IV. évfolyam 20. szám június 19. Ingyenes információs lap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. évfolyam 20. szám 2009. június 19. Ingyenes információs lap"

Átírás

1 IV. évfolyam 20. szám június 19. Ingyenes információs lap ISKOLAI GÁLA a Kossuth iskolában Különleges elõadással készült a Kossuth Lajos Általános Iskola drámacsoportja az iskola leendõ elsõ osztályos tanulóinak. Barabás Erika tanárnõ álmodta meg a Négy évszak címû elõadást. A lelkes gyerekek nagy szorgalommal készültek, így a június 5-én, pénteken megrendezett iskolai gála remekül sikerült. A mûsorban felléptek az iskolai Ki mit tud? verseny elsõ helyezettjei. A mûsort musicalbetétek színesítették, közremûködött az Arany János Kulturális Központ Musicaltársulatának vezetõje, a szolnoki Thália Színház tagja: Kiss Zsolt és Kovács Péter mûvész tanár. Másnap, szombat délután is elõadásra került a gálamûsor a Zenélõ udvar rendezvény keretein belül. A gyerekek drámaelõadása után a KB 89 zenekar, Pénzes tanár úr és barátai zenéltek, énekeltek együtt egy jó hangulatú estén a meghívott szülõkkel, diákokkal és tanárokkal. Parlagfû-mentesítésért játszótér? Pest Megye Önkormányzata a Tégy a Parlagfû Ellen! Közhasznú Alapítvánnyal közösen a évben immár hagyományként parlagfû-mentesítési versenyt hirdet a megyei települési önkormányzatok számára. A verseny tétje egy Ft értékû játszótér. A versenyben való részvétel feltételei: az önkormányzat, civil szervezetek és a lakosság együttmûködésével június 22-e és 28-a között parlagfû-mentesítési akciók szervezése. Feladat: az akcióban gyommentesíteni kell a település belterületét, beleértve az önkormányzat kezelésében lévõ közterületeket, utakat, rézsûk mentét, közparkokat, közösségi tereket, ezzel egyidejû- Bármilyen hihetetlen, a cím igaz leg a helyi lakosok bevonásával minél több magánkertet. A mentesítést dokumentálni kell fotóval, valamint részvételi lap kitöltésével (részvételi lap beszerezhetõ a polgármesteri hivatal portáján, valamint letölthetõ Nagykõrös város honlapjáról A lakosság által kitöltött részvételi lapokat, esetleges fotódokumentációt kérjük legkésõbb július 1-jéig a polgármesteri hivatal részére eljuttatni. Az akcióval kapcsolatban a civil szervezetek, települési képviselõk megkeresése is megtörténik, ezért kérek minden Nagykõrösért, felnövekvõ ifjúságért tenni akaró nagykõrösi lakost, csatlakozzon a mozgalomhoz! Tegyünk együtt egy egészséges környezetben megvalósuló korszerû játszótérért! Dr. Czira Szabolcs polgármester Felosztották a sporttámogatási pályázati keret nagy részét Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testülete május 28-án döntött a évi sportcélú támogatási pályázati keret felosztásáról. A 10,4 millió forintból 2,36 millió forintot a képviselõ-testület tartalékba helyezett. Több mint 8 millió forintot az alábbiak szerint osztott fel: Nagykõrösi Kinizsi Modellezõ Klub Ft, Petõfi Diáksportegyesület Ft, PITYKE KSE Ft, Nagykõrösi Lovas Sportegyesület Ft, Nagykõrösi Lövész Sportegyesület Ft, Petõfi Tenisz SE Ft, Napsugár Sportegyesület Ft, Nagykõrösi Basafa Sportegyesület Ft, Helyettük, Értük, Velük Alapítvány Ft, Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális Egyesülete Ft, NFC Ft, Kossuth Lajos Általános Iskola Ft, Magyar Wushu Egyesület Ft, Dalmady Diáksport-egyesület Ft támogatásban részesült. Felhívás úti okmány érvényességének vizsgálatára és tájékoztatás a június 28-ától bevezetésre kerülõ digitális ujjlenyomatot is tartalmazó e-útlevél igénylésérõl Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy tervezett külföldi utazás elõtt kellõ idõben szíveskedjenek az úti okmány érvényességét megnézni. Az adott ország külképviseletének honlapján megtekinthetõ, hogy kiutazáskor, illetve a tervezett hazautazástól számítva még hány napig kell hogy az úti okmány érvényes legyen. Az ország területét elhagyni, illetve idegen országba belépni érvényes úti okmánnyal, illetve személyazonosító igazolvánnyal lehet. Magyar állampolgár személyazonosító igazolvánnyal (14 éves kortól) június 28-áig EGT-tagállamba és azokba az országokba utazhat, ahová azt nemzetközi szerzõdés lehetõvé teszi. A 2252/2004. EK-rendelet alapján Magyarországon június 28. napjától ujjlenyomatot is tartalmazó útlevelet kell kiállítani. A tájékoztató közzététele idõpontjában még nem került elfogadásra a külföldre utazásról szóló évi XII. törvény és végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) korm.-rendelet, valamint az illetéktörvény módosítása. Tájékoztatom a tisztelt lakosságot a fenti törvény és végrehajtási rendelet tervezett fõbb változásairól: digitalizált ujjnyomatot is tartalmaz az e- útlevél 12 éves kor fölött, kivéve az ideiglenes magánútlevél; változik az útlevél érvényességi ideje második magánútlevél és 14 év alattiak vonatkozásában; 0 14 évesek is utazhatnak személyazonosító igazolvánnyal; az illeték mértéke; korlátozás ideje alatt nem engedélyezhetõ a külföldre utazás; okmány visszavonási okai. Az ügyintézési határidõk, az eljárás menete és egyéb információ érdekében kérem szíveskedjenek személyesen az okmányirodában (Nagykõrös, Szabadság tér 4.) vagy telefonon az 53/ telefonszánon érdeklõdni. Dr. Nyíkos Sára s. k. jegyzõ BÉRLAKÁSOK: a KÕVA Zrt. pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonban lévõ bérlakások bérbeadására. A pályázatok benyújtásának határideje: június óráig. A pályázati kiírások megtekinthetõk a címû oldal AKTUÁLIS / PÁLYÁZATOK menüpontjában.

2 A Pest Megyei Bíróság elsõ fokon elutasította a Heti Hírek címû lap kiadója, a Régió-Gate Lapkiadó Kft. (felperes) Nagykõrös Város Önkormányzata (alperes) ellen személyhez fûzõdõ jog megsértésének megállapítása iránt benyújtott keresetét. Az ítélet indoklásából többek között megtudható: A felperes arra kérte keresetében a bíróságot, hogy kötelezze az alperest az Önkormányzati Hírek január 23-án kiadott száma 5. oldalán megjelent Nagykõrös nem fasiszta város! címû írás valóságnak nem megfelelõ tartalmát az általa megfogalmazott szöveg közlésével való helyreigazításra. A felperes elõadta, hogy az alperesi lapban megjelent cikk egésze azt a hamis látszatot kelti, mintha a felperes és a felperes újságírója Nagykõrös városát fasiszta városnak titulálná, mintegy a hitleri Németország ideológiája szerint mûködõ településként állítaná be. A bíróság kimondta, hogy ha és amikor tehát az Önkormányzati Hírek leközölte a képviselõtestület január 15-ei ülésén egy képviselõ napirend elõtti fel- PER az Önkormányzati Hírek ( ) a sajtótörvény elvárásainak tett eleget, az olvasót hitelesen tájékoztatta. szólalását, éppen a sajtótörvény elvárásainak tett eleget, az olvasót hitelesen tájékoztatta az ott történtekrõl. Az indoklásban a bíróság megállapította, hogy a Régió-Gate Lapkiadó Kft. által Nagykõrös Város Önkormányzata ellen benyújtott kereset megalapozatlan, így azt elutasította. Az ítélet ellen a kézbesítéstõl számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. A bíróság a jövõre nézve felhívta az önkormányzat ellen keresetet benyújtó felperes, azaz a Heti Hírek címû lap kiadójának, a Régió-Gate Lapkiadó Kft.-nek a figyelmét, hogy a sajtótól különösen elvárható, hogy amennyiben elemzõ cikket jelentet meg, úgy kellõ körültekintéssel a tényszerûség követelménye betartásával járjon el a cikkben szerepeltetni kívánt szereplõk, és az általuk képviselt nézeteket illetõen. Különösen vitatható a hiteles és pontos tájékoztatásra való törekvés, ha meghatározható személynek tulajdonított elhíresült mondásokat úgy közöl, hogy attól eltérõ, más személy mondásaként idézi. A NAGYKÕRÖS VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA A Nagykõrös Városért Közalapítvány 2008-ban hívta életre a NAGYKÕRÖ- SIEK NAGYKÕRÖSÉRT elismerõ címet, amely megkülönböztetve a városi kitüntetésektõl, azon személyek tevékenységét kívánja díjazni, akik mindennapi nagykõrösi életük, hétköznapi foglalkozásuk során Nagykõrös érdekében kiemelkedõ, a közösség számára példamutató teljesítményt nyújtanak. Továbbá azon személyek tevékenysége iránti elismerésünket is szeretnénk kifejezni ezen díjjal, akiket ugyan városunktól elsodort az élet folyama, de Nagykõrös sorsának alakulását továbbra is lelkükön viselik. Az elismerõ címek odaítélésébe be kívánjuk vonni Nagykõrös lakosságát. Kérjük, az alábbi jelölõlapot az ön által ajánlott személy adataival kitöltve jutassa el hozzánk július 31-éig, a polgármesteri hivatal két épülete (Szabadság tér 4. és 5.) portáinál elhelyezett urnáink valamelyikébe bedobva. A város lakossága által az elismerõ címre érdemesnek tartott személyek közül a Nagykõrös Városért Közalapítvány kuratóriuma három személynek ítéli oda a díjat. JELÖLÕLAP JELÖLT személy neve:... foglalkozása:... címe:... jelölés indoka: JELÖLÕ személy neve:... címe:... telefonszáma:... aláírás A rendezvényre minden nagykõrösit szeretettel várnak a szervezõk! A részletes program megtekinthetõ a oldalon, valamint a rendezvény programfüzetében. 2 Önkormányzati Hírek NAGYKÕRÖS

3 Mit gondolnak Nagykõrös lakói a városról és a szennyvízberuházásról? 1. rész Április végén közvélemény-kutatás zajlott Nagykõrösön a tervezett szennyvíztisztító-beruházásról. A kérdezõbiztosok 500 fõt kérdeztek meg a városban. Köszönjük, hogy válaszaikkal segítették a kutatást. Az eredményekrõl két részben számolunk be. A második rész a következõ számban jelenik meg. A kutatás eredményérõl Szilágyi Csabát, Nagykõrös Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájának vezetõjét, a projekt koordinátorát kérdezte a szerkesztõség. Miért volt szükség a közvélemény-kutatásra, és hogyan dõlt el, hogy kik vesznek részt benne? Szerettünk volna képet kapni arról, hogy a nagykõrösiek milyen sürgõsen megoldandó feladatokat látnak a városban, ezek között hova sorolják a szennyvízhálózat fejlesztését. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a város lakói mit gondolnak errõl a beruházásról, és véleményük szerint tudnak-e róla eleget. Ehhez az elõkészítõ szakaszra elnyert támogatás nyújtotta a költségkeretet, a kutatás elkészítése egyben pályázati kötelezettség is volt, melynek tervezését, lebonyolítását és összegzését a projektmenedzsment szervezet kommunikációs cége végezte el. Hány embert kérdeztek meg, milyen alapon választották ki õket? 500 fõ válaszolt a kérdezõbiztosok kérdéseire, és az általuk adott válaszokból készült el az összegzés. Kiválasztásuknál a szempont az volt, hogy képviseljék Nagykõrös lakosságának összetételét (nem, kor, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás és csatornával való ellátottság szerint). A mintát a Központi Statisztikai Hivatal és Nagykõrös város adatai alapján állította össze a cég. A város lakói szerint mi a legsürgetõbb feladat jelenleg Nagykõrösön? A városlakók közel egyenlõ arányban említették a munkalehetõségek növelését és az infrastruktúra fejlesztését (47,3% és 42,2%), melybe a szennyvízhálózat fejlesztése is beletartozik (1. ábra). Ezenkívül jelentõsebb arányban említették még a kulturális és szabadidõs lehetõségek gyarapítását, illetve az egészségügyi ellátás javítását. A problémák megítélésében a felmérés alapján úgy tûnik, hogy egyetértés van a városban, csaknem minden megkérdezett azonos sorrendet állított fel. A nagykõrösiek túlnyomó része (83%) ugyan különbözõ mértékben, de szennyezettnek tartja a várost. Közülük 59,6% úgy gondolja, hogy ez a szennyezettség átlagos mértékû (2. ábra). A válaszadók a környezetszennyezésért elsõsorban a szemetelõ embereket, majd a városon áthaladó kamionokat tartják felelõsnek. A csatornázottság hiánya csak 12% említést kapott, holott pillanatnyilag ez az egyik fõ szennyezõ forrás a városban (3. ábra). A csatornázatlan háztartások túlnyomó részében (95,3%) emésztõgödörbõl való szippantással, a többi helyen pedig szikkasztással és vegyes rendszerben (szippantás és szikkasztás) oldják meg jelenleg a szennyvíz elhelyezését. Mindkét módszer folyamatosan szennyezi környezetünket, ezért is nagyon fontos a város és fõleg az itt élõk számára a szennyvízberuházás megvalósítása. Mit gondolnak az emberek Nagykõrös tisztaságáról, az országos szinten is nagyon alacsonynak számító, kb. 25%-os csatornázottsági arányról? A következõ számban megjelenõ részben a szennyvízberuházással kapcsolatos véleményekkel fogunk foglalkozni. Elindult a szennyvízberuházás honlapja is, mely elérhetõ a város honlapjáról (www.nagykoros.hu) vagy a webcímen. A honlapon találhat információkat a tervezett beruházásról, a pályázati feltételekrõl, a Víziközmûtársulatról. IV. évfolyam, 20. szám június 19. 3

4 Városi pedagógusnap A város közel százötven pedagógusának tolmácsolta a képviselõ-testület köszönetét és elismerését dr. Czira Szabolcs polgármester június 10-én, szerdán délután a pedagógusnapi ünnepségen az Arany János Kulturális Központ színháztermében. Dr. Czira Szabolcs köszöntõ beszédét Karácsony Sándor idézetével kezdte: A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövõbe vetett hit optimizmusa. Mint mondta, ma még inkább a szívekbe talál ez az idézet mint máskor, hiszen a pedagógusokat érintõ kormányzati intézkedések mellett nehéz ma optimistán nézni a jövõbe. Ahogy a polgármester kifejtette, hiszi, hogy a nagykõrösi pedagógusoknak van karizmájuk, s optimistán tudnak a jövõbe tekinteni. Optimistán, hiszen egyre többen látják, tudják, érzik, hogy Nagykõrös jó úton halad, fejlõdik. S bár városunkat sem lehet teljes mértékben kiragadni az országos hatások alól, lassan beérik a többség által végzett munka gyümölcse. ( ) Nagy elõdök, kik utat mutatnak, példaként szolgálnak, ugyanakkor fel is emelik a lécet, melyet át kell lépni, hogy valaki NAGYKÕRÖSI PEDAGÓGUS legyen. Nagykõrösi pedagógus, ami nem attól lesz valaki, hogy elvégez egy fõiskolát vagy egyetemet, és Nagykõrösön helyezkedik el Az igazi NAGYKÕRÖSI PEDAGÓGUS mindig is az volt, és az lesz a jövõben is, aki tudta és tudja, s szívében érzi, hogy egy tanóra soha nem pusztán azért van, hogy a két csengõszó között valamit beletuszmákoljanak a gyermekek fejébe. Hanem azért, hogy a tanórák apró kirakóiból a ballagásra egy olyan kép szülessen a gyermek fejében, melyen a világ és a történelem sodrában pontosan kirajzolódik szeretett városa, Nagykõrös, s melybõl kiderül, miként tud õ tevékeny, hasznos részese lenni Nagykõrös közösségének. Hiszek benne, hogy ma is sok pedagógusról mondhatjuk el, hogy igen, õ NAGYKÕ- RÖSI PEDAGÓGUS, ahogy hiszem azt is, hogy vannak olyanok is, akik az évek során NAGYKÕRÖSI PEDAGÓGUSSÁ fognak válni. NAGYKÕRÖSI PEDAGÓGUSSÁ, akire számíthat a város, akire számíthat Nagykõrös, akire számíthatnak a nagykõrösiek. NAGYKÕRÖSI PEDAGÓGUSSÁ, akiknek õszinte szavára a város vezetõi is mindig nyugodt szívvel hallgathatnak, ahogy tettük és tesszük azt mi is, hiszen számunkra a gyermek, Nagykõrös jövõje a fontos. A mai napon is köszönöm mindannyiuknak azt a munkát, melyet gyermekeink fejlõdése, és ezáltal Nagykõrös jövõje érdekében végeznek. Köszönöm elhivatottságukat, kitartásukat, odaadásukat. Kívánom, hogy országos szinten is nyerje vissza a pedagógusi hivatás a méltó elismerését zárta szavait dr. Czira Szabolcs. A beszédet követõen dr. Czira Szabolcs polgármester adta át a jelenlévõ pedagógusoknak az idei elismeréseket. A Pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetés sikerekben bõvelkedõ életpálya elismerése azon szakmailag kiválóan képzett, gyermekek iránt elkötelezett pedagógusok részére, akik pedagógiai munkásságuk során elévülhetetlen érdemeket szereztek. Szolgálati emlékéremben részesültek: Palóczné Bacsó Olívia nyugalmazott óvodavezetõ Palóczné Bacsó Olívia óvónõi diplomáját 1972-ben szerezte meg a Kecskeméti Óvónõképzõ Fõiskolán óta Nagykõrösön óvodavezetõ-helyettesként, majd óvodavezetõként dolgozott. Munkájára mindvégig a tudatosság, precízség, a szakmai igényesség, jobbítani akarás volt a jellemzõ. Szeretettel és gondoskodással vette körül a gyerekeket. Egész pedagógiai mûködését mély humánum hatotta át. Kis Istvánné, a Petõfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon pedagógusa Kis Istvánné 1973-ban a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán szerzett magyar ének-zene szakos tanári diplomát óta az intézmény dolgozója. Tanórai munkájára a nagyfokú tudatosság, a tanulói munkáltatás, a szakszerûség és a gyermekközpontúság a jellemzõ. Közvetlen, kollegiális magatartásáért, eredményeiért mind nevelõtársai, mind tanítványai és szüleik feltétlen bizalmát, elismerését élvezi. Átlagon felüli eredményességgel dolgozó pedagógus, aki tagozatteremtõ munkájával múlhatatlan érdemeket szerzett az iskola életében. Péntek Imre, az Arany János Református Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Diákotthon pedagógusa Péntek Imre a matematika fizika szakos tanári diplomáját 1972-ben szerezte Sze- geden, a József Attila Tudományegyetemen tõl az Arany János Gimnázium és Óvónõi Szakközépiskolában, illetve annak késõbbi jogutódjában, az Arany János Református Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Diákotthonban dolgozik. Mindkét tantárgyát nagy szakértelemmel tanította, majd a fizika területén végzett jelentõsebb munkát. Tanítványai többször szerepeltek sikerrel versenyeken ben informatika szakos tanári oklevelet szerzett. Több évtizedes kiemelkedõ pedagógusi pályáját, amire sok kedves diákja is hálával emlékezik, az idén nyugdíjba vonulásával zárja le. Ketten, Szûcs Mária és Kulacs Tiborné a Kossuth Lajos Általános Iskola évzáró ünnepségén veheti majd át az elismerést. Szûcs Mária, a Kossuth Lajos Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa Szûcs Mária 1972-ben kezdte pedagógusi pályafutását tõl a nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskola tanítója lett, majd 1976-ban tanítói oklevelet szerzett. Az intézmény diák- és sportéletének egyik meghatározó egyéniségévé vált. Ötleteivel, lelkes munkájával sok örömet szerzett tanítványainak. Precízségéért, példás szorgalmáért munkatársai is szerették. Mindig nagy gondot fordított szakmai, pedagógiai fejlõdésére ban testnevelõi tanári végzettséget szerzett. Egész pályafutását a szakmai iránt érzett elkötelezettség hatja át. Kulacs Tiborné, a Kossuth Lajos Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa Kulacs Tiborné 1971-ben kezdte pedagógusi pályafutását a nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskolában, miután elvégezte a Szegedi Tanárképzõ Fõiskola orosz magyar szakát. Az iskolában szakos tanárként, majd osztályfõnökként példamutató Mind a pedagógusnapot, mind a kiváló diák dezett ünnepséget az Arany János Mûvelõd las mûsora színesítette 4 Önkormányzati Hírek NAGYKÕRÖS

5 hittel, lelkesedéssel végezte munkáját. A nevelõ-oktató munka tartalmi színvonalbeli növelése érdekében korszerû módszerek alkalmazására törekedett. Tanítványaival és azok szüleivel harmonikus kapcsolatot épített ki. Folyamatosan képezte magát, 1991-tõl angol nyelvet is tanított. Precíz munkájával, szaktudásával, türelmével vívta ki kollegái szeretetét és tiszteletét. A közösség mindig elismeréssel adózott emberi nagysága elõtt. Szabó Andreának, a Nagykõrösi Kolping Katolikus Általános Iskola pedagógusának munkáját TE DEUMI díjjal ismerte el a Váci Egyházmegye. Szabó Andrea angol német szakos tanárnõ egyetemi tanulmányait szülõföldjén, Nagyváradon végezte, majd 2004 óta elsõ és egyetlen munkahelyeként a Nagykõrösi Kolping Katolikus Általános Iskola dolgozója. Pedagógusi tevékenységét átszövi a szeretet, ez osztályfõnöki és nyelvtanári munkájának vezérlõ elve. Minden megmozdulásában figyel a rábízott gyermekek lelkére, bátorítja, buzdítja õket. Kollégáival kapcsolata az õszinteségen, a segíteni kész hozzáálláson és a jóságon alapul. >> Tekintse meg képgalériánkat a oldalon. Ebben az esztendõben közel kétszázötven nagykõrösi diák vehette át dr. Czira Szabolcs polgármestertõl a Nagykõrös kiváló diákja díszoklevelet a mûvelõdési ház színháztermében megtartott június 11-ei városi ünnepségen. Immár hosszú évek óta hagyomány, hogy minden tanév végén városunk, polgármestere útján megköszöni azon diákoknak a munkáját, akik a tanév során különbözõ versenyeken tanulmányi és sporteredmények sikereket értek el, és öregbítették Nagykõrös hírnevét. A kiváló diákok díszoklevelet és ajándékot, a csapatok díszoklevelet és serleget vehettek át, melyhez gratulálunk. A díjátadásokat követõen az Arany János Kulturális Központ Musicaltársulatának elõadásában A dzsungel könyve címû musicalbõl láthattak részleteket a jelenlevõk. A város kiváló diákjai Az ünnepség zárásaként dr. Czira Szabolcs polgármester minden kitüntetettet meghívott egy (kölyök)pezsgõs koccintásra az emeleti díszterembe. >> Tekintse meg képgalériánkat a oldalon. NYÁRI TÁBOROK GARABONCIÁS TÁBOR augusztus 3 7., naponta 9 16 óráig Jelentkezni lehet július 3-ig Jó játék a fonal kézmûves tábor szövés fonás nemezelés július , naponta 9 16 óráig Táborvezetõ: Sarancz Ferencné népi kismesterség oktató Jelentkezni lehet július 10-ig FAFARAGÓ TÁBOR július , naponta 9 16 óráig Szakmai vezetõ: Karsay Istvánné népi iparmûvész Jelentkezési határidõ: július 17. Bõvebb információ és jelentkezés: Arany János Kulturális Központ információja Nagykõrös, Szabadság tér 7. Tel.:53/ ok elismerõ díszokleveleinek átadására renési Központ Musicaltársulatának színvona- IV. évfolyam, 20. szám június 19. 5

6 80. Ünnepi Könyvhét Mocskonyi Gergely elõadómûvész közremûködésében az Ezerszínû könyvünnep zenés, verses összeállítást hallgathatták meg a jelenlevõk. A színvonalas produkciókat a helyi média is figyelemmel kísérte. A Nagykõrös Város Polgármesteri Hivatala és az Arany János Kulturális Központ által közösen szervezett rendezvény ideje alatt folyamatos könyvvásárral várták a látogatókat. A nagykõrösi költõk, írók sátránál helyi kiadványokból, valamint a könyvtár legfrissebb könyveibõl is ízelítõt mutattak be. A kis bicebóca címmel Móra Ferenc-emléknapot tartottak az Arany János Társaság szervezésében. Június 4-én órától vers- és prózamondó verseny, valamint Móra-vetélkedõ zajlott. Az Arany-híd Baráti Kör soron következõ rendezvényét a Fõtéren tartotta. A baráti kör Kamratanoda névvel a helyi hagyományokról, a tartósítás és konzerválás népi és nagyüzemi technikáiról hallgathatott elõadást Csókás Mihály egykori konzervgyári dolgozótól. Az elõadást követõen a háziaszszonyok kaptak lehetõséget saját receptjeik, tapasztalataik bemutatására. Szokássá vált már, hogy az összejövetelekre a témához kapcsolódóan a tagok, vagy az érdeklõdõk közül kóstolókat hoznak. Ezen az alkalmon sem maradt el a meggybor, és a saját készítésû birsalmasajt is az asztalra került. A találkozók muzsikaszó nélkül nem múlhatnak el, így citeramuzsikával folytatódott a program, melyet Kiss Rezsõ tanuló szolgáltatott. Ezután a nagykõrösi nyugdíjasegyesületek közül az Arany János Nyugdíjasklub, valamint a Nyugdíjas Pedagógusok Klubja mutatkozott be. Munkájukról, programjaikról adtak számot, s azokat, akik kedvet kaptak, és szeretnének csatlakozni az egyesületekhez, várják szeretettel, és a mûvelõdési központban érdeklõdhetnek a találkozók idõpontjáról. Az orosz irodalom gyöngyszemei címmel rendkívüli irodalomórát Tóth Tibor nyugalmazott gimnáziumigazgató, Apáczai Csere-díjas pedagógus tartott a középiskolások számára. Az ünnepi könyvhét zárásaként Vujity Tvrtko filmvetítéssel és dedikálással egybekötött elõadást tartott, melyen nagy volt az érdeklõdés. Vujity Tvrtko a 80. Ünnepi Könyvhét alkalmából tartott elõadást Nagy sikerrel zárult Nagykõrös Város Önkormányzata és az Arany János Kulturális Központ közremûködésével szervezett 80. Ünnepi Könyvét. A háromnapos rendezvény szombati vendége Vujity Tvrtko Pulitzer-emlékdíjas újságíró volt. A Tv2 riportere baseballsapkában érkezett Nagykõrösre, de talán ez nem is meglepõ, hiszen az író minden nyilvános megjelenésén sapkát visel. Elmondása szerint régebben még számolta sapkagyûjteményét, de napjainkban már nem tudja ezek pontos számát. Mit is gondolhatna az ember egy olyan riporterrõl, aki már megjárta Csernobilt, volt a lepratelepen, és sok más veszélyes szituációban? Kijelenthetem, hogy a riporter nagyon jó humorú, hétköznapi ember. Az Arany János Kulturális Központ színháztermében 19 órától kezdõdött Pokoli történetek Angyali történetek címû elõadása, melyben beszámolt az eddigi tudósításainak legemlékezetesebb pillanatairól. A mûsor nem a szokványos módon kezdõdött, mert a riporter a színházterem fõbejáratánál köszöntötte a közönséget, és csak utána lépett fel a színpadra. Talán a hangulat oldása miatt, elsõ gondolataiban személyes vicces történeteket mesélt. A legnagyobb nevetést a mikroportos sztorija váltotta ki, melyben elmesélte, hogy egyszer elfelejtette kikapcsolni a csíptetett mikrofonját, és a közönség végighallgathatta, amíg az illemhelyen tartózkodott. A közönségtalálkozó ideje alatt folyamatosan szórakoztató poénokkal oldotta a témák súlyát, melyeken nagyokat nevetett a telt házas publikum. A mosolygós percek után elkezdett mesélni az észak-koreai élményeirõl, a csernobili kirándulásáról, Tamás András, az utolsó hadifogoly megtalálásáról és Németh Szamira megmentésérõl. Az elõadást vetítés zárta, melyben olyan képkockákat láthatott a közönség, amelyeket még a Napló címû mûsorban sem vetítettek le. Az elõadás után örömmel válaszolt a nagykõrösi közönség kérdéseire, majd dedikálta az otthonról hozott vagy a helyszínen megvásárolt könyveket. Az érdeklõdõk kérdéseire adott válaszokból kiderült, hogy az újságírói pályafutása elég véletlenszerûen alakult ki, mivel õ annak idején még tolmácsnak jelentkezett a Magyar Televízióhoz, és a stábbal együtt a volt Jugoszlávia területére utazott. Ott rövid idõn belül kiderült, hogy õ a környék legjobb újságírója, s egyben a legrosszabb is, hiszen a háborús övezet körbezárása miatt egyedül maradt mint tudósító. Pár hét leforgása alatt már a BBC-nek is tudósított. Tehát eleinte véletlenszerûen volt riporter, majd utána az Egyesült Államokban tanulta az újságírást. A város lakói közül többen dedikáltatták az újságíró új könyvét, melynek címe Fertõ. Az író elmondta, hogy ez az új kiadvány nem a Pokoli, illetve Angyali történetek könyvsorozat része, ez az internet bûnös, aberrált világáról szól. Mûfajilag egy bûnügyi oknyomozó dokumentumkötet, amely a föld alatti szexipar világába enged betekintést. A Tv2 riportere maga is kétgyermekes apa, és kötelességének érzi felhívni szülõtársai figyelmét az internet nyújtotta veszélyekre. Elmondta, hogy az õ családjában annyiban diktatúra van, hogy mindig utánanéz, hogy mit csinálnak a fiai, és útmutatót is ad a dolgok helyességét illetõen. Az érdeklõdõk kérdéseire végig jókedvûen, mosolyogva válaszolt a nagykõrösi vendég, aki megemlítette, hogy elég sûrûn jár erre a környékre, mert a felesége kecskeméti volt, és az anyósa még a ma napig is ott él. Este tíz óra körül elégedetten távozhatott haza a nagykõrösi publikum, mert jó kétórás élvezetes, poénos, mégis az élet tragikus dolgait, történéseit feldolgozó elõadást hallhattak, továbbá megismerkedhettek Vujity Tvrtko Pulitzer-emlékdíjas újságíróval. 6 Önkormányzati Hírek NAGYKÕRÖS

7 MOLNÁR FERENC (Lucifer) A szenvedélyes, töretlen küzdõszellemû és mindenáron gyõzni akaró sportember Molnár Ferenc 2007-ben vehette át a Nagykõrösért Kitüntetõ Címet Nagykõrösön született szeptember 10-én. Leánytestvérével szép gyermekkorukat a Jókai utca 11.-ben élték. Édesapja Molnár Ferenc festõ-mázoló, édesanyja Karikó Erzsébet volt ben vette feleségül Varga Erzsébetet, akivel boldog házasságban nevelték két gyermeküket, Csabát (1957) és Zsuzsannát (1960). A Testnevelési Fõiskolát ben végezte el, középiskolai testnevelõ tanári végzettsége mellé a kosárlabdaedzõi képesítést is megszerezte. A Nagykõrösi Állami Általános Arany János Gimnáziumban kezdte meg testnevelõ tanári munkáját szeptember 22- én szeptemberétõl átkerült a Kiskunfélegyházi Testnevelési Gimnáziumba, ahonnan 1954-ben jött vissza a Nagykõrösi Tanítóképzõbe. Két év után, 1956-tól ismét a nagykõrösi gimnázium testnevelõje lett. Nyugdíjba vonulásáig (1983. augusztus 31.) az Arany János Gimnázium és Óvónõi Szakközépiskola országosan ismert testnevelõjeként végezte pedagógusi munkáját. LUCIFER számomra A TEST- NEVELÕ TANÁR, a szenvedélyes, töretlen küzdõszellemû, mindenáron gyõzni akaró sportember. Élete a tornateremben, a sportpályán, a strandon és a Balatonon telt számtalan barátja és ismerõse körében. Az 1956/57 tanévben a régi tornaterem mögötti, akkor elhanyagolt területbõl szép sportpályát varázsolt diákjaival. Gimnáziumi állását elfoglalva bevezette az úszást és a sísportot. Az elsõ emlékezetes sítáborát 14 fiatallal 1957-ben szervezte Bánkútra, és a következõ évben már országra szóló eredményt ért el egyik diákjával, aki megnyerte a serdülõ 3 km-es túraléces futást. Gimnáziumunk csapata ekkor 3. lett a középiskolák versenyében ban az öreg tornaterem elé-mellé az iskola az õ javaslatára fiú- és leányöltözõt és zuhanyozót építtetett. Rendszeresen azon törte a fejét, hogyan bõvíthetné az iskolában a diákok sportolási lehetõségét. Amit csak lehetett, kiharcolt a sportnak. A kezdetektõl nagyon kemény munkát diktált, szigorú volt. Szenvedélyesen és határozottan vezette az edzéseket. Fontos szereplési alkalmat jelentett az iskola és a város életében a tornavizsga, amit mindig jól és sikeresen szervezett meg. A tanári munkája mellett a város kosárlabdasportjának kiemelkedõ alakja volt. A Nagykõrösi Kinizsi NB II-es, majd a Pedagógus SE kosárlabdázóinak edzõjeként sok kiváló sportolót nevelt. A gimnáziumban kiegészítõ sportként a sífutással foglalkozott, a 60-as, 70-es években két alkalommal is országos magyar bajnokságot nyert lányaival csapatban és váltóban. Hihetetlen volt akkor, hogy egy alföldi kisváros kosaraslányai legyõzzék a sokkal jobb feltételek között készülõ csapatokat. A nyári idõszakot a városi strandon töltötte az úszás kedvenc sportja népszerûsítésével (ez még nagyobb szívügye volt az atlétikával együtt, mint a kosárlabda). A fiatalokkal a vízilabdát is megszerettette. A fejelésben és a lábteniszben verhetetlen volt. Idõsebb korában sem ismerte a vereséget, küzdeni akarása és szíve az utolsó percig hajtotta a gyõzelemért. Testnevelõi munkája során következetesen törekedett sportolóiban az akarat, a kitartás és a gyõzni akarás érzésének elmélyítésére. Rendkívüli fanatizmusával, ösztönzõ erejével hatott sportolóira, így nem maradtak el az eredmények. A kezdeti években még nagyobb követelményeket támasztott diákjaival szemben, mint késõbb. Sportolóit megdolgoztatta a sikerekért. A testnevelési órákon sem volt ez másképpen. Néha a külsõ szemlélõ kíméletlennek látta õt a kevésbé sportos fiatalokkal szemben. Mindenkitõl a maximumot várta el, és ezt nem tudta a diákok egy része teljesíteni. Ebbõl néha konfliktusai is támadtak. A testnevelési órák után kollégái többször fogadták a tanári szobában azzal, hogy agyonhajtottad már megint a fiúkat, egyik-másik teljesen használhatatlanná vált az órámon. Sokszor harcolt a gyengébb képességû, de kiválóan sportolók jobb tanulmányi eredményéért. Ezt kartársainak egy része idõnként túlzónak minõsítette, de õt ez nem bántotta. A diákoknak télen és nyáron táborokat szervezett, ahol számtalan tanítványa elõször szerezhetett ismereteket a sí- és vízi sportról, majd felnõttként és gyermekeiket küldve több nemzedék szerette meg így az említett szabadidõs sportokat. Tapasztalatait felhasználva indította el a megyei sportvezetés iskolánkban a testnevelés- és sportszervezõi oktatást, mely több éven keresztül eredményesen nevelt diákokat az ország sportélete számára. A tanári kar színes egyénisége volt. Ízes kõrösi beszédét vidéken is mögjegyözték. Kollégái körében rendkívüli népszerûségnek örvendett. Jó kedélyû és szolgálatkész férfiként sokszor bevásárolt a tanárnõknek a piacon. A tantestületért mindenre képes volt. Szeretett kártyázni, és közben néha egyegy cigaretta és kisfröccs mellett (hozta a zöld veltelinit és a papramorgót) jókat sztorizott velünk. A városban fütyülve közlekedett biciklijével, és minden ismerõsének hangosan köszönt. Részt vett a római nyári olimpiai játékokon, melyrõl színes beszámolót tartott a tanári karnak és a diákoknak. Sok emlékezetes együttlétünkbõl egy görögországi társasutat idéznék fel, ahova teljesen véletlenül én is akkor fizettem be feleségemmel. Amikor Olympiába érkeztünk, rögtön javasolta, hogy fussuk végig a stadiontávot. A rekkenõ melegben sportolókhoz méltón teljesítettük az egykori olimpiai számot. Idõt és fáradságot nem ismerõ sportemberi munkájáért számos elismerésben részesült, a Sport Kiváló Dolgozója kitüntetést két alkalommal (1968, 1973) kapta meg. Egykori hallgatóját a Testnevelési Fõiskola is kitüntette. Nagykõrös város Nagykõrösért Kitüntetõ Cím adományozásával ismerte el a több évtizedes tanári és edzõi tevékenységét. Nem tudtam róla, mert sohasem mondta, de testnevelõként vezette a gimnázium sportköri naplóját, amit késõbb egy látogatása alkalmával szeretettel adott át. Látta a gimnázium új kiadványait, és gondolta, hogy az adatokat kiegészítve érdemes lenne egy Gimnáziumi füzetek összeállításban megjelentetni a sporteredményeket. Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor átadta a gyûjteményes összeállítást. Az elképzelését a jövõben meg fogjuk valósítani. Az osztálytalálkozók állandó meghívott tanára volt. Június 6-án már az 50 éves találkozóra készülve sajnálattal közöltem az érdeklõdõkkel, hogy kórházban van, nem tudja elfogadni a meghívást. Ferit országhatárokon túl is Luciferként ismerték és szerették. Budapesten hunyt el június 8-án egy szép kora délutáni órában. Hiányozni fog nekünk és mindenkinek, aki ismerte és a sport révén kapcsolatba került vele. Szép és teljes élete végén elment a mennyei sportcsarnokba. Emléke legyen áldott. Suba Lajos egykori tanítványa, testnevelõ tanár Búcsúztatásáról a család döntésének megfelelõen a gimnázium honlapján is tájékoztatjuk az érdeklõdõ egykori tanítványokat és sporttársakat (www.ajrg.hu). Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy a tanár úr megemlékezõ búcsúztatására június 27- én, szombaton 11 órakor kerül sor a Református Gimnáziumban.

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban.

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban. XXI. évfolyam 6. szám 2011. június A Nagykállói Hírmondó következő száma 2011 szeptemberében jelenik meg! A pedagógus munkája olyan, mint a csendes eső Így nevezte a tanárok és tanítók munkáját Juhász

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 13. szám 2005. április 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A tisztelet virágai és koszorúi borították sírját gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!!

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!! Elismerés 50 éves szolgálatért Frajna András esperes urat 1963-ban avatták pappá. Az 50 éves szolgálatból 12 évet töltött Kerepesen, mely szolgálat elismeréseként a kerepesi hívôk kereszttel-, az önkormányzat

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 1. szám 2014. január 15. 2014 / 01 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS 10. oldal KÉRDEZTÜNK Sütő Petre Rozália Magyar képzőművészet

Részletesebben

2014. június 12. - XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

2014. június 12. - XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. június 12. - XXV. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft Járjad, lábam!......... 2-3 Pedagógusok napja....... 3 Gyógypedagógusok elismerése... 4 In

Részletesebben

Ábrahámhegy és a rendezvények

Ábrahámhegy és a rendezvények XVIII. évfolyam 3. szám 2011. október Ábrahámhegy és a rendezvények Szeptember. Hűvösek a reggelek. Napközben majd megsülünk. Testet, lelket próbáló a forróság. Mégis ősz van. A természet még vár ezt megmutatni,

Részletesebben

A Kultúra Napja kitüntetettjei Megalakult a Salgótarjáni Box SE Salgótarján a Művészetek Palotájában. 2009. JANUÁR 2. évfolyam 1. szám.

A Kultúra Napja kitüntetettjei Megalakult a Salgótarjáni Box SE Salgótarján a Művészetek Palotájában. 2009. JANUÁR 2. évfolyam 1. szám. 2009. JANUÁR 2. évfolyam 1. szám önkormányzat A Kultúra Napja kitüntetettjei Megalakult a Salgótarjáni Box SE Salgótarján a Művészetek Palotájában Beköszöntő Kívánok én hitet, kedvet, szép szerelmet, hű

Részletesebben

XXIV. évf. 14. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. július 12.

XXIV. évf. 14. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. július 12. XXIV. évf. 14. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. július 12. A Fazekasmesterség továbbéltetője Fehér Tibor munkásságát bemutató kiállítás nyílt a Város Napján A szennyvízberuházásról Tállai András A vagyon elleni

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben