A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kecskemét, 2008.

2 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalom... Oldal Bevezető 3 1. Intézményünk bemutatása Az intézmény adatai Az intézmény alapfeladatai Az intézmény jogelődjének rövid története Az intézmény hagyományai Az intézmény kapcsolatai 8 2. Nevelési program Pedagógiai alapelvek Az intézmény küldetése Az intézményben folyó nevelő-oktató munka céljai Az intézmény célrendszere Az intézményben folyó nevelő-oktató munka feladatai Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszközei Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő 27 pedagógiai tevékenység 2.5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 31 programok 2.8. Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenység Az iskolai egészségfejlesztési programja Általános rész Az iskola hitvallása Összegzés A mindennapi testedzés programja A tanulók fizikai állapotának mérése Környezeti nevelési program Törvényi háttér Alapelvek, jövőkép, célok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Módszerek Fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok Az iskolai könyvtár pedagógiai programja A szülő, a tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus 66 együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató 68 munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Kompetencia-alapú oktatás a Kecskeméti Humán Középiskola, 100 Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolájában 3. A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 102 Mellékletek 1. sz. Az intézmény jogelődjeinek rövid története 104 2

3 Pedagógiai Program Bevezető A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2008 júliusában jött létre, mint többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, hat intézményegységgel. Az intézmény pedagógiai programja az intézményegységek pedagógiai programjai megtartható elemeinek az összeötvözésével alakult ki. Alapvető célkitűzése az intézménynek: harmonizálni a normarendszereket, megvalósítani az együttműködés, az együttgondolkodás, ugyanakkor az egyes intézményegységek specifikus szakmai és nevelési tartalmait továbbra is megtartani, színesítve az intézmény profilját. A többcélú intézmény pedagógiai programjának elolvasása után a felhasználók szülők, tanulók, tanulni kívánó szakemberek és az intézmény partnerei találják meg azokat a képzési és nevelési tartalmakat, amelyek segítenek pályaválasztásuk, szakmai életpálya tervük megvalósításában. 3

4 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. AZ INTÉZMÉNY BEMATATÁSA 1.1. Az intézmény adatai neve: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Az intézményegységek neve a) Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája (6000 Kecskemét, Katona J. tér. 4.) b) Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskolája (6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.) c) Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Németh László Általános Iskola és Gimnáziuma (6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.) d) Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája (6000 Kecskemét, Nyíri út 73.) e) Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája (6000 Kecskemét, Nyíri út 32.) f) Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma (6000 Kecskemét, Nyíri út 73.) rövidített neve: székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. telefon: (intézményegységenként) a): 76/ b): 76/ , 76/ c): 76/ d): 76/ e): 76/ f): 76/ fax: a): 76/ b): 76/ c): 76/ d): 76/ e): 76/ f): 76/ a): b): c): d): e): f): 4

5 Pedagógiai Program alapítója: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése felügyeleti szerve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése alapító okirat száma, kelte: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 63/2008 (II.28.) KH. számú határozata az intézmény jogállása: helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési gazdálkodás formája: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv intézmény egység vezetők: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája (6000 Kecskemét, Katona J. tér. 4.) Intézményegység vezető neve: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskolája (6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.) Intézményegység vezető neve: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Németh László Általános Iskola és Gimnáziuma (6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.) Intézményegység vezető neve: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája (6000 Kecskemét, Nyíri út 73.) Intézményegység vezető neve: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája (6000 Kecskemét, Nyíri út 32.) Intézményegység vezető neve: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma (6000 Kecskemét, Nyíri út 73.) Intézményegység vezető neve: 1.2. Az intézmény alapfeladatai: nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai rendszerű felnőttoktatás iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás napközi otthoni és tanulószobai ellátás nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő nem fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezése: gyermek-, tanuló felügyelet, készenlét iskolai intézményi étkeztetés kollégiumi intézményi étkeztetés 5

6 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium munkahelyi vendéglátás kollégiumi férőhelyek szorgalmi időszakon kívüli hasznosítása diáksport önkormányzatok elszámolásai 1.3. Az intézmény jogelődjeinek rövid története (Az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 1.4. Az intézmény hagyományai Az intézmény hagyományainak megalapozása/kialakítása a közös munka egyik feladata. Az intézményegységek ápolni fogják hagyományaikat, de a közös értékek mentén újakat is teremteni kell. Az egyesített nevelőtestület közös munkája mentén néhány év múlva már beszélhetünk a ma még új intézmény hagyományairól. Ezekben valószínűleg majd továbbélnek az egyes intézményegységek hagyományainak elemei és újakkal is bővülnek. Vannak azonban a középiskolának, mint intézménytípusnak, eredendően hagyományai. Ezek közé tartozik a tanévnyitó- és záró ünnepély nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés diákbál gólyabál gólyatábor szalagavató ballagás jeles alkalmakra, évfordulókra évkönyv kiadása Mikulás programok karácsonyi szeretet ünnepség nyári táboroztatás tanulói, nevelőtestületi kirándulások iskolarádió iskolaújság nyílt nap a leendő tanulók számára részvétel az országos, megyei, városi versenyeken. Minden intézményegységben szép hagyomány a névadóról való megemlékezés és az ehhez kapcsolódó rendezvények. Ezek az alkalmak adnak lehetőséget a tanulók és pedagógusok munkájának elismerésére is. Nemcsak a diákokat szólítjuk meg hagyományainkkal. Aktív és nyugdíjas pedagógusainkat, dolgozóinkat karácsonyi és pedagógus ünnepségen látjuk vendégül. Öregdiák találkozókat szervezünk, tartjuk a kapcsolatot régebben végzett tanulóinkkal. Reményeink szerint hagyományaink alapjának tekinthetjük ezeket az ünnepségeket. A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolájában ezeken kívül novemberben a Végzett Diákok Szövetsége szervezésével megemlékeznek az intézményegység elhunyt tanárairól és dolgozóiról. Az intézményegységben éve érettségizett öregdiákok számára ünnepélyes ezüst, arany, gyémánt érettségi bizonyítványt adományozunk. 6

7 Pedagógiai Program A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskolájában a névadó Kocsis Pálra való emlékezés keretében minden év december első hetében a tanulók a Kecskeméti Köztemetőben Kocsis Pál, és az iskola volt tanárainak a sírjára koszorút helyeznek el. Az intézményegység bemutatókat, kiállításokat, versenyeket rendez a szakmakultúra terjesztése érdekében. (Hírös Hét Fesztivál, Virágkötészeti Verseny, Kiállítás, Tavaszi Fesztivál, Természetesen Advent, stb.) Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Németh László Általános Iskola és Gimnáziumában Németh László emlékére minden évben vers- és prózamondó versenyt rendeznek. Felkeresik a névadó sírját és életének jelentős állomásait (Mezőszilas, Sajkód, Hódmezővásárhely). Dr. Buzás János emlékplakett kitüntetésben a közösségi munkában kitűnő tanulók, hallgatók részesülhetnek. A névadó emblémájával iskolai jelvényt, pólót, tarisznyát, tollat és zászlót készíttetnek. Az iskola munkarendjét is tükröző diáknaptárt adnak ki, melyet minden tanuló, hallgató és dolgozó megkap a tanév indulásakor. A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolájában Szent-Györgyi díjjal jutalmazzák a kiváló tanulókat és pedagógusokat. Kapcsolatot tartanak az ország többi Szent-Györgyi Albert nevét viselő iskolájával. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap már hagyományosan "diáknapként" kerül az eseménynaptárba. Évente 3-4 kiállítást szervez az intézményegység neves képzőművészek alkotásaiból óta minden évben megrendezésre kerül a Szent-Györgyi Kupa. A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolájában minden év novemberében a Széchenyi Napok programja keretében iskolai ünnepéllyel tisztelegnek a névadó előtt. Kapcsolatot tartanak az ország többi Széchenyi István nevét viselő iskolájával. Minden évben megrendezésre kerül a Széchenyi Kupa röplabda és labdarúgás sportágban. Partnerkapcsolatot tartanak a viilingeni és a marosvásárhelyi testvériskolával, közös programok szervezésére is sor kerül. Megszervezik az Erdélyi hagyományőrző gasztronómiai tábort. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiumában közös döntések, ötletek fogják kialakítani hagyományokat. Vannak azonban a kollégiumnak, mint intézménytípusnak, eredendően hagyományai. Ezek közé tartozik a kollégiumi ballagás, vagy a gólyaavató. Reményeink szerint hagyományaink alapjának tekinthetjük ezeket az ünnepségeket. Szeretnénk hagyományként megőrizni a kollégiumi hónap eseménysorozatot is, amely keretében kulturális és sport versenyeken szerepelhetnek diákjaink. 7

8 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1.5. Az intézmény kapcsolatai Az oktatás általános feltételrendszerét alapvetően az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a szakképzésért felelős minisztériumok irányítják. Az intézményegységek kapcsolattartása elengedhetetlen ezekkel a szervezetekkel. Napi kapcsolatunk van a fenntartó önkormányzat Intézményi Osztályával. Rendszeres a kapcsolatunk a gyakorlati képzések gyakorlóhelyeivel, a vállalkozói környezettel, részt veszünk a helyi és országos szakmai érdekképviseleti tevékenységben. Az intézmény a tanulók szüleivel szülői értekezletek, fogadóórák (évi 2-2 alkalommal) keretében tartja a kapcsolatot, valamint az intézményegységek szülői munkaközösségei jelentik a közvetlen állandó kapcsolatot. A szakképzés területén jelentős kapcsolatot jelent a Kecskeméti TISZK Kht-val való együttműködés. A szakmai képzéshez és a gyakorlatok területéhez kötődik az együttműködése két intézményegységünknek: Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskolája, Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája. Fontos a kapcsolattartás a város iskoláival, oktatási- és kulturális intézményeivel, a város lakosságával. A vizsgáztatás és a szakmai képzések fejlesztésében szerepet kapó kamarák, szakmai szervezetek, az Országos Közoktatási, Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) és az Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet (OKSZI), valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI), az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI) szakmai munkánk irányításában jelentős szerepet töltenek be. Iskolánk nagy hangsúlyt helyez a médiakapcsolatokra, tanulóink és tanáraink szerepelnek a nyilvánosságot kapó rendezvényeken, szervezetekben. Fontos a pedagógus szakmai- és érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés. A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája a fentieken kívül kapcsolatot tart a Budapesti Gazdasági Főiskolával, és a Szolnoki Főiskolával. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskolája a fentieken kívül kapcsolatot tart kecskeméti virágüzletekkel Kertészeti Főiskolával Szőlészeti Kutatóintézettel KEFAG Rt Juniperus Parkerdészetével Gumó Kft.-vel Kecskeméti Képző Központtal. Az intézményegység segíti a térség szakmai, ágazati tevékenységét, a Megyei Agrárkamara, a gazdakörök munkáját, a gazdálkodók, a mezőgazdasági vállalkozók tájékoztatását, képzését és továbbképzését. Kezdettől részt vesz a hazai és határon túli szakmai távoktatásban: gazdaképzés, gazdatévé. 8

9 Pedagógiai Program Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Németh László Általános Iskola és Gimnáziuma kapcsolatot tart: Fiatalkorúak börtönével Lakiteleki Népfőiskolával Bács-Kiskun Megyei Regionális Képző Központtal. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája a fentieken kívül kapcsolatot tart a Máltai Szeretetszolgálattal a Vöröskereszt Megyei Szervezetével a Megyei Diáksport Tanáccsal a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karával (az akkreditált szülésznői képzés révén) Mindezek mellett a szakmai munka fejlesztésének érdekében más intézményekkel is kapcsolatot tart: KOMINTMENT Köznevelési Kht-val, Munkaügyi Központok különösen a Csongrád Megyei Munkaügyi Központtal. Az intézményegység tagja a Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak is. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája a fentieken kívül kapcsolatot tart az ÁNTSZ-szel, RÉV-vel, Szolnoki Főiskolával, budapesti Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Intézettel. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma Kapcsolatot tart: a kollégisták iskoláival városi kollégiumi szakmai társulással Kollégiumi Szakmai Szövetséggel. 9

10 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2. NEVELÉSI PROGRAM 2.1. Pedagógiai alapelvek Pedagógiai alapelveink mind a NAT, mind a szakképzés fejlesztés egybehangzó elvei alapján az alábbiakban fogalmazhatók meg: kompetencia alapú oktatás kulcskompetenciák elsajátíttatása, fejlesztése mind az általános képzésben, mind a szakképzésekben, az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítására törekvés az önálló tanulás képességének elsajátíttatása, a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelés igénye, a szakmai képzések területén az adott szakmához szükséges feladat-, személyes-, társas- és módszerkompetenciák fejlesztése, a tanulók felkészítése a munkaerő-piaci aktív részvételre, a szakmai karrier megtervezésére és megvalósítására, a szakmaváltásokhoz szükséges képességek kialakítása, az aktív munkavállalói attitüd fejlesztése, gyakorlatközpontúság, a tanulók személyiségének fejlesztése, korszerű oktatásszervezési eljárások bevezetése, a tanulási esélyegyenlőség segítése figyelemmel városunk Esélyegyenlőségi Programjára, a Föld globális problémái iránti felelősség kialakítása a tanulókban, a környezet megóvásának igénye a mindennapi életben is, a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, aktív részvétel lakóhelyünk életében, a pedagógus önfejlesztés, a szakmai színvonal folyamatos megújítása. 10

11 Pedagógiai Program Az intézmény küldetése Intézményünk szakmai képzései keretében közgazdasági, pénzügyi, kereskedelem, marketing üzleti adminisztráció, ügyviteli szakmaterületek, környezetvédelmi és mezőgazdasági szakmaterültek, egészségügyi és szociális szakmaterületek, idegenforgalmi és vendéglátó-ipari szakok valamint az SZFP program keretében szakképzést előkészítő kompetencia alapú felzárkóztató oktatás területeire készíti fel a tanulókat. Biztosítja az alapműveltség - elsősorban a humán orientáció megszerzését. Ezen kívül jelentős a felnőttoktatási tevékenység is. Mindezeket segíti a kollégiumi ellátás. Az egyes intézményegységekben oktatható szakok listáját az intézmény alapító okirata, valamint a pedagógiai program helyi oktatási programjai tartalmazzák. A képzések szervezése iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli formában történik. Nappali, levelező és esti tagozatokon sajátíthatják el az ismereteket a tanulók. Tanulóink többsége 9. osztálytól folytatja tanulmányit az intézményegységekben. A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Németh László Általános Iskola és Gimnáziuma intézményegységben általános iskolai képzés is folyik. Az intézmény diákjai alapműveltségének továbbfejlesztését az általános műveltséget megszilárdító szakaszban, majd az általános műveltséget elmélyítő pályaválasztási szakaszban a Nemzeti Alaptanterv (NAT) célrendszere határozza meg. Ennek alapján a közoktatásban is erősödik a kompetencia alapú oktatás és az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátíttatása, fejlesztése. A szakképzés alapfunkciója az emberi erőforrás munkakultúrájának átfogó fejlesztése, s ugyanakkor az egyén konkrét szakmai foglalkozási szerepekre, munkakörökre, technológiákra történő felkészítése. A szakképzés tehát egy olyan híd, amely a felnövekvő nemzedék számára az oktatási rendszerből a munka világába vezet, s amelyen az egyén élete során a foglalkoztatásban szükségszerűen jelentkező feszültségeken túljuthat. A kompetencia alapú, moduláris szakképzés szervezésben már gyakorlatot szereztek az intézményegységek tantestületei. A Szent-Györgyi Középiskolában óta az ápoló képzésben, a Széchenyi Középiskolában 2006 óta a szakiskolai képzésben már moduláris rendszerben szervezik a tanítást. A szakképzések területén minden tanév indításkor új kihívást jelent a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés a szakok és a szakmai tartalom vonatkozásában is. A szakképzésfejlesztés eredményeként létrejött oktatási programok tartalma megfelel a szakmai igényeknek. A moduláris szerkezet pedig valóban lehetőséget teremt a tanulóknak a munkaerő-piaci aktív részvételre, hiszen a modulok a beszámítás lehetőségével megkönnyítik a szakmaváltásokat is. Így megvalósítható az átjárhatóság az egyes képzések között. Amennyiben a tanuló változtatni szeretne eredeti pályaválasztásán, akár a képzés közben is megteheti. Ennek alapja a közös követelménymodulok tartalma az egyes szakmacsoportokban. Az intézményegységeken belül a különböző szakok alapozó moduljai amennyiben azonosak, teljes mértékben beszámíthatók az egyes szakok közti átlépés során. 11

12 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Az egyes intézményegységek közti átjárhatóság biztosítása akkor valósítható meg, ha az intézményegységekben folyó szakmai képzések követelménymoduljai közt vannak azonos modulok. A felnőttoktatás kapcsán a pedagógia mellett az andragógia alapelvei is meghatározzák munkánkat. A felnőttoktatást a második esély iskolájának is nevezik, ám sokkal jobban illenék rá a kompenzálás iskolája elnevezés: nemcsak hiányzó műveltséget, végzettséget, képzettséget pótol, hanem sokak számára a valahová tartozás érzésének kialakulását, a saját mikroszociális közeget jelenti törődést, megértést, barátokat, kéznyújtást, sikert. Felnőttképzéseinkben a tanár- és tanulóközösség képes volt kialakítani egy olyan sajátos légkört, amelyben a szakmai igényességnek és az emberi odafigyelésnek fenntartható és megtartó aránya érvényesül. S ez az érték éppen azzal válik még szembetűnőbbé, hogy tanítványaink/hallgatóink családi, foglalkozási hátterét sújtja ma legjobban a 90-es évek rendszerváltása nyomán elindult gazdasági és társadalmi átalakulás. A felnőttoktatás mellet a felnőttképzés a szakmai képzések területén ma már rendkívüli fontossággal bír. A felnőttképzések adnak lehetőséget a szakmai karrier megvalósításához, a szakmaváltásokhoz. Ezzel is biztosítva a munkaerő-piacon való aktív részvételt. A kollégium alapvető célja a tanulás segítése és élettér adása a lakóknak. Sokféle szükségletrendszer kielégítéséhez kell hátteret és bázist biztosítani. Az egyesített kollégiumi szervezeti egység küldetése kettős: a kollégisták identitástudatának formálása, a közös értékek megteremtése, valamint a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott célkitűzések és követelmények megvalósítása. A nevelési oktatási és képzési rendszer felépítése a szakmai képzéseket folytató intézményegységekben évfolyamokon: általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása, szakmai alapozó oktatás, illetve a kerettantervben meghatározott szakmai orientáció folyik. 9. évfolyamon szakképzést elősegítő kompetencia alapú felzárkózató oktatás van. Ennek kertében alapkészségek fejlesztése, szocializáció, pályorientáció és szakmai alapozás történik. A pedagógiai koncepció sajátossága, hogy speciális szempontként a kompetencia-alapú fejlesztést, ezen belül is a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák megszerzését teszi lehetővé évfolyamokon: érettségire való felkészítés /közép-emelt szintű 2004/. Szakmai előkészítő tantárgyak: elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás, középfokú nevelés oktatás, valamint a szakképesítési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik évfolyamokon: szakiskolában szakmai vizsgára való felkészítés évfolyamokon: szakmai vizsgára való felkészítés középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében. 12

13 Pedagógiai Program Az intézményben folyó nevelő-oktató munka céljai Comenius együtt valljuk: "Az ember minden, mert mindenné lehet". Az emberben fogantatásától kezdve benne van a fejlődés lehetősége. Egyéni adottságai csak az alapot jelentik, a környezeti hatások azok, amelyek kibontakoztatják, serkentik, vagy gátolják fejlődését. Mi hiszünk az ember fejlesztésének lehetőségében. Ha tanítványaink egészsége kielégítő, olyan készségeket és képességeket fejleszthetünk ki bennük, amelyekkel magas szinten képesek választott szakmájukat, pályájukat gyakorolni. Iskolánk értékrendszerét alapvetően az emberközpontú beállítódás határozza meg. Az intézmény végső célja átörökítendő kulturális, általános és szakmai értékek/attitűdök/ közvetítése, kialakítása, általános és szakmai műveltségbeli tudás nyújtása, a személyiség képességeinek kifejlesztése, az érzelmi műveltség fejlesztése. Az intézményi pedagógiai munka célja segíteni a tanítványokat abban, hogy a nevelés önneveléssé, önvezetéssé alakuljon át és így az általános műveltség helyébe egyéni műveltség lépjen. Tanítványaink legyenek fogékonyak a társadalmi problémák iránt, váljanak felelős állampolgárokká. Értékrendszerünk másik alapja a tanulóközpontúság. Tanulóink fejlesztése, kiegyensúlyozott, egészséges személyiségű emberré formálása tantestületünknek fontos. Ezért szervezett személyiségfejlesztő foglalkozásokkal, tanulóinkra való állandó odafigyeléssel, problémáik megoldásában való segítségnyújtással, egy kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-diák kapcsolat kialakításával formáljuk őket. A kreativitás, mint érték, intézményünkben a tanulók és a pedagógusok vonatkozásában is igen fontos. Valamennyi speciális kompetencia sajátos produktumainak első példányai tág értelemben vett alkotás eredményei, ennél fogva valamennyi speciális kompetenciának az alkotóképesség az általános alapja. Az alkotás tanítása, az alkotóképesség fejlesztése a pedagógia ősi ellentmondása. Az alkotás önálló tevékenységet feltételez: azt, hogy mit és hogyan kell tenni, magának az alkotónak kell megoldani. Az alkotóképesség a meglévő speciális tudás készletéből szervezi az alkotás folyamatát. Ezért egyfelől szükség van az alkotóképesség működésének feltételét képező speciális tudás tanítására, elsajátítására, másfelől arra, hogy a tanulók rendszeresen végezzenek alkotó tevékenységet. A pedagógusok esetében azért érték a kreativitás, mert a versenyhelyzet, a képzési struktúra változása, a környezeti kihívások aktív fejlesztő munkát igényelnek tőlük. Egyben a szakmai tárgyak tanításának alapfeltétele is. Kiemelt pedagógiai célunk a környezet megbecsülése, a környezeti nevelés, az egészséges életvitel terjesztése, az egészséges életmódra, a családi életre nevelés. Értékközvetítő pedagógiánkkal szeretnénk fejleszteni a kulturális alaptevékenységet, a személyiség kultúra iránti igényét. Fontos feladatunk a tanulás tanítása, a tanulási készségek kialakítása. A munkához való tisztességes viszony, a megfelelő munkakultúra értékrendszerünkben szintén vonatkozik tanulóra és tanárra egyaránt. Pedagógusaink a szaktudást rendkívül fontosnak tartják. Saját önbecsülésük, tanítványaik előtti tekintélyük alapjának tekintik. Ehhez szorosan kapcsolódik az innováció, az újítás, a változásokhoz való alkalmazkodás képessége, mint érték. Csak magasan képzett, önmagát állandóan fejlesztő ember képes újítani, a változásokból adódó kihívásoknak megfelelni. 13

14 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Az intézmény célrendszere (1. sz. ábra) Stratégiai cél Intézményünk szűkebb és tágabb környezetének kihívásaira megfelelő válasz adása képzéseink segítségével. A környezet állandó monitorozása, a fejlődési tendenciák elemzése. (Környezeten értjük a munkaerő-piacot, ezen belül is elsősorban a szakmai képzéseinkhez kapcsolódó tendenciákat, valamint a tanulók és szüleik igényeit, céljait. Ezek mellett mindazon szervezetek regionális fejlesztési és szakképzési bizottság, fenntartó, szakmai módszertani központok, szakminisztériumok által megfogalmazott, a szakképzést érintő célkitűzéseket.) Az iskola általános célja Az iskola felkészíti tanulóit az érettségi vizsga és az OKJ-s szakmai vizsgák követelményeinek teljesítésére. A tanulókat felkészíti az idegenforgalmi és vendéglátó, közgazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, marketing üzleti adminisztráció, ügyviteli, környezetvédelmi és mezőgazdasági, egészségügyi és szociális ellátás szakmáira, valamint az SZFP program keretében szakképzést előkészítő kompetencia alapú felzárkóztató oktatás területeire. Biztosítja az alapműveltség - elsősorban a humán orientáció megszerzését. A kollégiumi neveléssel segíti a szakmai és általános célok elérését, a tanulók személyiségének fejlesztését. Felnőttképzéseiben és a felnőttoktatásban maximálisan figyelembe veszi és alkalmazza az andragógia alapvető elveit és módszereit. ÁLTALÁNOS KÉPZÉS NAT SZAKKÉPZÉS FELNŐTTKÉPZÉS, FELNŐTTOKTATÁS KOLLÉGIUMI NEVELÉS oktatás nevelés oktatás nevelés SZERVEZETI CÉLOK esélyegyenlőség Minőségügy 1. sz. ábra: az intézményi egység célrendszere 14

15 Pedagógiai Program Elsődleges célok a) Oktatási célok (az iskola többfunkciós voltából eredően a különböző funkciókhoz kapcsolódóan): Szakközépiskola és gimnázium a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák további fejlesztése (kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.) felkészítés az egész életen át tartó tanulásra a tanulás tanítása a tanulók önismeretének fejlesztése nemzeti kultúránk értékeinek megismertetése az európai azonosságtudat fejlesztése, az egyetemes kultúra legjellemzőbb eredményeinek megismertetése a gazdaság alapvető összefüggéseinek megértetése felkészítés az érettségi vizsgára Szakképzés (iskolai rendszerű nappali, felnőttképzéseink) a szakmai kompetenciák elsajátíttatása holisztikus emberszemlélet kialakítása a gazdaság világában való eredményes szerepvállaláshoz szükséges ismeretek elsajátíttatása felkészítés az egész életen át tartó tanulásra a tanulás tanítása szakmai idegen nyelv tanítása szakmai alapozás az iskolarendszerű szakképzésre a szakmai karriertervezéshez és megvalósításhoz szükséges tudás elsajátíttatása az európai és Európán kívüli kultúrák jellemző elemeinek megismertetése a minőségügyi elvek érvényesítése az oktatási folyamatban b) Nevelési célok a tanulóközpontú szemlélet folyamatos erősítése a kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-diák kapcsolat erősítése a személyiség folyamatos fejlesztése az önismeret fejlesztése, a pályaválasztás/pályakorrekció segítése a demokratizmus erősítése közösségfejlesztés a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése a tehetség, képesség kibontakozását segítő nevelési módszerek alkalmazása gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő nevelési módszerek alkalmazása esélyegyenlőség segítése a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek folytatása környezettudatos magatartásra nevelés a testi és lelki egészségre való törekvés, egészségfejlesztésre nevelés a lelkiismereti szabadság tisztelete 15

16 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium a másság elfogadása, tolerálása, az előítéletesség csökkentése a diszkrimináció minden formájának tagadása az alapvető erkölcsi és viselkedési normák betartása a munkában való megbízhatóság kifejlesztése, erősítése a tanulókban együttműködésre, team munkára nevelés a bizonytalanság kezelésének képessége a munkaerő-piaci aktív részvételre törekvés c) Szervezeti célok áttételesen kapcsolódnak a pedagógiai programhoz, amennyiben befolyásolják a nevelő-oktató munkát. az integrált intézményegységekkel való kapcsolat kialakítása, fejlesztése az intézmény szervezeti kultúrájának kialakítása a minőségügyi célkitűzések megvalósítása A célrendszerben megfogalmazottak eléréséhez kielégítő gazdasági feltételek is szükségesek. 16

17 Pedagógiai Program Az intézményben folyó nevelő-oktató munka feladatai A humán középiskolai képzés kereteiben a NAT által maghatározott kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a kiemelt fejlesztési feladatok ellátása. A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv szellemében a tanítás a tanulók tanulásának szervezése, tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése. Az a pedagógus, aki jól ismeri tanítványai motivációit, képességeit, érdeklődéseit és tanulási szokásait, eredményesen tudja megoldani a tanulásszervezéssel kapcsolatos feladatait. A tanulásszervezés optimális megoldásához persze nem elég a képzett pedagógus, szükség van a pedagógiai infrastruktúra széles választékára: könyvekre, nyomtatott tananyagokra, kísérleti felszerelésekre, informatikai programokra, programcsomagokra, interaktív eszközökre. A kompetencia alapú oktatás módszertanának elsajátíttatása, továbbfejlesztése, a tanuló önálló tevékenységének elősegítése, a tanulás menedzselése ma már kötelező. A pedagógusok részéről attitüd váltást sürget, amire fel kell készülni, új módszertani és technikai ismeretekre is folyamatosan szert kell tenniük. A tanítási-tanulási folyamatban igényeljük és meg kívánjuk teremteni a tudatos tanulói aktivitást, ezzel is ösztönözve az önálló ismeretszerzésre való igény és képesség kialakulását. A nevelőmunka meghatározója, hogy segítjük a tanulókat önismeretük alakításában, személyiségük fejlődésében és gazdagodásában. Fontos a szakmacsoportos alapozó tantárgyak óraszám- és tartalmi változásának a megvalósítása, ezzel a szakmai képzésekbe való beszámítási lehetőségek kiaknázása. A humán szakközépiskolai képzés tartalmának beszámításával a szakmai képzésekbe, a szakmai képzések időtartamának egy tanévvel való csökkentése. A beszámíthatóság következtében egy tanulóbarát és költségkímélőbb szakmai képzés megvalósítása. Elengedhetetlen a szakképzés és az OKJ fejlesztési folyamata eredményeinek beépítése az intézményegységek szakmai képzéseibe. A moduláris szerkezetű képzésszervezés megvalósítása érdekében a szakmai tanárok folyamatos képzése, együttműködésük erősítése. A helyi oktatási programok elkészítése, folyamatos fejlesztése. A szakmai oktatási programokban megjelenő szabad sáv tartalommal való megtöltése, figyelemmel az iskola intézményegységeinek sajátosságaira és jövőképére. Az iskolai speciális programok fejlesztése, összeállítása. Kívánatos az andragógia alapelveinek és módszereinek alkalmazása a felnőttoktatás és a felnőttképzések területén. Tanórán kívül is lehetőséget teremtünk Magyarország és Kecskemét kulturális hagyományainak és természeti sajátosságainak megismerésére. Az értékek felismerésével, a magyarságunkból következő szokásaink őrzésével, ápolásával kívánjuk erősíteni a közösséghez, a nemzethez tartozás érzését és tudatát. Az idegen nyelvek ismerete és a konvertálható informatikai tudás már a közeljövőben sem lehet csupán cél, inkább a felgyorsult modernizáció és a globalizáció kihívásainak következtében eszköz az információszerzéshez és az életben való boldoguláshoz. 17

18 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Németh László Általános Iskola és Gimnáziumban folyó nevelő-oktató munka feladatai a fentiek mellett: Alapkoncepció, hogy az intézményegysébe kerülőknek a felnőttoktatásra jellemző előképzettségi, készség- és képességbeli több-kevesebb hiányosság kiegyenlítése és/vagy kompenzálása érdekében, a jogszabályokban előírt ismeretanyagot csak a legszükségesebb területeken és esetekben növeljük (azaz nem élünk a tananyagtervezés kb. 20 %-nyi szabadságával), mert a gyakoroltatásra, a készség- és képességfejlesztésre fordított többletidő adhatja diákjaink többsége számára az érettségi vizsgakövetelményeknek való megfelelés lehetőségét. A képzési folyamat tartalmi oldalát a humanista értékek középpontba állítása és a műveltségi elemek egyensúlya jellemzi. Ezen belül kiemelésre érdemes: a problémamegoldó gondolkodás és a kognitív képességek fejlesztésének érdekében a kötelezőnél magasabb óraszámú matematikaoktatás, két idegen nyelv (felnőttoktatásban egy) használható szintű tudásának elérése, a művészeti, zenei, esztétikai és testi nevelés hatásának erősítésére a tanórán kívüli lehetőségek fokozottabb kihasználása, illetve a tanulók erre irányuló motiválása. 18

19 Pedagógiai Program Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszközei A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulócsoportok heterogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira. Az intézmény céljainak megvalósításához az alábbi eszközök alkalmazását tartja a legfontosabbnak: Humán szakközépiskolai és gimnáziumi képzéseinkben a kulcskompetenciák fejlesztését segítő kooperatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása és a tanulók egyéni tanulási képességének fejlesztése. Ezeknek a módszereknek az alkalmazása a szakmai képzéseinkben is szükségszerű, mivel a team munkára, együttműködésre nevelést is elősegítik. Mindezekhez szükséges a pedagógusok szemléletformálása, a tanulást segítő, menedzselő filozófia elterjesztése és alkalmazása. A tanulási képesség fejlesztését a tanulás-technikai tréning és tanácsadás segíti a szakközépiskolai képzéseink során. A rendszeres és tervezett tudásszint mérés alkalmazása elengedhetetlen. Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának átrendeződésére. Szakmai képzéseinkben a moduláris rendszer teljes mértékű bevezetése. A moduláris rendszer adta lehetőségek szakmák közti átjárhatóság, a formális, informális és non formális úton megszerzett tudás beszámítása, ezáltal a szakmai karriertervezés- és építés idő- és költségkímélő megvalósítása, az aktív munkaerő-piaci részvétel feltételeinek biztosítása kihasználása a tanulók érdekeinek maximális figyelembe vételével. A szakmai képzések kompetencia profiljaiban megfogalmazottak elsajátításának eszköze a területi gyakorlat. Szakmai képzéseink gyakorlatait tanulóink az intézményegységek és a gyakorlati helyek közti együttműködési megállapodás, illetve tanulószerződések alapján töltik le. A gyakorlóhelyekkel intézményegységeink már régóta nagyon jó munkakapcsolatban vannak, ami garancia a gyakorlati követelmények teljesítésére. Gyakorlóhelyeinken gyakorlatvezetők és szakoktatók, valamint diplomás szakemberek segítik tanulóinkat a szakma elsajátításában az ismeretek, tapasztalatok közvetítésével. Az elméleti képzés és a gyakorlati követelmények összehangolására folyamatosan törekszünk. A szakképzés fejlesztési folyamat eredményeként bevezetésre kerülő szakmai képzések lehetővé teszik a munkaerő mobilitását az Unión belül is. A szakképzések keretében tanított idegen nyel további segítséget jelent mind az itthoni, mind az uniós munkavállalásra. Szakmai képzéseink közül az ápoló képzés teljes mértékben megfelel az EU-s elvárásoknak és az EU területén teljes értékű szakképesítésként fogadják el. A rész-szakképesítések segítséget adnak azoknak a tanulóknak a munkaerő-piaci részvételre, akik valamilyen okból eredően nem képesek egy tanulási ciklusban szakképesítést szerezni. A modularitás lehetővé teszi számukra, hogy később teljes szakképesítést is szerezzenek. Felnőttképzéseinkben résztvevő tanulóinkat egyéni tanulási program kialakításával segítjük tanulási céljaik elérésében. A jövőben modulok indítását is tervezzük, amelyek teljesítésével új szakmai tudást, vagy akár új szakmai képzettséget is lehetséges szerezni. (2. sz. ábra) Tervezzük a felnőttképzéseinkhez e-/b-learning fejlesztését. A távképzés további lehetőséget teremthet a különböző szakmaterületeken dolgozó munkavállalóknak szakmai karrierjük megvalósítására. 19

20 Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium A karriertervezést, a társas hatékonyságot és a munkaerő-piaci tájékozódást segítő tapasztalati tanuláson alapuló tréningsorozatot beépítettük néhány szakmai képzés szabad sáv -ja keretébe. Az önismeret és a kommunikáció fejlesztését szolgáló tréningek beépültek szakmai képzéseinkbe. A komplex személyiség fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia az önismeretnek, az erős és gyenge pontok felismerésének, a fejlett és reális önértékelésnek, az önbizalom erősítésének, a kezdeményező és vállalkozó készségeknek, az ítélőképességnek, az erkölcsi és esztétikai érzékenységnek, az érzelmi intelligencia kialakításának. A másság iránti tolerancia fejlesztése érdekében ismereteket adunk és attitüdöt formálunk a szakképzések szabad sáv -ja keretében. Tanulóink teljesítményének korrekt pedagógiai értékelése segíti fejlődésüket, visszajelzést ad számukra és a pedagógusok számára is a tanulmányi munka haladásáról, feltárja az esetleges hiányosságokat. A pedagógiai-oktatási cél határozza meg a módszerválasztást. A jövőben még szélesebb körben alkalmazzuk a céloknak megfelelően megválasztva a tanulást segítő, az önálló probléma megoldási készséget fejlesztő, a tanulói aktivitást igénylő módszereket (problémaorientált oktatás, projekt módszer, kooperatív módszerek, m-learning, stb.). Ezeken kívül a szenzitív pedagógia érzelmi minták közvetítése élménygazdag helyzetek megteremtésével viselkedési minták közvetítése, példamutatás az egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos, tömeges hatás megfelelő alkalmazása akciók irodalmi, képzőművészeti pályázatok, kiállítások terepi formák segítik pedagógiai céljaink elérését. A szakmai karriertervezés, karrierépítés és a moduláris képzési rendszer összefüggései Tanulási utak modul modulmodul modul modul Tudás gyarapítása Modul Modul Modul Modul Képzés keretében sajátítja el a tanuló Meglévő ismeretek + Modul Modul Szakmai vizsga modulvizsgák modulvizsgák modulvizsgák Szakmai vizsga 2. sz. ábra 20

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2014. november 03. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 10 INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSE... 11 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 11 2. AZ OKTATÁSI SZERKEZET...

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A SÁGHY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben