Baross utcai Szülészeti Esték (60)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baross utcai Szülészeti Esték (60)"

Átírás

1 Baross utcai Szülészeti Esték (60) A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképző sorozata

2

3 Klónozás, őssejtek Előadók: Dr. Andréka Péter egyetemi adjunktus Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Tanszék Dr. Dinnyés András, az MTA doktora Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ, Gödöllő Dr. Kriván Gergely osztályvezető főorvos Szent László Kórház Csontvelő-transzplantációs Osztály, Budapest Dr. Mandl József egyetemi tanár az Egészségügyi Tudományos Tanács titkára Dr. Masszi Tamás osztályvezető főorvos Országos Gyógyintézeti Központ Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály Dr. Nagy Gyula Richárd klinikai orvos Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Dr. Nagy Kálmán c. egyetemi tanár, osztályvezető főorvos Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Gyermekhematológiai és Csontvelő-transzplantációs Központ, Miskolc Dr. Regéczy Nóra laboratóriumi vezető Országos Gyógyintézeti Központ Őssejtbank Laboratórium, Budapest Dr. Sarkadi Balázs egyetemi tanár, osztályvezető Országos Gyógyintézeti Központ Dr. Uher Ferenc tudományos főmunkatárs Országos Gyógyintézeti Központ Őssejtbank Laboratórium, Budapest Dr. Wenger Tibor egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet Dr. Wiener Zoltán tudományos munkatárs Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Szponzor: Béres Gyógyszergyár Rt. Budapest, február 16.

4 Az állatorvosi klónozás tapasztalatai, lehetőségek emberben A sejtmag-átültetéses klónozás az elmúlt években jelentős figyelmet kapott, részben az állatkísérletek sikereinek köszönhetően, részben az emberi klónozással kapcsolatos spekulációk és aggodalmak miatt. Az állatkísérletek alapján valószínűsíthető, hogy a technikai feltételek megismerése után minden emlős fajban, beleértve az embert is, lehetséges sejtmagátültetéssel embriók és utódok előállítása. A technológia jelenlegi szintjén azonban az állatkísérletek alapvető problémákkal küzdenek, amelyek miatt a humán reprodukciós (utód előállításra irányuló) klónozás technikailag is elfogadhatatlan kockázattal járna. Ennek az okai, hogy egyrészt alacsony a hatékonyság (0-10% a beültetett embriókból az utódszületési arány), másrészt magzati és újszülött-rendellenességek nagy gyakorisággal fordulnak elő. Ezek alapvetően a genetikai újraprogramozás problémáira vezethetőek vissza, amelyek számos epigenetikus (génműködésben megmutatkozó) rendellenességhez vezetnek. Az ezek által kiváltott elváltozások súlyossága változó, gyakran az állat pusztulását okozzák, időnként azonban csak részletes vizsgálattal mutathatók ki. A klónozott állatok gyakori fejlődési problémái között előfordulnak: nagy méretű újszülöttek; placentafejlődési problémák; magzati rendellenességek (májmegnagyobbodás, epidermisben vérzések és egyéb elváltozások). A sejtmagátültetés kivitelezése bonyolult, speciális gyakorlatot és felszerelést igényel, valamint a genetikai újraprogramozás folyamatának megértése lassan halad, és noha a humán genom már ismert, az epigenetikus génműködésről kevés az ismeret. A klónozás alkalmazása a közeljövőben (0-5 év) a következő területeken várható: 1. Humán orvosi célú állatklónozás: Összehasonlító állatkísérletek funkcionális genomika megismerésére Emberi betegségek állatmodelljei főképp egér, patkány, sertés, juh, nyúl modellekben Gyógyszer-előállítás tejben, vérben; nyúl, juh, kecske, szarvasmarha fajokban Gyógyszertesztek orvosi célokra Xenotranszplantáció sertés felhasználásával Gyógyhatású táplálékok előállítása

5 2. Állat-egészségügyi célú klónozás: Betegségrezisztencia pl. emlőgyulladás- és brucellosis-ellenállóság kialakítása, esetleg genetikai módosítás révén Homogén vakcinálási reakcióval rendelkező, betegség-ellenálló állományok előállítása 3. Állati termékek mennyiségi és minőségi javítása: Hús: marha és sertés esetében a közeljövőben várható a sejtmagátültetéssel előállított termelő és tenyészállatok használatának engedélyezése genetikai módosítás nélkül A távlati cél genetikailag módosított (GMO) állatok előállítása, genomikai és őssejtkutatással kombinálva 4. Új technikai anyagok előállítása: Pókselyem és más új fehérjék előállítása 5. Testi sejtes emberi klónozás terápiás célból: gyógyítás sejt- és szövetátültetéssel. Ez Magyarországon tilos, de az EU több országában már kutatják (pl. Egyesült Királyság, Belgium, Svédország). 6. A reprodukciós célú klónozás jelenleg szigorúan tiltott tevékenység a világ legtöbb országában. A sejtmagátültetés felhasználásával azonban állatkísérletekben lehetséges volt mesterséges gaméták előállítása. Ezen gaméták in vitro fertilizáció során felhasználhatóak, és az eredmény nem egy klónozott utód. Ilyen gaméták felhasználása a humán terméketlenség kezelésére esetleg lehetségessé válhat közép- vagy hosszú távon. Kockázata még nem ismert. A gyógyító őssejtek a kutatás perspektívái Orvosok és laikusok fantáziáját egyaránt régóta izgatja az életfontosságú szervek megújításának lehetősége, az ún. helyreállító vagy regeneratív orvoslás. A klinikai tevékenységet megalapozó kísérletes kutatások, biotechnológiai eljárások, genetikai felismerések és gyógyszerkutatási eredmények lehetővé teszik, hogy ma már a korábban gyakran halálos kimenetelű betegségek esetében is a gyógyulás reményével avatkozhasson be az orvos. A molekuláris genetika és a génsebészet előretörése, a sejtek jellemző tulajdonságainak, fejlődésének és funkcióinak jobb megismerése újabb reményeket kelt ezen a téren. Ezeknek a reményeknek egyik legfontosabb tényezője a szervezetünket megújítani képes

6 őssejtek egyre jobb megismerése. A saját őssejtek genetikai módosítása különösen értékes gyógyászati eszközt jelenthet, mintegy forradalmi áttörést ígérve az orvoslásban. Jelenleg a sikeresnek ígérkező génterápiás eljárások elsősorban az emberi őssejtek ex vivo, azaz az emberi szervezeten kívül végrehajtott módosításához, majd a módosított sejtek beültetéséhez kapcsolódnak. Ezek az eredmények és az utóbbi évek azon felismerése, hogy a szövetek regenerálására képes őssejtek univerzálisak, azaz egymást igen széles körben helyettesíteni tudják, világszerte hatalmas lendületet adott a csontvelő-átültetéshez, illetve az őssejtek specifikus alkalmazásához kapcsolódó módszereknek. Ezzel a fejlődéssel párhuzamosan természetesen számos új tudományos, gyakorlati és etikai probléma is előtérbe került. Mai ismereteink szerint két különböző módon valósulhat meg gyógyítás a szöveti őssejtekkel. (Hangsúlyozandó, hogy itt kizárólag a szöveti őssejtekről beszélünk, melyek nem azonosak az embrionális őssejtekkel.) Az egyik az őssejtátültetés, a másik az őssejtterápia; utóbbi egyre szélesebb körben válik ismertté: a jövőben várható, őssejtekkel történő egyéb gyógyítási lehetőségeket jelenti. Az őssejtek egyedülálló tulajdonsága, hogy önmagukat is megújítva még képesek szinte bármilyen érett szöveti (pl. szív-, izom-, ideg-) sejtekké alakulni. Mostanra tudjuk, hogy a szöveti őssejtek is részben képesek erre. Ez a sejtterápiát alkalmazó, úgynevezett regeneratív medicina, azaz helyreállító orvoslás. Jelenleg a helyreállító orvoslás legtöbb módszere még laboratóriumi kísérletes, esetleg már klinikai kísérleti fázisban van. Az orvostudomány és a biotechnológia azonban rohamléptekkel halad előre. Rendkívül érdekes új eredményeket ígér az embrionális őssejtvonalak differenciálódásának, jellemző szövetekké alakulásának követése, elemzése (pl. a ritmusosan összehúzódó szívizommá alakuló őssejtcsomók). A projektek fő célja modern biotechnológiai módszerek kifejlesztése a sejtterápia és a génterápia alkalmazására a veleszületett rendellenességek, az immunhiányos állapotok és a daganatos betegségek gyógyítása céljából. Ehhez fontos lépés a szöveti őssejtek elkülönítésére, feldúsítására, szövethelyreállító felhasználására, így pl. a köldökzsinórvér-őssejtek alkalmazására szolgáló módszerek bevezetése, valamint a génterápiát szolgáló speciális készítmények fejlesztése.

7 Hemopoetikus őssejtek szerepe a szívizom-reparációban A fejlett országokban a pangásos szívelégtelenség fő oka a szívizom-infarctus. Az ischaemiás szívelégtelenségben jelenleg alkalmazott kezelés nem képes visszafordítani a progresszív hegesedéssel és sejtpusztulással járó folyamatot. Lehetséges terápiás alternatívaként az őssejtek alkalmazása merült fel. Ezen sejtek differenciálatlan, pluripotens, proliferációra képes sejtek, melyek szívizomsejtekké és endothel-sejtekké is képesek differenciálódni. A szívizom regenerációja az őssejtek alkalmazásának legtöbbet kutatott és egyben legvitatottabb területe. Bár az állatkísérletes és a korai humán vizsgálatokból nyert eredmények ellentmondásosak, bizonyítást nyert, hogy új szívizomsejtek keletkeztek a korábban posztmitotikusnak tartott szervben. A szívizomőssejt-terápiát ezidáig az akut myocardialis infarctuson átesett és a krónikus ischaemiás szívelégtelen betegcsoportokon alkalmazták. Jelenleg a csontvelői őssejtek alkalmazása tűnik a legkedvezőbbnek ezekben a betegcsoportokban. A sejtek sebészi úton, direkt myocardialis injekcióval, intracoronariás infúzióval, retrográd vénás infúzióval vagy transendocardialis injekcióval juttathatók be. A bejuttatott sejtek közvetlenül javítják a szív kontraktilis funkcióját, vagy közvetve gátolják az infarctus expanzióját. Az intracoronariás csontvelőiőssejt-transzplantáció a systolés balkamrafunkció javulásához vezet akut myocardialis infarctuson átesett betegek esetében. A mesenchymalis őssejtekről Esetleges terápiás felhasználás szempontjából a mesenchymalis őssejtek (MSC) a legígéretesebb, felnőtt szervezetben is megtalálható szöveti őssejtek. Csontvelőből, zsírszövetből, placentából, köldökzsinórvérből stb. viszonylag könnyen izolálhatók, in vitro kultúrában jól szaporíthatók és rendkívül plasztikusak. Mesodermalis (vérképzést támogató ún. myelosupportiv stroma, csont, porc, zsírszövet, inak, simaizom), ectodermalis (neuron, glia) és endodermalis (májsejtek, inzulintermelő sejtek) irányba egyaránt képesek differenciálódni. Becslések szerint a csontvelőben 1:105 1:106 gyakorisággal fordulnak elő, de nem ismerünk olyan specifikus markert vagy markerkombinációt, amellyel akár in vivo, akár in vitro azonosítani lehetne őket. Izolálásuk lényegében adherenciájukon alapul. A csontvelőből kitapasztott stromasejteket, miután benőtték a rendelkezésükre álló felületet, tripszin és EDTA segítségével felszedjük és kis sejtsűrűség mellett átoltjuk. Többszöri átoltás után egy jórészt fibroblast-sze-

8 rű sejtekből álló, exponenciálisan növekedő tenyészetet kapunk, amelyet ha már nem tartalmaz vérképző sejteket MSC kultúrának tekinthetünk. Az ilyen sejtek egységesen CD133-, CD34-, és CD45-negatívak. Visszajuttatva őket a szervezetbe, nem vándorolnak a csontvelőbe (minden csontvelőtranszplantált beteg és kísérleti állat stromája recipiens eredetű), hanem inkább szétszóródnak a különböző elsősorban sok kapillárist tartalmazó szövetekben (pl. a tüdőben, vesében). Sérülés esetén viszont legalábbis egy részük a sérült szervekbe, szövetekbe vándorol, és valószínűleg kulcsszerepet játszik az adott szövet, illetve szerv regenerációjában. További rendkívüli előnyük, hogy az összes eddig ismert (embrionális és szöveti) őssejttől eltérően hipoimmunogének. Allogén (néha még xenogén) recipiensbe oltva sem váltanak ki jelentős, kilökődéssel járó immunválaszt. Sőt, sikeresen alkalmazhatók alloantigének és autoantigének elleni már megindult T- és NK-sejtközvetített immunreakciók (például akut GVHD) gátlására is. Bár az MSC-k immunszuppresszív hatásának mechanizmusát nem ismerjük, elsősorban a sejtek által termelt nagy mennyiségű TGF-β1, PGE 2, galektin-1 és indolamin 2,3-dioxigenáz (IDO) enzim jöhet szóba, mint az aktivált lymphocyták működését közvetlenül és/vagy közvetve gátló mediátor. A beágyazódásban szerepet játszó endocannabinoidok Az 1990-es évek elején megfigyelték, hogy az exogén cannabinoidok (a marihuána pszichoaktív hatóanyagai) a központi idegrendszerben jelen levő receptorokhoz kötődnek. Ezt követte a receptor (CB 1 receptor) szerkezetének pontos leírása, majd a receptor endogén ligandjának (arachidonoil-etanolamid, anandamin, AEA) felfedezése. Hamarosan egy másik (elsősorban a B-lymphocytákon található) CB 2 receptort is leírtak. Sikerült kimutatni több endogén ligandot, endocannabinoidot is és azt is, hogy a CB 1 receptor számos szervben, így az agyalapi mirigyben, az endothel-sejtekben, a méhben és más területeken is jelen van. Az endocannabinoid rendszer a cannabinoid receptorokból, az endocannabinoidokból (a receptorok ligandjaiból) és az ezeket felépítő és lebontó enzimekből áll. A legújabb megfigyelések azt mutatták, hogy közvetlenül a megtermékenyítés után az endocannabinoidok mennyisége mind az uterusban, mind a vérben csökken. Ha nagyobb a beágyazódás helyén az AEA mennyisége, úgy nem következhet be implantáció. A blastocystán levő CB 1 receptorok aktiválódása a beágyazódás előfeltétele. Az AEA mennyisége a terhesség kezdeti szakaszában térben

9 és időben is szabályozott. A vérben mért magasabb AEA-szint a korai spontán vetélés jelzője lehet. A szervezetbe bejutott nagyobb mennyiségű cannabinoid (pl. marihuánás cigarettából) beágyazódási zavarhoz is vezethet. Fetomaternalis sejtforgalom, terhességhez társult progenitor sejtek és az autoimmun betegségek Az, hogy terhesség alatt az anyai keringésbe magzati sejtek jutnak be, ma már egyértelműen bizonyított. Amennyiben sikerül e sejteket kinyerni és elemezni, segítségükkel noninvazív genetikai diagnosztika valósítható meg. A kutatások során a noninvazív genetikai diagnosztika mellett felmerült az anyai keringésben akár évekig perzisztáló magzati sejtek szerepének kérdése, s annak a nők egészségi állapotára gyakorolt hatása. Kutatók olyan anyákat vizsgáltak, akik korábban fiúmagzatnak adtak életet. Fluoreszcens sejtszeparálással válogattak szét sejteket perifériás vérből. A PCR vizsgálatok során a korábbi fiúmagzattól származónak vélt férfi DNS-t találtak a kiválogatott hemopoetikus ős- és progenitor sejtekben, annál a nőnél is, aki 27 évvel korábban szült. A microchimaerismus tehát nemcsak szervátültetés vagy korábban vérátömlesztés következtében, hanem mintegy élettani jelenségként, terhességet követően is létrejön. A perzisztáló magzati sejteknek az anyai szervezetre gyakorolt hatásáról két elképzelés létezik. A sejtek graft-versus-host reakciót eredményezve szerepet játszhatnak a nőkben gyakrabban előforduló autoimmun betegségek kialakulásában. A magzati sejtek szerepét egyes autoimmun eredetű betegségekben is feltételezték; például scleroderma esetében (amely szinte kizárólag nőkben fordul elő) szignifikánsan több Y kromoszómát tartalmazó (magzati eredetűnek vélt) sejtet mutatak ki nem terhes, korábban fiút szült beteg nők vérében, valamint a bőrelváltozásban és a megtámadott szervekben (máj, lép vagy akár vékonybél). A perzisztáló magzati sejtek szerepéről ugyanakkor egy másik elképzelés is létezik, miszerint ezek a sejtek jelenthetik alapját egy olyan új őssejtpopulációnak, melynek szerepe lehet betegségek esetén vagy sérülésekkor az anyai szövetek regenerálódásában. Bizonyítékok szólnak amellett, hogy magzati eredetű sejtek epithelialis sejtekké, leukocytákká vagy májsejtekké voltak képesek differenciálódni.

10 Fontos megjegyeznünk, hogy nemcsak kiviselt terhességek, hanem spontán vetélések, terhességmegszakítások is szerepet játszhatnak a microchimaerismus kialakulásában (terhességmegszakítás alkalmával akár magvas magzati sejt is bekerülhet az anyai keringésbe). További kutatások szükségesek, hogy a terhességi anamnesztikus adatok jelentőségét transzplantáció esetén megismerjük, hiszen az átültetendő női donorszervben megbúvó magzati eredetű sejteknek fontos szerepe lehet a recipiens szervezetben is. A köldökzsinórvér-bankok A tudomány mai állása szerint az őssejtek 196 C-on, folyékony nitrogénben végtelen hosszú ideig tárolhatók. Bár a köldökzsinórvér tárolása gyerekcipőben jár, és a leghosszabb ideig tárolt minta még 20 éves sincs, az őssejtek hosszú távú tárolása mégis különleges lehetőséget nyújt egy új típusú értékmegőrzésre. A mindennapi klinikai gyakorlatban ma még elsősorban súlyos, életet veszélyeztető, vérképző- és immunrendszeri betegségek esetében történik őssejtátültetés. Gyógyító célra őssejteket, pontosabban szöveti vérképző őssejteket három forrásból nyerhetünk az emberi szervezetből: a csontvelő és a keringő perifériás vér mellett a harmadik, sokat ígérő lehetőség most már a köldökzsinórvér. A köldökzsinórvér szintén alkalmas más beteg gyógyítására; e tekintetben lényegesen megkönnyíti a kiválasztás folyamatát, és nem terheli a donort. Ennek ellenére a köldökzsinórvért legtöbbször biológiai hulladékként kezelik és megsemmisítik. Nagy figyelmet érdemel tehát a köldökzsinórvér gyűjtéséről és felhasználhatóságáról szóló tájékoztatás, mert kiváló őssejtforrás, könnyen nyerhető és bármikor gyorsan rendelkezésre állhat. Az őssejtbankok három típusa létezik a világ számos pontján: közösségi és közvetlen gyógyításhoz, valamint saját célra is gyűjthetnek köldökzsinórvért. Közösségi bankban tárolják az önkéntesen adományozott köldökzsinórvér-egységeket, amelyek kivizsgáltan és szövettípus szerint sorakoznak mélyfagyasztva. Közvetlen gyógyító céllal veszik le a köldökzsinórvért akkor, ha a családban van vagy várható olyan megbetegedés, amely őssejt-átültetéssel gyógyítható. A privát őssejtbankok annak kínálnak őssejttárolást szolgáltatás formájában, aki kizárólag saját célra kívánja gyermeke őssejtjeit megőrizni. Szakmailag megalapozott és tisztességes tájékoztatás mellett bárki dönthet a köldökzsinórvér tárolása mellett. A szülő így elsősorban azt a lehetőséget biztosítja gyermeke és családja számára, hogy a jövőben új típusú őssejtterápiás gyógymódok alkalmazásához

11 fordulhasson. Az öngondoskodás e formája szigorúan ellenőrzött, az őssejtátültetés szabályainak megfelelő és törvényes keretek között mindenképpen támogatható. Tudni kell azonban, hogy az őssejtátültetésre és megfelelő donorra váró betegeknek többségének idegen őssejtet kell keresni, tehát önkéntes csontvelődonort vagy adományozott köldökzsinórvért. A társadalom számára és az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében tehát mindenképpen a közfinanszírozású közösségi és a veszélyeztetett családok számára direkt donációt befogadó őssejtbank létesítése a cél. Etikai szempontból csak egyetlen módon lehet megnyugtató a szakemberek és az érdeklődő szülők számára is a magáncélú, illetve a közösségi tárolás párhuzamos működése, mégpedig úgy, hogy ugyanolyan garanciákkal és minőségben van lehetőség a köldökzsinórvér adományozására és saját célú tárolására is. Éppen ezért a megfelelő eljárással tárolt őssejtek esetében nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egyetlen tárolt egység sem felesleges, mind a magánember, mind a társadalom számára valódi értéket jelent. Köldökzsinórvér-transzplantáció A vérképző őssejtek átültetése az elmúlt évtizedekben rutinszerű és biztonsággal alkalmazható terápiás eljárássá vált számos malignus és nem malignus vérképzőrendszeri betegségben, veleszületett immunhiányos állapotokban és anyagcsere-betegségekben. Magyarországon évente mintegy 250 beavatkozás történik, az esetek egynegyedét gyermekbetegek képezik. Az allogén őssejtátültetés egyik legnagyobb akadályát a megfelelő (ún. HLA-identikus) családi (rendszerint testvér) donorok hiánya jelenti. HLA-identikus családi donorok hiányában idegen donorkeresés szükséges, amely a nemzetközi donorregiszterek igénybevételével történik márciusában 43 ország 58 csontvelődonorregisztere és 21 ország 37 köldökzsinórvérőssejt-regisztere donort, illetve köldökzsinórvér egységet tartott nyilván. Ezzel egyidőben a magyarországi regiszterben mindössze 5049 kivizsgált donort regisztráltak. Következésképp, az 1990 és 2005 között eltelt időben az idegen donorral transzplantált 109 magyar beteg közül csak 2 esetben volt a donor is magyar állampolgár, a fennmaradó esetekben külföldről (67 esetben Németországból) származtak az őssejtek. A nemzetközi regiszterek nagyságának és a korszerű, nagy felbontású HLA-tipizálásnak köszönhetően jó eséllyel lehet alkalmas donort találni a betegeknek. Sajnos a betegek egy részének ennek ellenére sincs donora. A Gyermek Hemopoetikus Őssejttranszplantációs Bizottság adatai szerint 2004-ben és 2005-

12 ben 26, illetve 25 megkezdett keresésből csak 13, illetve 15 esetben sikerült a transzplantáció elvégzéséhez megfelelő donort találni. A fennmaradó, ritka HLA fenotípusú betegek számára a köldökvér-regiszterek jelenthetnek megoldást. A 80-as évek eleje óta ismert, hogy a születéskor egyébként kidobásra kerülő köldökzsinórban és placentában akár 40 kg-os testtömegű beteg számára is alkalmas mennyiségű CD34 + őssejt található, amelyet legyűjtve és fagyasztva tárolva, később felhasználhatunk. Az első köldökvérőssejt-átültetést 1988-ban, Párizsban Gluckman és munkatársai végezték el sikerrel egy Fanconi-anaemiában szenvedő 5 éves gyermeknél. Azóta világszerte több mint köldökvérmintát tárolnak és több ezer köldökvérőssejt- átültetést végeztek, többségében gyermekeknél. Milyen előnyökkel jár a köldökvérőssejtek felhasználása? A köldökvér több éretlen és tartós csontvelői repopulációra képes őssejtet tartalmaz, lymphocytái kevésbé alloreaktívak, azaz kisebb eséllyel alakul ki az átültetést követően súlyos graft versus host (GvH) reakció. Ennek ellenére a graft versus leukaemia hatás jól működik, ezért a köldökvérgraftok jól alkalmazhatók rosszindulatú vérképzőrendszeri betegségekben. További előnyt jelent, hogy a köldökvérgraftok kevésbé fertőzöttek egyes vírusokkal (például CMV), könnyen nyerhetők és azonnal felhasználhatók (hiszen csak felolvasztani kell őket), szemben az akár hónapokig tartó és a beteg számára gyakran már elkésett idegendonor-kereséssel. Hatalmas előnyt jelent, különösen a ritka HLA-típussal rendelkező személyek számára, hogy nem szükséges teljes HLA-egyezés (a transzplantációs eredmények 1 antigén különbség és teljes HLA-egyezés mellett azonosak), ezért nagyobb valószínűséggel lehet alkalmas donort találni. Hátrányt jelent azonban, hogy a megtapadás lassabb, és a graft őssejttartalma korlátozott, ami nagyobb testsúlyú betegek (felnőttek!) számára csak korlátozott felhasználást tesz lehetővé. A felhalmozott tapasztalatoknak, a fertőzéses szövődmények kezelésének és megelőzésének köszönhetően az elmúlt években a köldökvérőssejt-transzplantációk eredménye ugrásszerűen javult. Az eredmények már nemcsak gyermekek, hanem felnőttek vonatkozásában is megközelítik vagy elérik az idegen donoros átültetések eredményességét. Magyarországon az első köldökvérőssejt-átültetés a 90-es évek közepén történt, majd az elmúlt években több sikeres családi és idegen donoros köldökvérőssejt-átültetést is végeztek gyermekeknél. A kisebb őssejttartalom miatt a köldökvérbetétek a nagyobb testsúlyú, felnőtt betegek számára mindeddig nem jelenthettek transzplantációs alternatívát. Újabban két vagy több köldökvérőssejt-graft együttes felhasználásával már ezt a problémát is sikerült megoldani. Világszerte és Európa sok országában is működnek állami támogatással fenntartott, közösségi köldökvérőssejt-bankok.

13 E bankokból (pl. New Yorkból, Barcelonából, Prágából és Leuvenből) magyar betegek is kaptak őssejtkészítményt. Sajnos Magyarországon még nem létesült hasonló közösségi bank, és csak üzleti alapon működő, saját felhasználásra gyűjtő magánbankok jöttek létre. Egy hazai közösségi őssejtbank létrehozása sürgető feladat, amely lerövidíthetné a várólistán várakozó betegek számára a donorkeresés időtartamát, felgyorsíthatná a transzplantációs aktivitást. A közösségi bank a sajátos fenotípussal rendelkező, az önkéntes donor regiszterekben nem megfelelően reprezentált kisebbségek számára jelenthet különösen nagy segítséget az alkalmas donor megtalálásában. A klónozás és az őssejtek terápiás és kutatási felhasználásának etikai kérdései Az őssejtek gyógyászati alkalmazása jelenleg az orvos-biológiai kutatások talán legizgalmasabb és legdivatosabb témaköre. Ezeknek a kutatásoknak számos etikai vonatkozása van, amelyek a közvélemény érdeklődésének középpontjában állnak. Az őssejtforrások kérdése több problémát felvet; közöttük talán a legfontosabb problémakört az embrionális őssejtek jelentik. Ezen belül is két alapvető kérdés az IVF központokban a számfeletti előébrények esetleges felhasználásának problémája, illetve az őssejtkutatásra létrehozott preembriók kérdése. A számfeletti preembriók megsemmisítése helyett a szigorúan szabályozott felhasználás lehetőségeinek alternatívája ügyében a tudományos társadalom megosztott, míg egyetlen EU tagállam sem támogatja az előébrények kizárólag embrionálisőssejt-kutatás céljából történő létrehozását. Az őssejtfelhasználás etikai problémái között a terápiás célú alkalmazások kutatásának kérdése külön témakör. Sajnálatos és nem is indokolatlan a laikus társadalom bizalmatlansága, illetve a közelmúlt egyes eseményei miatt fellépő kutatásellenesség. A gyógyító felhasználás eszközei a köldökzsinórvérből izolált őssejtek tárolását végző őssejtbankok ( saját felhasználásra tároló illetve közösségi, nyilvános sejtbankok jelenleg 22 public cord blood bank és 24 private bank működik az Egyesült Államokban). Itt számos megoldatlan szakmai, pénzügyi és etikai kérdés van: többek között a privát bankban tárolt sejtek felhasználásának szakmai-etikai kérdései, az úgynevezett biologic insurance kérdése, a hosszú távú felhasználás szakmai, a tárolás pénzügyi bizonytalansága, a biztosítás kérdése, a közérdek mint szempont szakmai és etikai megjelenésének kérdése.

14 A közelmúltban több szakmai, etikai állásfoglalás született a privát őssejtbankok ellen. Kérdés többek között, hogy a privát sejtbankban tárolt őssejtek a gyermek vagy a szülő tulajdonát képezik-e; ki a felelős az esetlegesen nem megfelelő felhasználásért: az orvos vagy a sejtbank. Iparjogvédelmi, etikai, jogi kérdések merülnek fel a bank felelősségét illetően; az USA-ban vannak ilyen típusú perek. Az őssejtkutatások finanszírozásának etikai kérdései: alternatívaként merül fel az állami vagy magánfinanszírozás kettőssége elsősorban az USA-ban, míg Európában az EU- vagy nemzeti finanszírozás kérdése. Az EU VII. keretprogram embrionális őssejtkutatást nem támogat. A szabályozás etikai kérdésköre szintén nagyon lényeges: törvényi legyen vagy precedens jelleggel, etikai bizottsági állásfoglalások útján történjen? Számos megfontolás vetődik fel: nemzeti vagy európai szabályozást alakítson ki az EU? Ebben ipari-üzleti megfontolások is szerepet játszanak, hiszen a biotechnológiai ipar fontos területét érintő kérdésről van szó. Az is felmerül, hogy az őssejtek külön szabályozandó területet jelentenek-e vagy együtt a többi kutatással kell ezt is szabályozni. A klónozás szabályozását illetően Magyarországon az elsők között súlyosan szankcionalizálják a reproduktív klónozást, amivel a BTK külön foglalkozik. Általános dilemma, hogy mit és mikor szükséges tiltani és hogyan mint a modern tudomány alapvető etikai ellentmondása a haladás esetleges megállításáról. A tájékoztatás etikája külön hangsúllyal jelentkezik e területen. Így az, hogy mire lehet valóban felhasználni az őssejteket jelenleg, illetve a biológiai biztosítás speciális kérdése. Szembekerülhet az üzleti és a közérdek (véradás, transzplantáció analógiája), továbbá halmozottan jelentkeznek a nem őssejtspecifikus emberi problémák (valótlan szenzációkkal az újságok címoldalára kerülés). Fokozottan hangsúlyos a sajtó tájékoztatási felelőssége, a közérdek kérdésének megjelenése és az állam felelőssége.

15 Új megállapítások, ajánlások 1. Az őssejtek egyedülálló tulajdonságaik révén a tudományos élet és a kutatás élvonalában szerepelnek. 2. Az élet első napjaiban csíraállapotban osztódó embrionális őssejtek még olyan képességgel rendelkeznek, hogy belőlük egész szervezetünk kifejlődhet. Ezeket a sejteket reproduktív célú klónozásra tiltott felhasználni, a terápiás célú alkalmazás ma még vita tárgya. 3. A szöveti őssejtek átültetése elsősorban súlyos, életet veszélyeztető vérképző- és immunrendszeri betegségek (pl. leukaemia) kezelésében mindennapi klinikai gyakorlat. A saját csontvelői őssejteken kívül idegen őssejtek és a köldökzsinórvérben található őssejtek használhatók. 4. Az őssejtbankok három típusa létezik. A közösségi bankban tárolják az önkéntesen adományozott köldökzsinórvér-egységeket, amelyek kivizsgáltan és szövettípus szerint sorakoznak mélyfagyasztva. Közvetlen gyógyító céllal (direkt donáció) veszik le a köldökzsinórvért akkor, ha a családban olyan megbetegedés várható, amely őssejtátültetéssel gyógyítható. A privát őssejtbankok annak kínálnak őssejttárolást szolgáltatás formájában, aki kizárólag saját célra kívánja gyermeke őssejtjeit megőrizni. 5. Szakmailag megalapozott és tisztességes tájékoztatás esetén bárki dönthet a köldökzsinórvér tárolása mellett. 6. Fontos hangsúlyozni, hogy a köldökzsinórvérből izolálható őssejtek valamikori hasznosíthatóságának elvi igénye nem lehet akadálya annak, hogy az újszülött kellő vérmennyiséggel kezdje az életét. Köldökzsinórvér gyűjtése kizárólag az újszülött és az édesanya érdekeit elsőrangúnak tekintve, a szülészorvos belátása alapján történhet. A magzat világrajöttekor a köldökzsinórt nem azonnal vágjuk át, hanem lehetőséget adunk akár másodperces köldökzsinórvér-transzfúzióra, mely akkor tekinthető elegendőnek, ha a köldökzsinór ereiben megszűnik a pulzálás. Az újszülöttnek nemcsak a vas- és hemoglobinigényét elégítjük ki ezáltal, hanem biztosítjuk a kellő mennyiségű vérvolument a zavartalan keringéshez. Különösen érvényes ez a koraszülöttekre, akiknél csak kivételes esetben történhet korai köldökzsinórellátás. Az újszülött érdekének figyelmen kívül hagyása egy életre szólóan hátrányt jelenthet egészségében. Jóllehet csak ezreléknyi nagyságrendű esély van arra, hogy a köldökzsinórból kivont őssejtekre a gyermeknek valaha szüksége lesz, mégis a nagy költségek ellenére egyre többen kérik, hogy gyűjtsünk

16 köldökzsinórvért az általuk hozott műanyag zsákba. Ha ilyen kérés felmerül, a szülést vezető orvosnak az újszülött egészségének veszélyeztetése nélkül a vért le kell vennie, és ennek tényét fel kell tüntetnie a kórlapban. A gyűjtött vért általában az édesanya megbízottja (férje, párja) juttatja el a tárolást végző laboratóriumba. Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár, az I. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója

17 Jegyzetek

18 Jegyzetek

19 30. A szülészet-nőgyógyászat pszichoszociális vonatkozásai Baross utcai Szülészeti Esték 30. (1998. december 10.) 31. A szülészet-nőgyógyászat és a neonatologia szív- és érsebészeti vonatkozásai Baross utcai Szülészeti Esték 31. (1999. február 25.) 32. Chemotherapia a szülészet-nőgyógyászatban Baross utcai Szülészeti Esték 32. (1999. május 6.) 33. Többes fogamzás - többes terhesség Baross utcai Szülészeti Esték 33. (1999. szeptember 30.) 34. Sexologia az új évezred küszöbén Baross utcai Szülészeti Esték 34. (1999. december 9.) 35. Vitatott kérdések a szülészetben Baross utcai Szülészeti Esték 35. (2000. február 10.) 36. Vitatott kérdések a nőgyógyászatban Baross utcai Szülészeti Esték 36. (2000. május 11.) 37. Genetikai tanácsadástól a praeimplantatiós diagnosztikáig: 10 éves a klinika genetikai szolgáltatása Baross utcai Szülészeti Esték 37. (2000. szeptember 28.) 38. A szülészet-nőgyógyászat jogi vonatkozásai Baross utcai Szülészeti Esték 38. (2000. december 7) 39. Eredmények az intenzív újszülöttellátásban: 25 éves a Neonatális Intenzív Centrum (NIC) klinikánkon Baross utcai Szülészeti Esték 39. (2001. február 15.) 40. Sürgősségi ellátás a szülészet-nőgyógyászatban Baross utcai Szülészeti Esték 40. (2001. május 10.) 41. Diabetes és terhesség Baross utcai Szülészeti Esték 41. (2001. szeptember 27.) 42. Új szülészeti trendek a szülészet-nőgyógyászati ellátásban Baross utcai Szülészeti Esték 42. (2001. december 13.) 43. Fiatalkorúak sexualis felvilágosítása és hormonális fogamzásgátlása Baross utcai Szülészeti Esték 43. (2002. február 14.) 44. Az urogynecologia aktuális kérdései Baross utcai Szülészeti Esték 44. (2002. május 16.) 45. A szülészet-nőgyógyászat immunológiai vonatkozásai Baross utcai Szülészeti Esték 45. (2002. szeptember 26.) 46. Palliatív kezelés a szülészet-nőgyógyászatban Baross utcai Szülészeti Esték 46. (2002. december 12.) 47. Epilepsia és terhesség Baross utcai Szülészeti Esték 47. (2003. február 13.) 48. A terhesgondozás hazai gyakorlatának aktuális kérdései Baross utcai Szülészeti Esték 48. (2003. május 15.) 49. A polycystás ovarium (PCO) syndroma Baross utcai Szülészeti Esték 49. (2003. szeptember 25.) 50. Geronto-gynaecologia. Az idős nőbetegek interdisciplináris ellátása Baross utcai Szülészeti Esték 50. (2003. december 11.) 51. Szülészeti sepsis a 21. században Baross utcai Szülészeti Esték 51. (2004. február 12.) 52. Pajzsmirigy és terhesség Baross utcai Szülészeti Esték 52. (2004. május 13.) 53. Magzati és újszülöttsebészet Baross utcai Szülészeti Esték 53. (2004. szeptember 23.) 54. A gyermeknőgyógyászat aktuális kérdései Baross utcai Szülészeti Esték 54. (2004. december 9.) 55. A magzat agykárosodásának kockázati tényezői terhesség és szülés alatt Baross utcai Szülészeti Esték 55. (2005. február 17.) 56. Új nőgyógyászati műtéti eljárások. 5 éves a Klinika új műtőblokkja és intenzív osztálya Baross utcai Szülészeti Esték 56. (2005. május 12.) 57. Újabb eredmények a genetikában. 15 éves a Klinika genetikai szolgáltatása Baross utcai Szülészeti Esték 57. (2005. szeptember 29.) 58. Depresszió a nő egyes életszakaszaiban Baross utcai Szülészeti Esték 58. (2005. december 15.) 59. A szoptatás orvosi szempontjai Baross utcai Szülészeti Esték 59. (2006. február 16.) 60. Klónozás,őssejtek Baross utcai Szülészeti Esték 60. (2006. május 18.) (A kiadványok a klinika titkárságán beszerezhetők)

20 A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának kiadványai 1. A placenta pathomorphológiája és ultrahangdiagnosztikája Baross utcai Szülészeti Esték 1. (1991. október 3.) 2. A cerebrospinalis malformatiók praenatalis szűrése és diagnosztikája Baross utcai Szülészeti Esték 2. (1991. december 12.) 3. A Down-syndroma praenatalis szűrése és diagnosztikája Baross utcai Szülészeti Esték 3. (1992. február 6.) 4. A vesék és a vizeletelvezetőrendszer rendellenességeinek praenatalis és újszülöttkori szűrése, diagnosztikája és terápiája Baross utcai Szülészeti Esték 4. (1992. május 27.) 5. Az idő előtti burokrepedés Baross utcai Szülészeti Esték 5. (1992. szeptember 17.) 6. A méhnyakrák szűrése, diagnosztikája és terápiája Baross utcai Szülészeti Esték 6. (1992. december 10.) 7. A molekuláris genetika klinikai alkalmazása Baross utcai Szülészeti Esték 7. (1993. február 11.) 8. A postmenopausalis osteoporosis Baross utcai Szülészeti Esték 8. (1993. május 13). 9. A méhnyak zárófunkciója. Méhszájzárás, méhszájérlelés és méhnyaktágítás Baross utcai Szülészeti Esték 9. (1993. szeptember 30.) 10. Az endometrium-carcinoma diagnosztikája és terápiája Baross utcai Szülészeti Esték 10. (1993. december 16.) 11. A szülészeti-nőgyógyászati anesztézia aktuális kérdései Baross utcai Szülészeti Esték 11. (1994. február 10.) 12. A méhen kívüli terhesség modern diagnosztikája és terápiája Baross utcai Szülészeti Esték 12. (1994. május 12.) 13. A hypoxiás magzat és újszülött Baross utcai Szülészeti Esték 13. (1994. október 13.) 14. A vulva és a vagina rosszindulatú daganatainak elváltozásai Baross utcai Szülészeti Esték 14. (1994. december 15.) 15. Szülészeti infektológia Baross utcai Szülészeti Esték 15. (1995. február 16.) 16. Nőgyógyászati infektológia Baross utcai Szülészeti Esték 16. (1995. május 18.) 17. Az endometriosis diagnosztikája és terápiája Baross utcai Szülészeti Esték 17. (1995. szeptember 28.) 18. A petefészekrák diagnosztikája és terápiája Baross utcai Szülészeti Esték 18. (1995. december 14.) 19. A neonatológia aktuális kérdései Baross utcai Szülészeti Esték 19. (1996. február 15.) 20. A sikertelen terhesség Baross utcai Szülészeti Esték 20. (1996. május 16.) 21. Haematológiai szövődmények terhességben és a szülés alatt Baross utcai Szülészeti Esték 21. (1996. szeptember 26.) 22. A daganatos beteg szupportív kezelése és pszichoszociális támogatása Baross utcai Szülészeti Esték 22. (1996. december 12.) 23. A transzplantáció szülészeti vonatkozásai Baross utcai Szülészeti Esték 23. (1997. február 13.) 24. Hüvelyi műtétek Baross utcai Szülészeti Esték 24. (1997. május 15.) 25. A fogamzásgátlás aktuális kérdései Baross utcai Szülészeti Esték 25. (1997. szeptember 25.) 26. A szülés alatti észlelés és a per vias naturales szülés vezetése Baross utcai Szülészeti Esték 26. (1997. december 11.) 27. A terhességi hypertonia, praeeclampsia és eclampsia Baross utcai Szülészeti Esték 27. (1998. február 12.) 28. Perinatalis pathologia Baross utcai Szülészeti Esték 28. (1998. május 28.) 29. A tüdő betegségei terhesség és szülés alatt Baross utcai Szülészeti Esték 29. (1998. szeptember 24.) (folyt. a borító belső oldalán) Skorpió Repro Stúdió Kft. (52) ,

TÖBB SEJT. NAGYOBB BIZTONSÁG Miért válassza a Cord Blood Center őssejtbankot?

TÖBB SEJT. NAGYOBB BIZTONSÁG Miért válassza a Cord Blood Center őssejtbankot? TÖBB SEJT NAGYOBB BIZTONSÁG Miért válassza a Cord Blood Center őssejtbankot? Kedves Leendő Szülők! A folyamatosan fejlődő őssejtkutatás bebizonyította, hogy a köldökzsinórvérben rendkívül értékes őssejtek

Részletesebben

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest Sejtek - őssejtek dióhéjban 2014. február Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest A legtöbb sejtünk osztódik, differenciálódik, elpusztul... vérsejtek Vannak

Részletesebben

Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén. Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika

Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén. Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika A praeimplantatiós genetikai diagnosztika (PGD) a praenatalis diagnosztika legkorábbi formája, a beágyazódás

Részletesebben

Transzgénikus állatok előállítása

Transzgénikus állatok előállítása Transzgénikus állatok előállítása A biotechnológia alapjai Pomázi Andrea Mezőgazdasági biotechnológia A gazdasági állatok és növények nemesítése új biotechnológiai eljárások felhasználásával. Cél: jobb

Részletesebben

Sejtfeldolgozás Felhasználás

Sejtfeldolgozás Felhasználás Sejtterápia Sejtfeldolgozás Felhasználás Fagyasztva tárolás Sejtmosás Alap sejtszelekció Komplex sejtszelekció Ex vivo sejtszaporítás Sejtaktiválás Immunizálás Génmodifikálás Köldökzsinórvér bank Limfocita

Részletesebben

Ôssejt képviselet www.kriopont.hu

Ôssejt képviselet www.kriopont.hu Ôssejt képviselet Az Ôssejt életet menthet, levétele egyszeri lehetôség, bízva abban, hogy soha nem lesz rá szükség, egyszer gondolja végig, hogy mit nyerhet vele. www.kriopont.hu A születéskor a köldökvérbôl

Részletesebben

Ôssejt képviselet Pont Érted, Pont a Gyermekedért www.kriopont.hu

Ôssejt képviselet Pont Érted, Pont a Gyermekedért www.kriopont.hu Ôssejt képviselet Pont Érted, Pont a Gyermekedért www.kriopont.hu A születéskor a köldökvérbôl nyert Ôssejtek esélyt jelenthetnek számos ismert betegség kezelésére, és a ma még kutatás alatt álló gyógyítási

Részletesebben

Molekuláris Medicina

Molekuláris Medicina Molekuláris Medicina Molekuláris Medicina Őssejt terápia Génterápia Tumor terápia Immunterápia Egyéb terápiák Vakcinák Genetikai diagnosztika Orvosi genomika Terápiák Diagnosztikák Orvostudomány: régi

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások általános feltételei Emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásként testen kívüli megtermékenyítés

Részletesebben

A mesenchymális őssejtek regeneratív és immunmoduláló hatása

A mesenchymális őssejtek regeneratív és immunmoduláló hatása A mesenchymális őssejtek regeneratív és immunmoduláló hatása Kiss Judit A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELTE TTK Biológia Doktori Iskola Strukturális és funkcionális biológia Doktori Program A Doktori Iskola

Részletesebben

Őssejtek és hemopoiézis 1/23

Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Őssejtek és hemopoiézis 1/23 Sejtsorsok Sejtosztódás Sejt differenciáció sejtvonulatok szövetek (több sejtvonulat) Sejt pusztulás Sejtvonulat az őssejtek és azok utódai egy adott szöveti sejt differenciációja

Részletesebben

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2011. évi tevékenységéről

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2011. évi tevékenységéről Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2011. évi tevékenységéről Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végző intézetek kötelező adatgyűjtését a 339/2008 (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

Az őssejt életet menthet, levétele egyszeri lehetőség, bízva abban, soha nem lesz rá szükség, egyszer gondolja végig, mit nyerhet vele.

Az őssejt életet menthet, levétele egyszeri lehetőség, bízva abban, soha nem lesz rá szükség, egyszer gondolja végig, mit nyerhet vele. Az őssejt életet menthet, levétele egyszeri lehetőség, bízva abban, soha nem lesz rá szükség, egyszer gondolja végig, mit nyerhet vele. www.kriopont.hu Születéskor a köldökvérből nyert őssejtek és a köldökzsinórból

Részletesebben

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A genetikai betegségek mellett, génterápia alkalmazható szerzett betegségek, mint

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

H-1051 Budapest, Arany J. u.6-8. Tel.(36-1)-331-58-96 Fax: (36-1)-331-1785 e-mail: gombosne.tunde@eum.hu www.ett.hu

H-1051 Budapest, Arany J. u.6-8. Tel.(36-1)-331-58-96 Fax: (36-1)-331-1785 e-mail: gombosne.tunde@eum.hu www.ett.hu EGÉSZSÉGÜGYI TUDOMÁNYOS TANÁCS ELNÖKSÉG H-1051 Budapest, Arany J. u.6-8. Tel.(36-1)-331-58-96 Fax: (36-1)-331-1785 e-mail: gombosne.tunde@eum.hu www.ett.hu ETT ÁLLÁSFOGLALÁS /ETT/2002 A KÖLDÖKZSINÓRVÉRBŐL

Részletesebben

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28. Magyar Nőorvosok Lapja Szerkesztősége Semmelweiss Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1389 Budapest, Pf.: 112. Prof. Dr. Doszpod József Főszerkesztő Úr Tisztelt Főszerkesztő

Részletesebben

Vizsgált kromoszóma-rendellenességek

Vizsgált kromoszóma-rendellenességek Vizsgált kromoszóma-rendellenességek A 21-es kromoszóma számbeli többlete okozza a Downkórt (21-es triszómia), mely a leggyakoribb, értelmi és testi fogyatékossággal járó kromoszóma-rendellenesség. Születési

Részletesebben

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT A terhességek kb. 1%-ában az újszülött teljesen egészséges szülőktől súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal születik. A veleszületett értelmi

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 98. szám 54931 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 41/2013. (VI. 17.) EMMI rendelete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek

Részletesebben

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végző intézetek kötelező adatgyűjtését a 339/2008 (XII.30.) Kormányrendelet szabályozza. A hatályos, asszisztált

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Baross utcai Szülészeti Esték (61)

Baross utcai Szülészeti Esték (61) Baross utcai Szülészeti Esték (61) A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképző sorozata A koraszülés megelőzése. Kockázatkezelés

Részletesebben

Baross utcai Szülészeti Esték (53)

Baross utcai Szülészeti Esték (53) Baross utcai Szülészeti Esték (53) A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképző sorozata Magzati és újszülöttsebészet Előadók:

Részletesebben

Személyre szabott kezelés leukémiás gyermekeknek Magyarországon [origo] egészség 2008. november 20., csütörtök, 15:55 eszközök:

Személyre szabott kezelés leukémiás gyermekeknek Magyarországon [origo] egészség 2008. november 20., csütörtök, 15:55 eszközök: Otthonápolás Cégegészség Fogorvos Homeopátia Online gyógyszertár RSS Iratkozzon fel RSS-csatornáinkra! KÖNYVAJÁNLÓ Személyre szabott kezelés leukémiás gyermekeknek Magyarországon [origo] egészség 2008.

Részletesebben

Előszó. A Magyar Őssejtdonor Regiszter munkatársai

Előszó. A Magyar Őssejtdonor Regiszter munkatársai A Magyar Őssejtdonor Regiszter szakmai beszámolója 2014 1 2 Előszó A vérképző őssejtek transzplantációját évtizedek óta alkalmazzák vérképzőrendszeri betegségek kezelésében, legfőképpen leukémiában. A

Részletesebben

Baross utcai Szülészeti Esték (56)

Baross utcai Szülészeti Esték (56) Baross utcai Szülészeti Esték (56) A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképző sorozata Előadók: Új nőgyógyászati műtéti eljárások.

Részletesebben

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu 1. Fogamzás előtti ( praeconceptionalis ) tanácsadás, gondozás 2. Kismamák gondozása a szülésig 1. A kismama és fejlődő magzatának

Részletesebben

A meddőség a páciensek szemszögéből. Borján Eszter Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék

A meddőség a páciensek szemszögéből. Borján Eszter Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék A meddőség a páciensek szemszögéből Borján Eszter Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék Egészség - betegség Az egészség nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya, hanem a teljes

Részletesebben

Újabb szempontok a donor és a recipiens kiválasztásánál szerv és hemopoetikus őssejt transzplantáció előtt

Újabb szempontok a donor és a recipiens kiválasztásánál szerv és hemopoetikus őssejt transzplantáció előtt Újabb szempontok a donor és a recipiens kiválasztásánál szerv és hemopoetikus őssejt transzplantáció előtt A TRANSZFUZIOLÓGIA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM TRANSZFUZIOLÓGUSOKNAK Budapest,

Részletesebben

Baross utcai Szülészeti Esték (62)

Baross utcai Szülészeti Esték (62) Baross utcai Szülészeti Esték (62) A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképző sorozata Cervixcarcinoma és a humán papillomavírus

Részletesebben

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 205. szám 84243 10. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklet a) U325 megjelölésű sorában a civil,

Részletesebben

Részletes program 2005. október 28. péntek. 10 00-10 30 Megnyitó (Prof. Dr. Szabó István, Prof. Dr. Pál Attila, Dr. Fekete Zoltán)

Részletes program 2005. október 28. péntek. 10 00-10 30 Megnyitó (Prof. Dr. Szabó István, Prof. Dr. Pál Attila, Dr. Fekete Zoltán) 8 30 - Regisztráció 10 00-10 30 Megnyitó (Prof. Dr. Szabó István, Prof. Dr. Pál Attila, Dr. Fekete Zoltán) 10 30-12 20 Nőgyógyászat I. Üléselnökök: Dr. Kerecsényi Péter (Pécs), Dr. Garamvölgyi Zoltán (Budapest),

Részletesebben

Tisztelt Kollégák, - Nőgyógyászati Endokrinológia, - Infertilitás, - Fogamzásgátlás - és Menopauza.

Tisztelt Kollégák, - Nőgyógyászati Endokrinológia, - Infertilitás, - Fogamzásgátlás - és Menopauza. Tisztelt Kollégák, A Reproduktív Endokrinológia a női reprodukciós endokrinológiai és anatómiai rendszer élettani és kóros működésének tudománya, melynek jelentősége azonban a reproduktív életszakasz előtt

Részletesebben

Dr. Béres Emese - Szemánné Vincze Erzsébet ÁNTSZ BAZ Megyei Intézete Egészségfejlesztési Osztály 2008. január 18.

Dr. Béres Emese - Szemánné Vincze Erzsébet ÁNTSZ BAZ Megyei Intézete Egészségfejlesztési Osztály 2008. január 18. HIV/AIDS Dr. Béres Emese - Szemánné Vincze Erzsébet ÁNTSZ BAZ Megyei Intézete Egészségfejlesztési Osztály 2008. január 18. Hogyan vált a piros szalag az AIDS elleni küzdelem jelképévé? 1991. Patrick O

Részletesebben

Humancell Őssejtbank TÁJÉKOZTATÓ 1

Humancell Őssejtbank TÁJÉKOZTATÓ 1 1. számú melléklet Humancell Őssejtbank TÁJÉKOZTATÓ 1 Amit a köldökzsinórvér és/vagy köldökzsinór ıssejtek győjtésérıl tudni kell Tájékoztatónkkal olyan lehetıségre szeretnénk felhívni a leendı szülık,

Részletesebben

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Magyarósi Szilvia Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem DEMIN 2014. május 22.

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója 1 A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója Hatóanyag/hatóanyagcsoport paracetamol ATC N02BE01 Érintett készítmény(ek) Magyarországon Paracetamol Teva 10 mg/ml oldatos infúzió (MAH: Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Részletesebben

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Kódszám SE-TK/2011.I./00339 Szemeszter 2011.I.félév Jelleg Kötelezően választható Főcím Állapot A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és komplex kezelése. Kolposzkópos tanfolyam

Részletesebben

A magzatvízvizsgálat (amniocentesis)

A magzatvízvizsgálat (amniocentesis) 12 A magzatvízvizsgálat (amniocentesis) A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság www.rcog.org.uk/index.asp?pageid=625 és a London IDEAS Genetikai Tudáspark kiadványainak

Részletesebben

ŐSSEJTEK A KUTATÁSBAN ÉS AZ ORVOSI GYAKORLATBAN Apáti Ágota Uher Ferenc Sarkadi Balázs

ŐSSEJTEK A KUTATÁSBAN ÉS AZ ORVOSI GYAKORLATBAN Apáti Ágota Uher Ferenc Sarkadi Balázs ŐSSEJTEK A KUTATÁSBAN ÉS AZ ORVOSI GYAKORLATBAN Apáti Ágota Uher Ferenc Sarkadi Balázs Az őssejtek típusai, forrásai Szöveti (szomatikus) őssejtek a kutatásban és a gyógyításban Az emberi test szöveti

Részletesebben

Az őssejt kutatás és terápia etikájáról

Az őssejt kutatás és terápia etikájáról MAKÓ JÁNOS Az őssejt kutatás és terápia etikájáról Mielőtt az őssejt kutatás és a terápia etikájáról tárgyalnánk szükséges néhány alapvető biológiai folyamat vázlatos ismertetése. Az őssejt kutatás az

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

A. Fogalmi Meghatározások

A. Fogalmi Meghatározások II./3.9. fejezet: Daganatos betegségek őssejt-kezelése Masszi Tamás Ebben a tanulási egységben az egyes daganatos betegségek őssejt-transzplantációval történő kezelési lehetőségeinek és a felmerülő szövődményeknek

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NÔGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG VIII. NEMZETI KONGRESSZUSA

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NÔGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG VIII. NEMZETI KONGRESSZUSA A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NÔGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG VIII. NEMZETI KONGRESSZUSA Budapest, 2005. szeptember 16-18. MEGHÍVÓ A kongresszus rendezôje: Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nôgyógyászati

Részletesebben

KÖZPONTBAN A GYERMEK

KÖZPONTBAN A GYERMEK KÖZPONTBAN A GYERMEK Térségi ellátás és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Észak- közép- magyarországi térség Korszerű terhesgondozás Dr. Bálint Koppány Korszerű terhesgondozás A terhesgondozás célja:

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen Főszervező: Prof. Dr. Zeher Margit A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság és

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

A mozgás ÖrÖme egy életen át

A mozgás ÖrÖme egy életen át A mozgás ÖrÖme egy életen át vitalizáló, REgEnERálÓ tabletta EMBRIONÁLIS EREDETŰ MULTIPOTENS sejtek kivonata Egy tablettában Krónikus fájdalommal járó ízületi megbetegedések a kutyák egyötödében fordulnak

Részletesebben

PROGRAM. 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések

PROGRAM. 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések Nyitó előadások Papp Zoltán (Budapest) - Tóth Zoltán (Debrecen) - Szabó István (Budapest) A szülészeti és nőgyógyászati ellátás aktuális

Részletesebben

A magzatvízvizsgálat (amniocentesis)

A magzatvízvizsgálat (amniocentesis) 12 A magzatvízvizsgálat (amniocentesis) A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság www.rcog.org.uk/index.asp?pageid=625 és a London IDEAS Genetikai Tudáspark kiadványainak

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Őssejt-transzplantáció csecsemő- és gyermekkorban. Dr Kriván Gergely PhD Szent László Kórház

Őssejt-transzplantáció csecsemő- és gyermekkorban. Dr Kriván Gergely PhD Szent László Kórház Őssejt-transzplantáció csecsemő- és gyermekkorban Dr Kriván Gergely PhD Szent László Kórház A vérképzés sémája Az őssejtátültetés folyamata donor Beteg allogén Gyógyult gyógyszer sugár megtapadás fagyasztás

Részletesebben

Az implantáció immunológiája: az anyai immunrendszer szabályozási mechanizmusainak vizsgálata a beágyazódás során

Az implantáció immunológiája: az anyai immunrendszer szabályozási mechanizmusainak vizsgálata a beágyazódás során Szakmai zárójelentés dr. Szereday László Az implantáció immunológiája: az anyai immunrendszer szabályozási mechanizmusainak vizsgálata a beágyazódás során I. Perifériás immunválasz összehasonlító vizsgálata

Részletesebben

Citopeniák. Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák

Citopeniák. Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák Citopeniák Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák Anémia okai Fokozott pusztulás-vvt élettartam csökkenés (

Részletesebben

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma Pomázi Andrea A biotechnológia fogalma Alkalmazott biológia A fogalom állandó változásban van A biológia és a biotechnológia közötti különbség a méretekben

Részletesebben

Prof. Dr. Machay Tamás Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika 2013.Május 3.

Prof. Dr. Machay Tamás Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika 2013.Május 3. Újszülöttkori-csecsemőkori transzfúziók sajátosságai,transzfúziók indikációja Prof. Dr. Machay Tamás Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika 2013.Május 3. Az újszülöttkori anaemia okai Fiziológiás anaemia

Részletesebben

Chorionbiopszia. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára

Chorionbiopszia. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára 12 Chorionbiopszia A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság www.rcog.org.uk/index.asp?pageid=625 és a London IDEAS Genetikai Tudáspark kiadványainak módosítása

Részletesebben

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Látos Melinda pszichológus Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged XVIII. Debreceni Nephrologiai Napok 2013. május

Részletesebben

Terhességbefejező műtétek. Dr. Timmermann Gábor

Terhességbefejező műtétek. Dr. Timmermann Gábor Terhességbefejező műtétek Dr. Timmermann Gábor Terhességbefejező műtétek Terhességmegszakítás (nem kívánt terhesség) Műszeres befejezés (befejezettlen vetélés, missed ab.) Császármetszés Vákuum extrakció

Részletesebben

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 Recesszív öröklődés Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság

Részletesebben

AZ IMMUNRENDSZER ÚJRAFEJLŐDÉSE CSONTVELŐ-ÁTÜLTETÉST KÖVETŐEN: AZ ALLOGÉN ŐSSEJTTERÁPIA IMMUNOLÓGIAI VONATKOZÁSAI

AZ IMMUNRENDSZER ÚJRAFEJLŐDÉSE CSONTVELŐ-ÁTÜLTETÉST KÖVETŐEN: AZ ALLOGÉN ŐSSEJTTERÁPIA IMMUNOLÓGIAI VONATKOZÁSAI 1 of 13 11/02/2011 01:15 AM 2003/4. IMMUNOLÓGIA AZ IMMUNRENDSZER ÚJRAFEJLŐDÉSE CSONTVELŐ-ÁTÜLTETÉST KÖVETŐEN: AZ ALLOGÉN ŐSSEJTTERÁPIA IMMUNOLÓGIAI VONATKOZÁSAI Pálóczi Katalin a MTA doktora, tanszékvezető

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke MAGYAR ORVOSTUDOMÁNYI NAPOK 2014. november 5-7 Hotel Novotel Budapest, 1123 Alkotás u. 63-67 Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Tudományos program Fővédnök: Lovász László,

Részletesebben

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5.

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5. Hidroklorotiazid (HCT) alkalmazása szoptatáskor + SPC és PIL egységes megfogalmazások ACE-gátlók önálló, vagy HCT-vel való kombinációjának alkalmazásakor terhességben és szoptatáskor Végleges SPC és PIL

Részletesebben

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. -a (2) bekezdésének zs)

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika CSALÁDTERVEZ DTERVEZÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE Dr. Erős s Erika A családtervez dtervezés s törtt rténete Magyarországon gon Veleszületett letett rendellenességek (CA) Jelenleg

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Egészségügyi szakdolgozók transzfúziológiai továbbképzése 2012. március 5-9. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Országos Vérellátó Szolgálat Terhesség

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

Dr.Lászlóffy Marianna 2012.Március 7.

Dr.Lászlóffy Marianna 2012.Március 7. Dr.Lászlóffy Marianna 2012.Március 7. Bevezetés Az iparosodott világ lakosságának 30-40%-ában fejlődik ki élete folyamán daganatos megbetegedése. A megbetegedések kb.70-90%-át környezeti karcinogének okozzák.

Részletesebben

IV. Miskolci Myeloma Konferencia 2012. február 17-18. Lillafüred, Palotaszálló

IV. Miskolci Myeloma Konferencia 2012. február 17-18. Lillafüred, Palotaszálló IV. Miskolci Myeloma Konferencia 2012. február 17-18. Lillafüred, Palotaszálló FEBRUÁR 17. péntek 11 órától Regisztráció 12.30-13.30: Szendvicsebéd, kávé, üdítő 13.30: Megnyitó, köszöntések Prof. Dr. Udvardy

Részletesebben

Tudományos program. 2015. március 27. Péntek. 9:00 Megnyitó. 9:30 11:00 Regionális beszámoló tájékoztató Üléselnök: Prof. Póka Róbert, Adorján Gusztáv

Tudományos program. 2015. március 27. Péntek. 9:00 Megnyitó. 9:30 11:00 Regionális beszámoló tájékoztató Üléselnök: Prof. Póka Róbert, Adorján Gusztáv Tudományos program 2015. március 27. Péntek 9:00 Megnyitó 9:30 11:00 Regionális beszámoló tájékoztató Üléselnök: Prof. Póka Róbert, Adorján Gusztáv Az észak-kelet magyarországi régió 2014-ik évi helyzete

Részletesebben

Quartett-teszt. a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére

Quartett-teszt. a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére www.fetalmedicine.hu Quartett-teszt a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére Komplex megoldások a Down-kór szûrésében A szûrôvizsgálatot

Részletesebben

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek).

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek). A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek). Mivel az egész testünkben jelen van, sok információt nyerhetünk belőle, hisz egy

Részletesebben

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen (Debrecen, Nagyerdei krt. 1.) Főszervező: A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA Pécs, 2011. október 6-7-8. Tervezett Program 2011-10-06. Csütörtök 18.00 Megnyitó, üdvözlések, tiszteletbeli tag beiktatása Elnökség:

Részletesebben

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19.

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19. 2013. március 18. Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ea:Gál Lászlóné Az intenzív szakápolók mentálhigiénéje Ea:Gál Lászlóné Folyadék

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Allogén hemopoetikus őssejt transzplantáció

Allogén hemopoetikus őssejt transzplantáció Allogén hemopoetikus őssejt transzplantáció Dr. Szomor Árpád PTE KK I.Belklinika Belgyógyászati Szintentartó tanfolyam 2014.03.29. Orvosi Nobel Díj 1990 E. Donnall Thomas Első sikeres allogén- HSCT acut

Részletesebben

Szógyűjtemény. Adományozás Szerv-, szövet- és sejtadományozás emberbe történő beültetés céljából.

Szógyűjtemény. Adományozás Szerv-, szövet- és sejtadományozás emberbe történő beültetés céljából. Szógyűjtemény Az alábbi szógyűjtemény az Eurocet projektben résztvevő több ország közös megegyezésének eredményeként jött létre. Célja az, hogy a szerv-, sejt- és szövetdonáció, valamint átültetés terén

Részletesebben

XII. Down Szimpózium: Tudományos továbbképzés a magzati orvostan aktuális fejezeteiből P R O G R A M. 2014. június 5. CSÜTÖRTÖK

XII. Down Szimpózium: Tudományos továbbképzés a magzati orvostan aktuális fejezeteiből P R O G R A M. 2014. június 5. CSÜTÖRTÖK XII. Down Szimpózium: Tudományos továbbképzés a magzati orvostan aktuális fejezeteiből P R O G R A M 2014. június 5. CSÜTÖRTÖK 9:00 Megnyitó Szabó János 1,2, Széll Márta 1 SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

Várandósok, szoptató anyák, kisgyermekesek foglalkozásegészségügyi. Dr. Brunner Péter 2012. 03. 07.

Várandósok, szoptató anyák, kisgyermekesek foglalkozásegészségügyi. Dr. Brunner Péter 2012. 03. 07. Várandósok, szoptató anyák, kisgyermekesek foglalkozásegészségügyi problémái Dr. Brunner Péter 2012. 03. 07. Sérülékeny csoportok A munkaképes korú férfi munkavállalóknál sérülékenyebbek (vulnerábilis

Részletesebben

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső GYÓGYNÖVÉNYEK A Csupor Dezső TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Gyógynövény Szakosztály Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

Vizsgálatkérő és adatlapok a Szekszárdi Területi Vérellátónál Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió

Vizsgálatkérő és adatlapok a Szekszárdi Területi Vérellátónál Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió Vizsgálatkérő és adatlapok a Szekszárdi Területi Vérellátónál Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió 1. sz. adatlap Országos Vérellátó Szolgálat Tel./Fax.:06-74-501-628 Szekszárdi Területi Vérellátó e-mail:

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Bírálat Dr. Kiss Emese Klinikai és kísérletes megfigyelések szisztémás lupus erythematosusban című MTA doktori értekezéséről

Bírálat Dr. Kiss Emese Klinikai és kísérletes megfigyelések szisztémás lupus erythematosusban című MTA doktori értekezéséről 1 Bírálat Dr. Kiss Emese Klinikai és kísérletes megfigyelések szisztémás lupus erythematosusban című MTA doktori értekezéséről Az értekezés kb. 120 oldalon tárgyalja a témakörben végzett klinikai kísérletes

Részletesebben

Genetikai szótár. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Genetikai szótár. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 Genetikai szótár Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A London IDEAS Genetikai Tudáspark, Egyesült Királyság szótárából módosítva. A munkát

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

Az ember szaporodása

Az ember szaporodása Az ember szaporodása Az ember szaporodásának általános jellemzése Ivaros szaporodás Ivarsejtekkel történik Ivarszervek (genitáliák) elsődleges nemi jellegek Belső ivarszervek Külső ivarszervek Váltivarúság

Részletesebben

Az őssejtekről röviden

Az őssejtekről röviden Az őssejtekről röviden Dr. Tóth Géza Az őssejtek kutatása, valamint ezek gyógyító céllal való felhasználása mintegy három évtizedes múltra tekint vissza. 1975-ben E. Donall Thomas és munkatársai ismertették

Részletesebben