PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT"

Átírás

1 PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN

2 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét, Állampolgárság: magyar Lakcím: 6000 Kecskemét, Őrtorony u. 8. Telefon: Képzettségek, képesítések akkreditált továbbképzés akkreditált tanfolyam akkreditált tanfolyam akkreditált tanfolyam akkreditált tanfolyam diploma akkreditált tanfolyam akkreditált tanfolyam PEDNET Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézet Mindenki tehetséges valamiben Moduláris tehetséggondozó továbbképzés pedagógusoknak Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁBPE- továbbképzés költségvetési szervek vezetői részére SULINOVA Kht. Pilisborosjenő Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógus, fizika tantárgy SULINOVA Kht. Pilisborosjenő Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógus, matematika tantárgy Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány Budapest Tanulásmódszertan I. a tanulás tanítása SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda Debrecen Minőségfejlesztési alapismeretek és azok alkalmazása a közoktatásban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatási vezető József Attila Tudományegyetem Szeged Intenzív továbbképzés matematika szakvezető tanár József Attila Tudományegyetem Szeged Intenzív továbbképzés informatika szakon - 2 -

3 Képzettségek, képesítések diploma érettségi József Attila Tudományegyetem Szeged matematika fizika szakos középiskolai tanár Katona József Gimnázium Kecskemét Munkahelyek, beosztások 2001-től Katona József Gimnázium Kecskemét igazgató, intézményvezető Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola Kecskemét matematika-fizika szakos középiskolai tanár Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Kecskemét igazgatóhelyettes Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola Kecskemét matematika-fizika szakos középiskolai tanár Konzum Kereskedelmi Vállalat kereskedő Katona József Gimnázium Kecskemét matematika-fizika szakos középiskolai tanár További szakmai tevékenységek, megbízatások 2005-től 2005-től 2002-től 2000-től 1999-től Közoktatási szakértő szaktárgyi oktatás, matematika szakirány Közoktatási vizsgáztató érettségivizsga-elnök A TIT Bács-Kiskun megyei szervezete elnökségének tagja A Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatsor készítő A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi tag - 3 -

4 További szakmai tevékenységek, megbízatások 1999-től 1999-től 1991-től Az ABACUS Matematikai lapok éveseknek A Bolyai János Matematikai Társulat és a MATEGYE Alapítvány folyóirata felelős szerkesztő, rovat szerkesztő A Zrínyi Ilona Matematikaverseny szervezési és szakmai munkában való részvétel Az Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumért kuratóriumi tag Szakmai publikációk ZRÍNYI A Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatai, megoldásai és eredményei társszerző (feladatsorok és megoldások) kiadó: MATEGYE Alapítvány Matematikai Versenytesztek A Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatai és megoldásai társszerző (feladatsorok és megoldások) kiadó: MOZAIK Oktatási Stúdió Szeged - 4 -

5 BEVEZETÉS A tanítás az optimizmus legnemesebb megnyilvánulása. Collen Wilcox A Katona József Gimnáziumot 1948-ban alapították. Az első évtizedek során a képzés tartalma és az oktatás szerkezete is sokat változott, miközben a gimnázium Kecskemét, majd Bács-Kiskun megye, sőt az ország egyik kiemelkedő intézményévé vált. Az iskola jó hírét a pedagógusok minőségi munkája és a diákok eredményei alapozták meg, és tartják fenn napjainkban is. A tanulóink sikerrel szerepelnek rangos szaktárgyi tanulmányi versenyeken, s emellett futja erejükből, hogy más műveltségi területeken is helytálljanak. A diákszínjátszók évek óta szép eredményeket érnek el az országos megmérettetéseken. A képzőművészet vagy művészettörténet iránt érdeklődő diákok művei eljutnak rangos kiállításokra, a legtehetségesebbek önálló tárlaton is bemutatkoznak, elméleti tudásukat pedig évtizedek óta bizonyítják a rajz és a művészettörténet OKTV-n. Akit az informatika érdekel behatóbban, azok a robotika szakkörön akár tudományos méréseket is végezhetnek a maguk építette robotokkal. Sporteredményeink közül kiemelkednek a röplabdások sikerei, szakmai körökben a férfi röplabda utánpótlás nevelés fellegváraként emlegetik a Katonát. Az iskolánkat mindig a megújulási képesség jellemezte. Az országban az elsők között vezette be a tagozatos osztályokat, a fakultatív oktatásszervezést, a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatást, a hat évfolyamos képzést, és az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJTP). A felsoroltak főként tartalmi fejlesztések voltak, de komoly szervezést és adott esetben belső szerkezeti változást is megkívántak a tantestülettől és az iskola vezetésétől. Megállapítható, hogy ezek az innovációk kivétel nélkül hasznára váltak az intézménynek, erősítették, gyarapították a gimnáziumot. Az elmúlt években lezajló, és elsősorban gazdasági, gazdaságossági okokra visszavezethető, fenntartói döntéseken alapuló szervezeti átalakítások azonban addig soha nem tapasztalt feladatokat adtak az iskola dolgozóinak. Ezek az átalakítások Kecskeméten hat évvel ezelőtt kezdődtek, amikor a közoktatási intézmények jelentős átszervezését, összevonását hajtották végre. Gimnáziumunk szakmailag önálló intézmény maradt, sőt önállóan gazdálkodhatott, de 2007-től ellátta a részben önállóan gazdálkodó Bányai Júlia Gimnázium, Bolyai János Gimnázium és a Táncsics Mihály Kollégium gazdálkodási feladatait is. Így az elmúlt hat évben a Katona József Gimnázium igazgatása mellett további három intézmény működtetési feladatainak szervezési és költségvetési felelőssége is rám hárult. Az átszervezés magával hozta azt az új helyzetet is, hogy a karbantartást, a takarítást, a portaszolgálatot és az ebédeltetést a várossal kötött szerződések alapján különböző gazdasági társaságok végezték

6 Vezetőként fő feladatomnak, sőt kötelességemnek tekintettem, hogy ezek a változások az összekapcsolt intézmények nevelő, oktató munkájában minél kevésbé legyenek érzékelhetőek. A kezdeti nehézségek leküzdésében a társ intézmények vezetői segítőkész partnereknek bizonyultak, iskolánkon belül pedig Patakiné Pleskó Katalin gazdasági vezető, Sáró Péter és Buday Rezső igazgatóhelyettesek vezetői tapasztalatára, munkabírására mindig számíthattam. A as tanévvel új korszak kezdődött a magyar közoktatásban és így természetesen gimnáziumunk életében is. A tartalmi változásokat alapvetően meghatározta a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény és a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. A tartalom megújulásával párhuzamosan jelentős szerkezeti átalakítások is történtek. Iskolánk beolvadt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba (KIK), így jogi személyiséggel nem rendelkező önálló szervezeti egységként működünk tovább. Az átadásátvétel bonyolult és nagy körültekintést igénylő folyamata áprilisban fejeződött be. A Katona József Gimnázium szakmai irányítását, az alapvető munkáltatói jogokat, azaz a fenntartói feladatokat január 1-től a KIK látja el. Az üzemeltetést továbbra is Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata végzi, lényegében a hat évvel ezelőtt bevezetett módon, azaz gazdasági társaságokkal kötött megállapodások alapján. Az átszervezés hónapokon keresztül komolyan próbára tette valamennyi dolgozónkat, mert jelentősen megváltoztak az intézményi és munkáltatói jogviszonyok, jogosultságok. Így tanév közben kellet megtanulni, és azonnal alkalmazni számos új eljárási szabályt. Ebből következően sok olyan feladat jutott az iskola vezetésének, az iskolatitkárnak és a pedagógusoknak, amelyet korábban a gazdasági, adminisztratív feladatokat ellátó dolgozók végeztek. Remélem, nem tévedek, amikor kijelentem, hogy az elmúlt hónapokban túljutottunk a legnehezebb időszakon, és mostantól egyre inkább a nevelő, oktató munkára tudunk majd koncentrálni. A változások közepette a tantestülettel közösen elkészítettük az új pedagógiai programunkat, amely a nemzeti köznevelési törvény és a kerettantervi rendelet alapján meghatározza iskolánk jövőbeni oktatási szerkezetét, a nevelés és oktatás céljait, tartalmát. Bízom benne, hogy ez a dokumentum az elkövetkező évek eredményes pedagógiai munkájának alapját képezi majd. Az immár szabályba foglalt elképzeléseink megvalósítása kitartó és színvonalas munkát követel a tantestület tagjaitól. Sok esetben szakmai kihívásokkal és nem várt nehézségekkel is szembe kell majd néznünk. Biztosan tudom, hogy jól döntöttünk, amikor az eddig elért színvonal megtartását, sőt lehetőség szerinti továbbfejlesztését tűztük ki célként. A Katona József Gimnáziumot ugyanis erre kötelezi az eredményes múltja és jelene, az itt végzett tehetséggondozó munka minősége. Ezt a színvonalat várják tőlünk Kecskemét város polgárai, a diákok, a szülők és természetesen a fenntartónk is

7 HELYZETELEMZÉS Az erőfeszítéseket nem a szavak, csakis az eredmények igazolják, de az eredmények mit sem érnek, ha nem látjuk mögöttük az alkotó embert. Az iskola alapadatai A Katona József Gimnázium fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtetője Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény egy telephellyel működik, amely a kecskeméti 3044 helyrajzi számú ingatlanon található. Címe: Kecskemét Dózsa György út 3. OM azonosító: , KIK azonosító: Honlap: Az engedélyezett tanuló létszám 770 fő, a tényleges tanuló létszám 714 fő. Alaptevékenységei Nappali rendszerű, gimnáziumi nevelés, oktatás Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Részvétel az Arany János Tehetséggondozó Programban (AJTP) Iskolai könyvtári tevékenység Tanulók tankönyvellátása Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás Évfolyamok 6 évfolyamos gimnázium 4 évfolyamos gimnázium, ezen belül két tanítási nyelvű képzés 5 évfolyamos képzés, Arany János Tehetséggondozó Program - 7 -

8 Gazdálkodás Az intézmény nem folytat gazdálkodási tevékenységet. A tanórán kívüli szakmai feladatok finanszírozására, és közvetlenül az oktatást szolgáló kiadásokra az intézményvezető kérhet engedélyt a tankerületi igazgatótól. A munkáltatói feladatokkal járó adminisztrációt, és a pénzügyi műveleteket az intézményvezető előkészítése után a tankerület gazdasági dolgozói egyszerre több iskolát is ellátva végzik. Az üzemeltetési, karbantartási feladatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el

9 OKTATÁSI SZERKEZET A 2012/2013-AS TANÉVBEN Négy évfolyamos képzés magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás (évfolyamonként fél osztály) emelt szintű német nyelv oktatás (fél osztály a 9. és 10. évfolyamokon) emelt szintű biológia oktatás (évfolyamonként fél osztály) általános tantervű oktatás (évfolyamonként fél osztály) Öt évfolyamos képzés Arany János Tehetséggondozó Program Az Arany János Tehetséggondozó Programot hátrányos helyzetű, tehetséges, elsősorban kis településeken élő diákok számára szervezzük. A program egy előkészítő évből és négy év általános tantervű gimnáziumi képzésből áll (a 9. AJTP, a 9. és 10. évfolyamokon önálló osztályok, a 11. és 12. évfolyamokon fél osztályok). Hat évfolyamos képzés két párhuzamos osztály, az egyik humán-, a másik reál-érdeklődésű gyerekek számára - 9 -

10 AZ ISKOLAI ÉLET BEMUTATÁSA A tantestület összetétele Az iskola 50 tanári + 1 fő könyvtárosi státusszal rendelkezik, ebből 49,755 státusz betöltött, a fennmaradó töredék státuszokat túlórában látják el a pedagógusok. Az óraadókkal együtt 57 pedagógus dolgozik iskolánkban, közöttük egy-egy német, angol és francia anyanyelvű kolléga is. Jelenleg kettő kolléganőnk van gyes-en. A nevelőtestületben a fiatalok és a tapasztaltabbak, valamint a nők és férfiak aránya is ideálisnak mondható (36 nő, 21 férfi). A tantestület minden tagja rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel, illetve 1 fő esetében júniusban fejeződik be a nyelvtanári egyetemi végzettség megszerzése. Tantestületünk sok kiemelkedő egyéniséggel büszkélkedhet, akiknek eredményes munkáját a szakma és a közvélemény is elismeri. A teljesség igénye nélkül néhány kitüntetett: Csordásné Szécsi Jolán Ericsson-díjas, Reiter István Graphisoft díjas, Csordás Péter Junior Príma díj birtokosa, Buday Rezső Pro Talento díjas, Sáró Péter és Dr. Szablics Bálintné megkapta a Kecskemét Városért Oktatási díjat, Karagics Mátyás a Kecskemét Sportjáért kitüntetés birtokosa, Orbán Edit tanárnő pedig Kecskemét Városért Oktatási díjas, Radnótidíjas és Toldy-díj elismerésben is részesült, Szabó László Less Nándor-díjas, Sáróné Jéga Szabó Irén Mol-MesterM díjas. Sok kolléga elvégezte az emelt szintű vizsgáztatói, az érettségi elnöki felkészítést és többeknek van szakértői engedélye. A nevelőtestület személyi összetétele a korábbi években keveset változott, a következő tanévben azonban több változás is várható a távozni készülők pótlása miatt. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak A bevezetőben bemutatott átszervezések következtében a tantestület tagjain kívül csak egyegy iskolatitkár, rendszergazda és pedagógiai asszisztens (oktatástechnikai feladatkörben) dolgozik iskolánkban. Az iskolatitkári feladatok annyira megnövekedtek az elmúlt évek alatt, hogy itt halaszthatatlanul létszámbővítésre lesz szükség. Ezt alátámasztja nemzeti köznevelési törvény is, amely az iskola tanuló létszáma alapján határozza meg az iskolatitkári státuszok számát

11 A színvonalas természettudományos oktatásunkban jelentős előrelépést eredményezne további pedagógiai asszisztensek alkalmazása, akik elsősorban a tanári és tanulói kísérletek előkészítésében segítenének a biológia, fizika és kémia tantárgyakban. Az iskolában működő szervezetek Az iskolában két szakszervezet működik (PSZ, PDSZ), de a közalkalmazottak többsége nem tagja egyiknek sem. A Közalkalmazotti Tanács 3 fős, melynek vezetőjével és tagjaival az adódó feladatoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően hatékonyan együtt tudtunk működni. A pedagógusok többsége tagja a tantárgyi munkaközösségek valamelyikének, melyek a következők: magyar, történelem, matematika, angol, német, biológia, fizika, kémia, földrajz, testnevelés és osztályfőnöki. A munkaközösség vezetők az iskola vezetésének legfőbb támaszai, szakmai tanácsadói. Az iskola két legfontosabb feladatának, a nevelési, oktatási folyamatok irányításának és végrehajtásának közvetlen segítői, és sok esetben a döntéshozatal részesei is. A Diákönkormányzat az SZMSZ-ben leírtak szerint, segítő tanár támogatásával működik. A Diákönkormányzat aktívan részt vesz a diáknapnak és az iskola különféle tanórán kívüli programjainak szervezésében és lebonyolításában. Véleményüket, javaslataikat a diákok vezetője általában közvetlenül az intézményvezetővel egyezteti. Az iskola szülői szervezete (SZMK) a közoktatási jogszabályok szerint működik, gyakorolja jogait. Aktívan segíti az iskola tanórán kívüli tevékenységeit és jótékony célú rendezvényekkel, felajánlásokkal, rendhagyó órák szervezésével is támogatja a gimnázium nevelési, oktatási munkáját. A Katona József Gimnázium Diáksport Egyesülete (DSE) saját alapszabálya alapján tevékenykedik. Legfőbb feladata a tanulók tanórán kívüli sportfoglalkozásainak megszervezése és a legkiválóbbak versenyeztetése, amelyet sikeresen teljesít. Az iskola működését meghatározó dokumentumok Intézményünk rendelkezik a törvényes működéséhez szükséges alapvető szabályzatokkal: pedagógiai programmal, szervezeti és működési szabályzattal, házirenddel. A szabályzatok felülvizsgálata, módosítása az előírt határidőn belül megtörtént

12 Az gimnázium legfontosabb partnerei 1. Közvetlen fenntartónkkal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületének igazgatójával és munkatársaival iskolánk kapcsolata az első pillanattól kezdve kiegyensúlyozott. A sürgető teendők közepette is éreztük a segítőkészségüket, biztatásukat. Meghatározott eljárási rend szerint kapcsolódunk a gazdasági, pénzügyi, a humánpolitikai munkatársaikhoz. A problémák megoldását, az információk közvetítését intézményi referens segíti. 2. A Kormányhivatal Oktatási Főosztálya számos többlet feladatot bíz ránk, főleg az érettségi kapcsán, aminek igyekszünk maradéktalanul eleget tenni. 3. Iskolánk működtetési, üzemeltetési feladatait a Művészeti Óvoda látja el. Gazdasági dolgozóinak munkahelye az iskolánk épületében van. Mivel legtöbbjük korábban gimnáziumunk alkalmazottja volt, így személyesen is jól ismerjük egymást, természetesen a munkakapcsolatunk is problémamentes. 4. Az Arany János Tehetséggondozó Programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézeten belül működő Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ Nemzeti Tehetség Programirodája irányítja, segíti és felügyeli. Ezen belül a kiemelt feladatai: működteti a program tanácsadó testületét; kapcsolatot tart az érintett egyesületekkel; ellátja a program fejlesztési feladatait; szakmai támogatást nyújt a tehetséggondozó pályázatok intézményi szintű megvalósításához; elvégzi a program iskolai, kollégiumi megvalósulásának szakmai ellenőrzési feladatait; kapcsolatot tart az intézményekkel és fenntartóikkal; részt vesz az oktatásért felelős minisztérium pályázatainak kiírásában, illetve a jogszabály alapján a pályázatok elbírálásában 5. Gimnáziumunk tagja az AJTP intézményei egyesületének, ezen keresztül a Nemzeti Tehetségfejlesztő Tanácsnak. Iskolánk számára különösen hasznosnak bizonyult a programban résztvevő társintézményekkel az elmúlt tizenkettő év során kialakított kapcsolat. Ezek közül legintenzívebb az együttműködésünk kecskeméti Táncsics Mihály Kollégiummal, a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziummal és a győri Révai Miklós Gimnáziummal. 6. A város oktatási és kulturális intézményeivel, többszintű, a kölcsönösségen alapuló iskolánk kapcsolata. Közülük a kecskeméti Katona József Színházzal és az Ifjúsági Otthonnal legszorosabb az együttműködésünk. 7. A MATEGYE Alapítvánnyal, mint tehetségponttal sokrétű szakmai együttműködést folytatunk

13 8. Intézményünk tagja a Gimnáziumok Országos Szövetségének. Ettől a szakmai szervezettől sok értékes információt, elemzést, tájékoztatást kapunk munkánkhoz. 9. Iskolánk alapítványa 1991 óta működik, és nyújt évről-évre hatékony, nélkülözhetetlen támogatást a gimnáziumunkban folyó tehetséggondozó tanórán kívüli foglalkozásokhoz, a tanulást-tanítást segítő korszerű technikai eszközök beszerzéséhez. Az iskola sportpályájának felújítására is az alapítvány pályázott sikeresen, és a beruházás költségvetésének közel egyharmadát is az alapítvány finanszírozta önerőként. Ugyancsak az alapítvány fedezte a dísztermi ablakok cseréjének költségeit. Rendszeresen támogatja az eredményes diákok kitüntetését, segítia sportolóink versenyeztetését, színjátszóink felkészítését és a Szakács Jenő Fizikaverseny lebonyolítását. 10. A Szegedi Tudományegyetem Kutatóiskolájaként a diákjaink saját maguk által összeállított robotokkal végeznek természettudományos méréseket. Külföldi partnerek Egy sikeres Európai Uniós PHARE pályázat keretében korábban együttműködő partnerünk volt a zentai Bolyai Gimnázium, amellyel a pályázat lezárása után sem szakadt meg testvériskolai kapcsolatunk. Német testvériskolánk a wasserburgi Luitpold-Gymnasium, mellyel a német nyelv szakos kollégák szervezésében másfél évtizeden át rendszeres diákcsere programot folytattunk. Sajnos a diákcsere program az utóbbi években már egyre nehezebben volt megszervezhető, és tavaly meg is szakadt. Célszerűnek látszik további testvériskolai kapcsolatok kiépítése, lehetőség szerint német és angol nyelvterületen valamint erdélyi középiskolával is

14 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ, OKTATÓ MUNKA NEVELÉS Az iskolánk alapvető célja a biztos erkölcsi alapokon álló, használható tudással rendelkező, értelmiségi pályára készülő fiatalemberek nevelése, tehetségük fejlesztése. Hagyományainknak megfelelően fontosnak tartjuk, hogy a város és az ország szellemi, tudományos és közéletének leendő szereplői iskolánkban elegendő indíttatást kapjanak ahhoz, hogy tudásukat később sikeresen kamatoztassák. Arra törekszünk, hogy tanulóink, tudjanak választani a jó és a rossz között, megtanulják megismerni a világot, becsüljék meg az igazi erkölcsi és szellemi értékeket. A nevelőmunkában kulcsfontosságú szerep jut az osztályfőnököknek. Tanítványaikkal kialakított kapcsolatuk az iskolai élet minden területén meghatározó. Az utóbbi időben egyre többször találkozunk tanulási nehézséggel küzdő, nehezen motiválható tanulókkal. Számukra egyéni fejlesztő foglalkozásokat szervezünk, de a tanórai munkában is külön figyelmet kell rájuk fordítanunk. A tanulók munkához való viszonya, magatartása, szorgalma A diákok munkához való viszonyát, magatartását, szorgalmát, személyiségük fejlődését félévente osztályozó konferencián értékeli a tantestület. Az értékelés szabályait a pedagógiai program tartalmazza. Az osztályfőnökök által szolgáltatott adatok alapján, ugyancsak félévente összesítést készítünk. Az összesítések alapján megállapítható, hogy a tanulók neveltségi szintje jó, szorgalmuk általában megfelelő. Tanulóink magatartásában nincsenek szélsőséges megnyilvánulások. Komolyabb fegyelmi ügy évek óta nem fordult elő. Szerencsére annál több esetben volt módom igazgatói dicséretet adni. A hiányzások száma az alacsonyabb évfolyamokon rendszerint alacsonyabb. Ennek nemcsak életkori okai vannak, hanem a növekedéshez az is hozzájárul, hogy a 11. és 12. évfolyamosok közül egyre többen készülnek jogosítvány megszerzésére, nyelvra, tanulmányi versenyeken vesznek részt, és az osztályfőnökök engedélyével sokan elmennek egyetemi nyílt napokra is. A város többi iskolájával összehasonlítva kijelenthetjük, hogy diákjaink a legkevesebbet hiányzók közé tartoznak

15 A tanulók lelki életének, szorongásos tüneteinek, babonás szokásainak felmérése Tanulóink lelki életéről ebben a tanévben készült egy tudományos felmérés. Az eredmények többek között megmutatták, hogy diákjaink több mint harmada hívő keresztény. A babonás szokások a korosztálytársaikhoz képest kisebb arányban fordulnak elő. A szorongás kis számban jelen van közöttük, de a depresszióra való hajlam alig mutatható ki. A tanulók, döntő többsége elfogadja az iskolai és a társadalmi normákat. Fontos tanulság, hogy a gyengébben teljesítő diákok esetében a pedagógusoknak gyakrabban kell élni a pozitív motivációs eszközökkel. Arany János Tehetséggondozó Programon belüli mérések Az AJTP előírásai szerint a Debreceni Egyetem Pszichológia Tanszékének munkatársai a tanulók öt éves gimnáziumi tanulmányai alatt többször is speciális mérést végeznek. Ezekkel többek között feltárják a legfontosabb személyiségjegyeket, a tanulási képességeket, a motiváltságot. A mérések eredményeit elsősorban az osztályfőnökök és a kollégiumi nevelők hasznosítják az egyéni fejlesztési tervük elkészítéséhez. A nevelési célokat, a hagyományok ápolását szolgáló tevékenységeink Házirendünket a vonatkozó jogszabályok betartása mellett az iskola bevált szokásaihoz, nevelési céljaihoz igazítottuk. Az iskola hagyományainak megfelelően minden tanév végén, az érettségi befejeztével kitüntetjük, és a tanévzáró ünnepélyen példaként állítjuk tanulóink elé azokat a búcsúzó diákokat, akik tanulmányaik alatt kitűnő, vagy jeles eredményt érnek el, és emellett a tanórán kívüli, közösségi munkában kiemelkedőt nyújtanak. Ők kapják a Katona József Gimnázium Kiváló Tanulója címet, illetve az Aranykoszorús jelvényt. Ugyancsak jutalmazzuk az adott tanévben, az egyes tantárgyakban iskolai szinten legjobb eredményt elért tanulóinkat. Az ő eredményükre a szaktárgyi munkaközösségek tesznek javaslatot. A jutalmakat az iskola alapítványa ajánlja fel. Belső pályázaton, a diákok és tanárok széles körű részvételével 2003-ban kiválasztottuk az iskola jelmondatát, amely így hangzik. Becsület és dicsőség az érdemesnek (Katona József: István a magyarok első királya) A diákok közreműködésével rendszeresen ápoljuk egykori tanárunk, Szakács Jenő sírját ban örökbe fogadtuk a Deák Ferenc téren álló Hősök emlékművét

16 Az újonnan felvett diákok számára tizenkettedik éve szervez iskolánk gólyatábort. A tábor évről évre egyre népszerűbb, általában diák és tanár tölt együtt 5 napot az ország valamelyik Kecskeméttől távoli ifjúsági táborában. A tanulók a táborban megismerkedhetnek egymással, tanulásmódszertani, önismereti foglalkozásokon hangolódnak rá a hamarosan kezdődő tanévre. A foglalkozások utáni időt természetjárással, sportversenyekkel töltik. Nyaranta vízitúrát, a tanév során pedig több alaklommal is kerékpártúrát szervezünk diákjainknak. A téli időszakban kellő számú jelentkező esetén sítáborba visszük a diákokat, ahol síoktatást is tartunk számukra. Rendszeresen szervezünk erdélyi tanulmányi kirándulást, ausztriai utakat, időnként pedig angliai, olaszországi, franciaországi, spanyolországi és csehországi tanulmányi utazásokat is. Részt vettünk a Határtalanul pályázaton, a 7. évfolyamos diákoknak délvidéki utat szerveztünk. Az osztályfőnökök vezetésével, a szülők támogatásával évente osztálykirándulásokon, vesznek részt a diákok. Ezek esetenként több naposak is lehetnek. A tanórai munkát jól kiegészítik a szaktanárok által szervezett szakmai utak, például üzemekbe, egyetemek tanszékeire, kórházba, szakmai kiállításokra, a Planetáriumba, a Csodák palotájába. A kollégák rendszeresen visznek tanulócsoportokat művészeti kiállításokra, színházlátogatásokra Budapestre is. A kecskeméti iskolák között évek óta a mi diákjaink közül járnak legtöbben diákbérlettel a kecskeméti Katona József Színházba. Iskolagalériánkban rendszeres kiállításokat állítunk össze a diákok alkotásaiból. Tanévenként egy alkalommal papírgyűjtést szervezünk, amely aktivizálja nemcsak a diákokat, hanem a szülőket is, a bevétel a diákönkormányzatot segíti. Sikerült feléleszteni, és új tartalommal megtölteni az osztálydekorációs versenyt, ennek köszönhetően nagyon sok ízléses, hangulatos tantermet alakítanak ki közösen a szülők, diákok és az osztályfőnökök. A tanórán kívüli nevelési tevékenység egyik fontos színtere a diákszínjátszó csoportjaink próbái, és színházi bemutatói. A tanárok és a diákok egy sajátos hangulatú színjátszó helyet hoztak létre közösen az alagsorban, a Kamraszínházat, amely azóta színjátszóink második otthonává vált. Munkájuk színvonalát mutatja, hogy minden évben több alkalommal kapnak lehetőséget darabjaik bemutatására a nagyközönség számára. Iskolánk énekkara az ünnepségeink színvonalas és rendszeres fellépője. A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület évről évre egyre szélesedő körben tart rendhagyó osztályfőnöki órákat

17 Évente véradó napot szervezünk az iskolában a dolgozók és a tizennyolcadik életévüket betöltött tanulóink számára. Egy-egy ilyen alkalommal fiatal ad vért. Iskolánkban iskolarádió is működik, amelyet tanári irányítással diákok szerkesztenek. A gimnázium alapítványával közösen minden évben megszervezzük a Katonás-napok rendezvénysorozatot. A programban tanulmányi, művészeti versenyek, rendhagyó órák, kulturális rendezvények követik egymást. A befejező esemény a hagyományos Öregdiák bál. Az iskola saját honlapot működtet, amelyet gyakran látogatnak a szülők és a diákok is. Mindezeket a hasznosnak bizonyult tevékenységeket tovább kell folytatnunk, de időnként új tartalommal és új tevékenységekkel bővíthetők is ezek a programok

18 OKTATÁS Beiskolázás Az általános iskolások körében a gimnáziumunk iránti érdeklődés összességében nagy. Az elmúlt években átlagosan több mint háromszoros a jelentkezők száma a felvehetők létszámához képest. A túljelentkezések átlagos aránya azonban nem a legbeszédesebb mutató, mert a nyolcadikos diákok akár 4-5 középiskolába is jelentkezhetnek. Sokkal többet mond egy-egy képzésünk iránti érdeklődésről az, hogy azt a diákok hányadik helyen jelölték meg. Erről közvetett információt ad, ha megnézzük, hogy a felvételi rangsorban hányadik helyről lehet bekerülni az adott képzésre. Ezek és még további mutatók alapján megállapítható, hogy adott tanévben melyik képzés iránt hogyan változik az érdeklődés. A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kidolgoztuk saját felvételi eljárási szabályainkat, módszereinket, így próbáljuk a lehető legobjektívebben kiválasztani a jelentkezők közül a felvételre alkalmasakat. Felvételi szabályainkból négy lényeges mozzanatot szeretnék kiemelni. Mindenki megírja az előzetes központi felvételi feladatlapokat magyarból és matematikából. Senkit nem veszünk fel anélkül, hogy szóbeli felvételin ne vett volna részt. Az AJTP-be speciális pszichológiai mérés is része a felvételi eljárásnak. A beiskolázási területünk itt gyakran Bács-Kiskun megye határain is túlnyúlik. Az elkövetkező évek problémamentes együttműködése érdekében a felvett tanulóknak és szüleiknek a beiratkozás előtt tájékozató értekezletet tartok, ahol ismertetem iskolánk hagyományait, szokásait, elvárásait, házirendjét, nevelésioktatási céljait. Tanulmányi eredmények Félévente nyilvánosságra hozzuk az osztályok tanulmányi eredményét magyar, matematika, és történelem tantárgyakból, továbbá az osztályok átlagát az iskola közösségében. Tanév végén a legjobb eredményt elért osztályt jutalmazzuk, ezzel is igyekezünk egészséges versenyszellemet kialakítani a diákok között. A legjobb tanulókat a tanévzáró ünnepélyen tantárgyanként jutalmazzuk. Az iskola tanulmányi átlaga az elmúlt évek alatt kis javulás után 4,25 körül stabilizálódott. A legjobban teljesítő osztályok átlaga 4,5, vagy afölötti. Minden tanévben örvendetesen sok a kitűnő (számuk meghaladja a 60-at), és a jeles bizonyítványt szerző tanuló (75-90 fő)

19 A szaktanárok nagy számban ismerik el a diákok teljesítményét tantárgyi dicsérettel ( dicséret). A tantestülettől általában15-20 tanuló kap általános dicséretet. A bukások száma igen alacsony, az átlag 720 tanulóból mindössze 1-5 főnek kell javító vizsgát tennie a továbbhaladáshoz. A tehetséggondozás eredményei A korábbi évek megszorító intézkedései következtében gimnáziumunkban a tanulmányi versenyekre történő felkészítés és a tanórán kívüli tehetséggondozás teljes egészében alapítványi támogatással történik. Iskolánk tanulóinak tantárgyi, művészeti és sportversenyeken elért eredményeit minden tanév végén összesítjük. Szerencsére a paletta színes és gazdag. Csupán az országos versenyeken elért eredmények is oldalakat töltenének meg, ezért most csak az OKTV döntőben elért helyezéseket mutatom be. év tantárgy OKTV helyezés 2008 művészettörténet rajz és vizuális kultúra 2., 7., rajz és vizuális kultúra 1., 4., matematika olasz nyelv dráma matematika történelem művészettörténet rajz és vizuális kultúra dráma kémia angol nyelv mozgóképkultúra és médiaismeret földrajz , 7., , , Iskolánk 2001 óta vesz részt az Arany János Tehetséggondozó Programban. Ez az önfejlesztő program a magyar közoktatás utóbbi évtizedének egyik legsikeresebb innovációja, amelyben a tehetséggondozás speciális módszereit tanultuk meg, és alkalmazzuk a program előírásai szerint. A kezdeti nehézségeken hamar túljutottunk, mostanra egyre több kollégánk kapcsolódott be tevőlegesen a tehetséggondozó programba

20 A programunkban sikeresen érettségizett osztályaink, felsőoktatási felvételi eredményei a várakozásnak megfelelően alakultak. A program céljait a többi területen is (nyelvvizsga, jogosítvány, ECDL vizsga) teljesítették a tanulók. Diákjaink ezzel országos összehasonlításban is megállták helyüket. Az egyik legnagyobb AJTP-s sikerünk országosan is figyelemre méltó: művészettörténet tantárgyból OKTV 4. helyezést ért el a programban tanuló egyik diákunk. Versenyszervezés A Szakács Jenő Megyei Fizikaversenyt állandó szervezőként tizenkettedik éve rendeztük meg az Eötvös Lóránd Fizikai Társulattal és a Szegedi Tudományegyetemmel közösen. Életre hívtuk, és évente szervezzük a Katona József Művészeti Fesztivált, amely valójában két rendezvényből tevődik össze: tavasszal megyei vers- és prózamondó versenyt, ősszel pedig a színjátszók versengését hirdetjük meg. Az AJTP-n belül évekkel ezelőtt elindítottuk az Országos Történelem Versenyt, amelyet rendszeresen a Lakiteleki Népfőiskolával együttműködve rendezünk meg. A német nyelvi munkaközösség néhány év óta megyei német nyelvi fordítási versenyt szervez. Jó néhány tantárgyból rendeznek háziversenyeket a szaktanáraink, ezzel is többletmunkára ösztönözve az érdeklődő diákokat. Ezek közül a legújabb a kémia háziverseny. Szakmai továbbképzések, iskolán kívüli szakmai munka Tantestületünkben nagy a korszerű ismeretek elsajátítása iránti igény. Kollégáink szívesen vesznek részt továbbképzéseken, amelyeket az iskola továbbképzési terve alapján, a nevelőtestület véleményének figyelembevételével választunk ki. Sajnos az ilyen célra fordítható összeg kevés az igények kielégítésére. Egyre több kolléga vállal emelt szintű vizsgáztatást, érettségi elnöki feladatokat. Több matematika szakos kolléga városi tehetséggondozó szakkört tart. Belső mérés Pedagógiai programunk szerint a 10. évfolyamon belső mérést végzünk, amely a négy évfolyamos képzésben írásbeli ból áll, a hat évfolyamos képzésben pedig írásbeli és szóbeli részekből tevődik össze. A mérés célja: szintfelmérés az alapozó időszak végén, és az emelt szintű tantárgyak választásának orientálása

21 A 10. évfolyam mérésének eredményeit és tanulságait a jövőben a teljes tantestületen belül meg kell beszélnünk Kompetenciamérés Az országos kompetenciamérésben iskolánk kiemelkedően teljesít. Minden évben előkelő helyen szerepel az iskolák közötti összehasonlításban a hatosztályos és a négyosztályos gimnáziumok között is. Ez azt jelenti, hogy általában csupán 5 és 25 között mozog azoknak az gimnáziumoknak a száma az országban amelyek nálunk jobban teljesítenek a kompetenciamérésekben. (A mérésekben több mint 900 hozzánk hasonló iskolát vizsgálnak.) 8. osztály 10. osztály matematika szövegértés matematika szövegértés év iskolai átlag országos átlag iskolai átlag országos átlag iskolai átlag országos átlag iskolai átlag országos átlag Nyelv A nyelv száma iskolánkban mindig örvendetesen magas volt. Amikor a korábbi években a sikeres nyelvvizsgával ki lehetett váltani az érettségi vizsgát, akkor az alsóbb évfolyamokon is megindult egy nyelvvizsgázási hullám. Iskolánkban ennek is köszönhetően időnként nagyobb volt a középfokú nyelv száma, mint a végzős diákok létszáma. Mára olyan szinten állt be az egyensúly, hogy a nyelvvizsgával rendelkezők száma valamivel kevesebb, mit az érettségizők létszáma. A két tanítási nyelvű oktatásban érettségizők viszont szinte kivétel nélkül felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványt is szereznek a sikeres érettségi alkalmával. El kell érnünk, hogy minden diákunk meg tudjon szerezni legalább egy nyelvvizsgát a gimnáziumi tanulmányai befejezéséig

22 Érettségi eredmények Az érettségi vizsga mindig az egyik legfontosabb értékmérője volt a gimnáziumban folyó pedagógiai munkának, és ez így van napjainkban is. A kétszintű érettségi bevezetésével az érettségi eredmények tekintetében új időszámítás kezdődött a közoktatásban. A tapasztalatink azt mutatták, hogy tanulók eleinte nagy számban, és többnyire reálisan választották az emelt szintű érettségi at, egyrészt a várható felvételi többletpontok miatt, másrészt az iskolában folyó eredményes felkészítés hatására. Miután kiderült, hogy az emelt szintű on a feladatok nehézsége évente szeszélyesen változik, ráadásul a felsőoktatási intézmények általában nem követelik meg az emelt szintű érettségit, a diákok úgy döntöttek, hogy nem érdemes kockáztatni. Inkább a középszintű on igyekeztek minél jobb teljesítményt nyújtani, a többletpontokat pedig nyelvkal szerezték meg. Amint az egyetemek egyre nagyobb számban szabták feltételül az emelt szintű érettségi vizsgát, a csökkenés megállt, sőt 2012-ben növekedés indult el az emelt szintű számában. A következő táblázatok az elmúlt öt tanév osztályonkénti érettségi eredményeit mutatják. Az imponáló eredmények mögött igen komoly felkészítő munka húzódik meg május-júniusi vizsgaidőszak osztály létszám középszintű száma középszintű átlaga emelt szintű száma emelt szintű átlaga kitűnők 12. A , , B , , C , D , , Sikeresen érettségizett 122 végzős tanuló. Kitűnő eredményt 36, jeles eredményt pedig 34 diák ért el. jelesek

23 2009. május-júniusi vizsgaidőszak osztály létszám középszintű száma középszintű átlaga emelt szintű száma emelt szintű átlaga kitűnők 12. A , , B , , C , , D , , Sikeresen érettségizett 132 végzős tanuló. Kitűnő eredményt 39, jeles eredményt pedig 14 diák ért el. jelesek május-júniusi vizsgaidőszak osztály létszám középszintű száma középszintű átlaga emelt szintű száma emelt szintű átlaga kitűnők 12. A ,7 23 4, B , , C , , D , , Sikeresen érettségizett 112 végzős tanuló. Kitűnő eredményt 30, jeles eredményt pedig 18 diák ért el. jelesek május-júniusi vizsgaidőszak osztály létszám középszintű száma középszintű átlaga emelt szintű száma emelt szintű átlaga kitűnők 12. A , , B , , C , , D , , E ,06 6 4, Sikeresen érettségizett 150 végzős tanuló. Kitűnő eredményt 29, jeles eredményt pedig 19 diák ért el. jelesek

24 2012. május-júniusi vizsgaidőszak osztály létszám középszintű száma középszintű átlaga emelt szintű száma emelt szintű átlaga kitűnők 12. A , , B , , C , , D , , E , , Sikeresen érettségizett 144 fő végzős tanuló. Kitűnő eredményt 34, jeles eredményt pedig 26 diák ért el. jelesek Továbbtanulás Iskolánk hagyományosan jó továbbtanulási mutatókkal büszkélkedhet. Ezeket az eredményeket nagyon nehéz folyamatosan ilyen magas szinten tartani, hiszen évente nagyszámú, átlagosan 125 Katonás diák felvételizik a felsőoktatásba. A mellékelt adatokból látszik, hogy tavaly ismét 90% fölé emelkedett a felvettek aránya. Különösen örvendetes, hogy tanulóink döntő többsége az általa első, vagy második helyen választott felsőoktatási intézményekbe került be. A diákjaink által megkezdett alapképzések ráadásul legnagyobb arányban a jó nevű egyetemek népszerű karain találhatók. év érettségizettek száma jelentkezettek száma felvettek száma felvettek aránya a jelentkezettekhez viszonyítva % % % % % összesen % Látható, hogy évente átlagosan 110 Katonás diák indul az értelmiségi pályák irányába

25 A továbbtanulási létszámadatok az elmúlt két évben a korábbi jó eredményekhez képest is javulást mutatnak. Az oktatás tárgyi feltételei Az iskolánk otthona egy 1912 és 1914 között épült, patinás szecessziós, városképi jelentőségű épület. Elkészülte után először katonai kórház, majd 1921 után rövid ideig iskola használhatta, azután újra hadi kórházat helyeztek el benne. A Katona József Gimnázium 1958-ben költözött ide. A közelmúltban a főhomlokzati nyílászárókat kicserélték, a tetőt teljesen felújították, visszakerült a bejárat fölé a régi címer és működik az óra is. Jelenlegi állapotában kívülről impozáns megjelenésű, de a figyelmes szemlélő észreveheti a vakolaton egyre több helyen megjelenő, és az elöregedett vízvezetékrendszer hibáiból származó átázásokat. Mi, akik benne dolgozunk, tudjuk, hogy az elektromos vezetékek cserére szorulnak, a természettudományos szaktantermek elavultak és felújításért kiáltanak. Az iskola kicsi méretű és teljesen kihasznált tornaterme nem tudja kiszolgálni a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetését. Az épület akadálymentesítése nem megoldott, pedig az engedélyezett tervek már évekkel ezelőtt elkészültek. Minden osztály saját tanteremmel rendelkezik, ezen felül egy-egy biológia, kémia, ének és rajz valamint két-két fizika és informatika szaktanterem is segíti az oktatást

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA 2013. május Készítette: Veres Pál Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE...

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK

Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK Lóczi László pályázata a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatói pályázatára TARTALOMJEGYZÉK I. ÖNÉLETRAJZ...2 II. SZAKMAI ÉLETRAJZ...4 III. CÉLOK MEGHATÁROZÁSA ÉS A MOTIVÁCIÓM...8 IV. HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására.

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására. 2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 3 2. Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések...

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben