Jelentés a június 24-i Egyházkerületi Közgyűlés számára A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a 2003. június 24-i Egyházkerületi Közgyűlés számára A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről"

Átírás

1 Student Hostel Foundation of the Reformed Church Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate RO-4150 HR ODORHEI (Székelyudvarhely) str. Rákóczi nr. 17. Tel./Fax: Cod Fiscal: Szám: 96/ Jelentés a június 24-i Egyházkerületi Közgyűlés számára A Református Diákotthon Alapítvány tevékenységéről Mindennapos tevékenységünket - az elmúlt évben is - a Működési szabályzatunkban rögzített, évek óta megszokott rend szerint végeztük, minden reggel és minden este közös áhítatban áldva mennyei Atyánkat. Változatlanul támogattuk az IKE tevékenységet és a ZSEB-IKÉ-t (utcagyerek-missziót heti több órás foglalkozásokban rendszeresen végző IKE csoportot). Az alkalmi adományok és a saját diákjaink támogatása mellett, 2 rászoruló sokgyermekes családot támogattunk rendszeres élelmiszersegéllyel. A diákjaink mellett minden alkalmazottunk is ünnepi ajándékcsomagokban részesült. A rokkant-tolókocsik, mankók és egyéb fogyatékosokat segítő eszközök kölcsönzését változatlan rendszerességgel végeztük. Az elmúlt évben csak három esetben képviseltük Alapítványunkat nagyobb rendezvényen. Voltunk Szécsényben, a Magyar Kultúra Napja alkalmából 12-szerre megrendezett, immár hagyományos népdal és szavalóversenyen, melyen diákjaink nagyon szép eredményt értek el, részt vettünk a Magyar Református Gimnáziumok Rimaszombaton megtartott VII. Találkozóján, hova 3 diákunk kíséretében utaztunk el, és részt vettünk az anyaországi református iskolák ünnepélyes évnyitóján, Pápán. Az Egyházkerületi Közgyűlésre elküldtük beszámolónkat és az elnök személyével képviseltettük Alapítványunkat. Szokásos nyári rendezvényeink a támogatások immár sorozatos elmaradása miatt, csak az alábbiakra korlátozódott: Saját diákjaink nyaraltatása, jutalomtáboroztatások: Szécsény, Magyar Kultúra Napja jan diák + 1 kísérő 1. Botházi Attila 3. Fülöp Orsolya 5. Magyari Hunor, kísérő 2. Casvean Cristina 4. Orosz Imola Rimaszombati ref. Iskolatalálkozó: júl diák + 1 kísérő 1.Fülöp Orsolya 2.Szilágyi Borbála 3. Bekő Árpád 4. Dobai László, kísérő Velencei táborozás: I. csoport II. csoport júl diák + 1 kísérő júl diák + 1 kísérő 1. Bedő Boglárka 7. Molnár Levente 1. Kovács Éva Katalin 2. Fehér Zsófia 8. Fazekas Magdolna 2. Kálnoki Réka 3. Nágó Ágota 3. Petráss Tímea 4. Székely Csilla 4. Kiss Éva Klára 5. Urák Malvinka 5. Kelemen Orsolya 6. Csiki Géza 6. Dobai László Bankaccount: Raiffeisen BANC Agenţia Odorheiu-Secuiesc. Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate Devisa: LEI: keruleti_jelentes_2002

2 D I Á K J A I N K D I Á K O T T H O N B E L I É L E T E KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁS Az angol és német nyelvoktatásunkban az idén végzetes zavart okozott az, hogy az Európai Uniós program folytatását mindaddig felfüggesztették, míg Bukarest nem tisztázza az országba eddig érkezett ilyen támogatások sorsát. Emiatt az előző évi oktatónk helyére érkező ifjú is, és mi magunk is, mind e mai napig kénytelenek vagyunk tétlenül várni, ráadásul úgy, hogy a pályázatban az előző iskolai évre elnyert összegnek is csak az előlegét kaptuk meg. A nyár elején, mikor már észleltük, hogy valami gubanc van a program körül, megpróbáltunk a német IKÉvel együttműködve egy tanárnőt keríteni, lett is egy jelentkező, de csak egy fél iskolai évre, s mikor győzködni kezdtük jöjjön egész évre, teljesen visszalépett. Ezért jelenleg a Diákotthonban angol oktatás nincs, a német nyelvet pedig a Zseb-IKE munkatársa, Walzok Tobias oktatja. Matematikát heti 5 órában Derzsi Katalin számtantanárnő tanít épületünkben; komputertermünket hol diákjainknak korlátlan ingyenes internetezését biztosítjuk úgy mondhatjuk, hogy a teljes diáklétszám rendszeresen látogatja. Diákjaink iskolai órarenden kívüli tevékenységeinek kimutatása 1 Angol 4 fő 14 Néptánc 1 fő 2 Camerata kórus 6 fő 15 Rádió 1 fő 3 Cserkészet 1 fő 16 Rajz 2 fő 4 Diáktanács 2 fő 17 Román 4 fő 5 Fizika 1 fő 18 Szinikör 2 fő 6 Foci edzés 7 fő 19 Tánc 5 fő 7 Francia 6 fő 20 Technika 2 fő 8 Gitár 2 fő 21 Történelem 5 fő 9 Informatika 5 fő 22 Taizé 1 fő 10 Kémia 1 fő 23 Zenekar 6 fő 11 Kórus 9 fő 24 Zongora 3 fő 12 Magyar 2 fő ÖSSZESEN 53 fő 13 Matematika 7 fő Azoknak az eseményeknek, ünnepségeknek felsorolása, melyeken az alapítványunk megajándékozta, megvendégelte diákságát. Három napos hargitai téli kirándulás Karnevál Valentin nap Leg-leg-leg vetélkedő Küküllői fürdőzés Budvári kirándulások Évzáróünnepély Kisbaconi kegyeleti megemlékezés Református Gimnáziumok találkozója -Rimaszombat Velencei táborozók Szüreti bál Kani-bál (gólyabál) Mikulásünnepély Karácsonyi ünnepély Ebben az évben is csak azt mondhatjuk, amit az előző években is, vagyis, hogy a színvonalas-kedves évzáró-ünnepélyi diákszereplés, a Kani-bál-nak átkeresztelt ötletes gólyabál, a mikulási ajándékozások és egyéb bulik, a meghatóan szép karácsonyfa-ünnepély mind a szokásos módon folyt és diákjaink változatlan ötletességét, önállóságát és ügyességét dicsérik. Külön meg kell említenem, hogy az ifjúsági elnök és alelnök által maguk mellé választott, diáktanácsnak nevezett tanácsadó-segítő kis csapat ügyesen, aktívan járult hozzá a felmerült kérdések megoldásához, a mindennapi élet irányításához. A lelki élet tekintetében változatlanul a fő célkitűzésünk, hogy diákjaink keresztyén közösséget alkossanak. E tekintetben szépek az eredményeink. Köszönhetjük mindezt, többek között annak is, hogy az otthontag rangot a szabályzatunknak megfelelően a diákság közgyűlése ítéli oda, és ennél fő szempont az, hogy ki mi módon járult hozzá a közösség életéhez. A közösségünk életében komoly változást okozott az, hogy a szolgálatosok munkájának beosztását átvette az ifjúsági elnök, az elvégzett munkát pedig, a felsőbb éves diákok ellenőrzik, úgy ahogy az a református kollégiumok életében évszázadokon keresztül történt. Ezzel már 1991-ben is próbálkoztunk, de akkor annyira eltérő volt diákjaink elképzelése a szükséges feladatokról, a rend-tisztaság mértékéről, a helyes időbeosztásról,

3 hogy csak a viták voltak állandóak, a tevékenység és az eredmény nagyon szeszélyes. Ezért a nagyobb diákok ellenőrző szerepe csak mint lehetőség maradt a működési szabályzatunkban, de azt kénytelenek voltunk fizetett nevelőkre bízni. Sajnos ez magával hozta azt, hogy a diákság egy szolidáris tömbbe tömörült a nevelőkkel szemben és több-kevesebb igyekezettel próbált a nevelők bármilyen tehát az egyébként általuk is helyesnek tartott utasításainak ellene szegülni, azt kijátszani, már csak a hecc kedvéért is. (Pl. amikor a végzős fiú csak a nevelő jelenlétében volt hajlandó lábat mosni.) Így a mindennapi kötélhúzás színterévé vált nemcsak a pontosság, hanem a tisztaság, a rend is, oly annyira, hogy a diákszolidaritás megkövetelte, hogy ilyen esetekben is egységesen, minden diák a nevelővel szemben játszék össze. Azzal, hogy ezeket a feladatokat diákok végeztetik diákokkal, megszűnt ez a harc, a rend magától értetődőbb és nagyobb lett, mint sok gyenge nevelő idejében. A nagyobb diákok leterheltebbek, de öntudatosabbak, felnőttebbek lettek. Kezdik megtanulni, mit jelent irányítani, ellenőrizni, és ezzel sok, eddig rejtve maradt, jó és rossz tulajdonságuk felszínre kerül. A nevelés szempontjából ez nagyon előnyös, mert itt többnyire irányítható és helyreigazítható módon próbálhatják ki azt, amit egyébként az élet sokkal kegyetlenebb színpadán, kicsivel később és többnyire helyrehozhatatlanul éltek volna meg. De ezzel a diákság csoportokra tagolódása is fokozódott és sok esetben erre vezethető vissza, hogy az idén sokkal többen költöztek ki, mint más években. A diákjaink vallásos életében nem tapasztaltunk sem pozitív, sem negatív változást. Az áhítatokat többnyire ugyan azok a diákok változatlanul tartják, a templomlátogatásuk kimerül a kötelező szinttel, és legyen az bármiféle egyházi rendezvény, azon önként nem vesznek részt. Az esti áhítatok tartásának rendje ebben az iskolai évben is: hétfőtől péntekig Dobai László, szombaton a szolgálatos, vasárnap önként jelentkező diák, de ha hétközben bármi közbejön, mindig van jelentkező diák, aki az akadályozott helyett megtartja az áhítatot. DIÁKJAINK ADATAI TÁBLÁZATOKBA FOGLALVA A táblázatok a decemberi állapotot tükrözik Diákjaink ISKOLÁK szerinti megoszlása: FIÚ LÁNY ÖSSZES BACKAMADARASI KISS GERGELY REFORMÁTUS GIMNÁZIUM 2 BENEDEK ELEK TANÍTÓKÉPZŐ DR. BÁNYAI JÁNOS IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA DR. PALLÓ IMRE ZENE ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI LÍCEUM 54 EÖTVÖS JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI ISKOLAKÖZPONT KÓS KÁROLY IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ORBÁN BALÁZS ÁLTALÁNOS ISKOLA 7 TAMÁSI ÁRON GIMNÁZIUM TOMPA LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

4 Az udvarhelyi internátusok (diákotthonok) között egyedül nálunk volt még mindig állandó túljelentkezés. A jól bevált pontozásos rendszerünk szerint vettük fel ebben az évben is a diákjainkat, az év eleji nagyobb lemorzsolódást is beleszámítva szeptemberben 44 fiút és 86 lányt, vagyis 130-at. Diákjaink OSZTÁLYONKÉNTI megoszlása: FIÚ LÁNY ÖSSZES IV V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. Diákjaink HELYSÉG szerinti megoszlása: HELYSÉG FIÚ LÁNY ÖSSZ. HELYSÉG FIÚ LÁNY ÖSSZ. 1 Alsórákos Medgyes Alsósófalva Miklósfalva Bágy Nagyajta Barót Nagybacon Bogárfalva Nagykend Bonyha Nyárádremete Csíkszentdomokos Nyárádszereda Csíkszereda Olasztelek Deményháza Olthévíz Ditró Parajd Fehéregyháza Rákosd Gyepes Segesvár Gyergyóditró Sóvárad Gyergyóremete Székelyderzs Gyergyószárhegy Székelykeresztúr Gyergyószenmiklós Székelyszentkirály Hármasfalu Székelyudvarhely Homoródalmás Székelyvarság Homoródremete Székelyzsombor Homoródszentmárton Szenterzsébet Kelementelke Szilágysomlyó Kőhalom Szováta Magyaró Telekfalva Makfalva Ürmös Márkod Zetelaka Marosvásárhely ÖSSZESEN:

5 Diákjaink VALLÁS szerinti megoszlása: FIÚ LÁNY ÖSSZES REFORMÁTUS KATOLIKUS UNITÁRIUS EVANGÉLIKUS BABTISTA GÖR. KELETI Kiköltözöttek táblázata: ÖNKÉNT ELTANÁCSOLVA ÖSSZES FIÚ LEÁNY ÖSSZES Otthontagok és ösztöndíjaik táblázata (decemberi kimutatás alapján): Családnév Keresztnév Besorolás Családnév Keresztnév Besorolás 1 Egyed Anna EGÉSZ 32 Laczkó Kinga HÁROMNEGYED 2 Fehér Zsófia EGÉSZ 33 Lőrincz Béla HÁROMNEGYED 3 Fülöp Izabella EGÉSZ 34 Menyhárt Beáta HÁROMNEGYED 4 Fülöp Orsolya EGÉSZ 35 Miklós Ibolya Hajni HÁROMNEGYED 5 Kacsó Melinda EGÉSZ 36 Nagy Noémi HÁROMNEGYED 6 Kálnoki Réka EGÉSZ 37 Péter Beáta-Katalin HÁROMNEGYED 7 Orosz Imoa EGÉSZ 38 Petrás Tímea HÁROMNEGYED 8 Simófi Erika EGÉSZ 39 Péter Emőke HÁROMNEGYED 9 Sipos Dezső EGÉSZ 40 Simófi Zoltán HÁROMNEGYED 10 Szilágyi Borbála EGÉSZ 41 Szász Magor HÁROMNEGYED 11 Tófalvi Tamás EGÉSZ Székely Csilla HÁROMNEGYED 12 Deák Ibola SZOCIÁLIS 43 Szekeres Izabella HÁROMNEGYED 13 Fábián András SZOCIÁLIS 44 Urák Malvinka HÁROMNEGYED 14 Pál Attila SZOCIÁLIS 45 Urák Etelka HÁROMNEGYED 15 Székely Szabolcs SZOCIÁLIS 4 46 Zsombori Noémi HÁROMNEGYED Barabás Anna HÁROMNEGYED 47 Benczédi Zsuzsanna FÉL 17 Bedő Boglárka HÁROMNEGYED 48 Kelemen Orsolya FÉL 18 Căşvean Cristina HÁROMNEGYED 49 Kiss András FÉL 19 Csíki Géza HÁROMNEGYED 50 Medve Hunor FÉL 20 Drágus Tünde HÁROMNEGYED 51 Mester Johanna FÉL 21 Doboli Mária HÁROMNEGYED 52 Nágó Ágota FÉL 22 Doboli Rubinka HÁROMNEGYED 53 Pop Iolanda FÉL 23 Egyed Árpád HÁROMNEGYED 54 Sinka István FÉL 8 24 Fábián Andrea HÁROMNEGYED 55 Ádám Eszter NEGYED 25 Fülöp Melinda HÁROMNEGYED 56 Cseke István NEGYED 26 Fülöp Gergő HÁROMNEGYED 57 Cseresnyés Tímea NEGYED 27 Fűzi Tünde-Ilona HÁROMNEGYED 58 Egyed Karola NEGYED 28 Katona Renáta HÁROMNEGYED 59 Székely Szilárd NEGYED 29 Kiss Éva-Klára HÁROMNEGYED 60 Tordai Zsuzsanna NEGYED 30 Koncz Enikő HÁROMNEGYED 61 Tordai Sarolta NEGYED 7 31 Kovács Éva-Katalin HÁROMNEGYED 62 Bencze Orsolya NINCS 1

6 62 otthontagunk van, akikből 61 ösztöndíjas diák; 4- szociális ösztöndíjas, 11- teljes ösztöndíjas, 31- háromnegyed ösztöndíjas, 8- feles és 7- negyed ösztöndíjat kapó tanuló. Egy teljes ösztöndíj értéke (teljes hónap) lei (26,06 EURO), szociális ösztöndíj értéke (teljes hónap) lei (26,06 EURO), háromnegyedes ösztöndíj értéke (teljes hónap) lei (19,55 EURO), feles ösztöndíj értéke (teljes hónap) lei (13,03 EURO), negyedes ösztöndíj értéke (teljes hónap) lei (6,51 EURO). Kiosztódik havonta lei (1.146,76 EURO) értékű ösztöndíj. A diákjainkra ez év alatt elköltöttünk EURO-t. A diákok befizettek EURO-t, az Alapítvány EURO-t az év során. Egy gyermek tehát belekerül havonta 39,85 EURO-ba és ugyan ez a gyermek befizet 21,19 EURO-t havonta. A fennmaradó havi 18,66 EURO-t az Alapítványunknak kell előteremtenie minden diákunk számára. Ebben az évben tíz pályázatot adtunk be, háromra kaptunk pozitív választ. Az év folyamán érkezett segélyszállítmányok Pénzadományok Adományozó Érték 1 Urk-i ref gyülekezet - Hollandia USD 2 Fonds Oost-Europa Bussum - Hollandia 500 EURO 3 Gelterkindeni gyülekezet 670 EURO 4 Sipos Gábor - Kolozsvár LEI 5 Sarfath Alapítvány Capelle a/d Ijssel Hollandia EURO 6 Reginox Cég Rijjsen Hollandia EURO 7 Erdélyi Református Egyházkerület LEI Egyéb adományok Adományozó Adomány 1 Erdélyi Református Egyházkerület 1 db. tv, 1- videó, 1-írógép, 6- kerékpár 2 SARFATH Alapítvány - Hollandia kg. használt ruha, 250m 2 padlószőnyeg, 1 - olajsütő, 12 db. számítógép, 14 doboz margarin, 3 doboz sampon, 1 doboz új cipő, 15 fűtőtest, renoválási anyagok 3 ROEC Alapítvány - Hollandia kg. használt ruha, db. zöldség konzerv, 400 kg. levespor, 12 db. kerékpár, 10 doboz háztartási anyag, 350 db. típus karácsonyi csomag, 2 db. porszívók, 1 db. vízmelegítő, 1 doboz kézi szerszámok 4 Kinderen in Noot Alapítvány Bussum db. típus élelmiszercsomag: Hollandia 5 Magyarok Világszövetsége Kb. 60 kötet könyv 6 Pápai Református Gimnázium 60 kötet tankönyv 7 Kecskeméti Református Kollégium Könyvek 8 Protestáns Teológia - Kolozsvár 8 db. 386-os számítógép, képernyők 9 Péter Beáta 2 láda alma 10 Gegő Kata 1 zsák krumpli 11 Szász Andor 5kg. házisajt 12 Fülöp Gergő 10 kg. szőlő 13 Sófalvi Krisztina 5kg. házisajt 14 Csíkszeredai református presbiter 200 kg krumpli

7 Folyó ügyek: Az ban megvásárolt zeteváraljai telkünkkel kapcsolatban: A lakók perében a végső fórumon nyertünk, de furcsa mód, a perköltségek visszatérítésére már nem kötelezték a lakókat. A Vízügy időközben a visszavonhatatlan lebontási határozat dacára - lakbérleti szerződést kötött a lakókkal, azzal, hogy egy év után, mint lakók, megvehetik az épületeket. Ezt mi perrel megtámadva próbáljuk érvényteleníteni. Válaszként a lakók perben kérik a mi terület-adás-vételi szerződésünk érvénytelenítését, amit alapfokon el is értek. A Vízüggyel szemben ismét kértük a lebontási határozat kényszervégrehajtását. Ezt ők perrel megtámadták és kérték ennek a pernek más megyében lefolytatását. Az ügy még folyamatban van. A múlt közgyűlésünk határozatának megfelelően a Strasburgi Nemzetközi Biróság elé terjesztettem az ügyünket, de még semmilyen választ (iktatószámot sem) kaptunk. Az óvoda-ifjúsági központ céljára megvásárolt kazánházunk átépítési engedélyét még mindig nem sikerült megszereznünk. Bár a Városi Tanács jóváhagyta a részletes városrendezési tervünk második változatát, az építési tervek elkészítését fél esztendei hitegetés után visszautasította az eredeti tervet készítő kolozsvári tervezőcsapat, és azóta, hiába próbáltam más tervezőket találni; csak jövő nyár végére, vagy még a magyarországi tervezési áraknál is drágábban vállalnák el ezt a munkát. Addig is szerettük volna az állagmegőrzési munkálatokat elvégezni a kazánházon, de a Polgármesteri Hivatal ennek engedélyezését teljesíthetetlen feltételekhez kötötte. Mi azért a legfontosabb munkálatokat elvégeztük. A baróti lelkészkolléga, Krizbai Imre, a sok éves tartozásából a lealkudott összeg utolsó részletét, végre, kifizette. A Jászvásárhelyen alapítványunk neve alatt, holland irányítással, szociális munkát végzők önálló alapítványt hoztak létre és csak hetek kérdése, hogy ezek az alkalmazottak a mi nyilvántartásunkból átmenjenek az övékbe. Mivel egyedül a mi intézményünk és csak Dobai László az egyetlen olyan személy, aki a Magyar Református Középiskolák mind a VII találkozóján részt vett, és, mert már két évvel ezelőtt is mi javasoltuk konkrét terveket is vázolva -, hogy a következő találkozó színhelye Székelyudvarhely legyen, bejelentettük igényünket, hogy a 2003 nyarán Székelyudvarhelyen zajló találkozó szervezésében vezető szerephez jussunk. Ehhez azért is ragaszkodtunk, mert az eddigi találkozók mindenikén amin egyáltalán jelen volt az erdélyi Református Gimnáziumok valamelyike eme erdélyi intézmények kétségbe vonták a mi intézményünk jelenlétének jogosságát. Álláspontjuk az, hogy: nem számít, hogy némelyiküknek még mindig nincs önálló jogi személyisége (amelyiknek van, annak is csak pár éve), saját, vagyis más állami iskolától külön kezelt pénzügyi ügyvitele, a jutalmazások kivételével minden költségüket a Román Állam fedezi, mindenkit a Román Tanfelügyelőség alkalmaz az Egyházunkat sokszor meg sem kérdezve, de néha a tiltakozásunk dacára is, hogy a beiskolázási profilt és a beiskolázási létszámot minden évben Bukarest kell jóváhagyja és ez sem megy soha zökkenő mentesen, hogy a tantervük és tanmenetük tökéletesen megeggyezik bármely más állami iskoláéval és a reformátusságukat csak az jelenti, hogy heti két vallásórával több szerepel az órarendjükben, ők, és csak ők a református oktatás-nevelés letéteményesei Erdélyben, mi pedig o nem vagyunk egyházi intézmény, mert nem az Egyházkerület tart el, o nem vagyunk oktatási intézmény, mert tanáraink (kik többnyire román állami oklevéllel is rendelkeznek) tevékenysége nem szerepel az Állami Tanfelügyelőség nyilvántartásában,

8 o nem vagyunk oktatási intézmény, mert diákjaink ugyanabban az időben egy állami iskolának is diákjai. Mindez ideig az anyaországiak ebben a vitában úgy foglaltak állást, hogy egyenrangúként minket is meghívtak, mert nem a papírforma számít, hisz az mindenikünk esetében vitatható és egyébként is országonként változik, hanem a lényeg a református szellemiségű oktatás-nevelés, és azt a mi diákjaink időtartamban is, mennyiségében is jobban megkapják, mint az állami Református Gimnáziumok tanulói, amint ezt az eredményeink is igazolják. Ennek dacára, az elmúlt két találkozó során mikor minden intézmény szót kapott mirólunk elfeledkeztek. A képességünket a VIII. Magyar Református Középiskolák Találkozójának megszervezésére senki kétségbe nem vonta. Azzal, hogy a megszervezésében vezető szerephez juttat, Egyházunk jelenlegi csúcsvezetősége lezárta volna ezt az áldatlan vitát. Ezért kértük ezt tőle. Sajnos hiába. Álláspontjaink többszöri előzetes tisztázása után, a október 26-án Székelyudvarhelyen a Pap Géza püspök, Kató Levente tanügyi tanácsos és Tőkés Zsolt Református Gimnázium igazgatója részvételével tartott tanácskozáson miközben a VIII. iskolatalálkozó részleteinek megbeszélésére a folyosón vártak a többi állami Református Gimnázium vezetői közölték velünk, hogy mi nem juthatunk vezető szerephez, mert nem vagyunk középiskola. Mi legfennebb a Református Diákotthonok találkozóját szervezhetnénk mármint ha volnának rajtunk kívül Református Diákotthonok. Ezek után mi is közöltük, hogy, mivel nem tekintenek egyenrangú intézménynek, a további találkozókon nem fogunk részt venni. Arra a kérdésünkre, hogy milyen szerepet szánnának nekünk az udvarhelyi találkozókor, azt felelték, hogy mi szállásolnánk el a résztvevőket és egyben így ismertetnénk önmagunkat. A távolmaradásunk bejelentése után is megkérdezték az elszállásolásban számíthatnak-e reánk, de a mi feleletünk az volt, hogy akkor már ezt is oldják meg mert Udvarhelyen könnyen megoldható nélkülünk. Időszerű lett volna a működésünk tizedik évfordulójának megünneplése kiadvány és egyéb rendezvény kíséretében. Mi ennek támogatására pályázatot is nyújtottunk be az Illyés Alapítványhoz, de mert ott elutasítottak és máshonnan sem sikerült támogatást szereznünk, így az ünnepségről szomorú szívvel, egyelőre - lemondtunk. Székelyudvarhely, június 10. Dobai László az alapítvány elnöke

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY.

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY. MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY Naputánjáró A moldvai magyar oktatási program hírlevele ///. évfolyam 2. szám

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

4 SOKSZÍNŰ 120 CARITAS

4 SOKSZÍNŰ 120 CARITAS Tartalomjegyzék Előszó 3. Betegápolás 4. Otthoni gondozás 4. Szent Miklós Szociomedikális Központ 5. Betegközvetítő szolgálat 6. Mozgásfejlesztés 7. Idősgondozás 8. Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató

Részletesebben

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3.

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3. Szilágyság/14. 2011. április 8. 1. 14. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Költö öltözik a lõtér Seres Dénes törvénytervezetet készített a polgári lakosság védelmére,

Részletesebben

Kedves tanulók, tisztelt pedagógusok!

Kedves tanulók, tisztelt pedagógusok! Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2013. szeptember II. évf. 9. szám Székelyudvarhelyen dőlt el, ki a legerősebb magyar Ha Szent Mihály-napi vásár, akkor hagyományőrzés

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. SZÁM TISZTÚJÍTÓ EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS 2007. MÁRCIUS 11. (VASÁRNAP) 11:00

Részletesebben

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Különös tehetségnek nevezte (4. oldal) Ára: 99Ft MÁRCIUS 15: KITARTÁS, ÖSSZEFOGÁS, BECSÜLET (4.OLDAL) BÉKÉS,

Részletesebben

MAGYAR KÖZOKTATÁS 11. SZÁM 16. Láthatár. Tanterem. Portré. Láthatár. Diákszemmel. Szülői szemmel. Lélekjelenlét. Tanterem. Láthatár.

MAGYAR KÖZOKTATÁS 11. SZÁM 16. Láthatár. Tanterem. Portré. Láthatár. Diákszemmel. Szülői szemmel. Lélekjelenlét. Tanterem. Láthatár. 1. Láthatár 4. Tankönyvhelyzet: a bőség zavara Tanterem Az Iskola másként program konstruktív kritikai megközelítésben Birta-Székely Noémi írása 2. 5. Portré Káosz jellemzi a román nyelv oktatását Jánossy

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2009. május XI. évfolyam, 3. szám Megjelenik havonta. Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA TÁJÉKOZTATÁS A BOJTI ÚTI SERTÉSTELEPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKRÓL Városunk lakóinak

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ SEGÉLYSZERVEZETE

GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ SEGÉLYSZERVEZETE GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ SEGÉLYSZERVEZETE Székhely: 400105 Kolozsvár, 1989. december 21/9; telefon és távmásoló: 0264-598228; elektronikus postafiók: unit.gondviseles@gmail.com;

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj völgységi BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA hírlevél V. évfolyam, 7. szám 2011. szeptember Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve i y Szeptember 18-án avatták föl Bonyhádon a Magyar-Lengyel Barátság Emlékművét,

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK 142 11. Szakirodalom Antal Boglárka Klaudia 2008 Színház és közönsége, In: Biró A. Zoltán (szerk.): Változó térség Szociológiai és antropológiai elemzések, Alutus kiadó,

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL XV. ÉVF. 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS JÚNIUS BUDAPESTI UNITÁRIUS Kedves Testvérünk! HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2015. ÁPRILIS JÚNIUS XV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Szeretettel hívunk és várunk a Budapesti Unitárius

Részletesebben