Tisztelt Olvasók! Petõfi Sándor A magyar ifjakhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Olvasók! Petõfi Sándor A magyar ifjakhoz"

Átírás

1 FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS Tisztelt Olvasók! Néhány napja már nem a csörgõ óra idegesítõen sürgetõ hangja, hanem a rigók hajnali éneke ébreszt. Azt fújják trillázva, hogy itt van már a tavasz! Bár egyik nap mintha néhány pillanatra elbizonytalanodtak volna a hír igazságtartamát illetõen. Hamar elhallgattak, amikor is mint fenyegetõ hadsereg, megjelentek a varjak, és vészjósló károgással festették feketére az eget. De szerencsére amilyen hangosan jöttek, ugyanolyan kiabálással el is tûntek. Nagyon jó várni a tavaszt, mert ez az évszak mindig valami újjal kecsegtet, valami szépet ígér. Mindenkori követendõ példaként állítja elénk március 15-ét, amely jelképe a nagy tetteket véghezvivõ közös akaratnak. Milyen szép is: egy cél érdekében összehajló közös akarat, amikor nem azt keressük egymásban, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. A mûködõképes közös akarat. De jó lenne, ha ez a közös akarat itt nálunk, Maglódon is mûködõképes s településünk érdekében mozgósítható lenne! De nemcsak szavakban, hanem valódi tettekben is megnyilvánulna. Mire is gondolok? El tudnám képzelni például, hogy létrejönne Maglódon is egy olyan közösség, összeállna egy olyan csapat, kialakulna egy olyan szellemi mûhely, ahol mindenki bátran, nyíltan, jobbító szándékkal beszélne arról, hogy városunk életében mi az, amit jónak, követendõnek tart, és mi az, ami javításra szorul. Ebben a csoportosulásban nemcsak az idõsebb generáció, hanem a tettre kész, cselekedni képes fiatalok jelentõs hányada is hallatná hangját. És ezek a beszélgetések, viták nem személyeskedõk, hanem elõremutatók lennének, s egyben megoldási alternatívákat is felmutatnának. Mondjuk, az lenne a központi gondolat, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. Mint március 15-én, Petõfi napján. A MagHáz munkatársai úgy gondolták, hogy a mûvelõdési ház hosszú elõcsarnokából lecsippentenek egy kis darabot, s az idei március 15-ére paravánokkal egy új teret hoznak létre, mely a Pilvax kávéházat szimbolizálja. S hogy a történelem szívdobogása hangosabb legyen, a falakat Petõfi Sándor és az 1848-s forradalom és szabadságharc képeivel borítják be. A belsõ térben a társasági élet színhelyeként korabeli bútorok kapnak majd helyet. Kialakítják a közvélemény asztalát is, mely köré ülve komoly beszélgetéseket kezdeményezhet bárki. Megalakulhat egy-egy asztaltársaság is. Hangfelvételrõl folyamatosan Petõfi-verseket és zenét lehet hallgatni, de akár kézbe lehet fogni a Petõfi-összest is. És hogy a szervezõk nem csak a szellemi táplálékra gondoltak, bizonyítja az is, hogy meg lehet kóstolni majd a Petõfi tortát, és el lehet dönteni, hogy a krampampuli, a szabadságital valóban forradalmi-e. De hogyan is lett a krampampuli a forradalom itala? Kezdjük onnan, hogy a régi kávéházakban kávén kívül teát, sört, bort, rumot, különféle puncsokat és rozsólist (likõrt) lehetett kapni. Sõt, fehér zsemlét, perecet, kuglófot és aprósüteményt már az õsidõkben is kínáltak a kávé mellé, de kapható volt a debreceni kolbász õse, a krajtzáros virstli is. A kávéházak törzsközönségét a franciás bohémség jellemezte. Jegelt, szalmaszálon szívott párizsi feketekávé volt a divat, a tragikus öntudat elvesztése érdekében pedig Baudelaire, Rimbaud és Verlaine kedvenc italát, az absynthe -ot vedelték. A forradalom idején a szabadságitalnak elnevezett krampampuli volt a jelkép, ami nem volt más, mint a lengyelek által divatba hozott, cukorra és kávéporra öntött és meggyújtott spiritusz. Szentes Éva-Hargittay Emil Irodalmi kávéházak Pesten és Budán címû könyvébõl ezeken kívül még az is megtudható, hogy a fõvárosi kávéházi szlengben igazgató úr - nak a munka, cím és rang nélkül lebzselõket szólították a pincérek. Almavári-babári - nak pedig a nem fogyasztó vendéget nevezték, míg a palizab a sós mogyoró volt, a veseasztal a kritikusok törzshelye a New York kávéházban, a nagy barna pedig a jókora adag, tejjel vagy tejszínnel kevert feketekávé. De visszatérve a MagHáz-béli Pilvaxhoz. Igazán jó hír, hogy ez a rendhagyó kiállítás nem csak március 15-én mûködik. Az ötletgazdák szeretnék épségben, sokáig megõrizni, hiszen a közvélemény asztalá - ra nemcsak március 15-én, hanem a mindennapokban is folyamatosan nagy szükség van. Poór Mara Petõfi Sándor A magyar ifjakhoz A az interneten is elérhetõ: Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága? Avvagy virág vagy te, hazám ifjúsága? Jaj az olyan kertnek, Jaj még annak is, mert megverte az isten, Ahol, mint ti vagytok, magyar ifjak, ilyen Virágok teremnek! Felhõ alakjába lelkem átöltözik, Ugy száll a hon fölött nyugattól keletig Sötéten, csendesen: Ha volna mennyköve, mint van a felhõnek, Csapásitól, ifjak, sokan hevernétek A port, élettelen. Mert ti az életet meg nem érdemlitek, Egész nagy csillagok voltak õseitek, És ti? csak parányok! Ne adja a balsors, hogy e szegény haza Bajában reátok szorúljon valaha Ti meg nem ónátok. Szivetek mindig-nyilt-ajtajú palota, Tódulnak, tódulnak seregestül oda Víg, zajos vendégek; Garázda népséggel telik meg a terem, S ezek között helye nincs az örömtelen Honfiérzeménynek. Sziveteknek alig marad egy szöglete, Ahol titkon magát pók gyanánt szövi be A hazaszeretet, S ez is csak addig van, míg jön az önérdek, És azt javasolja, hogy lesöpörjétek, Mint hitvány szemetet. Oh mily gyöngék vagytok! kiknél a hazának Fénye nem ér annyit, mint a hiuságnak Mulandó csilláma. Oh mily gyöngék vagytok! nap süthetne rátok, S e helyett kis lámpa, melyet körülálltok, Nyomorú kis lámpa. Szent hazaszeretet, mibe mártsam tollam? Hogy dicsõ képedet híven lerajzoljam, Oly híven, oly szépen, Hogy megbûvöld, ki rád szemét fogja vetni, Hogy örök tanyára tégy szert valamennyi Magyar kebelében. Ti bálványimádók, hiúság rabjai! Jertek, gyilkot fogok szivembe mártani, Hadd feccsenjen vére Szét fejeitekre tán sikere leszen. Tán megtértek tõle jertek hozzám ezen Uj keresztelésre! Pest, február

2 2 KULTÚRA KÖZÉLET 2009 március A MIújság megkérdezte a Fidesz és az MSZP helyi vezetõjét 1. A jelenlegi válságos gazdasági helyzetben hogyan alakul városunk, Maglód költségvetése? A költségvetési rendelettervezet elõterjesztésekor a polgármester úr a túlélés vagy az elõremenekülés vitaanyagaként vezette fel e dokumentumot. Véleményem szerint a két megállapítás egyszerre igaz, hiszen az elõremenekülés szükségszerûen magában foglalja a túlélést is. Ezen a költségvetésen még nem igazán érzõdik a jelenlegi súlyos pénzügyi, gazdasági válság. Az önkormányzat kötelezõ feladatai ellátására tervezett pénzeszközök mellett a képviselõ-testület önként vállalt feladatai is (alapítványok, társadalmi szervezetek, rendvédelmi szervek, egyházak támogatása) finanszírozásra kerülnek. A kiadási elõirányzat még nem tartalmaz lényeges strukturális változásokat. Igaz ugyan, hogy 19 millió Ft-tal alacsonyabb az iskola költségvetési támogatása, s a társadalom- és szociálpolitikai juttatások is kb. 3 millióval csökkentek, de a mûködési bevételek jelentõs részét (több mint 3/4-ét) még most is a központi támogatások: átengedett központi adók és a normatív állami támogatások képezik. Mûködési célú, hiteltörlesztést is tartalmazó kiadásaink több mint 170 millió Ft-tal haladják meg bevételeinket. A település évi költségvetését azok az elmúlt években hozott testületi döntések határozzák meg, amelyek soha nem látott mértékû, (2009. május ) Társadalmi rendünk alapja a demokrácia, melynek ismerete nem születik együtt az embergyerekkel. Személyiségfejlõdése során kell megtanulnia a játékszabályt, az elméleti és gyakorlati mesterfogásokat. Meg kell értenie, el kell fogadnia, majd igényelnie kell azt, hogy részese legyen annak a folyamatnak, amely a döntés demokratikus meghozataláig vezet. Ennek a fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet a Maglód, a gyermekek városa címû rendezvénysorozattal, mely során településünkön 1 héten át a gyermekekrõl, a gyermekekért szól minden. A rendezvénysorozat játékos kerettörténete a diák polgármester, a diák-képviselõtestület megválasztása, mely során a jelöltek többek között találkoznak a város polgármesterével és képviselõivel, akik megismertetik a gyerekeket az önkormányzat munkájával, a 1. A jelenlegi válságos gazdasági helyzetben hogyan alakul városunk, Maglód költségvetése? Reményeink szerint Maglód legsikeresebb éve, évei elõtt állunk, a válság és az újabb központi elvonások ellenére a fejlesztés és a beruházás áll költségvetésünk középpontjában. Nem vagyunk hajlandóak feladni terveinket, nem fogunk töpörödni, éppen ellenkezõleg, minden eddiginél több pénzt fordítunk a város fejlesztésére. Az idei évben a következõket mondjuk és ajánljuk: élj Maglódon, vásárolj Maglódon, szórakozz Maglódon! Ezért továbbra is fõ prioritás a kultúra, a hagyományõrzés, a színház és a zene. További cél az új lakások és a városközpont építése, a jelmondatunk értelmében feladatunk a nyitott és befogadó település tulajdonságainak megõrzése ben annyi kisebb és nagyobb áruház és üzlet fog nyílni Maglódon, amihez fogható példa korábban, Vecsést leszámítva, nem volt a térségben. Nem mellékesen, ezzel mintegy 700 új munkahelyet teremtve meg városunkban. Ugye nem kell magyarázni, mindenki hallja a rossz híreket, mekkora dolog ez, még akkor is, ha tudom, nem mindenki híve a városiasodásnak és a növekedésnek. 2. Mi a véleménye arról, hogy az újabb hitelfelvételnek és kötvénykibocsátásnak végzetes következményei lehetnek városunk életére? Mit jelent az, hogy végzetes? Végzetes lehet mondjuk egy szörnyû betegség, illetve egy halálos járvány vagy egy napalmtámadás, számomra egy különleges vonzerejû nõ, egy igazi vamp lenne a végzet. Nem akarom elbagatellizálni a kérdést, de ez a megfogalmazás mindenképpen erõs és túlzó. Úgy gondolom, az lehet a végzetes, ha a negatív kommunikáció és közbeszéd valóban katasztrofális helyzetet teremt. Bár nem vagyok jós Delphoiból, de az ókori görög filozófiából annyit azért megjegyeztem, hogy minden dolognak van eleje, közepe és vége. Lehet, hogy a végét járjuk valaminek, amit mondjuk kapitalista piacgazdaságnak hívunk, de lehet, hogy nem. Azt viszont tudom, hogy engem, minket nem azért választottak meg, hogy az irodában magunkba roskadva tördeljük a kezeinket, hogy jaj, mi lesz most. A fejlesztésekhez pénzre van szükségünk, ezért szeretnénk kötvényt kibocsátani, vagyis halasztott visszafizetésû, névre szóló hitelt felvenni. Az újító szellem mindig sikeresebb, mint a maradi, mert kreatív és innovatív, éppen ezért sohasem bezárkózó és belterjes. Csak az formálhatja a jövõt, aki mer kockáztatni éppen ez a mondat áll egyébként az év végén az országban harmadik áruházát nálunk megnyitó, Bauhaus nevû német üzletlánc bemutatkozójában. 3. Hogyan látja, az intézmények mûködését mennyiben befolyásolják a jelenlegi megszorítások? A legújabb kormányzati megszorítások már nem sújtják az intézményeket, mert azokat már nem lehet tovább véreztetni. A kormányzat direktebben, azaz közvetlenül az embereket sújtja, leginkább az 50 év alattiakat és a nagycsaládosokat. A 13. havi bér elvételét már nem tudjuk helyben pótolni, sem a tervezett étkezési jegyek megadóztatásából adódó többletterhet. Viszont a sikeres uniós pályázatainknak köszönhetõen lesz új óvodánk és iskolánk, ezek mellett saját forrásból, mintegy 25 milliót hozzátéve felújítjuk, megszépítjük a tornatermünket. A központban, az iskola mellett parkolók fognak épülni, szeretnénk a családsegítõnket is új épületben elhelyezni, ezzel szintúgy a város centrumának összképét javítani ben tovább növeljük az épített köztereinket játszótérrel, járdákkal, grunddal és köztéri emlékmûvekkel. Mintegy 8-10 utcát kívánunk megépíteni a kötvénybõl, azért nincs ebben kockázat, mert nincs más út, a helyzetünket a kényszer szülte, vagyis nincs más választásunk, ellenben mindnyájunk életminõségét javítja majd, ha egyáltalán sikerül még annak kibocsátása. Nem kapcsolódik szorosan ide, de nem állom meg szó nélkül, ki kell harcolnunk, hogy az Auchan javítsa ki az általa rendkívül rossz helyzetbe hozott Sugár utcát, vagyis mindent nem kell és nem is lehet önerõbõl megoldani. Vaskó Krisztián FIDESZ elengedhetetlenül szükséges infrastrukturális fejlesztéseket valósítanak meg, szinte egyidejûleg (szilárd burkolatú utak, iskolabõvítés, új óvoda építése). E nyertes pályázatokkal olyan EU-s forrásokhoz jutott városunk, amelyek révén több mint 1,775 milliárd forintos beruházást vállalhatott fel. A felhalmozási kiadások 1,979 milliárdot tesznek ki, kb. 379,5 millióval haladják meg a felhalmozási bevételeket. A pályázati önrész és a költségvetési egyensúly biztosítása jórészt hitelbõl, kötvénybõl történhet. 2. Mi a véleménye arról, hogy az újabb hitelfelvételnek és kötvénykibocsátásnak végzetes következményei lehetnek városunk életére? Túlzónak tûnõ megfogalmazás számomra. A hosszabb távra kiható kötelezettségvállalások tény, hogy szûkítik a mozgásteret, fokozzák az eladósodást, ez nem kívánatos, de ezt az 550 milliót most be kell vállalnunk. (E nélkül ugyanis nincs fejlesztés, nincs állami támogatás!) 3. Hogyan látja az intézmények mûködését, mennyiben befolyásolják a jelenlegi megszorítások? A költségvetés összeállításánál meghatározó gazdasági, pénzügyi szempont az intézményrendszer biztonságos, kiszámítható mûködtetése. A kockázati tényezõk figyelembevételére a mûködési célú tartalék 31,6 millióban lett meghatározva. Vavrik Tiborné MSZP MAGLÓD, A GYERMEKEK VÁROSA testületi ülések, a bizottságok döntéshozatali mechanizmusával. A választási kampány gyõztesei a hét elején átveszik a település polgármesterétõl a város kulcsát és a hatalmat, majd a hét folyamán minden rendezvényen, elõadáson, konferencián aktívan kommunikálják a gyerektársadalom véleményét, érzéseit, gondolatait. Az idén második alkalommal megrendezésre kerülõ programsorozathoz várjuk azoknak az intézményeknek, civilszervezeteknek, magánszemélyeknek a jelentkezését, akik szívesen támogatnák a MagHáz ezen kezdeményezését, és szeretnének részt venni valamilyen módon az egyhetes gyerekbulin! Felvilágosítás és jelentkezés: MagHáz: , 06-30/

3 MIújság KULTÚRA KÖZÉLET 3 A MagHáz színházi elõadásaira járó emberekkel, vagy csak olyanokkal, akik egyéb programjainkat látogatják, sûrûn beszélgetünk arról, hogy jegyáraink olcsók-e vagy drágák. Van, aki szerint drágák. Ugyanakkor állíthatom, hogy a kritikusok többségének nem nagyon van fogalma arról, mibõl is tevõdik össze az az indokolatlanul magas ár. Persze nem gondolom én, hogyha valaki tudja, mitõl annyi valami, amennyi, akkor az nem viseli meg ugyanolyan mértékben a pénztárcáját, de talán mégis könnyebb szívvel fizeti ki azt a bizonyos összeget, mint akkor, ha úgy érzi, indokolatlanul juttat valakit extraprofithoz Alapvetés, hogy a színház bizony eleve drága mûfaj, és temérdek a nyílt színen nem látszó ember munkája szükséges hozzá. Így van ez az úgynevezett kõszínházakban (tehát állandó társulattal és repertoárral rendelkezõ, rendeltetésszerûen színházként mûködõ játszási helyeken) is. Az alkalomszerûen színházként funkcionáló intézményekre (lásd pl. mûvelõdési házak) pedig az elõbbi megállapítás bizony fokozottan igaz. Elõször is lássuk csak, kik vesznek részt egy elõadás megszületésében! Író, dramaturg, rendezõ, díszlet-jelmez tervezõ. És persze a díszletek, jelmezek kivitelezõi. Tehát asztalosok, lakatosok, festõk, szabók, anyagbeszerzõk, és még igény szerint a legkülönfélébb szakmák képviselõi. Aztán a rendezõ, koreográfus, zeneszerzõ vagy zenei vezetõ, korrepetítor, asszisztens, ügyelõ, súgó, világosítók, hangtechnikus, díszletépítõ munkások, kellékes, öltöztetõ, fodrász, sminkes. És még sorolhatnám, mert van még, de ez a lista - mondjuk egy zenés darabnál mint minimum, biztos. Ezeknek az embereknek akikkel Önök nem is találkoznak a munkája és bére mind-mind benne van egy adott produkcióban! És akkor még ugye egyáltalán Szóval, miért is annyi, amennyi? nem beszéltünk a bõrüket, testüket-lelküket, estérõl estére vásárra vivõ színészekrõl! A színészekrõl, akikkel a laikus nézõ többnyire azonosítja az egész színházat, és ennek a tévedésnek az alapján elhûl egy-egy elõadás árának hallatán Nem beszéltünk egy adott terem világításáról, fûtésérõl, egyéb rezsiköltségeirõl, plakátokról, jegyekrõl, takarításról, jegyszedõkrõl. Nem beszéltünk arról, hogy a díszletek, ruhák kopnak, használódnak. Ezeket idõrõl idõre fel kell újítani, javítani, tisztítani, mosni, vasalni stb. Persze igaz, ezek minden színházra érvényesek. Valóban. De ne feledjük, hogy erre szakosodott intézmény, seregnyi dolgot mégis olcsóbban tud megoldani, mint amikor idegen környezetben kell helytállnia. Leegyszerûsítve: olyan a különbség, mintha valaki otthon élné a megszokott életét, vagy ugyanezt egy távoli szállodában, nyaralóban szeretné tenni. Nyilván az utóbbi a drágább. Mert ne feledjük, hogy pl. teherautóval az új játszási helyre kell szállítani a díszleteket és egyéb eszközöket. Nagyobb létszámú daraboknál buszt kell bérelni a társulat szállításához. A jármûveket valakiknek vezetni kell (pluszbér!). Mivel nem a szokott helyen játszanak, hanem egy ismeretlen térben, ahol minden más, órákkal elõbb kell érkezni és próbát tartani (pluszidõ, pluszköltségek, pluszbérek). Ezeket valakinek meg kell fizetnie És tegyük hozzá azt is, hogy egy elõadás normális körülmények között lebonyolítható mondjuk óráig. A bázishelytõl száz kilométerre ugyanez óra. Nos, ez ugye nem ugyanaz! És akkor még arról nem is beszéltem, hogy nem mindegy, hogy az anyaszínház esetleg 600 férõhelyes, a MagHáz pedig csak 300. (Mert ugye nem kell ahhoz matematikusnak lenni, hogy pl. belássuk, 600x1000 = , viszont :300 = 2000.) Ebbõl pedig az következik, hogy még ha egy elõadás költségei mindkét esetben azonosak lennének is (de nem azok!), ugyanannak az összegnek a kitermeléséhez nekünk magasabb árat kell fizetnünk. És akkor még nem beszéltem a néhány ezertõl százezres nagyságrendû szerzõi jogdíjakról, a 20%-os áfáról, üzemanyagköltségekrõl stb. stb. stb. Nem folytatom! Talán már így is sok, és bizonyára nem túl érdekfeszítõ, amit eddig leírtam. Mégis azt remélem, hogy aki vette a fáradságot és végigrágta magát ezen a kis íráson, megértõbben viszonyul a MagHáz jegyáraihoz, és ennek fényében ítéli meg, hogy ez az összeg sok-e vagy kevés. (Ebben az írásban szándékosan nem tértem ki külön a fõleg könnyûzenében, és olykor színházi elõadásokkal kapcsolatban is elõforduló sztárgázsikra, ami a jegyárakat természetesen szintén jelentõsen befolyásoló tényezõ. Ez azonban már egy külön kis dolgozat témája lehetne.) Zalavári Béla MagHáz-igazgató MÚZSA KÁVÉZÓ a MagHáz-ban kulturált környezetben, baráti árakkal, jó minõségû kávéval, üdítõkkel és szeszes italokkal, valamint rövidesen hot doggal, hamburgerrel, melegszendvicsekkel, süteményekkel várjuk Kedves Vendégeinket! A MAGHÁZ márciusi programja h CIVIL EGYEZTETÕ FÓRUM h SHAKESPEARE: VÍZKERESZT VAGY AMIT AKARTOK (Vígjáték két felvonásban az Omega együttes zenéjével, a Veszprémi Pannon Várszínház mûvészeinek elõadásában) Belépõ: 2000 Ft/fõ 15. ÜNNEPI MÛSOR AZ ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC TISZTELETÉRE: h Ünnepi istentisztelet az Evangélikus templomban h Emlékmûavatás, mûsor és koszorúzás a Pakányi-háznál Beszédet mond: Tabányi Pál polgármester Közremûködik: Kacamajka Hagyományõrzõ Együttes, Maglódi Nyugdíjas Klub, Nagy Erzsébet, Csõke István h Huszártábor a MagHáz mögötti parkolóban (Viseleti és fegyverbemutató, tábori élet, járõrözés) h Rendhagyó fotókiállítás a Petõfi Irodalmi Múzeum anyagából és Játszóház a MagHáz elõcsarnokában h Fáklyás felvonulás a MagHáz bejáratától a Petõfi-szoborhoz; Rövid megemlékezés, koszorúzás Közremûködik: a Hétszínvirág óvoda pedagógusainak énekkara, Nagy Erzsébet, Voga Dávid h PETÕFI SÁNDOR elbeszélõ költeménye alapján Kacsóh Pongrác-Heltai Jenõ-Bakonyi Károly JÁNOS VITÉZ címû daljátékának ünnepi elõadása (Közremûködnek a Tihanyi Vándorszínpad mûvészei) Belépõ: 1000 Ft/fõ h TÁTRAI TIBOR-SZÛCS ANTAL GÁBOR: LATIN DUÓ; Belépõ: 2000 Ft/fõ 23. ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ címû gyermekelõadás Belépõ: 700 Ft/fõ 27. MEGEMLÉKEZÉS A SZÍNHÁZI VILÁGNAPRÓL h Zenés beszélgetés Tari Viktorral, a Magyar Rádió szerkesztõjével h Duende (G. Lorca és Sarkadi Imre mûvei alapján) A Vörösmarty Mihály Gimnázium végzõs drámatagozatos osztályának elõadása. A belépés díjtalan! Áprilisi elõzetes: április 5. Korda György és Balázs Klári mûsora elõtte Két szoknya, egy nadrág a Madách Színház fiataljai musical slágereket adnak elõ április 18. B.Slade: Jövõre veled ugyanitt romantikus vígjáték fõszerepben: Bánfalvy Ági, Harmathy Imre JEGYRENDELÉS, FELVILÁGOSÍTÁS: TELEFON: 29/ , MOBIL: 30/

4 4 AZ ÉLET MÓDJA 2009 március A most következõ írás egy kismama igaz története arról, hogy az egészségügybe, az orvosokba vetett bizalom alkalomadtán erõsen meginoghat. Egy asszony õszinte vallomása arról, miként vették el tõle a jogot, hogy saját maga dönthesse el, vajon szeretne-e gyermeket világra hozni, vagy nem. Egy anya szomorú kesergése arról, hogy a méhében növekvõ magzatot nem tudta szeretettel fogadni, hiszen az orvosok szerint rosszindulatú daganatot hordozott a testében. S egy szülõ kétségbeesett igyekezete, hogy a ma már kb. 25 hetes, szépen fejlõdõ pocaklakóval olyan kapcsolatot alakítson ki, melyben meggyõzheti õt arról, hogy nagy szeretettel várják a szülei, testvérei, és az eddig történtek csak a sors megmagyarázhatatlan baklövései voltak. A fiatalasszony ma már hiszi, tudja, hogy ennek a kisfiúnak aki ellen minden rosszat elkövetett az a néhány felnõtt, orvos, akivel kapcsolatba került erõsen, egészségesen kell világra jönnie. Hogy pontosan hogyan is kezdõdött a történet, arra így emlékezik vissza: - Múlt év szeptemberében azzal kerestem fel a nõgyógyászomat azt a doktornõt, aki a gyermekeim világrahozatalánál is segédkezett, hogy kimaradt a menstruációm. Megvizsgált, ultrahanggal is megnézett, és kijelentette, hogy nem vagyok terhes. Közben rákszûréshez mintát vett le. A következõ héten rám telefonált, hogy nagyon rossz az eredmény. Menjek be a laborba vérvételre, vizeletvizsgálatra, mert mûteni kell, ki kell vágni a beteg részt. Majd meg kell vizsgálni a szöveteket, mert ez egy rákhoz közeli állapot. Így is történt. Tessék, itt a lelet, ez van benne leírva, meg az is, hogy a méhszájon kívüli mirigyekbe is átterjedt, és további mûtét javasolt. Ez volt szeptember 22-én, amikor is úgy váltunk el, hogy két hét fekvés, azután majd varratszedés, és akkor beszéljük meg a továbbiakat. De a menstruációm ugye nem jelentkezett, és még akkor szeptemberben felírt nekem a doktornõ egy hormonhatású gyógyszert. Majd amikor októberben mentem varratszedésre, felírt még egy dobozzal egy másik fajtát, ami majd meghozza a menstruációt. Ugyanis véleménye szerint addig nem lehet a következõ mûtétet megcsinálni Még akkor Hangtalan, meghitt párbeszéd Emlékszem, férjemmel annak idején sokszor ábrándoztunk arról: milyen lesz Õ, a mi gyermekünk, ha majd eljön az Idõ És egy napon eljött az Idõ. Kiderült: kisbabát várok! Boldog idõszak következett! Valahogy már várandósságom egészen korai szakaszában megéreztem azt a belsõ, nevenincs történést, ami köztem és a pocakomban növekvõ kisbabám között zajlott mindvégig, és amire semmi más szó nem illik, csak ez: PÁRBE- SZÉD. Igen, két ember hangtalan, meghitt párbeszéde. Eleinte úgy gondoltam, ez egy olyan kegy, amely minden várandós nõnek automatikusan megadatik. A legnagyobb természetességgel Váratlan várandósság sem tûnt fel neki, és nekem sem, hiszen bíztam az orvosom tudásában, hogy terhes vagyok. Közben egyre nyugtalanabb lettem, mert úgy éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben. A doktornõ azt javasolta, hogy decemberben csináljunk majd egy méhnyakrákszûrést is. Azt gondoltam, nem várok decemberig, ezért felkerestem egy másik orvost, aki egyben természetgyógyász is. Õ meg is csinálta ezt a vizsgálatot, amelynek persze nem lett jó az eredménye. De neki sem tûnt fel, hogy esetleg várandós lehetek, mert annyira erre a lehetséges rákra összpontosított õ is. Tanácsokat adott az egészséges életmódra, amelyek nagyon jól beváltak. Elhagytam a húst, csak teljes kiõrlésû pékárut, gabonákat, zöldséget, gyümölcsöt ettem. Ekkor már október vége, november eleje volt. Jól is éreztem magam, nem is volt semmi bajom. Ez a természetgyógyász orvos elmesélte nekem, hogy ilyen betegség esetén terhességet szoktak javasolni, mert az visszafordítja a kóros folyamatokat. Elérkezett a december, amikor is a doktornõ is megcsinálta a szûrést, és az eredmény teljesen jó lett. Mondta, hogy azért majd márciusban még menjek vissza egy kontrollra. Közben én rendszeresen jártam ehhez a nõgyógyász-természetgyógyászhoz, akinek elmondtam, hogy úgy érzem, hogy nõ a hasam, és még mindig nem menstruálok. Elküldött hormonvizsgálatra, melynek az lett az eredménye, hogy találtak egy prolaktin nevezetû hormont, amit az agyalapi mirigy termel akkor, ha az ember terhes. De azt akkor is termeli, ha az agyalapi mirigy kórosan megnövekszik. Megkérdezte, hogy jól látok-e, nincs-e kettõs látásom Ismételjük meg még egyszer a vizsgálatot, hátha majd jobb lesz az eredmény. Hát az még vagy háromszor akkora, még magasabb volt, mint az elõzõ Nosza, gyorsan elküldött koponyavizsgálatra, hogy megnézzük, minden rendben van-e a fejemben. Akkor nagy nehezen találtam egy doktornõt, kértem idõpontot, és a férjemmel fölmentünk Budára. Ez már karácsony táján volt. Akkoriban sokszor furcsán éreztem magam, a hasam gyakran kemény volt. Meg voltam szentül gyõzõdve, hogy gyorsan Jóga áldott állapotban beszéltem róla a már gyakorló édesanyáknak - és azzal szembesültem, hogy csodabogárnak tartanak. Onnantól persze óvatosabb lettem, és egy ideig elhittem a csodabogárságomat, de aztán kiderült, hogy vannak mások is, akik tudják, mert átélték, amirõl beszélek: azok a kismamák, akikkel együtt jártam jógázni a várandósságom alatt. Beigazolódott, amit nyugati kultúrkörre hangolt észjárásunk addig nem akart elhinni, nevezetesen, hogy a jóga több mint a mozdulatok, a meditáció, a légzés és mindaz, ami látszik belõle, több mint a várandós kismama testére-lelkére gyakorolt áldásos növekszik egy daganat a hasamban. Még mindig nem gondoltam arra, hogy várandós vagyok, hiszen a terhességgel járó szokásos tünetek nem jelentkeztek. Nem volt hányingerem, nem voltam kívánós Ja, és azt még hozzá kell tennem, hogy menet közben el kezdtem járni érsebészhez is, elinjekcióztatni a visszereimet. Na de visszatérve ahhoz, hogy amikor mentem volna a koponyavizsgálatra, elõzõ este mondom a férjemnek, hogy tedd a kezed a hasamra, mit érzel. Hû, azt mondja, te terhes vagy, rúg a baba! Á, nem, ez csak valami idegrángás vagy ilyesmi lehet, mondom én. Na, másnap a koponyavizsgálatnál várunk a sorunkra, csak érzem, hogy tényleg mintha rúgna a gyerek. Otthagytunk csapot-papot, elmentünk a nõgyógyász-természetgyógyászhoz, aki persze rögtön megállapította, hogy valóban várandós vagyok, és nem daganat, hanem egy fiúcska növekszik a pocakomban Jaj. Nézd, ha tudtam volna, hogy babát várok, másként csináltam volna sok mindent. Az is igaz, ha tudtam volna, nem biztos, hogy megtartom, hiszen van már négy gyermekem. Azzal nyugtatom magam, hogy valamiért ennek így kellett történnie. Ez a gyermek csendesen megbújva, átvészelve mindent, nagyon a világra akar jönni. Hát jöjjön, már nagyon várom! Nézd csak, itt van egy méhen belüli felvétel róla. Ugye, milyen aranyos? A történetet lejegyezte: P. M. Az Auchan áruházban nyíló pénzváltóba keresünk államilag elismert nyelvvizsgával és valutapénztárosi bizonyítvánnyal rendelkezõ kollégákat. Érd: H-P. 9-17, 20/ hatásainak összessége, sokkal több. A születése alatt is beszélgettem vele. Megkértem dolgokra a kettõnket összekötõ, számomra is felfoghatatlan, mégis mûködõ csatornákon a Szálakon keresztül, és õ megtett mindent, amire kértem. Elmondtam neki, hogy mi történik velünk, és hogy nem kell félnie. Mindvégig bíztunk magunkban és egymásban. Épp csak egy pillanatra sírt fel, mikor megszületett. Tudta, hogy biztonságban van, és hogy a szeretetem nem a köldökzsinóron át érkezik, hogy nem apad el azért, mert most fizikailag különválunk, sõt! Tudta, mert elõzõleg, a Szálakon keresztül elmondtam neki. Azóta is jógázunk. Kerülõné Kiss Renáta

5 STAFÉTA 5 Vargáné Molnár Anikó és férje, Varga Lajos tíz évvel ezelõtt hozták létre a Vackor Családi Napközit, melynek mûködése részben megegyezik a bárhol mûködõ gyermekintézmények tevékenységével: folyamatos pedagógiai foglalatoskodás a bölcsõdéstõl az iskoláskorú korosztályig tartozó gyerekekkel, amelyet angolórák, néptáncfoglalkozás, színházbérlet, úszásoktatás, testnevelés, logopédiai foglalkozás és hittan teljesít ki. Részben azonban jóval több annál, ugyanis Vargáék meggyõzõdése szerint a családi légkörben való szeretetteljes, játékos tanulás és a szívvel-lélekkel készített játékszerek közötti cseperedés, foglalatoskodás, a házi vendéglátás nagyon emberközeli, s ezért az általános intézményi mûködés fölé emeli napközijüket. A csoportszoba, az udvar minden egyes tárgyát, játékát a férj készíti. Anikó a szakmai, pedagógiai munkát végzi. A nagymamák pedig a dadusi szerepkörben tevékenykednek. Mit gondoltok, a hozzátok járó gyerekek szülei miért ide, és miért nem a település egyegy nagyobb hagyományú óvodájába viszik a csemetéiket? kérdezem a házaspárt. Lajos, a családfõ rögtön rövidre zárja a kérdést: Azért, mert kevesen vagyunk, és mert szeretjük a gyermekeket. Anikó, a felesége azonban mosolyogva veszi át férjétõl a szót. A szülõk azt szeretnék, hogyha gyermekeik az alatt az idõ alatt is családi körülmények között nevelõdnének, míg õk dolgoznak. Nézd, amíg az önkormányzati óvodákban óvó néni és dadus néni van, addig itt nálunk anya, apa s két nagymama foglalkozik a gyermekekkel. Ez a mi napközink a mai világban már ritka, többgenerációs családi modellre épül. Szerintem ez vonzó a szülõk számára. Nálunk sokkal erõsebben tudjuk érvényesíteni az egyéni bánásmódot, a személyre szóló gondoskodást, mint az állami intézményekben. Szerintem, Lajos, neked kitüntetett szereped lehet ebben a közösségben, hiszen köztudott, hogy az óvodákban szinte csak nõk veszik közre a gyerekeket. A ti családi napközitekben pedig az anya mellett állandóan jelen van a férfi, az apa Hát igen, az apaszerep nagyon szerteágazó, hiszen a saját két lányom nevelése mellett most már arra is módom van, hogy a nagy családom gyermekeit is megtanítsam fúrnifaragni, játékot készíteni. Szeretik ezeket az alkalmakat, hiszen lassan máshol már nincs lehetõségük megtapasztalni, hogy miként is lesz egy alapanyagból valami, egy darab fából bababútor, szék, polc vagy éppen vadászpuska, amelyet például az egyik színházi elõadásunkhoz kellett gyártani A szülõk mindig rohannak, az apukák inkább mesterembert fogadnak egy-egy probléma megoldásához. Tényleg úgy lehet nálatok, hogy vagytok ti egy család, amelyet kibõvítettetek, de közben mégis úgy éltek, mintha csak ti magatok lennétek. Azzal, hogy ez egy családi napközi, be kell fogadnunk a gyermekek családtagjait is az életünkbe. De ez nem gond, hiszen mi is benne vagyunk az õ mindennapjaikban éppen a A kötelék, mely az igaz családot összefûzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti tisztelet, s a benne lelt öröm. (Richard Bach) gyermekeik által. És ez az, ami nagy dolog, mert ezt nem tudja adni egy nagyobb közösség, mert ha már nagyobb lenne, akkor elveszítené azt az értékét, amit a család tud adni. Valahogy nagyon értékvesztett lett ez a világ. A család napjainkban sokkal kevésbé funkcionál, mint mondjuk a nagyanyáink idejében. Abban az idõben mindenkinek megvolt a maga szerepe. A család egy óvó, megtartó közösség volt. A mai családok sokkal bomlékonyabbak. Nagyon sokszor érezhetõ a romboló belsõ feszültség, nagyon könnyen szét tudnak esni. Nem tudják azt a biztonságot sugallni, amelyre szüksége van egy gyereknek a családban. Mert a családnak mindig támasznak kell lennie. Ez az, ami manapság talán hiányzik. Tíz éve mûködik a napközitek. Ez alatt az idõ alatt látható, megtapasztalható jelei vannak annak, amirõl most beszéltél? Igen, ez nagyon is kézzelfogható, tényleg sok az elvált szülõ. Azt látom még, hogy vannak olyan családok, ahol ugyan nincsenek anyagi gondok, mindenük megvan, de mégsem mûködik jól, mert nincsenek erkölcsi értékek, amelyeket át kellene adni a gyermekeknek. Akiknek, ha majd kirepülnek a fészekbõl, legyen mire támaszkodniuk. Az a fontos, hogy a gyerek jól fel legyen tarisznyázva, hogy életrevaló legyen, lelkileg kiegyensúlyozott, hogy bírja majd a megpróbáltatásokat. Ha egy családban széthúzás van, akkor ezt a család nem tudja nyújtani. Mielõtt jöttél, megkérdeztem nagylányomat, Fannyt, hogy mit mondjak majd neked a családunkról, mire azt válaszolta, meséljem el azt, hogy miben vagyunk másabbak, mint a többi szülõ. Kérdeztem, hogy szerinte miben. Azt mondta, hogy nagyon sok szülõ azt szeretné, hogy mindene meglegyen a gyerekének, ami neki nem adatott meg. Ne kelljen annyit dolgoznia, sokkal több pénze legyen, sikeres legyen. Megpróbálják ráerõltetni a gyerekre a saját akaratukat, a saját megvalósulatlan vágyaikat szeretnék velük megvalósítani. De lehet, hogy a gyerek nem ezt szeretné. Fanny szerint mi soha nem mondtuk nekik, hogy de most ezt csináld, mert akkor majd így meg úgy lesz, hanem hagyjuk õket, hogy kipróbálják azt, amit szeretnének. Ha mindenben ki tudják magukat próbálni, akkor elõbb-utóbb kiderül ahogy õ fogalmazott, hogy mi az, amiért ide születtek erre a földre. Ezt mondta nekem a lányom. Látszik, hogy nagy az összhang a férjed és közötted. Hogy ismerkedtetek meg? szegezem Lajosnak a kérdést. Megláttam a Határ utcában, amint klattyogott le a kiskörömcipõjében. Tulajdonképpen szomszédok voltunk. Mi Hajdú-Bihar megyébõl, Hajdúnánásról, Anikóék pedig Szabolcsból, Tyukodról érkeztek Maglódra, a Határ útcába. Nagy utat kellett megtenni ahhoz, hogy egymásra találjunk. Ám a tetten érhetõ pillanat az volt, amikor egyik nap õ véletlenül éppen kint olvasott az udvaron, én pedig véletlenül éppen kint motoroztam az utcán. Rám vigyorgott, mire odamentem hozzá, bemutatkoztam de elõtte persze már szemeztem vele sokáig, és azt mondtam, hogy látom, már tudsz mosolyogni is, mert addig mindig csak a duli-fuli arcát mutatta. Megkérdeztem, hogy eljönne-e velem motorozni, mire azt mondta, hogy igen. Olyan volt, mint egy szeretetre éhes kis veréb, vagy inkább széncinege. Úgy éreztem, mintha már vagy ezer éve ismerném. 15 éves házasok vagyunk, de 17 éve tartozunk egymáshoz. Fiatal szerelmesekként biztosan sokat tervezgettetek, beszélgettetek arról, hogy majd hogy lesz, milyen lesz az életetek, a jövõtök. Mit sikerült megvalósítani az elképzeléseitekbõl, vágyaitokból? Az összes álmunkat felülmúltuk, mindent, mindent túlteljesítettünk. Rengeteget küszködtünk és dolgoztunk azért, hogy idáig eljussunk. Tudod, ha van egy társad, egy családod, akkor megsokszorozódik az erõ. Hiszen oda mindig visszamehetsz, az mindig erõt ad, onnan mindig merítkezhetsz. Nyilván áldozatot is kell vállalni, mert a család nem mindig csak a jó dolgokat adja, a család terheit is közösen kell viselni, de nagyon jó, hogy van ez a közösség. A gyerekeknek mit szoktatok mondani, milyenek legyenek, hogy jól alakuljon az életük? Szerintem nem kell elmondani, hogy kitartással elérheti az álmait, mert látja a példát maga elõtt. Látja a megfeszített munkát, a belefektetett energiát, és látja utána az örömöt az arcunkon. Arra kell megtanítani, hogy értékelje az apró napi örömöket, amelyek a mindennapi élethez adnak újra erõt. Olyan jó látni, hogy a gyerekek is itt az oviban milyen nagyon tudnak örülni egymás sikerének, ilyet a felnõttek között nem lehet látni. És ezt kell megtanítani. Nem példabeszédet kell nekik tartani, a jó szerepminta a példa. Az, ami használható, alkalmazható számukra. A családot összefûzik a közös emlékek, élmények. A családban mindenki éli a saját életét, de mindenki éli a másik életét is. Nagyon fontos megtanítani a gyermekeinknek, hogy a mi és a te sokkal fontosabb, mint az én. Van belelátásotok a maglódi családok életébe? Igen, van. Ahány ház, annyi szokás, ahány család, annyiféle. Van egy család, ahol 3 fiúgyermeket nevelnek nagyon nagy szeretetben, nagyon sok odafigyeléssel és nagyon sok beszélgetéssel. Az apuka Molnár Szabolcs és az anyuka Szunyi Barbara. Úgy látjuk, hogy nagyon gyerekcentrikusak. Õk tudják, mennyire fontos, hogy a gyerekek a családban mit élnek át, milyen közös élményeik vannak. Ezért a Stafétabot rovat következõ riportalanyainak õket javasoljuk. Tisztelt Olvasók! Legközelebb tehát Molnár Szabolcs és Szunyi Barbara lesz a beszélgetõtársam. Poór Mara

6 6 TARKA OLDALAK 2009 március A maglódi iskola nem követi a divatot Hogy megy az iskola? kérdezzük gyakran gyermekeinktõl, és minthogy a kérdés nem éppen új keletû, ismerjük is rá a diákok tömör, rutinos válaszát, miszerint: Az bizony nem megy, hanem áll. Nem tudom, hallották-e mostanában ezt a kitérõ választ gyermekeiktõl, de ha jártak az utóbbi idõben városunk központjában, úgy szemtanúi lehettek, hogy a helyzet bizony más. Ugyanis bontani kezdték a Központi Iskola tornatermét, és néhány hónap múlva a forfának nevezett épületünk is ugyanerre a sorsra jut. Szerencsére nem a gazdasági világválság helyi következményei, hanem egy sikeresen megnyert pályázat eredményei ezek. Örömmel mondhatom tehát, hogy nem követjük Közeleg a tavasz! Véget ért a báli szezon, és reméljük, hogy lassan közeleg az idõ is, amikor már kint tölthetjük idõnk nagy részét a szabadban. Mivel sokan isznak ásványvizet, és csak halmozódik a szemét, ezért ha egy üveget nem taposunk össze, már két dologra is lehet használni: cukorkatartónak és vázának. Ezek díszíthetik a kerti asztalt, és nem kell félni, hogy eltörik. Cukorkatartó: Szükséges anyagok: egy üres mûanyag flakon, egy kis darabka karton, színes papír, egy WC-papír-henger, levonó papír, olló, ragasztó Elsõként vágjuk ketté a flakont a felsõ részénél! A WC-papír-gurigából vágjunk le egy körülbelül 3 cm-es részt, és ragasszunk rá színes papírt. Rajzoljunk a kartonra egy 7-8 cm átmérõjû kört (egy pohár segítségével). A kis hengerünket a körünk közepére ragasztjuk (óvatosan mert kicsi a ragadási felület). A flakont most a levágott résznél kezdjük díszíteni a levonó papírral. Levágunk egy hoszszú csíkot, és a pereméhez ragasztjuk. A további díszítést mindenki a saját ízlése szerint készíti. Már készen is van, és csak az maradt hátra, hogy telerakjuk. Váza: A flakonunk aljából készülhet a vázánk, egy megfelelõ súlyt keressünk bele, és nem dõl fel olyan hamar. A díszítésben csak az ízlésünk szabhat határokat! A vázába virág is kell, és persze ez sem fog hamar elhervadni! Krepp-papír virág: Szükséges anyagok: színes és zöld krepppapír, hurkapálca, olló, ragasztó A virágot úgy tudjuk elkészíteni, hogy a színes krepp-papírból levágunk háromszor olyan széles csíkot, mint amekkorára szeretnénk a virágunk fejét. Vagdossuk be az egyik a divatot: miközben a híradók napról napra valós és jövendölt nehézségekrõl számolnak be, addig a maglódi iskola folyamatosan bõvül, terjeszkedik, szépül és megújul. De mirõl is van szó pontosan? Az építést kivitelezõ céggel kötött szerzõdés alapján, július végén vehetjük át azt a kétszintes épületet, ami hat új tantermet, mûvészeti termet, étkezõt, konyhát, tornatermi öltözõket és aulát foglal majd magában. Minden teremben tanulói számítógép, projektor, elkülönített foglalkoztatósarok lesz, az oldalfalakon pedig szabadon dekorálható felület kerül kialakításra a gyerekek részére. Mindez a 2006-ban átadott épületszárnyhoz fog csatlakozni, U alakban körbe- JÁTSZÓHÁZ OTTHON felét végig mind a három papírnak, ha lehet, minél sûrûbben, mert annál mutatósabb a virág. A végét beragasztózva csavarjuk fel õket a hurkapálcikára jó szorosan, és a végét ismét ragasztózzuk be, úgy rögzítsük. Ha ezzel megvagyunk, zöld krepp-papírral készülhet a szára. Egy csíkot levágunk belõle, és ferdén, hogy fedésbe legyen, felcsavarjuk rá, alulfelül ragasztóval rögzítjük, készítsünk neki egy levelet is, és ezt is ragasszuk rá. Kezünkkel megborzoljuk a virágját, hogy dúsabbnak hasson, és már tehetjük is a vázánkba. Egyszerû tulipán: Szükséges anyag: színes joghurtos pohár A hurkapálcát bevonjuk zöld krepp-papírral. A poharunkat kivágjuk a tulipán szirmainak megfelelõen. Az alját kilukasztjuk, és beleragasztjuk a hurkapálcát, levelet teszünk rá, és készen is van. Ezzel már kellemessé is varázsoltuk az elsõ tavaszi kiüldögéléseket a kerti asztalunknál. Ha már kimerészkedtünk a kertbe pihenni és a tavaszi madárkákat hallgatni, akkor játszani is lehet. Dobálós játék: Szükséges anyagok: 10 darab nagyméretû konzervdoboz, laposfogó, öntapadós számok, szigetelõszalag, színes öntapadós papír, olló, konzervnyitó, kicsi gumilabda A tiszta konzervdobozoknak ki kell vágni a tetejét és az alját, ezt laposfogóval el kell egyengetni biztonságosra. Kezdõdhet a díszítés! Ha számokat teszünk rá, össze lehet adni a dobott értékeket. A szigetelõszalagból különbözõ csíkokat, sávokat ragaszthatunk. Az öntapadós papírból viszont már bármilyen mintát készíthetünk. Ha elkészültünk, kezdõdhet a móka! Felállítjuk piramis alakban a dobozokat, és jöhet a Dobás! A legjobb dobó nyert. Huszár Marcsi fogva a most még megtépázott tornatermet. A komfortos tantermeknek köszönhetõen biztosítani tudjuk majd a tanulók egyéni, személyes felszerelésének és eszközeinek állandó tárolását. Az egyik tanterem speciális berendezéseivel alkalmas lesz mind az egyéni, mind pedig a könyvtári foglalkozások tartására. A könyvek mellett itt kap helyet az iskolai médiatár, az idegen nyelvi forrásközpont, valamint a tanulási képességet fejlesztõ egyedi eszközkészlet. A mûvészeti oktatás feltételei is javulni fognak a funkciójában összevont, nagyméretû dráma- és táncterem kialakításával, mely délelõttönként a személyiségfejlesztõ óráknak is helyet ad. Néptánc tagozatos diákjaink mellett a helyi tánccsoportok délutáni foglalkozásait is biztosítani fogja iskolánk, amiket a földszinten, a tornaterem mellett kialakításra kerülõ öltözõk és tusolók hivatottak komfortossá tenni. A nyáron elbontandó forfa épület helyét részben az iskolaudvar, részben pedig a mögötte épülõ új óvodaépület fogja majd kitölteni. Egy szó, mint száz, szép tervek vannak kilátásban, mi több, megvalósulóban annak érdekében, hogy 2009 szeptemberétõl még hatékonyabban tudjunk tanítani és tanulni. Hosszú Tibor igazgató

7 MIújság HIRDETÉS 7 ROUND KÖNYVELÕIRODA KFT. vállalja gazdasági társaságok, (bt., kft., kht.) teljeskörû könyvelését, bérszámfejtését, tb-adóhatósági ügyintézését. Elérhetõségek: 06 20/ , 06 29/ , 06 30/ telefonszámokon egész nap. Független közéleti és kulturális lap Kiadja: Z.B.Z. Kulturális Bt. Szerkeszti: Poór Mara Nyomda: Duna Könyvkiadó Nyomdája Megjelenik: minden hónap 1-jén Telefon: 06 (30) Postacím: Maglód, pf. 27. Lapzárta: minden hónap 22-én NYOMDA ÉS KÖTÉSZET DUNA KÖNYVKIADÓ KFT. Tel.: KIADÓ ALBÉRLET! Hosszú távra kiadó Maglódon egy kb m 2 -es, komfortos, fürdõszobás, gázkonvektoros önálló ház, akár azonnali beköltözéssel is. Ár megegyezés szerint, kaució szükséges. Érdeklõdni lehet a következõ telefonszámon: /

8 8 TARKA OLDALAK 2009 március Petõfi Sándor lelki rokona Születtél volna boldogabb hazában, / Hol érdemeknek kedvezõbb az ég: / Dicsõségednek fényes ragyogása / Egy fél világra elsugárzanék - Petõfi Sándor így írt Egressy Gáborról, a magyar romantika egyik legjelentõsebb színészérõl. Korának egyik legképzettebb és legöntudatosabb magyar színészét, aki lázasan kereste a mûvészi tökélyhez vezetõ utat, a nagyközönség s a kritikusok nem mindig méltányolták értéke szerint, ám annál inkább megértette õt Vörösmarty Mihály, és különösen Petõfi, aki lelki rokonának tartotta Egressyt. Egressy Gábor november 3-án született Borsod megyében, Lászlófalván. Gábort, akárcsak öccsét, Bénit, a mûvészet elsõ ihlete az atyai házban érte. Gábornak ugyan érett színészként sem volt olyan ércesen zengõ hangja, mint atyjának, szavalóképességét mégis tõle örökölte, merthogy Egressy Pál jeles egyházi szónok volt; állítólag oly bámulatos terjedelmû s oly rendkívül erõs hanggal bírt, hogy a zárt templomon kívül meg lehetett a szavát érteni. A kálvinista lelkész apa több hangszeren is kitûnõen játszott, és e zenei tehetsége Benjáminban öröklõdött tovább, aki Petõfi és Vörösmarty verseinek elsõ megzenésítõjeként, a Szózat zeneszerzõjeként és Erkel Ferenc legerõsebb operáinak szövegírójaként alkotott maradandót a magyarság számára. Gábor, noha atyja papi pályára szánta, miskolci tanulóévei után vándorszínésznek állt. A pályát színlapok írásával s azok széthordásával kezdte, de a színpad körüli teendõket is ellátta, festéket tört a díszítõnek, segített díszleteket festeni, fölállítani, szövegkönyvet másolt, jelmezeket alakított át, mert, mint írja visszaemlékezésében: ugyanazon öltönybõl kellett kitelni a magyar fényes dolmánynak és a német lovag-öltönynek, különbözõ részletekkel, mert ki-ki maga tartozott ellátni magát az elõadás minden kellékeivel. De volt táncos, kardalnok és súgó is. Két év vándorlás után Kassán és Kolozsvárott, majd a budai Várszínházban lépett színpadra ban Kassán a Bánk bán õsbemutatóján õ játszotta Ottót. Eleinte hõsszerelmes és komikus szerepekben is feltûnt, de pályája elejétõl fogva elsõsorban tragikus hõsnek képezte magát. Alakja és hangja nem volt olyan, amilyet a tragikus színészektõl megkívántak, közepes termet volt, a hangja érdes, tenor színezetû és nem erõs, de szabályos nemes római feje és intelligens szeme, de legfõképp lelkülete, magába mélyedõ, komoly, sõt csaknem komor egyénisége a tragikus hõsökre predesztinálta. Játszott Hamletet, Lear királyt, Coriolanust, III. Richárdot. Mint színész a külsõ hatásoknál mindig elõbbre valónak tartotta a belsõ igazságot: a lélekábrázolást. Kassai Vidor, a pályatárs írta róla: Egy mozdulattal, egy tekintettel, egy sóhajjal oly sokat tudott mondani, mint más jeles egész monológgal, sõt többet, mert kevesebbel mondotta! Igényes színész lévén állandóan képezte magát: 1837 tavaszán Bécsbe gyalogolt, hogy az akkor fénykorát élõ Burgtheater elõadásait tanulmányozza. Néhány év múlva pedig Párizsba ment, hogy a kor híres tragikájának, Elise Rachelnek a játékában gyönyörködhessen. A színészet elméleti és gyakorlati kérdéseivel egyaránt foglalkozott. Szakmai vitákat folytatott Bajza Józseffel és Gyulai Pállal ban egy éven keresztül szerkesztette és kiadta a Magyar Színházi Lapot. Egressy nemcsak mint színész, hanem mint fordító is nagy érdemeket szerzett Shakespeare magyar színpadon történõ meggyökereztetésében. Lefordította a Macbethet, A makrancos hölgyet, a Coriolanust, a IV. Henrik elsõ részét, a Tévedések vígjátékát (utóbbi hármat társfordítóként), átdolgozott több Shakespeare- és Schiller-fordítást ben nyitja meg kapuit a Pesti Magyar Színház, mely három évvel késõbb mint nemzeti tulajdon országos pártolás alá vétetik, és a Nemzeti Színház nevet kapja. A társulat tagja lesz Egressy is, a színházavatón Vörösmarty egyfelvonásos prológusában, az Árpád ébredésében a költõt játssza. A színház létrejöttekor a magyar nyelv ápolását, a hazai irodalom gyámolítását tûzte ki célul, s nem volt felkészülve operák színrevitelére. A pénz emberei, a mágnások és a közönség egy része azonban zenés darabokat követelt. A két testvérmûvészet között keserû harc kezdõdött, nemcsak a színfalak mögött dúlt, hanem a lapok hasábjain is, s a közönség két pártra szakadt. Egressy az idegen nyelvû operával szemben a magyar nyelven szóló dráma mellett kardoskodott. Anyagi és foglalkoztatási gondok is közrejátszottak abban, hogy Egressy távozott a színházból, s vidéken vállalt fellépéseket. Késõbb visszatért a Nemzetibe, s éppen az õ baráti segítségének köszönheti Petõfi, hogy Szigligeti Ede Szökött katonájában felléphetett a Nemzeti színpadán. Petõfi hatásának is betudható, hogy Egressy mindinkább a forradalmi változások hívévé szegõdött. Tagja lett a Pesten élõ fiatal írók, mûvészek, hírlapírók csoportjának, a Fiatal Magyarországnak, és megfordult a Pilvax kávéház híres asztalánál, a közvélemény asztalánál, ahol õ is bekapcsolódott a politikai vitákba. Részt vett március 15. forradalmi eseményeiben, a csúcspontot számára az esti nemzeti színházbeli fellépés jelentette. Szerepe szerint Peturt játszotta a Bánk bánban, ám az elõadást meg kellett szakítani, mert a szabadságtól üdvözült, örömtõl ittas emberek a Talpra magyart akarták hallani. Egressy vált az est hõsévé, midõn Petur jelmezét fekete atillára cserélte, s görbe karddal az oldalán elszavalta a Nemzeti dalt. A szabadságharc kitörésétõl kezdve nemcsak Gábor, hanem öccse, Béni is részt vett a küzdelmekben, 18 éves fiát, Ákost pedig õ maga vitte a sorozóbizottság elé. Kossuth Lajos október 15-én Szeged kormánybiztosává nevezte ki Egressyt. A világosi fegyverletétel után õ is, akárcsak Kossuth, Törökországba emigrált szeptemberében illegálisan visszatért magyar földre, noha távollétében a haditörvényszék halálra ítélte. Rajongásig szerette feleségét, a jeles színész húgát, Szentpétery Zsuzsikát és gyermekeit, s nem kívánta õket az emigrációs élet nyomorúságának kitenni. A kegyelmet Fáy András és Ráday Gedeon gróf eszközölte ki számára. A színpadról azonban egy idõre számûzetett. Van abban némi cinizmus, hogy korábban az opera ellen ágáló Egressyt ez idõ alatt operarendezõként alkalmazták. A Nemzeti Színházban csak 1854 tavaszán engedték újra színpadra lépni. Egressy 1864 nyarán Scribe Egy pohár víz címû darabjában Bolingbroke szerepét játszotta. Az elõadás után szélhûdés érte. Egy évvel késõbb még visszatért a színpadra, de egészsége többé nem volt a régi. Gyógyulása idején fejezte be A színészet könyvét, melyet útmutatóul szánt az 1865-ben megnyílt Színészeti Tanoda hallgatóinak. A költõ ír, csak hogyha kedve tartja, / A képíró, ha kedve tartja fest / És a színészt befogják az igába, / Habár halállal sújtja õt az est. Petõfi mintha a mûvészetéhez oly hû barát halálát is megjövendölte volna. A jeles színész július 30-án este Obernyik Károly Brankovics György címû darabjának címszerepében lépett fel, amikor a nyílt színen rosszul lett. Nem sokkal éjfél után meghalt. Történt ez éppen ugyanazon a napon, amelyen tizenhét évvel korábban Petõfi is eltávozott. Részletek Galántai Csaba írásából Szophoklész a havasokban Wass Albert A funtineli boszorkány címû háromkötetes regényét a Fõnix Színházi Mûhely társulata, mondhatni, boszorkányos ügyességgel állította színpadra. Az antik elõadás valóságos görög sorstragédiaként sújt a nézõre, tehát nem nyújt könnyû szórakozást, ezzel szemben viszont egészen mélyen hat a szívre, az észre és a lélekre. Egészen magas polcra emelve a szerzõ mellett a színészt, a rendezõt, akit e helyütt kiemelek: Bicskei Kiss Lászlót, és természetesen a befogadó publikumot. Sajnálatos, hogy a 200 fõs közönség nagyobbik része nem Maglódról érkezett, ezúttal is többen voltak a fõvárosból, Gyömrõrõl, illetve a környékünkrõl jöttek, és higgyék el, nem távoztak csalódottan, ne legyünk azok mi sem. Pedig a MagHáz már nem elõször nyújtott teret és lehetõséget, a viharos belpolitikai események közt is, az értelem és az érzelem legnemesebb megélésére. Emlékszünk még Tamási Áron remekére, a tavalyi évadnyitó Énekes madárra? A közös nevezõ mindkét estén megvolt ahhoz, hogy a különbözõ identitású emberek egymásra találhassanak, ennél többet kulturális intézmény nem tud nyújtani. (M)

9 MIújság HIRDETÉS 9 Tb ellátás keretén belül: Belgyógyászat (szerda 15-18h) Rheumatológia (hétfõ 15-18h) Gyermekorvosi 2. körzet A kezelés pulzáló, alacsony frekvenciájú és energiájú hanghullámokkal történik. Magánrendeléssel: Bõrgyógyászat (csütörtök 15-18h) Fül-orr-gégészet(szerda ) ESKÜVÕJÉT, BARÁTI ÖSSZEJÖVETELEIT, CÉGES RENDEZVÉNYEIT TARTSA KULURÁLT KÖRNYEZETBEN A MAGHÁZBAN!!! Bérleti díjak: Színházterem: Bál, esküvõ, nagyrendezvény: Ft + áfa Díszterem: Egész napos vagy éjszakás rendezvény esetén: Ft + áfa Domján teremmel együtt: Ft + áfa Díszterem, Domján terem, kiállító terem: Ft + áfa. Díszterem, Domján terem, kiállító terem, elõcsarnok: Ft + áfa Domján terem, kiállító terem, külön-külön: Ft + áfa. Fenti termek óradíjai: Díszterem: Ft + áfa Az összes többi: Ft + áfa Klubszobák óradíjai: 2000Ft + áfa Esküvõk esetén plusz udvarhasználat, fõzésre, egyebekre de nem kinti lakodalomra: Ft + áfa Udvari lakodalom, sátorral: Ft + áfa Az egész épület bérleti díja, udvarhasználattal: Ft +áfa Asztalokkal, székekkel és edényekkel fõig állunk rendelkezésére. Igény szerint teljes esküvõjét leszervezzük. (Teremdíszítés, meghívók, zenekar, büfé, stb.) ÉRDEKLÕDÉS, FELVILÁGOSÍTÁS: 06 29/ , 06 30/

10 10 MAGLÓDI IFJAK 2009 március Fiatalok a közéletben Rohanó világunkban a fiatalok, fõleg a év közöttiek nagy része elzárkózik a nyilvános, közéleti szerepléstõl. Ez többek között a megváltozott társadalmi, gazdasági és szociális körülményeknek is köszönhetõ. A családokban a szülõk egyre kevesebb idõt töltenek otthon, hogy biztosítani tudják a létfenntartáshoz szükséges erõforrásokat. Ez nagyban befolyásolja a fiatalok életvitelét, hiszen õk is ezt a modellt viszik tovább: hajnalban elindulnak az iskolába, s sokszor csak kora este esnek haza a szülõkkel együtt. Tehát idejük jó részét az iskolában töltik, a maradékot pedig jobb esetben a családdal. Sajnos a fiatalok nagy százalékára jellemzõ, hogy ha van egy kis szabadidejük, akkor nem sportolni vagy valamilyen szakkörbe, esetleg könyvtárba mennek el, hanem leülnek a tv, illetve a számítógép elé, interneteznek, zenét hallgatnak, vagyis a szabadidõ eltöltésének azt a módját választják, amikor nem kell nyilvánosan szerepelni. Ez jelentõsen beszûkítheti látásmódjukat, különbözõ lelki problémákat okozhat, hiszen az ember alapvetõen társas lény, lelki egyensúlyának fenntartásához szüksége van arra, hogy a családon és A mag nem tudhatja... Fiatalok a közéletben a szûk baráti körön kívül más csoportokhoz is tartozzon. Az otthonülõ fiatalok általában az idõhiányt, az engem ez nem érdekel -t, a lámpalázat, illetve a pénzhiányt jelölik meg közéleti nemszereplésük okaként. Másokat pedig ez leginkább a fiatal felnõttekre jellemzõ egyáltalán nem érdekel a közélet, csak saját karrierépítésükkel vannak elfoglalva, s ehhez átgázolnak mindenen és mindenkin. A éves korosztály másik jelentõs hányada részt vesz ugyan a közösségi életben, ha a kocsmákban, diszkókban és a különbözõ plázákban eltöltött idõt annak lehet nevezni. Sokan nem is tudják, hogy közvetlen környezetükben milyen lehetõségeik vannak a közéletben való részvételre! Van olyan fiatal, aki azt sem tudja, hogy hol van a könyvtár, a mûvelõdési ház vagy a játszótér! Viszont, hogy pozitív dolgot is mondjak a korosztályomról, néhányan közülünk már ébredeznek : eljárnak a helyi színházi elõadásokra, komolyzenei koncertekre, képzõ- és iparmûvészeti kiállításokra, részt vesznek szervezõként, segítõként, illetve Ez a mottója annak a kiállításnak, mely Mag - változás címmel február 21-én nyílt meg a MagHáz kiállítótermében. A képek Hudatsek László festõmûvész alkotásai, aki több egyéni és csoportos kiállítás után most Maglódon is bemutatkozik. A Kézmûipari Szakközépiskolát keramikusként végezte el ban diplomázott Egerben az Eszterházy Károly Fõiskola rajz-vizuális kommunikáció tanári szakán. Jelen pillanatban Budapesten a Jaschik Álmos Mûvészeti Szakképzõ Iskola mûvésztanára, rajzot, festést tanít. A kiállított képeid jelentõs része aktokból áll. A festészet tanulásának is van egy útja, egy folyamata, amelyiknek egyik állomása az emberábrázolás. A képeim jelentõs része még a fõiskolai évek alatt készült. Már ott bent is lett volna módom arra, hogy nonfiguratív, szimbolikus ábrázolással dolgozzak, de még nem tartottam magam erre elég érettnek. Az ott töltött 4 év alatt inkább az emberi test ábrázolásával foglalkoztam, ezt a területet kutattam. A diplomamunkám is aktokból áll, de az emberábrázoláson belül már valamirõl szól a kép. Az embert eszközként kezeltem, egy lelkiállapotot tükröz, a címe Kitörés. Az elsõ figura egy vívódó, összegörnyedt alak, a második, aki kiszakítja magát ebbõl a helyzetbõl, feláll és kitárulkozik a világ felé, a harmadik pedig a megbékélt, aki már bejárta azt az utat, amelyet szeretett volna? Akár így is lehet nézni az emberi állapot körforgását. A szemben lévõ falon függõ aktokkal mi volt a terved? Szeretted volna megmutatni az emberi test szépségét? Ez a sorozat is még a fõiskolai években készült, egy-egy darab kb. 20 perc alatt. Ezeknek a tanulmányoknak az a lényege, hogy minél gyorsabb, dinamikus ecsetvonásokkal dobjam fel a vászonra az emberi test különbözõ állapotait. Szép az a két idõs embert ábrázoló képed Az egyik a nagyapám, akivel sajnos már életében nem találkozhattam, de azzal, ahogy a családi legenda és egy kép alapján megfestettem, közel kerültünk egymáshoz. Nekem legjobban az a három képed tetszik, amelyrõl a kiállításod is elnevezted. Igen, ez a Mag sorozat újszülött, az eddigi munkáimhoz képest mindenféleképpen nagy fordulat. Egy biennáléra készítettem, ahol Krisztus példabeszédeibõl kellett egy-egy munkát alkotni. Így született meg a Mag, az elsõ kép, amely a magvetõ példázatára épült, mely szerint a mag Isten igéje, és nem mindegy, hogy milyen földbe vetik A következõ kép A mag és a nagyhal, a harmadik pedig a Magleány. Ezek a képek kollázstechnikával készültek, amely most egy új eszköz a kezemben, és amelyben nagyon jól érzem magam. Úgy kell elképzelni, hogy kollázsalapra olajfestékkel festek. Ez a módszer nagyon jól használható arra, hogy az emberi kapcsolatok sokszínûségét úgy tudjam ábrázolni, hogy az ne legyen szájbarágós. Ezen dolgozom mostanában. Beszélgetésünk végén megkértem az ifjú festõt, hogy a kiállítás mottójának további részét írja le nekem, mert szeretném Önökkel is megosztani. Íme: S a mag el sem hiszi, hogy ott rejlik benne a gyönyörû virág lehetõsége. Hosszú az út, és mindig biztonságosabb inkább el sem indulni rajta, mert az út ismeretlen, és semmit nem lehet garantálni. Ezer és egy veszély leselkedik az úton; csapdák és kelepcék szegélyezik mindenfelé a mag a kemény maghéjba rejtve biztonságban van. De most tesz egy próbát: összeszedi magát, ledobja magáról a biztonságot jelentõ kemény burkot, és elindul. A küzdelem azonnal elkezdõdik: a kínlódás a talajjal, a kövekkel, a sziklákkal. És amilyen kemény volt a mag, olyan lágy lesz most a csíra, s a törékeny növényre ezerféle veszély leselkedik. A mag eddig biztonságban volt, akár ezer évig is biztonságban lett volna a csíra számára azonban rengeteg a veszély. De a csíra elindul az ismeretlen felé, a nap felé, a fény forrása felé, anélkül, hogy tudná hová? és miért?. Hatalmas keresztet kell cipelnie, de a magot megszállta egy álom, és ezért nekivág az útnak. Ugyanilyen az ember útja is. Nagyon viszontagságos. Sok bátorság kell hozzá. P. M. Hamarosan megnyitja kapuit a MagHázban a HUDINI RAJZISKOLA Hudatsek László festõmûvész, mûvésztanár a festészet és a rajzolás különbözõ technikáit, valamint vizuális kultúrát tanít azoknak a gyermekeknek, fiataloknak, felnõtteknek, akik kedvet és tehetséget éreznek magukban a képzõmûvészet iránt. Vállalja a mûvészeti szakközépiskolába vagy a felsõfokú oktatásba jelentkezõk felvételi elõkészítését is. Az elsõ tájékoztató megbeszélés március 24-én, kedden, 18 órakor lesz! aktív szereplõként a különbözõ tánctanfolyamokon, kreatív foglalkozásokon, színjátszó szakkörökben, egy részük a szórakozás miatt, mások azért, hogy leküzdjék lámpalázukat. Arra biztatok minden fiatalt, hogy a tavasz közeledtével az ilyenkor jelentkezõ tavaszi fáradtsággal együtt próbálja meg leküzdeni magában az egész éven át tartó közéleti fáradtságot is. Tegye meg mindenki az elsõ lépést, hogy ráébredhessen, mennyire fontos szerepet tölt be a közösség az ember életében: hiszen a közös programok alkalmával nemcsak új ismeretségek, hanem életre szóló barátságok, sõt akár szerelmek is szövõdhetnek. Koncz Katalin Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik a MagHáz február 7.-én megtartott Disznóvágásán és Torán segítségünkre voltak. Kiemelten: Oláh Józsefnek a tüzifáért, és a Lacika Húsboltnak. Zalavári Béla MagHáz ig.

11 MIújság TARKA OLDALAK / HIRDETÉS évi Utánpótlás Országos Bajnokság, Nyíregyháza Elsõként serdülõ korcsoportban a bajnoki címvédõ Pecznyik Péter lépett dobogóra 62 kg-os súlycsoportban. Szakításban 77 kg-os új országos csúcsot ért el, majd 93 kg-ot lökött. Összetettben 29 kg-mal verte a második helyezettet! Péter megvédte bajnoki címét, és 2009-ben is tagja A Magyar Súlyemelõ Szövetség tájékoztatója: évi szakosztályi pontverseny eredménye 14. Maglódi D. K. S. Súlyemelõ Szakosztály 1759, Vállalkozók Sportegyesület Kisbér 1746, Téglás Városi Sportegyesület 1655, Ózdi Súlyemelõ és Fitness Club 1619, Békéscsabai Elõre Súlyemelõ Club 1475, Testvériség SE 1429, Szerencs Városi Súlyemelõ Club 1425, Rekard Sportegyesület Gyõr 1359, Biharnagybajomi Sport Egyesület 1143, Iregszemcsei Súlyemelõ és Szabadidõ SE 882, Koppány SE Tamási 881, Tiszaújvárosi Súlyemelõ Sportegyesület 628, Hartmann és Fia Kft. Súlyemelõ Szakosztály 617,26 A Színházi Világnapot minden évben március 27-én ünnepeljük. Ebbõl az alkalomból idén Augusto Boal mondja el gondolatait. Különösek az emberi társadalmak mindennapjai, de bizonyos alkalmakkor mégis színházi elõadásokra van szükségünk. Ezek fontos társasági események, olyanok, mint amilyenre most eljöttek. Nem tudatosul bennünk, de az emberi kapcsolatok színházi mintákat követnek: a tér használata, a testbeszéd, a szavak megválasztása, a hanghordozás, a gondolatok és érzelmek ütközése, vagyis mindaz, amit a színházban bemutatunk, és saját életünkben is megélünk, azt sugallja: a színház teremtett minket! A menyegzõk, a temetések spektákulumok, de egyben a mindennapi élet jól ismert rítusai is. A ceremóniák, a reggeli kávézások, a köszönések, a bátortalan szerelmek és a viharos szenvedélyek, a szenátorok tanácskozása, diplomaták találkozója, ez mind színház. Mûvészetünk arra tanít, hogy nyitottan fogadjuk be a mindennapi élet elõadásait, melyekben egyformán vagyunk színészek és nézõk, s elmosódik a színpad meg a zsöllye közti határ. Valamennyien mûvészek vagyunk: a színház arra tanít, hogy meglássuk azt, ami nyilvánvaló, de már annyira hozzászoktunk, hogy észre sem vesszük. A megszokott láthatatlanná válik, és épp azért hozunk létre elõadásokat, hogy A SÚLYEMELÕK HÍREI a Nemzeti Utánpótlás Nevelõ Intézet Héraklész programjának. Következett Méhes Ádám ifjúsági versenyzõnk a 69 kg-os súlycsoportban. Szakításban és lökésben is egyéni csúcsokat javítva, 77 és 99 kg-mal a III. helyen végzett. Fogyasztása jól sikerült, utasításaimat betartotta. Mindez nem mondható el a harmadik versenyzõrõl, az ifjúsági 85 kg-ban induló Kerestély Zoltánról. Túlfogyasztotta magát, ehhez jött még az esélyesek terhe, hiszen sikeres szereplés esetén bajnok lehetett volna. Ezt a nyomást nem bírta, és a szakítás során kiesett a versenybõl. Ebben én is hibás vagyok, hiszen egy Színházi világnapi üzenet megvilágítsuk mindennapi életünk színpadát. Múlt év szeptemberében egy váratlan színházi meglepetés csapott le ránk: azt képzeltük, hogy biztonságos világban élünk, és bár távoli, vad tájakon háborúk, népirtások, vérengzések tombolnak, embereket kínoznak, Augusto Boal brazil drámaíró, rendezõ, elméleti szakember. Rio de Janeiróban született 1931-ben. Az Elnyomott Színház elméletének megalapítója. Számos elismerésben, kitüntetésben részesült és 1971 között Sao Paulóban a Teatro ARENA igazgatója volt. Ennek a színháznak a létrehozása jelentõsen megváltoztatta a brazíliai színházi életet, színházi modellt. Céljuk egy népszínház megvalósítása volt. Elsõsorban kortárs brazil szerzõk mûveit állították színpadra, de a nagy klasszikus világszínházi repertoárt is színre vitték, többek között Moliere, Ruzzante, Lope de Vega, Brecht stb. drámáit. Késõbb zenés darabokat is játszottak, de kísérleteztek új mûfajjal is. Létrehozták az úgynevezett Színház-naplót, és ebbõl nõtt ki a Théâtre de l'oprimé (az Elnyomott Színháza) ben az elsõ katonai puccs mindent megkérdõjelezett, bevezették a cenzúrát ban a második államcsíny pedig véget vetett mindenféle népszínházi kezdeményezésnek. Diktatúra vette kezdetét az országban. Az ARENA Színház elkötelezett, a diktatúra ellen harcoló színházzá vált ben Augusto Boalt letartóztatták, megkínozták, és ezután számûzetésbe kényszerült. Ekkor dolgozta ki az Elnyomott színháza elméletét ben Párizsban telepedett le, de közben rendezett Németországban és Ausztriában is ban Brazília újra befogadta Augusto Boalt, akit Rio városának képviselõi testületébe választottak. Jelenleg a Centro do Teatro do Oprimado do Rio de Janeiro munkáját irányítja. mi biztonságban élünk, pénzünket tekintélyes bankokban helyeztük el, vagy becsületes brókerre bíztuk; aztán azt akarták elhitetni velünk, hogy ez a pénz nem is létezett, hogy csak néhány, egyáltalán nem virtuális, de nem is megbízható vagy tiszteletreméltó közgazdász siralmas, virtuális agyszüleménye volt. Ez rossz színház, sötét cselszövés, alacsonyabb, biztosító kezdõfogás esetén ez valószínûleg nem történt volna meg. Az összesített éremtáblázaton így is a 16. helyen végzett a csapatunk. Szakosztályi pontverseny Diáksportkörünk 40 egyesületbõl a 14. helyen zárt, ezzel a három csoportba sorolt bajnokságban megnyertük a II. osztályt! Az eredmény azért is igen értékes, hiszen 2 serdülõ-, 3 ifi- és 3 veteránkorú versenyzõ harcolta ki ezt az elõkelõ helyezést. Hasonlóan nagy részük van ebben barátaimnak, ismerõseimnek, akik lehetõvé tették, hogy júliusban Kazincbarcikán értékes pontokat szerezzünk. A helyezés értékét szintén növeli az a tény, hogy míg mi fillérekbõl gazdálkodunk, addig a 11. helyezett évi forintból teszi ugyanezt. Mit érnek a városunkban eddig soha nem látott magyar bajnoki címek, az országos csúcsok, a NUPI-tagos fiatalok, a diákolimpiai aranyak, ezüstök, bronzok? SEM- MIT! Pecznyik Gábor edzõ amelyben néhányan sokat nyertek, és sokan mindent elvesztettek. A gazdag országok politikusai titkos megbeszéléseket tartottak, és csodatévõ megoldásokkal álltak elõ. Mi, a nézõk, az áldozatok, az erkély utolsó soraiba szorultunk. Húsz évvel ezelõtt Racine: Phédráját rendeztem Rio de Janeiróban. A díszlet szegényes volt: a földön két tehénbõr, körülötte bambuszrudak. Minden elõadás elõtt a következõket mondtam a színészeimnek: Vége a próbáknak, annak, hogy napról napra újabb variációkat próbáljunk ki. Amikor átlépitek a bambuszkerítést, közületek senki sem hazudhat többé. A színház az elrejtett igazság maga. Amikor a felszín mögé nézünk: mindenütt elnyomókat és elnyomottakat, osztályokat és kasztokat látunk, egy igazságtalan, kegyetlen világot találunk. A mi dolgunk, hogy egy másfajta társadalmat képzeljünk el. Meggyõzõdésünk, hogy ez lehetséges. A mi dolgunk hát, hogy ezt a színpad deszkáin és az életben megvalósítsuk. Nézzék meg az elõadást, és amikor hazatérnek, játsszák el a saját darabjukat, és vegyék észre azt, ami kiböki a szemük, de soha nem látták meg. A színház nem esemény, hanem életmód! Mindannyian színészek vagyunk: állampolgárnak lenni annyit jelent, hogy nem elégszünk meg azzal, hogy társadalomban élünk, hanem megváltoztatjuk azt.

12 12 RENDÕRSÉGI HÍREK 2009 március A Maglódi Rendõrõrs illetékességi területén az állomány által tett eredményes intézkedések évben Közrendvédelmi területen A rendõrjárõr szolgálata teljesítése során napon a reggeli órákban Ecser külterületén igazoltatta Sz. R. ecseri lakost. Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy nevezett ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság elfogatóparancsot adott ki. Erre tekintettel Sz. R.-t a helyszínen elfogta, és elõállította a Maglódi Rendõrõrsre. A rendõrjárõr szolgálata teljesítése során napon a délelõtti órákban Maglód központjában igazoltatta T. Zs. csécsei lakost. Az intézkedés során végrehajtott ruházatátvizsgáláskor az igazoltatottnál bûncselekménybõl származó mobiltelefon került feltalálásra, melynek a BRFK XXI. Kerületi Rendõrkapitánysága körözését rendelte el. Erre tekintettel nevezettet a rendõrjárõr a helyszínen elfogta, és elõállította a Maglódi Rendõrõrsre. Az Életet Az Éveknek Alapítvány köszönetet mond a személyi jövedelemadó 1%-áért. A rendõrjárõr szolgálata teljesítése során napon a délutáni órákban Maglód, Bellus János tér MÁV-állomáson igazoltatta Cs. P. maglódi lakost, aki a rendelkezésre álló adatok alapján hamisított diákigazolvánnyal vette igénybe a MÁV szolgáltatásait. Erre tekintettel nevezettet a rendõrjárõr a helyszínen elfogta, és elõállította a Maglódi Rendõrõrsre a további intézkedések megtétele végett. Bûnügyi területen Büntetõeljárás indult K. M. maglódi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettesek ellen, akik én és óra közötti idõben Maglód, Bajcsy-Zs. utcában tettleg bántalmazták K. M. maglódi lakost, melynek során az egyik elkövetõ a sértettõl jogosnak vélt tartozás fejében 3000 Ft készpénzt követelt. Az eljárás során beszerzett adatok alapján az elkövetõk azonosításra kerültek, elfogásuk megtörtént, gyanúsítotti kihallgatásuk foganatosítva lett. Az ügyben a nyomozást a MRk. Vizsg. Alo. folytatja le. Az elkövetõk szabadlábon hagyásuk mellett védekezhetnek. Büntetõeljárás indult S. É. maglódi lakos feljelentése alapján K. P. ecseri lakos ellen, aki napon Ecser, Szalacska-dûlõben lévõ lakásában a sértettet megkötözte és a lakásban fogva tartotta. A sértett hosszas próbálkozásának köszönhetõen a lábait kiszabadította, és segítséget kért a szomszédoktól. Az elkövetõ kilétének megállapítása után a rendõrõrs járõrei és nyomozói az elkövetõ felkutatására indultak, mely eredményre vezetett. Az elkövetõ gyanúsítotti kihallgatását végrehajtották. Az ügyben a nyomozást a MRk. Vizsg. Alo. folytatja le. Az elkövetõ szabadlábon hagyása mellett védekezhet. Büntetõeljárás indult S. L. maglódi lakos bejelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki én és óra közötti idõben Maglód, Fõ úton lévõ szórakozóhelyen egy alkalommal mellkason szúrta F. Z. maglódi lakost, aki a bántalmazás következtében sérülést szenvedett. Az adatgyûjtést követõen a rendõrjárõrök és a nyomozók az elkövetõ felkutatására indultak, mely eredményre vezetett, az elkövetõt elfogták, gyanúsítotti kihallgatása végrehajtva. Az ügyben a nyomozást a MRk. Vizsg. Alo. folytatja le. Az elkövetõ szabadlábon hagyása mellett védekezhet. Bakos Róbert r. százados õrsparancsnok Keresse Takarékszövetkezeti fiókjainkban a kockázatmentes, kedvezõ kamatozású forint alapú lakáshiteleinket! Építkezik, építtet vagy lakást vásárol? Új lakás építéséhez/vásárlásához ajánljuk:»kiegészítõ kamattámogatott lakáshitel (Már 10% önerõ igazolásától!)»fészekrakó lakáshitel (Önerõ nélkül is!)»köztisztviselõi, közalkalmazotti támogatott lakáshitel (Önerõ nélkül is!)»megelõlegezõ lakáskölcsön Állami támogatások:»lakásépítési/vásárlási támogatás (LÉK) Használt lakásvásárláshoz ajánljuk:»piaci kamatozású lakáshitelünket Állami támogatások:»fiatalok Otthonteremtõ Támogatása (FOT) Bõvítene? A többszörösen módosított 12/2001 (I.31.) Kormány rendelet alapján igényeljen»állami támogatásokat Korszerûsítene, felújítana? Elnyert pályázat alapján igényeljen»energiatakarékos lakáshitelt Bõvítésre, korszerûsítésre és egyéb építési munkálatokra/vásárlásra, felújításra ajánljuk piaci kamatozású konstrukciónkat! Tájékoztatónk nem teljes körû, részletes tájékoztatóinkat megtalálja a Web címünkön, valamint átveheti személyesen kirendeltségünkön. Monor és Vidéke Takarékszövetkezet Maglódi kirendeltsége: Maglód, Fõ u. 13.

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt ESETTANULMÁNY 10-es csoport Módszertani nap 2006 február 14 Készítette: Kovács Zsolt Személyi adatok: Név: B Tamás Szül: Sz., 1987. október 31 Iskolai végzettség 8 osztály Ítélete: B Tamás növendék 10-es

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ

2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ 2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ KATICA Mennyi, mennyi minden. Annyi minden történt mostanában. Áprilist zártuk a kiállítással, utána készültünk az anyák-napjára nagyon ügyesek voltak, 11-én pénteken délelőt

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám GAUDIOHÍREK 2013. január,2. évfolyam 1.szám 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3.o. Vízkereszt.. 4.o. Legyen minden nap a magyar kultúra napja!...5.o. Mit szeretnél elérni 2013-ban?...6.o. Tanárinterjú 7-8.o.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.04.04. szerda A civil társadalmat erősítené az EU a keleti partnerországokban Komoly előrelépések az EU keletei partnersége terén Túllőhet a célon az EU szigorú termékcímkézése Nemzeti Eszközkezelő

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981 M ú l t b a n é z õ Dr. Vas Károly akadémikus Dr. Kiss István Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és mûködésében Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg?

Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg? Tartalomjegyzék Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg? 23 Bevezetés 27 Élet a csendes kétségbeesésben 1. Azt

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet?

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet? Szalai-Bordás Gergő a Földes Ferenc Gimnázium volt diákja, jelenleg az ELTE ÁJK jogász hallgatója. Középiskolás évei során magyar nyelv és irodalom tantárgyból ért el kimagasló eredményeket, valamint az

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén A Levegő Munkacsoport pályázatot indított annak érdekében, hogy Budapest belső kerületeiben megnöveljék az egy

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Szent István Közösségi Házban 2014. december hó 11-én 17 00 órakor a szászvári vállalkozókkal tartott kötetlen vitafórumról. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást és megjelentek.

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben