IV. évfolyam 20. szám június 19. Ingyenes információs lap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. évfolyam 20. szám 2009. június 19. Ingyenes információs lap"

Átírás

1 IV. évfolyam 20. szám június 19. Ingyenes információs lap ISKOLAI GÁLA a Kossuth iskolában Különleges elõadással készült a Kossuth Lajos Általános Iskola drámacsoportja az iskola leendõ elsõ osztályos tanulóinak. Barabás Erika tanárnõ álmodta meg a Négy évszak címû elõadást. A lelkes gyerekek nagy szorgalommal készültek, így a június 5-én, pénteken megrendezett iskolai gála remekül sikerült. A mûsorban felléptek az iskolai Ki mit tud? verseny elsõ helyezettjei. A mûsort musicalbetétek színesítették, közremûködött az Arany János Kulturális Központ Musicaltársulatának vezetõje, a szolnoki Thália Színház tagja: Kiss Zsolt és Kovács Péter mûvész tanár. Másnap, szombat délután is elõadásra került a gálamûsor a Zenélõ udvar rendezvény keretein belül. A gyerekek drámaelõadása után a KB 89 zenekar, Pénzes tanár úr és barátai zenéltek, énekeltek együtt egy jó hangulatú estén a meghívott szülõkkel, diákokkal és tanárokkal. Parlagfû-mentesítésért játszótér? Pest Megye Önkormányzata a Tégy a Parlagfû Ellen! Közhasznú Alapítvánnyal közösen a évben immár hagyományként parlagfû-mentesítési versenyt hirdet a megyei települési önkormányzatok számára. A verseny tétje egy Ft értékû játszótér. A versenyben való részvétel feltételei: az önkormányzat, civil szervezetek és a lakosság együttmûködésével június 22-e és 28-a között parlagfû-mentesítési akciók szervezése. Feladat: az akcióban gyommentesíteni kell a település belterületét, beleértve az önkormányzat kezelésében lévõ közterületeket, utakat, rézsûk mentét, közparkokat, közösségi tereket, ezzel egyidejû- Bármilyen hihetetlen, a cím igaz leg a helyi lakosok bevonásával minél több magánkertet. A mentesítést dokumentálni kell fotóval, valamint részvételi lap kitöltésével (részvételi lap beszerezhetõ a polgármesteri hivatal portáján, valamint letölthetõ Nagykõrös város honlapjáról A lakosság által kitöltött részvételi lapokat, esetleges fotódokumentációt kérjük legkésõbb július 1-jéig a polgármesteri hivatal részére eljuttatni. Az akcióval kapcsolatban a civil szervezetek, települési képviselõk megkeresése is megtörténik, ezért kérek minden Nagykõrösért, felnövekvõ ifjúságért tenni akaró nagykõrösi lakost, csatlakozzon a mozgalomhoz! Tegyünk együtt egy egészséges környezetben megvalósuló korszerû játszótérért! Dr. Czira Szabolcs polgármester Felosztották a sporttámogatási pályázati keret nagy részét Nagykõrös Város Önkormányzat Képviselõ-testülete május 28-án döntött a évi sportcélú támogatási pályázati keret felosztásáról. A 10,4 millió forintból 2,36 millió forintot a képviselõ-testület tartalékba helyezett. Több mint 8 millió forintot az alábbiak szerint osztott fel: Nagykõrösi Kinizsi Modellezõ Klub Ft, Petõfi Diáksportegyesület Ft, PITYKE KSE Ft, Nagykõrösi Lovas Sportegyesület Ft, Nagykõrösi Lövész Sportegyesület Ft, Petõfi Tenisz SE Ft, Napsugár Sportegyesület Ft, Nagykõrösi Basafa Sportegyesület Ft, Helyettük, Értük, Velük Alapítvány Ft, Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális Egyesülete Ft, NFC Ft, Kossuth Lajos Általános Iskola Ft, Magyar Wushu Egyesület Ft, Dalmady Diáksport-egyesület Ft támogatásban részesült. Felhívás úti okmány érvényességének vizsgálatára és tájékoztatás a június 28-ától bevezetésre kerülõ digitális ujjlenyomatot is tartalmazó e-útlevél igénylésérõl Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy tervezett külföldi utazás elõtt kellõ idõben szíveskedjenek az úti okmány érvényességét megnézni. Az adott ország külképviseletének honlapján megtekinthetõ, hogy kiutazáskor, illetve a tervezett hazautazástól számítva még hány napig kell hogy az úti okmány érvényes legyen. Az ország területét elhagyni, illetve idegen országba belépni érvényes úti okmánnyal, illetve személyazonosító igazolvánnyal lehet. Magyar állampolgár személyazonosító igazolvánnyal (14 éves kortól) június 28-áig EGT-tagállamba és azokba az országokba utazhat, ahová azt nemzetközi szerzõdés lehetõvé teszi. A 2252/2004. EK-rendelet alapján Magyarországon június 28. napjától ujjlenyomatot is tartalmazó útlevelet kell kiállítani. A tájékoztató közzététele idõpontjában még nem került elfogadásra a külföldre utazásról szóló évi XII. törvény és végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) korm.-rendelet, valamint az illetéktörvény módosítása. Tájékoztatom a tisztelt lakosságot a fenti törvény és végrehajtási rendelet tervezett fõbb változásairól: digitalizált ujjnyomatot is tartalmaz az e- útlevél 12 éves kor fölött, kivéve az ideiglenes magánútlevél; változik az útlevél érvényességi ideje második magánútlevél és 14 év alattiak vonatkozásában; 0 14 évesek is utazhatnak személyazonosító igazolvánnyal; az illeték mértéke; korlátozás ideje alatt nem engedélyezhetõ a külföldre utazás; okmány visszavonási okai. Az ügyintézési határidõk, az eljárás menete és egyéb információ érdekében kérem szíveskedjenek személyesen az okmányirodában (Nagykõrös, Szabadság tér 4.) vagy telefonon az 53/ telefonszánon érdeklõdni. Dr. Nyíkos Sára s. k. jegyzõ BÉRLAKÁSOK: a KÕVA Zrt. pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonban lévõ bérlakások bérbeadására. A pályázatok benyújtásának határideje: június óráig. A pályázati kiírások megtekinthetõk a címû oldal AKTUÁLIS / PÁLYÁZATOK menüpontjában.

2 A Pest Megyei Bíróság elsõ fokon elutasította a Heti Hírek címû lap kiadója, a Régió-Gate Lapkiadó Kft. (felperes) Nagykõrös Város Önkormányzata (alperes) ellen személyhez fûzõdõ jog megsértésének megállapítása iránt benyújtott keresetét. Az ítélet indoklásából többek között megtudható: A felperes arra kérte keresetében a bíróságot, hogy kötelezze az alperest az Önkormányzati Hírek január 23-án kiadott száma 5. oldalán megjelent Nagykõrös nem fasiszta város! címû írás valóságnak nem megfelelõ tartalmát az általa megfogalmazott szöveg közlésével való helyreigazításra. A felperes elõadta, hogy az alperesi lapban megjelent cikk egésze azt a hamis látszatot kelti, mintha a felperes és a felperes újságírója Nagykõrös városát fasiszta városnak titulálná, mintegy a hitleri Németország ideológiája szerint mûködõ településként állítaná be. A bíróság kimondta, hogy ha és amikor tehát az Önkormányzati Hírek leközölte a képviselõtestület január 15-ei ülésén egy képviselõ napirend elõtti fel- PER az Önkormányzati Hírek ( ) a sajtótörvény elvárásainak tett eleget, az olvasót hitelesen tájékoztatta. szólalását, éppen a sajtótörvény elvárásainak tett eleget, az olvasót hitelesen tájékoztatta az ott történtekrõl. Az indoklásban a bíróság megállapította, hogy a Régió-Gate Lapkiadó Kft. által Nagykõrös Város Önkormányzata ellen benyújtott kereset megalapozatlan, így azt elutasította. Az ítélet ellen a kézbesítéstõl számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. A bíróság a jövõre nézve felhívta az önkormányzat ellen keresetet benyújtó felperes, azaz a Heti Hírek címû lap kiadójának, a Régió-Gate Lapkiadó Kft.-nek a figyelmét, hogy a sajtótól különösen elvárható, hogy amennyiben elemzõ cikket jelentet meg, úgy kellõ körültekintéssel a tényszerûség követelménye betartásával járjon el a cikkben szerepeltetni kívánt szereplõk, és az általuk képviselt nézeteket illetõen. Különösen vitatható a hiteles és pontos tájékoztatásra való törekvés, ha meghatározható személynek tulajdonított elhíresült mondásokat úgy közöl, hogy attól eltérõ, más személy mondásaként idézi. A NAGYKÕRÖS VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA A Nagykõrös Városért Közalapítvány 2008-ban hívta életre a NAGYKÕRÖ- SIEK NAGYKÕRÖSÉRT elismerõ címet, amely megkülönböztetve a városi kitüntetésektõl, azon személyek tevékenységét kívánja díjazni, akik mindennapi nagykõrösi életük, hétköznapi foglalkozásuk során Nagykõrös érdekében kiemelkedõ, a közösség számára példamutató teljesítményt nyújtanak. Továbbá azon személyek tevékenysége iránti elismerésünket is szeretnénk kifejezni ezen díjjal, akiket ugyan városunktól elsodort az élet folyama, de Nagykõrös sorsának alakulását továbbra is lelkükön viselik. Az elismerõ címek odaítélésébe be kívánjuk vonni Nagykõrös lakosságát. Kérjük, az alábbi jelölõlapot az ön által ajánlott személy adataival kitöltve jutassa el hozzánk július 31-éig, a polgármesteri hivatal két épülete (Szabadság tér 4. és 5.) portáinál elhelyezett urnáink valamelyikébe bedobva. A város lakossága által az elismerõ címre érdemesnek tartott személyek közül a Nagykõrös Városért Közalapítvány kuratóriuma három személynek ítéli oda a díjat. JELÖLÕLAP JELÖLT személy neve:... foglalkozása:... címe:... jelölés indoka: JELÖLÕ személy neve:... címe:... telefonszáma:... aláírás A rendezvényre minden nagykõrösit szeretettel várnak a szervezõk! A részletes program megtekinthetõ a oldalon, valamint a rendezvény programfüzetében. 2 Önkormányzati Hírek NAGYKÕRÖS

3 Mit gondolnak Nagykõrös lakói a városról és a szennyvízberuházásról? 1. rész Április végén közvélemény-kutatás zajlott Nagykõrösön a tervezett szennyvíztisztító-beruházásról. A kérdezõbiztosok 500 fõt kérdeztek meg a városban. Köszönjük, hogy válaszaikkal segítették a kutatást. Az eredményekrõl két részben számolunk be. A második rész a következõ számban jelenik meg. A kutatás eredményérõl Szilágyi Csabát, Nagykõrös Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájának vezetõjét, a projekt koordinátorát kérdezte a szerkesztõség. Miért volt szükség a közvélemény-kutatásra, és hogyan dõlt el, hogy kik vesznek részt benne? Szerettünk volna képet kapni arról, hogy a nagykõrösiek milyen sürgõsen megoldandó feladatokat látnak a városban, ezek között hova sorolják a szennyvízhálózat fejlesztését. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a város lakói mit gondolnak errõl a beruházásról, és véleményük szerint tudnak-e róla eleget. Ehhez az elõkészítõ szakaszra elnyert támogatás nyújtotta a költségkeretet, a kutatás elkészítése egyben pályázati kötelezettség is volt, melynek tervezését, lebonyolítását és összegzését a projektmenedzsment szervezet kommunikációs cége végezte el. Hány embert kérdeztek meg, milyen alapon választották ki õket? 500 fõ válaszolt a kérdezõbiztosok kérdéseire, és az általuk adott válaszokból készült el az összegzés. Kiválasztásuknál a szempont az volt, hogy képviseljék Nagykõrös lakosságának összetételét (nem, kor, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás és csatornával való ellátottság szerint). A mintát a Központi Statisztikai Hivatal és Nagykõrös város adatai alapján állította össze a cég. A város lakói szerint mi a legsürgetõbb feladat jelenleg Nagykõrösön? A városlakók közel egyenlõ arányban említették a munkalehetõségek növelését és az infrastruktúra fejlesztését (47,3% és 42,2%), melybe a szennyvízhálózat fejlesztése is beletartozik (1. ábra). Ezenkívül jelentõsebb arányban említették még a kulturális és szabadidõs lehetõségek gyarapítását, illetve az egészségügyi ellátás javítását. A problémák megítélésében a felmérés alapján úgy tûnik, hogy egyetértés van a városban, csaknem minden megkérdezett azonos sorrendet állított fel. A nagykõrösiek túlnyomó része (83%) ugyan különbözõ mértékben, de szennyezettnek tartja a várost. Közülük 59,6% úgy gondolja, hogy ez a szennyezettség átlagos mértékû (2. ábra). A válaszadók a környezetszennyezésért elsõsorban a szemetelõ embereket, majd a városon áthaladó kamionokat tartják felelõsnek. A csatornázottság hiánya csak 12% említést kapott, holott pillanatnyilag ez az egyik fõ szennyezõ forrás a városban (3. ábra). A csatornázatlan háztartások túlnyomó részében (95,3%) emésztõgödörbõl való szippantással, a többi helyen pedig szikkasztással és vegyes rendszerben (szippantás és szikkasztás) oldják meg jelenleg a szennyvíz elhelyezését. Mindkét módszer folyamatosan szennyezi környezetünket, ezért is nagyon fontos a város és fõleg az itt élõk számára a szennyvízberuházás megvalósítása. Mit gondolnak az emberek Nagykõrös tisztaságáról, az országos szinten is nagyon alacsonynak számító, kb. 25%-os csatornázottsági arányról? A következõ számban megjelenõ részben a szennyvízberuházással kapcsolatos véleményekkel fogunk foglalkozni. Elindult a szennyvízberuházás honlapja is, mely elérhetõ a város honlapjáról (www.nagykoros.hu) vagy a webcímen. A honlapon találhat információkat a tervezett beruházásról, a pályázati feltételekrõl, a Víziközmûtársulatról. IV. évfolyam, 20. szám június 19. 3

4 Városi pedagógusnap A város közel százötven pedagógusának tolmácsolta a képviselõ-testület köszönetét és elismerését dr. Czira Szabolcs polgármester június 10-én, szerdán délután a pedagógusnapi ünnepségen az Arany János Kulturális Központ színháztermében. Dr. Czira Szabolcs köszöntõ beszédét Karácsony Sándor idézetével kezdte: A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövõbe vetett hit optimizmusa. Mint mondta, ma még inkább a szívekbe talál ez az idézet mint máskor, hiszen a pedagógusokat érintõ kormányzati intézkedések mellett nehéz ma optimistán nézni a jövõbe. Ahogy a polgármester kifejtette, hiszi, hogy a nagykõrösi pedagógusoknak van karizmájuk, s optimistán tudnak a jövõbe tekinteni. Optimistán, hiszen egyre többen látják, tudják, érzik, hogy Nagykõrös jó úton halad, fejlõdik. S bár városunkat sem lehet teljes mértékben kiragadni az országos hatások alól, lassan beérik a többség által végzett munka gyümölcse. ( ) Nagy elõdök, kik utat mutatnak, példaként szolgálnak, ugyanakkor fel is emelik a lécet, melyet át kell lépni, hogy valaki NAGYKÕRÖSI PEDAGÓGUS legyen. Nagykõrösi pedagógus, ami nem attól lesz valaki, hogy elvégez egy fõiskolát vagy egyetemet, és Nagykõrösön helyezkedik el Az igazi NAGYKÕRÖSI PEDAGÓGUS mindig is az volt, és az lesz a jövõben is, aki tudta és tudja, s szívében érzi, hogy egy tanóra soha nem pusztán azért van, hogy a két csengõszó között valamit beletuszmákoljanak a gyermekek fejébe. Hanem azért, hogy a tanórák apró kirakóiból a ballagásra egy olyan kép szülessen a gyermek fejében, melyen a világ és a történelem sodrában pontosan kirajzolódik szeretett városa, Nagykõrös, s melybõl kiderül, miként tud õ tevékeny, hasznos részese lenni Nagykõrös közösségének. Hiszek benne, hogy ma is sok pedagógusról mondhatjuk el, hogy igen, õ NAGYKÕ- RÖSI PEDAGÓGUS, ahogy hiszem azt is, hogy vannak olyanok is, akik az évek során NAGYKÕRÖSI PEDAGÓGUSSÁ fognak válni. NAGYKÕRÖSI PEDAGÓGUSSÁ, akire számíthat a város, akire számíthat Nagykõrös, akire számíthatnak a nagykõrösiek. NAGYKÕRÖSI PEDAGÓGUSSÁ, akiknek õszinte szavára a város vezetõi is mindig nyugodt szívvel hallgathatnak, ahogy tettük és tesszük azt mi is, hiszen számunkra a gyermek, Nagykõrös jövõje a fontos. A mai napon is köszönöm mindannyiuknak azt a munkát, melyet gyermekeink fejlõdése, és ezáltal Nagykõrös jövõje érdekében végeznek. Köszönöm elhivatottságukat, kitartásukat, odaadásukat. Kívánom, hogy országos szinten is nyerje vissza a pedagógusi hivatás a méltó elismerését zárta szavait dr. Czira Szabolcs. A beszédet követõen dr. Czira Szabolcs polgármester adta át a jelenlévõ pedagógusoknak az idei elismeréseket. A Pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetés sikerekben bõvelkedõ életpálya elismerése azon szakmailag kiválóan képzett, gyermekek iránt elkötelezett pedagógusok részére, akik pedagógiai munkásságuk során elévülhetetlen érdemeket szereztek. Szolgálati emlékéremben részesültek: Palóczné Bacsó Olívia nyugalmazott óvodavezetõ Palóczné Bacsó Olívia óvónõi diplomáját 1972-ben szerezte meg a Kecskeméti Óvónõképzõ Fõiskolán óta Nagykõrösön óvodavezetõ-helyettesként, majd óvodavezetõként dolgozott. Munkájára mindvégig a tudatosság, precízség, a szakmai igényesség, jobbítani akarás volt a jellemzõ. Szeretettel és gondoskodással vette körül a gyerekeket. Egész pedagógiai mûködését mély humánum hatotta át. Kis Istvánné, a Petõfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon pedagógusa Kis Istvánné 1973-ban a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán szerzett magyar ének-zene szakos tanári diplomát óta az intézmény dolgozója. Tanórai munkájára a nagyfokú tudatosság, a tanulói munkáltatás, a szakszerûség és a gyermekközpontúság a jellemzõ. Közvetlen, kollegiális magatartásáért, eredményeiért mind nevelõtársai, mind tanítványai és szüleik feltétlen bizalmát, elismerését élvezi. Átlagon felüli eredményességgel dolgozó pedagógus, aki tagozatteremtõ munkájával múlhatatlan érdemeket szerzett az iskola életében. Péntek Imre, az Arany János Református Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Diákotthon pedagógusa Péntek Imre a matematika fizika szakos tanári diplomáját 1972-ben szerezte Sze- geden, a József Attila Tudományegyetemen tõl az Arany János Gimnázium és Óvónõi Szakközépiskolában, illetve annak késõbbi jogutódjában, az Arany János Református Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Diákotthonban dolgozik. Mindkét tantárgyát nagy szakértelemmel tanította, majd a fizika területén végzett jelentõsebb munkát. Tanítványai többször szerepeltek sikerrel versenyeken ben informatika szakos tanári oklevelet szerzett. Több évtizedes kiemelkedõ pedagógusi pályáját, amire sok kedves diákja is hálával emlékezik, az idén nyugdíjba vonulásával zárja le. Ketten, Szûcs Mária és Kulacs Tiborné a Kossuth Lajos Általános Iskola évzáró ünnepségén veheti majd át az elismerést. Szûcs Mária, a Kossuth Lajos Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa Szûcs Mária 1972-ben kezdte pedagógusi pályafutását tõl a nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskola tanítója lett, majd 1976-ban tanítói oklevelet szerzett. Az intézmény diák- és sportéletének egyik meghatározó egyéniségévé vált. Ötleteivel, lelkes munkájával sok örömet szerzett tanítványainak. Precízségéért, példás szorgalmáért munkatársai is szerették. Mindig nagy gondot fordított szakmai, pedagógiai fejlõdésére ban testnevelõi tanári végzettséget szerzett. Egész pályafutását a szakmai iránt érzett elkötelezettség hatja át. Kulacs Tiborné, a Kossuth Lajos Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa Kulacs Tiborné 1971-ben kezdte pedagógusi pályafutását a nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskolában, miután elvégezte a Szegedi Tanárképzõ Fõiskola orosz magyar szakát. Az iskolában szakos tanárként, majd osztályfõnökként példamutató Mind a pedagógusnapot, mind a kiváló diák dezett ünnepséget az Arany János Mûvelõd las mûsora színesítette 4 Önkormányzati Hírek NAGYKÕRÖS

5 hittel, lelkesedéssel végezte munkáját. A nevelõ-oktató munka tartalmi színvonalbeli növelése érdekében korszerû módszerek alkalmazására törekedett. Tanítványaival és azok szüleivel harmonikus kapcsolatot épített ki. Folyamatosan képezte magát, 1991-tõl angol nyelvet is tanított. Precíz munkájával, szaktudásával, türelmével vívta ki kollegái szeretetét és tiszteletét. A közösség mindig elismeréssel adózott emberi nagysága elõtt. Szabó Andreának, a Nagykõrösi Kolping Katolikus Általános Iskola pedagógusának munkáját TE DEUMI díjjal ismerte el a Váci Egyházmegye. Szabó Andrea angol német szakos tanárnõ egyetemi tanulmányait szülõföldjén, Nagyváradon végezte, majd 2004 óta elsõ és egyetlen munkahelyeként a Nagykõrösi Kolping Katolikus Általános Iskola dolgozója. Pedagógusi tevékenységét átszövi a szeretet, ez osztályfõnöki és nyelvtanári munkájának vezérlõ elve. Minden megmozdulásában figyel a rábízott gyermekek lelkére, bátorítja, buzdítja õket. Kollégáival kapcsolata az õszinteségen, a segíteni kész hozzáálláson és a jóságon alapul. >> Tekintse meg képgalériánkat a oldalon. Ebben az esztendõben közel kétszázötven nagykõrösi diák vehette át dr. Czira Szabolcs polgármestertõl a Nagykõrös kiváló diákja díszoklevelet a mûvelõdési ház színháztermében megtartott június 11-ei városi ünnepségen. Immár hosszú évek óta hagyomány, hogy minden tanév végén városunk, polgármestere útján megköszöni azon diákoknak a munkáját, akik a tanév során különbözõ versenyeken tanulmányi és sporteredmények sikereket értek el, és öregbítették Nagykõrös hírnevét. A kiváló diákok díszoklevelet és ajándékot, a csapatok díszoklevelet és serleget vehettek át, melyhez gratulálunk. A díjátadásokat követõen az Arany János Kulturális Központ Musicaltársulatának elõadásában A dzsungel könyve címû musicalbõl láthattak részleteket a jelenlevõk. A város kiváló diákjai Az ünnepség zárásaként dr. Czira Szabolcs polgármester minden kitüntetettet meghívott egy (kölyök)pezsgõs koccintásra az emeleti díszterembe. >> Tekintse meg képgalériánkat a oldalon. NYÁRI TÁBOROK GARABONCIÁS TÁBOR augusztus 3 7., naponta 9 16 óráig Jelentkezni lehet július 3-ig Jó játék a fonal kézmûves tábor szövés fonás nemezelés július , naponta 9 16 óráig Táborvezetõ: Sarancz Ferencné népi kismesterség oktató Jelentkezni lehet július 10-ig FAFARAGÓ TÁBOR július , naponta 9 16 óráig Szakmai vezetõ: Karsay Istvánné népi iparmûvész Jelentkezési határidõ: július 17. Bõvebb információ és jelentkezés: Arany János Kulturális Központ információja Nagykõrös, Szabadság tér 7. Tel.:53/ ok elismerõ díszokleveleinek átadására renési Központ Musicaltársulatának színvona- IV. évfolyam, 20. szám június 19. 5

6 80. Ünnepi Könyvhét Mocskonyi Gergely elõadómûvész közremûködésében az Ezerszínû könyvünnep zenés, verses összeállítást hallgathatták meg a jelenlevõk. A színvonalas produkciókat a helyi média is figyelemmel kísérte. A Nagykõrös Város Polgármesteri Hivatala és az Arany János Kulturális Központ által közösen szervezett rendezvény ideje alatt folyamatos könyvvásárral várták a látogatókat. A nagykõrösi költõk, írók sátránál helyi kiadványokból, valamint a könyvtár legfrissebb könyveibõl is ízelítõt mutattak be. A kis bicebóca címmel Móra Ferenc-emléknapot tartottak az Arany János Társaság szervezésében. Június 4-én órától vers- és prózamondó verseny, valamint Móra-vetélkedõ zajlott. Az Arany-híd Baráti Kör soron következõ rendezvényét a Fõtéren tartotta. A baráti kör Kamratanoda névvel a helyi hagyományokról, a tartósítás és konzerválás népi és nagyüzemi technikáiról hallgathatott elõadást Csókás Mihály egykori konzervgyári dolgozótól. Az elõadást követõen a háziaszszonyok kaptak lehetõséget saját receptjeik, tapasztalataik bemutatására. Szokássá vált már, hogy az összejövetelekre a témához kapcsolódóan a tagok, vagy az érdeklõdõk közül kóstolókat hoznak. Ezen az alkalmon sem maradt el a meggybor, és a saját készítésû birsalmasajt is az asztalra került. A találkozók muzsikaszó nélkül nem múlhatnak el, így citeramuzsikával folytatódott a program, melyet Kiss Rezsõ tanuló szolgáltatott. Ezután a nagykõrösi nyugdíjasegyesületek közül az Arany János Nyugdíjasklub, valamint a Nyugdíjas Pedagógusok Klubja mutatkozott be. Munkájukról, programjaikról adtak számot, s azokat, akik kedvet kaptak, és szeretnének csatlakozni az egyesületekhez, várják szeretettel, és a mûvelõdési központban érdeklõdhetnek a találkozók idõpontjáról. Az orosz irodalom gyöngyszemei címmel rendkívüli irodalomórát Tóth Tibor nyugalmazott gimnáziumigazgató, Apáczai Csere-díjas pedagógus tartott a középiskolások számára. Az ünnepi könyvhét zárásaként Vujity Tvrtko filmvetítéssel és dedikálással egybekötött elõadást tartott, melyen nagy volt az érdeklõdés. Vujity Tvrtko a 80. Ünnepi Könyvhét alkalmából tartott elõadást Nagy sikerrel zárult Nagykõrös Város Önkormányzata és az Arany János Kulturális Központ közremûködésével szervezett 80. Ünnepi Könyvét. A háromnapos rendezvény szombati vendége Vujity Tvrtko Pulitzer-emlékdíjas újságíró volt. A Tv2 riportere baseballsapkában érkezett Nagykõrösre, de talán ez nem is meglepõ, hiszen az író minden nyilvános megjelenésén sapkát visel. Elmondása szerint régebben még számolta sapkagyûjteményét, de napjainkban már nem tudja ezek pontos számát. Mit is gondolhatna az ember egy olyan riporterrõl, aki már megjárta Csernobilt, volt a lepratelepen, és sok más veszélyes szituációban? Kijelenthetem, hogy a riporter nagyon jó humorú, hétköznapi ember. Az Arany János Kulturális Központ színháztermében 19 órától kezdõdött Pokoli történetek Angyali történetek címû elõadása, melyben beszámolt az eddigi tudósításainak legemlékezetesebb pillanatairól. A mûsor nem a szokványos módon kezdõdött, mert a riporter a színházterem fõbejáratánál köszöntötte a közönséget, és csak utána lépett fel a színpadra. Talán a hangulat oldása miatt, elsõ gondolataiban személyes vicces történeteket mesélt. A legnagyobb nevetést a mikroportos sztorija váltotta ki, melyben elmesélte, hogy egyszer elfelejtette kikapcsolni a csíptetett mikrofonját, és a közönség végighallgathatta, amíg az illemhelyen tartózkodott. A közönségtalálkozó ideje alatt folyamatosan szórakoztató poénokkal oldotta a témák súlyát, melyeken nagyokat nevetett a telt házas publikum. A mosolygós percek után elkezdett mesélni az észak-koreai élményeirõl, a csernobili kirándulásáról, Tamás András, az utolsó hadifogoly megtalálásáról és Németh Szamira megmentésérõl. Az elõadást vetítés zárta, melyben olyan képkockákat láthatott a közönség, amelyeket még a Napló címû mûsorban sem vetítettek le. Az elõadás után örömmel válaszolt a nagykõrösi közönség kérdéseire, majd dedikálta az otthonról hozott vagy a helyszínen megvásárolt könyveket. Az érdeklõdõk kérdéseire adott válaszokból kiderült, hogy az újságírói pályafutása elég véletlenszerûen alakult ki, mivel õ annak idején még tolmácsnak jelentkezett a Magyar Televízióhoz, és a stábbal együtt a volt Jugoszlávia területére utazott. Ott rövid idõn belül kiderült, hogy õ a környék legjobb újságírója, s egyben a legrosszabb is, hiszen a háborús övezet körbezárása miatt egyedül maradt mint tudósító. Pár hét leforgása alatt már a BBC-nek is tudósított. Tehát eleinte véletlenszerûen volt riporter, majd utána az Egyesült Államokban tanulta az újságírást. A város lakói közül többen dedikáltatták az újságíró új könyvét, melynek címe Fertõ. Az író elmondta, hogy ez az új kiadvány nem a Pokoli, illetve Angyali történetek könyvsorozat része, ez az internet bûnös, aberrált világáról szól. Mûfajilag egy bûnügyi oknyomozó dokumentumkötet, amely a föld alatti szexipar világába enged betekintést. A Tv2 riportere maga is kétgyermekes apa, és kötelességének érzi felhívni szülõtársai figyelmét az internet nyújtotta veszélyekre. Elmondta, hogy az õ családjában annyiban diktatúra van, hogy mindig utánanéz, hogy mit csinálnak a fiai, és útmutatót is ad a dolgok helyességét illetõen. Az érdeklõdõk kérdéseire végig jókedvûen, mosolyogva válaszolt a nagykõrösi vendég, aki megemlítette, hogy elég sûrûn jár erre a környékre, mert a felesége kecskeméti volt, és az anyósa még a ma napig is ott él. Este tíz óra körül elégedetten távozhatott haza a nagykõrösi publikum, mert jó kétórás élvezetes, poénos, mégis az élet tragikus dolgait, történéseit feldolgozó elõadást hallhattak, továbbá megismerkedhettek Vujity Tvrtko Pulitzer-emlékdíjas újságíróval. 6 Önkormányzati Hírek NAGYKÕRÖS

7 MOLNÁR FERENC (Lucifer) A szenvedélyes, töretlen küzdõszellemû és mindenáron gyõzni akaró sportember Molnár Ferenc 2007-ben vehette át a Nagykõrösért Kitüntetõ Címet Nagykõrösön született szeptember 10-én. Leánytestvérével szép gyermekkorukat a Jókai utca 11.-ben élték. Édesapja Molnár Ferenc festõ-mázoló, édesanyja Karikó Erzsébet volt ben vette feleségül Varga Erzsébetet, akivel boldog házasságban nevelték két gyermeküket, Csabát (1957) és Zsuzsannát (1960). A Testnevelési Fõiskolát ben végezte el, középiskolai testnevelõ tanári végzettsége mellé a kosárlabdaedzõi képesítést is megszerezte. A Nagykõrösi Állami Általános Arany János Gimnáziumban kezdte meg testnevelõ tanári munkáját szeptember 22- én szeptemberétõl átkerült a Kiskunfélegyházi Testnevelési Gimnáziumba, ahonnan 1954-ben jött vissza a Nagykõrösi Tanítóképzõbe. Két év után, 1956-tól ismét a nagykõrösi gimnázium testnevelõje lett. Nyugdíjba vonulásáig (1983. augusztus 31.) az Arany János Gimnázium és Óvónõi Szakközépiskola országosan ismert testnevelõjeként végezte pedagógusi munkáját. LUCIFER számomra A TEST- NEVELÕ TANÁR, a szenvedélyes, töretlen küzdõszellemû, mindenáron gyõzni akaró sportember. Élete a tornateremben, a sportpályán, a strandon és a Balatonon telt számtalan barátja és ismerõse körében. Az 1956/57 tanévben a régi tornaterem mögötti, akkor elhanyagolt területbõl szép sportpályát varázsolt diákjaival. Gimnáziumi állását elfoglalva bevezette az úszást és a sísportot. Az elsõ emlékezetes sítáborát 14 fiatallal 1957-ben szervezte Bánkútra, és a következõ évben már országra szóló eredményt ért el egyik diákjával, aki megnyerte a serdülõ 3 km-es túraléces futást. Gimnáziumunk csapata ekkor 3. lett a középiskolák versenyében ban az öreg tornaterem elé-mellé az iskola az õ javaslatára fiú- és leányöltözõt és zuhanyozót építtetett. Rendszeresen azon törte a fejét, hogyan bõvíthetné az iskolában a diákok sportolási lehetõségét. Amit csak lehetett, kiharcolt a sportnak. A kezdetektõl nagyon kemény munkát diktált, szigorú volt. Szenvedélyesen és határozottan vezette az edzéseket. Fontos szereplési alkalmat jelentett az iskola és a város életében a tornavizsga, amit mindig jól és sikeresen szervezett meg. A tanári munkája mellett a város kosárlabdasportjának kiemelkedõ alakja volt. A Nagykõrösi Kinizsi NB II-es, majd a Pedagógus SE kosárlabdázóinak edzõjeként sok kiváló sportolót nevelt. A gimnáziumban kiegészítõ sportként a sífutással foglalkozott, a 60-as, 70-es években két alkalommal is országos magyar bajnokságot nyert lányaival csapatban és váltóban. Hihetetlen volt akkor, hogy egy alföldi kisváros kosaraslányai legyõzzék a sokkal jobb feltételek között készülõ csapatokat. A nyári idõszakot a városi strandon töltötte az úszás kedvenc sportja népszerûsítésével (ez még nagyobb szívügye volt az atlétikával együtt, mint a kosárlabda). A fiatalokkal a vízilabdát is megszerettette. A fejelésben és a lábteniszben verhetetlen volt. Idõsebb korában sem ismerte a vereséget, küzdeni akarása és szíve az utolsó percig hajtotta a gyõzelemért. Testnevelõi munkája során következetesen törekedett sportolóiban az akarat, a kitartás és a gyõzni akarás érzésének elmélyítésére. Rendkívüli fanatizmusával, ösztönzõ erejével hatott sportolóira, így nem maradtak el az eredmények. A kezdeti években még nagyobb követelményeket támasztott diákjaival szemben, mint késõbb. Sportolóit megdolgoztatta a sikerekért. A testnevelési órákon sem volt ez másképpen. Néha a külsõ szemlélõ kíméletlennek látta õt a kevésbé sportos fiatalokkal szemben. Mindenkitõl a maximumot várta el, és ezt nem tudta a diákok egy része teljesíteni. Ebbõl néha konfliktusai is támadtak. A testnevelési órák után kollégái többször fogadták a tanári szobában azzal, hogy agyonhajtottad már megint a fiúkat, egyik-másik teljesen használhatatlanná vált az órámon. Sokszor harcolt a gyengébb képességû, de kiválóan sportolók jobb tanulmányi eredményéért. Ezt kartársainak egy része idõnként túlzónak minõsítette, de õt ez nem bántotta. A diákoknak télen és nyáron táborokat szervezett, ahol számtalan tanítványa elõször szerezhetett ismereteket a sí- és vízi sportról, majd felnõttként és gyermekeiket küldve több nemzedék szerette meg így az említett szabadidõs sportokat. Tapasztalatait felhasználva indította el a megyei sportvezetés iskolánkban a testnevelés- és sportszervezõi oktatást, mely több éven keresztül eredményesen nevelt diákokat az ország sportélete számára. A tanári kar színes egyénisége volt. Ízes kõrösi beszédét vidéken is mögjegyözték. Kollégái körében rendkívüli népszerûségnek örvendett. Jó kedélyû és szolgálatkész férfiként sokszor bevásárolt a tanárnõknek a piacon. A tantestületért mindenre képes volt. Szeretett kártyázni, és közben néha egyegy cigaretta és kisfröccs mellett (hozta a zöld veltelinit és a papramorgót) jókat sztorizott velünk. A városban fütyülve közlekedett biciklijével, és minden ismerõsének hangosan köszönt. Részt vett a római nyári olimpiai játékokon, melyrõl színes beszámolót tartott a tanári karnak és a diákoknak. Sok emlékezetes együttlétünkbõl egy görögországi társasutat idéznék fel, ahova teljesen véletlenül én is akkor fizettem be feleségemmel. Amikor Olympiába érkeztünk, rögtön javasolta, hogy fussuk végig a stadiontávot. A rekkenõ melegben sportolókhoz méltón teljesítettük az egykori olimpiai számot. Idõt és fáradságot nem ismerõ sportemberi munkájáért számos elismerésben részesült, a Sport Kiváló Dolgozója kitüntetést két alkalommal (1968, 1973) kapta meg. Egykori hallgatóját a Testnevelési Fõiskola is kitüntette. Nagykõrös város Nagykõrösért Kitüntetõ Cím adományozásával ismerte el a több évtizedes tanári és edzõi tevékenységét. Nem tudtam róla, mert sohasem mondta, de testnevelõként vezette a gimnázium sportköri naplóját, amit késõbb egy látogatása alkalmával szeretettel adott át. Látta a gimnázium új kiadványait, és gondolta, hogy az adatokat kiegészítve érdemes lenne egy Gimnáziumi füzetek összeállításban megjelentetni a sporteredményeket. Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor átadta a gyûjteményes összeállítást. Az elképzelését a jövõben meg fogjuk valósítani. Az osztálytalálkozók állandó meghívott tanára volt. Június 6-án már az 50 éves találkozóra készülve sajnálattal közöltem az érdeklõdõkkel, hogy kórházban van, nem tudja elfogadni a meghívást. Ferit országhatárokon túl is Luciferként ismerték és szerették. Budapesten hunyt el június 8-án egy szép kora délutáni órában. Hiányozni fog nekünk és mindenkinek, aki ismerte és a sport révén kapcsolatba került vele. Szép és teljes élete végén elment a mennyei sportcsarnokba. Emléke legyen áldott. Suba Lajos egykori tanítványa, testnevelõ tanár Búcsúztatásáról a család döntésének megfelelõen a gimnázium honlapján is tájékoztatjuk az érdeklõdõ egykori tanítványokat és sporttársakat (www.ajrg.hu). Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy a tanár úr megemlékezõ búcsúztatására június 27- én, szombaton 11 órakor kerül sor a Református Gimnáziumban.

8 Nagykõrösi örökségünk VII. Kultúránk az erdõ irtásával kezdõdött, és csak az erdõ fenntartásával maradhat fenn. (Leibundgut, svájci erdõmûvelõ) Az ben elnevezett jelfák közül a Széchenyi-fa a Száraz-dûlõben található. Egészségi állapota jó, törzse és ágai egészségesek. Kora: 400 év, törzskerülete: 400 cm, magassága: 28 m. Gróf Széchenyi István szeptember 21-én született a Széchenyi család ötödik gyermekeként. Az ifjú Széchenyi gyermekkora Nagycenk és Bécs között megosztva telt. Nevéhez fûzõdik többek között a lóversenyzés, kaszinó létrehozása, a Tisza szabályozása. Mûvei közé tartozik a Hitel, a Világ és a Stádium. Az 1948-ban megalakuló Batthyány-kormányban miniszteri szerepet töltött be. Utolsó éveiben élénk politikai tevékenységet fejtett ki április 7- érõl 8-ára virradó éjszakán karosszékében ülve, átlõtt koponyában találtatott. Soprontól 12 km-re, gyönyörû barokk park közepén áll Nagycenk legismertebb idegenforgalmi látványossága, a Széchenyi-kastély. Az épület Széchenyi István, a legnagyobb magyar birtokossága idején kapta mai arculatát. Itt található a fõépületbõl jól látható, közel 3 km hosszú fasor, melyet a kastély építésével egy idõben telepítettek. A SZÉCHENYI-fa (Kocsányos tölgy, Quercus robur) Kapás Tibor természetbarát Hol találjuk a fát? A fa autós GPS-koordinátája: N ; E Jó túrázást! Önkormányzati Hírek ingyenes tájékoztató kiadvány. Kiadja: a 2.9./409-1/2006. nyilvántartásba vételi szám alapján Nagykõrös Város Önkormányzata Nagykõrös, Szabadság tér 5. Tel.: 53/ , fax: 53/ Felelõs szerkesztõ: dr. Czira Szabolcs, a szerkesztõbizottság elnöke. Nagykõrös Város Önkormányzat 150/2006. (X. 12.) ÖT. sz. határozata szerint. Fejléc: Sári Zoltán Nyomdai munkák: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató. Táskaszám: Web: Terjeszti: Magyar Posta

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

(2015. évi előzetes tervezet)

(2015. évi előzetes tervezet) (2015. évi előzetes tervezet) JANUÁR január 31. U21-es kispályás torna Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrösi Kinizsi FC FEBRUÁR február 1. U16-os kispályás kupa Nagykőrösi Kossuth Lajos

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2014"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2014 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA felhívást tesz közzé az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2014" fővárosi kitüntető cím elnyerésére a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011 A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS pályázati felhívást tesz közzé az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011" fővárosi kitüntető cím elnyerésének feltételeiről a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet.

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007. (X.3.) Önkormányzati rendelete a kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet / egységes

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete. Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről

Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete. Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a helyi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Az A z ran a y n y Já J n á o n s o s Gi G mná n zi á u zi m u és é Álta t l a án á o n s o s Isk s o k l o a a, Diák á o k t o tth t o h n o n és é

Az A z ran a y n y Já J n á o n s o s Gi G mná n zi á u zi m u és é Álta t l a án á o n s o s Isk s o k l o a a, Diák á o k t o tth t o h n o n és é 2011.11.15. 1 Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megtanulja

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! A kiértékelt feladatlapok megtekintése Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2007"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2007 A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI BIZOTTSÁGA VALAMINT OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI BIZOTTSÁGA Felhívás az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2007" fővárosi kitüntető cím elnyerésének

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

NAGYKŐRÖS SPORT RENDEZVÉNYNAPTÁRA. (2014. évi előzetes)

NAGYKŐRÖS SPORT RENDEZVÉNYNAPTÁRA. (2014. évi előzetes) NAGYKŐRÖS SPORT RENDEZVÉNYNAPTÁRA (2014. évi előzetes) JANUÁR FEBRUÁR 2014. február 2. Asztalitenisz megyei diákolimpia Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben