Jelentés a június 24-i Egyházkerületi Közgyűlés számára A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a 2003. június 24-i Egyházkerületi Közgyűlés számára A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről"

Átírás

1 Student Hostel Foundation of the Reformed Church Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate RO-4150 HR ODORHEI (Székelyudvarhely) str. Rákóczi nr. 17. Tel./Fax: Cod Fiscal: Szám: 96/ Jelentés a június 24-i Egyházkerületi Közgyűlés számára A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről Mindennapos tevékenységünket - az elmúlt évben is - a Működési szabályzatunkban rögzített, évek óta megszokott rend szerint végeztük, minden reggel és minden este közös áhítatban áldva mennyei Atyánkat. Változatlanul támogattuk az IKE tevékenységet és a ZSEB-IKÉ-t (utcagyerek-missziót heti több órás foglalkozásokban rendszeresen végző IKE csoportot). Az alkalmi adományok és a saját diákjaink támogatása mellett, 2 rászoruló sokgyermekes családot támogattunk rendszeres élelmiszersegéllyel. A diákjaink mellett minden alkalmazottunk is ünnepi ajándékcsomagokban részesült. A rokkant-tolókocsik, mankók és egyéb fogyatékosokat segítő eszközök kölcsönzését változatlan rendszerességgel végeztük. Az elmúlt évben csak három esetben képviseltük Alapítványunkat nagyobb rendezvényen. Voltunk Szécsényben, a Magyar Kultúra Napja alkalmából 12-szerre megrendezett, immár hagyományos népdal és szavalóversenyen, melyen diákjaink nagyon szép eredményt értek el, részt vettünk a Magyar Református Gimnáziumok Rimaszombaton megtartott VII. Találkozóján, hova 3 diákunk kíséretében utaztunk el, és részt vettünk az anyaországi református iskolák ünnepélyes évnyitóján, Pápán. Az Egyházkerületi Közgyűlésre elküldtük beszámolónkat és az elnök személyével képviseltettük Alapítványunkat. Szokásos nyári rendezvényeink a támogatások immár sorozatos elmaradása miatt, csak az alábbiakra korlátozódott: Saját diákjaink nyaraltatása, jutalomtáboroztatások: Szécsény, Magyar Kultúra Napja jan diák + 1 kísérő 1. Botházi Attila 3. Fülöp Orsolya 5. Magyari Hunor, kísérő 2. Casvean Cristina 4. Orosz Imola Rimaszombati ref. Iskolatalálkozó: júl diák + 1 kísérő 1.Fülöp Orsolya 2.Szilágyi Borbála 3. Bekő Árpád 4. Dobai László, kísérő Velencei táborozás: I. csoport II. csoport júl diák + 1 kísérő júl diák + 1 kísérő 1. Bedő Boglárka 7. Molnár Levente 1. Kovács Éva Katalin 2. Fehér Zsófia 8. Fazekas Magdolna 2. Kálnoki Réka 3. Nágó Ágota 3. Petráss Tímea 4. Székely Csilla 4. Kiss Éva Klára 5. Urák Malvinka 5. Kelemen Orsolya 6. Csiki Géza 6. Dobai László Bankaccount: Raiffeisen BANC Agenţia Odorheiu-Secuiesc. Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate Devisa: LEI: keruleti_jelentes_2002

2 D I Á K J A I N K D I Á K O T T H O N B E L I É L E T E KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁS Az angol és német nyelvoktatásunkban az idén végzetes zavart okozott az, hogy az Európai Uniós program folytatását mindaddig felfüggesztették, míg Bukarest nem tisztázza az országba eddig érkezett ilyen támogatások sorsát. Emiatt az előző évi oktatónk helyére érkező ifjú is, és mi magunk is, mind e mai napig kénytelenek vagyunk tétlenül várni, ráadásul úgy, hogy a pályázatban az előző iskolai évre elnyert összegnek is csak az előlegét kaptuk meg. A nyár elején, mikor már észleltük, hogy valami gubanc van a program körül, megpróbáltunk a német IKÉvel együttműködve egy tanárnőt keríteni, lett is egy jelentkező, de csak egy fél iskolai évre, s mikor győzködni kezdtük jöjjön egész évre, teljesen visszalépett. Ezért jelenleg a Diákotthonban angol oktatás nincs, a német nyelvet pedig a Zseb-IKE munkatársa, Walzok Tobias oktatja. Matematikát heti 5 órában Derzsi Katalin számtantanárnő tanít épületünkben; komputertermünket hol diákjainknak korlátlan ingyenes internetezését biztosítjuk úgy mondhatjuk, hogy a teljes diáklétszám rendszeresen látogatja. Diákjaink iskolai órarenden kívüli tevékenységeinek kimutatása 1 Angol 4 fő 14 Néptánc 1 fő 2 Camerata kórus 6 fő 15 Rádió 1 fő 3 Cserkészet 1 fő 16 Rajz 2 fő 4 Diáktanács 2 fő 17 Román 4 fő 5 Fizika 1 fő 18 Szinikör 2 fő 6 Foci edzés 7 fő 19 Tánc 5 fő 7 Francia 6 fő 20 Technika 2 fő 8 Gitár 2 fő 21 Történelem 5 fő 9 Informatika 5 fő 22 Taizé 1 fő 10 Kémia 1 fő 23 Zenekar 6 fő 11 Kórus 9 fő 24 Zongora 3 fő 12 Magyar 2 fő ÖSSZESEN 53 fő 13 Matematika 7 fő Azoknak az eseményeknek, ünnepségeknek felsorolása, melyeken az alapítványunk megajándékozta, megvendégelte diákságát. Három napos hargitai téli kirándulás Karnevál Valentin nap Leg-leg-leg vetélkedő Küküllői fürdőzés Budvári kirándulások Évzáróünnepély Kisbaconi kegyeleti megemlékezés Református Gimnáziumok találkozója -Rimaszombat Velencei táborozók Szüreti bál Kani-bál (gólyabál) Mikulásünnepély Karácsonyi ünnepély Ebben az évben is csak azt mondhatjuk, amit az előző években is, vagyis, hogy a színvonalas-kedves évzáró-ünnepélyi diákszereplés, a Kani-bál-nak átkeresztelt ötletes gólyabál, a mikulási ajándékozások és egyéb bulik, a meghatóan szép karácsonyfa-ünnepély mind a szokásos módon folyt és diákjaink változatlan ötletességét, önállóságát és ügyességét dicsérik. Külön meg kell említenem, hogy az ifjúsági elnök és alelnök által maguk mellé választott, diáktanácsnak nevezett tanácsadó-segítő kis csapat ügyesen, aktívan járult hozzá a felmerült kérdések megoldásához, a mindennapi élet irányításához. A lelki élet tekintetében változatlanul a fő célkitűzésünk, hogy diákjaink keresztyén közösséget alkossanak. E tekintetben szépek az eredményeink. Köszönhetjük mindezt, többek között annak is, hogy az otthontag rangot a szabályzatunknak megfelelően a diákság közgyűlése ítéli oda, és ennél fő szempont az, hogy ki mi módon járult hozzá a közösség életéhez. A közösségünk életében komoly változást okozott az, hogy a szolgálatosok munkájának beosztását átvette az ifjúsági elnök, az elvégzett munkát pedig, a felsőbb éves diákok ellenőrzik, úgy ahogy az a református kollégiumok életében évszázadokon keresztül történt. Ezzel már 1991-ben is próbálkoztunk, de akkor annyira eltérő volt diákjaink elképzelése a szükséges feladatokról, a rend-tisztaság mértékéről, a helyes időbeosztásról,

3 hogy csak a viták voltak állandóak, a tevékenység és az eredmény nagyon szeszélyes. Ezért a nagyobb diákok ellenőrző szerepe csak mint lehetőség maradt a működési szabályzatunkban, de azt kénytelenek voltunk fizetett nevelőkre bízni. Sajnos ez magával hozta azt, hogy a diákság egy szolidáris tömbbe tömörült a nevelőkkel szemben és több-kevesebb igyekezettel próbált a nevelők bármilyen tehát az egyébként általuk is helyesnek tartott utasításainak ellene szegülni, azt kijátszani, már csak a hecc kedvéért is. (Pl. amikor a végzős fiú csak a nevelő jelenlétében volt hajlandó lábat mosni.) Így a mindennapi kötélhúzás színterévé vált nemcsak a pontosság, hanem a tisztaság, a rend is, oly annyira, hogy a diákszolidaritás megkövetelte, hogy ilyen esetekben is egységesen, minden diák a nevelővel szemben játszék össze. Azzal, hogy ezeket a feladatokat diákok végeztetik diákokkal, megszűnt ez a harc, a rend magától értetődőbb és nagyobb lett, mint sok gyenge nevelő idejében. A nagyobb diákok leterheltebbek, de öntudatosabbak, felnőttebbek lettek. Kezdik megtanulni, mit jelent irányítani, ellenőrizni, és ezzel sok, eddig rejtve maradt, jó és rossz tulajdonságuk felszínre kerül. A nevelés szempontjából ez nagyon előnyös, mert itt többnyire irányítható és helyreigazítható módon próbálhatják ki azt, amit egyébként az élet sokkal kegyetlenebb színpadán, kicsivel később és többnyire helyrehozhatatlanul éltek volna meg. De ezzel a diákság csoportokra tagolódása is fokozódott és sok esetben erre vezethető vissza, hogy az idén sokkal többen költöztek ki, mint más években. A diákjaink vallásos életében nem tapasztaltunk sem pozitív, sem negatív változást. Az áhítatokat többnyire ugyan azok a diákok változatlanul tartják, a templomlátogatásuk kimerül a kötelező szinttel, és legyen az bármiféle egyházi rendezvény, azon önként nem vesznek részt. Az esti áhítatok tartásának rendje ebben az iskolai évben is: hétfőtől péntekig Dobai László, szombaton a szolgálatos, vasárnap önként jelentkező diák, de ha hétközben bármi közbejön, mindig van jelentkező diák, aki az akadályozott helyett megtartja az áhítatot. DIÁKJAINK ADATAI TÁBLÁZATOKBA FOGLALVA A táblázatok a decemberi állapotot tükrözik Diákjaink ISKOLÁK szerinti megoszlása: FIÚ LÁNY ÖSSZES BACKAMADARASI KISS GERGELY REFORMÁTUS GIMNÁZIUM 2 BENEDEK ELEK TANÍTÓKÉPZŐ DR. BÁNYAI JÁNOS IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA DR. PALLÓ IMRE ZENE ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI LÍCEUM 54 EÖTVÖS JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI ISKOLAKÖZPONT KÓS KÁROLY IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ORBÁN BALÁZS ÁLTALÁNOS ISKOLA 7 TAMÁSI ÁRON GIMNÁZIUM TOMPA LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

4 Az udvarhelyi internátusok (diákotthonok) között egyedül nálunk volt még mindig állandó túljelentkezés. A jól bevált pontozásos rendszerünk szerint vettük fel ebben az évben is a diákjainkat, az év eleji nagyobb lemorzsolódást is beleszámítva szeptemberben 44 fiút és 86 lányt, vagyis 130-at. Diákjaink OSZTÁLYONKÉNTI megoszlása: FIÚ LÁNY ÖSSZES IV V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. Diákjaink HELYSÉG szerinti megoszlása: HELYSÉG FIÚ LÁNY ÖSSZ. HELYSÉG FIÚ LÁNY ÖSSZ. 1 Alsórákos Medgyes Alsósófalva Miklósfalva Bágy Nagyajta Barót Nagybacon Bogárfalva Nagykend Bonyha Nyárádremete Csíkszentdomokos Nyárádszereda Csíkszereda Olasztelek Deményháza Olthévíz Ditró Parajd Fehéregyháza Rákosd Gyepes Segesvár Gyergyóditró Sóvárad Gyergyóremete Székelyderzs Gyergyószárhegy Székelykeresztúr Gyergyószenmiklós Székelyszentkirály Hármasfalu Székelyudvarhely Homoródalmás Székelyvarság Homoródremete Székelyzsombor Homoródszentmárton Szenterzsébet Kelementelke Szilágysomlyó Kőhalom Szováta Magyaró Telekfalva Makfalva Ürmös Márkod Zetelaka Marosvásárhely ÖSSZESEN:

5 Diákjaink VALLÁS szerinti megoszlása: FIÚ LÁNY ÖSSZES REFORMÁTUS KATOLIKUS UNITÁRIUS EVANGÉLIKUS BABTISTA GÖR. KELETI Kiköltözöttek táblázata: ÖNKÉNT ELTANÁCSOLVA ÖSSZES FIÚ LEÁNY ÖSSZES Otthontagok és ösztöndíjaik táblázata (decemberi kimutatás alapján): Családnév Keresztnév Besorolás Családnév Keresztnév Besorolás 1 Egyed Anna EGÉSZ 32 Laczkó Kinga HÁROMNEGYED 2 Fehér Zsófia EGÉSZ 33 Lőrincz Béla HÁROMNEGYED 3 Fülöp Izabella EGÉSZ 34 Menyhárt Beáta HÁROMNEGYED 4 Fülöp Orsolya EGÉSZ 35 Miklós Ibolya Hajni HÁROMNEGYED 5 Kacsó Melinda EGÉSZ 36 Nagy Noémi HÁROMNEGYED 6 Kálnoki Réka EGÉSZ 37 Péter Beáta-Katalin HÁROMNEGYED 7 Orosz Imoa EGÉSZ 38 Petrás Tímea HÁROMNEGYED 8 Simófi Erika EGÉSZ 39 Péter Emőke HÁROMNEGYED 9 Sipos Dezső EGÉSZ 40 Simófi Zoltán HÁROMNEGYED 10 Szilágyi Borbála EGÉSZ 41 Szász Magor HÁROMNEGYED 11 Tófalvi Tamás EGÉSZ Székely Csilla HÁROMNEGYED 12 Deák Ibola SZOCIÁLIS 43 Szekeres Izabella HÁROMNEGYED 13 Fábián András SZOCIÁLIS 44 Urák Malvinka HÁROMNEGYED 14 Pál Attila SZOCIÁLIS 45 Urák Etelka HÁROMNEGYED 15 Székely Szabolcs SZOCIÁLIS 4 46 Zsombori Noémi HÁROMNEGYED Barabás Anna HÁROMNEGYED 47 Benczédi Zsuzsanna FÉL 17 Bedő Boglárka HÁROMNEGYED 48 Kelemen Orsolya FÉL 18 Căşvean Cristina HÁROMNEGYED 49 Kiss András FÉL 19 Csíki Géza HÁROMNEGYED 50 Medve Hunor FÉL 20 Drágus Tünde HÁROMNEGYED 51 Mester Johanna FÉL 21 Doboli Mária HÁROMNEGYED 52 Nágó Ágota FÉL 22 Doboli Rubinka HÁROMNEGYED 53 Pop Iolanda FÉL 23 Egyed Árpád HÁROMNEGYED 54 Sinka István FÉL 8 24 Fábián Andrea HÁROMNEGYED 55 Ádám Eszter NEGYED 25 Fülöp Melinda HÁROMNEGYED 56 Cseke István NEGYED 26 Fülöp Gergő HÁROMNEGYED 57 Cseresnyés Tímea NEGYED 27 Fűzi Tünde-Ilona HÁROMNEGYED 58 Egyed Karola NEGYED 28 Katona Renáta HÁROMNEGYED 59 Székely Szilárd NEGYED 29 Kiss Éva-Klára HÁROMNEGYED 60 Tordai Zsuzsanna NEGYED 30 Koncz Enikő HÁROMNEGYED 61 Tordai Sarolta NEGYED 7 31 Kovács Éva-Katalin HÁROMNEGYED 62 Bencze Orsolya NINCS 1

6 62 otthontagunk van, akikből 61 ösztöndíjas diák; 4- szociális ösztöndíjas, 11- teljes ösztöndíjas, 31- háromnegyed ösztöndíjas, 8- feles és 7- negyed ösztöndíjat kapó tanuló. Egy teljes ösztöndíj értéke (teljes hónap) lei (26,06 EURO), szociális ösztöndíj értéke (teljes hónap) lei (26,06 EURO), háromnegyedes ösztöndíj értéke (teljes hónap) lei (19,55 EURO), feles ösztöndíj értéke (teljes hónap) lei (13,03 EURO), negyedes ösztöndíj értéke (teljes hónap) lei (6,51 EURO). Kiosztódik havonta lei (1.146,76 EURO) értékű ösztöndíj. A diákjainkra ez év alatt elköltöttünk EURO-t. A diákok befizettek EURO-t, az Alapítvány EURO-t az év során. Egy gyermek tehát belekerül havonta 39,85 EURO-ba és ugyan ez a gyermek befizet 21,19 EURO-t havonta. A fennmaradó havi 18,66 EURO-t az Alapítványunknak kell előteremtenie minden diákunk számára. Ebben az évben tíz pályázatot adtunk be, háromra kaptunk pozitív választ. Az év folyamán érkezett segélyszállítmányok Pénzadományok Adományozó Érték 1 Urk-i ref gyülekezet - Hollandia USD 2 Fonds Oost-Europa Bussum - Hollandia 500 EURO 3 Gelterkindeni gyülekezet 670 EURO 4 Sipos Gábor - Kolozsvár LEI 5 Sarfath Alapítvány Capelle a/d Ijssel Hollandia EURO 6 Reginox Cég Rijjsen Hollandia EURO 7 Erdélyi Református Egyházkerület LEI Egyéb adományok Adományozó Adomány 1 Erdélyi Református Egyházkerület 1 db. tv, 1- videó, 1-írógép, 6- kerékpár 2 SARFATH Alapítvány - Hollandia kg. használt ruha, 250m 2 padlószőnyeg, 1 - olajsütő, 12 db. számítógép, 14 doboz margarin, 3 doboz sampon, 1 doboz új cipő, 15 fűtőtest, renoválási anyagok 3 ROEC Alapítvány - Hollandia kg. használt ruha, db. zöldség konzerv, 400 kg. levespor, 12 db. kerékpár, 10 doboz háztartási anyag, 350 db. típus karácsonyi csomag, 2 db. porszívók, 1 db. vízmelegítő, 1 doboz kézi szerszámok 4 Kinderen in Noot Alapítvány Bussum db. típus élelmiszercsomag: Hollandia 5 Magyarok Világszövetsége Kb. 60 kötet könyv 6 Pápai Református Gimnázium 60 kötet tankönyv 7 Kecskeméti Református Kollégium Könyvek 8 Protestáns Teológia - Kolozsvár 8 db. 386-os számítógép, képernyők 9 Péter Beáta 2 láda alma 10 Gegő Kata 1 zsák krumpli 11 Szász Andor 5kg. házisajt 12 Fülöp Gergő 10 kg. szőlő 13 Sófalvi Krisztina 5kg. házisajt 14 Csíkszeredai református presbiter 200 kg krumpli

7 Folyó ügyek: Az ban megvásárolt zeteváraljai telkünkkel kapcsolatban: A lakók perében a végső fórumon nyertünk, de furcsa mód, a perköltségek visszatérítésére már nem kötelezték a lakókat. A Vízügy időközben a visszavonhatatlan lebontási határozat dacára - lakbérleti szerződést kötött a lakókkal, azzal, hogy egy év után, mint lakók, megvehetik az épületeket. Ezt mi perrel megtámadva próbáljuk érvényteleníteni. Válaszként a lakók perben kérik a mi terület-adás-vételi szerződésünk érvénytelenítését, amit alapfokon el is értek. A Vízüggyel szemben ismét kértük a lebontási határozat kényszervégrehajtását. Ezt ők perrel megtámadták és kérték ennek a pernek más megyében lefolytatását. Az ügy még folyamatban van. A múlt közgyűlésünk határozatának megfelelően a Strasburgi Nemzetközi Biróság elé terjesztettem az ügyünket, de még semmilyen választ (iktatószámot sem) kaptunk. Az óvoda-ifjúsági központ céljára megvásárolt kazánházunk átépítési engedélyét még mindig nem sikerült megszereznünk. Bár a Városi Tanács jóváhagyta a részletes városrendezési tervünk második változatát, az építési tervek elkészítését fél esztendei hitegetés után visszautasította az eredeti tervet készítő kolozsvári tervezőcsapat, és azóta, hiába próbáltam más tervezőket találni; csak jövő nyár végére, vagy még a magyarországi tervezési áraknál is drágábban vállalnák el ezt a munkát. Addig is szerettük volna az állagmegőrzési munkálatokat elvégezni a kazánházon, de a Polgármesteri Hivatal ennek engedélyezését teljesíthetetlen feltételekhez kötötte. Mi azért a legfontosabb munkálatokat elvégeztük. A baróti lelkészkolléga, Krizbai Imre, a sok éves tartozásából a lealkudott összeg utolsó részletét, végre, kifizette. A Jászvásárhelyen alapítványunk neve alatt, holland irányítással, szociális munkát végzők önálló alapítványt hoztak létre és csak hetek kérdése, hogy ezek az alkalmazottak a mi nyilvántartásunkból átmenjenek az övékbe. Mivel egyedül a mi intézményünk és csak Dobai László az egyetlen olyan személy, aki a Magyar Református Középiskolák mind a VII találkozóján részt vett, és, mert már két évvel ezelőtt is mi javasoltuk konkrét terveket is vázolva -, hogy a következő találkozó színhelye Székelyudvarhely legyen, bejelentettük igényünket, hogy a 2003 nyarán Székelyudvarhelyen zajló találkozó szervezésében vezető szerephez jussunk. Ehhez azért is ragaszkodtunk, mert az eddigi találkozók mindenikén amin egyáltalán jelen volt az erdélyi Református Gimnáziumok valamelyike eme erdélyi intézmények kétségbe vonták a mi intézményünk jelenlétének jogosságát. Álláspontjuk az, hogy: nem számít, hogy némelyiküknek még mindig nincs önálló jogi személyisége (amelyiknek van, annak is csak pár éve), saját, vagyis más állami iskolától külön kezelt pénzügyi ügyvitele, a jutalmazások kivételével minden költségüket a Román Állam fedezi, mindenkit a Román Tanfelügyelőség alkalmaz az Egyházunkat sokszor meg sem kérdezve, de néha a tiltakozásunk dacára is, hogy a beiskolázási profilt és a beiskolázási létszámot minden évben Bukarest kell jóváhagyja és ez sem megy soha zökkenő mentesen, hogy a tantervük és tanmenetük tökéletesen megeggyezik bármely más állami iskoláéval és a reformátusságukat csak az jelenti, hogy heti két vallásórával több szerepel az órarendjükben, ők, és csak ők a református oktatás-nevelés letéteményesei Erdélyben, mi pedig o nem vagyunk egyházi intézmény, mert nem az Egyházkerület tart el, o nem vagyunk oktatási intézmény, mert tanáraink (kik többnyire román állami oklevéllel is rendelkeznek) tevékenysége nem szerepel az Állami Tanfelügyelőség nyilvántartásában,

8 o nem vagyunk oktatási intézmény, mert diákjaink ugyanabban az időben egy állami iskolának is diákjai. Mindez ideig az anyaországiak ebben a vitában úgy foglaltak állást, hogy egyenrangúként minket is meghívtak, mert nem a papírforma számít, hisz az mindenikünk esetében vitatható és egyébként is országonként változik, hanem a lényeg a református szellemiségű oktatás-nevelés, és azt a mi diákjaink időtartamban is, mennyiségében is jobban megkapják, mint az állami Református Gimnáziumok tanulói, amint ezt az eredményeink is igazolják. Ennek dacára, az elmúlt két találkozó során mikor minden intézmény szót kapott mirólunk elfeledkeztek. A képességünket a VIII. Magyar Református Középiskolák Találkozójának megszervezésére senki kétségbe nem vonta. Azzal, hogy a megszervezésében vezető szerephez juttat, Egyházunk jelenlegi csúcsvezetősége lezárta volna ezt az áldatlan vitát. Ezért kértük ezt tőle. Sajnos hiába. Álláspontjaink többszöri előzetes tisztázása után, a október 26-án Székelyudvarhelyen a Pap Géza püspök, Kató Levente tanügyi tanácsos és Tőkés Zsolt Református Gimnázium igazgatója részvételével tartott tanácskozáson miközben a VIII. iskolatalálkozó részleteinek megbeszélésére a folyosón vártak a többi állami Református Gimnázium vezetői közölték velünk, hogy mi nem juthatunk vezető szerephez, mert nem vagyunk középiskola. Mi legfennebb a Református Diákotthonok találkozóját szervezhetnénk mármint ha volnának rajtunk kívül Református Diákotthonok. Ezek után mi is közöltük, hogy, mivel nem tekintenek egyenrangú intézménynek, a további találkozókon nem fogunk részt venni. Arra a kérdésünkre, hogy milyen szerepet szánnának nekünk az udvarhelyi találkozókor, azt felelték, hogy mi szállásolnánk el a résztvevőket és egyben így ismertetnénk önmagunkat. A távolmaradásunk bejelentése után is megkérdezték az elszállásolásban számíthatnak-e reánk, de a mi feleletünk az volt, hogy akkor már ezt is oldják meg mert Udvarhelyen könnyen megoldható nélkülünk. Időszerű lett volna a működésünk tizedik évfordulójának megünneplése kiadvány és egyéb rendezvény kíséretében. Mi ennek támogatására pályázatot is nyújtottunk be az Illyés Alapítványhoz, de mert ott elutasítottak és máshonnan sem sikerült támogatást szereznünk, így az ünnepségről szomorú szívvel, egyelőre - lemondtunk. Székelyudvarhely, június 10. Dobai László az alapítvány elnöke

Jelentés a 2008. június 24-i Egyházkerületi Közgyűlés számára A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről

Jelentés a 2008. június 24-i Egyházkerületi Közgyűlés számára A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről Student Hostel Foundation of the Reformed Church Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate RO-535600 HR ODORHEI (Székelyudvarhely) str. Rákóczi nr. 17. Tel./Fax: +40-266-218 060. E-mail: rda@diakotthon.net

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII

A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII Időpont/ oszt. Április 2., kedd A Báthory-napok (Iskola másként hét) programja, 2013. április 2-5. V VI VII VIII IX X XI XII 8-9 Osziórák a tevékenységek előkészítésére Megnyitó, udvar vagy díszterem és

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Összesítő jelentés a magyarországi és erdélyi árvízkárosultak, valamint a vörösiszap-katasztrófa kárvallottjainak 2010. évi segélyezéséről

Összesítő jelentés a magyarországi és erdélyi árvízkárosultak, valamint a vörösiszap-katasztrófa kárvallottjainak 2010. évi segélyezéséről Összesítő jelentés a magyarországi és erdélyi árvízkárosultak, valamint a vörösiszap-katasztrófa kárvallottjainak 2010. évi segélyezéséről Az anyaországi árvízkárosultak segélyezése céljából a Gondviselés

Részletesebben

9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk. 10.00 6. Piarista Gimnázium Illényi János. 10.12 10. Szent Angéla Rózsadombi dudások

9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk. 10.00 6. Piarista Gimnázium Illényi János. 10.12 10. Szent Angéla Rózsadombi dudások Várható időpont Iskola Név 9.45 1. Kabócák 9.48 2. Piarista Gimnázium Boldizsár Botond - hegedű (édesapja kíséri brácsán) 9.51 3. Szlávik Bence 9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk 9.57 5. Budapest

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1. TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.b matematika Hérány Emma 1.a rajz Korom Natália 1.a 2. évfolyam magyar,

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18.

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. 1 FIÚ Hely Megye Iskola Település Testnevelő neve 1. Komárom-E

Részletesebben

Felmérés a diákok iskolán kívüli tevékenységéről 2013-2014. Osztályfőnök:Száv a Ildikó. Az együttes/ szervezet neve

Felmérés a diákok iskolán kívüli tevékenységéről 2013-2014. Osztályfőnök:Száv a Ildikó. Az együttes/ szervezet neve Felmérés a diákok iskolán kívüli tevékenységéről 2013-2014 Osztály: X.A. Osztályfőnök:Száv a Ildikó A tanuló neve A tevékenység Helység Székely Levente labdarúgás Csíkszentmárton Kalló Attila gitár Újtusnád

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Polimertechnika Tanszék A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Időpont: HÉTFŐ 8 15-10 00 h Hely: MT épület, a Tanszék

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium KIEMELT FELADAT MEGNEVEZÉSE Felkészítő foglalkozások Az AJTP foglalkozási egység TEVÉKENYSÉG Felzárkóztató foglalkozások magyarból és matematikából Idegen nyelvi

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6121 11121/11122 8121 2121 3121 10121 4121 5121 9121 7121/7122 12121

A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6121 11121/11122 8121 2121 3121 10121 4121 5121 9121 7121/7122 12121 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam ikt. szám: 387/2013.05.22 Dátum Társadalmi kommunikáció 05.27

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló Hallgató Képzés A gyakorlat típusa A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2 Megjegyzés Krämer Kinga N, 5 csoportos t. Varga Ágnes Hajdú Zsuzsanna francia Aradi (Palkó) Nikolett

Részletesebben

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető Ertli Mária Műszaki Tanügy igazgatási vezető technika és életvitel Igazgató Somogyvári Beatrix 1999 Matematika szakos közoktatás vezető Általános igazgató - helyettes Orosz Edit 1992 Matematika, szakos

Részletesebben

Arad megyei magyar oktatás

Arad megyei magyar oktatás Arad megyei oktatás Csiky Gergely Iskolaközpont http://www.csikygergelyarad.ro Arad megyei oktatás Arad megye %-a anyanyelvű lakos Ebből: 000 a megyében él 000 Aradon él (szórványság tiszta települések)

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11

PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11 PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11 légpuska 20, "A" kat. leány I. Fábián Fanni 2000 Arany János Ált. Isk. Százhalombatta

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai

Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai Egyháztámogatási program Hargita Megye Tanácsa 2001-től évente támogatja a Hargita megyében működő egyházakat. A támogatás templomépítésre, -javításra,

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ 031530 VERSENYEREDMÉNYEK 2009/2010-ES TANÉV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM GÁRDONYI GÉZA MEGYEI VERS-, PRÓZA-, MESEMONDÓ

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

eredmények IV. - V. - VI. kcs.

eredmények IV. - V. - VI. kcs. 100 m fiú IV. kcs. 3 if. alapján 1. Reviczky Tamás 1999 Vak Bottyán János Katolikus Középiskola 12,2 f2 2. Háry Barna 1999 Kecskemét, Szent Imre Kat. Ált. Isk. 12,4 f2 3. Végső Balázs 1999 Szent Margit

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Értékelő lap. Angol 5-6. osztály. Tanuló neve Iskola neve Pontszám Helyezés. Tar Bernadett, Várbíró Fanni Hatvani István Általános Iskola 74 1.

Értékelő lap. Angol 5-6. osztály. Tanuló neve Iskola neve Pontszám Helyezés. Tar Bernadett, Várbíró Fanni Hatvani István Általános Iskola 74 1. Angol 5-6. osztály Tar Bernadett, Várbíró Fanni Hatvani István Általános 74 1. El-Bess Fathi Patrik, Kovács Borbála Ibolya Utcai Általános 73 2. Mikulcza Ágota, Sal Boglárka Árpád Vezér Általános 72 3.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

EGYETEMES EGYHÁZI RENDEZVÉNYEK

EGYETEMES EGYHÁZI RENDEZVÉNYEK Felelős szerkesztő: Székely Kinga Réka Összeállította: Márkó László Szerkesztő: Bálint Róbert Zoltán Olvasószerkesztő: Kürti Miklós Nyomdai előkészítés: Virág Péter Nyomdai munkálatok: GLORIA és IDEA nyomda

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 PROGRAMFÜZET A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 3. Matematika és informatika alkalmazásokkal Szervezők: Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u. Szakmai önéletrajz Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.72/3 Telefon: 0743405426 E-mail: annna83@yahoo.com Foglalkozásom:

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 41 szakács Agócs Zalán 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina 42 pincér Balázs Gergely 39 szakközépiskola

Részletesebben

ROMÁNIA HARGITA MEGYE TANÁCSA - HARGITA MEGYEI AGRÁRKAMARA HARGITA MEGYEI VÁSÁRNAPTÁR A 2014. ÉVRE

ROMÁNIA HARGITA MEGYE TANÁCSA - HARGITA MEGYEI AGRÁRKAMARA HARGITA MEGYEI VÁSÁRNAPTÁR A 2014. ÉVRE ROMÁNIA HARGITA MEGYE TANÁCSA - HARGITA MEGYEI AGRÁRKAMARA HARGITA MEGYEI VÁSÁRNAPTÁR A 20 ÉVRE S HELYSÉG RENDSZERES NAGYVÁSÁROK, ALKALMI VÁSÁROK BÚCSÚK sz. Piac Heti Január Február Március Április Május

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

Szakkörök 2015/2016.

Szakkörök 2015/2016. Szakkörök 2015/2016. tantárgy szakkör címe szakkört tartó tanár évfolyam angol egyeztetés alatt Bajza Sándor 7.c angol Felzárkóztatás, beszédkészség fejlesztés Eiben Ingeborg 8. évfolyam angol egyeztetés

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben