aki hisz benned, aki noszogat, - Dan Rather -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "aki hisz benned, aki noszogat, - Dan Rather -"

Átírás

1 Iskolaújság június PEDAGÓGUS NAPRA! Mi hát a tiéd, mi az, amit nem vehetnek el tõled az istenek? Csak a munka. Az a munka, mely nem vár jutalmat, sem babért, sem utókort. Csak éppen megtörténik veled, ha nem térsz ki elõle, s nem törõdsz sorsával sem. Csak a fáradtság a tiéd, a verejték, az áldozat. Minden más illanóbb, mint a hajnali köd, törékenyebb,mint a lepke szárnya. - Márai Sándor - Mit csináltál a rád bízott talentumokkal? Nincs más számonkérés, csak a gyerekeink tekintetében. Ahány szóra vágyó gyermek, a jövõnek megannyi lámpása a meglódult idõben. - Sütõ András - Az álmok egy tanítóval kezdõdnek, aki hisz benned, aki noszogat, ösztökél, és fölsegít a következõ lépcsõfokra, miközben meg-megbökdös egy hegyes pálcával, melyet úgy hívnak: igazság. - Dan Rather - Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltányosságban élnek, megtanulják az igazságosságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek megerõsítve élnek, megtanulják magukat szeretni. Ha gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megtalálnia szeretet a világban. - Dorothy Law Holte - A legnagyobb tanári mûvészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébreszszék. - Einstein - Félig sem oly fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. - Eötvös József - Tartalom Siker (2. oldal) Tanulmányi munka (3. oldal) Versenyek (4. oldal) Ismeretlen ismerõs (5. oldal) Képes krónika (6. oldal) Sport (7. oldal) Érdekes (8. oldal)

2 2 Hírharang június S I K E R! Az elõzõ számban megismételtük Tegzes Miklós bácsi évi tanévzárón tett pályázati felhívását a miskei dûlõnevekkel kapcsolatban. Április végéig 4 pályamunka érkezett. Nagyon szép, igényes és alapos mûvek készültek. A munkákat értékelõ bizottság a tanév végére meghozza döntését, hogy a négy rendkívül különbözõ stílusú pályázat közül melyiket ítélje a legjobbnak. A pályázatot kiíró Tegzes Miklós bácsi már tanulmányozta a munkákat és levélben megküldte minden pályamunka készítõjének /Beer Zsolt, Beer Zsuzsanna; Csatai Anikó; Pálfi Marina és Tapolcsányi Katalin tanulóknak/ véleményét. Várjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik szívesen részt vennének egy újabb gyûjtõ munkában a községünk történetével kapcsolatban. Ennek témája a faluban még élõ, vagy hajdan létezett népszokások. Ehhez a gyûjtéshez adatgyûjtõ lapot Hábel tanár nénitõl lehet kérni. Papp Balázs 8. oszt. tanuló élménybeszámolója az Öveges József fizikaverseny döntõjérõl én, indultam Gyõrbe a fizikaversenyre, László Gyuláné kíséretével. Délután a rövid ismerkedés után megkezdõdött a megnyitó, amin mind a 77 nyolcadik osztályos tanuló részt vett. Ezután 20 fõs csoportokba rendezõdve városnézésre indultunk. Megnéztük a Gyõri Bazilikát és a benne található ereklyéket, mint például Szent László Hermáját. Láttuk azt a helyet ahol a Rába a Dunába ömlik, illetve bejutottunk a Jedlik Ányos-házba ahol megismerkedhettünk találmányaival (pl.: elektromotor, dinamó) és közelrõl megismerkedhettünk az árammal. Ez úgy nyilvánult meg, hogy egy olyan eszközt mutattak be, amely több centiméteres elektromos szikrakisülést tud létrehozni két (egymástól különbözõ feszültségû) tárgy között, így egy elektromos vezeték és egy emberi kéz között. Ezt bármelyik jelenlevõ kipróbálhatta. A kísérlet kicsit fájdalmas és nagyon bizsergetõ érzés volt. Ezután a Kazinczy Ferenc Gimnázium dísztermében egy elõadást tartottak melynek címe A MIG-ek a GRIPEN-ek és a fizika volt. Ebben jellemeztek néhány sugármeghajtású vadászgépet, és a magyar légierõ felszereltségét. Az elõadás után a kollégiumba mentünk, ahol mindenki korán elment aludni, hiszen másnap mindenkire nagy kihívás várt. Szombaton a reggeli után mindenki nagy izgalommal vonult át a Révai Miklós Gimnáziumba ahol 8 óra körül elkezdõdött a verseny. A 77 versenyzõ 3 csoportra volt osztva és körforgással írtuk meg a különbözõ típusú feladatokat. Nekem elõször egy teszt került sorra, ahol 8 db, a fizika minden egyes részébe belemászó feladatot kaptam. Ezt egy órán keresztül írtam oldottam meg majd egy rövid szünet után (10 perc) egy hosszabb számolásos-levezetõs feladatot amely egy mozgási témát ölelt át. A feladat megoldására újabb 60 percem volt. Ezután újabb 10 perces szünet következett, ami után újabb számolásos-levezetõs példát kellett megoldani egy óra alatt. Ez az elektromossággal foglalkozott. Itt a szervezõk úgy döntöttek, hogy félidõt rendelnek el. Ekkor elfogyasztottuk az ebédünket és visszamentünk próbára tenni képességeinket. A következõ feladat egy fizikatörténeti feladat volt, amiben azt kellett megmutatnunk, hogy mennyit tudunk Öveges József életrajzáról. Erre 50 percünk volt. A szokásos rövid szünet után egy kísérletet kellett elvégeznünk és a kísérlet menetérõl egy jegyzõkönyvet írnunk (ez a példa is az elektromossággal foglalkozott). Ennek a feladatnak a teljesítésére 1 óra 10 percet kaptunk. A következõ tíz perces szünet után megkaptuk az utolsó feladatot: kísérletelemzést. Itt bemutattak egy kísérletet és nekünk kellett leírni, hogy mi történt, és ami történt, az miért úgy történt. A versenyfeladatok megoldása után egy újabb elõadásnak lehettünk résztvevõi. Ebben az elõadásban különbözõ fizikai kísérleteket mutattak be. Ezzel el is telt a szombati nap: mindenki a kollégiumba ment. Vasárnap délelõtt a verseny résztvevõi köztük én is elhagyták a kollégiumot és a Városházára indultak az eredményhirdetésre. Itt nem kis meglepetésemre kiderült, hogy a második helyezést értem el. Az eredményhirdetés után, a kiosztott díjakkal (több könyv, fizikai újságok, belépõjegyek különbözõ helyekre, újság utalványok) megrakodva indultunk haza. Délután 4 óra körül pedig már otthon voltam és mondtam el mindazt, amit a fentiekben leírtam.

3 2006. június Hírharang 3!!! TANULMÁNYI MUNKA!!! A 2005/2006 os tanévben meghirdettük az osztályok közötti tanulmányi versenyt. László Gyuláné havonta figyelemmel kísérte az eredmények alakulását. A versenyben a végleges sorrend majd a május hónap értékelése után alakul ki. Ebbõl a táblázatból megtudhatjuk a felsõ tagozatos osztályok havi eredménye mellett azt is, hogy az elõzõ hónaphoz képest mennyit javított, vagy rontott az osztály. A sorrend megállapításánál nem csak az eredmény, hanem az is számít, hogy mennyit tudtak javítani. A táblázat végén külön kiemeltük azokat a tanulókat, akik abban a hónapban csak ötös osztályzatot kaptak. A negyedik osztály a tanulmányi versenyben nem vesz részt, de havi eredményei a következõk: Hónap átlag szeptember:.. 3,76 október:... 3,76 november:... 3,66 december:... 3,84 január:... 3,59 február:... 3,64 március:... 3,63 április:... 3,67 A következõ táblázatból látható a felsõ tagozatos osztályok elért eredménye: szeptember október november december átlag változás helyezés átlag változás helyezés átlag változás helyezés átlag változás helyezés 5. 3, ,79-0, ,65-0, ,66 0, , ,86-0, ,28 0, ,65 0, a 3, ,58-0, ,40-0, ,89 0, b 3, ,01-0, ,03 0, ,51 0, , ,49 0, ,27-0, ,54 0,27 4. Tapolcsányi Katalin. 7.b Tapolcsányi Katalin. 7.b Andriska Fanni 7.a Andriska Fanni 7.a Tóth Mónika 5. Papp Balázs 8. Tapolcsányi Katalin. 7.b Tapolcsányi Katalin. 7.b Katona Gellért 8. Papp Balázs 8. január február március április átlag változás helyezés átlag változás helyezés átlag változás helyezés átlag változás helyezés 5. 3,91 0, ,49-0, ,31-0, ,84 0, ,30-0, ,32 0, ,23-0, ,24 0, a 3,74-0, ,42-0, ,50 0, ,63 0, b 3,59 0, ,54-0, ,96-0, ,32 0, ,39-0, ,55 0, ,49-0, ,30-0,19 3. Andriska Fanni 7.a Tapolcsányi Katalin. 7.b Andriska Fanni 7.a Andriska Fanni 7.a Tapolcsányi Katalin. 7.b Papp Balázs 8. Tapolcsányi Katalin. 7.b Papp Balázs 8. A nyolcadikos tanulók továbbtanulásáról: Az idei tanévben a 24 nyolcadikos tanuló jelentkezett továbbtanulásra. Minden tanuló felvételt nyert az általa megjelölt iskolák valamelyikébe. Sajnos ez néha csak a harmadik helyen választott iskola volt. A felvételi eredmények azt mutatják, hogy a középiskolák befogadják a tanulókat, ám a visszajelzésekbõl a szomorú tény megállapítható: bekerülni könnyebb, mint bennmaradni. A 24 tanulóból 14 jelentkezett érettségit adó középiskolába, ebbõl 8-an gimnáziumban kezdik meg középiskolai tanulmányaikat. Szakiskolában 10 tanuló kezdheti meg tanulmányait, amennyiben sikeres tanévet zár az az 5 tanuló is, akik félévkor valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. Czár Ignácné /továbbtanulási felelõs/

4 4 Hírharang június Matematika verseny Ebben a tanévben 17. alkalommal rendezték meg a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt. A megyei forduló február 24-én volt, ahol a megye 131 iskolájának 2350 tanulója vett részt. Iskolánkból induló versenyzõk közül a legeredményesebben szereplõ tanulók: 8. osztály: Papp Balázs 2. helyezés 7. osztály: Tapolcsányi Katalin 93. helyezés 6. osztály: Romsics Enikõ 105. helyezés 4. osztály: Papp Lilla 58. helyezés Iskolánk tanulói közül Papp Balázst hívták meg eredménye alapján az országos döntõbe, melyet április 13-án, Kecskeméten tartottak. A helyenként nagyon nehéz feladatsort szép eredménnyel oldotta meg. A hazai és a határon túli legjobb 14 évesek között a 34. helyezést érte el. Versmondó verseny A Költészet Napja alkalmából évente megrendezett hartai szavalóversenyen iskolánkat ápr. 10-én 3 tanuló képviselte. Az alsó tagozatból Benedek Szandra 2.o. és Kollár Viktória 4.o., a felsõ tagozatból Schultz Dorina 7.B. vett részt. A zsûri döntése alapján Kollár Viktória 2. helyezést ért el. Felkészítõ tanára Dr. Kochné Ginál Ildikó. 3. helyezést ért el Schultz Dorina. Felkészítõ tanára Bikaliné Koligyer Ilona Környezetismeret A háromfordulós Hermann Ottó versenyen iskolánkból nagyon sok tanuló vett részt, de közülük csak Papp Lilla (4. osztály) jutott a második forduló után országos versenybe, amit május 28-án rendeztek a Mûszaki Egyetemen. A nagyon nehéz feladatsor megoldásában szép teljesítményt nyújtott. Felkészítõ tanára Illés Attiláné. Anyanyelv A kecskeméti Katona József Könyvtárban mûködõ Kincskeresõk Egyesülete vetélkedõt szervezett Táltospróba címmel az általános iskola alsó tagozatosai számára. Iskolánk csapata a 3. osztályos fiúkból szervezõdött, akik októbertõl májusig három fordulóban bizonyították, hogy az induló 70 csapatból a legjobb 10 csapatba tartoznak, így részt vehettek a Kecskeméten május 20-án megrendezett döntõn. A vetélkedõn Benedek Elek meséket kellett feldolgozni a négy versenyzõnek. Szereplésükért dicséret illeti Czár Kristófot, Malik Kriszitánt, Markella Csabát, és Markó Dánielt. Felkészítõ tanáruk Sima Mihályné volt. Fizikaverseny Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Tagozata 16 év óta rendezi meg az Öveges József fizikaversenyt. A tanulók 3 fordulóban mérik össze a tudásukat. Az elsõ forduló iskolai forduló, melybõl Papp Balázs és Katona Gellért (8. osztály) jutott tovább. A második, megyei fordulót árpilis 4-én rendezték meg Kecskeméten, ebben a fordulóban Papp Balázs a megye legjobb 43 versenyzõje közül az elsõ helyet, Katona Gellért pedig a tizedik helyet szerezte meg. Ezzel az eredményével Papp Balázs bejutott az országos döntõbe, ahol második díjas lett. A versenynek errõl a szakaszáról Balázs részletesen beszámol. Felkészítõ tanár: László Gyuláné Kémiaverseny Az évenként megrendezésre kerülõ országos Hevesy György kémiaverseny iskolai fordulójából továbbjutottak Bruszel Bella, Katona Gellért és Papp Balázs 8. osztályos tanulók. A megyei fordulóban, amit március 25-én rendeztek Kecskeméten, a megye legjobb versenyzõi között Papp Balázs az elsõ helyet szerezte meg. Bruszel Bella kilencedik, Katona Gellért tizenegyedik helyezést ért el. Felkészítõ tanár: Uri Hajnalka A V E R S E N Y Z Õ K S Z É P S I K E R E I H E Z G R A T U L Á L U N K!

5 2006. június Hírharang 5!!! Ismeretlen ismerõs!!! László Gyuláné Gizi néni 33 éve él Miskén. Ez olyan hosszú idõ, hogy van aki nem is tudja, hogy õ nem is miskei, sõt igen távolról Kiskunfélegyházáról került ide. Ezzel az interjúval szeretnénk kicsit jobban megismertetni õt. Amikor foglalkozást választott miért pont a tanárság mellett döntött? - Már gyerekkoromban szerettem másokat tanítani Miért a matematikát és a fizikát választotta? - Igazán a matematikát szerettem nagyon nagyon és a fizikát választottam mellé. Jó tanuló volt-e? - Igen, legtöbbször kitûnõ voltam, de egyszer volt egy kettesem. Milyen tantárgyból? - Énekbõl kaptam, mert se hallásom se ritmusérzékem. Az énektanárnõ egy apáca volt, mert az iskolám egy zárda-iskola volt aki nagyon komolyan vette az éneklést is, nem volt elég elméletet teljesíteni. Milyen tantárgyakat kedvelt még? - Kedveltem még a történelmet, a testnevelést az orosz és a francia nyelvet. Ha a testnevelést kedvelte, sportok közül melyiket ûzte? - Jó voltam atlétikából és kézilabdáztam is. Ha mégsem a tanári pályán lenne, milyen foglalkozást választana? - Matematikus lennék. Ha annak idején elfogadom a felvételt az akkor még létezõ Szovjetúnió Lomonoszov Egyetemére, akkor az lennék, de én a tanári szakot választottam itt Magyarországon. A matematikán kívül mást nem tudna elképzelni? - De. Ha sok pénzem lenne, állatvédõ lennék. Városból származik. Megszokta-e a falusi életet? - Igen hosszú idõ telt el azóta, hogy ideköltöztünk, és annakidején el sem képzeltem, hogy ilyen hosszú ideig maradok falun. Még mindig nagyon hiányzik a régi környezetem, hiszen minden rokonom és barátom azon a környéken él. Tartja-e a kapcsolatot a régi barátaival? - A legjobb barátnõm már nem él, de a fõiskolai csoporttársaimmal rendszeresen találkozunk. Minden évben szervezünk találkozót. Hány osztálya volt eddig, és melyik volt nagyon emlékezetes? - 8 osztályom volt és az 1973-as elsõ osztályomra emlékszem mint nagyon emlékezetesre. Nagyon szélsõséges, ezért nagyon izgalmas társaság volt. Sok ügyes, aktív mindenre kapható, szívesen versenyzõ tanulókkal, ugyanakkor voltak benne eleven, csibész izgága gyerekek is. Ma mit csinál szabadidejében? - Nem igazán van szabadidõm, ha mégis akkor olvasok, rejtvényeket és matematikai példákat oldok meg. Mi a hobbija? - Gyerekekkel foglalkozni, gyerekeket tanítani. A kérdéseket feltette: Beer Zsuzsanna Gömböcz Kitti Fontos dátumok: június 14. szerda: GYEREKNAP június 15. csütörtök 8:00-10:00: BOLOND-BALLAGÁS június 16. péntek 17:00: BALLAGÁS június 21. szerda 18:00: TANÉVZÁRÓ Nyári Képzõmûvészeti Alkotótábort szervezünk július ig. Táborvezetõ: Kishegyiné Baráth Ildikó A táborba 25 fõt tudunk fogadni. Aki ebédet kér jelezze! Jelentkezni lehet: június 12-ig Sima Zsuzsanna igazgató helyettesnél

6 6 Hírharang június KÉPES KRÓNIKA. NEMZETI ÜNNEPÜNK Ebben a tanévben a Március 15-ei ünnepi mûsort az 5. osztályosok készítették az énekkar közremûködésével. Az ünnepély zárásaként Tóth János bácsi megemlékezett a Szabadságharc leverése után falunk plébániáján bujkáló Szathmáry József császári és királyi kapitány hadbíróról, akinek a síremléke ma is megtalálható a helyi temetõben. A mûsor után gyertyagyújtás volt a sírjánál. MODERN KÖNYVTÁR MISKÉN Új épületben nyílt meg az elmúlt hónapban Miskén az oktatási, közösségi informatikai központ és könyvtár. A 67 millió forint értékû beruházást az iskola diákjai, valamint a község lakossága használja ki. Az informatikai terem, valamint a könyvtár nyitva tartása: H-P: Szo: (informatikai rész csütörtökön zárva) SZÜLÕK-NEVELÕK BÁLJA A hagyományoknak megfelelõen az Iskola és az Óvoda Szülõi Munkaközössége az idén is megrendezte a SzülõkNevelõk Bálját. Ez a bál azonban eltért az eddigiektõl, hiszen volt egy különlegessége. Az édesanyák egy lelkes csoportja nyitótáncként egy formációs táncot mutatott be. Mûsorukkal igen nagy sikert arattak a bál résztvevõinek körében.

7 2006. június Hírharang 7 SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT A második félév sporteredményei Fashion Dance TÁNC Megyei bajnokság (Kecskemét) I. hely / Rácz Joakim, Baranyai Vivien, Beer Zsuzsanna, Schultz Dorina, Czár Kristóf, Jakab Renáta/ III. hely /Kornóczi Fanni, Vörös Nikolett, Andriska Fanni/ Országos bajnokság (Dunaújváros) II. hely / Horváth Tamás/ III. hely / Rácz Joakim, Baranyai Vivien, Beer Zsuzsanna, Schultz Dorina, Czár Kristóf, Jakab Renáta/ VIII. hely / Kornóczi Fanni, Vörös Nikolett, Andriska Fanni/ LABDARÚGÁS FLOORBALL Az elõzõ számban iskolai floorball bajnokságot hírdettünk Benevezett csapatok: - Hó Sc ( 8.o) - Mr Kaszások ( 7.a-b fiú) - Poroltó ( 6.o) - Erõ Fc ( 3.o) - Forza I.-II. ( 5.o) - Bakkecskék Sc ( 4.o) Bajnokság állása: 1. Hó Sc 2. Poroltó 3. Mr Kaszások 4. Forza I. 5. Forza II. 6. Erõ Fc 7. Bakkecskék Sc Göndör- Kupa 1 forduló Miske Tolna 2:5 Ezzel Miske búcsúzott a további küzdelmektõl. Kispályás Városkörzeti Selejtezõ IV. kcs. fiú I. hely Miske Városkörzeti döntõ / Géderlak/ A városkörzeti selejtezõ 4 csoportjának gyõztese közül Miske II. helyezést ér el. A döntõben 2:2 es végeredmény született, de a selejtezõben lõtt több gólja miatt a Dunavecse jutott tovább a megyei döntõbe. Csapattagok: Vuits Attila, Vuits Viktor, Enisz Máté, Bolvári Bálint, Kelin Zoltán, Molnár Norbert, Soós Norbert, Harkai Dániel. Gyereknapi felhívás! Idõpont: A DÖK ebben az évben is sok ügyességi vetélkedõvel várja az iskola tanulóit délelõtt az iskolaudvarba, ill. kora délután a focipályán. Várható programok: kötélhúzó verseny kerékpár,- görkorcsolya ügyességi verseny tollaslabda,- asztalitenisz verseny. Csapatok jelentkezését várjuk a kötélhúzó versenyre (6 fõ, ebbõl 2 min. lány), ill. egyéni jelentkezõket a kerékpár,- görkorcsolya,-tollaslabda,-asztalitenisz versenyre. Jelentkezni Romsics Gábor testnevelõnél lehet.

8 8 Hírharang június É r d e k e s Zöldesen fluoreszkáló sertések Tajvani tudósok bejelentették, hogy kitenyésztettek három olyan disznót, amely halványan világít a sötétben. A tudósok azt állítják, hogy a világon kizárólag az õ három disznójuk olyan, amely keresztül-kasul zöld. A transzgenikus disznókat úgy hozták létre, hogy medúza genetikai anyagát juttatták be normális malacembriókba. Ezek az állatok egyedülállóak a tekintetben, hogy belülrõl is zöldek. Még a szívük és a belsõ szerveik is zöld, állítják. A kutatók azt mondják, hogy nappali fényben a malacok szemei, fogai és lábai zöldnek látszanak. Bõrüknek zöldes az árnyalata. Röviden Egy csótány 9 napig képes fej nélkül élni, mielõtt éhenhal. Az elefánt az egyetlen állat, aki nem tud ugrani. A jegesmedvék balkezesek. A Tyrranosaurus Rex legközelebbi ma is élõ rokona: a csirke. Lakáskeresés méheknél: a többség dönt A méhek, amikor új otthont keresnek, tánccal igyekeznek meggyõzni társaikat az általuk megfelelõnek tartott lakhely kiválóságáról. Minél többen érvelnek egy hely mellett, annál nagyobb eséllyel választja azt a raj. Amikor egy méhraj kinövi lakhelyét, az egész csapat kiköltözik a szabadba és felderítõk indulnak megtekinteni a környékbeli lehetõségeket következõ otthonként általában faodúk jönnek szóba. Visszaérkezve eltáncolják a rajnak, mi a véleményük a helyrõl, amit láttak, és az merre található. A tánc hatására néhány további önkéntes is felkerekedik, hogy megnézze a társa által propagált lakást, visszaérkezve pedig ha tetszett nekik, amit láttak õk is heves (táncos) kampánytevékenységbe fognak. A raj megindul az új lakhely felé. Röviden Albert Einstein 6 éves korában kezdett beszélni. A só az egyetlen, emberi fogyasztásra alkalmas kõzet. A vasárnappal kezdõdõ hónapokban mindig van péntek 13-a. Viccek Három denevér lóg a fán. Közülük az egyik egyszer csak felfordul, erre a másik megszólal: - Te, ez elájult! A mérges malacka ül az almafán. Arra megy a róka. - Mit csinálsz malacka? kérdi a róka - Meggyet eszem! válaszol mérgesen a malacka - Az almafán? csodálkozik a róka - Hoztam! feleli mérgesen a malacka A csiga vérzõ fejjel ül az erdõ ambulanciáján. A gyík veszi fel a jegyzõkönyvet, hogy rekonstruálják az esetet: - És pontosan mi történt? - kérdezi a gyík. - Hát épp az erdõ szélén száguldoztam, és egyszer csak kinõtt elõttem egy gomba!

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 3. szám 2014. MÁJUS JÚNIUS Ára: 120 Ft Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér PROGRAMOK: 10

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért.

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért. ANK H Í R L E V É L 2013/ 2. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Beszámolunk a II. SNI Szépíró verseny megyei döntőjéről. Megtartottuk a Szak alkalmazotti értekezletet. Mi

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1 A párbeszéd feltételeinek megteremtése a cél, ebbe az irányba próbáljuk közéletünket, helyi társadalmi párbeszédünket fejleszteni mondta dr. Tittmann János a Párbeszéd Napja alkalmából, az Önkéntesség

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

HÍRMONDÓ ENESEI SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN

HÍRMONDÓ ENESEI SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN 2013. JANUÁR 19. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ENESEI HÍRMONDÓ ENESE KÖZSÉG NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN 2012. októberében elérkeztünk a négyéves önkormányzati ciklus félidejébe.

Részletesebben

X. évfolyam 1. szám 2008. november

X. évfolyam 1. szám 2008. november A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola Gyakorló Általános Iskolájának lapja X. évfolyam 1. szám 2008. november "Szakaszokra osztva olvasták a Könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy

Részletesebben

Juhász Gyula Vértanúink

Juhász Gyula Vértanúink 16 Megtört a jég felnõtt csapatunknál! 4. forduló: 2013. 09. 07. (szombat) 16:30 Rimóc - Palotás 2-0 (0-0) Rimóc, 100 nézõ, vezette: Gordos Á. (Balázs K., Lovasi J.) Rimóc: Csampa - Laczkó, Váradi, Vincze

Részletesebben

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom:

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom: Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 20. évfolyam 1. 2. szám 2014. március június Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô A Répcelak története

Részletesebben

Kedves Édesanyák, Nagymamák!

Kedves Édesanyák, Nagymamák! 2015. április xxiv. évf. IV. szám Kedves Édesanyák, Nagymamák! Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Az édesanyákat, akik

Részletesebben

Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre

Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre A nevezés minden pontversenyre kizárólag interneten, a www.mategye.hu honlapon található nevezési lap kitöltésével lehetséges. A honlapon a nevezési lap

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Az iskola címere Mayer Antal munkája

Az iskola címere Mayer Antal munkája Az iskola címere Mayer Antal munkája Tördelés: Hajdú Istvánné, Miskei Vendel, Miskolci Csabáné 3 A 2012/2013-as tanév krónikája A gimnáziumunk életéről beszámoló évkönyvek mindig a tanév végén, a szóbeli

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

KFG Hírlevél 4. szám - 2013. október

KFG Hírlevél 4. szám - 2013. október Köszöntő Kedves Olvasók! A KFG Hírlevél második évfolyamának első számát ajánljuk figyelmükbe, melyben hírt adunk a nyár és a tanévből eddig eltelt két hónap eseményeiről. Bemutatjuk szeptembertől itt

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XIII. évfolyam 2. szám 2010. június. Grafika: Varga Ádám

Jánoshidai Híradó. XIII. évfolyam 2. szám 2010. június. Grafika: Varga Ádám Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XIII. évfolyam 2. szám 2010. június Arany János: A rab gólya Árva gólya áll magában

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Mit kívánt a magyar nép 1848-ban?

Mit kívánt a magyar nép 1848-ban? XIX. évfolyam 2. szám 2007. március 13. Mit kívánt a magyar nép 1848-ban? 1848-ban a forradom vihara friss tavaszi szélként száguldott végig Európán. A februárban, Párizsban kitört felkelés híre szétrepült

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

Suli-szó. 2011-12-es tanév II. szám www.blaskovits.hu

Suli-szó. 2011-12-es tanév II. szám www.blaskovits.hu Suli-szó 2011-12-es tanév II. szám www.blaskovits.hu A tartalomból: Nyílt nap az iskolában Elkészült iskolánk felújítása Szabadidős programjaink Bolyai Verseny Hírek DÖK Ünnepségeink Félévi eredményeink

Részletesebben

Majális és Sportnap. képes riport a 12. oldalon

Majális és Sportnap. képes riport a 12. oldalon XXIII. szám 2015. május Majális és Sportnap képes riport a 12. oldalon 2015. május ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Lakosok! Kedves Halásztelkiek! Fontosabb döntésekről és döntés előkészítésekről szeretnék rövid

Részletesebben

HÍREK Lugio napok rövid története. I. évfolyam 3. szám 2015. június 29.

HÍREK Lugio napok rövid története. I. évfolyam 3. szám 2015. június 29. DUNASZEKCSŐI I. évfolyam 3. szám 2015. június 29. HÍREK Lugio napok rövid története Vagy nem is olyan rövid, ha tizenhárom év távlatából tekintünk vissza rá. Az első próbálkozás 2003-ra tehető, mikor egyetlen

Részletesebben

Dr. Szabó András Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos Szarvas, Deák F. u. 2. Szerda 16.00 18.00 Tel.: 06/20/974-37-38

Dr. Szabó András Bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos Szarvas, Deák F. u. 2. Szerda 16.00 18.00 Tel.: 06/20/974-37-38 Ára: 165 Ft XXVI. évfolyam 19. szám ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 2011. május 12. Fizikakísérletek: miért nem nulla forint? A fenti jelszót is adhatnánk április 12-iki pesti kirándulásnak, amelyen diáktársammal

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben