A SIKER TITKA A SZTÁR A HOLLYWOOD-GALAXIS ÁLLÓCSILLAGAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SIKER TITKA A SZTÁR A HOLLYWOOD-GALAXIS ÁLLÓCSILLAGAI"

Átírás

1 A SIKER TITKA A SZTÁR A HOLLYWOOD-GALAXIS ÁLLÓCSILLAGAI 1

2 2

3 Bokor Pál A HOLLYWOOD-GALAXIS ÁLLÓCSILLAGAI Atlantic Press Kiadó Budapest,

4 A SIKER TITKA A SZTÁR A Hollywood-galaxis állócsillagai Bokor Pál, 2009 Szerkesztô TAMÁSI IZABELLA Tipográfia, tördelés SOLTÉSZ ATTILA Borítóterv SOBOTA Felelôs kiadó az Atlantic Press Kiadó igazgatója, 1114 Budapest, Bartók Béla út Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt. Debrecen Felelôs vezetô György Géza vezérigazgató Atlantic Press Kiadó, 2009 ISBN

5 Julinak 5

6 6

7 Tartalom A szerzô elôszava 9 I. Sztárközelben 15 II. A hajnali csillagok 27 III. Klasszikus sztárok 45 IV. A látható mozdulat 65 V. Bogart és Bergman 83 VI. Marilyn, Marlon és Audrey, aki egészen más 101 VII. Új hullám Amerikában 123 VIII. Hollywood magyar csillagai 143 IX. A botrányhôs mint áldozat 159 X. Fortuna Hollywoodban 181 7

8 8

9 A szerzô elôszava Kötelességem figyelmeztetni az olvasót, hogy ez megint nem a sejtelmes suttogások és a kulisszák mögötti intimitások könyve. Éppenséggel az a célom, hogy a bulvársajtó és a kereskedelmi televíziók által elefántnyugtató dózisokban szállított pletykák és jelentéktelen történetecskék helyett egy valósághûbb képpel szolgáljak az amerikai filmrôl. Elvégre Hollywoodot lehet szeretni vagy nem szeretni, de több mint száz éve szerves része szellemi és lelki életünknek. Az amerikai sztárkultúra alighanem komolyabb dolog annál, ahogyan a médiában elénk tárul. Elôször is, a földkerekség legerôsebb filmiparáról és egyben egyik legfontosabb kulturális élményforrásáról van szó. Akár szeretjük, akár nem, minden áldott nap próbára teszi ízlésünket és befolyásolja világképünket, méghozzá elsöprô erôvel és meglepô szívóssággal. Vannak, akik szerint környezeti ártalom. Persze, ilyen veszély is létezik, s annak idején éppen ez ösztönzött arra, hogy megpróbálkozzak ennek az egész 9

10 Hollywood-témának egy kevésbé könnyed, de reményeim szerint alaposabb, mégis közérthetô megközelítésével. Nem tartozom azok közé, akiknek az amerikai filmrôl csak a globalizmus jut az eszébe. Számomra ez kulturális világjelenség, még ha nem is csak jó értelemben. Ezen a jelenségen belül a sztár nem csak tehetséget, kreativitást, mûvészetet, vagyont, népszerûséget és botrányokat jelent. A sztár mindenek elôtt és felett marketingeszköz. A kultúrát és a kulturálatlanságot is el lehet adni vele. A sztár fegyver, ha nem is éppen titkos. Minden sztár egy szellemi interkontinentális ballisztikus rakéta, melynek segítségével Hollywood a világ legtávolabbi pontjaira is képes eljuttatni és sikerre vinni a filmjeit. Jókat és rosszakat egyaránt. Globalizált világunkat természetesen a hollywoodi filmiparnak is köszönhetjük, már amikor van benne köszönet. Ezt a kérdést megint csak nem szabad egyoldalúan megítélni. A Hollywoodban készült filmek minôsége a legóvatosabb kifejezéssel élve is, változatos. A filmek által közvetített üzenetek is változatosak. Tény, hogy Hollywood a fülbemászó muzsikánál is, a világhálónál is, de még a Coca- Colánál és a mekdönci -nél is hamarabb egyesítette a kontinenseket és népeket a szórakoztatóipar Bábelében. Ezért köszönet is illeti az amerikai filmipart, nemcsak bírálat. És hogy mibôl érdemel többet a kettô közül, az ideológiai kérdés, melyet még számos alkalommal leszünk kénytelenek érinteni. De csak érinteni fogjuk, nem eldönteni. Eldöntésére ugyanis az érdekek és pozíciók beláthatatlan sokfélesége miatt nem vállalkozom. Engem lassan két évtizede foglalkoztat a film sorsa, a film szépsége, a filmmûvészet jövôje. Mindez pedig igenis függ attól, mi történik az ebben a mûvészeti ágban trendmeghatározó Hollywoodban. Ezt a kötetet ezért azzal az izgalommal bocsátom közre, amelyet csak olyankor érez az ember, amikor járatlan utakat tapos, mégis azt reméli, hogy a bolyongás végén nem a kiindulóponton találja magát. 10

11 A sztár, ha igaz, hogy nem csupán csillag, hanem mozdulatok, képek és eszmék hordozórakétája is, sok mindent képes magával vinni. Tehát nem csak reklámot, hanem mûvészetet, továbbá intelligenciát, kellemet, követhetô viselkedésmintákat is. Ez az oka, hogy a mostanában celebeknek mondott hírességeket nem fogom egy lapon emlegetni a filmsztárokkal. A celebek ugyanis önmagukon kívül semmit sem hordoznak. A celebek önmaguk reklámozásával foglalkoznak életvitelszerûen, és ebbôl próbálnak megélni. Daniel J. Boorstin 1961-ben elhangzott és azóta a sztárokkal foglalkozó irodalomban minduntalan újra felbukkanó kifejezésével élve a celeb az a személy: aki jól ismertsége miatt jól ismert. A filmsztárok is hírességek, ôk is jól ismert személyek, csak egészen másfélék. A témára szakosodott Forbes magazin szerint 2009-ben a világ leghíresebb embere, mint az már lenni szokott, egy filmsztár volt. A neve Angelina Jolie. Ô volt az, aki a hírességek közül is a legtöbb pénzt kereste az elôzô évben, illetve a legtöbbet szerepelt a médiában. Lehet, hogy ezen szereplések némelyike alapján, például egy gondosan felépített álompár egyik résztvevôjeként, vagy örökbefogadó szülôként ôt sem nehéz összekeverni a celebekkel. És ugyanezt már száz évvel ezelôtt is el lehetett volna mondani Mary Pickfordról, akit bátran tekinthetünk a mai értelemben vett szupersztár etalonjának. Mégsem tagadhatja senki, hogy a Kifutó a semmibe, A csontember, az Észvesztô, az Elcserélt életek és néhány más sikerültebb film fôszereplôjeként Angelina Jolie kifejezetten tehetséges filmmûvésznek mutatkozott, még ha pályájának elsô szakaszában ez a markáns tehetség nem is mindig találkozott a hozzá méltó feladattal. Legyen ám akármilyen fényes a mozicsillag, a sztár, amióta csak létezik, kettôs szorításban, a stúdió és a sajtó szorításában él. És ha nem hajlandó minden évben minden 11

12 díszbemutató alkalmával eljátszani A legszélesebb mosoly címû melodrámát, abból komoly baj lehet. Charlie Chaplin, Humphrey Bogart, Marlon Brando, Dustin Hoffman és néhány más elsôosztályú filmcsillag képes volt ideig-óráig kivonni magát e szabály alól, de az ô esetük kivételes. A norma az, hogy a stúdiófônökök, akiket filmjüknek a sajtóban való hangsúlyos és elônyös megmutatkozásán és kasszasikerén kívül premier idején semmi nem érdekel, hamar megorrolnak okvetetlenkedô alkalmazottjukra. És lehet az illetô akármilyen világnagyság, ha a bemutató elôtt nem dicséri habzó szájjal az új filmet és annak finanszírozóit, veszélybe kerül. Azt kockáztatja, hogy legközelebb esetleg nem az ô ügynökénél szólal meg a telefon, amikor új szuperprodukciók közremûködôit keresik. Amióta egy Walter Winchell nevû amerikai zsurnaliszta megindította Az Önök Broadwaye és az enyém címû színházi pletykarovatát, a pletykák, sikamlós históriák, de még a rágalmak és vádaskodások, zajos botrányok sem állnak távol a filmvilágtól. A különbséget azzal jellemezhetnénk, hogy míg Douglas Fairbanks és Mary Pickford házassági botrányainak kitörését és a sajtóban való megszellôztetését annak idején még meg lehetett akadályozni, egy Angelina Jolie-nak vagy egy Woody Allennek erre már semmi esélye nincs. Itt nem ugyanazokról a sztárokról van szó, akikkel nap mint nap találkozunk a neten, a tévében, a lassan minden médiára rátehénkedô pletykarovatokban. Nem ugyanazokról a sztárokról, bár sokszor ugyanazokról az emberekrôl. A Hollywood-galaxis történetében egyetlen valódi állócsillagot sem találtam, aki kizárólag a nevébôl élt volna, mint a celeb aki arról ismerszik meg, hogy ismerik ôt. Itt a filmmûvészet óriásairól lesz szó, akiket nem a sajtó és a tömeghisztéria, hanem saját mûvészi és emberi teljesítményük emelt a csillagok közé. Tiszteljétek az igazi sztárokat! Azért lettek ôk az igazi sztárok, mert van miért tisztelni ôket. 12

13 A szárnyas közhely így szól: a legnagyobb sztár is csak ember. No igen, de miféle? Alighanem mégiscsak másféle... A különbség nem abban mérhetô, hogy ô az, aki a legszexisebb Armani- vagy Chanel-kreációkban jelenik meg, aki örökké botrányokba keveredik. Igen, a sztár, még a legnagyobb is, ugyanolyan sérülékeny, keményen robotoló, betegségekkel és más bajokkal viaskodó, saját képességeiben is kételkedô ember, mint mi valamennyien. Csakhogy neki van egy titka, melynek megfejtéséért némelyikünk mindenét odaadná. E titok neve halhatatlanság. Ez az, ami a mozi legragyogóbb csillagait megkülönbözteti tôlünk. Ez az, amiért irigyelni is szabad ôket. Ennek a titoknak a megfejtéséhez szeretnék hozzájárulni könyvemmel. 13

14 14

15 I. Sztárközelben A legszélesebb mosoly Arnold és minden sztár egy güzü Michael Jackson, egy híres látogató a Bethesda Gyermekkórházban Woodyval a liftben Robert Duvall grúz akcentussal beszél Lepattanni Salma Hayekrôl És ki az a Tony Curtis? Az ember nem olyan hatalmas, hogy mások felett ítélkezzen. Platón A szakács krumplival, hússal és fûszerekkel, a sebész szikével és emberi szervekkel, a gépkocsivezetô autókkal dolgozik. Az újságíró meg fontos vagy legalább érdekes emberekkel, illetve eseményekkel. Ebbôl következik, hogy a messze földre sugárzó fényû csillagok némelyikével, akikrôl ez a könyv szól, személyesen is volt alkalmam találkozni. Nem érdem ez, hanem foglalkozási követelmény. Amint az is, hogy néha kivételes eseményeknek voltam tanúja. Csak semmi szenzáció. Ezek az élmények a sztárlét emberi oldaláról szólnak. Meghallgathattam például egy alkalommal, ahogy a már hetvenhez közelebb lévô Robert Redford, akinek minden erejére szüksége volt, hogy a kamera elôtt még egy fizikailag jó formában lévô CIA-ügynök dinamizmusával mozogjon, megbeszéli két dublôrével, hogy ki és mikor kerüljön a képbe. Tanúja voltam annak, amint Aishwarya Rai, a fiatal és ragyogó indiai világszépe, Bollywood egyik legfényesebb csillaga, szintén felvételszünetben, leroskad egy kis kerti székbe és idôs öltöztetônôjét 15

16 hívja a harmadszor felvett táncjelenet után annyi ereje sem maradt, hogy lerúgja a cipôjét. Fél forgatási napon keresztül figyeltem Brad Pittet, a filmvilág ügyeletes amorózóját. A Budapesten forgatott Kémjátszma címû film forgatásának azon a napján, amelyrôl szó van, nem a kulcsjelenetek valamelyikét vették fel, csak egy vonat érkezését, és egy idôsebb (Robert Redford), illetve egy fiatalabb CIA-ügynök találkozását. Budapest ez alkalommal Berlint játszotta, Brad Pitt a fiatalabbik CIAügynököt. Bradnek nem volt sok dolga, akár unatkozhatott volna. De nem ezt tette, és nem is a nôkkel, a kollégákkal vagy a forgatás helyszíne körül ôgyelgô újságírókkal volt elfoglalva. Amatôr fotósként a Nyugati pályaudvar acélcsarnokában sétált fel-alá minden felvételszünetben, hogy megörökítse e valóban építészeti ritkaságnak tekinthetô szecessziós építmény szerkezeti részleteit... Ezek a pillanatok, valamint azok az élményeim, amelyeket az alábbiakban kissé részletesebben idézek, kétségkívül a messzirôl oly titokzatos hírességek fizikai közelsége miatt voltak élményszerûek és tanulságosak. Mindenek elôtt azért elevenítem itt fel ôket, mert hozzájárultak ahhoz, hogy a sztárlétrôl és a sztárminôségrôl alkotott képem ne csak olvasmányok és más közvetett élmények alapján formálódjék. És azért, mert a riporter számára mindig is ezt tartottam a legfontosabb szakmai kötelességnek a jelenlétet. Arnold Schwarzeneggerbe a Los Angeles-i Morton s étteremben botlottam bele. Nem mondhatom, hogy meglepetés volt ôt ott találni. Íratlan szabály, hogy ezeken a partikon szinte kötelezôen megjelenik mindenki, aki díjat kapott vagy adott, vagy ilyen közremûködést vállalna a következô években, vagyis aki Hollywoodban valamit is számít. Az Oscar-gálát követô úgynevezett utópartik egyikét tartották a Morton s-ban. Mint ilyenkor szokás, a székeket kipakolták a terembôl, s így az egész hatalmas hodály egy több száz fôs állófogadás helyszíne lett. Arnold gyakran megjelent ilyen alkalmakkor. Ha Oscar-díjat nem is, de meghívót ô már régen minden évben kapott a filmvilág legfényesebb 16

17 puccparádéjára és az azt követô társasági eseményekre. És ahol megjelent, ott sarlóholdnyi mosolyokkal elôadott élcelôdésével, természetes kedvességével mindig elérte, hogy a társaság közepének tekintsék. Ez a viselkedésmód amúgy is a sztárrá válás egyik lehetséges útja, de az ô esetében jó iskola volt késôbbi politikai pályafutásához is. Manapság persze, a legnépesebb amerikai állam, Kalifornia kormányzójaként, már nincs ott minden fogadáson, inkább csak azokon, amelyeket ô rendez, vagy politikai pályafutását segítik elô. Térjünk vissza a Morton s-ba et írtunk, és az Oscarosztáson aznap este Steven Spielberg és új filmje, a Schindler listája tarolt. Tizenkét Oscar-jelölést kapott a film, és ezek közül hetet haza is vitt. Díjazták a filmet az év legjobb filmjeként, Spielberget legjobb rendezôként, Oscart kapott az operatôr Janusz Kaminski, a vágó, a két díszlettervezô, a film forgatókönyvírója és zeneszerzôje. Éjjel kettô tájban pedig Hollywood krémje már a Morton s-ban hömpölygött fel és alá, több tucat friss és régebbi Oscar-díjassal. Arnold Schwarzenegger megint nem tartozik közéjük, de ez nem zavarja. Szmokingja eltakarja ugyan a máskor elôszeretettel mutogatott izomkötegeit, de az arca ugyanúgy kockákból és háromszögekbôl összerakott absztrakt festményre emlékeztet, mint a filmjeiben. Errôl az arcról nekem mindig egy soha el nem készült Picasso- vagy George Braquekép jut az eszembe. Amikor a kis társasághoz érünk, melynek középpontja természetesen Arnold Schwarzenegger, egy zavart fejbólintással üdvözlöm ôt, ô a kezében lévô pezsgôspohár felemelésével köszön vissza. Közben egy felénk küldött lóhorkantásszerû nevetés mögé rejti azt a kétségkívül jelentéktelen tényt, hogy fogalma nincs róla, ki vagyok én és kik vagyunk mi, az újonnan érkezettek. Néhány új vendég, akik a Shrine Auditoriumból, a díjkiosztás helyszínérôl jöttek át, hogy még néhány órán át a sztárok közelében lehessenek... Arnold fesztelen viselkedésén nem látszik sem oscarhiány, sem aggodalom, sem gondterheltség. Ennek az embernek 17

18 nincsenek karriergondjai. Az ilyen lelkiállapotok ôt aligha érintették meg valaha is, s e tekintetben ez a nagyon szerencsés, színésznek nem kimagaslóan tehetséges sztár nem tipikus jelenség. Annyiban azért mégis, hogy mint mindenkinek, aki a hihetetlenül szoros hollywoodi versenyhelyzetekben végül is képes vinni valamire, neki is megvan a magához való esze. Ahhoz meg Schwarzenegger biztosan elég bölcs és intelligens, hogy különbséget tudjon tenni a nagy színész és a nagy sztár fogalma között. És miért is ne érhetné be valaki az utóbbival? A kettô egybeesésére is van épp elég példa. Ám az ô életre szóló osztrák akcentusa, karakteres, talán túlságosan is karakteres arca és izomzata a sztárminôséghez minden bizonnyal hozzátehet valamit. Ugyanezek a tulajdonságai viszont korlátozzák a színészi sokoldalúság terét és a szereplehetôségeket. Játszhat-e egy izomember mást, mint izomembert? Olyannyira nem, hogy szögletes énjét Arnold még akkor sem tudta levetkezni, amikor pályája egy bizonyos szakaszában legfôbb gondja éppen a rászabott és részben rákényszerített szerepkör kitágítása volt. Fizikai és pszichés adottságainak megfelelôen ô akkor is testnevelô tanárként lépett a vászonra, amikor éppen szerepbilincseit akarta lerázni az Ovizsaruban. A Danny DeVitóval párban forgatott Juniorban, mely ugyancsak kiugrási kísérlet volt a Terminátor-szerepkörbôl, azt a tulajdonságát, azaz a humorérzékét próbálta meg kamatoztatni, melyrôl Hollywoodban a magánéletben ismerik. Abban az évben, amikor azon a bizonyos Morton s-beli Oscar-partin kicsit közelebbrôl megnézhettem magamnak Arnold Schwarzeneggert, már nagyon is sokadszor fordult elô, hogy nem jelölték Oscar-díjra. Tíz évvel késôbb pedig úgy váltott karriert, hogy soha egyetlen Oscar-jelölése sem volt. Az Arany Glóbuszt egy alkalommal megkapta, méghozzá A legjobb bemutatkozás kategóriában, 1976-ban a Maradj éhen! címû filmben nyújtott alakításáért. Az Arany Glóbuszt az Oscar elôszobájaként emlegetik, de elég sokan vannak, akiket soha nem engednek be a szobába. 18

19 Az 1993-as Az utolsó akcióhôsben Arnold azt játszotta, amit legjobban tud, a rendíthetetlen, legyôzhetetlen, szemrebbenés nélkül gyilkoló acéltökû hímet, s nem is rossszul. Ám azon az estén, s azóta is sokszor, azt tapasztaltam, hogy az igazán nagy csillagokat a hivatalos elismerés hiánya nem feltétlenül zavarja. Ez a sztártípus elsôsorban és mindent megelôzôen vérprofi. A kamera elôtti munka szerelmese, rosszabb esetben mániákusa. Számára a közönség és csakis a közönség számít. Ô az, aki egyszerre a publikum kedvence és a filmipar kényszermunkása, akinek talán a legjellemzôbb tulajdonsága a munkabírás, és szerencsés esetben a minden gyûrôdést elviselô idegrendszer. Az utóbbi tulajdonsággal persze azért nem mindenki dicsekedhet. A sztárgalaxisban azért oly gyakori a tragikus csillaghullás, mert azt a munka- és élettempót, amit Hollywood diktál, nem mindenki képes elviselni. Az áldozatok majd mindig a legtehetségesebbek, mert hogy sokszor ôk egyben a legsérülékenyebbek is. Azt csak találgathatnánk de minek, hogy Arnold Schwarzenegger miért tûrte egész pályafutása alatt olyan jól, hogy szakmai teljesítményét sem a filmakadémia, sem a kritika nem volt hajlandó méltányolni, holott saját szerepkörében voltaképpen mindig a legjobbat nyújtotta. A sikerességi mutatóként szolgáló Oscar-díjat, mint az köztudott, nem mindig azok kapják, akik alakításaikkal a film mûvészetét gazdagítják. Noha ilyen statisztika sohasem készülhet, mégis megfontolást érdemel, hogy az Oscart talán gyakrabban kapják azok, akiket ezzel a kis rásegítéssel lehet millióknak eladni. Schwarzenegger esetében a világhírnévhez a markáns arcberendezés, a nevezetes kisfiús mosoly és a híres izomzat is kellett. Ezek egyébként ugyanúgy lehetnek a sikerhez szükséges extrák, mint a díjak, vagy egy kis szerencse. Ezek azonban az extrák, és nem az alapok. A sztár-rangsorolás legfontosabb feltétele, alapja és magyarázata az, s ezt nem gyôzöm ismételni, hogy minden sztár egy güzü, s aki nem bírja fizikummal vagy idegrendszerrel, mint akár Marilyn Monroe vagy Elvis Presley, az 19

20 elbukik. Ha nem mint sztár, akkor mint ember. Az 1947-es születésû Arnold Schwarzenegger is egy güzü. És amikor a szívpanaszairól szóló hírek nyomán 2004-ben végleg átnyergelt a politikára, a kaliforniai lapok arról cikkeztek, hogy egészségügyi okokból, pihentetônek választotta a nagypolitikát. Teljesen hihetô magyarázat... Michael Jacksonnal Budapesten találkoztam, amikor a Thriller címû lemezének klipjét forgatta. Válogatott tévelygéseim részeként akkoriban éppen egy public relations ügynökség egyik vezetôje voltam, s a magam számára is ellenszenves feladatom volt, amikor Jackson sajtóügynöksége minket választott partnercégnek a sztár magyarországi sajtójának megszervezésére. A feladat nagyjából az volt, hogy távol kellett tartani az illusztris vendégtôl a magyar újságírókat. A kórházlátogatásra érkezett száz-százötven fotós és tévés kolléga ennek megfelelôen odakint szorongott és tülekedett a kórház fôbejárata elôtt az utcán, egy kordon mögött, s csak ketten voltunk abban a kiváltságos helyzetben (Friderikusz Sándorral), hogy Jacksonnal és akkori feleségével, Lisa Marie Presley-vel végigjárjuk a zuglói Bethesda Gyermekkórház kórtermeit. Volt ennek a látogatásnak pikantériája, nem is akármilyen. Ki ne tudná, hogy Jackson életében meghatározó, talán sorsdöntô, és végül szívszakasztó problémát jelentett a kisfiúkhoz fûzôdô viszonya. Pszichológusok akkor is, ma is azt állítják, hogy a tíz éven aluli gyerekek iránti szeretete, az, hogy egész életében kicsikkel akart játszani, a saját elveszett gyermekkora iránti nosztalgiából eredt. Michael ötéves korától kezdve a Jackson Five nevû családi rockbanda húzóembereként énekelt, táncolt, azaz kenyérhez juttatta a családját. Felnôttként, úgy látszik, meg kellett fizetnie az elmaradt gyermekkorért. Mint ismeretes, az idôk során többször is elôfordult, hogy perelték ôt, majd tízmilliókat csikartak ki tôle a bírósági eljárások megszüntetése fejében olyan szülôk, akiknek kisfia állítólag megfordult az ágyában. Vagy akiket, szintén a gyerekek állítása szerint és természetesen 20

21 tanúk nélkül, valamiféle szexuális játékokba próbált bevonni. Állítólag, állítólag és állítólag. Ez a kifejezés ott volt minden róla szóló hírben, mert ez a közszereplô lejáratásának legszokványosabb eszköze a sajtóban. Kivédhetetlen fegyver, mely sokszor gyógyíthatatlan sebeket ejt embereken és karriereken. A Jacksonról szóló pletykákhoz semmit nem érdemes hozzátenni, de a rockkorszak egyik legnagyobb sztárjának halála után sincs okunk arra, hogy ne közönséges pletykáknak minôsítsük ôket. Egyetlen alkalommal sem lehetett ugyanis hiteltérdemlôen bebizonyítani, hogy Jacksonnak pedofil hajlamai lettek volna. Az ellenkezôje, az ártatlansága sem bizonyosodott be cáfolhatatlanul. Halála után azonban legalább egy korábban pereskedô kisfiú beismerte (persze már felnôttként): saját szülei beszélték rá, éppen a kártérítési díj reményében, hogy tücsköt-bogarat összehordjon az énekesrôl. A kórházlátogatás délelôttjén mindez eszembe sem jutott. Én egy olyan Michael Jacksonnal találkoztam, akinek volt két órája feleségével együtt végigjárni a Bethesda kórház kórtermeit. Volt kedve és energiája megállni szinte minden ágyrács elôtt, és végigkérdezni a gyerekeket, hogy kinek mi a baja és mik az esélyei a gyógyulásra. Volt gondja és lelkiismerete ahhoz, hogy különösebb hírverés nélkül (a magyar lapok megírták, de ettôl egyetlen lemezzel nem fogyott több se itt, se Amerikában) több tízezer dollárt áldozzon egy akkor ötéves magyar kisfiú megmentésére, mely csak egy akkoriban nálunk még hozzáférhetetlen orvosi berendezés segítségével volt lehetséges. A Jacksonnal kapcsolatos vádaskodásokat nem az érdekesség kedvéért citálom, hanem mert azóta is gyanakszom, hogy ez a dolog folyamatosan rágalmak középpontjában ôrlôdni ugyancsak a sztárlét lényegjellegzetességei közé tartozik. Az ilyesfajta támadásoknak persze néha van alapjuk, de legtöbbször nincs. A sztárlét ettôl függetlenül mindig kivételes tûrôképességet igényel a szerencsétlen szerencséstôl, aki munkájának és rendszerint tehetségének 21

22 köszönhetôen vergôdik hírnévre. A csúcson aztán még több tûrôképességre lesz szüksége az élôsködôkkel szemben, akik rögvest rácsimpaszkodnak. Léte szüntelen kockázatvállalás, mely abból fakad, hogy minden világsztár egy erôs fényforrás, mely nemcsak ámuló szemeket, hanem undorító emberformájú férgeket is magához vonz, zsírosbödön, melyhez nyalakodó ajkak tapadnak, kétlábon járó bugyeláris, melybôl közvetlen környezetének legtöbb tagja szeretne kiemelni pár tallért. Farrah Fawcett-tel a Charlie angyalaiból ismert platinaszôke szépségrôl van szó, aki szintén nincs már az élôk sorában Los Angelesben, a Rodeo Drive-on, egy méregdrága férfiruha-szaküzletben találkoztam. A Rodeo Drive abban az idôben, a kilencvenes évek elején, a világ legdrágább utcájaként reklámozta magát, s mindig is a New York-i Fifth Avenue-val versengett ezért a címért. Akkor még nem tudhattam, hogy pár éven belül elég lesz bemenni egy magyar bevásárlóközpontba, hogy elámuljak a húszezer forintos nyakkendôkön. Farrah ugyanolyan volt, mint a Charlie angyalaiban, ha úgy tetszik, felvételre kész. Mert ha a sztár csak egyszer is smink és bodor nélkül merészel megjelenni egy nyilvános helyen, másnap szarkalábakkal teli arcát millió és millió példányban fogják mutogatni világszerte. Testôrök helyett két barátnôt vitt magával erre a bevásárlásra, nyakkendôk között válogatott, s a People magazin biztosan nem sajnálta volna a pénzt annak kiderítésére, hogy ki az a férfi, akinek a kedvéért egy ekkora sztár elôbújik az odújából. Emlékezetes számomra egy másik budapesti találkozás is, ezúttal az Oscar-díjas karakterszínésszel, Robert Duvalllal. Forgatási szünetben mutattak be neki. A MAFILM egyik nagy mûtermének folyosóján üldögélt, s grúz akcentussal üdvözölt. Sztálint játszotta el az HBO filmjében Julia Ormonddal az oldalán, s a két felvétel közötti átállási szünetet is azzal töltötte, hogy az oroszul beszélô grúzok összetéveszthetetlen sziszegô akcentusát gyakorolta angolul. A pár másodpercben, amíg beszélgettünk, egyetlen másod- 22

23 percre sem esett ki a szerepébôl, s késôbb, miközben a következô felvétel beállítása alatt vártuk, hogy Duvall visszatérjen a kamera elé, végig az volt az érzésem, hogy találkoztam Sztálin elvtárssal... Woody Allennel kettesben utaztam harminc emeletet egy New York-i toronyszálloda liftjében. Az ilyen alkalmat négyszemközt maradni egy világsztárral valamirevaló újságíró ritkán szalaszt el, de a 15 másodperc, amelyet a liftben töltöttünk, aligha lett volna elegendô egy udvarias bemutatkozáshoz. Woody azonban már lesütött szemmel lépett be a liftbe, s különben is annyira gondterheltnek tûnt, hogy nem volt merszem megszólítani. Megkockáztatom: azon tünôdhetett, hogy a szálloda földszinti báltermében tartandó sajtótájékoztatóján mi legyen az a kezdômondat, mellyel azonnal felkelti az érdeklôdést új filmje iránt. Frissen kicsomagolt inget, elegáns világosszürke zakót, divatos sárga-kék csíkos nyakkendôt viselt, arcán pedig közelrôl elég jól látszottak a smink jelei. Nem úgy nézett ki, mint aki jókedvében találkozik majd az újságírókkal, már csak azért sem, mert emlékezetem szerint mindössze pár hónappal voltunk házassági botránya után. Amerikában is hatalmas zajt csapott az ügy, s bizony nemcsak a bulvársajtóban, amikor feleségül vette 17 esztendôs nevelt lányát. Mindezen körülmények dacára Woody Allen egyáltalán nem tûnt elesett embernek, lecsúszott rendezônek vagy megszégyenült férfinek. Egy profi filmes állt elôttem elöl összekulcsolt kézzel, akinek soros feladata ezen a reggelen új filmjének sajtótájékoztatója volt. És a világhírû komikus, a bravúrrendezô és a botrányhôs láthatóan erre az egyetlen dologra, a következô feladatra koncentrált. Salma Hayekkel egy Golden Globe-gála utópartiján találkoztam, Los Angelesben. Saját vesszôparipámon lovagolva nem sokkal korábban készült el egy forgatókönyv Báthory Erzsébet erdélyi grófnôrôl azt kérdeztem tôle, volna-e kedve eljátszani egy szerepet egy róla szóló filmben, s a válasz egy ôszintének látszó, érdeklôdéssel teli igen volt. Nem mondhatom, hogy meglepetésemre. 23

24 Az igazán jó képességû és sikeres emberekre jellemzô a nyitottság és az érdeklôdés az ismeretlen világok, korok és népek iránt. Késôbb sem hozzá, sem a Báthory Erzsébetszerep iránt szintén vonzódó Angelina Jolie-hoz nem tudtam eljuttatni a forgatókönyvet, mivel a sztár éppen mert eszközként használják általában nem ura idejének, szerepválasztásának és karrierjének. Nem ezen múlott persze, hogy a film máig nem valósult meg, de a sztárok élete forgatási napokra és promóciós napokra oszlik. A forgatási napokban a stúdió teszi ôket hozzáférhetetlenné, mert igényt tart minden energiájukra. Két forgatás között viszont titkárok, ügynökök, menedzserek és sajtósok hada zárja el ôket a külvilágtól, s ezen a védôsáncon minden olyan ajánlat fennakad, mely nem a kipróbált nagy ügynökségtôl vagy stúdiótól érkezik. Salma Hayek apró termetû, hibátlan, illetve annál is sokkal formásabb latin szépség, a Frida címszerepének eljátszása után abszolút csúcson lévô világsztár volt, amikor a riportersors és a filmes kíváncsiság 2002 telén pár percre mellé sodort. Amíg beszélgettünk, a zsúfolt bálteremben hullámzó tömeg idônként nekem lökte ezt a fekete sörényû gyönyörû kis nôt, és nem mondom, hogy nem emlékezetes számomra a pillanat, amikor legendás méretû keble úgy pattant a hasamon, mint egy gumilabda. Ám még emlékezetesebb, hogy Salma Hayek, akárcsak ugyanabban az évben a Fox stúdió elnöke, nagyon is jól tudta, ki volt az a Báthory Erzsébet grófnô, és percekig tudtunk beszélgetni arról, volt-e történelmi alapja a hervadó szépségét állítólag jobbágylányok vérével ápoló rémalakról szóló híreszteléseknek. Ez alkalommal nem elôször gyôzôdtem meg arról, hogy semmi sem áll távolabb Hollywood ünnepeltjeitôl, mint a fennhéjázó mûveletlenség, mellyel gyakran vádolják ôket. A vádaskodók ugyanis hajlamosak elfelejteni, hogy jobb amerikai filmmûvészeti egyetemeken vagy a Broadway színházaiban a leendô sztár legkésôbb húszéves korára kénytelen végigolvasni a teljes drámairodalmat, ha tudni akarja, milyen szerepre érdemes áhítoznia. 24

25 A világhírû hollywoodi színészek címeres bunkókként való ábrázolása teljesen hamis, még ha nagy ritkán akadnak is közöttük címeres bunkók. Ez is egyike a mítoszoknak, melyek fôként azoknak a kisebb európai országoknak a mûvészköreiben keletkeznek, melyek anyagi forrásaik szûkössége miatt idônként óhatatlanul a filmgyártás és egyben a filmvilág perifériájára szorulnak. A Magyar Filmesek Elsô Világtalálkozóján történt ban az az eset, mellyel ezt a kis személyes élménybeszámolót lezárom. Zsigmond Vilmos, akit Los Angelesben a világ öt legjobb operatôre közé sorolnak, Mariska Hargitay, Tony Curtis és más magyar származású amerikai és európai hírességek a Parlament üléstermében vették át a találkozó alkalmából alapított Arany Pillangó szobrocskát, illetve a magyar kormány kitüntetéseit. Az ünneplés most azoknak a külföldön, fôként Amerikában és Nyugat-Európában élô színészeknek, rendezôknek, operatôröknek szólt, akiknek sikere többet jelentett Magyarország jó híre szempontjából, mint jó néhány költséges országimázs akció. Némelyikük, elsôsorban a Van, aki forrón szereti, a Trapéz és A megbilincseltek címû filmekbôl ismert Tony Curtis, késôbb személyesen is útra kelt néhányszor, hogy a magyar kultúra nagykövete legyen. Amint az a parlamenti protokolláris események alkalmával szokás, a kitüntetések átadását követôen a magyar vezetôk és néhány illusztris filmes koktélpartit adtak a megjelentek tiszteletére. Az ünnepségrôl kifelé sétáló többi vendéget is odairányították, s amikor egy hazai filmmûvészekbôl álló kisebb csoport érkezett a különterem ajtaja elé, az erre a célra odaállított hölgy ezekkel a szavakkal állította meg ôket: Uraim! Tony szeretettel várja Önöket odabent egy kézfogásra és koccintásra. Ki az a Tony? horkant fel a társaság egyik tagja, a magyar film egyik Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas, amúgy azonban sajnos szinte világszerte ismeretlen kitûnôsége, aki persze pontosan tudta, kirôl van szó. 25

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA Luca Di Fulvio ALMO ANDA A Cetta és fia, Christmas Olaszországból menekült az erőszak és a viszontagságok elől Amerikába, a remények országába. A nő egyetlen vágya, hogy a kisfia igazi amerikai legyen:

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Mi a különbség egy színlap és egy plakát között?...

Mi a különbség egy színlap és egy plakát között?... Mi a különbség egy színlap és egy plakát között? A túloldalon látható színlap egy különleges alkalomra szánt előadásról tudósít. Milyen információk olvashatók le róla? Ki a szerző?... Mi a mű címe?...

Részletesebben

Jane Allen. A szerelem -ből csavargó lett

Jane Allen. A szerelem -ből csavargó lett Jane Allen A szerelem -ből csavargó lett JANE ALLEN A szerelem -ből csavargó lett Regény 2011 Fordította Szávai Nándor Fapadoskonyv.hu Kft. Szávai Nándor jogutódja I. PROLETÁRNŐ LESZEK Távirat Miss Agnes

Részletesebben

Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével

Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével filmhu Magazin Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével 2011. május 5. - Szalkai Réka Hules Endre több mint harminc éve él hazánkon kívül. Most mégis, A halálba

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban!

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! 2015. június 3. szerda, 08:00 Hétfőn este a Madách Színházba látogatott a Spamalot című musical két szerzője: Eric Idle és John Du Prez. Az

Részletesebben

Seth Godin. A holtponton ne add fel!

Seth Godin. A holtponton ne add fel! Seth Godin A holtponton ne add fel! Seth Godin A holtponton ne add fel! A fordítás alapja: Seth Godin: The Dip: A Little Book that Teaches You When to Quit (and When to Stick). Portfolio, Penguin Group

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma a Balatoni Múzeum 3507/00097 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására, azaz A Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó

Részletesebben

USA, Nyári táborok. 1. Kalifornia felfedezése (15+) Helyszín: Los Angeles, Kalifornia (Citrus College) Általános leírás: 20 tanóra/hét

USA, Nyári táborok. 1. Kalifornia felfedezése (15+) Helyszín: Los Angeles, Kalifornia (Citrus College) Általános leírás: 20 tanóra/hét USA, Nyári táborok Amerika a lehetőségek országa! 11 különböző helyszínen ajánl sporttal, vakációs programokkal egybekötött táborokat, 10 20 évesek számára! 1. Kalifornia felfedezése (15+) Helyszín: Los

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 5 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk, hogy

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban 1. szint December Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban Angelina Jolie-val szilveszterezne(2) a legtöbb(3) amerikai férfi. A 28 éves Angelina Jolie a Tomb Rider hősnőjét(4), Lara Croftot

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Közel ezerötszáz, a világ minden pontjáról beérkező építészeti alkotás közül a legjobbak közé sorolta a World Architecture Festival neves zsűrije

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Napii Ellemzéss 48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Összegzés Nagyságrendileg az előző napi enyhe esést kompenzálták a piacok és számottevő mozgást a héten már nem is várunk a nagy indexektől, mivel a

Részletesebben

Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében)

Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében) Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében) Szekszárd régi utcáit, a már alig létező pincesorokat, ill.

Részletesebben

Éltető Balaton-felvidék

Éltető Balaton-felvidék Éltető Balaton-felvidék 60 település, 40 ezer lakos Kb. 4500 vállalkozás (több mint 90% mikro, ennek közel 80%-a egyéni vállalkozás) Több mint 20 ezer szálláshely (85% Balaton part és Kapolcs) Kiemelkedően

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz Testünk beszél helyettünk is Az árulkodó kéz Az élő szóban történő párbeszéd 2008. április 5. Baczkó Norbert Testbeszéd, Diákakadémia 2 Az első benyomás kialakításában 60-80% szerepe van a testnyelvi jeleknek.

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Budapesti Trolibusz-közlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ), a BKV közreműködésével az Országos Trolibusz Szakmai Találkozót. A március 20-tól 22-ig tartó

Részletesebben

Szerelem, szerelem...

Szerelem, szerelem... Szerelem, szerelem... 0. Vers a szerelemről: Kelemen Zoltán: Szerelem Ő Igen, jól látja, ennyi az egész. Vers ez egyáltalán Ön szerint? 1. Aforizmák. Férfiak mondták őket nőkről. Egészítse ki! mit akar

Részletesebben

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren 2011. május 21-én Legendák a levegőben címmel a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére repülőnapot rendeztek a Dunakeszi repülőtéren. A szolnoki helikopterbázisról

Részletesebben

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Sok férfinak nehéz értelmeznie a nôk testbeszédének finomabb árnyalatait. A kutatások szerint a férfiak hajlamosak szexuális érdeklôdésnek tulajdonítani

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban

A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban A tinik a valóságshow-kat kedvelik a legjobban Baranyai Eszter Budapest, 2015. május 20. 1 Az elmúlt tizenöt évben - a kiskorúak szabadidejükből naponta legalább három órát szentelnek tévénézésre. A magyar

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 1024 Budapest, Buday László u. 1 3 Telefon: (36 1) 345 6320, FAX: (36 1) 345 1115 e-mail: nki@demografia.hu ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI Ezt a címet

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

KANYON RAFT TEAM Együttműködési ajánlat

KANYON RAFT TEAM Együttműködési ajánlat TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! A lelkes és sikeres csapata azért kereste meg Önöket, hogy a jövőben együttműködve, egymást segítve érjük el újabb és várhatóan nagyobb sikereinket. Biztosak vagyunk benne,

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

A Midnight táncegyüttes

A Midnight táncegyüttes A Midnight táncegyüttes Ez a táncegyüttes még 1982-ben alakult, tehát Vajdaság legrégebben működő táncegyüttese. Már a kezdetben nagy népszerűségnek örvendett, hiszen formációs táncaikkal bármilyen jellegű

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

Csapatbemutató kiadványa

Csapatbemutató kiadványa BÉKÉSCSABAI NŐI LABDARÚGÓ SPORT CLUB Csapatbemutató kiadványa A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült. Kedves Olvasó, Sportbarát! Üdvözöljük csapatbemutató kiadványunkon keresztül,

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

Minden embernek joga van a méltósághoz - Csepeli György szociálpszichológus a közbeszéd tisztaságáról -

Minden embernek joga van a méltósághoz - Csepeli György szociálpszichológus a közbeszéd tisztaságáról - www.csepeli.hu Minden embernek joga van a méltósághoz - Csepeli György szociálpszichológus a közbeszéd tisztaságáról - Pogonyi Lajos interjúja Minden embernek joga van a méltósághoz, a becsülethez és az

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

""Juhász Orsolya, Projekt103, 2015.03.30, önértékelés 10. évf. 3. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, Projekt103, 2015.03.30, önértékelés 10. évf. 3. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, Projekt103, 2015.03.30, önértékelés 10. évf. 3. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 9 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk,

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

Javaslat a Pusztaszabolcson kiállított 375-1011 p. sz. gőzmozdony települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Pusztaszabolcson kiállított 375-1011 p. sz. gőzmozdony települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Pusztaszabolcson kiállított 375-1011 p. sz. gőzmozdony települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Pálinkás József (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 31. (település, dátum)

Részletesebben

BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET. LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban!

BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET. LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban! BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban! MI IS AZ A RÖPLABDA? A röplabda csapatsport, amelyet két, egymástól

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll. ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.hu MIÉRT KELL A PROTOKOLL?? A hitelesség feltétele: európaiság

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6.

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt a

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA Dr. Schmelczer Matild Betegápoló Irgalmas Rend Pécsi Háza Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem, Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. (Radnóti

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Egy nagyhírű, nemzetközi cég

Egy nagyhírű, nemzetközi cég Álláshirdetés Egy nagyhírű, nemzetközi cég álláshirdetését nemcsak munkanélküliek olvasták, hanem mások is, akik jobb munkához akartak jutni. A hirdetés elején a cég tevékenységéről, tevékenységének hatékonyságáról

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben