PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ"

Átírás

1 PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK Il REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ

2 Tartalom; egy zék Bevezetés 13 A Reiki általános leírása 17 A Reiki története 19 Miben különbözik a Reiki más gyógyító eljárásoktól? 25 A Reiki-kezelés hatásai 29 Az öt Reiki-alapelv 35 A behangolások 47 Az első fokozat 51 A 21 napos tisztulási folyamat 57 A második fokozat 61 A Reikivel együtt Használatos egyéb módszerek 65 a) Az energiablokkok megszüntetése 65 b) Színek és hangok alkalmazása 68 c) Kristályok 69 d) A csakrák egyensúlyba hozása 74 e) Fókuszolás 79 A Reiki alkalmazása más gyógyító módszerekkel 83 Csoportos kezelések 89 Gyerekek, növények, állatok, élelmiszerek és egyebek kezelése 91 Az energiacsere fontossága 95 Sajátos rendellenességek kezelése 99 Testpszichológia - hol és hogyan tárolódnak az érzelmek a testben 105 A Reiki helye a megvilágosodásban 121 Összegzés 123 Ajánlott könyvek 125

3 KÖ SZÖNETN YILVÁNÍTÁS 23 évvel ezelőtt kezdtem el életképes öngyógyító módszereket keresni, s ez a könyv ennek a jelenleg is tartó folyamatnak a része. Az ún. grand mai" epilepszia, a különféle ciszták és tumorok gyógyítása során szerzett tapasztalataim tanítottak meg arra, hogy a léleknek hatalma van az anyagon és a látható világon túli más finomabb részecskéken is. S bár magasabb énünk mindig legjobb tanítónk, mindig találkozunk utunkon olyanokkal, akik tudásukkal és tapasztalataikkal segítenek tájékozódni, s ezáltal gazdagabbá tesznek bennünket. Nagyon sok kiváló tanítómesterrel áldott meg a sors, sajnos nem sorolhatom fel itt mindannyiukat, de szeretném megköszönni azt a szeretetet és támogatást, amit a University for Humanistic Studies" ( A Humanisztikus Tanulmányok Egyeteme") és a San Diegóban levő Institute of Psycho-Structural Balancing" ( A Pszichikai Egyensúly Megteremtésének Intézete") biztosított számomra. Különleges elismeréssel tartozom azoknak az itt következő embereknek, akiknek bizonyos eszméit tartalmazza könyvem: Paavo Airola, Vicki és Randall Baer, Ken Dychtwald, Eugene Ferson, Bara Fischer, Leonard Orr, Joyce Nelson, John Randolph Price, Sondra Ray, Ida Rolf, William Tiller és Marcel Vogel. Szeretnék köszönetet mondani Reikimesteremnek, Kate Nani-nék San Diegóban, és azoknak, akikkel együtt készültünk a harmadik fokozat megszerzésére, mivel segítségemre voltak abban, hogy a Reiki energiákat terjesszük e világban: Don Riches Londonban, Glen Oftrees New Yorkban, Narl Mayo Phoenixben, Kari Everding Frankfurtban, Brigitte Zeigler Münchenben, Barbara Szepan Seigsdorfban és Dwayne JaQuenex az oregoni Portlandben. Külön köszönet illeti Nari Mayót, mivel megengedte, hogy felhasználjam költeményeit és ábráit; apámat, mivel a könyv írásához csendes helyet biztosított számomra, s európai próbálkozásaimhoz megfelelő alapot; és nagyonnagyon köszönöm Dwayne JaQuenex számítógépes munkáját, a szakértőre valló grafikai munkát és alapos szerkesztői munkáját, amelynek híján e könyv bizonyára döcögősebb lenne. Végül szeretném elismerésemet kifejezni minden tanítványomnak, mert bátorítottak ebben a munkában, és köszönöm Neked, az Olvasónak, hogy kitartóan haladsz személyes átalakulásod útján. Paula Horan 7

4 ELŐSZÓ Az általam olvasott könyvek közül ez a könyv létállapot sokféle dimenzióját. Ezek a finom az, ami a Reiki legmélyebb megértéséről ta- szerkezetű energiamezők (kis, kúp alakú enernúskodik és azt leginkább közérthetővé teszi. giaörvényeket, csakrákat alkotva) biztosítják a Hitem szerint azért van ez így, mert Paula fénysebességnél gyorsabb kozmikus energiák Horan, a pszichológiai tudományok doktora bejutását az emberi testbe. Az ember teste maegy jól képzett holisztikus gyógyító nézőpont- ga a fénysebesség dimenziójánál lassabb, és az jából közelíti meg művének tárgyát, olyan emocionális, mentális és fizikai test szerkezetét személyként, akit mélyen foglalkoztat saját és funkcióját biztosító energiaszintként is műszellemi fejlődése, s aki maga is Reiki-mester. ködik. Ha ezek a finom szerkezetű mezők anya- Ez a háttér és tudatszint teszi lehetővé száma- gi szinten energiával telítettek, akkor jól mura azt is, hogy a különböző Reiki-iskolák eset- ködnek. A szinteken befelé hatva jól működő leges ellentmondásain felülemelkedve a Reiki DNS/RNS-rendszert hoznak létre, mely aztán örök érvényű alapelveit dicsőítse. biztosítja az enzimháztartás, a protein-szinté- Miközben a szerző felfedi, milyen mó- zis és a sejtműködés zavartalanságát. Ha olajodon hat a Reiki az anyagi, a finomszerkezetű zott a sejtosztódás és a sejtek működése, akkor és a kauzális testre, az olvasó számára világos- a mirigyek, a szervek és a szövetek is jól műsá válik, milyen fontosnak tartja a Reiki kap- ködnek és egészségesek vagyunk, csolódását a gyógyítás és a spirituális fejlődés Ha viszont a finom szerkezetű mezők veminden egyéb formájához. Mindazon tapasz- szítenek energiájukból, s emocionális, mentátalatok alapján, melyeket holisztikus orvos- lis vagy spirituális stressz vagy az életmódbeli ként, Reiki-mesterként, az Életfa Szeminá- egyensúlyzavar következtében összezavarodriumok igazgatójaként, az Egyesült Államok nak, akkor rosszul közvetítenek energiát a fielső Kundalini-klinikájának egyik vezetője- zikai működésekhez és megbetegszünk. A fiként és a Spiritual Nutrition and the Rain- nom szerkezetű energiamezőkben ez az enerbowdiet" ( Spirituális táplálékaink és a»szi- giavesztési vagy széthullási folyamat valója- ^ várványdiéta«") című könyv szerzőjeként sze- ban az öregedés folyamata, vagy a termodinareztem, szeretném igazolni megállapításainak mika második törvénye szerint ez az entrópia helyességét. A szerző is osztja azt a könyvem- növekedését jelenti. Az a folyamat pedig, ben leírt alapelvet, mely szerint összetevőink amelyben az energiaszint növekszik és ezáltal egy része szilárdabb energiákból áll, melyeket szervezettebbé válnak a finom szerkezetű mefizikai testnek szoktunk nevezni, más részét zó'k, a fiatalodás folyamata és a gyógyulásé. pedig kevésbé tömör energiák alkotják, me- A termodinamika második törvénye szerint ez lyeket finom szerkezetű energiamezőnek az entrópia visszafordítása. A Reiki a kozmosz (FSZE) neveztem el. Ezek a finom szerkezetű életerőit közvetlenül a finom szerkezetű enerenergiamezők egy része a fénysebességnél giamezőkbe juttatja, s így energiával tölti fel gyorsabb mozgásban van, de ugyanakkor van s ezáltal újra is szervezi e mezőket. Másképp lassabb része is, ezáltal is tükrözi az emberi fogalmazva: a Reiki az öregedési folyamat 9

