A KEF és az iskolaegészségügy közös prevenciós lehetőségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KEF és az iskolaegészségügy közös prevenciós lehetőségei"

Átírás

1 Iskolaegészségügyi Továbbképző konferencia Budapest, Váci út 174 A KEF és az iskolaegészségügy közös prevenciós lehetőségei Dr. Lázár Terézia gyermek, ifjúsági főorvos, pszichoterapeuta Kórház Rendelőintézet Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 6300 Kalocsa, Kossuth u

2 Kalocsa város Bács-Kiskun megye nyugati részén, Bp.-től 120 km-re, a Duna mellett, az ezeréves Kalocsa-Kecskeméti Érsekség székhelye. A különleges hangulatú jelentős barokk építészeti, művészeti, kulturális érték áthatja a város mindennapi életét. Lakossága: fő, 250 éve jelentős iskolaváros. Jelenleg 7 óvoda, 5 ált. és 5 középiskola iskola-egészségügyi prevenciós ellátása történik. 550 fő óvodás, ellátja 5 gyermek háziorvos, 5 körzeti védőnő fő ált. iskolás és 2100 fő középiskolás, ellátja 1-1 főállású ifjúsági orvos és 2-2 főállású védőnő.

3 Egészségfejlesztés Definíció: Az a folyamat, melyek során az emberek fokozódó kontrollt nyernek saját életük felett, annak érdekében, hogy egészségük jobb legyen Ottawai Charta, 1986 Akció területei: egészséget támogató társadalompolitika, egészséget támogató környezet, közösségi akciók erősítése, egyéni kézségek, jártasságok fejlesztése, egészségügyi ellátó rendszer újabb, megelőző hangsúlyainak megteremtése

4 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) Nemzeti Stratégia (NS) a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében (Országgyűlés 2000) Célja: KEF-ek létrejötte, a Nemzeti Drogprevenciós Stratégia 4 alappillére helyi szintű megvalósítására (2001-) - közösség és együttműködés, - prevenció, - kezelés és ellátás, - kínálat csökkentés területén Kiemelkedő eszköze a helyi társadalmi megelőzésnek, egészségfejlesztésnek. Helyben kezdeményez, közösséget hoz létre, átfogóan gondolkodik, szakmai programjával tudatosan összefogja a helyi közösségi erőforrásokat, a helyi vezetés és állami támogatás mellett. Országos koordináció változás től: NEFMI NCSSZI Programigazgatóság NDI (Nemzeti Drogmegelőzési Iroda), KEF koordinátorok feladata régiónként: KEF tevékenység és szakmai fejlesztés segítése.

5 A KEF működésének jellemzői, feladatai Alulról jövő kezdeményezéssel cselekszik az adott helyi közösség szükségleteit, igényeit felmérve. Helyi szakértői team kialakítása, folyamatos fejlesztése erősíti a kontroll érzést (mi itt együtt képesek vagyunk). Helyi drog-prevenciós stratégia kidolgozásával célja: - érzékenyebbé tenni a közösséget a drogkérdések hatékony kezelésére, - javítani a helyi társadalom probléma megoldó kézségeit. Interszektoriális, multidiszciplinális együttműködéssel koordinálja a helyi drogprobléma kezelését. Az önkormányzat tanácsadó testülete, és rendes tagja, mint más intézmény. Segíti az ÖK meghatározott, kötelezően végzendő ( szoc. ellátás, igazgatás) feladatait a NS 4 területén. Lényeges eleme az önkéntesség, az ügy iránti elkötelezettségből a közösség javára.

6 KEF tagjai, társszervezetei 1 ( közös céljuk, a tenni akarás és a segítségnyújtás ) 1. Önkormányzat és szakosított szervei, (okt., kult., sport bizottság, stb.) 2. Oktatási Intézmények, (általános és középiskolák) 3. Szociális intézmények, (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) 4. Egészségügyi intézmények, (járóbeteg és fekvőbeteg ellátás, szakrendelők, pszichiátriai, addiktológiai szakgondozók, drog ambulanciák, iskola-egészségügy, rehabilitációs intézetek) 5. ÁNTSZ Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (prevenció,egészségfejlesztés, népegészségügyi szempontok erősítése) 6. Egyházak (úttörő szerepű a 80-as évektől, kezdeményezései, rehabilitációs intézet, marginalizálódott fiatalok, családok segítése, spirituális (lelki) nevelés)

7 A KEF tagjai, társszervezetei 2 7. Civil szervezetek (Non profit szektor, erősítik a közösségi cselekvést, ösztönzik az öntevékeny magatartást. Független és rugalmas szolgáltatási alternatívát kínálnak. A prevenció, a kezelés, és a kínálat csökkentés területén hatékonyak.) 8. Média (A társadalmi érzékenység felkeltése a drogprobléma megfelelő érzékeléséhez, megfelelő következetes, tárgyilagos tájékoztatás, közvélemény formáló szerepű, a KEF programok média támogató funkciója.) 9. A kínálat csökkentés intézményei: Rendőrség (felderítés, bűnüldözés, keresletcsökkentés, prekurzorok ellenőrzése, szakértői vélemények) Büntetés-végrehajtás, Határőrség, Polgárőrség (helyi drogpiac felfedezése, drog bűnözés elleni küzdelem a civil társadalom mozgósításával) 10. Egyéb intézmények, szervezetek: Vöröskereszt, Roma Kisebbségi Önkormányzati képviselő, GYIÖK, diákok érdekképviseleti szervei, stb.

8 Zsiráf Ifjúsági Közösségi tér a volt Zsinagóga épületében 2002 óta működik az Önkormányzat által létrehozott KEF, Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Évenkénti pályázatok készítése, megvalósítása révén a szokásosnál lényegesen több a mentálhigiénés tevékenység a tanulóifjúság és a felnőttek körében. KEF Ifjúsági Közösségi tér 3. éve kommunikációs, egészségmegőrző és egészségfejlesztő prevenciós fórum. Eddig 42 rendezvény Anyagi háttér: KEF pályázatokon évenként nyert 1,5 millió forint, és az ÖK által vállalt pályázati önrész, önkéntes tevékenységek. Főként éves egészségi, v. pszichoszociálisan veszélyeztetett fiatalok részére.

9 A tanulók fizikai, mentálhigiénés állapota, egészség-magatartása 2009/10 tanévben Krónikus betegségek (%) mozgásszervi: 50 allergiás: 40 érzelmi, hangulati élet zavar, szorongás, viselkedés, gondolkodás zavarok: 39 hypertónia, elhízás: 36 könnyített és gyógytestnevelésre utalt: 21 Egészség-magatartás % rendszeres dohányzó: 44 rendszeres alkoholfogyasztó: 45 ism. drogfogyasztó: 40 rendszeresen sportol: 30 összes eü+pszichoszoc. veszélyeztetett 45

10 A tanulók szabadidő eltöltése Kalocsán a Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskolában 2009 évben * Sportol rendsz. 30 % * Olvas 15 % * Beszélget 65 % (családtag-baráttal) * szórakozóhelyen 49 % (disco, kocsma) * Tv rendszeresen 42 % * számítógép 36 %

11 A Kalocsai KEF drog prevenciós programja Integrált megközelítésű, komplex egészség fejlesztés. A drogmentességet az egészséges élet részeként, és nem önállóan képzeljük el. Célunk a felelősségteljes egészségtudatos magatartásra nevelés, mely hozzásegíti az egyént a legteljesebb egészségi állapot eléréséhez. Az egészségfejlesztés célja a droghasználattal kapcsolatban, az ahhoz vezető kockázati tényezők csökkentése, és a drogfogyasztás előfordulását mérséklő, az egyént védő tényezők felerősítése. A helyi stratégia megalkotása és megvalósítása évenkénti programokban, a közösségi együttműködés, a prevenció az egészségügyi és szociális ellátás területén történik. Legfontosabb célunk, esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé váljanak egy produktív életstílus kialakítására, és a drogok visszautasítására. A programok megvalósításában több éves sikeres együtt munkálkodás alakult ki a KEF tagszervezetei között.

12 Zsiráf Ifjúsági Közösségi Tér Jelenlegi célkitűzése: virtuális élmények helyett, valódi élményeket nyújtó ötletekkel támogatni a fiatalok alternatív szabadidő eltöltését, egészségvédelmük, egészségfejlesztésük érdekében. A Közösségi tér folyamatos működését a KEF team munkában látja el a Gyermekjóléti, a Családsegítő Szolgálattal, és a Városi Ifjúsági Referenssel. Első évben a Művelődési Intézményben, és a középiskolákban voltak a rendezvények, a 2009/10 tanévben az ÖK által biztosított, felújításra váró épületben működött. A város kp.-ban lévő kultúrált, drogmentes környezetben lévő közösségi hely, naponta ig, szombatonként éjfélig volt nyitva.

13 Spontán szabadidős lehetőségek a térben kikapcsolódás, pihenés, barátkozás, játék: társasjátékok, csocsó, pingpong, biliárd, teázás, olvasgatás, internet, 5 db számítógép beszélgetés kortársakkal, kapcsolatok építése, az éppen felügyelő önkéntes felnőttel, (szociális munkás, ifjúság segítő, ifjúsági referens, pedagógus, védőnő, orvos, stb.) aktuális élethelyzetek, nehézségek megbeszélése, folyamatos segítés,

14 Tervezett szabadidős lehetőségek a Csoportos rendezvények a holisztikus szemléletű egészségfejlesztés jegyében Témái: egészséges életmód, táplálkozás, mozgás, stressz oldás, pszichoaktívszer- fogyasztás, típusai, veszélyei, megelőzése, függőségi állapotok, iskolai erőszak, bűnmegelőzés kommunikáció és nehézségei, lelki egészség, helyes önértékelés, önbecsülés, művelődés, kultúra jelentősége, örök emberi értékek, helyes értékrend kialakítása. térben

15 Diák fórumok Résztvevők: diákok, minden középiskolából alkalmanként fő, kiscsoportokban. Rendezvények: Megálló Rehabilitációs Intézet bemutatkozása Budapestről (újszerű különleges élmény, találkozás, beszélgetés drogosokkal, egyéni életutak, drogkarrierhez vezető buktatók, önkifejezési, önértékelési problémák, belépési, kilépési lehetőségek, nehézségek, egyik legmodernebb gyógyító, rehabilitációs intézmény megismerése) Kalocsai Krízis Szolgálat bemutatkozása, elérhetősége Hogyan segíthetünk a bajban társainknak? (elsősegély nyújtási ismeretek, gyakorlat ambu babával) Rekreációs droghasználat, parti kultúra Magyarországon. Az ártalom csökkentő programok lehetőségei (a Kék Pont Drogkonzultációs Kp. 2 szakértő munkatársa bemutatója a hazai parti kultúra és a zenei irányzatok kapcsolatáról, az ártalom csökkentés fontossága) A környezet és a barátok szerepe az alkohol és a kábítószer fogyasztásban (az egyén, a kortársak és a közösségek szerepe)

16 Felnőtt fórumok Rendezvények Milyen lehetőségeink vannak a szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésében? Mit tegyünk és mit ne tegyünk. Kábítószerhelyzetről Kalocsa környezetében. A büntethetőség kérdései. A drogbetegek válaszút előtt. Nehéz kimászni a gödörből. (Leo Amici Drog Rehabilitációs Int.) Szenvedélybetegek a háziorvos szemével a mindennapi gyakorlatban A háziorvosok jogai, kötelességei az alkohol-, a kábítószer fogyasztókkal kapcsolatban

17 2009 évi őszi programok 1 Színházi kedvcsináló kerekasztal Kalocsai színművészekkel Köztünk élő kalocsai hagyományok, népszokások Az állatok és az ember kapcsolata Terápiás lehetőségek állatokkal A középkori lovagi játékok a Közösségi Térben

18 2009/10 évi programok A család és a közösség szerepe az életünkben, ünnepeinkben Kiscsoportos szociális készségtréning kamaszoknak 6 alkalommal Karaoke verseny, élő diák zenekarral Sportolj velünk Kalocsán 25 helyi sportegyesület fotó, poszter kiállítása, bemutatkozása

19 Mozdulj rá, Kalocsa! Két napos városi sport rendezvény a város tanuló ifjúsága részvételével Civil szervezetek közös rendezvénye 1. nap: - Városismereti kerékpáros ügyességi csapatverseny általános iskolásoknak, - bűn és baleset megelőzés gyakorlása, egészség védelem, - feladat megoldó állomások, - Pl. a Zsiráfban elsősegély, káros szenvedélyek, egészséges táplálkozás, sport, szabadidő témájú feladatok, - ifjúsági orvosok, védőnők vezetésével

20 Egészséges életmód, táplálkozás, Második napi program a civil rendezvényen: - az Iskolák Központi Konyhája dolgozóinak és ételeinek bemutatása - saláták, pogácsa, ásványvíz, receptek népszerűsítése kóstolással - ismertető szóróanyagok átadása minden kóstolónak - egészséges saláták íz, szín harmóniája, esztétikus tálalás - főként tej, gyümölcsök, zöldségek, vitamindús ételek és kevés zsiradék ajánlása - egészséges életmód, sport népszerűsítése, saját élmény szerzés kb. 20 egyesület, sportszakosztály sportszereivel, bemutatók - ismerkedés az egyesületekkel - közös ebéd salátakészítés

21 Csapaterősítő kirándulás Paksra Jutalom kirándulás a KEF rendezvények rendszeres résztvevőinek. Az atomerőmű bevétele Egészséges séta a Makovecz Imre tervezte Szentlélek templomhoz, és a Sánchegyi löszháton lévő Lussoniumhoz.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

2010. évi. felülvizsgálata

2010. évi. felülvizsgálata SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEK ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2010. évi felülvizsgálata - 1 - I. Bevezető Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek

Részletesebben

I. FEJEZET NEVELÉSI PROGRAM. /Dr. Rómer Flóris: A Bakony természetrajzi és régészeti vázlata/

I. FEJEZET NEVELÉSI PROGRAM. /Dr. Rómer Flóris: A Bakony természetrajzi és régészeti vázlata/ 1 I. FEJEZET NEVELÉSI PROGRAM Helyzetelemzés Iskolánk 1962-ben kezdte meg tevékenységét, először az általános iskolában, később a zirci Apátság épületében, 1969-től az e célra épített épületben működik.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2010-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: BOZSONYI KÁROLY, Károli

Részletesebben

DROGPREVENCIÓVAL FOGLALKOZÓ HUMÁNSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK ERŐFORRÁSAI SZÉKESFEHÉRVÁRON

DROGPREVENCIÓVAL FOGLALKOZÓ HUMÁNSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK ERŐFORRÁSAI SZÉKESFEHÉRVÁRON DROGPREVENCIÓVAL FOGLALKOZÓ HUMÁNSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK ERŐFORRÁSAI SZÉKESFEHÉRVÁRON 2003 Kutatási jelentés Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A-2012-0010 Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A-2012-0010 Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben . 0 PROJEKTTERV (MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV) Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben PÁLYÁZAT Népegészségügyi, Mentális egészségfejlesztés szolgáltatásaihoz Írta és

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Városi Egészségfejlesztési Terv

Városi Egészségfejlesztési Terv Városi Egészségfejlesztési Terv Békéscsaba Megyei Jogú Város lakosainak egészségmegőrzését és egészségfejlesztését szolgáló közösségi program stratégiai irányvonalairól a 2004.-2014-ig terjedő időszakra

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város

Szekszárd Megyei Jogú Város Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. Johann Wolfgang von Goethe Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepció 2009-2013 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Iskolánk hitvallása... 4. Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12

Iskolánk hitvallása... 4. Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12 1 2 Iskolánk hitvallása... 4 Az intézmény jellemzői, alapító okirata szerint... 5 Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12 A nevelés-oktatás területeit átfogó

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

I. /a. Felmérni a Tiszavasváriban élő fiatalok droghasználatát. A helyi drogstratégia aktualizálásához.

I. /a. Felmérni a Tiszavasváriban élő fiatalok droghasználatát. A helyi drogstratégia aktualizálásához. í KAB-KEF-13-13989 azonosító számú Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása pályázat megvalósulásának beszámolója. Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Nemzeti Család-,

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009)

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2007. (VI. 21.) határozatával elfogadta. A koncepció

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06-66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A VÉDŐNŐ ÉS A SZOCIÁLIS MUNKÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSE EGY INTEGRÁLT INTÉZMÉNYBEN 1. Az intézmény felépítése A Szociális Szolgáltatások Háza integrált intézmény, amely a szociális és

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE 1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 755 / 2005. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Közmeghallgatás (I.): Tájékoztató a Népegészségügyi Program végrehajtásának

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALMUNK FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉÉRT. Egészségterv 2013.

ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALMUNK FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉÉRT. Egészségterv 2013. ALAPÍTVÁNY A TÁRSADALMUNK FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉÉRT Egészségterv 2013. Szeged, 2013. BEVEZETÉS AZ EGÉSZSÉGTERV HÁTTERE, SZÜKSÉGESSÉGE (JOGSZABÁLYOK, KUTATÁSOK, PROGRAMOK) Az 1989-es Gyermekek jogiról szóló

Részletesebben