PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT"

Átírás

1 PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN

2 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét, Állampolgárság: magyar Lakcím: 6000 Kecskemét, Őrtorony u. 8. Telefon: Képzettségek, képesítések akkreditált továbbképzés akkreditált tanfolyam akkreditált tanfolyam akkreditált tanfolyam akkreditált tanfolyam diploma akkreditált tanfolyam akkreditált tanfolyam PEDNET Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézet Mindenki tehetséges valamiben Moduláris tehetséggondozó továbbképzés pedagógusoknak Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁBPE- továbbképzés költségvetési szervek vezetői részére SULINOVA Kht. Pilisborosjenő Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógus, fizika tantárgy SULINOVA Kht. Pilisborosjenő Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógus, matematika tantárgy Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány Budapest Tanulásmódszertan I. a tanulás tanítása SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda Debrecen Minőségfejlesztési alapismeretek és azok alkalmazása a közoktatásban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatási vezető József Attila Tudományegyetem Szeged Intenzív továbbképzés matematika szakvezető tanár József Attila Tudományegyetem Szeged Intenzív továbbképzés informatika szakon - 2 -

3 Képzettségek, képesítések diploma érettségi József Attila Tudományegyetem Szeged matematika fizika szakos középiskolai tanár Katona József Gimnázium Kecskemét Munkahelyek, beosztások 2001-től Katona József Gimnázium Kecskemét igazgató, intézményvezető Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola Kecskemét matematika-fizika szakos középiskolai tanár Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Kecskemét igazgatóhelyettes Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola Kecskemét matematika-fizika szakos középiskolai tanár Konzum Kereskedelmi Vállalat kereskedő Katona József Gimnázium Kecskemét matematika-fizika szakos középiskolai tanár További szakmai tevékenységek, megbízatások 2005-től 2005-től 2002-től 2000-től 1999-től Közoktatási szakértő szaktárgyi oktatás, matematika szakirány Közoktatási vizsgáztató érettségivizsga-elnök A TIT Bács-Kiskun megyei szervezete elnökségének tagja A Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatsor készítő A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi tag - 3 -

4 További szakmai tevékenységek, megbízatások 1999-től 1999-től 1991-től Az ABACUS Matematikai lapok éveseknek A Bolyai János Matematikai Társulat és a MATEGYE Alapítvány folyóirata felelős szerkesztő, rovat szerkesztő A Zrínyi Ilona Matematikaverseny szervezési és szakmai munkában való részvétel Az Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumért kuratóriumi tag Szakmai publikációk ZRÍNYI A Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatai, megoldásai és eredményei társszerző (feladatsorok és megoldások) kiadó: MATEGYE Alapítvány Matematikai Versenytesztek A Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatai és megoldásai társszerző (feladatsorok és megoldások) kiadó: MOZAIK Oktatási Stúdió Szeged - 4 -

5 BEVEZETÉS A tanítás az optimizmus legnemesebb megnyilvánulása. Collen Wilcox A Katona József Gimnáziumot 1948-ban alapították. Az első évtizedek során a képzés tartalma és az oktatás szerkezete is sokat változott, miközben a gimnázium Kecskemét, majd Bács-Kiskun megye, sőt az ország egyik kiemelkedő intézményévé vált. Az iskola jó hírét a pedagógusok minőségi munkája és a diákok eredményei alapozták meg, és tartják fenn napjainkban is. A tanulóink sikerrel szerepelnek rangos szaktárgyi tanulmányi versenyeken, s emellett futja erejükből, hogy más műveltségi területeken is helytálljanak. A diákszínjátszók évek óta szép eredményeket érnek el az országos megmérettetéseken. A képzőművészet vagy művészettörténet iránt érdeklődő diákok művei eljutnak rangos kiállításokra, a legtehetségesebbek önálló tárlaton is bemutatkoznak, elméleti tudásukat pedig évtizedek óta bizonyítják a rajz és a művészettörténet OKTV-n. Akit az informatika érdekel behatóbban, azok a robotika szakkörön akár tudományos méréseket is végezhetnek a maguk építette robotokkal. Sporteredményeink közül kiemelkednek a röplabdások sikerei, szakmai körökben a férfi röplabda utánpótlás nevelés fellegváraként emlegetik a Katonát. Az iskolánkat mindig a megújulási képesség jellemezte. Az országban az elsők között vezette be a tagozatos osztályokat, a fakultatív oktatásszervezést, a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást, a hat évfolyamos képzést, és az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJTP). A felsoroltak főként tartalmi fejlesztések voltak, de komoly szervezést és adott esetben belső szerkezeti változást is megkívántak a tantestülettől és az iskola vezetésétől. Megállapítható, hogy ezek az innovációk kivétel nélkül hasznára váltak az intézménynek, erősítették, gyarapították a gimnáziumot. Az elmúlt években lezajló, és elsősorban gazdasági, gazdaságossági okokra visszavezethető, fenntartói döntéseken alapuló szervezeti átalakítások azonban addig soha nem tapasztalt feladatokat adtak az iskola dolgozóinak. Ezek az átalakítások Kecskeméten hat évvel ezelőtt kezdődtek, amikor a közoktatási intézmények jelentős átszervezését, összevonását hajtották végre. Gimnáziumunk szakmailag önálló intézmény maradt, sőt önállóan gazdálkodhatott, de 2007-től ellátta a részben önállóan gazdálkodó Bányai Júlia Gimnázium, Bolyai János Gimnázium és a Táncsics Mihály Kollégium gazdálkodási feladatait is. Így az elmúlt hat évben a Katona József Gimnázium igazgatása mellett további három intézmény működtetési feladatainak szervezési és költségvetési felelőssége is rám hárult. Az átszervezés magával hozta azt az új helyzetet is, hogy a karbantartást, a takarítást, a portaszolgálatot és az ebédeltetést a várossal kötött szerződések alapján különböző gazdasági társaságok végezték

6 Vezetőként fő feladatomnak, sőt kötelességemnek tekintettem, hogy ezek a változások az összekapcsolt intézmények nevelő, oktató munkájában minél kevésbé legyenek érzékelhetőek. A kezdeti nehézségek leküzdésében a társ intézmények vezetői segítőkész partnereknek bizonyultak, iskolánkon belül pedig Patakiné Pleskó Katalin gazdasági vezető, Sáró Péter és Buday Rezső igazgatóhelyettesek vezetői tapasztalatára, munkabírására mindig számíthattam. A as tanévvel új korszak kezdődött a magyar közoktatásban és így természetesen gimnáziumunk életében is. A tartalmi változásokat alapvetően meghatározta a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény és a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. A tartalom megújulásával párhuzamosan jelentős szerkezeti átalakítások is történtek. Iskolánk beolvadt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba (KIK), így jogi személyiséggel nem rendelkező önálló szervezeti egységként működünk tovább. Az átadásátvétel bonyolult és nagy körültekintést igénylő folyamata áprilisban fejeződött be. A Katona József Gimnázium szakmai irányítását, az alapvető munkáltatói jogokat, azaz a fenntartói feladatokat január 1-től a KIK látja el. Az üzemeltetést továbbra is Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata végzi, lényegében a hat évvel ezelőtt bevezetett módon, azaz gazdasági társaságokkal kötött megállapodások alapján. Az átszervezés hónapokon keresztül komolyan próbára tette valamennyi dolgozónkat, mert jelentősen megváltoztak az intézményi és munkáltatói jogviszonyok, jogosultságok. Így tanév közben kellet megtanulni, és azonnal alkalmazni számos új eljárási szabályt. Ebből következően sok olyan feladat jutott az iskola vezetésének, az iskolatitkárnak és a pedagógusoknak, amelyet korábban a gazdasági, adminisztratív feladatokat ellátó dolgozók végeztek. Remélem, nem tévedek, amikor kijelentem, hogy az elmúlt hónapokban túljutottunk a legnehezebb időszakon, és mostantól egyre inkább a nevelő, oktató munkára tudunk majd koncentrálni. A változások közepette a tantestülettel közösen elkészítettük az új pedagógiai programunkat, amely a nemzeti köznevelési törvény és a kerettantervi rendelet alapján meghatározza iskolánk jövőbeni oktatási szerkezetét, a nevelés és oktatás céljait, tartalmát. Bízom benne, hogy ez a dokumentum az elkövetkező évek eredményes pedagógiai munkájának alapját képezi majd. Az immár szabályba foglalt elképzeléseink megvalósítása kitartó és színvonalas munkát követel a tantestület tagjaitól. Sok esetben szakmai kihívásokkal és nem várt nehézségekkel is szembe kell majd néznünk. Biztosan tudom, hogy jól döntöttünk, amikor az eddig elért színvonal megtartását, sőt lehetőség szerinti továbbfejlesztését tűztük ki célként. A Katona József Gimnáziumot ugyanis erre kötelezi az eredményes múltja és jelene, az itt végzett tehetséggondozó munka minősége. Ezt a színvonalat várják tőlünk Kecskemét város polgárai, a diákok, a szülők és természetesen a fenntartónk is

7 HELYZETELEMZÉS Az erőfeszítéseket nem a szavak, csakis az eredmények igazolják, de az eredmények mit sem érnek, ha nem látjuk mögöttük az alkotó embert. Az iskola alapadatai A Katona József Gimnázium fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtetője Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény egy telephellyel működik, amely a kecskeméti 3044 helyrajzi számú ingatlanon található. Címe: Kecskemét Dózsa György út 3. OM azonosító: , KIK azonosító: Honlap: Az engedélyezett tanuló létszám 770 fő, a tényleges tanuló létszám 714 fő. Alaptevékenységei Nappali rendszerű, gimnáziumi nevelés, oktatás Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Részvétel az Arany János Tehetséggondozó Programban (AJTP) Iskolai könyvtári tevékenység Tanulók tankönyvellátása Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás Évfolyamok 6 évfolyamos gimnázium 4 évfolyamos gimnázium, ezen belül két tanítási nyelvű képzés 5 évfolyamos képzés, Arany János Tehetséggondozó Program - 7 -

8 Gazdálkodás Az intézmény nem folytat gazdálkodási tevékenységet. A tanórán kívüli szakmai feladatok finanszírozására, és közvetlenül az oktatást szolgáló kiadásokra az intézményvezető kérhet engedélyt a tankerületi igazgatótól. A munkáltatói feladatokkal járó adminisztrációt, és a pénzügyi műveleteket az intézményvezető előkészítése után a tankerület gazdasági dolgozói egyszerre több iskolát is ellátva végzik. Az üzemeltetési, karbantartási feladatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el

9 OKTATÁSI SZERKEZET A 2012/2013-AS TANÉVBEN Négy évfolyamos képzés magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás (évfolyamonként fél osztály) emelt szintű német nyelv oktatás (fél osztály a 9. és 10. évfolyamokon) emelt szintű biológia oktatás (évfolyamonként fél osztály) általános tantervű oktatás (évfolyamonként fél osztály) Öt évfolyamos képzés Arany János Tehetséggondozó Program Az Arany János Tehetséggondozó Programot hátrányos helyzetű, tehetséges, elsősorban kis településeken élő diákok számára szervezzük. A program egy előkészítő évből és négy év általános tantervű gimnáziumi képzésből áll (a 9. AJTP, a 9. és 10. évfolyamokon önálló osztályok, a 11. és 12. évfolyamokon fél osztályok). Hat évfolyamos képzés két párhuzamos osztály, az egyik humán-, a másik reál-érdeklődésű gyerekek számára - 9 -

10 AZ ISKOLAI ÉLET BEMUTATÁSA A tantestület összetétele Az iskola 50 tanári + 1 fő könyvtárosi státusszal rendelkezik, ebből 49,755 státusz betöltött, a fennmaradó töredék státuszokat túlórában látják el a pedagógusok. Az óraadókkal együtt 57 pedagógus dolgozik iskolánkban, közöttük egy-egy német, angol és francia anyanyelvű kolléga is. Jelenleg kettő kolléganőnk van gyes-en. A nevelőtestületben a fiatalok és a tapasztaltabbak, valamint a nők és férfiak aránya is ideálisnak mondható (36 nő, 21 férfi). A tantestület minden tagja rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel, illetve 1 fő esetében júniusban fejeződik be a nyelvtanári egyetemi végzettség megszerzése. Tantestületünk sok kiemelkedő egyéniséggel büszkélkedhet, akiknek eredményes munkáját a szakma és a közvélemény is elismeri. A teljesség igénye nélkül néhány kitüntetett: Csordásné Szécsi Jolán Ericsson-díjas, Reiter István Graphisoft díjas, Csordás Péter Junior Príma díj birtokosa, Buday Rezső Pro Talento díjas, Sáró Péter és Dr. Szablics Bálintné megkapta a Kecskemét Városért Oktatási díjat, Karagics Mátyás a Kecskemét Sportjáért kitüntetés birtokosa, Orbán Edit tanárnő pedig Kecskemét Városért Oktatási díjas, Radnótidíjas és Toldy-díj elismerésben is részesült, Szabó László Less Nándor-díjas, Sáróné Jéga Szabó Irén Mol-MesterM díjas. Sok kolléga elvégezte az emelt szintű vizsgáztatói, az érettségi elnöki felkészítést és többeknek van szakértői engedélye. A nevelőtestület személyi összetétele a korábbi években keveset változott, a következő tanévben azonban több változás is várható a távozni készülők pótlása miatt. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak A bevezetőben bemutatott átszervezések következtében a tantestület tagjain kívül csak egyegy iskolatitkár, rendszergazda és pedagógiai asszisztens (oktatástechnikai feladatkörben) dolgozik iskolánkban. Az iskolatitkári feladatok annyira megnövekedtek az elmúlt évek alatt, hogy itt halaszthatatlanul létszámbővítésre lesz szükség. Ezt alátámasztja nemzeti köznevelési törvény is, amely az iskola tanuló létszáma alapján határozza meg az iskolatitkári státuszok számát

11 A színvonalas természettudományos oktatásunkban jelentős előrelépést eredményezne további pedagógiai asszisztensek alkalmazása, akik elsősorban a tanári és tanulói kísérletek előkészítésében segítenének a biológia, fizika és kémia tantárgyakban. Az iskolában működő szervezetek Az iskolában két szakszervezet működik (PSZ, PDSZ), de a közalkalmazottak többsége nem tagja egyiknek sem. A Közalkalmazotti Tanács 3 fős, melynek vezetőjével és tagjaival az adódó feladatoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően hatékonyan együtt tudtunk működni. A pedagógusok többsége tagja a tantárgyi munkaközösségek valamelyikének, melyek a következők: magyar, történelem, matematika, angol, német, biológia, fizika, kémia, földrajz, testnevelés és osztályfőnöki. A munkaközösség vezetők az iskola vezetésének legfőbb támaszai, szakmai tanácsadói. Az iskola két legfontosabb feladatának, a nevelési, oktatási folyamatok irányításának és végrehajtásának közvetlen segítői, és sok esetben a döntéshozatal részesei is. A Diákönkormányzat az SZMSZ-ben leírtak szerint, segítő tanár támogatásával működik. A Diákönkormányzat aktívan részt vesz a diáknapnak és az iskola különféle tanórán kívüli programjainak szervezésében és lebonyolításában. Véleményüket, javaslataikat a diákok vezetője általában közvetlenül az intézményvezetővel egyezteti. Az iskola szülői szervezete (SZMK) a közoktatási jogszabályok szerint működik, gyakorolja jogait. Aktívan segíti az iskola tanórán kívüli tevékenységeit és jótékony célú rendezvényekkel, felajánlásokkal, rendhagyó órák szervezésével is támogatja a gimnázium nevelési, oktatási munkáját. A Katona József Gimnázium Diáksport Egyesülete (DSE) saját alapszabálya alapján tevékenykedik. Legfőbb feladata a tanulók tanórán kívüli sportfoglalkozásainak megszervezése és a legkiválóbbak versenyeztetése, amelyet sikeresen teljesít. Az iskola működését meghatározó dokumentumok Intézményünk rendelkezik a törvényes működéséhez szükséges alapvető szabályzatokkal: pedagógiai programmal, szervezeti és működési szabályzattal, házirenddel. A szabályzatok felülvizsgálata, módosítása az előírt határidőn belül megtörtént

12 Az gimnázium legfontosabb partnerei 1. Közvetlen fenntartónkkal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületének igazgatójával és munkatársaival iskolánk kapcsolata az első pillanattól kezdve kiegyensúlyozott. A sürgető teendők közepette is éreztük a segítőkészségüket, biztatásukat. Meghatározott eljárási rend szerint kapcsolódunk a gazdasági, pénzügyi, a humánpolitikai munkatársaikhoz. A problémák megoldását, az információk közvetítését intézményi referens segíti. 2. A Kormányhivatal Oktatási Főosztálya számos többlet feladatot bíz ránk, főleg az érettségi kapcsán, aminek igyekszünk maradéktalanul eleget tenni. 3. Iskolánk működtetési, üzemeltetési feladatait a Művészeti Óvoda látja el. Gazdasági dolgozóinak munkahelye az iskolánk épületében van. Mivel legtöbbjük korábban gimnáziumunk alkalmazottja volt, így személyesen is jól ismerjük egymást, természetesen a munkakapcsolatunk is problémamentes. 4. Az Arany János Tehetséggondozó Programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézeten belül működő Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ Nemzeti Tehetség Programirodája irányítja, segíti és felügyeli. Ezen belül a kiemelt feladatai: működteti a program tanácsadó testületét; kapcsolatot tart az érintett egyesületekkel; ellátja a program fejlesztési feladatait; szakmai támogatást nyújt a tehetséggondozó pályázatok intézményi szintű megvalósításához; elvégzi a program iskolai, kollégiumi megvalósulásának szakmai ellenőrzési feladatait; kapcsolatot tart az intézményekkel és fenntartóikkal; részt vesz az oktatásért felelős minisztérium pályázatainak kiírásában, illetve a jogszabály alapján a pályázatok elbírálásában 5. Gimnáziumunk tagja az AJTP intézményei egyesületének, ezen keresztül a Nemzeti Tehetségfejlesztő Tanácsnak. Iskolánk számára különösen hasznosnak bizonyult a programban résztvevő társintézményekkel az elmúlt tizenkettő év során kialakított kapcsolat. Ezek közül legintenzívebb az együttműködésünk kecskeméti Táncsics Mihály Kollégiummal, a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziummal és a győri Révai Miklós Gimnáziummal. 6. A város oktatási és kulturális intézményeivel, többszintű, a kölcsönösségen alapuló iskolánk kapcsolata. Közülük a kecskeméti Katona József Színházzal és az Ifjúsági Otthonnal legszorosabb az együttműködésünk. 7. A MATEGYE Alapítvánnyal, mint tehetségponttal sokrétű szakmai együttműködést folytatunk

13 8. Intézményünk tagja a Gimnáziumok Országos Szövetségének. Ettől a szakmai szervezettől sok értékes információt, elemzést, tájékoztatást kapunk munkánkhoz. 9. Iskolánk alapítványa 1991 óta működik, és nyújt évről-évre hatékony, nélkülözhetetlen támogatást a gimnáziumunkban folyó tehetséggondozó tanórán kívüli foglalkozásokhoz, a tanulást-tanítást segítő korszerű technikai eszközök beszerzéséhez. Az iskola sportpályájának felújítására is az alapítvány pályázott sikeresen, és a beruházás költségvetésének közel egyharmadát is az alapítvány finanszírozta önerőként. Ugyancsak az alapítvány fedezte a dísztermi ablakok cseréjének költségeit. Rendszeresen támogatja az eredményes diákok kitüntetését, segítia sportolóink versenyeztetését, színjátszóink felkészítését és a Szakács Jenő Fizikaverseny lebonyolítását. 10. A Szegedi Tudományegyetem Kutatóiskolájaként a diákjaink saját maguk által összeállított robotokkal végeznek természettudományos méréseket. Külföldi partnerek Egy sikeres Európai Uniós PHARE pályázat keretében korábban együttműködő partnerünk volt a zentai Bolyai Gimnázium, amellyel a pályázat lezárása után sem szakadt meg testvériskolai kapcsolatunk. Német testvériskolánk a wasserburgi Luitpold-Gymnasium, mellyel a német nyelv szakos kollégák szervezésében másfél évtizeden át rendszeres diákcsere programot folytattunk. Sajnos a diákcsere program az utóbbi években már egyre nehezebben volt megszervezhető, és tavaly meg is szakadt. Célszerűnek látszik további testvériskolai kapcsolatok kiépítése, lehetőség szerint német és angol nyelvterületen valamint erdélyi középiskolával is

14 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ, OKTATÓ MUNKA NEVELÉS Az iskolánk alapvető célja a biztos erkölcsi alapokon álló, használható tudással rendelkező, értelmiségi pályára készülő fiatalemberek nevelése, tehetségük fejlesztése. Hagyományainknak megfelelően fontosnak tartjuk, hogy a város és az ország szellemi, tudományos és közéletének leendő szereplői iskolánkban elegendő indíttatást kapjanak ahhoz, hogy tudásukat később sikeresen kamatoztassák. Arra törekszünk, hogy tanulóink, tudjanak választani a jó és a rossz között, megtanulják megismerni a világot, becsüljék meg az igazi erkölcsi és szellemi értékeket. A nevelőmunkában kulcsfontosságú szerep jut az osztályfőnököknek. Tanítványaikkal kialakított kapcsolatuk az iskolai élet minden területén meghatározó. Az utóbbi időben egyre többször találkozunk tanulási nehézséggel küzdő, nehezen motiválható tanulókkal. Számukra egyéni fejlesztő foglalkozásokat szervezünk, de a tanórai munkában is külön figyelmet kell rájuk fordítanunk. A tanulók munkához való viszonya, magatartása, szorgalma A diákok munkához való viszonyát, magatartását, szorgalmát, személyiségük fejlődését félévente osztályozó konferencián értékeli a tantestület. Az értékelés szabályait a pedagógiai program tartalmazza. Az osztályfőnökök által szolgáltatott adatok alapján, ugyancsak félévente összesítést készítünk. Az összesítések alapján megállapítható, hogy a tanulók neveltségi szintje jó, szorgalmuk általában megfelelő. Tanulóink magatartásában nincsenek szélsőséges megnyilvánulások. Komolyabb fegyelmi ügy évek óta nem fordult elő. Szerencsére annál több esetben volt módom igazgatói dicséretet adni. A hiányzások száma az alacsonyabb évfolyamokon rendszerint alacsonyabb. Ennek nemcsak életkori okai vannak, hanem a növekedéshez az is hozzájárul, hogy a 11. és 12. évfolyamosok közül egyre többen készülnek jogosítvány megszerzésére, nyelvra, tanulmányi versenyeken vesznek részt, és az osztályfőnökök engedélyével sokan elmennek egyetemi nyílt napokra is. A város többi iskolájával összehasonlítva kijelenthetjük, hogy diákjaink a legkevesebbet hiányzók közé tartoznak

15 A tanulók lelki életének, szorongásos tüneteinek, babonás szokásainak felmérése Tanulóink lelki életéről ebben a tanévben készült egy tudományos felmérés. Az eredmények többek között megmutatták, hogy diákjaink több mint harmada hívő keresztény. A babonás szokások a korosztálytársaikhoz képest kisebb arányban fordulnak elő. A szorongás kis számban jelen van közöttük, de a depresszióra való hajlam alig mutatható ki. A tanulók, döntő többsége elfogadja az iskolai és a társadalmi normákat. Fontos tanulság, hogy a gyengébben teljesítő diákok esetében a pedagógusoknak gyakrabban kell élni a pozitív motivációs eszközökkel. Arany János Tehetséggondozó Programon belüli mérések Az AJTP előírásai szerint a Debreceni Egyetem Pszichológia Tanszékének munkatársai a tanulók öt éves gimnáziumi tanulmányai alatt többször is speciális mérést végeznek. Ezekkel többek között feltárják a legfontosabb személyiségjegyeket, a tanulási képességeket, a motiváltságot. A mérések eredményeit elsősorban az osztályfőnökök és a kollégiumi nevelők hasznosítják az egyéni fejlesztési tervük elkészítéséhez. A nevelési célokat, a hagyományok ápolását szolgáló tevékenységeink Házirendünket a vonatkozó jogszabályok betartása mellett az iskola bevált szokásaihoz, nevelési céljaihoz igazítottuk. Az iskola hagyományainak megfelelően minden tanév végén, az érettségi befejeztével kitüntetjük, és a tanévzáró ünnepélyen példaként állítjuk tanulóink elé azokat a búcsúzó diákokat, akik tanulmányaik alatt kitűnő, vagy jeles eredményt érnek el, és emellett a tanórán kívüli, közösségi munkában kiemelkedőt nyújtanak. Ők kapják a Katona József Gimnázium Kiváló Tanulója címet, illetve az Aranykoszorús jelvényt. Ugyancsak jutalmazzuk az adott tanévben, az egyes tantárgyakban iskolai szinten legjobb eredményt elért tanulóinkat. Az ő eredményükre a szaktárgyi munkaközösségek tesznek javaslatot. A jutalmakat az iskola alapítványa ajánlja fel. Belső pályázaton, a diákok és tanárok széles körű részvételével 2003-ban kiválasztottuk az iskola jelmondatát, amely így hangzik. Becsület és dicsőség az érdemesnek (Katona József: István a magyarok első királya) A diákok közreműködésével rendszeresen ápoljuk egykori tanárunk, Szakács Jenő sírját ban örökbe fogadtuk a Deák Ferenc téren álló Hősök emlékművét

16 Az újonnan felvett diákok számára tizenkettedik éve szervez iskolánk gólyatábort. A tábor évről évre egyre népszerűbb, általában diák és tanár tölt együtt 5 napot az ország valamelyik Kecskeméttől távoli ifjúsági táborában. A tanulók a táborban megismerkedhetnek egymással, tanulásmódszertani, önismereti foglalkozásokon hangolódnak rá a hamarosan kezdődő tanévre. A foglalkozások utáni időt természetjárással, sportversenyekkel töltik. Nyaranta vízitúrát, a tanév során pedig több alaklommal is kerékpártúrát szervezünk diákjainknak. A téli időszakban kellő számú jelentkező esetén sítáborba visszük a diákokat, ahol síoktatást is tartunk számukra. Rendszeresen szervezünk erdélyi tanulmányi kirándulást, ausztriai utakat, időnként pedig angliai, olaszországi, franciaországi, spanyolországi és csehországi tanulmányi utazásokat is. Részt vettünk a Határtalanul pályázaton, a 7. évfolyamos diákoknak délvidéki utat szerveztünk. Az osztályfőnökök vezetésével, a szülők támogatásával évente osztálykirándulásokon, vesznek részt a diákok. Ezek esetenként több naposak is lehetnek. A tanórai munkát jól kiegészítik a szaktanárok által szervezett szakmai utak, például üzemekbe, egyetemek tanszékeire, kórházba, szakmai kiállításokra, a Planetáriumba, a Csodák palotájába. A kollégák rendszeresen visznek tanulócsoportokat művészeti kiállításokra, színházlátogatásokra Budapestre is. A kecskeméti iskolák között évek óta a mi diákjaink közül járnak legtöbben diákbérlettel a kecskeméti Katona József Színházba. Iskolagalériánkban rendszeres kiállításokat állítunk össze a diákok alkotásaiból. Tanévenként egy alkalommal papírgyűjtést szervezünk, amely aktivizálja nemcsak a diákokat, hanem a szülőket is, a bevétel a diákönkormányzatot segíti. Sikerült feléleszteni, és új tartalommal megtölteni az osztálydekorációs versenyt, ennek köszönhetően nagyon sok ízléses, hangulatos tantermet alakítanak ki közösen a szülők, diákok és az osztályfőnökök. A tanórán kívüli nevelési tevékenység egyik fontos színtere a diákszínjátszó csoportjaink próbái, és színházi bemutatói. A tanárok és a diákok egy sajátos hangulatú színjátszó helyet hoztak létre közösen az alagsorban, a Kamraszínházat, amely azóta színjátszóink második otthonává vált. Munkájuk színvonalát mutatja, hogy minden évben több alkalommal kapnak lehetőséget darabjaik bemutatására a nagyközönség számára. Iskolánk énekkara az ünnepségeink színvonalas és rendszeres fellépője. A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület évről évre egyre szélesedő körben tart rendhagyó osztályfőnöki órákat

17 Évente véradó napot szervezünk az iskolában a dolgozók és a tizennyolcadik életévüket betöltött tanulóink számára. Egy-egy ilyen alkalommal fiatal ad vért. Iskolánkban iskolarádió is működik, amelyet tanári irányítással diákok szerkesztenek. A gimnázium alapítványával közösen minden évben megszervezzük a Katonás-napok rendezvénysorozatot. A programban tanulmányi, művészeti versenyek, rendhagyó órák, kulturális rendezvények követik egymást. A befejező esemény a hagyományos Öregdiák bál. Az iskola saját honlapot működtet, amelyet gyakran látogatnak a szülők és a diákok is. Mindezeket a hasznosnak bizonyult tevékenységeket tovább kell folytatnunk, de időnként új tartalommal és új tevékenységekkel bővíthetők is ezek a programok

18 OKTATÁS Beiskolázás Az általános iskolások körében a gimnáziumunk iránti érdeklődés összességében nagy. Az elmúlt években átlagosan több mint háromszoros a jelentkezők száma a felvehetők létszámához képest. A túljelentkezések átlagos aránya azonban nem a legbeszédesebb mutató, mert a nyolcadikos diákok akár 4-5 középiskolába is jelentkezhetnek. Sokkal többet mond egy-egy képzésünk iránti érdeklődésről az, hogy azt a diákok hányadik helyen jelölték meg. Erről közvetett információt ad, ha megnézzük, hogy a felvételi rangsorban hányadik helyről lehet bekerülni az adott képzésre. Ezek és még további mutatók alapján megállapítható, hogy adott tanévben melyik képzés iránt hogyan változik az érdeklődés. A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kidolgoztuk saját felvételi eljárási szabályainkat, módszereinket, így próbáljuk a lehető legobjektívebben kiválasztani a jelentkezők közül a felvételre alkalmasakat. Felvételi szabályainkból négy lényeges mozzanatot szeretnék kiemelni. Mindenki megírja az előzetes központi felvételi feladatlapokat magyarból és matematikából. Senkit nem veszünk fel anélkül, hogy szóbeli felvételin ne vett volna részt. Az AJTP-be speciális pszichológiai mérés is része a felvételi eljárásnak. A beiskolázási területünk itt gyakran Bács-Kiskun megye határain is túlnyúlik. Az elkövetkező évek problémamentes együttműködése érdekében a felvett tanulóknak és szüleiknek a beiratkozás előtt tájékozató értekezletet tartok, ahol ismertetem iskolánk hagyományait, szokásait, elvárásait, házirendjét, nevelésioktatási céljait. Tanulmányi eredmények Félévente nyilvánosságra hozzuk az osztályok tanulmányi eredményét magyar, matematika, és történelem tantárgyakból, továbbá az osztályok átlagát az iskola közösségében. Tanév végén a legjobb eredményt elért osztályt jutalmazzuk, ezzel is igyekezünk egészséges versenyszellemet kialakítani a diákok között. A legjobb tanulókat a tanévzáró ünnepélyen tantárgyanként jutalmazzuk. Az iskola tanulmányi átlaga az elmúlt évek alatt kis javulás után 4,25 körül stabilizálódott. A legjobban teljesítő osztályok átlaga 4,5, vagy afölötti. Minden tanévben örvendetesen sok a kitűnő (számuk meghaladja a 60-at), és a jeles bizonyítványt szerző tanuló (75-90 fő)

19 A szaktanárok nagy számban ismerik el a diákok teljesítményét tantárgyi dicsérettel ( dicséret). A tantestülettől általában15-20 tanuló kap általános dicséretet. A bukások száma igen alacsony, az átlag 720 tanulóból mindössze 1-5 főnek kell javító vizsgát tennie a továbbhaladáshoz. A tehetséggondozás eredményei A korábbi évek megszorító intézkedései következtében gimnáziumunkban a tanulmányi versenyekre történő felkészítés és a tanórán kívüli tehetséggondozás teljes egészében alapítványi támogatással történik. Iskolánk tanulóinak tantárgyi, művészeti és sportversenyeken elért eredményeit minden tanév végén összesítjük. Szerencsére a paletta színes és gazdag. Csupán az országos versenyeken elért eredmények is oldalakat töltenének meg, ezért most csak az OKTV döntőben elért helyezéseket mutatom be. év tantárgy OKTV helyezés 2008 művészettörténet rajz és vizuális kultúra 2., 7., rajz és vizuális kultúra 1., 4., matematika olasz nyelv dráma matematika történelem művészettörténet rajz és vizuális kultúra dráma kémia angol nyelv mozgóképkultúra és médiaismeret földrajz , 7., , , Iskolánk 2001 óta vesz részt az Arany János Tehetséggondozó Programban. Ez az önfejlesztő program a magyar közoktatás utóbbi évtizedének egyik legsikeresebb innovációja, amelyben a tehetséggondozás speciális módszereit tanultuk meg, és alkalmazzuk a program előírásai szerint. A kezdeti nehézségeken hamar túljutottunk, mostanra egyre több kollégánk kapcsolódott be tevőlegesen a tehetséggondozó programba

20 A programunkban sikeresen érettségizett osztályaink, felsőoktatási felvételi eredményei a várakozásnak megfelelően alakultak. A program céljait a többi területen is (nyelvvizsga, jogosítvány, ECDL vizsga) teljesítették a tanulók. Diákjaink ezzel országos összehasonlításban is megállták helyüket. Az egyik legnagyobb AJTP-s sikerünk országosan is figyelemre méltó: művészettörténet tantárgyból OKTV 4. helyezést ért el a programban tanuló egyik diákunk. Versenyszervezés A Szakács Jenő Megyei Fizikaversenyt állandó szervezőként tizenkettedik éve rendeztük meg az Eötvös Lóránd Fizikai Társulattal és a Szegedi Tudományegyetemmel közösen. Életre hívtuk, és évente szervezzük a Katona József Művészeti Fesztivált, amely valójában két rendezvényből tevődik össze: tavasszal megyei vers- és prózamondó versenyt, ősszel pedig a színjátszók versengését hirdetjük meg. Az AJTP-n belül évekkel ezelőtt elindítottuk az Országos Történelem Versenyt, amelyet rendszeresen a Lakiteleki Népfőiskolával együttműködve rendezünk meg. A német nyelvi munkaközösség néhány év óta megyei német nyelvi fordítási versenyt szervez. Jó néhány tantárgyból rendeznek háziversenyeket a szaktanáraink, ezzel is többletmunkára ösztönözve az érdeklődő diákokat. Ezek közül a legújabb a kémia háziverseny. Szakmai továbbképzések, iskolán kívüli szakmai munka Tantestületünkben nagy a korszerű ismeretek elsajátítása iránti igény. Kollégáink szívesen vesznek részt továbbképzéseken, amelyeket az iskola továbbképzési terve alapján, a nevelőtestület véleményének figyelembevételével választunk ki. Sajnos az ilyen célra fordítható összeg kevés az igények kielégítésére. Egyre több kolléga vállal emelt szintű vizsgáztatást, érettségi elnöki feladatokat. Több matematika szakos kolléga városi tehetséggondozó szakkört tart. Belső mérés Pedagógiai programunk szerint a 10. évfolyamon belső mérést végzünk, amely a négy évfolyamos képzésben írásbeli ból áll, a hat évfolyamos képzésben pedig írásbeli és szóbeli részekből tevődik össze. A mérés célja: szintfelmérés az alapozó időszak végén, és az emelt szintű tantárgyak választásának orientálása

21 A 10. évfolyam mérésének eredményeit és tanulságait a jövőben a teljes tantestületen belül meg kell beszélnünk Kompetenciamérés Az országos kompetenciamérésben iskolánk kiemelkedően teljesít. Minden évben előkelő helyen szerepel az iskolák közötti összehasonlításban a hatosztályos és a négyosztályos gimnáziumok között is. Ez azt jelenti, hogy általában csupán 5 és 25 között mozog azoknak az gimnáziumoknak a száma az országban amelyek nálunk jobban teljesítenek a kompetenciamérésekben. (A mérésekben több mint 900 hozzánk hasonló iskolát vizsgálnak.) 8. osztály 10. osztály matematika szövegértés matematika szövegértés év iskolai átlag országos átlag iskolai átlag országos átlag iskolai átlag országos átlag iskolai átlag országos átlag Nyelv A nyelv száma iskolánkban mindig örvendetesen magas volt. Amikor a korábbi években a sikeres nyelvvizsgával ki lehetett váltani az érettségi vizsgát, akkor az alsóbb évfolyamokon is megindult egy nyelvvizsgázási hullám. Iskolánkban ennek is köszönhetően időnként nagyobb volt a középfokú nyelv száma, mint a végzős diákok létszáma. Mára olyan szinten állt be az egyensúly, hogy a nyelvvizsgával rendelkezők száma valamivel kevesebb, mit az érettségizők létszáma. A két tanítási nyelvű oktatásban érettségizők viszont szinte kivétel nélkül felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványt is szereznek a sikeres érettségi alkalmával. El kell érnünk, hogy minden diákunk meg tudjon szerezni legalább egy nyelvvizsgát a gimnáziumi tanulmányai befejezéséig

22 Érettségi eredmények Az érettségi vizsga mindig az egyik legfontosabb értékmérője volt a gimnáziumban folyó pedagógiai munkának, és ez így van napjainkban is. A kétszintű érettségi bevezetésével az érettségi eredmények tekintetében új időszámítás kezdődött a közoktatásban. A tapasztalatink azt mutatták, hogy tanulók eleinte nagy számban, és többnyire reálisan választották az emelt szintű érettségi at, egyrészt a várható felvételi többletpontok miatt, másrészt az iskolában folyó eredményes felkészítés hatására. Miután kiderült, hogy az emelt szintű on a feladatok nehézsége évente szeszélyesen változik, ráadásul a felsőoktatási intézmények általában nem követelik meg az emelt szintű érettségit, a diákok úgy döntöttek, hogy nem érdemes kockáztatni. Inkább a középszintű on igyekeztek minél jobb teljesítményt nyújtani, a többletpontokat pedig nyelvkal szerezték meg. Amint az egyetemek egyre nagyobb számban szabták feltételül az emelt szintű érettségi vizsgát, a csökkenés megállt, sőt 2012-ben növekedés indult el az emelt szintű számában. A következő táblázatok az elmúlt öt tanév osztályonkénti érettségi eredményeit mutatják. Az imponáló eredmények mögött igen komoly felkészítő munka húzódik meg május-júniusi vizsgaidőszak osztály létszám középszintű száma középszintű átlaga emelt szintű száma emelt szintű átlaga kitűnők 12. A , , B , , C , D , , Sikeresen érettségizett 122 végzős tanuló. Kitűnő eredményt 36, jeles eredményt pedig 34 diák ért el. jelesek

23 2009. május-júniusi vizsgaidőszak osztály létszám középszintű száma középszintű átlaga emelt szintű száma emelt szintű átlaga kitűnők 12. A , , B , , C , , D , , Sikeresen érettségizett 132 végzős tanuló. Kitűnő eredményt 39, jeles eredményt pedig 14 diák ért el. jelesek május-júniusi vizsgaidőszak osztály létszám középszintű száma középszintű átlaga emelt szintű száma emelt szintű átlaga kitűnők 12. A ,7 23 4, B , , C , , D , , Sikeresen érettségizett 112 végzős tanuló. Kitűnő eredményt 30, jeles eredményt pedig 18 diák ért el. jelesek május-júniusi vizsgaidőszak osztály létszám középszintű száma középszintű átlaga emelt szintű száma emelt szintű átlaga kitűnők 12. A , , B , , C , , D , , E ,06 6 4, Sikeresen érettségizett 150 végzős tanuló. Kitűnő eredményt 29, jeles eredményt pedig 19 diák ért el. jelesek

24 2012. május-júniusi vizsgaidőszak osztály létszám középszintű száma középszintű átlaga emelt szintű száma emelt szintű átlaga kitűnők 12. A , , B , , C , , D , , E , , Sikeresen érettségizett 144 fő végzős tanuló. Kitűnő eredményt 34, jeles eredményt pedig 26 diák ért el. jelesek Továbbtanulás Iskolánk hagyományosan jó továbbtanulási mutatókkal büszkélkedhet. Ezeket az eredményeket nagyon nehéz folyamatosan ilyen magas szinten tartani, hiszen évente nagyszámú, átlagosan 125 Katonás diák felvételizik a felsőoktatásba. A mellékelt adatokból látszik, hogy tavaly ismét 90% fölé emelkedett a felvettek aránya. Különösen örvendetes, hogy tanulóink döntő többsége az általa első, vagy második helyen választott felsőoktatási intézményekbe került be. A diákjaink által megkezdett alapképzések ráadásul legnagyobb arányban a jó nevű egyetemek népszerű karain találhatók. év érettségizettek száma jelentkezettek száma felvettek száma felvettek aránya a jelentkezettekhez viszonyítva % % % % % összesen % Látható, hogy évente átlagosan 110 Katonás diák indul az értelmiségi pályák irányába

25 A továbbtanulási létszámadatok az elmúlt két évben a korábbi jó eredményekhez képest is javulást mutatnak. Az oktatás tárgyi feltételei Az iskolánk otthona egy 1912 és 1914 között épült, patinás szecessziós, városképi jelentőségű épület. Elkészülte után először katonai kórház, majd 1921 után rövid ideig iskola használhatta, azután újra hadi kórházat helyeztek el benne. A Katona József Gimnázium 1958-ben költözött ide. A közelmúltban a főhomlokzati nyílászárókat kicserélték, a tetőt teljesen felújították, visszakerült a bejárat fölé a régi címer és működik az óra is. Jelenlegi állapotában kívülről impozáns megjelenésű, de a figyelmes szemlélő észreveheti a vakolaton egyre több helyen megjelenő, és az elöregedett vízvezetékrendszer hibáiból származó átázásokat. Mi, akik benne dolgozunk, tudjuk, hogy az elektromos vezetékek cserére szorulnak, a természettudományos szaktantermek elavultak és felújításért kiáltanak. Az iskola kicsi méretű és teljesen kihasznált tornaterme nem tudja kiszolgálni a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetését. Az épület akadálymentesítése nem megoldott, pedig az engedélyezett tervek már évekkel ezelőtt elkészültek. Minden osztály saját tanteremmel rendelkezik, ezen felül egy-egy biológia, kémia, ének és rajz valamint két-két fizika és informatika szaktanterem is segíti az oktatást

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém OM kód: 037169 A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2014/2015 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 23. -a értelmében az intézményeknek

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium bemutatása

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium bemutatása Csordásné Marton Melinda BME GTK Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés Első félév gyakorlati feladata Konzulens: Sipos Imre Gyakorlatvezető: Ráczné

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma A Povolny Ferenc Szakképző Iskola közzétételi listája a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján 23. (1). A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

oktatási azonosító 73068903870 73342549764 79306853024 76397763878

oktatási azonosító 73068903870 73342549764 79306853024 76397763878 Tanulmányi terület kódja: 41 gimnázium: 4 évfolyamos; emelt szintű matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterve; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.wignerkozepiskola.hu Igazgató:

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. www.vm.zene.hu OM: 035322 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév 1 INTÉZMÉNYÜNK

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Az élet kísérlet arra, hogy az ideálból. valóság legyen. (Németh László) A NÉMETH L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM F ELVÉTELI TÁJÉ KOZTATÓ JA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Az élet kísérlet arra, hogy az ideálból. valóság legyen. (Németh László) A NÉMETH L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM F ELVÉTELI TÁJÉ KOZTATÓ JA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Az élet kísérlet arra, hogy az ideálból valóság legyen. (Németh László) A NÉMETH L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM F ELVÉTELI TÁJÉ KOZTATÓ JA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Kedves Szülők, Kedves Diákok! A 2012/2013. tanévtől a hódmezővásárhelyi

Részletesebben

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA A 2015/2016 - OS TANÉV BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ INTÉZMÉNY ADATAI Neve: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Címe: 2200 Monor,

Részletesebben

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit Szeged, Gutenberg u. 11. 6722 Igazgató: Dr. Marschalek Norbert

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben