III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 III. Mutató. Irodalomjegyzék 427 III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK Megjegyzés: Az irodalomjegyzék csak az I VI. fejezetben és a Függelék I. részében hivatkozott (történeti adatokat tartalmazó) munkákat sorolja föl. Az egyes intézményekre, illetve egyes személyekre vonatkozó szakirodalmi munkák bibliográfiai adatai az adattár vonatkozó részeiben találhatók meg. Alexits Gy. (1954): Az akadémia évi könyvkiadásáról. Akad. Értes., 61, 4 9. Anonim (1841): Az ásványtudományról. Tud. Gyűjtem., 25(4), Anonim (1931): Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem Kiadványai, II. ciklus 1. füzet. Budapest: Kir. M. Egy. Nyomda. Anonim (1949): A földtan alsó és középfokú tanításának kérdése. Földt. Közl., 79, 126. Anonim (1952): Társulati ügyek. Földt. Közl., 82, 429. Anonim (1972): Megalakult a Magyarhoni Földtani Társulat Ásványgyűjtő Klubja. Földt. Közl., 102, 377. Baksa Cs. (1985): Koch Sándor: Magyarország ásványai [könyvismertetés]. Földt. Közl., 116, Ballagi A. (1884): Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve. Archaeol. Értes. (Új Foly.), 3, Balogh K. (1974): Dr. Földvári Aladár emlékezete. Földt. Közl., 104, Bányai B., Tóth P. & Zsámboki L. (1984): Athanasius Kircher ( ) Mundus subterraneus c. művének magyarországi vonatkozásai. In: Zsámboki L. (szerk.): Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből, 2, Beck M. (1991): 150 év a tudomány és művelődés szolgálatában. Magy. Tud., 46, Beck M. (1998): Tudományos mozgalmak. Nyolcvan év hazai természettudományos művelődéstörténete. Term. Világa, 129, Benedek K. (1942): A jénai Ásványtani Társaság magyar tagjai. Budapest: Danubia Könyvkiadó. Beudant, F. S. (1822): Voyage minéralogique et geologique en Hongrie pendant l année 1818, 1 3. Paris: Verdière. Bidló G. (1992): Dr. Tokody László élete és munkássága. Földt. Tudtört. Évkv., 13, Birkás G. (1948): Francia utazók Magyarországon. Acta Univ. Szeged., Sect. Philol., 16, 128 p. Bolsakov, O. G. & Mongajt, A. L. (1985): Abu-Hámid al-garnáti utazása Kelet- és Közép-Európában. Budapest: Gondolat. Born, I. von ( ): Lithophylacium Bornianum, seu Index Fossilium. 1. köt. 1772, 2. köt Prag: Gerle. Born, I. von (1774): Briefe über mineralogische Gegenstände auf seiner Reise durch das Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn, an der Herausgeber derselben, Johann Jacob Ferber geschrieben. Frankfurt und Leipzig. Bredeczky, S. (1809): Reisebemerkungen über Ungarn und Galizien. Wien: Doll. Brückmann, F. E. ( ): Epistola itineraria etc. I C. Wolffenbüttel. Bugyi B. (1970): Niels Stensen mineralógiai és geológiai tanulmányútja Magyarországon 1669-ben. Földt. Közl., 100, Chyzer K. (1890): A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésének története 1840-től 1890-ig. Sátoraljaújhely. Cserpák Gy. (2000): Gyűjtemény ellátási program a hazai általános és középiskolákban. Földt. Közl., 130, Csiba, S. (1714): Dissertatio historico-physica de montibus Hungariae. Tyrnaviae: Typ. Acad. Csíky G. (1983): Luigi Ferdinando Marsigli, a magyar föld felfedezője (Emlékezés halálának 250. évfordulóján). Földt. Tudtört. Évkv., 9, Csíky G. (1990): A XVIII. századi kolozsvári kémiai-kohászati iskola története. Földt. Tudtört. Évkv., 12, Csíky G. (1994a): Az Erdélyi Múzeum Egyesület alapítása és működése. Studia naturalia, 4, Csíky G. (1994b): A magyar természetvizsgálók szerepe a jénai Ásványtani Társaság alapításában s működésében és ennek hatása a magyar földtudományok kialakulására. Studia naturalia, 4, Dana, E. S. (1892): The system of mineralogy. New York: Wiley. Divald K. (1917): A Magyar Tudományos Akadémia palotája és gyüjteményei. Budapest: MTA. Dudich E. (1997): Rövid Stenográfia. Földt. Közl., 127, Dudich E., Székyné Fux V. & Dobos I. (1998): A Magyarhoni Földtani Társulat harmadik félévszázada. Budapest: MFT. Erdősi L. (1963): Wernher: De admiranda Hungariae aquis. Comm. Bibl. Hist. Med. Hung., 29,

2 428 A magyar topografikus és leíró ásványtan története Ernyey J. (1912): Természettudományi mozgalmaink a században. Termtud. Közl., 44, Pótf., Esmark, J. (1798): Kurze Beschreibung einer mineralogischen Reise durch Ungarn, Siebenbürgen und das Banat. Freyberg: Crazische Buchhandlung. Faller J. (1968): Köleséri Sámuel ( ) élete és munkássága. Bány. Koh. L., Bány., 101, , Fehér B. & Gimesi I. M. (2001): A magyarországi népszerűsítő ásványtani irodalom bibliográfiája Miskolc: Magyar Minerofil Társaság. Fejér L. (1976): A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlésének hatása földtani tudományunk 1848 előtti fejlődésére. Földt. Tudtört. Évkv., 4, Fejér L. (1979): A magyar földtani szaknyelv kialakulásának vázlatos története. Földt. Tudtört. Évkv., 7, Fekete G.-né (1988): Az Akadémia között alapított jutalomtételei és előzményei /MTA Könyvt. Kiadv., 21(96)/. Budapest: MTAK. Fekete G.-né (2000): A Magyar Tudományos Akadémia jutalomdíjai. 2. kötet Budapest: MTAK. Fichtel, J. E. von (1780): Beytrag zur Mineralgeschichte von Siebenbürgen. (I. Nachricht von den Versteinerungen des Grossfürstenthums Siebenbürgen mit einem Anhange und beygefügter Tabelle über die sämmtlichen Mineralien und Fossilien dieses Landes.) Nürnberg. Földvári M. & Horváth R. (1994): Laboratóriumi, anyagvizsgálati tevékenység. In: Hála J. (szerk.): 125 éves a Magyar Állami Földtani Intézet. Tanulmányok. Budapest: MÁFI, Földváriné Vogl M., Konda J., Nagy E. & Nagy L.-né (1969): A Földtani Intézet laboratóriumai. In: Fülöp J. & Tasnádi Kubacska A. (szerk.): 100 éves a Magyar Állami Földtani Intézet. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, Fráter J.-né (1974): A Magyar Tudományos Akadémia állandó bizottságai /MTA Könyvt. Kiadv., 70/. Budapest: MTA. Frivaldszky J. (2001): Fridvaldszky János SJ ( ), a szerzetes, a tudós és a feltaláló. Kézirat. Fusán O. & Samuel, O. (1973): History of the Carpathian-Balkan Geological Association / Isztorija Karpato- Balkanszkoj Geologicseszkoj Asszociacii. Bratislava: Geologický Ústav Dionýza Štúra. Fülöp J. (1984): Az ásványi nyersanyagok története Magyarországon. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. Fülöp J. & Tasnádi Kubacska A. (1969): 100 éves a Magyar Állami Földtani Intézet. Budapest: MÁFI. Gazda I. (2001): Értékőrző tudomány. Valóság, (5), Gombocz E. (1914): A budapesti egyetemi botanikus kert és tanszék története. Budapest: Bp.-i kir. magy. Tud. Egy. Gombocz E. (1941): A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története. Budapest: KMTT. Gömöri Gy. (1994): Angol és skót utazók a régi Magyarországon. Budapest: Argumentum. Grasselly Gy. (1976): A Geokémiai, Ásványtani és Kőzettani Tudományos Bizottság feladatai. MTA X. Oszt. Közlem., 9, Grasselly Gy. (1978): Ásványtani, kőzettani és geokémiai helyzetkép Geonóm. Bány., 11, Győry T. (1936): Az Orvostudományi Kar története Budapest: Kir. M. Egy. Ny. Hála J. (1992): Földtudományokkal kapcsolatos tanulmányok és adatok a Tudományos Gyűjteményben. Kézirat. Hála J., Németh T. & Terbócs A. (1998): Zay Sámuel élete és munkássága. Földt. Közl., 128, Harmatta J., ifj. (1962): Die frühen Forschungsreisen Pál Kitaibels. I. Bot. Közlem., 49, Hunter, W. (1803): Travels through France, Turkey, and Hungary to Vienna in To which are added several tours in Hungary in 1799 and London. Huszár T. (1995): A hatalom rejtett dimenziói. Budapest: Akadémiai Kiadó. Ilosvay L. (1930): Wartha Vince r. tag emlékezete. MTA Emlékbesz., 20(17), 39 pp. Jávorka S. (1957): Kitaibel Pál. Budapest: Akadémiai Kiadó. Kaiser, W. ( ): Der Arzt Franz Ernst Brückmann ( ) und seine ungarische Reise von Comm. Hist. Artis. Med., , Kaiser, W. & Völker, A. (1981): Zur Mitgliederschafrt ungarländischer Wissenschaftler in der Academia Naturae Curiosorum. Comm. Hist. Artis. Med., 93 96, Kálmán A. (1983): Megemlékezés Dr. Náray-Szabó Istvánról. Magy. Kém. L., 38, Kázmér M. (1999): A magyar földtudományi szókincs eredete. Földr. Közlem., 123, Kázmér M. (in prep.): Johannes Kentmann magyarországi ásványai 1565-ben. Kázmér, M. & Papp, G. (1999): Minerals from the Carpathians in an eighteenth-century British collection. Ann. hist.-nat. Mus. natl. Hung., 91, Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.) (1994): Földünk hazai kincsesházai. Tanulmányok a magyarországi földtudományi gyűjtemények történetéről. /Studia naturalia, 4/. Budapest: MTM. Kiss Á. (1991a): Robert Townson ( ) angol utazó látogatása Magyarországon és bányászati- geológiai megfigyelései. Magy. Áll. Földt. Int. Évi Jel ről,

3 III. Mutató. Irodalomjegyzék 429 Kiss Á. (1991b): Egy XIX. századi angol utazó geológiai bányászati jellegű megfigyelései az alsómagyarországi bányavárosokban. Magy. Áll. Földt. Int. Évi Jel ről, Kleb B. (1983): Ásvány- és Földtani Tanszék a 200 éves Budapesti Műszaki Egyetemen. Földt. Kut., 26(4), 3 4. Koch A. (1885): Erdély ásványainak kritikai átnézete. Kolozsvár. Koch A. (1895): Szabó József ( ). Földt. Közl. 15, Koch A. (1902): A Magyarhoni Földtani Társulat 50 éves működésének története. Földt. Közl., 32, Koch S. (1943): A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem ásványgyűjteménye. Földt. Értes., 8 (új f.), Koch S. (1952): A magyar ásványtan története. Budapest: Akadémiai Kiadó. Koch S. (1964): A geo-tárgyak oktatásáról. Felsőokt. Szemle, (2). Koch S. (1966): Magyarország ásványai. Budapest: Akadémiai Kiadó. Koch S. (1979): Miller Ferdinánd: Bevezetés Magyarország és Erdély ásványországába című kéziratának ismertetése. Földt. Tudtört. Évkv., 7, Koch S. (1987): Emlékezés. Budapest: ELTE TTK KISZ Biz. Komlóssy Gy. (1997): Magyarország Közép- és Kelet-Európa Európai Unió. Földt. Közl., 127, Kosáry D. (1996): Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó. Krenner J. A. (1966): Krenner József mineralógus élettörténete emberi egyéniségének megvilágításában. Kézirat, MTM Ásvány- és Kőzettára. Kriván P. (1968): Főtitkári beszámoló. Földt. Közl., 98, Kriván P. (1976): Általános földtan Böckh Hugó tolmácsolásában. Földt. Közl., 106, Kun B. (1990): 25 éves az Országos Érc- és Ásványbányák. Budapest: OMBKE. Le Calloc h, B. (1987): François Sulpice Beudant, Magyarország geológiai feltárásának francia úttörője. Földr. Múz. Tanulm., 4, Lisztes E. (1986): A magyarországi földtantanítás története Mária Terézia uralkodásától az 1848/49. évi szabadságharcig. Földt. Közl., 116, Lisztes E. (1990a): A hazai földtanoktatás az 1848/49. évi szabadságharctól 1945-ig [valójában az I. világháborúig]. Földt. Közl., 120, Lisztes E. (1990b): Magyarország földtani oktatása az I. világháborútól napjainkig. Földt. Közl., 120, Ludasi (1841): A földtan viszonyiról korunkhoz. Tud. Gyűjt., 25(1), M. Zemplén J. (1961): A magyarországi fizika története 1711-ig. Budapest: Akadémiai Kiadó. M. Zemplén J. (1964): A magyarországi fizika története a XVIII. században. Budapest: Akadémiai Kiadó. Mauritz B. (1933): Krenner József emlékezete. MTA Emlékbesz., 21(18), 27 pp. Mauritz B. (1958): Liffa Aurél emlékezete. Földt. Közl., 58, 5 8. Morvai G. (1999): History of the Carpathian Balkan Geological Association. Acta Geol. Hung., 42, Nádor Gy. (1954): Koch Sándor: A magyar ásványtan története. In: Nádor Gy. (szerk.): A tudománytörténet kérdései. Budapest: Akadémiai Kiadó, Nagy B. (1996): Krenner József /A múlt magyar tudósai/. Budapest: Akadémiai Kiadó. Nagy K. (1957): A földtani anyagvizsgálat új útjai és eredményei. Földt. Közl., 87, Nemecz E. (1967): A magyar földtan helyzete (elnöki megnyitó). Földt. Közl., 97, Nemecz E. (1969): Koch-Sztrókay: Ásványtan I II. (könyvismertetés). Földt. Közl., 99, Orsovai I. (1974): 150 éves a Lexicon Mineralogicum. Földt. Tudtört. Évkv., 2, Pantó Gy. & Árkai P. (1998): Ásványtan, kőzettan és geokémia: a hazai kutatás helyzetképe. Földt. Közl., 128, Papp F. (1938): Reichert Róbert emlékezete. Földt. Közl., 68, Papp G. (1993): Born Ignác könyvtárának hungaricumai (Életrajzi háttérrel és Born kritikai bibliográfiájával). Technikatört. Szemle, 20, Papp G. (1994): A magyarországi ásványgyűjtés rövid története. Studia naturalia, 4, Papp, G. (1998): An ardent vulcanist from Hungary. Sketches to the scientific portrait of Johann Ehrenreich von Fichtel ( ). In: Morello, N. (edit.): Volcanoes and History. Proceedings of the 20th INHIGEO Symposium. Napoli - Eolie - Catania (Italy). Genova: Brigati, Papp G. (1999): A Kitaibel Klaproth vita és előzményei. Kézirat Papp, G. (2000): Early reports on meteorite falls in the Carpathian Basin. Acta Mineral-Petrogr., 41, Suppl., 85. Papp G. (2001): Pilsum új név a tellúr szinonimalistáján. Magy. Kém. Lapja, 56, Papp G. (2002): A Kárpát-övezetben felfedezett ásványok története /előkészületben a Studia naturalia sorozatban/. Budapest: MTM. Papp G. & Weiszburg T. (1994a): A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem ásvány- és kőzetgyűjteményének története. Studia naturalia, 4, Papp G. & Weiszburg T. (1994b): Mária Anna főhercegnő ásványgyűjteménye. Studia naturalia, 4,

4 430 A magyar topografikus és leíró ásványtan története Papp G., Szakáll S. & Weiszburg T. (1994): A magyarországi ásvány- és kőzetgyűjtemények történetének rövid vázlata. Studia naturalia, 4, Papp G., Szakáll S. & Weiszburg T. (1997): Tájékoztató a magyar ásványtani adatbázisról és A magyarországi terméselemek és szulfidok kritikai átnézete című munkáról. Földt. Közl., 117, Papp P. (1977): A geológia Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediájában. Földt. Közl., 107, Posgay K. (1986): A magyar bauxitirodalom fejlődése a statisztika tükrében. Földt. Közl., 116, Prescher, H. & Schmidt, P. (1993): Johann Ehrenreich von Fichtel. Leben, Werk und seine Schrift Die Mineraloge gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Freiberger Forschungsh., D 199, Pusch, G. G. (1833): Geognostische Beschreibung von Polen, so wie der übrigen Nordkarpathen-Länder. Erster Theil. Stuttgart und Tübingen: Cotta. Pukánszky B. & Németh A. (1996): Neveléstörténet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Rácz L. (1914): Montesquieu utazása Magyarországon. Akad. Értes., 25, Ratio Educationis. (Mészáros I. ford. és kiad.) (1981) Budapest: Akadémiai Kiadó. Rejtő I. (szerk.) (1975): A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, intézményei és vállalatai. Budapest: MTA. Rózsa P. (szerk.) (1997): Robert Townson Magyarországi utazásai. / Robert Townson s travels in Hungary. Debrecen: Kossuth Egy. Kiadó. Rózsa P., Kázmér M. & Papp G. (in prep.): Három XVIII. századi vulkanista és neptunista természetbúvár tevékenysége, és tokaji-hegységi megfigyeléseik (Fichtel János, Robert Townson és Jens Esmark). Kézirat a Földtani Közlöny számára. Salomon, J. (1990): Die Sozietät für die gesamte Mineralogie zu Jena unter Goethe und Johann Georg Lenz. /Mitteldtsch. Forsch., 98/. Köln, Wien: Böhlau Verlag. Sasvári K. (1997): Visszaemlékezés a magyar kristályszerkezet-kutatás első 50 esztendejére (kézirat). Schafarzik F. (1892): Szabó József és a magyar geologia. Földt. Közl., 22, Schmidt S. (1878): Az általános s főleg a magyar kristálytani szakirodalom és a Magyarhoni anglesitek. Földt. Közl., 8, Schmidt S. (1880): A magyarhoni földtani társulat 30 éves munkássága. Földt. Értes., 1, Schultheisz E. (1957): Magyar orvos-természettudományi folyóirat kiadásának terve a XVIII. századból. Comm. Bibl. Hist. Med. Hung., 6 7, Schuster, J. (2000): Vita Pauli Kitaibeli / Kitaibel Pál élete. Pécs: JPTE TTK. Sinkovics I. (szerk.) (1985): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története Budapest: ELTE. Soós J.-né (1996): Volt egyszer egy Országos Földtani Kutató Vállalat (OFKFV) komlói üzemegysége. In: Pécs Baranya 100 éve a műszaki és természettudományi folyamatok tükrében. Pécs: MTESZ. Sz. Tóth M. (1990): II. Rákóczy György gyulafehérvári patikájának gyógyszerei és felszerelése 1650-ben. Comm. Hist. Artis. Med., , Szabadváry F. (1998): A magyar kémia művelődéstörténete. Budapest: Mundus. Szabadváry F. & Szőkefalvi-Nagy Z. (1972): A kémia története Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó. Szablyár P. (2001): 75 éve alakult meg az önálló Magyar Barlangkutató Társulat. In Nagy F. (főszerk.): Évfordulóink a műszaki és természettudományokban Budapest: MTESZ, Szabó J. (1883): Beszéd melylyel september 1-én a budapesti kir. m. tudomány-egyetemben rectori székét elfoglalta. Budapest: Kir. M. Egy. Könyvnyomda. Szabó J. (1891): Elnöki megnyitó beszéd. Földt. Közl., 21, 2 9. Szádeczky E. (1951): Geokémiai irányelvek a nyersanyagkutatásban. Földt. Közl., 81, Szádeczky-Kardoss E. (1955): Földtan. In: Ligeti L. (szerk.): A magyar tudomány 10 éve ( ). Budapest: Akadémiai Kiadó. Szádeczky-Kardoss E. (1961): Szabó József, az ásvány- és kőzettudós. Földt. Közl., 91: Szádeczky-Kardoss E. & Tárczy-Hornoch A. (1975): Az akadémia szerepe a földtudományok 150 éves fejlődésében. Geonóm. Bány., 8, Szakáll S. (1985): Mai szemmel Tóth Mike Magyarország ásványai című művéről. Ásványgy. Figy., 2(3), Szakáll S. (1988): Scopoli kristálytana. In: Scopoli, G.A.: Crystallographia Hungarica /Zsámboki L. (szerk.): A bányászat, kohászat és földtan klasszikusai, 3/. Miskolc Rudabánya, Szakáll S. (1994): A magyarországi középiskolák ásványgyűjteményei. Studia naturalia, 4, Szakáll S. & Papp G. (1994): Áttekintés a történelmi Magyarország múzeumainak földtudományi gyűjteményeiről. Studia naturalia, 4, Szamota I. (1891): Régi utazások Magyarországon. Budapest: Franklin Társulat. Szamota I. (1894): Legrégebbi bányászati irat magyar nyelven. Termtud. Közl., 26,

5 III. Mutató. Irodalomjegyzék 431 Szathmáry L. (1986): Magyar alkimisták. Sajtó alá rendezte Gazda I. Budapest: Könyvértékesítő Vállalat. Szekeres G. (2001a): Vegyipari kutatóintézetek Magyarországon. Megemlékezés alapításuk mintegy 50 éves évfordulójáról. Magy. Kém. L., 56, Szekeres G. (2001b): Vegyipari kutatóintézetek Magyarországon. Megemlékezés alapításuk mintegy 50 éves évfordulójáról II. Magy. Kém. L., 56, Székyné Fux V. (1983): 50 éves a debreceni Kossuth L. Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Tanszéke ( ). Földt. tudtört. Évkv., 9, Szmik A. (1906): Adalékok Felsőbánya szabad királyi bányaváros monografiájához. Budapest: Kellner Albert. Szöőr Gy., Barta I. & Rózsa P. (1999): Townson Travels in Hungary című könyvének geokémiai vonatkozásai. In: Rózsa P. (szerk.) (1997): Robert Townson Magyarországi utazásai. / Robert Townson s travels in Hungary. Debrecen: Kossuth Egy. Kiadó, Szőkefalvi-Nagy Z. (1965): Hatvani István, mint orvosvegyész. Comm. Hist. Artis. Med., 35, Szőkefalvi-Nagy Z. (1968): Az egykori kolozsvári kémiai-metallurgiai iskola. Egri Tanárképző Főisk. Füz., 6, Sztrókay K. (1975): Az első magyar professzornő. Földt. Tudtört. Évkv., 4, Sztrókay K. (1980): Dr. Erdélyi János emlékezete. Magy. Áll. Földt. Intéz. Évi Jel ról, Sztrókay K. (1983): Mauritz Béla születésének centenáriuma. Földt. Tudtört. Évkv., 9, Szurovy G. (1948): Előfizetőinkhez és Olvasóinkhoz! Földt. Értes., 13, 1. Szurovy G. (1989): Negyven éve csatlakozott a Magyarhoni Földtani Társulat a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségéhez. Földt. Közl., 119, Tarnóczy T. (1996): A Természettudományi Társulat nehéz napjai. Term. Világa, 127, Tasnádi Kubacska A. (1958): Kitaibel Pál a magyar föld fölfedezője. MTA Biol. Csop. Közlem., 2(2), Tollius, J. (1700): Epistolae itinerarae etc. Amstelaedami: Typis Francisci Halmae. Tóth M. (1882): Magyarország ásványai. Budapest: Hunyadi Mátyás Int. Török J. (1882): A Magyar birodalom meteoritjai. Termtud. Közl., 14, , Vadász E. (1942): Nemzedékek szerepe a magyar földtani kutatásban. Földt. Értes., 7 (Új f.), 1 4. Vadász E. (1949): Elnöki megnyitó. Földt. Közl., 79, 3 7. Vadász E. (1950a): Az egyetemi reform a földtörténeti fejlődés tükrében. Földt. Közl., 80, Vadász E. (1950b): A százéves magyar földtan tudománypolitikai mérlege. Földt. Közl., 80, Vadász E. (1950c): A földtan viszonya a műszaki tudományokhoz. MTA Műsz. Tud. Oszt. Közlem., 1(2): (hozzászólásokkal). Vadász E. (1951): Geológus-képzésünk a szovjetpedagógia mérlegén. Földt. Közl., 81, Vadász E. (1952): A magyar földtan fordulata. Földt. Közl., 82, Vadász E. (1954): A budapesti tudományegyetem földtani tanszékeinek százados története. In: A Természettudományi Kar évkönyve Budapest, Vadász E. (1956): Egyetemi oktató nevelő és tudományos munka a felszabadulás után. In: ELTE Évkönyve, 1955, Budapest, Vadász E. (1960): Emlékezések Vendl Aladár: A százéves Magyarhoni Földtani Társulat története c. könyv kapcsán. Földt. Közl., 90, Vadász E. (1962): Az egyetemi doktori fokozat a földtanban. Földt. Közl., 82, Vadász E. (1968): Az első magyar ásványtan. Földt. Közl., 98, Varjas B. (1943): XVI. századi magyar orvosi könyv. Kolozsvár. Vekerdi L. (1996): A Tudománynak háza vagyon. Budapest Piliscsaba: Magyar Tudománytörténeti Intézet. Vendl A. (1926): A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak hatása az ásványtan és a kőzettan fejlődésére haznánkban. In: A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada. I. kötet, Budapest: MTA. Vendl A. (1934): Böckh Hugó l. tag emlékezete. MTA Emlékbesz., 21(23), 35 pp. Vendl A. (1958): A százéves Magyarhoni Földtani Társulat története /BME Közp. Kvt. Műsz. Tudtört. Kiadv., 9/. Budapest: Tankönyvkiadó. Viczián I. (1970): Kitaibel Pál elfelejtett mecseki földtani megfigyelései. Földt. Közl., 100, 215. Viczián I. (1979): Nicolaus Steno magyarországi útjának írásos bizonyítékai. Földt. Tudtört. Évkv., 7, Viczián I. (1995): Teleki Domokos: Egynehány hazai utazások leírása. Földt. Közl., 125, Viczián, I. & Deé Nagy, A. (1997): Domokos Teleki, der erste Präsident der Societät für die gesamte Mineralogie zu Jena ( ). Acta Mineral.-Petrogr., 38, Vincze J. (1997): A hazai uránérckutatások ásvány-kőzettani-geokémiai laboratóriumi háttere. Földt. Kut., 34 (3), Vita Zs. (1986): Benkő Ferenc élete és munkássága. In: Benkő, F.: Magyar Minerologia. Hasonmás kiadás. Budapest: ELTE TTK KISZ Biz., XXII XXXI.

6 432 A magyar topografikus és leíró ásványtan története Vitális S. (1958): Földtani kutatásaink a szocializmus építésében. Földt. Közl., 98, Vizy B. (1999): Bauxitkutatás Magyarországon. Budapest: Magyar Alumíniumipari Múzeum. Waczulik M. (1984): A táguló világ magyarországi hírmondói. Budapest: Gondolat. Weiszburg T. (1985): A Magyarország ásványai -ról. Ásványgy. Figy., 2(4), Weiszburg T. (1986): Mai szemmel a Magyar Minerologiáról. In: Benkő, F.: Magyar Minerologia. Hasonmás kiadás. Budapest: ELTE TTK KISZ Biz., VIII XI. Weszprémi, S. ( ): Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia I IV. Viennae: Trattner. Fordítása: Weszprémi I. ( ): Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza I IV. Budapest: Medicina. Wilson, W. E. (1994): The history of mineral collecting. Mineral. Rec., 25(6). Zemplén M. Zemplén J. Zsámboki L. (1983): A selmeci akadémia oktatóinak lexikona Miskolc: NME. Zsámboki L. (1999): Selmecről indultunk /ME Könyvt., Levt. és Múz. Kiadv., 26/. Miskolc: ME. Zsivny V. (1942): Emlékbeszéd Dr. Zimányi Károly tiszteleti tag fölött. Földt. Közl., 72, 1 17.

TARTALOMJEGYZÉK. Tartalomjegyzék 3

TARTALOMJEGYZÉK. Tartalomjegyzék 3 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 11 I. A LEGENDÁKTÓL A TÉNYEKIG (az 1770-es évek előtti időszak)... 17 Bevezetés... 17 I/A. A krónikák kora (az 1400-as évek második feléig)... 19 I/B. A humanista

Részletesebben

ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK. a) Felsőoktatási intézmények

ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK. a) Felsőoktatási intézmények 372 ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK Azon (mindenkori) magyarországi intézmények fontosabb adatai, ahol jelenleg vagy a múltban az ásványtannal kapcsolatos számottevő tudományos tevékenységet folytattak

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

ADATTÁR V. ÉLETRAJZI ADATOK

ADATTÁR V. ÉLETRAJZI ADATOK 390 A magyar topografikus és leíró ásványtan története ADATTÁR V. ÉLETRAJZI ADATOK Összeállította Szabó Tímea, Papp Gábor és Fehér Béla, a szerkesztésben közreműködött Tóth Erzsébet E rész ásványtannal,

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó, 2014. június 26 29. VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar Orvostörténelmi Társulattal,

a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar Orvostörténelmi Társulattal, A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, együttműködésben a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól)

AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól) AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól) Közvetlenül Agricola elıtt (XV. század) Plinius szintő ásványtani ismeretek Csak a bibliai és arisztotelészi ismereteket ismerik el Majdnem paleolitszintő

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig)

Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig) Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig) Tematikus térképnek nevezzük azokat a kartográfiai műveket, melyek fő mondanivalója nem a topográfiai-földrajzi

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 4. Európa széntelepeinek kialakulása, gazdasági jelentősége, egy európai széntelep bemutatása Könyvek ALLIQUANDER Ödön: A magyarországi szénbányavállalatok s az ásványbányászat

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

A bécsi Természettudományi Múzeum és a magyarországi ásványtudomány kapcsolata Mária Terézia uralkodása alatt 1

A bécsi Természettudományi Múzeum és a magyarországi ásványtudomány kapcsolata Mária Terézia uralkodása alatt 1 A bécsi Természettudományi Múzeum és a magyarországi ásványtudomány kapcsolata Mária Terézia uralkodása alatt 1 Juha Mariann A 18. századi minerológiát vizsgálva mind Magyarországot, mind a Habsburg Birodalom

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt.

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt. Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001 projekt Nyitórendezvény 2012. augusztus 28-án, kedden, 11 órai kezdettel tartottuk

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

A bécsi Természettudományi Múzeum és a magyarországi ásványtudomány kapcsolata Mária Terézia uralkodása alatt 1

A bécsi Természettudományi Múzeum és a magyarországi ásványtudomány kapcsolata Mária Terézia uralkodása alatt 1 A bécsi Természettudományi Múzeum és a magyarországi ásványtudomány kapcsolata Mária Terézia uralkodása alatt 1 JUHA MARIANN 2 A 18. századi minerológiát vizsgálva mind a Habsburg Birodalomban, mind Magyarországon

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

50 éves a komlói természettudományos muzeológia 1954 2004 FAZEKAS IMRE

50 éves a komlói természettudományos muzeológia 1954 2004 FAZEKAS IMRE Folia Comloensis, Tom. 13: 109 113. (2004) HU ISSN 0236 8927 50 éves a komlói természettudományos muzeológia 1954 2004 FAZEKAS IMRE A komlói vidék természettudományos életének alakulásában az 1953 54-es

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 4. Európa energiahordozó ásványi nyersanyagainak kialakulása (kőolaj, földgáz, széntelepek); egy telep részletes ismertetése

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 4. Európa energiahordozó ásványi nyersanyagainak kialakulása (kőolaj, földgáz, széntelepek); egy telep részletes ismertetése FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007 4. Európa energiahordozó ásványi nyersanyagainak kialakulása (kőolaj, földgáz, széntelepek); egy telep részletes ismertetése Könyvek Adámy Béla Németh András: A magyar kőolajfeldolgozóipar

Részletesebben

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII.

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII. Publikációs jegyzék Könyv: 1. Nemes J.: A számítógép felépítése, Alapismeret képekben. Celldömölk, PAUZ Könyvkiadó Kft. 2003. 52p.L. R E 2. Nemes J.: Informatika 10-11 éveseknek tankönyv. Celldömölk, PAUZ

Részletesebben

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due.

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.)

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Keserű György Miklós gy.keseru@ttk.mta.hu www.ttk.mta.hu Az MTA TTK küldetése: multidiszciplináris kutatások komplex rendszereken Ember Anyagtudomány

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem téríthető támogatás felhasználására Nemzeti Kulturális Alap Azonosító:

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

A Köztársaság elnökének. határozata. egyetemi tanári kinevezésekről

A Köztársaság elnökének. határozata. egyetemi tanári kinevezésekről A Köztársaság elnökének. /2009./ /KE határozata egyetemi tanári kinevezésekről Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsőoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvény 100.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet)

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) Tanulmányok: 1976-1978 tudományos továbbképzési ösztöndíj (Magyar Tudományos

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) és hasonló törekvések a világban

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) és hasonló törekvések a világban Informatio Scientifica - Holl Makara: MTMT 1 A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) és hasonló törekvések a világban Holl András és Makara B. Gábor Magyar Tudományos Művek Tára MTA KTM CsKI MTA Könyvtára

Részletesebben

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Múzeumi és mezőgazdasági szekció Győr, 2012. június

Részletesebben

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig www.meetthescientist.hu 1 26 ? ÚTKERESÉS?? Merre menjek? bankár fröccsöntő?? politikus? bogarász?? jogász? tudományos kutató

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista A holokauszt témakörben: Vöröskeresztes embermentők. A Wesselényi utcai szükségkórház és a gettókórházak helytállása 1944-1945. Budapest.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

A földtani tudománytörténet-írásról 1

A földtani tudománytörténet-írásról 1 Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp. 123 133. A 60 éves Szakáll Sándornak,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán

A Zempléni Tájvédelmi Körzet. Abaúj és Zemplén határán A Zempléni Tájvédelmi Körzet Abaúj és Zemplén határán A Zempléni Tájvédelmi Körzet Abaúj és Zemplén határán A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MONOGRÁFIÁI 3. SOROZATSZERKESZTŐ: Baráz Csaba A Zempléni Tájvédelmi

Részletesebben

Péter RÓZSA 1, Miklós KÁZMÉR 2, Gábor PAPP 3. Összefoglalás. Földtani Közlöny 133/1, 125 140 (2003) Budapest. (5 figures)

Péter RÓZSA 1, Miklós KÁZMÉR 2, Gábor PAPP 3. Összefoglalás. Földtani Közlöny 133/1, 125 140 (2003) Budapest. (5 figures) Földtani Közlöny 133/1, 125 140 (2003) Budapest Activities of volcanist and neptunist 'natural philosophers' and their observations in the Tokaj Mountains (NE Hungary) in the late 18th century (Johann

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009.

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009. SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA I. Szakkönyv, monográfia - - Cicero A végzetrıl (Fordítás, utószó, jegyzetek). Európa Könyvkiadó Budapest 1992. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról.

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.c. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.c. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.c. sz. melléklete AZ ELTE GOTHARD ASZTROFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM ÉS MULTIDISZCIPLINÁRIS KUTATÓKÖZPONT

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1/6 Közhasznúsági jelentés 2012 Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány 1025 Budapest, Csalán u. 55. Tel.: +36 30 282 8982 http://www.makog.hu 2/6 A jelen közhasznúsági jelentés részei Bevezető: Általános

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok. MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail.

Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok. MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail. Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail.com 1. Előzmények és háttér 1.1. Dokumentáció 1.2. Internetes viszonyítási

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben