PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ"

Átírás

1 PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK Il REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ

2 Tartalom; egy zék Bevezetés 13 A Reiki általános leírása 17 A Reiki története 19 Miben különbözik a Reiki más gyógyító eljárásoktól? 25 A Reiki-kezelés hatásai 29 Az öt Reiki-alapelv 35 A behangolások 47 Az első fokozat 51 A 21 napos tisztulási folyamat 57 A második fokozat 61 A Reikivel együtt Használatos egyéb módszerek 65 a) Az energiablokkok megszüntetése 65 b) Színek és hangok alkalmazása 68 c) Kristályok 69 d) A csakrák egyensúlyba hozása 74 e) Fókuszolás 79 A Reiki alkalmazása más gyógyító módszerekkel 83 Csoportos kezelések 89 Gyerekek, növények, állatok, élelmiszerek és egyebek kezelése 91 Az energiacsere fontossága 95 Sajátos rendellenességek kezelése 99 Testpszichológia - hol és hogyan tárolódnak az érzelmek a testben 105 A Reiki helye a megvilágosodásban 121 Összegzés 123 Ajánlott könyvek 125

3 KÖ SZÖNETN YILVÁNÍTÁS 23 évvel ezelőtt kezdtem el életképes öngyógyító módszereket keresni, s ez a könyv ennek a jelenleg is tartó folyamatnak a része. Az ún. grand mai" epilepszia, a különféle ciszták és tumorok gyógyítása során szerzett tapasztalataim tanítottak meg arra, hogy a léleknek hatalma van az anyagon és a látható világon túli más finomabb részecskéken is. S bár magasabb énünk mindig legjobb tanítónk, mindig találkozunk utunkon olyanokkal, akik tudásukkal és tapasztalataikkal segítenek tájékozódni, s ezáltal gazdagabbá tesznek bennünket. Nagyon sok kiváló tanítómesterrel áldott meg a sors, sajnos nem sorolhatom fel itt mindannyiukat, de szeretném megköszönni azt a szeretetet és támogatást, amit a University for Humanistic Studies" ( A Humanisztikus Tanulmányok Egyeteme") és a San Diegóban levő Institute of Psycho-Structural Balancing" ( A Pszichikai Egyensúly Megteremtésének Intézete") biztosított számomra. Különleges elismeréssel tartozom azoknak az itt következő embereknek, akiknek bizonyos eszméit tartalmazza könyvem: Paavo Airola, Vicki és Randall Baer, Ken Dychtwald, Eugene Ferson, Bara Fischer, Leonard Orr, Joyce Nelson, John Randolph Price, Sondra Ray, Ida Rolf, William Tiller és Marcel Vogel. Szeretnék köszönetet mondani Reikimesteremnek, Kate Nani-nék San Diegóban, és azoknak, akikkel együtt készültünk a harmadik fokozat megszerzésére, mivel segítségemre voltak abban, hogy a Reiki energiákat terjesszük e világban: Don Riches Londonban, Glen Oftrees New Yorkban, Narl Mayo Phoenixben, Kari Everding Frankfurtban, Brigitte Zeigler Münchenben, Barbara Szepan Seigsdorfban és Dwayne JaQuenex az oregoni Portlandben. Külön köszönet illeti Nari Mayót, mivel megengedte, hogy felhasználjam költeményeit és ábráit; apámat, mivel a könyv írásához csendes helyet biztosított számomra, s európai próbálkozásaimhoz megfelelő alapot; és nagyonnagyon köszönöm Dwayne JaQuenex számítógépes munkáját, a szakértőre valló grafikai munkát és alapos szerkesztői munkáját, amelynek híján e könyv bizonyára döcögősebb lenne. Végül szeretném elismerésemet kifejezni minden tanítványomnak, mert bátorítottak ebben a munkában, és köszönöm Neked, az Olvasónak, hogy kitartóan haladsz személyes átalakulásod útján. Paula Horan 7

4 ELŐSZÓ Az általam olvasott könyvek közül ez a könyv létállapot sokféle dimenzióját. Ezek a finom az, ami a Reiki legmélyebb megértéséről ta- szerkezetű energiamezők (kis, kúp alakú enernúskodik és azt leginkább közérthetővé teszi. giaörvényeket, csakrákat alkotva) biztosítják a Hitem szerint azért van ez így, mert Paula fénysebességnél gyorsabb kozmikus energiák Horan, a pszichológiai tudományok doktora bejutását az emberi testbe. Az ember teste maegy jól képzett holisztikus gyógyító nézőpont- ga a fénysebesség dimenziójánál lassabb, és az jából közelíti meg művének tárgyát, olyan emocionális, mentális és fizikai test szerkezetét személyként, akit mélyen foglalkoztat saját és funkcióját biztosító energiaszintként is műszellemi fejlődése, s aki maga is Reiki-mester. ködik. Ha ezek a finom szerkezetű mezők anya- Ez a háttér és tudatszint teszi lehetővé száma- gi szinten energiával telítettek, akkor jól mura azt is, hogy a különböző Reiki-iskolák eset- ködnek. A szinteken befelé hatva jól működő leges ellentmondásain felülemelkedve a Reiki DNS/RNS-rendszert hoznak létre, mely aztán örök érvényű alapelveit dicsőítse. biztosítja az enzimháztartás, a protein-szinté- Miközben a szerző felfedi, milyen mó- zis és a sejtműködés zavartalanságát. Ha olajodon hat a Reiki az anyagi, a finomszerkezetű zott a sejtosztódás és a sejtek működése, akkor és a kauzális testre, az olvasó számára világos- a mirigyek, a szervek és a szövetek is jól műsá válik, milyen fontosnak tartja a Reiki kap- ködnek és egészségesek vagyunk, csolódását a gyógyítás és a spirituális fejlődés Ha viszont a finom szerkezetű mezők veminden egyéb formájához. Mindazon tapasz- szítenek energiájukból, s emocionális, mentátalatok alapján, melyeket holisztikus orvos- lis vagy spirituális stressz vagy az életmódbeli ként, Reiki-mesterként, az Életfa Szeminá- egyensúlyzavar következtében összezavarodriumok igazgatójaként, az Egyesült Államok nak, akkor rosszul közvetítenek energiát a fielső Kundalini-klinikájának egyik vezetője- zikai működésekhez és megbetegszünk. A fiként és a Spiritual Nutrition and the Rain- nom szerkezetű energiamezőkben ez az enerbowdiet" ( Spirituális táplálékaink és a»szi- giavesztési vagy széthullási folyamat valója- ^ várványdiéta«") című könyv szerzőjeként sze- ban az öregedés folyamata, vagy a termodinareztem, szeretném igazolni megállapításainak mika második törvénye szerint ez az entrópia helyességét. A szerző is osztja azt a könyvem- növekedését jelenti. Az a folyamat pedig, ben leírt alapelvet, mely szerint összetevőink amelyben az energiaszint növekszik és ezáltal egy része szilárdabb energiákból áll, melyeket szervezettebbé válnak a finom szerkezetű mefizikai testnek szoktunk nevezni, más részét zó'k, a fiatalodás folyamata és a gyógyulásé. pedig kevésbé tömör energiák alkotják, me- A termodinamika második törvénye szerint ez lyeket finom szerkezetű energiamezőnek az entrópia visszafordítása. A Reiki a kozmosz (FSZE) neveztem el. Ezek a finom szerkezetű életerőit közvetlenül a finom szerkezetű enerenergiamezők egy része a fénysebességnél giamezőkbe juttatja, s így energiával tölti fel gyorsabb mozgásban van, de ugyanakkor van s ezáltal újra is szervezi e mezőket. Másképp lassabb része is, ezáltal is tükrözi az emberi fogalmazva: a Reiki az öregedési folyamat 9

5 I J visszafordítása által fordítja vissza az entrópia növekedését. Közvetlen ráhatással éri el ezt (és közvetetten is), azáltal, hogy újra egyensúlyba hozza a finom szerkezetű mezőket és a csokrokat. Amikor a finom szerkezetű mezők és a csakrák nem működnek összhangban, akkor akadályozzák azt, hogy a kozmoszból az éltető erő beérkezzen, beépüljön az ember rendszerébe. Ám ha fennáll az összhang, szabadon áramlik az energia. Ez aztán azt eredményezi, hogy visszafordul az entrópia s ezáltal elkezdődik a gyógyulási folyamat az emocionális, mentális és spirituális szinteken. Ennek az egyszerű gondolatnak a megértése nagyon megkönnyíti az olvasó számára, hogy megértse Paula könyvének elmélyültségét. Kiemelném Paulának azt a véleményét, hogy a Reiki elsajátítása nem igényel hosszú hónapokig tartó tanulmányokat vagy intellektuális elmélyülést sem, bár néhányunk számára ez utóbbi mindig élvezetet jelent. A Reiki szépsége annak egyszerűségében rejlik. A Reiki a gyógyulási folyamat igazi demokratizálását jelenti. Ez a könyv és Paula Horan tanfolyamai a harmadik világ országaiban részei e demokratizálási folyamatnak. A Reiki isteni kegyelem mindenki számára, aki nyitott annak befogadására. Ez a könyv kiemeli egy másik dolog fontosságát is. Mégpedig azt, hogy a Reiki mindenkinek segít a spirituális fejlődésben. A tanítványokkal kapcsolatos észrevételeim itt is alátámasztják Paula megfigyeléseit. A Reiki-beavatások után, úgy tűnik, ugrásszerűen felgyorsul a spirituális fejlődés. A beavatásokat követően újra és újra emocionális és spirituálsi áttörések tanúja lehetek. Gyakran élnek át az emberek spontán örömmámort is a beavatás után, s ez az öröm velük is marad, amennyiben folyamatosan alkalmazzák a Reikit öngyógyításra. Fontosnak tartom, hogy a szerző külön hangsúlyozza a 21 napos gyógyulási ciklust, mert így erre az időszakra még jobban odafigyelhetünk, s a tanítványok számára is érthetőbb, ami történik. Ha magunkévá tesszük azt a koncepciót, melyet tudományosan bizonyítottam a Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet" ( Spirituális táplálékaink és a»szivárványdiéta«") című könyvemben, mely szerint mi, emberek valójában olyan emberi kristályokból állunk, melyeket rezgő, tömör és folyékony kristályok alkotnak, akkor Paula meglátásait értelmezhetjük a vibrációk szintjén is. A disszonáns gondolatok és a negatív gondolatok és érzelmek kristályaink szerkezetében alacsonyabb rezgésszámúak; de a Reiki segítségével e rezgésszámok lehetőségeink maximumáig növelhetők. ~E rezgés azután olyannyira erőssé válik, hogy a kikristályosodott, tömörebb gondolatformációk már nem képesek tovább fenntartani disszonáns helyüket, szétszakadoznak és kiszabadulnak anyagi testünkből és auránkból. Ha meg tudjuk tenni azt, hogy pusztán megfigyeljük, majd elengedjük őket, akkor kilépnek rendszerünkből. Megfigyeltem azt is, hogy ugyanez a folyamat játszódik le azoknál is, akik meditálnak. S ha már ezek a disszonanciák kiűzettek rendszerünkből, akkor rezonánsabbá válik a rendszer egész kristályszerkezete és szabadabb mozgást tesz lehetővé a kozmikus életerő számára. Minél szabadabban mozognak a testben ennek az életerőnek az energiái, annál könnyebbé válik a kundalini, azaz a spirituális átváltozásokat létrehozó energia számára, hogy működni kezdjen. S ha már felébredt a kundalini, még gyorsabban szűnnek meg az emocionális és mentális blokkok. A Reiki tehát nem csak a gyógyulás és gyógyítás képességének demokratizálásátjelenti, hanem lehetővé teszi a nem meditálok számára is a spirituális átalakulást. Az az örömteli kreativitás és a Reikinek az a mély szeretete, mely Paula egész könyvéből sugárzik, könnyűvé teszi számunkra a Reiki alkalmazását sokféle, gyógyítással kapcsolatos és egyéb élethelyzetben is. Meglepő lehet például, hogy egy Reiki-kezelés menynyire felgyorsíthatja a böjt alatti méregtelenítést, vagy kipróbálhatjuk, segít-e lerobbant 10

6 műszaki eszközeinken. Tényleg segít! Egyszer például egyik európai utunk során Svájcban, Genfben feleségem beszorult a fürdőszobába. Beragadt a zár. Valaki a csoportból elment a gondnokért. Várakozás közben megreikiztem a zárat. Pár perc múlva a zár kinyithatóvá vált és ő kiszabadult a fürdőszoba karmaiból". Böjttel összekötött lelkigyakorlataim során a csoportos Reiki és a kristályokkal való gyógyítás olyan formáját alkalmazzuk, amely, úgy tűnik, meggyorsítja a méregtelenítő folyamatot és minimálissá teszi annak káros mellékhatásait. Ennek oka abban áll, hogy a méregtelenítés képessége, amint azt a toxémia-szakértő dr. Tildén is kimutatta, nagyban függ a test vitalitásától. Ha az életerő vitalitása nagyobb, akkor a test jobban el tudja látni a méregtelenítő funkciókat. A Reikikezelések növelik a vitalitást és ezáltal fokozzák a test méregtelenítő képességét is. Ez a könyv olyan lenyűgöző és mélyreható betekintést ad a Reiki mélyebb folyamataiba, mely a tapasztalt Reiki-mester és a laikus olvasó számára egyaránt hasznos. Mivel Paula gyógyítóként sokrétű tapasztalatokkal rendelkezik és alaposan ismeri a gyógyulás során zajló folyamatokat, mindez képessé teszi arra, hogy egy olyan egységes nézőpont felé irányítson minket, ahonnan betekinthetünk a Reiki működésébe és ugyanakkor felfedezhetjük a gyógyulás néhány általános érvényű alapelvét is. És mivel a Reiki a kegyelem egy formája, mindazok számára, akik alkalmazzák, ez a könyv is a kegyelem egyik megjelenési formája mindazok számára, akik olvassák. Gábriel Cousens, az orvostudományok doktora, Reiki-mester 11

7 BEVEZETÉS Napjainkban szerte a világon az emberek egyre komolyabban igénylik belső énjük gyógyítását, azt, hogy egységesebbé, teljesebbé válhassanak, röviden, hogy elérhessék a Megvilágosodottság, az emberi teljesség állapotát. Kétezer évvel ezelőtt az emberek víz általi beavatást nyertek, amint azt a pusztaságban kiáltó János is példázza nekünk, aki vízzel keresztelte meg az emberiséget. A víz általi beavatás célja az volt, hogy megtisztítsa és regenerálja testünket -fizikai és állati természetünket-, hogy ezután megfelelőképpen fogadhassuk a magasabb rezgésszáma" tanításokat. Ez a beavatás erőteljes hatást gyakorolt az emberiségre. Filozófiánk az ótestamentumi szemet szemért, fogat fogért" nézőpont helyett az újtestamentum által hirdetett tartsd oda a másik orcádat is" hozzáállásra változott, ahogy azt nemrégiben Gandhi és Martin Luther King mozgalmai demonstrálták. De a régi szokásoktól nehéz megszabadulni, és bár sok pozitív változás következett be, bolygónk sok részén ma is háború dúl, a javak elosztása teljesen kiegyensúlyozatlan, és a dolgok jelenlegi állapotára a környezetünkre fittyet hányó, nemtörődöm pusztítás a leginkább jellemző. Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy sem a politika, sem a vallás nem tud megoldással szolgálni. Csak az emberiség tudatában bekövetkező óriási mértékű változás lehet a gyógyír. Bár a víz általi beavatás elég gyorsan segített előrehaladásunkban és újabb lehetőségeket tárt fel előttünk, még mindig nagyon nagy szükségünk van egy igazán mélyreható megtisztulásra gondolkodásunkban. Most, húsz évszázad elteltével, a tűz általi beavatás részesei vagyunk. Az emberiség folyamatosan éli át a tűz általi keresztségét, az emberi gondolkodás megtisztulását a Szeretettől lángoló tudás által. Ez a tudás megszerezhető tudatos erőfeszítéssel, vagy ha megszegjük törvényeit, maga a természet ad nekünk leckét erdőtüzekkel, vegyi anyagok kigyulladásával, nukleáris katasztrófákkal stb. Idézzük csak fel, mennyi tűzkatasztrófa fordult elő az elmúlt néhány évben! Ez a tűz általi beavatás valójában felkészülés a Szellem által végzett következő beavatásra. A hermetikus tudományok szerint az ember nem ismeri fel a Szellem létét, egészen addig, míg testét nem tisztítja meg a víz, gondolkodását pedig a tűz. Másképpen fogalmazva: senki emberfia nem szabadulhat ki a félelem és tudatlanság kötelékeiből és válhat teljesen tudatos lénnyé, amíg testét nem regenerálta az Életenergia segítségével, s gondolkodását nem tisztította meg az Igazság és a Szeretet. A Megvilágosodottság állapotát létrehozó tisztuláshoz sok út vezet. Tulajdonképpen az út annyiféle, ahány ember él bolygónkon. Számomra testem betegségei, különösen epilepsziám és melldaganataim mutattak szerencsésen irányt az úton, mivel hozzásegítettek ahhoz, hogy elkötelezzem magam a teljesség felé tartó utazás mellett, és ráirányították figyelmemet a különféle gyógyító módszerek tanulmányozására. Ennek eredményeképpen felfedeztem a szellem hatalmát az anyag felett és táplálékunk döntő fontosságát. Tanulmányaim során megvizsgáltam és elsajátítottam többféle testi/lelki terápiát, s ezek vezettek el aztán a Mexikóban és Brazíliában történő fantasztikus pszichikai gyógyításokkal kapcsolatos kutatásaimhoz. 13

8 I Ezután találkoztam a Reikivel. Sehol másutt nem találtam ennél egyszerűbb és egyszersmind mélyrehatóbb módszert, mely azáltal, hogy segít a test/lélek/szellem hármasságát gyógyítani, s így elérni a teljesség és kiegyensúlyozottság állapotát, az embert végül is a Megvilágosodottság élményével ajándékozza meg. Ez a könyv elsősorban a Reikiről szól, szándékom szerint sokat jelenthet a beavatatlan laikusoknak és gyakorlott reikiseknek is. A szigorúan a Reikiről szóló anyag közé rengeteg olyan információ van besűrítve, amelyet a gyógyítással kapcsolatos kutatásaim során szereztem. Továbbá, pszichológus mivoltomnak köszönhetően, megadok a test lélektanával kapcsolatos olyan információkat is, amelyek segíthetnek a Reikit gyakorlóknak megérteni a betegség állapotának kauzális szintjeit, melyek a test meghatározott területeihez kötődnek, ahol épp energiablokkok találhatók. Közlöm azoknak a könyveknek a listáját is, amelyeket fontosnak tartok a gyógyítással kapcsolatos további kutatásokhoz. Ezt a könyvet ajánlom összes Reiki-tanítványómnak, szerte a világon, akik megajándékoztak azzal a kiváltsággal, hogy segíthettem finombehangolásukban", hogy a Megvilágosodottsághoz vezető következő lépést megtehessék. Őszinte hálával tartozom mindannyiótoknak, mivel további kiváltságként a behangolás folyamata közben közvetlenül találkozhattam magasabb énetekkel. Ti mindannyian segítettetek újra megerősíteni bennem azt az igazságot, hogy a Kozmikus Szellemben mindannyian egyek vagyunk. Őszintén remélem, e könyv hozzásegít ahhoz, hogy Te is megéld ezt az igazságot. Az is célom ezzel a könyvvel, hogy inspiráljam a tudatosság felé való továbbhaladásodat, s útközben emlékeztesselek olyan dolgokra, melyekről esetleg időről időre elfeledkezel. Kívánok Neked Szeretetet, Fényt továb a Megvilágosodás útján. Paula Horan 14

9

10 Lelkem igazsága csöndes, csak nekem fontos ő. És mivel az én igazságaim nem feltétlenül azonosak a tiédekkel így csöndben is marad, mígnem a csöndben egymásra lelnek igazságaink, és mi nevethetünk, látva, hogy egymást tükrözik csupán. Nari

11 I ELSŐ FEJEZET A Reiki általános leírása A Reiki" japán szó, jelentése: az egyetemes életerő energiája. Az alapszót két összetevőjére bontva - Rei" és ki" - a japán abc e jeleinek definíciója szerint a Rei" kozmikus, transzcendens szellemiség, misztikus erő és eszencia. A ki" a létfontosságú életerő energiája, mely a kínai akupunktúrában használatos chi"-hez, a hívő keresztények Fényéhez és az orosz kutatók bioplazmikus energiájához" hasonlatos. Mindannyiunknak van Reiki-energiája (Egyetemes Életerő Energia), ez születési jogunk. Ami a Reikit más gyógyító módszerektől megkülönbözteti, az az a behangolási folyamat (beavatásként is ismeretes), mellyel a tanítvány a különféle Reiki-tanfolyamok egyegy szintjén találkozik. Bárki megteheti azt, hogy kezét egy másik személyre helyezi, és gyógyulási folyamatának felgyorsítását segíti mágneses energia átadásával. Ám egy olyan személy, aki megkapta a Reiki-behangolásokat, a fizikai és éterikus test magasabb rezgésszintre történő finomabb behangolásának egy nagyon ősi módszerét élte át. Megnyitották bizonyos energiaközpontjait (más néven csakráit), hogy ezáltal nagyobb mennyiségű egyetemes életerő-energiát tudjon magán átáramoltatni és azt megfelelő rezgésszinten tartsa. A Reikit soha nem adja az ember, azt mindig csatornán hívja le. Például: ha egy kezelés alatt a testedre helyezem a kezem, akkor te fogod lehívni a megfelelő energiamennyiséget és testednek éppen arra a részére, ahol arra szükség van. Ebben a folyamatban én soha nem merülök ki, mivel én is kezelést kapok, miközben adom" a kezelést. Az energia koronacsakrámon belép, és a felső energiaközpontokon áthalad szívemhez és napfonatomhoz. A fennmaradó rész halad ezután tovább karomon és kezemen át a te testedbe, így tehát soha nem merülök ki ebben a folyamatban, mivel bizonyos energiamennyiség elraktározódik bennem. De ugyanakkor te mégsem veszel át semmit az én problémáimból (negatív energiámból vagy energiablokkjaimból), mivel a Reiki testemben egy, a behangolások által megnyitott, megtisztított csatornán át halad. Kétségtelenül a Reiki egyik legnagyobb előnye az, hogy teret ad az önkezelésre. Ha már be van hangolva egy személy, akkor csak arra a szándékra van szüksége, hogy reikizni akarja magát, vagy valaki mást, és az energia abban a pillanatban lehívódik. Az önkezelés különösen hatásos módszer a teljes relaxációhoz és a stressztől való megszabaduláshoz. Felerősíti a testben lévő életerő-energiát, mely aztán segít egyensúlyba hozni az anyagi és az éterikus testeket. Saját magunk kezelése segít abban is, hogy elen-

12 gedjük visszatartott emóciónkat és feloldjuk az energiablokkokat. A Reiki nem vallás, nincsenek doktrínái vagy külön hitvallása, világnézete. Valójában nagyon ősi tudomány ez, mely évszázadokig rejtve volt, míg dr. Usui újra fel nem fedezte ezt a réges-régi módszert a tibeti szutrák között elrejtve. Stanfordi kutatók rendkívül érzékeny műszereket alkalmazva, melyek a testbe belépő energiák áramlását hivatottak mérni, úgy tapasztalták, hogy a Reiki-energia a gyógyító testébe annak feje tetején (vagy koronacsakráján) lép be és kezein át lép ki. Ez az energia északról érkezik, de az egyenlítőtől délre déli irányból jön. A már aktiválódott Reiki-energia pedig az óramutató járásával ellentétes irányban, spirálisan mozog, nagyon hasonlóan a DNS dupla spiráljához. A kezekből kiáradó energia mennyisége határozottan növekszik a kezelés alatt. Dr. Bara Fischer, Santa Fé-beli orvos (New Mexico), ismert kutató, kifejlesztett egy rendkívül ügyes módszert arra, hogy a Kirlián-íotök segítségével mérhesse az életenergiát, és bemérte a szerzőt egy távollévő betegnek való kezelés elküldése előtt, illetve aközben. Az a fotó, amelyet a távollévő gyógyítása közben készített, a sugárzás jelentős megnövekedését tanúsítja, összevetve a kezelés előtt készített fotón látható, sokkal kisebb kiáramlással. Az adatok nagyon világosan mutatják, hogy valóban létezik egy valamiféle plazmaáramlás - a test rendszeréből energia szabadul fel -, amikor az energiablokkok megszűnnek. Minden kezelés eredménye más és más, mivel a végeredményt döntő módon a páciens határozza meg. Minden egyes ember éppen a számára elegendő mennyiségű életerőt veszi át, annyit, amennyire szüksége van ahhoz, hogy felszabadítsa, aktivizálja, vagy átalakítsa fizikai és éterikus testjeinek energiáit. A Reiki nem csupán a test kémiai szerkezetében hoz létre változásokat, miközben segíti a szervek regenerálódását és a szövetek és csontok újraépülését, hanem segít abban is, hogy a mentális szint kiegyensúlyozottá váljon. A Reiki nem hitrendszer, tehát a páciensnek nincs szüksége mentális felkészítésre vagy bármiféle irányításra, elegendő, ha csak vágyik arra, hogy megkapja és elfogadja az energiát. Másrészt, mivel itt nem hiedelemrendszerről van szó, elegendő a Reikit gyakorló részéről, ha világossá válik szándéka, hogy kezelést akar adni, s az energia rögtön aktivizálódni fog, ha megfelelő módon alkalmazzák. A Reiki tudatosságunk növelésének csodálatos eszköze, épp a megfelelő kulcs a megvilágosodás eléréséhez. Mint az életben a legtöbb dolgot, a Reikit is át kell élnünk először ahhoz, hogy igazán értékelni tudjuk. Kívánom, hogy a Reikivel való találkozásod igazán örömteli legyen! 18

13 nak? Ezenkívül Krisztus azt is mondja az apostoloknak, hogy gyógyítsák meg a betege- ket és támasszák fel a holtakat. Ha ez igaz, akkor kérünk, tanítsd meg nekünk a módsze- reket - mondták a tanítványok. Usui teljesen megdöbbent. A japán hagyományok szerint dékáni tisztje kötelezte arra, hogy kérdéseikre mindig választ adjon. Még azon a napon le- mondott hát tisztségéről és elhatározta, hogy megkeresi a választ erre a titokzatos dologra, Mivel mesterei leginkább amerikai misszio- náriusok voltak és Amerikában az emberek többsége keresztény, úgy döntött, hogy ta- nulmányait a chicagói egyetem teológiai tan- székén kezdi. Hosszas tanulmányok után, me- lyek során fő kérdésére választ nem talált, úgy határozott, másutt folytatja a keresést, Úgy gondolta, hogy mivel Buddha is csodás gyógyításokat végzett, visszatér Japán- ba, hátha rátalál valamilyen új" információra az anyagi test azonnali csodás gyógyításához, Még ha Krisztus gyógyításairól el is veszett minden adat, talán Buddha gyógyításairól ta- lál majd részleteket a japán Lótusz Szutrák- ban. Visszatértekor Usui néhány buddhista kolostorban kezdett kutatni. De valahányszor csak megkérdezte egy kolostor vezetőjét: Van-e bármilyen feljegyzés Buddha csodás gyógyításairól?", mindig ugyanazt a választ kapta, nevezetesen, hogy a Lélek gyógyítása A Meiji-korszak közepén Japánban, mely az 1800-as évek közepének felel meg nálunk, dr. Mikao Usui egy kis keresztény egyetem dékánja volt Kyotóban. Ez az időszak Japán történelmének nagyon izgalmas periódusa volt, és a társadalom minden részében nagy változások folytak. A japánok épphogy csak megnyitották újra kapuikat a barbárok" előtt, és nagyon gyorsan alkalmazni kezdték az ipari forradalom új vívmányait. Vasutat építettek, sőt, még az amerikai baseball is kezdett meghonosodni. A diplomaták megérkezésével egy időben visszatértek a keresztény misszionáriusok és elhintették a kereszténység magvait a már eddig is meglehetősen eklektikus hitéletű Japánban (pl. nagyon sok japán a sinto vallás szerinti esküvői ceremóniát tart, de buddhista módon temetik el). Ám dr. Usui igaz kereszténnyé vált, pappá szentelték, majd egy keresztény papnevelde dékánja lett. Egy napon néhány diákjával vitatkozott, s valamelyikük megkérdezte tőle, hiszi-e a Bibliát szó szerint. Amikor igennel válaszolt, tanítványai emlékeztették Krisztus csodás gyógyításaira. Aztán idézték Krisztus szavait: Ti is így tesztek majd, ahogyan én tettem s még ennél nagyobb dolgokat is véghezvisztek majd." S ha ez így van - mondták -, akkor miért nincsenek most gyógyítók ezrei a világon, akik Krisztushoz hasonlóan gyógyíta- 19

14

15 az igazán fontos feladat. De Usui kitartóan keresett tovább s eljutott egy Zen-kolostorba, s ez volt az első hely, ahol további kutatásra ösztönözték. A kolostor idős vezetője egyetértett vele abban, hogy bizonyára lehetséges a test gyógyítása, hiszen Buddha is így tett, de évszázadokon át a Lélek gyógyítása kötötte le az emberek figyelmét. Kijelentette: Bármi, ami egyszer már megtörtént, újra megtehető. Talán itt kellene maradnod és itt folytatnod a keresést" - mondta az apát, Usuit nagyon fellelkesítette az apát és a japán nyelven írt szutrák hosszas tanulmányozásába kezdett. S mikor így nem jutott előre, a kínai nyelven írt szutrák tanulmányozásába mélyedt és végigolvasta az összes fellelhető kínai szutrát. Némi információt sikerült összeszednie ily módon, s ezután elhatározta, hogy a tibeti szutrák tanulmányozásába kezd. Ehhez természetesen meg kellett tanulnia szanszkritul, amit örömmel meg is tett. Minden valószínűség szerint röviddel ezután utazott Észak- Indiába, a Himalájába. A múlt században olyan tibeti kéziratokat találtak, amelyek Szt. Isa utazásait rögzítik, akiről néhány tudós úgy tartja, maga Jézus volt valójában. Nem ismeretes, hogy vajon Usui ezeket a tekercseket találta-e meg, vagy valamilyen más, régi kéziratot a csodás gyógyításokról. Csak annyit tudunk, hogy miután befejezte a tibeli Lótusz Szutrák tanulmányozását, Usui úgy érezte, hogy megtalálta az intellektuális válaszokat Krisztus csodás gyógyításaira. Ezután a cselekvéshez szükséges erőre volt szüksége. Usui, miután rájött, hogy megtalálta a gyógyítás kulcsát, visszament barátjához, az apáthoz, hogy tanácsát kérje, mi módon is érheti el, hogy megkapja a cselekvéshez a felhatalmazást és erőt. Mindketten meditációba kezdtek és végül arra a következtetésre jutottak, hogy dr. Usuinak fel kell mennie a Kyotótól 17 mérföldre lévő Kuri Yama hegyre, s ott kell elvégeznie egy 21 napos böjtöt meditációkkal, hasonlatos módon az amerikai indián látomáskeresőkhöz. Röviddel ezután Usui elkezdte zarándokútját a hegy csúcsára. Ott egy keletre néző helyre érkezett és összegyűjtött 21 követ, egy kupacba rakta őket, hogy így majd számon tudja tartani a napokat. 20 napig tartó böjt után elérkezett a 21. nap hajnalát megelőző óra. Mivel éppen újhold ideje volt, teljes volt a sötétség és tapogatózva nyúlt az utolsó kő felé. Egészen eddig semmi különös dolog nem történt. Imát mondott, hogy választ kapjon kérdésére. Látta, amint egy kis reszkető fény megjelenik az égen. A fény nagyon gyorsan kezdett mozogni Usui felé. Amint közeledett, egyre nagyobbá vált. Usui megijedt. Kísértést érzett, hogy felálljon és elfusson. De végül rájött, hogy ez csak valamiféle jel lehet. Már oly régóta és oly keményen próbálkozott, hogy egyszerűen nem adhatta fel! Felkészült a legrosszabbra és egy pillanat alatt a fény nekiütődött testének, homloka közepén. Usui azt gondolta, ez a halál. Szeme előtt milliónyi szivárványszínű buborék kezdett el táncolni. Hamarosan izzó, fehér buborékokká változtak, s mindegyiknek a belsejében egy aranyszínű, háromdimenziós szanszkrit jel ragyogott. Egyenként tűntek fel, elég lassan ahhoz, hogy felismerje a jeleket. Végül, mikor befejezettnek érezte a dolgot, Usui hálával telt el. Mintha transzállapotból ébredt volna, meglepetten látta, hogy hétágra süt a nap. Izgatott volt, s hogy élményét mielőbb megoszthassa az apáttal, rohanva indult lefelé a hegyről. Csodálkozott, hogy milyen erősnek és megfiatalodottnak érzi magát az épp befejezett hosszú böjt ellenére. S ez csak az első csoda" volt. Dr. Usui Japán egyik nyomortelepén gyógyította a betegeket. A fiatalokat és munkaképeseket elküldte dolgozni, segített nekik újra beilleszkedni az életbe. Hét év múlva látta, hogy akiken segített, azok közül sokan visszatértek a nyomortelepre, olyan állapotban, amilyenben annak idején találta őket. Megkérdezte őket, miért tértek vissza a táborba. Azt válaszolták, hogy jobban tetszik nekik 21

16 a könnyebb, felelősséget nélkülöző élet. Usui ráébredt, hogy csak a testüket gyógyította meg, de nem tanította meg őket megbecsülni az életet és a megélhetés új útját. Elhagyta a nyomortelepet és olyanokat kezdett el tanítani, akik szerettek volna többet tudni. Megtanította őket önmaguk gyógyítására és átadta nekik a Reiki alapelveit. Egyik tanítványa, Churijo Hayashi, mélyen elkötelezte magát a Reikinek. Röviddel halála előtt, a századforduló táján, Usui megbízta őt, az egyik legodaadóbb tanítót, dr. Chujiro Hayash.it, a nyugdíjas tengerésztisztet azzal, hogy vigye tovább a Reiki hagyományait. Dr. Hayashi alapította meg az első Reiki-klinikát Tokióban ben Hayashi klinikáján feltűnt egy fiatal japán-amerikai nő, aki Hawaiiról származott. Különféle szervi rendellenességei voltak. Ráadásul amellett, hogy nagyon beteg volt és meglehetősen energiahiányos állapotban is találták, férje néhány évvel azelőtti halálát követő súlyos depressziója miatt. Épp egy súlyos műtét előtt állt, amikor meglátogatta Japánba visszatért szüleit. Ekkor hallotta meg halott férje hangját, aki nyomatékosan kérte, ne vesse magát alá a műtétnek. Miután megbeszélte a műtéttel kapcsolatos fenntartásait orvosával, az azt javasolta neki, hogy próbálja meg a Reiki-klinikát. így gyógyult meg. Takata asszonyra érthető módon nagy hatással volt a Reikivel való találkozás és elhatározta, hogy megtanulja maga is. Ám a Reiki kizárólagos férfifennhatóság alatt állt, nőknek tilos volt elsajátítani azt. Takata tipikus keményfejű Gaijin" külföldi lévén, nem adta fel egykönnyen. Kitartása végül eredményre vezetett és elsajátíthatta az első és a második fokozat módszereit is. Takata később visszatért az Egyesült Államokba és gyógyítani kezdett ban dr. Hayashi és lánya meglátogatta. Takatát röviddel ezután Reikimesterré avatták és Hayashiék visszatértek Japánba. Dr. Hayashi tisztánlátó volt. Megérezte, hogy közeleg az USA-val való háború és elkezdett felkészülni rá. Takata asszony érezte, hogy nagy szükség van rá és úgy határozott, visszatér Japánba. Dr. Hayashi nyomban figyelmeztette a közelgő veszélyre. Előre tudta a háború eredményét. Tudta, hogy Japánt legyőzik és hogy nagyon sokan halnak majd meg. Figyelmeztette Takata asszonyt, milyen előkészületeket kell majd tennie, hogy megóvja a Reikit. S mivel nem akart részese lenni az elkövetkező háború borzalmainak, felkészült a létformaváltásra. A harmincas évek végén egy napon, teljes ünnepi díszben, barátai körében Hayashi tudatosan elhagyta testét. Takata asszony segédkezett temetési szertartásánál, majd hamarosan visszatért Hawaiira, ahol sikerült megmenekülnie a bebörtönzéstől, mely a japán-amerikaiak sorsa lett a második világháborúban. Ráadásul ez a rendkívüli kurázsival bíró kis hölgy folytatta a Reiki terjesztését a háborút követő McCarr/ry-korszakban is, amely Amerika történetének egyik legkonzervatívabb gondolkodású korszaka volt. Az 1970-es években Takata asszony más Reiki-mestereket is képzett, s 1980 decemberében bekövetkezett halálakor már 21 képzett Reiki-mester volt. Ma több, mint 200 Reikimester működik szerte a világon. Mint Reiki-mesternek, nekem is az a célom, hogy segítsek tanítványaimnak abban, hogy finoman behangolják" anyagi és éterikus testük rezgésszintjét, mely aztán segíti majd tudatállapotuk továbbfejlődését. És minél többen vállalunk felelősséget azért, hogy tudatállapotunkat fejlesszük, a Föld annál magasabb szintű rezgésekre hangolódik át.

17

18 Minden dologban minden igazság benne van, Megértésüket nem siettetik és nem késleltetik, A sebész szülőfogói nem kellenek nekik, A jelentéktelen éppoly nagy nekem, mint bármi más, Mi az, mi egy értintésnél több vagy kevesebb? Sosem győz meg logika és prédikáció, Az éji nyirok lelkemben mélyebbre száll, Csak az van, ami minden férfi és nő számára igaz, Csak az van, amit senki sem tagad. Walt Whitman (Dobos Mária fordítása)

19 A Reiki titka egyszerűségében rejlik. Míg más csupán a túl sok előítélettel rendelkező emberekterápiák elsajátításához hosszú hónapokra nek kell újra megtanulniuk, hogyan figyeljenek vagy évekre van szükség, a Reikit meg lehet saját, testükre, ugyanis a sikeres kezeléshez tanulni egy hétvégén. A Reiki igazán zavarba szükséges ez a figyelem. Tanítványaimnak álhozza azokat az embereket, akik számára az tálában bőségesen adok időt arra, hogy a kezeintellektus jelenti a fő tanulási eszközt és beál- léseket gyakorolják, s ez elegendő is ahhoz, lítódásuk szerint a tanulás időigényes feladat. hogy ez az igazoló visszacsatolás megtörtén- E különbség oka valójában a behangolási fo- jen, s megtapasztalják, mennyi különféle dollyamat, s emiatt soroljuk a Reikit az energia- got érzékel a gyógyító", még ha a gyakorlás terápiák közé. A Reiki tulajdonképpen egy elején ezek nem is teljesen különíthetők el megerősödési folyamat, és ilyesmivel a nyu- egymástól. Ezenkívül külön gyakorlatsort gati kultúrákban a felvilágosodás kora óta végzünk el testérzékelésük fejlesztésére, nemigen találkoztunk. A legtöbb ápolónő, or- Ezt a hirtelen hőnövekedést magam is vos, masszázsterápiával foglalkozó ember, megtapasztaltam, amikor évekkel ezelőtt vagyis azok, akik számára igazán megszokott masszázs-terapeutaként dolgoztam egy ludolog az emberi test megérintése, a behango- xushajón, s a Reiki-kezelés megkezdése után lási folyamat után azonnal észlelik, hogy mi- öt perccel sokkal több hőenergiát érzékeltem, lyen nagy mértékben nő meg az átáramló mint az azt megelőző tíz teljes testmasszázst energia mennyisége, vagy a melegérzés ke- követően! Természetesen ez nagy hatással zükben (miközben pácienseiket kezelik). így volt rám. Már előzőleg nagyon sokféle maszaz emberi testtel kapcsolatban, tapasztalt em- százstechnikát sajátítottam el, elsősorban a berek azonnali visszajelzést kapnak arról a mélyszöveti munka érdekelt, a Reiki tehát változásról, melyet a behangolás okoz, még ha nagyon meglepett. Úgy voltam programozfigyelmen kívül hagyjuk is a behangolás alatt va", hogy nagyon meg kell dolgozni ahhoz, megtapasztalt élmények igazoló erejét. Má- hogy igazán döntő változásokat érhessünk el soknak, akik kevesebb tapasztalattal rendel- a test és lélek szerkezetében. Egészen meglekeznek vagy kevésbé érzékenyek, több időre pett, amikor egyik kliensem, akit masszírozni és gyakorlásra van szükségük ahhoz, hogy szoktam, s a hagyományos masszázs mellett megtanulják észlelni a változásokat. Általa- elkezdtem megismertetni a Reikivel is, megban a legtöbb ember rögtön változást észlel, kérdezte, mi az az érdekes energia, amit adok 25

20 Energia-munka REIKI Bioenergetika Akupresszúra Biomagnetikus jóga Formához kötött mozgási terápiák Küzdő sportok sport jóga euritmia Meditáció és a tudati formálás más módszerei Zen Relaxációs technikák Silva-féle agykontroll / Jóga Tevékenységorientált terápiák Sámánisztikus rituálé Pszichodráma Gestalt-terápia Tűzönjárás TERÁPIA A TEST ÉS A LÉLEK SZÁMÁRA Képorientált terápiák Álomanalízis Kreatív vizualizáció Biofeedback Szabad mozgási terápiás Katartikus terápiák Improvizáció Many whitehouse illetve Isadora Duncan módszerei alapján Testi munka Rebirthing Őskiáltás Reinkarnáció-terápia Svéd masszázs Rolfing Gyógyító érintés Terápiás masszázs

NNCL2079-62Dv1.0. Tanmaya Honervogt REIKI A KÉZ ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYÓGYÍTÁS ÉS HARMÓNIA

NNCL2079-62Dv1.0. Tanmaya Honervogt REIKI A KÉZ ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYÓGYÍTÁS ÉS HARMÓNIA NNCL2079-62Dv1.0 Tanmaya Honervogt REIKI A KÉZ ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYÓGYÍTÁS ÉS HARMÓNIA A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Tanmaya Honervogt: Reiki. Healing and karmony through the hands Gaia

Részletesebben

Ann Holdway A kineziológia alapjai

Ann Holdway A kineziológia alapjai ÉDESVÍZ KIADÓ A kineziológia alapjai 2 A sorozatban megjelent kötetek: Catherine Sutton: A shiatsu alapjai Paul Roland: A kabbala alapjai Deedre Diemer: A csakraterápia alapjai Cassandra Eason: A tarot

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

Clarence R. Munroe szakképzett fizioterapeuta

Clarence R. Munroe szakképzett fizioterapeuta Fizioterapeutaként saját egészségügyi intézményeimben, valamint számos nagyobb, többek között a Dr. John Harvey Kellogg nevével fémjelzett híres Battle Creek-i szanatóriumban végzett negyvennyolc esztendei

Részletesebben

Jacques Martel. Lelki eredetű betegségek lexikona

Jacques Martel. Lelki eredetű betegségek lexikona _bi_2010.dec. -Jacques Martel- 1 Jacques Martel Lelki eredetű betegségek lexikona A magyar fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Jacques Martel: Le grand dictionnaire des malaises et des maladies

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST. Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában

JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST. Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában A szerző és a kiadó nagy gondot fordított a könyvben foglaltak pontosságára, de mégsem tudjuk vállalni

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Fordította. Sarankó Márta

Fordította. Sarankó Márta Fordította Sarankó Márta ERHARD F. FREITAG AZ ERŐ BENNED VAN! A tudatalatti hatalma és a pozitív gondolat mágiája A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Erhard F. Freitag: Kraftzentrale UnterbewuRtsein

Részletesebben

DÖNTŐ BIZONYÍTÉK. Dr. Neil Nedley. Shelley Holding Kft.

DÖNTŐ BIZONYÍTÉK. Dr. Neil Nedley. Shelley Holding Kft. Döntő bizonyíték... DÖNTŐ BIZONYÍTÉK áll rendelkezésünkre, hogy eredményesen vegyük fel a küzdelmet a betegségekkel, és elérjük a lehető legjobb egészséget a helyes táplálkozás és életmód segítségével

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

Szenes Andrea IGEN. Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról

Szenes Andrea IGEN. Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról Szenes Andrea IGEN Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról Szenes Andrea IGEN Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról - személyes tapasztalatok alapján - Relaxa 1991

Részletesebben

INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK

INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK 1 INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK SZAKDOLGOZAT Integrál tanácsadói hálózat mûködési modellje Név: Bedõ Eleonóra Telefon: 06 30 2013333 E-mail: bedo.nora@sciamus.hu Konzulens: Franczia Ágnes

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8 TARTALOM 1 TARTALOM Bevezetés...4 rövid életrajza.....8 A túlvilág rejtélye.........16 elõadása 1992. június 26. ENSZ New York Beavatás: a Quan Yin módszer...61 Az öt szabály...64 Miért legyünk vegetáriánusok?...66

Részletesebben

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR NLP Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok Róbert B. Dilts előszavával és John Grinder bevezetőjével Budapest, 2010 Minden gyakorlati idealistának

Részletesebben

T ártalom. Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13

T ártalom. Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13 T ártalom Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13 Első rész - A fényút-terápia alapjai )in és jang, avagy a polaritás törvénye...16 - apvető tudnivalók a fénytestről...19 Finom- és durvaanyagú

Részletesebben

titkolt tudás kezdőknek

titkolt tudás kezdőknek titkolt tudás kezdőknek Titkolt tudás kezdőknek írta: Montalk 2008 www.montalk.net tom@montalk.net TITKOLT TUDÁS KEZDŐKNEK Montalk 2008 montalk.net ISBN 978-1-60702-602-0 Magyar fordítás: Viszocsánszki

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

Egy Út a Szeretetegységbe. Kryon Égi-Közvetített tanításainak szerkesztett, tömörített változata

Egy Út a Szeretetegységbe. Kryon Égi-Közvetített tanításainak szerkesztett, tömörített változata Egy Út a Szeretetegységbe Kryon Égi-Közvetített tanításainak szerkesztett, tömörített változata 1/346 oldal Tartalomjegyzék Tartalom Ajánlás... 8 Előszó... 8 Bevezetés... 9 Lee Carroll és Kryon története...

Részletesebben

Menekülés. Totemrehívás

Menekülés. Totemrehívás Han Pál Menekülés Egy hétköznapi ember nem hétköznapi története Szerkesztette: Görbicz Tamás Görbicz Tamás Totemrehívás A magyar ősvallás a Biblia világosságában Budapest, 2005 ISBN 963 229 300 2 Szerzői

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA A KULTÚRA PÁPAI TANÁCSA A VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD PÁPAI TANÁCSA JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA Keresztény reflexió a New Age -ről 2 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Pontifical Council for Culture

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

A Ho'oponopono egy mélyértelmű ajándék, amellyel az ember működő kapcsolatot képes kialakítani a benne rejlő Istenivel, és megtanulja azt kérni, hogy

A Ho'oponopono egy mélyértelmű ajándék, amellyel az ember működő kapcsolatot képes kialakítani a benne rejlő Istenivel, és megtanulja azt kérni, hogy A Ho'oponopono egy mélyértelmű ajándék, amellyel az ember működő kapcsolatot képes kialakítani a benne rejlő Istenivel, és megtanulja azt kérni, hogy minden másodpercben megtisztuljanak azok a hibáink,

Részletesebben

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ NÉPSZERŰ PSZICHOLÓGIA MASARU IBUKA 3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ TARTALOMJEGYZÉK Budapest Víztérítő Kiadó 2001 Előszó... 3. A szerző előszava... 6. I. rész - A GYERMEK POTENCIÁLIS LEHETŐSÉGEI... 8. 1. Az óvodában

Részletesebben

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv L/L Research A fordítás az alábbi elektronikus kiadások alapján készült: The Law Of One Book I The Ra Material by Ra, An Humble Messenger

Részletesebben

AZ ÉFT (Érzelmi Felszabadulás Technika) Kézikönyve. Fordìtotta: Csontos Àgnes @ www.emotionalfreedom.net

AZ ÉFT (Érzelmi Felszabadulás Technika) Kézikönyve. Fordìtotta: Csontos Àgnes @ www.emotionalfreedom.net AZ ÉFT (Érzelmi Felszabadulás Technika) Kézikönyve Fordìtotta: Csontos Àgnes @ www.emotionalfreedom.net A fordìtàs Gary Craig EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES 6. kiadása alapján készült Érzelmi Felszabadulás

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben