A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kecskemét, 2008.

2 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalom... Oldal Bevezető 3 1. Intézményünk bemutatása Az intézmény adatai Az intézmény alapfeladatai Az intézmény jogelődjének rövid története Az intézmény hagyományai Az intézmény kapcsolatai 8 2. Nevelési program Pedagógiai alapelvek Az intézmény küldetése Az intézményben folyó nevelő-oktató munka céljai Az intézmény célrendszere Az intézményben folyó nevelő-oktató munka feladatai Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszközei Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő 27 pedagógiai tevékenység 2.5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 31 programok 2.8. Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenység Az iskolai egészségfejlesztési programja Általános rész Az iskola hitvallása Összegzés A mindennapi testedzés programja A tanulók fizikai állapotának mérése Környezeti nevelési program Törvényi háttér Alapelvek, jövőkép, célok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Módszerek Fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok Az iskolai könyvtár pedagógiai programja A szülő, a tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus 66 együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató 68 munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Kompetencia-alapú oktatás a Kecskeméti Humán Középiskola, 100 Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolájában 3. A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 102 Mellékletek 1. sz. Az intézmény jogelődjeinek rövid története 104 2

3 Pedagógiai Program Bevezető A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2008 júliusában jött létre, mint többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, hat intézményegységgel. Az intézmény pedagógiai programja az intézményegységek pedagógiai programjai megtartható elemeinek az összeötvözésével alakult ki. Alapvető célkitűzése az intézménynek: harmonizálni a normarendszereket, megvalósítani az együttműködés, az együttgondolkodás, ugyanakkor az egyes intézményegységek specifikus szakmai és nevelési tartalmait továbbra is megtartani, színesítve az intézmény profilját. A többcélú intézmény pedagógiai programjának elolvasása után a felhasználók szülők, tanulók, tanulni kívánó szakemberek és az intézmény partnerei találják meg azokat a képzési és nevelési tartalmakat, amelyek segítenek pályaválasztásuk, szakmai életpálya tervük megvalósításában. 3

4 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. AZ INTÉZMÉNY BEMATATÁSA 1.1. Az intézmény adatai neve: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Az intézményegységek neve a) Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája (6000 Kecskemét, Katona J. tér. 4.) b) Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskolája (6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.) c) Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Németh László Általános Iskola és Gimnáziuma (6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.) d) Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája (6000 Kecskemét, Nyíri út 73.) e) Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája (6000 Kecskemét, Nyíri út 32.) f) Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma (6000 Kecskemét, Nyíri út 73.) rövidített neve: székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. telefon: (intézményegységenként) a): 76/ b): 76/ , 76/ c): 76/ d): 76/ e): 76/ f): 76/ fax: a): 76/ b): 76/ c): 76/ d): 76/ e): 76/ f): 76/ a): b): c): d): e): f): 4

5 Pedagógiai Program alapítója: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése felügyeleti szerve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése alapító okirat száma, kelte: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 63/2008 (II.28.) KH. számú határozata az intézmény jogállása: helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési gazdálkodás formája: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv intézmény egység vezetők: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája (6000 Kecskemét, Katona J. tér. 4.) Intézményegység vezető neve: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskolája (6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.) Intézményegység vezető neve: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Németh László Általános Iskola és Gimnáziuma (6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.) Intézményegység vezető neve: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája (6000 Kecskemét, Nyíri út 73.) Intézményegység vezető neve: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája (6000 Kecskemét, Nyíri út 32.) Intézményegység vezető neve: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma (6000 Kecskemét, Nyíri út 73.) Intézményegység vezető neve: 1.2. Az intézmény alapfeladatai: nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai rendszerű felnőttoktatás iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás napközi otthoni és tanulószobai ellátás nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő nem fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezése: gyermek-, tanuló felügyelet, készenlét iskolai intézményi étkeztetés kollégiumi intézményi étkeztetés 5

6 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium munkahelyi vendéglátás kollégiumi férőhelyek szorgalmi időszakon kívüli hasznosítása diáksport önkormányzatok elszámolásai 1.3. Az intézmény jogelődjeinek rövid története (Az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 1.4. Az intézmény hagyományai Az intézmény hagyományainak megalapozása/kialakítása a közös munka egyik feladata. Az intézményegységek ápolni fogják hagyományaikat, de a közös értékek mentén újakat is teremteni kell. Az egyesített nevelőtestület közös munkája mentén néhány év múlva már beszélhetünk a ma még új intézmény hagyományairól. Ezekben valószínűleg majd továbbélnek az egyes intézményegységek hagyományainak elemei és újakkal is bővülnek. Vannak azonban a középiskolának, mint intézménytípusnak, eredendően hagyományai. Ezek közé tartozik a tanévnyitó- és záró ünnepély nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés diákbál gólyabál gólyatábor szalagavató ballagás jeles alkalmakra, évfordulókra évkönyv kiadása Mikulás programok karácsonyi szeretet ünnepség nyári táboroztatás tanulói, nevelőtestületi kirándulások iskolarádió iskolaújság nyílt nap a leendő tanulók számára részvétel az országos, megyei, városi versenyeken. Minden intézményegységben szép hagyomány a névadóról való megemlékezés és az ehhez kapcsolódó rendezvények. Ezek az alkalmak adnak lehetőséget a tanulók és pedagógusok munkájának elismerésére is. Nemcsak a diákokat szólítjuk meg hagyományainkkal. Aktív és nyugdíjas pedagógusainkat, dolgozóinkat karácsonyi és pedagógus ünnepségen látjuk vendégül. Öregdiák találkozókat szervezünk, tartjuk a kapcsolatot régebben végzett tanulóinkkal. Reményeink szerint hagyományaink alapjának tekinthetjük ezeket az ünnepségeket. A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolájában ezeken kívül novemberben a Végzett Diákok Szövetsége szervezésével megemlékeznek az intézményegység elhunyt tanárairól és dolgozóiról. Az intézményegységben éve érettségizett öregdiákok számára ünnepélyes ezüst, arany, gyémánt érettségi bizonyítványt adományozunk. 6

7 Pedagógiai Program A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskolájában a névadó Kocsis Pálra való emlékezés keretében minden év december első hetében a tanulók a Kecskeméti Köztemetőben Kocsis Pál, és az iskola volt tanárainak a sírjára koszorút helyeznek el. Az intézményegység bemutatókat, kiállításokat, versenyeket rendez a szakmakultúra terjesztése érdekében. (Hírös Hét Fesztivál, Virágkötészeti Verseny, Kiállítás, Tavaszi Fesztivál, Természetesen Advent, stb.) Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Németh László Általános Iskola és Gimnáziumában Németh László emlékére minden évben vers- és prózamondó versenyt rendeznek. Felkeresik a névadó sírját és életének jelentős állomásait (Mezőszilas, Sajkód, Hódmezővásárhely). Dr. Buzás János emlékplakett kitüntetésben a közösségi munkában kitűnő tanulók, hallgatók részesülhetnek. A névadó emblémájával iskolai jelvényt, pólót, tarisznyát, tollat és zászlót készíttetnek. Az iskola munkarendjét is tükröző diáknaptárt adnak ki, melyet minden tanuló, hallgató és dolgozó megkap a tanév indulásakor. A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolájában Szent-Györgyi díjjal jutalmazzák a kiváló tanulókat és pedagógusokat. Kapcsolatot tartanak az ország többi Szent-Györgyi Albert nevét viselő iskolájával. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap már hagyományosan "diáknapként" kerül az eseménynaptárba. Évente 3-4 kiállítást szervez az intézményegység neves képzőművészek alkotásaiból óta minden évben megrendezésre kerül a Szent-Györgyi Kupa. A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolájában minden év novemberében a Széchenyi Napok programja keretében iskolai ünnepéllyel tisztelegnek a névadó előtt. Kapcsolatot tartanak az ország többi Széchenyi István nevét viselő iskolájával. Minden évben megrendezésre kerül a Széchenyi Kupa röplabda és labdarúgás sportágban. Partnerkapcsolatot tartanak a viilingeni és a marosvásárhelyi testvériskolával, közös programok szervezésére is sor kerül. Megszervezik az Erdélyi hagyományőrző gasztronómiai tábort. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiumában közös döntések, ötletek fogják kialakítani hagyományokat. Vannak azonban a kollégiumnak, mint intézménytípusnak, eredendően hagyományai. Ezek közé tartozik a kollégiumi ballagás, vagy a gólyaavató. Reményeink szerint hagyományaink alapjának tekinthetjük ezeket az ünnepségeket. Szeretnénk hagyományként megőrizni a kollégiumi hónap eseménysorozatot is, amely keretében kulturális és sport versenyeken szerepelhetnek diákjaink. 7

8 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1.5. Az intézmény kapcsolatai Az oktatás általános feltételrendszerét alapvetően az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a szakképzésért felelős minisztériumok irányítják. Az intézményegységek kapcsolattartása elengedhetetlen ezekkel a szervezetekkel. Napi kapcsolatunk van a fenntartó önkormányzat Intézményi Osztályával. Rendszeres a kapcsolatunk a gyakorlati képzések gyakorlóhelyeivel, a vállalkozói környezettel, részt veszünk a helyi és országos szakmai érdekképviseleti tevékenységben. Az intézmény a tanulók szüleivel szülői értekezletek, fogadóórák (évi 2-2 alkalommal) keretében tartja a kapcsolatot, valamint az intézményegységek szülői munkaközösségei jelentik a közvetlen állandó kapcsolatot. A szakképzés területén jelentős kapcsolatot jelent a Kecskeméti TISZK Kht-val való együttműködés. A szakmai képzéshez és a gyakorlatok területéhez kötődik az együttműködése két intézményegységünknek: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskolája, Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája. Fontos a kapcsolattartás a város iskoláival, oktatási- és kulturális intézményeivel, a város lakosságával. A vizsgáztatás és a szakmai képzések fejlesztésében szerepet kapó kamarák, szakmai szervezetek, az Országos Közoktatási, Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) és az Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet (OKSZI), valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI), az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI) szakmai munkánk irányításában jelentős szerepet töltenek be. Iskolánk nagy hangsúlyt helyez a médiakapcsolatokra, tanulóink és tanáraink szerepelnek a nyilvánosságot kapó rendezvényeken, szervezetekben. Fontos a pedagógus szakmai- és érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés. A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája a fentieken kívül kapcsolatot tart a Budapesti Gazdasági Főiskolával, és a Szolnoki Főiskolával. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskolája a fentieken kívül kapcsolatot tart kecskeméti virágüzletekkel Kertészeti Főiskolával Szőlészeti Kutatóintézettel KEFAG Rt Juniperus Parkerdészetével Gumó Kft.-vel Kecskeméti Képző Központtal. Az intézményegység segíti a térség szakmai, ágazati tevékenységét, a Megyei Agrárkamara, a gazdakörök munkáját, a gazdálkodók, a mezőgazdasági vállalkozók tájékoztatását, képzését és továbbképzését. Kezdettől részt vesz a hazai és határon túli szakmai távoktatásban: gazdaképzés, gazdatévé. 8

9 Pedagógiai Program Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Németh László Általános Iskola és Gimnáziuma kapcsolatot tart: Fiatalkorúak börtönével Lakiteleki Népfőiskolával Bács-Kiskun Megyei Regionális Képző Központtal. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája a fentieken kívül kapcsolatot tart a Máltai Szeretetszolgálattal a Vöröskereszt Megyei Szervezetével a Megyei Diáksport Tanáccsal a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karával (az akkreditált szülésznői képzés révén) Mindezek mellett a szakmai munka fejlesztésének érdekében más intézményekkel is kapcsolatot tart: KOMINTMENT Köznevelési Kht-val, Munkaügyi Központok különösen a Csongrád Megyei Munkaügyi Központtal. Az intézményegység tagja a Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak is. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája a fentieken kívül kapcsolatot tart az ÁNTSZ-szel, RÉV-vel, Szolnoki Főiskolával, budapesti Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Intézettel. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma Kapcsolatot tart: a kollégisták iskoláival városi kollégiumi szakmai társulással Kollégiumi Szakmai Szövetséggel. 9

10 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2. NEVELÉSI PROGRAM 2.1. Pedagógiai alapelvek Pedagógiai alapelveink mind a NAT, mind a szakképzés fejlesztés egybehangzó elvei alapján az alábbiakban fogalmazhatók meg: kompetencia alapú oktatás kulcskompetenciák elsajátíttatása, fejlesztése mind az általános képzésben, mind a szakképzésekben, az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítására törekvés az önálló tanulás képességének elsajátíttatása, a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelés igénye, a szakmai képzések területén az adott szakmához szükséges feladat-, személyes-, társas- és módszerkompetenciák fejlesztése, a tanulók felkészítése a munkaerő-piaci aktív részvételre, a szakmai karrier megtervezésére és megvalósítására, a szakmaváltásokhoz szükséges képességek kialakítása, az aktív munkavállalói attitüd fejlesztése, gyakorlatközpontúság, a tanulók személyiségének fejlesztése, korszerű oktatásszervezési eljárások bevezetése, a tanulási esélyegyenlőség segítése figyelemmel városunk Esélyegyenlőségi Programjára, a Föld globális problémái iránti felelősség kialakítása a tanulókban, a környezet megóvásának igénye a mindennapi életben is, a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, aktív részvétel lakóhelyünk életében, a pedagógus önfejlesztés, a szakmai színvonal folyamatos megújítása. 10

11 Pedagógiai Program Az intézmény küldetése Intézményünk szakmai képzései keretében közgazdasági, pénzügyi, kereskedelem, marketing üzleti adminisztráció, ügyviteli szakmaterületek, környezetvédelmi és mezőgazdasági szakmaterültek, egészségügyi és szociális szakmaterületek, idegenforgalmi és vendéglátó-ipari szakok valamint az SZFP program keretében szakképzést előkészítő kompetencia alapú felzárkóztató oktatás területeire készíti fel a tanulókat. Biztosítja az alapműveltség - elsősorban a humán orientáció megszerzését. Ezen kívül jelentős a felnőttoktatási tevékenység is. Mindezeket segíti a kollégiumi ellátás. Az egyes intézményegységekben oktatható szakok listáját az intézmény alapító okirata, valamint a pedagógiai program helyi oktatási programjai tartalmazzák. A képzések szervezése iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli formában történik. Nappali, levelező és esti tagozatokon sajátíthatják el az ismereteket a tanulók. Tanulóink többsége 9. osztálytól folytatja tanulmányit az intézményegységekben. A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Németh László Általános Iskola és Gimnáziuma intézményegységben általános iskolai képzés is folyik. Az intézmény diákjai alapműveltségének továbbfejlesztését az általános műveltséget megszilárdító szakaszban, majd az általános műveltséget elmélyítő pályaválasztási szakaszban a Nemzeti Alaptanterv (NAT) célrendszere határozza meg. Ennek alapján a közoktatásban is erősödik a kompetencia alapú oktatás és az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátíttatása, fejlesztése. A szakképzés alapfunkciója az emberi erőforrás munkakultúrájának átfogó fejlesztése, s ugyanakkor az egyén konkrét szakmai foglalkozási szerepekre, munkakörökre, technológiákra történő felkészítése. A szakképzés tehát egy olyan híd, amely a felnövekvő nemzedék számára az oktatási rendszerből a munka világába vezet, s amelyen az egyén élete során a foglalkoztatásban szükségszerűen jelentkező feszültségeken túljuthat. A kompetencia alapú, moduláris szakképzés szervezésben már gyakorlatot szereztek az intézményegységek tantestületei. A Szent-Györgyi Középiskolában óta az ápoló képzésben, a Széchenyi Középiskolában 2006 óta a szakiskolai képzésben már moduláris rendszerben szervezik a tanítást. A szakképzések területén minden tanév indításkor új kihívást jelent a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés a szakok és a szakmai tartalom vonatkozásában is. A szakképzésfejlesztés eredményeként létrejött oktatási programok tartalma megfelel a szakmai igényeknek. A moduláris szerkezet pedig valóban lehetőséget teremt a tanulóknak a munkaerő-piaci aktív részvételre, hiszen a modulok a beszámítás lehetőségével megkönnyítik a szakmaváltásokat is. Így megvalósítható az átjárhatóság az egyes képzések között. Amennyiben a tanuló változtatni szeretne eredeti pályaválasztásán, akár a képzés közben is megteheti. Ennek alapja a közös követelménymodulok tartalma az egyes szakmacsoportokban. Az intézményegységeken belül a különböző szakok alapozó moduljai amennyiben azonosak, teljes mértékben beszámíthatók az egyes szakok közti átlépés során. 11

12 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Az egyes intézményegységek közti átjárhatóság biztosítása akkor valósítható meg, ha az intézményegységekben folyó szakmai képzések követelménymoduljai közt vannak azonos modulok. A felnőttoktatás kapcsán a pedagógia mellett az andragógia alapelvei is meghatározzák munkánkat. A felnőttoktatást a második esély iskolájának is nevezik, ám sokkal jobban illenék rá a kompenzálás iskolája elnevezés: nemcsak hiányzó műveltséget, végzettséget, képzettséget pótol, hanem sokak számára a valahová tartozás érzésének kialakulását, a saját mikroszociális közeget jelenti törődést, megértést, barátokat, kéznyújtást, sikert. Felnőttképzéseinkben a tanár- és tanulóközösség képes volt kialakítani egy olyan sajátos légkört, amelyben a szakmai igényességnek és az emberi odafigyelésnek fenntartható és megtartó aránya érvényesül. S ez az érték éppen azzal válik még szembetűnőbbé, hogy tanítványaink/hallgatóink családi, foglalkozási hátterét sújtja ma legjobban a 90-es évek rendszerváltása nyomán elindult gazdasági és társadalmi átalakulás. A felnőttoktatás mellet a felnőttképzés a szakmai képzések területén ma már rendkívüli fontossággal bír. A felnőttképzések adnak lehetőséget a szakmai karrier megvalósításához, a szakmaváltásokhoz. Ezzel is biztosítva a munkaerő-piacon való aktív részvételt. A kollégium alapvető célja a tanulás segítése és élettér adása a lakóknak. Sokféle szükségletrendszer kielégítéséhez kell hátteret és bázist biztosítani. Az egyesített kollégiumi szervezeti egység küldetése kettős: a kollégisták identitástudatának formálása, a közös értékek megteremtése, valamint a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott célkitűzések és követelmények megvalósítása. A nevelési oktatási és képzési rendszer felépítése a szakmai képzéseket folytató intézményegységekben évfolyamokon: általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása, szakmai alapozó oktatás, illetve a kerettantervben meghatározott szakmai orientáció folyik. 9. évfolyamon szakképzést elősegítő kompetencia alapú felzárkózató oktatás van. Ennek kertében alapkészségek fejlesztése, szocializáció, pályorientáció és szakmai alapozás történik. A pedagógiai koncepció sajátossága, hogy speciális szempontként a kompetencia-alapú fejlesztést, ezen belül is a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák megszerzését teszi lehetővé évfolyamokon: érettségire való felkészítés /közép-emelt szintű 2004/. Szakmai előkészítő tantárgyak: elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás, középfokú nevelés oktatás, valamint a szakképesítési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik évfolyamokon: szakiskolában szakmai vizsgára való felkészítés évfolyamokon: szakmai vizsgára való felkészítés középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében. 12

13 Pedagógiai Program Az intézményben folyó nevelő-oktató munka céljai Comenius együtt valljuk: "Az ember minden, mert mindenné lehet". Az emberben fogantatásától kezdve benne van a fejlődés lehetősége. Egyéni adottságai csak az alapot jelentik, a környezeti hatások azok, amelyek kibontakoztatják, serkentik, vagy gátolják fejlődését. Mi hiszünk az ember fejlesztésének lehetőségében. Ha tanítványaink egészsége kielégítő, olyan készségeket és képességeket fejleszthetünk ki bennük, amelyekkel magas szinten képesek választott szakmájukat, pályájukat gyakorolni. Iskolánk értékrendszerét alapvetően az emberközpontú beállítódás határozza meg. Az intézmény végső célja átörökítendő kulturális, általános és szakmai értékek/attitűdök/ közvetítése, kialakítása, általános és szakmai műveltségbeli tudás nyújtása, a személyiség képességeinek kifejlesztése, az érzelmi műveltség fejlesztése. Az intézményi pedagógiai munka célja segíteni a tanítványokat abban, hogy a nevelés önneveléssé, önvezetéssé alakuljon át és így az általános műveltség helyébe egyéni műveltség lépjen. Tanítványaink legyenek fogékonyak a társadalmi problémák iránt, váljanak felelős állampolgárokká. Értékrendszerünk másik alapja a tanulóközpontúság. Tanulóink fejlesztése, kiegyensúlyozott, egészséges személyiségű emberré formálása tantestületünknek fontos. Ezért szervezett személyiségfejlesztő foglalkozásokkal, tanulóinkra való állandó odafigyeléssel, problémáik megoldásában való segítségnyújtással, egy kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-diák kapcsolat kialakításával formáljuk őket. A kreativitás, mint érték, intézményünkben a tanulók és a pedagógusok vonatkozásában is igen fontos. Valamennyi speciális kompetencia sajátos produktumainak első példányai tág értelemben vett alkotás eredményei, ennél fogva valamennyi speciális kompetenciának az alkotóképesség az általános alapja. Az alkotás tanítása, az alkotóképesség fejlesztése a pedagógia ősi ellentmondása. Az alkotás önálló tevékenységet feltételez: azt, hogy mit és hogyan kell tenni, magának az alkotónak kell megoldani. Az alkotóképesség a meglévő speciális tudás készletéből szervezi az alkotás folyamatát. Ezért egyfelől szükség van az alkotóképesség működésének feltételét képező speciális tudás tanítására, elsajátítására, másfelől arra, hogy a tanulók rendszeresen végezzenek alkotó tevékenységet. A pedagógusok esetében azért érték a kreativitás, mert a versenyhelyzet, a képzési struktúra változása, a környezeti kihívások aktív fejlesztő munkát igényelnek tőlük. Egyben a szakmai tárgyak tanításának alapfeltétele is. Kiemelt pedagógiai célunk a környezet megbecsülése, a környezeti nevelés, az egészséges életvitel terjesztése, az egészséges életmódra, a családi életre nevelés. Értékközvetítő pedagógiánkkal szeretnénk fejleszteni a kulturális alaptevékenységet, a személyiség kultúra iránti igényét. Fontos feladatunk a tanulás tanítása, a tanulási készségek kialakítása. A munkához való tisztességes viszony, a megfelelő munkakultúra értékrendszerünkben szintén vonatkozik tanulóra és tanárra egyaránt. Pedagógusaink a szaktudást rendkívül fontosnak tartják. Saját önbecsülésük, tanítványaik előtti tekintélyük alapjának tekintik. Ehhez szorosan kapcsolódik az innováció, az újítás, a változásokhoz való alkalmazkodás képessége, mint érték. Csak magasan képzett, önmagát állandóan fejlesztő ember képes újítani, a változásokból adódó kihívásoknak megfelelni. 13

14 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Az intézmény célrendszere (1. sz. ábra) Stratégiai cél Intézményünk szűkebb és tágabb környezetének kihívásaira megfelelő válasz adása képzéseink segítségével. A környezet állandó monitorozása, a fejlődési tendenciák elemzése. (Környezeten értjük a munkaerő-piacot, ezen belül is elsősorban a szakmai képzéseinkhez kapcsolódó tendenciákat, valamint a tanulók és szüleik igényeit, céljait. Ezek mellett mindazon szervezetek regionális fejlesztési és szakképzési bizottság, fenntartó, szakmai módszertani központok, szakminisztériumok által megfogalmazott, a szakképzést érintő célkitűzéseket.) Az iskola általános célja Az iskola felkészíti tanulóit az érettségi vizsga és az OKJ-s szakmai vizsgák követelményeinek teljesítésére. A tanulókat felkészíti az idegenforgalmi és vendéglátó, közgazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, marketing üzleti adminisztráció, ügyviteli, környezetvédelmi és mezőgazdasági, egészségügyi és szociális ellátás szakmáira, valamint az SZFP program keretében szakképzést előkészítő kompetencia alapú felzárkóztató oktatás területeire. Biztosítja az alapműveltség - elsősorban a humán orientáció megszerzését. A kollégiumi neveléssel segíti a szakmai és általános célok elérését, a tanulók személyiségének fejlesztését. Felnőttképzéseiben és a felnőttoktatásban maximálisan figyelembe veszi és alkalmazza az andragógia alapvető elveit és módszereit. ÁLTALÁNOS KÉPZÉS NAT SZAKKÉPZÉS FELNŐTTKÉPZÉS, FELNŐTTOKTATÁS KOLLÉGIUMI NEVELÉS oktatás nevelés oktatás nevelés SZERVEZETI CÉLOK esélyegyenlőség Minőségügy 1. sz. ábra: az intézményi egység célrendszere 14

15 Pedagógiai Program Elsődleges célok a) Oktatási célok (az iskola többfunkciós voltából eredően a különböző funkciókhoz kapcsolódóan): Szakközépiskola és gimnázium a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák további fejlesztése (kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.) felkészítés az egész életen át tartó tanulásra a tanulás tanítása a tanulók önismeretének fejlesztése nemzeti kultúránk értékeinek megismertetése az európai azonosságtudat fejlesztése, az egyetemes kultúra legjellemzőbb eredményeinek megismertetése a gazdaság alapvető összefüggéseinek megértetése felkészítés az érettségi vizsgára Szakképzés (iskolai rendszerű nappali, felnőttképzéseink) a szakmai kompetenciák elsajátíttatása holisztikus emberszemlélet kialakítása a gazdaság világában való eredményes szerepvállaláshoz szükséges ismeretek elsajátíttatása felkészítés az egész életen át tartó tanulásra a tanulás tanítása szakmai idegen nyelv tanítása szakmai alapozás az iskolarendszerű szakképzésre a szakmai karriertervezéshez és megvalósításhoz szükséges tudás elsajátíttatása az európai és Európán kívüli kultúrák jellemző elemeinek megismertetése a minőségügyi elvek érvényesítése az oktatási folyamatban b) Nevelési célok a tanulóközpontú szemlélet folyamatos erősítése a kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-diák kapcsolat erősítése a személyiség folyamatos fejlesztése az önismeret fejlesztése, a pályaválasztás/pályakorrekció segítése a demokratizmus erősítése közösségfejlesztés a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése a tehetség, képesség kibontakozását segítő nevelési módszerek alkalmazása gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő nevelési módszerek alkalmazása esélyegyenlőség segítése a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek folytatása környezettudatos magatartásra nevelés a testi és lelki egészségre való törekvés, egészségfejlesztésre nevelés a lelkiismereti szabadság tisztelete 15

16 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium a másság elfogadása, tolerálása, az előítéletesség csökkentése a diszkrimináció minden formájának tagadása az alapvető erkölcsi és viselkedési normák betartása a munkában való megbízhatóság kifejlesztése, erősítése a tanulókban együttműködésre, team munkára nevelés a bizonytalanság kezelésének képessége a munkaerő-piaci aktív részvételre törekvés c) Szervezeti célok áttételesen kapcsolódnak a pedagógiai programhoz, amennyiben befolyásolják a nevelő-oktató munkát. az integrált intézményegységekkel való kapcsolat kialakítása, fejlesztése az intézmény szervezeti kultúrájának kialakítása a minőségügyi célkitűzések megvalósítása A célrendszerben megfogalmazottak eléréséhez kielégítő gazdasági feltételek is szükségesek. 16

17 Pedagógiai Program Az intézményben folyó nevelő-oktató munka feladatai A humán középiskolai képzés kereteiben a NAT által maghatározott kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a kiemelt fejlesztési feladatok ellátása. A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv szellemében a tanítás a tanulók tanulásának szervezése, tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése. Az a pedagógus, aki jól ismeri tanítványai motivációit, képességeit, érdeklődéseit és tanulási szokásait, eredményesen tudja megoldani a tanulásszervezéssel kapcsolatos feladatait. A tanulásszervezés optimális megoldásához persze nem elég a képzett pedagógus, szükség van a pedagógiai infrastruktúra széles választékára: könyvekre, nyomtatott tananyagokra, kísérleti felszerelésekre, informatikai programokra, programcsomagokra, interaktív eszközökre. A kompetencia alapú oktatás módszertanának elsajátíttatása, továbbfejlesztése, a tanuló önálló tevékenységének elősegítése, a tanulás menedzselése ma már kötelező. A pedagógusok részéről attitüd váltást sürget, amire fel kell készülni, új módszertani és technikai ismeretekre is folyamatosan szert kell tenniük. A tanítási-tanulási folyamatban igényeljük és meg kívánjuk teremteni a tudatos tanulói aktivitást, ezzel is ösztönözve az önálló ismeretszerzésre való igény és képesség kialakulását. A nevelőmunka meghatározója, hogy segítjük a tanulókat önismeretük alakításában, személyiségük fejlődésében és gazdagodásában. Fontos a szakmacsoportos alapozó tantárgyak óraszám- és tartalmi változásának a megvalósítása, ezzel a szakmai képzésekbe való beszámítási lehetőségek kiaknázása. A humán szakközépiskolai képzés tartalmának beszámításával a szakmai képzésekbe, a szakmai képzések időtartamának egy tanévvel való csökkentése. A beszámíthatóság következtében egy tanulóbarát és költségkímélőbb szakmai képzés megvalósítása. Elengedhetetlen a szakképzés és az OKJ fejlesztési folyamata eredményeinek beépítése az intézményegységek szakmai képzéseibe. A moduláris szerkezetű képzésszervezés megvalósítása érdekében a szakmai tanárok folyamatos képzése, együttműködésük erősítése. A helyi oktatási programok elkészítése, folyamatos fejlesztése. A szakmai oktatási programokban megjelenő szabad sáv tartalommal való megtöltése, figyelemmel az iskola intézményegységeinek sajátosságaira és jövőképére. Az iskolai speciális programok fejlesztése, összeállítása. Kívánatos az andragógia alapelveinek és módszereinek alkalmazása a felnőttoktatás és a felnőttképzések területén. Tanórán kívül is lehetőséget teremtünk Magyarország és Kecskemét kulturális hagyományainak és természeti sajátosságainak megismerésére. Az értékek felismerésével, a magyarságunkból következő szokásaink őrzésével, ápolásával kívánjuk erősíteni a közösséghez, a nemzethez tartozás érzését és tudatát. Az idegen nyelvek ismerete és a konvertálható informatikai tudás már a közeljövőben sem lehet csupán cél, inkább a felgyorsult modernizáció és a globalizáció kihívásainak következtében eszköz az információszerzéshez és az életben való boldoguláshoz. 17

18 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Németh László Általános Iskola és Gimnáziumban folyó nevelő-oktató munka feladatai a fentiek mellett: Alapkoncepció, hogy az intézményegysébe kerülőknek a felnőttoktatásra jellemző előképzettségi, készség- és képességbeli több-kevesebb hiányosság kiegyenlítése és/vagy kompenzálása érdekében, a jogszabályokban előírt ismeretanyagot csak a legszükségesebb területeken és esetekben növeljük (azaz nem élünk a tananyagtervezés kb. 20 %-nyi szabadságával), mert a gyakoroltatásra, a készség- és képességfejlesztésre fordított többletidő adhatja diákjaink többsége számára az érettségi vizsgakövetelményeknek való megfelelés lehetőségét. A képzési folyamat tartalmi oldalát a humanista értékek középpontba állítása és a műveltségi elemek egyensúlya jellemzi. Ezen belül kiemelésre érdemes: a problémamegoldó gondolkodás és a kognitív képességek fejlesztésének érdekében a kötelezőnél magasabb óraszámú matematikaoktatás, két idegen nyelv (felnőttoktatásban egy) használható szintű tudásának elérése, a művészeti, zenei, esztétikai és testi nevelés hatásának erősítésére a tanórán kívüli lehetőségek fokozottabb kihasználása, illetve a tanulók erre irányuló motiválása. 18

19 Pedagógiai Program Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszközei A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulócsoportok heterogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira. Az intézmény céljainak megvalósításához az alábbi eszközök alkalmazását tartja a legfontosabbnak: Humán szakközépiskolai és gimnáziumi képzéseinkben a kulcskompetenciák fejlesztését segítő kooperatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása és a tanulók egyéni tanulási képességének fejlesztése. Ezeknek a módszereknek az alkalmazása a szakmai képzéseinkben is szükségszerű, mivel a team munkára, együttműködésre nevelést is elősegítik. Mindezekhez szükséges a pedagógusok szemléletformálása, a tanulást segítő, menedzselő filozófia elterjesztése és alkalmazása. A tanulási képesség fejlesztését a tanulás-technikai tréning és tanácsadás segíti a szakközépiskolai képzéseink során. A rendszeres és tervezett tudásszint mérés alkalmazása elengedhetetlen. Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának átrendeződésére. Szakmai képzéseinkben a moduláris rendszer teljes mértékű bevezetése. A moduláris rendszer adta lehetőségek szakmák közti átjárhatóság, a formális, informális és non formális úton megszerzett tudás beszámítása, ezáltal a szakmai karriertervezés- és építés idő- és költségkímélő megvalósítása, az aktív munkaerő-piaci részvétel feltételeinek biztosítása kihasználása a tanulók érdekeinek maximális figyelembe vételével. A szakmai képzések kompetencia profiljaiban megfogalmazottak elsajátításának eszköze a területi gyakorlat. Szakmai képzéseink gyakorlatait tanulóink az intézményegységek és a gyakorlati helyek közti együttműködési megállapodás, illetve tanulószerződések alapján töltik le. A gyakorlóhelyekkel intézményegységeink már régóta nagyon jó munkakapcsolatban vannak, ami garancia a gyakorlati követelmények teljesítésére. Gyakorlóhelyeinken gyakorlatvezetők és szakoktatók, valamint diplomás szakemberek segítik tanulóinkat a szakma elsajátításában az ismeretek, tapasztalatok közvetítésével. Az elméleti képzés és a gyakorlati követelmények összehangolására folyamatosan törekszünk. A szakképzés fejlesztési folyamat eredményeként bevezetésre kerülő szakmai képzések lehetővé teszik a munkaerő mobilitását az Unión belül is. A szakképzések keretében tanított idegen nyel további segítséget jelent mind az itthoni, mind az uniós munkavállalásra. Szakmai képzéseink közül az ápoló képzés teljes mértékben megfelel az EU-s elvárásoknak és az EU területén teljes értékű szakképesítésként fogadják el. A rész-szakképesítések segítséget adnak azoknak a tanulóknak a munkaerő-piaci részvételre, akik valamilyen okból eredően nem képesek egy tanulási ciklusban szakképesítést szerezni. A modularitás lehetővé teszi számukra, hogy később teljes szakképesítést is szerezzenek. Felnőttképzéseinkben résztvevő tanulóinkat egyéni tanulási program kialakításával segítjük tanulási céljaik elérésében. A jövőben modulok indítását is tervezzük, amelyek teljesítésével új szakmai tudást, vagy akár új szakmai képzettséget is lehetséges szerezni. (2. sz. ábra) Tervezzük a felnőttképzéseinkhez e-/b-learning fejlesztését. A távképzés további lehetőséget teremthet a különböző szakmaterületeken dolgozó munkavállalóknak szakmai karrierjük megvalósítására. 19

20 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium A karriertervezést, a társas hatékonyságot és a munkaerő-piaci tájékozódást segítő tapasztalati tanuláson alapuló tréningsorozatot beépítettük néhány szakmai képzés szabad sáv -ja keretébe. Az önismeret és a kommunikáció fejlesztését szolgáló tréningek beépültek szakmai képzéseinkbe. A komplex személyiség fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia az önismeretnek, az erős és gyenge pontok felismerésének, a fejlett és reális önértékelésnek, az önbizalom erősítésének, a kezdeményező és vállalkozó készségeknek, az ítélőképességnek, az erkölcsi és esztétikai érzékenységnek, az érzelmi intelligencia kialakításának. A másság iránti tolerancia fejlesztése érdekében ismereteket adunk és attitüdöt formálunk a szakképzések szabad sáv -ja keretében. Tanulóink teljesítményének korrekt pedagógiai értékelése segíti fejlődésüket, visszajelzést ad számukra és a pedagógusok számára is a tanulmányi munka haladásáról, feltárja az esetleges hiányosságokat. A pedagógiai-oktatási cél határozza meg a módszerválasztást. A jövőben még szélesebb körben alkalmazzuk a céloknak megfelelően megválasztva a tanulást segítő, az önálló probléma megoldási készséget fejlesztő, a tanulói aktivitást igénylő módszereket (problémaorientált oktatás, projekt módszer, kooperatív módszerek, m-learning, stb.). Ezeken kívül a szenzitív pedagógia érzelmi minták közvetítése élménygazdag helyzetek megteremtésével viselkedési minták közvetítése, példamutatás az egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos, tömeges hatás megfelelő alkalmazása akciók irodalmi, képzőművészeti pályázatok, kiállítások terepi formák segítik pedagógiai céljaink elérését. A szakmai karriertervezés, karrierépítés és a moduláris képzési rendszer összefüggései Tanulási utak modul modulmodul modul modul Tudás gyarapítása Modul Modul Modul Modul Képzés keretében sajátítja el a tanuló Meglévő ismeretek + Modul Modul Szakmai vizsga modulvizsgák modulvizsgák modulvizsgák Szakmai vizsga 2. sz. ábra 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK Hajdu Sándor A SZAKKÉPZÉS GYENGESÉGEI A szakképzési rendszer elaprózottsága. A képzés munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodása,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv tervezete

Részletesebben

A szakképzési stratégia és a tervezett OKJ módosítás

A szakképzési stratégia és a tervezett OKJ módosítás A szakképzési stratégia és a tervezett OKJ módosítás Wayda Imréné Igazgató VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Képzési Igazgatóság Koncepció a szakképzési rendszer átalakítására Reformintézkedések:

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-9114 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail.

Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-9114 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail. Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-94 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail.com A Csillagfény Alapítvány által fenntartott Csillagfény

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A szakképzés új irányai és feladatai Magyarországon. Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

A szakképzés új irányai és feladatai Magyarországon. Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság A szakképzés új irányai és feladatai Magyarországon Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Kihívások Alacsony iskolázottság, alulképzettség, és ebből fakadó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése A kiszombori Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK szakértői véleményezése Készítette: Tóth Géza közoktatási szakértő (SZ022480) Cegléd 2012 1. Az iskola Pedagógiai Programjának

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Változások a szakképzés és felnőttképzés szabályozásában

Változások a szakképzés és felnőttképzés szabályozásában Változások a szakképzés és felnőttképzés szabályozásában Mihálka Gáborné főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Vizsgaügyviteli Főosztály Zalaegerszeg, 2013.07.04.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS ÚJ IRÁNYAI. Iskolai rendszerű szakképzés Szakiskola. Szakközépiskola 2011.10.15.

A SZAKKÉPZÉS ÚJ IRÁNYAI. Iskolai rendszerű szakképzés Szakiskola. Szakközépiskola 2011.10.15. A SZAKKÉPZÉS ÚJ IRÁNYAI REFORMINTÉZKEDÉSEK a szakképzésben alanyi jogon jár az érettségi és az első OKJ szakma a szakképzési rendszer egyszerűsítése munkaerő piaci képzés a képzési idő és tartalom újragondolása

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1./ Az intézmény neve és székhelye, telephelye: Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely,

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE. A szakképzés tartalmi szabályozói. Készítette: Kozák András köznevelési szakértő

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE. A szakképzés tartalmi szabályozói. Készítette: Kozák András köznevelési szakértő FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 3. A szakképzés tartalmi szabályozói Készítette: Kozák András köznevelési szakértő A szakképzési intézményekben a szakmai munka tartalmi normáinak a szerepét jogszabályként

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben