A SIKER TITKA A SZTÁR A HOLLYWOOD-GALAXIS ÁLLÓCSILLAGAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SIKER TITKA A SZTÁR A HOLLYWOOD-GALAXIS ÁLLÓCSILLAGAI"

Átírás

1 A SIKER TITKA A SZTÁR A HOLLYWOOD-GALAXIS ÁLLÓCSILLAGAI 1

2 2

3 Bokor Pál A HOLLYWOOD-GALAXIS ÁLLÓCSILLAGAI Atlantic Press Kiadó Budapest,

4 A SIKER TITKA A SZTÁR A Hollywood-galaxis állócsillagai Bokor Pál, 2009 Szerkesztô TAMÁSI IZABELLA Tipográfia, tördelés SOLTÉSZ ATTILA Borítóterv SOBOTA Felelôs kiadó az Atlantic Press Kiadó igazgatója, 1114 Budapest, Bartók Béla út Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt. Debrecen Felelôs vezetô György Géza vezérigazgató Atlantic Press Kiadó, 2009 ISBN

5 Julinak 5

6 6

7 Tartalom A szerzô elôszava 9 I. Sztárközelben 15 II. A hajnali csillagok 27 III. Klasszikus sztárok 45 IV. A látható mozdulat 65 V. Bogart és Bergman 83 VI. Marilyn, Marlon és Audrey, aki egészen más 101 VII. Új hullám Amerikában 123 VIII. Hollywood magyar csillagai 143 IX. A botrányhôs mint áldozat 159 X. Fortuna Hollywoodban 181 7

8 8

9 A szerzô elôszava Kötelességem figyelmeztetni az olvasót, hogy ez megint nem a sejtelmes suttogások és a kulisszák mögötti intimitások könyve. Éppenséggel az a célom, hogy a bulvársajtó és a kereskedelmi televíziók által elefántnyugtató dózisokban szállított pletykák és jelentéktelen történetecskék helyett egy valósághûbb képpel szolgáljak az amerikai filmrôl. Elvégre Hollywoodot lehet szeretni vagy nem szeretni, de több mint száz éve szerves része szellemi és lelki életünknek. Az amerikai sztárkultúra alighanem komolyabb dolog annál, ahogyan a médiában elénk tárul. Elôször is, a földkerekség legerôsebb filmiparáról és egyben egyik legfontosabb kulturális élményforrásáról van szó. Akár szeretjük, akár nem, minden áldott nap próbára teszi ízlésünket és befolyásolja világképünket, méghozzá elsöprô erôvel és meglepô szívóssággal. Vannak, akik szerint környezeti ártalom. Persze, ilyen veszély is létezik, s annak idején éppen ez ösztönzött arra, hogy megpróbálkozzak ennek az egész 9

10 Hollywood-témának egy kevésbé könnyed, de reményeim szerint alaposabb, mégis közérthetô megközelítésével. Nem tartozom azok közé, akiknek az amerikai filmrôl csak a globalizmus jut az eszébe. Számomra ez kulturális világjelenség, még ha nem is csak jó értelemben. Ezen a jelenségen belül a sztár nem csak tehetséget, kreativitást, mûvészetet, vagyont, népszerûséget és botrányokat jelent. A sztár mindenek elôtt és felett marketingeszköz. A kultúrát és a kulturálatlanságot is el lehet adni vele. A sztár fegyver, ha nem is éppen titkos. Minden sztár egy szellemi interkontinentális ballisztikus rakéta, melynek segítségével Hollywood a világ legtávolabbi pontjaira is képes eljuttatni és sikerre vinni a filmjeit. Jókat és rosszakat egyaránt. Globalizált világunkat természetesen a hollywoodi filmiparnak is köszönhetjük, már amikor van benne köszönet. Ezt a kérdést megint csak nem szabad egyoldalúan megítélni. A Hollywoodban készült filmek minôsége a legóvatosabb kifejezéssel élve is, változatos. A filmek által közvetített üzenetek is változatosak. Tény, hogy Hollywood a fülbemászó muzsikánál is, a világhálónál is, de még a Coca- Colánál és a mekdönci -nél is hamarabb egyesítette a kontinenseket és népeket a szórakoztatóipar Bábelében. Ezért köszönet is illeti az amerikai filmipart, nemcsak bírálat. És hogy mibôl érdemel többet a kettô közül, az ideológiai kérdés, melyet még számos alkalommal leszünk kénytelenek érinteni. De csak érinteni fogjuk, nem eldönteni. Eldöntésére ugyanis az érdekek és pozíciók beláthatatlan sokfélesége miatt nem vállalkozom. Engem lassan két évtizede foglalkoztat a film sorsa, a film szépsége, a filmmûvészet jövôje. Mindez pedig igenis függ attól, mi történik az ebben a mûvészeti ágban trendmeghatározó Hollywoodban. Ezt a kötetet ezért azzal az izgalommal bocsátom közre, amelyet csak olyankor érez az ember, amikor járatlan utakat tapos, mégis azt reméli, hogy a bolyongás végén nem a kiindulóponton találja magát. 10

11 A sztár, ha igaz, hogy nem csupán csillag, hanem mozdulatok, képek és eszmék hordozórakétája is, sok mindent képes magával vinni. Tehát nem csak reklámot, hanem mûvészetet, továbbá intelligenciát, kellemet, követhetô viselkedésmintákat is. Ez az oka, hogy a mostanában celebeknek mondott hírességeket nem fogom egy lapon emlegetni a filmsztárokkal. A celebek ugyanis önmagukon kívül semmit sem hordoznak. A celebek önmaguk reklámozásával foglalkoznak életvitelszerûen, és ebbôl próbálnak megélni. Daniel J. Boorstin 1961-ben elhangzott és azóta a sztárokkal foglalkozó irodalomban minduntalan újra felbukkanó kifejezésével élve a celeb az a személy: aki jól ismertsége miatt jól ismert. A filmsztárok is hírességek, ôk is jól ismert személyek, csak egészen másfélék. A témára szakosodott Forbes magazin szerint 2009-ben a világ leghíresebb embere, mint az már lenni szokott, egy filmsztár volt. A neve Angelina Jolie. Ô volt az, aki a hírességek közül is a legtöbb pénzt kereste az elôzô évben, illetve a legtöbbet szerepelt a médiában. Lehet, hogy ezen szereplések némelyike alapján, például egy gondosan felépített álompár egyik résztvevôjeként, vagy örökbefogadó szülôként ôt sem nehéz összekeverni a celebekkel. És ugyanezt már száz évvel ezelôtt is el lehetett volna mondani Mary Pickfordról, akit bátran tekinthetünk a mai értelemben vett szupersztár etalonjának. Mégsem tagadhatja senki, hogy a Kifutó a semmibe, A csontember, az Észvesztô, az Elcserélt életek és néhány más sikerültebb film fôszereplôjeként Angelina Jolie kifejezetten tehetséges filmmûvésznek mutatkozott, még ha pályájának elsô szakaszában ez a markáns tehetség nem is mindig találkozott a hozzá méltó feladattal. Legyen ám akármilyen fényes a mozicsillag, a sztár, amióta csak létezik, kettôs szorításban, a stúdió és a sajtó szorításában él. És ha nem hajlandó minden évben minden 11

12 díszbemutató alkalmával eljátszani A legszélesebb mosoly címû melodrámát, abból komoly baj lehet. Charlie Chaplin, Humphrey Bogart, Marlon Brando, Dustin Hoffman és néhány más elsôosztályú filmcsillag képes volt ideig-óráig kivonni magát e szabály alól, de az ô esetük kivételes. A norma az, hogy a stúdiófônökök, akiket filmjüknek a sajtóban való hangsúlyos és elônyös megmutatkozásán és kasszasikerén kívül premier idején semmi nem érdekel, hamar megorrolnak okvetetlenkedô alkalmazottjukra. És lehet az illetô akármilyen világnagyság, ha a bemutató elôtt nem dicséri habzó szájjal az új filmet és annak finanszírozóit, veszélybe kerül. Azt kockáztatja, hogy legközelebb esetleg nem az ô ügynökénél szólal meg a telefon, amikor új szuperprodukciók közremûködôit keresik. Amióta egy Walter Winchell nevû amerikai zsurnaliszta megindította Az Önök Broadwaye és az enyém címû színházi pletykarovatát, a pletykák, sikamlós históriák, de még a rágalmak és vádaskodások, zajos botrányok sem állnak távol a filmvilágtól. A különbséget azzal jellemezhetnénk, hogy míg Douglas Fairbanks és Mary Pickford házassági botrányainak kitörését és a sajtóban való megszellôztetését annak idején még meg lehetett akadályozni, egy Angelina Jolie-nak vagy egy Woody Allennek erre már semmi esélye nincs. Itt nem ugyanazokról a sztárokról van szó, akikkel nap mint nap találkozunk a neten, a tévében, a lassan minden médiára rátehénkedô pletykarovatokban. Nem ugyanazokról a sztárokról, bár sokszor ugyanazokról az emberekrôl. A Hollywood-galaxis történetében egyetlen valódi állócsillagot sem találtam, aki kizárólag a nevébôl élt volna, mint a celeb aki arról ismerszik meg, hogy ismerik ôt. Itt a filmmûvészet óriásairól lesz szó, akiket nem a sajtó és a tömeghisztéria, hanem saját mûvészi és emberi teljesítményük emelt a csillagok közé. Tiszteljétek az igazi sztárokat! Azért lettek ôk az igazi sztárok, mert van miért tisztelni ôket. 12

13 A szárnyas közhely így szól: a legnagyobb sztár is csak ember. No igen, de miféle? Alighanem mégiscsak másféle... A különbség nem abban mérhetô, hogy ô az, aki a legszexisebb Armani- vagy Chanel-kreációkban jelenik meg, aki örökké botrányokba keveredik. Igen, a sztár, még a legnagyobb is, ugyanolyan sérülékeny, keményen robotoló, betegségekkel és más bajokkal viaskodó, saját képességeiben is kételkedô ember, mint mi valamennyien. Csakhogy neki van egy titka, melynek megfejtéséért némelyikünk mindenét odaadná. E titok neve halhatatlanság. Ez az, ami a mozi legragyogóbb csillagait megkülönbözteti tôlünk. Ez az, amiért irigyelni is szabad ôket. Ennek a titoknak a megfejtéséhez szeretnék hozzájárulni könyvemmel. 13

14 14

15 I. Sztárközelben A legszélesebb mosoly Arnold és minden sztár egy güzü Michael Jackson, egy híres látogató a Bethesda Gyermekkórházban Woodyval a liftben Robert Duvall grúz akcentussal beszél Lepattanni Salma Hayekrôl És ki az a Tony Curtis? Az ember nem olyan hatalmas, hogy mások felett ítélkezzen. Platón A szakács krumplival, hússal és fûszerekkel, a sebész szikével és emberi szervekkel, a gépkocsivezetô autókkal dolgozik. Az újságíró meg fontos vagy legalább érdekes emberekkel, illetve eseményekkel. Ebbôl következik, hogy a messze földre sugárzó fényû csillagok némelyikével, akikrôl ez a könyv szól, személyesen is volt alkalmam találkozni. Nem érdem ez, hanem foglalkozási követelmény. Amint az is, hogy néha kivételes eseményeknek voltam tanúja. Csak semmi szenzáció. Ezek az élmények a sztárlét emberi oldaláról szólnak. Meghallgathattam például egy alkalommal, ahogy a már hetvenhez közelebb lévô Robert Redford, akinek minden erejére szüksége volt, hogy a kamera elôtt még egy fizikailag jó formában lévô CIA-ügynök dinamizmusával mozogjon, megbeszéli két dublôrével, hogy ki és mikor kerüljön a képbe. Tanúja voltam annak, amint Aishwarya Rai, a fiatal és ragyogó indiai világszépe, Bollywood egyik legfényesebb csillaga, szintén felvételszünetben, leroskad egy kis kerti székbe és idôs öltöztetônôjét 15

16 hívja a harmadszor felvett táncjelenet után annyi ereje sem maradt, hogy lerúgja a cipôjét. Fél forgatási napon keresztül figyeltem Brad Pittet, a filmvilág ügyeletes amorózóját. A Budapesten forgatott Kémjátszma címû film forgatásának azon a napján, amelyrôl szó van, nem a kulcsjelenetek valamelyikét vették fel, csak egy vonat érkezését, és egy idôsebb (Robert Redford), illetve egy fiatalabb CIA-ügynök találkozását. Budapest ez alkalommal Berlint játszotta, Brad Pitt a fiatalabbik CIAügynököt. Bradnek nem volt sok dolga, akár unatkozhatott volna. De nem ezt tette, és nem is a nôkkel, a kollégákkal vagy a forgatás helyszíne körül ôgyelgô újságírókkal volt elfoglalva. Amatôr fotósként a Nyugati pályaudvar acélcsarnokában sétált fel-alá minden felvételszünetben, hogy megörökítse e valóban építészeti ritkaságnak tekinthetô szecessziós építmény szerkezeti részleteit... Ezek a pillanatok, valamint azok az élményeim, amelyeket az alábbiakban kissé részletesebben idézek, kétségkívül a messzirôl oly titokzatos hírességek fizikai közelsége miatt voltak élményszerûek és tanulságosak. Mindenek elôtt azért elevenítem itt fel ôket, mert hozzájárultak ahhoz, hogy a sztárlétrôl és a sztárminôségrôl alkotott képem ne csak olvasmányok és más közvetett élmények alapján formálódjék. És azért, mert a riporter számára mindig is ezt tartottam a legfontosabb szakmai kötelességnek a jelenlétet. Arnold Schwarzeneggerbe a Los Angeles-i Morton s étteremben botlottam bele. Nem mondhatom, hogy meglepetés volt ôt ott találni. Íratlan szabály, hogy ezeken a partikon szinte kötelezôen megjelenik mindenki, aki díjat kapott vagy adott, vagy ilyen közremûködést vállalna a következô években, vagyis aki Hollywoodban valamit is számít. Az Oscar-gálát követô úgynevezett utópartik egyikét tartották a Morton s-ban. Mint ilyenkor szokás, a székeket kipakolták a terembôl, s így az egész hatalmas hodály egy több száz fôs állófogadás helyszíne lett. Arnold gyakran megjelent ilyen alkalmakkor. Ha Oscar-díjat nem is, de meghívót ô már régen minden évben kapott a filmvilág legfényesebb 16

17 puccparádéjára és az azt követô társasági eseményekre. És ahol megjelent, ott sarlóholdnyi mosolyokkal elôadott élcelôdésével, természetes kedvességével mindig elérte, hogy a társaság közepének tekintsék. Ez a viselkedésmód amúgy is a sztárrá válás egyik lehetséges útja, de az ô esetében jó iskola volt késôbbi politikai pályafutásához is. Manapság persze, a legnépesebb amerikai állam, Kalifornia kormányzójaként, már nincs ott minden fogadáson, inkább csak azokon, amelyeket ô rendez, vagy politikai pályafutását segítik elô. Térjünk vissza a Morton s-ba et írtunk, és az Oscarosztáson aznap este Steven Spielberg és új filmje, a Schindler listája tarolt. Tizenkét Oscar-jelölést kapott a film, és ezek közül hetet haza is vitt. Díjazták a filmet az év legjobb filmjeként, Spielberget legjobb rendezôként, Oscart kapott az operatôr Janusz Kaminski, a vágó, a két díszlettervezô, a film forgatókönyvírója és zeneszerzôje. Éjjel kettô tájban pedig Hollywood krémje már a Morton s-ban hömpölygött fel és alá, több tucat friss és régebbi Oscar-díjassal. Arnold Schwarzenegger megint nem tartozik közéjük, de ez nem zavarja. Szmokingja eltakarja ugyan a máskor elôszeretettel mutogatott izomkötegeit, de az arca ugyanúgy kockákból és háromszögekbôl összerakott absztrakt festményre emlékeztet, mint a filmjeiben. Errôl az arcról nekem mindig egy soha el nem készült Picasso- vagy George Braquekép jut az eszembe. Amikor a kis társasághoz érünk, melynek középpontja természetesen Arnold Schwarzenegger, egy zavart fejbólintással üdvözlöm ôt, ô a kezében lévô pezsgôspohár felemelésével köszön vissza. Közben egy felénk küldött lóhorkantásszerû nevetés mögé rejti azt a kétségkívül jelentéktelen tényt, hogy fogalma nincs róla, ki vagyok én és kik vagyunk mi, az újonnan érkezettek. Néhány új vendég, akik a Shrine Auditoriumból, a díjkiosztás helyszínérôl jöttek át, hogy még néhány órán át a sztárok közelében lehessenek... Arnold fesztelen viselkedésén nem látszik sem oscarhiány, sem aggodalom, sem gondterheltség. Ennek az embernek 17

18 nincsenek karriergondjai. Az ilyen lelkiállapotok ôt aligha érintették meg valaha is, s e tekintetben ez a nagyon szerencsés, színésznek nem kimagaslóan tehetséges sztár nem tipikus jelenség. Annyiban azért mégis, hogy mint mindenkinek, aki a hihetetlenül szoros hollywoodi versenyhelyzetekben végül is képes vinni valamire, neki is megvan a magához való esze. Ahhoz meg Schwarzenegger biztosan elég bölcs és intelligens, hogy különbséget tudjon tenni a nagy színész és a nagy sztár fogalma között. És miért is ne érhetné be valaki az utóbbival? A kettô egybeesésére is van épp elég példa. Ám az ô életre szóló osztrák akcentusa, karakteres, talán túlságosan is karakteres arca és izomzata a sztárminôséghez minden bizonnyal hozzátehet valamit. Ugyanezek a tulajdonságai viszont korlátozzák a színészi sokoldalúság terét és a szereplehetôségeket. Játszhat-e egy izomember mást, mint izomembert? Olyannyira nem, hogy szögletes énjét Arnold még akkor sem tudta levetkezni, amikor pályája egy bizonyos szakaszában legfôbb gondja éppen a rászabott és részben rákényszerített szerepkör kitágítása volt. Fizikai és pszichés adottságainak megfelelôen ô akkor is testnevelô tanárként lépett a vászonra, amikor éppen szerepbilincseit akarta lerázni az Ovizsaruban. A Danny DeVitóval párban forgatott Juniorban, mely ugyancsak kiugrási kísérlet volt a Terminátor-szerepkörbôl, azt a tulajdonságát, azaz a humorérzékét próbálta meg kamatoztatni, melyrôl Hollywoodban a magánéletben ismerik. Abban az évben, amikor azon a bizonyos Morton s-beli Oscar-partin kicsit közelebbrôl megnézhettem magamnak Arnold Schwarzeneggert, már nagyon is sokadszor fordult elô, hogy nem jelölték Oscar-díjra. Tíz évvel késôbb pedig úgy váltott karriert, hogy soha egyetlen Oscar-jelölése sem volt. Az Arany Glóbuszt egy alkalommal megkapta, méghozzá A legjobb bemutatkozás kategóriában, 1976-ban a Maradj éhen! címû filmben nyújtott alakításáért. Az Arany Glóbuszt az Oscar elôszobájaként emlegetik, de elég sokan vannak, akiket soha nem engednek be a szobába. 18

19 Az 1993-as Az utolsó akcióhôsben Arnold azt játszotta, amit legjobban tud, a rendíthetetlen, legyôzhetetlen, szemrebbenés nélkül gyilkoló acéltökû hímet, s nem is rossszul. Ám azon az estén, s azóta is sokszor, azt tapasztaltam, hogy az igazán nagy csillagokat a hivatalos elismerés hiánya nem feltétlenül zavarja. Ez a sztártípus elsôsorban és mindent megelôzôen vérprofi. A kamera elôtti munka szerelmese, rosszabb esetben mániákusa. Számára a közönség és csakis a közönség számít. Ô az, aki egyszerre a publikum kedvence és a filmipar kényszermunkása, akinek talán a legjellemzôbb tulajdonsága a munkabírás, és szerencsés esetben a minden gyûrôdést elviselô idegrendszer. Az utóbbi tulajdonsággal persze azért nem mindenki dicsekedhet. A sztárgalaxisban azért oly gyakori a tragikus csillaghullás, mert azt a munka- és élettempót, amit Hollywood diktál, nem mindenki képes elviselni. Az áldozatok majd mindig a legtehetségesebbek, mert hogy sokszor ôk egyben a legsérülékenyebbek is. Azt csak találgathatnánk de minek, hogy Arnold Schwarzenegger miért tûrte egész pályafutása alatt olyan jól, hogy szakmai teljesítményét sem a filmakadémia, sem a kritika nem volt hajlandó méltányolni, holott saját szerepkörében voltaképpen mindig a legjobbat nyújtotta. A sikerességi mutatóként szolgáló Oscar-díjat, mint az köztudott, nem mindig azok kapják, akik alakításaikkal a film mûvészetét gazdagítják. Noha ilyen statisztika sohasem készülhet, mégis megfontolást érdemel, hogy az Oscart talán gyakrabban kapják azok, akiket ezzel a kis rásegítéssel lehet millióknak eladni. Schwarzenegger esetében a világhírnévhez a markáns arcberendezés, a nevezetes kisfiús mosoly és a híres izomzat is kellett. Ezek egyébként ugyanúgy lehetnek a sikerhez szükséges extrák, mint a díjak, vagy egy kis szerencse. Ezek azonban az extrák, és nem az alapok. A sztár-rangsorolás legfontosabb feltétele, alapja és magyarázata az, s ezt nem gyôzöm ismételni, hogy minden sztár egy güzü, s aki nem bírja fizikummal vagy idegrendszerrel, mint akár Marilyn Monroe vagy Elvis Presley, az 19

20 elbukik. Ha nem mint sztár, akkor mint ember. Az 1947-es születésû Arnold Schwarzenegger is egy güzü. És amikor a szívpanaszairól szóló hírek nyomán 2004-ben végleg átnyergelt a politikára, a kaliforniai lapok arról cikkeztek, hogy egészségügyi okokból, pihentetônek választotta a nagypolitikát. Teljesen hihetô magyarázat... Michael Jacksonnal Budapesten találkoztam, amikor a Thriller címû lemezének klipjét forgatta. Válogatott tévelygéseim részeként akkoriban éppen egy public relations ügynökség egyik vezetôje voltam, s a magam számára is ellenszenves feladatom volt, amikor Jackson sajtóügynöksége minket választott partnercégnek a sztár magyarországi sajtójának megszervezésére. A feladat nagyjából az volt, hogy távol kellett tartani az illusztris vendégtôl a magyar újságírókat. A kórházlátogatásra érkezett száz-százötven fotós és tévés kolléga ennek megfelelôen odakint szorongott és tülekedett a kórház fôbejárata elôtt az utcán, egy kordon mögött, s csak ketten voltunk abban a kiváltságos helyzetben (Friderikusz Sándorral), hogy Jacksonnal és akkori feleségével, Lisa Marie Presley-vel végigjárjuk a zuglói Bethesda Gyermekkórház kórtermeit. Volt ennek a látogatásnak pikantériája, nem is akármilyen. Ki ne tudná, hogy Jackson életében meghatározó, talán sorsdöntô, és végül szívszakasztó problémát jelentett a kisfiúkhoz fûzôdô viszonya. Pszichológusok akkor is, ma is azt állítják, hogy a tíz éven aluli gyerekek iránti szeretete, az, hogy egész életében kicsikkel akart játszani, a saját elveszett gyermekkora iránti nosztalgiából eredt. Michael ötéves korától kezdve a Jackson Five nevû családi rockbanda húzóembereként énekelt, táncolt, azaz kenyérhez juttatta a családját. Felnôttként, úgy látszik, meg kellett fizetnie az elmaradt gyermekkorért. Mint ismeretes, az idôk során többször is elôfordult, hogy perelték ôt, majd tízmilliókat csikartak ki tôle a bírósági eljárások megszüntetése fejében olyan szülôk, akiknek kisfia állítólag megfordult az ágyában. Vagy akiket, szintén a gyerekek állítása szerint és természetesen 20

21 tanúk nélkül, valamiféle szexuális játékokba próbált bevonni. Állítólag, állítólag és állítólag. Ez a kifejezés ott volt minden róla szóló hírben, mert ez a közszereplô lejáratásának legszokványosabb eszköze a sajtóban. Kivédhetetlen fegyver, mely sokszor gyógyíthatatlan sebeket ejt embereken és karriereken. A Jacksonról szóló pletykákhoz semmit nem érdemes hozzátenni, de a rockkorszak egyik legnagyobb sztárjának halála után sincs okunk arra, hogy ne közönséges pletykáknak minôsítsük ôket. Egyetlen alkalommal sem lehetett ugyanis hiteltérdemlôen bebizonyítani, hogy Jacksonnak pedofil hajlamai lettek volna. Az ellenkezôje, az ártatlansága sem bizonyosodott be cáfolhatatlanul. Halála után azonban legalább egy korábban pereskedô kisfiú beismerte (persze már felnôttként): saját szülei beszélték rá, éppen a kártérítési díj reményében, hogy tücsköt-bogarat összehordjon az énekesrôl. A kórházlátogatás délelôttjén mindez eszembe sem jutott. Én egy olyan Michael Jacksonnal találkoztam, akinek volt két órája feleségével együtt végigjárni a Bethesda kórház kórtermeit. Volt kedve és energiája megállni szinte minden ágyrács elôtt, és végigkérdezni a gyerekeket, hogy kinek mi a baja és mik az esélyei a gyógyulásra. Volt gondja és lelkiismerete ahhoz, hogy különösebb hírverés nélkül (a magyar lapok megírták, de ettôl egyetlen lemezzel nem fogyott több se itt, se Amerikában) több tízezer dollárt áldozzon egy akkor ötéves magyar kisfiú megmentésére, mely csak egy akkoriban nálunk még hozzáférhetetlen orvosi berendezés segítségével volt lehetséges. A Jacksonnal kapcsolatos vádaskodásokat nem az érdekesség kedvéért citálom, hanem mert azóta is gyanakszom, hogy ez a dolog folyamatosan rágalmak középpontjában ôrlôdni ugyancsak a sztárlét lényegjellegzetességei közé tartozik. Az ilyesfajta támadásoknak persze néha van alapjuk, de legtöbbször nincs. A sztárlét ettôl függetlenül mindig kivételes tûrôképességet igényel a szerencsétlen szerencséstôl, aki munkájának és rendszerint tehetségének 21

22 köszönhetôen vergôdik hírnévre. A csúcson aztán még több tûrôképességre lesz szüksége az élôsködôkkel szemben, akik rögvest rácsimpaszkodnak. Léte szüntelen kockázatvállalás, mely abból fakad, hogy minden világsztár egy erôs fényforrás, mely nemcsak ámuló szemeket, hanem undorító emberformájú férgeket is magához vonz, zsírosbödön, melyhez nyalakodó ajkak tapadnak, kétlábon járó bugyeláris, melybôl közvetlen környezetének legtöbb tagja szeretne kiemelni pár tallért. Farrah Fawcett-tel a Charlie angyalaiból ismert platinaszôke szépségrôl van szó, aki szintén nincs már az élôk sorában Los Angelesben, a Rodeo Drive-on, egy méregdrága férfiruha-szaküzletben találkoztam. A Rodeo Drive abban az idôben, a kilencvenes évek elején, a világ legdrágább utcájaként reklámozta magát, s mindig is a New York-i Fifth Avenue-val versengett ezért a címért. Akkor még nem tudhattam, hogy pár éven belül elég lesz bemenni egy magyar bevásárlóközpontba, hogy elámuljak a húszezer forintos nyakkendôkön. Farrah ugyanolyan volt, mint a Charlie angyalaiban, ha úgy tetszik, felvételre kész. Mert ha a sztár csak egyszer is smink és bodor nélkül merészel megjelenni egy nyilvános helyen, másnap szarkalábakkal teli arcát millió és millió példányban fogják mutogatni világszerte. Testôrök helyett két barátnôt vitt magával erre a bevásárlásra, nyakkendôk között válogatott, s a People magazin biztosan nem sajnálta volna a pénzt annak kiderítésére, hogy ki az a férfi, akinek a kedvéért egy ekkora sztár elôbújik az odújából. Emlékezetes számomra egy másik budapesti találkozás is, ezúttal az Oscar-díjas karakterszínésszel, Robert Duvalllal. Forgatási szünetben mutattak be neki. A MAFILM egyik nagy mûtermének folyosóján üldögélt, s grúz akcentussal üdvözölt. Sztálint játszotta el az HBO filmjében Julia Ormonddal az oldalán, s a két felvétel közötti átállási szünetet is azzal töltötte, hogy az oroszul beszélô grúzok összetéveszthetetlen sziszegô akcentusát gyakorolta angolul. A pár másodpercben, amíg beszélgettünk, egyetlen másod- 22

23 percre sem esett ki a szerepébôl, s késôbb, miközben a következô felvétel beállítása alatt vártuk, hogy Duvall visszatérjen a kamera elé, végig az volt az érzésem, hogy találkoztam Sztálin elvtárssal... Woody Allennel kettesben utaztam harminc emeletet egy New York-i toronyszálloda liftjében. Az ilyen alkalmat négyszemközt maradni egy világsztárral valamirevaló újságíró ritkán szalaszt el, de a 15 másodperc, amelyet a liftben töltöttünk, aligha lett volna elegendô egy udvarias bemutatkozáshoz. Woody azonban már lesütött szemmel lépett be a liftbe, s különben is annyira gondterheltnek tûnt, hogy nem volt merszem megszólítani. Megkockáztatom: azon tünôdhetett, hogy a szálloda földszinti báltermében tartandó sajtótájékoztatóján mi legyen az a kezdômondat, mellyel azonnal felkelti az érdeklôdést új filmje iránt. Frissen kicsomagolt inget, elegáns világosszürke zakót, divatos sárga-kék csíkos nyakkendôt viselt, arcán pedig közelrôl elég jól látszottak a smink jelei. Nem úgy nézett ki, mint aki jókedvében találkozik majd az újságírókkal, már csak azért sem, mert emlékezetem szerint mindössze pár hónappal voltunk házassági botránya után. Amerikában is hatalmas zajt csapott az ügy, s bizony nemcsak a bulvársajtóban, amikor feleségül vette 17 esztendôs nevelt lányát. Mindezen körülmények dacára Woody Allen egyáltalán nem tûnt elesett embernek, lecsúszott rendezônek vagy megszégyenült férfinek. Egy profi filmes állt elôttem elöl összekulcsolt kézzel, akinek soros feladata ezen a reggelen új filmjének sajtótájékoztatója volt. És a világhírû komikus, a bravúrrendezô és a botrányhôs láthatóan erre az egyetlen dologra, a következô feladatra koncentrált. Salma Hayekkel egy Golden Globe-gála utópartiján találkoztam, Los Angelesben. Saját vesszôparipámon lovagolva nem sokkal korábban készült el egy forgatókönyv Báthory Erzsébet erdélyi grófnôrôl azt kérdeztem tôle, volna-e kedve eljátszani egy szerepet egy róla szóló filmben, s a válasz egy ôszintének látszó, érdeklôdéssel teli igen volt. Nem mondhatom, hogy meglepetésemre. 23

24 Az igazán jó képességû és sikeres emberekre jellemzô a nyitottság és az érdeklôdés az ismeretlen világok, korok és népek iránt. Késôbb sem hozzá, sem a Báthory Erzsébetszerep iránt szintén vonzódó Angelina Jolie-hoz nem tudtam eljuttatni a forgatókönyvet, mivel a sztár éppen mert eszközként használják általában nem ura idejének, szerepválasztásának és karrierjének. Nem ezen múlott persze, hogy a film máig nem valósult meg, de a sztárok élete forgatási napokra és promóciós napokra oszlik. A forgatási napokban a stúdió teszi ôket hozzáférhetetlenné, mert igényt tart minden energiájukra. Két forgatás között viszont titkárok, ügynökök, menedzserek és sajtósok hada zárja el ôket a külvilágtól, s ezen a védôsáncon minden olyan ajánlat fennakad, mely nem a kipróbált nagy ügynökségtôl vagy stúdiótól érkezik. Salma Hayek apró termetû, hibátlan, illetve annál is sokkal formásabb latin szépség, a Frida címszerepének eljátszása után abszolút csúcson lévô világsztár volt, amikor a riportersors és a filmes kíváncsiság 2002 telén pár percre mellé sodort. Amíg beszélgettünk, a zsúfolt bálteremben hullámzó tömeg idônként nekem lökte ezt a fekete sörényû gyönyörû kis nôt, és nem mondom, hogy nem emlékezetes számomra a pillanat, amikor legendás méretû keble úgy pattant a hasamon, mint egy gumilabda. Ám még emlékezetesebb, hogy Salma Hayek, akárcsak ugyanabban az évben a Fox stúdió elnöke, nagyon is jól tudta, ki volt az a Báthory Erzsébet grófnô, és percekig tudtunk beszélgetni arról, volt-e történelmi alapja a hervadó szépségét állítólag jobbágylányok vérével ápoló rémalakról szóló híreszteléseknek. Ez alkalommal nem elôször gyôzôdtem meg arról, hogy semmi sem áll távolabb Hollywood ünnepeltjeitôl, mint a fennhéjázó mûveletlenség, mellyel gyakran vádolják ôket. A vádaskodók ugyanis hajlamosak elfelejteni, hogy jobb amerikai filmmûvészeti egyetemeken vagy a Broadway színházaiban a leendô sztár legkésôbb húszéves korára kénytelen végigolvasni a teljes drámairodalmat, ha tudni akarja, milyen szerepre érdemes áhítoznia. 24

25 A világhírû hollywoodi színészek címeres bunkókként való ábrázolása teljesen hamis, még ha nagy ritkán akadnak is közöttük címeres bunkók. Ez is egyike a mítoszoknak, melyek fôként azoknak a kisebb európai országoknak a mûvészköreiben keletkeznek, melyek anyagi forrásaik szûkössége miatt idônként óhatatlanul a filmgyártás és egyben a filmvilág perifériájára szorulnak. A Magyar Filmesek Elsô Világtalálkozóján történt ban az az eset, mellyel ezt a kis személyes élménybeszámolót lezárom. Zsigmond Vilmos, akit Los Angelesben a világ öt legjobb operatôre közé sorolnak, Mariska Hargitay, Tony Curtis és más magyar származású amerikai és európai hírességek a Parlament üléstermében vették át a találkozó alkalmából alapított Arany Pillangó szobrocskát, illetve a magyar kormány kitüntetéseit. Az ünneplés most azoknak a külföldön, fôként Amerikában és Nyugat-Európában élô színészeknek, rendezôknek, operatôröknek szólt, akiknek sikere többet jelentett Magyarország jó híre szempontjából, mint jó néhány költséges országimázs akció. Némelyikük, elsôsorban a Van, aki forrón szereti, a Trapéz és A megbilincseltek címû filmekbôl ismert Tony Curtis, késôbb személyesen is útra kelt néhányszor, hogy a magyar kultúra nagykövete legyen. Amint az a parlamenti protokolláris események alkalmával szokás, a kitüntetések átadását követôen a magyar vezetôk és néhány illusztris filmes koktélpartit adtak a megjelentek tiszteletére. Az ünnepségrôl kifelé sétáló többi vendéget is odairányították, s amikor egy hazai filmmûvészekbôl álló kisebb csoport érkezett a különterem ajtaja elé, az erre a célra odaállított hölgy ezekkel a szavakkal állította meg ôket: Uraim! Tony szeretettel várja Önöket odabent egy kézfogásra és koccintásra. Ki az a Tony? horkant fel a társaság egyik tagja, a magyar film egyik Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas, amúgy azonban sajnos szinte világszerte ismeretlen kitûnôsége, aki persze pontosan tudta, kirôl van szó. 25

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 250 FORINT Czeizel Endre 77 évesen is védi a magzatokat Az álmain keresztül rabolták meg A hideg nyalat forró évszaka Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. Karácsony 22. évfolyam 82. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Antal Emília: Mit üzen a Betlehem? 1 Csorbai Virág: (9.A): Beszélgetés Huszárné Mánfai Máriával

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ MARTOS GÁBOR

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ MARTOS GÁBOR Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ MARTOS GÁBOR HOGYAN LEHET CSOMÓT KERESNI A CÁPÁN?, AVAGY A MŰKERESKEDELEM, MINT ÉRTÉKKÉPZŐ Filozófiatudományi Doktori Iskola A

Részletesebben

Jonas Kaufmann Rácz Rita. Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc. Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván

Jonas Kaufmann Rácz Rita. Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc. Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván 2013. nyár Jonas Kaufmann Rácz Rita Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván Regina Recht Beköszöntő 2013 2014 Kedves Magyar

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

dpm drámapedagógiai magazin TARTALOM a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája DPM 45 2013/1. szám

dpm drámapedagógiai magazin TARTALOM a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája DPM 45 2013/1. szám dpm drámapedagógiai magazin a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája DPM 45 2013/1. szám TARTALOM IDEA, Párizs 2 beszámoló Vatai Éva szerkesztésében Emberiskola interjú Jonothan Neelands professzorral

Részletesebben

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE Úti-élményeimet összefoglaló könyvemben, amelynek a Konzervált útipor címet adtam, elmeséltem életem nagyobb kiruccanásait. Ennek utolsó fejezetében írtam le Tengizben munkával

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

Sarka Kata: D. Tóth Kriszta:

Sarka Kata: D. Tóth Kriszta: Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Nincs családod? Kérlek, dolgozz helyettem hétvégén! A hitvesi ágyban sosincs csak két személy Eròs hittel hiszem, hogy Bettinám teljesen meggyógyul

Részletesebben

Lélekemelô pszichiáterek egymás között Gyerünk, menjünk vendégségbe...

Lélekemelô pszichiáterek egymás között Gyerünk, menjünk vendégségbe... Lélekemelô pszichiáterek egymás között Nobel-díjas vörös buggyos nadrágban Gyerünk, menjünk vendégségbe... Svédországba szakadt lélek Egy bûn anatómiája, avagy miért tûnt el az OPNI? képek hangulatok könyvek

Részletesebben

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból:

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból: XX. évfolyam 2012/3. szám TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: A kiválóság kritériuma azt jelenti, hogy az egyénnek egy vagy több területen a kortársaihoz képest különbnek

Részletesebben

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média Magyarországon Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szakmai kiadványa Budapest, 2004 A kéziratot

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

I. kötet. Hét év után. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

I. kötet. Hét év után. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után I. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

2014. május. Novák Péter. 100 százalék. Sallai Ervin. Városi majális. Kovács Katalin. Az Ön Szimpatikája: MÁJUSI AKCIÓ

2014. május. Novák Péter. 100 százalék. Sallai Ervin. Városi majális. Kovács Katalin. Az Ön Szimpatikája: MÁJUSI AKCIÓ 2014. május Novák Péter 100 százalék Sallai Ervin Városi majális Kovács Katalin Az Ön Szimpatikája: MÁJUSI AKCIÓ Kedves Olvasó! KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS! WWW. www.facebook.com/szimpatika.hu honlap

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2008 2

KOMMENTÁR TARTALOM 2008 2 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2008 2 VÁROSPOLITIKA Jane Jacobs: Mire való a járda? A biztonság 3 Roger Scruton: A lámpaoszlopok és a telefonfülkék jelentõségérõl 22 KATYŃ Lagzi Gábor:

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM OKTÓBER BESOROZÁS

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM OKTÓBER BESOROZÁS IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA 2013 10 OKTÓBER XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM BESOROZÁS BELSŐSÉGEK BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia Rövid hírek AKKREDITÁCIÓ. Szeptember 27-én a Magyar

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben

http://www.hunebook.com ebook magyarul STIEG LARSSON A TETOVÁLT LÁNY

http://www.hunebook.com ebook magyarul STIEG LARSSON A TETOVÁLT LÁNY millennium trilógia I. STIEG LARSSON A TETOVÁLT LÁNY Budapest, 2009 A mű eredeti címe: Män som hatar kvinnor Copyright Stieg Larsson, 2005 A fordítás a svédországi Norsteds Förlagsgrupp AB 2005-ös első

Részletesebben

Beszámoló a szakmai gyakorlatról

Beszámoló a szakmai gyakorlatról Beszámoló a szakmai gyakorlatról Kecskeméti Kinga Szakmai gyakorlatomat a Híradó Média Kft-nél töltöttem. A cég tulajdonképpen egy családi vállalkozás, mely több internetes médiumokat is magába foglal.

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Forgách András: A KULCS. Koltai Tamás: A SZÍNHÁZ NEM A SZAKMÁÉRT VAN 2 Beszélgetés Babarczy Lászlóval

Forgách András: A KULCS. Koltai Tamás: A SZÍNHÁZ NEM A SZAKMÁÉRT VAN 2 Beszélgetés Babarczy Lászlóval Koncz Zsuzsa felvétele Schiller Kata felvétele Koncz Zsuzsa felvétele Puntila úr és a szolgája, Matti Tévedések vígjátéka Budapesti Ôszi Fesztivál (Mamutok) Fôszerkesztô: KOLTAI TAMÁS A szerkesztôség:

Részletesebben

MARKETING SUN KREATÍV KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁS, MŰVÉSZI MEGVALÓSÍTÁS ÉS KOMPLEX MARKETING KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

MARKETING SUN KREATÍV KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁS, MŰVÉSZI MEGVALÓSÍTÁS ÉS KOMPLEX MARKETING KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK KREATÍV KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁS, MŰVÉSZI MEGVALÓSÍTÁS ÉS KOMPLEX MARKETING KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK MARKETING SUN 3 6 3 0 2 3 0 1 7 5 0 2010 X. ÉVFOLYAM, I. SZÁM, 8 OLDAL BUDAPESTI KIADÁS WWW.AZPRODUKCIO.HU

Részletesebben

Az élhetőbb élet magazinja. 2012. február. Novák Péter Annak, aki az, ami! Sallai Ervin Kiadós csúsztatás. Kovács Kati FEBRUÁRI AKCIÓ

Az élhetőbb élet magazinja. 2012. február. Novák Péter Annak, aki az, ami! Sallai Ervin Kiadós csúsztatás. Kovács Kati FEBRUÁRI AKCIÓ Az élhetőbb élet magazinja 2012. február Novák Péter Annak, aki az, ami! Sallai Ervin Kiadós csúsztatás Kovács Kati Az Ön szimpatikája: FEBRUÁRI AKCIÓ Tartalom Váratlan helyzet? A segítség nálunk nem duma!

Részletesebben

DÉLUTÁN. Sztárinterjú: Svédasztal. Húsvét. www.delutan.com. VIII. évfolya m 2010. április

DÉLUTÁN. Sztárinterjú: Svédasztal. Húsvét. www.delutan.com. VIII. évfolya m 2010. április magazin DÉLUTÁN VIII. évfolya m 2010. április Ára: 325 Ft Svédasztal Húsvét Hollókőn Körpanoráma www.delutan.com Sztárinterjú: Peller Mariann Leila (az arab démon) Ha az ember egy ilyen publicisztikai

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám Ügyelet Hol kapunk gyógyszert, ha gyorsan kell? Váltva tartanak éjszakai ügyeletet ez egri patikák. Július

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben