Jelentés a június 24-i Egyházkerületi Közgyűlés számára A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a 2003. június 24-i Egyházkerületi Közgyűlés számára A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről"

Átírás

1 Student Hostel Foundation of the Reformed Church Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate RO-4150 HR ODORHEI (Székelyudvarhely) str. Rákóczi nr. 17. Tel./Fax: Cod Fiscal: Szám: 96/ Jelentés a június 24-i Egyházkerületi Közgyűlés számára A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről Mindennapos tevékenységünket - az elmúlt évben is - a Működési szabályzatunkban rögzített, évek óta megszokott rend szerint végeztük, minden reggel és minden este közös áhítatban áldva mennyei Atyánkat. Változatlanul támogattuk az IKE tevékenységet és a ZSEB-IKÉ-t (utcagyerek-missziót heti több órás foglalkozásokban rendszeresen végző IKE csoportot). Az alkalmi adományok és a saját diákjaink támogatása mellett, 2 rászoruló sokgyermekes családot támogattunk rendszeres élelmiszersegéllyel. A diákjaink mellett minden alkalmazottunk is ünnepi ajándékcsomagokban részesült. A rokkant-tolókocsik, mankók és egyéb fogyatékosokat segítő eszközök kölcsönzését változatlan rendszerességgel végeztük. Az elmúlt évben csak három esetben képviseltük Alapítványunkat nagyobb rendezvényen. Voltunk Szécsényben, a Magyar Kultúra Napja alkalmából 12-szerre megrendezett, immár hagyományos népdal és szavalóversenyen, melyen diákjaink nagyon szép eredményt értek el, részt vettünk a Magyar Református Gimnáziumok Rimaszombaton megtartott VII. Találkozóján, hova 3 diákunk kíséretében utaztunk el, és részt vettünk az anyaországi református iskolák ünnepélyes évnyitóján, Pápán. Az Egyházkerületi Közgyűlésre elküldtük beszámolónkat és az elnök személyével képviseltettük Alapítványunkat. Szokásos nyári rendezvényeink a támogatások immár sorozatos elmaradása miatt, csak az alábbiakra korlátozódott: Saját diákjaink nyaraltatása, jutalomtáboroztatások: Szécsény, Magyar Kultúra Napja jan diák + 1 kísérő 1. Botházi Attila 3. Fülöp Orsolya 5. Magyari Hunor, kísérő 2. Casvean Cristina 4. Orosz Imola Rimaszombati ref. Iskolatalálkozó: júl diák + 1 kísérő 1.Fülöp Orsolya 2.Szilágyi Borbála 3. Bekő Árpád 4. Dobai László, kísérő Velencei táborozás: I. csoport II. csoport júl diák + 1 kísérő júl diák + 1 kísérő 1. Bedő Boglárka 7. Molnár Levente 1. Kovács Éva Katalin 2. Fehér Zsófia 8. Fazekas Magdolna 2. Kálnoki Réka 3. Nágó Ágota 3. Petráss Tímea 4. Székely Csilla 4. Kiss Éva Klára 5. Urák Malvinka 5. Kelemen Orsolya 6. Csiki Géza 6. Dobai László Bankaccount: Raiffeisen BANC Agenţia Odorheiu-Secuiesc. Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate Devisa: LEI: keruleti_jelentes_2002

2 D I Á K J A I N K D I Á K O T T H O N B E L I É L E T E KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁS Az angol és német nyelvoktatásunkban az idén végzetes zavart okozott az, hogy az Európai Uniós program folytatását mindaddig felfüggesztették, míg Bukarest nem tisztázza az országba eddig érkezett ilyen támogatások sorsát. Emiatt az előző évi oktatónk helyére érkező ifjú is, és mi magunk is, mind e mai napig kénytelenek vagyunk tétlenül várni, ráadásul úgy, hogy a pályázatban az előző iskolai évre elnyert összegnek is csak az előlegét kaptuk meg. A nyár elején, mikor már észleltük, hogy valami gubanc van a program körül, megpróbáltunk a német IKÉvel együttműködve egy tanárnőt keríteni, lett is egy jelentkező, de csak egy fél iskolai évre, s mikor győzködni kezdtük jöjjön egész évre, teljesen visszalépett. Ezért jelenleg a Diákotthonban angol oktatás nincs, a német nyelvet pedig a Zseb-IKE munkatársa, Walzok Tobias oktatja. Matematikát heti 5 órában Derzsi Katalin számtantanárnő tanít épületünkben; komputertermünket hol diákjainknak korlátlan ingyenes internetezését biztosítjuk úgy mondhatjuk, hogy a teljes diáklétszám rendszeresen látogatja. Diákjaink iskolai órarenden kívüli tevékenységeinek kimutatása 1 Angol 4 fő 14 Néptánc 1 fő 2 Camerata kórus 6 fő 15 Rádió 1 fő 3 Cserkészet 1 fő 16 Rajz 2 fő 4 Diáktanács 2 fő 17 Román 4 fő 5 Fizika 1 fő 18 Szinikör 2 fő 6 Foci edzés 7 fő 19 Tánc 5 fő 7 Francia 6 fő 20 Technika 2 fő 8 Gitár 2 fő 21 Történelem 5 fő 9 Informatika 5 fő 22 Taizé 1 fő 10 Kémia 1 fő 23 Zenekar 6 fő 11 Kórus 9 fő 24 Zongora 3 fő 12 Magyar 2 fő ÖSSZESEN 53 fő 13 Matematika 7 fő Azoknak az eseményeknek, ünnepségeknek felsorolása, melyeken az alapítványunk megajándékozta, megvendégelte diákságát. Három napos hargitai téli kirándulás Karnevál Valentin nap Leg-leg-leg vetélkedő Küküllői fürdőzés Budvári kirándulások Évzáróünnepély Kisbaconi kegyeleti megemlékezés Református Gimnáziumok találkozója -Rimaszombat Velencei táborozók Szüreti bál Kani-bál (gólyabál) Mikulásünnepély Karácsonyi ünnepély Ebben az évben is csak azt mondhatjuk, amit az előző években is, vagyis, hogy a színvonalas-kedves évzáró-ünnepélyi diákszereplés, a Kani-bál-nak átkeresztelt ötletes gólyabál, a mikulási ajándékozások és egyéb bulik, a meghatóan szép karácsonyfa-ünnepély mind a szokásos módon folyt és diákjaink változatlan ötletességét, önállóságát és ügyességét dicsérik. Külön meg kell említenem, hogy az ifjúsági elnök és alelnök által maguk mellé választott, diáktanácsnak nevezett tanácsadó-segítő kis csapat ügyesen, aktívan járult hozzá a felmerült kérdések megoldásához, a mindennapi élet irányításához. A lelki élet tekintetében változatlanul a fő célkitűzésünk, hogy diákjaink keresztyén közösséget alkossanak. E tekintetben szépek az eredményeink. Köszönhetjük mindezt, többek között annak is, hogy az otthontag rangot a szabályzatunknak megfelelően a diákság közgyűlése ítéli oda, és ennél fő szempont az, hogy ki mi módon járult hozzá a közösség életéhez. A közösségünk életében komoly változást okozott az, hogy a szolgálatosok munkájának beosztását átvette az ifjúsági elnök, az elvégzett munkát pedig, a felsőbb éves diákok ellenőrzik, úgy ahogy az a református kollégiumok életében évszázadokon keresztül történt. Ezzel már 1991-ben is próbálkoztunk, de akkor annyira eltérő volt diákjaink elképzelése a szükséges feladatokról, a rend-tisztaság mértékéről, a helyes időbeosztásról,

3 hogy csak a viták voltak állandóak, a tevékenység és az eredmény nagyon szeszélyes. Ezért a nagyobb diákok ellenőrző szerepe csak mint lehetőség maradt a működési szabályzatunkban, de azt kénytelenek voltunk fizetett nevelőkre bízni. Sajnos ez magával hozta azt, hogy a diákság egy szolidáris tömbbe tömörült a nevelőkkel szemben és több-kevesebb igyekezettel próbált a nevelők bármilyen tehát az egyébként általuk is helyesnek tartott utasításainak ellene szegülni, azt kijátszani, már csak a hecc kedvéért is. (Pl. amikor a végzős fiú csak a nevelő jelenlétében volt hajlandó lábat mosni.) Így a mindennapi kötélhúzás színterévé vált nemcsak a pontosság, hanem a tisztaság, a rend is, oly annyira, hogy a diákszolidaritás megkövetelte, hogy ilyen esetekben is egységesen, minden diák a nevelővel szemben játszék össze. Azzal, hogy ezeket a feladatokat diákok végeztetik diákokkal, megszűnt ez a harc, a rend magától értetődőbb és nagyobb lett, mint sok gyenge nevelő idejében. A nagyobb diákok leterheltebbek, de öntudatosabbak, felnőttebbek lettek. Kezdik megtanulni, mit jelent irányítani, ellenőrizni, és ezzel sok, eddig rejtve maradt, jó és rossz tulajdonságuk felszínre kerül. A nevelés szempontjából ez nagyon előnyös, mert itt többnyire irányítható és helyreigazítható módon próbálhatják ki azt, amit egyébként az élet sokkal kegyetlenebb színpadán, kicsivel később és többnyire helyrehozhatatlanul éltek volna meg. De ezzel a diákság csoportokra tagolódása is fokozódott és sok esetben erre vezethető vissza, hogy az idén sokkal többen költöztek ki, mint más években. A diákjaink vallásos életében nem tapasztaltunk sem pozitív, sem negatív változást. Az áhítatokat többnyire ugyan azok a diákok változatlanul tartják, a templomlátogatásuk kimerül a kötelező szinttel, és legyen az bármiféle egyházi rendezvény, azon önként nem vesznek részt. Az esti áhítatok tartásának rendje ebben az iskolai évben is: hétfőtől péntekig Dobai László, szombaton a szolgálatos, vasárnap önként jelentkező diák, de ha hétközben bármi közbejön, mindig van jelentkező diák, aki az akadályozott helyett megtartja az áhítatot. DIÁKJAINK ADATAI TÁBLÁZATOKBA FOGLALVA A táblázatok a decemberi állapotot tükrözik Diákjaink ISKOLÁK szerinti megoszlása: FIÚ LÁNY ÖSSZES BACKAMADARASI KISS GERGELY REFORMÁTUS GIMNÁZIUM 2 BENEDEK ELEK TANÍTÓKÉPZŐ DR. BÁNYAI JÁNOS IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA DR. PALLÓ IMRE ZENE ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI LÍCEUM 54 EÖTVÖS JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI ISKOLAKÖZPONT KÓS KÁROLY IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ORBÁN BALÁZS ÁLTALÁNOS ISKOLA 7 TAMÁSI ÁRON GIMNÁZIUM TOMPA LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

4 Az udvarhelyi internátusok (diákotthonok) között egyedül nálunk volt még mindig állandó túljelentkezés. A jól bevált pontozásos rendszerünk szerint vettük fel ebben az évben is a diákjainkat, az év eleji nagyobb lemorzsolódást is beleszámítva szeptemberben 44 fiút és 86 lányt, vagyis 130-at. Diákjaink OSZTÁLYONKÉNTI megoszlása: FIÚ LÁNY ÖSSZES IV V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. Diákjaink HELYSÉG szerinti megoszlása: HELYSÉG FIÚ LÁNY ÖSSZ. HELYSÉG FIÚ LÁNY ÖSSZ. 1 Alsórákos Medgyes Alsósófalva Miklósfalva Bágy Nagyajta Barót Nagybacon Bogárfalva Nagykend Bonyha Nyárádremete Csíkszentdomokos Nyárádszereda Csíkszereda Olasztelek Deményháza Olthévíz Ditró Parajd Fehéregyháza Rákosd Gyepes Segesvár Gyergyóditró Sóvárad Gyergyóremete Székelyderzs Gyergyószárhegy Székelykeresztúr Gyergyószenmiklós Székelyszentkirály Hármasfalu Székelyudvarhely Homoródalmás Székelyvarság Homoródremete Székelyzsombor Homoródszentmárton Szenterzsébet Kelementelke Szilágysomlyó Kőhalom Szováta Magyaró Telekfalva Makfalva Ürmös Márkod Zetelaka Marosvásárhely ÖSSZESEN:

5 Diákjaink VALLÁS szerinti megoszlása: FIÚ LÁNY ÖSSZES REFORMÁTUS KATOLIKUS UNITÁRIUS EVANGÉLIKUS BABTISTA GÖR. KELETI Kiköltözöttek táblázata: ÖNKÉNT ELTANÁCSOLVA ÖSSZES FIÚ LEÁNY ÖSSZES Otthontagok és ösztöndíjaik táblázata (decemberi kimutatás alapján): Családnév Keresztnév Besorolás Családnév Keresztnév Besorolás 1 Egyed Anna EGÉSZ 32 Laczkó Kinga HÁROMNEGYED 2 Fehér Zsófia EGÉSZ 33 Lőrincz Béla HÁROMNEGYED 3 Fülöp Izabella EGÉSZ 34 Menyhárt Beáta HÁROMNEGYED 4 Fülöp Orsolya EGÉSZ 35 Miklós Ibolya Hajni HÁROMNEGYED 5 Kacsó Melinda EGÉSZ 36 Nagy Noémi HÁROMNEGYED 6 Kálnoki Réka EGÉSZ 37 Péter Beáta-Katalin HÁROMNEGYED 7 Orosz Imoa EGÉSZ 38 Petrás Tímea HÁROMNEGYED 8 Simófi Erika EGÉSZ 39 Péter Emőke HÁROMNEGYED 9 Sipos Dezső EGÉSZ 40 Simófi Zoltán HÁROMNEGYED 10 Szilágyi Borbála EGÉSZ 41 Szász Magor HÁROMNEGYED 11 Tófalvi Tamás EGÉSZ Székely Csilla HÁROMNEGYED 12 Deák Ibola SZOCIÁLIS 43 Szekeres Izabella HÁROMNEGYED 13 Fábián András SZOCIÁLIS 44 Urák Malvinka HÁROMNEGYED 14 Pál Attila SZOCIÁLIS 45 Urák Etelka HÁROMNEGYED 15 Székely Szabolcs SZOCIÁLIS 4 46 Zsombori Noémi HÁROMNEGYED Barabás Anna HÁROMNEGYED 47 Benczédi Zsuzsanna FÉL 17 Bedő Boglárka HÁROMNEGYED 48 Kelemen Orsolya FÉL 18 Căşvean Cristina HÁROMNEGYED 49 Kiss András FÉL 19 Csíki Géza HÁROMNEGYED 50 Medve Hunor FÉL 20 Drágus Tünde HÁROMNEGYED 51 Mester Johanna FÉL 21 Doboli Mária HÁROMNEGYED 52 Nágó Ágota FÉL 22 Doboli Rubinka HÁROMNEGYED 53 Pop Iolanda FÉL 23 Egyed Árpád HÁROMNEGYED 54 Sinka István FÉL 8 24 Fábián Andrea HÁROMNEGYED 55 Ádám Eszter NEGYED 25 Fülöp Melinda HÁROMNEGYED 56 Cseke István NEGYED 26 Fülöp Gergő HÁROMNEGYED 57 Cseresnyés Tímea NEGYED 27 Fűzi Tünde-Ilona HÁROMNEGYED 58 Egyed Karola NEGYED 28 Katona Renáta HÁROMNEGYED 59 Székely Szilárd NEGYED 29 Kiss Éva-Klára HÁROMNEGYED 60 Tordai Zsuzsanna NEGYED 30 Koncz Enikő HÁROMNEGYED 61 Tordai Sarolta NEGYED 7 31 Kovács Éva-Katalin HÁROMNEGYED 62 Bencze Orsolya NINCS 1

6 62 otthontagunk van, akikből 61 ösztöndíjas diák; 4- szociális ösztöndíjas, 11- teljes ösztöndíjas, 31- háromnegyed ösztöndíjas, 8- feles és 7- negyed ösztöndíjat kapó tanuló. Egy teljes ösztöndíj értéke (teljes hónap) lei (26,06 EURO), szociális ösztöndíj értéke (teljes hónap) lei (26,06 EURO), háromnegyedes ösztöndíj értéke (teljes hónap) lei (19,55 EURO), feles ösztöndíj értéke (teljes hónap) lei (13,03 EURO), negyedes ösztöndíj értéke (teljes hónap) lei (6,51 EURO). Kiosztódik havonta lei (1.146,76 EURO) értékű ösztöndíj. A diákjainkra ez év alatt elköltöttünk EURO-t. A diákok befizettek EURO-t, az Alapítvány EURO-t az év során. Egy gyermek tehát belekerül havonta 39,85 EURO-ba és ugyan ez a gyermek befizet 21,19 EURO-t havonta. A fennmaradó havi 18,66 EURO-t az Alapítványunknak kell előteremtenie minden diákunk számára. Ebben az évben tíz pályázatot adtunk be, háromra kaptunk pozitív választ. Az év folyamán érkezett segélyszállítmányok Pénzadományok Adományozó Érték 1 Urk-i ref gyülekezet - Hollandia USD 2 Fonds Oost-Europa Bussum - Hollandia 500 EURO 3 Gelterkindeni gyülekezet 670 EURO 4 Sipos Gábor - Kolozsvár LEI 5 Sarfath Alapítvány Capelle a/d Ijssel Hollandia EURO 6 Reginox Cég Rijjsen Hollandia EURO 7 Erdélyi Református Egyházkerület LEI Egyéb adományok Adományozó Adomány 1 Erdélyi Református Egyházkerület 1 db. tv, 1- videó, 1-írógép, 6- kerékpár 2 SARFATH Alapítvány - Hollandia kg. használt ruha, 250m 2 padlószőnyeg, 1 - olajsütő, 12 db. számítógép, 14 doboz margarin, 3 doboz sampon, 1 doboz új cipő, 15 fűtőtest, renoválási anyagok 3 ROEC Alapítvány - Hollandia kg. használt ruha, db. zöldség konzerv, 400 kg. levespor, 12 db. kerékpár, 10 doboz háztartási anyag, 350 db. típus karácsonyi csomag, 2 db. porszívók, 1 db. vízmelegítő, 1 doboz kézi szerszámok 4 Kinderen in Noot Alapítvány Bussum db. típus élelmiszercsomag: Hollandia 5 Magyarok Világszövetsége Kb. 60 kötet könyv 6 Pápai Református Gimnázium 60 kötet tankönyv 7 Kecskeméti Református Kollégium Könyvek 8 Protestáns Teológia - Kolozsvár 8 db. 386-os számítógép, képernyők 9 Péter Beáta 2 láda alma 10 Gegő Kata 1 zsák krumpli 11 Szász Andor 5kg. házisajt 12 Fülöp Gergő 10 kg. szőlő 13 Sófalvi Krisztina 5kg. házisajt 14 Csíkszeredai református presbiter 200 kg krumpli

7 Folyó ügyek: Az ban megvásárolt zeteváraljai telkünkkel kapcsolatban: A lakók perében a végső fórumon nyertünk, de furcsa mód, a perköltségek visszatérítésére már nem kötelezték a lakókat. A Vízügy időközben a visszavonhatatlan lebontási határozat dacára - lakbérleti szerződést kötött a lakókkal, azzal, hogy egy év után, mint lakók, megvehetik az épületeket. Ezt mi perrel megtámadva próbáljuk érvényteleníteni. Válaszként a lakók perben kérik a mi terület-adás-vételi szerződésünk érvénytelenítését, amit alapfokon el is értek. A Vízüggyel szemben ismét kértük a lebontási határozat kényszervégrehajtását. Ezt ők perrel megtámadták és kérték ennek a pernek más megyében lefolytatását. Az ügy még folyamatban van. A múlt közgyűlésünk határozatának megfelelően a Strasburgi Nemzetközi Biróság elé terjesztettem az ügyünket, de még semmilyen választ (iktatószámot sem) kaptunk. Az óvoda-ifjúsági központ céljára megvásárolt kazánházunk átépítési engedélyét még mindig nem sikerült megszereznünk. Bár a Városi Tanács jóváhagyta a részletes városrendezési tervünk második változatát, az építési tervek elkészítését fél esztendei hitegetés után visszautasította az eredeti tervet készítő kolozsvári tervezőcsapat, és azóta, hiába próbáltam más tervezőket találni; csak jövő nyár végére, vagy még a magyarországi tervezési áraknál is drágábban vállalnák el ezt a munkát. Addig is szerettük volna az állagmegőrzési munkálatokat elvégezni a kazánházon, de a Polgármesteri Hivatal ennek engedélyezését teljesíthetetlen feltételekhez kötötte. Mi azért a legfontosabb munkálatokat elvégeztük. A baróti lelkészkolléga, Krizbai Imre, a sok éves tartozásából a lealkudott összeg utolsó részletét, végre, kifizette. A Jászvásárhelyen alapítványunk neve alatt, holland irányítással, szociális munkát végzők önálló alapítványt hoztak létre és csak hetek kérdése, hogy ezek az alkalmazottak a mi nyilvántartásunkból átmenjenek az övékbe. Mivel egyedül a mi intézményünk és csak Dobai László az egyetlen olyan személy, aki a Magyar Református Középiskolák mind a VII találkozóján részt vett, és, mert már két évvel ezelőtt is mi javasoltuk konkrét terveket is vázolva -, hogy a következő találkozó színhelye Székelyudvarhely legyen, bejelentettük igényünket, hogy a 2003 nyarán Székelyudvarhelyen zajló találkozó szervezésében vezető szerephez jussunk. Ehhez azért is ragaszkodtunk, mert az eddigi találkozók mindenikén amin egyáltalán jelen volt az erdélyi Református Gimnáziumok valamelyike eme erdélyi intézmények kétségbe vonták a mi intézményünk jelenlétének jogosságát. Álláspontjuk az, hogy: nem számít, hogy némelyiküknek még mindig nincs önálló jogi személyisége (amelyiknek van, annak is csak pár éve), saját, vagyis más állami iskolától külön kezelt pénzügyi ügyvitele, a jutalmazások kivételével minden költségüket a Román Állam fedezi, mindenkit a Román Tanfelügyelőség alkalmaz az Egyházunkat sokszor meg sem kérdezve, de néha a tiltakozásunk dacára is, hogy a beiskolázási profilt és a beiskolázási létszámot minden évben Bukarest kell jóváhagyja és ez sem megy soha zökkenő mentesen, hogy a tantervük és tanmenetük tökéletesen megeggyezik bármely más állami iskoláéval és a reformátusságukat csak az jelenti, hogy heti két vallásórával több szerepel az órarendjükben, ők, és csak ők a református oktatás-nevelés letéteményesei Erdélyben, mi pedig o nem vagyunk egyházi intézmény, mert nem az Egyházkerület tart el, o nem vagyunk oktatási intézmény, mert tanáraink (kik többnyire román állami oklevéllel is rendelkeznek) tevékenysége nem szerepel az Állami Tanfelügyelőség nyilvántartásában,

8 o nem vagyunk oktatási intézmény, mert diákjaink ugyanabban az időben egy állami iskolának is diákjai. Mindez ideig az anyaországiak ebben a vitában úgy foglaltak állást, hogy egyenrangúként minket is meghívtak, mert nem a papírforma számít, hisz az mindenikünk esetében vitatható és egyébként is országonként változik, hanem a lényeg a református szellemiségű oktatás-nevelés, és azt a mi diákjaink időtartamban is, mennyiségében is jobban megkapják, mint az állami Református Gimnáziumok tanulói, amint ezt az eredményeink is igazolják. Ennek dacára, az elmúlt két találkozó során mikor minden intézmény szót kapott mirólunk elfeledkeztek. A képességünket a VIII. Magyar Református Középiskolák Találkozójának megszervezésére senki kétségbe nem vonta. Azzal, hogy a megszervezésében vezető szerephez juttat, Egyházunk jelenlegi csúcsvezetősége lezárta volna ezt az áldatlan vitát. Ezért kértük ezt tőle. Sajnos hiába. Álláspontjaink többszöri előzetes tisztázása után, a október 26-án Székelyudvarhelyen a Pap Géza püspök, Kató Levente tanügyi tanácsos és Tőkés Zsolt Református Gimnázium igazgatója részvételével tartott tanácskozáson miközben a VIII. iskolatalálkozó részleteinek megbeszélésére a folyosón vártak a többi állami Református Gimnázium vezetői közölték velünk, hogy mi nem juthatunk vezető szerephez, mert nem vagyunk középiskola. Mi legfennebb a Református Diákotthonok találkozóját szervezhetnénk mármint ha volnának rajtunk kívül Református Diákotthonok. Ezek után mi is közöltük, hogy, mivel nem tekintenek egyenrangú intézménynek, a további találkozókon nem fogunk részt venni. Arra a kérdésünkre, hogy milyen szerepet szánnának nekünk az udvarhelyi találkozókor, azt felelték, hogy mi szállásolnánk el a résztvevőket és egyben így ismertetnénk önmagunkat. A távolmaradásunk bejelentése után is megkérdezték az elszállásolásban számíthatnak-e reánk, de a mi feleletünk az volt, hogy akkor már ezt is oldják meg mert Udvarhelyen könnyen megoldható nélkülünk. Időszerű lett volna a működésünk tizedik évfordulójának megünneplése kiadvány és egyéb rendezvény kíséretében. Mi ennek támogatására pályázatot is nyújtottunk be az Illyés Alapítványhoz, de mert ott elutasítottak és máshonnan sem sikerült támogatást szereznünk, így az ünnepségről szomorú szívvel, egyelőre - lemondtunk. Székelyudvarhely, június 10. Dobai László az alapítvány elnöke

Jelentés a 2008. június 24-i Egyházkerületi Közgyűlés számára A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről

Jelentés a 2008. június 24-i Egyházkerületi Közgyűlés számára A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről Student Hostel Foundation of the Reformed Church Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate RO-535600 HR ODORHEI (Székelyudvarhely) str. Rákóczi nr. 17. Tel./Fax: +40-266-218 060. E-mail: rda@diakotthon.net

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola Helyezés Név Szül.év Iskola IV. korcsoport leány 1. Kovács Kata Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium 3. Gerhák Petra i Széchenyivárosi Arany

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2014/2015-ös tanévének májusi hírlevelében megtalálhatja az állandó és várható programjainkat, valamint közérdekű információinkat.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

20. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest, Tornacsarnok I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

20. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest, Tornacsarnok I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Ált. Isk. "A" 45,550 1 46,300 1 46,600 1 138,450 2 Budapest Orsolya Rendi Szent Angéla Ált. Isk. 44,800 2 43,700 2 43,900 4 132,400 3 Celldömölk

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV ZALAEGERSZEGI VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015. TANÉV ELVÉGZENDŐ FELADAT, TEVÉKENYSÉG HATÁRIDŐ FELELŐS SZEPTEMBER Kollégiumi és tagintézményi alakuló értekezletek 08. 26. igazgató, tagintézményvezető

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető Ertli Mária Műszaki Tanügy igazgatási vezető technika és életvitel Igazgató Somogyvári Beatrix 1999 Matematika szakos közoktatás vezető Általános igazgató - helyettes Orosz Edit 1992 Matematika, szakos

Részletesebben

SZTÁNCSULY LENKE 18. Atlétika verseny Drogmegelő-ző tevékenységek

SZTÁNCSULY LENKE 18. Atlétika verseny Drogmegelő-ző tevékenységek KEDD (április 7) A TEVÉKENYSÉGET SZERVEZŐ TANÁR VOICU CĂTĂLINA 13 VĂCĂRUŞ CORNELIA 4 VASS LEVENTE 19 SZTÁNCSULY LENKE 18 DEMETER PIROSKA 17 BALOGH MÁRIA KATALIN 10 GOGA ENIKŐ 12 CEORAPIN TÖRÖK ANDREA 18

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Szakkörök 2015/2016.

Szakkörök 2015/2016. Szakkörök 2015/2016. tantárgy szakkör címe szakkört tartó tanár évfolyam angol egyeztetés alatt Bajza Sándor 7.c angol Felzárkóztatás, beszédkészség fejlesztés Eiben Ingeborg 8. évfolyam angol egyeztetés

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint 9 / 1. oldal Dr. Fazekas Sándor miniszter sandor.fazekas@fm.gov.hu +36 (1) 7953721 Miniszteri Kabinet Miniszteri Kabinet Gulyás Andrea kabinetfőnök andrea.gulyas@fm.gov.hu +36 (1) 7952087 Miniszteri Kabinet

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

FORRAI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN TANÉV RENDJE 2015/2016

FORRAI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN TANÉV RENDJE 2015/2016 FORRAI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN TANÉV RENDJE 2015/2016 SZEPTEMBER 5. Aug. 30. Évnyitó istentisztelet Szept. Évkezdet Pásztor Zsófia 7. 1 Szept.

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Angol nyelv 5-6. osztály 2 fő / csapat

Angol nyelv 5-6. osztály 2 fő / csapat Angol nyelv 5-6. osztály fő / csapat Versenyző neve neve és címe Pontszám Helyezés Rutkovszky Janka, Fekete Fanni Debreceni Hatvani István Általános 86 4 5 6 7 8 9 0 4 Dudás Levente, Juhász Gergely Kocsis-Illés

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai

Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai Egyháztámogatási program Hargita Megye Tanácsa 2001-től évente támogatja a Hargita megyében működő egyházakat. A támogatás templomépítésre, -javításra,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Arad megyei magyar oktatás

Arad megyei magyar oktatás Arad megyei oktatás Csiky Gergely Iskolaközpont http://www.csikygergelyarad.ro Arad megyei oktatás Arad megye %-a anyanyelvű lakos Ebből: 000 a megyében él 000 Aradon él (szórványság tiszta települések)

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két tanítási

Részletesebben