Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről"

Átírás

1 Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: /2006 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről Mell.: A szakközépiskolák beszámolói (4 db) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezte a városi szakképzés helyzetének napirendre tűzését. A téma áttekintéséhez, feldolgozásához felhasználtuk a Dél-Alföldi Regionális Szakképzés-fejlesztési Stratégia vonatkozó fejezeteit, Csongrád megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének kiegészítését, kitekintettünk más régiók szakképzés-fejlesztési elképzeléseire. Ennek tükrében vizsgáltuk a nagyobb munkaadók, ill. a szakképzéssel foglalkozó intézmények rendelkezésünkre bocsátott a témához kapcsolódó - adatait, véleményét. A fentiek alapján összegeztük a Szentes városban folyó szakképzés helyzetét. A Csongrád Megyei Közgyűlés az 58/1999. (VI.17.) Kgy. számú határozatával, Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 124/1999. (VI.25.) KT. sz. határozatával jóváhagyott szerződések szerint az 1999/2000 tanévtől vette át a város öt középfokú tanintézetének fenntartását. A Képviselő-testület a fenti számú határozat további részében egyetértett azzal, hogy a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába kerüljön. Ez július 1. napjával meg is történt. Az intézmények elsősorban a fenntartóval egyeztetve végzik szakmai munkájukat. Elméleti áttekintés Igazolt nézet, hogy egy ország szakképzési rendszere alapvetően képes befolyásolni egy állam, illetve azon belül egyes térségek társadalmi-gazdasági fejlődését. Ezért mindenütt alapvető érték, hogy a szakképzés kellő súllyal szerepeljen a fejlesztési elképzelések között. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a gazdaság szereplőinek aktív szerepvállalása. A rendszerváltás jelentős változást eredményezett a szakképzés intézményi struktúrájában Magyarországon után a tanulók gyakorlati oktatásában aktív szerepet vállaló cégek bezárták tanműhelyeiket. Ezt követően a szakképzés struktúráját nem a valós piaci igények határozták meg, hanem az a tény, hogy a szakmunkásképző és szakközépiskolák milyen adottságokkal rendelkeztek, milyen szakmában hány tanuló oktatására volt kapacitásuk. Általános vélemény a munkáltatók és az oktatási szakemberek körében, hogy a jelenleg működő szakképzési rendszer nem reflektál kellő mértékben a vállalkozások igényeire. Rontja a helyzetet, hogy a szakképző helyek száma drámaian lecsökkent, az iskolán kívüli tanműhelyekben képzettek aránya is jelentősen visszaesett. Ezen tanműhelyek hiányát az iskolai képzőhelyek bővítésével igyekeznek korrigálni több-kevesebb sikerrel. Sajnálatos módon nem csak a szakképzési rendszer struktúrája problematikus, a minőségi elvárásoknak 1

2 is csak hiányosan tud eleget tenni a jelenlegi rendszer. Köztudomású, hogy csak úgy, mint a magyar oktatási rendszer egészét, a szakképzést is túlságosan elméletorientáltnak ítélik meg. A legtöbb kritika az iskola elvégzése után a diákok informatikai ismereteit, nyelvtudását és önálló munkavégzésre való képességét éri. Bár a szakképzés modernizálása terén történt számos előrelépés, azonban az iskolarendszerben a képzési struktúra megváltoztatása nagyon időigényes folyamat, hiszen hálózati, tantervi és pedagógusképzési reformokat igényel. A reformot hátráltatja továbbá, hogy bizonyos szakmák esetében az oktatási metodika még nem áll rendelkezésre, továbbá sok esetben a gazdaság szereplői sem kellően felkészültek a diákok oktatására, rutinból próbálják kezelni e kérdést. A tanulószerződés intézményének kiszélesítése és a tanuló-előszerződés bevezetése jelentősen javíthatna a jelenlegi helyzeten. A tanulók számára a legkedvezőbb helyzet akkor jönne létre, ha szakmájuk elméleti alapjait az iskolai tanműhelyben sajátíthatnák el, míg a gyakorlati ismereteiket üzemi körülmények között mélyíthetnék el, szakmaspecifikus ismeretekkel kiegészítve a már meglévő tudásukat. Ehhez optimális együttműködésre lenne szükség a jelenleg éppen egymásban vetélytársat látó oktatási intézmények és vállalkozások között. /Dél-alföldi Regionális Szakképzés-fejlesztési Stratégia rövidített változat, p.15./ Dél-alföldi Regionális Szakképzés-fejlesztési Stratégia (továbbiakban Stratégia) A Stratégia a munkaerőpiaccal adekvát szakképzés dél-alföldi modelljét, a keresletkínálati összhangteremtés intézményesített regionális rendszerét három komponensből (s ezek további 13 alrendszeréből) álló egységként vázolja fel, melyek a következők: 1. Összehangolt regionális munkaerő-piaci információs- és előrejelző rendszer 2. Összehangolt regionális szakképzésfejlesztés 3. A munkaerő-piaci kereslet és kínálat regionális összehangolásának intézményesítése A projekt rendszer komponensei és alrendszerei Regionális munkaerő-piaci előrejelző rendszer - Munkaerő-forrás adatbázis - munkaadói munkaerő-piaci adatbázis - fejlesztési munkaerő-piaci adatbázis Regionális szakképzés-fejlesztés - az iskolarendszerű szakképzés adatbázisa - az iskolarendszerű szakképzés fejlesztése - képzési kibocsátási adatbázis A munkaerő-piaci kereslet és kínálat regionális összehangolása - regionális pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadó hálózat - interregionális disszemináció Ismerve más régiók (pl. észak-magyarországi) stratégiáját is, joggal merülhet fel a kérdés, hogy az adatbázisok között nem vész-e el maga az ember, a képzendő gyerek. Az 2

3 észak-magyarországi stratégia kiemelt, legfontosabb célja - amit aztán alrendszerekre bont - a harmonikus személyiségfejlesztés, munkaerő-piaci esélyek biztosítása. A legnagyobb hangsúlyt az esélyegyenlőség biztosítására (ami az EU-ban egyre fontosabb szerephez jut), az alkalmazkodóképesség és a vállalkozói készség fejlesztésére, az egész életen át tartó tanulás feltételeinek a megteremtésére fekteti. Érdemes megfontolni ezeket a szempontokat is, melyek egytől egyig a humán erőforrás fejlesztését tartják fókuszban. A dél-alföldi Stratégiában a szakképzés és a vállalkozások kapcsolatára vonatkozó kutatási eredményeket is olvashatunk. A dél-alföldi régió vállalkozásainak munkaerőigényéről, szakképzéssel kapcsolatos elvárásairól szóló kutatási programban a MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató és Kecskeméti Településkutató Osztálya a régió két megyéjében (Bács-Kiskun és Békés) kérdőíves kutatást végzett a 10 főnél nagyobb foglalkoztatotti számmal rendelkező gazdasági egységek (valamint az egyéni vállalkozók) körében. Ez a kutatás nem tartalmaz Csongrád megyei adatokat, így csak nagyon áttételes következtetéseket vonhatnánk le belőle. Ezért a továbbiakban egy, a megyei adatokat elemző dokumentum adatait alapul véve tekintjük át a szakképzés főbb kérdéseit. Csongrád megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése (továbbiakban Fejlesztési Terv) A dokumentumban részleteiben is megtekinthető adatok szerint Csongrád megyében a demográfiai folyamatok továbbra is kedvezőtlenül alakulnak. Ezáltal csökken az iskoláskorúak száma is. A helyzetelemzés egyik megállapítása, hogy ennek ellenére az utóbbi években a megyében a szakközépiskolai képzésben résztvevők száma jelentősen megnőtt részben a szakmunkásképző (szakiskolai) képzési forma rovására. A szakmunkásképzők tanulólétszámának csökkenése azonban még így is kisebb, mint az országos átlag. A megye középiskolái a más megyékkel való versenyben előnyre tettek szert: a máshonnan érkező tanulók száma jelentősen meghaladja a megyéből más megyébe távozó tanulókét. A Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő szentesi szakközépiskolák létszámadatai, 2005 (MÖK nyilvántartása alapján) Intézmény OM azonosító Összes 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 14. évf. fő fő fő fő fő fő fő Összesen Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Másik, szempontunkból fontos megállapítás, hogy a munkaerőpiacon a keresleti oldal hullámzik, illetve csökken. Meghatározó területek a mezőgazdaság, az építőipar, az élelmiszeripar, szolgáltatások (pénzügyi, kereskedelmi, vendéglátás). Ha a munkaerő oldaláról vizsgáljuk a helyzetet, látható, hogy a korábban divatos szakmákban (gazdasági informatikus, kőműves, technikusok) jelentős túlképzés következett be. A Stratégia megállapításaihoz csatlakozva itt is felmerül a szakmai gyakorlatok problematikája: fontos lenne, hogy minél nagyobb arányban üzemi tanműhelyekben, ill. munkahelyeken végezzék. Az ehhez szükséges feltételek rendelkezésre is állnának. 3

4 Szakmai gyakorlati képzésben résztvevők létszámadatai, 2005 (MÖK nyilvántartása alapján) Intézmény OM azonosító Összes Gyakorlati csoportok száma Csak iskolai képzési helyen Iskolai és iskolán kívüli képzési helyen Csak iskolán kívüli képzési helyen fő db fő fő fő Összesen , Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola ,0 92 Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola ,0 90 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola , Városi adatok A város vezetése fontosnak tartja a szakképzés helyzetének stabilizálását ban elindított egy folyamatot, ösztönözni akarva a szakképző intézmények, a vállalkozások és a Munkaügyi Központ együttműködését a hatékony megoldás előkészítésében. Ennek folytatásaként most a városi szakképzés jelenlegi helyzetének, a 2003 óta történt esetleges változásoknak a feltérképezéséhez a szakképző intézményekhez és szakiskolákhoz, valamint a településünkön meghatározó vállalkozásokhoz kiküldött kérdőívekre adott válaszokat vettük alapul. Az iskolák beszámolóinak összesítése Az iskolák képzési skálája színes, több szakmacsoportra kiterjedő. Az iskolarendszerű középfokú szakképzésen kívül a Zsoldos Ferenc Középiskolában és Szakiskolában iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskolában felsőfokú szakképzés is folyik. Mindegyik szakközépiskola szélesíteni kívánja a közeljövőben kínálatát. A Zsoldos Ferenc Középiskola és a Boros Sámuel Szakközépiskola felsőfokú szakképzés beindítását, a Zsoldos Ferenc Középiskola középtávon Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozását is tervezi. Egy-egy szakmacsoport beindítására a szakközépiskolák fele vállalkozik. A Boros Sámuel Szakközépiskola több új szakmacsoportot is indítana, amennyiben igény mutatkozik rá. Az OKJ fejlesztési munkálatai miatt a jelenlegi szakképzési struktúra átalakulóban van, ennek megfelelően nagyrészt változik az iskolák szakma-struktúrája, a folyamatot munkaerőpiac elvárásai is befolyásolják. A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola a felnőttképzés kínálatát kívánja bővíteni, valamint felzárkóztató képzést tervez. Szakmai tevékenységüket, feladataikat a fenntartóval egyeztetett módon látják el (egyéni helyzetértékeléseik megtekinthetőek a mellékletekben). A csökkenő gyereklétszám hatását nem érzékelik, a térségből, sőt még annak határain túlról is fogadnak tanulókat. A vállalkozók beszámolóinak összesítése A szentesi szakközépiskolák képzési kínálatában nagyrészt megtalálhatók a vállalkozók igényeinek megfelelő szakmák. 4

5 Hiányként néhány konkrét szakmát jelöltek meg: autóelektronikai műszerész, hús eladó, lakatos, gipszkarton-szerelő, felszolgáló, szakács, cukrász. Jelzés érkezett arra, hogy pl. a szerszámkészítő szakmában a kevés jelentkező miatt kevés a szakképzett munkaerő. A vállalkozók többsége szerint nem, vagy ritkán kielégítő mértékű a szakképző intézmények és a vállalkozók közötti információáramlás. Nem általános a tájékozottság a vállalkozók csoportjában arról, hogy a szakképző intézmények és a Munkaügyi Központ között folyik-e egyeztető munka. A helyi szakképzés hibáiról határozott elképzelése van a legtöbb megkérdezett vállalkozónak. Elsősorban a szakképzés országos szintű nehézségei képeződnek le helyi szinten. Emellett hiányolják a cégekkel leendő munkaadókkal való kapcsolattartást, az üzemi gyakorlatot, a szakmaszeretetet. Kevesellik a hivatástudatot mind a tanulók, mind a pedagógusok részéről. Úgy látják, hogy párhuzamosságok is előfordulnak az intézmények szakképzési kínálatában. Ugyanakkor számos erényét is megemlítik a helyi szakképzésnek. Értékelik, hogy megtartottak bizonyos alapszakmákat. Megfelelőnek tartják az intézményrendszerét, rugalmasságát, a gyakorlati helyekkel való kapcsolattartást. Megkérdeztük a vállalkozókat arról is, hogy a vállalkozásukat nem érintő ágazatok közül melyikben tartanának fontosnak képzést? Az értékteremtő hiányszakmák, és a felsőfokú szakképzés szükségességét említik. Emellett a mezőgazdasági területet, mint a munkanélküliség megszüntetésének egyik lehetséges eszközét. Felmerül a gépipari, fémipari szakmák, az idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmák oktatásának hiánya. A vállalkozók részéről is megjelenik az igény a gyerekek mentálhigiénés felkészítésével kapcsolatban. Megszüntetnék azoknak a szakmáknak az oktatását ahol túlképzés van, vagy nincs a szakmának felvevőpiaca. A szakképzésről alkotott véleményüket két kivétellel hajlandóak másokkal nyilvánosan is megosztani. A szentesi kistérség közötti fejlesztési időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési programjának elkészítésére munkabizottság alakult az érdekképviseleti szervek, kistelepülések, kistérségi szakemberek részvételével, külső szakértők bevonásával. A kistérség szakképzési helyzetének értékelésére a bizottság Pádár Zoltánnét kérte fel, aki elkészítette a mellékelt SWOT-analízist. Ez a helyzetelemzés a kistérségre készült. Jelenleg a kistérség összes szakközépiskolája és szakiskolája Szentesen található, ezért az alább bemutatott dokumentum megállapításai egyelőre városunk szakképzésére vonatkoztatható. 5

6 SWOT analízis Szentes és kistérsége foglalkoztatási, oktatási, szakképzési helyzete, a fejlesztés lehetséges iránya SWOT analízis szeptember (A kistérség külső környezete, az ágazati programok hatása, területi adottságok, a fejlesztés lehetséges irányának meghatározása) Erősségek (E) Gyengeségek (GY) 1. Színes, szinte valamennyi képzési 1. A gazdaság és a képzés közötti szintet és területet átfogó kapcsolódás, a szakmai képzés középfokú képzési intézmények munkaerő-piaci igényekhez (gimnázium, szakközépiskola, való alkalmazkodása szakiskola, felsőfokú szakképzés, 2. A képzések illetve mezőgazdasági, gazdasági, koordinálatlansága, műszaki, művészeti, egyéb szétaprózottsága korlátozza a szolgáltatások szakmacsoportok) képzési színvonalat: a tárgyi 2. Az érettségit adó középfokú és személyi feltételek képzés arányának növekedése. A fejlesztésének lehetőségét, a közép és felsőoktatásban részt fejlesztési források hatékony vevők arányának folyamatos felhasználását, a gazdaság növekedése. igényeivel történő 3. Az innováció folyamatos, harmonizációt. kialakult a szakképző 3. A szociális hátrányokkal és intézmények azon húzóerőt speciális problémákkal küzdő képviselő csoportja, mely a tanulók beilleszkedését segítő fejlesztésre fogékony, és iskolai szolgáltatások hiánya pályázási, valamint 4. Nincs egységes, minden projektszervezési tapasztalatokkal nevelési-oktatási területet rendelkezik. mérő indikátorrendszer 4. A speciális igényekhez 5. Az egész életen át tartó alkalmazkodó szakképzési tanulásban résztvevők aránya programok növekvő száma alacsony (akkreditált felsőfokú szakképzés, 6. A korai iskolaelhagyók és munkaerő-piaci képzés, hátrányos lemorzsolódók, a képzettség helyzetű programok) nélkül kilépők aránya magas 5. Korszerű oktatási-nevelési 7. Az iskolai költségvetések módszereket, az informatikai szűkössége, a fejlesztések eszközöket alkalmazó pedagógus fenntarthatóságához csoportok dolgoznak az hiányoznak a feltételek iskolákban 8. Kicsi a középiskolák épülete, 6. Kompetencia alapú, a munkaerőpiaci nincs minden funkciónak elvárásokat kielégíteni tudó helye tananyag-fejlesztési gyakorlat 9. A fejlesztési programok 7. Gazdag hagyományrendszer tényleges hasznosulásáról nincs megfelelő elemzés, értékelés és visszacsatolás. 10. Iskolai szinten nem minden területen alakult ki egymást segítő, erősítő kapcsolat a nevelési célok, az értékelési rendszer és a minőségfejlesztés között. 6

7 Lehetőségek (L) 1. Fejlesztési elképzeléseket támogató oktatáspolitika és fenntartó önkormányzat. 2. Az NFT II. ben új fejlesztési forrásokhoz juthat a kistérségi szakképzés: - HEFOP 3.2. intézkedésének kihasználása: a Dél-alföldi térség középső részén, Szentesen egy térségi integrált szakképző központ (TISZK) létesítésének megpályázása. - HEFOP 4.1. intézkedése: az oktatási, képzési infrastruktúra fejlesztése, a csúcstechnológia telepítése megpályázása, összefüggésben a TISZK-kel. - HEFOP 3.4. és 3.5. keretében a munkahelyteremtéshez és a vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzési rendszereket fejlesztő programok megpályázása. Szakoktató képzés és továbbképzés rendszerének telepítése, jelenleg óriási a hiány ezen a területen a képzési kínálatban. Veszélyek (V) 1. Ha a TISZK létrehozásának lehetőségét nem használjuk ki, a kistérségben megszűnik a szakképző intézmények fejlesztési lehetősége, a tanulók a korszerű szakmai képzést más megyében, vagy Szegeden veszik igénybe. Ezáltal növekszik az elvándorlás esélye, a pedagógus munkanélküliség veszélye. A kistérség szakképzési szempontból leértékelődik! 2. Az általános képzés felértékelődése és a szakképzés társadalmi leértékelődése következtében beszűkül a hagyományos szakképzés, és állandósul a szakemberhiány. 3. Finanszírozási gondok 4. A demográfiai folyamatok (csökkenő gyereklétszám) kedvezőtlenül befolyásolják a képzés intézményi feltételeit. 5. Egyre több az iskolákban a hátrányos helyzetű tanuló (50%), és egyre kevesebb a velük való foglalkozásra alkalmazható pedagógusok száma. 6. Nincs fejlesztő pedagógus, pedig egyre több a rászoruló tanuló. A szakértő javaslata az alábbi adatokra vonatkozó további kutatás: - A születések számának alakulása hogyan fogja befolyásolni az oktatás helyzetét? - Mekkora a kistérség mobilitási (belföldi vándorlás) hajlandósági szintje? A fiataloknál nagy, hiszen ha tanulni elmennek a térségből, valószínű, hogy dolgozni sem jönnek vissza. - Milyen a kistérség foglalkoztatási struktúrája, változott-e, változik-e? - A működő tőke be-, illetve elvándorlására vonatkozó információk is jelentősen befolyásolják a kistérség szakképzésének tervezését. - Mekkora a térségben a gazdaságilag aktív népesség, ebből a foglalkoztatottak száma, az aktivitási arány? - A munkanélküliséggel, munkakereslettel kapcsolatos adatok információt adhatnának a hiányszakmákról, a túlképzésről. Valószínű, hogy az országos adatok itt is jellemzőek: a munkaerő-piacon túl sok a szakképzetlen és a túlképzett, ugyanakkor kevés az igényeknek megfelelő képzettségű munkaerő. - A kistérségben működő vállalatok, vállalkozások hogyan gondolkodnak a kikerülő pályakezdők szakmai kompetenciájáról, milyen képzési, továbbképzési igényük nincs kielégítve, milyen tartalmi együttműködési igényük lenne a képző intézményekkel szemben? 7

8 Az elemzés készítésének további menete lehet a megfelelő kutatások elvégzése után: - Erősségekből adódó lehetőségek; gyengeségek átfordítása lehetőségekké és az erősségekben rejlő esetleges veszélyek; lehetőségekkel járó veszélyek feltérképezése a táblázat 4 új rovataként. - A kész táblázatból minden érintettel történt konzultáció után - lehet időtervet készíteni. Tisztelt Képviselő-testület! Szíveskedjenek megtárgyalni a városi szakképzés helyzetéről szóló előterjesztést. Szentes, február 8. Szűcs Lajos 8

9 ../2006. (II.24.) Tárgy: A városi szakképzés helyzete, a vállalkozások, intézmények ezzel kapcsolatos véleménye, elvárásai, teendő intézkedések HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a városi szakképzés helyzetét bemutató előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület felhívja a városban működő vállalkozások figyelmét arra, hogy kísérjék figyelemmel a város és a megye szakközépiskoláinak és szakiskoláinak beiskolázási tervét. 2. Ha új szakmák, szakmacsoportok indítására igényük mutatkozik, ezt jelezzék az iskolák fenntartói felé. 3. Segítsék a szakképző intézményeket humán és gazdasági erőforrásaik lehetőségeinek mértékében, ill. működjenek együtt a minél hatékonyabb szakmai gyakorlat lehetőségeinek megteremtésében. 4. Javasoljuk az évenkénti egyeztető fórumot a vállalkozók, a szakközépiskolák és szakiskolák igazgatói, a fenntartók képviselői, a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ képviselői részvételével a jobb információáramlás érdekében. Határidő: Minden tanév utolsó előtti hónapja Felelős: Alpolgármester 5. Az egyeztető fórum eredményeinek figyelembevételével az esetleges változtatásokhoz a jelen dokumentum évenkénti felülvizsgálata és a szakközépiskolák és szakiskolák fenntartói felé való közvetítése szükséges. Határidő: Az egyeztető fórumot követő 1 hónapon belül Felelős: Művelődési Iroda A határozatról értesítést kap: 1. Szentes városban működő szakközép-, és szakiskolák 2. Polgármesteri Hivatal jegyzője és általa: - Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája - Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 9

10 POLLÁK ANTAL MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA :Szentes, 6600 Apponyi tér 1. : Tel/fax:63/ : : Szentes Város Polgármesteri Hivatala Ügyiratszám: 30-I/2006. Szűcs Lajos alpolgármester úrnak Ügyintéző: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószámuk: Tárgy: Tájékoztató a szakképzésünkről A szakképzés helyzete intézményünkben a 2005/2006. tanévben 1. Jelenleg milyen szakmákra képeznek az intézményben? Ipari informatikai technikus OKJ Műszaki számítástechnikai technikus OKJ Számítástechnikai szoftverüzemeltető OKJ Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ (felsőfokú akkreditált szakképzés, nappali tagozat) Villamosmérnök-asszisztens OKJ (felsőfokú akkreditált szakképzés, levelező tagozat) 2. Az elkövetkező években milyen szakmákban kívánnak fiatalokat képezni? Ipari informatikai technikus OKJ Műszaki számítástechnikai technikus OKJ Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető OKJ (új szakma) Számítógéprendszer-programozó OKJ (új szakma) Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ (felsőfokú akkreditált szakképzés, nappali tagozat) 3. Középtávon tervezik-e új szakmacsoportok beindítását? Új szakmacsoport beindítását nem tervezzük, de a meglévő két szakmacsoportunkon belül (elektrotechnika-elektronika és informatika szakmacsoport) szakiskolai leágazást tervezünk. 4. A csökkenő gyereklétszám érezteti-e hatását a szakképzésben? A csökkenő gyereklétszám egyelőre még nem érezteti hatását, de a felsőoktatásba jelentkezők számának növekedésével csökken az érdeklődés a szakképzéseink iránt. 5. Kívánják-e s ha igen, hogyan módosítani az iskola szakma-struktúráját? Ezzel kapcsolatos ötleteik, javaslataik: A szakmacsoportjainkon belül a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően új szakmákat indítunk, amelyeket a 2. pontban felsoroltunk. 6. Rövid szöveges értékelés arról, hogy jelenleg hol tartanak (általános helyzetkép) októberében elemeztük a szakképzésünk helyzetét, a szakképző osztályokba jelentkezők számát és a fenntartónkkal egyeztetve elkészítettük a rövid és középtávra vonatkozó terveinket.

11 2 Ez tartalmazza a számítástechnikai szoftverüzemeltető képzés megszüntetését, az új szakképzések és a szakiskolai leágazás bevezetését. Ezek a terveink szerepelnek a Csongrád Megye Önkormányzata Önkormányzati Intézkedési Terv módosításának előterjesztésében. Az előterjesztéssel összhangban törekszünk régiónk párhuzamos képzéseinek megszüntetésére, ami számunkra azt jelenti, hogy az informatikai jellegű szakképzéseket intézményünkbe kell koncentrálni. Jelenleg CISCO Hálózati Akadémiát és felnőttek részére ECDL-START vizsgára felkészítő tanfolyamot tartunk. Ezen a téren fokoznunk kell az informatika oktatását a külső felhasználók felé: felnőttképzési formákban, tanfolyamok, távoktatás szervezésével, ezzel plusz bevételi forrásokhoz juttatva az intézményünket. Erre vonatkozóan is készülnek a terveink. Szentes, február 7. Nagy Gyuláné igazgató

12 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 6600 Szentes, Szent Imre herceg u.1. OTP Bank Rt Szentes: Telefon/fax: 63/ cím: OM azonosító: Ügyiratsz: Hiv.szám: Tárgy: Melléklet: Szentes Város Alpolgármesterének Szentes Tisztelt Szűcs Lajos alpolgármester úr! A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola az iskola szakképzésének helyzetéről a kiadott szempontok szerint a következő tájékoztatást adja: /2006. tanévben a következő szakmákban képezzük a tanulókat: Iskolarendszerű nappali: Fémforgácsoló (2 év) Géplakatos (2év) Villanyszerelő (3 év) Fodrász (3 év) Szobafestő, mázoló és tapétázó (3 év) Kőműves (3 év) Élelmiszer- és vegyiáru kereskedő (2 év) Vízvezeték- és központifűtés szerelő (3 év) Hegesztő (2 év) Gázvezeték és gázkészülék szerelő (3 év) Karosszérialakatos (2 év) Szerkezetlakatos (2 év) Autószerelő (2 év) Kötöttpályás motor- és erőátviteli berendezés szerelő (2 év) Kereskedelmi technikus (2 év) Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés (tanfolyam) Eljárás szerinti hegesztő E1 (bevontelektródás ívhegesztő) G1 (gázhegesztő) F1 (fogyóelektródás ívhegesztő) W1 (wolframelektródás ívhegesztő) Kereskedő-vállalkozó ABC-eladó könnyűgépkezelő Nehézgépkezelő Takarító

13 2. Az elkövetkező években az 1. pontban felsorolt szakmákon túl a következő szakképesítések megszerzésére kívánunk lehetőséget biztosítani: gépésztechnikus (esti tagozaton) mázoló, lakkozó építményvakoló kőműves épületfalazó kőműves szárazépítő fehérnemű készítő lakástextil készítő textiltermék összeállító kereskedelmi ügyintéző logisztikai ügyintéző műszaki cikk kereskedő kozmetikus CNC forgácsoló vegyes iparcikk kereskedő 3. Középtávon tervezzük felsőfokú szakképesítés megszerzésére irányuló képzés beindítását gépészmérnök-asszisztens szakon. Szeretnénk szinkronban a központilag megfogalmazott irányelvekkel és fenntartónk elképzelésével Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozását iskolánkban. 4. Az új OKJ megjelenésével átalakul a választható szakmák struktúrája. Változik a szakmák beiskolázási követelménye (előképzettség), a szakképesítések mellett megjelennek a részszakképesítések, melyekből külön-külön lehet elhelyezkedést biztosító bizonyítványt szerezni. Kívánjuk bővíteni a nappali rendszerű felnőttképzés kínálatát. Felzárkóztató képzés keretében biztosítani szeretnénk a 8. osztályt el nem végzett, a 16. életévet betöltött tanulók szakképzésbe való bekapcsolódását ben megyei fenntartásba került iskolánk. Szentes város és vonzáskörzetének szakképzési feladatait látjuk el. Szakképzési kínálatunk igen sokrétű, igyekszünk az ipar, a kereskedelem és a szolgáltatások területén bekövetkezett szerkezeti struktúraváltást, a munkaerőpiaci változást követni. Intézményünkben jelentős a felnőttoktatás, a korábban végzett szakmunkások középiskolai képzése nappali vagy esti formában. Intézményünkbe kötelező felvételt biztosító iskolaként valamennyi jelentkező felvételre került az utóbbi években, és mostanra a legnagyobb tanulólétszámú megyei fenntartású középiskolává vált. Az elmúlt tanévek során ugrásszerűen javultak az iskola tárgyi feltételei, köszönhetően egyrészről a Világbanki Programnak, másrészről a Szakiskolai Fejlesztési Programnak. Ez utóbbi program keretében mintegy 40 millió forint értékű eszközhöz és felszereléshez jutottunk, melynek eredményeként szinte teljessé vált a közismereti tárgyakhoz kapcsolódó eszközállomány; az élelmiszer- és vegyi-áru kereskedő, valamint a szobafestő, mázoló és tapétázó szakmák tökéletesen ellátottak eszközökkel, szerszámokkal, illetve egy újabb komplett számítástechnikai szaktanteremhez szükséges gépparkkal bővült az iskola. A Szakiskolai Fejlesztési Program a tárgyi feltételek javítása mellett a pedagógiai, szakmaimódszertani megújulás lehetőségét is magában hordozta. A pedagógus továbbképzések eredményeként az iskola nevelőtestülete felkészült a felzárkóztató oktatás szeptemberétől történő bevezetésére. A szakmai mutatók javítása, az esélyegyenlőség leküzdése és a lemorzsolódás csökkentése érdekében indokolt a képességkibontakoztató felkészítés beindítása.

14 6. A gyereklétszám csökkenése pillanatnyilag nem jelentős. A szakképző évfolyamon a létszámcsökkenés az osztályos átlaglétszámát nem befolyásolta, mivel az előző évihez viszonyítva 1 osztállyal kevesebb osztály beindítására kaptunk engedélyt, s így továbbra is nagy létszámúak a szakképző osztályok. Az általános képzés mindhárom osztályát a törvény által engedélyezett maximális létszámmal tudtuk beiskolázni. Szentes, február 8. Tisztelettel: Bugyáné Bakó Veronika igazgató

15 SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉNEK Szentes, február 7. Székhelyén Tisztelt Alpolgármester Úr! Levelére az alábbiakban válaszolok: 1. Jelenleg a felsorolt szakképesítésekre képzünk intézményünkben: közgazdasági szakmacsoport: pénzügyi-számviteli ügyintéző kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: európai uniós üzleti szakügyintéző ügyviteli szakmacsoport: menedzserasszisztens informatikai szakmacsoport: gazdasági informatikus I A következő években az alábbi szakképesítésekre kívánunk fiatalokat képezni: A fentieken túl bővítjük kínálatunkat a felsőfokú szakképzésben: Együttműködési megállapodást kötünk a Szolnoki Főiskolával a meglévő európai uniós üzleti szakügyintéző képzés mellett az informatikai statisztikus és gazdasági tervező ( ) képzésre, továbbá Budapesti Gazdasági Főiskolával a pénzügyi szakügyintéző ( ) képzésre, valamint a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolája intézményi kommunikátor ( ) képzésére is. 3. Középtávon tervezik-e új szakmacsoportok beindítását? Iskolánkban új szakmacsoport: művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport (ebbe tartozik az intézményi kommunikátor képzés) Az elmúlt években a humán szakterületen az egészségügyi és a szociális szolgáltatás szakmacsoportba tartozó képzéseket (ápolási asszisztens, szociális asszisztens, szociális gondozó és ápoló, szociális gondozó és szervező) folyamatosan hirdettük, de a csekély érdeklődés miatt nem tudtuk beindítani. A szakiskolai képzésekre próbálunk tanulókat beiskolázni. Az informatikai szakmacsoport egészségügyi operátor képzésre, ha lenne igény, indítanánk. 4. Kívánják-e - s ha igen, hogyan - módosítani az iskola szakmastruktúráját? Ezzel kapcsolatos ötleteik, javaslataik Az OKJ fejlesztési munkálatai miatt a jelenlegi szakképzési struktúra átalakul (még nem fejeződött be), nekünk is ehhez kell igazítanunk az iskolai szakmastruktúránkat. 5. A csökkenő gyermeklétszám érezteti-e hatását a szakképzésben? Eddig a fenntartó által engedélyezett létszámban sikerült beindítanunk a meghirdetett szakképző osztályainkat. Tisztelettel Pádár Zoltánné igazgató

16 Tisztelt Cím! Kérésükre közöljük az alábbiakat: 1. Jelenleg a következő szakmai képzéseink vannak : a.) Kertész b.) Dísznövénykertész c.) Baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás d.) Virágkötő-berendező e.) Természetvédelmi technikus f.) Parképítő- és fenntartó technikus 2. A jövőben a következő szakmákat kívánjuk beindítani: a.) Vincellér b.) Kertész- és növényvédelmi technikus 3.) Új szakmacsoport beindítását nem tervezzük. 4.) A mi iskolánkban, mivel egész Csongrád megye és a Dél-alföldi régiók hozzánk közelebb eső területei is a beiskolázási körzetünkbe tartoznak, egyelőre nem érezzük a csökkenő gyermeklétszám hatását. 5.) Nem kívánjuk az iskla szakma- struktúráját módosítani. 6.) óta egy új szakkal, a Parképítő- és fenntartó technikusi szakkal bővült az oktatásunk óta az FVM az iskola fenntartója, azóta az oktatás fejlesztési feltételei jelentősen javultak. (Gyakorlati oktatás: üvegház építése, gépek vásárlása, az iskolában az aula építése) Tisztelettel: Dr. Csikai Miklósné igazgató Szentes, február 7.

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK Hajdu Sándor A SZAKKÉPZÉS GYENGESÉGEI A szakképzési rendszer elaprózottsága. A képzés munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodása,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat!

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat! KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 3. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. ú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK!

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! PÁLYAVÁLASZTÁS 2016-2017. TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! Gyermekeik, tanítványaik minél hatékonyabb pályaválasztását, az alábbi szervezetek támogatják, segítik, egymással együttműködésben: Tolna

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő PÁLYAVÁLASZTÁS, TOVÁBBTANULÁS P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő Az intézmény adatai: Intézményi OM azonosító: 203035 Cím: Eger, Kertész utca 128. Telefon: 06/36-312-166 Web: www.bgeger.hu

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére II. Rehab Expo 2015. december 1. Bruckner László főosztályvezető Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/005 Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3. Telefonszám: 62/547-014 Fax: 62/547-017 E-mail: - Honlap:

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S, T O V Á B B T A N U L Á S P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S, T O V Á B B T A N U L Á S P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő P ÁL Y AV ÁL AS Z T ÁS, T O V ÁB B T A N U L Á S P I AC K É P E S S Z AK M A B I Z T O S J Ö V Ő Pályaválasztási felelős: Bózsóné Szabó Ágnes 06-36/312-166/136 mellék Iskolatitkár: Varga Henriett 06-36/312-166/107

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Több mint 130 éves nagy hagyományokra visszatekintő intézményünk jól felszerelt tanműhelyekben, mérő laborokban várja a tanulni kívánó érdeklődő tanulókat. Katonai alapismeretek tantárgy oktatása lévén

Részletesebben

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Hatályos: 2014. szeptember 1-től 1 Alapító okirat A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a nemzeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 2009. szeptember 24-én tartandó ülésének 9. számú Az önkormányzat intézményi alapító okiratok módosítása tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

A 2016/17. tanévben induló osztályok

A 2016/17. tanévben induló osztályok Pécsi SZC Angster József Szakképző Iskolája 7623 Pécs, Rét u. 41-43. Intézmény neve: Pécsi SzC Angster József Szakképző Iskolája Címe: 7623 Pécs, Rét u. 41-43. OM azonosító: 203049 Telefon: 72/517-880,

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 138/2010. (VI. 17.) MÖK határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv

Részletesebben

Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája

Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája OM azonosító: 203066 VSZC:192102 Igazgató: Gulkai László Cím: Veszprém, Március 15. utca 5. E-mail: iskola@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON

SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016. szeptember 16. A Duális képzés bevezetése Magyarországon 2010-2016 Új szakképzési politika: Munka alapú

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/007 Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 Fax: 62/444-178,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 74/2008.(V.29.)

Részletesebben

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Iskolánk pedagógiai hitvallása: Az iskola arra való, hogy az ember, bármilyen adottságú is, megtanuljon tanulni, hogy

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Tisztelt Érdeklődő! A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzéseit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése 2016. november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH I. Szervezeti átalakítás szervezeti működés finomhangolása II. Változó képzési

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 26. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bercsényi Miklós

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben