KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, 2014."

Átírás

1 KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, 2014.

2 I. Kisadózó vállalkozások tételes adójának változásai (KATA) Szilágyi Miklósné 2

3 1. A főállású kisadózó január 1-jétől nem minősül főállású kisadózónak az a személy, akit egyidejűleg fennálló több munkaviszony keretében foglalkoztatnak, ha e foglalkoztatások együttes időtartama eléri a 36 órát, aki más vállalkozásban főállású egyéni vagy társas vállalkozóként biztosított, ideértve azt is, ha egy másik kisadózó vállalkozásban főállású kisadózónak minősül. Fizetendő kata Ft. (Ka-tv pont) Szilágyi Miklósné 3

4 2. KATA plusz január 1-jétől a kisadózó vállalkozás saját döntése alapján a főállásúnak minősülő kisadózó után magasabb összegű tételes adót (KATA -plusz) is fizethet. Az adó mértéke Ft. A magasabb összegű tételes adó megfizetésével a társadalombiztosítási és munkanélküli-ellátások alapja Ft. A választásról nyilatkozat szükséges a KATA választásakor, de később is lehetséges. Először a bejelentés hónapjára kell fizetni, a visszavonásig érvényes. (Ka-tv. 10. (1) bek.) Szilágyi Miklósné 4

5 3. Adóalanyiság az előtársasági időszak alatt A kezdő vállalkozásnak (betéti társaság, közkereseti társaság, egyéni cég) január 1- jétől nem kell az előtársaságra vonatkozó szabályokat alkalmaznia, amennyiben KATA alanyiságot választ, alakulástól KATÁS lesz. (Nincs beszámoló, tao bevallás az előtársasági időszakról.) (Ka-tv. 4. (2) bek., 32. (2) bek.) Szilágyi Miklósné 5

6 4. A biztosítás szünetelése január 1-jétől szünetel a főállású kisadózó biztosítása abban a hónapban, amelyben a főállású kisadózó után nem kell megfizetni a tételes adót(pl.: anyasági ellátás esetén). (Ka-tv. 10. (1a) bek.) Szilágyi Miklósné 6

7 5. Adatszolgáltatás, nyilvántartás vezetés A kisadózó vállalkozásnak akkor is adatot kell szolgáltatnia, ha adóalanynak nem minősülő bármely más személytől (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt) szerez 1 millió forintot meghaladóan bevételt. Nem kell adatot szolgáltatni ha a bevételről nem számlát, hanem nyugtát állított ki. (Ka-tv. 11. (5) bek Szilágyi Miklósné 7

8 A kisadózó vállalkozásnak nem kell külön bevételi nyilvántartást vezetnie, ha a nyugtákat, számlákat teljes körűen megőrzi, feltéve, hogy az iratokból a bevétel megszerzésének időpontja is megállapítható. (Ka-tv. 12. (3a) bek.) január 1-jétől egyszerűbbé vált az üzleti partnereket terhelő adatszolgáltatás tartalma (nincs TESZOR feltüntetés, együtt jelenthető a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás). (Ka-tv. 32. (3) bek.) Szilágyi Miklósné 8

9 Ha a KATÁ-s egyéni vállalkozó a tevékenységét megszünteti, akkor a bevételét növeli az az összeg, amelyet a KATA szerinti adóalanyiság bejelentése adóévében készletértékként megállapított. (Ka-tv. 25. (2a) bek.) Szilágyi Miklósné 9

10 Az osztalék utáni adót kiváltó adó alapjának nem része az eredménytartalék, jóváhagyott, de ki nem fizetett osztalék, amely akkor keletkezett, amikor a vállalkozás korábban kettős könyvvezetést választó Eva hatálya alá tartozó adóalany volt. (Ka-tv. 26. (2) bek., 32. (3) bek.) Szilágyi Miklósné 10

11 Nem kell a kisadózó vállalkozás bevételének tekinteni azt a bevételt, amelyet az Eva törvény alapján az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának kell beszámítani, azaz amely után a vállalkozások az Eva szabályai szerint már teljesítették adókötelezettségüket. (Ka-tv. 28/A., 32. (3) bek.) Szilágyi Miklósné 11

12 Tevékenységi körök változása április 21-étől a biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységet folytató, valamint a Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenységek besorolású tevékenységet folytató vállalkozók is választhatják a KATÁT. (Ka-tv. 4. (4) bek.) Szilágyi Miklósné 12

13 6. Az adóalanyiság megszűnésére vonatkozó szabályok módosítása A KATA adóalanyiság megszűnésével kapcsolatos szabály szerint: a másik tag bejelentésének a kisadózó tag kilépését követő napig meg kell történnie ahhoz, hogy az adóalanyiság ne szűnjön meg. (Ka-tv. 5. (1) bek. f) pont) Szilágyi Miklósné 13

14 A KATA szerinti adóalanyiság megszűnik a naptári negyedév utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot. (Ka-tv. 5. (1) bek. j) pont) Szilágyi Miklósné 14

15 II. Kisvállalati adó (KIVA) változásai Szilágyi Miklósné 15

16 1. Kedvezményezett foglalkoztatott április 21-étől kedvezményezett foglalkoztatottnak minősül az olyan 25 évesnél fiatalabb, aki 180 napnál több biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik, vagy 55 évesnél idősebb munkavállaló,továbbá a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló is. (Ka-tv pont, 20. (3) bek.) Szilágyi Miklósné 16

17 2. Évközi bejelentkezés a kisvállalati adó hatálya alá A április 21-étől a kisvállalati adózás választására egész évben lehetőség nyílik. létrejön a bejelentést követő hónaptól önálló üzleti év kezdődik; visszavonható bejelentést követő 30 napon belül, ekkor nem jön létre az adóalanyiság. (Ka-tv. 19. (1) és (3) bek.) Szilágyi Miklósné 17

18 3. Mérlegfőösszeg arányosítása április 21-étől évközi bejelentkezés esetén a KIVA-t akkor választhatja az adózó, ha az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint időarányos részét. (Ka-tv. 16. (2) bek. e) pont) Szilágyi Miklósné 18

19 4. A korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény meghatározása április 21-étől pontosításra kerülta pénzforgalmi szemléletű eredmény meghatározásának módja. Tárgyi eszk, immateriális jószág értékesítése, kivezetése esetén a nyilvántartási értékkel csökkenthető az adóalap. Készletnyilvántartásnál csökkentő tétel, ha az első adóév zárókészlet állományának értéke nem éri el a kiva adóalanyiságot megelőző adóév záró állományát, akkor a különbözet csökkenti a pénzforgalmi eredményt. (Ka-tv. 20. (16)-(20) bek.) Szilágyi Miklósné 19

20 2014. január 1-jétől hatályos módosítás szerint csökkenti a pénzforgalmi szemléletű eredményt a kisvállalati adózás alapján megfizetett adó visszatérítése. (Ka-tv. 20. (4) bek., 20. (13)bek. c) pont, 32. (3) bek.) Szilágyi Miklósné 20

21 5. Bevallásra vonatkozó szabályok változása április 21-étől a kisvállalati adózást választó társasági adóalanyoknak nem kell soron kívüli bevallást benyújtaniuk, hanem az általános szabályok szerint a társasági adóalanyiságuk megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kötelesek a bevallást benyújtani. (Ka-tv. 27., 28. (10). bek., 31. ) Szilágyi Miklósné 21

22 III. Egyszerűsített vállalkozói adó (Eva) változásai Szilágyi Miklósné 22

23 1. Az adóalanyiság megszűnésének esetei Megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal. (Eva-tv. 3. (1) bek. g) pont) Szilágyi Miklósné 23

24 Egyértelművé vált, hogy megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság a kisvállalati adóalanyiság létrejötte következtében. (Eva-tv. 3. (1) bek. k) pont) Szilágyi Miklósné 24

25 2. Az új Polgári törvénykönyv hatályba lépéséhez kapcsolódó módosítások március 15-étől hatályosptk. szerint valamennyi gazdasági társaság jogi személynek minősül. Az új Ptk. következtében módosul a szövetkezetekre vonatkozó szabályozásis. Szövetkezeti részesedéssel rendelkező jogi személy és egyéni cég is lehet evás. (Eva-tv. 2. (7) bek. b) pont) Szilágyi Miklósné 25

26 Az egyszerűsített vállalkozói adó alapját csökkenti a jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat alapján kapott sérelemdíj (korábban nem vagyoni kártérítés) összege. (Eva-tv. 5. (5)bek.) Szilágyi Miklósné 26

27 IV. A helyi adókról szóló törvény (Htv.) változásai Szilágyi Miklósné 27

28 1. A évi évközi módosítások július 1-jétől a székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő helyi iparűzési adóból levonható az adóalany által a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj (e-útdíj) 7,5%-a. Feltétel: 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű esetén alkalmazható. (Htv. 40. (1) bek. b) pont) Szilágyi Miklósné 28

29 2. Htv. változása az ágazati szabályok változása következtében Nem tartozik a helyi adókról szóló törvény hatálya alá május 17-étől a Nemzeti Eszközkezelő Zrt augusztus 1-jei hatállyal az egyház fogalom helyébe az egyházi jogi személy fogalom lépett. (Htv. 3. (5) bek.) Szilágyi Miklósné 29

30 3. A Htv január 1-jétől hatályos változásai 3.1. Változás a fővárosi adóztatási jogkör szabályaiban A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a kerületi önkormányzat által bevezethető adó bevezetésére a fővárosi önkormányzat jogosult. (lásd: Margitsziget) (Htv. 1. (4) bek.) Szilágyi Miklósné 30

31 3.2. Az építményadó és a telekadó módosulása a.) Az építményadóval kapcsolatos fogalmak pontosítása épület fogalom helyett az építmény szerepel, Építmények közül az adó hatálya az épületekre és az épületrészekre terjed ki. (Önálló értelmező rendelkezés kapcsolódik hozzájuk.) (Htv és 6. pont) Szilágyi Miklósné 31

32 b.) A telekadó tárgyi hatályának változásai Az erdő nem minősül a Htv. vonatkozásában teleknek, vagyis nem tartozik a telekadó hatálya alá. Önálló fogalomként szerepel a Htv.-ben termőföld. (Htv , 16., 17. pont) Szilágyi Miklósné 32

33 c) Új telekadó-mentességek bevezetése Nem terheli adókötelezettség: művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterületet, (feltétellel), védő-biztonsági területet (övezetet), (feltétellel). Termék-előállító üzem fogalmának értelmezése. (Htv. 19. b) és d) pont, ) pont) Szilágyi Miklósné 33

34 3.3. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos változások a) A KATA alanyok tételes adóalap szerinti adózása a KATA alany adóalanyisága kezdő napjától számított 15 napon belül vagy az adóév január 15-éig változás-bejelentési nyomtatvány benyújtásával nyilatkozhat arról, hogy az adóévi iparűzési adóját tételes adóalap szerinti egyszerűsített módon kívánja teljesíteni. (Htv. 39/B. (3) és (9) bek.) Szilágyi Miklósné 34

35 b) A KATA alany bevallási kötelezettsége Az iparűzési adót tételes adóalap szerint fizető KATA alany köteles adóbevallást benyújtani (többek között), ha az önkormányzat rendelete alapján adóalap-mentességet, vagy adókedvezményt kíván érvényesíteni. Határidő: az adóévet követő év január 15-e. (Htv.39/B. (6)bek.) Szilágyi Miklósné 35

36 c) A jogelőd nélkül kezdő vállalkozók adóelőleg-fizetés alóli mentessége Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallaniaz adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak a teljes első adóelőleg-fizetési időszakra. (Htv. 41. (4) bek. b) pont) Szilágyi Miklósné 36

37 d) A mobilszolgáltatók iparűzési adólapmegosztási szabálya az un. hagyományos telephely is a mobilszolgáltatók telephelyévé válik, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat (pl. ingatlanjellegű létesítmény) Telephely fogalmának pontosítása Szilágyi Miklósné 37

38 Az iparűzési adóalap-megosztás szabálya: A mobilszolgáltatók az iparűzési adóalapjuk 20 %-át a székhelyük és a telephelyeik szerinti települések között kötelesek megosztani a személyi jellegű ráfordításaik arányában, eszközérték arányosan, vagy a két módszer elemeit ötvöző komplex megosztási módszer alapján Szilágyi Miklósné 38

39 Az adóalap 80 %-át az eddigi szabályok szerint továbbra is a településen lévő előfizetők száma alapján kell megosztani azon önkormányzatok között, ahol a mobilszolgáltató ténylegesen rendelkezik előfizetővel(előfizetői számlázási címmel). (Htv ) pont a) alpont) és ba) alpont, 3. sz. melléklet pont) Szilágyi Miklósné 39

40 3.4. Adóbevallás benyújtás, bejelentkezés, változás-bejelentés Az önkormányzati rendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult, vagy azt igénybe venni nem szándékozó adóalany adóbevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló pénzügyminiszteri rendelet szerinti, az adónemre vonatkozó bevallási nyomtatványon is teljesítheti Szilágyi Miklósné 40

41 Az adózó a bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét a helyi iparűzési adóban, az idegenforgalmi adóban a PM rendelet szerinti, a bejelentkezésről, változás-bejelentésről szóló nyomtatványon is teljesítheti. (Htv. 42/C. ) Szilágyi Miklósné 41

42 Országosan egységes bevallási nyomtatványok

43 V. A gépjárműadóról szóló törvény (Gjt.) változásai Szilágyi Miklósné 43

44 1. A gépjárműadóval kapcsolatos módosítások július 1-jei hatállyal az adó mértékeaz adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után: a)a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft, b)az a)pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft. Hatósági bizonyítvány (Gjt. 7. (2) bek., Gjt pont) Szilágyi Miklósné 44

45 2. A cégautó-adóval kapcsolatos módosítások július 1-jétől hatályos szabályozás szerint a cégautóadó alanyává válik a személygépkocsit tartós bérletbe vevő személy is. Cégautóadó-köteles tényállás megvalósulása Szilágyi Miklósné 45

46 2.2. Személygépkocsi tartós bérlet új szabályai Nem adókötelesaz olyan, magánszemélynek tartós bérletbe adott személygépkocsi, amely után kizárólag értékcsökkenési leírást számoltak el. Nem magánszemélyüzemben tartóként bejegyzett tartós bérletbe vevő, a költségelszámolás tényétől függetlenül a cégautóadó alanya és adófizetésre kötelezettje Szilágyi Miklósné 46

47 A nem magánszemély által tartós bérletbe vett,a hivatalos nyilvántartásban szereplő személygépkocsi után a tartós bérletbevételt követő hónap első napjával kezdődik az adókötelezettség és annak a hónapnak az utolsó napjáig tart,amikor a tartós bérletbe vevő visszaadja a bérbeadónak a személygépkocsit Szilágyi Miklósné 47

48 A magánszemély tulajdonában álló, vagy általa pénzügyi lízingbe, tartós bérletbe vett, hatósági nyilvántartásban szereplő személygépkocsi esetében az adókötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a személygépkocsi utána tulajdonos, a pénzügyi lízingbe vevő, tartós bérletbe vevő költséget számolt el Szilágyi Miklósné 48

49 A magánszemély tulajdonos, pénzügyi lízingbe vevő, tartós bérletbe vevő adóalany adókötelezettsége annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben a személygépkocsi után költséget a jövőben elszámolni már nem kívánó magánszemély tulajdonos, lízingbe vevő, tartós bérletbe vevő utoljára számolt el költséget. (Gjt. 17/A (1) (2) bek., 17/B (1) bek., 17/C (1) (3) bek., és (5) bek.) Szilágyi Miklósné 49

50 2.3. Új tényállás Az új rendelkezéseket azokra a tartós bérletbe adott személygépkocsikra kell alkalmazni, amelyek esetében a bérleti szerződés június 30-át követően lépett hatályba. (Gjt. 19/B ) Szilágyi Miklósné 50

51 VI. Reklámadó évi XXII. tv Szilágyi Miklósné 51

52 1. Az adó alanya a.) reklám közzétevője: magyarországi szolgáltató, sajtóterméket kiadó, szabadtéri reklámhordozó, járművet, ingatlant reklámcélra hasznosító, reklámot interneten közzétevő. b.) adóköteles reklám közzétételének megrendelője (kivéve: egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély) Szilágyi Miklósné 52

53 Érintettek Megrendelő Közvetítő (bizományos, megbízott is lehet), kivéve, ha közvetítői díjról nyújt be számlát Reklám közzétevője (nyilatkozat nyújtója) Szilágyi Miklósné 53

54 Adóköteles Aki nem kap nyilatkozatot a közzététellel kapcsolatos elszámolt ktg-ekről 500 millió Ft. feletti reklám közzétételi bevételt szerzők Szilágyi Miklósné 54

55 2. A reklámadó tárgya, kötelezettség 3 feltétel együttes fennállása szükséges: Adóköteles tevékenység Adóalanyiság Adóalap elérése Szilágyi Miklósné 55

56 Adó alapja Adóköteles tevékenység adóévi nettó árbevétele (ha kapcsolt vállalkozás, akkor az ügynöki tevékenység árrésével növeli az adóalapot) Saját célú reklám közzétételével közvetlenül felmerülő ktg. Ha a megrendelőnek nincs nyilatkozata, akkor a havi ellenérték 2,5 m Ft-ot meghaladó része Szilágyi Miklósné 56

57 3. Az adó mértéke Adóalap 2,5 millió Ft-ot meghaladó részének 20 %-a Szilágyi Miklósné 57

58 Nyilatkozat Nem szankcionálható, ha nem állítják ki. Nyilatkozat hiányában a megrendelő válik adóalannyá. Havi bevallás Szilágyi Miklósné 58

59 Nyilatkozat minta A reklámadó tv. 3. (3) bek. alapján nyilatkozom, hogy az adókötelezettség.(számlakiállító neve)..-t terheli és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz. A reklámadó tv. 3. (3) bek. alapján nyilatkozom, hogy a.(számlakiállító cég neve) -t az adóévben, reklám közzététel után adófizetési kötelezettség nem terheli Szilágyi Miklósné 59

60 Hatályba lépés Adóelőleg kötelezettség első ízben ig (bevallás és megfizetés) Megrendelőt terhelő adókötelezettség: szeptember 20-ig esedékes

61 Szilágyi Miklósné 61

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Az iparűzési adó bevallása a 2014-ben kezdődő adóévre

Az iparűzési adó bevallása a 2014-ben kezdődő adóévre TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. 49 / 548-014 49 / 548-011 Honlap: www.tiszaujvaros.hu E-mail: phivatal@tujvaros.hu Magyar Közigazgatási Minőség Díj 2005 Az iparűzési

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01.

Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01. Békés Város Jegyzője Békés, Petőfi u. 2., Telefon: 411-011. K I V O N A T! Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01. Az adókötelezettség, az adó alanya 2. Adóköteles Békés Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN - 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A bevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz A 2013. évi iparűzési adóról 2014. május 31-ig kell bevallást benyújtania a naptári évvel azonos

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EGER1587 számú 2015. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató az EGER1587 számú 2015. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az EGER1587 számú 2015. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kizárólag elektronikusan az ügyfélkapun keresztül nyújtható be! Eger Megyei

Részletesebben

1. Éves bevallás 2. Záró bevallás

1. Éves bevallás 2. Záró bevallás I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás Jakabszállás Község Önkormányzata Adóügyi Csoport 6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14. 76/382-145/102 e-mail: ado@jakabszallas.hu 3. Előtársasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben