aki hisz benned, aki noszogat, - Dan Rather -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "aki hisz benned, aki noszogat, - Dan Rather -"

Átírás

1 Iskolaújság június PEDAGÓGUS NAPRA! Mi hát a tiéd, mi az, amit nem vehetnek el tõled az istenek? Csak a munka. Az a munka, mely nem vár jutalmat, sem babért, sem utókort. Csak éppen megtörténik veled, ha nem térsz ki elõle, s nem törõdsz sorsával sem. Csak a fáradtság a tiéd, a verejték, az áldozat. Minden más illanóbb, mint a hajnali köd, törékenyebb,mint a lepke szárnya. - Márai Sándor - Mit csináltál a rád bízott talentumokkal? Nincs más számonkérés, csak a gyerekeink tekintetében. Ahány szóra vágyó gyermek, a jövõnek megannyi lámpása a meglódult idõben. - Sütõ András - Az álmok egy tanítóval kezdõdnek, aki hisz benned, aki noszogat, ösztökél, és fölsegít a következõ lépcsõfokra, miközben meg-megbökdös egy hegyes pálcával, melyet úgy hívnak: igazság. - Dan Rather - Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltányosságban élnek, megtanulják az igazságosságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek megerõsítve élnek, megtanulják magukat szeretni. Ha gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megtalálnia szeretet a világban. - Dorothy Law Holte - A legnagyobb tanári mûvészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébreszszék. - Einstein - Félig sem oly fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. - Eötvös József - Tartalom Siker (2. oldal) Tanulmányi munka (3. oldal) Versenyek (4. oldal) Ismeretlen ismerõs (5. oldal) Képes krónika (6. oldal) Sport (7. oldal) Érdekes (8. oldal)

2 2 Hírharang június S I K E R! Az elõzõ számban megismételtük Tegzes Miklós bácsi évi tanévzárón tett pályázati felhívását a miskei dûlõnevekkel kapcsolatban. Április végéig 4 pályamunka érkezett. Nagyon szép, igényes és alapos mûvek készültek. A munkákat értékelõ bizottság a tanév végére meghozza döntését, hogy a négy rendkívül különbözõ stílusú pályázat közül melyiket ítélje a legjobbnak. A pályázatot kiíró Tegzes Miklós bácsi már tanulmányozta a munkákat és levélben megküldte minden pályamunka készítõjének /Beer Zsolt, Beer Zsuzsanna; Csatai Anikó; Pálfi Marina és Tapolcsányi Katalin tanulóknak/ véleményét. Várjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik szívesen részt vennének egy újabb gyûjtõ munkában a községünk történetével kapcsolatban. Ennek témája a faluban még élõ, vagy hajdan létezett népszokások. Ehhez a gyûjtéshez adatgyûjtõ lapot Hábel tanár nénitõl lehet kérni. Papp Balázs 8. oszt. tanuló élménybeszámolója az Öveges József fizikaverseny döntõjérõl én, indultam Gyõrbe a fizikaversenyre, László Gyuláné kíséretével. Délután a rövid ismerkedés után megkezdõdött a megnyitó, amin mind a 77 nyolcadik osztályos tanuló részt vett. Ezután 20 fõs csoportokba rendezõdve városnézésre indultunk. Megnéztük a Gyõri Bazilikát és a benne található ereklyéket, mint például Szent László Hermáját. Láttuk azt a helyet ahol a Rába a Dunába ömlik, illetve bejutottunk a Jedlik Ányos-házba ahol megismerkedhettünk találmányaival (pl.: elektromotor, dinamó) és közelrõl megismerkedhettünk az árammal. Ez úgy nyilvánult meg, hogy egy olyan eszközt mutattak be, amely több centiméteres elektromos szikrakisülést tud létrehozni két (egymástól különbözõ feszültségû) tárgy között, így egy elektromos vezeték és egy emberi kéz között. Ezt bármelyik jelenlevõ kipróbálhatta. A kísérlet kicsit fájdalmas és nagyon bizsergetõ érzés volt. Ezután a Kazinczy Ferenc Gimnázium dísztermében egy elõadást tartottak melynek címe A MIG-ek a GRIPEN-ek és a fizika volt. Ebben jellemeztek néhány sugármeghajtású vadászgépet, és a magyar légierõ felszereltségét. Az elõadás után a kollégiumba mentünk, ahol mindenki korán elment aludni, hiszen másnap mindenkire nagy kihívás várt. Szombaton a reggeli után mindenki nagy izgalommal vonult át a Révai Miklós Gimnáziumba ahol 8 óra körül elkezdõdött a verseny. A 77 versenyzõ 3 csoportra volt osztva és körforgással írtuk meg a különbözõ típusú feladatokat. Nekem elõször egy teszt került sorra, ahol 8 db, a fizika minden egyes részébe belemászó feladatot kaptam. Ezt egy órán keresztül írtam oldottam meg majd egy rövid szünet után (10 perc) egy hosszabb számolásos-levezetõs feladatot amely egy mozgási témát ölelt át. A feladat megoldására újabb 60 percem volt. Ezután újabb 10 perces szünet következett, ami után újabb számolásos-levezetõs példát kellett megoldani egy óra alatt. Ez az elektromossággal foglalkozott. Itt a szervezõk úgy döntöttek, hogy félidõt rendelnek el. Ekkor elfogyasztottuk az ebédünket és visszamentünk próbára tenni képességeinket. A következõ feladat egy fizikatörténeti feladat volt, amiben azt kellett megmutatnunk, hogy mennyit tudunk Öveges József életrajzáról. Erre 50 percünk volt. A szokásos rövid szünet után egy kísérletet kellett elvégeznünk és a kísérlet menetérõl egy jegyzõkönyvet írnunk (ez a példa is az elektromossággal foglalkozott). Ennek a feladatnak a teljesítésére 1 óra 10 percet kaptunk. A következõ tíz perces szünet után megkaptuk az utolsó feladatot: kísérletelemzést. Itt bemutattak egy kísérletet és nekünk kellett leírni, hogy mi történt, és ami történt, az miért úgy történt. A versenyfeladatok megoldása után egy újabb elõadásnak lehettünk résztvevõi. Ebben az elõadásban különbözõ fizikai kísérleteket mutattak be. Ezzel el is telt a szombati nap: mindenki a kollégiumba ment. Vasárnap délelõtt a verseny résztvevõi köztük én is elhagyták a kollégiumot és a Városházára indultak az eredményhirdetésre. Itt nem kis meglepetésemre kiderült, hogy a második helyezést értem el. Az eredményhirdetés után, a kiosztott díjakkal (több könyv, fizikai újságok, belépõjegyek különbözõ helyekre, újság utalványok) megrakodva indultunk haza. Délután 4 óra körül pedig már otthon voltam és mondtam el mindazt, amit a fentiekben leírtam.

3 2006. június Hírharang 3!!! TANULMÁNYI MUNKA!!! A 2005/2006 os tanévben meghirdettük az osztályok közötti tanulmányi versenyt. László Gyuláné havonta figyelemmel kísérte az eredmények alakulását. A versenyben a végleges sorrend majd a május hónap értékelése után alakul ki. Ebbõl a táblázatból megtudhatjuk a felsõ tagozatos osztályok havi eredménye mellett azt is, hogy az elõzõ hónaphoz képest mennyit javított, vagy rontott az osztály. A sorrend megállapításánál nem csak az eredmény, hanem az is számít, hogy mennyit tudtak javítani. A táblázat végén külön kiemeltük azokat a tanulókat, akik abban a hónapban csak ötös osztályzatot kaptak. A negyedik osztály a tanulmányi versenyben nem vesz részt, de havi eredményei a következõk: Hónap átlag szeptember:.. 3,76 október:... 3,76 november:... 3,66 december:... 3,84 január:... 3,59 február:... 3,64 március:... 3,63 április:... 3,67 A következõ táblázatból látható a felsõ tagozatos osztályok elért eredménye: szeptember október november december átlag változás helyezés átlag változás helyezés átlag változás helyezés átlag változás helyezés 5. 3, ,79-0, ,65-0, ,66 0, , ,86-0, ,28 0, ,65 0, a 3, ,58-0, ,40-0, ,89 0, b 3, ,01-0, ,03 0, ,51 0, , ,49 0, ,27-0, ,54 0,27 4. Tapolcsányi Katalin. 7.b Tapolcsányi Katalin. 7.b Andriska Fanni 7.a Andriska Fanni 7.a Tóth Mónika 5. Papp Balázs 8. Tapolcsányi Katalin. 7.b Tapolcsányi Katalin. 7.b Katona Gellért 8. Papp Balázs 8. január február március április átlag változás helyezés átlag változás helyezés átlag változás helyezés átlag változás helyezés 5. 3,91 0, ,49-0, ,31-0, ,84 0, ,30-0, ,32 0, ,23-0, ,24 0, a 3,74-0, ,42-0, ,50 0, ,63 0, b 3,59 0, ,54-0, ,96-0, ,32 0, ,39-0, ,55 0, ,49-0, ,30-0,19 3. Andriska Fanni 7.a Tapolcsányi Katalin. 7.b Andriska Fanni 7.a Andriska Fanni 7.a Tapolcsányi Katalin. 7.b Papp Balázs 8. Tapolcsányi Katalin. 7.b Papp Balázs 8. A nyolcadikos tanulók továbbtanulásáról: Az idei tanévben a 24 nyolcadikos tanuló jelentkezett továbbtanulásra. Minden tanuló felvételt nyert az általa megjelölt iskolák valamelyikébe. Sajnos ez néha csak a harmadik helyen választott iskola volt. A felvételi eredmények azt mutatják, hogy a középiskolák befogadják a tanulókat, ám a visszajelzésekbõl a szomorú tény megállapítható: bekerülni könnyebb, mint bennmaradni. A 24 tanulóból 14 jelentkezett érettségit adó középiskolába, ebbõl 8-an gimnáziumban kezdik meg középiskolai tanulmányaikat. Szakiskolában 10 tanuló kezdheti meg tanulmányait, amennyiben sikeres tanévet zár az az 5 tanuló is, akik félévkor valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. Czár Ignácné /továbbtanulási felelõs/

4 4 Hírharang június Matematika verseny Ebben a tanévben 17. alkalommal rendezték meg a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt. A megyei forduló február 24-én volt, ahol a megye 131 iskolájának 2350 tanulója vett részt. Iskolánkból induló versenyzõk közül a legeredményesebben szereplõ tanulók: 8. osztály: Papp Balázs 2. helyezés 7. osztály: Tapolcsányi Katalin 93. helyezés 6. osztály: Romsics Enikõ 105. helyezés 4. osztály: Papp Lilla 58. helyezés Iskolánk tanulói közül Papp Balázst hívták meg eredménye alapján az országos döntõbe, melyet április 13-án, Kecskeméten tartottak. A helyenként nagyon nehéz feladatsort szép eredménnyel oldotta meg. A hazai és a határon túli legjobb 14 évesek között a 34. helyezést érte el. Versmondó verseny A Költészet Napja alkalmából évente megrendezett hartai szavalóversenyen iskolánkat ápr. 10-én 3 tanuló képviselte. Az alsó tagozatból Benedek Szandra 2.o. és Kollár Viktória 4.o., a felsõ tagozatból Schultz Dorina 7.B. vett részt. A zsûri döntése alapján Kollár Viktória 2. helyezést ért el. Felkészítõ tanára Dr. Kochné Ginál Ildikó. 3. helyezést ért el Schultz Dorina. Felkészítõ tanára Bikaliné Koligyer Ilona Környezetismeret A háromfordulós Hermann Ottó versenyen iskolánkból nagyon sok tanuló vett részt, de közülük csak Papp Lilla (4. osztály) jutott a második forduló után országos versenybe, amit május 28-án rendeztek a Mûszaki Egyetemen. A nagyon nehéz feladatsor megoldásában szép teljesítményt nyújtott. Felkészítõ tanára Illés Attiláné. Anyanyelv A kecskeméti Katona József Könyvtárban mûködõ Kincskeresõk Egyesülete vetélkedõt szervezett Táltospróba címmel az általános iskola alsó tagozatosai számára. Iskolánk csapata a 3. osztályos fiúkból szervezõdött, akik októbertõl májusig három fordulóban bizonyították, hogy az induló 70 csapatból a legjobb 10 csapatba tartoznak, így részt vehettek a Kecskeméten május 20-án megrendezett döntõn. A vetélkedõn Benedek Elek meséket kellett feldolgozni a négy versenyzõnek. Szereplésükért dicséret illeti Czár Kristófot, Malik Kriszitánt, Markella Csabát, és Markó Dánielt. Felkészítõ tanáruk Sima Mihályné volt. Fizikaverseny Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Tagozata 16 év óta rendezi meg az Öveges József fizikaversenyt. A tanulók 3 fordulóban mérik össze a tudásukat. Az elsõ forduló iskolai forduló, melybõl Papp Balázs és Katona Gellért (8. osztály) jutott tovább. A második, megyei fordulót árpilis 4-én rendezték meg Kecskeméten, ebben a fordulóban Papp Balázs a megye legjobb 43 versenyzõje közül az elsõ helyet, Katona Gellért pedig a tizedik helyet szerezte meg. Ezzel az eredményével Papp Balázs bejutott az országos döntõbe, ahol második díjas lett. A versenynek errõl a szakaszáról Balázs részletesen beszámol. Felkészítõ tanár: László Gyuláné Kémiaverseny Az évenként megrendezésre kerülõ országos Hevesy György kémiaverseny iskolai fordulójából továbbjutottak Bruszel Bella, Katona Gellért és Papp Balázs 8. osztályos tanulók. A megyei fordulóban, amit március 25-én rendeztek Kecskeméten, a megye legjobb versenyzõi között Papp Balázs az elsõ helyet szerezte meg. Bruszel Bella kilencedik, Katona Gellért tizenegyedik helyezést ért el. Felkészítõ tanár: Uri Hajnalka A V E R S E N Y Z Õ K S Z É P S I K E R E I H E Z G R A T U L Á L U N K!

5 2006. június Hírharang 5!!! Ismeretlen ismerõs!!! László Gyuláné Gizi néni 33 éve él Miskén. Ez olyan hosszú idõ, hogy van aki nem is tudja, hogy õ nem is miskei, sõt igen távolról Kiskunfélegyházáról került ide. Ezzel az interjúval szeretnénk kicsit jobban megismertetni õt. Amikor foglalkozást választott miért pont a tanárság mellett döntött? - Már gyerekkoromban szerettem másokat tanítani Miért a matematikát és a fizikát választotta? - Igazán a matematikát szerettem nagyon nagyon és a fizikát választottam mellé. Jó tanuló volt-e? - Igen, legtöbbször kitûnõ voltam, de egyszer volt egy kettesem. Milyen tantárgyból? - Énekbõl kaptam, mert se hallásom se ritmusérzékem. Az énektanárnõ egy apáca volt, mert az iskolám egy zárda-iskola volt aki nagyon komolyan vette az éneklést is, nem volt elég elméletet teljesíteni. Milyen tantárgyakat kedvelt még? - Kedveltem még a történelmet, a testnevelést az orosz és a francia nyelvet. Ha a testnevelést kedvelte, sportok közül melyiket ûzte? - Jó voltam atlétikából és kézilabdáztam is. Ha mégsem a tanári pályán lenne, milyen foglalkozást választana? - Matematikus lennék. Ha annak idején elfogadom a felvételt az akkor még létezõ Szovjetúnió Lomonoszov Egyetemére, akkor az lennék, de én a tanári szakot választottam itt Magyarországon. A matematikán kívül mást nem tudna elképzelni? - De. Ha sok pénzem lenne, állatvédõ lennék. Városból származik. Megszokta-e a falusi életet? - Igen hosszú idõ telt el azóta, hogy ideköltöztünk, és annakidején el sem képzeltem, hogy ilyen hosszú ideig maradok falun. Még mindig nagyon hiányzik a régi környezetem, hiszen minden rokonom és barátom azon a környéken él. Tartja-e a kapcsolatot a régi barátaival? - A legjobb barátnõm már nem él, de a fõiskolai csoporttársaimmal rendszeresen találkozunk. Minden évben szervezünk találkozót. Hány osztálya volt eddig, és melyik volt nagyon emlékezetes? - 8 osztályom volt és az 1973-as elsõ osztályomra emlékszem mint nagyon emlékezetesre. Nagyon szélsõséges, ezért nagyon izgalmas társaság volt. Sok ügyes, aktív mindenre kapható, szívesen versenyzõ tanulókkal, ugyanakkor voltak benne eleven, csibész izgága gyerekek is. Ma mit csinál szabadidejében? - Nem igazán van szabadidõm, ha mégis akkor olvasok, rejtvényeket és matematikai példákat oldok meg. Mi a hobbija? - Gyerekekkel foglalkozni, gyerekeket tanítani. A kérdéseket feltette: Beer Zsuzsanna Gömböcz Kitti Fontos dátumok: június 14. szerda: GYEREKNAP június 15. csütörtök 8:00-10:00: BOLOND-BALLAGÁS június 16. péntek 17:00: BALLAGÁS június 21. szerda 18:00: TANÉVZÁRÓ Nyári Képzõmûvészeti Alkotótábort szervezünk július ig. Táborvezetõ: Kishegyiné Baráth Ildikó A táborba 25 fõt tudunk fogadni. Aki ebédet kér jelezze! Jelentkezni lehet: június 12-ig Sima Zsuzsanna igazgató helyettesnél

6 6 Hírharang június KÉPES KRÓNIKA. NEMZETI ÜNNEPÜNK Ebben a tanévben a Március 15-ei ünnepi mûsort az 5. osztályosok készítették az énekkar közremûködésével. Az ünnepély zárásaként Tóth János bácsi megemlékezett a Szabadságharc leverése után falunk plébániáján bujkáló Szathmáry József császári és királyi kapitány hadbíróról, akinek a síremléke ma is megtalálható a helyi temetõben. A mûsor után gyertyagyújtás volt a sírjánál. MODERN KÖNYVTÁR MISKÉN Új épületben nyílt meg az elmúlt hónapban Miskén az oktatási, közösségi informatikai központ és könyvtár. A 67 millió forint értékû beruházást az iskola diákjai, valamint a község lakossága használja ki. Az informatikai terem, valamint a könyvtár nyitva tartása: H-P: Szo: (informatikai rész csütörtökön zárva) SZÜLÕK-NEVELÕK BÁLJA A hagyományoknak megfelelõen az Iskola és az Óvoda Szülõi Munkaközössége az idén is megrendezte a SzülõkNevelõk Bálját. Ez a bál azonban eltért az eddigiektõl, hiszen volt egy különlegessége. Az édesanyák egy lelkes csoportja nyitótáncként egy formációs táncot mutatott be. Mûsorukkal igen nagy sikert arattak a bál résztvevõinek körében.

7 2006. június Hírharang 7 SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT A második félév sporteredményei Fashion Dance TÁNC Megyei bajnokság (Kecskemét) I. hely / Rácz Joakim, Baranyai Vivien, Beer Zsuzsanna, Schultz Dorina, Czár Kristóf, Jakab Renáta/ III. hely /Kornóczi Fanni, Vörös Nikolett, Andriska Fanni/ Országos bajnokság (Dunaújváros) II. hely / Horváth Tamás/ III. hely / Rácz Joakim, Baranyai Vivien, Beer Zsuzsanna, Schultz Dorina, Czár Kristóf, Jakab Renáta/ VIII. hely / Kornóczi Fanni, Vörös Nikolett, Andriska Fanni/ LABDARÚGÁS FLOORBALL Az elõzõ számban iskolai floorball bajnokságot hírdettünk Benevezett csapatok: - Hó Sc ( 8.o) - Mr Kaszások ( 7.a-b fiú) - Poroltó ( 6.o) - Erõ Fc ( 3.o) - Forza I.-II. ( 5.o) - Bakkecskék Sc ( 4.o) Bajnokság állása: 1. Hó Sc 2. Poroltó 3. Mr Kaszások 4. Forza I. 5. Forza II. 6. Erõ Fc 7. Bakkecskék Sc Göndör- Kupa 1 forduló Miske Tolna 2:5 Ezzel Miske búcsúzott a további küzdelmektõl. Kispályás Városkörzeti Selejtezõ IV. kcs. fiú I. hely Miske Városkörzeti döntõ / Géderlak/ A városkörzeti selejtezõ 4 csoportjának gyõztese közül Miske II. helyezést ér el. A döntõben 2:2 es végeredmény született, de a selejtezõben lõtt több gólja miatt a Dunavecse jutott tovább a megyei döntõbe. Csapattagok: Vuits Attila, Vuits Viktor, Enisz Máté, Bolvári Bálint, Kelin Zoltán, Molnár Norbert, Soós Norbert, Harkai Dániel. Gyereknapi felhívás! Idõpont: A DÖK ebben az évben is sok ügyességi vetélkedõvel várja az iskola tanulóit délelõtt az iskolaudvarba, ill. kora délután a focipályán. Várható programok: kötélhúzó verseny kerékpár,- görkorcsolya ügyességi verseny tollaslabda,- asztalitenisz verseny. Csapatok jelentkezését várjuk a kötélhúzó versenyre (6 fõ, ebbõl 2 min. lány), ill. egyéni jelentkezõket a kerékpár,- görkorcsolya,-tollaslabda,-asztalitenisz versenyre. Jelentkezni Romsics Gábor testnevelõnél lehet.

8 8 Hírharang június É r d e k e s Zöldesen fluoreszkáló sertések Tajvani tudósok bejelentették, hogy kitenyésztettek három olyan disznót, amely halványan világít a sötétben. A tudósok azt állítják, hogy a világon kizárólag az õ három disznójuk olyan, amely keresztül-kasul zöld. A transzgenikus disznókat úgy hozták létre, hogy medúza genetikai anyagát juttatták be normális malacembriókba. Ezek az állatok egyedülállóak a tekintetben, hogy belülrõl is zöldek. Még a szívük és a belsõ szerveik is zöld, állítják. A kutatók azt mondják, hogy nappali fényben a malacok szemei, fogai és lábai zöldnek látszanak. Bõrüknek zöldes az árnyalata. Röviden Egy csótány 9 napig képes fej nélkül élni, mielõtt éhenhal. Az elefánt az egyetlen állat, aki nem tud ugrani. A jegesmedvék balkezesek. A Tyrranosaurus Rex legközelebbi ma is élõ rokona: a csirke. Lakáskeresés méheknél: a többség dönt A méhek, amikor új otthont keresnek, tánccal igyekeznek meggyõzni társaikat az általuk megfelelõnek tartott lakhely kiválóságáról. Minél többen érvelnek egy hely mellett, annál nagyobb eséllyel választja azt a raj. Amikor egy méhraj kinövi lakhelyét, az egész csapat kiköltözik a szabadba és felderítõk indulnak megtekinteni a környékbeli lehetõségeket következõ otthonként általában faodúk jönnek szóba. Visszaérkezve eltáncolják a rajnak, mi a véleményük a helyrõl, amit láttak, és az merre található. A tánc hatására néhány további önkéntes is felkerekedik, hogy megnézze a társa által propagált lakást, visszaérkezve pedig ha tetszett nekik, amit láttak õk is heves (táncos) kampánytevékenységbe fognak. A raj megindul az új lakhely felé. Röviden Albert Einstein 6 éves korában kezdett beszélni. A só az egyetlen, emberi fogyasztásra alkalmas kõzet. A vasárnappal kezdõdõ hónapokban mindig van péntek 13-a. Viccek Három denevér lóg a fán. Közülük az egyik egyszer csak felfordul, erre a másik megszólal: - Te, ez elájult! A mérges malacka ül az almafán. Arra megy a róka. - Mit csinálsz malacka? kérdi a róka - Meggyet eszem! válaszol mérgesen a malacka - Az almafán? csodálkozik a róka - Hoztam! feleli mérgesen a malacka A csiga vérzõ fejjel ül az erdõ ambulanciáján. A gyík veszi fel a jegyzõkönyvet, hogy rekonstruálják az esetet: - És pontosan mi történt? - kérdezi a gyík. - Hát épp az erdõ szélén száguldoztam, és egyszer csak kinõtt elõttem egy gomba!

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: 2015. június 15. (hétfő) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Az utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ 031530 VERSENYEREDMÉNYEK 2009/2010-ES TANÉV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM GÁRDONYI GÉZA MEGYEI VERS-, PRÓZA-, MESEMONDÓ

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1. TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.b matematika Hérány Emma 1.a rajz Korom Natália 1.a 2. évfolyam magyar,

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F SZEPTEMBER (22) 02. 03. 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 - szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 1-8. o. A, E Erntedankfest, - szülői értekezlet, - napközi és Weltkindertag 1. és 5. o. A F tanulószoba látogatás

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22.

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22. Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22. Újbudai József Attila Gimnázium OM azonosító: 034982 Feladatellátási

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM

NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM Múltunk 90 éves múlt (1921-től) 1969-től a jelenlegi helyén található intézményünk 70-es években indultak azok a tagozatok, melyek még most is megtalálhatóak nálunk (testnevelés,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 0 számú melléklet a /99 (VI ) MKM rendelethez KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KAS ZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 09 0 TÚRKEVE, KOSSUTH L U A 009 augusztus -én életbe lépő /00 - XI OKM

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD

EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD 1.s Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1. Önálló tanulás Önálló tanulás Önálló tanulás Önálló tanulás Önálló tanulás 2. Matek Testnevelés Matek Testnevelés Matek 3. Testnevelés Magyar Rajz Magyar Technika

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2014-15. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Különös közzétételi lista

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Különös közzétételi lista DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Különös közzétételi lista Miskolc, 2015.szeptember 1. VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére A

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

2014. SZEPTEMBERI KRÓNIKA

2014. SZEPTEMBERI KRÓNIKA 2014. SZEPTEMBERI KRÓNIKA Szeptember 1. Szeptember 5. Szeptember 16. Szeptember 17. Szeptember 18. Szeptember 19. Szeptember 20. Tanévnyitó ünnepség a 2. osztályosok szereplésével Az alsó tagozatos osztályok

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2012/ 2013. tanévre A munkaterv 1. sz. melléklete részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Augusztus

Részletesebben