P Á L Y Á Z A T. Utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység vezető Munkakör betöltésére Pályázó: Bagóné Domokos Márta Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T. Utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység vezető Munkakör betöltésére 2014. Pályázó: Bagóné Domokos Márta Katalin"

Átírás

1 P Á L Y Á Z A T a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység vezető Munkakör betöltésére Pályázó: Bagóné Domokos Márta Katalin 1

2 A gyógypedagógia kész és felkészült arra, hogy hagyományos intézményi köréből kilépve, fejlesztő szolgáltatásait a többségi intézményekben is kiépítse. Dr. Illyés Sándor 2

3 Szakmai önéletrajz Kecskeméten születtem február 22-én. Lakóhelyemen végeztem a Gimnáziumot (jelenleg Móricz Zsigmond Gimnázium) 1975-ben. Tanulmányaimat a Kecskeméti Felsőfokú Óvónőképzőben folytattam, melyet 1977-ben fejeztem be. Lakóhelyemen óvónőként, változó munkahelyen dolgoztam. Jelentkeztem intenzív pedagógus továbbképzésre kilenc év múltán, amely a megújuló óvodai programot mutatta be. Nagy csalódás ért, mert tartalmában változatlan maradt, csak formálisan új köntösbe bújtatták. Felerősödött régi vágyam, jelentkeztem a Budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrénpedagógia szakára, és munkahelyet változtattam. A helyi Diákotthonban voltam a tanulásban akadályozott tanulók nevelőtanára. Itt végeztem el a főiskolát és lettem gyógypedagógiai tanár, oligofrénpedagógia szakon. Ez a munka számomra a teljes szakmai kiteljesedés volt. Oktathattam, nevelhettem, pedagógiailag, pszichológiailag, gyógypedagógiailag segíthettem miden tanulót. Programok szervezésével megkönnyítettem a családjuktól távol élő gyermekek hétköznapjait. Minden jónak egyszer vége szakad A helyi kisegítő iskolába kevés volt a gyógypedagógus, ezért megkeresett a vezetője, és megkért, hogy menjek át dolgozni. Sokat nem gondolkodtam, mert gyermekeim egyik óvodás, másik kisiskolás volt, s a délutáni és éjszakai munkát nehéz volt összeegyeztetni hosszútávon a magánélettel. Ekkor kezdtem Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán a mentálhigiénikus szakot. Nem volt egyszerű, annál is inkább, mert az intézményvezető elment szülési 3

4 szabadságra, s engem bíztak meg az intézmény vezetésével. Nagyon nehéz időszaka volt életemnek. Befejeztem a mentálhigiénikus szakot, majd elvégeztem a tehetséggondozást is, és ekkor jött vissza dolgozni a kinevezett vezető. Az addig nagyon jónak hitt szakmai és emberi kapcsolat felszínesnek bizonyult, végül annyira megromlott, hogy eljöttem, s egyéni vállalkozóként a mentálhigiénés esetvezetéseket, gyógypedagógiai megsegítéseket, egyetemista fiammal fejlesztő eszközöket és játékokat hoztunk létre. Nagyon sikeres volt ez az időszak is, mert ahány szakmai fórumon az alkotások megmérettetődtek, annyi díjat nyerünk, sőt a Magyar Formatervezési díjon kiállították valamennyit, és oklevél minősítést kaptak. A gyógypedagógiai munkám mellett folyamatosan mellékfoglalkozásban a gyermekvédelemmel is foglalkoztam ig hivatásos pártfogó voltam, Tiszakécske, Lakitelek, Nyárlőrinc, Tiszaalpár fiatalkorú elitéltjeinek. Hat év után lecsökkent a létszám, ezért munkaköröm megszűnt. Néhány hónap múlva ismét megkerestek a Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúságvédő Intézettől, hogy legyek családgondozó, majd nevelőszülői tanácsadó, melyet szívesen végeztem. Elfogyott a pénz, s a mellékfoglalkozásokat megszüntették. Ekkor a Katolikus Egyház Váci Egyházmegye által fenntartott Otthon Szociális Szolgáltató nevelőszülői hálózatához kerültem, nevelőszülői tanácsadónak mellékfoglalkozásban, mely feladatot most is végzek augusztus 27.-től a ceglédi Losontzi István Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Diákotthonban kezdtem dolgozni, gyógypedagógiai tanárként, a Speciális Szakiskola munkaközösségében. Új elemet hoztam a végzősök Szalagavatójába, táncot tanítottunk és olyan szintre emeltük az ünnepi eseményt, mint bármelyik igényes többségi középiskolában szeptember elsejétől az iskola megkapta az utazó gyógypedagógiai szolgáltatás megszervezésére a lehetőséget. Először munkaközösség vezető, majd egy hónap múlva megbízott intézményegység vezető lettem. 4

5 Jelenleg is Tiszakécskén élek (6060 Tiszakécske, Attila u. 13. szám), férjem Bagó Károly gyártástechnológus-gépészmérnök, idősebb fiam Bagó Ákos Károly ipartermék- és formatervező mérnök, és rehabilitációs szakmérnök, Bagó Dániel Ferenc autótechnikai gépészmérnök. Mind ketten Budapesten élnek és dolgoznak. 5

6 Helyzetelemzés Múlt: Az összevont gyógypedagógiai osztálytól (1947. szeptember 1.) hosszú út vezetett a Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon intézményig. A folyamat állomásai: 1951-ben önálló gyógypedagógiai iskola, ben 2. sz. Állandó Áthelyezési Bizottság kezdte el működését ban kénytelenek volta új iskolát építeni, a teljesen tönkrement régi helyett ben adták át a jelenlegi épületet. A feladat, amelyet az iskolának kell ellátni, egyre növekedett, Cegléd város és Pest Megye területén lévő tanulásban és értelmileg akadályozott tanulóinak oktatásán túl ban óvodai ellátással, 1987-ben Speciális Szakiskolával, 1999-ben két lakásotthonnal, és 2003-ban autizmussal élő tanulók csoportjával bővült. A két utóbbit már az intézmény falai nem tudták befogadni, ezért külön épületekben helyezték el. Ez a sok feladat az intézmény nevében is megjelent, többcélú intézmény lett. Jelen: Az Utazó Gyógypedagógiai Hálózat a Losontzi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény legfiatalabb intézményegysége. Ezzel a feladat bővítéssel, az egész intézmény szeptember 1.-én szervezetileg, szakmailag megváltozott. Ismét növekedett a szakfeladat, a gyógypedagógusok az oktatáson, nevelésen, fejlesztéseken túl, tanácsadói feladatot is végeznek, az óvodától, a többségi általános iskolán át, a középiskoláig, ahol az ipari iskola mellett, a gimnáziumok is kérik segítségünket. 6

7 Az iskola új szervezeti és működési sémája szeptember 1.-től: Eddig tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekeket és tanulókat láttunk el szegregált intézményben, vagy otthonaikban. Mostantól sajátos nevelési igényű integráltan oktatott tanulókat befogadó iskolájukban, kijáró szakgyógypedagógusokkal. A ceglédi tankerület 11 iskolája mellett, a dabasi tankerület 6 iskolájában is. Sajnos a távolság és a szakember hiány miatt a dabasi tankerület 8 intézményében nem tudtuk ellátni a jelzett feladatot. Kértük az intézményvezetőket, hogy akikkel eddig is fejlesztették tanulóikat, kérjék fel őket. Így nem maradt ellátatlan sehol sem. A feladat elvégzését 50 órában kezdtük, kettő és fél álláshellyel és kilenc szerződéses gyógypedagógussal, az ellátandó létszám 113 fő lett. Novemberben, összesen 120 órában kaptunk engedélyt a feladat elvégzésére. Folyamatosan igényelték az iskolák szolgáltatásainkat. A második félévet 133 gyermek fejlesztésével indítottuk. 7

8 Most: április 30-án 139 gyermeket, tanulót látunk el 19 intézményben és tizenkilenc: tanulásban akadályozott-, oligofrén-, logo-, szurdo-, tiflo-, szomato-, autista specifikus-, pszichopedagógus és konduktor szakemberrel. Az engedélyezett 120 órát felhasználtuk. Ellátottak száma Év vége 139fő Félév október fő 133fő Év vége Félév október 1. 0fő 50fő 100fő 150fő Iskolánk utazó gyógypedagógiai ellátásának szakterületei: - gyógypedagógiai tanácsadás, ellátás, gondozás - logopédiai ellátás - szomatopedagógiai ellátás - konduktív pedagógiai ellátás - szurdopedagógiai ellátás - tiflopedagógiai ellátás - pszichopedagógiai ellátás - autizmus specifikus ellátás 8

9 A tanulók közvetlen megsegítésén túl az utazó gyógypedagógus feladata, tanácsadás a gyermeket tanító nevelőknek, segítségnyújtás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez és a szülőknek tanácsadás. 4fő Ellátási feladat szerinti megoszlás Cegléd 10fő 4fő 2fő 2fő Tan.ak.ped. Pszichoped. Tifloped. Autizmus Szurdoped. Szomatoped. 9fő Logopédia 66fő A diagramon is látható, hogy a legtöbb tanuló tanulásban akadályozott, csoportos formában látjuk el a rehabilitációs fejlesztésüket. Ismerve a szakértői véleményben foglaltakat, szinte mindegyik részképesség gyenge. A Ceglédi Tankerület összes-jelzett- sajátos nevelési igényű tanulóját el tudjuk látni, szak-gyógypedagógusokkal. Az autista sprektumzavaros tanulók közül van, aki gyermekét áthordja Ceglédre az Autista Házba. Elfogadta a szülő, hogy az ott lévő fejlesztő eszközökkel és az egész intézmény sajátos berendezésével, applikációival, jobban fejleszthető gyermeke. 9

10 Ellátási feladat szerinti megoszlás Dabas 13fő 1fő 2fő 0fő 3fő 0fő 22fő Tan.ak.ped. Pszichoped. Tifloped. Autizmus Szurdoped. Szomatoped. Logopédia Dabasi Tankerületben is nagyobb részt dyslexia, dysgraphia, dyscalculia reedukációt végzünk csoportban, de a tatárszentgyörgyi iskola pszichopedagógus megsegítést is nagy létszámú tanulóhoz kérte, a szakértői véleményben foglaltak szerint. Mind két tankerületnél, a fejlesztésekhez elsősorban saját eszközeinket visszük. Ahol korábban is folytak fejlesztő órák ott felleltünk használható eszközmaradványokat, vagy fel sem bontott fejlesztő játékokat. A kezdeti fenntartásos fogadtatás a többségi iskolák részéről megszűnt. Elfogadják, sőt kérik a többi tanulónál is felmerülő pedagógiai problémákban tanácsainkat. Minden adminisztrációs feladatunkat a tanévelején elfogadott Protokoll szerint végezzük. 10

11 Az iskolákba az eljutást rendkívül alaposan koordinálva, időhatárokat betartva, a Losontzi Iskola gépkocsijaival oldjuk meg. Ahova az utazás gazdaságilag és földrajzilag kedvezőbb, oda a gyógypedagógusok saját személygépkocsijukkal mennek. A hét minden munkanapján utazunk. Az alábbi diagram a települések, és távolság szerint mutatja be: Tatárszentgyörgy Dabas C Abony B. u. Abony Újhartyán Abony C Abony Abony C B. u. C B. u. Újlengyel C Dabas Dánszentm. Pusztavacs Jászkaraj. B. u. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Az utazó gyógypedagógiai tevékenység elsődleges feladatát a befogadó iskolák pedagógusaival érjük el. A gyermekek, tanulók képességeit olyan szintre emeljük, amely által alkalmassá válik életkorának, osztályfokának megfelelő teljesítményre. Az utazó gyógypedagógusok csak a megtartott órára kapnak fizetést, az el-, és visszajutás a szabadidejük terhére megy. Kijelenthetem, hogy nem az anyagi javak motiválják az itt dolgozó szakembereket. Természetesen fontos a pénz is, de nem az elsődleges szempont, mert - a körülmények ismeretében tizenkilenc, kiemelten jó szakmai munkát végző gyógypedagógus vállalta és (kevés kivétellel) vállalja továbbra is a munka folytatását. 11

12 Miért pályázok? Szűk egy év óta fejlesztek az utazó gyógypedagógiai hálózatban, mióta elindult a feladat ellátás. Ismerem korábbi munkakörömből ezt a kijárással együtt járó pedagógiai munkát. Több mint három éven keresztül a Dél-Pest Megyei TISZK Nonprofit Közhasznú Kft megbízásában, fejlesztő pedagógusként ugyan ezt végeztem, nyolc középiskolában (Nagykáta, Nagykőrös, Cegléd, a TISZK partner középiskoláiban). Részt vállaltam minden hátráltató és megoldást találó munkafolyamatban. Talán a sors akarta, hogy azok közül a középiskolák egyikébe most is én járjak fejleszteni, ahol korábban is. Nagyon jó volt, hogy csak folytatnom kellett a megkezdett munkát. Látva a pedagógusok aktív érdeklődését az SNI tanulók fejlesztéséről, s a diákok integrációs folyamatának sikerét, adta meg az igazi erőt arra, hogy pályázatot nyújtsak be, az utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység vezetői állására. Úgy gondolom, hogy hiteles tudok lenni szakmailag a kollégák előtt. Én már végig mentem az elfogadtatás göröngyös útján, nincs olyan probléma, amellyel ne találkoztam volna. Nagyon jó megélnem, hogy akikkel már nincs szakmai kapcsolatom, felkeresnek, és módszertani tanácsot kérnek problémájuk megoldására, pedagógusok és tanulók egyaránt. A közel egy éves megbízott intézmény egység vezetői beosztás lehetővé tette, hogy a jelenlegi igazgató pedagógiai tevékenységét, elvárásait, emberi, szakmai kvalitását megismerjem, és a vezetői team munkát magaménak tekintsem. Nagyon fontos számomra az is, hogy az intézményfenntartó közvetlen munkatársaival tudunk egy nyelvet beszélni. Az út, amelyet kitűztek, fedi az én jövőbeni elképzelésemet az utazó gyógypedagógusi szakmai munkában. 12

13 az oktatási alapfunkciók (különösen a kvalifikáció és legitimáció) mellett megjelennek azok a szolgáltatások, amelyek csökkentik a szegregált nevelés kedvezőtlen hatásait; illetve amelyek direkt módon elősegítik az integrált nevelést. 1 Helyzetkép: Szakmai pogram A ceglédi Losontzi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szűk egy évi utazó gyógypedagógiai tevékenysége igazolta a tanügy igazgatás igény felmérésének helyességét. A 120 óra elegendő lett, a ceglédi és a dabasi tankerületek ellátására úgy, hogy a földrajzilag távolabb fekvő iskolák, vagy hiány szak-gyógypedagógust kérők (Bugyi, Dabas általános iskolái, Táborfalva, Kakucs, Inárcs, Örkény) is segítettek, és saját alkalmazásukban ellátják az SNI gyermekek fejlesztését. Az óvodák esetében érdekesen alakult a munkánk. A Nemzeti Köznevelési Törvény 74. (1) az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Alapvetően az integráló intézményeknek, tehát az adott óvodának a feladata, hogy gondoskodjon a gyermekek fejlesztéséről, rehabilitációs ellátásáról. Finanszírozás tekintetében tehát külön válik az Önkormányzati fenntartású óvoda és az Állami Intézményfenntartó Központ. A évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 28. rész 47. (10) bekezdése rögzíti, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 1 Mesterházi Zsuzsa (2002.): A speciális oktatás és az integráció. Kézirat: Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ 13

14 neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható. Az óvodák robbanásszerűen kerestek meg, úgy november táján. Szakmai értekezletük volt, és ott szóba került a szakértői véleményben foglalt rehabilitációs fejlesztések megszervezése és a szakember szükséglet. Minden egyes kérést továbbítottam az intézmény fenntartó felé, és az intézmény fenntartó állásfoglalását vettük alapul és a szerint jártunk el. Kettő óvodásnál végzünk fejlesztő foglalkozást. Ezt a döntési bizonytalanságot az a helyzet hozta létre, hogy az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezésének részletes szabályait tartalmazó rendelet még nem került megállapításra. Természetesen azok az érintett intézmények is, amelyeket nem látunk el, módszertani támogatásunkra számíthatnak. Fejlesztési elképzeléseim: Az intézmény egységnek nagyon rövid múltja van. Azt már most biztosan tudom, hogy a munka megszervezésénél, csak ezen a szakfeladaton főállásban dolgozó munkatársakkal lehet zökkenőmentesen ellátni a feladatot. A jelenlegi 120 órából ketten látjuk el így. A következő tanévtől áldásos lenne, ha mind a hat szakgyógypedagógus csak az utazó hálózatban dolgozna. Természetesen azt is tisztán kell látni és elfogadni, hogy a szakember szükségletnél jelentkeznek az egy tanulót ellátandó feladatok, ilyen a logopédiai, tiflo- és a szurdopedagógiai ellátás. Az ő esetükben a már gyakorlatban bevált, megbízási szerződéses munkaviszony a megfelelő. Vannak olyan feladataink is, mint az autista specifikus ellátás, ahol szintén egy tanulóval foglalkozhat a gyógypedagógus, de az integrált órákon kéttanítós modellben kell végezni a feladatot. 14

15 Bármennyire is ennek a feladatellátásnak az a specialitása, hogy a szakember megy az integráló iskolába, mégis vannak egyedi esetek, amikor a tanuló állapota megkívánja a Losontzi Iskolában lévő fejlesztő szoba (nem mozdítható) speciális eszközeit. Ilyen a szomatopedagógiai és sokszor a konduktori ellátás. Ezeket eddig is megoldottuk, a jövőben is megoldjuk a szülők (önként vállalt) segítségével. Továbbra is fogadjuk azoknak az iskoláknak tanulóit, ahol nincs fejlesztő szoba, de az iskola közelsége megengedi, hogy átkísérjék a diákokat (Ceglédi Táncsics Mihály Ált. Isk.). Nagyon szerencsések a tanulók, mert a nálunk lévő fejlesztő szoba eszközeivel, komplexebb fejlesztést tudunk végezni. A 2014/2015-ös tanévben is számítok a többségi iskolák vezetőinek segítségére, szak-gyógypedagógusok alkalmazásában. Gazdaságilag is célszerű a helyben élő szakember foglalkoztatása. Ebben nagyot kell lépnem, mert az idei évben erre nem sok időm volt, olyan gyorsan kellett a feladathoz szakembert találni, hogy ezt kellett elsődlegesen szem előtt tartanom. Bemutató órát két intézményben tartottunk, melynek nagyon jó volt a visszhangja. Sokkal többet tudunk segíteni, mert tudnak kérdezni, miután látják a mi fejlesztés specifikus óravezetésünket. Szülői értekezleten, fogadóórán a tanulót befogadó iskolában ott kell lennünk, ha a szülők igénylik. Minden esetben segítenünk kell annak a pedagógus kollégának, aki gyógypedagógiai szemlélettel, szakmai érdeklődéssel, az önképzés igényével szeretné munkáját végezni. Ennek a sikere adja meg azt az integrációs szintet, amely az esélyegyenlőséget is magában hordozza. Tanév végén minden általunk fejlesztett sajátos igényű tanulóval végeznünk kell diagnosztikus mérést, - melyet minden tanév végén megismételünk - ezzel is biztosítva a folyamatos fejlődés nyomon követése. Az egész tanévben visszatérő gondolat volt, hogy Ceglédről a legpraktikusabb megoldás-e ellátni a Dabasi Tankerület intézményeit? Az 15

16 bizonyos, hogy a legtöbb gyógypedagógus, és a gyógypedagógia összes szak-specifikumából dolgoznak a Losontzi Iskolában. De, korábban is ellátott volt az a terület. Költség hatékonyabb, s talán a szakmai irányítás is könnyebb lenne kisebb távolságból. Ennek az eldöntése nem az én feladatom. A következő tanév szervezését már az aktív tanév befejezése után azonnal lehet kezdeni. Tudni kell az ellátandó gyermekek és tanulók számát, sajátos igényeik szerint. A meghirdetett gyógypedagógusi állásokra olyan szakkal rendelkezőket kell felvenni, akiknek, az igénynek megfelelő végzettségük van. (Három gyógypedagógus érdeklődött az utóbbi időben a meghirdetett állásokra.) Felértékelődött a gyógypedagógus szakma, nagyon sok munkakört elláthatunk végzettségünkkel. Úgy látom, hogy nem elegendő következő tanévben a 120 óra a rehabilitációs foglalkozásokra. Az eddig fejlesztett tanulóknál tovább kell folytatni. Kevés, aki végzős, vagy kikerül a tankötelezettségből. A pontos számot nem lehet meghatározni, mert folyamatosan érkeznek új ellátandó tanulók a szakértői véleményben foglaltak szerint. 16

17 Összegzés Intézményünk, a szerkezeti átalakulás folyamatát éli. Új igényeknek is meg kell felelni, alkalmazkodni a megújuló környezeti, társadalmi elvárásoknak. Az eddig szegregált nevelést-oktatást végző intézmény, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény lett. Igen nagy felelősség hárul ránk. A többségi iskolák sajátos nevelési igényű tanulóinak sorsa függ tőlünk, az utazó gyógypedagógusi hálózatban dolgozóktól. Az intézményegységben feladatot vállaló szakemberek feladata, az integráció felerősítése, a társadalmi beilleszkedés, az esélyegyenlőség és az elfogadás-befogadás elősegítése. Az ellátott gyermekek és tanulók egyéni fejlődési ütemének figyelembe vételével, minél optimálisabb szintre eljuttatni a saját lehetőségeinek megfelelően. Országosan hiányoznak szakspecifikus gyógypedagógusok, de eddig is biztosítottuk és biztosítjuk az ellátottságot, a szolgáltatásainkat igénybe vevő intézmények számára. Tesszük ezt a befogadó iskola pedagógusaival. Közös a célunk, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók minden oldalú megsegítése, az eddig elért eredmények folytatása, az inklúzió elősegítése, a társadalmi elfogadás megteremtése. 17

18 Mellékletek: íratok, igazolások 1. sz. melléklet 5/1991. sz. Oklevél Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Okleveles Gyógypedagógiai tanár /Debrecen, augusztus 29./ 2. sz. melléklet 6077/2013. sz. Oklevél Kecskeméti Főiskola Szakvizsgázott pedagógus Fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen /Kecskemét, december 14./ 3. sz. melléklet Munkáltatói Igazolás: Losontzi István Egységes gyógypedagógiai Módszertani Intézmény /Cegléd, április 9./ 4. sz. melléklet HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY /Budapest, április 02./ 18

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által működtetett, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Vezetői pályázat EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására Készítette: Bukovics Eszter 2014.06.10. TARTALOMJEGYZÉK I. BEMUTATKOZÁS-------------------------------------------------------------------2.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tárgy: intézményvezetői pályázatok elbírálása Mellékletek: 1. sz. melléklet: szakértői vélemény Vass Katalin 2. sz. melléklet:

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000 Szolnok, Rákóczi út 45. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV 1 S.sz. Pedagógus neve, munkaköre, lakcíme végzettsége Továbbképzést biztosító intézmény

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 204. május 28-i ülésére Tárgy: Az óvodai nevelés szakmai feladatellátásához köthető személyi változások, és az ehhez kapcsolódó kiadások

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében

Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében 2013. április 29. Pomáz épület átadásának 10. évfordulója Jogszabályi

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

LilL. számú előterjesztés

LilL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere LilL. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 508-22/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 2012.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás 5. (3) bekezdése alapján kiadott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN

AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN 2011. december 8. Kása Andrea Ifjúságvédelmi koordinátor ÉPTISZK A MÚLT A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 41..(6.) a nevelési-oktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Tárgy: I. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (alsó tagozat) intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ELTE BGGYK MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK. Intézmény elérhetősége:

ELTE BGGYK MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK. Intézmény elérhetősége: LT BGGY Intézmény elérhetősége: Cím: 1097 Budapest, cseri út 3. Telefon: (1) 358-5500 Fax: (1) 348-3186 -mail: bggyk@barczi.elte.hu Honlap: http://www.barczi.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban MLSZSZ Konferencia, 213.nov.16. Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban Mosányi Emőke megbízott főigazgató Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat JOGSZABÁLYOK 211. évi CXC. tv. a nemzeti

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben