III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 III. Mutató. Irodalomjegyzék 427 III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK Megjegyzés: Az irodalomjegyzék csak az I VI. fejezetben és a Függelék I. részében hivatkozott (történeti adatokat tartalmazó) munkákat sorolja föl. Az egyes intézményekre, illetve egyes személyekre vonatkozó szakirodalmi munkák bibliográfiai adatai az adattár vonatkozó részeiben találhatók meg. Alexits Gy. (1954): Az akadémia évi könyvkiadásáról. Akad. Értes., 61, 4 9. Anonim (1841): Az ásványtudományról. Tud. Gyűjtem., 25(4), Anonim (1931): Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem Kiadványai, II. ciklus 1. füzet. Budapest: Kir. M. Egy. Nyomda. Anonim (1949): A földtan alsó és középfokú tanításának kérdése. Földt. Közl., 79, 126. Anonim (1952): Társulati ügyek. Földt. Közl., 82, 429. Anonim (1972): Megalakult a Magyarhoni Földtani Társulat Ásványgyűjtő Klubja. Földt. Közl., 102, 377. Baksa Cs. (1985): Koch Sándor: Magyarország ásványai [könyvismertetés]. Földt. Közl., 116, Ballagi A. (1884): Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve. Archaeol. Értes. (Új Foly.), 3, Balogh K. (1974): Dr. Földvári Aladár emlékezete. Földt. Közl., 104, Bányai B., Tóth P. & Zsámboki L. (1984): Athanasius Kircher ( ) Mundus subterraneus c. művének magyarországi vonatkozásai. In: Zsámboki L. (szerk.): Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből, 2, Beck M. (1991): 150 év a tudomány és művelődés szolgálatában. Magy. Tud., 46, Beck M. (1998): Tudományos mozgalmak. Nyolcvan év hazai természettudományos művelődéstörténete. Term. Világa, 129, Benedek K. (1942): A jénai Ásványtani Társaság magyar tagjai. Budapest: Danubia Könyvkiadó. Beudant, F. S. (1822): Voyage minéralogique et geologique en Hongrie pendant l année 1818, 1 3. Paris: Verdière. Bidló G. (1992): Dr. Tokody László élete és munkássága. Földt. Tudtört. Évkv., 13, Birkás G. (1948): Francia utazók Magyarországon. Acta Univ. Szeged., Sect. Philol., 16, 128 p. Bolsakov, O. G. & Mongajt, A. L. (1985): Abu-Hámid al-garnáti utazása Kelet- és Közép-Európában. Budapest: Gondolat. Born, I. von ( ): Lithophylacium Bornianum, seu Index Fossilium. 1. köt. 1772, 2. köt Prag: Gerle. Born, I. von (1774): Briefe über mineralogische Gegenstände auf seiner Reise durch das Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn, an der Herausgeber derselben, Johann Jacob Ferber geschrieben. Frankfurt und Leipzig. Bredeczky, S. (1809): Reisebemerkungen über Ungarn und Galizien. Wien: Doll. Brückmann, F. E. ( ): Epistola itineraria etc. I C. Wolffenbüttel. Bugyi B. (1970): Niels Stensen mineralógiai és geológiai tanulmányútja Magyarországon 1669-ben. Földt. Közl., 100, Chyzer K. (1890): A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésének története 1840-től 1890-ig. Sátoraljaújhely. Cserpák Gy. (2000): Gyűjtemény ellátási program a hazai általános és középiskolákban. Földt. Közl., 130, Csiba, S. (1714): Dissertatio historico-physica de montibus Hungariae. Tyrnaviae: Typ. Acad. Csíky G. (1983): Luigi Ferdinando Marsigli, a magyar föld felfedezője (Emlékezés halálának 250. évfordulóján). Földt. Tudtört. Évkv., 9, Csíky G. (1990): A XVIII. századi kolozsvári kémiai-kohászati iskola története. Földt. Tudtört. Évkv., 12, Csíky G. (1994a): Az Erdélyi Múzeum Egyesület alapítása és működése. Studia naturalia, 4, Csíky G. (1994b): A magyar természetvizsgálók szerepe a jénai Ásványtani Társaság alapításában s működésében és ennek hatása a magyar földtudományok kialakulására. Studia naturalia, 4, Dana, E. S. (1892): The system of mineralogy. New York: Wiley. Divald K. (1917): A Magyar Tudományos Akadémia palotája és gyüjteményei. Budapest: MTA. Dudich E. (1997): Rövid Stenográfia. Földt. Közl., 127, Dudich E., Székyné Fux V. & Dobos I. (1998): A Magyarhoni Földtani Társulat harmadik félévszázada. Budapest: MFT. Erdősi L. (1963): Wernher: De admiranda Hungariae aquis. Comm. Bibl. Hist. Med. Hung., 29,

2 428 A magyar topografikus és leíró ásványtan története Ernyey J. (1912): Természettudományi mozgalmaink a században. Termtud. Közl., 44, Pótf., Esmark, J. (1798): Kurze Beschreibung einer mineralogischen Reise durch Ungarn, Siebenbürgen und das Banat. Freyberg: Crazische Buchhandlung. Faller J. (1968): Köleséri Sámuel ( ) élete és munkássága. Bány. Koh. L., Bány., 101, , Fehér B. & Gimesi I. M. (2001): A magyarországi népszerűsítő ásványtani irodalom bibliográfiája Miskolc: Magyar Minerofil Társaság. Fejér L. (1976): A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlésének hatása földtani tudományunk 1848 előtti fejlődésére. Földt. Tudtört. Évkv., 4, Fejér L. (1979): A magyar földtani szaknyelv kialakulásának vázlatos története. Földt. Tudtört. Évkv., 7, Fekete G.-né (1988): Az Akadémia között alapított jutalomtételei és előzményei /MTA Könyvt. Kiadv., 21(96)/. Budapest: MTAK. Fekete G.-né (2000): A Magyar Tudományos Akadémia jutalomdíjai. 2. kötet Budapest: MTAK. Fichtel, J. E. von (1780): Beytrag zur Mineralgeschichte von Siebenbürgen. (I. Nachricht von den Versteinerungen des Grossfürstenthums Siebenbürgen mit einem Anhange und beygefügter Tabelle über die sämmtlichen Mineralien und Fossilien dieses Landes.) Nürnberg. Földvári M. & Horváth R. (1994): Laboratóriumi, anyagvizsgálati tevékenység. In: Hála J. (szerk.): 125 éves a Magyar Állami Földtani Intézet. Tanulmányok. Budapest: MÁFI, Földváriné Vogl M., Konda J., Nagy E. & Nagy L.-né (1969): A Földtani Intézet laboratóriumai. In: Fülöp J. & Tasnádi Kubacska A. (szerk.): 100 éves a Magyar Állami Földtani Intézet. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, Fráter J.-né (1974): A Magyar Tudományos Akadémia állandó bizottságai /MTA Könyvt. Kiadv., 70/. Budapest: MTA. Frivaldszky J. (2001): Fridvaldszky János SJ ( ), a szerzetes, a tudós és a feltaláló. Kézirat. Fusán O. & Samuel, O. (1973): History of the Carpathian-Balkan Geological Association / Isztorija Karpato- Balkanszkoj Geologicseszkoj Asszociacii. Bratislava: Geologický Ústav Dionýza Štúra. Fülöp J. (1984): Az ásványi nyersanyagok története Magyarországon. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. Fülöp J. & Tasnádi Kubacska A. (1969): 100 éves a Magyar Állami Földtani Intézet. Budapest: MÁFI. Gazda I. (2001): Értékőrző tudomány. Valóság, (5), Gombocz E. (1914): A budapesti egyetemi botanikus kert és tanszék története. Budapest: Bp.-i kir. magy. Tud. Egy. Gombocz E. (1941): A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története. Budapest: KMTT. Gömöri Gy. (1994): Angol és skót utazók a régi Magyarországon. Budapest: Argumentum. Grasselly Gy. (1976): A Geokémiai, Ásványtani és Kőzettani Tudományos Bizottság feladatai. MTA X. Oszt. Közlem., 9, Grasselly Gy. (1978): Ásványtani, kőzettani és geokémiai helyzetkép Geonóm. Bány., 11, Győry T. (1936): Az Orvostudományi Kar története Budapest: Kir. M. Egy. Ny. Hála J. (1992): Földtudományokkal kapcsolatos tanulmányok és adatok a Tudományos Gyűjteményben. Kézirat. Hála J., Németh T. & Terbócs A. (1998): Zay Sámuel élete és munkássága. Földt. Közl., 128, Harmatta J., ifj. (1962): Die frühen Forschungsreisen Pál Kitaibels. I. Bot. Közlem., 49, Hunter, W. (1803): Travels through France, Turkey, and Hungary to Vienna in To which are added several tours in Hungary in 1799 and London. Huszár T. (1995): A hatalom rejtett dimenziói. Budapest: Akadémiai Kiadó. Ilosvay L. (1930): Wartha Vince r. tag emlékezete. MTA Emlékbesz., 20(17), 39 pp. Jávorka S. (1957): Kitaibel Pál. Budapest: Akadémiai Kiadó. Kaiser, W. ( ): Der Arzt Franz Ernst Brückmann ( ) und seine ungarische Reise von Comm. Hist. Artis. Med., , Kaiser, W. & Völker, A. (1981): Zur Mitgliederschafrt ungarländischer Wissenschaftler in der Academia Naturae Curiosorum. Comm. Hist. Artis. Med., 93 96, Kálmán A. (1983): Megemlékezés Dr. Náray-Szabó Istvánról. Magy. Kém. L., 38, Kázmér M. (1999): A magyar földtudományi szókincs eredete. Földr. Közlem., 123, Kázmér M. (in prep.): Johannes Kentmann magyarországi ásványai 1565-ben. Kázmér, M. & Papp, G. (1999): Minerals from the Carpathians in an eighteenth-century British collection. Ann. hist.-nat. Mus. natl. Hung., 91, Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.) (1994): Földünk hazai kincsesházai. Tanulmányok a magyarországi földtudományi gyűjtemények történetéről. /Studia naturalia, 4/. Budapest: MTM. Kiss Á. (1991a): Robert Townson ( ) angol utazó látogatása Magyarországon és bányászati- geológiai megfigyelései. Magy. Áll. Földt. Int. Évi Jel ről,

3 III. Mutató. Irodalomjegyzék 429 Kiss Á. (1991b): Egy XIX. századi angol utazó geológiai bányászati jellegű megfigyelései az alsómagyarországi bányavárosokban. Magy. Áll. Földt. Int. Évi Jel ről, Kleb B. (1983): Ásvány- és Földtani Tanszék a 200 éves Budapesti Műszaki Egyetemen. Földt. Kut., 26(4), 3 4. Koch A. (1885): Erdély ásványainak kritikai átnézete. Kolozsvár. Koch A. (1895): Szabó József ( ). Földt. Közl. 15, Koch A. (1902): A Magyarhoni Földtani Társulat 50 éves működésének története. Földt. Közl., 32, Koch S. (1943): A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem ásványgyűjteménye. Földt. Értes., 8 (új f.), Koch S. (1952): A magyar ásványtan története. Budapest: Akadémiai Kiadó. Koch S. (1964): A geo-tárgyak oktatásáról. Felsőokt. Szemle, (2). Koch S. (1966): Magyarország ásványai. Budapest: Akadémiai Kiadó. Koch S. (1979): Miller Ferdinánd: Bevezetés Magyarország és Erdély ásványországába című kéziratának ismertetése. Földt. Tudtört. Évkv., 7, Koch S. (1987): Emlékezés. Budapest: ELTE TTK KISZ Biz. Komlóssy Gy. (1997): Magyarország Közép- és Kelet-Európa Európai Unió. Földt. Közl., 127, Kosáry D. (1996): Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó. Krenner J. A. (1966): Krenner József mineralógus élettörténete emberi egyéniségének megvilágításában. Kézirat, MTM Ásvány- és Kőzettára. Kriván P. (1968): Főtitkári beszámoló. Földt. Közl., 98, Kriván P. (1976): Általános földtan Böckh Hugó tolmácsolásában. Földt. Közl., 106, Kun B. (1990): 25 éves az Országos Érc- és Ásványbányák. Budapest: OMBKE. Le Calloc h, B. (1987): François Sulpice Beudant, Magyarország geológiai feltárásának francia úttörője. Földr. Múz. Tanulm., 4, Lisztes E. (1986): A magyarországi földtantanítás története Mária Terézia uralkodásától az 1848/49. évi szabadságharcig. Földt. Közl., 116, Lisztes E. (1990a): A hazai földtanoktatás az 1848/49. évi szabadságharctól 1945-ig [valójában az I. világháborúig]. Földt. Közl., 120, Lisztes E. (1990b): Magyarország földtani oktatása az I. világháborútól napjainkig. Földt. Közl., 120, Ludasi (1841): A földtan viszonyiról korunkhoz. Tud. Gyűjt., 25(1), M. Zemplén J. (1961): A magyarországi fizika története 1711-ig. Budapest: Akadémiai Kiadó. M. Zemplén J. (1964): A magyarországi fizika története a XVIII. században. Budapest: Akadémiai Kiadó. Mauritz B. (1933): Krenner József emlékezete. MTA Emlékbesz., 21(18), 27 pp. Mauritz B. (1958): Liffa Aurél emlékezete. Földt. Közl., 58, 5 8. Morvai G. (1999): History of the Carpathian Balkan Geological Association. Acta Geol. Hung., 42, Nádor Gy. (1954): Koch Sándor: A magyar ásványtan története. In: Nádor Gy. (szerk.): A tudománytörténet kérdései. Budapest: Akadémiai Kiadó, Nagy B. (1996): Krenner József /A múlt magyar tudósai/. Budapest: Akadémiai Kiadó. Nagy K. (1957): A földtani anyagvizsgálat új útjai és eredményei. Földt. Közl., 87, Nemecz E. (1967): A magyar földtan helyzete (elnöki megnyitó). Földt. Közl., 97, Nemecz E. (1969): Koch-Sztrókay: Ásványtan I II. (könyvismertetés). Földt. Közl., 99, Orsovai I. (1974): 150 éves a Lexicon Mineralogicum. Földt. Tudtört. Évkv., 2, Pantó Gy. & Árkai P. (1998): Ásványtan, kőzettan és geokémia: a hazai kutatás helyzetképe. Földt. Közl., 128, Papp F. (1938): Reichert Róbert emlékezete. Földt. Közl., 68, Papp G. (1993): Born Ignác könyvtárának hungaricumai (Életrajzi háttérrel és Born kritikai bibliográfiájával). Technikatört. Szemle, 20, Papp G. (1994): A magyarországi ásványgyűjtés rövid története. Studia naturalia, 4, Papp, G. (1998): An ardent vulcanist from Hungary. Sketches to the scientific portrait of Johann Ehrenreich von Fichtel ( ). In: Morello, N. (edit.): Volcanoes and History. Proceedings of the 20th INHIGEO Symposium. Napoli - Eolie - Catania (Italy). Genova: Brigati, Papp G. (1999): A Kitaibel Klaproth vita és előzményei. Kézirat Papp, G. (2000): Early reports on meteorite falls in the Carpathian Basin. Acta Mineral-Petrogr., 41, Suppl., 85. Papp G. (2001): Pilsum új név a tellúr szinonimalistáján. Magy. Kém. Lapja, 56, Papp G. (2002): A Kárpát-övezetben felfedezett ásványok története /előkészületben a Studia naturalia sorozatban/. Budapest: MTM. Papp G. & Weiszburg T. (1994a): A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem ásvány- és kőzetgyűjteményének története. Studia naturalia, 4, Papp G. & Weiszburg T. (1994b): Mária Anna főhercegnő ásványgyűjteménye. Studia naturalia, 4,

4 430 A magyar topografikus és leíró ásványtan története Papp G., Szakáll S. & Weiszburg T. (1994): A magyarországi ásvány- és kőzetgyűjtemények történetének rövid vázlata. Studia naturalia, 4, Papp G., Szakáll S. & Weiszburg T. (1997): Tájékoztató a magyar ásványtani adatbázisról és A magyarországi terméselemek és szulfidok kritikai átnézete című munkáról. Földt. Közl., 117, Papp P. (1977): A geológia Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediájában. Földt. Közl., 107, Posgay K. (1986): A magyar bauxitirodalom fejlődése a statisztika tükrében. Földt. Közl., 116, Prescher, H. & Schmidt, P. (1993): Johann Ehrenreich von Fichtel. Leben, Werk und seine Schrift Die Mineraloge gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Freiberger Forschungsh., D 199, Pusch, G. G. (1833): Geognostische Beschreibung von Polen, so wie der übrigen Nordkarpathen-Länder. Erster Theil. Stuttgart und Tübingen: Cotta. Pukánszky B. & Németh A. (1996): Neveléstörténet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Rácz L. (1914): Montesquieu utazása Magyarországon. Akad. Értes., 25, Ratio Educationis. (Mészáros I. ford. és kiad.) (1981) Budapest: Akadémiai Kiadó. Rejtő I. (szerk.) (1975): A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, intézményei és vállalatai. Budapest: MTA. Rózsa P. (szerk.) (1997): Robert Townson Magyarországi utazásai. / Robert Townson s travels in Hungary. Debrecen: Kossuth Egy. Kiadó. Rózsa P., Kázmér M. & Papp G. (in prep.): Három XVIII. századi vulkanista és neptunista természetbúvár tevékenysége, és tokaji-hegységi megfigyeléseik (Fichtel János, Robert Townson és Jens Esmark). Kézirat a Földtani Közlöny számára. Salomon, J. (1990): Die Sozietät für die gesamte Mineralogie zu Jena unter Goethe und Johann Georg Lenz. /Mitteldtsch. Forsch., 98/. Köln, Wien: Böhlau Verlag. Sasvári K. (1997): Visszaemlékezés a magyar kristályszerkezet-kutatás első 50 esztendejére (kézirat). Schafarzik F. (1892): Szabó József és a magyar geologia. Földt. Közl., 22, Schmidt S. (1878): Az általános s főleg a magyar kristálytani szakirodalom és a Magyarhoni anglesitek. Földt. Közl., 8, Schmidt S. (1880): A magyarhoni földtani társulat 30 éves munkássága. Földt. Értes., 1, Schultheisz E. (1957): Magyar orvos-természettudományi folyóirat kiadásának terve a XVIII. századból. Comm. Bibl. Hist. Med. Hung., 6 7, Schuster, J. (2000): Vita Pauli Kitaibeli / Kitaibel Pál élete. Pécs: JPTE TTK. Sinkovics I. (szerk.) (1985): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története Budapest: ELTE. Soós J.-né (1996): Volt egyszer egy Országos Földtani Kutató Vállalat (OFKFV) komlói üzemegysége. In: Pécs Baranya 100 éve a műszaki és természettudományi folyamatok tükrében. Pécs: MTESZ. Sz. Tóth M. (1990): II. Rákóczy György gyulafehérvári patikájának gyógyszerei és felszerelése 1650-ben. Comm. Hist. Artis. Med., , Szabadváry F. (1998): A magyar kémia művelődéstörténete. Budapest: Mundus. Szabadváry F. & Szőkefalvi-Nagy Z. (1972): A kémia története Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó. Szablyár P. (2001): 75 éve alakult meg az önálló Magyar Barlangkutató Társulat. In Nagy F. (főszerk.): Évfordulóink a műszaki és természettudományokban Budapest: MTESZ, Szabó J. (1883): Beszéd melylyel september 1-én a budapesti kir. m. tudomány-egyetemben rectori székét elfoglalta. Budapest: Kir. M. Egy. Könyvnyomda. Szabó J. (1891): Elnöki megnyitó beszéd. Földt. Közl., 21, 2 9. Szádeczky E. (1951): Geokémiai irányelvek a nyersanyagkutatásban. Földt. Közl., 81, Szádeczky-Kardoss E. (1955): Földtan. In: Ligeti L. (szerk.): A magyar tudomány 10 éve ( ). Budapest: Akadémiai Kiadó. Szádeczky-Kardoss E. (1961): Szabó József, az ásvány- és kőzettudós. Földt. Közl., 91: Szádeczky-Kardoss E. & Tárczy-Hornoch A. (1975): Az akadémia szerepe a földtudományok 150 éves fejlődésében. Geonóm. Bány., 8, Szakáll S. (1985): Mai szemmel Tóth Mike Magyarország ásványai című művéről. Ásványgy. Figy., 2(3), Szakáll S. (1988): Scopoli kristálytana. In: Scopoli, G.A.: Crystallographia Hungarica /Zsámboki L. (szerk.): A bányászat, kohászat és földtan klasszikusai, 3/. Miskolc Rudabánya, Szakáll S. (1994): A magyarországi középiskolák ásványgyűjteményei. Studia naturalia, 4, Szakáll S. & Papp G. (1994): Áttekintés a történelmi Magyarország múzeumainak földtudományi gyűjteményeiről. Studia naturalia, 4, Szamota I. (1891): Régi utazások Magyarországon. Budapest: Franklin Társulat. Szamota I. (1894): Legrégebbi bányászati irat magyar nyelven. Termtud. Közl., 26,

5 III. Mutató. Irodalomjegyzék 431 Szathmáry L. (1986): Magyar alkimisták. Sajtó alá rendezte Gazda I. Budapest: Könyvértékesítő Vállalat. Szekeres G. (2001a): Vegyipari kutatóintézetek Magyarországon. Megemlékezés alapításuk mintegy 50 éves évfordulójáról. Magy. Kém. L., 56, Szekeres G. (2001b): Vegyipari kutatóintézetek Magyarországon. Megemlékezés alapításuk mintegy 50 éves évfordulójáról II. Magy. Kém. L., 56, Székyné Fux V. (1983): 50 éves a debreceni Kossuth L. Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Tanszéke ( ). Földt. tudtört. Évkv., 9, Szmik A. (1906): Adalékok Felsőbánya szabad királyi bányaváros monografiájához. Budapest: Kellner Albert. Szöőr Gy., Barta I. & Rózsa P. (1999): Townson Travels in Hungary című könyvének geokémiai vonatkozásai. In: Rózsa P. (szerk.) (1997): Robert Townson Magyarországi utazásai. / Robert Townson s travels in Hungary. Debrecen: Kossuth Egy. Kiadó, Szőkefalvi-Nagy Z. (1965): Hatvani István, mint orvosvegyész. Comm. Hist. Artis. Med., 35, Szőkefalvi-Nagy Z. (1968): Az egykori kolozsvári kémiai-metallurgiai iskola. Egri Tanárképző Főisk. Füz., 6, Sztrókay K. (1975): Az első magyar professzornő. Földt. Tudtört. Évkv., 4, Sztrókay K. (1980): Dr. Erdélyi János emlékezete. Magy. Áll. Földt. Intéz. Évi Jel ról, Sztrókay K. (1983): Mauritz Béla születésének centenáriuma. Földt. Tudtört. Évkv., 9, Szurovy G. (1948): Előfizetőinkhez és Olvasóinkhoz! Földt. Értes., 13, 1. Szurovy G. (1989): Negyven éve csatlakozott a Magyarhoni Földtani Társulat a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségéhez. Földt. Közl., 119, Tarnóczy T. (1996): A Természettudományi Társulat nehéz napjai. Term. Világa, 127, Tasnádi Kubacska A. (1958): Kitaibel Pál a magyar föld fölfedezője. MTA Biol. Csop. Közlem., 2(2), Tollius, J. (1700): Epistolae itinerarae etc. Amstelaedami: Typis Francisci Halmae. Tóth M. (1882): Magyarország ásványai. Budapest: Hunyadi Mátyás Int. Török J. (1882): A Magyar birodalom meteoritjai. Termtud. Közl., 14, , Vadász E. (1942): Nemzedékek szerepe a magyar földtani kutatásban. Földt. Értes., 7 (Új f.), 1 4. Vadász E. (1949): Elnöki megnyitó. Földt. Közl., 79, 3 7. Vadász E. (1950a): Az egyetemi reform a földtörténeti fejlődés tükrében. Földt. Közl., 80, Vadász E. (1950b): A százéves magyar földtan tudománypolitikai mérlege. Földt. Közl., 80, Vadász E. (1950c): A földtan viszonya a műszaki tudományokhoz. MTA Műsz. Tud. Oszt. Közlem., 1(2): (hozzászólásokkal). Vadász E. (1951): Geológus-képzésünk a szovjetpedagógia mérlegén. Földt. Közl., 81, Vadász E. (1952): A magyar földtan fordulata. Földt. Közl., 82, Vadász E. (1954): A budapesti tudományegyetem földtani tanszékeinek százados története. In: A Természettudományi Kar évkönyve Budapest, Vadász E. (1956): Egyetemi oktató nevelő és tudományos munka a felszabadulás után. In: ELTE Évkönyve, 1955, Budapest, Vadász E. (1960): Emlékezések Vendl Aladár: A százéves Magyarhoni Földtani Társulat története c. könyv kapcsán. Földt. Közl., 90, Vadász E. (1962): Az egyetemi doktori fokozat a földtanban. Földt. Közl., 82, Vadász E. (1968): Az első magyar ásványtan. Földt. Közl., 98, Varjas B. (1943): XVI. századi magyar orvosi könyv. Kolozsvár. Vekerdi L. (1996): A Tudománynak háza vagyon. Budapest Piliscsaba: Magyar Tudománytörténeti Intézet. Vendl A. (1926): A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak hatása az ásványtan és a kőzettan fejlődésére haznánkban. In: A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada. I. kötet, Budapest: MTA. Vendl A. (1934): Böckh Hugó l. tag emlékezete. MTA Emlékbesz., 21(23), 35 pp. Vendl A. (1958): A százéves Magyarhoni Földtani Társulat története /BME Közp. Kvt. Műsz. Tudtört. Kiadv., 9/. Budapest: Tankönyvkiadó. Viczián I. (1970): Kitaibel Pál elfelejtett mecseki földtani megfigyelései. Földt. Közl., 100, 215. Viczián I. (1979): Nicolaus Steno magyarországi útjának írásos bizonyítékai. Földt. Tudtört. Évkv., 7, Viczián I. (1995): Teleki Domokos: Egynehány hazai utazások leírása. Földt. Közl., 125, Viczián, I. & Deé Nagy, A. (1997): Domokos Teleki, der erste Präsident der Societät für die gesamte Mineralogie zu Jena ( ). Acta Mineral.-Petrogr., 38, Vincze J. (1997): A hazai uránérckutatások ásvány-kőzettani-geokémiai laboratóriumi háttere. Földt. Kut., 34 (3), Vita Zs. (1986): Benkő Ferenc élete és munkássága. In: Benkő, F.: Magyar Minerologia. Hasonmás kiadás. Budapest: ELTE TTK KISZ Biz., XXII XXXI.

6 432 A magyar topografikus és leíró ásványtan története Vitális S. (1958): Földtani kutatásaink a szocializmus építésében. Földt. Közl., 98, Vizy B. (1999): Bauxitkutatás Magyarországon. Budapest: Magyar Alumíniumipari Múzeum. Waczulik M. (1984): A táguló világ magyarországi hírmondói. Budapest: Gondolat. Weiszburg T. (1985): A Magyarország ásványai -ról. Ásványgy. Figy., 2(4), Weiszburg T. (1986): Mai szemmel a Magyar Minerologiáról. In: Benkő, F.: Magyar Minerologia. Hasonmás kiadás. Budapest: ELTE TTK KISZ Biz., VIII XI. Weszprémi, S. ( ): Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia I IV. Viennae: Trattner. Fordítása: Weszprémi I. ( ): Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza I IV. Budapest: Medicina. Wilson, W. E. (1994): The history of mineral collecting. Mineral. Rec., 25(6). Zemplén M. Zemplén J. Zsámboki L. (1983): A selmeci akadémia oktatóinak lexikona Miskolc: NME. Zsámboki L. (1999): Selmecről indultunk /ME Könyvt., Levt. és Múz. Kiadv., 26/. Miskolc: ME. Zsivny V. (1942): Emlékbeszéd Dr. Zimányi Károly tiszteleti tag fölött. Földt. Közl., 72, 1 17.

ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK

ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK Adattár I. Tudományos és ismeretterjesztő társulatok 367 ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK Azon társulatok fontosabb adatai, amelyek a magyarországi ásványtan történetének alakításában

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tartalomjegyzék 3

TARTALOMJEGYZÉK. Tartalomjegyzék 3 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 11 I. A LEGENDÁKTÓL A TÉNYEKIG (az 1770-es évek előtti időszak)... 17 Bevezetés... 17 I/A. A krónikák kora (az 1400-as évek második feléig)... 19 I/B. A humanista

Részletesebben

ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK. a) Felsőoktatási intézmények

ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK. a) Felsőoktatási intézmények 372 ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK Azon (mindenkori) magyarországi intézmények fontosabb adatai, ahol jelenleg vagy a múltban az ásványtannal kapcsolatos számottevő tudományos tevékenységet folytattak

Részletesebben

ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül)

ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül) Adattár III. Folyóiratok 379 ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül) Azon magyarországi folyóiratok adatai, amelyekben jelenleg vagy a múltban az ásványtannal

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

1653:? Apáczai Csere János Magyar Encyclopaedia (Utrecht). Az ásványtani fejezetet tartalmazó elsõ magyar nyelvû

1653:? Apáczai Csere János Magyar Encyclopaedia (Utrecht). Az ásványtani fejezetet tartalmazó elsõ magyar nyelvû G gyûjtemény, múzeum? könyv, hosszabb tanulmány 4 folyóirat, folyóiratcikk, könyvrészlet & oktatás, oktatási intézmény i intézet, társulat A MAGYAR ÁSVÁNYTAN TÖRTÉNETÉNEK KRONOLÓGIÁJA 1150 körül: G Az

Részletesebben

ELŐSZÓ Bevezetés A könyv felépítése

ELŐSZÓ Bevezetés A könyv felépítése Előszó 11 ELŐSZÓ Bevezetés Fél évszázad telt el azóta, hogy megjelent Koch Sándor A magyar ásványtan története című könyve, mely e munkának is biztos kiindulópontjaként szolgált, sőt néhány részletét itt-ott

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Őslénytan előadás. II. földtudományi BSc. Kázmér Miklós. Őslénytani Tanszék Déli tömb szoba /8627

Őslénytan előadás. II. földtudományi BSc. Kázmér Miklós. Őslénytani Tanszék Déli tömb szoba /8627 Őslénytan előadás II. földtudományi BSc Kázmér Miklós Őslénytani Tanszék Déli tömb 0.211. szoba /8627 mkazmer@gmail.com http://kazmer.web.elte.hu 1 Időbeosztás 1 Hétfő du. 2-5 3 x 45 perc Mikor kezdjünk?

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

CSÍKY GÁBOR ( ): A MAGYAR FÖLDTAN TÖRTÉNETÉNEK ELSŐ ÉVTIZEDEI (XVIII. SZÁZAD VÉGE XIX. SZÁZAD ELEJE)

CSÍKY GÁBOR ( ): A MAGYAR FÖLDTAN TÖRTÉNETÉNEK ELSŐ ÉVTIZEDEI (XVIII. SZÁZAD VÉGE XIX. SZÁZAD ELEJE) CSÍKY GÁBOR (1915 2001): A MAGYAR FÖLDTAN TÖRTÉNETÉNEK ELSŐ ÉVTIZEDEI (XVIII. SZÁZAD VÉGE XIX. SZÁZAD ELEJE) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó, 2014. június 26 29. VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1965

A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1965 L E V E L E Z Ő T A G O K Név: BORZSÁK ISTVÁN Születési helye, óve: Monor. 1914 Szükebb szakterülete: klasszika-filológia A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1965 Jelenlegi munkahelye, beosztása:

Részletesebben

AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól)

AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól) AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól) Közvetlenül Agricola előtt (XV. század) Plinius szintű ásványtani ismeretek Csak a bibliai és arisztotelészi ismereteket ismerik el Majdnem paleolitszintű

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

IX. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

IX. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság IX. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Jegenye-fürdő, 2016. június 30 július 3. IX. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2016 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1

EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1 EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1 A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban,

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Schultheisz Emil A felvilágosodás könyvei Magyarországon

Schultheisz Emil A felvilágosodás könyvei Magyarországon Schultheisz Emil A felvilágosodás könyvei Magyarországon A XVII. század közepén Angliából kiinduló felvilágosodás racionalizmusa egész Európára átterjedvén Magyarországot is elérte. Nem csekély mértékben

Részletesebben

ADATTÁR V. ÉLETRAJZI ADATOK

ADATTÁR V. ÉLETRAJZI ADATOK 390 A magyar topografikus és leíró ásványtan története ADATTÁR V. ÉLETRAJZI ADATOK Összeállította Szabó Tímea, Papp Gábor és Fehér Béla, a szerkesztésben közreműködött Tóth Erzsébet E rész ásványtannal,

Részletesebben

a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar Orvostörténelmi Társulattal,

a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar Orvostörténelmi Társulattal, A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, együttműködésben a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.):

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Közlemény típusok Száma Hivatkozások 1 Teljes tudományos közlemények 2 Összesen Részletezve Független Összes I. Tudományos folyóiratcikk

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA A konferencia időpontja: 2010. szeptember 23-24. Helyszíne:

Részletesebben

Nógrád megye uránkutatása

Nógrád megye uránkutatása Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp. 247 251. Nógrád megye uránkutatása Uranium

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának május 5-én tartott üléséről

A Földrajz- és Földtudományi Intézet Tanácsának május 5-én tartott üléséről EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET 1117 Budapest, Pázmány Péter st. 1/A. Telefon: (36)1 372-2945 Fax: (36)1 372-2904 EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY INSTITUTE OF GEOGRAPHY AND EARTH

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Ajánlott irodalom a földrajztudományok magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a földrajztudományok magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a földrajztudományok magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiai munkák Payer Hugó: Bibliotheca Carpathica. Igló, 1880. Magyarországi Kárpát Egyesület. 378 p. Havass Rezső:

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen Szűcs Péter és Kovács Balázs Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Újjászületett az Érc- és Ásványbányászati Múzeum ásvány- és őslénykiállítása

Újjászületett az Érc- és Ásványbányászati Múzeum ásvány- és őslénykiállítása Újjászületett az Érc- és Ásványbányászati Múzeum ásvány- és őslénykiállítása HADOBÁS SÁNDOR Rudabánya térségében a bányászat több ezer éves múltra tekint vissza. Jelenleg az Alsótelekes határában folyó

Részletesebben

AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól)

AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól) AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól) Közvetlenül Agricola elıtt (XV. század) Plinius szintő ásványtani ismeretek Csak a bibliai és arisztotelészi ismereteket ismerik el Majdnem paleolitszintő

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Podányi Tibor

Podányi Tibor 114 Podányi Tibor 1920-2003 PÁLFY GÁBOR HADOBÁS SÁNDOR 2003. november 19-én elhunyt Podányi Tibor gyémántokleveles bányamérnök, az OMBKE tiszteleti tagja. 1920. július 19-én született Érsekvadkerten. Elemi

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Budapest Nádor u. 7. I em. 139 Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról 1. Az Osztrák-Magyar

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

Bírálói vélemény Szakáll Sándor Magyarország új ásványairól című MTA doktori értekezéséről

Bírálói vélemény Szakáll Sándor Magyarország új ásványairól című MTA doktori értekezéséről Bírálói vélemény Szakáll Sándor Magyarország új ásványairól című MTA doktori értekezéséről Általános értékelés Szakáll Sándor a Kárpát-Pannon térség ásványtanának nemzetközi hírű művelője. A miskolci Herman

Részletesebben

ő ű ő őő ű ő 1

ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 11 11 1111 111 11 11 1 1 11 11 11 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 ű ű ő ő ő ű ő ő ő ő ő ű ő ő ő111 ő1 ő 1 1 őőű űű 1 ő 1 ő ő ő ő ő ő 11 1ű ő 1 ű őő 1 1 1 1 1 űő ő 1 ő 1 ő őőőű

Részletesebben

2012. augusztusi gyarapodás

2012. augusztusi gyarapodás . augusztusi gyarapodás Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok KK41928 A MAGYAR NEMZETI BANK TÖRTÉNETE ; 1. BUDAPEST : KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ, 1993-1999 KK41928 A MAGYAR

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

Budapest tudománytörténeti szerepe (1777 1896)

Budapest tudománytörténeti szerepe (1777 1896) GAZDA ISTVÁN Budapest tudománytörténeti szerepe (1777 1896) Egyetemek Tudománytörténeten a reáltudományok történetét értjük, s ezeknek a tudományoknak a magyarországi meghonosításában, mûvelésében kiemelkedõ

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig)

Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig) Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig) Tematikus térképnek nevezzük azokat a kartográfiai műveket, melyek fő mondanivalója nem a topográfiai-földrajzi

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban A konferencia helyszíne MTA Szegedi Területi Bizottsága (MTA SZAB, Szeged, Somogyi u. 7.) 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont:

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna CurriculumVitae Prof.Dr.MezeyBarna Ungarischer Rechtshistoriker, Universitätsprofessor, Vertreter in der Generalversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Gelehrter der ungarischen Verfassungs

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Könyvtárra vonatkozó adatok -A Könyvtár elnevezése: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-SZKOLL-14-0001 2. NTP-SZKOLL-14-0002 PTE TTK Szentágothai Protestáns Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. NTP-SZKOLL-14-0003

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Horváth Zsolt: elnöki megnyitó

Horváth Zsolt: elnöki megnyitó A Magyar Geofizikusok Egyesületének közgyűlése Horváth Zsolt: elnöki megnyitó 1 Köszöntjük társegyesületeinket: Magyarhoni Földtani Társulat Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Eötvös Loránd

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Az InCites használata az intézményi produktivitás

Az InCites használata az intézményi produktivitás Az InCites használata az intézményi produktivitás mérésére A Web of Science, mint adatháttér Horváth Dániel MTA KIK TTO 2014. szeptember 24. Korábbi tapasztalatok Tisztítás nélküli és tisztított megoszlások,

Részletesebben

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Fizikatörténet Jedlik Ányos élete és munkái Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Áttekintés A magyarországi tudomány előzményei Jedlik születésekor: Reneszánsz: átlagos tudományos aktivitás.

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben