III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 III. Mutató. Irodalomjegyzék 427 III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK Megjegyzés: Az irodalomjegyzék csak az I VI. fejezetben és a Függelék I. részében hivatkozott (történeti adatokat tartalmazó) munkákat sorolja föl. Az egyes intézményekre, illetve egyes személyekre vonatkozó szakirodalmi munkák bibliográfiai adatai az adattár vonatkozó részeiben találhatók meg. Alexits Gy. (1954): Az akadémia évi könyvkiadásáról. Akad. Értes., 61, 4 9. Anonim (1841): Az ásványtudományról. Tud. Gyűjtem., 25(4), Anonim (1931): Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem Kiadványai, II. ciklus 1. füzet. Budapest: Kir. M. Egy. Nyomda. Anonim (1949): A földtan alsó és középfokú tanításának kérdése. Földt. Közl., 79, 126. Anonim (1952): Társulati ügyek. Földt. Közl., 82, 429. Anonim (1972): Megalakult a Magyarhoni Földtani Társulat Ásványgyűjtő Klubja. Földt. Közl., 102, 377. Baksa Cs. (1985): Koch Sándor: Magyarország ásványai [könyvismertetés]. Földt. Közl., 116, Ballagi A. (1884): Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve. Archaeol. Értes. (Új Foly.), 3, Balogh K. (1974): Dr. Földvári Aladár emlékezete. Földt. Közl., 104, Bányai B., Tóth P. & Zsámboki L. (1984): Athanasius Kircher ( ) Mundus subterraneus c. művének magyarországi vonatkozásai. In: Zsámboki L. (szerk.): Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből, 2, Beck M. (1991): 150 év a tudomány és művelődés szolgálatában. Magy. Tud., 46, Beck M. (1998): Tudományos mozgalmak. Nyolcvan év hazai természettudományos művelődéstörténete. Term. Világa, 129, Benedek K. (1942): A jénai Ásványtani Társaság magyar tagjai. Budapest: Danubia Könyvkiadó. Beudant, F. S. (1822): Voyage minéralogique et geologique en Hongrie pendant l année 1818, 1 3. Paris: Verdière. Bidló G. (1992): Dr. Tokody László élete és munkássága. Földt. Tudtört. Évkv., 13, Birkás G. (1948): Francia utazók Magyarországon. Acta Univ. Szeged., Sect. Philol., 16, 128 p. Bolsakov, O. G. & Mongajt, A. L. (1985): Abu-Hámid al-garnáti utazása Kelet- és Közép-Európában. Budapest: Gondolat. Born, I. von ( ): Lithophylacium Bornianum, seu Index Fossilium. 1. köt. 1772, 2. köt Prag: Gerle. Born, I. von (1774): Briefe über mineralogische Gegenstände auf seiner Reise durch das Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn, an der Herausgeber derselben, Johann Jacob Ferber geschrieben. Frankfurt und Leipzig. Bredeczky, S. (1809): Reisebemerkungen über Ungarn und Galizien. Wien: Doll. Brückmann, F. E. ( ): Epistola itineraria etc. I C. Wolffenbüttel. Bugyi B. (1970): Niels Stensen mineralógiai és geológiai tanulmányútja Magyarországon 1669-ben. Földt. Közl., 100, Chyzer K. (1890): A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésének története 1840-től 1890-ig. Sátoraljaújhely. Cserpák Gy. (2000): Gyűjtemény ellátási program a hazai általános és középiskolákban. Földt. Közl., 130, Csiba, S. (1714): Dissertatio historico-physica de montibus Hungariae. Tyrnaviae: Typ. Acad. Csíky G. (1983): Luigi Ferdinando Marsigli, a magyar föld felfedezője (Emlékezés halálának 250. évfordulóján). Földt. Tudtört. Évkv., 9, Csíky G. (1990): A XVIII. századi kolozsvári kémiai-kohászati iskola története. Földt. Tudtört. Évkv., 12, Csíky G. (1994a): Az Erdélyi Múzeum Egyesület alapítása és működése. Studia naturalia, 4, Csíky G. (1994b): A magyar természetvizsgálók szerepe a jénai Ásványtani Társaság alapításában s működésében és ennek hatása a magyar földtudományok kialakulására. Studia naturalia, 4, Dana, E. S. (1892): The system of mineralogy. New York: Wiley. Divald K. (1917): A Magyar Tudományos Akadémia palotája és gyüjteményei. Budapest: MTA. Dudich E. (1997): Rövid Stenográfia. Földt. Közl., 127, Dudich E., Székyné Fux V. & Dobos I. (1998): A Magyarhoni Földtani Társulat harmadik félévszázada. Budapest: MFT. Erdősi L. (1963): Wernher: De admiranda Hungariae aquis. Comm. Bibl. Hist. Med. Hung., 29,

2 428 A magyar topografikus és leíró ásványtan története Ernyey J. (1912): Természettudományi mozgalmaink a században. Termtud. Közl., 44, Pótf., Esmark, J. (1798): Kurze Beschreibung einer mineralogischen Reise durch Ungarn, Siebenbürgen und das Banat. Freyberg: Crazische Buchhandlung. Faller J. (1968): Köleséri Sámuel ( ) élete és munkássága. Bány. Koh. L., Bány., 101, , Fehér B. & Gimesi I. M. (2001): A magyarországi népszerűsítő ásványtani irodalom bibliográfiája Miskolc: Magyar Minerofil Társaság. Fejér L. (1976): A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlésének hatása földtani tudományunk 1848 előtti fejlődésére. Földt. Tudtört. Évkv., 4, Fejér L. (1979): A magyar földtani szaknyelv kialakulásának vázlatos története. Földt. Tudtört. Évkv., 7, Fekete G.-né (1988): Az Akadémia között alapított jutalomtételei és előzményei /MTA Könyvt. Kiadv., 21(96)/. Budapest: MTAK. Fekete G.-né (2000): A Magyar Tudományos Akadémia jutalomdíjai. 2. kötet Budapest: MTAK. Fichtel, J. E. von (1780): Beytrag zur Mineralgeschichte von Siebenbürgen. (I. Nachricht von den Versteinerungen des Grossfürstenthums Siebenbürgen mit einem Anhange und beygefügter Tabelle über die sämmtlichen Mineralien und Fossilien dieses Landes.) Nürnberg. Földvári M. & Horváth R. (1994): Laboratóriumi, anyagvizsgálati tevékenység. In: Hála J. (szerk.): 125 éves a Magyar Állami Földtani Intézet. Tanulmányok. Budapest: MÁFI, Földváriné Vogl M., Konda J., Nagy E. & Nagy L.-né (1969): A Földtani Intézet laboratóriumai. In: Fülöp J. & Tasnádi Kubacska A. (szerk.): 100 éves a Magyar Állami Földtani Intézet. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, Fráter J.-né (1974): A Magyar Tudományos Akadémia állandó bizottságai /MTA Könyvt. Kiadv., 70/. Budapest: MTA. Frivaldszky J. (2001): Fridvaldszky János SJ ( ), a szerzetes, a tudós és a feltaláló. Kézirat. Fusán O. & Samuel, O. (1973): History of the Carpathian-Balkan Geological Association / Isztorija Karpato- Balkanszkoj Geologicseszkoj Asszociacii. Bratislava: Geologický Ústav Dionýza Štúra. Fülöp J. (1984): Az ásványi nyersanyagok története Magyarországon. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. Fülöp J. & Tasnádi Kubacska A. (1969): 100 éves a Magyar Állami Földtani Intézet. Budapest: MÁFI. Gazda I. (2001): Értékőrző tudomány. Valóság, (5), Gombocz E. (1914): A budapesti egyetemi botanikus kert és tanszék története. Budapest: Bp.-i kir. magy. Tud. Egy. Gombocz E. (1941): A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története. Budapest: KMTT. Gömöri Gy. (1994): Angol és skót utazók a régi Magyarországon. Budapest: Argumentum. Grasselly Gy. (1976): A Geokémiai, Ásványtani és Kőzettani Tudományos Bizottság feladatai. MTA X. Oszt. Közlem., 9, Grasselly Gy. (1978): Ásványtani, kőzettani és geokémiai helyzetkép Geonóm. Bány., 11, Győry T. (1936): Az Orvostudományi Kar története Budapest: Kir. M. Egy. Ny. Hála J. (1992): Földtudományokkal kapcsolatos tanulmányok és adatok a Tudományos Gyűjteményben. Kézirat. Hála J., Németh T. & Terbócs A. (1998): Zay Sámuel élete és munkássága. Földt. Közl., 128, Harmatta J., ifj. (1962): Die frühen Forschungsreisen Pál Kitaibels. I. Bot. Közlem., 49, Hunter, W. (1803): Travels through France, Turkey, and Hungary to Vienna in To which are added several tours in Hungary in 1799 and London. Huszár T. (1995): A hatalom rejtett dimenziói. Budapest: Akadémiai Kiadó. Ilosvay L. (1930): Wartha Vince r. tag emlékezete. MTA Emlékbesz., 20(17), 39 pp. Jávorka S. (1957): Kitaibel Pál. Budapest: Akadémiai Kiadó. Kaiser, W. ( ): Der Arzt Franz Ernst Brückmann ( ) und seine ungarische Reise von Comm. Hist. Artis. Med., , Kaiser, W. & Völker, A. (1981): Zur Mitgliederschafrt ungarländischer Wissenschaftler in der Academia Naturae Curiosorum. Comm. Hist. Artis. Med., 93 96, Kálmán A. (1983): Megemlékezés Dr. Náray-Szabó Istvánról. Magy. Kém. L., 38, Kázmér M. (1999): A magyar földtudományi szókincs eredete. Földr. Közlem., 123, Kázmér M. (in prep.): Johannes Kentmann magyarországi ásványai 1565-ben. Kázmér, M. & Papp, G. (1999): Minerals from the Carpathians in an eighteenth-century British collection. Ann. hist.-nat. Mus. natl. Hung., 91, Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.) (1994): Földünk hazai kincsesházai. Tanulmányok a magyarországi földtudományi gyűjtemények történetéről. /Studia naturalia, 4/. Budapest: MTM. Kiss Á. (1991a): Robert Townson ( ) angol utazó látogatása Magyarországon és bányászati- geológiai megfigyelései. Magy. Áll. Földt. Int. Évi Jel ről,

3 III. Mutató. Irodalomjegyzék 429 Kiss Á. (1991b): Egy XIX. századi angol utazó geológiai bányászati jellegű megfigyelései az alsómagyarországi bányavárosokban. Magy. Áll. Földt. Int. Évi Jel ről, Kleb B. (1983): Ásvány- és Földtani Tanszék a 200 éves Budapesti Műszaki Egyetemen. Földt. Kut., 26(4), 3 4. Koch A. (1885): Erdély ásványainak kritikai átnézete. Kolozsvár. Koch A. (1895): Szabó József ( ). Földt. Közl. 15, Koch A. (1902): A Magyarhoni Földtani Társulat 50 éves működésének története. Földt. Közl., 32, Koch S. (1943): A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem ásványgyűjteménye. Földt. Értes., 8 (új f.), Koch S. (1952): A magyar ásványtan története. Budapest: Akadémiai Kiadó. Koch S. (1964): A geo-tárgyak oktatásáról. Felsőokt. Szemle, (2). Koch S. (1966): Magyarország ásványai. Budapest: Akadémiai Kiadó. Koch S. (1979): Miller Ferdinánd: Bevezetés Magyarország és Erdély ásványországába című kéziratának ismertetése. Földt. Tudtört. Évkv., 7, Koch S. (1987): Emlékezés. Budapest: ELTE TTK KISZ Biz. Komlóssy Gy. (1997): Magyarország Közép- és Kelet-Európa Európai Unió. Földt. Közl., 127, Kosáry D. (1996): Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó. Krenner J. A. (1966): Krenner József mineralógus élettörténete emberi egyéniségének megvilágításában. Kézirat, MTM Ásvány- és Kőzettára. Kriván P. (1968): Főtitkári beszámoló. Földt. Közl., 98, Kriván P. (1976): Általános földtan Böckh Hugó tolmácsolásában. Földt. Közl., 106, Kun B. (1990): 25 éves az Országos Érc- és Ásványbányák. Budapest: OMBKE. Le Calloc h, B. (1987): François Sulpice Beudant, Magyarország geológiai feltárásának francia úttörője. Földr. Múz. Tanulm., 4, Lisztes E. (1986): A magyarországi földtantanítás története Mária Terézia uralkodásától az 1848/49. évi szabadságharcig. Földt. Közl., 116, Lisztes E. (1990a): A hazai földtanoktatás az 1848/49. évi szabadságharctól 1945-ig [valójában az I. világháborúig]. Földt. Közl., 120, Lisztes E. (1990b): Magyarország földtani oktatása az I. világháborútól napjainkig. Földt. Közl., 120, Ludasi (1841): A földtan viszonyiról korunkhoz. Tud. Gyűjt., 25(1), M. Zemplén J. (1961): A magyarországi fizika története 1711-ig. Budapest: Akadémiai Kiadó. M. Zemplén J. (1964): A magyarországi fizika története a XVIII. században. Budapest: Akadémiai Kiadó. Mauritz B. (1933): Krenner József emlékezete. MTA Emlékbesz., 21(18), 27 pp. Mauritz B. (1958): Liffa Aurél emlékezete. Földt. Közl., 58, 5 8. Morvai G. (1999): History of the Carpathian Balkan Geological Association. Acta Geol. Hung., 42, Nádor Gy. (1954): Koch Sándor: A magyar ásványtan története. In: Nádor Gy. (szerk.): A tudománytörténet kérdései. Budapest: Akadémiai Kiadó, Nagy B. (1996): Krenner József /A múlt magyar tudósai/. Budapest: Akadémiai Kiadó. Nagy K. (1957): A földtani anyagvizsgálat új útjai és eredményei. Földt. Közl., 87, Nemecz E. (1967): A magyar földtan helyzete (elnöki megnyitó). Földt. Közl., 97, Nemecz E. (1969): Koch-Sztrókay: Ásványtan I II. (könyvismertetés). Földt. Közl., 99, Orsovai I. (1974): 150 éves a Lexicon Mineralogicum. Földt. Tudtört. Évkv., 2, Pantó Gy. & Árkai P. (1998): Ásványtan, kőzettan és geokémia: a hazai kutatás helyzetképe. Földt. Közl., 128, Papp F. (1938): Reichert Róbert emlékezete. Földt. Közl., 68, Papp G. (1993): Born Ignác könyvtárának hungaricumai (Életrajzi háttérrel és Born kritikai bibliográfiájával). Technikatört. Szemle, 20, Papp G. (1994): A magyarországi ásványgyűjtés rövid története. Studia naturalia, 4, Papp, G. (1998): An ardent vulcanist from Hungary. Sketches to the scientific portrait of Johann Ehrenreich von Fichtel ( ). In: Morello, N. (edit.): Volcanoes and History. Proceedings of the 20th INHIGEO Symposium. Napoli - Eolie - Catania (Italy). Genova: Brigati, Papp G. (1999): A Kitaibel Klaproth vita és előzményei. Kézirat Papp, G. (2000): Early reports on meteorite falls in the Carpathian Basin. Acta Mineral-Petrogr., 41, Suppl., 85. Papp G. (2001): Pilsum új név a tellúr szinonimalistáján. Magy. Kém. Lapja, 56, Papp G. (2002): A Kárpát-övezetben felfedezett ásványok története /előkészületben a Studia naturalia sorozatban/. Budapest: MTM. Papp G. & Weiszburg T. (1994a): A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem ásvány- és kőzetgyűjteményének története. Studia naturalia, 4, Papp G. & Weiszburg T. (1994b): Mária Anna főhercegnő ásványgyűjteménye. Studia naturalia, 4,

4 430 A magyar topografikus és leíró ásványtan története Papp G., Szakáll S. & Weiszburg T. (1994): A magyarországi ásvány- és kőzetgyűjtemények történetének rövid vázlata. Studia naturalia, 4, Papp G., Szakáll S. & Weiszburg T. (1997): Tájékoztató a magyar ásványtani adatbázisról és A magyarországi terméselemek és szulfidok kritikai átnézete című munkáról. Földt. Közl., 117, Papp P. (1977): A geológia Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediájában. Földt. Közl., 107, Posgay K. (1986): A magyar bauxitirodalom fejlődése a statisztika tükrében. Földt. Közl., 116, Prescher, H. & Schmidt, P. (1993): Johann Ehrenreich von Fichtel. Leben, Werk und seine Schrift Die Mineraloge gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Freiberger Forschungsh., D 199, Pusch, G. G. (1833): Geognostische Beschreibung von Polen, so wie der übrigen Nordkarpathen-Länder. Erster Theil. Stuttgart und Tübingen: Cotta. Pukánszky B. & Németh A. (1996): Neveléstörténet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Rácz L. (1914): Montesquieu utazása Magyarországon. Akad. Értes., 25, Ratio Educationis. (Mészáros I. ford. és kiad.) (1981) Budapest: Akadémiai Kiadó. Rejtő I. (szerk.) (1975): A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, intézményei és vállalatai. Budapest: MTA. Rózsa P. (szerk.) (1997): Robert Townson Magyarországi utazásai. / Robert Townson s travels in Hungary. Debrecen: Kossuth Egy. Kiadó. Rózsa P., Kázmér M. & Papp G. (in prep.): Három XVIII. századi vulkanista és neptunista természetbúvár tevékenysége, és tokaji-hegységi megfigyeléseik (Fichtel János, Robert Townson és Jens Esmark). Kézirat a Földtani Közlöny számára. Salomon, J. (1990): Die Sozietät für die gesamte Mineralogie zu Jena unter Goethe und Johann Georg Lenz. /Mitteldtsch. Forsch., 98/. Köln, Wien: Böhlau Verlag. Sasvári K. (1997): Visszaemlékezés a magyar kristályszerkezet-kutatás első 50 esztendejére (kézirat). Schafarzik F. (1892): Szabó József és a magyar geologia. Földt. Közl., 22, Schmidt S. (1878): Az általános s főleg a magyar kristálytani szakirodalom és a Magyarhoni anglesitek. Földt. Közl., 8, Schmidt S. (1880): A magyarhoni földtani társulat 30 éves munkássága. Földt. Értes., 1, Schultheisz E. (1957): Magyar orvos-természettudományi folyóirat kiadásának terve a XVIII. századból. Comm. Bibl. Hist. Med. Hung., 6 7, Schuster, J. (2000): Vita Pauli Kitaibeli / Kitaibel Pál élete. Pécs: JPTE TTK. Sinkovics I. (szerk.) (1985): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története Budapest: ELTE. Soós J.-né (1996): Volt egyszer egy Országos Földtani Kutató Vállalat (OFKFV) komlói üzemegysége. In: Pécs Baranya 100 éve a műszaki és természettudományi folyamatok tükrében. Pécs: MTESZ. Sz. Tóth M. (1990): II. Rákóczy György gyulafehérvári patikájának gyógyszerei és felszerelése 1650-ben. Comm. Hist. Artis. Med., , Szabadváry F. (1998): A magyar kémia művelődéstörténete. Budapest: Mundus. Szabadváry F. & Szőkefalvi-Nagy Z. (1972): A kémia története Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó. Szablyár P. (2001): 75 éve alakult meg az önálló Magyar Barlangkutató Társulat. In Nagy F. (főszerk.): Évfordulóink a műszaki és természettudományokban Budapest: MTESZ, Szabó J. (1883): Beszéd melylyel september 1-én a budapesti kir. m. tudomány-egyetemben rectori székét elfoglalta. Budapest: Kir. M. Egy. Könyvnyomda. Szabó J. (1891): Elnöki megnyitó beszéd. Földt. Közl., 21, 2 9. Szádeczky E. (1951): Geokémiai irányelvek a nyersanyagkutatásban. Földt. Közl., 81, Szádeczky-Kardoss E. (1955): Földtan. In: Ligeti L. (szerk.): A magyar tudomány 10 éve ( ). Budapest: Akadémiai Kiadó. Szádeczky-Kardoss E. (1961): Szabó József, az ásvány- és kőzettudós. Földt. Közl., 91: Szádeczky-Kardoss E. & Tárczy-Hornoch A. (1975): Az akadémia szerepe a földtudományok 150 éves fejlődésében. Geonóm. Bány., 8, Szakáll S. (1985): Mai szemmel Tóth Mike Magyarország ásványai című művéről. Ásványgy. Figy., 2(3), Szakáll S. (1988): Scopoli kristálytana. In: Scopoli, G.A.: Crystallographia Hungarica /Zsámboki L. (szerk.): A bányászat, kohászat és földtan klasszikusai, 3/. Miskolc Rudabánya, Szakáll S. (1994): A magyarországi középiskolák ásványgyűjteményei. Studia naturalia, 4, Szakáll S. & Papp G. (1994): Áttekintés a történelmi Magyarország múzeumainak földtudományi gyűjteményeiről. Studia naturalia, 4, Szamota I. (1891): Régi utazások Magyarországon. Budapest: Franklin Társulat. Szamota I. (1894): Legrégebbi bányászati irat magyar nyelven. Termtud. Közl., 26,

5 III. Mutató. Irodalomjegyzék 431 Szathmáry L. (1986): Magyar alkimisták. Sajtó alá rendezte Gazda I. Budapest: Könyvértékesítő Vállalat. Szekeres G. (2001a): Vegyipari kutatóintézetek Magyarországon. Megemlékezés alapításuk mintegy 50 éves évfordulójáról. Magy. Kém. L., 56, Szekeres G. (2001b): Vegyipari kutatóintézetek Magyarországon. Megemlékezés alapításuk mintegy 50 éves évfordulójáról II. Magy. Kém. L., 56, Székyné Fux V. (1983): 50 éves a debreceni Kossuth L. Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Tanszéke ( ). Földt. tudtört. Évkv., 9, Szmik A. (1906): Adalékok Felsőbánya szabad királyi bányaváros monografiájához. Budapest: Kellner Albert. Szöőr Gy., Barta I. & Rózsa P. (1999): Townson Travels in Hungary című könyvének geokémiai vonatkozásai. In: Rózsa P. (szerk.) (1997): Robert Townson Magyarországi utazásai. / Robert Townson s travels in Hungary. Debrecen: Kossuth Egy. Kiadó, Szőkefalvi-Nagy Z. (1965): Hatvani István, mint orvosvegyész. Comm. Hist. Artis. Med., 35, Szőkefalvi-Nagy Z. (1968): Az egykori kolozsvári kémiai-metallurgiai iskola. Egri Tanárképző Főisk. Füz., 6, Sztrókay K. (1975): Az első magyar professzornő. Földt. Tudtört. Évkv., 4, Sztrókay K. (1980): Dr. Erdélyi János emlékezete. Magy. Áll. Földt. Intéz. Évi Jel ról, Sztrókay K. (1983): Mauritz Béla születésének centenáriuma. Földt. Tudtört. Évkv., 9, Szurovy G. (1948): Előfizetőinkhez és Olvasóinkhoz! Földt. Értes., 13, 1. Szurovy G. (1989): Negyven éve csatlakozott a Magyarhoni Földtani Társulat a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségéhez. Földt. Közl., 119, Tarnóczy T. (1996): A Természettudományi Társulat nehéz napjai. Term. Világa, 127, Tasnádi Kubacska A. (1958): Kitaibel Pál a magyar föld fölfedezője. MTA Biol. Csop. Közlem., 2(2), Tollius, J. (1700): Epistolae itinerarae etc. Amstelaedami: Typis Francisci Halmae. Tóth M. (1882): Magyarország ásványai. Budapest: Hunyadi Mátyás Int. Török J. (1882): A Magyar birodalom meteoritjai. Termtud. Közl., 14, , Vadász E. (1942): Nemzedékek szerepe a magyar földtani kutatásban. Földt. Értes., 7 (Új f.), 1 4. Vadász E. (1949): Elnöki megnyitó. Földt. Közl., 79, 3 7. Vadász E. (1950a): Az egyetemi reform a földtörténeti fejlődés tükrében. Földt. Közl., 80, Vadász E. (1950b): A százéves magyar földtan tudománypolitikai mérlege. Földt. Közl., 80, Vadász E. (1950c): A földtan viszonya a műszaki tudományokhoz. MTA Műsz. Tud. Oszt. Közlem., 1(2): (hozzászólásokkal). Vadász E. (1951): Geológus-képzésünk a szovjetpedagógia mérlegén. Földt. Közl., 81, Vadász E. (1952): A magyar földtan fordulata. Földt. Közl., 82, Vadász E. (1954): A budapesti tudományegyetem földtani tanszékeinek százados története. In: A Természettudományi Kar évkönyve Budapest, Vadász E. (1956): Egyetemi oktató nevelő és tudományos munka a felszabadulás után. In: ELTE Évkönyve, 1955, Budapest, Vadász E. (1960): Emlékezések Vendl Aladár: A százéves Magyarhoni Földtani Társulat története c. könyv kapcsán. Földt. Közl., 90, Vadász E. (1962): Az egyetemi doktori fokozat a földtanban. Földt. Közl., 82, Vadász E. (1968): Az első magyar ásványtan. Földt. Közl., 98, Varjas B. (1943): XVI. századi magyar orvosi könyv. Kolozsvár. Vekerdi L. (1996): A Tudománynak háza vagyon. Budapest Piliscsaba: Magyar Tudománytörténeti Intézet. Vendl A. (1926): A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak hatása az ásványtan és a kőzettan fejlődésére haznánkban. In: A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada. I. kötet, Budapest: MTA. Vendl A. (1934): Böckh Hugó l. tag emlékezete. MTA Emlékbesz., 21(23), 35 pp. Vendl A. (1958): A százéves Magyarhoni Földtani Társulat története /BME Közp. Kvt. Műsz. Tudtört. Kiadv., 9/. Budapest: Tankönyvkiadó. Viczián I. (1970): Kitaibel Pál elfelejtett mecseki földtani megfigyelései. Földt. Közl., 100, 215. Viczián I. (1979): Nicolaus Steno magyarországi útjának írásos bizonyítékai. Földt. Tudtört. Évkv., 7, Viczián I. (1995): Teleki Domokos: Egynehány hazai utazások leírása. Földt. Közl., 125, Viczián, I. & Deé Nagy, A. (1997): Domokos Teleki, der erste Präsident der Societät für die gesamte Mineralogie zu Jena ( ). Acta Mineral.-Petrogr., 38, Vincze J. (1997): A hazai uránérckutatások ásvány-kőzettani-geokémiai laboratóriumi háttere. Földt. Kut., 34 (3), Vita Zs. (1986): Benkő Ferenc élete és munkássága. In: Benkő, F.: Magyar Minerologia. Hasonmás kiadás. Budapest: ELTE TTK KISZ Biz., XXII XXXI.

6 432 A magyar topografikus és leíró ásványtan története Vitális S. (1958): Földtani kutatásaink a szocializmus építésében. Földt. Közl., 98, Vizy B. (1999): Bauxitkutatás Magyarországon. Budapest: Magyar Alumíniumipari Múzeum. Waczulik M. (1984): A táguló világ magyarországi hírmondói. Budapest: Gondolat. Weiszburg T. (1985): A Magyarország ásványai -ról. Ásványgy. Figy., 2(4), Weiszburg T. (1986): Mai szemmel a Magyar Minerologiáról. In: Benkő, F.: Magyar Minerologia. Hasonmás kiadás. Budapest: ELTE TTK KISZ Biz., VIII XI. Weszprémi, S. ( ): Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia I IV. Viennae: Trattner. Fordítása: Weszprémi I. ( ): Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza I IV. Budapest: Medicina. Wilson, W. E. (1994): The history of mineral collecting. Mineral. Rec., 25(6). Zemplén M. Zemplén J. Zsámboki L. (1983): A selmeci akadémia oktatóinak lexikona Miskolc: NME. Zsámboki L. (1999): Selmecről indultunk /ME Könyvt., Levt. és Múz. Kiadv., 26/. Miskolc: ME. Zsivny V. (1942): Emlékbeszéd Dr. Zimányi Károly tiszteleti tag fölött. Földt. Közl., 72, 1 17.

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 A Debreceni Tudományegyetem Ásvány-földtani Intézetének története 1929 1949 között Short history of the

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA A SEMMELWEIS IGNÁCRA VONATKOZÓ ÖNÁLLÓ MŰVEKRŐL A nagyobb könyvrészletek és különlenyomatok adataival együtt (A kiadványok megjelenésének időrendjében) Az összeállítás a Magyar

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1945 1960 Budapest, 1960. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum S Z I IH Á Z! Ö R 1 É R E T I? Ü Z B T E K 36, szám. STAUD GÉZA

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR JÁNOSI BÉLA (1857 1921) ESZTÉTIKATÖRTÉNÉSZ ÉS PEDAGÓGUS, AZ ELSİ MAGYAR NYELVŐ EGYETEMES ESZTÉTIKATÖRTÉNET SZERZİJÉNEK IRODALMI MUNKÁSSÁGA [1] ÉS A RÓLA SZÓLÓ SZAKIRODALOM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

Girolit (gömbös halmazok), Valea Arsului, Kristyor (Crişcior, Románia). Kövecses-Varga Lajos gyűjteménye (Siófok). A nagyobb gömbök átmérője: 4-5 mm.

Girolit (gömbös halmazok), Valea Arsului, Kristyor (Crişcior, Románia). Kövecses-Varga Lajos gyűjteménye (Siófok). A nagyobb gömbök átmérője: 4-5 mm. Girolit (gömbös halmazok), Valea Arsului, Kristyor (Crişcior, Románia). Kövecses-Varga Lajos gyűjteménye (Siófok). A nagyobb gömbök átmérője: 4-5 mm. ELŐSZÓ Az emberiség évezredes vágya, törekvése a természeti

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

Bruckner Győző (1877 1962)

Bruckner Győző (1877 1962) arcképcsarnok 15 Stipta István Bruckner Győző (1877 1962) Győző Bruckner (1877 1962). Between the two world wars, the director and prominent teacher of the Augustan Evangelical Academy of Law which was

Részletesebben

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története 1945-1965 in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT KERTÉSZ GYULA A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai Annotált bibliográfia Budapest, 1990 Második átdolgozott, bővített kiadás

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

XX. századi Magyar Tudósnők

XX. századi Magyar Tudósnők XX. századi Magyar Tudósnők Ács Zsuzsanna orvos, neuroendokrinológus (Budapest, 1937. 03. 21. Budapest, 1997. 08. 03.) Kutatási területe a kísérletes neuroendokrinológia, és elsősorban az agyalapi mirigy

Részletesebben

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA 1 MONOGRÁFIÁK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM RÉGÉSZETI TANSZÉKÉRŐ L Sorozatszerkesztő : Révész László MONOGRAPHIEN

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a "tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására..." [1] 1803-1944 között*

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására... [1] 1803-1944 között* Forrás: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4878&issue_id=492 Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat 55. évfolyam (2008) 4. szám Magyar nyelvű orvosi folyóiratok

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ ÉS A MAGYAR TUDOMÁNY INDEXE

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ ÉS A MAGYAR TUDOMÁNY INDEXE AZ AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ ÉS A MAGYAR TUDOMÁNY INDEXE MTA KÖNYVTÁRA 1975 nn AZ AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ ÉS A MAGYAR TUDOMÁNY INDEXE 1840/1970 MTA KÖNYVTÁRA 1975 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI

Részletesebben

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 101. évfolyam 6. sz. 2008. december. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica TARTALOM. 101. évfolyam 6. sz. 2008. december. Dr. Fejérdy Pál. Dr. Hermann Péter Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 101. évfolyam 6. sz. 2008. december Főszerkesztő: Dr. Fejérdy Pál TARTALOM

Részletesebben

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising...

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 11., 211., 131., 1., 125., 202., 129. tétel A Központi Antikvárium 129. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás

Részletesebben