Helyén van-e a művészet létezésünk rendszerében, életünk összeségében?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyén van-e a művészet létezésünk rendszerében, életünk összeségében?"

Átírás

1 AZ ANIMÁCIÓ Általános bevezetés a művészeti tárgyakhoz A művészet mint szakma Mi a művészet? Nem művészettörténeti könyvnek szánt munka ez, de kihagyhatatlannak tartom, hogy röviden ne határozzuk meg ennek a nehezen definiálható területet jelölő szónak az értelmét. Lehet az emberi lét egyik minőségeként, de talán életmódmódként és hobbiként is értelmezni, de művészetoktatóként egyértelműen szakmaként kell azonosítanom. Nem a definíciók szakszótárában akarok egy új sort húzni, csak az értelem számára kinyitni egy kiskaput. Vegyük az evolúcióról eddig a tudományok által feltárt ismereteket adottnak. Ennek mentén vizsgálódva látjuk, hogy a két lábra állással felszabaduló első végtagpárunk - addig semmilyen minőségében nem létező eszközkezelő szerszámként - emberi kézzé változik át. Ez az átalakulás váratlanul új feladatokat ad agyunknak, és elkezdődik ennek a két faktornak egymást felpörgető fejlődése. Minél kigondoltabb műveleteket tud kezünk elvégezni annál újabb és egyre bonyolultabb feladatokat talál ki neki agyunk. Megszületik a gondolkodásra képes emberi agy. Képzeljük el, hogy mintegy 1 millió évvel ezelőtt együtt élve az akkori élőlények seregével egy adott helyen és adott pillanatban lecsap a villám. A mennydörgő robajt követi esetleg a fellobbanó tűz, a környéken élők között hatalmas az ijedtség. Mi történik? Elsősorban az, hogy mindenki igyekszik képessége szerint menekülni innen. Egy általános következtetés levonható, ami biztosan megkülönbözteti az embert az összes többi menekülőtől. Rohan ő is a többivel, de egyedül benne munkál közben a kíváncsiság, ősünk az egyetlen, aki választ keres arra, hogy mi is történt. Ez a válasz valószínűleg nem az, hogy pl. a különböző töltésű felhők ütközésének elektromos kisülését láttuk, hanem az, hogy valamilyen hatalmas lény haragszik és a dühe mindjárt elér minket. Tehát a jelenséget nem tudjuk a tudomány eszközeivel megmagyarázni, mégis igyekszünk egy globális választ adni a kérdésre. Ez a művészet. Nem a szép teremtésének az igénye. Amikor közel 20 ezer évvel ezelőtt ősünk bement a lascaux-i vagy altamirai barlangba, nem azzal a szándékkal rajzolta fel azokat a máig gyönyörű és alig felülmúlhatatlan ábrákat a barlang falára, mert nem találta elég szépnek a lakhelyét. Nem tapétázni akart, hanem életét segítő válaszokat keresett és adott magának. Eddig talán érthető, de hogy lesz ebből az, amit most már szakmaként tudunk értelmezni. Ehhez a funkciójához először az emberi társadalom fejlődésében elfoglalt helyét kell megkeresni. Helyén van-e a művészet létezésünk rendszerében, életünk összeségében? Nem tartanánk itt e téren, ha az európai kultúra kialakulásánál nem lett volna kimondottan hírvivő szerepe a művészetnek. A civilizáció megszületésének egyik kényszere a túlszaporodottságunk ténye. Amikor még létszámunk megfelelt a földön

2 a természet rendjének megfelelően népesítette be az erdőket, mezőket, akkor az egyedek közti kapcsolat teljes harmóniában működött. A csapat vezetője mindenkit elért személyesen vagy még közvetlenül átélhető átvitellel (mond meg A-nak, hogy Z várja itt és itt.). Az ókorra ez megváltozott és a 470-es években formailag is megszűnő római birodalom után cseperedő új hatalmak vezérei közül az igazi vezetők megérezték, hogy a közösségüket formáló és eddig összetartó kultuszuk már erőtlenek ilyen népesség mellett erre a feladatra. Hozzá kell tennem, hogy természetesen ez így nem korhű leírása az eseményeknek, hanem erősen összegző tömörítés annak érdekében, hogy a művészet ilyen mértékű igényét, fejlődésének rúgóit, ennek a folyamatnak a mibenlétét megértsük. Nyilván hatott rájuk Konstantin öröksége ebben a keresésben, legvalószínűbb az, hogy megérezhették e hitben a birodalomépítés lehetőségét azon kívül is, hogy e rend hívőjévé váltak. Ágoston után a művészet lett a hír hordozója. A népet a művészet révén tudták értesíteni, annak segítségével tudták megértetni az új hit lényegét. Nagy és Kis Pipin már kereste, Károly meg is kötötte a közösséget Rómával. A középkor nem volt sötét (hogy is lehet a skolasztika ilyen), a művészet az evangélium hírvivőjének szerepéből adódóan egyrészt elképesztő gyorsasággal fejlődött, másrészt témája a kereszténység körén belül maradt. A megtért Európa a renaissance-ban már Istent megismerve önmagát fedezhette fel. Alkotóként irigykedve utalhatok Leonardóék indítékaira, Őket az örökölt harmónia inspirálta, végül véleményem szerint Manet-ék (* Manet, Edouard ( ) francia festő, annak ellenére, hogy soha nem állított ki az impresszionistáknak nevezett csoporttal, ők mégis a vezérüknek tekintették. ) az ezt a korszakot lezáró impresszionisták kikacsintásai innen már komoly felháborodást keltettek a kortárs ítélkezőkben. A túlnépesedett embert fokozottan meghagyva e minőségében felváltotta a technokrata, ezzel az ember átlépett a jelenlegi saját dimenziójába, amivel már nem része harmóniájában a természetnek, mintegy közvetlenül az univerzumot választotta otthonának, felrúgva az addigit, bolygójának természetét. A Föld azt gondolom ma már inkább pusztán környezet számunkra mint természet. Ezért hiszem azt, hogy a művészet ismét erősen a hírvivő szerepét kell, hogy betöltse, de ez az autonom jelzővel pontosított formájára vonatkozik főképp, hogy ezzel új harmóniát keressünk és mindehhez új fogódzkodókat találjunk. Az alkalmazott művészetben még alapvetően meghatározó az örökölt harmóniának alkalmazása, az ebben fellelhető arányok érvényesítése, a komponálás eszerinti igénye. Ez legfőképpen a tervezőgrafikára vonatkozik, amelyben az optikai arányok szerint történik bármilyen látvány megteremtése. Ha igaz is, hogy a design ketté is válik, egyfelöl az eszközeink alkalmassá tétele az emberi használatra, ez ergonómiai, másrészt esztétikai erejével, ami a szépségigény kielégítésével életünk minőségét, annak színvonalának emelését hivatott biztosítani. Értelmezésként erősen egyszerűsítve az elsőre az ipari formatervezést, a másodikra a következőkben taglalt tervezőgrafikát és a filmművészet, azon belül az animációs film főleg fabuláris (mesélő) témájú alkotásait sorolhatjuk.

3 Mi az animáció? Az animáció értelmezése A ma közkeletűen használt animáció szó - a latin jelentésű animo igéből, ami életet lehelni valamibe jelentéssel bír, az ebből képzett - anima (lélek) szóból ered, jelentése értelemszerűen tehát annyi, hogy lélekkel megtölteni valamit, ami mozdulatlan, ami eddig nem élt. Az animáció fogalma két irányból is megközelíthető, egy szocio-kulturális animáció értelmezésként és egy filmművészeti ág megnevezéseként. Az animációról állitja egy szociológus, hogy francia szóként jelentése: kisközösségi aktivizálás. Ez azért így inkább tévedés, az animal francia alak állat -ot, illetve melléknévként állatit jelent, az animation élénkséget, az animé melléknév azt jelenti, hogy lelkes, élénk. A szociológiában az animátor egy olyan csoportvezető, aki életre kelt, mozgásba hozza kitapinthatóan és így törvényszerűségeiben feltárható módon a közösségen belül - és onnan a közösséggel azonosulva aktivizálja a csapatot. A fogalom az angol szótárban is hasonló gondolatkört takar, az animation az angolban is elevenséget és az életre keltés mellett rajzfilkészítést is jelent, ahogy ezen az ábrán látható, amiben az e sorokat író mint a Gusztáv rajzfilmsorozatban rajzoló - Ádám László mögött - az Angliában is forgalmazott filmben az inzertben feltűnik. Ennek az epizódnak angol címe: Gustavus is selsufficient (magyarul: Gusztáv önellátó). A film szempontjából az animáció lehetősége az emberi agy mintegy hiányosságának köszönheti létrejöttét, azaz a mozdulatlan képek egymás után vetítése által elért optikai mozgást adó illúzió, ami annak köszönhető, hogy az ilyen gyorsan egymásután felvillanó képeket agyunk nem képes feldolgozni állóképekként, ezért összeköti őket, amivel a mozgás érzetét előidézi. Az animációs film esetében olyan technikai megoldásokat jelent, amelyek során minden egyes képkockát külön, egyesével vesznek fel. Az animáció, de leginkább a rajzfilm technikája végtelen szabadságot ad az alkotóinak, hiszen amikor rajzolunk, nincs korlátja a

4 megjelenítésnek, szabadon szárnyalhat a fantáziánk, rajzban bármi megjeleníthető. Komoly kihívás is ez a lehetőség, hiszen ha minden téren el akarunk rugaszkodni a valóságtól, akkor nem marad kapcsolódási pont a közönség számára, meg kell jegyeznem itt, hogy sajnos az az általános jelenség, hogy megállíthatatlan a kultúra elitesedése a rajzfilm ill. az animációs filmben is. Az igazi művészetet már elitkultúrának nevezhetjük, ennek megértéséhez nem elég a spontán nézői szemlélet, a tanulással megszerzett ismeret elkerülhetetlen a kor művészetének megértéséhez. A befogadó által ismert világon túli tartalom és a történet nélküli elvonatkoztatás, absztrakció és a nem azonosítható, ezért felismerhetetlen formák játéka nem sokáig tarthatja fenn a nézőközönség figyelmét, így képtelen élvezni a látottakat, hisz nem érti meg az alkotást, nem közvetít neki semmit. Pedig ezek között fontos és nagyszerű filmek vannak. Példaként említhetem Jan Svankmajer (1934-ben született cseh művész) szürrealista filmjeit, akit pl. Tim Burton (1958, amerikai rendező, forgatókönyvíró, producer és festő) is mesterének tart, ebbe a körbe említhető a néhány évvel fiatalabb amerikai Zak Snydert, aki képregényekből készít animációs filmeket, de ide tartozik a szovjet rendszerben 1941-ben született Yuri Norstein is. Mindegyiküket összeköti a közös megbecsülés, munkásságukkal bővebben foglalkozunk majd, hisz filmjeiket a tantárgy keretein belül is érdemes elemezni. Az animáció technikája Elmondható eszerint tehát, hogy az animáció filmkészítési technikájában az a lényeg, hogy élettelen tárgyak (bábok) vagy rajzok illetve bármiféle ábrák kockánkénti megjelenítésével (kockázásával) olyan illúziót keltünk, mintha az egymástól kis mértékben különböző, de alig eltérő képek sorozatából összeálló történetben a szereplők élnének. Így lehelünk életet a mozdulatlanba. Az animációs filmeknek számos változata létezik, közvetlenül a filmre rajzolástól kezdve a homokkal rajzoláson át az élő szereplőkkel együtt játszó rajzfigurákig. Először a marketing igényére kifejlődő reklámszakma, de hamarosan a szórakoztatóipar is alkalmazni kezdte animációs filmbetéteket. A computer segítségével az animáció egyre életszerűbb lények reális mozgatását valósítja meg, ugyanakkor szinte korlátlan látványmegjelenítési lehetőséggel, addig szinte elképzelhetetlen fantáziájú háttereket lehet előállítani a virtuális térben működő eszközök ábrázoló képességével, de itt a hang, a kép és a térhatás megoldásainál is szinte végtelenné vált alternatívákká bővülő kínálat mellett az interaktivitás is szerepet kaphatott, ami a játékok előállításában már kikövetelte a főszerepet, de jövőbeni lehetősége felmérhetetlen. Egy kész filmben egymásután 24 képkocka gördül el szemünk előtt egy másodperc alatt (24 kép/ másodperc). A digitális technika megjelenésével ez a szám változtatható, de a rajzfilmben is megvolt a másodpercnyi történéshez rendelt rajzok számának korrigálásához, változtatgatásához a lehetőség.

5 A rajzfilm története Az animáció az a képzőművészet és a technika közösségéből kifejlődő újabb művészeti ág. A maihoz hasonló hatást valószínű először a francia E. Reynaud celluloidra kézzel rajzolt és festett filmjei hoztak létre. Technikáját szabadalmaztatta és maga vetítette le őket már a 19. század utolsó évtizedében a francia fővárosban Párizsban. Első rajzfilmjei közt volt az Egy jó pohár sör, ami 1889-ben készült. Nem tudni, de elképzelhető, hogy látta Manet hasonló című festményét, amit magam is olajképként lemásoltam, ez látható az 2. ábrán. Manet festménye( másolta Závodszky F.) A mozgó jelenségek állóképekkel történő rögzítésének korai próbálkozásaira már az említett, itt több mint 30 ezer éves őskőkori barlangrajzokon (3.ábra) is találhatunk példákat, ahol az állatokat - több egymást átfedő rajzzal ábrázolták (Chauvet), de Leonardónak vörös kréta, lovat ábrázoló rajzán is ugyanez megjelenik (4. ábra).

6 4. Leonardo da Vinci rajza A 19. században már Reynaud előtt az animált ló Eadweard Muybridge fényképei alapján is megmozdul, itt az animáció nyolc ismétlődő képből áll, de hasonló, már az emblemata könyvek nyomtatásával megjelent ennek egyszerű, szinte véletlen igénye is, majd ebből a pörgetős füzetek voltak az első korai animációs eszközök, amelyek mozgást jelenítettek meg az egymást követő statikus rajzokból ezen elméleti technika segítségével. Az animáció viszont nem fejlődött sokall tovább a mozgóképes film felfedezéséig. A karakteranimáció története (character animation) A filmkészítés megszületése előfeltétele az igazi animációs film létrejöttének.az első, már valóban az e művészi ágazathoz sorolható animációs rajzfilmet a francia Émile Cohl készítette 1908-ban "Fantasmagorie" címmel. Amerikában Stuart James Blackton készítette el az első rajzfilmet Egy arc humoros változásai címmel ban. Az első, kimondottan sikeres animációs filmnek egy dinoszaurusz a főszereplője, amit 1914-ben "Gertie the Dinosaur" címmel Winsor McCay alkotott meg. Ezt tartják az első igazi képviselőjének a karakterközpontú animációnak. Az amerikai animáció a némafilm-korszakban tehát as évek-1920-as évekig - McCay első moziban vetített rajzfilmével indult és folytatódott a new yorki Bray Studios - az első és sokáig az egyetlen - rajzfilmstúdióban. Innen került ki Max Fleischer, aki Dave bátyjával megalapítják a Fleischer Studios-t, talán legismertebb alkotásuk a Popeye rajzfilmek. Az amerikai animáció aranykora 1920-as évekkel kezdődik, mégpedig a harmincas években már a műfajban abszolút uralkodó Walt Disney-vel, nem csak hogy az Ő hatása dominál, de olyan forradalmi újításokkal állt elő, amivel megteremtette a rajzfilmek készítésének üzemszerű, jó minőségben és nagy mennyiségben előállítható rajzfilm-sorozatok és egész estés rajzfilmek lehetőségét. Neki köszönhető többek között Miki Egér (saját figurája) és Donald Kacsa vagy Pluto kutya figurája. Mai napig

7 Walt Disney a világ leghíresebb rajzfilmkészítője és egyik legnagyobb producere. Ő alkotta meg a Disneyland vidámparkot és hozta létre fivére, Roy O. Disney segítségével a Walt Disney Companyt, mely csapattal alkotta meg a világon ma ia a legsikeresebb rajzfilmfigurák többségét. Igazából Hófehérkéjével veszi kezdetét a Disney-féle aranykorszak. Néhány évtized alatt a Walt Disney-stúdióban közel hétszáz (kb. 650) film született. Élete során összesen 26 Oscar-díjat kapott munkáiért. Olyan filmeket hozott létre mint pl. a már említett Hófehérke és a hét törpe (Snow White and the Seven Dwarfs, 1937), a Pinocchio (1940), a Dumbo az elefánt (Dumbo, 1941), a Bambi (1942), a Hamupipőke (Cinderella, 1950, az Alice csodaországban (Alice in Wonderland, 1951), Robin Hood (The Story of Robin Hood and His Merry Men, játékfilm, 1952), a Pán Péter (Peter Pan, 1953), a Nemo kapitány ( Leagues under the Sea, játékfilm, 1954), a Csipkerózsika (Sleeping Beauty, 1959), a 101 kiskutya (101 Dalmatians, 1961), melyből 2 kutyafigurát iderajzoltam (4. ábra), a Mary Poppins (musical, 1964) és A dzsungel könyve (The Jungle Book, 1967). Munkássága rányomta bélyegét az animációs filmszakma mese-műfajának szinte minden képviselőjére. Az általa kijelölt realisztikus ábrázolásmódról a rajzfilmipar

8 csak a II. világháború után tért le, mikortól a karikaturisztikusabban megrajzolt rajzfilmfigurák váltották fel Disney stílusát követő rajzfilm hőseit. Az amerikai televízió első korszakában, ami már a TV számára készült, azt az 1938-ban az NBC-n bemutatott Chad Grothkopf nyolcperces, kísérlete filmje, a Willie the Worm indította el első animációs filmként. Megnyílt az út a televíziós rajzfilmsorozatok előtt, legjelentősebb alkotója a Joseph Barbara- William Hanna páros, mely stúdió a Tom és Jerry sorozattal már 1940-ben jelentkezett. stúdiónál. A háború után elkezdődött a mozikban vetített rövid- és egészestés rajzfilmek hanyatlása, de a televízió számára folytatódott a gyártásuk. Az 1930-as évekhez hasonlóan még az 1960-as években is nagy számban készültek mozikban bemutatott animációs filmek, amelyeket általában a játékfilmek előtt vetítettek, a Paramount, az MGM, a Disney és a Warner Brothers voltak a legnagyobb 5-10 perces rajzfilm készítők. Az igazság az, hogy már az es években a televízió elterjedése csökkentette a mozik közönségét, az animációs film és a mozis animációs filmek száma is csökkenésnek indult. Manapság az animációs filmek nagy részben közvetlenül a TV számára készülnek. 1970/1980-as évektől már a modern animáció korszaka köszönt be Amerikában. A Walt Disney reneszánszát a Roger nyúl a pácban című film próbálta feléleszteni, mely Steven Spielberg együttműködését is jelentette a Warner Bros.-szal től induló The Simpsons sorozat a felnőtteknek szánt rajzfilm újraéledését hozta, ami az 1900-as évek elején született Popeye figurájával vette kezdetét. Az 1990-es évek biszont már a számítógép-animáció megjelenésének kora, ami együtt jár a hagyományos animáció hanyatlásával. A vetítési időpontok is átalakulnak, a szombat reggeli animációs filmvetítések lényegében megszűnnek a Nickelodeon és a Cartoon Network felbukkanásával. Ezt követően az animációs filmiparban bekövetkezik az úgynevezett Anime Robbanás, ami a japán animáció megjelenésével és népszerűvé válásával és a mai napig tartó virágzását hozza ( Toonami). (Az anime és a manga közötti különbségekre az anime tárgykörben fogok majd bővebben kitérni) Ide tartozik a Cartoon Network későesti animációs blokkja, az Adult Swim rendkívüi térnyerése, amely kábeltelevíziós hálózat a Cartoon Network helyén látható amerikai idő szerint este 10 óra és reggel 6 óra között Ezzel a felnőtteknek szóló rövid animációs filmek visszatérnek a palettára. Nálunk legismertebb darabja a Family Guy c. sorozat. Az 1997 óta megjelenő - Trey Parker és Matt Stone jegyezte- és Magyarországo is már népszerű South Park amerikai animációs vígjátéksorozat tulajdonképpen papírkivágásos technikával készült tézisfilm, főszereplői Eric Cartmanre Kenny McCormickra hasonlít és két, majdnem teljesen egyforma szereplő, akik nagyjából megegyeznek Stan Marshsal és Kyle Broflovskival. A modern dizájn, az UPA-stílus Az új stílust limitált animáció technikájával érték el, hogy ne kelljen olyan sokat rajzolni a filmhez. Legfontosabb vonása a fázisrajzok számának redukálása. A játékfilmet ahogy már említettük a folyamatos mozgásként való érzékelés eléréséért, azért a néző előtt 24 képkockát futtatunk le másodpercenként. Disney óta a normál sebesség esetében a legtöbb animációs film megdupláz minden fázist (kétszer vesznek fel egy fázisrajzot), azaz másodpercenként így csak 12 különböző álló képet láthatunk, de ezzel is elérjük a mozgás illúzióját. A gyorsabb mozgás szimulálására le kell futtatnunk mind a 24 fázist. A vetített film folyamán többször észlelhetünk kimerevített képkockákat is, amikor is a figura nem mozdul. Végül a

9 Disney-filmek átlagosan 18 rajzzal készültek el másodpercenként. A limitált animáció esetében drasztikusan lecsökken a fázisrajzok száma, amelyek a kulcsrajzok közti gördülékeny átmenetért felelősek. Emellett a limitált animáció egyéb speciális, időtakarékos praktikákat is használ. A karikatúraszerű, stilizált képi megjelenítését hívták modern dizájnnak a megjelenése idején. A magyar rajzfil története A magyar rajzfilm története a harmincas évekig nyúlik vissza, onnan kezdve több animációs reklámfilm került ki Macskássy Gyula és Halász János keze alól. A II. világháborút követően, 1951-ben készült el A kiskakas gyémánt félkrajcárja című alkotás Macskássy irányításával, amit ma az első magyar rajz-játékfilmként ismerünk. Az ötvenes évek végén megalakult Pannónia Filmstúdióban számos, nemzetközi díjat is nyert alkotás készült, ilyen volt a A pirospöttyös labda vagy a Ceruza és radír c. film. Az 1960-as években indultak el a mai nézőknek is ismerős rajzfilm-sorozatok: - a Gusztáv (több mint száz epizód készült belőle, a világ számos országában vetítették, sőt vetítik ma is). Az első epizódot 1961-ben Nepp József készítette, a figuraterv is leginkább az ő munkája, igaz felmerül Remenyik Aladár neve is, aki viszont emigrált és ezzel a párthatalom kitöröltette a nevét az alkotói listáról. A filmet 70 országba adtuk el, nem tudok a Rubik kockán kívül olyan termékünket, ami ilyen sikert ért volna el a világban. Mindenféleképp hozzájárult ehhez az az ötlet, hogy nincs benne értelmes párbeszéd, csak nyögések és egyéb emberi hangok keverednek zörejekkel, különböző állati hangokkal és a jellegzetes zenével, amit a kiváló zeneszerző, Pethő Zsolt jegyez. A párbeszéd-nélküliségben pedig az a nagy ötlet, hogy a külföldi megrendelőknek nem kellett a szinkronizálással törődniük, a cselekményt kísérő hangok nemzetköziek voltak, mint ahogy a cselekmény humora is, ahogy a kis embert megszemélyesítő Gusztáv csetlik-botlik a filmben. A világ minden táján élvezhető és könnyen átélhető, Svédországtól Amerikáig érzéseket (főleg persze nevetést) tudott kiváltani minden nézőjéből. - a '68-ban indult Mézga család, de nem igazán jól. A családi sorozat forgalmazása 1968-ban anyagi nehézségekbe ütközött. A rajzfilm a 1960-as évek szülöttje, az első négy részt 1968-ban be is mutatták, amit az MTV rendelt meg, de mivel csak a gyártási költségeknek a nagyobbik felét, mintegy kétharmadát fizették ki, így a munkálatok abbamaradtak, mindössze 4 db 24 perces rész készült el. Még 1968-ban Macskássy György szerzett pénzt a forgalmazására, ennek köszönhetően így 1969-ben folytatódhatott a sorozat. A nehézségek azonban nem szűntek meg, a Pannónia Filmstúdiónak valóban kemény anyagi gondjai voltak, de szerencsére Nepp József az Animációs filmkészítők Nemzetközi Szervezetének tagja lett, ennek köszönhetően is több külföldi bemutató következett, és sok kapcsolat született a külföldi, befolyásos producerekkel és forgalmazókkal, ezzel elkészülhetett a második széria, amit 1974-től vetítettek, melyben a család fiútagja, Aladár lett a főszereplő. A cselekmény fő vonala az lett, ahogy Aladár szódásszifonnal felfújható űrrakétájával bejárja az univerzumot és így történnek a várható illetve váratlan események a családdal ban aztán ezt követően a Vakáción a Mézga család című sorozat készült el, amelynek összefüggő epizódjaiban Paula és

10 családja ered mind az öt kontinensen át - az addig is sokat emlegetett volt kérő, Hufnágel Pista nyomába. Ezután a készítők számára huszonöt éves szünet következett, ez idő alatt Mézgáék meghódították a világot, a sorozatot Németországban, Brazíliában, Olaszországban, Franciaországban, Csehországban és Szlovákiában is nagy sikerrel vetítették. A népszerű család utoljára 2004-ben tűnt fel a Magyar Televízió műsorán, akkor este fél héttől a kereskedelmi csatornák hírműsoraival konkurálva ért el nap mint nap fél millió körüli nézettséget. Ezek már a televízió térhódítását jelzik. Az itt következő lapon lerajzoltam a sorozat főszereplőit (5. ábra) - Jankovics Marcell népszerű sorozata (szintén televízióra), a Magyar népmesék, - Frakk, a macskák réme rendező: Macskássy, író Bálint Ágnes, tervező: Várnai György, - Kérem a következőt! (Nepp József munkája). A fölsorolt filmek mind népszerűek lettek itthon csakúgy, mint külföldön, ami nem utolsósorban a fantáziadús képi világnak, és a fanyar, mindenhol érvényes humornak köszönhető.

11 A sok sorozat és rövidfilm után ban készülhetett el az első egész estés magyar rajzfilm, a János vitéz, Jankovics Marcell alkotása. - Dargay Attilláé a másik korabeli és talán még nagyobb siker: a Lúdas Matyi. Kevés filmet láttak annyian nálunk, mint Dargay Attila alkotását. A Lúdas Matyi számomra egyértelműen mesefilm, elsősorban gyerekeknek csináltuk és persze mindazoknak, akik szeretik a mesés kalandokat, a kedves, tréfás történeteket. Nem Fazekas Mihály művét akartuk rajzfilmre vinni. Furcsán hangzik, hogy egy ilyen ismert történetet meg kell írni, mégis Nepp József, Romhányi József és magam átírtuk a történetet a mi profilunkra, a rajzfilmre. Ez a Lúdas Matyi, ami a végén megszületett, a kilencedik forgatókönyv volt. Mind a kilenc teljesen más film lett volna. A végén az elfogadó bizottság egyértelműen azt mondta, hogy ez, ez, ez a jó, ezt kell csinálni. nyilatkozta Dargay Attila. A későbbiekben a Ludas Matyi filmet fogjuk elemezni azzal a szándékkal, hogy a meseadaptáció mibenlétét, gyártásának fortélyait elsajátítsuk. - A hetvenes-nyolcvanas években sok fesztiváldíjat nyert rövidfilm mellett (például Ternovszky Béla: Modern edzésmódszerek - Kovásznai György munkái ben Oscar-t kapott A légy, Rófusz Ferenc animációja) - A 80-as években még több, mint 20 egész estés film készült. Csak néhány a méltán sikeres művek közül: Vuk és Szaffi (Dargay Attila), Háry János (Richly Zsolt), Hófehér (Nepp József), Macskafogó (Ternovszky Béla), vagy a francia partnerrel készült Az idő urai. - A kilencvenes években az átszervezések és természetesen a pénzhiány miatt már nagyon kevés rajzfilm készült, több kis stúdió próbálja (sokszor nemzetközi koprodukciók segítségével) életben tartani az animációs művészetet Magyarországon. - A kilencvenes évektől pedig a számítógép jelentette segítség jelentősen átalakította a filmkészítés technikáját ez látszik például a 2004-es Nyócker című filmen ben megjelent az első magyar, egész estés, 3D animációs rajzfilm, az Egon & Dönci, amellyel az alkotók még egy téren elsőként szerepeltek, mégpedig ingyenesen letölthetővé tették az egész filmet a weboldalukon, a filmzenével együtt. Animációs film mint önálló művészeti ág Ahogy már említettük, két terület találkozása, a képzőművészeté és a technikáé. Az animációs film, mint hangos rajzfilm a 20. század vívmánya. Az animációs film alkotási folyamatában három kategória emelhető ki: 1. Képzőművészeti elemek: vonal, mező, tér, szín. Ezek az elemek statikusak és térbeliek. 2. Filmes elemek: rendezés, forgatás, vágás (montázs), hangosítás, zenei aláfestés. Ezek pedig dinamikusak és időbeliek. 3. Művészeti és technológiai folyamat egysége. Az első kettő kombinációja, ez kapcsolja őket össze, a képzőművészeti kifejezésmódból a kinematográfiába való átmenet.

12 Az animációs filmben zenét, emberi és más hangokat, zörejeket és képet kombinálnak egy termékben, így maga egy modern kommunikációs eszköz. A művész az animációs filmben korlátok nélkül megvalósíthatja elképzeléseit, teljesen kibontakozhat, főleg akkor, ha ő a rendezője, a rajzolója, az animátora és a vágója is a filmnek. A szerzőnek minden beállítást meg kell terveznie a rajzban, ez a képes forgatókönyv, angol szóhasználattal a story-board. Mint meghatároztuk az elején, az animációs film olyan film, amelynek készítésekor a filmvászonra tervezett mozgássorozatot vagy cselekményt kockánként hozzák létre és veszik fel. Az elkészített vagy elkészítendő film technikája alapján létrehozott képi világ szerint a következő fajtájú filmprodukciókra osztható: 1. élőszereplős film, azaz natúrfilm, 2. animációs film Az animációs film a leírt szempontnak mentén tovább osztható: a. rajzfilm az animációs film legjellemzőbb formája, ezért külön fejezetben foglalkozunk vele b. bábfilm - A térbeli animációs filmek csoportjához tartoznak, a figurák tulajdonsága az, hogy más-más térbeli pozícióba állíthatók. A báb-animációs filmek legegyszerűbb formájának a tárgy-animáció tekinthető. Az ezzel a technikával készült filmek szereplői közönséges tárgyak mint pl. Foky Ottó munkáiban (pl. A Kiscsacsi kalandjai ből). c. gyurmafilm a bábfilmhez hasonló technika, érvényes rá az ott leírtak, de jellegzetességét, a bábtól való eltérését a figura gyurmaszerűen képlékeny anyaga biztosítja d. árnyfilm, e. kollázsfilm - a kollázs- vagy papírmozgatásos eljárás. A filmben a mozgást végző szereplőket kisebb elemekből építik fel, ezek legtöbbször fényképrészletek, megmunkált általában - festett papírdarabok, jellemzően síkbeliek. A film egyes fázisait az elemek cserélgetésével, vagy aprólékos mozgatásával teremtik meg. Ilyen tárgymozgatásos technikánál készült pl. Békési Sándor: Vázák meséi. c. filmje között. f. homok- vagy szénporfilm - az adott anyaggal a filmkamera előtt (alatt) végzik a mozgatást. Ezek az alkotások leginkább egy állandó fejlődésben, átalakulásban levő grafikához, festményhez hasonlítanak (pl. Cakó Ferenc: Hamu. 1994). g. festményfilm Kovásznai György munkái h. fotó-animáció, i. tárgymozgatás, j. számítógépes animáció (két- és háromdimenziós),

13 A rajzfilm k. flash animáció, l. trükkfilm, m. pixilláció - amikor az animált szereplők mindegyike vagy egy része valódi hús-vér színész, akik a reális mozgás helyett fázisról fázisra, képfelvételről képfelvételre csak apránként mozdulnak el, így a végeredmény élethű látványt mutat ugyan, a mozdulatok és a helyváltoztatás módjai viszont groteszkek, olykor a fizika törvényszerűségeivel összeegyeztethetetlenek lesznek (pl. Varsányi Ferenc: Suli-buli. 1976), n. stop-motion animáció - mozgóképet alkotó összes képkocka egy-egy beállítást jelent stop-trükk o. papírkivágás South Park p. legó- vagy brickfilm, q. megmozdított vonalrajz, r. fény animáció, s. homokszórás, t. filmrelief. A rajzfilm módszerének több, de két fő gyakorlati előnye biztos van a többi animációs technikával szemben: a,) minden grafikai stílus mozgatásában nagy szabadságot tesz lehetővé, könnyen kockázható és így jól mozgatható, b.) a film gyártásakor objektíven pontosan körülhatárolható munkafázisokra, részfeladatokra bontható. A rajzfilm végül is olyan rajzok analóg vagy digitális fényképészeti reprodukálása, amikkel különböző technikákkal mozgás illúzióját keltik és az így kialakult történéshez hangot illesztenek. Az ötletet elsősorban a rajz segítségével valósítják meg, de ebben komoly szerepet kap a filmkamera is. A művész megrajzolja és szereplői karakterét, majd ezeket mozgás közben és a cselekmény színterét is. Többször leírtuk már, hogy ahhoz, hogy a mozgás váljon láthatóvá az álló képekből, egy eltelt másodperchez 24 kockának kell szemünk előtt folyamatosan levetítődni, ezt rajzokból álló sorozatot úgy kell elkészíteni, hogy minden következő rajzon a mozdulat másik mozzanata látszódjon. Miután minden egyes rajzot kamerával rögzítettek, a vetítéskor így lesz a 24 rajzból valamilyen mozgás egy másodperce. Míg a natúr, élőszereplős játékfilm ill. dokumentumfilm operatőre kamerájával a valós térből rögzít élő mozgást, addig a rajzfilm szerzője rajzolja a teret és a mozgást is. Az animációs film már a 19. sz. végén megjelenik, de mint hangos rajzfilm, így csak a 20. század vívmánya. A rajzfilm fázisai 1. A téma megjelölése, a forgatókönyv megírása

14 2. A cselekmény szereplőinek és környezetének kiválasztása, meghatározása 3. A pontos karakterlapok kialakítása, a szereplők karakterdizájnjainak elkészítése 4. A filmvázlat és a forgatókönyv kidolgozása, ami a képes forgatókönyv elkészítésével valósul meg (ma már story-board-ot a natúrfilmhez is készítenek). 5. A kulcsrajzok és fázisrajzok megrajzolása. Mielőtt belekezdenénk a forgatásba, annak megkezdése előtti kell a kartonokat elkészíteni, mely celltechnikával történik. A technika az áttetsző acetátlapokról, az ún. cellről kapta a nevét, ezért celles technikának hívjuk, Walt Disney óta ez az elmélet nem változott. A cell lapok alkalmazásával elkerülhetővé válik az újrarajzolás, a cellen egyszer megrajzolt figura mozdulatlan része állókép marad, s csak a külön cellre rajzolt változó részeket váltogatják a kamera előtt. Egy-egy látványt ceruzával vagy tussal rajzolnak meg én még emlékszem az úgynevezett dermatográfra, ami a szemceruzához hasonló kissé zsíros rajzeszköz volt, amellyel közvetlenül a cell lapokra rajzoltunk, de xerox eljárással is át lehet vinni például a pauszrajzot a teljesen átlátszó acetátra. 6. A rajzokat ezután akriltartalmú festékkel megfestik, mégpedig a cell hátoldalán, ezután a festéket vegyszeresen rögzítik, és a lapokat csak a szélükön fogják meg. Amikor készek a rajzok, a celleket vízfestékkel a háttérbe helyezik. 7. a rajzok fényképészti rögzítése kamerával vagy szkenerrel. Ha a hagyományos technikát használjuk, akkor ilyenkor rögzítő kapcsokat használunk, amelyek beleillenek a cell-lapok lyukaiba. Ez biztosítja a pontos illesztést, a pontos fedést. Az árnyékok elkerülése miatt üveglappal szorítják le őket. Az előző felosztásból a rajzfilmgyártásra jellemző fázisok részletes kidolgozása: 1. A téma megjelölése és a forgatókönyv megírása nagyrészt irodalmi feladat, természetesen figyelembe kell venni a gyártási technikát és egyéb marketing szempontokat is. Lehet brainstorming is, ami ötlettársítás, szabad ötletfeltárás, általában csapatmunkát jelöl. Az alapötletet általában a film írója vagy rendezője adja. (A két szerep sokszor egyazon személy). Az elkészült irodalmi forgatókönyvnek tartalmaznia kell a párbeszédeken és a monológokon kívül a helyszínek és a szereplők fontosabb mozdulatainak, viselkedésének, esetleg viseletének leírását. 2. A cselekmény szereplőinek és környezetének kiválasztása, meghatározása az előző fázishoz közvetlen kapcsolódó feladat, annak a munkafázisnak a szoros része, hasonló szempontos merülnek fel itt is. 3. A Karakterlap Az animáció témájának, a cselekmény alapján meghatározott szereplők jelennek meg a történetben, ezek a karakterek szerepelnek a fabuláció (mesélés ) során, rajtuk keresztül ismerhető meg a story, velük történnek az események. Az animáció cselekménye retorikai alakzat; általában tisztán képzeletbeli dolgok valóságosként

15 való feltüntetése, az ebben szereplő karakterek részletes és pontos meghatározását, leírását tartalmazzák a karakterlapok. A Karakterlap felépítése: 1. Karakter teljes neve 2. Kép a karakterről (rajzfilm esetén rajz, tárgy-animáció esetén fotó) 3. A szereposztás szerinti faja (szereplőfajta): pl. hős, boszorkány, vámpír, stb. 4. Kora: alapvetően fontos attribútum, mely meghatározza a karaktert - Születetési adatok: a hely és az időpont meghatározó adata a karakternek, de az is lehet, hogy nincs ilyen adat (Horoszkóp is lehet) 5. Jellemzően külső tulajdonságok 6. Jellemzően belső tulajdonságok 7. Az információk kifejtése Jellemzően külső tulajdonságok: Külső alapvető jellegzetességek: pl. szép, csúnya, csámpás, nagy orrú stb, ezekhez tartozik a mérhető, számmal kifejezhető paraméterek: Magassága: cm Súlya: kb. kg Szeme színe: jellegzetes lehet Haja színe: mindenféleképp jellemzője a karakternek Különös ismertetőjelei: pl. tetoválás, fülbevaló, de az is lehet, hogy állandóan pisztolyt hord. Jellemzően belső tulajdonságok: Pozitív tulajdonságok: bátor, kedves, megértő, segítőkész Negatív tulajdonságok: gonosz, büdös, de az, ha csak meggondolatlan zárkózott, hallgatag, hűvös, magányos Foglalkozása: a téma feldolgozásához, annak minél pontosabb vezetéséhez sokszor elkerülhetetlen, pl. kapuőr, katona, diák prefektus Hobbi: ha van jellegzetes hobbija, ami segíti a karakter bemutatását Esetleg jellemző idézetünk tőle: ".." Az információk kifejtése

16 A karakter személyisége és pályafutása A karakter személyiségének rövid vázlatszerű bemutatása: az X éves szereplő (karakter), akinek az a feladata a cselekményben, hogy Környezetének ismertetése, először a családról, pl. a szereplő szüleiről érdemes talán tudatnunk annyit, hogy ők kik voltak, ezzel informálunk, hogy milyen kultúrában nőtt fel, milyen nevelésben részesült, természetesen más kontextusban tárgyalható mindez, ha a karakter gyerek illetve felnőtt, szülő, vagy nagyszülő. Általában a család bemutatása lényeges lehet, azon belül az ott betöltött státusza (testvér, gyerek, szülő, nagyszülő, rokon). Sokszor használt meseszövési elem, hogy a szülők - pl. szakmájukból adódóan - sosem voltak otthon, ezért az utca nevelte fel, de a történet úgy is alakítható, hogy a lánynak vagy fiúnak a legjobb nevelést akarták biztosítani így is. Akár felkérhettek nevelőt, családtagot, akár pl. egy híres vagy hírhedt vadászt, hogy vegye kezelésbe a gyermeküket, ez mind a karakter kialakítása érdekében meghatározó lehetőség. Sokszor alkalmazott történetszövési elem, hogy egy napon új szereplő érkezik az addig nyugodtan, a szokásaihoz ragaszkodó közösségbe és ez felkavarja az állóvizet. ZERO ÉS YUKI A szereplők közti kötelékek leírása fontos még akkor is, ha a történet későbbi fejezeteiből kiderülhet, hogy az elején vázolt viszonyok megváltoztak vagy tévesen értelmezhetőek voltak (pl. krimi a meglepetés igénye). A szereplők, a karakterek viszonyát néhány szóban össze kell foglalni, pl. féltékenység és rivalizálás, ha pl. két fiúkarakter ugyanazért a kislányért van oda hosszú évek óta, mindketten bármit megtennének, ez a konfliktusteremtés alapja is lehet, ahogy egy leány és fiú szerelme, vagy apa fiú ellentéte, vagy 2 király harca egymással. Általánosan két szereplő érdekkülönbsége, kettejük rivalizálása egy pillanatra sem szünetel. Minden sérelmüket egymásra zúdítják és megtörténik az elkerülhetetlen összecsapás. Úgy kell a karakterekkel vezetni a cselekményt, hogy az érdeklődést fenntartsuk addig, amíg is elérkezünk a konfliktus csúcspontjához, ahol a végkifejtéssel megnyugtató megoldás születik vagy születhet és ebből a konklúzió is levonható. Előfordulhat, hogy nyitva hagyjuk a történetet, vagy nem várt vége születik, ennek különböző okai is lehetnek, mindez az írói szabadsághoz tartozik, de általában az aktuális korra és kultúrára jellemzően alakul. Az alakok mozgása a következőképpen oldható meg: meghatároznak mondjuk négy jellegzetes helyzetet, s ezek közé berajzoljuk a mozgás fázisait, amelyek ciklusokat alkotnak. A jól kidolgozott mozdulatsort cellekre rajzolják és másodpercenként kép készül. Ha a mozgás fél másodpercig kell hogy tartson, akkor 6-12 képkockára van szükségünk. A mozdulatok azzal lassíthatók, vagy gyorsíthatók, ha eltérő számú képkockát fényképeznek. Ha a cselekmény lassúbb, akkor a kép közötti helyzeteltérés is kisebb. Gyorsaság illúzió úgy is elérhető, ha a formát eltorzítjuk, megnyújtjuk a mozgás irányába, vagy úgy is, ha mondjuk felcsapódó porfelhőt, elmosódótabb alakokat rajzolunk. Figuratervezés Mivel e sorok írója keveset a Mézga családban, többet a Gusztáv filmekben rajzolt, ezeket a szereplőket mutatom be, azaz rajzolom meg figuratervek gyanánt. Hogy született meg Gusztáv figurája? A nevet mindenféleképp Dargay Attila adta, Jankovics szerint Dargay a névszótárban erre a névre bökött, maga Dargay viszont azt állította, hogy egy forgatókönyveket író

17 orvos keresztnevéből találta meg a Gusztáv nevet. Az angolban pl. Gustavus néven jelent meg a címben. A karakterdizájn 1. Először Gusztáv fejének megrajzolásával, annak néhány arckifejezésével mutatom meg a figurát, 2. aztán egész alakos rajzokban elöl-, oldal-, és hátulnézetben. Majd a következőben a jellemző mozdulatokban járjuk körbe tüzetesebben a figurát, végül a haladó, futó alak különböző mozgásfázisait, a szaladásának kulcsfázisait rajzoltam meg. 1/a. Gusztáv feje szemből, normál arckifejezéssel (6. ábra)

18 1/b. Gusztáv feje oldalról, normál arckifejezéssel (7. ábra) 1/c. Gusztáv feje hátulról (8. ábra)

19 1/d. Gusztáv feje szemből, vidám arckifejezéssel (9. ábra)

20 1/e. Gusztáv feje szemből, dühös arckifejezéssel, megnyúlt arccal (11. ábra) Természetesen lehet jóval több arckifejezést megrajzolni, ezeket az arckifejezéseket különböző nézőpontokból, de nem csak elöl-, oldal-, és hátulnézetben, hanem alul- és felülnézetben is. Mivel közkeletűen ismert figuratervről van szó, ebben az esetben elégnek éreztem ennyit megrajzolni, ezeknek a lemásolásával már lehet gyakorolni a figuratervezés első fázisát és egyben az arckifejezések rajzban is jellemzően követhető megoldásait. Következnek az egész alakos tervek.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

Helyén van-e a művészet létezésünk rendszerében, életünk összességében?

Helyén van-e a művészet létezésünk rendszerében, életünk összességében? Tervezőgrafika Általános bevezetés a művészeti tárgyakhoz A művészet mint szakma Mi a művészet? Nem művészettörténeti könyvnek szánt munka ez, de kihagyhatatlannak tartom, hogy röviden ne határozzuk meg

Részletesebben

TEMATIKUS FOGLALKOZÁS. Cím: KORTÁRS LÁNCOLAT

TEMATIKUS FOGLALKOZÁS. Cím: KORTÁRS LÁNCOLAT Alcím: Történeti-vonal TEMATIKUS FOGLALKOZÁS Cím: KORTÁRS LÁNCOLAT 3 ALKALOM + ismétlés tartam: 60 perc/alkalom Helyszín: Új Magyar Képtár, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár Korosztály: 12-18

Részletesebben

LÁTVÁNY ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS

LÁTVÁNY ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS 4 2011 BEMUTATÓ ÉS TERVEZÉSI SEGÉDLET LÁTVÁNY ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS LÁTVÁNY ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS BEVEZETŐ 1 KÉPZELETBŐL VALÓSÁG? SZÁMÍTÓGÉPES VIZUALIZÁCIÓ 2 ARCULAT TÓL AZ ANIMÁCIÓKIG 3KLASSZIKUS GRAFIKAI

Részletesebben

Az első Micimackó és barátai figurák. Micimackó. Egy regény, amely meghódította a világot

Az első Micimackó és barátai figurák. Micimackó. Egy regény, amely meghódította a világot Az első Micimackó és barátai figurák Micimackó Egy regény, amely meghódította a világot Az eredeti regény Micimackó című regényt (eredeti címe: Winnie-the-Pooh) A. A. Milne írta az általa kitalált mackó,

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

Műhely. Ünnepi tévénézés. Naponta átlagosan min. 6 órát tévét nézők társadalmi csoporton belüli aránya

Műhely. Ünnepi tévénézés. Naponta átlagosan min. 6 órát tévét nézők társadalmi csoporton belüli aránya Műhely Ünnepi tévénézés Az év végi ünnepek - Karácsony, Újév és a kettő közötti időszak - a televíziós csatornák számára mindig komoly kihívást jelentenek, hiszen ezen időszak alatt a nézők különlegesen

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

ÁLLAMVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár FILMMŰVÉSZET, FOTÓMŰVÉSZET, MÉDIA SZAK A) RENDEZŐI SZAKIRÁNY Államvizsga film terve Államvizsga film Elméleti dolgozat ÁLLAMVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK 1. Egyetemes

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Magyar filmművészet a mostani századfordulón

Magyar filmművészet a mostani századfordulón Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Magyarország kultúrája a XXI. század elején Agárdi Péter Magyar filmművészet a mostani századfordulón Hollós Attila Gábor Levelezős

Részletesebben

AZ ANIMÁCIÓS FILMEK MŰFAJI SAJÁTOSSÁGAI ÉS AZ ALKALMAZOTT ANIMÁCIÓ KAPCSOLATA

AZ ANIMÁCIÓS FILMEK MŰFAJI SAJÁTOSSÁGAI ÉS AZ ALKALMAZOTT ANIMÁCIÓ KAPCSOLATA Tóth Tibor Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatika Intézet tallya@ektf.hu AZ ANIMÁCIÓS FILMEK MŰFAJI SAJÁTOSSÁGAI ÉS AZ ALKALMAZOTT ANIMÁCIÓ KAPCSOLATA Bevezetés A képzés folyamatában fontos a fogalmak

Részletesebben

M. Tóth Géza. Az animációs film helye és szerepe a médiaoktatásban. az iskolakultúra 1998/8 melléklete

M. Tóth Géza. Az animációs film helye és szerepe a médiaoktatásban. az iskolakultúra 1998/8 melléklete M. Tóth Géza Az animációs film helye és szerepe a médiaoktatásban az iskolakultúra 1998/8 melléklete Melléklet M2 Iskolakultúra 1998/8 Melléklet A dolgok értelmének felkutatása: védekezésünk a káosz ellen.

Részletesebben

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint I. Grafikai programok Grafika rajz I.1. Mit várunk el egy rajzolóprogramtól? Ld. tk. 57. oldal I.2. Szabadkézi rajz és számítógépes rajz Szabadkézi rajz Számítógép

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Szakterület Politikai-, Adminisztratív- és Kommunikációtudományi Kar, Szociokulturális kommunikáció szak, 2008-2010 Fokozat MA

Szakmai önéletrajz. Szakterület Politikai-, Adminisztratív- és Kommunikációtudományi Kar, Szociokulturális kommunikáció szak, 2008-2010 Fokozat MA Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név Kassay Réka Lakhely Kolozsvár, Románia Születési adatok Aranyosgyéres, 1984. 03. 25. E-mail contact@kassayreka.ro Weboldal www.kassayreka.ro Tanulmányok Intézmény

Részletesebben

A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (98,2 MHz) Petőfi rádió (99,8 MHz) Bartók rádió (102,5 MHz)

A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (98,2 MHz) Petőfi rádió (99,8 MHz) Bartók rádió (102,5 MHz) Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Érvényes: 2015. január 01.-től I. PROGRAMCSOMAG havi előfizetési díja: 2441 Ft/hó + 659 Ft/hó Áfa = 3100 Ft/hó Program Frekvencia Csatorna

Részletesebben

Digitális csatornakiosztas

Digitális csatornakiosztas Digitális csatornakiosztas Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv S24 330 MHz Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna QAM256 SYm:6000 d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati

Részletesebben

Kedvenc hősök. Felmérés rajzfilmek és számítógépes játékok szereplőiről

Kedvenc hősök. Felmérés rajzfilmek és számítógépes játékok szereplőiről Kedvenc hősök Felmérés rajzfilmek és számítógépes játékok szereplőiről Tartalom I. Felmérés Kedvenc játékok, rajzfilmek, képregények II. felmérés Konkrétabb, arra kíváncsi, hogy milyen számítógépes játék

Részletesebben

TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK

TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK TOP SCHOOL OKTATÓKÖZPONT Akkreditációs lajstromszám: AL 1975 Felnőttképzési nyilvántartási szám 13-0544-06, 01002-2008 www.topschool.hu TOP SCHOOL OKTATÓKÖZPONT Informatikai

Részletesebben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben Tündék Törpök Emberek A Magyar Tolkien Társaság 2014. január 4-én J. R. R. Tolkien, a XX. század egyik legnagyobb írója, az utolérhetetlen mítoszteremtő és nyelvész életműve előtt tisztelegve, 122. születésnapja

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

A képek feldolgozásáról

A képek feldolgozásáról A képek feldolgozásáról Úgy gondoljuk joggal tételezzük fel, hogy a digitális fotótechnika elterjedésének köszönhetően nagyon sokan készítenek fotókat a különböző alkalmakkor a településeken. A régi papírképek

Részletesebben

Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról

Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról ÁSZF Változások kivonat 1 / 5 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. július 01-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási szolgáltatásunk Általános Szerződési

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer / Esettanulmány egy új fejlesztésű, flexibilis, felhasználóbarát betanítási rendszerről./ A papírdobozok gyártása során elengedhetetlen, hogy a ragasztás jó minőségű

Részletesebben

Kivonat a Változásokról. Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka

Kivonat a Változásokról. Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka Kivonat a Változásokról. 1. sz. melléklet Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka 1. Analóg programcsomagok választéka 1) Szociális csomag fejér A programcsomag érvényessége: 2014.december 30. 1 Music

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: Az elméleti hagyományos vagy digitális alkotás fázisai. Figurák, hátterek, díszletek, kellékek tervezési folyamatai. Szinopszis, írott és képes forgatókönyv, animatik, ütemterv

Részletesebben

A számítógépes grafika

A számítógépes grafika bolygó, de bolygó méretű égitest még nem tudott összeállni. A Kuiper-övből olykor a perturbációk hatására jég-kisbolygók tévednek be a Naprendszer belsőbb tartományaiba. Ezeket az objektumokat nevezzük

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 400 350 375 370 300 250 286 286 200 150 191 202 239 241 100 50 0 TOTAL 4+

Részletesebben

A rajzfilmgyártás története, és az animáció készítés

A rajzfilmgyártás története, és az animáció készítés Debreceni Egyetem Informatikai Kar A rajzfilmgyártás története, és az animáció készítés Témavezető: Dr. Schwarcz Tibor Egyetemi adjunktus Készítette: Bolyós Lilla Programtervező Informatikus Debrecen 2008.

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Kivonat a Változásokról 1. sz. melléklet. Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka

Kivonat a Változásokról 1. sz. melléklet. Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka Kivonat a Változásokról 1. sz. melléklet Műsorok, műsor,- és díjcsomagok választéka 1. Analóg programcsomagok választéka 1) Szociális csomag fejér (Sárosd, Szabadegyháza, Besnyő, Beloiannisz) A programcsomag

Részletesebben

HBO PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG CINEMAX PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG HBO MAXPAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG FILMBOX DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG

HBO PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG CINEMAX PAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG HBO MAXPAK DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG FILMBOX DIGITÁLIS PROGRAMCSOMAG Digitális programcsomagok Digitális programcsomagok vételéhez set-top box, vagy alkalmas TV készüléknél CA modul szükséges (3.2. pont). Nagyfelbontású (HD) műsorvételhez HD set-top box szükséges (3.2.

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

Mozgókép- és hangszerkesztés

Mozgókép- és hangszerkesztés Mozgókép- és hangszerkesztés HEFOP 3.5.1 Korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása EMIR azonosító: HEFOP-3.5.1-K-2004-10-0001/2.0 Tananyagfejlesztő: Máté István Lektorálta: Brückler

Részletesebben

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás Készítés időpontja: 2004. december 19. Módosítás időpontja: 2015. január 30. E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás Szolgáltató 2015. március 31. napjában határozza meg az

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV REKLÁMPIACI KÖRKÉP 2014. ELSŐ FÉLÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS REKLÁMOK NÉZETTSÉGE 2014 I. FÉLÉV Naponta 7,0 millió ember nézett TV-t. Ebből 6,6 millió látott reklámot. A napi TV-nézési idő 294 perc. Ebből

Részletesebben

Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével

Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével filmhu Magazin Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével 2011. május 5. - Szalkai Réka Hules Endre több mint harminc éve él hazánkon kívül. Most mégis, A halálba

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás Készítés időpontja: 2004. december 19. Módosítás időpontja: 2015. január 30. E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás Szolgáltató 2015. február 28. napjában határozza meg az

Részletesebben

Analóg műsorok Teljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 M4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 M2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna

Analóg műsorok Teljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 M4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 M2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna nalóg műsorok eljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna C04 62,25 hír- és kulturális műsorok magyar 4 Régió Plusz

Részletesebben

Mi játsszuk a slágereket!

Mi játsszuk a slágereket! A FRISSS FM Szombathely, 97.7 immáron több, mint másfél éve zengi körbe kiváló zenéivel, és friss híreivel Szombathely és 25 30 km es vertikális körzetét. A térség egyetlen kereskedelmi rádiójaként több

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Változó tanárszerep a gyakorlatban: egy dán módszer magyarországi adaptációs tapasztalatainak bemutatása. Kovács Katalin

Változó tanárszerep a gyakorlatban: egy dán módszer magyarországi adaptációs tapasztalatainak bemutatása. Kovács Katalin Változó tanárszerep a gyakorlatban: egy dán módszer magyarországi adaptációs tapasztalatainak bemutatása Kovács Katalin az igazi kreativitás nem a végtermékben (a kész filmben), hanem magában a folyamatban

Részletesebben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Bevezető Az 50 év feletti korosztály televíziónézési szokásai általában kevés figyelmet kapnak annak ellenére, hogy a televízió közönségének jelentős

Részletesebben

CSALÁDI NAP A MISKOLCI GALÉRIÁBAN Dargay Attila rajzfilmrendező és Horváth Márta báb- és díszlettervező művész kiállításain

CSALÁDI NAP A MISKOLCI GALÉRIÁBAN Dargay Attila rajzfilmrendező és Horváth Márta báb- és díszlettervező művész kiállításain TÁMOP TEMATIKA Két fázisban A mozgóképről izgő-mozgó családoknak CSALÁDI NAP A MISKOLCI GALÉRIÁBAN Dargay Attila rajzfilmrendező és Horváth Márta báb- és díszlettervező művész kiállításain Időpont: 2010.

Részletesebben

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint I. Ablakok I.1. Ablak fogalma Windows = ablak, rövidítése: win Program indítás kinyílik az ablaka I.2. Ablak részei A programablak rendszerint az alábbi részekre

Részletesebben

Kódolás. A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát.

Kódolás. A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát. Kódolás A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát. Mi az információ? Az információ egy értelmes közlés, amely új ismeretet, új tudást ad. (Úgy is fogalmazhatunk, hogy

Részletesebben

Programok és helyszínek 2009. Szeptember 4-5-6.

Programok és helyszínek 2009. Szeptember 4-5-6. Programok és helyszínek 2009. Szeptember 4-5-6. Filmfesztivál Toldi mozi Játékfilm Dokumentumfilm Sport- és zenei klipek Animáció Vak mountainbike versenyző, pornórendezővé lett biciklisfutár, városi kerékpáros

Részletesebben

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE RÉSZVÉTELI TERVEZÉSEN KERESZTÜL SZERZŐK: HELYI LAKÓK, B. OROSZ ORSOLYA, FAUREST KRISTIN PHD, KOVÁCS ÁRPÁD, SZOHR GÁBOR, TIHANYI DOMINIKA DLA (ÚJIRÁNY TÁJÉPÍTÉSZ KFT.) 1/16 CÉLOK

Részletesebben

Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében)

Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében) Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében) Szekszárd régi utcáit, a már alig létező pincesorokat, ill.

Részletesebben

Új avatarok (3D szereplők) tervezéséhez felmérés rajzfilmek és virtuális valóság játékok szereplőiről.

Új avatarok (3D szereplők) tervezéséhez felmérés rajzfilmek és virtuális valóság játékok szereplőiről. Új avatarok (3D szereplők) tervezéséhez felmérés rajzfilmek és virtuális valóság játékok szereplőiről. Sikné Lányi Cecília, Torma Szilvia Veszprémi Egyetem Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszék E-mail:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2013. május. 4. kiadás. Üdvözöljük!

HÍRLEVÉL. 2013. május. 4. kiadás. Üdvözöljük! 201. május HÍRLEVÉL 4. kiadás Üdvözöljük! Ön az ECOVOC projekt negyedik hírlevelét olvassa. Két éves projektünkben azt a célt tűztük ki, hogy az agrároktatásban roktatásban hiánypótló szakképzési tananyagot

Részletesebben

DEBRECEN LEGÚJABB. Több, mint 200 féle füzet, több ezer termék és a legjobb árak... Jöjjön el, fogja a kezébe, nézze meg, hasonlítsa össze.

DEBRECEN LEGÚJABB. Több, mint 200 féle füzet, több ezer termék és a legjobb árak... Jöjjön el, fogja a kezébe, nézze meg, hasonlítsa össze. ELYBEN KÉSZÜLT, SAJÁT MINŐSÉGI TERMÉK HHELYBEN KÉSZÜLT, SAJÁT MINŐSÉGI TERMÉK M E G N Y I T O T T DEBRECEN LEGÚJABB PAPÍR-ÍRÓSZER BOLTJA, A CICERO PAPÍR ABC CSAK 155, Ft A legolcsóbban a gyártótól... -ös

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások

E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások E/1. MELLÉKLET Műholdas televízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások Szolgáltató 2015. március 31. napjában határozza meg a jelen Mellékletben feltüntetett műholdas televízióra vonatkozó csatornakiosztásokban

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Tisztelt Előfizetők!

Tisztelt Előfizetők! Tisztelt Előfizetők! A Szabolcs Kábeltelevízió Kft. összevont egységes Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF), melyben 2011. december 15-én az alábbi módosításokat eszközöltük: A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

REKLÁMTORTA 2014 A 2014. évi televíziós reklámpiaci felmérés eredményei

REKLÁMTORTA 2014 A 2014. évi televíziós reklámpiaci felmérés eredményei A 2014. évi televíziós reklámpiaci felmérés eredményei 2015. február 19. Reklámtorta 2014 A Reklámtorta 2014 felmérés az elmúlt évek gyakorlatát követve készült. A piac méretének megállapításához az adatokat

Részletesebben

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption

Programhely Csatorna Csomag Műhold Transzponder Frekvencia Polarizáció Formátum SymbolRate FEC Tematika Encryption A frekvencialista segítséget nyújt az előfizetett -csomag csatornáinak újrahangolásában. Amennyiben a mediaboxot a UPC Direct biztosította az Ön számára, a a legtöbb esetben automatikusan frissülnek a

Részletesebben

Digitális idegen. Program- hely. Program Jelleg Nyelv

Digitális idegen. Program- hely. Program Jelleg Nyelv Digitális idegen 1. ORF1 Általános Német 2. ORF2 Általános Német 3. ARD Általános Német 4. ZDF Általános Német 5. Sat1 Általános Német 6. PRO7 Általános Német 7. RTL Általános Német 8. RTL2 Általános Német

Részletesebben

Jelen vannak: a zsőri tagjai: Medgyesi Gabriella, Nyakó Júlia, Matkócsik András, Para-Kovács Imre, Hartyándi Jenı. Medgyesi Gabriella Nyakó Júlia

Jelen vannak: a zsőri tagjai: Medgyesi Gabriella, Nyakó Júlia, Matkócsik András, Para-Kovács Imre, Hartyándi Jenı. Medgyesi Gabriella Nyakó Júlia A zsőri jegyzıkönyve a 14. Országos Diák és Ifjúsági Film és Videó Szemle díjairól 2007. augusztus 21-26. Aranytíz Mővelıdési Központ 1051 Budapest Arany János utca 10. Budapest, 2007. augusztus 25. szombat

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

EducaTIFFszereda filmtábor 5 8. osztályos gyermekeknek részletes tábori tájékoztató

EducaTIFFszereda filmtábor 5 8. osztályos gyermekeknek részletes tábori tájékoztató EducaTIFFszereda filmtábor 5 8. osztályos gyermekeknek részletes tábori tájékoztató Miért különleges, mit kínál ez a tábor? A tábor a TIFFszereda nemzetközi filmfesztivál keretében megrendezett oktatási

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2010. Beszámolási időszak: 2010. január 01. - 2010. december 31.

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék Múzeumandragógia Tanár: Dr. Arapovics Mária A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Molnár

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

LOVAS SZAKKÖR TANMENET

LOVAS SZAKKÖR TANMENET LOVAS SZAKKÖR TANMENET Lovas szakkör: A szakköri forma 1-4. osztályosok részére elérhető. A kezdők, középhaladók és a haladók részére külön tanmenet áll rendelkezésre így figyelembe vesszük és összehangoljuk

Részletesebben

A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK A z Infinety Online Kft. felsőoktatásban tanuló hallgatók számára pályázatot ír ki Adatvizualizációs technikák megvalósítása kvantitatív adatokon címmel. A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A 21. században óriási

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA Luca Di Fulvio ALMO ANDA A Cetta és fia, Christmas Olaszországból menekült az erőszak és a viszontagságok elől Amerikába, a remények országába. A nő egyetlen vágya, hogy a kisfia igazi amerikai legyen:

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Végzettség: Programismeret: Adatlap. Munkatapasztalat: Webdesign. Tervezőgrafika. Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME)

Végzettség: Programismeret: Adatlap. Munkatapasztalat: Webdesign. Tervezőgrafika. Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME) Végzettség: Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME) diploma Programismeret: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Dreamweawer, Adobe Flash, Adobe Acrobat, CorelDRAW, Quark, MS Office, Windows

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35.

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. Tel./fax: (36 1) 361-3540 email : cad-art@cad-art.hu http://www.cad-art.hu PEPS CNC Programozó Rendszer Oktatási Segédlet Laser megmunkálás PEPS 4 laser megmunkálási

Részletesebben

HAVI STATISZTIKÁK 2014. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

HAVI STATISZTIKÁK 2014. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS HAVI STATISZTIKÁK 2014. JÚNIUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS A TELEVÍZIÓZÁSRA FORDÍTOTT IDŐ NAPI ÁTLAGA 2014. június; egész nap Teljes népesség Nem Nő Férfi Életkor (3) 4-17 18-49 50+ Életkor (8) 4-7 8-12 13-17

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2013. II. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ 2012. és 2013. II. negyedév 400 350 300 357 346 250 270 268 200 224 226 150 180 184 100 50 0 TOTAL

Részletesebben

VII. Appletek, grafika

VII. Appletek, grafika VII. Appletek, grafika 1. Bevezetés A tantárgy elején említettük, hogy a Java alkalmazásokat két nagy csoportba sorolhatjuk. Ezek: alkalmazások (applications) alkalmazáskák (applets) Az eddig megírt programjaink

Részletesebben

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak.

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak. JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM Használati utasítás A program segítségével korlátlan számú hagyományos B kategóriás tesztlap nyomtatható, valamint 2345 kérdésből tetszőleges összeállítású tematikus

Részletesebben

Társasjáték, táblajáték

Társasjáték, táblajáték Társasjáték, táblajáték A mai világban ahol a telefonok és az internet rabjaivá lettünk, egyre kevesebb időt töltünk el barátainkkal, családtagjainkkal, szeretteinkkel. A célja, hogy erősítsük a személyes

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Szakmai gyakorlat beszámoló

Szakmai gyakorlat beszámoló Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Szakmai gyakorlat beszámoló Reklámszervező Szakmenedzser II. Évfolyam Zsohár Dániel 2011 nyarán letöltendő 9 hetes szakmai gyakorlatom Zalaegerszeg városában

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között KIÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EGYÉNI FELADATLAPHOZ A teszt szabadon felhasználható a forrás feltüntetésével. A teszt készítőjét segíti, ha az eredményekről tájékoztatást

Részletesebben

ICOLIM 2014. Budapest

ICOLIM 2014. Budapest ICOLIM 2014 Budapest A konferenciáról ICOLIM Témák Célok A konferenciáról Történelmi áttekintés 1992 Keszthely, Magyarország 1994 Mulhouse, Franciaország 1996 Velence, Olaszország 1998 Lisszabon, Portugália

Részletesebben