PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ"

Átírás

1 PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK Il REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ

2 Tartalom; egy zék Bevezetés 13 A Reiki általános leírása 17 A Reiki története 19 Miben különbözik a Reiki más gyógyító eljárásoktól? 25 A Reiki-kezelés hatásai 29 Az öt Reiki-alapelv 35 A behangolások 47 Az első fokozat 51 A 21 napos tisztulási folyamat 57 A második fokozat 61 A Reikivel együtt Használatos egyéb módszerek 65 a) Az energiablokkok megszüntetése 65 b) Színek és hangok alkalmazása 68 c) Kristályok 69 d) A csakrák egyensúlyba hozása 74 e) Fókuszolás 79 A Reiki alkalmazása más gyógyító módszerekkel 83 Csoportos kezelések 89 Gyerekek, növények, állatok, élelmiszerek és egyebek kezelése 91 Az energiacsere fontossága 95 Sajátos rendellenességek kezelése 99 Testpszichológia - hol és hogyan tárolódnak az érzelmek a testben 105 A Reiki helye a megvilágosodásban 121 Összegzés 123 Ajánlott könyvek 125

3 KÖ SZÖNETN YILVÁNÍTÁS 23 évvel ezelőtt kezdtem el életképes öngyógyító módszereket keresni, s ez a könyv ennek a jelenleg is tartó folyamatnak a része. Az ún. grand mai" epilepszia, a különféle ciszták és tumorok gyógyítása során szerzett tapasztalataim tanítottak meg arra, hogy a léleknek hatalma van az anyagon és a látható világon túli más finomabb részecskéken is. S bár magasabb énünk mindig legjobb tanítónk, mindig találkozunk utunkon olyanokkal, akik tudásukkal és tapasztalataikkal segítenek tájékozódni, s ezáltal gazdagabbá tesznek bennünket. Nagyon sok kiváló tanítómesterrel áldott meg a sors, sajnos nem sorolhatom fel itt mindannyiukat, de szeretném megköszönni azt a szeretetet és támogatást, amit a University for Humanistic Studies" ( A Humanisztikus Tanulmányok Egyeteme") és a San Diegóban levő Institute of Psycho-Structural Balancing" ( A Pszichikai Egyensúly Megteremtésének Intézete") biztosított számomra. Különleges elismeréssel tartozom azoknak az itt következő embereknek, akiknek bizonyos eszméit tartalmazza könyvem: Paavo Airola, Vicki és Randall Baer, Ken Dychtwald, Eugene Ferson, Bara Fischer, Leonard Orr, Joyce Nelson, John Randolph Price, Sondra Ray, Ida Rolf, William Tiller és Marcel Vogel. Szeretnék köszönetet mondani Reikimesteremnek, Kate Nani-nék San Diegóban, és azoknak, akikkel együtt készültünk a harmadik fokozat megszerzésére, mivel segítségemre voltak abban, hogy a Reiki energiákat terjesszük e világban: Don Riches Londonban, Glen Oftrees New Yorkban, Narl Mayo Phoenixben, Kari Everding Frankfurtban, Brigitte Zeigler Münchenben, Barbara Szepan Seigsdorfban és Dwayne JaQuenex az oregoni Portlandben. Külön köszönet illeti Nari Mayót, mivel megengedte, hogy felhasználjam költeményeit és ábráit; apámat, mivel a könyv írásához csendes helyet biztosított számomra, s európai próbálkozásaimhoz megfelelő alapot; és nagyonnagyon köszönöm Dwayne JaQuenex számítógépes munkáját, a szakértőre valló grafikai munkát és alapos szerkesztői munkáját, amelynek híján e könyv bizonyára döcögősebb lenne. Végül szeretném elismerésemet kifejezni minden tanítványomnak, mert bátorítottak ebben a munkában, és köszönöm Neked, az Olvasónak, hogy kitartóan haladsz személyes átalakulásod útján. Paula Horan 7

4 ELŐSZÓ Az általam olvasott könyvek közül ez a könyv létállapot sokféle dimenzióját. Ezek a finom az, ami a Reiki legmélyebb megértéséről ta- szerkezetű energiamezők (kis, kúp alakú enernúskodik és azt leginkább közérthetővé teszi. giaörvényeket, csakrákat alkotva) biztosítják a Hitem szerint azért van ez így, mert Paula fénysebességnél gyorsabb kozmikus energiák Horan, a pszichológiai tudományok doktora bejutását az emberi testbe. Az ember teste maegy jól képzett holisztikus gyógyító nézőpont- ga a fénysebesség dimenziójánál lassabb, és az jából közelíti meg művének tárgyát, olyan emocionális, mentális és fizikai test szerkezetét személyként, akit mélyen foglalkoztat saját és funkcióját biztosító energiaszintként is műszellemi fejlődése, s aki maga is Reiki-mester. ködik. Ha ezek a finom szerkezetű mezők anya- Ez a háttér és tudatszint teszi lehetővé száma- gi szinten energiával telítettek, akkor jól mura azt is, hogy a különböző Reiki-iskolák eset- ködnek. A szinteken befelé hatva jól működő leges ellentmondásain felülemelkedve a Reiki DNS/RNS-rendszert hoznak létre, mely aztán örök érvényű alapelveit dicsőítse. biztosítja az enzimháztartás, a protein-szinté- Miközben a szerző felfedi, milyen mó- zis és a sejtműködés zavartalanságát. Ha olajodon hat a Reiki az anyagi, a finomszerkezetű zott a sejtosztódás és a sejtek működése, akkor és a kauzális testre, az olvasó számára világos- a mirigyek, a szervek és a szövetek is jól műsá válik, milyen fontosnak tartja a Reiki kap- ködnek és egészségesek vagyunk, csolódását a gyógyítás és a spirituális fejlődés Ha viszont a finom szerkezetű mezők veminden egyéb formájához. Mindazon tapasz- szítenek energiájukból, s emocionális, mentátalatok alapján, melyeket holisztikus orvos- lis vagy spirituális stressz vagy az életmódbeli ként, Reiki-mesterként, az Életfa Szeminá- egyensúlyzavar következtében összezavarodriumok igazgatójaként, az Egyesült Államok nak, akkor rosszul közvetítenek energiát a fielső Kundalini-klinikájának egyik vezetője- zikai működésekhez és megbetegszünk. A fiként és a Spiritual Nutrition and the Rain- nom szerkezetű energiamezőkben ez az enerbowdiet" ( Spirituális táplálékaink és a»szi- giavesztési vagy széthullási folyamat valója- ^ várványdiéta«") című könyv szerzőjeként sze- ban az öregedés folyamata, vagy a termodinareztem, szeretném igazolni megállapításainak mika második törvénye szerint ez az entrópia helyességét. A szerző is osztja azt a könyvem- növekedését jelenti. Az a folyamat pedig, ben leírt alapelvet, mely szerint összetevőink amelyben az energiaszint növekszik és ezáltal egy része szilárdabb energiákból áll, melyeket szervezettebbé válnak a finom szerkezetű mefizikai testnek szoktunk nevezni, más részét zó'k, a fiatalodás folyamata és a gyógyulásé. pedig kevésbé tömör energiák alkotják, me- A termodinamika második törvénye szerint ez lyeket finom szerkezetű energiamezőnek az entrópia visszafordítása. A Reiki a kozmosz (FSZE) neveztem el. Ezek a finom szerkezetű életerőit közvetlenül a finom szerkezetű enerenergiamezők egy része a fénysebességnél giamezőkbe juttatja, s így energiával tölti fel gyorsabb mozgásban van, de ugyanakkor van s ezáltal újra is szervezi e mezőket. Másképp lassabb része is, ezáltal is tükrözi az emberi fogalmazva: a Reiki az öregedési folyamat 9

5 I J visszafordítása által fordítja vissza az entrópia növekedését. Közvetlen ráhatással éri el ezt (és közvetetten is), azáltal, hogy újra egyensúlyba hozza a finom szerkezetű mezőket és a csokrokat. Amikor a finom szerkezetű mezők és a csakrák nem működnek összhangban, akkor akadályozzák azt, hogy a kozmoszból az éltető erő beérkezzen, beépüljön az ember rendszerébe. Ám ha fennáll az összhang, szabadon áramlik az energia. Ez aztán azt eredményezi, hogy visszafordul az entrópia s ezáltal elkezdődik a gyógyulási folyamat az emocionális, mentális és spirituális szinteken. Ennek az egyszerű gondolatnak a megértése nagyon megkönnyíti az olvasó számára, hogy megértse Paula könyvének elmélyültségét. Kiemelném Paulának azt a véleményét, hogy a Reiki elsajátítása nem igényel hosszú hónapokig tartó tanulmányokat vagy intellektuális elmélyülést sem, bár néhányunk számára ez utóbbi mindig élvezetet jelent. A Reiki szépsége annak egyszerűségében rejlik. A Reiki a gyógyulási folyamat igazi demokratizálását jelenti. Ez a könyv és Paula Horan tanfolyamai a harmadik világ országaiban részei e demokratizálási folyamatnak. A Reiki isteni kegyelem mindenki számára, aki nyitott annak befogadására. Ez a könyv kiemeli egy másik dolog fontosságát is. Mégpedig azt, hogy a Reiki mindenkinek segít a spirituális fejlődésben. A tanítványokkal kapcsolatos észrevételeim itt is alátámasztják Paula megfigyeléseit. A Reiki-beavatások után, úgy tűnik, ugrásszerűen felgyorsul a spirituális fejlődés. A beavatásokat követően újra és újra emocionális és spirituálsi áttörések tanúja lehetek. Gyakran élnek át az emberek spontán örömmámort is a beavatás után, s ez az öröm velük is marad, amennyiben folyamatosan alkalmazzák a Reikit öngyógyításra. Fontosnak tartom, hogy a szerző külön hangsúlyozza a 21 napos gyógyulási ciklust, mert így erre az időszakra még jobban odafigyelhetünk, s a tanítványok számára is érthetőbb, ami történik. Ha magunkévá tesszük azt a koncepciót, melyet tudományosan bizonyítottam a Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet" ( Spirituális táplálékaink és a»szivárványdiéta«") című könyvemben, mely szerint mi, emberek valójában olyan emberi kristályokból állunk, melyeket rezgő, tömör és folyékony kristályok alkotnak, akkor Paula meglátásait értelmezhetjük a vibrációk szintjén is. A disszonáns gondolatok és a negatív gondolatok és érzelmek kristályaink szerkezetében alacsonyabb rezgésszámúak; de a Reiki segítségével e rezgésszámok lehetőségeink maximumáig növelhetők. ~E rezgés azután olyannyira erőssé válik, hogy a kikristályosodott, tömörebb gondolatformációk már nem képesek tovább fenntartani disszonáns helyüket, szétszakadoznak és kiszabadulnak anyagi testünkből és auránkból. Ha meg tudjuk tenni azt, hogy pusztán megfigyeljük, majd elengedjük őket, akkor kilépnek rendszerünkből. Megfigyeltem azt is, hogy ugyanez a folyamat játszódik le azoknál is, akik meditálnak. S ha már ezek a disszonanciák kiűzettek rendszerünkből, akkor rezonánsabbá válik a rendszer egész kristályszerkezete és szabadabb mozgást tesz lehetővé a kozmikus életerő számára. Minél szabadabban mozognak a testben ennek az életerőnek az energiái, annál könnyebbé válik a kundalini, azaz a spirituális átváltozásokat létrehozó energia számára, hogy működni kezdjen. S ha már felébredt a kundalini, még gyorsabban szűnnek meg az emocionális és mentális blokkok. A Reiki tehát nem csak a gyógyulás és gyógyítás képességének demokratizálásátjelenti, hanem lehetővé teszi a nem meditálok számára is a spirituális átalakulást. Az az örömteli kreativitás és a Reikinek az a mély szeretete, mely Paula egész könyvéből sugárzik, könnyűvé teszi számunkra a Reiki alkalmazását sokféle, gyógyítással kapcsolatos és egyéb élethelyzetben is. Meglepő lehet például, hogy egy Reiki-kezelés menynyire felgyorsíthatja a böjt alatti méregtelenítést, vagy kipróbálhatjuk, segít-e lerobbant 10

6 műszaki eszközeinken. Tényleg segít! Egyszer például egyik európai utunk során Svájcban, Genfben feleségem beszorult a fürdőszobába. Beragadt a zár. Valaki a csoportból elment a gondnokért. Várakozás közben megreikiztem a zárat. Pár perc múlva a zár kinyithatóvá vált és ő kiszabadult a fürdőszoba karmaiból". Böjttel összekötött lelkigyakorlataim során a csoportos Reiki és a kristályokkal való gyógyítás olyan formáját alkalmazzuk, amely, úgy tűnik, meggyorsítja a méregtelenítő folyamatot és minimálissá teszi annak káros mellékhatásait. Ennek oka abban áll, hogy a méregtelenítés képessége, amint azt a toxémia-szakértő dr. Tildén is kimutatta, nagyban függ a test vitalitásától. Ha az életerő vitalitása nagyobb, akkor a test jobban el tudja látni a méregtelenítő funkciókat. A Reikikezelések növelik a vitalitást és ezáltal fokozzák a test méregtelenítő képességét is. Ez a könyv olyan lenyűgöző és mélyreható betekintést ad a Reiki mélyebb folyamataiba, mely a tapasztalt Reiki-mester és a laikus olvasó számára egyaránt hasznos. Mivel Paula gyógyítóként sokrétű tapasztalatokkal rendelkezik és alaposan ismeri a gyógyulás során zajló folyamatokat, mindez képessé teszi arra, hogy egy olyan egységes nézőpont felé irányítson minket, ahonnan betekinthetünk a Reiki működésébe és ugyanakkor felfedezhetjük a gyógyulás néhány általános érvényű alapelvét is. És mivel a Reiki a kegyelem egy formája, mindazok számára, akik alkalmazzák, ez a könyv is a kegyelem egyik megjelenési formája mindazok számára, akik olvassák. Gábriel Cousens, az orvostudományok doktora, Reiki-mester 11

7 BEVEZETÉS Napjainkban szerte a világon az emberek egyre komolyabban igénylik belső énjük gyógyítását, azt, hogy egységesebbé, teljesebbé válhassanak, röviden, hogy elérhessék a Megvilágosodottság, az emberi teljesség állapotát. Kétezer évvel ezelőtt az emberek víz általi beavatást nyertek, amint azt a pusztaságban kiáltó János is példázza nekünk, aki vízzel keresztelte meg az emberiséget. A víz általi beavatás célja az volt, hogy megtisztítsa és regenerálja testünket -fizikai és állati természetünket-, hogy ezután megfelelőképpen fogadhassuk a magasabb rezgésszáma" tanításokat. Ez a beavatás erőteljes hatást gyakorolt az emberiségre. Filozófiánk az ótestamentumi szemet szemért, fogat fogért" nézőpont helyett az újtestamentum által hirdetett tartsd oda a másik orcádat is" hozzáállásra változott, ahogy azt nemrégiben Gandhi és Martin Luther King mozgalmai demonstrálták. De a régi szokásoktól nehéz megszabadulni, és bár sok pozitív változás következett be, bolygónk sok részén ma is háború dúl, a javak elosztása teljesen kiegyensúlyozatlan, és a dolgok jelenlegi állapotára a környezetünkre fittyet hányó, nemtörődöm pusztítás a leginkább jellemző. Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy sem a politika, sem a vallás nem tud megoldással szolgálni. Csak az emberiség tudatában bekövetkező óriási mértékű változás lehet a gyógyír. Bár a víz általi beavatás elég gyorsan segített előrehaladásunkban és újabb lehetőségeket tárt fel előttünk, még mindig nagyon nagy szükségünk van egy igazán mélyreható megtisztulásra gondolkodásunkban. Most, húsz évszázad elteltével, a tűz általi beavatás részesei vagyunk. Az emberiség folyamatosan éli át a tűz általi keresztségét, az emberi gondolkodás megtisztulását a Szeretettől lángoló tudás által. Ez a tudás megszerezhető tudatos erőfeszítéssel, vagy ha megszegjük törvényeit, maga a természet ad nekünk leckét erdőtüzekkel, vegyi anyagok kigyulladásával, nukleáris katasztrófákkal stb. Idézzük csak fel, mennyi tűzkatasztrófa fordult elő az elmúlt néhány évben! Ez a tűz általi beavatás valójában felkészülés a Szellem által végzett következő beavatásra. A hermetikus tudományok szerint az ember nem ismeri fel a Szellem létét, egészen addig, míg testét nem tisztítja meg a víz, gondolkodását pedig a tűz. Másképpen fogalmazva: senki emberfia nem szabadulhat ki a félelem és tudatlanság kötelékeiből és válhat teljesen tudatos lénnyé, amíg testét nem regenerálta az Életenergia segítségével, s gondolkodását nem tisztította meg az Igazság és a Szeretet. A Megvilágosodottság állapotát létrehozó tisztuláshoz sok út vezet. Tulajdonképpen az út annyiféle, ahány ember él bolygónkon. Számomra testem betegségei, különösen epilepsziám és melldaganataim mutattak szerencsésen irányt az úton, mivel hozzásegítettek ahhoz, hogy elkötelezzem magam a teljesség felé tartó utazás mellett, és ráirányították figyelmemet a különféle gyógyító módszerek tanulmányozására. Ennek eredményeképpen felfedeztem a szellem hatalmát az anyag felett és táplálékunk döntő fontosságát. Tanulmányaim során megvizsgáltam és elsajátítottam többféle testi/lelki terápiát, s ezek vezettek el aztán a Mexikóban és Brazíliában történő fantasztikus pszichikai gyógyításokkal kapcsolatos kutatásaimhoz. 13

8 I Ezután találkoztam a Reikivel. Sehol másutt nem találtam ennél egyszerűbb és egyszersmind mélyrehatóbb módszert, mely azáltal, hogy segít a test/lélek/szellem hármasságát gyógyítani, s így elérni a teljesség és kiegyensúlyozottság állapotát, az embert végül is a Megvilágosodottság élményével ajándékozza meg. Ez a könyv elsősorban a Reikiről szól, szándékom szerint sokat jelenthet a beavatatlan laikusoknak és gyakorlott reikiseknek is. A szigorúan a Reikiről szóló anyag közé rengeteg olyan információ van besűrítve, amelyet a gyógyítással kapcsolatos kutatásaim során szereztem. Továbbá, pszichológus mivoltomnak köszönhetően, megadok a test lélektanával kapcsolatos olyan információkat is, amelyek segíthetnek a Reikit gyakorlóknak megérteni a betegség állapotának kauzális szintjeit, melyek a test meghatározott területeihez kötődnek, ahol épp energiablokkok találhatók. Közlöm azoknak a könyveknek a listáját is, amelyeket fontosnak tartok a gyógyítással kapcsolatos további kutatásokhoz. Ezt a könyvet ajánlom összes Reiki-tanítványómnak, szerte a világon, akik megajándékoztak azzal a kiváltsággal, hogy segíthettem finombehangolásukban", hogy a Megvilágosodottsághoz vezető következő lépést megtehessék. Őszinte hálával tartozom mindannyiótoknak, mivel további kiváltságként a behangolás folyamata közben közvetlenül találkozhattam magasabb énetekkel. Ti mindannyian segítettetek újra megerősíteni bennem azt az igazságot, hogy a Kozmikus Szellemben mindannyian egyek vagyunk. Őszintén remélem, e könyv hozzásegít ahhoz, hogy Te is megéld ezt az igazságot. Az is célom ezzel a könyvvel, hogy inspiráljam a tudatosság felé való továbbhaladásodat, s útközben emlékeztesselek olyan dolgokra, melyekről esetleg időről időre elfeledkezel. Kívánok Neked Szeretetet, Fényt továb a Megvilágosodás útján. Paula Horan 14

9

10 Lelkem igazsága csöndes, csak nekem fontos ő. És mivel az én igazságaim nem feltétlenül azonosak a tiédekkel így csöndben is marad, mígnem a csöndben egymásra lelnek igazságaink, és mi nevethetünk, látva, hogy egymást tükrözik csupán. Nari

11 I ELSŐ FEJEZET A Reiki általános leírása A Reiki" japán szó, jelentése: az egyetemes életerő energiája. Az alapszót két összetevőjére bontva - Rei" és ki" - a japán abc e jeleinek definíciója szerint a Rei" kozmikus, transzcendens szellemiség, misztikus erő és eszencia. A ki" a létfontosságú életerő energiája, mely a kínai akupunktúrában használatos chi"-hez, a hívő keresztények Fényéhez és az orosz kutatók bioplazmikus energiájához" hasonlatos. Mindannyiunknak van Reiki-energiája (Egyetemes Életerő Energia), ez születési jogunk. Ami a Reikit más gyógyító módszerektől megkülönbözteti, az az a behangolási folyamat (beavatásként is ismeretes), mellyel a tanítvány a különféle Reiki-tanfolyamok egyegy szintjén találkozik. Bárki megteheti azt, hogy kezét egy másik személyre helyezi, és gyógyulási folyamatának felgyorsítását segíti mágneses energia átadásával. Ám egy olyan személy, aki megkapta a Reiki-behangolásokat, a fizikai és éterikus test magasabb rezgésszintre történő finomabb behangolásának egy nagyon ősi módszerét élte át. Megnyitották bizonyos energiaközpontjait (más néven csakráit), hogy ezáltal nagyobb mennyiségű egyetemes életerő-energiát tudjon magán átáramoltatni és azt megfelelő rezgésszinten tartsa. A Reikit soha nem adja az ember, azt mindig csatornán hívja le. Például: ha egy kezelés alatt a testedre helyezem a kezem, akkor te fogod lehívni a megfelelő energiamennyiséget és testednek éppen arra a részére, ahol arra szükség van. Ebben a folyamatban én soha nem merülök ki, mivel én is kezelést kapok, miközben adom" a kezelést. Az energia koronacsakrámon belép, és a felső energiaközpontokon áthalad szívemhez és napfonatomhoz. A fennmaradó rész halad ezután tovább karomon és kezemen át a te testedbe, így tehát soha nem merülök ki ebben a folyamatban, mivel bizonyos energiamennyiség elraktározódik bennem. De ugyanakkor te mégsem veszel át semmit az én problémáimból (negatív energiámból vagy energiablokkjaimból), mivel a Reiki testemben egy, a behangolások által megnyitott, megtisztított csatornán át halad. Kétségtelenül a Reiki egyik legnagyobb előnye az, hogy teret ad az önkezelésre. Ha már be van hangolva egy személy, akkor csak arra a szándékra van szüksége, hogy reikizni akarja magát, vagy valaki mást, és az energia abban a pillanatban lehívódik. Az önkezelés különösen hatásos módszer a teljes relaxációhoz és a stressztől való megszabaduláshoz. Felerősíti a testben lévő életerő-energiát, mely aztán segít egyensúlyba hozni az anyagi és az éterikus testeket. Saját magunk kezelése segít abban is, hogy elen-

12 gedjük visszatartott emóciónkat és feloldjuk az energiablokkokat. A Reiki nem vallás, nincsenek doktrínái vagy külön hitvallása, világnézete. Valójában nagyon ősi tudomány ez, mely évszázadokig rejtve volt, míg dr. Usui újra fel nem fedezte ezt a réges-régi módszert a tibeti szutrák között elrejtve. Stanfordi kutatók rendkívül érzékeny műszereket alkalmazva, melyek a testbe belépő energiák áramlását hivatottak mérni, úgy tapasztalták, hogy a Reiki-energia a gyógyító testébe annak feje tetején (vagy koronacsakráján) lép be és kezein át lép ki. Ez az energia északról érkezik, de az egyenlítőtől délre déli irányból jön. A már aktiválódott Reiki-energia pedig az óramutató járásával ellentétes irányban, spirálisan mozog, nagyon hasonlóan a DNS dupla spiráljához. A kezekből kiáradó energia mennyisége határozottan növekszik a kezelés alatt. Dr. Bara Fischer, Santa Fé-beli orvos (New Mexico), ismert kutató, kifejlesztett egy rendkívül ügyes módszert arra, hogy a Kirlián-íotök segítségével mérhesse az életenergiát, és bemérte a szerzőt egy távollévő betegnek való kezelés elküldése előtt, illetve aközben. Az a fotó, amelyet a távollévő gyógyítása közben készített, a sugárzás jelentős megnövekedését tanúsítja, összevetve a kezelés előtt készített fotón látható, sokkal kisebb kiáramlással. Az adatok nagyon világosan mutatják, hogy valóban létezik egy valamiféle plazmaáramlás - a test rendszeréből energia szabadul fel -, amikor az energiablokkok megszűnnek. Minden kezelés eredménye más és más, mivel a végeredményt döntő módon a páciens határozza meg. Minden egyes ember éppen a számára elegendő mennyiségű életerőt veszi át, annyit, amennyire szüksége van ahhoz, hogy felszabadítsa, aktivizálja, vagy átalakítsa fizikai és éterikus testjeinek energiáit. A Reiki nem csupán a test kémiai szerkezetében hoz létre változásokat, miközben segíti a szervek regenerálódását és a szövetek és csontok újraépülését, hanem segít abban is, hogy a mentális szint kiegyensúlyozottá váljon. A Reiki nem hitrendszer, tehát a páciensnek nincs szüksége mentális felkészítésre vagy bármiféle irányításra, elegendő, ha csak vágyik arra, hogy megkapja és elfogadja az energiát. Másrészt, mivel itt nem hiedelemrendszerről van szó, elegendő a Reikit gyakorló részéről, ha világossá válik szándéka, hogy kezelést akar adni, s az energia rögtön aktivizálódni fog, ha megfelelő módon alkalmazzák. A Reiki tudatosságunk növelésének csodálatos eszköze, épp a megfelelő kulcs a megvilágosodás eléréséhez. Mint az életben a legtöbb dolgot, a Reikit is át kell élnünk először ahhoz, hogy igazán értékelni tudjuk. Kívánom, hogy a Reikivel való találkozásod igazán örömteli legyen! 18

13 nak? Ezenkívül Krisztus azt is mondja az apostoloknak, hogy gyógyítsák meg a betege- ket és támasszák fel a holtakat. Ha ez igaz, akkor kérünk, tanítsd meg nekünk a módsze- reket - mondták a tanítványok. Usui teljesen megdöbbent. A japán hagyományok szerint dékáni tisztje kötelezte arra, hogy kérdéseikre mindig választ adjon. Még azon a napon le- mondott hát tisztségéről és elhatározta, hogy megkeresi a választ erre a titokzatos dologra, Mivel mesterei leginkább amerikai misszio- náriusok voltak és Amerikában az emberek többsége keresztény, úgy döntött, hogy ta- nulmányait a chicagói egyetem teológiai tan- székén kezdi. Hosszas tanulmányok után, me- lyek során fő kérdésére választ nem talált, úgy határozott, másutt folytatja a keresést, Úgy gondolta, hogy mivel Buddha is csodás gyógyításokat végzett, visszatér Japán- ba, hátha rátalál valamilyen új" információra az anyagi test azonnali csodás gyógyításához, Még ha Krisztus gyógyításairól el is veszett minden adat, talán Buddha gyógyításairól ta- lál majd részleteket a japán Lótusz Szutrák- ban. Visszatértekor Usui néhány buddhista kolostorban kezdett kutatni. De valahányszor csak megkérdezte egy kolostor vezetőjét: Van-e bármilyen feljegyzés Buddha csodás gyógyításairól?", mindig ugyanazt a választ kapta, nevezetesen, hogy a Lélek gyógyítása A Meiji-korszak közepén Japánban, mely az 1800-as évek közepének felel meg nálunk, dr. Mikao Usui egy kis keresztény egyetem dékánja volt Kyotóban. Ez az időszak Japán történelmének nagyon izgalmas periódusa volt, és a társadalom minden részében nagy változások folytak. A japánok épphogy csak megnyitották újra kapuikat a barbárok" előtt, és nagyon gyorsan alkalmazni kezdték az ipari forradalom új vívmányait. Vasutat építettek, sőt, még az amerikai baseball is kezdett meghonosodni. A diplomaták megérkezésével egy időben visszatértek a keresztény misszionáriusok és elhintették a kereszténység magvait a már eddig is meglehetősen eklektikus hitéletű Japánban (pl. nagyon sok japán a sinto vallás szerinti esküvői ceremóniát tart, de buddhista módon temetik el). Ám dr. Usui igaz kereszténnyé vált, pappá szentelték, majd egy keresztény papnevelde dékánja lett. Egy napon néhány diákjával vitatkozott, s valamelyikük megkérdezte tőle, hiszi-e a Bibliát szó szerint. Amikor igennel válaszolt, tanítványai emlékeztették Krisztus csodás gyógyításaira. Aztán idézték Krisztus szavait: Ti is így tesztek majd, ahogyan én tettem s még ennél nagyobb dolgokat is véghezvisztek majd." S ha ez így van - mondták -, akkor miért nincsenek most gyógyítók ezrei a világon, akik Krisztushoz hasonlóan gyógyíta- 19

14

15 az igazán fontos feladat. De Usui kitartóan keresett tovább s eljutott egy Zen-kolostorba, s ez volt az első hely, ahol további kutatásra ösztönözték. A kolostor idős vezetője egyetértett vele abban, hogy bizonyára lehetséges a test gyógyítása, hiszen Buddha is így tett, de évszázadokon át a Lélek gyógyítása kötötte le az emberek figyelmét. Kijelentette: Bármi, ami egyszer már megtörtént, újra megtehető. Talán itt kellene maradnod és itt folytatnod a keresést" - mondta az apát, Usuit nagyon fellelkesítette az apát és a japán nyelven írt szutrák hosszas tanulmányozásába kezdett. S mikor így nem jutott előre, a kínai nyelven írt szutrák tanulmányozásába mélyedt és végigolvasta az összes fellelhető kínai szutrát. Némi információt sikerült összeszednie ily módon, s ezután elhatározta, hogy a tibeti szutrák tanulmányozásába kezd. Ehhez természetesen meg kellett tanulnia szanszkritul, amit örömmel meg is tett. Minden valószínűség szerint röviddel ezután utazott Észak- Indiába, a Himalájába. A múlt században olyan tibeti kéziratokat találtak, amelyek Szt. Isa utazásait rögzítik, akiről néhány tudós úgy tartja, maga Jézus volt valójában. Nem ismeretes, hogy vajon Usui ezeket a tekercseket találta-e meg, vagy valamilyen más, régi kéziratot a csodás gyógyításokról. Csak annyit tudunk, hogy miután befejezte a tibeli Lótusz Szutrák tanulmányozását, Usui úgy érezte, hogy megtalálta az intellektuális válaszokat Krisztus csodás gyógyításaira. Ezután a cselekvéshez szükséges erőre volt szüksége. Usui, miután rájött, hogy megtalálta a gyógyítás kulcsát, visszament barátjához, az apáthoz, hogy tanácsát kérje, mi módon is érheti el, hogy megkapja a cselekvéshez a felhatalmazást és erőt. Mindketten meditációba kezdtek és végül arra a következtetésre jutottak, hogy dr. Usuinak fel kell mennie a Kyotótól 17 mérföldre lévő Kuri Yama hegyre, s ott kell elvégeznie egy 21 napos böjtöt meditációkkal, hasonlatos módon az amerikai indián látomáskeresőkhöz. Röviddel ezután Usui elkezdte zarándokútját a hegy csúcsára. Ott egy keletre néző helyre érkezett és összegyűjtött 21 követ, egy kupacba rakta őket, hogy így majd számon tudja tartani a napokat. 20 napig tartó böjt után elérkezett a 21. nap hajnalát megelőző óra. Mivel éppen újhold ideje volt, teljes volt a sötétség és tapogatózva nyúlt az utolsó kő felé. Egészen eddig semmi különös dolog nem történt. Imát mondott, hogy választ kapjon kérdésére. Látta, amint egy kis reszkető fény megjelenik az égen. A fény nagyon gyorsan kezdett mozogni Usui felé. Amint közeledett, egyre nagyobbá vált. Usui megijedt. Kísértést érzett, hogy felálljon és elfusson. De végül rájött, hogy ez csak valamiféle jel lehet. Már oly régóta és oly keményen próbálkozott, hogy egyszerűen nem adhatta fel! Felkészült a legrosszabbra és egy pillanat alatt a fény nekiütődött testének, homloka közepén. Usui azt gondolta, ez a halál. Szeme előtt milliónyi szivárványszínű buborék kezdett el táncolni. Hamarosan izzó, fehér buborékokká változtak, s mindegyiknek a belsejében egy aranyszínű, háromdimenziós szanszkrit jel ragyogott. Egyenként tűntek fel, elég lassan ahhoz, hogy felismerje a jeleket. Végül, mikor befejezettnek érezte a dolgot, Usui hálával telt el. Mintha transzállapotból ébredt volna, meglepetten látta, hogy hétágra süt a nap. Izgatott volt, s hogy élményét mielőbb megoszthassa az apáttal, rohanva indult lefelé a hegyről. Csodálkozott, hogy milyen erősnek és megfiatalodottnak érzi magát az épp befejezett hosszú böjt ellenére. S ez csak az első csoda" volt. Dr. Usui Japán egyik nyomortelepén gyógyította a betegeket. A fiatalokat és munkaképeseket elküldte dolgozni, segített nekik újra beilleszkedni az életbe. Hét év múlva látta, hogy akiken segített, azok közül sokan visszatértek a nyomortelepre, olyan állapotban, amilyenben annak idején találta őket. Megkérdezte őket, miért tértek vissza a táborba. Azt válaszolták, hogy jobban tetszik nekik 21

16 a könnyebb, felelősséget nélkülöző élet. Usui ráébredt, hogy csak a testüket gyógyította meg, de nem tanította meg őket megbecsülni az életet és a megélhetés új útját. Elhagyta a nyomortelepet és olyanokat kezdett el tanítani, akik szerettek volna többet tudni. Megtanította őket önmaguk gyógyítására és átadta nekik a Reiki alapelveit. Egyik tanítványa, Churijo Hayashi, mélyen elkötelezte magát a Reikinek. Röviddel halála előtt, a századforduló táján, Usui megbízta őt, az egyik legodaadóbb tanítót, dr. Chujiro Hayash.it, a nyugdíjas tengerésztisztet azzal, hogy vigye tovább a Reiki hagyományait. Dr. Hayashi alapította meg az első Reiki-klinikát Tokióban ben Hayashi klinikáján feltűnt egy fiatal japán-amerikai nő, aki Hawaiiról származott. Különféle szervi rendellenességei voltak. Ráadásul amellett, hogy nagyon beteg volt és meglehetősen energiahiányos állapotban is találták, férje néhány évvel azelőtti halálát követő súlyos depressziója miatt. Épp egy súlyos műtét előtt állt, amikor meglátogatta Japánba visszatért szüleit. Ekkor hallotta meg halott férje hangját, aki nyomatékosan kérte, ne vesse magát alá a műtétnek. Miután megbeszélte a műtéttel kapcsolatos fenntartásait orvosával, az azt javasolta neki, hogy próbálja meg a Reiki-klinikát. így gyógyult meg. Takata asszonyra érthető módon nagy hatással volt a Reikivel való találkozás és elhatározta, hogy megtanulja maga is. Ám a Reiki kizárólagos férfifennhatóság alatt állt, nőknek tilos volt elsajátítani azt. Takata tipikus keményfejű Gaijin" külföldi lévén, nem adta fel egykönnyen. Kitartása végül eredményre vezetett és elsajátíthatta az első és a második fokozat módszereit is. Takata később visszatért az Egyesült Államokba és gyógyítani kezdett ban dr. Hayashi és lánya meglátogatta. Takatát röviddel ezután Reikimesterré avatták és Hayashiék visszatértek Japánba. Dr. Hayashi tisztánlátó volt. Megérezte, hogy közeleg az USA-val való háború és elkezdett felkészülni rá. Takata asszony érezte, hogy nagy szükség van rá és úgy határozott, visszatér Japánba. Dr. Hayashi nyomban figyelmeztette a közelgő veszélyre. Előre tudta a háború eredményét. Tudta, hogy Japánt legyőzik és hogy nagyon sokan halnak majd meg. Figyelmeztette Takata asszonyt, milyen előkészületeket kell majd tennie, hogy megóvja a Reikit. S mivel nem akart részese lenni az elkövetkező háború borzalmainak, felkészült a létformaváltásra. A harmincas évek végén egy napon, teljes ünnepi díszben, barátai körében Hayashi tudatosan elhagyta testét. Takata asszony segédkezett temetési szertartásánál, majd hamarosan visszatért Hawaiira, ahol sikerült megmenekülnie a bebörtönzéstől, mely a japán-amerikaiak sorsa lett a második világháborúban. Ráadásul ez a rendkívüli kurázsival bíró kis hölgy folytatta a Reiki terjesztését a háborút követő McCarr/ry-korszakban is, amely Amerika történetének egyik legkonzervatívabb gondolkodású korszaka volt. Az 1970-es években Takata asszony más Reiki-mestereket is képzett, s 1980 decemberében bekövetkezett halálakor már 21 képzett Reiki-mester volt. Ma több, mint 200 Reikimester működik szerte a világon. Mint Reiki-mesternek, nekem is az a célom, hogy segítsek tanítványaimnak abban, hogy finoman behangolják" anyagi és éterikus testük rezgésszintjét, mely aztán segíti majd tudatállapotuk továbbfejlődését. És minél többen vállalunk felelősséget azért, hogy tudatállapotunkat fejlesszük, a Föld annál magasabb szintű rezgésekre hangolódik át.

17

18 Minden dologban minden igazság benne van, Megértésüket nem siettetik és nem késleltetik, A sebész szülőfogói nem kellenek nekik, A jelentéktelen éppoly nagy nekem, mint bármi más, Mi az, mi egy értintésnél több vagy kevesebb? Sosem győz meg logika és prédikáció, Az éji nyirok lelkemben mélyebbre száll, Csak az van, ami minden férfi és nő számára igaz, Csak az van, amit senki sem tagad. Walt Whitman (Dobos Mária fordítása)

19 A Reiki titka egyszerűségében rejlik. Míg más csupán a túl sok előítélettel rendelkező emberekterápiák elsajátításához hosszú hónapokra nek kell újra megtanulniuk, hogyan figyeljenek vagy évekre van szükség, a Reikit meg lehet saját, testükre, ugyanis a sikeres kezeléshez tanulni egy hétvégén. A Reiki igazán zavarba szükséges ez a figyelem. Tanítványaimnak álhozza azokat az embereket, akik számára az tálában bőségesen adok időt arra, hogy a kezeintellektus jelenti a fő tanulási eszközt és beál- léseket gyakorolják, s ez elegendő is ahhoz, lítódásuk szerint a tanulás időigényes feladat. hogy ez az igazoló visszacsatolás megtörtén- E különbség oka valójában a behangolási fo- jen, s megtapasztalják, mennyi különféle dollyamat, s emiatt soroljuk a Reikit az energia- got érzékel a gyógyító", még ha a gyakorlás terápiák közé. A Reiki tulajdonképpen egy elején ezek nem is teljesen különíthetők el megerősödési folyamat, és ilyesmivel a nyu- egymástól. Ezenkívül külön gyakorlatsort gati kultúrákban a felvilágosodás kora óta végzünk el testérzékelésük fejlesztésére, nemigen találkoztunk. A legtöbb ápolónő, or- Ezt a hirtelen hőnövekedést magam is vos, masszázsterápiával foglalkozó ember, megtapasztaltam, amikor évekkel ezelőtt vagyis azok, akik számára igazán megszokott masszázs-terapeutaként dolgoztam egy ludolog az emberi test megérintése, a behango- xushajón, s a Reiki-kezelés megkezdése után lási folyamat után azonnal észlelik, hogy mi- öt perccel sokkal több hőenergiát érzékeltem, lyen nagy mértékben nő meg az átáramló mint az azt megelőző tíz teljes testmasszázst energia mennyisége, vagy a melegérzés ke- követően! Természetesen ez nagy hatással zükben (miközben pácienseiket kezelik). így volt rám. Már előzőleg nagyon sokféle maszaz emberi testtel kapcsolatban, tapasztalt em- százstechnikát sajátítottam el, elsősorban a berek azonnali visszajelzést kapnak arról a mélyszöveti munka érdekelt, a Reiki tehát változásról, melyet a behangolás okoz, még ha nagyon meglepett. Úgy voltam programozfigyelmen kívül hagyjuk is a behangolás alatt va", hogy nagyon meg kell dolgozni ahhoz, megtapasztalt élmények igazoló erejét. Má- hogy igazán döntő változásokat érhessünk el soknak, akik kevesebb tapasztalattal rendel- a test és lélek szerkezetében. Egészen meglekeznek vagy kevésbé érzékenyek, több időre pett, amikor egyik kliensem, akit masszírozni és gyakorlásra van szükségük ahhoz, hogy szoktam, s a hagyományos masszázs mellett megtanulják észlelni a változásokat. Általa- elkezdtem megismertetni a Reikivel is, megban a legtöbb ember rögtön változást észlel, kérdezte, mi az az érdekes energia, amit adok 25

20 Energia-munka REIKI Bioenergetika Akupresszúra Biomagnetikus jóga Formához kötött mozgási terápiák Küzdő sportok sport jóga euritmia Meditáció és a tudati formálás más módszerei Zen Relaxációs technikák Silva-féle agykontroll / Jóga Tevékenységorientált terápiák Sámánisztikus rituálé Pszichodráma Gestalt-terápia Tűzönjárás TERÁPIA A TEST ÉS A LÉLEK SZÁMÁRA Képorientált terápiák Álomanalízis Kreatív vizualizáció Biofeedback Szabad mozgási terápiás Katartikus terápiák Improvizáció Many whitehouse illetve Isadora Duncan módszerei alapján Testi munka Rebirthing Őskiáltás Reinkarnáció-terápia Svéd masszázs Rolfing Gyógyító érintés Terápiás masszázs

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Harmónia és egészségmegőrzés

Harmónia és egészségmegőrzés Harmónia és egészségmegőrzés a szervezet saját jelével, a null-ponti energia, a mágneses hatás, a kristályrezgések, az EM-kerámiapor, a skalárfizika erejével, a legmodernebb technológiákkal egyszerűen,

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.)

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.) Tiszta energia (Pure Energy) Tartós energia, egyensúly és mentális éberség egész nap. Egy kevés javulás Természetesen. energiákat a hologram chipekre. A CieAura energiái a test különböző akkupunktúrás

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Vandart (Rex Clinic Hotel)

Vandart (Rex Clinic Hotel) Vandart (Rex Clinic Hotel) Masszázsok és Wellness Testkezelések (Uraknak) Kurland Bali Paradise Wellness Rituálé mályva virágokkal: Ez a wellness kezelés bámulatosan varázsolja át a petyhüdt, fakó bőrt,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A Megoldásközpontú coaching lehetőségei a családi vállalkozások fejlesztésében. Dr. Boros Mária pszichológus, szupervízor coach

A Megoldásközpontú coaching lehetőségei a családi vállalkozások fejlesztésében. Dr. Boros Mária pszichológus, szupervízor coach A Megoldásközpontú coaching lehetőségei a családi vállalkozások fejlesztésében Dr. Boros Mária pszichológus, szupervízor coach Mi a coaching? A coaching angol eredetű szó, amely edzést jelent. A coaching

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

5 lépés a gyógyulásig

5 lépés a gyógyulásig Jacques Martel 5 lépés a gyógyulásig Gyakorlati tanácsok a Lelki eredetû betegségek lexikona címû könyvhöz 5 lepes a gyogyulasig H 200 press.indd 3 5/16/14 9:31 AM A mû eredeti címe: Les 5 étapes pour

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Nemrég, egy különféle szakterületeket képviselô, Kanada különbözô részeirôl érkezett 40 üzletember és üzletasszony részvételével tartott megbeszélésen az

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2.

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE 13 KARÁCSONYI TANFOLYAM ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. A körvonalazottan elképzelt emberkép illúziója. A fizikailag körvonalazott ember. A folyadékember, amelybe

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató

Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató A kognitív terápia célja meglehetősen ambiciózus, mert többre törekszik az egyszerű tüneti kezelésnél. A terápia segítségével a páciens saját kognitív terapeutájává

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11.

II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11. II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11. ÚJ LEHETŐSÉGEK (mind a páciensek, mind pedig az orvosok számára) A wellness felölel minden olyan tevékenységet, szolgáltatást, amelyek az életminőség,

Részletesebben

III. ORVOSI WELLNESS ÚJ LEHETŐSÉGEK. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. 2015. április 16 17.

III. ORVOSI WELLNESS ÚJ LEHETŐSÉGEK. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. 2015. április 16 17. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. III. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2015. április 16 17. ÚJ LEHETŐSÉGEK (mind a páciensek, mind pedig az orvosok számára)

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

bykrisztina Szülésfelkészítő tréningek bemutatása

bykrisztina Szülésfelkészítő tréningek bemutatása bykrisztina Szülésfelkészítő tréningek bemutatása Szerkezet Kiscsoportos vagy egyéni foglalkozások Általában a várandós partnere vagy szülés körüli segítője (dúla, édesanya, testvér, barátnő stb) is jelen

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Három tanulmány a Nádí Sódhana pránájáma hatásairól

Három tanulmány a Nádí Sódhana pránájáma hatásairól S Z A K M A I F Ü Z E T E K B E L S Õ HASZNÁLATRA Három tanulmány a Nádí Sódhana pránájáma hatásairól (fordította: Parádi János) Siva Szamhita (fordították: Mezõsi Anna és Komon Erika) 1 S Z A K M A I

Részletesebben

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság érzésére az SZTE Pszichológiai Intézetének minikonferenciáján Hallgató Emese 2012. május

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta 13. fejezet Az út melynek célja van Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta megtehetné azt is, hogy az éj leple alatt egyszerűen

Részletesebben

Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája

Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája Carol Tuttle gyakorlott EFT terapeuta, szerzı, elıadó, és rendszeres TV és rádió szereplı. Ebben a cikkben felfedi sokrétő képességeit

Részletesebben

63 5 84 36 Elősz ű ű ű ELSŐ FEJEZET ᔗ匷 y má ve á e e g e e ᔗ匷 e e g k e e e g k, A MERIDIÁNOK ű e e g k b 365 ÉRINTÉS ÉS BIZALOM v gyá ű A SIACU SZINTJEI ű gygyí m á, A SIACU HASZNAI MILYEN ÁLLAPOTOKON

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv BEVEZETŐ Tartalom Bevezető A nemzetközi YFU felépítése A magyar YFU felépítése Önkéntes feladatok A YFU egy önkéntes szervezet. Ez a füzet azért született,

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND 02.06. 02.07. 02.08. 02.09. 02.11. -II.-III. A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok - a 7 világhoz tartozó 02.13.

Részletesebben

Tények a magas vérnyomásról

Tények a magas vérnyomásról 4 Magas vérnyomás Dr. Rath Cellular Health TM sejtegészségi ajánlásai a megelőzéshez és a kiegészítő terápiához Tények a magas vérnyomásról: Dr. Rath sejtegészségi ajánlásai - Egészségi előnyök a betegek

Részletesebben

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN NINCS EMBEREM......CSUPÁN EGY IGAZI ÖRÖM VAN A FÖLDÖN: MÁSOKNAK ÉLNI. LEV TOLSZTOJ BETEG VOLTAM ÉS MEGLÁTOGATTATOK... Az önkéntességről általában Fogalma, meghatározása,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Szemelvények a Magyar Jóga Akadémia tananyagából

Szemelvények a Magyar Jóga Akadémia tananyagából MAGYAR JÓGA TÁRSASÁG HUNGARIAN YOGA SOCIETY A K A D É M I A I S O R O Z A T 2 0 1 1 B E L S Õ H A S Z N Á L A T R A JÓGA MAGYAR TÁRSASÁG Szemelvények a Magyar Jóga Akadémia tananyagából A K A D É M I A

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

2015.04.25. Dr. Herczeg Andrea

2015.04.25. Dr. Herczeg Andrea Az öt biológiai természettörvény Dr. Ryke Geerd Hamer felfedezése 2015.04.25. Dr. Herczeg Andrea Mi a betegség? A betegség nem kegyetlenség, vagy büntetés, valójában a javunkat szolgálja, és ha jól megértjük

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13.

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. Mától nem gyújtok rá! Mától nem gyújtok rá! Dohányzás leszokás nehézségei.

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Alapfokú sziklamászó tanfolyam

Alapfokú sziklamászó tanfolyam Itt az útleveled a magashegyek csodálatos világába! Alapfokú sziklamászó tanfolyam Magyarország legnagyobb és legrégibb hegymászó egyesülete, az Excelsior SE szervezésében! 2014. szeptember 11. október

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

INFUSION. TIENS prémium teák

INFUSION. TIENS prémium teák INFUSION TIENS prémium teák TIENS TEÁK, HOGY JÓ NAPJA LEGYEN A tea az egyik legősibb és legnagyobb becsben tartott ital a világon. Elkészítésének módja és fogyasztása régóta fontos részét képezi a kínai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető 9

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető 9 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 9 1. rész 13 Mielőtt belevágsz 13 Köztes megálló 1. 23 Coachingülés előtt 33 Köztes megálló 2. 47 Mitől lesz coaching a coaching? 51 Mi működik a coachingban? 65 A szavak valóságot

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

A kreativitás szerepe a kutatói pályán

A kreativitás szerepe a kutatói pályán A kreativitás szerepe a kutatói pályán Kovács Mihály ELTE Biokémiai Tanszék www.mk-lab.org Kreativitás formái Alkalmazott kutatás Operatív (műveleti) szemléletű Innováció (kreativitás) hajtóereje: hasznosság

Részletesebben

Dr. Nagy Tamás E-learning és duális képzés

Dr. Nagy Tamás E-learning és duális képzés E-learning és duális képzés A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Tartalom Felsőoktatás változása E-learning megoldások Duális képzés Vélemények

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

Szabványok általában és az ISO 9000 es szabványcsalád

Szabványok általában és az ISO 9000 es szabványcsalád Szabványok általában és az ISO 9000 es szabványcsalád Előző tanulmányomban meg a honlapunkon szó volt arról, hogy mire használhatók a minőségmenedzsment rendszerek, egyáltalán hogyan működnek és mit nyerhet

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány " Álmodj, amit csak akarsz, menj, ahova szeretnél, légy az, aki szeretnél, mert csak egy életed van, s csak egy lehetõséged, hogy olyan

Részletesebben

Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia...

Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia... Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia... Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá. (Charlotte Carpenter) Az erő, az energia ott van körülöttünk, mindenben

Részletesebben