P Á L Y Á Z A T. Utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység vezető Munkakör betöltésére Pályázó: Bagóné Domokos Márta Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T. Utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység vezető Munkakör betöltésére 2014. Pályázó: Bagóné Domokos Márta Katalin"

Átírás

1 P Á L Y Á Z A T a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység vezető Munkakör betöltésére Pályázó: Bagóné Domokos Márta Katalin 1

2 A gyógypedagógia kész és felkészült arra, hogy hagyományos intézményi köréből kilépve, fejlesztő szolgáltatásait a többségi intézményekben is kiépítse. Dr. Illyés Sándor 2

3 Szakmai önéletrajz Kecskeméten születtem február 22-én. Lakóhelyemen végeztem a Gimnáziumot (jelenleg Móricz Zsigmond Gimnázium) 1975-ben. Tanulmányaimat a Kecskeméti Felsőfokú Óvónőképzőben folytattam, melyet 1977-ben fejeztem be. Lakóhelyemen óvónőként, változó munkahelyen dolgoztam. Jelentkeztem intenzív pedagógus továbbképzésre kilenc év múltán, amely a megújuló óvodai programot mutatta be. Nagy csalódás ért, mert tartalmában változatlan maradt, csak formálisan új köntösbe bújtatták. Felerősödött régi vágyam, jelentkeztem a Budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrénpedagógia szakára, és munkahelyet változtattam. A helyi Diákotthonban voltam a tanulásban akadályozott tanulók nevelőtanára. Itt végeztem el a főiskolát és lettem gyógypedagógiai tanár, oligofrénpedagógia szakon. Ez a munka számomra a teljes szakmai kiteljesedés volt. Oktathattam, nevelhettem, pedagógiailag, pszichológiailag, gyógypedagógiailag segíthettem miden tanulót. Programok szervezésével megkönnyítettem a családjuktól távol élő gyermekek hétköznapjait. Minden jónak egyszer vége szakad A helyi kisegítő iskolába kevés volt a gyógypedagógus, ezért megkeresett a vezetője, és megkért, hogy menjek át dolgozni. Sokat nem gondolkodtam, mert gyermekeim egyik óvodás, másik kisiskolás volt, s a délutáni és éjszakai munkát nehéz volt összeegyeztetni hosszútávon a magánélettel. Ekkor kezdtem Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán a mentálhigiénikus szakot. Nem volt egyszerű, annál is inkább, mert az intézményvezető elment szülési 3

4 szabadságra, s engem bíztak meg az intézmény vezetésével. Nagyon nehéz időszaka volt életemnek. Befejeztem a mentálhigiénikus szakot, majd elvégeztem a tehetséggondozást is, és ekkor jött vissza dolgozni a kinevezett vezető. Az addig nagyon jónak hitt szakmai és emberi kapcsolat felszínesnek bizonyult, végül annyira megromlott, hogy eljöttem, s egyéni vállalkozóként a mentálhigiénés esetvezetéseket, gyógypedagógiai megsegítéseket, egyetemista fiammal fejlesztő eszközöket és játékokat hoztunk létre. Nagyon sikeres volt ez az időszak is, mert ahány szakmai fórumon az alkotások megmérettetődtek, annyi díjat nyerünk, sőt a Magyar Formatervezési díjon kiállították valamennyit, és oklevél minősítést kaptak. A gyógypedagógiai munkám mellett folyamatosan mellékfoglalkozásban a gyermekvédelemmel is foglalkoztam ig hivatásos pártfogó voltam, Tiszakécske, Lakitelek, Nyárlőrinc, Tiszaalpár fiatalkorú elitéltjeinek. Hat év után lecsökkent a létszám, ezért munkaköröm megszűnt. Néhány hónap múlva ismét megkerestek a Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúságvédő Intézettől, hogy legyek családgondozó, majd nevelőszülői tanácsadó, melyet szívesen végeztem. Elfogyott a pénz, s a mellékfoglalkozásokat megszüntették. Ekkor a Katolikus Egyház Váci Egyházmegye által fenntartott Otthon Szociális Szolgáltató nevelőszülői hálózatához kerültem, nevelőszülői tanácsadónak mellékfoglalkozásban, mely feladatot most is végzek augusztus 27.-től a ceglédi Losontzi István Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Diákotthonban kezdtem dolgozni, gyógypedagógiai tanárként, a Speciális Szakiskola munkaközösségében. Új elemet hoztam a végzősök Szalagavatójába, táncot tanítottunk és olyan szintre emeltük az ünnepi eseményt, mint bármelyik igényes többségi középiskolában szeptember elsejétől az iskola megkapta az utazó gyógypedagógiai szolgáltatás megszervezésére a lehetőséget. Először munkaközösség vezető, majd egy hónap múlva megbízott intézményegység vezető lettem. 4

5 Jelenleg is Tiszakécskén élek (6060 Tiszakécske, Attila u. 13. szám), férjem Bagó Károly gyártástechnológus-gépészmérnök, idősebb fiam Bagó Ákos Károly ipartermék- és formatervező mérnök, és rehabilitációs szakmérnök, Bagó Dániel Ferenc autótechnikai gépészmérnök. Mind ketten Budapesten élnek és dolgoznak. 5

6 Helyzetelemzés Múlt: Az összevont gyógypedagógiai osztálytól (1947. szeptember 1.) hosszú út vezetett a Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon intézményig. A folyamat állomásai: 1951-ben önálló gyógypedagógiai iskola, ben 2. sz. Állandó Áthelyezési Bizottság kezdte el működését ban kénytelenek volta új iskolát építeni, a teljesen tönkrement régi helyett ben adták át a jelenlegi épületet. A feladat, amelyet az iskolának kell ellátni, egyre növekedett, Cegléd város és Pest Megye területén lévő tanulásban és értelmileg akadályozott tanulóinak oktatásán túl ban óvodai ellátással, 1987-ben Speciális Szakiskolával, 1999-ben két lakásotthonnal, és 2003-ban autizmussal élő tanulók csoportjával bővült. A két utóbbit már az intézmény falai nem tudták befogadni, ezért külön épületekben helyezték el. Ez a sok feladat az intézmény nevében is megjelent, többcélú intézmény lett. Jelen: Az Utazó Gyógypedagógiai Hálózat a Losontzi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény legfiatalabb intézményegysége. Ezzel a feladat bővítéssel, az egész intézmény szeptember 1.-én szervezetileg, szakmailag megváltozott. Ismét növekedett a szakfeladat, a gyógypedagógusok az oktatáson, nevelésen, fejlesztéseken túl, tanácsadói feladatot is végeznek, az óvodától, a többségi általános iskolán át, a középiskoláig, ahol az ipari iskola mellett, a gimnáziumok is kérik segítségünket. 6

7 Az iskola új szervezeti és működési sémája szeptember 1.-től: Eddig tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekeket és tanulókat láttunk el szegregált intézményben, vagy otthonaikban. Mostantól sajátos nevelési igényű integráltan oktatott tanulókat befogadó iskolájukban, kijáró szakgyógypedagógusokkal. A ceglédi tankerület 11 iskolája mellett, a dabasi tankerület 6 iskolájában is. Sajnos a távolság és a szakember hiány miatt a dabasi tankerület 8 intézményében nem tudtuk ellátni a jelzett feladatot. Kértük az intézményvezetőket, hogy akikkel eddig is fejlesztették tanulóikat, kérjék fel őket. Így nem maradt ellátatlan sehol sem. A feladat elvégzését 50 órában kezdtük, kettő és fél álláshellyel és kilenc szerződéses gyógypedagógussal, az ellátandó létszám 113 fő lett. Novemberben, összesen 120 órában kaptunk engedélyt a feladat elvégzésére. Folyamatosan igényelték az iskolák szolgáltatásainkat. A második félévet 133 gyermek fejlesztésével indítottuk. 7

8 Most: április 30-án 139 gyermeket, tanulót látunk el 19 intézményben és tizenkilenc: tanulásban akadályozott-, oligofrén-, logo-, szurdo-, tiflo-, szomato-, autista specifikus-, pszichopedagógus és konduktor szakemberrel. Az engedélyezett 120 órát felhasználtuk. Ellátottak száma Év vége 139fő Félév október fő 133fő Év vége Félév október 1. 0fő 50fő 100fő 150fő Iskolánk utazó gyógypedagógiai ellátásának szakterületei: - gyógypedagógiai tanácsadás, ellátás, gondozás - logopédiai ellátás - szomatopedagógiai ellátás - konduktív pedagógiai ellátás - szurdopedagógiai ellátás - tiflopedagógiai ellátás - pszichopedagógiai ellátás - autizmus specifikus ellátás 8

9 A tanulók közvetlen megsegítésén túl az utazó gyógypedagógus feladata, tanácsadás a gyermeket tanító nevelőknek, segítségnyújtás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez és a szülőknek tanácsadás. 4fő Ellátási feladat szerinti megoszlás Cegléd 10fő 4fő 2fő 2fő Tan.ak.ped. Pszichoped. Tifloped. Autizmus Szurdoped. Szomatoped. 9fő Logopédia 66fő A diagramon is látható, hogy a legtöbb tanuló tanulásban akadályozott, csoportos formában látjuk el a rehabilitációs fejlesztésüket. Ismerve a szakértői véleményben foglaltakat, szinte mindegyik részképesség gyenge. A Ceglédi Tankerület összes-jelzett- sajátos nevelési igényű tanulóját el tudjuk látni, szak-gyógypedagógusokkal. Az autista sprektumzavaros tanulók közül van, aki gyermekét áthordja Ceglédre az Autista Házba. Elfogadta a szülő, hogy az ott lévő fejlesztő eszközökkel és az egész intézmény sajátos berendezésével, applikációival, jobban fejleszthető gyermeke. 9

10 Ellátási feladat szerinti megoszlás Dabas 13fő 1fő 2fő 0fő 3fő 0fő 22fő Tan.ak.ped. Pszichoped. Tifloped. Autizmus Szurdoped. Szomatoped. Logopédia Dabasi Tankerületben is nagyobb részt dyslexia, dysgraphia, dyscalculia reedukációt végzünk csoportban, de a tatárszentgyörgyi iskola pszichopedagógus megsegítést is nagy létszámú tanulóhoz kérte, a szakértői véleményben foglaltak szerint. Mind két tankerületnél, a fejlesztésekhez elsősorban saját eszközeinket visszük. Ahol korábban is folytak fejlesztő órák ott felleltünk használható eszközmaradványokat, vagy fel sem bontott fejlesztő játékokat. A kezdeti fenntartásos fogadtatás a többségi iskolák részéről megszűnt. Elfogadják, sőt kérik a többi tanulónál is felmerülő pedagógiai problémákban tanácsainkat. Minden adminisztrációs feladatunkat a tanévelején elfogadott Protokoll szerint végezzük. 10

11 Az iskolákba az eljutást rendkívül alaposan koordinálva, időhatárokat betartva, a Losontzi Iskola gépkocsijaival oldjuk meg. Ahova az utazás gazdaságilag és földrajzilag kedvezőbb, oda a gyógypedagógusok saját személygépkocsijukkal mennek. A hét minden munkanapján utazunk. Az alábbi diagram a települések, és távolság szerint mutatja be: Tatárszentgyörgy Dabas C Abony B. u. Abony Újhartyán Abony C Abony Abony C B. u. C B. u. Újlengyel C Dabas Dánszentm. Pusztavacs Jászkaraj. B. u. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Az utazó gyógypedagógiai tevékenység elsődleges feladatát a befogadó iskolák pedagógusaival érjük el. A gyermekek, tanulók képességeit olyan szintre emeljük, amely által alkalmassá válik életkorának, osztályfokának megfelelő teljesítményre. Az utazó gyógypedagógusok csak a megtartott órára kapnak fizetést, az el-, és visszajutás a szabadidejük terhére megy. Kijelenthetem, hogy nem az anyagi javak motiválják az itt dolgozó szakembereket. Természetesen fontos a pénz is, de nem az elsődleges szempont, mert - a körülmények ismeretében tizenkilenc, kiemelten jó szakmai munkát végző gyógypedagógus vállalta és (kevés kivétellel) vállalja továbbra is a munka folytatását. 11

12 Miért pályázok? Szűk egy év óta fejlesztek az utazó gyógypedagógiai hálózatban, mióta elindult a feladat ellátás. Ismerem korábbi munkakörömből ezt a kijárással együtt járó pedagógiai munkát. Több mint három éven keresztül a Dél-Pest Megyei TISZK Nonprofit Közhasznú Kft megbízásában, fejlesztő pedagógusként ugyan ezt végeztem, nyolc középiskolában (Nagykáta, Nagykőrös, Cegléd, a TISZK partner középiskoláiban). Részt vállaltam minden hátráltató és megoldást találó munkafolyamatban. Talán a sors akarta, hogy azok közül a középiskolák egyikébe most is én járjak fejleszteni, ahol korábban is. Nagyon jó volt, hogy csak folytatnom kellett a megkezdett munkát. Látva a pedagógusok aktív érdeklődését az SNI tanulók fejlesztéséről, s a diákok integrációs folyamatának sikerét, adta meg az igazi erőt arra, hogy pályázatot nyújtsak be, az utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység vezetői állására. Úgy gondolom, hogy hiteles tudok lenni szakmailag a kollégák előtt. Én már végig mentem az elfogadtatás göröngyös útján, nincs olyan probléma, amellyel ne találkoztam volna. Nagyon jó megélnem, hogy akikkel már nincs szakmai kapcsolatom, felkeresnek, és módszertani tanácsot kérnek problémájuk megoldására, pedagógusok és tanulók egyaránt. A közel egy éves megbízott intézmény egység vezetői beosztás lehetővé tette, hogy a jelenlegi igazgató pedagógiai tevékenységét, elvárásait, emberi, szakmai kvalitását megismerjem, és a vezetői team munkát magaménak tekintsem. Nagyon fontos számomra az is, hogy az intézményfenntartó közvetlen munkatársaival tudunk egy nyelvet beszélni. Az út, amelyet kitűztek, fedi az én jövőbeni elképzelésemet az utazó gyógypedagógusi szakmai munkában. 12

13 az oktatási alapfunkciók (különösen a kvalifikáció és legitimáció) mellett megjelennek azok a szolgáltatások, amelyek csökkentik a szegregált nevelés kedvezőtlen hatásait; illetve amelyek direkt módon elősegítik az integrált nevelést. 1 Helyzetkép: Szakmai pogram A ceglédi Losontzi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szűk egy évi utazó gyógypedagógiai tevékenysége igazolta a tanügy igazgatás igény felmérésének helyességét. A 120 óra elegendő lett, a ceglédi és a dabasi tankerületek ellátására úgy, hogy a földrajzilag távolabb fekvő iskolák, vagy hiány szak-gyógypedagógust kérők (Bugyi, Dabas általános iskolái, Táborfalva, Kakucs, Inárcs, Örkény) is segítettek, és saját alkalmazásukban ellátják az SNI gyermekek fejlesztését. Az óvodák esetében érdekesen alakult a munkánk. A Nemzeti Köznevelési Törvény 74. (1) az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Alapvetően az integráló intézményeknek, tehát az adott óvodának a feladata, hogy gondoskodjon a gyermekek fejlesztéséről, rehabilitációs ellátásáról. Finanszírozás tekintetében tehát külön válik az Önkormányzati fenntartású óvoda és az Állami Intézményfenntartó Központ. A évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 28. rész 47. (10) bekezdése rögzíti, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 1 Mesterházi Zsuzsa (2002.): A speciális oktatás és az integráció. Kézirat: Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ 13

14 neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható. Az óvodák robbanásszerűen kerestek meg, úgy november táján. Szakmai értekezletük volt, és ott szóba került a szakértői véleményben foglalt rehabilitációs fejlesztések megszervezése és a szakember szükséglet. Minden egyes kérést továbbítottam az intézmény fenntartó felé, és az intézmény fenntartó állásfoglalását vettük alapul és a szerint jártunk el. Kettő óvodásnál végzünk fejlesztő foglalkozást. Ezt a döntési bizonytalanságot az a helyzet hozta létre, hogy az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezésének részletes szabályait tartalmazó rendelet még nem került megállapításra. Természetesen azok az érintett intézmények is, amelyeket nem látunk el, módszertani támogatásunkra számíthatnak. Fejlesztési elképzeléseim: Az intézmény egységnek nagyon rövid múltja van. Azt már most biztosan tudom, hogy a munka megszervezésénél, csak ezen a szakfeladaton főállásban dolgozó munkatársakkal lehet zökkenőmentesen ellátni a feladatot. A jelenlegi 120 órából ketten látjuk el így. A következő tanévtől áldásos lenne, ha mind a hat szakgyógypedagógus csak az utazó hálózatban dolgozna. Természetesen azt is tisztán kell látni és elfogadni, hogy a szakember szükségletnél jelentkeznek az egy tanulót ellátandó feladatok, ilyen a logopédiai, tiflo- és a szurdopedagógiai ellátás. Az ő esetükben a már gyakorlatban bevált, megbízási szerződéses munkaviszony a megfelelő. Vannak olyan feladataink is, mint az autista specifikus ellátás, ahol szintén egy tanulóval foglalkozhat a gyógypedagógus, de az integrált órákon kéttanítós modellben kell végezni a feladatot. 14

15 Bármennyire is ennek a feladatellátásnak az a specialitása, hogy a szakember megy az integráló iskolába, mégis vannak egyedi esetek, amikor a tanuló állapota megkívánja a Losontzi Iskolában lévő fejlesztő szoba (nem mozdítható) speciális eszközeit. Ilyen a szomatopedagógiai és sokszor a konduktori ellátás. Ezeket eddig is megoldottuk, a jövőben is megoldjuk a szülők (önként vállalt) segítségével. Továbbra is fogadjuk azoknak az iskoláknak tanulóit, ahol nincs fejlesztő szoba, de az iskola közelsége megengedi, hogy átkísérjék a diákokat (Ceglédi Táncsics Mihály Ált. Isk.). Nagyon szerencsések a tanulók, mert a nálunk lévő fejlesztő szoba eszközeivel, komplexebb fejlesztést tudunk végezni. A 2014/2015-ös tanévben is számítok a többségi iskolák vezetőinek segítségére, szak-gyógypedagógusok alkalmazásában. Gazdaságilag is célszerű a helyben élő szakember foglalkoztatása. Ebben nagyot kell lépnem, mert az idei évben erre nem sok időm volt, olyan gyorsan kellett a feladathoz szakembert találni, hogy ezt kellett elsődlegesen szem előtt tartanom. Bemutató órát két intézményben tartottunk, melynek nagyon jó volt a visszhangja. Sokkal többet tudunk segíteni, mert tudnak kérdezni, miután látják a mi fejlesztés specifikus óravezetésünket. Szülői értekezleten, fogadóórán a tanulót befogadó iskolában ott kell lennünk, ha a szülők igénylik. Minden esetben segítenünk kell annak a pedagógus kollégának, aki gyógypedagógiai szemlélettel, szakmai érdeklődéssel, az önképzés igényével szeretné munkáját végezni. Ennek a sikere adja meg azt az integrációs szintet, amely az esélyegyenlőséget is magában hordozza. Tanév végén minden általunk fejlesztett sajátos igényű tanulóval végeznünk kell diagnosztikus mérést, - melyet minden tanév végén megismételünk - ezzel is biztosítva a folyamatos fejlődés nyomon követése. Az egész tanévben visszatérő gondolat volt, hogy Ceglédről a legpraktikusabb megoldás-e ellátni a Dabasi Tankerület intézményeit? Az 15

16 bizonyos, hogy a legtöbb gyógypedagógus, és a gyógypedagógia összes szak-specifikumából dolgoznak a Losontzi Iskolában. De, korábban is ellátott volt az a terület. Költség hatékonyabb, s talán a szakmai irányítás is könnyebb lenne kisebb távolságból. Ennek az eldöntése nem az én feladatom. A következő tanév szervezését már az aktív tanév befejezése után azonnal lehet kezdeni. Tudni kell az ellátandó gyermekek és tanulók számát, sajátos igényeik szerint. A meghirdetett gyógypedagógusi állásokra olyan szakkal rendelkezőket kell felvenni, akiknek, az igénynek megfelelő végzettségük van. (Három gyógypedagógus érdeklődött az utóbbi időben a meghirdetett állásokra.) Felértékelődött a gyógypedagógus szakma, nagyon sok munkakört elláthatunk végzettségünkkel. Úgy látom, hogy nem elegendő következő tanévben a 120 óra a rehabilitációs foglalkozásokra. Az eddig fejlesztett tanulóknál tovább kell folytatni. Kevés, aki végzős, vagy kikerül a tankötelezettségből. A pontos számot nem lehet meghatározni, mert folyamatosan érkeznek új ellátandó tanulók a szakértői véleményben foglaltak szerint. 16

17 Összegzés Intézményünk, a szerkezeti átalakulás folyamatát éli. Új igényeknek is meg kell felelni, alkalmazkodni a megújuló környezeti, társadalmi elvárásoknak. Az eddig szegregált nevelést-oktatást végző intézmény, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény lett. Igen nagy felelősség hárul ránk. A többségi iskolák sajátos nevelési igényű tanulóinak sorsa függ tőlünk, az utazó gyógypedagógusi hálózatban dolgozóktól. Az intézményegységben feladatot vállaló szakemberek feladata, az integráció felerősítése, a társadalmi beilleszkedés, az esélyegyenlőség és az elfogadás-befogadás elősegítése. Az ellátott gyermekek és tanulók egyéni fejlődési ütemének figyelembe vételével, minél optimálisabb szintre eljuttatni a saját lehetőségeinek megfelelően. Országosan hiányoznak szakspecifikus gyógypedagógusok, de eddig is biztosítottuk és biztosítjuk az ellátottságot, a szolgáltatásainkat igénybe vevő intézmények számára. Tesszük ezt a befogadó iskola pedagógusaival. Közös a célunk, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók minden oldalú megsegítése, az eddig elért eredmények folytatása, az inklúzió elősegítése, a társadalmi elfogadás megteremtése. 17

18 Mellékletek: íratok, igazolások 1. sz. melléklet 5/1991. sz. Oklevél Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Okleveles Gyógypedagógiai tanár /Debrecen, augusztus 29./ 2. sz. melléklet 6077/2013. sz. Oklevél Kecskeméti Főiskola Szakvizsgázott pedagógus Fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen /Kecskemét, december 14./ 3. sz. melléklet Munkáltatói Igazolás: Losontzi István Egységes gyógypedagógiai Módszertani Intézmény /Cegléd, április 9./ 4. sz. melléklet HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY /Budapest, április 02./ 18

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes dr. Ottrok Viktória Az eljárás megindítása A 2013. évben indított Méltó kezdet A fiatalok

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

Új szakmai igények, új működési forma

Új szakmai igények, új működési forma Kőpatakiné Mészáros Mária Új szakmai igények, új működési forma az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Bevezető...3 Együttnevelés

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. 2003. évi felülvizsgálat Elfogadta: 233/2003. (VII.3.) KH számú

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

FÓRUM A SZAKSZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJÉRŐL

FÓRUM A SZAKSZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJÉRŐL FÓRUM A SZAKSZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJÉRŐL logopédiai ellátást végző logopédus sajátos nevelési igényű gyermekeket saját intézményben ellátó logopédus utazó gyógypedagógusi tevékenységet végző logopédus

Részletesebben

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója 356 valóság E: Végezetül szeretném megkérdezni, hogy ki vezeti most ezt az intézetet? R R: Miután múlt év augusztusában nyugdíjaztak, most, másodszori pályázásra sikerült kineveznie a minisztériumnak egy

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK

Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK I. ÖNÉLETRAJZ...2 II. SZAKMAI ÉLETRAJZ...4 III. CÉLOK MEGHATÁROZÁSA ÉS A MOTIVÁCIÓM...8 IV. HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/228-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Budapest, 2007. BEVEZETİ... 3 A TANULMÁNY CÉLJA... 3 I. A LÁTÁSSÉRÜLÉS ÉS A HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁG

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben REISINGER Adrienn Széchenyi István Egyetem, Győr radrienn@sze.hu Az oktatás befektetés a humán erőforrásba. Ezen ténymegállapítás miatt úgy gondolom, hogy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű. Gyermekek Fejlesztéséért. Kiemelten Közhasznú Alapítvány. 2051 Biatorbágy Arany János u.

Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű. Gyermekek Fejlesztéséért. Kiemelten Közhasznú Alapítvány. 2051 Biatorbágy Arany János u. Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Alapítvány 205 Biatorbágy Arany János u. Számlaszám: AXA bank-700009-57986 Képviselő: Surányi Kornél

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve Változz a világgal a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzív nevelésének oktatásának megvalósítása és fenntartása intézményi együttműködés keretében Zuglóban című projekt során kialakított Zuglói Jó Gyakorlatok

Részletesebben