PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola"

Átírás

1 PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Mondd el, és elfelejtem, tanítsd meg, és emlékezem rá, lehessek részese, és megtanulom. (kínai bölcsesség) 1. A projektoktatás technikái. [2010. ápr. 1.] 2. A projektpedagógiáról. [2010. márc.11.] 3. AMBRUS Gabriella: Matematikai kompetenciaterület : Valóságközeli matematika évfolyam. [2010. márc.19.] 4. BAKSAY Lászlóné (et al.): Tevékenység-központú pedagógiák : pedagógustovábbképzési kézikönyv. Budapest, SuliNova Kht., [2010.márc.8.] 5. BALÓ András: A tanulás fejlesztésének tanulása : Projektorientált tanulás módszertani segédlet. Debrecen, Pedellus K., BANAI Valéria: Fűben, fában orvosság egy megvalósított biológiaprojekt a középiskolában. = A biológia tanítása sz p. 7. BANDINÉ LISZT Amália: A projektpedagógia és a portfólió-szemlélet összekapcsolásának lehetőségei az idegennyelv-pedagógia napi gyakorlatában. In: Hegedűs Gábor (szerk.): Projektpedagógia projektmódszer V. Kecskemét, KF TFK, BANDINÉ LISZT Amália: A projekt-portfólió elmélete és bevezethetősége a mai (nyelv)pedagógiai gyakorlatba. [2010. ápr. 12. ] 9. BANDINÉ LISZT Amália: Fejlesztő értékelés a projektpedagógiában. In: Hegedűs Gábor Lesku Katalin (szerk.): Projektpedagógia projektmódszer X. Kecskemét, KF TFK, p. 10. BANDINÉ LISZT Amália: Idegen nyelvi projekt dokumentálása projekt-portfólió alkalmazásával. = Modern nyelvoktatás sz p. 11. BÁRDOSSY Ildikó: Az álmok iskolája? Avagy Jelentés a Produktív Iskolák Nemzetközi Hálózatáról. = Új Katedra sz p. 12. BÁRDOSSY Ildikó: Csak az iskola lehet iskola? A New York-i Város mint iskola (City as School) = Embernevelés sz p. 13. BÁRDOSSY Ildikó: Projektek az oktatásban : osztálykirándulás mint projekttéma. = Módszertani közlemények sz p. 14. BÁRDOSSY Ildikó (szerk.): Város mint iskola avagy Ahol mindenki egy csillag : Útmutató pedagógusoknak, pedagógusjelölteknek és minden érdeklődőnek egy személyközpontú iskolamodellről. Budapest, Calibra K., 1993.

2 15. BÁRDOSSY Ildikó GOCSÁL Ákos SZAUER Ilona: Projektek az oktatásban : Válogatás a Projektek az oktatásban című speciálkollégium hallgatóinak munkáiból. Pécs, JPTE Pedagógia Tanszék, BÍRÓ Piroska JAKAB Ágnes: Projektpedagógia a háztartásban. In : Hegedűs Gábor Poór Zoltán (szerk.): Projektpedagógia projektmódszer VIII-IX. Kecskemét, KF TFK p. 17. BOGNÁR Mária: Félúton a MAG-program : néhány tanulság a pedagógiai fejlesztések számára. = Új Pedagógiai Szemle sz p. 18. BONDOR Mária: Egy helytörténeti projekt felépítése. In: Foghtűy Krisztina Szepesházyné Kurimay Ágnes (szerk.): Múzeumpedagógiai tanulmányok III. Budapest, Gondolat, p. 19. BUINA Eleonóra TÓTH Mónika: A projekt módszer alkalmazása a helyi táj megismerésében. = Módszertani Közlemények sz p. 20. CHRAPPÁN Magdolna: A természettudományos tantárgyi integráció. [2010. március 15.] 21. CSAPÓ Benő: Természettudományos nevelés : híd a tudomány és a nevelés között. = Iskolakultúra sz. 22. DÁN Krisztina HARALYI Ervinné: A könyvtárra épülő szaktárgyi projektek jellege, szervezésük és megvalósításuk tapasztalatai : egy természetes, önkontrollos kísérlet tapasztalatai. In: Csutor Béla (szerk.): Mesterfogások : Alkalmazott eljárások, módszerek és elemzések a pedagógia gyakorlatából. Budapest, FPI, p. 23. DOBRA Gabriella: Projektoktatás a környezeti nevelésben. = A biológia tanítása sz p. 24. DOMBI Mária Adrienn: A projekt módszer alkalmazása a természettudományok oktatásában. = Módszertani Közlemények sz p. 25. FALUS Katalin JAKAB György: A projektérettségi : Az első év tapasztalataiból. = Új Pedagógiai Szemle sz p. [2010. márc. 11.] 26. FALUS Katalin VAJNAI Viktória (szerk.): Kömpetenciafejlesztés projektmódszerrel. Budapest, OFI, FARAGÓ László KISS Árpád: Az új nevelés kérdései. Budapest, Egyetemi Nyomda, (a projektmódszerről is ír) 28. FARKAS Olga: Demokratikus állampolgárságra nevelés : Pedagógiai folyamatok és módszerek : Az Alternative to Violence projekt tréningjei. Szeged, SZEK Juhász Gyula Felsőokt. K., p. 29. FARSANG Andrea: Jövőorientált, időtálló földrajzoktatás : A módszertani váltás szükségességéről, lehetőségeiről. = Iskolakultúra sz p. 30. FODOR Ágnes VARGA LENCSÉS Viktória: A varázslatos logframe-módszer : Gyakorlati segédlet projektötletek logikai kidolgozásához. Budapest, Századvég, GAJDÓ Ágnes: A ráckereszturi példa : Új módszerek az általános iskolai oktatásban. = Új Pedagógiai Szemle sz. [2010. ápr. 16.] 32. GÁSPÁR László: Egységes világkép komplex tananyag. Budapest, Tankvk., GÖRÖG Katalin VARGA Éva: Paletta Projektek lépésről lépésre : Kézikönyv pedagógusoknak. Budapest, Ec-Pec Alapítvány, GYARMATHY Éva: Projektek a tehetséggondozásban. = Taní-tani sz p.

3 35. GYARMATHY Éva: Projektkönyv. Miskolc, Arany J. Tehetséggond. Program Intézményeinek Egyesülete, GYÖRGYINÉ KONCZ Judit: Reflektív gondolkodásra nevelés a tanítóképzésben a MATRA-projekt eredményei. In: Kopp Erika (szerk.): A padagógusképzés megújítása : A Reformpedagógiai Kutatócsoport kiadványa. Budapest, Gondolat, p. 37. HAJDÚ Erzsébet: Kompetencia alapú pedagógusképzés a gyakorlatban. In: Kopp Erika (szerk.): A pedagógusképzés megújítása : A Reformpedagógiai Kutatócsoport kiadványa. Budapest, Gondolat, p. 38. HANCZÁR Gergely BLÉNESSY Gabriella: Az Algernon projekt : Képességdiagnosztika és fejlesztés az egérmozgás vizsgálatával. = Iskolakultúra sz p. 39. HAVAS Péter: A Körlánc (egy USA-Magyar Környezeti Nevelési Projekt) első éve. = Iskolakultúra sz p. 40. HEGEDŰS Gábor SZÉCSI Gábor: A projektmódszer elmélete és gyakorlata. In: Hegedűs Gábor (szerk.): Projektpedagógia. Kecskemét, KF, TFK, p. 41. HEGEDŰS Gábor (szerk.): Projektmódszer IV. Kecskemét, KF TFK, HEGEDŰS Gábor (szerk.): Projektpedagógia - projektmódszer V. Kecskemét, KF TFK, HEGEDŰS Gábor POÓR Zoltán (szerk.): Projektpedagógia projektmódszer VIII- IX. Kecskemét, KF TFK, HORTOBÁGYI Katalin (összeáll.): Projekt kézikönyv. Budapest, Iskolafejlesztési Alapítvány, (ALTERN füzetek 10.) 45. HORTOBÁGYI Katalin: A pedagógiai projekt mint sajátos műfaj. = Fejlesztő pedagógia sz p. 46. HORTOBÁGYI Katalin: A projekt eszméről? oktatásról, -tanulásról? módszerről? = Új Pedagógiai Szemle sz p. 47. HORTOBÁGYI Katalin: A projekt-módszer. = Iskolakultúra sz p. 48. HORTOBÁGYI Katalin: Projekt kézikönyv. Budapest, OKI, HORTOBÁGYI Katalin: Ahol a fáktól jobban látni az erdőt. Budapest, IFA-OKI, HORVÁTH H. Attila: Projekttér. = Új Pedagógiai Szemle, sz p. [2010. március 11.] 51. HUNYA Márta: Projektmódszer a 21. században I. = Új Pedagógiai Szemle sz p. 52. HUNYADY Györgyné M. NÁDASI Mária: Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt., ILLÉS Valér: A projektmódszerről röviden ; Projektek bemutatása (A mi Európánk projektgyűjtemény) [2010. márc. 22.] 54. JAKAB Barna: A projektoktatás mint hatékony oktatási módszer. = Magiszter sz p. 55. JARRED, Libby (ford. Mihály Ildikó): Három ország, harminchat tanár, egy tantárgyi téma : szerepjáték az interneten keresztül. = Új pedagógiai Szemle sz p. 56. JÓZSA Krisztián: Az elsajátítási motiváció pedagógiai jelentősége. = Magyar Pedagógia sz. 57. KACSUR István: A környezetvédelmi nevelés sajátos módszerei : a projektmódszer. In: Uő: Ismeretrendszerek és módszerek az ökológia-környezetvédelem tanításában. Budapest, Tankvk., p.

4 58. KÁRPÁTI Andrea: A Leonardo Program pedagógiai hatásvizsgálata. = Magyar Pedagógia sz p. 59. KÁRPÁTI Andrea: A művészeti projekt, mint vizsgamódszer. In: Hegedűs Gábor (szerk.): Projektmódszer 1. Kecskemét, KF TFK, p. 60. KÁRPÁTI Andrea: Esélyteremtés az oktatási informatika eszközeivel : A Roma Oktatási Informatikai Projekt első tanéve. = Iskolakultúra sz p. 61. KÁRPÁTI Andrea: Projektrendszerű vizsga a vizuális nevelésben. = Új Pedagógiai Szemle sz p. 62. Kárpáti Andrea (szerk.): Vizuális nevelés : vizsga és projektmódszer. Középiskolai tantárgyi feladatbankok II. Budapest, OKI, KÁRPÁTI Andrea GYEBNÁR Viktória: A vizuális képességek értékelése. = Iskolakultúra sz p. 64. KATONA László: A tantárgyköziség dimenziói a projektorientált tanórán. In: Hegedűs Gábor Poór Zoltán (szerk.): Projektpedagógia projektmódszer VIII-IX. Kecskemét, KF TFK p. 65. KELE SZABÓ Ágnes: A Madáchban mindig történik valami érdekes : Egy projekt a salgótarjáni Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola gyakorlatából. = Új Pedagógiai Szemle sz p. 66. KINCSEK Irén MAROS Tünde: Terepvizsgálatok alternatív formái a projektpedagógiában. In: Hegedűs Gábor (szerk.): Projektmódszer 4. Kecskemét, KF TFK, p. 67. KISS László: A projektpedagógia nevelési hatásrendszerének vizsgálata. [2010. márc. 3.] 68. KNAUSZ Imre: Történelemtanítás és tantárgyi integráció : három példa és néhány tanulság. = Új Pedagógiai Szemle sz p. 69. KOPP Erika: A holland-magyar közös program elméleti háttere (Reflektív tanulás, tanári kompetenciák fejlesztése). = Pedagógusképzés sz p. 70. KOSZTOLÁNYI Istvánné (szerk.): Sikeres iskolai projektek. Budapest, Független Ökológiai Központ, KOSZTOLÁNYI Istvánné: Tanítási projektek az erdei iskolában. In: Uő: Az erdei iskola hasznos könyve. Budapest, Nemzeti Tankvk., VII. fejezet 72. KOVÁTSNÉ NÉMETH Mária: A projektoktatás szerepe a tanárképzésben és a tanártovábbképzésben. In: Hegedűs Gábor (szerk.): Projektmódszer IV. Kecskemét, KF TFK, KOVÁTSNÉ NÉMETH Mária: Fenntartható oktatás és projektpedagógia. = Új Pedagógiai Szemle sz p. [2010. márc. 3. ] 74. KRÉMER Balázs: A projekt-kórságról avagy a tanoda-szindróma. = Educatio sz p. 75. KRISKA György SCHEUER Zsuzsanna: Gyertek velünk erdei iskolába! : Farkaserdei erdei iskola projekt. Budapest, Flaccus, KRISTÓF László: Tájfutás és rejtvénynap : Projektmódszer a matematikában. = Új Pedagógiai Szemle sz. [2010. ápr. 16.] 77. LEBOVITS Ágnes: Mit nevezhetünk projektnek? [2010. márc.11.] 78. LEHOCZKY János: Tanítási projektek az erdei iskolában. In: Kosztolányi Istvánné (szerk.): Az erdei iskola hasznos könyve. Budapest, Nemzeti Tankvk., p.

5 79. LEHOCZKY János: Zsongárkodás avagy tanítási projektek a környezeti nevelésben. In: Hegedűs Gábor (szerk.). Projektmódszer 4. Kecskemét, KF TFK, p. 80. LÉNÁRD Sándor: A tréning szerepe a MAG filozófiájának gyakorlati alkalmazásában. = Új Pedagógiai Szemle sz p. 81. LUDÁNYI Lajos: A Sligo-projekt. = Új Pedagógiai Szemle sz p. [2010. márc. 11.] 82. MARCZINKÓ István: Egy tantárgyközi projekt leírása és megvalósulási lehetőségei. = Pedagógiai Műhely sz p. 83. MAYER Ágnes: A Piliscsabai Palánta Általános Iskola. In: Hegedűs Gábor (szerk.): Projektpedagógia. Kecskemét, KF TFK, p. 84. MENDLY Lajos: A projekt. In: Krausz Imre (szerk.): Történelem az évszámokon innen és túl. Budapest, Műszaki, MENDLY Lajos: A tevékenység-orientált tanulás. = Taní-tani p. 86. MÉRŐ Ágnes: A projektmódszer lehetőségei a környezeti tanulásban. = Új Pedagógiai Szemle sz. 87. MESTERHÁZYNÉ GYIMESI Ilona: Projektorientált tanulás a Váci Mihály Általános Általános Iskolában. In: Gyöngyössy Péter: Természetről a természetben : Környezeti nevelés a gyakorlatban. Budapest, Kerekerdő Alapítvány, Módszerek, perspektívák, alternatívák 2. : A projektmódszer. [2010. ápr. 1.] 89. MOLNÁR Gyöngyvér: A problémaalapú tanítás : az ismeretek alkalmazásának és az együttműködő készség fejlesztésének módszere. = Iskolakultúra sz p. 90. MOLNÁR Gyöngyvér: A tanulás és tanítás kutatásának időszerű kérdései. = Iskolakultúra sz p. 91. MOLNÁRNÉ PÁL Éva: Projektek a tanítóképzésben. In: Hegedűs Gábor (szerk.): Projektmódszer II. Kecskemét, KF TFK, p. 92. NÁDASI Mária, M.: Adaptivitás az oktatásban. Pécs, Comenius Bt., NÁDASI Mária, M.: Az oktatás szervezeti keretei és formái. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Budapest, Nemzeti Tankvk., p. 94. NÁDASI Mária, M.: Projektoktatás. Budapest, Gondolat, NAGY C. Edit: A környezeti nevelésben alkalmazott oktatási színterek, korszerű módszerek hatása a környezettudatos magatartás kialakítására. = Új Pedagógiai Szemle sz. (Step by Step Projektről ) [2010. ápr. 16.] 96. NÉMETH András (et al.): Alternatív- és reformpedagógia a gyakorlatban : Projektoktatás. [ ] 97. NÉMETH András: A tanárképzés új útjai és lehetőségei : A Jena Plan magyar bevezetéséről. = Pedagógusképzés sz p. 98. NICHOLSON-NELSON, Kristen: A többszörös intelligencia szerepe önálló projekteknél, az egyéni tanulás segítése. In: Uő.: A többszörös intelligencia : Több mint száz gyakorlati ötlet iskolai tevékenységekhez. Budapest, Szabad Iskolákért Alapítvány, p. 99. NYÍRINÉ FEJSZÉS TÓTH Edit: Projekt a szakoktatásban. = Szakoktatás sz p.

6 100. PERPAUER Attila: Kísérleti projektoktatás. In: Hegedűs Gábor Lesku Ilona (szerk.): Projektpedagógia projektmódszer X. Kecskemét, KF TFK, p POÓR Zoltán (szerk.): Projektfolyamatok a gyermekkori nyelvpedagógiában. Veszprém, Tanárok Európai Egyesülete, POÓR Zoltán: A projektszemlélet a pedagógusképzésben és továbbképzésben. In: Hegedűs Gábor Lesku Katalin (szerk.): Projektpedagógia projektmódszer X. Kecskemét, KF TFK p Projekt Repülő gépezetek DVD. Budapest, Ec-Pec Alapítvány, Projektpedagógiai kerekasztal I. : Az iskolák bemutatkoznak. [2010. márc. 19.] 105. Projektpedagógiai kerekasztal II. : Módszer és szemlélet. [2010. márc. 19.] 106. PUKY Istvánné: Projektek a gyakorlatban. Témahetek a budapesti Ferihegyi úti Általános Iskolában. = Új Pedagógiai Szemle sz RADNÓTI Katalin (szerk.): A projektpedagógia mint az integrált nevelés egy lehetséges eszköze. Budapest, Educatio Társ. Szolg. Kht., RADNÓTI Katalin: Az önálló ismeretszerzésre alapozott tanítás lehetősége a természettudományos nevelésben. = Új Pedagógiai Szemle sz p. [2010. márc. 11.] 109. RADNÓTI Katalin: Szakmódszertani projektek. In : Hegedűs Gábor Poór Zoltán (szerk.): Projektpedagógia projektmódszer VIII-IX. Kecskemét, KF TFK p ROEDERS, Paul GEFFERTH Éva: A hatékony tanulás titka. A hatékony tanítás és tanulás dinamikája. Budapest, Trefort K., ROEDERS, Paul GEFFERTH Éva: Gyakorlati munkamódszerek : Csoportos projektek. In: Uők: A hatékony tanulás titka. A hatékony tanítás és tanulás dinamikája. Budapest, Trefort K., p SÁRVÁRI Tünde KOVÁCS Sándorné: A projektmódszer mint a hagyományos tantárgyak interdiszciplináris megjelenítésének egyik lehetséges alternatívája. In : Hegedűs Gábor Poór Zoltán (szerk.): Projektpedagógia projektmódszer VIII-IX. Kecskemét, KF TFK, p SCHEIBERT Ferenc (szerk.): A projekt módszer elméletben és gyakorlatban : Oktatási segédanyag. Debrecen, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főisk., SCHEIBERT Ferenc: Főiskolánk projektjei a környezeti nevelés megújításáért. = Módszertani Közlemények sz p SCHÜTTLER Tamás: Egy módszer, amely szétfeszíti az iskola merev kereteit : M. Nádasi Mária: Projektoktatás c. könyvéről. = Új Pedagógiai Szemle sz p SEDIVINÉ BALASSA Ildikó: Az informatikai kompetencia mérése portfólió módszerrel és elektronikus értékeléssel.= Iskolakultúra sz p Segédletek projekt-típusú munkához. _projekt-típusú_munkához [2010. márc. 16.] 118. SERFŐZŐ Mónika: Álomiskola a gyerekek szemével. In: Bollókné Panyik Ilona (szerk.): Gyermek nevelés pedagógusképzés. Budapest, Trezor, p STEFÁNY Judit: A projektpedagógia szerepe az oktatásban. In: Falus Katalin Vajnai Viktória (szerk.): Kompetenciafejlesztés projektmódszerrel. Budapest, OFI,

7 [2010. márc. 3.] 120. SUHAJDA Edit: Reflektív tanulás és tanítás. = Pedagógusképzés sz p SZABÓ Ákosné TORDA Ágnes (szerk.): Inkluzív nevelés Projektpedagógia : Kézikönyv a pedagógusképző intézmények számára. Budapest, SuliNova Közoktatásfejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht [2010. márc. 16.] 122. SZÁSZNÉ HESZLÉNYI Judit: Új módszerek a tanórai környezeti nevelésben : Projekt módszer. In: Schróth Ágnes (szerk.): Környezeti nevelés a középiskolában. Budapest, Trefort K., p SZESZLER Anna: Falu projekt 8-10 éves gyerekeknek egy társadalomismereti téma feldolgozása a Lauder Javne iskolában. In: Czike Bernadett (szerk.): Fejezetek az alternatív nevelés gyakorlatából. Budapest, BTF, p SZIRA Judit: A projektmódszerről. = Új Pedagógiai Szemle sz p TORGYIK Judit: A projektmódszer alkalmazási lehetőségei a felsőoktatásban. [2010. ápr. 19. ] 126. TORGYIK Judit: Mit tanulhatunk Svájctól? = Új Pedagógiai Szemle sz p. ( a projektpedagógiáról) 127. TRENCSÉNYI László (összeáll.): Világkerék : Komplex művészetpedagógiai projektek az Iskolafejlesztési Központ gyűjteményéből. Budapest, OKI Iskolafejl. Központ, TUZA Tibor: Projektmunkák az általános iskolában. = Módszertani Közlemények sz p VARGA Attila: A projektpedagógia szerepe az ökoiskolai fejlesztésekben. In: Hegedűs Gábor Poór Zoltán (szerk.): Projektpedagógia projektmódszer VIII-IX. Kecskemét, KF TFK, p VARGA Edina: Az analízisen alapuló projekt módszer. = Módszertani Lapok: vizuális kultúra sz p VASS Vilmos: A tantárgyköziség és a projektpedagógia összefüggései. In: Hegedűs Gábor (szerk.): Projektmódszer 2. Kecskemét, KF TFK, p WATERS, Derek: A projekt anatómiája. In: Zászkaliczky Péter Lechta Viktor Matuska Ondrej (szerk.): A gyógypedagógia új útjai. Bratislava, Liecreh Gúth, p ZOMBORI Béla: Tanulmányi verseny projektmódszerrel a vizuális nevelésben. In: Kárpáti Andrea (szerk.): Vizuális nevelés : vizsga és projektmódszer. Középiskolai tantárgyi feladatbankok II. Budapest, OKI, p.

az iskolakultúra 2004/12 melléklete Iskolakultúra

az iskolakultúra 2004/12 melléklete Iskolakultúra Iskolakultúra Repertórium XIV. évfolyam, 2004 Fõszerkesztõ: Géczi János Szerkesztõ: Takács Viola Olvasószerkesztõ: Reményi József Tamás Rovatvezetõk: Andor Mihály, Csányi Erzsébet (Újvidék), Csíkos Csaba,

Részletesebben

MULTIMÉDIA OKTATÁSA PROJEKTMÓDSZERREL

MULTIMÉDIA OKTATÁSA PROJEKTMÓDSZERREL MultiMédia az Oktatásban 2007 konferencia Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. augusztus 23-24. MULTIMÉDIA OKTATÁSA PROJEKTMÓDSZERREL Dékány Krisztina Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar dekany.krisztina@stud.u-szeged.hu

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Felkészítés a környezeti nevelésre a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán

Felkészítés a környezeti nevelésre a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán Lesku Katalin Felkészítés a környezeti nevelésre a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán Bevezetés A bennünket körülvevő környezet állapota napjainkban nagymértékű változásokon megy keresztül.

Részletesebben

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2008. FEBRUÁR 1. I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet A konferencia társrendezői: Magyar Pedagógiai

Részletesebben

A hatékony tanulást elősegítő módszerek

A hatékony tanulást elősegítő módszerek Kovátsné Németh Mária habilitált egyetemi docens A hatékony tanulást elősegítő módszerek Minden generáció számára új feladat, hogy a következő generációnak megfelelően adja tovább az adott korszak kultúrkincsét,

Részletesebben

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok Kulcskompetenciák komplex fejlesztése Modellek és jó gyakorlatok Kötetünk a TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje A kulcskompetenciák komplex fejlesztésének vizsgálata

Részletesebben

VII. Miskolci Taní-tani Konferencia A pedagógia kultúrája, 2014. február 7. Program

VII. Miskolci Taní-tani Konferencia A pedagógia kultúrája, 2014. február 7. Program VII. Miskolci Taní-tani Konferencia A pedagógia kultúrája, 2014. február 7. Program 8:30-10:00 Regisztráció, sajtótájékoztató 10:00-10:15 Megnyitó 10:15-10:45 Plenáris előadás Illésné Kovács Mária dékán,

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/makk-gabor-

Részletesebben

A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2015)

A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2015) A Kisgyermekek, nagy problémák című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2005-2015) Lezárva: 2015. június A Együtt a gyermekekért A 1 Alapfogalmak A 2 Nyolcévesen iskolába kerülő

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület 1. 2. Cím Szerző Kiadó Kiadás dátuma Kiadvány típusa Érintettek köre Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése: Kutatási összefoglaló az "Aktív

Részletesebben

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail.

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail.com KONFERENCIA FELHÍVÁS A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 2012. évi

Részletesebben

Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI

Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT SAVARIA UNIVERSITY PRESS Szombathely 2011 MEGJELENT A HUNRA MEGALAKULÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/2. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.2.32 Simon Tünde PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola A vizuális kommunikáció képességcsoportjának

Részletesebben

Minősített továbbképzési programok jegyzéke. Budapest, 2006. július 4.

Minősített továbbképzési programok jegyzéke. Budapest, 2006. július 4. 1 Minősített továbbképzési programok jegyzéke Budapest, 2006. július 4. 2 Sor- 1. I/1/ 2. I/2/ 3. I/3/ 4. I/4/ 5. I/5/ /program címe, óra, oktatási napok a/ Angol nyelv mint munkanyelv Angol középhaladó

Részletesebben

VI. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA Kedv s öröm röpkedne... (De)motiváció az iskolában

VI. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA Kedv s öröm röpkedne... (De)motiváció az iskolában VI. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA Kedv s öröm röpkedne... (De)motiváció az iskolában MISKOLCI EGYETEM TANÁRKÉPZŐ INTÉZET 2013. FEBRUÁR 1. (PÉNTEK) HELYSZÍN: MISKOLC EGYETEMVÁROS C/2-ES ÉPÜLET 9:00-10:00

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Helyzetelemzés... 8 Az intézmény

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2010 SALGÓTARJÁN 2011 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 800 B13 Bailey,

Részletesebben

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt Szerző kézirat Közel azonos formában megjelent a Buda András és Kiss Endre által szerkesztett az Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai című kötetben (Buda András Kiss Endre (szerk.)

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

MŰVÉSZETTUDOMÁNY. Kolosai Nedda Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar

MŰVÉSZETTUDOMÁNY. Kolosai Nedda Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar Gyermeknevelés I. évf. 2. szám 57 72. (2013) MŰVÉSZETTUDOMÁNY Kolosai Nedda Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar Művészet és tudomány Már tudom az összes eredményt, de még nem tudom,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben