a.) személyi juttatás e Ft e Ft e Ft d.) ellátottak pénzbeli juttatása e Ft e.) mûködési célú pe. átadás, támogatás e Ft f.) beruházási kiadások e Ft g.) felújítások e Ft h.) hiteltörlesztés e Ft i.) kölcsön nyújtása e Ft (2) Polgármesteri Hivatalnál: e Ft a.) személyi juttatás e Ft e Ft e Ft d.) mûködési célú pe.átadás, támogatás e Ft e.) beruházási kiadások e Ft f.) felújítások e Ft g.) hiteltörlesztés e Ft h.) kölcsön nyújtása e Ft (3) Intézményeknél: e Ft a.) személyi juttatás e Ft e Ft e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûködési célú pe.átadás, támogatás e Ft f.) beruházási kiadások e Ft g.) felújítások e Ft (4) alap- és vállalkozási tevékenység közötti visszaforg e Ft (5) függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások e Ft (6) finanszírozás nélküli kiadások összesen e Ft (7) finanszírozási kiadások e Ft 3. Az önkormányzati szintû december 31-i eszköz állományának össz-

3 CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3. oldal esített mérleg adatait a Képviselõ-testület a csatolt Tájékoztató -ban foglaltak szerint fogadja el. 4. Az Önkormányzati Hivatalt terhelõ hitelállomány záró adatát e Ft összegben a Képviselõ-testület elfogadja. A likvidhitel összege e Ft. 5. Az Önkormányzat évi módosított pénzmaradványát a Képviselõ-testület e Ft-ban fogadja el. 6. Az Önkormányzat évi pénzforgalmi eredményét a Képviselõ-testület e Ft-ban fogadja el, ebbõl tárgyévi visszaforgatás e Ft. 7. A Képviselõ-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 8. E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl szóló 4/2004. (III. 4.) Ök. rendelet hatályát veszti. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyzõ polgármester Felhívás óvodai jelentkezésre A 2005/2006. óvodai nevelési évre május 9-étõl május 13-ig (hétfõtõl péntekig) 8 órától 18 óráig lehet jelentkezni. Óvodába az a gyerek vehetõ fel, aki 2005-ben betölti a harmadik életévét. Az óvodai felvétel a közoktatási törvény 65. -ában foglaltak alapján történik. A közoktatásról szóló, többször módosított 1993.évi LXXIX. Törvény 24. (2) bekezdése alapján a gyermek 5. életévének betöltésétõl kezdve óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítõ foglalkozáson köteles részt venni. Hitoktatásra történõ jelentkezés a beiratkozás idõpontjában történik május 30-án, hétfõn reggel 8 órakor, minden óvoda kifüggeszti a felvett gyermekek névsorát. Az új gyermekek fogadása szeptember 1-jétõl folyamatosan történik. Dr. Balogh Edit Jegyzõ Cegléd Város Önkormányzatának 12/2005. (V. 5.) Ök. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl szóló 5/2005. (III. 3.) Ök. rendeletének módosításáról Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a és a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXXV. tv. alapján Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében jóváhagyott önkormányzati bevételét a 2. és 7. számú kimutatás szerinti forrásonkénti részletezésben e Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselõ-testület a 2. (2) bekezdésben jóváhagyott évi költségvetési kiadási elõirányzatát önkormányzati szinten e Ft-ban állapítja meg az 1. és 8. számú kimutatás szerint. (3) a.) személyi juttatás e Ft e Ft e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft f.) beruházási kiadások e Ft g.) felújítások e Ft h.) hiteltörlesztés e Ft i.) céltartalék e Ft j.) általános tartalék e Ft k.) tervezett eredmény e Ft (4) A Polgármesteri Hivatal mûködési kiadását a 3/a számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft e Ft e Ft d.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (5) Az intézmények mûködési kiadását a 3/b számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft e Ft e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (6) Az önkormányzati szintû beruházási kiadásokat a 4. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (7) Az önkormányzati szintû felhalmozási felújítási kiadásokat az 5. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (8) A tartalék összegét a 6. számú táblázat szerint e Ft-ban hagyja jóvá. a.) céltartalék e Ft b.) általános tartalék e Ft 2. (1) A rendelet módosítással nem érintett szakaszai, táblázatai, mellékletei továbbra is hatályban maradnak. (2) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyzõ polgármester

4 4. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ H i r d e t m é n y Cegléd Város Önkormányzata a módosított 33/2000.(XII.8.) számú rendelete alapján 5 év idõtartamra történõ bérbeadásra meghirdeti a 1.) Cegléd, Jászberényi út 7. V. em. 4. sz. alatti 1 + 1/2 szoba, összkomfortos bérlakást A lakás alapterülete: 35 m2 A lakás lakbére: Ft/hó A lakás megtekintésének idõpontja: május 11. (szerda) de. 9:30 10:30-ig. 2.) Cegléd, Csengeri u. 1. A/3. sz. alatti 1 szoba, komfortos bérlakást A lakás alapterülete: 47 m2 A lakás lakbére: Ft/hó A lakás megtekintésének idõpontja: május 11. (szerda) de. 11:00 11:30-ig. A bérbeadás feltételei: Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakás annak a nagykorú magyar állampolgárnak, továbbá annak az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkezõ bevándoroltnak, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személynek adható bérbe, aki: legalább két éve Cegléd Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerûen a városban lakik; a kérelem benyújtásától visszamenõlegesen számítva tíz éven belül közte és az önkormányzat között lakásbérleti szerzõdés nem szûnt meg, továbbá jogerõs hatósági, vagy bírósági határozat értelmében nem minõsült önkényes beköltözõnek; a vele együtt költözõ családban az egy fõre jutó nettó havi jövedelem a kérelem benyújtásakor nem alacsonyabb a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj-minimum ( Ft) 70 %-ánál, de nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét egyedülálló pályázó esetén a háromszorosát; az együtt költözõk tulajdonában nincs jelentõs értékû ingó és ingatlan vagyon; a lakás bérbeadására pályázatot nyújtott be. A lakásra vonatkozó bérleti szerzõdés megkötésére a pályázatokat írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához. (I. em. 25. szoba) A pályázat benyújtási határideje: május 20-án 12 óra A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyes adatait és személyes körülményeit (pontos lakcím), a kiírásban szereplõ feltételek fennállásának igazolását (jövedelemigazolás). A bérlõ személyérõl a Képviselõ-testület májusi ülésén dönt. Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül is - eredménytelennek minõsítse. Bõvebb felvilágosítást ad a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (I. em. 25. szoba) vagy az /312-es telefonszámon Fajka Dénesné. Vagyongazdálkodási Iroda Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y Cegléd Város Önkormányzata nyilvános árverésen történõ értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi ingatlanokat : 1./ Cegléd belterület 8480/2 hrsz-ú lakóház udvar megnevezésû m2 nagyságú a valóságban Cegléd, Külsõ - Kátai út 2. szám alatt található ingatlanát. A Kovács - kastély néven ismert felépítmény hasznos alapterülete 332 m2. Az ingatlan üres állapotban történõ átadása a szerzõdéskötéssel egyidõben. Kikiáltási ár: 20,0 - MFt ebbõl felépítmény 11,6 - MFt telekár 8,4 - MFt 2./ Cegléden az Újváros szélen - a Nyár utca és a Forgács utca között - lévõ, egy darab 810 m2 nagyságú építési telket. Az építési telek jelentõs feltöltést igényel. Kikiáltási ár : 800.-Ft/m % ÁFA 3./ Cegléd, XIII. ker (volt Kecskéscsárdai iskola, hrsz: 0904/10 ) szám alatti m2 nagyságú ingatlant, amelyen 280 m2 alapterületû felépítmény található. A fõépület a Szolnoki út (régi 4-es számú út) mellett található a buszmegálló szomszédságában. Villany és telefon fõvonal van, vízvételi lehetõség fúrott kútról biztosítható. Kikiáltási ár: Ft, ebbõl felépítmény Ft + 25 % ÁFA telekár Ft 4./ Cegléden a Kõrösi úton a korábbi VOLÁN telep illetve, a VOLÁNBUSZ telephelye mögötti Cegléd belterület 5739/ 3 hrsz-ú 5 ha m2 nagyságú gyep (legelõ) megnevezésû területet. Kikiáltási ár : Ft/m2 5./ Cegléden a Kõrösi úton - az Új köztemetõ felüli oldalon - a Cegléd belterület 5731/4 hrsz-ú ingatlanból az úttal párhuzamosan m2 nagyságú területet. Az ingatlan értékesítése esetén a terület megosztási költsége és a mezõgazdasági területbõl történõ kivonása a vevõ feladata. Kikiáltási ár : Ft/m2 Az árverés ideje: május 24. (kedd de: 10,00 óra) Helye: V á r o s h á z a Kisterme. A pályázók regisztrálása és a 10 %-os pályázati biztosíték befizetése: május 24.-én 9.00-tól 9.45-ig. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda (I. em. 48. sz.) Az árverésen való részvétel feltétele: Az árverés elõtt az ingatlan kikiáltási ár 10 %-ának megfelelõ összegû pályázati biztosíték (bánatpénz) letétbe helyezése. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb szervezetek képviselõi az árverés elõtt 30 napnál nem régebbi cégkivonatot aláírási címpéldányt, vagy meghatalmazást kötelesek bemutatni. / A bánatpénz a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül./ Az árverés nyertesével szerzõdéskötés 30 napon belül a vételár készpénzben, egy összegben történõ kiegyenlítésével egyidejûleg történik. Az ingatlanok per- és tehermentesek. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az árveréseket eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítást ad H o r n y á k I m r e a P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l I. em. 25. szobában. Az ingatlanok megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. Vagyongazdálkodási Iroda

5 CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5. oldal H I R D E T M É N Y Cegléd Város Önkormányzata (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) pályázati eljárás útján bérbe adja a kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi helyiséget, jelenlegi megtekintett állapotában: A Cegléd, Kossuth tér 1. szám alatt - a Városháza Kossuth Ferenc utcai bejárata mellett - lévõ 129 m2 alapterületû üzlethelyiséget A bérlet idõtartama: december 31.-ig A nem lakáscélú helyiség kiskereskedelmi célra vehetõ bérbe. Korábban 100 Forintos boltként üzemelt a nem lakáscélú helyiség, amely a Kossuth Ferenc utca felé nyíló egy helyiségbõl áll. A helyiségbõl a mosdó és WC helyiség, valamint raktár céljára galéria van leválasztva. A bérleti díj minimális összege: 129 m 2 alapterületû nem lakáscélú helyiségre: ,-Ft/m 2 /év + 25 % ÁFA ( ,- Ft/hó + 25 % ÁFA). A helyiség megtekinthetõ május 12.-én / csütörtök / de óráig. A pályázaton való részvétel feltételei: 1.) Írásbeli pályázat benyújtása május 20.-án / péntek / óráig a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájára (I. em. 25. sz. szoba) zárt borítékban, Kossuth F. utcai üzlethelyiség. jelige megjelöléssel. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait (név, lakcím, születési hely és idõ, anyja neve, személyi száma), gazdasági társaság esetén érvényes (30 napnál nem régebbi) és hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a pályázó elképzeléseit a helyiség hasznosítására vonatkozóan, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a helyiséget, annak jelenlegi állapotát, közmûveit, stb. megismerte, tudomásul vette, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó tudomásul veszi és vállalja a pályázati hirdetményben foglalt feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy pályázó a vonatkozó építésügyi és egyéb hatósági elõírásokat megismerte, azoknak magát aláveti, továbbá saját hatáskörében, felelõsségére és költségén beszerzi a mûködéséhez szükséges engedélyeket. A pályázó tudomásul veszi, hogy az e körben esetlegesen felmerülõ problémák esetén az Önkormányzat semmilyen felelõsséget nem vállal és mindenféle igénytõl elzárkózik, nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak Cegléd Város Önkormányzatával szemben lejárt határidejû tartozása semmilyen jogcímen nem áll fenn, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó ajánlatát a pályázati határidõ lejártát követõ 60 napig fenntartja (ajánlati kötöttség). a bérleti díj megajánlott összegét (...Ft/hó + 25 % ÁFA bontásban, a 129 m2 alapterületû nem lakáscélú helyiségre vonatkozóan), A pályázati határidõ lejártát követõen május 23.-án du. 14.oo órakor kerül sor a nyilvános borítékbontásra a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. sz. irodájában. A Polgármesteri Hivatal valamennyi érvényes pályázatot az Önkormányzat képviselõje elé terjeszti. A helyiség bérlõjét az Önkormányzat képviselõje választja ki. A döntésrõl minden pályázó írásbeli értesítést kap a borítékbontást követõ 30 napon belül. A pályázat nyertese az Önkormányzat képviselõje döntésének közlését követõ 60 napon belül köteles bérleti szerzõdést kötni. A szerzõdéskötésre halasztás nem engedélyezhetõ. A helyiség bérleti díja inflációkövetõ. Az Önkormányzat fenntartja a pályázat indoklás nélkül való eredménytelenné nyilvánításának jogát. További részletes felvilágosítás ad Fajka Dénesné a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában I. em. 25. sz. szobában, tel: 53/ Tájékoztatás Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló évi CXXV. törvény a január 1-én hatályba lépett, mely az Egyenlõ Bánásmód Hatóság felállításáról és mûködésérõl rendelkezik. Az alábbiakban olvashatók a Hatóság elérhetõségei: Cím: 1051 Budapest, Vígadó u. 6. Titkársági telefon: Telefax: cím: A hatóság bemutatkozása elérhetõ az ICSSZEM honlapján: oldalon. F E L H Í V Á S A növényvédelmi elõjelzés szerint április utolsó dekádjától a gyapjaslepke hernyók (Lymatria dispar) komoly kártételével kell számolni. A károsítók mindannyiunk életére kihatnak, így az ellenük való közös fellépés mindenki érdeke és kötelessége is. Még 2003-ban csak gócszerû, 2004-ben már tömeges elszaporodásukat figyelhettük meg. Legnagyobb károkat az erdõkkel szomszédos területeken okozzák a hernyók, rágcsálásukkal. A fémes színû petecsomókból április végén kelnek ki a hernyók, melyek alapszíne szürkés- sárgás kifejletten mm nagyságúak. Hazai fafajaink közül tápnövényei a kocsányos tölgyek csertölgyek, de kártételük a nemes nyáron, gyergyánon, mézgáségeren, füzeken, vadgyümölcsökön, somon, mezei juharon és még egyéb fafajokon is megfigyelhetõ. Az erdõk szomszédságában kárt tehetnek almástermésûekben, csonthéjasokban, díszfákban, örökzöldekben, cserjékben egyaránt. Védekezés A hernyók ellen környezetkímélõ készítményekkel eredményesen lehet védekezni. (pl. Bacillus thuringiensis). Védekezés legkedvezõbb idõszaka fiatal hernyók megjelenése. Mûszaki Iroda

6 6. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ Felhívás iskolai beiratkozásra A Várkonyi István Általános Iskola igazgatója a 2005/2006. iskolai tanévre felvételt hirdet az 5. évfolyamtól induló emelt szintû képzést adó osztályaiba. Matematika - informatika tagozat Az osztály fele német, fele pedig angol nyelvoktatásban részesül. A felvételi idõpontja: május 23. (hétfõ) 15h Helye: Várkonyi István Általános Iskola Cegléd, Rákóczi u A felvételi témája: az általános iskola 1-4. évfolyamos matematika törzsanyagából írásban és szóban. A témalista az iskolatitkárnál átvehetõ. A program felelõse: Verebélyi Csilla szaktanár, leendõ osztályfõnök. Idegen nyelvi tagozat A hagyományokon alapuló képzési programban személyre szabott képességfejlesztõ módszerek segítségével sajátíthatják el a német vagy az angol nyelvet a tanulók. Az intenzív haladást biztosítja a heti 5 nyelvi óra, amelyek keretében a tanulók felkészülnek a nyelvvizsgákra, illetve jó eséllyel jelentkezhetnek a középiskolák nulladik évfolyamára. A felvételi idõpontja: május 24. (kedd) 15 óra Helye: Várkonyi István Általános Iskola Cegléd, Rákóczi u A felvételi témája: angol nyelvbõl: Tom Hutchinson Project 1 tankönyv témái német nyelvbõl: Das Deutschmobil 1. tankönyv, 1-7. lecke A program felelõse: Molnárné Zakar Ibolya a nyelvi munkaközösség vezetõje, és Szabó Andrea leendõ osztályfõnök. Jelentkezési lapok igényelhetõk a fenti címen az iskolatitkártól, melynek leadási határideje május 16. (hétfõ), vagy letölthetõ a internetes honlapunkról. Információ kérhetõ az 53/ telefonszámon. A felvételire a tanulók 4. évfolyamos ellenõrzõjüket hozzák magukkal! Közlemény Új közjegyzõi iroda nyílt Cegléden Ezúton értesítek mindenkit, hogy Cegléden, Gubody utca 12. szám alatt megnyitottam közjegyzõi irodámat. Az iroda ügyfélfogadási rendje: H 8,30-16,30 K 8,30-16,30 SZ 8,30-18,00 CS 8,30-16,30 P 8,30-13,00 Elérhetõsége: Telefon: 0653/ Fax: 0653/ Postafiók: 2701 Cegléd, Pf A közjegyzõi iroda feladata, hogy a jogügyletekrõl, jogi jelentõségû tényekrõl okiratot szerkesszen, közokiratot állítson ki, ügyfelek megbízásából okiratot õrizzen meg, értékkel bíró dolgot átmenetileg bizalmi õrzésbe vegyen, a felek esélyegyenlõségének biztosításával tanácsadást végezzen, lefolytassa az illetékességi területére esõ hagyatéki eljárásokat és egyéb nem peres eljárásokat. A közjegyzõi iroda illetékességi területe: Cegléd, Abony, Albertirsa, Ceglédbercel, Csemõ, Dánszentmiklós, Jászkarajenõ, Kõröstetétlen, Mikebuda, Tápiószõlõs, Törtel, Újszilvás. A közjegyzõi díjszabást az igazságügyminiszter 14/1991. (XI.26.) IM számú rendelete szabályozza. Tisztelettel: Dr. Dobozi Ferenc közjegyzõ Vigyázat, kullancsveszély! Pest megyében tavaly csaknem 130 olyan megbetegedés történt, amelyet kullancs okozott. Legtöbben az alig harminc éve felismert Lyme-kór miatt szorultak orvosi ellátásra, ketten azonban a vírusos agyhártya-, agyvelõgyulladást okozó enkefalitiszban betegedtek meg. Ez utóbbi ellen azonban már létezik oltóanyag, és beadása ilyenkor tavasszal célszerû azoknál, akik gyakran tartózkodnak fás, erdõs területeken akár erdészként, favágóként, akár kirándulóként. A Lymekór elsõ tünetei közé tartozik a csípés körül megjelenõ ovális bõrpír, amely növekedhet, terjedhet. Fáradékonyság, fejfájás, ingerültség, nyirokcsomó-duzzanat és más tünetek követhetik. A Lyme-kór ellen nincs védõoltás, de gyógyítható! A közhiedelemmel ellentétben a kullancs nem a fák lombozatán él, hanem a talaj közeli növényzetben, és így könnyen rátapad nemcsak az emberre, hanem kedvenc háziállataink szõrére is. Az ÁNTSZ Pest Megyei Intézetében dr. Kocsis Sándor, a járványügyi osztály megbízott vezetõje arra hívta fel a figyelmet, hogy a megelõzés a legmegbízhatóbb védekezés. Vagyis a zárt ruházat, valamint a testfelület gyakori átvizsgálása, és a megtalált kullancsok azonnali eltávolítása. A kiskereskedelmi forgalomban riasztószereket is be lehet szerezni, és ezeket az ÁNTSZ ajánlja is.. A kullanccsal fertõzött területeken jogszabályi elõírások szerint a terület tulajdonosának kell gondoskodnia a védekezésrõl. Az ÁNTSZ-nek csak akkor kell közbelépnie, és irtásra kötelezni a tulajdonost, ha az egészségügyi kártevõ, azaz a kullancs tömeges elõfordulása vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetõleg járványügyi szempontból veszélyt jelent. Az ÁNTSZ Pest Megyei Intézetének Sajtószolgálata

7 CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7. oldal FELHÍVÁS! TISZTELT CEGLÉDI LAKOSOK! Pest megye területén az ÁNTSZ megyei tisztifõorvosa kötelezõ tüdõszûrõ-vizsgálatot rendelt el a 30 év feletti lakosság körében. Indoka: a TBC-s megbetegedések számának emelkedése. A tüdõszûrés helye: Cegléd, Gubody u. 3/a, Tüdõgondozó Tel.: Ideje: hétfõ: kedd: 8 14 szerda: csütörtök: 8 14 péntek: 8 14 Amennyiben 1 éven belül nem volt tüdõszûrésen, a névre szóló idézésnek megfelelõen kérem, jelenjen meg a vizsgálaton! TAJ-számát, személyi igazolványát vigye magával! A tüdõszûrést igazoló lapot családorvosának mutassa be! Legyen az Ön számára is fontos a megelõzés! május Dr. Balogh Edit jegyzõ Kisebbségi Önkormányzat képviselõinek fogadóórái: Polgármesteri Hivatal II. emelet 7. szoba Hétfõ : Kovács István és Fehér Rudolf Kedd : Kovács István és Fehér Rudolf Szerda: nincs Csütörtök: Bódi István Péntek: Bálint Andrea Jegyzõi közlemény Dr. Csákabonyi Beáta ügyvéd minden héten szerdán óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján. GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE MÁJUS 1. - JÚNIUS 30. MÁJUS JÚNIUS Kossuth Gyógyszertár C., Gubody u Schulek Gyógyszertár C., Kõrösi út 51. (Tel.: , ) Rákóczi Gyógyszertár C., Teleki u. 14. (Teleki u. és Rákóczi u. sarok) Tömörkény Gyógyszertár C., Rákóczi út Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u Kígyó Patika C., Táncsics M. u Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a Szent Anna Gyógyszertár C., Kõrösi út

8 A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 8. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ Hírek, események Hírek, események Képviselõi fogadóórák* 1. sz. vk. Farkas Márta minden hónap elsõ hétfõje óráig Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 2. sz. vk. Dr. Horváth Géza minden páros hét péntek, óra Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 3. sz.vk. Sallay Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén óra között a Malom téri óvodában (Malom tér 1.) 5. sz. vk. Tóth Géza minden hónap elsõ hétfõjén óráig a Közgazdasági Szakközépiskolában. 6. sz. vk. Giba István páros héten szerdán óráig a Polgármesteri Hivatalban. 7. sz. vk. Fehér István minden hónap második szerdán, óráig a Polgármesteri Hivatal I/19. sz. szobájában. 8. sz. vk. Simon Mihály minden hónap elsõ hétfõjén óra között a Fûtõház utcai Óvodában. 9. sz. vk. Keszthelyi Ferenc minden hónap második keddjén, óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 10. sz. vk. ifj. Károly Ferenc minden hónap elsõ keddjén, óráig a Nyár u. 9. sz. alatt. 11. sz. vk. Nagy Lajos minden hónap elsõ hétfõjén óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 12. sz. vk. Király István minden hónap elsõ hétfõje óráig Várkonyi István u. 41., a Király Kft.-nél. 13. sz. vk. Dr. Endrõdi Tamás fogadóórája minden hónap 4. keddje ig az Egyesített Szociális Intézményben. 14. sz. vk. Gõz Sándor a Külsõ-Budai úti lakosok számára minden hónap utolsó csütörtökén óra között a Külsõ-Budai úti általános iskolában; a Budai út, Pesti út, Czifrakert lakosainak bármikor telefonon: Dr. Horváth Tiborné minden hónap elsõ szerdája óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. Márkus János minden hónap utolsó hétfõjén óráig a Szabadság tér 5. sz. alatt a Városvédõ irodában tartja fogadóóráját. Dr. Kecskeméti Mihály minden hónap elsõ keddjén16-17 óráig az Alkotmány u. 1. sz. alatt. Tájékoztató a május havi vásárok idõpontjairól Abony május 07. szombat OÁV május 22. vasárnap OÁKV Cegléd május 03 kedd OÁV Albertirsa május 22. vasárnap OÁKV Dabas május 08. vasárnap OÁKV Jászberény május 14. szombat OÁKV Nagykõros május 29. vasárnap OÁKV Ónod május 05. csütörtök OÁKV május 22. vasárnap BÚCSU Tiszakécske május 15. vasárnap OÁKV Törtel május 08. vasárnap OÁKV május 15. vasárnap BÚCSU Tura május 04. szerda OÁKV * A lapzárta idõpontjáig ismert fogadóórák C H *** Dr. Csáky András országgyûlési képviselõ minden hónap utolsó pénteken 8-10 óráig a Városháza I. em. 19. sz. szobájában tartja fogadóóráját. Helyi megbízottja, dr. Illanicz György minden héten csütörtökön délelõtt 9-11 óráig a Városháza I. em. 19. szobában tart fogadóórát. *** Dr. Czinege Imre országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap utolsó csütörtökén óráig tartja a Városháza I. em. 19. sz. szobájában. A városi önkormányzat lapja Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ hét csütörtök napján példányban. Lapzárta: a megjelenés hetében hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Sós János Fõszerkesztõ: Dr. Balogh Edit Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nagy László Lázár grafi kája

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 3. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. március 9. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 01.23. Jelen vannak: A bizottság részéről: Csathó Csaba

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben