Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)"

Átírás

1 Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük el a Bau-Teszt Laboratóriuma segítségével. A dinamikus méréseket a BME Út és Vasútépítési Tanszéke B&C típusú könnyűejtősúlyos tömörség- és teherbírásmérő berendezésével mértük. Vizsgálódásaink célja volt, hogy a dinamikus modulus és a statikus modulus közötti kapcsolatot különböző szempontok alapján vizsgáljuk és elemezzük, illetve az új dinamikus tömörségmérés módszerét tanulmányozzuk. A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés rohamosan terjed. A berendezés előnye kis súlya, jó mobilitása, terhelő gépkocsi szükségtelensége. A magyar szabályozásban az ÚT :1998, a német szabályozásban a TP BF StB (1997) Teil B 8.3 rögzíti a d=300 mm-es átmérőjű (p=0,1 MPa tárcsa alatti terhelésű) berendezésre vonatkozó mérési előírásokat ban megjelent a legújabb dinamikus mérőeszköz, a kistárcsás B&C az ÚT ÚME szabályozásában. Ez a módszer új ellenőrzési- és minősítési lehetőséget teremtett a minőségellenőrzésben és minőségtanúsításban Európa szerte. A dinamikus tömörség mérés további előnye, hogy egy méréssorozattal mind a dinamikus tömörségi fok, mind az dinamikus teherbírás meghatározható. A földművek, alapok teherbírása és tömörsége meghatározó minden építmény teljes további minőségére, ezért fokozott figyelmet érdemel. A minőségi előírásokra fokozott gondot fordító autópálya tendereknél megfigyelhető, hogy a töltés alapra már minimum 25 MPa tájékoztató teherbírási követelményt írnak elő. A tömöríthetőség feltétele ugyanis az anyagjellemzők megfelelőségén túl az, hogy a tömörítés megfelelő végrehajtásához kellő teherbírású ellenfelület szükséges. A minősítési határértékre általában jellemző (tender), hogy az E2 statikus alakváltozási modulusra vonatkozik, így a mért dinamikus modulus minősítése, elbírálása nehézkes. A dinamikus berendezést gyártó cégek ezért úgynevezett átszámításokat ajánlanak, melyek e probléma megoldására elterjedtek. Ezek olyan képletek (lásd 1 táblázat), melyek különböző adatbázisokból számítva, a korreláció szorosságának megjelölése nélkül keringenek kézről kézre. Általában jellemző, hogy ezek az átszámítások megbízhatósága esetleges ellenőrzéskor jellemzően gyenge, a korrelációs együttható jellemzően 0,60-65 körüli. Leginkább ismeretes ezek közül az átszámítási képletek közül az úgynevezett KTI, vagy gyakran Baksay-féle átszámításnak nevezett képlet, mely ugyan több akkreditált laboratórium jegyzőkönyvén szerepel, ugyanakkor egyetlen szabványban sem található. 1.sz. táblázat Dinamikus modulusok átszámítása statikus modulusra Sorsz Módszer neve Kifejezése 1 KTI (Baksay) módszer E2=(Evd-9,1)/0,52 2 Der Eisebahn-unterbau E2=(Evd-5,5)/0,42 3 Zorn 1. version (Georam) E2=0,005Evd 3-0,0636Evd 2 +4,582Evd-31,885 4 Zorn neue version E2=600ln(300/300-Evd)) Tervezet október.

2 Ezek az átszámítások nem vonatkoznak a B&C dinamikus modulusára, melynek 0,35 MPA nagyságú tárcsa alatti terhelése az MSZ szerinti statikus modulushoz való hasonlósága miatt szinte ahhoz hasonló, azonos értéket ad. A dinamikus teherbírás mérési módszer terjedését erősen gátolja a megfelelő határértékek hiánya. A statikus és dinamikus modulusok közötti összefüggés (ha erről egyáltalán beszélhetünk) hosszú évek kutatásai ellenére, még ma sem egyértelmű. A két eltérő modellhatású módszer, a statikus E v2 és dinamikus E vd közötti erőltetettnek tűnő átszámíthatóság nem tiszta, sőt az elterjedt közelítő képletek önmagukban is gyakran ellentmondásosak. A különböző tapasztalati összefüggésekkel átszámított értékek egymásnak akár háromszorosai is lehetnek, mely az átszámítások komolyságát megkérdőjelezi. A dinamikus mérések igen nagy előnye az, hogy a forgalom modellhatásával egyező a ténylegesen alkalmazott a dinamikus terhelés ideje. Az alkalmazott 18 ms terhelési idő a tárcsa 30cm-es átmérőjére vonatkoztatva 16,17 m/s azaz 60km/óra járműsebességnek megfelelő érték. Ezzel ellentétben a statikus tárcsás teherbírás mérésünk legföljebb csak a pályaszerkezet súlyának elviselését, vagy álló járművek terhének hordozását jellemezheti. Mérése lassú, nehézkes és jelentős tömegű ellensúlyt igényel. A statikus mérésnél a tárcsát 0,05MPa lépcsőkben terheljük p=0,3mpa (pályaszerkezeti rétegnél 0,5Mpa) terhelési szintig, majd két lépcsőben tehermentesítve, és a konszolidációs időt kivárva 0,1 MPa lépcsőkben újra terheljük a végterhelési szintig. Mivel a terhelés egyenletes kell legyen és az egy hidraulikus emelővel történik, a 0,05 Mpa terhelési lépcső ideje általában secundumnak vehető. Egy statikus teherbírás mérés egy felterhelése tehát a leolvasással együtt secundum (2-3 perc) felterhelési sebességű, mely alatt a konszolidáció egy bizonytalan része is lezajlik. Két szabványos felterheléssel számolva tehát a mérés 4-6 percre tehető. E2 - Evd átszámítások Evd- E2 átszámítási képletek E2 számított (MPa) Evd (MPa) KTI (Baksay) Eisebahn Zorn 1. Zorn új Tervezet október.

3 A dinamikus teherbírási modulust németországban az ÚT ÚME kifejezéséből, a német TP BF StB Teil B 8. (2.2.fejezet) egyszerűsített képlettel egyezően számoljuk: Evd=1,5. /s =22,5/s Ellentmondás, hogy a kifejezés az alkalmazott =0,5 Poisson-tényező és c=2,0 Boussinesq-féle hajlékony tárcsa-szorzóra semmilyen magyarázatot, vagy indoklást nem ad. A magyar ÚME egy helyen ugyan a tárcsára merevet mond, de végül hajlékonnyal számol: E vd c d 2 1 p a A kistárcsás B&C mérési módszerének lényege, hogy a Boussinesq-féle összefüggéssel a teherbírást jellemző dinamikus modulus meghatározásakor a valós tárcsaszorzóval és a Poisson-féle haránt-kontrakciós tényezőt 0,3-0,4-0,5 értékek közüli választható értéken vehetjük figyelembe. A és a C értékek megválasztása fontos, mert jelentős eltéréseket okoz (lásd 2. sz. táblázat). Ha a süllyedés átlaga 1,0mm lenne, akkor e táblázat közvetlenül a dinamikus modulus értékét adja. Jól látható, hogy ez a választott paraméterektől függően igen tág, 17,7-44,5 MPa közötti (!) lehet. Nyilvánvaló ebből, hogy ezek a paraméterek nem hanyagolhatók el. C =constans értékének alakulása a megválasztott paraméterektől függően 2.táblázat p din =0,1MPa, r=150mm = 0,3 0,4 0,5 Hajlékony tárcsa C = 2 27,3 25,2 22,5 Merev tárcsa C = /2 21,4 19,8 17,7 p din =0,3MPa, r=81,5mm = 0,3 0,4 0,5 Hajlékony tárcsa C = 2 44,5 41,4 36,7 Merev tárcsa C = /2 34,9 32,2 28,8 din Dinamikus tömörségmérés Az ÚT :2003 ÚME szerinti mérőberendezés a dinamikus modulus mérésén túl alkalmas a hagyományos tömörségi fokkal azonos, dinamikus tömörségi fok meghatározására is. Egy B&C berendezéssel egy BMGE tanulmány keretében nagyobb mennyiségű összehasonlító méréssorozatot végezhettünk. A dinamikus mérés a tömörödési görbe meghatározásán, az alakváltozás mérésén alapul. A leejtett ejtősúly a tárcsa alatti réteget tömöríti. Az ejtések során a tömörödés (süllyedési amplítúdó) egyre kisebb és egy constans értékhez tart. Ez a laboratóriumi Proctor-minta bedolgozása során tapasztalt viselkedéssel egyező, melyből a viszonyítási alap számítható a dinamikus tömörségi fok meghatározásához. Ehhez szükséges a számítása és ismerte, mely nagy számú vizsgálatok során -0,365 +/-0,025 közöttire adódott. Mivel a helyszíni méréskor a laboratóriumi Proctor-vizsgálattal egyező munkával történik a tömörítés, a tömörségi fok ezen összefüggésből számítható. A mért süllyedésből számítható a tömörségi állapotot az adott víztartalom mellett elérhető helyszíni relatív tömörség, mely a hengerlés hatékonyságát jellemzi. Ezt az optimális Tervezet október.

4 víztartalomhoz még viszonyítani kell, hogy a dinamikus tömörségi fokot megkapjuk. A helyszíni víztartalom és az optimális víztartalom eltérésének figyelembevételére szolgál a nedvességkorrekciós tényező: Trwi = di / dmax értéke <=1, (w opt -nál=1) A nedvességkorrekciós tényező kizárólag az anyag tömöríthetőségét jellemzi a víz hatására, tulajdonképpen a Proctor-görbe normalizált változata. Az anyagok eltérő viselkedését az eltérő görbület jellemzi, de minden görbe maximuma 1,0. Az alkalmassági vizsgálat részeként (a mérés előtt) már meghatározandó Trwi táblázat, ahol a Trwi értékeit a víztartalom függvényében kell megadni. A T rd % dinamikus tömörségi fokot tehát a relatív helyszíni tömörségi fok és a nedvességkorrekciós tényező szorzata adja T rd %= T re * T rw (%) A dinamikus tömörségmérési módszer lényeges eleme, hogy a tömörödési görbe mérésével a Proctor-vizsgálattal azonos mértékű munkával a tömörítést a helyszínen, az adott anyagon elvégezi minden esetben, minden mérésnél újra és újra. Ehhez a végértékhez viszonyítja az első ejtés előtti állapotot. Az M7-70 autópálya Letenyei szakaszán alkalmazott homokoskavics rétegen lehetőség nyílt a mérések elvégzésére és ar eredményekből tehető következtetések elemzésére. A F lineáris együttható értéke az ÚME előírásainak megfelelt. 3 sz. táblázat A lineáris összefüggés paraméterei Sorsz vizsg.száma dmax wopt% s Lineáris együttható korreláció. 1 _009 2,23 6,7 2,75 0,3810 0, _013 2,30 5,7 2,75 0,3749 0, _014 2,30 5,0 2,76 0,3668 0, _020 2,22 5,7 2,60 0,3652 0, _022 2,22 5,4 2,58 0,3773 0, _030 2,28 5,9 2,75 0,3829 0, _031 2,22 6,3 2,75 0,3850 0,9999 Valamennyi Letenyei HK védőréteg Proctor-vizsgálatát a térfogatváltozás szempontjából együtt dolgoztunk fel a 2.sz. ábrában, igen kedvező korrelációval. Tervezet október.

5 Tömörségi fok Trd% Tömörségi fok és alakváltozás mm összefüggése y = -0,3526x + 99,832 R 2 = 0,9981 y = 0,0013x 2-0,3923x + 99,993 R 2 = alakváltozás mm Az ÚT szerinti dinamikus tömörség mérés nagy előnye, hogy világosan jelzi az esetleges nem megfelelő tömörségi fok okát. Például, ha a TrE% értéke a %-ot elérte akkor a hengerlési munka megfelelő, elegendő volt. A relatív tömörséget e fölé már csak nagy tömörítési munkával lehetett emelni. A Trw nedvességkorrekciós tényező szerepe egyértelmű és a jelenlegi vizsgálódásaink szerint hihetetlenül fontos, jelentős hatású a tömörségi fokra. Durván azt lehet mondani, hogy a tömörségi fok nagysága tekintetében szinte kisebb jelentőségű a relatív tömörség, melyet a lelkiismeretes kivitelező rutinszerűen, szinte mindig elért a tömörítés folyamán. A nedvességkorrekciós tényező szerepe viszont mindig jelentős, azaz a megfelelő nedvesség, a megfelelő előkészítés a mérnöki munka elengedhetetlen része kell legyen. Nem hanyagolható el a folyamatos (rendszeres és pontos) helyszíni víztartalom mérés (Trident T-90 USA) A w opt -ra a beépítési víztartalom határok a legritkább esetben szimmetrikusak. Ezért hibás az olyan előírás, ami a wt értékének megengedett ingadozását ±3% sőt, egyes esetekben ±5% megengedett eltéréshez köti. E helyett javasolható a wopt,wa%, wf% Tervezet október.

6 jelöléssel annak előírása, hogy az alsó és felső beépítési víztartalom határokat az alkalmassági vizsgálatban már meg kell határozni. A dinamikus tömörség-mérés alakváltozás mérésén alapuló mérés módszerének gyakorlati elemzése azt igazolta, hogy az anyag sűrűségi inhomogenitása a mérési eredményeket nem befolyásolja, mint az izotópos mérésnél, ezért nagyságrenddel pontosabb és precízebb módszer. Az izotópos mérési eredményből is számítható a relatív tömörség a TrEiz%= Tr % / Trw kifejezéssel, mely nem más, mint az adott víztartalom mellett elért tömörségi fok, azaz az addig végzett hengerlési munka hatékonyságának mutatója. Ha az izotópos mérések eredményeiből %-nál nagyobb relatív tömörséget kapunk, az csak hibás mérés lehet, ezért a módszer az amúgy gyenge megbízhatóságú mérési mód ellenőrzésére is alkalmas. Az izotópos mérőeszközzel mért víztartalomnak a hibája magas. Ennek hatása még a tömörségi fokra is jelentős, mert a száraz sűrűség di= w*(1/(1+w)), melyet különböző víztartalmaknál az 3 sz. táblázatban számítottuk. 3 sz táblázat A víztartalom mérési hibájának hatása az izotópos tömörségi fokra wt% mért dw 1/(1+w) di Tr % számított Tr % hiba 2 2,18 0,980 2,137 96,7% + 4,1% 4 2,18 0,962 2,096 94,8% + 2,2% 6 2,18 0,943 2,055 93,0% + 0,4% 7 2,18 0,935 2,037 92,2% - 0,4% A jelenlegi izotópos tömörség mérési módszernél az alacsony víztartalom előnyös a jó eredményhez, mert akkor magasabb a tömörségi fok. Mivel a víztartalom mérése nem hitelesített, igazán nem is tudjuk mekkora eltérése lehet. Néhány mintát leellenőrizve szárító szekrényben 2-3%-os eltéréstől akár 6-10%-os eltérésig valószínűsíthető, mely a tömörségi fokban számítva elérheti a 4-5 Trg%-ot. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a nedves sűrűség hibája is elérheti a 0,07 g/cm3 értéket, továbbá figyelembe vesszük, hogy a viszonyítási sűrűség is tartalmaz hibát, akkor az izotópos tömörségmérés hibája elérheti a +/- 6-8 Trg%-ot is. Az ÚT izotópos tömörségmérés a bemutatottak miatt az előírt 97%-os tömörség meghatározására az autópályákon gyakorlatilag tehát alkalmatlan. A Trd% dinamikus tömörségi fok akkor lehet 97% felett (reális körülmények között), ha a TrE% helyszíni relatív tömörség 97-% közötti és a Trw = (Trd% / TrE%) = 1,000-0,970 közötti. Ez is csak úgy, ha a relatív tömörség % felé, a Trw 0,970 felé tart. Ha a relatív tömörség eléri a 98% értéket, akkor a Trw= 0,990 kell legyen legalább. Ha a relatív tömörség 99-% közötti, akkor a Tr %>=97% -0% előírás alkalmazásához Trw>=0,980 kell legyen. Ez a homokos kavicsok esetében általában a wopt +/-2,5% beépítési víztartalom tartomány, mely csak igen gondos munkával és a víztartalom folyamatos ellenőrzésével állítható csak elő. Mindezek a földmű felső 1,0m alsó 0,5m részére - mivel itt a különösen jól tömöríthető homokos kavics anyag alkalmazása nincs is előírva - reménytelen teljesíteni a Tr %>=97% -0% tömörségi követelményt nagy felületen bármilyen intenzív tömörítéssel, víztartalom mérésével, vagy bármilyen pontos méréssel is. Tervezet október.

7 A 3.2/2005 ÉME-ben autópályákra előírt Trd%>=97% tömörségi követelmény a felső 50cm rétegben, a szabad ég alatti kivitelezési körülményeket figyelembe véve, maximális tömörítési technikával, erre alkalmas anyagból csak a legjobb homokos kavics anyagokkal -2%(20%) eltérés megengedésével tartható csak be, kellő méréstechnikai biztonsággal. A földmű felső 1,0m alsó 0,5m részében - mivel itt a kiváló földműanyag alkalmazása nem előírás - reménytelen tartósan teljesíteni a Trd%>97% tömörségi fok követelményt, egyszerű méréstechnikai megfontolások alapján. A statikus és dinamikus alakváltozási modulusok összehasonlíthatóságában, átszámíthatóságában egyre kevésbé hiszünk, a következők miatt: - a terhelési idő jelentősen eltérő a két modellnél (18msec < > sec) - eltérő a modellhatás (dinamikus modulus < > statikus modulus) - más anyagoknál sem azonos a dinamikus és statikus modulus (pl aszfalt) - terhelési idő alatti konszolidáció igen eltérő a két modellnél - szemeloszlási és granulometriai jellemzők hatása igen eltérő a két modellnél - dinamikus modulusok reprezentativitása eltérő - a statikus alakváltozási modulus reprezentativitásának elemzése hiányzik, nincs - a mért réteg magas telítettségénél a két modell jelentősen eltérően viselkedik - nem áll rendelkezésre két valóban összehasonlítható adathalmaz (a Poissontényező, a Boussinesq-szorzó és a terhelési szint a két mérésnél más és utólag azonosíthatatlan) A víztartalom fokozott figyelése a dinamikus méréseknél különösen indolkolt. A magas telítettség elérésekor ugyanis a telített réteg alakváltozás a 18 msec terhelési idő mérése alatt jelentősen lecsökken, azaz a valósnál magasabb teherbírás érték jelentkezik, mely természetesen NEM vehető figyelembe. Ezért a dinamikus teherbírás mérés a víztartalom mérése nélkül súlyos hibához, tévedésekhez vezethet. Összefoglalva, a részletes elemzéséből levonható általános következtetésünk, hogy a dinamikus modulus és a statikus modulus általános érvényű átszámítására való törekvést el kell vetni. A dinamikus és statikus jellemzők alapvetően eltérőek és alapvetően más műszaki követelményt támasztanak. Mind a statikus mind a dinamikus teherbírás értékeit sürgősen szabályozni szükséges, mert a statikus modulus a tartós terhek hatásainak, míg a dinamikus modulus a mozgó terhelés tartós hatásainak elviselésére kell megfelelő határértéket biztosítson. Tervezet október.

8 Almássy K.*, Subert I.* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (II.rész) Az M70-M7 Letenyei szakaszán épülő földművön és védőrétegen összehasonlító méréseket végezhettük el a Bau-Teszt Laboratóriuma segítségével. A dinamikus méréseket a BME Út és Vasútépítési Tanszéke B&C típusú könnyűejtősúlyos tömörség- és teherbírásmérő berendezésével mértük. Vizsgálódásaink célja az volt, hogy a dinamikus modulus és a statikus modulus közötti kapcsolatot különböző szempontok alapján vizsgáljuk és elemezzük, valamint az új dinamikus tömörségmérés módszerét közelebbről tanulmányozhassuk. Vizsgálatok jellege Vizsgálatok száma Szabvány Proctor vizsgálat, dmax, wt, s 8 db MSZ Tárcsás teherbírás mérés, E2, E1, Tt 43 db MSZ Dinamikus modulusok, Ed, EdM 54 db ÚT Dinamikus tömörségi fok, Trd% 54 db ÚT Izotópos tömörségmérés, Tr %, wt,iz 54 db ÚT Általános megállapítások A Proctor vizsgálat jegyzőkönyveiből kitűnt, hogy a természetes víztartalom jóval az optimális alatt volt. Ez a védőréteg alacsony nedvességtartalmát általánosságban valószínűsítette. A Proctor vizsgálatok jellemzői jelentős szórást mutattak, mely rontja a vizsgálati megbízhatóságot az izotópos tömörség mérésénél is. Ha az lehetséges volt, több Proctor-mintát vontunk össze, egy görbébe. A dinamikus és statikus teherbírási modulusok összehasonlításában a d=300mm-es tárcsával és p=0,1 MPa tárcsaterheléssel közismerten gyenge, ezért jelenleg a kistárcsás dinamikus B&C berendezéssel mértünk. Ennél a tárcsa alatti terhelés p=0,35 MPa, azaz a statikushoz hasonló. Az izotópos berendezéssel a mért tömörségi fokból és a nedvességkorrekciós tényezőből számítottuk a TrE% helyszíni relatív tömörséget. Megbízhatóságának megítélésekor figyelembe kell venni, hogy a víztartalmat és a nedves sűrűséget egyszerre mérték. A dinamikus tömörségméréshez a Trw nedvességkorrekciós együtthatót a tömörítéskori állapotra kell meghatározni. Lehet, hogy a tömörítés és a mérés között jelentős száradás következett be. Ezért külön figyelemmel voltunk arra, hogy a nedvesség hatása nélküli relatív tömörséggel a mérés összhangban maradjon. A statikus teherbírás vizsgálatok és a dinamikus teherbírás vizsgálatok párhuzamosan, egymástól egy méterre, azonos időben készültek Statikus és dinamikus teherbírás összehasonlítása Az MSZ szerinti statikus teherbírás méréssel meghatározott teherbírási modulust és ezek arányait jellemző tömörségi tényezőt (E1, E2, Tt), valamint az ÚT ÚME Tervezet október.

9 szerinti Ed dinamikus modulust, Edv végmodulust mértük. Célunk volt az esetleges összefüggések feltárása, szorosságának megállapítása, általános, vagy eseti összefüggések igazolása. A dinamikus modulust B&C berendezéssel és mérési módszerrel határoztuk meg azért is, hogy a statikus modulusokhoz hasonló Poisson-tényező és Boussinesq szorzók eltérései ne terheljék hibaként a tervezett összehasonlítást és következtetéseinket. 4.sz. táblázat Teherbírási jellemzők statisztikai értékelése Vizsgált jellemző db Átlag Min-max Szórás Statikus alakváltozási modulus E1 (MPa), első felterhelés Statikus alakváltozási modulus E2 (MPa), második felterhelés Tömörségi tényező Tt=E2/E1 Dinamikus modulus Ed (MPa) Dinamikus végmodulus Ed vég (MPa) Dinamikus Tömöségi tényező Ttdin 43 52,2 16,0 135, ,7 37, ,9 1,0-3,1 0, ,5 1,0 3,1 0,4 Megállapítható volt a statikus és dinamikus modulusok összehasonlításából, hogy a statikus és dinamikus modulusok nagyságrendje egyező, a dinamikus modulusok mérési terjedelme szignifikánsan nagyobb, mint a statikus teherbírás vizsgálatnál. A statikus és dinamikus modulusok közötti átszámítás a szakirodalmi adatok szerint csak fenntartásokkal fogadható el, azonos anyagon, azonos vastagság mellett. Az egyezőség a jelenleg vizsgált halmazban áll fenn és vélhetően nem jelent általános átszámíthatóságot a statikus és dinamikus mérések között. A szélsőségeket egyedileg is megvizsgáltuk. Ed-E2 közötti összefüggések A statikus alakváltozási modulus E2 és az Ed dinamikus modulus (ÚT ) közötti összefüggés és a regresszió szorossága foka két szélső érték elhagyásával (az origón való áthaladást feltételként szabva) a szakirodalmi adatokhoz képest kiemelkedően jóra adódott. 200 E2 - Ed Összefüggése y = 8,906x 0,5238 R 2 = 0, E2 MPa Ed MPa Tervezet október.

10 E2=0,9291*E2 R 2 =0,2413 E2=8,906*Ed 0,5238 R 2 =0,7585 R=0,871 E2=44,260*ln(Ed)-101,74 R 2 =0,7179 R=0,847 E2=0,0034Ed 2 + 1,3655Ed R 2 =0,6646 R=0,815 Edvég-E2 közötti összefüggések Lényegesen hasonlóbb a második felterheléssel a dinamikus végmodulus. Az alakváltozási modulus E2 (MSZ ) és az Edvég (ÚT ) dinamikus végmodulus közötti összefüggések és a szorossági foka a két szélsőséges eredményt elhagyva még mindig megfelelő szorosságú korrelációs együtthatót mutat. E2=0,7697*E2 R 2 =0,5000 E2=6,4738*Ed 0,5626 R 2 =0,7050 R=0,840 E2=47,583*ln(Ed)-127,94 R 2 =0,6884 R=0,830 E2= -0,0020Ed 2 + 1,0665Ed R 2 =0,6902 R=0,831 E2 - Edvég összefüggése y = 6,4738x 0,5626 R 2 = 0,705 E2 MPa Edvég MPa Megállapítható volt, hogy a dinamikus végmodulusok és az E2 összefüggése, a regresszió szorossága valamennyi esetben hasonlóan fennállt, azaz igaznak tűnik az a feltevés, hogy az összefüggés ugyanúgy terhelt a statikus második felterhelésnek megfelelő szituáció hiányával, mint az első dinamikus mérésnél. Ezzel egyben magyarázható a nagyobb szorosság hiánya, főleg ha a két jelentősen eltérő modellhatást is figyelembe vesszük. Nem mutatkozott összefüggés az alábbi teherbírási jellemzők és paraméterek között: E2 alakváltozási modulus Tt tömörségi tényező között Tt statikus tömörségi tényező Tt dinamikus tömörségi tényező között Tr % izotópos tömörségi fok - Tt statikus tömörségi tényező között (!!!) TrE% din relatív dinamikus tömörségi fok Tt statikus tömörségi tényező között TrE% din relatív dinamikus Tt dinamikus tömörségi tényező között A dinamikus modulusra előírandó határértékeinek tekintetében tehát azt lehet ajánlani, hogy az ÚT szerinti B&C mérőeszközzel meghatározott teherbírási határértékek az eddig alkalmazott E2 határértékeknek 1,2-szorosa legyen. Tervezet október.

11 E2 - Edvég átszámítások E2 számított (MPa) Edvég (MPa) Lin. Edvég Hatvány Edvég p1^2/p2^2 átszámítás másodf.edvég Ln(x) Edvég Tömörségi fok összehasonlítása A tömörségi fok mellett a helyszíni relatív tömörséget és a nedvességkorrekciós tényezőt is vizsgáltuk mind az izotópos, mind a dinamikus tömörségi méréseknél. Az átlagok és terjedelem összehasonlításán túl, a megbízhatósági intervallumot is számítottuk =0,10 szignifikancia szinten. Elemeztük a dinamikus Tt és statikus Tt esetleges összefüggését, valamint az ÚT ban feltételezett Tr % tömörségi fok és a Tt statikus tömörségi fok összefüggését. 6 sz. táblázat Tömörségi jellemzők statisztikai értékelése Vizsgált jellemző db Átlag Min-max Szórás Megbízhatósági intervallum Tömörségi fok izotópos 45 97,2 91,2 99,9 1,8 97,2 +/- 3,0 Tömörségi fok dinamikus 47 91,1 82,7 97,2 3,9 91,1 +/- 6,4 Relatív töm.fok izotópos ,0 91,7 108,7 3,2 101,0 +/- 5,2 Relatív töm.fok dinamikus 47 94,8 84,7 99,5 3,1 94,8 +/- 5,1 Tömörségi fokok összehasonlítása Az adott adathalmazon az eltérés a két mérési módszer átlagértékei között első pillantásra nagyra 6,1 Trg% tömörségi fokra adódott. Az izotópos tömörségi fok azonban nem tűnik a többihez hasonló statisztikai halmaznak, mert szórása igen nagy. A két eltérő modellhatású mérési módszer megbízhatósági intervalluma a 94,2-97,5 Trd% között átfedi egymást, egyébként az izotópos mérés magasabb értékeket, míg a dinamikus tömörségi fok Tervezet október.

12 alacsonyabb (és mondjuk ki, reálisabb) értékeket mutat. A két tömörségmérési adathalmaz várható értékének azonossága =0,1 szignifikancia-szinten elfogadható volt. A relatív tömörségek elemzésénél kitűnik az izotópos mérésben előbb megjelenő hiba oka, ugyanis a relatív tömörség többször is jóval % feletti lett. A dinamikus tömörségi fok szimpatikusabb terjedelmet mutat a relatív tömörségben. Az izotópos tömörségi fokkal való jelentős eltérés okát keresve, az eseteket egyedileg is megvizsgáltuk. Megállapításunk szerint valamennyi esetben magyarázható volt a mérési eredmény és a dinamikus tömörségi fok elfogadhatósága jobbnak tűnt. A két tömörségi fok összefüggését ábrázolva jellemző sörétfoltot kapunk, mely a véletlenszerű összefüggést igazolja. Pontosabb elemzéseink is ezt igazolták, azaz a két mérés azonossága az igen eltérő szórás miatt csak a várható értékkel mutatható ki. Megállapítható volt a tömörségi fokok összehasonlításából, hogy a dinamikus tömörségi fok megbízhatósága, pontossága kedvezőbb, mint az izotópos mérésekből számított, mely a szakirodalmi adatokkal is egyező. 5. ábra Tömörségek összefüggése Relatív töm örségi fokok öf Tömörségi fokok öf TrEiz% ÚT Trg% ÚT TrE% ÚT Trd% ÚT Szélsőségek eseti vizsgálata Szélsőségek eseti elemzésére egy példát mutatunk be, melyet valamennyi esetre elvégeztünk. A kmsz-ben a 38.sz. mérésnél például a dinamikus relatív tömörség TrE%=85,9 igen alacsony. A Trw nedvességkorrekciós tényező a wt=2,2% viztartalom és a wopt=6,7% nagy eltérése miatt 0,963, emiatt a Trd%=82,7%. Az Ed=59 MPa, Edvég=240 MPa, az azonos helyen mért statikus alakváltozási modulus E2=71, E1=33 MPa, Tt=2,2. Az izotópos tömörségi fok Tr %=97,8%. Ha az izotópos relatív tömörségi foknál átlagban megállapított (6-7)%-ot figyelembe vennénk (kb Tr %=90%), akkor is nagy marad az eltérés a két tömörségi fok között. A mért izotópos tömörségi fok nem illik az általános megítélésbe, ezért újra ellenőriztük a dinamikus tömörségmérés során regisztrált alakváltozási görbét, mely nagy deformációt, komoly tömörödést mutat. Nem a víztartalom tehát az alacsony tömörségi fok oka. A TrE% értéke a helyes megítélésünk szerint és Tr % a hibás. Erre utal a végmodulus és a dinamikus modulus jelentős eltérése (240/59=4), a tömörödési görbe alakja és a magas Tt érték is. Tervezet október.

13 Süllyedési amplitudók No 38 No 42 No 45 No 52 No 72 s (mm*) ejtések száma Nem mutatkozott összefüggés: Tr % izotópos tömörségi fok - Trd% dinamikus tömörségi fokok között egyedenként TrE%iz izotópos tömörségi fok - TrE%din relatív dinamikus tömörségi fokok között Tt statikus Tt dinamikus tömörségi tényezők között Tr % izotópos tömörségi fok- Tt statikus tömörségi tényező között (!) TrE% dinamikus relatív tömörségi fok Tt statikus tömörségi tényező között TrE% dinamikus relatív tömörségi fok Tt dinamikus tömörségi tényező között Megállapítható volt, hogy az izotópos mérések mintegy 5-7%-os véletlenszerű mérési hibát tartalmaznak. Ez jól látszik abból, hogy a TrE% relatív tömörségre akár 108,7% is adódhat, ami nem elfogadható érték. A nedvességkorrekciós tényezők hatása a tömörségi fokra jelentős, mely a Proctor-vizsgálatok viselkedését tekintve indokolt is. Meglepő azonban a tekintetben, hogy az izotópos mérések alatt elszoktunk a nedvességtartalom ilyen célú figyelésétől. Nedvességkorrekciós együtthatók elemzése, értékelése Megállapítottuk, hogy a nedvességkorrekciós tényezők hatása a tömörségi fokra közepesen jelentős volt, mely a Proctor-vizsgálatok viselkedését tekintve indokolt is. Meglepő azonban a tekintetben, hogy az izotópos mérések miatt elszoktunk a nedvességtartalom ilyen célú figyelésétől, pedig a nedvességkorrekciós tényező hatása mind a tömörségre, mind a teherbírásra jelentős. Indokolt ezek alapján a szemcsés anyagok és földműanyagok nedvességtartalmának fokozottabb figyelemmel kísérése a bányabeli jövesztés szállítás - beépítés teljes folyamatában. Az alkalmassági vizsgálatnak fontos és kellően dokumentált része kellene legyen a nedvességkorrekciós tényező táblázata, mert az nem csak a dinamikus tömörségmérésnél, hanem attól függetlenül is használható, jellemző paramétere a bedolgozási feltételeknek. Az alkalmassági vizsgálatnak része kellene legyen továbbá a beépítési víztartalom határok megadása az adott anyagra, a telítettség víztartalomtól függő megadása, a wl% és az S=0,8-0,9-1,0 telítési vonal, valamint a s hézagnélküli anyagsűrűség korrekt mérésével, a mérési eredményének figyelembevételével. Tervezet október.

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT 2-2.124:2005

Részletesebben

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése A hajlékony és félmerev pályaszerkezetekkel foglalkozó ÚME-k: 1. e-ut 06.03.11:2010. január (ÚT 2-1.502) Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 2. e-ut 03.04.11:2010. április (ÚT 2-1.203) Kerékpárforgalmi

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

RSZÁG Á OS V S A V SÚT

RSZÁG Á OS V S A V SÚT XV. ORSZÁGOS VASÚTI PÁLYAFENNTARTÁSI KONFERENCIA BÉKÉSCSABA, 2011. augusztus 31 - szeptember 2. D.11. UTASÍTÁS A VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA A D.11. UTASÍTÁS CÉLJA

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK Babolcsai György, Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Kitaibel Pál u.1., 1024 e-mail: babolcsai.gy@met.hu, hirsch.t@met.hu 1. BEVEZETÉS A csapadék a

Részletesebben

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 MADAR LÁSZLÓ A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei Bár a defaultráta, illetve a nemteljesítési valószínűség fogalmai egy ideje

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

Controlling tanulmány- A karbantartási költségek optimalizálására

Controlling tanulmány- A karbantartási költségek optimalizálására Controlling tanulmány- A karbantartási költségek optimalizálására Készítette: Virág György András (Neptunkód: API4OA) Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. A karbantartás a vállalati stratégiában...3 2.1.

Részletesebben

ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT!

ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT! ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT! ISMEJE MEG ÖN IS AZ ARTERIOGRAPHOT! ARTERIOGRAPH THE REAL STIFFNESS

Részletesebben

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával Balás Tamás, Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MNB-tanulmányok 117. 2015 Balás Tamás,

Részletesebben

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE 1 AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE Az acél széntartalma Acéloknak azokat a nyersvas feldolgozásával nyert kis széntartalmú vas-szén ötvözeteket tekintjük, amelyek széntartalma kevesebb,

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával

Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával BV-MI 01:2005 (H) BETON- ÉS VASBETONÉPÍTÉSI MŰSZAKI IRÁNYELV Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával Kidolgozta a fib (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar Tagozatának

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre

11. Melléklet. Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre 11. Melléklet Jó állapot kritériumainak meghatározása az ökológiai állapot szempontjából fontos fiziko-kémiai jellemzőkre ÖKO Zrt.vezette Konzorcium ÖKO Zrt. BME VKKT VTK Innosystem ARCADIS 11. Melléklet

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

Ez itt egy sablonféle

Ez itt egy sablonféle Ez itt egy sablonféle MINŐSÉGELLENŐRZÉS, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS AZ EN ASZFALTSZABVÁNYOK TÜKRÉBEN 2007 Fülöp Pál 1 1. MINŐSÉGELLENŐRZÉS, ÁLLAMI MINŐSÉGBOZTOSÍTÁS JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON 1.1. Jogszabályok

Részletesebben

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Martin Kíra: egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Az elmúlt években visszatérő téma a szakirodalomban a számviteli

Részletesebben

Lépések egy átlátható kirendelt védői rendszer irányába Kutatási beszámoló Magyar Helsinki Bizottság Budapest, 2012 KÉZIRAT NEM KÖZÖLHETŐ

Lépések egy átlátható kirendelt védői rendszer irányába Kutatási beszámoló Magyar Helsinki Bizottság Budapest, 2012 KÉZIRAT NEM KÖZÖLHETŐ Lépések egy átlátható i rendszer irányába Kutatási beszámoló Magyar Helsinki Bizottság Budapest, 2012 KÉZIRAT NEM KÖZÖLHETŐ Magyar Helsinki Bizottság, 2012 Kádár András Kristóf, Novoszádek Nóra, Selei

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

- 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2. AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3

- 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2. AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3 - 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2 AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3 1. Bevezetés Az új európai betonszabvány (EN 206-1:2000) húsz év alatt készült el. Tervezetét a CEN

Részletesebben

A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER)

A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER) 324 Hitelintézeti szemle Lublóy Ágnes Tanai Eszter A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER) A fizetési és elszámolási rendszereket kritikus infrastruktúrának tekinthetjük,

Részletesebben