P Á L Y Á Z A T. Utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység vezető Munkakör betöltésére Pályázó: Bagóné Domokos Márta Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T. Utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység vezető Munkakör betöltésére 2014. Pályázó: Bagóné Domokos Márta Katalin"

Átírás

1 P Á L Y Á Z A T a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység vezető Munkakör betöltésére Pályázó: Bagóné Domokos Márta Katalin 1

2 A gyógypedagógia kész és felkészült arra, hogy hagyományos intézményi köréből kilépve, fejlesztő szolgáltatásait a többségi intézményekben is kiépítse. Dr. Illyés Sándor 2

3 Szakmai önéletrajz Kecskeméten születtem február 22-én. Lakóhelyemen végeztem a Gimnáziumot (jelenleg Móricz Zsigmond Gimnázium) 1975-ben. Tanulmányaimat a Kecskeméti Felsőfokú Óvónőképzőben folytattam, melyet 1977-ben fejeztem be. Lakóhelyemen óvónőként, változó munkahelyen dolgoztam. Jelentkeztem intenzív pedagógus továbbképzésre kilenc év múltán, amely a megújuló óvodai programot mutatta be. Nagy csalódás ért, mert tartalmában változatlan maradt, csak formálisan új köntösbe bújtatták. Felerősödött régi vágyam, jelentkeztem a Budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrénpedagógia szakára, és munkahelyet változtattam. A helyi Diákotthonban voltam a tanulásban akadályozott tanulók nevelőtanára. Itt végeztem el a főiskolát és lettem gyógypedagógiai tanár, oligofrénpedagógia szakon. Ez a munka számomra a teljes szakmai kiteljesedés volt. Oktathattam, nevelhettem, pedagógiailag, pszichológiailag, gyógypedagógiailag segíthettem miden tanulót. Programok szervezésével megkönnyítettem a családjuktól távol élő gyermekek hétköznapjait. Minden jónak egyszer vége szakad A helyi kisegítő iskolába kevés volt a gyógypedagógus, ezért megkeresett a vezetője, és megkért, hogy menjek át dolgozni. Sokat nem gondolkodtam, mert gyermekeim egyik óvodás, másik kisiskolás volt, s a délutáni és éjszakai munkát nehéz volt összeegyeztetni hosszútávon a magánélettel. Ekkor kezdtem Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán a mentálhigiénikus szakot. Nem volt egyszerű, annál is inkább, mert az intézményvezető elment szülési 3

4 szabadságra, s engem bíztak meg az intézmény vezetésével. Nagyon nehéz időszaka volt életemnek. Befejeztem a mentálhigiénikus szakot, majd elvégeztem a tehetséggondozást is, és ekkor jött vissza dolgozni a kinevezett vezető. Az addig nagyon jónak hitt szakmai és emberi kapcsolat felszínesnek bizonyult, végül annyira megromlott, hogy eljöttem, s egyéni vállalkozóként a mentálhigiénés esetvezetéseket, gyógypedagógiai megsegítéseket, egyetemista fiammal fejlesztő eszközöket és játékokat hoztunk létre. Nagyon sikeres volt ez az időszak is, mert ahány szakmai fórumon az alkotások megmérettetődtek, annyi díjat nyerünk, sőt a Magyar Formatervezési díjon kiállították valamennyit, és oklevél minősítést kaptak. A gyógypedagógiai munkám mellett folyamatosan mellékfoglalkozásban a gyermekvédelemmel is foglalkoztam ig hivatásos pártfogó voltam, Tiszakécske, Lakitelek, Nyárlőrinc, Tiszaalpár fiatalkorú elitéltjeinek. Hat év után lecsökkent a létszám, ezért munkaköröm megszűnt. Néhány hónap múlva ismét megkerestek a Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúságvédő Intézettől, hogy legyek családgondozó, majd nevelőszülői tanácsadó, melyet szívesen végeztem. Elfogyott a pénz, s a mellékfoglalkozásokat megszüntették. Ekkor a Katolikus Egyház Váci Egyházmegye által fenntartott Otthon Szociális Szolgáltató nevelőszülői hálózatához kerültem, nevelőszülői tanácsadónak mellékfoglalkozásban, mely feladatot most is végzek augusztus 27.-től a ceglédi Losontzi István Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Diákotthonban kezdtem dolgozni, gyógypedagógiai tanárként, a Speciális Szakiskola munkaközösségében. Új elemet hoztam a végzősök Szalagavatójába, táncot tanítottunk és olyan szintre emeltük az ünnepi eseményt, mint bármelyik igényes többségi középiskolában szeptember elsejétől az iskola megkapta az utazó gyógypedagógiai szolgáltatás megszervezésére a lehetőséget. Először munkaközösség vezető, majd egy hónap múlva megbízott intézményegység vezető lettem. 4

5 Jelenleg is Tiszakécskén élek (6060 Tiszakécske, Attila u. 13. szám), férjem Bagó Károly gyártástechnológus-gépészmérnök, idősebb fiam Bagó Ákos Károly ipartermék- és formatervező mérnök, és rehabilitációs szakmérnök, Bagó Dániel Ferenc autótechnikai gépészmérnök. Mind ketten Budapesten élnek és dolgoznak. 5

6 Helyzetelemzés Múlt: Az összevont gyógypedagógiai osztálytól (1947. szeptember 1.) hosszú út vezetett a Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon intézményig. A folyamat állomásai: 1951-ben önálló gyógypedagógiai iskola, ben 2. sz. Állandó Áthelyezési Bizottság kezdte el működését ban kénytelenek volta új iskolát építeni, a teljesen tönkrement régi helyett ben adták át a jelenlegi épületet. A feladat, amelyet az iskolának kell ellátni, egyre növekedett, Cegléd város és Pest Megye területén lévő tanulásban és értelmileg akadályozott tanulóinak oktatásán túl ban óvodai ellátással, 1987-ben Speciális Szakiskolával, 1999-ben két lakásotthonnal, és 2003-ban autizmussal élő tanulók csoportjával bővült. A két utóbbit már az intézmény falai nem tudták befogadni, ezért külön épületekben helyezték el. Ez a sok feladat az intézmény nevében is megjelent, többcélú intézmény lett. Jelen: Az Utazó Gyógypedagógiai Hálózat a Losontzi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény legfiatalabb intézményegysége. Ezzel a feladat bővítéssel, az egész intézmény szeptember 1.-én szervezetileg, szakmailag megváltozott. Ismét növekedett a szakfeladat, a gyógypedagógusok az oktatáson, nevelésen, fejlesztéseken túl, tanácsadói feladatot is végeznek, az óvodától, a többségi általános iskolán át, a középiskoláig, ahol az ipari iskola mellett, a gimnáziumok is kérik segítségünket. 6

7 Az iskola új szervezeti és működési sémája szeptember 1.-től: Eddig tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekeket és tanulókat láttunk el szegregált intézményben, vagy otthonaikban. Mostantól sajátos nevelési igényű integráltan oktatott tanulókat befogadó iskolájukban, kijáró szakgyógypedagógusokkal. A ceglédi tankerület 11 iskolája mellett, a dabasi tankerület 6 iskolájában is. Sajnos a távolság és a szakember hiány miatt a dabasi tankerület 8 intézményében nem tudtuk ellátni a jelzett feladatot. Kértük az intézményvezetőket, hogy akikkel eddig is fejlesztették tanulóikat, kérjék fel őket. Így nem maradt ellátatlan sehol sem. A feladat elvégzését 50 órában kezdtük, kettő és fél álláshellyel és kilenc szerződéses gyógypedagógussal, az ellátandó létszám 113 fő lett. Novemberben, összesen 120 órában kaptunk engedélyt a feladat elvégzésére. Folyamatosan igényelték az iskolák szolgáltatásainkat. A második félévet 133 gyermek fejlesztésével indítottuk. 7

8 Most: április 30-án 139 gyermeket, tanulót látunk el 19 intézményben és tizenkilenc: tanulásban akadályozott-, oligofrén-, logo-, szurdo-, tiflo-, szomato-, autista specifikus-, pszichopedagógus és konduktor szakemberrel. Az engedélyezett 120 órát felhasználtuk. Ellátottak száma Év vége 139fő Félév október fő 133fő Év vége Félév október 1. 0fő 50fő 100fő 150fő Iskolánk utazó gyógypedagógiai ellátásának szakterületei: - gyógypedagógiai tanácsadás, ellátás, gondozás - logopédiai ellátás - szomatopedagógiai ellátás - konduktív pedagógiai ellátás - szurdopedagógiai ellátás - tiflopedagógiai ellátás - pszichopedagógiai ellátás - autizmus specifikus ellátás 8

9 A tanulók közvetlen megsegítésén túl az utazó gyógypedagógus feladata, tanácsadás a gyermeket tanító nevelőknek, segítségnyújtás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez és a szülőknek tanácsadás. 4fő Ellátási feladat szerinti megoszlás Cegléd 10fő 4fő 2fő 2fő Tan.ak.ped. Pszichoped. Tifloped. Autizmus Szurdoped. Szomatoped. 9fő Logopédia 66fő A diagramon is látható, hogy a legtöbb tanuló tanulásban akadályozott, csoportos formában látjuk el a rehabilitációs fejlesztésüket. Ismerve a szakértői véleményben foglaltakat, szinte mindegyik részképesség gyenge. A Ceglédi Tankerület összes-jelzett- sajátos nevelési igényű tanulóját el tudjuk látni, szak-gyógypedagógusokkal. Az autista sprektumzavaros tanulók közül van, aki gyermekét áthordja Ceglédre az Autista Házba. Elfogadta a szülő, hogy az ott lévő fejlesztő eszközökkel és az egész intézmény sajátos berendezésével, applikációival, jobban fejleszthető gyermeke. 9

10 Ellátási feladat szerinti megoszlás Dabas 13fő 1fő 2fő 0fő 3fő 0fő 22fő Tan.ak.ped. Pszichoped. Tifloped. Autizmus Szurdoped. Szomatoped. Logopédia Dabasi Tankerületben is nagyobb részt dyslexia, dysgraphia, dyscalculia reedukációt végzünk csoportban, de a tatárszentgyörgyi iskola pszichopedagógus megsegítést is nagy létszámú tanulóhoz kérte, a szakértői véleményben foglaltak szerint. Mind két tankerületnél, a fejlesztésekhez elsősorban saját eszközeinket visszük. Ahol korábban is folytak fejlesztő órák ott felleltünk használható eszközmaradványokat, vagy fel sem bontott fejlesztő játékokat. A kezdeti fenntartásos fogadtatás a többségi iskolák részéről megszűnt. Elfogadják, sőt kérik a többi tanulónál is felmerülő pedagógiai problémákban tanácsainkat. Minden adminisztrációs feladatunkat a tanévelején elfogadott Protokoll szerint végezzük. 10

11 Az iskolákba az eljutást rendkívül alaposan koordinálva, időhatárokat betartva, a Losontzi Iskola gépkocsijaival oldjuk meg. Ahova az utazás gazdaságilag és földrajzilag kedvezőbb, oda a gyógypedagógusok saját személygépkocsijukkal mennek. A hét minden munkanapján utazunk. Az alábbi diagram a települések, és távolság szerint mutatja be: Tatárszentgyörgy Dabas C Abony B. u. Abony Újhartyán Abony C Abony Abony C B. u. C B. u. Újlengyel C Dabas Dánszentm. Pusztavacs Jászkaraj. B. u. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Az utazó gyógypedagógiai tevékenység elsődleges feladatát a befogadó iskolák pedagógusaival érjük el. A gyermekek, tanulók képességeit olyan szintre emeljük, amely által alkalmassá válik életkorának, osztályfokának megfelelő teljesítményre. Az utazó gyógypedagógusok csak a megtartott órára kapnak fizetést, az el-, és visszajutás a szabadidejük terhére megy. Kijelenthetem, hogy nem az anyagi javak motiválják az itt dolgozó szakembereket. Természetesen fontos a pénz is, de nem az elsődleges szempont, mert - a körülmények ismeretében tizenkilenc, kiemelten jó szakmai munkát végző gyógypedagógus vállalta és (kevés kivétellel) vállalja továbbra is a munka folytatását. 11

12 Miért pályázok? Szűk egy év óta fejlesztek az utazó gyógypedagógiai hálózatban, mióta elindult a feladat ellátás. Ismerem korábbi munkakörömből ezt a kijárással együtt járó pedagógiai munkát. Több mint három éven keresztül a Dél-Pest Megyei TISZK Nonprofit Közhasznú Kft megbízásában, fejlesztő pedagógusként ugyan ezt végeztem, nyolc középiskolában (Nagykáta, Nagykőrös, Cegléd, a TISZK partner középiskoláiban). Részt vállaltam minden hátráltató és megoldást találó munkafolyamatban. Talán a sors akarta, hogy azok közül a középiskolák egyikébe most is én járjak fejleszteni, ahol korábban is. Nagyon jó volt, hogy csak folytatnom kellett a megkezdett munkát. Látva a pedagógusok aktív érdeklődését az SNI tanulók fejlesztéséről, s a diákok integrációs folyamatának sikerét, adta meg az igazi erőt arra, hogy pályázatot nyújtsak be, az utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység vezetői állására. Úgy gondolom, hogy hiteles tudok lenni szakmailag a kollégák előtt. Én már végig mentem az elfogadtatás göröngyös útján, nincs olyan probléma, amellyel ne találkoztam volna. Nagyon jó megélnem, hogy akikkel már nincs szakmai kapcsolatom, felkeresnek, és módszertani tanácsot kérnek problémájuk megoldására, pedagógusok és tanulók egyaránt. A közel egy éves megbízott intézmény egység vezetői beosztás lehetővé tette, hogy a jelenlegi igazgató pedagógiai tevékenységét, elvárásait, emberi, szakmai kvalitását megismerjem, és a vezetői team munkát magaménak tekintsem. Nagyon fontos számomra az is, hogy az intézményfenntartó közvetlen munkatársaival tudunk egy nyelvet beszélni. Az út, amelyet kitűztek, fedi az én jövőbeni elképzelésemet az utazó gyógypedagógusi szakmai munkában. 12

13 az oktatási alapfunkciók (különösen a kvalifikáció és legitimáció) mellett megjelennek azok a szolgáltatások, amelyek csökkentik a szegregált nevelés kedvezőtlen hatásait; illetve amelyek direkt módon elősegítik az integrált nevelést. 1 Helyzetkép: Szakmai pogram A ceglédi Losontzi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szűk egy évi utazó gyógypedagógiai tevékenysége igazolta a tanügy igazgatás igény felmérésének helyességét. A 120 óra elegendő lett, a ceglédi és a dabasi tankerületek ellátására úgy, hogy a földrajzilag távolabb fekvő iskolák, vagy hiány szak-gyógypedagógust kérők (Bugyi, Dabas általános iskolái, Táborfalva, Kakucs, Inárcs, Örkény) is segítettek, és saját alkalmazásukban ellátják az SNI gyermekek fejlesztését. Az óvodák esetében érdekesen alakult a munkánk. A Nemzeti Köznevelési Törvény 74. (1) az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Alapvetően az integráló intézményeknek, tehát az adott óvodának a feladata, hogy gondoskodjon a gyermekek fejlesztéséről, rehabilitációs ellátásáról. Finanszírozás tekintetében tehát külön válik az Önkormányzati fenntartású óvoda és az Állami Intézményfenntartó Központ. A évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 28. rész 47. (10) bekezdése rögzíti, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 1 Mesterházi Zsuzsa (2002.): A speciális oktatás és az integráció. Kézirat: Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ 13

14 neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható. Az óvodák robbanásszerűen kerestek meg, úgy november táján. Szakmai értekezletük volt, és ott szóba került a szakértői véleményben foglalt rehabilitációs fejlesztések megszervezése és a szakember szükséglet. Minden egyes kérést továbbítottam az intézmény fenntartó felé, és az intézmény fenntartó állásfoglalását vettük alapul és a szerint jártunk el. Kettő óvodásnál végzünk fejlesztő foglalkozást. Ezt a döntési bizonytalanságot az a helyzet hozta létre, hogy az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezésének részletes szabályait tartalmazó rendelet még nem került megállapításra. Természetesen azok az érintett intézmények is, amelyeket nem látunk el, módszertani támogatásunkra számíthatnak. Fejlesztési elképzeléseim: Az intézmény egységnek nagyon rövid múltja van. Azt már most biztosan tudom, hogy a munka megszervezésénél, csak ezen a szakfeladaton főállásban dolgozó munkatársakkal lehet zökkenőmentesen ellátni a feladatot. A jelenlegi 120 órából ketten látjuk el így. A következő tanévtől áldásos lenne, ha mind a hat szakgyógypedagógus csak az utazó hálózatban dolgozna. Természetesen azt is tisztán kell látni és elfogadni, hogy a szakember szükségletnél jelentkeznek az egy tanulót ellátandó feladatok, ilyen a logopédiai, tiflo- és a szurdopedagógiai ellátás. Az ő esetükben a már gyakorlatban bevált, megbízási szerződéses munkaviszony a megfelelő. Vannak olyan feladataink is, mint az autista specifikus ellátás, ahol szintén egy tanulóval foglalkozhat a gyógypedagógus, de az integrált órákon kéttanítós modellben kell végezni a feladatot. 14

15 Bármennyire is ennek a feladatellátásnak az a specialitása, hogy a szakember megy az integráló iskolába, mégis vannak egyedi esetek, amikor a tanuló állapota megkívánja a Losontzi Iskolában lévő fejlesztő szoba (nem mozdítható) speciális eszközeit. Ilyen a szomatopedagógiai és sokszor a konduktori ellátás. Ezeket eddig is megoldottuk, a jövőben is megoldjuk a szülők (önként vállalt) segítségével. Továbbra is fogadjuk azoknak az iskoláknak tanulóit, ahol nincs fejlesztő szoba, de az iskola közelsége megengedi, hogy átkísérjék a diákokat (Ceglédi Táncsics Mihály Ált. Isk.). Nagyon szerencsések a tanulók, mert a nálunk lévő fejlesztő szoba eszközeivel, komplexebb fejlesztést tudunk végezni. A 2014/2015-ös tanévben is számítok a többségi iskolák vezetőinek segítségére, szak-gyógypedagógusok alkalmazásában. Gazdaságilag is célszerű a helyben élő szakember foglalkoztatása. Ebben nagyot kell lépnem, mert az idei évben erre nem sok időm volt, olyan gyorsan kellett a feladathoz szakembert találni, hogy ezt kellett elsődlegesen szem előtt tartanom. Bemutató órát két intézményben tartottunk, melynek nagyon jó volt a visszhangja. Sokkal többet tudunk segíteni, mert tudnak kérdezni, miután látják a mi fejlesztés specifikus óravezetésünket. Szülői értekezleten, fogadóórán a tanulót befogadó iskolában ott kell lennünk, ha a szülők igénylik. Minden esetben segítenünk kell annak a pedagógus kollégának, aki gyógypedagógiai szemlélettel, szakmai érdeklődéssel, az önképzés igényével szeretné munkáját végezni. Ennek a sikere adja meg azt az integrációs szintet, amely az esélyegyenlőséget is magában hordozza. Tanév végén minden általunk fejlesztett sajátos igényű tanulóval végeznünk kell diagnosztikus mérést, - melyet minden tanév végén megismételünk - ezzel is biztosítva a folyamatos fejlődés nyomon követése. Az egész tanévben visszatérő gondolat volt, hogy Ceglédről a legpraktikusabb megoldás-e ellátni a Dabasi Tankerület intézményeit? Az 15

16 bizonyos, hogy a legtöbb gyógypedagógus, és a gyógypedagógia összes szak-specifikumából dolgoznak a Losontzi Iskolában. De, korábban is ellátott volt az a terület. Költség hatékonyabb, s talán a szakmai irányítás is könnyebb lenne kisebb távolságból. Ennek az eldöntése nem az én feladatom. A következő tanév szervezését már az aktív tanév befejezése után azonnal lehet kezdeni. Tudni kell az ellátandó gyermekek és tanulók számát, sajátos igényeik szerint. A meghirdetett gyógypedagógusi állásokra olyan szakkal rendelkezőket kell felvenni, akiknek, az igénynek megfelelő végzettségük van. (Három gyógypedagógus érdeklődött az utóbbi időben a meghirdetett állásokra.) Felértékelődött a gyógypedagógus szakma, nagyon sok munkakört elláthatunk végzettségünkkel. Úgy látom, hogy nem elegendő következő tanévben a 120 óra a rehabilitációs foglalkozásokra. Az eddig fejlesztett tanulóknál tovább kell folytatni. Kevés, aki végzős, vagy kikerül a tankötelezettségből. A pontos számot nem lehet meghatározni, mert folyamatosan érkeznek új ellátandó tanulók a szakértői véleményben foglaltak szerint. 16

17 Összegzés Intézményünk, a szerkezeti átalakulás folyamatát éli. Új igényeknek is meg kell felelni, alkalmazkodni a megújuló környezeti, társadalmi elvárásoknak. Az eddig szegregált nevelést-oktatást végző intézmény, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény lett. Igen nagy felelősség hárul ránk. A többségi iskolák sajátos nevelési igényű tanulóinak sorsa függ tőlünk, az utazó gyógypedagógusi hálózatban dolgozóktól. Az intézményegységben feladatot vállaló szakemberek feladata, az integráció felerősítése, a társadalmi beilleszkedés, az esélyegyenlőség és az elfogadás-befogadás elősegítése. Az ellátott gyermekek és tanulók egyéni fejlődési ütemének figyelembe vételével, minél optimálisabb szintre eljuttatni a saját lehetőségeinek megfelelően. Országosan hiányoznak szakspecifikus gyógypedagógusok, de eddig is biztosítottuk és biztosítjuk az ellátottságot, a szolgáltatásainkat igénybe vevő intézmények számára. Tesszük ezt a befogadó iskola pedagógusaival. Közös a célunk, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók minden oldalú megsegítése, az eddig elért eredmények folytatása, az inklúzió elősegítése, a társadalmi elfogadás megteremtése. 17

18 Mellékletek: íratok, igazolások 1. sz. melléklet 5/1991. sz. Oklevél Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Okleveles Gyógypedagógiai tanár /Debrecen, augusztus 29./ 2. sz. melléklet 6077/2013. sz. Oklevél Kecskeméti Főiskola Szakvizsgázott pedagógus Fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen /Kecskemét, december 14./ 3. sz. melléklet Munkáltatói Igazolás: Losontzi István Egységes gyógypedagógiai Módszertani Intézmény /Cegléd, április 9./ 4. sz. melléklet HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY /Budapest, április 02./ 18

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Vezetői pályázat EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására Készítette: Bukovics Eszter 2014.06.10. TARTALOMJEGYZÉK I. BEMUTATKOZÁS-------------------------------------------------------------------2.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által működtetett, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

LilL. számú előterjesztés

LilL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere LilL. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében

Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében 2013. április 29. Pomáz épület átadásának 10. évfordulója Jogszabályi

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000 Szolnok, Rákóczi út 45. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV 1 S.sz. Pedagógus neve, munkaköre, lakcíme végzettsége Továbbképzést biztosító intézmény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Ikt. sz.: 7462/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Előterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Tárgy: I. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola (alsó tagozat) intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 72 a. a működés rendjének, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok

Részletesebben

Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben

Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben Dr. Gergőné Babina Jusztina Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatónője Mottó: voltak olyanok,

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

SZAKFELADATOK SZERINTI INTÉZMÉNY BEMUTATÁS 2004 2004-2005-ös tanév eleji adatok

SZAKFELADATOK SZERINTI INTÉZMÉNY BEMUTATÁS 2004 2004-2005-ös tanév eleji adatok BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA 7300 Komló, Tompa M. u. 14. Tel.:72 481 217 (iskola), 72 483 245 (kollégium), Fax: 72

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. moldvay3@freemail.hu ; moldvay3@gmail.com. magyar. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. moldvay3@freemail.hu ; moldvay3@gmail.com. magyar. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Horváthné Moldvay Ilona Cím 2651 RÉTSÁG JÓZSEF ATTILA U.6 Mobil: 06 30 9629 336 E-mail Állampolgárság moldvay3@freemail.hu ; moldvay3@gmail.com magyar

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1940/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2011-2012.

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt).

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt). Az utazó pedagógusra vonatkozó jogszabályok - utazó szakember szolgálat - - változó munkahelyen dolgozó pedagógus hálózat - 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt). 20/A. (1) Közalkalmazotti

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban MLSZSZ Konferencia, 213.nov.16. Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban Mosányi Emőke megbízott főigazgató Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat JOGSZABÁLYOK 211. évi CXC. tv. a nemzeti

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben

Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben gyógypedagógus ( Elhangzott 2013. március 22-én, a budapesti Gyengénlátók Általános Iskolája és Egységes

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Ikt. sz.: 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere Intézményes ellátás A közoktatás intézményrendszere Nevelési - oktatási intézmények Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai, konduktív

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 0 számú melléklet a /99 (VI ) MKM rendelethez KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KAS ZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 09 0 TÚRKEVE, KOSSUTH L U A 009 augusztus -én életbe lépő /00 - XI OKM

Részletesebben

Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre

Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre A Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája tantestülete a 2014. augusztus 25-ei alakuló értekezleten

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Nem elég átrendezni, át is kell szervezni! A FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MEGALAKULÁSA

Nem elég átrendezni, át is kell szervezni! A FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MEGALAKULÁSA Nem elég átrendezni, át is kell szervezni! A FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MEGALAKULÁSA Budapest, 2014.április 10. Készítette: Bátky Edit FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT létrejötte A 15/2014. EMMI

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Az együttnevelés gyógypedagógiai támogatórendszere

Az együttnevelés gyógypedagógiai támogatórendszere Az együttnevelés gyógypedagógiai támogatórendszere Mile Anikó Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Székesfehérvár mileaniko@gmail.com A XX. század második felében a sajátos nevelési igényű gyermekek,

Részletesebben