aki hisz benned, aki noszogat, - Dan Rather -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "aki hisz benned, aki noszogat, - Dan Rather -"

Átírás

1 Iskolaújság június PEDAGÓGUS NAPRA! Mi hát a tiéd, mi az, amit nem vehetnek el tõled az istenek? Csak a munka. Az a munka, mely nem vár jutalmat, sem babért, sem utókort. Csak éppen megtörténik veled, ha nem térsz ki elõle, s nem törõdsz sorsával sem. Csak a fáradtság a tiéd, a verejték, az áldozat. Minden más illanóbb, mint a hajnali köd, törékenyebb,mint a lepke szárnya. - Márai Sándor - Mit csináltál a rád bízott talentumokkal? Nincs más számonkérés, csak a gyerekeink tekintetében. Ahány szóra vágyó gyermek, a jövõnek megannyi lámpása a meglódult idõben. - Sütõ András - Az álmok egy tanítóval kezdõdnek, aki hisz benned, aki noszogat, ösztökél, és fölsegít a következõ lépcsõfokra, miközben meg-megbökdös egy hegyes pálcával, melyet úgy hívnak: igazság. - Dan Rather - Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltányosságban élnek, megtanulják az igazságosságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek megerõsítve élnek, megtanulják magukat szeretni. Ha gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megtalálnia szeretet a világban. - Dorothy Law Holte - A legnagyobb tanári mûvészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébreszszék. - Einstein - Félig sem oly fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. - Eötvös József - Tartalom Siker (2. oldal) Tanulmányi munka (3. oldal) Versenyek (4. oldal) Ismeretlen ismerõs (5. oldal) Képes krónika (6. oldal) Sport (7. oldal) Érdekes (8. oldal)

2 2 Hírharang június S I K E R! Az elõzõ számban megismételtük Tegzes Miklós bácsi évi tanévzárón tett pályázati felhívását a miskei dûlõnevekkel kapcsolatban. Április végéig 4 pályamunka érkezett. Nagyon szép, igényes és alapos mûvek készültek. A munkákat értékelõ bizottság a tanév végére meghozza döntését, hogy a négy rendkívül különbözõ stílusú pályázat közül melyiket ítélje a legjobbnak. A pályázatot kiíró Tegzes Miklós bácsi már tanulmányozta a munkákat és levélben megküldte minden pályamunka készítõjének /Beer Zsolt, Beer Zsuzsanna; Csatai Anikó; Pálfi Marina és Tapolcsányi Katalin tanulóknak/ véleményét. Várjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik szívesen részt vennének egy újabb gyûjtõ munkában a községünk történetével kapcsolatban. Ennek témája a faluban még élõ, vagy hajdan létezett népszokások. Ehhez a gyûjtéshez adatgyûjtõ lapot Hábel tanár nénitõl lehet kérni. Papp Balázs 8. oszt. tanuló élménybeszámolója az Öveges József fizikaverseny döntõjérõl én, indultam Gyõrbe a fizikaversenyre, László Gyuláné kíséretével. Délután a rövid ismerkedés után megkezdõdött a megnyitó, amin mind a 77 nyolcadik osztályos tanuló részt vett. Ezután 20 fõs csoportokba rendezõdve városnézésre indultunk. Megnéztük a Gyõri Bazilikát és a benne található ereklyéket, mint például Szent László Hermáját. Láttuk azt a helyet ahol a Rába a Dunába ömlik, illetve bejutottunk a Jedlik Ányos-házba ahol megismerkedhettünk találmányaival (pl.: elektromotor, dinamó) és közelrõl megismerkedhettünk az árammal. Ez úgy nyilvánult meg, hogy egy olyan eszközt mutattak be, amely több centiméteres elektromos szikrakisülést tud létrehozni két (egymástól különbözõ feszültségû) tárgy között, így egy elektromos vezeték és egy emberi kéz között. Ezt bármelyik jelenlevõ kipróbálhatta. A kísérlet kicsit fájdalmas és nagyon bizsergetõ érzés volt. Ezután a Kazinczy Ferenc Gimnázium dísztermében egy elõadást tartottak melynek címe A MIG-ek a GRIPEN-ek és a fizika volt. Ebben jellemeztek néhány sugármeghajtású vadászgépet, és a magyar légierõ felszereltségét. Az elõadás után a kollégiumba mentünk, ahol mindenki korán elment aludni, hiszen másnap mindenkire nagy kihívás várt. Szombaton a reggeli után mindenki nagy izgalommal vonult át a Révai Miklós Gimnáziumba ahol 8 óra körül elkezdõdött a verseny. A 77 versenyzõ 3 csoportra volt osztva és körforgással írtuk meg a különbözõ típusú feladatokat. Nekem elõször egy teszt került sorra, ahol 8 db, a fizika minden egyes részébe belemászó feladatot kaptam. Ezt egy órán keresztül írtam oldottam meg majd egy rövid szünet után (10 perc) egy hosszabb számolásos-levezetõs feladatot amely egy mozgási témát ölelt át. A feladat megoldására újabb 60 percem volt. Ezután újabb 10 perces szünet következett, ami után újabb számolásos-levezetõs példát kellett megoldani egy óra alatt. Ez az elektromossággal foglalkozott. Itt a szervezõk úgy döntöttek, hogy félidõt rendelnek el. Ekkor elfogyasztottuk az ebédünket és visszamentünk próbára tenni képességeinket. A következõ feladat egy fizikatörténeti feladat volt, amiben azt kellett megmutatnunk, hogy mennyit tudunk Öveges József életrajzáról. Erre 50 percünk volt. A szokásos rövid szünet után egy kísérletet kellett elvégeznünk és a kísérlet menetérõl egy jegyzõkönyvet írnunk (ez a példa is az elektromossággal foglalkozott). Ennek a feladatnak a teljesítésére 1 óra 10 percet kaptunk. A következõ tíz perces szünet után megkaptuk az utolsó feladatot: kísérletelemzést. Itt bemutattak egy kísérletet és nekünk kellett leírni, hogy mi történt, és ami történt, az miért úgy történt. A versenyfeladatok megoldása után egy újabb elõadásnak lehettünk résztvevõi. Ebben az elõadásban különbözõ fizikai kísérleteket mutattak be. Ezzel el is telt a szombati nap: mindenki a kollégiumba ment. Vasárnap délelõtt a verseny résztvevõi köztük én is elhagyták a kollégiumot és a Városházára indultak az eredményhirdetésre. Itt nem kis meglepetésemre kiderült, hogy a második helyezést értem el. Az eredményhirdetés után, a kiosztott díjakkal (több könyv, fizikai újságok, belépõjegyek különbözõ helyekre, újság utalványok) megrakodva indultunk haza. Délután 4 óra körül pedig már otthon voltam és mondtam el mindazt, amit a fentiekben leírtam.

3 2006. június Hírharang 3!!! TANULMÁNYI MUNKA!!! A 2005/2006 os tanévben meghirdettük az osztályok közötti tanulmányi versenyt. László Gyuláné havonta figyelemmel kísérte az eredmények alakulását. A versenyben a végleges sorrend majd a május hónap értékelése után alakul ki. Ebbõl a táblázatból megtudhatjuk a felsõ tagozatos osztályok havi eredménye mellett azt is, hogy az elõzõ hónaphoz képest mennyit javított, vagy rontott az osztály. A sorrend megállapításánál nem csak az eredmény, hanem az is számít, hogy mennyit tudtak javítani. A táblázat végén külön kiemeltük azokat a tanulókat, akik abban a hónapban csak ötös osztályzatot kaptak. A negyedik osztály a tanulmányi versenyben nem vesz részt, de havi eredményei a következõk: Hónap átlag szeptember:.. 3,76 október:... 3,76 november:... 3,66 december:... 3,84 január:... 3,59 február:... 3,64 március:... 3,63 április:... 3,67 A következõ táblázatból látható a felsõ tagozatos osztályok elért eredménye: szeptember október november december átlag változás helyezés átlag változás helyezés átlag változás helyezés átlag változás helyezés 5. 3, ,79-0, ,65-0, ,66 0, , ,86-0, ,28 0, ,65 0, a 3, ,58-0, ,40-0, ,89 0, b 3, ,01-0, ,03 0, ,51 0, , ,49 0, ,27-0, ,54 0,27 4. Tapolcsányi Katalin. 7.b Tapolcsányi Katalin. 7.b Andriska Fanni 7.a Andriska Fanni 7.a Tóth Mónika 5. Papp Balázs 8. Tapolcsányi Katalin. 7.b Tapolcsányi Katalin. 7.b Katona Gellért 8. Papp Balázs 8. január február március április átlag változás helyezés átlag változás helyezés átlag változás helyezés átlag változás helyezés 5. 3,91 0, ,49-0, ,31-0, ,84 0, ,30-0, ,32 0, ,23-0, ,24 0, a 3,74-0, ,42-0, ,50 0, ,63 0, b 3,59 0, ,54-0, ,96-0, ,32 0, ,39-0, ,55 0, ,49-0, ,30-0,19 3. Andriska Fanni 7.a Tapolcsányi Katalin. 7.b Andriska Fanni 7.a Andriska Fanni 7.a Tapolcsányi Katalin. 7.b Papp Balázs 8. Tapolcsányi Katalin. 7.b Papp Balázs 8. A nyolcadikos tanulók továbbtanulásáról: Az idei tanévben a 24 nyolcadikos tanuló jelentkezett továbbtanulásra. Minden tanuló felvételt nyert az általa megjelölt iskolák valamelyikébe. Sajnos ez néha csak a harmadik helyen választott iskola volt. A felvételi eredmények azt mutatják, hogy a középiskolák befogadják a tanulókat, ám a visszajelzésekbõl a szomorú tény megállapítható: bekerülni könnyebb, mint bennmaradni. A 24 tanulóból 14 jelentkezett érettségit adó középiskolába, ebbõl 8-an gimnáziumban kezdik meg középiskolai tanulmányaikat. Szakiskolában 10 tanuló kezdheti meg tanulmányait, amennyiben sikeres tanévet zár az az 5 tanuló is, akik félévkor valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. Czár Ignácné /továbbtanulási felelõs/

4 4 Hírharang június Matematika verseny Ebben a tanévben 17. alkalommal rendezték meg a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt. A megyei forduló február 24-én volt, ahol a megye 131 iskolájának 2350 tanulója vett részt. Iskolánkból induló versenyzõk közül a legeredményesebben szereplõ tanulók: 8. osztály: Papp Balázs 2. helyezés 7. osztály: Tapolcsányi Katalin 93. helyezés 6. osztály: Romsics Enikõ 105. helyezés 4. osztály: Papp Lilla 58. helyezés Iskolánk tanulói közül Papp Balázst hívták meg eredménye alapján az országos döntõbe, melyet április 13-án, Kecskeméten tartottak. A helyenként nagyon nehéz feladatsort szép eredménnyel oldotta meg. A hazai és a határon túli legjobb 14 évesek között a 34. helyezést érte el. Versmondó verseny A Költészet Napja alkalmából évente megrendezett hartai szavalóversenyen iskolánkat ápr. 10-én 3 tanuló képviselte. Az alsó tagozatból Benedek Szandra 2.o. és Kollár Viktória 4.o., a felsõ tagozatból Schultz Dorina 7.B. vett részt. A zsûri döntése alapján Kollár Viktória 2. helyezést ért el. Felkészítõ tanára Dr. Kochné Ginál Ildikó. 3. helyezést ért el Schultz Dorina. Felkészítõ tanára Bikaliné Koligyer Ilona Környezetismeret A háromfordulós Hermann Ottó versenyen iskolánkból nagyon sok tanuló vett részt, de közülük csak Papp Lilla (4. osztály) jutott a második forduló után országos versenybe, amit május 28-án rendeztek a Mûszaki Egyetemen. A nagyon nehéz feladatsor megoldásában szép teljesítményt nyújtott. Felkészítõ tanára Illés Attiláné. Anyanyelv A kecskeméti Katona József Könyvtárban mûködõ Kincskeresõk Egyesülete vetélkedõt szervezett Táltospróba címmel az általános iskola alsó tagozatosai számára. Iskolánk csapata a 3. osztályos fiúkból szervezõdött, akik októbertõl májusig három fordulóban bizonyították, hogy az induló 70 csapatból a legjobb 10 csapatba tartoznak, így részt vehettek a Kecskeméten május 20-án megrendezett döntõn. A vetélkedõn Benedek Elek meséket kellett feldolgozni a négy versenyzõnek. Szereplésükért dicséret illeti Czár Kristófot, Malik Kriszitánt, Markella Csabát, és Markó Dánielt. Felkészítõ tanáruk Sima Mihályné volt. Fizikaverseny Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Tagozata 16 év óta rendezi meg az Öveges József fizikaversenyt. A tanulók 3 fordulóban mérik össze a tudásukat. Az elsõ forduló iskolai forduló, melybõl Papp Balázs és Katona Gellért (8. osztály) jutott tovább. A második, megyei fordulót árpilis 4-én rendezték meg Kecskeméten, ebben a fordulóban Papp Balázs a megye legjobb 43 versenyzõje közül az elsõ helyet, Katona Gellért pedig a tizedik helyet szerezte meg. Ezzel az eredményével Papp Balázs bejutott az országos döntõbe, ahol második díjas lett. A versenynek errõl a szakaszáról Balázs részletesen beszámol. Felkészítõ tanár: László Gyuláné Kémiaverseny Az évenként megrendezésre kerülõ országos Hevesy György kémiaverseny iskolai fordulójából továbbjutottak Bruszel Bella, Katona Gellért és Papp Balázs 8. osztályos tanulók. A megyei fordulóban, amit március 25-én rendeztek Kecskeméten, a megye legjobb versenyzõi között Papp Balázs az elsõ helyet szerezte meg. Bruszel Bella kilencedik, Katona Gellért tizenegyedik helyezést ért el. Felkészítõ tanár: Uri Hajnalka A V E R S E N Y Z Õ K S Z É P S I K E R E I H E Z G R A T U L Á L U N K!

5 2006. június Hírharang 5!!! Ismeretlen ismerõs!!! László Gyuláné Gizi néni 33 éve él Miskén. Ez olyan hosszú idõ, hogy van aki nem is tudja, hogy õ nem is miskei, sõt igen távolról Kiskunfélegyházáról került ide. Ezzel az interjúval szeretnénk kicsit jobban megismertetni õt. Amikor foglalkozást választott miért pont a tanárság mellett döntött? - Már gyerekkoromban szerettem másokat tanítani Miért a matematikát és a fizikát választotta? - Igazán a matematikát szerettem nagyon nagyon és a fizikát választottam mellé. Jó tanuló volt-e? - Igen, legtöbbször kitûnõ voltam, de egyszer volt egy kettesem. Milyen tantárgyból? - Énekbõl kaptam, mert se hallásom se ritmusérzékem. Az énektanárnõ egy apáca volt, mert az iskolám egy zárda-iskola volt aki nagyon komolyan vette az éneklést is, nem volt elég elméletet teljesíteni. Milyen tantárgyakat kedvelt még? - Kedveltem még a történelmet, a testnevelést az orosz és a francia nyelvet. Ha a testnevelést kedvelte, sportok közül melyiket ûzte? - Jó voltam atlétikából és kézilabdáztam is. Ha mégsem a tanári pályán lenne, milyen foglalkozást választana? - Matematikus lennék. Ha annak idején elfogadom a felvételt az akkor még létezõ Szovjetúnió Lomonoszov Egyetemére, akkor az lennék, de én a tanári szakot választottam itt Magyarországon. A matematikán kívül mást nem tudna elképzelni? - De. Ha sok pénzem lenne, állatvédõ lennék. Városból származik. Megszokta-e a falusi életet? - Igen hosszú idõ telt el azóta, hogy ideköltöztünk, és annakidején el sem képzeltem, hogy ilyen hosszú ideig maradok falun. Még mindig nagyon hiányzik a régi környezetem, hiszen minden rokonom és barátom azon a környéken él. Tartja-e a kapcsolatot a régi barátaival? - A legjobb barátnõm már nem él, de a fõiskolai csoporttársaimmal rendszeresen találkozunk. Minden évben szervezünk találkozót. Hány osztálya volt eddig, és melyik volt nagyon emlékezetes? - 8 osztályom volt és az 1973-as elsõ osztályomra emlékszem mint nagyon emlékezetesre. Nagyon szélsõséges, ezért nagyon izgalmas társaság volt. Sok ügyes, aktív mindenre kapható, szívesen versenyzõ tanulókkal, ugyanakkor voltak benne eleven, csibész izgága gyerekek is. Ma mit csinál szabadidejében? - Nem igazán van szabadidõm, ha mégis akkor olvasok, rejtvényeket és matematikai példákat oldok meg. Mi a hobbija? - Gyerekekkel foglalkozni, gyerekeket tanítani. A kérdéseket feltette: Beer Zsuzsanna Gömböcz Kitti Fontos dátumok: június 14. szerda: GYEREKNAP június 15. csütörtök 8:00-10:00: BOLOND-BALLAGÁS június 16. péntek 17:00: BALLAGÁS június 21. szerda 18:00: TANÉVZÁRÓ Nyári Képzõmûvészeti Alkotótábort szervezünk július ig. Táborvezetõ: Kishegyiné Baráth Ildikó A táborba 25 fõt tudunk fogadni. Aki ebédet kér jelezze! Jelentkezni lehet: június 12-ig Sima Zsuzsanna igazgató helyettesnél

6 6 Hírharang június KÉPES KRÓNIKA. NEMZETI ÜNNEPÜNK Ebben a tanévben a Március 15-ei ünnepi mûsort az 5. osztályosok készítették az énekkar közremûködésével. Az ünnepély zárásaként Tóth János bácsi megemlékezett a Szabadságharc leverése után falunk plébániáján bujkáló Szathmáry József császári és királyi kapitány hadbíróról, akinek a síremléke ma is megtalálható a helyi temetõben. A mûsor után gyertyagyújtás volt a sírjánál. MODERN KÖNYVTÁR MISKÉN Új épületben nyílt meg az elmúlt hónapban Miskén az oktatási, közösségi informatikai központ és könyvtár. A 67 millió forint értékû beruházást az iskola diákjai, valamint a község lakossága használja ki. Az informatikai terem, valamint a könyvtár nyitva tartása: H-P: Szo: (informatikai rész csütörtökön zárva) SZÜLÕK-NEVELÕK BÁLJA A hagyományoknak megfelelõen az Iskola és az Óvoda Szülõi Munkaközössége az idén is megrendezte a SzülõkNevelõk Bálját. Ez a bál azonban eltért az eddigiektõl, hiszen volt egy különlegessége. Az édesanyák egy lelkes csoportja nyitótáncként egy formációs táncot mutatott be. Mûsorukkal igen nagy sikert arattak a bál résztvevõinek körében.

7 2006. június Hírharang 7 SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT A második félév sporteredményei Fashion Dance TÁNC Megyei bajnokság (Kecskemét) I. hely / Rácz Joakim, Baranyai Vivien, Beer Zsuzsanna, Schultz Dorina, Czár Kristóf, Jakab Renáta/ III. hely /Kornóczi Fanni, Vörös Nikolett, Andriska Fanni/ Országos bajnokság (Dunaújváros) II. hely / Horváth Tamás/ III. hely / Rácz Joakim, Baranyai Vivien, Beer Zsuzsanna, Schultz Dorina, Czár Kristóf, Jakab Renáta/ VIII. hely / Kornóczi Fanni, Vörös Nikolett, Andriska Fanni/ LABDARÚGÁS FLOORBALL Az elõzõ számban iskolai floorball bajnokságot hírdettünk Benevezett csapatok: - Hó Sc ( 8.o) - Mr Kaszások ( 7.a-b fiú) - Poroltó ( 6.o) - Erõ Fc ( 3.o) - Forza I.-II. ( 5.o) - Bakkecskék Sc ( 4.o) Bajnokság állása: 1. Hó Sc 2. Poroltó 3. Mr Kaszások 4. Forza I. 5. Forza II. 6. Erõ Fc 7. Bakkecskék Sc Göndör- Kupa 1 forduló Miske Tolna 2:5 Ezzel Miske búcsúzott a további küzdelmektõl. Kispályás Városkörzeti Selejtezõ IV. kcs. fiú I. hely Miske Városkörzeti döntõ / Géderlak/ A városkörzeti selejtezõ 4 csoportjának gyõztese közül Miske II. helyezést ér el. A döntõben 2:2 es végeredmény született, de a selejtezõben lõtt több gólja miatt a Dunavecse jutott tovább a megyei döntõbe. Csapattagok: Vuits Attila, Vuits Viktor, Enisz Máté, Bolvári Bálint, Kelin Zoltán, Molnár Norbert, Soós Norbert, Harkai Dániel. Gyereknapi felhívás! Idõpont: A DÖK ebben az évben is sok ügyességi vetélkedõvel várja az iskola tanulóit délelõtt az iskolaudvarba, ill. kora délután a focipályán. Várható programok: kötélhúzó verseny kerékpár,- görkorcsolya ügyességi verseny tollaslabda,- asztalitenisz verseny. Csapatok jelentkezését várjuk a kötélhúzó versenyre (6 fõ, ebbõl 2 min. lány), ill. egyéni jelentkezõket a kerékpár,- görkorcsolya,-tollaslabda,-asztalitenisz versenyre. Jelentkezni Romsics Gábor testnevelõnél lehet.

8 8 Hírharang június É r d e k e s Zöldesen fluoreszkáló sertések Tajvani tudósok bejelentették, hogy kitenyésztettek három olyan disznót, amely halványan világít a sötétben. A tudósok azt állítják, hogy a világon kizárólag az õ három disznójuk olyan, amely keresztül-kasul zöld. A transzgenikus disznókat úgy hozták létre, hogy medúza genetikai anyagát juttatták be normális malacembriókba. Ezek az állatok egyedülállóak a tekintetben, hogy belülrõl is zöldek. Még a szívük és a belsõ szerveik is zöld, állítják. A kutatók azt mondják, hogy nappali fényben a malacok szemei, fogai és lábai zöldnek látszanak. Bõrüknek zöldes az árnyalata. Röviden Egy csótány 9 napig képes fej nélkül élni, mielõtt éhenhal. Az elefánt az egyetlen állat, aki nem tud ugrani. A jegesmedvék balkezesek. A Tyrranosaurus Rex legközelebbi ma is élõ rokona: a csirke. Lakáskeresés méheknél: a többség dönt A méhek, amikor új otthont keresnek, tánccal igyekeznek meggyõzni társaikat az általuk megfelelõnek tartott lakhely kiválóságáról. Minél többen érvelnek egy hely mellett, annál nagyobb eséllyel választja azt a raj. Amikor egy méhraj kinövi lakhelyét, az egész csapat kiköltözik a szabadba és felderítõk indulnak megtekinteni a környékbeli lehetõségeket következõ otthonként általában faodúk jönnek szóba. Visszaérkezve eltáncolják a rajnak, mi a véleményük a helyrõl, amit láttak, és az merre található. A tánc hatására néhány további önkéntes is felkerekedik, hogy megnézze a társa által propagált lakást, visszaérkezve pedig ha tetszett nekik, amit láttak õk is heves (táncos) kampánytevékenységbe fognak. A raj megindul az új lakhely felé. Röviden Albert Einstein 6 éves korában kezdett beszélni. A só az egyetlen, emberi fogyasztásra alkalmas kõzet. A vasárnappal kezdõdõ hónapokban mindig van péntek 13-a. Viccek Három denevér lóg a fán. Közülük az egyik egyszer csak felfordul, erre a másik megszólal: - Te, ez elájult! A mérges malacka ül az almafán. Arra megy a róka. - Mit csinálsz malacka? kérdi a róka - Meggyet eszem! válaszol mérgesen a malacka - Az almafán? csodálkozik a róka - Hoztam! feleli mérgesen a malacka A csiga vérzõ fejjel ül az erdõ ambulanciáján. A gyík veszi fel a jegyzõkönyvet, hogy rekonstruálják az esetet: - És pontosan mi történt? - kérdezi a gyík. - Hát épp az erdõ szélén száguldoztam, és egyszer csak kinõtt elõttem egy gomba!

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Honismereti Tanulmányi Verseny

Honismereti Tanulmányi Verseny Honismereti Tanulmányi Verseny A háromfordulós versenyben a tanulóknak fordulónként 19 feladatot kellett megoldaniuk egyénileg interneten. A 38 nevezett tanulónk közül 10 diák megoldásai lettek hibátlanok:

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév Készítette: Orbán Noémi Jóváhagyta: Horváthné Páter Beatrix Igazgató Herend, 2016. szeptember 15. A munkaközösség tagjai, a tantárgyakat tanító tanárok, tanítók

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 29 aug 30 aug 31 1 2 3 4 szept. 1-4 alakuló 9.00 pót- és osztályozó vizsgák 10.00 munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák 5

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények

Eredményeink. 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Makádi szavalóverseny: 2012/13. tanév, tanulmányi versenyeredmények Novák Réka 1. o Novák Katalin 6. a Székesfehérvár egyházmegyei matematika-sakk verseny: 6. b (sakk) Novák Botond 4. b (sakk) Ádám Barnabás

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

Alsós és felsős munkaközösség munkaterve

Alsós és felsős munkaközösség munkaterve Alsós és felsős munkaközösség munkaterve 2015-2016 Időpont szeptember 1. minden hónap utolsó csütörtök szeptember 7 11. szeptember 11. szeptember - folyamatos szeptember 12. szeptember 15. szeptember végéig

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója Horv{th Enikő 12.C Az év tanulója 2008-ban az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Versenyen bejutott a megyei döntőbe. 2009-ben az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Verseny Somogy megyei döntőjén

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. (péntek) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG. - II. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E.

EREDMÉNYEINK. 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG. - II. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E. EREDMÉNYEINK 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG Felfénylő szavak Szavalóverseny Regionális Döntő Iregszemcse - I. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E. - I. helyezés

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Rendezvényterv tanév

Rendezvényterv tanév Rendezvényterv 2011-2012 tanév SZEPTEMBER - Tanmenetek átdolgozás, munkatervek, foglalkozási tervek összeállítása Felelős: Kun Gáborné Kovácsné Adorján Ildikó - Szept. 29.: hulladékgyűjtés Felelős: Pusztai

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam időpont esemény 09. 01. 8.00 óra évnyitó 09.01. Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai 09. 02. 17 és 17.30-kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam 09. 05. 17 és 17 30 szülői értekezletek

Részletesebben

Országos sportversenyeken elért eredményeink Megyei sportversenyeken elért eredményeink

Országos sportversenyeken elért eredményeink Megyei sportversenyeken elért eredményeink Országos sportversenyeken elért eredményeink 1996 2001 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/2001 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 3. 4. 5. 6. Aerobic - - - - - - - 1-1 3 1 3 2 2

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredményei 2014/2015. tanév

Tanulmányi versenyek eredményei 2014/2015. tanév Tanulmányi versenyek eredményei 2014/2015. tanév Idő Verseny - versenyző Helyezés Felkészítő 1. 2014.09.26. Papírgyűjtés / alsó/ 3.o. 2. 2014.09.26. Papírgyűjtés /felső/ 8.o. Ress Brigitta 3. 2014.11.06.

Részletesebben

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I.

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I. Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában 2016/2017-es tanév I. félév Alsó tagozat I. évfolyam Első évfolyamos tanulóink két versenyen vettek részt az első félévben

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA RÉSZTVEVŐI RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1 Bács-Kiskun

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Eseménynaptár 2016/2017 SZEPTEMBER 01. Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2014. szeptember 23.

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2014. szeptember 23. Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2014. szeptember 23. Újbudai József Attila Gimnázium OM azonosító: 034982 Feladatellátási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) KORMÁNYRENDELET 23. ALAPJÁN

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) KORMÁNYRENDELET 23. ALAPJÁN KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) KORMÁNYRENDELET 23. ALAPJÁN 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 2. A nevelő és oktató munkát

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

COOL-TÚRA 2010. 2. évf., 3. szám. Kistörő Adrienn és Hódosné Tatár Ildikó Cool-túra vetélkedő szervező

COOL-TÚRA 2010. 2. évf., 3. szám. Kistörő Adrienn és Hódosné Tatár Ildikó Cool-túra vetélkedő szervező A B E R E N T E I Á M K D I Á K J A I N A K L A P J A 2. évf., 3. szám COOL-TÚRA 2010 Idén 5. alkalommal került sor a berentei kezdeményezésű Cool-túra vetélkedőre. A nyelvművelés tematikájú írásbeli feladatsort

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben