Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft évi tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft évi tevékenységéről A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft január 1. óta működik Kecskemét Megyei Jogú Város gazdasági társaságaként. A gazdasági társaság három korábban önálló művészeti műhely, a Forrás című folyóiratot megjelentető Forrás Kiadó, a Nemzetközi Kerámia Stúdió és a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely munkáját fogja össze. Munkánkat alapvetően Kecskemét városa támogatta, ezen túlmenően fontos volt a Nemzeti Kulturális Alap támogatása, a Forrás kiadását az NKA 2012-ben 13,5 millió forinttal, a Művészeti Műhelyek rendezvényeit a miniszteri keretből 12 millió forinttal támogatta, a Kerámia Stúdió és a Zománcműhely egyes szakmai programjai szintén az NKA támogatásából valósultak meg. Az alábbiakban műhelyenként mutatom be 2012-ben végzett munkánkat. Forrás Kiadó A Forrás című folyóirat negyvennegyedik évfolyamát jelentettük meg 2012-ben. Folyóiratunkat a valóságirodalom és a szociográfiai törekvések támogatása jellemezte eddigi története során. Az elmúlt esztendőkben szerkesztőségünk megítélése szerint minőségi szempontokat érvényesítve igyekeztünk figyelemmel kísérni a teljes, így a hazai és a határainkon túli magyar irodalom főbb törekvéseit. Feladatunknak tartjuk a társadalom változásainak, átalakulásának írói, helyzetelemző esszékkel való nyomon követését. Munkánkat erős szellemi verseny keretei között végezzük, célul tűzve ki, hogy a szellem méltóságát is megőrizzük és képviseljük. Mindez tudatos szerkesztést követel meg, s egyre fontosabbá válnak a hosszú munkával előkészített összeállítások, elemzések. Egy immáron több mint negyven esztendős folyóirat egyetlen évfolyamáról nehéz beszámolót írni, többek között azért is, mert a különböző évfolyamok rejtett, és talán nem is annyira rejtett szálakon kapcsolódnak egymáshoz, előkészítik a következő évfolyamot, s vissza is utalnak egy korábbi összeállításra, számra, évfolyamra. A Forrás, szerkesztői megítélése szerint határozott arculattal bír, őrzi korábbi évfolyamainak a valóságirodalomhoz, tényirodalomhoz való elkötelezettségét, továbbra is teljes magyar irodalomban gondolkodik, s megítélésünk szerint követte-követi azokat a változásokat is, amelyek a magyar irodalomban lezajlanak, itt főképpen a közvetlen politizálás eltűnésére, és az újabb irányzatok, nemzedékek feltűnésére gondolok. A Forrás 1989 óta a magyar társadalom életét a korábbiaknál áttételesebben, főképpen írói esszék és szépírói munkák közlésével igyekszik megragadni. Az írói igényesség önmagában is beszél a korról, ezért az egyik legfőbb törekvésünk az önmagában is megálló, a még lehetséges teljesség igényével fellépő művek közlése. Igyekeztünk tematikus összeállításokat megjelentetni, hiszen ezek egy-egy problémakör, jelenség 1

2 2 megragadása kapcsán mindig csomópontot képezhetnek. Munkánkat 2012-ben is ezek az alapelvek, célkitűzések irányították, s a lap szerkesztése közben nagy örömöt jelentett, hogy a magyar irodalom olyan kiváló alkotói voltak a munkatársaink, mint Tandori Dezső, Sándor Iván, vagy a fiatalok közül Podmaniczky Szilárd, Darvasi László, a névsort természetesen még sokáig lehetne folytatni Mivel a szerkesztésben egyszerre kell érvényesülnie a szellemi jelenségek fentebb már jelzett természetéből következően a spontaneitásnak és a tervszerűségnek, 2012-ben is több tematikus számot, összeállítást jelentettünk meg. A Forrás című folyóirat szerkesztési munkái: januári számunkban a lap élén a Kossuth-díjas Sándor Iván prózája szerepel, akinek az írásaival évek óta indít januárban a Forrás. A hetvenéves Veress Miklós költőt versei közlésével köszöntöttük. A szám képanyagát megyénk emblematikus jelentőségű művészének, Tóth Menyhértnek a grafikái adják februári számunk két nagysikerű írást közöl. Az egyik Gerőcs Péter - Dér Asia privát mészöly című filmforgatókönyve, ebben írótársak vallanak Mészöly Miklósról. A másik írás Kabdebó Lóránt interjúja Szabó Magdával, a hagyatékban maradt interjúban Szabó Magda bécsi élményeit mondja el márciusi számunkban az akasztói származású Kiss Benedek versei találhatóak, jelzik a Forrás tájirodalmi kötődését. A 125 éve született Kassák Lajosra két írás emlékezik (Sümegi György, Petőcz András). Előbbi Kassák életművének kecskeméti vonatkozásait elemzi áprilisi számunk szenzációja egy ismeretlen Arany János vers közlése. A verset Arany János hagyatékában találta Hász-Fehér Katalin, szegedi irodalomtörténész. Ugyancsak áprilisban közöltük Háy János Lovasi András A kéz című színművét, melyhez közönségtalálkozót is társítottunk a szerzőpáros részvételével és a KATONÁSOK színjátszó csoport közreműködésével májusi számunkban Dobozi Eszter, Tornai József és Péter Márta versei mellett Buda Ferenc nagyobb lélegzetű prózáját olvashatják. Itt emlékezünk meg Tandori Dezső és Ilia Mihály közreműködésével a száz éve született Ottlik Gézáról. Németh László munkásságáról Pethő Bertalan, Gróh Gáspár, és Füzi László értekezik, illetve Németh Judit, az író leánya emlékezik. Kiemelhetjük Ulrich Gábor Balázs Béla-díjas grafikusművész képeit, melyekről Podmaniczky Szilárd közli gondolatait. Ugyanebben a hónapban a Kápolna Galériában kiállítást rendeztünk Ulrih Gábor grafikáiból, melyet Podmaniczky Szilárd nyitott meg júniusában a száz éve született Szabó Zoltán íróra, szociográfusra emlékeztünk András Sándor, Kabdebó Lóránt és Varga Katalin írásaival júliusi-augusztusi duplaszámunk a Társ/a/dalom címet viselte, s Kecskemét közötti kulturális életéről közölt beszélgetéseket. Az interjúkat Kriskó János, Rigó Róbert és Sági Norberta készítette. A meginterjúvoltak Kecskemét köz- és kulturális életének elismert képviselői: Buda Ferenc, Mező Mihály, Szekér Endre, Gila János,

3 3 Tapasztóné Perlaki Magdolna, Iványosi-Szabó Tibor, Kerényi József, Loránd Klára, Bánszky Pál, Komáromi Attila, Bodóczky László, Mikulás Ferenc, Turi Endre, Varga László, Kalmár Ágnes, Pintér Lajos, Kriskóné Dávid Mária, Csatári Bálint, Szakolczai Pál, Gaborják József, Ramháb Mária, Füzi László. A számot a Magyar Nemzet elemző írásban mutatta be szeptemberi számunkban emlékeztünk Grezsa Ferenc irodalomtörténészre, Németh László monográfusára. Grezsa Ferenc hajdan, Orosz László tanítványaként kecskeméti diák volt. Jelentős visszhangot váltott ki Lengyel András tanulmánya azzal foglalkozik, hogy Tömörkény István író műveiben hogyan jelenik meg a cigány nép októberében Migráns osztrák történetek címmel nagy terjedelmű összeállítást adtunk közre a kortárs osztrák irodalom migráns vonatkozásairól. A számban elbeszélések, versek mellett osztrák és magyar szerzőktől származó tanulmányokat is közöltünk novemberi számunkban többek között Buda Ferenc prózáját és Horváth Ágnes Kodály Zoltán munkásságát bemutató tanulmányát adtuk közre. Kemence-szellemek címmel jelentős kerámia-anyagot közöltünk decemberi számunkból Dobozi Eszter, Buda Ferenc és Zalán Tibor versei emelkednek ki, fontos írás Szigeti Csaba Zalán Tibor költészetével foglalkozó tanulmánya és Tóth Ákos valamint Fried István Tandori-tanulmánya. Kiemelkedő Bahget Iskander fotósorozata Vígh Tamás Katona József szobráról. A folyóirathoz kötődően az alábbi irodalmi esteket tartottuk: január 23-án, a Magyar Kultúra Napján a Kecskemét és Debrecen közötti kulturális együttműködés keretében bemutattuk a Debrecenben megjelenő Alföld című folyóiratot márciusában a Tanítóképző Főiskolán bemutattuk Dér Asia és Gerőcs Péter privát mészöly című filmjét, az esten jelen volt Gerőcs Péter áprilisában, a Költészet Napján irodalmi estet szerveztünk a Katona József Megyei Könyvtárban Buda Ferenc és Kányádi Sándor részvételével. Ugyancsak áprilisban mutatták be a Katona József Gimnázium diákjai Háy János és Lovasi András színművét, a szerzők jelenlétében júniusában, az Ünnepi Könyvhéten a Katona József Megyei Könyvtárban mutattuk be Füzi László Kötések, szakadások című új könyvét. Ugyancsak az Ünnepi Könyvhéten mutattuk be, a Művészeti Műhelyek előadótermében Sándor Iván Az éjszaka mélyén, 1914 című regényét és Móricz Zsigmond Naplók, 2 című kötetét Sándor Iván és a Móricz-kötet anyagát sajtó alá rendező Cséve Anna részvételével.

4 4 A Múzeumok Éjszakáján a galériánkban rendezett kiállítás részeként Pálfy Gusztáv szobrászművész újonnan megjelent albumát mutatták be a lap szerkesztői szeptember elején a Katona József Könyvtárban mutattuk be nyári duplaszámunkat. A számot Romsics Ignác történész, akadémikus értékelte. Az érdeklődők mintegy kétszázan voltak októberében a Museion No. 1. Galériában az osztrák irodalmi összeállításunkat mutattuk be. Vendégeink a szám szerkesztő: Bombitz Attila és Nagy Hajnalka voltak, a házigazda feladatát Füzi László töltötte be. Ez volt az első alkalom, hogy a budapesti galériánkban irodalmi rendezvényre került sor decemberében a Kápolna Galériában a karácsonyi vásárunkhoz kapcsolódóan a következő irodalmi rendezvényeket tartottunk: Buda Ferenc gyermekversei, közreműködött a Kodály Iskola Kicsinyek Kórusa Szegedi Ildikó vezetésével, Bahget Iskander Egy marék világ című albumának bemutatója, közreműködtek a Forrás szerkesztői, a házigazda Füzi László volt, a Katona József Gimnázium színjátszóinak Nagy László-műsora, a csoport vezetője Sárosiné Orbán Edit. Mindezek mellett a Forrás munkatársai több kecskeméti iskolában vettek részt rendhagyó irodalomórán vagy más irodalmi rendezvényen. Szeptemberben Forrás-estet tartottunk Hajóson nyarán két alkalommal zenés estet rendeztünk a Kápolna utcai épületünk udvarán. Az esteken egy-egy alkalommal több százan vettek részt, ezekkel az estekkel a kulturált találkozások, beszélgetések színterét hoztuk létre. Nemzetközi Kerámia Stúdió MŰVÉSZETI ALKOTÓTELEP Szakmai tevékenységünket már néhány éve két fő programsorozatra építjük. A stúdió által kitalált és a tapasztalatok alapján folyamatosan továbbfejlesztett, viszonylag rövid, de annál hatékonyabb mesterkurzusoknak nincs igazán előzménye a hazai művésztelepeken. Mesterkurzusainkat mindig az adott téma nemzetközi hírű szaktekintélyei vezetik, kiválasztásuknál fontos szempont, hogy tapasztalatuk, gyakorlatuk legyen az effajta tartalmas és szoros programok terv szerinti végrehajtásában. A korábbi években a mesterkurzusaink iránti élénk érdeklődés bizonyságul szolgált arra, hogy jól reagáltunk a magyar keramikusművészek továbbképzés jellegű programok iránti igényére, amikor is nem egy új alkotás létrehozása a cél, hanem egy új, különleges technikai fogás elsajátítása, amit majd a későbbiek során az egyéni alkotómunkában hasznosítani lehet. A Nemzeti Kulturális Alap pályáztatási koncepcióját azonban 2012-től megváltoztatta abban a tekintetben, hogy a továbbiakban nem támogatja magyar művészek hazai szakmai programokon való részvételét, ezért az idén közülük egyetlen egy

5 5 sem jelentkezhetett hozzánk mesterkurzusra. A magyar érdeklődők részvételét saját erőből oldottuk meg, ami számottevő bevétel-kieséssel is járt. Idei sorozatunk hat prominens meghívottja Markus Böhm (Németország), Ruthanne Tudball (Nagy-Britannia), Shozo Michikawa (Japán), Ilona Romule (Lettország), Rosette Gault (USA) és Susan Nemeth (Nagy-Britannia) volt, valamennyien emblematikus figurái a világ kortárs kerámiaművészetének. A programok indításaként a résztvevők előadás, prezentáció, illetve beszélgetés keretében ismerkedtek meg a kurzusvezető művész alkotói munkásságával, valamint egymással. Délelőtt és délután az órarend szerinti műhelygyakorlatokon vettek részt feszes tempóban, a fennmaradó kora délelőtti, késő délutáni, illetve éjszakai órákban pedig egyénileg folytatták munkájukat. Fatüzes hamumázak Markus Böhm (Németország) április Markus Böhm még a mesterkurzus résztvevőinek megérkezése előtt próbaégetést végzett ún. füstnélküli fatüzes kemencénkben, így a program a kemence kibontásával kezdődött. Ennek során tanulmányozni lehetett azt, hogy maga a kemence milyen sajátosságokkal bír, nevezetesen, a különböző karakterű mázaknál milyen effektek érvényesülhetnek az egyes helyeken. A résztvevők zsengélt tárgyakat, többnyire edényeket hoztak magukkal, így minden percet a mázazási technikáknak lehetett szentelni. Különösen a hamuszórási technikákra összpontosítottak, de különböző klasszikus redukciós mázakat (szeladonok, shino) is kipróbáltak. A mázazás és előkészítés után közösen rakták meg a kemencét úgy, hogy mindenkinek minden fontos helyre jusson tárgya. A fatüzes égetés egy napig tartott. Amíg a kemence lehűlésére vártak Markus Böhm egy olyan korongos demonstrációt tartott, amivel rávilágított a hagyományos európai és a keleti korongos technikák közötti különbségekre. A mesterkurzus indításakor szerzett tapasztalatoknak köszönhetően az égetés nagyon eredményesre sikerült. A gyakorlati munka esténként a világon használatos különböző fatüzes kemencéket, az ezeket használó keramikusokat bemutató filmekkel és előadásokkal, valamint a legújabb mázkalkulációs szoftverek ismertetésével egészült ki. A látottak, megerősítve a saját tapasztalatokkal, meggyőzték a résztvevőket arról, hogy a művész karaktere, habitusa egyértelműen meghatározza azt, hogy milyen kemencét épít magának. Kreatív korongozás és szóda máz Ruthanne Tudball (Nagy-Britannia) május 1 7. Ruthanne Tudball az egyedi étkészletek és az egyéni módon korongozott tárgyak specialistája. Harminc éve független művészként tevékenykedik, és ez idő alatt nemzetközi elismertséget vívott ki magának. A világ minden részére hívják tanítani, előadásokat tartani. A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Kerámia Stúdióban megtartott mesterkurzusán elsősorban olyan gyakorlatok szerepeltek, amelyek a résztvevők korongozással kapcsolatos felfogását szélesítették, és így egyfajta kihívás elé állították őket, egyúttal képzelőerejük határait is feszegetve, mind a forma, mind pedig a díszítés területén. Demonstrációk során mutatta be különféle korongozási technikáit, valamint

6 6 azokat a fogásokat, amelyekkel az edényeket még a korongon lehet alakítani. A még friss agyagon számos eredeti módszert alkalmaz a felületek metszésére és barázdálására. Ruthanne Tudball arra bátorította a résztvevőket, hogy az elvégzett korongozási gyakorlatok tapasztalatait felhasználva alakítsák ki, illetve fejlesszék tovább saját egyéni stílusukat és gondolkodásmódjukat, és készítsék el az ehhez szükséges egyedi szerszámokat is. A mester személyes kisugárzása és kivételes pedagógusi vénája a szakmai fortélyok átadása mellett egy mesterkurzuson jóval túlmutató ösztönző hatást is gyakorolt a résztvevő művészekre. Plasztikus korongozás Shozo Michikawa (Japán) május A mesterkurzust Japán egyik leginnovatívabb keramikusművésze vezette, akit ugyanakkor kitűnő tanárnak is tartanak. Erre a kurzusra olyan művészeket vártunk, akik megfelelő korongozási rutinnal rendelkeznek, mivel a készítésen volt a hangsúly, a korongra, mint alkotói eszközre összpontosítva. A különféle tárgyalakítási módszerekben az volt a közös, hogy alapvetően a massza vagdosásával és korongozásával hozták létre a tárgyakat. Izgalmas külső felületek és formák jöttek létre az emberi kéz érintése helyett húrvágással és fa eszközökkel. Például a húrral levágott tömb közepébe egy botot helyeztek, és ennek segítségével alakították a tömböt vázává. Hasonlóképpen készültek teáskannák (kivéve a kézi munkát igénylő tetőt), jóllehet az öblösségük jelképes, egy-másfél deciliteres, de a csőrük és a fülük is mind vágással lett kialakítva. Különleges hatásokat értek el a korongozós és a nyújtott lap technika kombinálásával is. Egy vastagabb lapot bekaristoltak vagy bemetszettek, majd dobálással oválissá nyújtottak. Ennek következtében a vájatok kinyíltak, elnyúltak, majd a lap visszakerült korongra és egy hurkából elkészült a széle is a tálnak. Vázák is születtek hasonló módszerrel, egy viszonylag széles falvastagságú hengert kívülről bevagdostak, karistoltak, majd belülről húztak fel a korongon, ettől a vájatok megnyúltak és elcsavarodtak. A kéz nyomát itt sem lehet látni a külső felületen, csak a belsőn. Shozo Michikawa technikai bravúrjainak bemutatása és gyakorlása indíttatást adott a résztvevő művészeknek a kombinációk további variálására, a minél természetesebb felületű tárgyak létrehozásának továbbgondolására. Figurális öntőforma készítés Ilona Romule (Lettország) június Ilona Romule nemzetközi elismertségét öntött porcelán figuráinak köszönheti, valamint finom munkáinak formájában és díszítésében megjelenő erotikus ábrázolásainak. Gazdagon használ mázfeletti dekorációt. Mostani mesterkurzusán azonban a tervezés, a modell és az öntőforma készítés lépéseit mutatta be, szemléltetve azt is, hogy miként ülteti át a gyári technológiát stúdió körülmények közötti alkalmazásra egyedi porcelán figuráinak alkotása közben.

7 7 Az első lépés a magforma elkészítése volt gipszből, a kialakítás faragással, esztergálással, lapokból építéssel stb. történt. A pozitív forma összetettségéből következett az, hogy maga az öntőforma hány részből állt. Az egészen bonyolult formáknak készült öntőformákhoz köpenyforma elkészítésére is szükség volt. Ilona Romule rajzokkal gazdagon illusztrált demonstrációi tulajdonképpen csak bevezetőül szolgáltak, mivel a mester ezúttal az egyéni konzultációt és foglalkozást részesítette előnyben a résztvevő művészek igényeinek a legmesszebbmenőkig megfelelve. Jóllehet a hét nagyon intenzív munkával telt, az öntőformák elkészülte fölötti elégedettséghez már a következő lépés, az öntés sikere iránti kíváncsiság társult, de erre már csak otthon kerülhetett sor. Papírporcelán technikák plasztikákhoz Rosette Gault (USA) augusztus 29 szeptember 5. Rosette Gault immár több mint 35 éve vezet workshopokat és mesterkurzusokat a legjobb egyetemeken és művészeti iskolákban a világ minden táján. Paper Clay for Ceramic Sculptors című könyve 1993 óta, a Paper Clay pedig 1998 óta számos kiadást ért meg. A témát feldolgozó harmadik könyvének levonatát éppen kecskeméti tartózkodása alatt kapta meg kiadójától. Rosette Gault mintegy missziójának tekinti a papírporcelánnal kapcsolatos kutatásai eredményeinek, az évtizedek alatt megszerzett tudásának átadását, nem csak a könyvein keresztül. A mesterkurzuson mindennap prezentációt tartott lenyűgöző mennyiségű képés dokumentumgyűjteményéből, a művészeket általában nem jellemző módon mutatott be más papírporcelánnal dolgozó alkotókat és műveiket a világ minden részéről, a lehető legtöbb oldalról megvilágítva az anyagban rejlő lehetőségeket. A gyakorlati munkának két fő iránya volt, egyrészt a szabadon mintázott tárgyalkotás, másrészt pedig a formába (gipsz, hungarocell vagy fa) komponált tárgyak készítése. Ezekhez szorosan kapcsolódva, mondhatni egymást kölcsönösen feltételezve folytak az izgalmas anyagkísérletek, rávilágítva arra, hogy a különböző jellegű tárgyak a porcelán és a papírrost milyen arányú vegyítését igénylik. Jóllehet a mesterkurzuson résztvevő alkotók profi porcelántervező iparművészek voltak, szembesülniük kellett azzal a ténnyel, hogy a papírporcelánhoz egészen másképp kell és lehet hozzányúlni, mint a porcelánhoz, például száraz felületeket lehet továbbépíteni akár száraz, akár nedves felületekkel; létre lehet hozni szálakból, csíkokból, foltokból konstruált struktúrákat, úgy ahogy azt a klasszikus porcelánból képtelenség lenne. A mesterkurzuson vizsgálták a transzparencia elérésének módjait, kísérleteztek a felületalakítás, a különféle textúrák megjelenítésének lehetőségeivel is. A mázakkal, pigmentekkel való játék is gazdagította a mesterkurzus tartalmát. Az égetésekből azt a következtetést vonták le, hogy a klasszikus porcelánnal összevetve a kemencében a papírporcelán kevésbé torzul, viszont sokkal erőteljesebben zsugorodik.

8 8 Berakásos színezett porcelán Susan Nemeth (Nagy-Britannia) október 2 8. Susan Nemeth mesterkurzusán azt mutatta be, miként lehet változatos színezési technikák alkalmazásával, valamint engobok és porcelán rétegelésével színeket, mintákat és képeket létrehozni. A mesterkurzuson résztvevő művészek sík porcelán lapokra dolgoztak. A fehér alapba színes, vékonyabb masszákat dolgoztak be, majd a lapokat negatív formába helyezték, a színek a visszamosás hatására jelentek meg az edényeken. Egy másik módszert alkalmazva a porcelán lapokra bőrkemény színes formákat dolgoztak rá, illetve a különféle eljárásokat kombinálták. A visszamosás, illetve zsengélés után a visszacsiszolás erőteljességével lehetett játszani, s így befolyásolni a színek és minták élénkségét, a kontúrok élességét. Magas tüzű égetés után izgalmas márványhatást is el lehetett érni. Ezt a technikát egyszerű formáknál lehet használni, kisebb edényeknél a lapokat negatív formában alakítják, az öblösebbeknél viszont először a pozitív formára rakták föl a színezett lapokat. A befejező technikák erős, tiszta színt és lágy, matt tapintást adtak az anyagnak. Susan Nemeth szigorú módszeressége feszes tempót diktált. A reggeli demonstrációkon bemutatott különböző technikák elsajátítására és gyakorlására egy nap állt rendelkezésre, ezért a műtermekben rendszeressé vált az éjszakai műszak. A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Kerámia Stúdiót a magyar szimpózium mozgalom egyik bölcsőjeként tartják számon. Így a hely szelleme is jelentősen hozzájárul programjaink sikeréhez, hiszen a résztvevők jórészben azt az ifjú művészgenerációt képviselik, akik már csak visszaemlékezésekből, dokumentumokból ismerik az egykori, legendás szimpóziumok világát. A Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány szervezésében és az NKA támogatásával 2012-ben egy három részből álló nemzetközi szimpózium sorozatot rendeztünk meg. Fatüzes mázak Szimpózium Masakazu Kusakabe (Japán) vezetésével június 18 július 4. Idei programunkat a tavalyi Füst nélküli fatüzes kemence építő workshop folytatásának szántuk. Ennek azért van jelentősége, mert a máz workshop résztvevői jórészt ugyanazok a művészek voltak, akik felépítették a kemencét és a próbaégetéseket is elvégezték. Ezenkívül hozzájárult még a koncentrált munkához az is, hogy valamennyien fatüzes tapasztalatokkal rendelkeznek. A szimpózium ezúttal a fatüzes mázak tesztelésére fókuszált. Alapvetően földpátos mázakat próbáltak ki, itthon beszerezhető alapanyagokból előállítható japán és amerikai recepteket (pl. shino, temmoku, oribe, szeladon stb.). A tárgyakon egy 12 órás és egy 18 órás magas hőfokú (1300 C, Seger-gúla 10 11) égetés után vizsgálták azt, hogy az égetés milyen hatást gyakorolt a mázakra. Azt a következtetést lehetett levonni, hogy a kemence nem produkál homogén égetési eredményt, az alsó zónákban egészen intenzív effektek jöttek létre. A mázakat gázkemencében is kipróbálták, az eredmények összehasonlítása végett.

9 9 A workshopon Masakazu Kusakabe mellett kulcsszerepet játszott Néma Júlia DLA, a MOME adjunktusa, aki amellett, hogy szakértelmével jelentősen hozzájárult a program sikeréhez, gondoskodott a folyamatok és eredmények pontos és szakszerű dokumentálásáról is. A teszttárgyakat megőrizték, hogy hasznosíthatóak legyenek az egyetemi képzésben. A közös alkotómunka során műalkotások is születtek, ezek egy részét az Újlipótvárosi Klub-Galériában mutatták be a művészek. A szimpóziumon Masakazu Kusakabe több demonstrációt és vetített előadást tartott (tipikus japán alkotások, teaszertartás, a japán kerámia története stb.). A vágy tárgyai Nemzetközi kerámia szimpózium Paul Mathieu (Kanada) vezetésével július Szimpóziumunk már meghirdetésekor élénk érdeklődést váltott ki, mivel a program vezetésére meghívott Paul Mathieu a kortárs kerámia egyik emblematikus figurájának számít, szerzője például a Sexpots: Eroticism in Ceramics című könyvnek, mely az erotikus kerámia témáját dolgozza föl az újkőkortól napjainkig, a hangsúlyt a világ minden részét reprezentáló, több mint száz kortárs művész munkájára helyezve. A megadott témát valójában olyan tágan lehetett értelmezni, hogy a legváltozatosabb művészi megközelítéseknek lehettünk tanúi. Kungl György Munkácsy-díjas keramikusművész például szó szerint ragadta meg a szimpózium vezérfonalát, az általa választott vágyott, erős szimbolikus tartalommal bíró tárgyakkal (a könyvvel és a kehellyel) állatfigurák (szurikáták) kerülnek interakcióba. Az így elmesélt történetek példázatokká válnak, a bennünk lakó negatív tulajdonságokat, gyengeségeket, bűnöket jelenítik meg, az irónia és a humor eszközeit felhasználva. Nagy Márta DLA a szimpóziumot olyan alkotások létrehozására használta ki, amelyek hosszabb időn, több héten át tartó folyamatos figyelmet igényeltek. A finom, meleg, pasztellszínű porcelán rózsákból álló installáció a kiállítás egyik leghatásosabb munkája volt. Nagy Márta néhány év kihagyás után tért vissza újra a szimpóziumok világába. Szabó Tamás nem akart konkrét választ adni a megadott témára, hanem inkább a befogadónak kínált lehetőséget az értelmezésre. A viszonylag egyszerű alapformák, téglatest, L, T vagy Z alaprajzformák három féle színben (fehér, világoskék, vörös-barna) készültek el, és szabadon installálhatóak, mindig más összefüggésben. Az alapformák és színek karakterekként működnek, amelyek valamilyen viszonyban állnak a többivel. A szimpózium befejezéseként kiállításon mutattuk be a közönségnek a megszületett alkotásokat, amelyeket Nagy Márta ajánlott az érdeklődők figyelmébe. A kiállító művészek: Laura Blue Waters (USA), Mette Maya Gregersen (Dánia), Figen Işiktan (Törökország), Kungl György, Paul Mathieu (Kanada), Nagy Márta, Szabó Tamás, Michie Yamaguchi (Japán), Ersoy Yilmaz (Törökország).

10 10 Papírporcelán Rostok égetése II. Nemzetközi kerámia szimpózium Rosette Gault (USA) és Jerry Bennett (USA) vezetésével szeptember A 2004-ben megvalósított sikeres Papírporcelán Rostok égetése I. című programunk folytatásaként rendeztük meg szimpóziumunkat, a papírporcelán technika két prominens amerikai művelőjének vezetésével. Jóllehet a szimpóziumon résztvevő művészek valamennyien egyéni alkotásaik létrehozására koncentráltak, a témából adódóan a főszerep mégis a kísérletezésnek jutott. A papírporcelánt használták, de a legkülönfélébb megközelítésben, mindenki a saját arcára formálta az egyéni alkotói célok megvalósítása érdekében. A művészek mind papírporcelán-tapasztalattal érkeztek a világ különböző szegleteiből (Kanada, Kuvait, Izrael, Nagy-Britannia, USA), így a szimpózium kínálta az alkalmat az egymástól való tanulásra is. Rosette Gault és Jerry Bennett is teljesen különbözőképpen alkalmazta a technikát, Jerry az újságpapírt részesítette előnyben, míg Rosette a rövidebb rostú vécépapírt. De kipróbálták a pamutpapírt, különféle termések rostjait is, kísérleteztek a színes és fehér anyag kombinálásával. Valamennyi művész prezentációt tartott saját munkáiról, ami nemcsak egymás alaposabb megismerését szolgálta, hanem ezúttal jelentősen gazdagította is a résztvevők ismeretét az érdeklődés középpontjában álló technikát illetően. A szimpózium munkájában asszisztensként oroszlánrészt vállalt az Anadolu University (Törökország) öt egyetemi hallgatója az Erasmus Student Placement Programme keretében. Murra design szimpózium Szegedi Zsolt vezetésével július 31 augusztus 18. Tavaly egy egészen egyedülálló kezdeményezésként rendeztük meg a Murra szimpóziumot Szegedi Zsolt keramikusművész ötlete alapján és szakmai irányításával. Egy új art-design brand, a Murra márkanév alatt értékesítendő, porcelán használati tárgyakat létrehozó design stúdió irányába tett első lépésnek tekinthető szakmai programon tíz, javarészt pályakezdő formatervező vett részt, de képviseltették magukat a már befutottnak számító művészek is. A meghívás egyik fontos szempontja volt az, hogy mindhárom porcelánipari formatervezést oktató egyetemről legyenek résztvevők. Szabadon választott használati funkcióhoz vártuk a designerek piacképes termékeinek megvalósulását. A közös alkotómunka mellett nagy hangsúlyt kapott a résztvevők eddigi tevékenységének bemutatása prezentációk keretében, valamint az ezt követő beszélgetések és a továbblépés lehetséges alternatíváit boncolgató együttgondolkodás, ami egyébként a szimpózium végével nem fejeződött be, hanem azóta is tovább folytatódik. Szakmai programunk legfőbb eredményének tekinthető az, hogy az év végére a "murra" projekt már a tényleges beindítás előtt áll, vannak termékeink, amikkel elkezdhetjük az internetes értékesítést, a weblap építését.

11 11 További programok 2012-ben is több hazai és külföldi művész választotta saját projektje megvalósítása színhelyéül a stúdiót, ami azt jelenti, hogy akár több hetet, hónapot is nálunk dolgoztak, úgynevezett artist-in-residence (AiR) program keretében. Így például Thomas Aitken (Kanada), Nuala Creed (USA), Penny Michel (USA), Brian Czibesz (USA), Beth Lewis-Williams (Egyesült Királyság), Colin Hope (Új-Zéland), Ömür Tokgöz (Törökország), a III. Nemzetközi Szilikátművészeti Triennálé különdíjasa, May Abboud (Libanon). Rejka Erika nálunk valósította meg az NKA egyéni alkotói pályázatára tervezett munkáit. Hosszabb-rövidebb időre rendszeresen visszatér Schrammel Imre, Babos Pálma, Ráthonyi Kinga, Roswitha Geyer (Ausztria), Barták Csaba és Roskó Gábor. Ilona Romule (Lettország) itt készült alkotásait ezúttal önálló kiállításon mutatta be budapesti MUSEION No.1 galériánkban. Geszler Mária Munkácsy-díjas keramikusművész 2012-ben is a kerámia stúdiót választotta mesterkurzusa helyszínéül. A tavalyi program a különféle agyagokból készült tárgyak szitatechnikával történő díszítésének legváltozatosabb lehetőségeit vizsgálta. A mesterkurzusra Németországból, Ausztriából és Japánból érkeztek művészek. A TERRA Kerámiaszobrászati Egyesület 2012 októberében a kerámia stúdióban rendezte meg éves szimpóziumát saját tagjai és fiatal tagjelöltjei (Zakar József, Varga Laura) számára. Az egyesület a magyar kerámiaművészet olyan jelentős egyéniségeit tömöríti, mint Geszler Mária, Schrammel Imre, Nagy Márta, Fekete László, Szekeres Károly, Vásárhelyi Emese, Kungl György, Fusz György, Tamás Ákos, Füzesi Heierli Zsuzsa. Október 27-én az egyesület éves közgyűlését is megtartották, ahol a tagság úgy döntött, hogy a szimpóziumon született alkotásokat 2013 tavaszán a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek MUSEION No.1 Galériájában, Budapesten mutatják be csoportos kiállításon. Fontosnak tartjuk azt, hogy az iparművész szakma, valamint a legtágabb értelemben vett nagyközönség lehetőség szerint ne csak az elkészült munkákat láthassa a kiállításainkon, hanem magába az alkotói folyamatba is bepillanthasson ben két nyílt napot rendeztünk. A Fatüzes mázak szimpózium nyílt napját (2012. július 4.) élénk érdeklődése kísérte, jóllehet a vendégek száma elmaradt a szokásostól, mivel aznap rekkenő hőség volt, így sokan nem vállalták a Kecskemétre utazást. A program 11 órakor kezdődött a füst nélküli kemence nyitásával és a tárgyak szemrevételezésével. Már évek óta azt tapasztaljuk, hogy a kemencéből kikerülő friss alkotások mustrája és szakmai közegben történő értékelése különösképpen felvillanyozza a művészeket, nem is beszélve a művészeti középiskolák és egyetemek hallgatóiról, akik egy-egy ilyen alkalommal, máshol elérhetetlen tudásra tehetnek szert. Délután Masakazu Kusakabe képekkel gazdagon illusztrált előadáson ismertette a füst nélküli kemence koncepcióját, valamint a világ különböző pontjain eddig elkészült néhány projektjét. A program a szimpóziumon készült munkák bemutatásával fejeződött be, a kiállítás megnyitóján Néma Júlia összegezte a szakmai tapasztalatokat. A kiállító művészek: Masakazu Kusakabe (Japán), Inci Lakay (Törökország), Néma Júlia, Fülöp Diána, Kontor Enikő, Lantos Tímea, Ruzicska Tünde, Szabó Ádám és

12 12 Maróti Viktória. Az egész napos eseményről a Kecskeméti Televízió forgatócsoportja is tudósított. Ugyancsak nyílt napot hirdettünk szeptember 20-ára, a Papírporcelán szimpózium zárónapjára. Rosette Gault a vékony, áttetsző és lágy porcelán lapokból álló szerkezetek kézzel építésének új és alternatív módszereit mutatta be. A száraz + nedves + öntött formák kombinált alkalmazásával olyan technikákat láthattunk, amelyek csak papírporcelánnal valósíthatóak meg, hagyományos porcelánnal nem. Jerry Bennett a kézzel építés azon technikáit mutatta be, amelyeket vékony papírporcelán lapokból álló funkcionális tárgyainál alkalmaz. A különféle textúrák és plasztikus felületi dekorációk használatát is láthattuk. A nyílt napot rendkívüli érdeklődés övezte a keramikusművészek, a művészeti egyetemek és középiskolák hallgatói részéről, mintegy 80 látogatót fogadtunk. Aznap délután kiállítást rendeztünk a szimpóziumon készült műtárgyakból, a program iránt élénken érdeklődött városunk közönsége is. A kiállító művészek: Jerry Bennett (USA), Sarita Cina (Izrael), Rosette Gault (USA), Gerle Margit, Kuzsel Gabriella, Monica Martinez (Kanada), Máder Barnabás, Angela Mellor (Nagy-Britannia), Lorietta Nelson (USA), Judith Strawser (Kuvait), Sütő Erika és Tóth Anita. A Kecskeméti Televízió interjút készített a két amerikai művésszel és Gerle Margit DLA iparművésszel, a papírporcelán technika kiemelkedő hazai képviselőjével május 18-án részt vettünk a Kerámiavárosok találkozóján Hódmezővásárhelyen, ahol Kecskemét városa csatlakozott az aznap megalakult Magyar Kerámiavárosok Szövetségéhez. Az eseményen bemutatkozó magyar helyszínek egyikeként, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek gyűjteményéből Geszler Mária, Nagy Márta, Ilona Romule és John Glick alkotásával szerepeltünk. Ugyancsak nemzetközi kapcsolataink fejlesztését szolgálta egy négytagú görög művészdelegáció fogadása júniusban a Grundtvig Multilateral Networks program keretében december 15-én nyílt meg a szerbiai Szabadkán a 14. Kerámia triennálé, ahol az esemény kísérő programjaként a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményében őrzött tárgyakból nyílt kiállítás. A műtárgyakat Gerle Margit DLA, a triennálé zsűrijének elnöke ajánlotta a vendégek figyelmébe. A megnyitón részt vett dr. Füzi László a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek igazgatója és Szegedi Zsolt a stúdió vezetője. Rövid ismertetővel és a műtárgyfotókkal szerepelünk a triennálé katalógusában, és alkalmat kaptunk arra is, hogy egy prezentáció keretében bemutassuk a stúdió tevékenységét. Szerbiai érdeklődők jelentkezése bizonyítja, hogy sikerült a figyelmet felkelteni a jelenlévő művészek körében. A Nemzetközi Kerámia Stúdiónak a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek honlapjáról elérhető weboldalán találhatók a tevékenységgel, programokkal kapcsolatos fontos állandó információk, a napi történéseket fotókkal facebook oldalunkon tesszük közzé.

13 13 MŰVÉSZETI FELSŐOKTATÁS Az egyetemi képzés a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Alkalmazott Művészeti Intézet keretén belül a 2011/2012-es tanév tavaszi és őszi szemeszterében is zavartalanul folyt Probstner János címzetes egyetemi tanár vezetésével, Polyák János egyetemi adjunktus és Kuzsel Gabriella keramikusművész közreműködésével. Valamennyi formatervező művész hallgató a BA 2. és 3. szemeszterében kötelezően nálunk vesz részt az intenzív Formatervezési ismeretek című kurzuson ( fő), választható tárgyként pedig az Üveg és kerámia anyag- és gyártásismeret tárgyat tanulják a stúdióban. Az 5. és 6. szemeszterben a szakirányos hallgatók az Üveg és kerámia formatervezés 1. 2., nagy óraszámú tárgyakban mélyülnek el a stúdió műtermeiben. Ugyancsak hozzánk tartozik az alapképzésben a Kerámia és üvegtörténet oktatása. Számos hallgató szerez engedélyt egyéni tanrend szerinti tanulásra, hogy ezzel a lehetőséggel élve gyakorlatilag az egész szemesztert a kerámia stúdióban tölthesse munkájára koncentrálva ben a tavaszi és az őszi szemeszterben is 5 5 hallgató élt ezzel a lehetőséggel. Ez főleg a harmadéves BA hallgatókra, valamint a mesterképzésben résztvevőkre jellemző. A nyári szakmai gyakorlat is a szokásokhoz híven rendben lezajlott augusztus második felében. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem hallgatói is a kerámia stúdióba jelentkeznek szakmai gyakorlatra. Maróti Viktória (MOME) a fatüzes szimpóziumon, Márton Bendegúz, Lukács Emese, Paskuj Sára és Csikós Kitti (PTE) pedig A vágy tárgyai című szimpóziumon töltötte gyakorlatát. Az évenként meghirdetésre kerülő Zepter International Design Award-on hallgatóink rendszeresen pályáznak a stúdióban kivitelezett tárgyaikkal, ARTZEPT 2011 BOX FOR EVERYTHING & NOTHING pályázaton Veszelszki Dániel az 5. helyezést érte el. A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a jeruzsálemi Bezalel Academy of Arts and Design közötti kétoldalú szerződés keretében a tavaszi szemeszterben nálunk végezte tanulmányait Barak Twito az izraeli egyetem hallgatója. Már kezdettől fogva bekapcsolódtunk a három éve indult Erasmus Work Placement gyakornoki programba. Tavaly májusban Ilona Solanika, a Lett Művészeti Akadémia hallgatója kezdte meg három hónapos munkáját, július 1-je és szeptember 30-a között pedig az Anadolu Egyetem (Törökország) öt kerámiaszakos diákja (Çeren Genç, Yildiz Çantürk, Zeynep Tuncel, Rümeysa Yazici és Sibel Keler) végezte nálunk gyakornoki ténykedését. Ők asszisztensként oroszlánrészt vállaltak a papírporcelán mesterkurzus és szimpózium munkájában. Maite Leylun friss mesterdiplomás spanyol művész pedig ugyancsak három hónapot dolgozott nálunk, de ő a Leonardo gyakornoki programban. A Kansas City Art Institute (USA) évek óta rendszeresen Kecskemétre hozza hallgatóit a kötelező egy hónapos külföldi képzésre (Study Abroad). A diákok és vezető tanáraik

14 14 mellett az idén már korábban náluk végzett művészek is csatlakoztak hozzájuk saját artistin-residence programjukkal. Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely 2012 májusában rendeztük meg a Tavaszi Zománcművészeti Szimpóziumot a kecskeméti Alkotóházban, ahol tíz műterem áll a művészek rendelkezésére. Ezen a programunkon elsősorban az elmélyült egyéni alkotómunka kap hangsúlyt. Tekintve a magas költségeket, az idén a szokásosnál csekélyebb érdeklődés övezte ezt az alkalmat. Sikeresnek bizonyult szereplésünk a Múzeumok éjszakáján, mintegy 700 vendéget fogadtunk. Programunkon az állandó kiállítás tárlatvezetéssel történő megtekintése, olvasztás és zománcozás szerepelt. Ez utóbbiak iránt olyan élénk volt az érdeklődés, hogy az Alkotótelep időtartama alatt minden szombaton, reggel 10-től este 10-ig művészek foglalkoztak az érdeklődő felnőttekkel és gyermekekkel, 10-től 70 éves korig!. A június 25 augusztus 5. között megrendezett XXXVIII. Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep témája a kísérletező munka mellett a Zománc és zene volt. A szakmai programon 38 alkotó vett részt, hazánk mellett, Oroszország, Románia és Lengyelország is képviseltette magát. Úgy tűnik, a művészek megértették és magukévá tették a hangszínek, ritmusok, hangsúlyok, csöndek, párbeszédek zománcban történő megjelenítését, sok jó munka született. (Ez a program éppen az első félév végén kezdődött, kiteljesedése már az év második felére esik. A zene nyelvén szóló zománcművészeti alkotásokból augusztus 5-én nyílt kiállítás a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Kápolna utcai galériájában. A zsűri három díjra tett javaslatot: Kecskemét város díját Jevgenyij Matyko moszkvai művész, alkotóműhelyünk díját Hollósy Katalin kecskeméti művész, a Wojtyla Barátság Központ díját pedig Tóth Szvetlána budapesti művész kapta.) Az idén másodszor rendeztük meg a pedagógusok 60 órás, oklevelet adó zománcművészeti továbbképzését, számunkra is tanulságos volt a tanítás. Az érdeklődés újabb érdeklődést szült, így szeptemberben újabb tanfolyamot szerveztünk első félévében Budapesten, a MUSEION No.1 galériában, valamint a szlovákiai Érsekújváron, Naszvadon és Komáromban volt alkalmunk kiállításon bemutatni műhelyünk munkáját. Pedagógusok részére 60 órás továbbképzést tartottunk (június 15-17, 22-24), a tíz fő vizsgát tett és minisztériumi oklevelet kapott. Eladással egybekötött bemutatkozásunk volt a Hírös Hét, valamint a Karácsonyi Vásár keretében, a Forrással és a Kerámia Stúdióval együtt.

15 15 A Nemzeti Kulturális Alap támogatását alkotótelepi katalógusunk elkészítéséhez kaptuk, ennek elszámolása (500 e Ft) ezekben a napokban történik meg. Az NKA őszi pályázatán elnyert technológiai támogatás még a szerződés megkötése előtt áll, felhasználása a pályázatban megjelölt célok szerint a jövőben fog megtörténni. A műhely gazdálkodásának jellemzője, hogy a bevételek (műhelyhasználati díjak, iparművészeti vállalások) leginkább a második félévben realizálódtak. Zománcanyaggyártásunkkal és egyéb bevételeinkkel sikerült megőrizni a műhely gazdálkodásának egyensúlyát óta évente megrendezett alkotótelepeinket folyamatosan tudjuk dokumentálni a kiállításokhoz kapcsolódó katalógusok kiadásával, ez most is lehetővé vált a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Az Alkotótelep programja hagyományosan a kísérletezést jelenti a tűzzománc képző- és iparművészeti lehetőségeivel. Ehhez minden évben javaslatot teszünk egy-egy témakör feldolgozására, ez ebben az évben a Zene és zománc volt. A zománc sokszínű eljárásaival olyan kapcsolódási pontokra gondoltunk, mint a szín (a hangszín), az arányok (aranymetszés), a ritmus, a dinamika, a vonal hogy csak a legismertebb fogalmakat említsük. A résztvevő művészeket inspirálta ez a témakör: a kiállítás sokszínűen sorakoztatta fel a vas- és réz alapra készült, festett zománc, rekeszzománc alkotásokat, melyeket az új Kft. Kápolna utcai galériájában mutattunk be. Díjazott művészek: Hollósy Katalin, Kecskemét (a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely Nagydíja); Jevgenyij Matyko, Moszkva (Kecskemét Város Nagydíja); Tóth Szvetlána, Budapest (Wojtyla Barátság Központ Nagydíja). A katalógus tartalmazza az elkészült művek jegyzékét alkotói bontásban, valamint szerzőnként (általában) egy-egy műalkotás reprodukcióját. Az alkotótelep tematikájához kapcsolódva tanulmányt közöltünk egy Csontváry-kép, a zenei kromatikus skála (kvintkör) és az állatöv lehetséges összefüggéseiről. Kápolna Galéria, Kecskemét Kecskeméti galériánk idei programját Benes József Munkácsy-díjas képzőművész Alakváltozások című kiállításával nyitottuk március 19-én a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében, Bacsa Gábor irodalomtörténész szakavatott ajánlásával (a szerző Benes József előtt tisztelgő írása a Forrás 2011 októberi számában olvasható). A tárlaton a művész eddig még be nem mutatott alkotásai is láthatók voltak. Az számos egyéni látogató mellett iskolai csoportok is érkeztek. Mivel Benes József jó néhányszor benézett a kiállítására, így többeknek abban a szerencsében volt részük, hogy személyesen is találkozhattak vele, mi több, művészeti középiskolásoknak maga az alkotó tárlatvezetést is tartott.

16 16 Ezt követte áprilisban Tumó István fajszi születésű, Franciaországban élő festőművész tárlata. A művészt Baja díszpolgárává avatták, a megnyitóra tisztelőinek népes csoportja érkezett szülőfalujából és Bajáról. Ulrich Gábor grafikusművész és animációs filmrendező májusi kiállítása volt az első kísérletünk arra, hogy a Forrás aktuális havi számában bemutatott képzőművészek alkotásait galériánkban élőben is megtekinthetik az érdeklődők. A {Testkontroll} című kiállítást a Forrásban publikált tanulmány szerzője, Podmaniczky Szilárd író nyitotta meg. A kiállításmegnyitón mintegy érdeklődő volt jelen. A Múzeumok éjszakáján, június 23-án várta a vendégeket Pálfy Gusztáv szobrászművész retrospektív kiállítása. Egész évben ezen a napon fogadjuk a legtöbb látogatót, jóllehet a művész bronz plasztikáit egy éjszakán át lehetett megnézni, de ez azt jelenti, hogy több mint ezren látták a műveket. Pálfy Gusztáv tavaly ünnepelte 70. születésnapját, ebből az alkalomból is köszöntötte a megnyitón Mák Kornél alpolgármester. Emelte az ünnep fényét, hogy a Pálfy című, az életművet összegző reprezentatív album is éppen kikerült a nyomdából. A tűz őrizői címmel ugyancsak a Múzeumok éjszakáján nyílt meg a stúdióban született kerámia-gólemeket, kerámia-szellemeket bemutató installáció, fénnyel, füsttel és hanggal erősítve a különös kreatúrákat övező sejtelmességet. A kemence-szellemekkel kapcsolatos gondolatait Ilona Romule (Lettország) porcelánművész osztotta meg a közönséggel. Ez az eszmefuttatás megjelent a Forrás 2012 októberi számában, 12 oldalon át Bahget Iskander tárgyfotóival illusztrálva. Az esten Buda Ferenc Kossuth-díjas költő megzenésített verseit hallgathatta a közönség, maga a költő és az Orlando Group előadásában. Kétszer lépett színpadra a Triginta Percussion Trió. A raku égetés során a kemencébe kerültek a látogatók saját kézzel dekorált kerámia poharai is, emellett az estet gyermekfoglalkozás, művészpiac, korongozó bemutató színesítette. A június 25 augusztus 5. között megrendezett XXXVIII. Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep témája ezúttal a Zománc és zene volt. A szakmai programon 38 alkotó vett részt, hazánk mellett, Oroszország, Románia és Lengyelország is képviseltette magát. A zene nyelvén szóló zománcművészeti alkotásokból augusztus 5-én nyílt kiállítás a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Kápolna Galériájában. A kiállítóteret zsúfolásig megtöltő vendégsereget dr. Füzi László köszöntötte, a szimpózium jelentőségét Mák Kornél alpolgármester méltatta. A megnyitón került sor a díjak átadására is: Kecskemét város díját Jevgenyij Matyko moszkvai, a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely díját Hollósy Katalin kecskeméti, a Wojtyla Barátság Központ díját pedig Tóth Szvetlána budapesti művésznek ítélte a zsűri. Október 4-én nyílt Földi Kinga textilművész és Simon Zsolt József porcelántervező művész közös kiállítása Sejtelem címmel. Az izgalmasan installált alkotásokat Szegedi Zsolt keramikusművész mutatta be a közönségnek. A két fiatal, de már külföldön is jó nevű iparművész munkái kikényszerítik a sokoldalú megközelítést, de Szegedi Zsolt inkább egy elvontabb síkon a közösre hívta fel a figyelmet: Mindketten kéregben, héjban, lemezszerű anyagban, a szerkezetben, és a szerkezet fénnyel való kibontásában gondolkoznak. Mindkettőjükre jellemző az anyag és a forma természetelvű kezelése,

17 17 melyben az alkotó rendszerelvű formaképzése, és az anyag természetes vagy fizikai (objektív) viselkedése eredményezi a formát, ami maga a létrejött alkotás, a létrejött >képződmény<! Egy elismerésre méltóan magas színvonalú grafikai kiállítást mutattunk be november első felében, a bajai Liszt Ferenc AMI Vizuális Iskola Víz Jel címmel meghirdetett Diákalkotók I. Nemzetközi Grafikai Biennáléja zsűrizett alkotásaiból. A grafikai technikák sokféleségére is rávilágító profi gyermekmunkák ékes bizonyságul szolgáltak arra, hogy milyen eredményeket produkál, ha értő kezekben van a vizuális tehetségek gondozása, mindamellett hogy élvezetes volt az alkotásokba való elmélyülés. A kiállítást a zsűri képviseletében Damó István grafikusművész nyitotta meg. A Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány a Városi Támogatási Program anyagi segítségével rendezte meg Az agyag hangja című kiállítást. A kerámia stúdióban 10 éves múltra tekint vissza a kerámia hangszerek síp, furulya, dob, húros hangszer, stb. készítése iránt érdeklődő művészeknek rendezett szimpózium. Tavaly Bán Mariann Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész, a szimpózium vezetője saját kollekciójából több mint 200 darab népi sípot a Leskowsky Hangszergyűjteménynek adományozott. Ezeknek a népi sípoknak egy részét most láthatta először a kecskeméti közönség. A nagyon jó hangulatú megnyitón dr. Füzi László igazgató bevezető gondolatai a játék életünkben betöltött pótolhatatlan szerepére emlékeztettek. Gulyás László és Szilágyi Áron a szimpóziumokon készült különleges zeneszerszámok közül szólaltatott meg néhányat, a bemutatóba bevonva a közönséget is. Az eddig felsorolt kiállítások közötti időszakban két alkalommal rendeztünk időszaki kiállítást a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből szorosan kapcsolódva az éppen akkor zajló szakmai programhoz. Július 9-től 23-ig A vágy tárgyai, majd szeptember 6-tól 18-ig a Papírporcelán szimpózium témájához válogattuk a műtárgyakat. A szimpóziumok utolsó napján pedig egy-egy záró kiállítást rendeztünk a frissen készült munkákból, erre a szakmai programoknál utalunk. A korábbi évekhez hasonlóan a Kápolna Galériában decemberben ismét volt karácsonyi művészeti vásár. Ezúttal immár másodízben a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek a Forrás Kiadó, a Nemzetközi Kerámia Stúdió és a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely várta az ajándéknak való művészeti alkotások és könyvek iránt érdeklődőket. Rögtön a nyitás napján igazi karácsonyi programra is hívtuk városunk polgárait, délután a Kodály Iskola Kicsinyek Kamarakórusa karácsonyi énekekkel szerepelt Szegedi Ildikó karnagy vezetésével, majd felnőtt vendégeinkkel együtt hallgatták meg Buda Ferenc Kossuth-díjas költő gyermekverseit, maga a költő előadásában. A házigazda dr. Füzi László igazgató volt. Karácsonyi művészeti vásárunk abban különbözött az előzőtől, hogy most a kiállítótérben Bahget Iskander fotóművész nagyméretű, drámai erejű fotográfiáit láthatták a látogatók. Ennek apropójául éppen karácsonyra megjelent fotóalbuma szolgált, amit december 11-én mutattak be a Forrás szerkesztői, Buda Ferenc, Dobozi Eszter, Komáromi Attila és Pintér Lajos. A művésszel dr. Füzi László főszerkesztő folytatott jóízű beszélgetést. Az estet a Mentális Majális műsora zárta.

18 18 Karácsonyi programsorozatunk befejezéseként, december 16-án a Katonások Performance csoportja Nagy László versei alapján készült műsorát mutatta be Orbán Edit drámatanár rendezésében. MUSEION No. 1 Galéria, Budapest A budapesti MUSEION No.1 Galéria célkitűzései között szerepel a szilikátművészetek népszerűsítése, kitűnő magyar és külföldi alkotók bemutatása, a Nemzetközi Kerámia Stúdió világszinten elismert gyűjteményének prezentálása, az alkotótelepen folyó munka eredményeinek feltárása, valamint a magyar ipar- és képzőművészet helyzetének szemléltetése. Ez utóbbiakat az idén a zománc-, a fotó- és a textilművészet képviselte. Mindemellett a vidéken alkotó művészeknek is megjelenési lehetőséget kínálunk, így segítve elő integrálódásukat a főváros művészeti vérkeringésébe. Ennek érdekében minden évben Bács-Kiskun megye és Kecskemét meghatározó művészeinek is alkalmat adunk egy-egy kiállítás megrendezésére, így került sor az első félév folyamán a kecskeméti fotóművészek tárlatára és a halasi csipke jubileumi kiállítására. A 2012-es évet a közös művészeti műhelyek szellemében kezdtük meg, teret adva a kerámiához műfajilag is közel álló tűzzománc bemutatkozására. Így az év első kiállítását a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely gyűjteményének válogatásából rendeztük meg Tűzzománc Kecskemét címmel február 29 - március 14. között március 21 - április 27. között a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. ritkán látott, kortárs törekvéseit bemutató tárlatát tekinthette meg a közönség Herend Design 2012 címmel. A változatos technikai megoldásokat felmutató, egyedi, eredeti megfogalmazású művek közös nevezője a kifinomult kézműves kivitelezés, amely Herend ősiségének, azaz a manufakturális tradícióknak továbbfejlesztése, újrafogalmazása a magas minőségű kortárs porcelán design területén május között Hírös sorozatok elnevezésű kiállításunkon kecskeméti fotósok legfrissebb alkotásaiból mutattunk be egy válogatást május 31 - június 15. között a Magyar Kulturális Szellemi Örökség részévé nyilvánított halasi csipke jubileumi kiállítására került sor 110 éves a halasi csipke címmel június 21 - július 6. között az Újkori zárdamunkák névre keresztelt kiállításon a magyar képzőművészetnek egy igen izgalmas területét mutattuk be Szilágyi Júlia Munkácsy-díjas textilművész dobozmunkáin keresztül, melyeknek előképeként a 17. századi zárdamunkák szolgálnak. Azonban a babafigurákkal, talált tárgyakkal berendezett terek és a vallási szertartásokhoz használt kegytárgyak más értelmezést nyernek, profán tartalommal telítődnek Szilágyi Júlia dobozainak zárt világában július 11 - augusztus 3. között Ilona Romule lett keramikusművész mesteri tudásának és elbűvölő világának lehettünk tanúi S Porcelán társadalom című kiállításán. Ilona Romule nemzetközi elismerést vívott ki festett porcelán figuráival,

19 19 melyek könnyedén felismerhetőek az erotikus ábrázolásmódról, mind formai, mind külső dekorációs megoldásaiban. Gyakori vendége a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Kerámia Stúdió programjainak, így a kiállításon a stúdióban készült munkáit mutattuk be, a kezdeti daraboktól egészen a legfrissebb alkotásokig. A budapesti MUSEION No.1 Galéria második félévében a kerámiaművészet kapott főszerepet, megmutatva sokoldalúságát a design és a kerámiaszobrászat által. Emellett olyan művészeket igyekeztünk prezentálni, akik alkotói, oktatói vagy akár szervezői munkásságukkal bizonyára hatással lesznek az utókor kerámiaművészetére szeptember között rendhagyó módon két kiállítással várta látogatóit a MUSEION No.1 Galéria. A földszinten Jóna Gudvardardóttir izlandi származású keramikusművész Jelen című kiállítását, az emeleten pedig Probstner János keramikusművész Múlt címre keresztelt tárlatát mutattuk be. A mintegy harminc éve Magyarországon élő és alkotó Jóna Gudvardardóttir számára legerősebb inspirációként kezdetben szülőföldjének természete szolgált, később a mindennapos emberi küzdelem megjelenítése is szerepet kapott munkáiban. A belső érzéseket mind formába önti, megtestesíti kerámia szobraiban és a mázak színharmóniáiban, gyakran más anyagokat is használ az érzések még expresszívebb kifejezésére. Probstner Jánost legtöbben kiváló művészetszervezői oldaláról ismerik, több mint harminc éve hozta létre a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdiót, illetve kezdeményezésére jött létre 2005-ben Kecskeméten a Nemzetközi Szilikátművészeti Triennálé. Jelenlegi kiállításán a stúdióról készült pasztellképei álltak a középpontban. A tavalyi Design Hét a slow design jegyében került megrendezésre. Miközben a design konferenciákon és fesztiválokon vizet prédikálnak, zavartalanul folytatódik a fogyasztásnövekedés mámorító borának habzsolása. Erre a helyzetre reflektált a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézete (AMI). A design oktatóműhely hallgatói munkáinak a Design Hét tematikájához illeszkedő válogatását, amely a műhely gyakorlatának Slow Designként való értelmezése, Slow design=jó design? címmel mutattuk be október között október 17 november 16. között a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Kerámia Stúdió vezetőjének, Szegedi Zsolt keramikusművésznek nyílt kiállítása galériánkban Bárka címmel. A művész alkotásait dr. Füzi László, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek igazgatója méltatta. Szegedi Zsolt a Magyar Iparművészeti Főiskola kerámia-porcelán szakán végzett, munkássága és tanári munkája szorosan kapcsolódik a keramikus generációk neveléséhez. A Magyar Iparművészeti Főiskola Nemzetközi Kerámia Stúdióba kihelyezett Mesterképző Intézetének tanársegéde volt, a zebegényi Képzőművészeti Szabadiskola tevékenységében is részt vett kerámiatanárként, illetve jelenleg a kecskeméti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola (Kondor Béla Művészeti Tagozat) tanára. Kecskemét számos épülete dicséri keze munkáját izgalmas és esztétikusan kivitelezett épületkerámiái által. Az évet Ambrus Éva Válogatás 45 év munkáiból című életmű kiállításával zártuk (2012. november 22 december 14.), amely egyfajta összegzés volt a művésznő közel fél évszázados pályafutásáról. Ambrus Éva az Iparművészeti Főiskolán diplomázott, a

20 20 diploma megszerzése után az Alföldi Porcelángyár tervezőjeként dolgozott hosszú éveken keresztül, később művészeti vezetőként is tevékenykedett. Az Alföldi Porcelángyárban betöltött tervezői tevékenysége mellett Ambrus Éva számos kiállításon és pályázaton vett részt, és több köztéri munkát is készített. Munkáinak kiindulópontja általában a természet adta változatos formavilág, azok szerkezetének, arányrendszerének tanulmányozása inspirálja organikus formaadású alkotásai létrehozására. Kiállításainkat továbbra is nagy érdeklődés övezi, amely a látogatói statisztikában, a sajtómegjelenésben, és nem utolsó sorban szakmai visszajelzésekben is megnyilvánul. dr. Füzi László ügyvezető igazgató Kecskemét, március 1.

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Programunk a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Programunk a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben: SZAKMAI BESZÁMOLÓ A SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELYBEN VALAMINT A NAIV MŰVÉSZEK GYŰJTEMÉNYÉBEN ÉS KÖZÖS UDVARÁBAN A MÚZEUMI ÉJSZAKÁJÁN MEGRENDEZETT KIS EMBEREK BARÁTOCSKÁIM CÍMŰ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSHOZ

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2010. szeptember 8.-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2010. szeptember 8.-i ülésére Szám: 1370/2010. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2010. szeptember 8.-i ülésére Beszámoló a Baranyai Alkotótelepek Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.

Részletesebben

MOME Nyílt Nap 2011. A MOME kancellárja üdvözli a Nyílt Nap látogatóit Információ az egyetemi előkészítőről, tanfolyamokról

MOME Nyílt Nap 2011. A MOME kancellárja üdvözli a Nyílt Nap látogatóit Információ az egyetemi előkészítőről, tanfolyamokról Központi programok Köszöntő PreMOME Szabadegyetem Tanulmányi, Információs és Oktatási Központ MOME Nyílt Nap 2011 A MOME kancellárja üdvözli a Nyílt Nap látogatóit Információ az egyetemi előkészítőről,

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER

VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény AKKREDITÁLT, ÚJ DIPLOMÁT ADÓ KÉPZÉSEK! Szakirányú továbbképzések diplomával rendelkezők számára VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER A képzés

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 2014. április - november Wikimedia Chapter Conference Berlin Vince, Andi részvételével A Wikimédia közösség idén is megtartotta nagyszabású konferenciáját. Ezúttal Berlinben,

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

Közösségi SzínTér NTP-SZTG Szakmai beszámoló. Közösségi SzínTér NTP-SZTG

Közösségi SzínTér NTP-SZTG Szakmai beszámoló. Közösségi SzínTér NTP-SZTG Szakmai beszámoló Közösségi SzínTér 1 Pályázatunk célkitűzése Egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy a pályázatban részt vevő tehetséges fiatalok tanulják meg szakmunkásként is alkalmazni azokat az eljárásokat

Részletesebben

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito NKA Igazgatósága 1388 Budapest, Pf.: 82 Tárgy: Záró beszámoló megküldése Pályázati azonosító: 3707/11933 Tisztelt Igazgatóság! A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a II. Pécsi

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum

PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum Soproni Múzeum Múzeumok Éjszakája 2015-ben a Legendák nyomában: Soproni mesék, mítoszok címet viselte. A Kvintesszencia Régizene együttes koncertjével

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

Az III. Pécsi Családi Színházi Fesztivál záró beszámolója III. Pécsi Családi Színházi Fesztivál 2015. május 23-31. A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a III. Pécsi Családi Fesztivál

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/327-1/2011/I. Üi.: Dénesné Szűcs Henrietta/Karsai Ildikó Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: IV. Natura Marosmenti

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Beszámoló Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA 3507/00080

Beszámoló Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA 3507/00080 A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2015. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A fény útja - Éjszaka a Tiszazugban címmel és tematikával került megrendezésre a programunk 2015 A Fény

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai 1/2016 (2016.01.19.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 14 IGEN, 0 NEM szavazattal, 2 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az ben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az  ben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 429. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-09 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

Jelen kiállításunk esztétikai megvalósításában és muzeológiai elveiben is e két előzmény kiállítás hagyományait vitte tovább.

Jelen kiállításunk esztétikai megvalósításában és muzeológiai elveiben is e két előzmény kiállítás hagyományait vitte tovább. A 2306/1671 azonosítójú DOStalgia 30 éves a PC című időszaki kiállításra, a hozzá kapcsolódó kiadványra és múzeumpedagógiai program megvalósítására vonatkozó NKA-pályázat szakmai beszámolója A DOStalgia

Részletesebben

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására Melléklet ok: Sorszám Kulturális tevékenységek támogatása szervezet neve 2011.évi Önkormányzati pályázat megnevezése Korábbi önkormány zati támogatáss al elszámolte? 2012. évi Pályázati program címe Mellékletek?

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok 2014. október 15 19. (szerda vasárnap) október 15. (szerda) 12.05 13.15 Versenyfilmek vetítése 13.30 15.00 Versenyfilmek vetítése 15.15 16.45 Versenyfilmek

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Beszámoló az Észak-Alföldi Régió Ökoiskola Regionális Forrásközpont tevékenységéről (2015. II. félév)

Beszámoló az Észak-Alföldi Régió Ökoiskola Regionális Forrásközpont tevékenységéről (2015. II. félév) Beszámoló az i Régió tevékenységéről (2015. II. félév) Információs Nap megszervezése Szakmai információs napunkat 2015. december 3-án rendeztük meg Debrecenben, a Dózsa György Általános Iskolában (Debrecen,

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév Kedves Hallgatóink! A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterében az előző félévekhez hasonlóan az oktatói munka hallgatói

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA HULLADÉK SZOBOR KIÁLLÍTÁS A GÖDÖLLŐI TERMÉSZETFILM FESZTIVÁL IDEJE ALATT GÖDÖLLŐ, 2017. MÁJUS 26-28. A pályázat

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz 1 célja, Elméleti Szeptember Magyar népművészet, Somogy megye népművészetének jellemzése (népi tárgykultúra és hagyományok megismerése) Előadó muzeológus Oktatói előadás 1-2. alom Magyarország és Somogy

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 A 2014 októberében meghirdetett versenykiírás alapján február 5-ig 65 iskola regisztrált az ország minden részéből, ahonnan összesen 630 versenyző

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

2016. január 7 január 28.

2016. január 7 január 28. MAGYAR KÁRPITMŰVÉSZEK EGYESÜLETE Művészeti csoportok kiállításai SZÖVÖTT SZÖVEGEK, SZÖVEGSZÖVETEK - gobelinek Megnyitó: 2016. január 21., csütörtök, 18 óra, a Magyar Kultúra Napja előestéjén Megnyitja:

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

fotóiskola haladóknak - fotosuli.hu

fotóiskola haladóknak - fotosuli.hu A haladó kurzusra a fotózás alapjaiban már magasabb szinten jártas hallgatók jelentkezését várjuk. Iskolánkat a hazai szakma a szabadiskola megtisztelô címmel tartja számon, ami ritka elismerés a fotótanfolyamok

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Beszámoló a MKNE 2004. évi munkájáról

Beszámoló a MKNE 2004. évi munkájáról Beszámoló a MKNE 2004. évi munkájáról A 2004. év egy hároméves ciklus záró éve volt. Nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy megfeleltünk az alapszabályunkban megfogalmazott célunknak: több módon is segítettük

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Magyarország legrégebben alapított historikus zenei fesztiválja 32. alkalommal került megrendezésre Fertőd-Eszterházán, 2016. június 25. és július 2. között,

Részletesebben