A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE"

Átírás

1 A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

2 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok és Főiskolák Kollégiuma Felelős szerkesztő: Fusz GYÖRGY és a kötetben szereplő karok főigazgatói és dékánjai Megjelent a felsőfokú tanító - és óvóképzés 50 éves jubileuma alkalmából október 16-án. ISBN: Tervezte: SCHUBERT PÉTER SCHUBERT MIKLÓS Prepress: Schubert Grafikai Stúdió Nyomtatás: Páskum Nyomda, Szekszárd

3 Tartalom Apor Vilmos Katolikus Főiskola 13 Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 23 Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás 31 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 41 Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar 51 Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar 61 Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar 65 Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar 81 Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar 91 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 101 Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar 113 Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar Tanítóképző Intézet 119 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ 131 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 143 Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 153 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar 165 Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 173 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 189 Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar 201 Szent István Egyetem Pedagógiai Kar 211 5

4 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar - Tanítóképző Intézet NYME-SEK MNSK-TI Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon Prof. Dr. Gadányi Károly elnök, rektorhelyettes 50 éves a szombathelyi tanítóképzés Városunk kulturális és tudományos életének meghatározó része a felsőoktatás, amelynek gyökerei a fél évszázados hagyományokkal rendelkező tanítóképzésig nyúlnak vissza ben lett Szombathely a kőszegi és a zalaegerszegi tanítóképzés áthelyezésével a régió felsőoktatásának székhelye. Ezt követően a megalakult intézmény állandó feladatának tartotta a térség oktatási feltételeinek folyamatos javítását. Kínálata folyamatosan újabb szakokkal bővült. Az átalakulások lezárásának is tekinthető 1983, amikor az intézmény felvette Berzsenyi Dániel nevét, a természettudományi tanszékek új épületbe kerültek, így a nyolcvanas évek közepétől a magyar felsőoktatás nagy, expanzív időszakában a kor megváltozott követelményeihez alkalmazkodva újabb képzési profilokkal, a természettudományi, bölcsész, művészeti és sporttudományi szakokkal is gazdagodott a képzési kínálat. A folyamat mára kiteljesedett január l-jén a Berzsenyi Dániel Főiskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem egyesült A Savaria Egyetemi Központ a jogutód, a "berzsenyis" hagyományokra alapozva ápolja a nagy múltú pedagógusképzést Egykori hallgatóink emlékére és tiszteletére Alma Mater-szobrot állítottunk az egyetemi központ előtti parkban. Büszkék vagyunk elődeinkre, a szombathelyi tanítóképzés megalapítóira, egykori oktatóinkra és hallgatóinkra. Dr. Molnár Béla főiskolai docens, intézeti koordinátor Történeti áttekintés A Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézet ben a kőszegi tanítóképző jogutódjaként kezdte meg működését egy pedagógusképzési, tanítóképzési és felsőoktatási előzmények nélküli városban. A kőszegi Szent Domonkos Rendi Nővérek Római Katolikus Tanítóképzőjének megnyitását szeptember 28-án kelt leiratával engedélyezte Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter. (Németh, 1924) 1948-ig, az államosításig - majd utána is - az ország egyik eredményesen működő tanítónőképző intézete volt ig Kőszegen működött, ekkor Szombathelyre költöztették. Az utolsó két évfolyam már a megyeszékhelyen fejezte be középiskolai tanulmányait, érettségizett és egy gyakorlóév után képesítőzött. A Kőszegi Magyar Királyi Állami Tanítóképző Intézetet 1926-ban alapították. (Zoltán, 1928) A Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző első végzős évfolyama és nevelőtestülete

5 A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKEPZÉS ELSŐ 50 ÉVE Vélhetően politikai megfontolásból - kiköltöztették az intézményt a határsávból ban Sárvárra telepítették át. Két év múlva az utolsó két kifutó osztályt Sárvárról visszahelyezték Kőszegre, ahová már újabb fiúosztályokat nem iskoláztak be, és az iskola megszűnt. Pápán a 19. század utolsó éveiben, a múlt század elején, szinte egyidőben három tanítóképző kezdte meg nevelő-oktató munkáját, s lett a város a tanítóképzők városa". Az állami tanítóképző 1896-tól, a református és a katolikus 1902-től várta a tanítójelölteket A felsőfokú tanítóképzésre történő áttérés következtében előbb a két tanítónőképző sorvadt el fokozatosan, majd az egykori állami tanítóképző is megszűnt. Pápán nem indítottak felsőfokú tanítóképzést, az utolsó osztály a jogutód győri tanítóképzőben érettségizett, tett képesítő vizsgát. A szombathelyi tanítóképzés történetében azért van helye a pápai előzményekre való hivatkozásnak, mert Hollósy Tibort, a pápai képző igazgatóhelyettesét bízták meg az új szombathelyi felsőfokú tanítóképző iskolateremtő-szervező munkálataival. Pápáról két tanárt és két gyakorlóiskolai tanítót osztottak be a Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézetbe. (Lux, 2001) A középfokú tanítóképzés átszervezése, a felsőfokú képzés előkészítése ( ) Az 1954-es évtől kezdve újra erőteljes kezdeményezések indultak meg a tanítóképzés felsőfokú szintre emelése érdekében. Az években (az évi döntésig) egy minisztériumi szakértői munkabizottság is működött, mely a tanítóképzés új céljait, szervezeti felépítését, tantervét stb. dolgozta ki [...] az évi 26. sz. tvr. alapján, 1959 szeptemberétől, Magyarországon 11 hároméves (előzőleg kétévesre tervezték) felsőfokú tanítóképző és 2 kétéves óvónőképző intézet kezdte meg működését." (Füle, 2009,2) 1958 nyarán a minisztérium tervet dolgozott ki a működő középfokú tanítóképzők átszervezésére. Mivel Kőszeg nem kapott felsőfokú tanintézetet, onnan a két utolsó (egy harmadik, és egy negyedik) középiskolai osztályt Szombathelyre telepítették. Az as tanévben az újabb területi átcsoportosítás révén Zalaegerszegről egy végzős utolsó középiskolai lányosztályt és hat székesfehérvári képzős fiút Szombathelyre helyeztek. Az áthelyezett középiskola székhelye az egykori Faludi Ferenc Gimnázium épülete lett. Az oktatási funkciójától megfosztott létesítményben az 1940-es években először magyar hadikórház, később német, majd szovjet katonai kórház működött. Az új" iskolaépület Szombathely Karicsának nevezett városrészén állt, a szomszédságban apró földbe süllyedt házikókkal, elhanyagolt, gondozatlan környezetben. A szovjetektől 1958-ban visszakapott épület ablaküvegek nélkül, a folyosókon otthagyott katonai kellékek tömegével várta a diákokat. 50 év távlatából lassan elmosódnak annak az áldozatos munkának az emlékképei, amelyet az új intézet vezetői: dr. Palkó István igazgató, Horváth Margit megbízott igazgatóhelyettes és Sátori Pál gazdasági igazgató végeztek. Irányításukkal, közreműködésükkel súrolták a diákok a tantermeket, hordták a bútorokat, válogatták, rendezték az ömlesztett szertári, könyvtári, irattári anyagokat." (A szombathelyi, 1984, 177) A legszükségesebb javításokat követően szeptemberben indult tanítást már október végén, november elején néhány napos kényszerszünet miatt leállították, mert a hosszú évekig elhanyagolt épületben az elszaporodott rovarokat ciánozni kellett. Az átalakítással, felújítással - a megyei segítség ellenére is - több év alatt végeztek csak. Az emeleten alakították ki a kollégiumot, a helyiségek alig felét használták csupán, konyha ekkor még nem üzemelt. A tornateremben a kőszegi bútorbolt raktára funkcionált 1959 májusáig. Az iskolai felszerelést, taneszközöket, könyveket Kőszegről hozták át 1958 nyarán, de a megszüntetett zalaegerszegi tanítónőképző tárgyait (összeválogatott, kopott bútorokat, A Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző épülete

6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT hangszereket) is a szombathelyi tanítóképző kapta meg. Az október 15-i jelentés alapján 22 alkalmazott dolgozott (8 férfi és 14 nő) az iskolában a gyakorlóiskola tanáraival együtt. Az intézmény igazgatója, dr. Palkó István magyar-latin szakos középiskolai tanár, a helyi irodalmi élet országosan is elismert alakja volt, aki a szombathelyi leánygimnázium éléről igazolt át a Perintpartra". Helyettesévé október 2-ától Hollósy Tibort nevezték ki. [. ] A tantestület névsora: Czapári Endre fizikatanár, szakfelügyelő és osztályfőnök, Horváth Margit, a harmadikosok osztályfőnöke, Horváth János, Heppes Miklósné, Endrődy Alfréd és Baracsi Tiborné kollégiumi nevelő. A technikai személyzet négy főből állt (gondnok, hivatalsegéd, fűtő és takarítónő)." (Katona, 2000,3) A gyakorlati képzés székhelyéül az Úttörő utcai Általános Iskola szolgált. Az iskola vezetésével Turcsán Ottmárt bízták meg. Az intézmény nevelői sok segítséget kaptak a Kőszegről bejáró négy gyakorlóiskolai tanítótól. (A szombathelyi, 1984,178) A Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézet ( ) Szombathely egyik legnagyobb művelődési intézményének homlokzatára új felirat kerül: Felsőfokú Tanítóképző." (Kedden, 1959, l) így üdvözölte 1959 szeptemberében a Vas Népe az új felsőfokú tanítóképző intézetet, a város, a megye első felsőoktatási intézményét, az országos felsőoktatási hálózat legújabb tagját, a Nyugat-Dunántúl legújabb regionális kulturális központját. A pedagógusképzés 1959-ben honosodott meg Szombathelyen a felsőfokú tanítóképző intézet megalakulásával (Szalay, 1985b, 364), építve a nagy múltú kőszegi és pápai középfokú tanítóképzés hagyományaira, nevelő-oktató tapasztalataira és gyakorlatára. Palkó István, a működési szabályzatban fogalmazta meg az intézet célját, rendeltetését, művelődéspolitikai irányelveit, mely szerint...hivatásukat mélyen szerető és szakmájukat a korigény magaslatáig értő, új típusú nevelőket kell képeznie." (Palkó, 1961,100) 1959 tavaszán pályázatok útján összeállították a felsőfokú tanítóképző tanári karát. A nevelőtestület tagjait a megszűnt kőszegi (Horváth Margit) és pápai (Hollósy Tibor, Lux Ibolya) középfokú képzők hosszú tanítóképző intézeti gyakorlattal rendelkező nevelői, továbbá a helyi középiskolák alkalmas pedagógusai (dr. Palkó István, dr. Bariska Mihály) közül lehetett válogatni. A pályázati feltételek tízéves tanítási vagy tanítóképzői gyakorlatot követeltek meg. A felsőfokú képzés beindításakor 16 tanár kezdte meg a munkáját: dr. Palkó István igazgató, Hollósy Tibor igazgatóhelyettes, Bozóki József, dr. Bariska Mihály, Dr. Palkó István intézeti igazgató üdvözli az avató és tanévnyitó ünnepségen megjelenteket szeptember 75-én 76 órakor Petrován Oszkár, Nagy István, Poszler Györgyné, Endrődy Alfréd, Horváth János, Kőfalvi Istvánné, Pünkösty Csaba, Békefi Aladár (a későbbiekben Gábor), Horváth Margit, Lux Ibolya, Keresztury Kálmánné és az óraadó Batki Jenő. A tanítóképző intézetekben az azonos, vagy egymással összefüggő tárgyakat oktató intézeti tanárok szakcsoportot alkottak. A szakcsoport az intézetben folyó oktató-nevelő munka alapvető szerveként működött. Feladata volt a képzés színvonalának emelése, egységes módszertani eljárások kialakítása és érvényesítése az adott tárgy területén folyó munkában. A szakcsoport élén a vezetőtanár állt, aki irányította és ellenőrizte a szakcsoport működését, felelősséget vállalt a szakcsoport minden irányú oktató-nevelő munkájáért és a tudományos kutatómunka fejlesztéséért. Az intézet tanárai 6 szakcsoportban tevékenykedtek, ezek a következők: marxizmus-leninizmus, pedagógia, magyar- és idegen nyelvek, természettudomány, ének-zene, rajz-kézimunka. 133

7 A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 ÉVE Az első felvételiztetést különös izgalom előzte meg. Sokan féltek attól, hogy nem lesz elég alkalmas érettségizett jelölt, vagy a megyei keretszámok nem telnek ki, esetleg a politikai elvárásokat nem sikerül teljesíteni [...] A beiskolázási terület Vas, Zala és Veszprém megye volt, ezért a máshonnan érdeklődőket [... ] az illetékes területi képzőbe irányították (Győr és Budapest). Már januárban közzétették a követelményeket. A felvételi két fokozatban történt, az elsőben a Megyei Tanács Művelődési Osztályára kellett elküldeni a pályázatokat, ahol kiválogatták a jelölteket és csak a megfelelőket küldték az intézethez. Itt három területen tették próbára a jelentkezőket. Vizsgálták a pedagógiai rátermettséget, a nyelvi kultúrát és a zenei képességet. [... ] Zalából és Veszprémből 42-en, Vas megyéből 70-en jelentkeztek [... ] A jelentkezők fele munkás és paraszt származású volt. A felvételi vizsgákat július 1. és 4. között tartották a gyakorlóiskolában, ahol 111-en jelentek meg, ebből 62 tanulót vettek fel. [... ] A fellebbezések után minden megyéből eggyel növelték a felvettek számát. A tanulókközül 52-en érettségiztek, 23-an még korábbi esztendőben. A felvettek 72%-a nő volt. [...] Eredményes vizsgát tett, de létszám hiányában nem vehettek fel 38 jelentkezőt. (Katona, 2000,5) 1963-tól az intézet Vas és Zala megye (Veszpém A Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző épülete megye kikerült a körből) számára képzett tanítókat, a hallgatók ebből a két régióból nyertek felvételt. A hallgatók száma a nappali tagozaton fő között, levelező tagozaton fő között alakult évfolyamonként. (Sulyok, 1996) A tanítójelölteket megismertették a hazai és a nemzetközi neveléstudomány jelentős törekvéseivel és eredményeivel, az intézet megtanította őket az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, megismertette a hallgatókat a korszerű általános iskola I-IV. osztályában tanított tárgyak módszertanával, és kifejlesztette mindazokat a készségeket, melyek az eredményes nevelői munkához szükségesek. A tanulmányi idő három év volt. A hallgatók 5 féléven keresztül az intézetben részesültek rendszeres oktatásban, egy féléven át pedig gyakorlati munkát végeztek az intézet irányításával és ellenőrzésével a tanítóképzés céljaira kijelölt általános iskolákban. A Pedagógiai szakcsoport hatáskörébe tartozott a tanítóképzés gerincét jelentő elméleti-pedagógiai tárgyak előadása, a szemináriumi foglalkozások vezetése. A hallgatók tanítási gyakorlatain a csoportvezetői feladatokat pedagógia szakos tanár látta el. (A Szombathelyi Tanítóképző, 1965, 5., 9) Az intézményben az 1959-es óraterv szerint fakultatív tárgyakat is oktattak: idegen nyelvet, karéneket, sportköröket. A népművelési szakkörök, majd ig a Népművelés tantárgy (ismeretterjesztő néprajzi és népismereti, szavaló, színjátszó, báb, tánc, film, színházi) a tradicionális - elsősorban falusi - tanítói feladatokra készítette fel a hallgatókat. A végzettek közül sokan vállaltak e felkészítés hatására lakóhelyükön csoport-szakkörvezetői, közművelődési feladatokat. A népművelési tevékenység ellátására irányuló képzés a szombathelyi tanítóképző sajátos arculatának meghatározójává vált. A képzési feladat 1962-ben [... ] szélesedett. Társadalmi igény jelentkezett arra, hogy a közművelődés intézményei, művelődési otthonok és közművelődési könyvtárak vezetői, előadói felsőfokú szakképesítéssel rendelkezzenek. Egy új értelmiségi hivatás kialakulásának kezdeteként megindult Szombathelyen - az országban először - a népművelés-könyvtár szak" (Szalay, 1985a, 233) E képzések hatására felpezsdült a kulturális élet, a tanító szakosok művelődési lehetőségeit is gazdagították. A népművelő és könyvtáros szak teljes kiépülése, a tanítóképzős évfolyamok benépesítése után bővült a szakcsoportok száma, nőtt az intézeti tanárok száma. 134

8 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Lugossy Jenő államtitkár avatóbeszédét tartja Az 1962-től 8 szakcsoportban végezték munkájukat a nevelők. A Marxizmus-leninizmus szakcsoportba Bozóki József (szakcsoportvezető), Balogh Emma, dr. Konkoli Alajosné, Kiss Alajos intézeti tanárok tartoztak. A Pedagógiai szakcsoporthoz dr. Regős János (szakcsoportvezető, a tanító szak igazgatóhelyettese), Hollósy Tibor, Karácsony Imre, Lux Ibolya (vezetőmetodikus), Németh István, Petrován Oszkár intézeti tanárok tartoztak. Dr. Bariska Mihály (szakcsoportvezető) Barna István, Kocsis Gyula, Nagy István, dr. Palkó István intézeti tanár kollégáival alkották a Nyelvi szakcsoportot. Takáts Béla szakcsoportvezető irányításával állt fel a Természettudományi szakcsoport Jakab Tiborné, Keresztury Kálmánné és Pünkösty Csaba intézeti tanárok közreműködésével. A Rajzi szakcsoportot Kőfalvi Istvánné vezette, mellette Horváth János, Majthényi Károly intézeti tanárok tevékenykedtek. Békefi Antal, Endrődy Alfréd, Egerné Kokas Klára, Horváth Rezső tanárok az Ének-zenei szakcsoportban dolgoztak együtt, vezetőjük Békefi Gábor volt. A Népművelő szakcsoportba Szalay Elsőévesek esküt tesznek a tanévnyitó elnöksége előtt László (szakcsoportvezető, igazgató), Horváth Margit (igazgatóhelyettes), Baumann Ferenc, Benke Éva, Kálmán József, Király Zoltán, Nagy Árpádné, Orbán László intézeti tanárok oktattak. A Könyvtáros szakcsoport vezetője dr. Kiss Gyula volt, de e munkacsoportba tartozott sok külső munkatárs mellett Gróf Ervin és Káldi János is. (A Szombathelyi Tanítóképző, 1965, 9-16) A szakcsoportok tagjai intézeti nevelő-oktató munkájuk mellett előadásokkal, valamint tanítási órák elemzésével széles körben kapcsolódtak be a megye alsótagozatos nevelői számára szervezett továbbképzési programokba. A hatvanas években a korszerű felsőoktatási formák módszereinek tökéletesítése és a tananyagcsökkentés állt az oktatás homlokterében, a nevelés terén a hallgatók [... ] pályához való" kötődésének elmélyítése, újszerű tanár-diák viszony meghonosítása került a középpontba. Egyidejűleg nyilvánvalóvá válik, hogy a korszerű technika alkalmazása a pedagógusképző intézményekben elengedhetetlen a képzési színvonal emelése, illetve a technika általános iskolai meghonosítása érdekében. Nyelvi laboratóriummal, pszichológiai és technikai gyakorló termekkel" gazdagodtunk ban megkezdődtek a kísérletek a vezetékes televízió alkalmazására a hallgatók gyakorlati képzésének javítása, a gyakorlóiskola tehermentesítése, a jobb pedagógiai szemléltetés érdekében. (Szalay, 1985a, 233) Elsőként alkalmazták a pedagógusképzésben a képrögzítés akkor még igencsak újdonságnak számító eszközét, a képmagnetofont. Ez a kísérlet beláthatatlan lehetőségeket ígért a pedagógiai folyamat szemléletessé tétele, a hospitálások hatékonyságának növelése és az önkonfrontáció újszerűségében." (Szalay, 1985b, 366) Célkitűzésünk volt az is, hogy az intézet mind sokoldalúbban, egyrészt oktatóinak tudományos és művészeti alkotómunkájával, másrészt fiataljainak művészeti együtteseivel intézményen kívüli feladatvállalásával (önkéntes gyakorlattal) épüljön bele a létét sokrétűen támogató megye és város társadalmi életébe." (Szalay, 1985b, 366) A sokszínű szakmai és kulturális életet tükrözi az közötti időszak, valamint az 1966., év néhány - kiragadott - rendezvénye. 135

9 A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 ÉVE "Tanítani szeretnénk a világot" Cs Nagy István a Felsőfokú Tanítóképző megnyitására írt, Tanítóképzősök című versét Nagy János hallgató adta elő Már az intézet indulásakor megszerveződött a Márkus Emília Irodalmi Színpad, melynek lelkes vezetője Cs. Nagy István Évezred Orfeusza címmel szervezett egy estet Vas, Zala és Veszprém megye irodalmi hagyományaiból. [...] Békefi Antal gyermekoperákat írt. Három operája került bemutatásra, melyekre a tanítóképzős hallgatók készítették fel a gyakorlóiskolás gyerekeket. Egy másik alkalommal Egerné Kokas Klára vezetésével Mozart: Varázsfuvola című operáját" annak is a szövegkönyvét tanulták meg a hallgatók, a zenei anyagot hanglemezről játszotta be a szakkörvezető tanárnő. (CS. Á. 2000,11) május 18. A szakmai gyakorlatos hallgatók mentorai, valamint a megye alsótagozatos nevelői számára szervezett tapasztalatcsere keretében bemutató tanítás [volt] a gyakorló ált iskolánkban." (Eseménynaptár, 109/1966.a) Intézeti tanárok csoportja Lux Ibolya (vezetőmetodikus), Petrován Oszkár, Karácsony Imre, Endrődy Alfréd június 26-tól július 1-jéig az összevont osztályokban tanító nevelők" tanfolyamát rendezték meg (Program, 1967) október 20-án Lux Ibolya intézeti tanár előadást tartott A Vas megyei alsó tagozatos nevelők továbbképzésén AZ ÉRTELMI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSE, különös tekintettel a gondolkodási műveletekben való jártasságra és a szaktárgyi ismeretek elsajátításának szerepére - a tanulók világnézetének formálásában" címmel (Eseménynaptár 109/1967.b) Az intézet művészeti csoportjai részt vettek a felsőoktatási intézmények évi KULTURÁLIS SEREGSZEMLÉJÉN. Például A Márkus Emília Irodalmi Színpad Benke Éva, intézeti tanár rendezésében bemutatta Euripidész: Iphigeneia a tauroszok között" c. művét (Eseménynaptár 109/1965) április 15-én Intézeti hangversenyt rendeztek a Tanítóképző dísztermében. "Közreműködtek: az Intézet női kara és kamarakórusa, a Gyakorló általános iskolai tanulói. Vezényeltek: Bende Magdolna gyakorlóiskolai tanár, Békefi Antal és Horváth Rezső intézeti tanárok" (Eseménynaptár 109/1966 b) Az 1966-os Intézeti hangverseny évről évre rendszeresen szerepelt a programban. Az Intézet kórusai meghatározó szerepet játszottak a város, a megye zenei életében, az Egyetemi és Főiskolai Fesztiválokon, az énekkarok országos minősítésén kiváló eredményt értek el, rendszeresen megszólaltak a Magyar Rádió Kóruspódium" c. műsorában. Már a hatvanas évektől vendégszerepeltek külföldön: Grácban, Magdeburgban, Mariborban, erősítették a kapcsolatot a társintézményekkel. Az énekkarok, a zenekar, az irodalmi színpad, a néptáncegyüttes, a sportkörök megyei és országos kiemelt eredményeket értek el az évtizedek alatt április án Békefi Antal: A TAR KA-BARKA KISCSIBE c. gyermekoperájának ősbemutatójára került sor az Intézet dísztermében. Előadta: A Tanítóképző Intézet Gyakorló Általános Iskolájának Kisdobos Énekkara. Vezényelt: Békefi Antal intézeti tanár. A kórusokat betanította: Bende Magdolna gyakorlóiskolai tanár. Rendezte: a gyakorlóiskola nevelőtestülete és a tanítóképzős hallgatók közreműködésével Békefi Antalné és Bende 136

10 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Magdolna. Díszlet: Horváth János." (Eseménynaptár 109/1967a) A Pécsi Tanárképző Főiskola szombathelyi kihelyezett tagozata ( ) 1971-ben a Pécsi Tanárképző Főiskola szombathelyi kihelyezett tagozatán matematika-testnevelés, matematika-ének-zene, matematika-orosz főiskolai tanári szakokon indult el a képzés. A kihelyezett tagozat létrehozásával újabb lendületet kapott az intézmény fejlesztése, megerősödtek a tanítóképző intézeti szakcsoportokból kialakult szaktanszékek től további szakokkal - rajz, magyar, történelem - bővült a képzési kínálat, valamint lehetőség nyílt a népművelés és a könyvtár szak tanári szakokkal való párosítására. Az új gyakorlóiskolát 1974-ben avatták fel, aminek televíziós központját Szalay László főigazgató és munkatársai úgy tervezték meg, hogy rögzíteni tudja a hallgatók tanítási gyakorlatának folyamatát, ezt pe- Dr. Regős János tanító szakosoknak tart órát a zártláncú televízió segítségével 1967 februárban dig mikrohullámú összeköttetéssel továbbították a két kilométernyi távolságban fekvő főiskolai épület korszerűsített tv-centrumába, hogy onnét rögzítés után tetszőleges időben és alkalommal továbbsugározhassák - az igényeknek megfelelően - az egyes szemináriumi helyiségekbe." (Szalay, 1985b, ) A gyakorló általános iskola oktatástechnikai központjának pedagógiai vezetője éveken át Horváth Rezsőné volt, aki az első évfolyam hallgatója volt, majd a későbbiekben a Neveléstudományi Tanszék, a Tanítói Tanszék oktatója lett. A gyakorlóiskola audiovizuális felszereltségével a mikrocsoportos felkészítéshez és a hallgatók munkájának elemzéséhez az átlagnál jobb feltételeket nyújtott." (Regős, 1994,139) A Szombathelyi Tanárképző Főiskola ( ) A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola ( ) 1984-ben vette kezdetét Sulyok László irányításával a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán a nappali tagozatos négyéves tanító-magyar szakos (általános iskolai) tanárképzés: a szombathelyi modell". A szombathelyi modellkísérletben a tanító- és tanárképzésnek, ennek a két szakági képzésnek az integrációját valósították meg. A kísérlet célja a közoktatás változó pedagógusszükségletéhez való rugalmas alkalmazkodás, valamint a tanító- és tanárképzés kapcsolódási lehetőségeinek, a két képzési terület egymáshoz való közelítésének kipróbálása, illetve a megoldás gyakorlati igazolása volt. A modell bevezetését az indokolta, hogy az egységes általános iskola részére képezzen az iskolatípus egészére rálátó, a pedagógiai folyamatok egészét egységben értő pedagógusokat. A diplomájuk konvertálhatóvá vált (demográfiai változások, szakosellátottság alakulásától, tantárgyfelosztás függvényében, a kisiskolák kevés, de sokszakos" pedagógust igénylő helyzetének függvényében). A tanító-magyar szak képzési ciklusát egy tanévvel meghosszabbították, 4 évre felemelték. A társadalomtudományi tárgyakat a tanárképzők tanterve szerint oktatták. A magyar szak természetesen a tanárképzők tanterve szerint alakult. A pedagógia, pszichológia tanítása a tanítóképzés tantervének előírása alapján folyt. A gyakorlati képzés a tanítóképzés időbeosztása szerint alakult, amit kiegészítettek 2 félévnyi tanári gyakorlati képzéssel. A tanító szak óra- és vizsgatervében jelzett keretben a hallgatók 5 féléven keresztül végeznek csoportos videós pedagógiai gyakorlatot: az I. félévben: kommunikációelméletre épülő önismereti szakasz; a II. félévben: a kapcsolatteremtés témakörben a helyzetgyakorlatok szakaszai; a III. félévben: helyzetgyakorlatok, a pedagógiai képességek fejlesztése; a IV, és V. félévben: a tanítási gyakorlatok rövidített tanítások, és értéke- 137

11 A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 ÉVE lésük." (Sulyok, 1989, 131) A szakpár beindítása óta majdnem száz hallgató szerzett Szombathelyen tanító-magyar szakos tanári oklevelet A főiskola forrásanyagaiból az is kitűnik, hogy az [...] időszak egyik legsikerültebb oktatási kísérlete volt az 1984-ben indított integrált tanító-tanárképzés magyar-tanító szakon. A kísérlet aktualitását, fontosságát a közoktatás igényei (elsősorban az alsó-felső tagozat közötti átmenet problémái), a magyar nyelvés irodalom tanításának gondjai is" igazolták. (Regős, 1994,151) 1996-ban az újjászervezett Tanítóképző Intézet intézetigazgatói megbízását dr. Rakos Katalin docens nyerte el. A Tanítóképző Intézet kötelékébe tartozott dr. Gáspár Mihály főigazgató-helyettes, főiskolai docens, Molnár Eszter adjunktus, 1997-től Kátainé Koós Ildikó és Molnár Béla tanársegédek, 1998-tól Holecz Anita intézeti munkatárs, tanársegéd, majd néhány év múlva Gadányiné Illés Mária, Varga Virág tanársegédek. A kilencvenes évek végére az oktatói gárda stabilizálódott. A tanítóképzésben kiemelt szereppel bíró tantárgyak (idegen nyelvek, gyakorlati képzés, pedagógia, pszichológia, anyanyelv, matematika, környezetismeret és ez utóbbiak tantárgy-pedagógiái) oktatását egy-egy részterület összefogását (tárgyfelelősségét), a tanítói tanszék, az intézet főállású, állandó oktatói látták el, látják el ma is. A tanító szak képzési struktúrája a főiskola egészére hatással volt, mivel a tanító szakosok képzésében szinte minden szaktanszék közreműködött. Azzal együtt, hogy más-más tanszék oktatói, mindenki a saját tanszékének szokását, tudományos kulturális területeit is megjelenítette a képzésben. így a hallgatók különböző tanszékek gondozásában készítettek TDK-dolgozatokat országosan kiemelkedő eredménnyel. A főiskola szaktanszékeinek felelősei egyben a tanítóképzés azon szakterületének is felelősei voltak, amely a tanszékéhez tartozott. így az oktatók szakmai hovatartozása kettősséget mutatott. Egyrészt a Tanítóképző Intézet igazgatója, másrészt a saját tanszékvezetője felügyelte, segítette munkáját. Az intézet 8 oktatója közül 1 fő PhD-fokozattal, 1 fő dr. univ fokozattal rendelkezett, 3 fő PhD-abszolutóriumot szerzett, 2 fő folytatott PhD-tanulmányokat. Az oktatók kutatómunkáját a képzést segítő, az alkalmazott tudományok területéből választott témák jellemezték, a PhD-dolgozatok témái mélyen kapcsolódtak a tanítósághoz. Dr. Rakos Katalin - Arany Katedra-díjas - főiskolai docens, intézetigazgató elsősorban tantárgy-pedagógiai kutatásokat végzett, tantervfejlesztéssel, Audio-vizuális eszközök a tanításban, tanít Takács Lajosné gyakorlóiskolai tanító, 1967 tananyag-kidolgozással, foglalkozott, taneszközöket tervezett, tankönyveket írt ben Az én matematikám" tankönyvcsaládot (az ált. isk osztályának), 1995-től pedig a Mi matekunk" (1-8. osztályos) tankönyvcsaládot írta meg. Könyveiből évente sok-sok tízezer gyermek tanult. Számos pályázatban vett részt, elsősorban uniós pályázatokban től vezette A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése" című, HEFOP P /1.0 azonosítószámú projektet. A Tanítóképző Intézet docense, dr. Gáspár Mihály főigazgató-helyettes alapítója, segítője volt a Zrínyi Ilona Általános Iskolában több mint egy évtizede bevezetett Rogers személyközpontú alternatív programnak. Kiemelkedő a TDK műhelyünk pszichológiából, amit 1989-től dr. Gáspár Mihály vezet, 1998-tól Holecz Anita csatlakozott a csoporthoz. A Pszichológia TDK 1989 óta minden OTDK-ra több dolgozatot nevezett, mindig sikeresen szerepeltek a diákkörösök, helyezést minden alakalommal legalább 1-2 fő elért. Dr. Gáspár Mihály a tudományos diákköri mozgalomban helyi szinten és országos kiterjedtségben végzett folyamatos munkájának elismeréseként Mestertanár kitüntetést kapott. 138

12 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT 1997-től a gyakorlati képzés szervezője, a levelező tagozat képzési felelőseként Molnár Béla tevékenykedett között a Tanítóképző Főiskolák Főigazgatói Kollégiuma által működtetett Országos Tantervfejlesztő Bizottságban az intézmény képviseletét látta el, 2002-ben elkészítette a tanító szak intézményi kreditalapú óra- és vizsgatervét. A tanító-egyszakos tanárok képzése: a szombathelyi modell a 90-es évek végétől némileg átalakult, a tanító-magyar szakos tanári képzés pozitív tapasztalatai, a műveltségi terület anomáliái alapján 1997-től, dr. Rakos Katalin tervei és irányításával a főiskola indított tanító-egyszakos általános iskolai tanári képzést. A négyéves tanítóképzés bevezetésével szinte kézenfekvő volt ez a próbálkozás - szintén elsőként az országban - hogy egyes műveltségi területek követelményeit tanár szakkal párosítva teljesítsük. A képzés kiemelkedően népszerű lett magyar, német, angol, informatika szakon, az egész országból érkeztek hallgatók. Ezeken a szakokon végzett tanítós hallgatók rendkívül jó eséllyel indultak a munkaerőpiacon. A műveltségi területek tantervi követelményeit, tantárgyi struktúráját és tananyagát áttanulmányozva lehetségesnek tűnt az alábbi tanár szakokkal a tanító szak párosítása: magyar nyelv és irodalom, matematika, ének-zene, vizuális nevelés, technika, testnevelés, idegen nyelvek (angol, német). Egyes műveltségi területekkel csak részben vagy nem lefedhető szakpárok is meghirdetésre kerültek: művelődésszervező, kommunikáció, történelem, számítástechnika, háztartástan-tanár, egészségtan-tanár. Hazánkban 2004 nyarán a kormány megjelentette a többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól és az első képzési ciklus indításának feltételeiről" szóló 252/2004. (VIII. 30.) rendeletet, amelyben egy új, lineáris, többlépcsős szerkezet bevezetéséről született politikai döntés. A es tanévtől megindult a képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer első ciklusában, az alapképzési szakaszban. A kormányrendelet következménye, hogy a tanító-egyéb szakos képzés eltűnt felsőoktatási intézményünk képzési kínálatából. A Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző első 1962-ben végzett évfolyama és a nevelőtestület egyes tagjai 2002-ben a 40 éves találkozón. Intézeti tanárok az első sorban balról az első: Horváth Rezső, a harmadik: Lux Ibolya, az ötödik: Kőfalvi Istvánné. 139

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA 2013. május Készítette: Veres Pál Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI CÉLJA 8. oldal IV. TÖRÖLVE V. BEISKOLÁZÁS 15. oldal VI. ISKOLAI

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr INNOVATÍV, EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ, MULTIFUNKCIONÁLIS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FELSŐOKTATÁSI KAR LÉTESÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA ÉS KOMPLEX TANULMÁNYTERVE A projekt a Magyar

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Budapest, 2015. április 28. Dr. Kupper András kancellár Szabó Ágnes pénzügyi

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXIX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2013. MÁJUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN A PEDAGÓGUS EMBERSÉGE Szomorú tényre derít fényt a Tárki legfrissebb felmérése:

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 0 / 2 0 1 1 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek Egy milliós nagyváros repülőgépről nézve nem ád annyi látnivalót, mint egy mezei hangyaboly, guggolás közben. Veres Péter A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA I. A gyökerek Magyarországon már a

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. 2003. évi felülvizsgálat Elfogadta: 233/2003. (VII.3.) KH számú

Részletesebben