Számítógépes arc animáció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számítógépes arc animáció"

Átírás

1 Számítógépes arc animáció PhD tézisek Ruttkay Zsófia 1. Bevezetés Napjainkban egyre több szerepben hírolvasóként [1] [19], bonyolult rendszerek használatában segédkező asszisztensként [5], tanárként [17], virtuális világok [28], számítógépes játékok vagy játékfilmek szereplőiként találkozunk számítógépen készített mesterséges emberi lényekkel. Mivel az emberek közötti kommunikációban igen sok információ olvasható le az arcról, a mesterséges arc lehetőséget nyújt arra, hogy számítógépes programokkal is a mindennapi életben megszokott módon érintkezzen a felhasználó. Ugyanakkor a mesterséges arctól is elvárjuk mindazt, ami az emberi arcot jellemzi: legyen egyedi, mozogjon a beszédnek megfelelően, tükrözzön érzelmeket, jelezzen kognitív és biológiai állapotot [5] [22]. Ha 3D és megtévesztésig életszerű a számítógépes fej, akkor annak kifejezései is a valóságot kell hogy tükrözzék. Ha hangsúlyozottan nem realisztikus, karikatúra-szerű vagy sematikus, 3D vagy 2D a fej modell, akkor ugyan nem teljes hűséggel, de ugyancsak az emberi arcokon szokásos kifejezéseket kell valami módon visszaadni. Ráadásul a megvalósításhoz az alkalmazások többségében olyan számítógépes eszközöket kell használni, hogy az arc valós időben reagáljon az átlagos felhasználó számítógépén. A hollywoodi filmeken feltűnő mesterséges arcok a legélethűbbek, de ezek óriási emberi, szoftver és hardver kapacitással készült egyedi, nem interaktív fejek [6]. Egy arc animálásához rendszerint egy előjátszó színész arcmozgását rögzítik, majd aprólékos munkával vetítik és hangolják azt rá a virtuális arcra [25][27]. A néhány első, kifejezetten arc animáció készítésére kifejlesztett szoftver [10][11] modell-függő, és még szenved tipikus gyerekbetegségektől: az arc változását több tucatnyi paraméterrel kell megadni kulcs frame technikát használva, és csak igen korlátozott lehetőséget biztosítanak magasabb szintű vezérléshez. Ennek egyik oka abban rejlik, hogy az arckifejezések időbeliségéről nincsen elegendő tapasztalati adat [12]. 2. A kutatási feladatok A fentiek fényében időszerű és új feladat volt egy olyan arc animációs paradigma kidolgozása, amely: 1. lehetővé teszi különböző (3D/2D, más-más paraméterekkel vezérelhető) arcok animációját; 2. lehetőséget nyújt letapogatott mozgás felhasználására; 3. megengedi mimikai repertoár definiálását és újra felhasználását; 4. alapul szolgál a beszédet kísérő jelenségek részben automatikus előállítására, 5. a paraméter szintű (extenzionális) manipuláción túl biztosítja dinamikus arckifejezések konceptuális (intenzionális) definícióját; 6. segíti a felhasználót abban, hogy interaktív módon olyan animációt hozzon létre, amely teljesíti a konceptuális szinten megadott kívánalmakat. 1

2 PhD dolgozatomban egy, a fentieket lehetővé tevő arc animáció reprezentációt és manipulációs sémát mutatok be, mely alapul szolgált az Animáció Szerkesztőnek elnevezett interaktív arc animációs eszköz specifikálásához. Az Animáció Szerkesztőt kollegáimmal együtt implementáltuk, és azt különböző alkalmazásokon és felhasználókkal teszteltük. 3. Alkalmazott módszerek 3.1 A kifejezés tér felderítése Egy virtuális arcot, mely lehet 2D vektor grafikus [18], vagy 3D maszk illetve biológiai modell [20], paraméterrel lehet deformálni. Ahhoz, hogy egy virtuális arcon az emberi arcokon szokásos arckifejezéseket hozzunk létre, ismernünk kell, hogy mely paraméter konfiguráció felel meg egy-egy emberi arckifejezésnek. A fej modellt vezérlő paraméter tér a kifejezés tér, melyben bizonyos pontok ismertek. Ezek az ún. hat alap érzelmi kifejezések öröm, meglepetés, bánat, félelem, düh, utálat, melyek az arckifejezések leírása terén tett pszichológiai kutatások alapján egyértelműen kódolhatók [7][8]. Két, egymást részben kiegészítő paradigmát adtam a sokdimenziós kifejezés térben való navigálásra. Az Érzelem Korong korábbi, az arckifejezések érzékelésére vonatkozó pszichológiai elméletre alapoz [23][24]. A hat alap arckifejezést egy 2D korong peremén elhelyezve, és e 2D elrendezésbeli távolságok alapján lineáris interpolációt végezve a kifejezés térben, új arckifejezések folytonos variánsai állíthatók elő. Az Érzelem Négyzetek esetében több ismert arckifejezésből indultam ki. Az ismert mintákat egy alacsonyabb dimenziós térrel közelítettem. Fő komponens analízist [15] végezve azt tapasztaltam, hogy az adott arckifejezések a 15 dimenziós kifejezés térben jól közelíthetők egy alkalmas, 4 dimenziós hipersíkra eső vetületükkel, melyen való navigálást két négyzeten való mozgásra lehet visszavezetni. A hipersíkon az adott kifejezések vetületei megjeleníthetők, és a hipersík pontjainak megfelelő újabb kifejezések állíthatók elő. 3.2 Arc animálás paraméterekkel Megadtam arc animációk modell-független, paraméter szintű reprezentációját. Az egyes paraméterek időbeli változását egymástól független, szakaszonként lineáris függvényekkel írtam le. Meghatároztam azon operátorokat, melyek lehetővé teszik arc animációk készítését és újra felhasználását. A különböző arcokra készült animációk automatikus adaptálása az ún. reanimáció operátorral történik. Ez az operátor lehetővé teszi azt is, hogy egy, többé vagy kevésbé antropomorf virtuális arcot egy igazi arcról letapogatott mozgással vezéreljünk, illetve azt eltúlozva karikírozzuk. 2

3 A reanimáció alapot ad animációs repertoár definiálására. Nevezetesen ha azonos, pl. a széles körben elterjedt MPEG-4 szabvány [13] [16] szerinti paraméterekkel, illetve azok részhalmazaival vezérelhető virtuális fejeket kívánunk animálni, akkor a legtöbb paraméterrel vezérelhető fejre készített animáció az összes, kevésbé részletgazdag fejre is alkalmazható, és hasonló arckifejezést eredményez. A virtuális fejek szinte mindig beszélnek. A szájmozgás speciális arc animáció, mely szinkronba kell hogy legyen a hangzó beszéddel. A vizuális beszéd, azaz a beszédnek megfelelő szájmozgás egységei, az úgynevezett vizémák is megadhatók mint statikus arckifejezések. Az egy-egy fonémának megfelelő vizémákat statikus arckifejezésként kezelve, ezeket a megfelelő időpontokba beszúrva kapjuk a szájmozgást mint animációt. A szájmozgás előállítására is alkalmazható az automatikus adaptálás, illetve az animációs repertoár elve. 3.3 Arc animálás korlátokkal Ahhoz, hogy dinamikus arckifejezést ne csak mint egyedi paraméter görbék által meghatározott mozgást tudjuk kezelni, a dinamikus arckifejezés, és általánosan, egy animáció intenzionális definiálására alkalmas formalizmus szükséges. Erre korlátokat használtam. Egy dinamikus arckifejezést mint korlátozás kielégítési feladatot tekintettem, és egy-egy konkrét animáció e korlátozás kielégítési feladat megoldása. A feladat változói a paraméter függvényeket meghatározó vezérlő pontok koordinátái. A használt korlátoknak egyrészt alkalmasnak kell lenniük egy arc animálása során fellépő követelmények deklarálására, másrészt lehetőséget kell hogy biztosítsanak az interaktív szerkesztés támasztotta pragmatikus elvárások teljesítésére: egy megoldás valós időben kell hogy előálljon, továbbá a felhasználó maga is tudjon változtatni az animáción a korlátok vagy az egyes változó értékek direkt megadásával. Megadtam az arc animációk definiálására alkalmas korlátok típusát. Megmutattam, hogy a korlát típusok olyan tulajdonságúak, hogy az ún. intervallum propagálás módszere [2][4] hatékonyan használható a megengedett értéktartományok meghatározására. Ennek alapján rugalmas megoldó sémát tudtam definiálni egy megoldás interaktív, inkrementális előállítására. Mivel a korlátok rendszerint nem határoznak meg egyértelműen egyetlen megoldást, általános esetben a megoldó algoritmusba beépített választásokon múlik, hogy melyik lehetséges megoldás áll elő. Én nem egyetlen stratégiát építettem be a megoldó módszerbe, hanem lehetővé tettem, hogy az algoritmust változtatható kritériumok alapján lehessen vezérelni. Az úgynevezett változó és érték választási heurisztikát magasabb szinten, az alkalmazáshoz illő terminológiával megfogalmazott stratégiák közül választva lehet meghatározni. 4. Új tudományos eredmények Az új tudományos eredmények a célkitűzésekben felsorolt új arc animációs lehetőségeket alapozzák meg. Az eredmények az alábbi tézispontokban foglalom össze, hivatkozva az azokat taglaló saját publikációkra: 1. Két, a sokdimenziós kifejezés tér feltérképezését, illetve e térben való navigálást lehetővé tevő paradigmát alkottam. Az első az Érzelem Korong, mely a hat alap arckifejezést egy korong peremére 3

4 képezi le, és az ottani szomszédsági és távolság viszonyok alapján határoz meg új elemeket a kifejezés térben. A második az Érzelem Négyzetek, mely arra a saját empirikus vizsgálati eredményre alapul, hogy nagyszámú adott érzelmi arckifejezés jól közelíthető egy 4 dimenziós hipersíkkal. A két módszer egymást részben kiegészíti, mivel a kifejezés tér más-más részein való navigálást biztosít. Ezen eredményeket az [0], [J] és [M] publikációk tartalmazzák. 2. Kidolgoztam arc animációk egy modell-független parametrikus reprezentációját. Megmutattam, hogy ez a reprezentáció alkalmas mind statikus, mind dinamikus arckifejezések és teljes arc animációk megadására. Ez a reprezentációs forma gazdaságosabb, mint a hagyományos, ún. kulcs frame animációs módszer, és speciálisan alkalmas arra, hogy animációt továbbíthassunk szűk adatátviteli csatornán keresztül. Ezt a reprezentációt használva megmutattam, hogy nemcsak az interaktív arc animáció szerkesztés alap operátorai definiálhatók könnyen, hanem lehetséges a különböző virtuális fejekre készült teljes animációk illetve dinamikus kifejezések automatikus adaptálása és animációs repertoár használata. Ezekre az eredményekre alapulnak az [ E], [F] és [G] publikációk. 3. Módszert nyújtottam arra, hogy miként lehet a beszédet kísérő szájmozgást automatikusan, különböző részletességgel előállítani. A fonéma-vizéma tábla megadásával, valamint annak meghatározásával, hogy egy-egy vizéma a fonéma hangzásának mely pillanatához rendelődjön, a módszer nyelvtől és a beszéd előállítására használt eszköztől független, és alkalmas koartikulációs jelenségek bizonyos szintű modellezésére is. Továbbá a 2. pontban említett repertoár elv alapján különböző részletességű szájak mozgathatók egyetlen vizéma készlet alapján. Az automatikus szájmozgás előállítását az [K] publikáció részletezi. 4. Megmutattam, hogy korlátozásokat használva lehetséges a dinamikus arckifejezések, illetve egy teljes animáció intenzionális definiálása. Ez merőben új megközelítés, amely a szokásos paraméter görbék manipulálásával szemben szemantikus alapot nyújt arcmozgás, illetve kifejezés repertoár megtervezésére. Megmutattam továbbá, hogy korlátok az animáció létrehozásának a fázisában is használhatók. Ehhez meghatároztam az animáció készítés korábbi gyakorlatához és az animátor mentális képességeihez illeszkedő megoldás keresési stratégiák egy halmazát. Megmutattam, hogy az intervallum propagálás általános módszere egy dinamikusan változtatható megoldás keresési stratégiával ötvözve alapot ad arra, hogy a felhasználót segítse egy-egy, a kívánalmaknak eleget tevő animáció interaktív előállításában. Bebizonyítottam, hogy az arc animációhoz szükséges korlátok típusa olyan, hogy ekkor a módszer az általános esettel szemben - visszalépés nélkül, tehát interaktív alkalmazáshoz szükséges hatékonysággal állít elő megoldást. Eme új arc animációs módszer elméleti háttere [D]-ban, a stratégiák meghatározása [H] és [C]-ban szerepelnek. A fenti eredmények alapul szolgáltak egy moduláris arc animációs szoftver implementálásához, lásd [I] és [N]. 4

5 5. Alkalmazások A kutatás különböző fázisainak eredményeit Java nyelven, az OpAC szoftvert felhasználva kollegáim segítségével implementáltam. Az Érzelem Korongot két holland kutatócsoport használta, egyrészt sematikus virtuális arcok kifejezőerejének vizsgálatára [26], másrészt egy virtuális világbeli avatárok arckifejezésének vezérlésére [9]. A vizuális beszédet támogató jegyek érdekesek a számítógépes beszéd szakemberei számára, egyrészt a szájmozgás modellezésére (alap egységek, ko-artikulációs jelenségek), másrészt a beszéd és más, vizuális modalitások együttes kommunikációs szerepének kiderítésére [21]. Az Animáció Szerkesztőt egy szintetikus beszéddel foglalkozó kutatócsoporttal együtt használtuk egy holland vizéma készlet meghatározására, továbbá a beszédet kísérő vizuális jelenségek virtuális arcon való előállítására és szisztematikus tesztelésére [[14]]. A római La Sapienza egyetemen az Animáció Szerkesztőt használják egy realisztikus 3D fej animálására, illetve a beszéd során fellépő koartikulációs jelenségek vizsgálatára. Az Animáció Szerkesztőt hagyományos animátorok illetve laikus felhasználók eszközként használták arc animációk készítésére, virtuális fejek széles skálájára (2D/3D, realisztikus-sematikus, többé vagy kevésbé emberi fej). A készült, részben saját animációkból válogatás látható mellékelt CD-n. Az eszköz hatékonynak és flexibilisnek bizonyult. Jelenleg a holland EPICTOID cég építi be a CharToon néven forgalmazandó arc animációs szoftver csomag moduljaként. Köszönetnyilvánítás A PhD-ben foglalt eredményeket az amszterdami CWI intézetben között az INS részleg arc animációval foglalkozó csoportjának vezetőjeként dolgozva értem el. Köszönöm mindenekelőtt Paul ten Hagennek, hogy osztályán zavartalan lehetőséget biztosított erre a munkára, bízott a sikerében és mindig készen állt újabb ötletek megvitatására. A téma olyan jellegű, hogy az eredmények verifikálása elképzelhetetlen az eredményekre alapuló eszközök implementálása és tesztelése nélkül. Ebben voltak segítségemre Han Noot és Behr de Reiter programozó kollegáim, illetve Paál Zsuzsa és Alban Lelievre hivatásos animátorok. Az empirikus adatok kódolásában és feldolgozásában Mark Savenije, majd Jeroen Hendrix működött közre. A kutatást részben a holland STW finanszírozta, a CW számú projekt keretében. Köszönöm Szirmay-Kalos Lászlónak, valamint a felkért bírálóknak, Vayk Istvánnak és Nagy Ákosnak a munkahelyi vita során tett konstruktív megjegyzéseiket. 5

6 Saját publikációk listája A legtöbb hivatkozott saját cikk, illetve a CD-n szereplő demok némelyike, valamint néhány további film on-line formában is elérhető a illetve web oldalakon. A. Ruttkay, Zs., Noot, H. Emotion Disc and Emotion Squares: tools to explore the facial expression sapce, Submitted to the Journal of Visualization and Computer Animation, B. Ruttkay, Zs., Pelachaud, C. Excercises of style for virtual humans, Proc. of Animating Expressive Characters for Social Interaction Symposium, 4-5 April 2002, Imperial College, London C. Ruttkay, Zs., Noot, H. FESINC: Facial Expression Sculpturing with INterval Constraints, Proc. of the Autonomous Agents 2001 Workshop on Representing, Annotating and Evaluating Non-Verbal and Verbal Communicative Acts to Achieve Contextual Embodied Agents, Montreal, Canada, D. Ruttkay, Zs. Constraint-based facial animation, Int. Journal of Constraints, Vol. 6. pp , 2001.also as: CWI Report INS-R9907 Amsterdam, E. Ruttkay, Zs., A facial repertoire for animation on the Web, ERCIM News., No. 44. pp F. Ruttkay, Zs., Noot, H. Animated CharToon Faces, Proceedings of NPAR 2000 First International Symposium on Non Photorealistic Animation and Rendering, pp G. Ruttkay, Zs., Noot, H., De Ruiter, B., Ten Hagen, P. CharToon Faces for the Web, Poster Proceedings of the 9th Int WWW conf. pp , Amsterdam, H. Zs. Ruttkay, H. Noot: Solution Strategies to Produce Facial Animations, Proceedings of the ERCIM/CompulogWorkshop on Constraints, June 2000, Padova, Italy I. Noot, H. Ruttkay, Zs. CharToon 2.0 Manual, CWI Report INS-R0004, Amsterdam, J. Ruttkay, Zs., Hendrix, J., Ten Hagen, P., Lelievre, A., Noot, H., De Ruiter, B. A facial repertoire for avatars, Proc. of the Workshop "Interacting Agents", pp Enschede, The Netherlands, K. Ruttkay, Zs., Lelievre, A. CharToon 2.1 extensions: Expression repertoire and lipsync, CWI Report INS-R0016, Amsterdam, L. Ruttkay, Zs, Korlátozás kielégítés, 7. fejezet in: I Futó (ed). Mesterséges Intelligencia, Aula, Budapest, pp M. Hendrix, J., Ruttkay, Zs.M. Exploring the space of emotional faces of subjects without acting experience, Report INS-R0013, CWI, Amsterdam, N. Ten Hagen, P., Noot, H, Ruttkay, Zs. CharToon: a system to animate 2D cartoon faces, Short Papers and Demos Proc. of Eurographics'99. O. Ruttkay, Zs. Ten Hagen, P., Noot, H. Constraint-based keyframing, Proc. of the ECAI'98 workshop on Constraint Techniques for Artistic Applications, Brighton, UK P. Ruttkay, Zs., Ten Hagen, P., Noot, H., Savenije, M. Facial animation by synthesis of captured and artificial data, CAPtech '98 Proceedings, Q. Ruttkay, Zs. Constraint Satisfaction - a Survey, CWI Quarterly, Vol. 11, pp ,

7 Hivatkozott irodalom [1] Ananova, [2] Apt, K. The essence of constraint propagation, CWI Quarterly, Vol. 11. No. 2-3, pp [3] Benhamou, F. Goualard, F.The OpACSolver, University of Nantes, personal communication, [4] Benhamou, F. Granvilliers, L., Goualard, F. Interval Constraints: Results and Perspectives. In: Frédéric Benhamou, Laurent Granvilliers, and Frédéric Goualard. In:, K.R. Apt, A.C. Kakas, E. Monfroy, F. Rossi (eds.) New trends in constraints, Procs. of the Joint ERCIM/Compulog-Net Workshop at Cyprus, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 1865, pp. 1-16, Springer Verlag, [5] Cassell, J., Sullivan, J., Prevost, S., Churchill, E. Embodied Conversational Agents, MIT Press, Cambridge, MA, [6] Digital Elite, [7] Ekman, P., Friesen, W. Facial Action Coding System, Consulting Psychology Press Inc. Palo Alto, California, [8] Ekman, P. The argument and evidence about universals in facial expressions of emotion. In: Wagner, H., Monstead, A. (eds): Handbook of Social Psychology. Jophn Wiley, Chicelster, pp [9] Elians, A., Van Ballegooij, A. (2000) Avatars in VRML worlds with expressions, VRML_Experiments/FASE/ [10] FaceWorks DIGITAL FaceWorks Animation Creation Guide, Digital, [11] FAMOUS Home Page (1989). [12] Essa, I. Analysis, Interpretation and Synthesis of Facial Expressions, MIT Media Lab Perc. Comp. Tech. Rep. 272, [13] ISO Information Technology Generic coding of audio-visual objects Part 2: visual, ISO/IEC Final Draft International Standard, Atlantic City, [14] Krahmer, E., Ruttkay, Zs., Swerts, M. Pitch, eyebrows and the perception of focus, Submitted to Prosody [15] Krzanowski, W. J. (1988) Principles of Multivariate Analysis, a Users Perpective. Clarendon Press, Oxford. [16] Kshirsagar, S., Escher, M., Sannier, G., Magnenat-Thalmann, N. Multimodal animation system based on the MPEG-4 standard, Proc. of Multimedia Modeling 99, pp [17] Lester, J. C., Converse, S. A., Kahler, S. E., Barlow, S. T., Stone, B. A., Bhoga, R. S. The Persona Effect: Affective impact of animated pedagogical agents, Proc. of CHI 97, pp [18] Litwinowicz, P. Inkwell: a 2 ½-D animation system, Proc. of Siggraph 97, pp [19] Noma, T., Zhao, L., Badler, N. Design of a virtual human presenter, IEEE Computer Graphics and Applications, Vol. 20. No , pp [20] Parke, F., Waters, K. Computer Facial Animation, AK Peters, Wellesley, MA, [21] Pelachaud, C., Badler, N. I., Steedman, M. Generating facial expressions for speech, Cognitive Science Vol. 20. pp [22] Perlin, K. Responsive Face, [23] Russell, J. A. A circumplex model of affect. Journal of Personality and Social Psychology, 39(6), pp [24] Schlosberg, H. The description of facial expressions in terms of two dimensions, Journal of Experimental Psychology, Vol. 44. No [25] Sudarsky, S., House, D. Motion capture data manipulation and reuse via B-splines, In: N. Magnenat- Thalmann, D. Thalmann (eds.): Proc. of CAPTECH 98, LNAI 1537, pp

8 [26] Van Veen, H., Smeele, P., Werkhoven, P.: Report on the MCCW (Mediated Communication in Collaborative Work) Project of the Telematica Institute, TNO, January [27] Williams, L. Performance-driven facial animation, Proc. of SIGGRAPH'90, pp [28] Zwiers, J., van Dijk, B., Nijholt, A., Op den Akker, R. Design issues for navigation and assitance in virtual environments, In: Proc. Of Interacting Agents Workshop, pp

Számítógépes arc animáció

Számítógépes arc animáció Ruttkay Zsófia Számítógépes arc animáció 2001. December, Amszterdam Az értekezés a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán megíndított PhD eljárás keretében készült. A bírálatok

Részletesebben

Kétdimenziós mesterséges festési eljárások. Hatások és alkalmazások

Kétdimenziós mesterséges festési eljárások. Hatások és alkalmazások Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tézisfüzet Kétdimenziós mesterséges festési eljárások. Hatások és alkalmazások Kovács Levente Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszék Témavezet

Részletesebben

Multi-modális ember-gép kapcsolatok

Multi-modális ember-gép kapcsolatok Multi-modális ember-gép kapcsolatok Fazekas Attila, Szeghalmy Szilvia, Bertók Kornél, Sajó Levente Debreceni Egyetem, Debreceni Képfeldolgozó Csoport, 4010 Debrecen, Pf.:12. {attila.fazekas, szeghalmy.szilvia,

Részletesebben

Számítógépes Arc Animáció

Számítógépes Arc Animáció Számítógépes Arc Animáció VL 2. ea. szept. 23. University of Twente Assoc. Prof Ruttkay Zsófia e-mail: ruttkay@itk.ppke.hu PPKE ITK Szent-Györgyi Ösztöndijas Program 1. Áttekintés 2. Arc modell és animációs

Részletesebben

Free Viewpoint Television: új perspektíva a 3D videó továbbításban

Free Viewpoint Television: új perspektíva a 3D videó továbbításban MEDIANET 2015 Free Viewpoint Television: új perspektíva a 3D videó továbbításban HUSZÁK ÁRPÁD Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudomány Egyetem huszak@hit.bme.hu Kulcsszavak: 3D videó, Free Viewpoint Video,

Részletesebben

OTKA nyilvántartási szám: T047198 ZÁRÓJELENTÉS

OTKA nyilvántartási szám: T047198 ZÁRÓJELENTÉS MESTERSÉGES INTELLIGENCIA MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A FOLYAMATMODELLEZÉSBEN című OTKA pályázatról 2004. jan. 01 2007. dec. 31. (Vezető kutató: Piglerné dr. Lakner Rozália) A mesterséges intelligencia eszközök

Részletesebben

Információ-visszakeresı módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai. Kiezer Tamás

Információ-visszakeresı módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai. Kiezer Tamás Információ-visszakeresı módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai Doktori (PhD) értekezés tézise Kiezer Tamás Témavezetı: Dr. Dominich Sándor (1954-2008) Pannon Egyetem Mőszaki Informatikai Kar

Részletesebben

MPEG-4 modell alkalmazása szájmozgás megjelenítésére

MPEG-4 modell alkalmazása szájmozgás megjelenítésére MPEG-4 modell alkalmazása szájmozgás megjelenítésére Takács György, Tihanyi Attila, Bárdi Tamás, Feldhoffer Gergely, Srancsik Bálint Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia Kar 1083 Budapest

Részletesebben

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet PAPP ZSOLT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék 2003 1 Bevezetés A lézerek megjelenését

Részletesebben

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Kovács László Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (általános) hálózatos szerveződésének

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (A képzés közös része, szakirányválasztás a 3. félév végén) Tárgykód Félév Tárgynév Tárgy

Részletesebben

1.ábra: A Beszédmester nyitóképe

1.ábra: A Beszédmester nyitóképe A Beszédmester beszédjavítás-terápiai és olvasásfejlesztő rendszer és informatikai aspektusai Kocsor András 1, Papp Gabriella 2, Bácsi János 3, Mihalovics Jenő 4 Bevezetés A Beszédmester az OM támogatásával

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KUTATÁSI FŐIRÁNY pályázati felhívásához. 1. A pályázó kollektíva vezetőjének adatai:

PÁLYÁZAT. a SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KUTATÁSI FŐIRÁNY pályázati felhívásához. 1. A pályázó kollektíva vezetőjének adatai: PÁLYÁZAT a SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KUTATÁSI FŐIRÁNY pályázati felhívásához 1. A pályázó kollektíva vezetőjének adatai: Neve: Tanszéke: Dr. Csapó Ádám Informatika Tanszék Telefonszáma:

Részletesebben

Modell alapú tesztelés mobil környezetben

Modell alapú tesztelés mobil környezetben Modell alapú tesztelés mobil környezetben Micskei Zoltán Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék A terület behatárolása Testing is an activity performed

Részletesebben

Verifikáció és validáció Általános bevezető

Verifikáció és validáció Általános bevezető Verifikáció és validáció Általános bevezető Általános Verifikáció és validáció verification and validation - V&V: ellenőrző és elemző folyamatok amelyek biztosítják, hogy a szoftver megfelel a specifikációjának

Részletesebben

Közösségi kapcsolatok a virtuális térben a Facebook-használat statisztikai elemzése

Közösségi kapcsolatok a virtuális térben a Facebook-használat statisztikai elemzése PÓTÓ ZSUZSANNA PÓTÓ ZSUZSANNA Közösségi kapcsolatok a virtuális térben a Facebook-használat statisztikai elemzése Bevezetõ Az internetes közösségek megjelenésével új korszak kezdõdött a társadalmi kapcsolatok,

Részletesebben

A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006.

A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. ÖNELLENŐRZÉS ÉS FUTÁSIDEJŰ VERIFIKÁCIÓ SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOKBAN OTKA T-046527 A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. Témavezető: dr. Majzik István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína. Baranyi Péter DSc

Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína. Baranyi Péter DSc Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína Baranyi Péter DSc Távközlési és Médiainformatika Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem *** 3D Internet alapú Kontrol és Kommunikáció

Részletesebben

- Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban

- Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban I. Intelligens tervezőrendszerek - Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban Adat = struktúrálatlan tények, amelyek tárolhatók,

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

A megerosítéses tanulás és a szimulált hutés kombinált használata: algoritmusok és alkalmazások

A megerosítéses tanulás és a szimulált hutés kombinált használata: algoritmusok és alkalmazások MISKOLCI EGYETEM DOKTORI (PH.D.) TÉZISFÜZETEI HATVANY JÓZSEF INFORMATIKAI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A megerosítéses tanulás és a szimulált hutés kombinált használata: algoritmusok és alkalmazások Készítette:

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata Tóth László Richárd Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Szeifert Ferenc Dr.

Részletesebben

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008 Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008 Az Előadások Témái Bevezető: mi a mesterséges intelligencia... Tudás reprezentáció Gráfkeresési stratégiák Szemantikus hálók

Részletesebben

Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére

Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére Doktori (PhD) értekezés tézisei Holczinger Tibor Témavezető: Dr. Friedler Ferenc Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Steps Towards an Ontology Based Learning Environment Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Ontológia alapú elektronikus tanulási környezet megteremtése Anita Pintér Corvinno

Részletesebben

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja Hesz Gábor A szív felépítése http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=fájl:diagram_of_the_human_heart_hu.svg http://en.wikipedia.org/wiki/file:conductionsystemoftheheartwithouttheheart.png

Részletesebben

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül 1 Tartalom Miről is lesz szó? Bosch GS-TC Automata sebességváltó TCU (Transmission Control Unit) Élettartam tesztek

Részletesebben

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991)

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ a) Felsőfokú tanulmányok Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) Budapesti Műszaki

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Oracle Felhő Alkalmazások: Gyorsabb eredmények alacsonyabb kockázattal Biber Attila Igazgató Alkalmazások Divízió 2 M I L L I Á RD 4 1 PERC MINDEN 5 PERCBŐL 5 6 Ember használ mobilt 7 FELHŐ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

Jövő Internet - kutatások az elmélettől az alkalmazásig. Eredménykommunikációs kiadvány

Jövő Internet - kutatások az elmélettől az alkalmazásig. Eredménykommunikációs kiadvány Jövő Internet - kutatások az elmélettől az alkalmazásig Eredménykommunikációs kiadvány Jövő Internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig Szerkesztő: Dr. Adamkó Attila, Dr. Almási Béla, Dr. Aszalós

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar THE UPS AND DOWNS OF MOTIVATION: A LONGITUDINAL STUDY OF A GROUP OF SECONDARY-SCHOOL LEARNERS OF ENGLISH A MOTIVÁCIÓ VÁLTOZÁSÁNAK HOSSZÚ TÁVÚ

Részletesebben

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 Katona Lucia Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 1. Bevezetés Ez a tanulmány arra a nyelvvizsgáztatásban döntő jelentőségű kérdésre igyekszik válaszolni, hogy az idegennyelv-tudás mérésekor mit és

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Kémiai és bioipari adatrendszerek és folyamatok minőségellenőrzésének informatikai eszközei. Viczián Gergely

Kémiai és bioipari adatrendszerek és folyamatok minőségellenőrzésének informatikai eszközei. Viczián Gergely Ph.D. értekezés tézisei Kémiai és bioipari adatrendszerek és folyamatok minőségellenőrzésének informatikai eszközei Viczián Gergely okleveles villamosmérnök-közgazdász Témavezető: Kollárné Dr. Hunek Klára

Részletesebben

Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton

Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton Olaszi Péter, Sey Gábor, Varga Pál AITIA International Zrt. HTE Infokom konferencia és kiállítás, 2012. október 10 12. Változások a gerinchálózatban

Részletesebben

A kutatási projekt keretében a következő feladatokat tűztük ki:

A kutatási projekt keretében a következő feladatokat tűztük ki: Szakmai zárójelentés a Hibakorrekciós algoritmusok a koordináta méréstechnikában című T 042935 számú kutatási projekt keretében elvégzett feladatokról és azok tudományos eredményeiről A kutatási projekt

Részletesebben

Az e-learning-től az u-learning-ig

Az e-learning-től az u-learning-ig Az e-learning-től az u-learning-ig Tananyagfejlesztés, tanulás több (web, mobil és digitális televíziós) csatornán keresztül. MÁRKUS Zsolt László Antenna Hungária Zrt. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ CÉLOK, EREDMÉNYEK

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika Kar 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika Intézet 1.4

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDŐ ÉS VERSENGŐ ERŐFORRÁSOK SZERVEZÉSÉT TÁMOGATÓ ÁGENS RENDSZER KIDOLGOZÁSA

EGYÜTTMŰKÖDŐ ÉS VERSENGŐ ERŐFORRÁSOK SZERVEZÉSÉT TÁMOGATÓ ÁGENS RENDSZER KIDOLGOZÁSA infokommunikációs technológiák EGYÜTTMŰKÖDŐ ÉS VERSENGŐ ERŐFORRÁSOK SZERVEZÉSÉT TÁMOGATÓ ÁGENS RENDSZER KIDOLGOZÁSA Témavezető: Tarczali Tünde Témavezetői beszámoló 2015. január 7. TÉMAKÖR Felhő technológián

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 10 X. SZIMULÁCIÓ 1. VÉLETLEN számok A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Ph. D. értekezés tézisei

Ph. D. értekezés tézisei Ph. D. értekezés tézisei Szabó István: NAPELEMES TÁPELLÁTÓ RENDSZEREKBEN ALKALMAZOTT NÖVELT HATÁSFOKÚ, ANALÓG MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYKÖVETŐ ÁRAMKÖR ANALÍZISE Konzulens: dr. Szabó József Budapest, 1997.

Részletesebben

Statisztikai eljárások a mintafelismerésben és a gépi tanulásban

Statisztikai eljárások a mintafelismerésben és a gépi tanulásban Statisztikai eljárások a mintafelismerésben és a gépi tanulásban Varga Domonkos (I.évf. PhD hallgató) 2014 május A prezentáció felépítése 1) Alapfogalmak 2) A gépi tanulás, mintafelismerés alkalmazási

Részletesebben

Miskolci Egyetem Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék A minőségbiztosítás informatikája. Készítette: Urbán Norbert

Miskolci Egyetem Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék A minőségbiztosítás informatikája. Készítette: Urbán Norbert Miskolci Egyetem Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék A minőségbiztosítás informatikája Készítette: Urbán Norbert Szoftver-minőség A szoftver egy termelő-folyamat végterméke, A minőség azt jelenti,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 986 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 986 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003986T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 986 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 122291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Virtuális Egér. Horváth Zsolt, Schnádenberger Gábor, Varjas Viktor. 2011. március 20.

Virtuális Egér. Horváth Zsolt, Schnádenberger Gábor, Varjas Viktor. 2011. március 20. Számítógépes Látás Projekt Virtuális Egér Horváth Zsolt, Schnádenberger Gábor, Varjas Viktor 011. március 0. Feladat kiírás: Egy olyan rendszer megvalósítása, melyben kamera értelmezi a kéz és az ujjak

Részletesebben

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg

Részletesebben

Publikációs lista. Dr. Molnárka-Miletics Edit Széchenyi István Egyetem Matematika és Számítástudományi Tanszék

Publikációs lista. Dr. Molnárka-Miletics Edit Széchenyi István Egyetem Matematika és Számítástudományi Tanszék Publikációs lista Dr. Molnárka-Miletics Edit Széchenyi István Egyetem Matematika és Számítástudományi Tanszék Folyóirat cikkek: E. Miletics: Energy conservative algorithm for numerical solution of ODEs

Részletesebben

Virtuális tanulási környezet minőségvizsgálata web-bányászati módszerekkel

Virtuális tanulási környezet minőségvizsgálata web-bányászati módszerekkel Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszék Web-bányászati technikák alkalmazása webhelyek minőségvizsgálatára 2007. június 15. Virtuális tanulási környezet minőségvizsgálata

Részletesebben

Multicast és forgalomkötegelés többrétegû hálózatokban

Multicast és forgalomkötegelés többrétegû hálózatokban Multicast és forgalomkötegelés többrétegû hálózatokban SOPRONI PÉTER, PERÉNYI MARCELL, CINKLER TIBOR {soproni, perenyim, cinkler}@tmit.bme.hu BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Lektorált Kulcsszavak:

Részletesebben

AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA

AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kovács Ernő 1, Füvesi Viktor 2 1 Egyetemi docens, PhD; 2 tudományos segédmunkatárs 1 Eletrotechnikai és Elektronikai Tanszék, Miskolci Egyetem

Részletesebben

Digitális írástudás, digitális műveltség

Digitális írástudás, digitális műveltség Digitális írástudás, digitális műveltség A statisztikai adatok és kutatási eredmények tükrében Eszenyiné dr. Borbély Mária Országos Könyvtárügyi Konferencia 202. november 22-23. Eurostat, 202 e-skills

Részletesebben

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN Almási Béla, almasi@math.klte.hu Sztrik János, jsztrik@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract This paper gives a short review on software

Részletesebben

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL 123 Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL Az igazi szûk keresztmetszet nem technológiai, nem pénzügyi, de még csak nem is információs szûkösség. A kényszertényezõ

Részletesebben

MIT IS MONDOTT? HOGY IS HÍVJÁK? ELIGAZODÁS A KÁRTEVŐK VILÁGÁBAN

MIT IS MONDOTT? HOGY IS HÍVJÁK? ELIGAZODÁS A KÁRTEVŐK VILÁGÁBAN MIT IS MONDOTT? HOGY IS HÍVJÁK? ELIGAZODÁS A KÁRTEVŐK VILÁGÁBAN Dr. Leitold Ferenc, fleitold@veszprog.hu Veszprémi Egyetem Veszprog Kft. A világon a legelterjedtebb vírusok legautentikusabb forrása a Wildlist

Részletesebben

Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Software tesztelés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Software tesztelés SWTESZT / 1 A tesztelés feladata Két alapvető cél rendszerben található hibák felderítése annak ellenőrzése, hogy a

Részletesebben

A tesztelés feladata. Verifikáció

A tesztelés feladata. Verifikáció Software tesztelés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Software tesztelés SWTESZT / 1 A tesztelés feladata Két alapvető cél rendszerben található hibák felderítése annak ellenőrzése, hogy a

Részletesebben

PARAMÉTERES GÖRBÉK ALKALMAZÁSA VALÓSIDE- JŰ DIGITÁLIS HANGFELDOLGOZÁS SORÁN

PARAMÉTERES GÖRBÉK ALKALMAZÁSA VALÓSIDE- JŰ DIGITÁLIS HANGFELDOLGOZÁS SORÁN Multidiszciplináris tudományok, 3. kötet. (2013) sz. pp. 251-258. PARAMÉTERES GÖRBÉK ALKALMAZÁSA VALÓSIDE- JŰ DIGITÁLIS HANGFELDOLGOZÁS SORÁN Lajos Sándor Mérnöktanár, Miskolci Egyetem,Ábrázoló geometriai

Részletesebben

Játékos tanulás a felhőn számítógépes társsal, mentorral

Játékos tanulás a felhőn számítógépes társsal, mentorral IK Játékos tanulás a felhőn számítógépes társsal, mentorral Palotai Zsolt ELTE Informatikai Kar Projektek Számítógép, mint a közösség résztvevője CaSA Személyes arcmodell megtanulása, követése Kontextus

Részletesebben

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL BOZÓKI ZOLTÁN, MOHÁCSI ÁRPÁD, SZAKÁLL MIKLÓS, FARKAS ZSUZSA, VERES ANIKÓ, SZABÓ GÁBOR, BOR ZSOLT Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantum

Részletesebben

I.3 ELOSZTOTT FOLYAMATSZINTÉZIS BERTÓK BOTOND. Témavezetői beszámoló

I.3 ELOSZTOTT FOLYAMATSZINTÉZIS BERTÓK BOTOND. Témavezetői beszámoló infokommunikációs technológiák infokommunikációs technológiák I.3 ELOSZTOTT FOLYAMATSZINTÉZIS BERTÓK BOTOND Témavezetői beszámoló Pannon Egyetem 2015. január 7. A KUTATÁSI TERÜLET RÖVID MEGFOGALMAZÁSA

Részletesebben

Méréselmélet MI BSc 1

Méréselmélet MI BSc 1 Mérés és s modellezés 2008.02.15. 1 Méréselmélet - bevezetés a mérnöki problémamegoldás menete 1. A probléma kitűzése 2. A hipotézis felállítása 3. Kísérlettervezés 4. Megfigyelések elvégzése 5. Adatok

Részletesebben

Új dimenziók a műsorterjesztésben H.265 HEVC

Új dimenziók a műsorterjesztésben H.265 HEVC Új dimenziók a műsorterjesztésben H.265 HEVC Új dimenziók a műsorterjesztésben - H.265 HEVC Ericsson 2013 2013-10-03 Page 1 Vámos Ábel HTE MediaNet 2013. Október 3. HEVC dióhéjban HEVC: High Efficiency

Részletesebben

PÁNTYA RÓBERT MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ELEMEKKEL TÁMOGATOTT PROGRAMOZÁS OKTATÁSA

PÁNTYA RÓBERT MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ELEMEKKEL TÁMOGATOTT PROGRAMOZÁS OKTATÁSA PÁNTYA RÓBERT MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ELEMEKKEL TÁMOGATOTT PROGRAMOZÁS OKTATÁSA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika Doktori Iskola Az informatika alapjai és módszertana

Részletesebben

A 3D mozgáselemző rendszer és alkalmazásának lehetőségei. Dr. Béres Sándor PhD főiskolai docens SZTE JGYPK TSTI

A 3D mozgáselemző rendszer és alkalmazásának lehetőségei. Dr. Béres Sándor PhD főiskolai docens SZTE JGYPK TSTI A 3D mozgáselemző rendszer és alkalmazásának lehetőségei Dr. Béres Sándor PhD főiskolai docens SZTE JGYPK TSTI A 3D mozgáselemzés A teljesítményfokozás talán leghatékonyabb legális, kutatók, edzők, oktatók

Részletesebben

SZOFTVERES SZEMLÉLTETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA OKTATÁSÁBAN _ Jeszenszky Péter Debreceni Egyetem, Informatikai Kar jeszenszky.peter@inf.unideb.

SZOFTVERES SZEMLÉLTETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA OKTATÁSÁBAN _ Jeszenszky Péter Debreceni Egyetem, Informatikai Kar jeszenszky.peter@inf.unideb. SZOFTVERES SZEMLÉLTETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA OKTATÁSÁBAN _ Jeszenszky Péter Debreceni Egyetem, Informatikai Kar jeszenszky.peter@inf.unideb.hu Mesterséges intelligencia oktatás a DE Informatikai

Részletesebben

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés I. Bevezető II. Termék pontos megnevezése, ár III.Technikai jellemzők IV.Konfiguráció I. Bevezető DF20 DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés DF20 Jet Fiber lézer

Részletesebben

D é n e s T a m á s matematikus-kriptográfus

D é n e s T a m á s matematikus-kriptográfus D é n e s T a m á s matematikus-kriptográfus e-mail: tdenest@freemail.hu Gondolatok a társadalomkutatás módszertanáról és oktatásáról (Társadalom-holográfia) 1. Elméleti elızmények A társadalomkutatás

Részletesebben

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I.

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek. Alapvetés. 4.fejezet Magas szintű adatmodellek (4.1-4.3.fej.) (köv.héten folyt.köv. 4.4-4.6.fej.) Az adatbázis modellezés

Részletesebben

Mérés és modellezés Méréstechnika VM, GM, MM 1

Mérés és modellezés Méréstechnika VM, GM, MM 1 Mérés és modellezés 2008.02.04. 1 Mérés és modellezés A mérnöki tevékenység alapeleme a mérés. A mérés célja valamely jelenség megismerése, vizsgálata. A mérés tervszerűen végzett tevékenység: azaz rögzíteni

Részletesebben

Zárójelentés 2003-2005

Zárójelentés 2003-2005 Zárójelentés 2003-2005 A kutatási programban nemlineáris rendszerek ún. lineáris, paraméter-változós (LPV) modellezésével és rendszer elméleti tulajdonságainak kidolgozásával foglalkoztunk. Az LPV modellosztály

Részletesebben

TECHNIKAI RENDSZEREK ÁLLAPOTLEÍRÁSÁNAK KÉRDÉSEI QUESTIONS REGARDING THE DESCRIPTION OF THE STATE OF TECHNICAL SYSTEMS

TECHNIKAI RENDSZEREK ÁLLAPOTLEÍRÁSÁNAK KÉRDÉSEI QUESTIONS REGARDING THE DESCRIPTION OF THE STATE OF TECHNICAL SYSTEMS űszaki tudományos közlemények 2. XV. űszaki Tudományos Ülésszak, 2014. Kolozsvár, 235 241. http://hdl.handle.net/10598/28544 TCHNIKAI RNDSZRK ÁLLAPOTLÍRÁSÁNAK KÉRDÉSI QUSTIONS RGARDING TH DSCRIPTION OF

Részletesebben

"A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik."

A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik. "A tízezert mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik dik." A BINB INSYS Előadók: Kornafeld Ádám SYS PROJEKT Ádám MTA SZTAKI kadam@sztaki.hu Kovács Attila ELTE IK attila@compalg.inf.elte.hu Társszerzők:

Részletesebben

Új projekt ütemezési módszerek a termelés-tervezés támogatására

Új projekt ütemezési módszerek a termelés-tervezés támogatására OTKA szakmai beszámoló Új projekt ütemezési módszerek a termelés-tervezés támogatására ELE 046509 Témavezető: Dr. Váncza József zárójelentés 2006 1. Az elvégzett munka és az elért eredmények rövid ismertetése

Részletesebben

dr Kő Andrea Az információtechnológia szerepe és lehetőségei a tudásmenedzsmentben: Az ontológiaépítés, mint a tudásmenedzsment eszköze

dr Kő Andrea Az információtechnológia szerepe és lehetőségei a tudásmenedzsmentben: Az ontológiaépítés, mint a tudásmenedzsment eszköze dr Kő Andrea Az információtechnológia szerepe és lehetőségei a tudásmenedzsmentben: Az ontológiaépítés, mint a tudásmenedzsment eszköze Információrendszerek Tanszék Témavezető: dr Gábor András Kő Andrea

Részletesebben

Tapintásérzékelés és. Analogikai Algoritmusok

Tapintásérzékelés és. Analogikai Algoritmusok Tapintásérzékelés és Analogikai Algoritmusok Tézisfüzet a Ph.D. disszertációhoz Kis Attila Témavezető: Kovács Ferenc MTA Doktora Konzulens: Szolgay Péter MTA Doktora Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs

Részletesebben

OOP. Alapelvek Elek Tibor

OOP. Alapelvek Elek Tibor OOP Alapelvek Elek Tibor OOP szemlélet Az OOP szemlélete szerint: a valóságot objektumok halmazaként tekintjük. Ezen objektumok egymással kapcsolatban vannak és együttműködnek. Program készítés: Absztrakciós

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

Realisztikus 3D modellek készítése

Realisztikus 3D modellek készítése Realisztikus 3D modellek készítése valós tárgyakról Jankó Zsolt Doktori értekezés tézisei Témavezető: Dr. Csetverikov Dmitrij Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Doktori Iskola Vezető: Dr. Demetrovics

Részletesebben

Mérés, Vezérlés. mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC kis és nagytestvér

Mérés, Vezérlés. mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC kis és nagytestvér Mérés, Vezérlés mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC - 141 kis és nagytestvér Bevezetés A MultiCon eszközök nagyhatékonyságú kijelzőt, mérés adatgyűjtőt és szabályzókat foglalnak magukban. Mindez a tudás és

Részletesebben

Enabling and Capitalising of Urban Technologies

Enabling and Capitalising of Urban Technologies PILOT TEVÉKENYSÉG Pilot tevékenység neve Laborok megvalósítása a Pinkafeld Campuson Projektirányító / Projekt partner Burgenland GmbH Főiskola Motiváció és Célok / Célcsoport A legjelentősebb villamos

Részletesebben

IGEN, DE A látszólagos egyetértés jelenségének vizsgálata

IGEN, DE A látszólagos egyetértés jelenségének vizsgálata Bándli Judit * IGEN, DE A látszólagos egyetértés jelenségének vizsgálata Abstract Following the rule of agreement, one of the guiding principles of cooperative conversation is to avoid disagreement and

Részletesebben

Egy Erlang refaktor lépés: Függvényparaméterek összevonása tuple-ba

Egy Erlang refaktor lépés: Függvényparaméterek összevonása tuple-ba Egy Erlang refaktor lépés: Függvényparaméterek összevonása tuple-ba Témavezető: Horváth Zoltán és Simon Thompson OTDK 2007, Miskolc Egy Erlang refaktor lépés: Függvényparaméterek összevonása tuple-ba OTDK

Részletesebben

ENCARNACAO, J.L. PEITGEN, H.-O. SAKAS, G. ENGLERT, G. editors (1992): Fractal Geometry and Computer Graphics, Springer- Verlag, Berlin Heidelberg. EAR

ENCARNACAO, J.L. PEITGEN, H.-O. SAKAS, G. ENGLERT, G. editors (1992): Fractal Geometry and Computer Graphics, Springer- Verlag, Berlin Heidelberg. EAR Irodalomjegyzék ACM Multimedia'95 Proceedings, (1995): Addison-Wesley Publishing Company, ACM Press, USA. ADOBE Photoshop 4.0 User Guide for Macintosh and Windows. ADOBE Photoshop 3.5 User Guide for UNIX.

Részletesebben

Termék modell. Definíció:

Termék modell. Definíció: Definíció: Termék modell Összetett, többfunkciós, integrált modell (számítógépes reprezentáció) amely leír egy műszaki objektumot annak különböző életfázis szakaszaiban: tervezés, gyártás, szerelés, szervízelés,

Részletesebben

A k-szerver probléma

A k-szerver probléma Bevezetés A k-szerver probléma Imreh Csanád SZTE, Informatikai Tanszékcsoport 6720, Szeged, Árpád tér 2. Email: cimreh@inf.u-szeged.hu A gyakorlatban gyakran fordulnak elő olyan optimalizálási feladatok,

Részletesebben

Intelligens beágyazott rendszer üvegházak irányításában

Intelligens beágyazott rendszer üvegházak irányításában P5-T6: Algoritmustervezési környezet kidolgozása intelligens autonóm rendszerekhez Intelligens beágyazott rendszer üvegházak irányításában Eredics Péter, Dobrowiecki P. Tadeusz, BME-MIT 1 Üvegházak Az

Részletesebben

ÜRESEN ÁLLÓ ISKOLAUDVAROK IDEIGLENES HASZNOSÍTÁSA BUDAPESTEN. Intézményi kertek értékmentése, kint és bent, zárt és nyitott újraértelmezése

ÜRESEN ÁLLÓ ISKOLAUDVAROK IDEIGLENES HASZNOSÍTÁSA BUDAPESTEN. Intézményi kertek értékmentése, kint és bent, zárt és nyitott újraértelmezése ÜRESEN ÁLLÓ ISKOLAUDVAROK IDEIGLENES HASZNOSÍTÁSA BUDAPESTEN Intézményi kertek értékmentése, kint és bent, zárt és nyitott újraértelmezése Kronavetter Péter TÉMAVÁZLAT BME Építőőműűvészeti Doktori Iskola

Részletesebben

ANALÍZIS TANSZÉK Szakdolgozati téma. Piezoelektromos mechanikai redszer rezgését leíró parciális

ANALÍZIS TANSZÉK Szakdolgozati téma. Piezoelektromos mechanikai redszer rezgését leíró parciális Piezoelektromos mechanikai redszer rezgését leíró parciális di erenciálegyenlet el½oállítása és megoldása Témavezet½o: Dr. Kovács Béla Rugalmas és pizoelektromos rétegekb½ol álló összetett mechanikai rendszer

Részletesebben

Teszt generálás webes alkalmazásokhoz

Teszt generálás webes alkalmazásokhoz Teszt generálás webes alkalmazásokhoz Írásos összefoglaló Pan Liu, Huaikou Miao, Hongwei Zeng és Linzhi Cai An Approach to Test Generation for Web Applications [1] c. munkájáról. Készítette: Doktor Tibor

Részletesebben

A TESZTELÉS ALAPJAI MIÉRT SZÜKSÉGES A TESZTELÉS? MI A TESZTELÉS? ÁLTALÁNOS TESZTELÉSI ALAPELVEK

A TESZTELÉS ALAPJAI MIÉRT SZÜKSÉGES A TESZTELÉS? MI A TESZTELÉS? ÁLTALÁNOS TESZTELÉSI ALAPELVEK A TESZTELÉS ALAPJAI MIÉRT SZÜKSÉGES A TESZTELÉS? MI A TESZTELÉS? ÁLTALÁNOS TESZTELÉSI ALAPELVEK MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ, GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN ÉLELMISZERIPAR,

Részletesebben

ATM hálózatra épülő Interaktív Televízió Szolgáltatás

ATM hálózatra épülő Interaktív Televízió Szolgáltatás ATM hálózatra épülő Interaktív Televízió Szolgáltatás Farkas Károly, Maliosz Markosz Kivonat Az EMMA/SIGNE [5] kísérleti rendszer tetszőleges telekommunikációs szolgáltatás megvalósítására alkalmas. Az

Részletesebben