5 I J visszafordítása által fordítja vissza az entrópia növekedését. Közvetlen ráhatással éri el ezt (és közvetetten is), azáltal, hogy újra egyensúlyba hozza a finom szerkezetű mezőket és a csokrokat. Amikor a finom szerkezetű mezők és a csakrák nem működnek összhangban, akkor akadályozzák azt, hogy a kozmoszból az éltető erő beérkezzen, beépüljön az ember rendszerébe. Ám ha fennáll az összhang, szabadon áramlik az energia. Ez aztán azt eredményezi, hogy visszafordul az entrópia s ezáltal elkezdődik a gyógyulási folyamat az emocionális, mentális és spirituális szinteken. Ennek az egyszerű gondolatnak a megértése nagyon megkönnyíti az olvasó számára, hogy megértse Paula könyvének elmélyültségét. Kiemelném Paulának azt a véleményét, hogy a Reiki elsajátítása nem igényel hosszú hónapokig tartó tanulmányokat vagy intellektuális elmélyülést sem, bár néhányunk számára ez utóbbi mindig élvezetet jelent. A Reiki szépsége annak egyszerűségében rejlik. A Reiki a gyógyulási folyamat igazi demokratizálását jelenti. Ez a könyv és Paula Horan tanfolyamai a harmadik világ országaiban részei e demokratizálási folyamatnak. A Reiki isteni kegyelem mindenki számára, aki nyitott annak befogadására. Ez a könyv kiemeli egy másik dolog fontosságát is. Mégpedig azt, hogy a Reiki mindenkinek segít a spirituális fejlődésben. A tanítványokkal kapcsolatos észrevételeim itt is alátámasztják Paula megfigyeléseit. A Reiki-beavatások után, úgy tűnik, ugrásszerűen felgyorsul a spirituális fejlődés. A beavatásokat követően újra és újra emocionális és spirituálsi áttörések tanúja lehetek. Gyakran élnek át az emberek spontán örömmámort is a beavatás után, s ez az öröm velük is marad, amennyiben folyamatosan alkalmazzák a Reikit öngyógyításra. Fontosnak tartom, hogy a szerző külön hangsúlyozza a 21 napos gyógyulási ciklust, mert így erre az időszakra még jobban odafigyelhetünk, s a tanítványok számára is érthetőbb, ami történik. Ha magunkévá tesszük azt a koncepciót, melyet tudományosan bizonyítottam a Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet" ( Spirituális táplálékaink és a»szivárványdiéta«") című könyvemben, mely szerint mi, emberek valójában olyan emberi kristályokból állunk, melyeket rezgő, tömör és folyékony kristályok alkotnak, akkor Paula meglátásait értelmezhetjük a vibrációk szintjén is. A disszonáns gondolatok és a negatív gondolatok és érzelmek kristályaink szerkezetében alacsonyabb rezgésszámúak; de a Reiki segítségével e rezgésszámok lehetőségeink maximumáig növelhetők. ~E rezgés azután olyannyira erőssé válik, hogy a kikristályosodott, tömörebb gondolatformációk már nem képesek tovább fenntartani disszonáns helyüket, szétszakadoznak és kiszabadulnak anyagi testünkből és auránkból. Ha meg tudjuk tenni azt, hogy pusztán megfigyeljük, majd elengedjük őket, akkor kilépnek rendszerünkből. Megfigyeltem azt is, hogy ugyanez a folyamat játszódik le azoknál is, akik meditálnak. S ha már ezek a disszonanciák kiűzettek rendszerünkből, akkor rezonánsabbá válik a rendszer egész kristályszerkezete és szabadabb mozgást tesz lehetővé a kozmikus életerő számára. Minél szabadabban mozognak a testben ennek az életerőnek az energiái, annál könnyebbé válik a kundalini, azaz a spirituális átváltozásokat létrehozó energia számára, hogy működni kezdjen. S ha már felébredt a kundalini, még gyorsabban szűnnek meg az emocionális és mentális blokkok. A Reiki tehát nem csak a gyógyulás és gyógyítás képességének demokratizálásátjelenti, hanem lehetővé teszi a nem meditálok számára is a spirituális átalakulást. Az az örömteli kreativitás és a Reikinek az a mély szeretete, mely Paula egész könyvéből sugárzik, könnyűvé teszi számunkra a Reiki alkalmazását sokféle, gyógyítással kapcsolatos és egyéb élethelyzetben is. Meglepő lehet például, hogy egy Reiki-kezelés menynyire felgyorsíthatja a böjt alatti méregtelenítést, vagy kipróbálhatjuk, segít-e lerobbant 10

6 műszaki eszközeinken. Tényleg segít! Egyszer például egyik európai utunk során Svájcban, Genfben feleségem beszorult a fürdőszobába. Beragadt a zár. Valaki a csoportból elment a gondnokért. Várakozás közben megreikiztem a zárat. Pár perc múlva a zár kinyithatóvá vált és ő kiszabadult a fürdőszoba karmaiból". Böjttel összekötött lelkigyakorlataim során a csoportos Reiki és a kristályokkal való gyógyítás olyan formáját alkalmazzuk, amely, úgy tűnik, meggyorsítja a méregtelenítő folyamatot és minimálissá teszi annak káros mellékhatásait. Ennek oka abban áll, hogy a méregtelenítés képessége, amint azt a toxémia-szakértő dr. Tildén is kimutatta, nagyban függ a test vitalitásától. Ha az életerő vitalitása nagyobb, akkor a test jobban el tudja látni a méregtelenítő funkciókat. A Reikikezelések növelik a vitalitást és ezáltal fokozzák a test méregtelenítő képességét is. Ez a könyv olyan lenyűgöző és mélyreható betekintést ad a Reiki mélyebb folyamataiba, mely a tapasztalt Reiki-mester és a laikus olvasó számára egyaránt hasznos. Mivel Paula gyógyítóként sokrétű tapasztalatokkal rendelkezik és alaposan ismeri a gyógyulás során zajló folyamatokat, mindez képessé teszi arra, hogy egy olyan egységes nézőpont felé irányítson minket, ahonnan betekinthetünk a Reiki működésébe és ugyanakkor felfedezhetjük a gyógyulás néhány általános érvényű alapelvét is. És mivel a Reiki a kegyelem egy formája, mindazok számára, akik alkalmazzák, ez a könyv is a kegyelem egyik megjelenési formája mindazok számára, akik olvassák. Gábriel Cousens, az orvostudományok doktora, Reiki-mester 11

7 BEVEZETÉS Napjainkban szerte a világon az emberek egyre komolyabban igénylik belső énjük gyógyítását, azt, hogy egységesebbé, teljesebbé válhassanak, röviden, hogy elérhessék a Megvilágosodottság, az emberi teljesség állapotát. Kétezer évvel ezelőtt az emberek víz általi beavatást nyertek, amint azt a pusztaságban kiáltó János is példázza nekünk, aki vízzel keresztelte meg az emberiséget. A víz általi beavatás célja az volt, hogy megtisztítsa és regenerálja testünket -fizikai és állati természetünket-, hogy ezután megfelelőképpen fogadhassuk a magasabb rezgésszáma" tanításokat. Ez a beavatás erőteljes hatást gyakorolt az emberiségre. Filozófiánk az ótestamentumi szemet szemért, fogat fogért" nézőpont helyett az újtestamentum által hirdetett tartsd oda a másik orcádat is" hozzáállásra változott, ahogy azt nemrégiben Gandhi és Martin Luther King mozgalmai demonstrálták. De a régi szokásoktól nehéz megszabadulni, és bár sok pozitív változás következett be, bolygónk sok részén ma is háború dúl, a javak elosztása teljesen kiegyensúlyozatlan, és a dolgok jelenlegi állapotára a környezetünkre fittyet hányó, nemtörődöm pusztítás a leginkább jellemző. Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy sem a politika, sem a vallás nem tud megoldással szolgálni. Csak az emberiség tudatában bekövetkező óriási mértékű változás lehet a gyógyír. Bár a víz általi beavatás elég gyorsan segített előrehaladásunkban és újabb lehetőségeket tárt fel előttünk, még mindig nagyon nagy szükségünk van egy igazán mélyreható megtisztulásra gondolkodásunkban. Most, húsz évszázad elteltével, a tűz általi beavatás részesei vagyunk. Az emberiség folyamatosan éli át a tűz általi keresztségét, az emberi gondolkodás megtisztulását a Szeretettől lángoló tudás által. Ez a tudás megszerezhető tudatos erőfeszítéssel, vagy ha megszegjük törvényeit, maga a természet ad nekünk leckét erdőtüzekkel, vegyi anyagok kigyulladásával, nukleáris katasztrófákkal stb. Idézzük csak fel, mennyi tűzkatasztrófa fordult elő az elmúlt néhány évben! Ez a tűz általi beavatás valójában felkészülés a Szellem által végzett következő beavatásra. A hermetikus tudományok szerint az ember nem ismeri fel a Szellem létét, egészen addig, míg testét nem tisztítja meg a víz, gondolkodását pedig a tűz. Másképpen fogalmazva: senki emberfia nem szabadulhat ki a félelem és tudatlanság kötelékeiből és válhat teljesen tudatos lénnyé, amíg testét nem regenerálta az Életenergia segítségével, s gondolkodását nem tisztította meg az Igazság és a Szeretet. A Megvilágosodottság állapotát létrehozó tisztuláshoz sok út vezet. Tulajdonképpen az út annyiféle, ahány ember él bolygónkon. Számomra testem betegségei, különösen epilepsziám és melldaganataim mutattak szerencsésen irányt az úton, mivel hozzásegítettek ahhoz, hogy elkötelezzem magam a teljesség felé tartó utazás mellett, és ráirányították figyelmemet a különféle gyógyító módszerek tanulmányozására. Ennek eredményeképpen felfedeztem a szellem hatalmát az anyag felett és táplálékunk döntő fontosságát. Tanulmányaim során megvizsgáltam és elsajátítottam többféle testi/lelki terápiát, s ezek vezettek el aztán a Mexikóban és Brazíliában történő fantasztikus pszichikai gyógyításokkal kapcsolatos kutatásaimhoz. 13

8 I Ezután találkoztam a Reikivel. Sehol másutt nem találtam ennél egyszerűbb és egyszersmind mélyrehatóbb módszert, mely azáltal, hogy segít a test/lélek/szellem hármasságát gyógyítani, s így elérni a teljesség és kiegyensúlyozottság állapotát, az embert végül is a Megvilágosodottság élményével ajándékozza meg. Ez a könyv elsősorban a Reikiről szól, szándékom szerint sokat jelenthet a beavatatlan laikusoknak és gyakorlott reikiseknek is. A szigorúan a Reikiről szóló anyag közé rengeteg olyan információ van besűrítve, amelyet a gyógyítással kapcsolatos kutatásaim során szereztem. Továbbá, pszichológus mivoltomnak köszönhetően, megadok a test lélektanával kapcsolatos olyan információkat is, amelyek segíthetnek a Reikit gyakorlóknak megérteni a betegség állapotának kauzális szintjeit, melyek a test meghatározott területeihez kötődnek, ahol épp energiablokkok találhatók. Közlöm azoknak a könyveknek a listáját is, amelyeket fontosnak tartok a gyógyítással kapcsolatos további kutatásokhoz. Ezt a könyvet ajánlom összes Reiki-tanítványómnak, szerte a világon, akik megajándékoztak azzal a kiváltsággal, hogy segíthettem finombehangolásukban", hogy a Megvilágosodottsághoz vezető következő lépést megtehessék. Őszinte hálával tartozom mindannyiótoknak, mivel további kiváltságként a behangolás folyamata közben közvetlenül találkozhattam magasabb énetekkel. Ti mindannyian segítettetek újra megerősíteni bennem azt az igazságot, hogy a Kozmikus Szellemben mindannyian egyek vagyunk. Őszintén remélem, e könyv hozzásegít ahhoz, hogy Te is megéld ezt az igazságot. Az is célom ezzel a könyvvel, hogy inspiráljam a tudatosság felé való továbbhaladásodat, s útközben emlékeztesselek olyan dolgokra, melyekről esetleg időről időre elfeledkezel. Kívánok Neked Szeretetet, Fényt továb a Megvilágosodás útján. Paula Horan 14

9

10 Lelkem igazsága csöndes, csak nekem fontos ő. És mivel az én igazságaim nem feltétlenül azonosak a tiédekkel így csöndben is marad, mígnem a csöndben egymásra lelnek igazságaink, és mi nevethetünk, látva, hogy egymást tükrözik csupán. Nari

11 I ELSŐ FEJEZET A Reiki általános leírása A Reiki" japán szó, jelentése: az egyetemes életerő energiája. Az alapszót két összetevőjére bontva - Rei" és ki" - a japán abc e jeleinek definíciója szerint a Rei" kozmikus, transzcendens szellemiség, misztikus erő és eszencia. A ki" a létfontosságú életerő energiája, mely a kínai akupunktúrában használatos chi"-hez, a hívő keresztények Fényéhez és az orosz kutatók bioplazmikus energiájához" hasonlatos. Mindannyiunknak van Reiki-energiája (Egyetemes Életerő Energia), ez születési jogunk. Ami a Reikit más gyógyító módszerektől megkülönbözteti, az az a behangolási folyamat (beavatásként is ismeretes), mellyel a tanítvány a különféle Reiki-tanfolyamok egyegy szintjén találkozik. Bárki megteheti azt, hogy kezét egy másik személyre helyezi, és gyógyulási folyamatának felgyorsítását segíti mágneses energia átadásával. Ám egy olyan személy, aki megkapta a Reiki-behangolásokat, a fizikai és éterikus test magasabb rezgésszintre történő finomabb behangolásának egy nagyon ősi módszerét élte át. Megnyitották bizonyos energiaközpontjait (más néven csakráit), hogy ezáltal nagyobb mennyiségű egyetemes életerő-energiát tudjon magán átáramoltatni és azt megfelelő rezgésszinten tartsa. A Reikit soha nem adja az ember, azt mindig csatornán hívja le. Például: ha egy kezelés alatt a testedre helyezem a kezem, akkor te fogod lehívni a megfelelő energiamennyiséget és testednek éppen arra a részére, ahol arra szükség van. Ebben a folyamatban én soha nem merülök ki, mivel én is kezelést kapok, miközben adom" a kezelést. Az energia koronacsakrámon belép, és a felső energiaközpontokon áthalad szívemhez és napfonatomhoz. A fennmaradó rész halad ezután tovább karomon és kezemen át a te testedbe, így tehát soha nem merülök ki ebben a folyamatban, mivel bizonyos energiamennyiség elraktározódik bennem. De ugyanakkor te mégsem veszel át semmit az én problémáimból (negatív energiámból vagy energiablokkjaimból), mivel a Reiki testemben egy, a behangolások által megnyitott, megtisztított csatornán át halad. Kétségtelenül a Reiki egyik legnagyobb előnye az, hogy teret ad az önkezelésre. Ha már be van hangolva egy személy, akkor csak arra a szándékra van szüksége, hogy reikizni akarja magát, vagy valaki mást, és az energia abban a pillanatban lehívódik. Az önkezelés különösen hatásos módszer a teljes relaxációhoz és a stressztől való megszabaduláshoz. Felerősíti a testben lévő életerő-energiát, mely aztán segít egyensúlyba hozni az anyagi és az éterikus testeket. Saját magunk kezelése segít abban is, hogy elen-

12 gedjük visszatartott emóciónkat és feloldjuk az energiablokkokat. A Reiki nem vallás, nincsenek doktrínái vagy külön hitvallása, világnézete. Valójában nagyon ősi tudomány ez, mely évszázadokig rejtve volt, míg dr. Usui újra fel nem fedezte ezt a réges-régi módszert a tibeti szutrák között elrejtve. Stanfordi kutatók rendkívül érzékeny műszereket alkalmazva, melyek a testbe belépő energiák áramlását hivatottak mérni, úgy tapasztalták, hogy a Reiki-energia a gyógyító testébe annak feje tetején (vagy koronacsakráján) lép be és kezein át lép ki. Ez az energia északról érkezik, de az egyenlítőtől délre déli irányból jön. A már aktiválódott Reiki-energia pedig az óramutató járásával ellentétes irányban, spirálisan mozog, nagyon hasonlóan a DNS dupla spiráljához. A kezekből kiáradó energia mennyisége határozottan növekszik a kezelés alatt. Dr. Bara Fischer, Santa Fé-beli orvos (New Mexico), ismert kutató, kifejlesztett egy rendkívül ügyes módszert arra, hogy a Kirlián-íotök segítségével mérhesse az életenergiát, és bemérte a szerzőt egy távollévő betegnek való kezelés elküldése előtt, illetve aközben. Az a fotó, amelyet a távollévő gyógyítása közben készített, a sugárzás jelentős megnövekedését tanúsítja, összevetve a kezelés előtt készített fotón látható, sokkal kisebb kiáramlással. Az adatok nagyon világosan mutatják, hogy valóban létezik egy valamiféle plazmaáramlás - a test rendszeréből energia szabadul fel -, amikor az energiablokkok megszűnnek. Minden kezelés eredménye más és más, mivel a végeredményt döntő módon a páciens határozza meg. Minden egyes ember éppen a számára elegendő mennyiségű életerőt veszi át, annyit, amennyire szüksége van ahhoz, hogy felszabadítsa, aktivizálja, vagy átalakítsa fizikai és éterikus testjeinek energiáit. A Reiki nem csupán a test kémiai szerkezetében hoz létre változásokat, miközben segíti a szervek regenerálódását és a szövetek és csontok újraépülését, hanem segít abban is, hogy a mentális szint kiegyensúlyozottá váljon. A Reiki nem hitrendszer, tehát a páciensnek nincs szüksége mentális felkészítésre vagy bármiféle irányításra, elegendő, ha csak vágyik arra, hogy megkapja és elfogadja az energiát. Másrészt, mivel itt nem hiedelemrendszerről van szó, elegendő a Reikit gyakorló részéről, ha világossá válik szándéka, hogy kezelést akar adni, s az energia rögtön aktivizálódni fog, ha megfelelő módon alkalmazzák. A Reiki tudatosságunk növelésének csodálatos eszköze, épp a megfelelő kulcs a megvilágosodás eléréséhez. Mint az életben a legtöbb dolgot, a Reikit is át kell élnünk először ahhoz, hogy igazán értékelni tudjuk. Kívánom, hogy a Reikivel való találkozásod igazán örömteli legyen! 18

13 nak? Ezenkívül Krisztus azt is mondja az apostoloknak, hogy gyógyítsák meg a betege- ket és támasszák fel a holtakat. Ha ez igaz, akkor kérünk, tanítsd meg nekünk a módsze- reket - mondták a tanítványok. Usui teljesen megdöbbent. A japán hagyományok szerint dékáni tisztje kötelezte arra, hogy kérdéseikre mindig választ adjon. Még azon a napon le- mondott hát tisztségéről és elhatározta, hogy megkeresi a választ erre a titokzatos dologra, Mivel mesterei leginkább amerikai misszio- náriusok voltak és Amerikában az emberek többsége keresztény, úgy döntött, hogy ta- nulmányait a chicagói egyetem teológiai tan- székén kezdi. Hosszas tanulmányok után, me- lyek során fő kérdésére választ nem talált, úgy határozott, másutt folytatja a keresést, Úgy gondolta, hogy mivel Buddha is csodás gyógyításokat végzett, visszatér Japán- ba, hátha rátalál valamilyen új" információra az anyagi test azonnali csodás gyógyításához, Még ha Krisztus gyógyításairól el is veszett minden adat, talán Buddha gyógyításairól ta- lál majd részleteket a japán Lótusz Szutrák- ban. Visszatértekor Usui néhány buddhista kolostorban kezdett kutatni. De valahányszor csak megkérdezte egy kolostor vezetőjét: Van-e bármilyen feljegyzés Buddha csodás gyógyításairól?", mindig ugyanazt a választ kapta, nevezetesen, hogy a Lélek gyógyítása A Meiji-korszak közepén Japánban, mely az 1800-as évek közepének felel meg nálunk, dr. Mikao Usui egy kis keresztény egyetem dékánja volt Kyotóban. Ez az időszak Japán történelmének nagyon izgalmas periódusa volt, és a társadalom minden részében nagy változások folytak. A japánok épphogy csak megnyitották újra kapuikat a barbárok" előtt, és nagyon gyorsan alkalmazni kezdték az ipari forradalom új vívmányait. Vasutat építettek, sőt, még az amerikai baseball is kezdett meghonosodni. A diplomaták megérkezésével egy időben visszatértek a keresztény misszionáriusok és elhintették a kereszténység magvait a már eddig is meglehetősen eklektikus hitéletű Japánban (pl. nagyon sok japán a sinto vallás szerinti esküvői ceremóniát tart, de buddhista módon temetik el). Ám dr. Usui igaz kereszténnyé vált, pappá szentelték, majd egy keresztény papnevelde dékánja lett. Egy napon néhány diákjával vitatkozott, s valamelyikük megkérdezte tőle, hiszi-e a Bibliát szó szerint. Amikor igennel válaszolt, tanítványai emlékeztették Krisztus csodás gyógyításaira. Aztán idézték Krisztus szavait: Ti is így tesztek majd, ahogyan én tettem s még ennél nagyobb dolgokat is véghezvisztek majd." S ha ez így van - mondták -, akkor miért nincsenek most gyógyítók ezrei a világon, akik Krisztushoz hasonlóan gyógyíta- 19

14

15 az igazán fontos feladat. De Usui kitartóan keresett tovább s eljutott egy Zen-kolostorba, s ez volt az első hely, ahol további kutatásra ösztönözték. A kolostor idős vezetője egyetértett vele abban, hogy bizonyára lehetséges a test gyógyítása, hiszen Buddha is így tett, de évszázadokon át a Lélek gyógyítása kötötte le az emberek figyelmét. Kijelentette: Bármi, ami egyszer már megtörtént, újra megtehető. Talán itt kellene maradnod és itt folytatnod a keresést" - mondta az apát, Usuit nagyon fellelkesítette az apát és a japán nyelven írt szutrák hosszas tanulmányozásába kezdett. S mikor így nem jutott előre, a kínai nyelven írt szutrák tanulmányozásába mélyedt és végigolvasta az összes fellelhető kínai szutrát. Némi információt sikerült összeszednie ily módon, s ezután elhatározta, hogy a tibeti szutrák tanulmányozásába kezd. Ehhez természetesen meg kellett tanulnia szanszkritul, amit örömmel meg is tett. Minden valószínűség szerint röviddel ezután utazott Észak- Indiába, a Himalájába. A múlt században olyan tibeti kéziratokat találtak, amelyek Szt. Isa utazásait rögzítik, akiről néhány tudós úgy tartja, maga Jézus volt valójában. Nem ismeretes, hogy vajon Usui ezeket a tekercseket találta-e meg, vagy valamilyen más, régi kéziratot a csodás gyógyításokról. Csak annyit tudunk, hogy miután befejezte a tibeli Lótusz Szutrák tanulmányozását, Usui úgy érezte, hogy megtalálta az intellektuális válaszokat Krisztus csodás gyógyításaira. Ezután a cselekvéshez szükséges erőre volt szüksége. Usui, miután rájött, hogy megtalálta a gyógyítás kulcsát, visszament barátjához, az apáthoz, hogy tanácsát kérje, mi módon is érheti el, hogy megkapja a cselekvéshez a felhatalmazást és erőt. Mindketten meditációba kezdtek és végül arra a következtetésre jutottak, hogy dr. Usuinak fel kell mennie a Kyotótól 17 mérföldre lévő Kuri Yama hegyre, s ott kell elvégeznie egy 21 napos böjtöt meditációkkal, hasonlatos módon az amerikai indián látomáskeresőkhöz. Röviddel ezután Usui elkezdte zarándokútját a hegy csúcsára. Ott egy keletre néző helyre érkezett és összegyűjtött 21 követ, egy kupacba rakta őket, hogy így majd számon tudja tartani a napokat. 20 napig tartó böjt után elérkezett a 21. nap hajnalát megelőző óra. Mivel éppen újhold ideje volt, teljes volt a sötétség és tapogatózva nyúlt az utolsó kő felé. Egészen eddig semmi különös dolog nem történt. Imát mondott, hogy választ kapjon kérdésére. Látta, amint egy kis reszkető fény megjelenik az égen. A fény nagyon gyorsan kezdett mozogni Usui felé. Amint közeledett, egyre nagyobbá vált. Usui megijedt. Kísértést érzett, hogy felálljon és elfusson. De végül rájött, hogy ez csak valamiféle jel lehet. Már oly régóta és oly keményen próbálkozott, hogy egyszerűen nem adhatta fel! Felkészült a legrosszabbra és egy pillanat alatt a fény nekiütődött testének, homloka közepén. Usui azt gondolta, ez a halál. Szeme előtt milliónyi szivárványszínű buborék kezdett el táncolni. Hamarosan izzó, fehér buborékokká változtak, s mindegyiknek a belsejében egy aranyszínű, háromdimenziós szanszkrit jel ragyogott. Egyenként tűntek fel, elég lassan ahhoz, hogy felismerje a jeleket. Végül, mikor befejezettnek érezte a dolgot, Usui hálával telt el. Mintha transzállapotból ébredt volna, meglepetten látta, hogy hétágra süt a nap. Izgatott volt, s hogy élményét mielőbb megoszthassa az apáttal, rohanva indult lefelé a hegyről. Csodálkozott, hogy milyen erősnek és megfiatalodottnak érzi magát az épp befejezett hosszú böjt ellenére. S ez csak az első csoda" volt. Dr. Usui Japán egyik nyomortelepén gyógyította a betegeket. A fiatalokat és munkaképeseket elküldte dolgozni, segített nekik újra beilleszkedni az életbe. Hét év múlva látta, hogy akiken segített, azok közül sokan visszatértek a nyomortelepre, olyan állapotban, amilyenben annak idején találta őket. Megkérdezte őket, miért tértek vissza a táborba. Azt válaszolták, hogy jobban tetszik nekik 21

16 a könnyebb, felelősséget nélkülöző élet. Usui ráébredt, hogy csak a testüket gyógyította meg, de nem tanította meg őket megbecsülni az életet és a megélhetés új útját. Elhagyta a nyomortelepet és olyanokat kezdett el tanítani, akik szerettek volna többet tudni. Megtanította őket önmaguk gyógyítására és átadta nekik a Reiki alapelveit. Egyik tanítványa, Churijo Hayashi, mélyen elkötelezte magát a Reikinek. Röviddel halála előtt, a századforduló táján, Usui megbízta őt, az egyik legodaadóbb tanítót, dr. Chujiro Hayash.it, a nyugdíjas tengerésztisztet azzal, hogy vigye tovább a Reiki hagyományait. Dr. Hayashi alapította meg az első Reiki-klinikát Tokióban ben Hayashi klinikáján feltűnt egy fiatal japán-amerikai nő, aki Hawaiiról származott. Különféle szervi rendellenességei voltak. Ráadásul amellett, hogy nagyon beteg volt és meglehetősen energiahiányos állapotban is találták, férje néhány évvel azelőtti halálát követő súlyos depressziója miatt. Épp egy súlyos műtét előtt állt, amikor meglátogatta Japánba visszatért szüleit. Ekkor hallotta meg halott férje hangját, aki nyomatékosan kérte, ne vesse magát alá a műtétnek. Miután megbeszélte a műtéttel kapcsolatos fenntartásait orvosával, az azt javasolta neki, hogy próbálja meg a Reiki-klinikát. így gyógyult meg. Takata asszonyra érthető módon nagy hatással volt a Reikivel való találkozás és elhatározta, hogy megtanulja maga is. Ám a Reiki kizárólagos férfifennhatóság alatt állt, nőknek tilos volt elsajátítani azt. Takata tipikus keményfejű Gaijin" külföldi lévén, nem adta fel egykönnyen. Kitartása végül eredményre vezetett és elsajátíthatta az első és a második fokozat módszereit is. Takata később visszatért az Egyesült Államokba és gyógyítani kezdett ban dr. Hayashi és lánya meglátogatta. Takatát röviddel ezután Reikimesterré avatták és Hayashiék visszatértek Japánba. Dr. Hayashi tisztánlátó volt. Megérezte, hogy közeleg az USA-val való háború és elkezdett felkészülni rá. Takata asszony érezte, hogy nagy szükség van rá és úgy határozott, visszatér Japánba. Dr. Hayashi nyomban figyelmeztette a közelgő veszélyre. Előre tudta a háború eredményét. Tudta, hogy Japánt legyőzik és hogy nagyon sokan halnak majd meg. Figyelmeztette Takata asszonyt, milyen előkészületeket kell majd tennie, hogy megóvja a Reikit. S mivel nem akart részese lenni az elkövetkező háború borzalmainak, felkészült a létformaváltásra. A harmincas évek végén egy napon, teljes ünnepi díszben, barátai körében Hayashi tudatosan elhagyta testét. Takata asszony segédkezett temetési szertartásánál, majd hamarosan visszatért Hawaiira, ahol sikerült megmenekülnie a bebörtönzéstől, mely a japán-amerikaiak sorsa lett a második világháborúban. Ráadásul ez a rendkívüli kurázsival bíró kis hölgy folytatta a Reiki terjesztését a háborút követő McCarr/ry-korszakban is, amely Amerika történetének egyik legkonzervatívabb gondolkodású korszaka volt. Az 1970-es években Takata asszony más Reiki-mestereket is képzett, s 1980 decemberében bekövetkezett halálakor már 21 képzett Reiki-mester volt. Ma több, mint 200 Reikimester működik szerte a világon. Mint Reiki-mesternek, nekem is az a célom, hogy segítsek tanítványaimnak abban, hogy finoman behangolják" anyagi és éterikus testük rezgésszintjét, mely aztán segíti majd tudatállapotuk továbbfejlődését. És minél többen vállalunk felelősséget azért, hogy tudatállapotunkat fejlesszük, a Föld annál magasabb szintű rezgésekre hangolódik át.

17

18 Minden dologban minden igazság benne van, Megértésüket nem siettetik és nem késleltetik, A sebész szülőfogói nem kellenek nekik, A jelentéktelen éppoly nagy nekem, mint bármi más, Mi az, mi egy értintésnél több vagy kevesebb? Sosem győz meg logika és prédikáció, Az éji nyirok lelkemben mélyebbre száll, Csak az van, ami minden férfi és nő számára igaz, Csak az van, amit senki sem tagad. Walt Whitman (Dobos Mária fordítása)

19 A Reiki titka egyszerűségében rejlik. Míg más csupán a túl sok előítélettel rendelkező emberekterápiák elsajátításához hosszú hónapokra nek kell újra megtanulniuk, hogyan figyeljenek vagy évekre van szükség, a Reikit meg lehet saját, testükre, ugyanis a sikeres kezeléshez tanulni egy hétvégén. A Reiki igazán zavarba szükséges ez a figyelem. Tanítványaimnak álhozza azokat az embereket, akik számára az tálában bőségesen adok időt arra, hogy a kezeintellektus jelenti a fő tanulási eszközt és beál- léseket gyakorolják, s ez elegendő is ahhoz, lítódásuk szerint a tanulás időigényes feladat. hogy ez az igazoló visszacsatolás megtörtén- E különbség oka valójában a behangolási fo- jen, s megtapasztalják, mennyi különféle dollyamat, s emiatt soroljuk a Reikit az energia- got érzékel a gyógyító", még ha a gyakorlás terápiák közé. A Reiki tulajdonképpen egy elején ezek nem is teljesen különíthetők el megerősödési folyamat, és ilyesmivel a nyu- egymástól. Ezenkívül külön gyakorlatsort gati kultúrákban a felvilágosodás kora óta végzünk el testérzékelésük fejlesztésére, nemigen találkoztunk. A legtöbb ápolónő, or- Ezt a hirtelen hőnövekedést magam is vos, masszázsterápiával foglalkozó ember, megtapasztaltam, amikor évekkel ezelőtt vagyis azok, akik számára igazán megszokott masszázs-terapeutaként dolgoztam egy ludolog az emberi test megérintése, a behango- xushajón, s a Reiki-kezelés megkezdése után lási folyamat után azonnal észlelik, hogy mi- öt perccel sokkal több hőenergiát érzékeltem, lyen nagy mértékben nő meg az átáramló mint az azt megelőző tíz teljes testmasszázst energia mennyisége, vagy a melegérzés ke- követően! Természetesen ez nagy hatással zükben (miközben pácienseiket kezelik). így volt rám. Már előzőleg nagyon sokféle maszaz emberi testtel kapcsolatban, tapasztalt em- százstechnikát sajátítottam el, elsősorban a berek azonnali visszajelzést kapnak arról a mélyszöveti munka érdekelt, a Reiki tehát változásról, melyet a behangolás okoz, még ha nagyon meglepett. Úgy voltam programozfigyelmen kívül hagyjuk is a behangolás alatt va", hogy nagyon meg kell dolgozni ahhoz, megtapasztalt élmények igazoló erejét. Má- hogy igazán döntő változásokat érhessünk el soknak, akik kevesebb tapasztalattal rendel- a test és lélek szerkezetében. Egészen meglekeznek vagy kevésbé érzékenyek, több időre pett, amikor egyik kliensem, akit masszírozni és gyakorlásra van szükségük ahhoz, hogy szoktam, s a hagyományos masszázs mellett megtanulják észlelni a változásokat. Általa- elkezdtem megismertetni a Reikivel is, megban a legtöbb ember rögtön változást észlel, kérdezte, mi az az érdekes energia, amit adok 25

20 Energia-munka REIKI Bioenergetika Akupresszúra Biomagnetikus jóga Formához kötött mozgási terápiák Küzdő sportok sport jóga euritmia Meditáció és a tudati formálás más módszerei Zen Relaxációs technikák Silva-féle agykontroll / Jóga Tevékenységorientált terápiák Sámánisztikus rituálé Pszichodráma Gestalt-terápia Tűzönjárás TERÁPIA A TEST ÉS A LÉLEK SZÁMÁRA Képorientált terápiák Álomanalízis Kreatív vizualizáció Biofeedback Szabad mozgási terápiás Katartikus terápiák Improvizáció Many whitehouse illetve Isadora Duncan módszerei alapján Testi munka Rebirthing Őskiáltás Reinkarnáció-terápia Svéd masszázs Rolfing Gyógyító érintés Terápiás masszázs

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Azazel szívcsakra meditációja

Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja azon az elven működik, hogy a főcsakrákat a szívcsakrával összekapcsolja, amely lehetővé teszi az energia áramlást az energiavezetékeken az egész

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Hasznos információk. A képzés során megismerkedünk az SVT lényegével, szellemi és spirituális hátterével, valamint megtanuljuk a technika használatát.

Hasznos információk. A képzés során megismerkedünk az SVT lényegével, szellemi és spirituális hátterével, valamint megtanuljuk a technika használatát. SVT Alaptanfolyam Június 3-4-n és 10-11-n. Hasznos információk Mi történik egy alaptanfolyamon? Az alaptanfolyam önmagában is komplett egész. Az alaptanfolyam elvégzése után azonnal! alapvető változásokat

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.)

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.) Tiszta energia (Pure Energy) Tartós energia, egyensúly és mentális éberség egész nap. Egy kevés javulás Természetesen. energiákat a hologram chipekre. A CieAura energiái a test különböző akkupunktúrás

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos

Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos Bevezetés Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos élményem eredményeként született. Nem egy olyan személy túlfûtött képzeletének vagy ábrándozásának terméke, aki valami jobb után vágyódik,

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Tantrikus csók Hvari tábor Összeállította: Sz. Mikus Edit szexológus

Tantrikus csók Hvari tábor Összeállította: Sz. Mikus Edit szexológus Tantrikus csók Hvari tábor 2014. Összeállította: Sz. Mikus Edit szexológus Először a kezek ismerkednek A kézfej finom símogatása Mondj el minden kézzel! Símogassátok egymás arcát finoman a kezetekkel!

Részletesebben

John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot?

John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? John-Paul Flintoff Hogyan változtassuk meg a világot? A fordítás alapja: John-Paul Flintoff: How to Change the World. Macmillan, New York, 2012. All

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Dr. Molnár Csaba. szakorvos, természetgyógyász szakértő

Dr. Molnár Csaba. szakorvos, természetgyógyász szakértő Dr. Molnár Csaba szakorvos, természetgyógyász szakértő (Tigrisszív Bt, Thai Masszázs Iskola, Debrecen www.thaimasszazsiskola.hu; facebook: Gyógyító Ember Egészség Klub): A,,keleti'' és,,nyugati'' masszázsmódszerek

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Buddha, Dharma, Sangha

Buddha, Dharma, Sangha Buddha, Dharma, Sangha Buddha: törekvés a megvilágosodásra - van szenvedés - ezt felismerni. Dharma: a szenvedésnek van oka, ezt felismerni. Ez az ok, a vágy (következménye a létkerék tanában van). A szenvedés

Részletesebben

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Purebl György Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Alternatív és/vagy kiegészítő terápiák? Egészségügyi rendszeren

Részletesebben

5 lépés a gyógyulásig

5 lépés a gyógyulásig Jacques Martel 5 lépés a gyógyulásig Gyakorlati tanácsok a Lelki eredetû betegségek lexikona címû könyvhöz 5 lepes a gyogyulasig H 200 press.indd 3 5/16/14 9:31 AM A mû eredeti címe: Les 5 étapes pour

Részletesebben

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész írta: Rue Ann Hass Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek erıs érzéseket, képeket, emlékeket idéznek fel és kopogtass a kapott válaszokra Munkám során hasznosnak

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Vandart (Rex Clinic Hotel)

Vandart (Rex Clinic Hotel) Vandart (Rex Clinic Hotel) Masszázsok és Wellness Testkezelések (Uraknak) Kurland Bali Paradise Wellness Rituálé mályva virágokkal: Ez a wellness kezelés bámulatosan varázsolja át a petyhüdt, fakó bőrt,

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Interjú Kiss Csaba (Battodo 4.dan) mesterrel

Interjú Kiss Csaba (Battodo 4.dan) mesterrel Interjú Kiss Csaba (Battodo 4.dan) mesterrel Battodo Hírlevél: Először is gratulálunk a sikeres 4. danos vizsgádhoz. Hallottuk hogy a vizsgabizottság külön dicséretben részesített. Kiss Csaba: Köszönöm,

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Harmónia és egészségmegőrzés

Harmónia és egészségmegőrzés Harmónia és egészségmegőrzés a szervezet saját jelével, a null-ponti energia, a mágneses hatás, a kristályrezgések, az EM-kerámiapor, a skalárfizika erejével, a legmodernebb technológiákkal egyszerűen,

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

NES Terápia - A jövő terápiája!

NES Terápia - A jövő terápiája! Minden élőlényt, beleértve a földet is számtalan elektromágneses mező veszi körül. Ezeknek a mezőknek különböző geometriai alakjuk van és a csakrákban, meridiánokban mozgó energia és a tudatosság hozza

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére 1 NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK 3 2. BEVEZETÉS 4 3. AZ IRÁNYÍTÓ FAKTOR (X) 5 4. A 13-AS KARMIKUS SZÁM

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

A biorezonancia új aspektusa. Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes

A biorezonancia új aspektusa. Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes A biorezonancia új aspektusa Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes Sufi sohdar, professzor Angha tanítása Szerencsétlenség, hogy a klasszikus tudomány csak az emberi lét legfelső

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Egység Hírlevél 45. szám

Egység Hírlevél 45. szám Egység Hírlevél 45. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Amma Janmadinája (születésnapja) alkalmából különleges meditáció lesz Sri Amma Bhagavannal augusztus 15-én, magyar idő szerint reggel

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 1 BODÓ CSIBA GIZELLA: GONDOLATOK FÁJDALOMRÓL-SZERETETRŐL 2 A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A szeretet gyökerei a fájdalom gumóiból

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Egyensúly holisztikus nézőpontból

Egyensúly holisztikus nézőpontból Egyensúly holisztikus nézőpontból Bokorünnep 2017. február 25. Összeállította: Faragóné Bircsák Márta Bevezető kisfilm linkje: https://www.youtube.com/watch?v=jsdgaqo4ssk&feature=youtu.be Témák 1. Az egyensúly

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk 12 A NYERŐ ÉNKÉP Egy országnak, egy iparágnak, egy cégnek, egy szervezetnek, egy terméknek, vagy egy személynek, mind van hírneve és imázsa. Nagyon fontos az, hogy mint cég, vagy személy, milyennek látnak

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Köszönetnyilvánítás jó és rossz akaróimnak: Nem egy szokványos köszönet

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány

A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány "Mindennek van értelme, nem létezik okozat, ok nélkül" A Germán Új Medicina = az Új Orvostudomány = a Gyógyásztudomány Hamer doktor legjelentősebb felfedezése az Germán Új Medicina, mely egy mérnöki pontosságú,

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben