A meddôség korszerû diagnosztikája és kezelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A meddôség korszerû diagnosztikája és kezelése"

Átírás

1 A meddôség korszerû diagnosztikája és kezelése

2

3 A meddôség korszerû diagnosztikája és kezelése Szerkesztette STEVEN G. KAÁLI Társszerkesztôk BERNARD ARTÚR KOVÁCS PÉTER Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2006

4 Lektorálta DR. BÁRTFAI GYÖRGY egyetemi tanár Steven G. Kaáli, 2006 E könyv szövege, ábraanyaga és mindenféle tartozéka szerzôi jogi oltalom és a kizárólagos kiadói felhasználási jog védelme alatt áll. Csak a szerzôi jog tulajdonosának és a könyv kiadójának elôzetes írásbeli engedélye alapján jogszerû a mû egészének vagy bármely részének felhasználása, illetve többszörözése akár mechanikai, akár fotó-, akár elektronikus úton. Ezen engedélyek hiányában mind a másolatkészítés, mind a sugárzás vagy a vezeték útján a nyilvánossághoz való közvetítés, mind a digitalizált formában való tárolás, mind a számítógépes hálózaton átvitt mû anyagi formában való megjelenítése jogszerûtlen. ISBN A kiadásért felel a Medicina Könyvkiadó Rt. igazgatója A borítót tervezte: Bede Tamásné Az ábrákat rajzolta: Olgyai Gézáné Mûszaki szerkesztõ: Veres Ildikó Terjedelem: 24,3 (A/5) ív Azonosító szám: 3128

5 Tartalom Elôszó (dr. Gáti István) Foreword (Dr. Peter R. Brinsden, Dr. Wilfried Feichtinger) A meddôségrôl általában (dr. Bernard Artúr, dr. Krizsa Ferenc) A menstruációs ciklus szabályozása (dr. Kovács Péter) Anamnézis, fizikális és diagnosztikus vizsgálat (dr. Kovács Péter) Az ovuláció zavarával járó állapotok (dr. Kovács Péter) Az uterus rendellenességei (dr. Kôrösi Tamás, dr. Boga Péter) A petevezetékek rendellenességei (dr. Tándor Zoltán, dr. Bodnár Béla) Endometriosis és meddôség (dr. Kovács Péter) A férfi eredetû meddôség (dr. Papp György) Intrauterin inszemináció (dr. Szöllôsi János) Az in vitro fertilizáció és embriótranszfer menete (dr. Török Attila, dr. Szmatona Gábor) Stimulációs protokollok (dr. Kôrösi Tamás) Az in vitro fertilizáció laboratóriumi vonatkozásai (Mátyás Szabolcs, Rajczy Klára) Asszisztált reprodukció és többes terhesség, extrauterin graviditás, heterotop terhesség (dr. Zádori János) Asszisztált reprodukció és fejlôdési rendellenességek (dr. Zádori János) Ovarialis hiperstimulációs szindróma (dr. Bernard Artúr) Habituális abortusz (dr. Török Attila) A meddôség pszichés aspektusai (dr. Kováts Tímea, dr. Krizsán Mária) Az asszisztált reprodukciós eljárások etikai és jogi kérdéseinek szabályozása (dr. Bodnár Béla, dr. Tándor Zoltán) Tárgymutató

6

7 Gyermeke nem volt. A császár a lupercaliákon, mikor a meddô nôket szíjostorral paskolják, az utcára vitette ôt és maga a fôpap érintette ágyékát. Az se használt. Meddô mondta a császár és engem is meddôvé tesz. (Kosztolányi Dezsô: Nero, a véres költô) We have come a long way. Steven G. Kaáli

8 Elôszó Az elmúlt 25 év a meddôségkezelés területén jelentôs változásokat hozott. A szülészet-nôgyógyászat egy új részterülettel, az asszisztált reprodukcióval gazdagodott. A meddôség modern módszereinek széles körû bevezetésében komoly szerepe van az 1992-ben alapított Kaáli Intézetnek. Az új és hatékony eljárások segítségével az elmúlt 15 év alatt mintegy harmincezer meddô párnál történt in vitro fertilizációs kezelés, az inszeminációk száma pedig meghaladta a tízezret. A mai aggasztó demográfiai helyzetben az eredményes meddôségi kezelés különösen fontos, hiszen optimális esetben a születendô gyermekek az éves születésszámnak 3 5%-át jelenthetik. A könyvet olyan munkatársak írták, akik jelentôs gyakorlattal rendelkeznek az asszisztált reprodukció területén. Ezen munkában saját tapasztalataikat teszik közzé, és állításaikat nemzetközi folyóiratokban megjelent közleményekre és szakkönyvekre alapozzák. A könyv elsôsorban azoknak a szülész-nôgyógyász kollégáknak szeretne hasznos útmutatást nyújtani, akik meddôségkezeléssel is foglalkoznak. Reméljük, hogy rajtuk kívül a téma iránt érdeklôdô más szakemberek és orvostanhallgatók számára is fontos információkkal szolgál. PROF. DR. GÁTI ISTVÁN az MTA rendes tagja a Kaáli Intézet fôigazgatója

9 Foreword In vitro fertilization, as a treatment option for infertility, is a relatively new medical technology, with a history of just over 25 years. It has been the most significant development in the care of the infertile to date and has helped hundreds of thousands of couples to achieve their dream of having a family. Despite its brief history, there have been very significant developments in IVF technology in the past quarter of a century, but there is still a constant need for further improvements and innovations. The aim of both patients and their physicians is to achieve ever higher pregnancy and live birth rates, fewer multiple gestations and safer, better-tolerated treatments. In order to achieve these goals, a number of different treatments, stimulation regimens and technological interventions have been developed, the results of which must constantly be evaluated. In this day and age, it is essential that clinical and laboratory practice is based firmly on well founded evidence. Medical and scientific journals covering our specialty regularly publish peerreviewed scientific articles and meta-analyses. These provide the quality evidence upon which our clinical and scientific practices must be based. Only in this way can we provide the most effective and safe care to out patients. Textbooks generally are published to make available to practitioners up-todate reviews of the current knowledge in a particular specialty. It is, however, a huge challenge to critically evaluate the vast amount of literature now available, and to distil it into a useful and readable book. The authors of this excellent book have taken a strictly evidence-based approach, which will set the highest quality standards of care to colleagues in our specialty, on which they can base their own practices. This book should become required reading for all ART specialists, as well as gynaecologists and reproductive endocrinologists with an interest in the care of infertile couples. I sincerely hope that, before long, it will be available in English and so available to ART practitioners internationally. I congratulate the authors on producing a textbook which I believe will become a most useful volume. PROF. DR. PETER R. BRINSDEN Medical Director Bourn Hall Clinic Bourn, Cambridge, UK

10 Foreword 11 Assisted reproductive technology has undergone tremendous improvements in the past quarter of a century. Helping infertile couples is now a well-recognized subspecialty within the field of Obstetrics and Gynecology. Reproductive endocrinology, infertility care and embryology are among the hottest scientific fields these days. In most countries, specialized centers were built to care for the unique needs of these couples. I have followed the work in the Kaali Clinics from the first day when they opened. I was even consulted on during the building of the first center. Over the past 15 years with the opening of several centers in Hungary, they have emerged as one of the biggest programs in Europe. The physicians and embryologist, many of whom I had personally trained in Vienna, were always open to learning new techniques (e.g.: intracytoplasmic sperm injection, assisted hatching, use of surgically obtained sperm for fertilization) and became pioneers in this field in Hungary. Our collaboration has continued since the more day-to-day contact from the beginning. We still exchange ideas during the care of an unusually difficult case. Nowadays, our collaboration continues more in the scientific area. We have organized scientific meetings together, and coauthored several papers. The Kaali Clinics play an important role in the APART Organization (Association of Private ART Centers). Such forums enable us to exchange ideas, review practices and design even better care for our patients. Having completed close to 30,000 IVF/ICSI cycles, the physicians and embryologists from the various sites decided to share their experience in the form of a textbook. This well-written, evidence-based book shows the high standard that they have set for themselves during patient care, and should be very helpful for those who are involved in the management of infertile couples. I wish to congratulate the editors and authors on the wonderful job they did with this textbook. I hope to maintain close ties with the staff of the Kaali Clinics, and I hope to continue building further international scientific and patient related collaborations that are becoming increasingly important within this field. UNIV. PROF. DR. WILFRIED FEICHTINGER Wunschbaby Zentrum Vienna, Austria und Universitatsklinik für Frauenheilkunde Vienna, Austria

11

12 1. A meddôségrôl általában Dr. Bernard Artúr, Dr. Krizsa Ferenc Meddônek (sterilnek) tekintünk egy házaspárt (párt), ha fogamzásgátlás nélküli rendszeres házasélet ellenére egy éven belül nem következik be terhesség. Elsôdleges (primer) meddôségrôl akkor beszélünk, ha a kórelôzményben terhesség még nem volt, míg másodlagos meddôség (szekunder sterilitás) esetén az anamnézisben terhesség szerepel. A meddôség elôfordulási gyakorisága hazánkban 8 10% volt egy 1981-es tankönyvi adat szerint. Ez a szám az elmúlt években emelkedett, és jelenleg 10 15%-ra tehetô, ami megfelel a legtöbb fejlett ipari országban és a fejlôdô országok többségében is megfigyelt elôfordulási gyakoriságnak. 30 A meddôség oka 45 50%-ban nôi, míg 40 45%-ban férfi eredetû %- ban mindkét félben elôforduló elváltozások játszanak szerepet. Ismeretlen eredetû meddôségrôl, idiopathiás sterilitásról akkor beszélünk, amikor a meddôség okát nem tudjuk kimutatni. Ennek elôfordulási gyakorisága 5 15%. A nôi eredetû meddôség leggyakoribb okai a peteérés zavarai, illetve a méhkürtök hiánya vagy károsodása, korábbi mûtétek, gyulladás vagy endometriosis következtében. Gyakoriságuk 40 40%, 10%-ban hormonális eredet (kóros pajzsmirigymûködés, hyperprolactinaemia) áll a meddôség hátterében. További 10%-ában anatómiai elváltozások, a méh üregét deformáló submucosus myoma vagy intrauterin adhézió (Asherman-szindróma) vagy fejlôdési rendellenességek vezethetnek meddôséghez. 28 A férfi eredetû meddôség oka a hímivarsejtek számának, mozgásának vagy morfológiájának rendellenessége, amelynek részleteivel a könyv andrológiai fejezete foglalkozik. A meddôség mint betegség az elmúlt évtizedekben világszerte elôtérbe került, ami az alábbi tényezôkkel magyarázható: 1978-ban alkalmazták elôször sikeresen, majd az elmúlt évtizedekben eredményes gyógyeljárássá vált az in vitro fertilizáció (IVF), amely addig el nem képzelt új lehetôségeket nyitott a meddôség kezelésében ben az IVF-technika továbbfejlôdésének köszönhetôen bevezetésre került az intracitoplazmatikus spermiuminjekció (ICSI), majd 1994-ben a hereszövetbôl történô direkt spermanyerés és megtermékenyítés, a tesztikuláris spermaextrakció (TESE + ICSI), amely eljárások új távlatokat nyitottak meg a

13 14 A meddôség korszerû diagnosztikája és kezelése férfi eredetû meddôség gyógyításában, és jelentôsen bôvítették az IVF indikációs körét. A szervezeten kívüli megtermékenyítés, illetve a vele kapcsolatos, morális, etikai és jogi kérdések azonnal felkeltették a média figyelmét, amely azóta is szinte folyamatosan foglalkozik az eljárással. Többek között ennek köszönhetô, hogy a meddôség napjainkban nem titkolni, szégyellni való sorscsapás, hanem a társadalom által elfogadott gyógyítható betegség. Szociális és társadalmi okok: a nôk munkába állásuk, szakmai karrierjük miatt egyre késôbbi életkorban, 35 év felett vállalják az elsô gyermeket, vagyis amikor a fertilitás esélyei jelentôsen csökkennek. Magyarország demográfiai helyzete A születések száma a fejlett ipari országok többségében, így hazánkban is folyamatosan csökken, amelynek következményei, a népességfogyás és a lakosság elöregedése komoly szociális és gazdasági problémákat jelenthetnek a jövôben is. 2, 26 Az 1.1 táblázatból látható, hogy hazánkban az elmúlt 44 évben az élve születések száma 65%-kal csökkent, míg a halálozási arány 31%-kal nôtt. Ennek következtében a természetes népességfogyás meghaladta az 500 ezret. Az ország lakosságának ebbôl származó csökkenését a folyamatos bevándorlás ellensúlyozta. Az 1.2. táblázatban tüntettük fel az ezer lakosra jutó élve születések számát és a teljes termékenységi arányszámot 1960 és 2004 között. A teljes termékenységi arányszám egy demográfiai mutató, amely azt a számot jelenti, ahány gyermeknek átlagosan egy nô életet adna, ha élete során az adott évi arányszámoknak megfelelôen szülne. A népesség egyszeri reprodukcióját 2,1-2,2 körüli érték jelenti. A táblázatban feltüntetett adatokból szintén látható az élve születések számának folyamatos csökkenése, valamint az a tény, hogy a népesség természetes reprodukciója évtizedek óta nem biztosított. Összehasonlításként: az Amerikai Egyesült Államokban 2002-ben volt a legalacsonyabb az 1000 lakosra számított élveszületés (14,1), ami 2003-ra 14,9-re emelkedett. 15 Németországban és több fejlett ipari országban (pl. Japán) hazánkhoz hasonlóan a termékenységi arányszám az 1960-as évek óta az egyszeri reprodukciót biztosító érték alatt van. 4 Magyarországon is megfigyelhetô tendencia az elsô szülés idôpontjának a kitolódása. Míg 1960-ban a nôk átlagéletkora az elsô gyermek születésekor 22,8 év volt, 2004-ben már 26,5 év. 7 A születésszám csökkenésében közrejátszhat a válások számának növekedése és a család szerepének bizonyos fokú leértékelôdése is. A születésszám csökkenésének életmódbeli és környezeti okai is vannak. A születések számát közvetve negatívan befolyásolják a fertilitást csökkentô meg-

14 1. A meddôségrôl általában táblázat Népmozgalmi adatok Magyarországon ( ) Év Népesség Élve születések Halálozások Természetes száma (1000 fô) szaporodás, fogyás Demográfiai évkönyv. Központi Statisztikai Hivatal, táblázat Az élve születések száma 1000 lakosra számítva és a teljes termékenységi arányszám ( ) Év Élve születések száma Teljes termékenységi 1000 lakosra számítva arányszám ,6 2, ,1 1, ,6 1, ,5 1, ,5 1, ,3 1, ,4 1,28 Demográfiai Évkönyv. Központi Statisztika Hivatal, 2005

15 16 A meddôség korszerû diagnosztikája és kezelése betegedések, az egészségtelen életmód (helytelen táplálkozás, nikotin, alkoholabúzus stb.), valamint a termékenységet veszélyeztetô környezeti és munkahelyi ártalmak. A gyermekvállalás, illetve a meddô házaspárok esetében annak elôsegítése napjainkra nemcsak orvosi, hanem társadalompolitikai problémává is vált. Az életkor és a fertilitás közötti összefüggés Már a 20. század végétôl megfigyelhetô, hogy a mind késôbbi gyermekvállalás idôpontjával emelkedik az életkorral összefüggô nôi meddôségi gyakoriság. 2 Az USA-ban a gyermektelenség miatt orvoshoz forduló éves nôk száma már 1982 és 1988 között 1,8 millióról 2,9 millióra emelkedett. 20 Amerikai felmérések szerint a 25. életév alatti nôk 4%-ának, a közöttiek 13%-ának, míg a év közöttiek 30%-ának vannak meddôségi problémái. 18, 19 Egyes megfigyelések szerint a nôk fertilitáscsökkenése már a húszas életéveik végén megkezdôdik, és a harmincas éveik végére kifejezetté válik. A spontán teherbe esés esélye életév között kétszer nagyobb, mint életév között. 6 Egy Franciaországban végzett donor inszeminációs programban 31 év alatt az egyéves kumulatív terhességi ráta 74% volt, ez életév között 62%-ra, míg 35 év feletti nôknél 54%-ra csökkent. 8 Hasonló holland felmérés szerint az eredményesség a 30. életév felett évente 3,5%-kal alacsonyabb. Egészséges gyermek szülésére a 35 év feletti nô esélye figyelembe véve a vetélés gyakoriságának növekedését is 50%-kal kevesebb, mint egy 25 évesé. 33 Az életkor fertilitásra gyakorolt negatív hatásának okai A petesejtek száma genetikailag determinált, és az életkor elôrehaladtával csökken. Egy egészséges nô petefészkeiben pubertáskor ezer a primordiális tüszô található. A reproduktív életkor során a következô évben számuk néhány százra csökken. Ez a tendencia a menopauza elôtti évben felgyorsul, és éves életkorban a tüszôk száma kb. 25 ezer. 28 Negyven év felett a petesejtek minôsége is jelentôsen romlik, és emelkedik a megtermékenyítésre alkalmatlan, kóros kromoszómaállományú (aneuploid) oocyták száma. 24 A már felsoroltakkal párhuzamosan hormonváltozások is bekövetkeznek. Fokozatosan csökken az inhibin és emelkedik a folliculusstimuláló hormon (FSH) szintje. A petefészek elégtelen reproduktív mûködésének korai jelei: emelkedett FSHés csökkent inhibinszint, normális E 2 -szintek mellett. Az inhibinszint csökkenése már a korábbi években megkezdôdik, de a 40. év körül felgyorsul. Az FSH-

16 1. A meddôségrôl általában 17 szint a 40. életévig általában a fiziológiás értéken marad, és a menopauzáig a luteinizáló hormon (LH) szintje sem változik jelentôsen. Ezen hormonváltozások a hypothalamicus-ovariális tengely közötti feed-back mechanizmus következtében jelzôi, de okozói is a folliculogenesis minôség romlásának. A menstruációs ciklusok a menopauza elôtt évvel még általában szabályosak, de a ciklushossz fokozatosan csökken a rövidülô folliculusfázisok miatt. Az életkor elôrehaladtával emelkedik továbbá a fertilitást negatívan befolyásoló betegségek elôfordulási gyakorisága is (pl. szexuális úton terjedô fertôzések, kismedencei gyulladások, endometriosis). A hosszabb expozíciós idô miatt a környezeti és foglalkozási ártalmak, a túlzott nikotin- vagy alkoholfogyasztás negatív hatása is kifejezettebben érvényesül. A környezet és az életmód hatása a fertilitásra A reproduktív funkciót mindkét nem körében negatívan befolyásolhatják bizonyos életmódbeli tényezôk, környezeti és munkahelyi hatások. A nôi fertilitást, mivel a petefészkek a testen belül a hasfal és a peritoneum által védetten helyezkednek el, a környezeti hatások kevésbé károsítják. Ki kell azonban emelni néhány életmódbeli tényezô fertilitásra gyakorolt negatív hatását. Bizonyított a dohányzás, 13, 20 a túlzott alkoholfogyasztás, 28 27, 28 a kábítószerek és az egészségtelen táplálkozás fertilitást csökkentô hatása. A nikotin káros hatása annál kifejezettebb, minél fiatalabb életkorban kezdik el a dohányzást. A kábítószerek (pl. marihuána) a gonadotrop releasing hormon (GnRH) -szekréció gátlása által befolyásolják hátrányosan a fertilitást mindkét nemben, míg a kokain a spermatogenezist gátolja. 28 Az elhízás, a túlzott fogyókúrázás és az anorexiás alkat is károsan befolyásolhatja a folliculogenezist, és így az ovariális eredetû meddôség okai lehetnek. A szexuális úton terjedô fertôzések, gonorrhoea, chlamydia 1 stb., és egyéb kismedencei gyulladásokat okozó megbetegedések a méhkürtök károsításával közismerten meddôséget okozhatnak. A nemi úton terjedô fertôzések elleni védekezés, a megfelelô szexuális higiénia a nôi eredetû meddôség megelôzésének eszközei. A kemoterápiának és a sugárterápiának a petefészek mûködésére kifejtett irreverzibilis károsító hatása ismert. 17 Bizonyos idôben felismert rosszindulatú betegségek napjainkban már magas túlélési aránnyal gyógyíthatóak. Ennek következtében, növekszik azon nôbetegek száma, akik kemo-, illetve sugárterápia (vagy petefészek-eltávolítás) után kívánnak gyermeket szülni. 10 A reproduktív funkció megôrzésének lehetôségei közé tartozik a preembriók, petesejtek, vagy ováriumszövet krioprezervációja, majd a kezelés, illetve gyógyulás után az in vitro fertilizáció elvégzése. A preembriók fagyasztása napjainkban jó hatásfokú

17 18 A meddôség korszerû diagnosztikája és kezelése és rutineljárás. Kérdéses azonban az, hogy a rákbetegség kezelésének elkezdése elôtt idôben lehetséges-e az IVF elvégzése, illetve a kezeléssel járó hormonhatásnak a páciens kitehetô-e. A petesejt, illetve az ováriumszövet mélyfagyasztva tárolására és késôbbi, a páciens gyógyulása utáni felhasználására ígéretes kísérletek folynak. A petesejtek a mélyfagyasztás folyamatára rendkívül érzékenyek. Ennek ellenére a közelmúltban már klinikai terhességekrôl és szülésekrôl is beszámoltak mélyfagyasztva tárolt petesejtek megtermékenyítése, majd transzfere után. 12, 31 Kísérletek folynak az ováriumszövet (kéregállomány-darabok) bôr alá történô beültetésével. Az eljárást követôen a petefészek-állomány endokrin mûködését és embriófejlôdést is megfigyeltek. 21, 22 A módszerek hazai bevezetésének a technikai nehézségeken túlmenôen az etikai és jogi kérdések tisztázatlansága szab határt. A férfi reproduktív funkciót is hátrányosan befolyásolhatják bizonyos életmódbeli tényezôk, foglalkozási ágak és környezeti hatások. Az életmódbeli tényezôk közül kiemelendô a dohányzás, 11, 20 a túlzott alkoholfogyasztás, az egészségtelen táplálkozás (elhízás, diabetes) és nagyrészben a motorizációnak köszönhetô mozgásszegény életmód. A foglalkozási ártalmak közül mivel köztudott, hogy a magasabb hômérséklet a spermiogenezist negatívan befolyásolja kiemelendôk az ülôfoglalkozást végzôk (autóbusz-, kamionsofôrök), továbbá a növényvédô szerekkel, vegyi anyagokkal érintkezôk, a mûanyagiparban és az autógyártásban dolgozók (fényezôk, karosszérialakatosok, hegesztôk). 5 A környezeti káros hatások közül megemlítjük a légszennyezôdést okozó anyagokat, így a kipufogógázokat, azok CO 2 -, illetve azbeszttartalmát. Kérdéses még, hogy bizonyos technikai eszközök (mobiltelefon, lap-top) sugárhatása negatívan befolyásolja-e az ondósejtképzôdést. Mindez alátámasztja a részletes anamnézis felvételének fontosságát. A meddôségi kivizsgálás jelentôsége Az asszisztált reprodukciós technikák (ART) elterjedésének és eredményességének következtében az elmúlt két évtizedben világszerte nôtt a meddôség miatt orvoshoz fordulók száma. 16 Az 1980-as években Franciaországban minden hetedik, 30 az USA-ban minden ötödik reproduktív korban lévô nô 19 szorult orvosi segítségre fertilitási problémák miatt. Az USA-ban között 25%-kal emelkedett (1,1 millióról 1,3 millióra) a meddôségi panaszokkal kezelt nôk száma. 28 Magyarországon hasonló statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, de 15%-os meddôségi gyakorisággal számolva ezerre tehetô a fertilitási panaszokkal küzdô házaspárok száma, akik közül becslésünk szerint évente ezren fordulnak orvoshoz. Mint azt már említettük, az elsô gyermek vál-

18 1. A meddôségrôl általában 19 lalásának idôpontja egyre inkább kitolódik, így elôtérbe kerül és felértékelôdik a házaspárokkal elôször kapcsolatba kerülô háziorvosok 16, 25 védônôk és fôleg a klinikai, kórházi ambulanciákon, magánrendelôkben dolgozó szülész-nôgyógyász szakorvosok szerepe. ôk nagyban elôsegíthetik a meddôség eredményes kezelését, ha sikertelen beavatkozásaik után, idôben irányítják betegeiket a speciális ellátást biztosító meddôségi centrumba. A meddôségi kivizsgálás szempontjai A kivizsgálásnak gyorsnak, eredményesnek és hatékonynak kell lennie. A cél a meddôség okának feltárása, az adott lehetôségeken belüli kezelése, és szükség esetén a pár meddôségi centrumba irányítása. A házaspár (pár) mindkét tagjának kivizsgálása egy idôben és párhuzamosan kell hogy megkezdôdjön. Megfelelô idôt és körülményeket kell biztosítani a megbeszélések során. A meddôségi kivizsgálás és kezelés türelmet, odafigyelést, esetenként emocionális és pszichés támogatást is igényel, hiszen a házaspár magánéletének legintimebb szférájában, az utódnemzésben kényszerül segítségünkre. A házaspárokat fel kell világosítani arról, hogy a spontán terhesség létrejöttéhez is bizonyos idô kell. A teherbe esés esélye egy ovulációval járó ciklus során, átjárható kürtök és normális spermiogram esetén sem több, mint 25%. Azt az átlagos idôintervallumot, amely fertilis korban lévô egészséges pároknál a spontán fogamzáshoz szükséges, jól szemlélteti a 1.3 táblázat. 9 A meddôségi kezelésre jelentkezô fiatal házaspárok egy részénél akiknél a kivizsgálás során terhesség létrejöttét kizáró okot nem találunk számítani lehet egy éven belül spontán terhesség létrejöttére. Ebben közrejátszhat, hogy a pár a kivizsgálás eredményeként megszabadul attól a lelki tehertôl, amit annak a tudata jelent, hogy képtelenek az utódnemzésre táblázat A fogamzáshoz szükséges átlagos idôintervallum fertilis korban lévô egészséges pároknál (Guttmacher-táblázat) Hónapok száma Terhességi arány (%)

19 20 A meddôség korszerû diagnosztikája és kezelése A meddôségi kivizsgálás és kezelés hatékonyságának növelése Fontos szerepe van a meddôségkezelés keretében a megelôzésnek, a meddôséghez vezetô megbetegedések, környezeti ártalmak, és életmódbeli rossz szokások lehetôség szerinti kiküszöbölésének. Kiemelt figyelmet kell fordítani a leányok (potenciális anyák) fertilitásának megóvására, amelynek eszközei lehetnek a hatékony szexuális felvilágosítás, az egészséges életmódra nevelés és a megfelelô nôgyógyászati ellátás. Mind a kivizsgálás, mind a kezelés során érvényesíteni kell a progresszív betegellátás elvét. Ismerve a nôk életkorának a fertilitásra gyakorolt negatív hatását, törekedni kell arra, hogy ne teljenek el évek eredménytelen meddôségi kivizsgálással vagy kezeléssel. Bizonyos idô eltelte után ami függ a páciens életkorától, a meddôség okától kezelési módot kell változtatni. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 35 év feletti nôk kezelésére. Amennyiben tanácsadásra jelentkeznek, és a gyermekvállalás még csak tervként szerepel életükben, fel kell világosítani ôket arról, hogy esélyeik az évek múltával rohamosan csökkenek ben az USA-ban felmérést végeztek 40 éves gyermektelen diplomás nôk körében. 86%-uk sikeres szakmai pályafutásuk miatt 40 éves életkor utánra tervezte a gyermekvállalást, annak biztos tudatában, hogy mindez IVF-val teljesül. Reális esélyük azonban mindössze 10%-körüli. 29 A kezelt nôk életkora és az IVF eredményessége közötti összefüggést tüntettük fel intézetünk beteganyagának alapján az 1.1. ábrán. Tapasztalataink alapján 1.1. ábra. A kezelt nôk életkora és az IVF eredményessége közötti összefüggés (n=5132)

20 1. A meddôségrôl általában 21 ami egyezik a nemzetközi megfigyelésekkel a befejezett ciklusokra számított születési arány az életkor elôrehaladtával fokozatosan csökken. 3 A terhesség létrejöttének a valószínûsége 44 éves életkoron túl, vagy 25 miu/ml bazális FSHérték felett az asszisztált reprodukciós technikák alkalmazásának bármelyikével minimális, szinte nullával egyenlô. 23, 28, 32 A több éve tartó ismeretlen eredetû meddôség olyan eseteiben, ahol a kórelôzményben ovuláció indukciós kezelések és inszeminációk is szerepelnek, indokolt az ún. diagnosztikus IVF elvégzése. Amennyiben in vitro körülmények között sem jön létre megtermékenyülés, az eltérés az ivarsejtek szintjén van (sperma acrosoma hiánya, megvastagodott zona pellucida stb.). 14 Ezért idiopathiás sterilitás esetén a petesejtek egy részét ICSI-módszerrel termékenyítjük meg. Összefoglalás Napjainkban a meddôség népbetegséggé vált, mivel a reproduktív korban lévô párok 15%-át érinti. Ezért a meddô párok korszerû kezelésének biztosítása elengedhetetlen, különösen a jelenlegi aggasztó demográfiai helyzetben. Szakterületünk kiemelt feladata a gyermeket vállalni akaró, de ehhez orvosi segítségre szoruló házaspárok korszerû és eredményes kezelése. A meddôségkezelés eredményessége a megszületett gyermekek számával objektíven mérhetô. Megbízható statisztikai adatok jelenleg csak az IVF-kezelésekrôl vannak. Magyarországon évente kb IVF-kezelést végzünk. Megkezdett kezelési ciklusokra számított 25%-os születési arányt alapul véve ez évente kb szülést, és a többesterhességeket is figyelembevéve, közel 2000 gyermek világrajövetelét jelenti, ami az élve születések több mint 2%-a. Az ovulációindukciók, inszeminációk után született gyermekek száma további ra becsülhetô. Az asszisztált reprodukciós technikák eredményes alkalmazásával optimális esetben az élve születések mintegy 5%-a érhetô el. A meddôségkezelés napjainkra interdiszciplináris területté vált. A gyógyításába a szülész-nôgyógyász szakorvosokon kívül andrológusok, nemegyszer endokrinológusok, esetenként pszichológusok bevonása is szükséges. A meddôséggel foglalkozó szülész-nôgyógyász szakorvosok rendszeres továbbképzése, a meddôségi centrumokkal történô szoros együttmûködése a gyógyítás eredményességét, azaz a születendô gyermekek számát emeli, ami össztársadalmi, nemzeti érdek.

21 22 A meddôség korszerû diagnosztikája és kezelése IRODALOM 1. Arya R. et al.: Incidence of genital Chlamydia trachomatis infection in the male partners attending an infertility clinic. J Obstet Gynaecol 2005; 25(4): Baird D.T. et al.: Fertility and ageing Hum Reprod Update 2005; 11(3): Bernard A. és mtsai.: In vitro fertilizációval szerzett eredményeink és tapasztalataink. Magy Nôorv L 1998; 61: Birg H.: Causes for and consequences of the decline of fertility in Germany. Zentralbl Gynacol 2004; 126(3): Claman P.: Men at Risk: Occupation and Male Infertility. Sexuality, Reproduction & Menopause, 2004, 2; 1: Dunson D.B. et al.: Changes with age in the level and duration of fertility in the menstrual cycle. Hum Reprod 2002; 17: Demográfiai évkönyv. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, Schwartz D., Mayaux M.J.: Female fecundity as a function of age: results of arteficial insemination in 2193 nulliparous women with azoospermic husbands. Federation CECOS NEJM 1982; 306: Guttmacher A.F.: Factors affecting normal expectancy of conception. JAMA 1956; 161: Kwon J.S. et al.: Preserving reproductive function in women with cancer. Sexuality, Reproduction & Menopause December; Vol. 2 No Jedrzejczak P. et al.: The sperm quality in fertile smokers. Pregl Lek 2004; 61(10): Kuwayama M., Vajta G.: Highly efficient vitrification method for cryopreservation of human oocytes RBM Online 2005; Sep11 (3): Laurent S.L. et al.: An epidemiologic study of smoking and primary infertility in women. Fertil Steril 1992; 57: Mackenna A.L. et al.: Fertilization rate in couples with unexplained infertility. Hum Reprod 1992; 7: Martin J.A. et al.: Annual summary of vital statistics Pediatrics 2005; 115: McLachlan R.I. et al.: Management of the infertile couple. Aust Fam Physician 2005; 34(3): Molina J.R. et al.: Chemotherapy-induced ovarial failure: manifestations and management. Drug Saf 2005; 28(5): Mosher W.D. et al.: Fecundity and infertility in the United States: incidence and trends. Fertil Steril 1991; 56: Mosher W.D. et al.: The demography of infertility in the United States, in Asch R.H., Studd J.W., editors, Annual Progress in Reproductive Medicine, Parthenon Publishing Group, Pearl River, New York, 1993, pp Nizard J.: What are the epidemiological data on maternal and paternal smoking? J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2005; 34 Spec No 1:3S

www.szulesz-nogyogyaszt.hu Meddőség Dr. Tekse István

www.szulesz-nogyogyaszt.hu Meddőség Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu Meddőség Dr. Tekse István Természetes fogamzás feltételei a női szervezetben Nemi szervek átjárhatósága Megfelelő tüszőérés és az érett petesejt kiszabadulása Egészséges petevezető

Részletesebben

A meddőség a páciensek szemszögéből. Borján Eszter Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék

A meddőség a páciensek szemszögéből. Borján Eszter Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék A meddőség a páciensek szemszögéből Borján Eszter Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék Egészség - betegség Az egészség nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya, hanem a teljes

Részletesebben

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2011. évi tevékenységéről

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2011. évi tevékenységéről Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2011. évi tevékenységéről Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végző intézetek kötelező adatgyűjtését a 339/2008 (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végző intézetek kötelező adatgyűjtését a 339/2008 (XII.30.) Kormányrendelet szabályozza. A hatályos, asszisztált

Részletesebben

Az ember szaporodása

Az ember szaporodása Az ember szaporodása Az ember szaporodásának általános jellemzése Ivaros szaporodás Ivarsejtekkel történik Ivarszervek (genitáliák) elsődleges nemi jellegek Belső ivarszervek Külső ivarszervek Váltivarúság

Részletesebben

Mindentudó. A meddôség. 2003 ôsz. Schering Holdfény Club A Nôk Egészségéért Alapítvány klubtagoknak szóló kiadványa

Mindentudó. A meddôség. 2003 ôsz. Schering Holdfény Club A Nôk Egészségéért Alapítvány klubtagoknak szóló kiadványa Mindentudó A meddôség Schering Holdfény Club A Nôk Egészségéért Alapítvány klubtagoknak szóló kiadványa 2003 ôsz A Nôk Egészségéért Alapítvány kiadványa A Mindentudó füzet megírásáért köszönetünket fejezzük

Részletesebben

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT 8300 TAPOLCA, BARTÓK BÉLA U. 1.-3. Tel.: 06-87 510365 Fax:06-87 510366 Email: pritap@t-online.hu Honlap: www.pri.hu, www.pri.com Ügyvezető igazgató: Dr.Török Attila Betegtájékoztató

Részletesebben

Homonértékek a nöi ciklusban

Homonértékek a nöi ciklusban Homonértékek a nöi ciklusban http://babatervezok.otthona.net Forrás: med4you.at 2007 LH és FSH Vérvétel az LH és FSH hormonok kimutatására a ciklus 1-5 napja között szokott történni. FSH mértékegység LH

Részletesebben

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu 1. Fogamzás előtti ( praeconceptionalis ) tanácsadás, gondozás 2. Kismamák gondozása a szülésig 1. A kismama és fejlődő magzatának

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. Meddőségről: kivizsgálásról és a kezelés általános lehetőségeiről (1. módosított változat)

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. Meddőségről: kivizsgálásról és a kezelés általános lehetőségeiről (1. módosított változat) Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meddőségről: kivizsgálásról és a kezelés általános lehetőségeiről (1. módosított változat) Készítette: a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium I.

Részletesebben

Meddôség kezelése centrális hypogonadizmus kapcsán

Meddôség kezelése centrális hypogonadizmus kapcsán MEDDÔSÉG Magyar Nôorvosok Lapja 69, 447 452 (2006) Meddôség kezelése centrális hypogonadizmus kapcsán DR. KOVÁCS PÉTER Kaáli Intézet, Budapest (Intézetvezetô: Gáti István dr., egyetemi tanár) közleménye

Részletesebben

Terhesség és szoptatás

Terhesség és szoptatás Gönczi Mónika Terhesség és szoptatás Debreceni Egyetem, ÁOK, Élettani Intézet Megtermékenyítés Érett spermium felépítése: Fej (mag) DNS tartalom, eleje az acrosoma (lizoszómális hatás) Nyak (centriólum),

Részletesebben

ÚJ ELJÁRÁS A SPERMIUMOK MEGTERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA ÉS ANNAK OBJEKTÍV KIMUTATÁSÁRA. Dr. Osváth Péter

ÚJ ELJÁRÁS A SPERMIUMOK MEGTERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA ÉS ANNAK OBJEKTÍV KIMUTATÁSÁRA. Dr. Osváth Péter ÚJ ELJÁRÁS A SPERMIUMOK MEGTERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA ÉS ANNAK OBJEKTÍV KIMUTATÁSÁRA Dr. Osváth Péter BEVEZETÉS Meddőség epidemiológiája Meddőség kezelésének nehézségei ( idiopathiás, nem kezelhető

Részletesebben

Tisztelt Kollégák, - Nőgyógyászati Endokrinológia, - Infertilitás, - Fogamzásgátlás - és Menopauza.

Tisztelt Kollégák, - Nőgyógyászati Endokrinológia, - Infertilitás, - Fogamzásgátlás - és Menopauza. Tisztelt Kollégák, A Reproduktív Endokrinológia a női reprodukciós endokrinológiai és anatómiai rendszer élettani és kóros működésének tudománya, melynek jelentősége azonban a reproduktív életszakasz előtt

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 1496 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a meddőségi ellátás - asszisztált reprodukciójáról (In Vitro Fertilizáció) Készítette: a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai

Részletesebben

1. GnRH antagonista Cetrorelix-szel szerzett tapasztalataink IVF ciklusok során

1. GnRH antagonista Cetrorelix-szel szerzett tapasztalataink IVF ciklusok során Előadások jegyzéke Első szerzőként: 1. GnRH antagonista Cetrorelix-szel szerzett tapasztalataink IVF ciklusok során Dr. Zeke J., Kanyó K., Márta E., Dr. Konc J. III. Családcentrikus Szülészet Kongresszus

Részletesebben

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT 8300 TAPOLCA, BARTÓK BÉLA U. 1.-3. Tel.: 06-87 510365 Fax:06-87 510366 Email: pritap@t-online.hu Honlap: www.pri.hu, www.pri.com Ügyvezető igazgató: Dr.Török Attila Hány

Részletesebben

Ha nem jön a baba... azaz, amit a meddőségi vizsgálatokról tudni érdemes

Ha nem jön a baba... azaz, amit a meddőségi vizsgálatokról tudni érdemes Ha nem jön a baba... azaz, amit a meddőségi vizsgálatokról tudni érdemes A családtervezés nagy döntés az életben, és szerencsés, ha a baba megszületése igazodik egy fiatal pár terveihez. Sajnos korunk

Részletesebben

KAÁLI INTÉZET DEOEC Asszisztált Reprodukciós Központja 4012 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

KAÁLI INTÉZET DEOEC Asszisztált Reprodukciós Központja 4012 Debrecen, Nagyerdei körút 98. KAÁLI INTÉZET DEOEC Asszisztált Reprodukciós Központja 4012 Debrecen, Nagyerdei körút 98. Telefon: 52/537-517 52/537-518 52/537-617 Telefax: 52/537-618 NYILATKOZAT Alulírott..... házastársammal egyetértésben

Részletesebben

5. Termékenységgel kapcsolatos problémák esetén miért csak házaspárokat gyógyít a NaProTechnológia?

5. Termékenységgel kapcsolatos problémák esetén miért csak házaspárokat gyógyít a NaProTechnológia? 1. Mi a NaProTechnológia és mit jelent a FertilityCare? A NaProTechnology egy reprodukciós orvostudomány, egy természetes módszer a gyermeket vállalni szándékozó házaspárok részére, mely a női ciklussal

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

Petefészek-stimulációs kezelések hatása a szervezeten kívüli megtermékenyítés eredményességére

Petefészek-stimulációs kezelések hatása a szervezeten kívüli megtermékenyítés eredményességére Petefészek-stimulációs kezelések hatása a szervezeten kívüli megtermékenyítés eredményességére Doktori tézisek Dr. Murber Ákos Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos

Részletesebben

DÖNTÖTTÜNK: JÖHET A BABA!...8 EGY KIS ANATÓMIA...10 A TERMÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK...20. Tartalom TARTALOM. 2008, Astris Solutions Inc.

DÖNTÖTTÜNK: JÖHET A BABA!...8 EGY KIS ANATÓMIA...10 A TERMÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK...20. Tartalom TARTALOM. 2008, Astris Solutions Inc. Tartalom TARTALOM 2 DÖNTÖTTÜNK: JÖHET A BABA!...8 EGY KIS ANATÓMIA...10 A NŐI SZAPORÍTÓ SZERVEK...10 Petefészek (ovarium)...10 Petevezetők (tuba uterina)...10 Méh (uterus)...10 Hüvely (vagina)...11 Külső

Részletesebben

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet

Terhesség és emlőrák genetikai szempontok. Kosztolányi György PTE Orvosi Genetikai Intézet erhesség és emlőrák genetikai szempontok Kosztolányi yörgy PE Orvosi enetikai Intézet Előfordulás 1 emlőrák / 3000 várandós fokozódása várható: öröklődő emlőrák diagnózisa családon belül : I. generáció

Részletesebben

Családtervezés római katolikusok számára. Dr. Timmermann Gábor

Családtervezés római katolikusok számára. Dr. Timmermann Gábor Családtervezés római katolikusok számára Dr. Timmermann Gábor Keresztény családtervezés! Fogamzás szabályozás! A várandósság előkészítése! Meddőségi kivizsgálási és kezelési elvek az egyház szerint Miért

Részletesebben

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT 8300 TAPOLCA, BARTÓK BÉLA U. 1.-3. Tel.: 06-87 510365 Fax:06-87 510366 Email: pritap@t-online.hu Honlap: www.pri.hu, www.pri.com Ügyvezető igazgató: Dr.Török Attila Betegtájékoztató

Részletesebben

Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában. Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest

Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában. Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest Infertilitás/subfertilitás Férfi infertilitás esetek 90%-ban spermium

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Reprodukciós elégtelenség genetikai kivizsgálása. Készítette: A Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Reprodukciós elégtelenség genetikai kivizsgálása. Készítette: A Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Reprodukciós elégtelenség genetikai kivizsgálása Készítette: A Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll alkalmazási

Részletesebben

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak 21-es triszómia: Mi az a Down kór Down-kór gyakorisága: 0,13% Anya életkora (év) 20 25 30 35 40 45 49 Down-kór

Részletesebben

Fertilitás prezervációonkológiai. reprodukciós szempontok

Fertilitás prezervációonkológiai. reprodukciós szempontok Fertilitás prezervációonkológiai és asszisztált reprodukciós szempontok Czegle Ibolya 1,2, Vereczkey Attila 2 1 Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika 2 Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet

Részletesebben

Tanácsok férfiaknak az egészséges szexuális élethez

Tanácsok férfiaknak az egészséges szexuális élethez Cialis/Betegtáj/148x105 2003/12/13 12:26 Page 1 További információért hívja a Sárga Info Vonalat: 06-40-24-00-00, vagy látogasson el a internetes honlapra. Tanácsok férfiaknak az egészséges szexuális élethez

Részletesebben

dr. Kranjec Ferenc A modern holstein-fríz tehén reprodukciós jellegzetességei, annak javítására alkalmazható módszerek

dr. Kranjec Ferenc A modern holstein-fríz tehén reprodukciós jellegzetességei, annak javítására alkalmazható módszerek dr. Kranjec Ferenc A modern holstein-fríz tehén reprodukciós jellegzetességei, annak javítására alkalmazható módszerek Bodrog, Szerencsi MGZRT. A petefészek ellés utáni ciklusba lendülése Tejtermelés,

Részletesebben

Ovuláció indukció. Reproduktív endokrinológia továbbképző sorozat. Dr. Fekete István 2007

Ovuláció indukció. Reproduktív endokrinológia továbbképző sorozat. Dr. Fekete István 2007 Ovuláció indukció Reproduktív endokrinológia továbbképző sorozat Dr. Fekete István 2007 Az ovuláció indukció lényege Petesejt érés serkentése A ciklus követése UH follikulometria ill. hormonmeghatározások

Részletesebben

Nőgyógyászati gyulladások

Nőgyógyászati gyulladások Nőgyógyászati gyulladások Dr. med. habil. Sziller István Semmelweis Egyetem ÁOK I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika A női ivarcsatorna gyulladásai U-GT L-GT A női ivarcsatorna gyulladásai Hüvelyfertőzések

Részletesebben

Adenomyosis corporis uteri

Adenomyosis corporis uteri Adenomyosis corporis uteri Adenomyosis: heterotop endometrium mirigyek és stroma a myometrium rétegben melyet többnyire a környező myometrium hyperplasiája kisér gyakoriság: hysterectomiák válogatás nélküli

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÁLLATTENYÉSZTÉSI INTÉZET ÁLLATGENETIKA TANSZÉK Programvezetı és témavezetı: DR. DR. h.c. IVÁNCSICS JÁNOS a mezıgazdasági tudományok

Részletesebben

A HYCOSY vizsgálat újabb diemenziói iói Timmermann Gábor*, Kondér Béla** *Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti Klinika, ** Jávorszky Ödön Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Vác MSzNUT Pécs 2011 2012.01.02.

Részletesebben

A nemi működés. A férfi nemiség kialakulása

A nemi működés. A férfi nemiség kialakulása A nemi működés A férfi nemiség kialakulása 2/24 a nemet alapvetően az X és Y kromoszómák jelenléte határozza meg - genetikai nem érvényre jutásához ki kell alakuljanak a megfelelő gonádok - gonadális nem

Részletesebben

Naturwell Életmód Kötetek. A jobb életminőségért. 2. kötet

Naturwell Életmód Kötetek. A jobb életminőségért. 2. kötet Naturwell Életmód Kötetek A jobb életminőségért 2. kötet Dr. Csiszár Miklós Nora Igloi Syversen Női igazságok Hormonegyensúly és egészség Naturwell Kiadó Budapest, 2014 Tartalom Köszönetnyilvánítás...9

Részletesebben

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT A terhességek kb. 1%-ában az újszülött teljesen egészséges szülőktől súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal születik. A veleszületett értelmi

Részletesebben

HOMEOPÁTIÁVAL ELÉRT EREDMÉNY PSORIASISBAN DR. DÉRER CECILIA HOMEOPATA BAJA II.INTERDISZCIPLINÁRIS KOMPLEMENTER MEDICINA KONGRESSZUS A PSORIASIS GYAKRAN ELŐFORDULÓ BŐRBETEGSÉG. A BETEGEK 5-8 %-A SZENVED

Részletesebben

Női lét az emlőrák kezelése után

Női lét az emlőrák kezelése után Női lét az emlőrák kezelése után Feminine existence following breast cancer treatment Dr. Nagykálnai Tamás Magyar Szenológiai Társaság 2012. április 13.-14. Tapolca, Hotel Pelion Statisztikai adatok Statistical

Részletesebben

A polycystás ovárium szindróma (PCOS) endokrinológiája és korszer kezelése. Dr. med.habil. Molnár Ildikó

A polycystás ovárium szindróma (PCOS) endokrinológiája és korszer kezelése. Dr. med.habil. Molnár Ildikó A polycystás ovárium szindróma (PCOS) endokrinológiája és korszer kezelése Dr. med.habil. Molnár Ildikó PCOS fogalma Komplex, heterogén szindróma, ami a reproduktív korban lév nket érinti és kimutatható

Részletesebben

Fertility Preservation- International Network Special Workshop on ICT in HealthCare Services (e-health and TeleMedicine) May 30, 2013

Fertility Preservation- International Network Special Workshop on ICT in HealthCare Services (e-health and TeleMedicine) May 30, 2013 Fertility Preservation- International Network Special Workshop on ICT in HealthCare Services (e-health and TeleMedicine) May 30, 2013 Dr. Vereczkey Attila VERSYS CLINICS- HUMÁN REPRODUKCIÓS INTÉZET 11

Részletesebben

Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai. Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest

Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai. Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest Az ideális növekedés alapfeltétele adequat táplálkozás, energia bevitel krónikus

Részletesebben

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ A terhességi emlőrák a várandósság

Részletesebben

A Lianol bemutatása. Tények, amikre emlékezni kell. Dennis Smulders (Ph.D)

A Lianol bemutatása. Tények, amikre emlékezni kell. Dennis Smulders (Ph.D) A Lianol bemutatása Tények, amikre emlékezni kell Dennis Smulders (Ph.D) LIANOL Általános információk : Erjesztett burgonya fehérje Peptidek és aminosavak forrása Pro-metabolikus szabályozóként működik

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

Nőgyógyászat és szülészet

Nőgyógyászat és szülészet Arwen torna Női Egészségért! Közhasznú Alapítvány 2009. június 20. Nőgyógyászat és szülészet Összeállította: Németh Tünde gyógytornász és mozgástanár 2009. június A lágyék területe nőben A női havi ciklusban

Részletesebben

Terhesgondozás normál és különleges vonatkozásai. Dr. Timmermann Gábor

Terhesgondozás normál és különleges vonatkozásai. Dr. Timmermann Gábor Terhesgondozás normál és különleges vonatkozásai Dr. Timmermann Gábor Terhességhez kapcsolódó gondozás Optimális családtervezési tanácsadás Fogamzás előtti (praeconceptionalis( praeconceptionalis) ) gondozás

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Dr. Réthy Lajos Attila (MD, PhD) Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Section of Pediatrics

Részletesebben

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28. Magyar Nőorvosok Lapja Szerkesztősége Semmelweiss Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1389 Budapest, Pf.: 112. Prof. Dr. Doszpod József Főszerkesztő Úr Tisztelt Főszerkesztő

Részletesebben

Hormonális szabályozás

Hormonális szabályozás Hormonális szabályozás Alapfogalmak Hormon: sejtek, sejtcsoportok által termelt, biológiailag aktív anyag, amely a célsejteket a testnedvek közvetítésével éri el (humorális szabályozás). Hatására a sejtanyagcsere

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

ARWEN torna randomizált részeredmények. Németh Tünde gyógytornász és mozgástanár (2009. június)

ARWEN torna randomizált részeredmények. Németh Tünde gyógytornász és mozgástanár (2009. június) ARWEN torna randomizált részeredmények Németh Tünde gyógytornász és mozgástanár (2009. június) A medencefenék és a medence oldalfalának izomzata felezett női medence bal felében Az ARWEN torna speciális

Részletesebben

Biológia jegyzet A szabályozás és a hormonrendszer copyright Mr.fireman product

Biológia jegyzet A szabályozás és a hormonrendszer copyright Mr.fireman product A Szabályozás feladata: Szabályozás homeosztázis fenntartása (élőlények szabályozott belső állandósága) külső környezethez való alkalmazkodás biztosítása A szabályozás mechanizmusa: A.) Vezérlés: A szabályozott

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Endometriosis. Dr. Fekete István klinikai tanársegéd 2010

Endometriosis. Dr. Fekete István klinikai tanársegéd 2010 Endometriosis Dr. Fekete István klinikai tanársegéd 2010 Az endometriosis gyógyíthatatlan (David Redwine) méhnyálkahártya megjelenése méh üregén kívül. A ciklusosan változó hormonhatásokra ez menstruatios

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar SZÜLÉSZETI ÉS SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TANSZÉK ÉS KLINIKA

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar SZÜLÉSZETI ÉS SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TANSZÉK ÉS KLINIKA Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar SZÜLÉSZETI ÉS SZAPORODÁSBIOLÓGIAI TANSZÉK ÉS KLINIKA A 11-béta-hidroxiszteroid-dehidrogenáz 1-es típusának kifejeződése kutya petefészekben Készítette: Haraszti

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Mindentudó Felkészülés a gyermekvállalásra

Mindentudó Felkészülés a gyermekvállalásra Felkészülés a gyermekvállalásra Mindentudó Felkészülés a gyermekvállalásra Schering Holdfény Club A Nôk Egészségéért Alapítvány klubtagoknak szóló kiadványa 2004 tél BI. oldal 2004 tél A Nôk Egészségéért

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

KÖZPONTBAN A GYERMEK

KÖZPONTBAN A GYERMEK KÖZPONTBAN A GYERMEK Térségi ellátás és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Észak- közép- magyarországi térség Korszerű terhesgondozás Dr. Bálint Koppány Korszerű terhesgondozás A terhesgondozás célja:

Részletesebben

TÁPLÁKOZÁS ÉS A B U D A P E S T 2 0 1 1. 0 6. 0 4.

TÁPLÁKOZÁS ÉS A B U D A P E S T 2 0 1 1. 0 6. 0 4. TÁPLÁKOZÁS ÉS A REPRODUKTÍV SZERVEK EGÉSZSÉGE B U D A P E S T 2 0 1 1. 0 6. 0 4. M I X T A Y Z S U Z S A N N A 3 6 7 0 4 3 4 2 9 8 3 w w w. m a c r o b i o t i c u m. h u m i x t a y z s @ g m a i l. c

Részletesebben

Hormonális mechanizmusok az endometriosis hátterében. Dr. Tűű László Endokrinológus Mens Mentis Egészségcentrum

Hormonális mechanizmusok az endometriosis hátterében. Dr. Tűű László Endokrinológus Mens Mentis Egészségcentrum Hormonális mechanizmusok az endometriosis hátterében Dr. Tűű László Endokrinológus Mens Mentis Egészségcentrum A szervezet szabályozói A szervezet működésének szabályozói: az ősibb hormonrendszer (a folyamatos,

Részletesebben

Sejtek közötti kommunikáció:

Sejtek közötti kommunikáció: Sejtek közötti kommunikáció: Mi a sejtek közötti kommunikáció célja? Mi jellemző az endokrin kommunikációra? Mi jellemző a neurokrin kommunikációra? Melyek a közvetlen kommunikáció lépései és mi az egyes

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika CSALÁDTERVEZ DTERVEZÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE Dr. Erős s Erika A családtervez dtervezés s törtt rténete Magyarországon gon Veleszületett letett rendellenességek (CA) Jelenleg

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATÉLETTANI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr.Bánszki Tamás MTA doktora

Részletesebben

Sikertelen terhességek utáni gondozás

Sikertelen terhességek utáni gondozás Sikertelen terhességek utáni gondozás 2006. május 11. Dr. Timmermann Gábor Országos Gyermekegészségügyi Intézet Optimális Családtervezési Szolgálat Sikertelen terhességek fajtái spontán vetélés missed

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Törekvések az in vitro fertilizációs protokollok optimalizálására

Törekvések az in vitro fertilizációs protokollok optimalizálására Törekvések az in vitro fertilizációs protokollok optimalizálására Doktori (PhD) - értekezés Dr. Zeke József Pécsi Tudományegyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola vezetője: DR. KOMOLY SÁMUEL EGYETEMI

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május BIOLÓGIA KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 1. Az élőlények csoportosítása (7 pont) Minden jó helyre írt szám. NÖVÉNYEK HARASZTOK HETEROTRÓFOK LEBONTÓK 1 5 6 3 2 4 7 2 A

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Fertavid 50 NE/0,5 ml oldatos injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 50 NE rekombináns follikulus stimuláló hormon

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea San Antonio Breast Cancer Symposium Dr. Tőkés Tímea San Antonio, Texas, USA Henry B. Gonzalez Convention Center December 10-14, 2013 SABCS 2013 Több, mint 7500 résztvevő, több, mint 70 országból Továbbképzések,

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Mindentudó Intim higiénia a mindennapokban

Mindentudó Intim higiénia a mindennapokban Mindentudó Intim higiénia a mindennapokban Schering Holdfény Club A Nôk Egészségéért Alapítvány klubtagoknak szóló kiadványa 2005/1 A Nôk Egészségéért Alapítvány kiadványa A Mindentudó füzet megírásáért

Részletesebben

Hormonális betegségek, fogamzásgátlás

Hormonális betegségek, fogamzásgátlás Hormonális betegségek, fogamzásgátlás A hormonháztartásunk A hormonháztartásunkat és annak működését úgy képzeljük el, mint egy jól szervezett gazdasági vállalatot, igazgatóval, vezetőséggel, középvezetőkkel,

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

SZTEROID-PROFIL VIZSGÁLATOK ENDOKRIN ÉS IDEGRENDSZERI KÓRKÉPEKBEN

SZTEROID-PROFIL VIZSGÁLATOK ENDOKRIN ÉS IDEGRENDSZERI KÓRKÉPEKBEN SZTEROID-PROFIL VIZSGÁLATOK ENDOKRIN ÉS IDEGRENDSZERI KÓRKÉPEKBEN PhD értekezés tézisei Vargáné Bíró Ildikó Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Programvezető: Dr. Gőcze Péter Miklós Témavezetők: Dr.

Részletesebben

Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén. Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika

Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén. Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika A praeimplantatiós genetikai diagnosztika (PGD) a praenatalis diagnosztika legkorábbi formája, a beágyazódás

Részletesebben

hatékony, biztonságos fogamzásgátlás

hatékony, biztonságos fogamzásgátlás hatékony, biztonságos fogamzásgátlás FELELŐS CSALÁDTERVEZÉS Napjainkban számos módszer teszi lehetővé a terhesség vállalásának időzíté sét. Felelős családtervezést alkalmazva a várt gyermek a pár által

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

A DOWN-SZ DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5.

A DOWN-SZ DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5. A DOWN-SZ SZŰRÉS DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ GYŐR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5. A DOWN-SZINDRÓMA GYAKORISÁGA (VRONY 2007) ÖSSZES

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

A DOWN-KÓR SZŰRÉSE. Down-kór szűrés az egészséges babákért és a boldog kismamákért. Mi az a Down szindróma? A Down szindróma tünetei:

A DOWN-KÓR SZŰRÉSE. Down-kór szűrés az egészséges babákért és a boldog kismamákért. Mi az a Down szindróma? A Down szindróma tünetei: A DOWN-KÓR SZŰRÉSE Kedves Kismama! Gratulálunk születendő gyermekéhez! Ön és családja bizonyára örömmel várják az újszülött érkezését, azonban a legtöbb kismamához hasonlóan Önben is felmerül, hogy a szülés

Részletesebben

DR. LEONORA SCHWARZ BABAPROJEKT

DR. LEONORA SCHWARZ BABAPROJEKT DR. LEONORA SCHWARZ BABAPROJEKT 2011 2. KIADÁS TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 15 A TESTÜNKBEN LEZAJLÓ FOLYAMATOK... 16 A NŐI CIKLUS ÁTTEKINTÉSE... 16 Follikuláris szakasz: ovuláció, tüszőrepedés, avagy a petesejt

Részletesebben