FAX +36 1/ / BALÁZS-DIÁK KFT Budapest, Csányi László u. 34. TELEFONSZÁM +36 1/ /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FAX +36 1/266-4644 +36 1/486-1971. BALÁZS-DIÁK KFT. 1043 Budapest, Csányi László u. 34. TELEFONSZÁM +36 1/266-5140 +36 20/366-5657"

Átírás

1 BALÁZS-DIÁK KFT Budapest, Csányi László u. 34. TELEFONSZÁM +36 1/ / FAX +36 1/ /

2 FEJLÓ DÉS A fejlődéssel hatalmas információtömeg vált könnyen elérhetővé. Az információ kezelése, rendszerezése, szűrése és felhasználása, azaz a tanulás milyensége, került ezzel a fókuszba. Ahhoz, hogy alkalmazni tudjuk a megszerzett tudást, először meg kell azt értenünk és újra kell teremtenünk a saját élményeinkből. Ezért, amikor gyerekekkel foglalkozunk, úgy kell hozzájuk beszélni, úgy kell őket megszólítani, hogy értsék is. Be kell csomagolni nekik, mert ha érdekesnek találják, akkor jobban megjegyzik. A mi célunk mindig is az volt, hogy olyan anyagokat hozzunk létre melyek érthetővé és érdekessé teszik a tanulók számára a tanórákat és megkönnyítik a pedagógusok mindennapi munkáját. Az i-doctum szoftverek formájukat, tartalmukat és felhasználhatóságukat tekintve is megfelelnek a mai kor elvárásainak, továbbá arra törekszünk, hogy kiaknázzuk a modern technológia által nyújtott lehetőségeket is, így a legújabb eszközökön pl. a tabletek - is elérhetőek már a aink. Az i-doctum szoftverek 5 éves évfordulójának alkalmából, egy formabontó árszámító rendszerrel és szabadon variálható csomagajánlatokkal készültünk az újdonságok mellett. a Balázs-Diák ügyvezetője Díjaink Amire büszkék vagyunk 2013-ban! 2012 TKV/298-20/ 2012 TKV/299-21/ 2012 TKV/300-22/ 2012 TKV/297-22/ Oktatási Hivatal által akkreditált aink 2012 TKV/330-24/

3 TARTALOM Matematika alsó tagozat Szövegértés Szövegalkotás Képességfejlesztés; beszédfejlesztés Környezetismeret, Növények Biológia Matematika - felső tagozat Fizika Kémia Földrajz Történelem Irodalom Angol nyelv, Német nyelv Újdonságok i-doctum STORE i-doctum LITE i-doctum Touch 3G Platform Okos Doboz 1szerű Árkalkulátor 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal oldal oldal 16. oldal 17. oldal 18. oldal 19. oldal oldal oldal oldal 28. oldal 29. oldal 30. oldal Újdonságaink 2013-ban! L I T E L I T E L I T E i-doctum LITE Általános közlekedési ismeretek i-doctum LITE A vas i-doctum Német nyelv - Közlekedés i-doctum aink már táblagépeken is elérhetők!

4 Cikkszám: BD-090-KOMP1 Cikkszám: BD-090-KOMP Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Matematika Matematika - 1. osztály Játékos ismerkedés a számok világával! A korai kompetenciafejlesztés alapkoncepciója a tudásanyag alkalmazhatóságának megalapozása. A Matematika kompetenciafejlesztés 1. osztályos kisdiákoknak kifejlesztett része az életkori sajátosságok figyelembevételével támogatja a gyerekeket abban, hogy életközeli helyzetekben szerezhessenek tapasztalatot a matematika alapfogalmairól. - alapvető készségek fejlesztése (pl. összehasonlítás, megkülönböztetés, következtetés stb.) - játékos képességfejlesztő feladatok - cselekedtető tapasztalatszerzés - differenciált fejlesztésre is alkalmas Megfigyelem, összehasonlítom a számfogalom alapozása Szétválogatom, rendezgetem halmazok-logika, sorozatok A számoknak sok neve van számfogalom építés, a számok összegés különbség alakjai Összeadom, kivonom műveletértelmezések 10-nél nagyobb számok számfogalom építés Mit csinál a gép? szabályjátékok Ismerkedjünk meg közelebbről! számtulajdonságok Így könnyebb! számolási eljárások Játéktár gondolkodási képességeket fejlesztő játékok Megmutatom, hogy mit tudok! felmérések Matematika - 3. osztály Oldjuk meg! aktív problémamegoldás az általános iskolában A gyermekek észlelés útján ismerkednek meg a világgal, így fontos, hogy tényleges résztvevői legyenek a problémamegoldás folyamatának. Ez a valós tapasztalatszerzéssel aktivizálja a gyerekek fogalomalkotási képességét, és a valóságból merített elemezhető helyzeteket kínál. - a számolás és problémamegoldás készségének hatékony fejlesztése - cselekedtető, aktivizáló képességfejlesztő feladatok - differenciált fejlesztésre is alkalmas Ezerig tudom számok az ezres számkörben Ezek is számok törtek, negatív számok Megoldom valahogy a szakaszos ábrázolás bevezetése Sokféleképpen kombinatorika Fejben számolok közelítő és pontos számolási eljárások Írásban számolok írásbeli számolási eljárások Megalkotom, megmérem alkotások, mérések Elmozgatom transzformációk Megmutatom, hogy mit tudok felmérések Játéktár a problémamegoldó kedv felkeltését, fenntartását biztosító játékok

5 Cikkszám: BD-080-SZOV Cikkszám: BD-090-SZOV Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Szövegértés Szövegértés szövegalkotás I. Beszélgessünk, gondolkodjunk, fejlődjünk! A színes ábrák, gondolkodtató szituációk segítségével vezeti be a gyerekeket, a társas kommunikáció világába, ismerteti meg velük a különböző műfajú szövegek helyes használatát. A képességfejlesztő feladatok játékosan fejlesztik a gyerekek árnyalt, választékos írásbeli és szóbeli kifejezőkészségét. Szövegértés szövegalkotás II. Olvassuk el, értsük meg, fogalmazzuk meg! A a különböző olvasási stratégiák elsajátításában segíti a gyerekeket annak érdekében, hogy egyszerűen eligazodhassanak az olvasott-írott információk világában. Érdekes képességfejlesztő játékok teszik vá, szórakoztatóvá az órákat, és hozzák közelebb a gyerekekhez az olvasás világát. Egyet mondok mondatalkotás Összefűzöm kapcsolódó mondatok Az idő sodrában az elbeszélés rendezőelve az időrend Elbeszélem az elbeszélő fogalmazás szerkezete Beszélgetünk a párbeszéd Szavakkal képet festek a leírás Ismerd meg! Bemutatom a jellemzés Üzenek, írok az sms, a képeslap, a levél Nyelvi építőkövek nyelvi eszközök a fogalmazásban Játéktár a kifejező kedv felkeltését, fenntartását biztosító játékok Apránként a szövegegységek megértése Nagyjából olvasás előtt Következtetve előzetes feltevések Meg-megállva feltevések ellenőrzése Belső képeket nézegetve elképzelés Visszanézve olvasás után Böngészgetve hírek, hirdetések, meghívók Alaposan utasítások, matematikai szövegek Másképpen ábraértelmezések, ábraalkotások Játéktár az olvasási kedv felkeltését, fenntartását biztosító játékok

6 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Képességfejlesztés Képességfejlesztés Logopédia I. Játsszunk és beszélgessünk! Az i-doctum Képességfejlesztés logopédia I. a komplex fejlesztés lehetőségét adja, mellyel a gyermekek artikulációs, megértési, kiejtési, olvasási képességei javíthatók. A alkalmas a beszédhibák leküzdésére, az irányított és tudatos figyelem kialakítására, a névutók használatának elsajátítására, az irányok tudatosítására, a térben és síkban való tájékozódás, a rövidtávú emlékezet és a beszédkészség fejlesztésére. Felzárkóztatásra, gyakorlásra, nyelvi, logopédiai fejlesztésre ajánljuk egyéni és csoportos foglalkozásokhoz, integrált órákhoz. Főbb témakörök: Előkészítő szakasz a beszédészlelés kialakításához Vizuális észlelés- és figyelemfejlesztés (eltérések felismerése, tudatos figyelem kialakítása, hasonlóság, különbség) Ok-okozati összefüggések felismertetése Síkbeli irányok egyeztetése (jobbra-balra, alul-felül) Testséma kialakítása (testkép fejlesztés) Artikulációs készség fejlesztése Hallási figyelem nevelése Gondolkodás fejlesztése (főfogalmak kialakítása, szerialitás és analógiás gondolkodás) A beszéd alkotóelemeinek tudatosítása Beszédmegértés fejlesztése (passzív szókincs aktivizálása, relációs szókincs gyakorlása) Beszélőkedv kialakítása, beszédkészség fejlesztése Beszédfejlesztés - Logovár Az i-doctum Lite Beszédfejlesztés Logovár, a logopédia egyik fontos fejlesztési területét öleli fel. Ez a rendkívül hasznos segítségére válhat a logopédusoknak, alsó tagozatos tanítóknak, hiszen a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve nyújt hasznos gyakorlatokat a beszéd fejlesztéséhez és a helyes artikuláció kialakításához. Főbb témakörök: Magánhangzók Néma artikuláció Hangzókkal artikuláció Ajak- és nyelvgyakorlatok Áll-, ajak-, és nyelvgyakorlatok Nyelvizomzat erősítése Artikuláció Nyelvgyakorlatok - emelések Cikkszám: BD-LITE4 Cikkszám: BD-090-LOG1 videó videó 4 8 hang 6 9 hang

7 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Környezetismeret DIGITÁLIS TANANYAG Biológia Környezetismeret Növények digitális Ismerd meg környezeted! Házi vagy vadon élő állatok? Növényevő vagy ragadozó halak? Az i-doctum Környezetismeret gal játékosan elsajátíthatók a természetismeret alapjai. A kisdiákok színes feladatok segítségével ismerkedhetnek meg környezetünk élőlényeivel, így hozva közelebb a gyerekekhez a természet szépségeit már a kezdetektől. Házi állatok Állatok és kicsinyeik Emlősök és madarak Testrészek (hal, béka, madár, szalamandra, gyík, sikló, teknős) Halak fejlődése Béka fejlődése Kétéltűek, hüllők Halak táplálkozása Madarak Cikkszám: BD-064-KOR A növénytan digitális elsősorban szemléltetésre használható eszköz, amely alkalmas a növényi sejteket és szövetek megjelenítésére. Továbbá a növényi szervek felépítésének, a fotoszintézis és a csírázás folyamatának, termések és termésfajták csoportosításának ábázolására. A növényvilág megismerését segítik az ábrák és a hozzájuk kapcsolódó feladatok, kérdéssorok és több fotó. Főbb témakörök: Növényi sejt I-II. A növények felépítése Sejtek, szövetek A növények gyökere I-II. A növényi szár felépítése Növényi szár Anyagszállítás és átalakítás a növényekben A levél felépítése, működése Levélalakok I-II. Megporzás és megtermékenyítés Termések Termések csoportosítása Termések és magvak terjedése Csírázás Növényi élettartam Moszatok és mohák Harasztok Virágos növények - Nyitvatermők I-II. Fák I-II. Cserjék I-II. Vizek Vízpartok növényei Vadvirágok Kultúrnövények Távoli tájak különleges növényei Magyarország védett tájai Cikkszám: BD digitális 10 14

8 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Biológia Az emberi test és működése Tegyük valódi vizuális élménnyé az emberi test működésének megismerését 3D kal! Az olyan nehezen modellezhető folyamatok megfigyelésében is segít, melyeket iskolai körülmények között nehéz lenne bemutatni. (pl. az idegrendszer, szív és érrendszer működése stb.) Az emberi test felépítése Az emberi bőr Mozgásszervrendszer Emésztőszervrendszer Légzőszervrendszer Keringési rendszer Kiválasztórendszer Érzékszervek Hormonrendszer Szaporodás Az állatok világa Az állatok országa Az állattan témakörét feldolgozó biológia látványosabbá, élményszerűbbé teszi a tanórákat, így hozva még közelebb az élőlények világát a tanulókhoz. Hasznos feladatok, érdekes képek, segítik az élőlaények rendszerezésének megértését, a különböző élő szervezetek felépítésének átadását. Alsóbb osztályok és felsőbb évfolyamok számára is alkalmas. Egysejtűek Szivacsok, csalánozók Férgek Puhatestűek Ízeltlábúak Gerincesek I. Gerincesek II. Őserdők Szavannák Sivatagok Füves puszták Tajga, tundra, a jég világa A tengerek világa Cikkszám: BD-064-BIO Cikkszám: BD-080-BIO stereo 10 12

9 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Matematika 9 Geometriai transzformációk Geometriai szerkesztések Látható algebra Szimmetriák tanítása a természet segítségével. Mi kelthetné fel jobban a gyerekek érdeklődését a matematika és a természettudományok iránt, mint a saját környezetünkből vett érdekes, szokatlan példák? Ebben az általános iskolásoknak szerkesztett ban a geometriai transzformációk bemutatását a természetes és mesterséges környezetünk ihlette színes példák teszik hatékonyabbá, érthetőbbé, élvezhetőbbé a tanulók számára. Számos készségfejlesztő feladat segít a matematikai kapcsolatok, folyamatok felfedezésében. Minták szimmetriái. Sorminták, terülőminták elemzése, készítése mozgatással Parkettaminták szimmetriái. Parkettaminták elemzése, készítése mozgatással Mozgás megadása zászlópárral Szabályjáték pontokkal A tengelyes tükrözés tulajdonságai Síkbeli alakzatok tengelyes szimmetriái Alakzatok együttesének tengelyes szimmetriái Tengelyesen tükrös négyszögek Tengelyesen tükrös sokszögek, szabályos sokszögek Szerkesztések tanítása egyszerűen, látványosan. A szerkesztések tanítása eddig eszköz - és időigényes volt. Ez az szemléltető anyag segítséget nyújt az alapvető szerkesztési műveletek bemutatásában úgy, hogy az adott szerkesztési folyamat tetszés szerint megállítható, és akárhányszor újraindítható, így adva lehetőséget a személyre szabottabb oktatásra. A Geometriai szerkesztések főleg az általános iskola át ölelik fel, ám középiskolában, szakkörökön is kiválóan alkalmazható. Főbb témakörök: Szakaszok Szögek Körök Háromszögek Négyszögek Egyéb Összesen: 41 darab geometriai szerkesztést tartalmaz. A látható algebra segítségével könnyen elsajátíthatóak az algebra alapjai, hiszen az anyag több szórakoztató feladat segítségével magyarázza el a tudnivalót. A látható algebra használata elősegíti a logikus gondolkodás fejlődését, hiszen arra sarkalja a tanulókat, hogy játékosan oldják meg a feladatokat, így tanítva meg nekik az anyagot. Főbb témakörök: Műveletsorok a zsebszámológépen Hozzárendelések vizsgálata Kódolás és dekódolás mobiltelefonnal Testek síkmetszetei Cikkszám: BD-090-MAT Cikkszám: BD-064-MAT Cikkszám: BD-080-MAT videó

10 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Fizika stereo TKV/298-20/2012 TKV/300-22/2012 Mechanika Látványos kísérletek eszközigény nélkül. A a mozgások témakörét dolgozza fel, így az általános iskola 7. osztályában, valamint a középiskola osztályában is hatékonyan alkalmazható. Az, feladatok segítségével különböző nehezen modellezhető fizikai jelenségeket mutathatunk be, pontos méréseket végezhetünk, melyeket táblázatba foglalhatunk, grafikonon mutathatunk be. Egyenes vonalú egyenletes mozgás Vonatkoztatási rendszer Egyenletesen változó mozgás Egyenletes körmozgás Mozgások összetétele Rezgőmozgás I. Rezgőmozgás II. Hullámmozgás I. Hullámmozgás II. Hőmozgás Optika Az Optika a fényterjedés, fénytörés és fényvisszaverődés jelenségeit, törvényszerűségeit, és a különböző optikai eszközök működési elvét dolgozza fel. A megértést 2D és 3D segítik. Virtuális méréseket végezhetünk, a kapott adatokat táblázatba foglalhatjuk, belőlük diagrammot készíthetünk. Interaktív játékok, feladatok adnak lehetőséget az ellenőrzésre. A fényterjedés tulajdonságai Fényvisszaverődés Tükrök Fénytörés A fénytöréssel magyarázható jelenségek Lencsék fénytörése Tükrök képalkotása Lencsék képalkotása Optikai eszközök Színszórás (diszperzió) Elektromosságtan Hogyan képes egy láthatatlan erő fényt előállítani? Miért áll égnek a frissen mosott hajunk, ha műszálas pulóvert húzunk? Szemléletes, és a mindennapi életből vett példák alapján hozza közelebb a fizikát a tanulókhoz a. Számtalan kísérleti lehetőség, szemkápráztató animáció, 3D sztereo képek és, modellek és játékok teszik még érthetőbbé ezt a nehezen elmagyarázható anyagot. A 10. témakör pedig a manapság oly fontos megújuló energiaforrásokat is bemutatja. Elektromos alapjelenségek, Coulomb-törvény Elektromos tér A kondenzátor Ohm-törvény Egyenáramú áramforrás A mágneses mező A Lorenz-erő. Az elemi töltés meghatározása Az elektromágneses indukció Kölcsönös indukció, önindukció Elektromos energia előállítása Cikkszám: BD-064-FIZ Cikkszám: BD-080-FIZ Cikkszám: BD-090-FIZ videó

11 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Kémia 11 TKV/297-22/2012 TKV/299-21/2012 TKV/330-24/2012 Anyagszerkezet Láthatjuk a láthatatlant! Ez az vizuális eszközökkel segít megismerni és megérteni az atomok világát, az atomszerkezeti ismereteket, a molekulák szerkezetét és a kémiai kötéseket. A nehezen elmagyarázható, természetes úton bemutathatatlan folyamatokat most megtekinthetik, sőt vissza is játszhatják a diákok. Atommodellek Az atom szerkezete Az elektronburok szerkezete Az atomok elektronszerkezetének kiépülése A periódusos rendszer Az ionkötés A kovalens kötés A molekulák szerkezete A fémes kötés Másodrendű kötések Anyagi halmazok A kémiai folyamatok elképzelésében végre vizuális segítséget is kaphatnak a diákok. Forgatható 3D modellek segítségével ismerkedhetnek meg a különböző rácstípusokkal. A számos megértést és gyakorlást segítő elemet és feladatot tartalmaz. A gázok A folyadék halmazállapot A folyadékok tulajdonságai Az oldódás, oldhatóság Az oldatok töménysége Szilárd halmazállapot Az atomrács Az ionrács A fémrács A molekularács A grafit Összefoglaló, gyakorló feladatok Kémiai alapismeretek: Anyagok, Tulajdonságok, Változások Egy, mely a kémia gyakorlati ismereteit, érzékszerveinkkel megtapasztalható tulajdonságait, változásait dolgozza fel formában. A számos gyakorló feladatot tartalmaz, így a gyerekek veszély nélkül próbálhatják ki ismereteiket, játékosan sajátítják el az alapfogalmakat. Az anyagok csoportosítása. Fizikai és kémiai tulajdonságok. Veszélyes anyagok a környezetünkben. Veszélyességi jelek. Fizikai változások, kémiai átalakulások. Mennyiségek a kémiában. A mól. A kémiai egyenlet és mennyiségi jelentése. A kémiai folyamatok energiaváltozása. Az égés. Az égés szerepe az energiatermelésben. A fosszilis energiahordozók. A levegő. Cikkszám: BD-064-KEM Cikkszám: BD-080-KEM Cikkszám: BD-090-KEM

12 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Földrajz Afrika földrajza I. - Tipikus tájak I. Messzi tájak karnyújtásnyira! Miért alakul ki a mediterrán éghajlat? Melyek Afrika nagytájai? Ez az érdekes eszközökkel segít közelebb hozni a tanulókhoz a távoli tájak természeti, társadalmi és gazdasági jellemzőit, összefüggéseit. A 3D, ábrák, videók vizuálisan is alátámasztják a megértését, az feladatok pedig ismétlésre, gyakorlásra is használhatók. Az Afrika földrajza I. a 7. évfolyam részére készült, ám a évfolyamokban is jól használhatók bizonyos tartalmi elemei (elsivatagosodás, földrajzi övezetesség, globális környezeti problémák Afrika szerkezete és felszíne Afrika éghajlata Afrika népessége Afrika gazdasága A sivatagok Az oázisok Az esőerdő-vidékek A monszun járta tájak A mediterrán táj A tajgavidék Természetföldrajz Levegőburok Ezt valóban látni kell A Levegőburok az időjárási tényezők, a légköri jelenségek komplex feldolgozását nyújtja. Mivel ezek a természeti jelenségek bonyolult folyamatok eredményei, szóbeli magyarázatuk is sok nehézséget tartogat. A speciális, képek, ábrák láthatóvá teszik a folyamatokat, így téve egyszerűbbé a tanári magyarázatot, a megértést és a tudás gyakorlati alkalmazását. Jól szemlélteti pl. a hideg- és melegfront hatását, a felhőképződést, az időjárás változását. Segítségével bemutathatjuk továbbá, milyen hatással van a légköri felmelegedés a növényzetre. Konvekciós csapadékképződés Orográfiai (domborzati) csapadékképződés Frontális csapadékképződés Földi légkörzés I. II. Trópusi monszun A Nap sugarainak beesési szöge I. II. A légköri felmelegedést befolyásoló tényezők Kitettség A felszín anyaga A levegő felmelegedése A légkör szerkezete Az üvegházhatás Üvegházhatás nélkül Mérsékelt övezeti monszun nyár Mérsékelt övezeti monszun tél Cikkszám: BD-064-FOL Cikkszám: BD-080-FOL videó 12 16

13 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Földrajz DIGITÁLIS TANANYAG Hazánk a Kárpát-medencében Megkönnyíti a Kárpát-medence, és benne Magyarország természeti, környezeti, társadalmi-gazdasági jellemzőinek tanórai feldolgozását. A részek minden földrajzi-környezeti kérdést a medencekeretben értelmeznek. A tantervi követelményeknek megfelelő tartalmakat újfajta módszertani megközelítésben, elemekkel kiegészítve tárja a tanulók elé. Magyarázó és szerkezeti ábrákon, metszetrajzokon, sémaszerű ábrákon és életképekben mutatja be a témakört. Az ismeretközvetítésen túl segítik a képességek, különösen a lényeg-kiemelési, rendszerezési és gondolkodási képességek fejlesztését. Főbb témák: A Kárpát-medence földtani szerkezete A medencejelleg következményei a Kárpát-medencében Gazdálkodás Magyarország természeti erőforrásaival Magyarok a Kárpát-medencében, nemzetiségek Magyarországon Hazánk népességföldrajzi jellemzői Településtípusok és településhálózat Magyarországon A magyar mezőgazdaság földrajzi nézőpontból A magyar ipar földrajzi nézőpontból Az energiagazdálkodás és a közlekedés földrajzi összefüggései hazánkban Hazánk idegenforgalma Hazánk az Európai Unióban Síkvidékeink természetföldrajzi és társadalom-földrajzi jellemzői Dombsági tájaink természetföldrajzi és társadalomföldrajzi jellemzői Középhegységi tájaink természetföldrajzi és társadalomföldrajzi jellemzői A főváros földrajzi kapcsolatrendszerei Régiók Magyarországon (a hazai és a hazánkat érintő eurorégiók) Cikkszám: BD-122 Távoli földrészeken A Távoli földrészeken digitális komplexen és szemléletesen mutatja be a különböző földrészek gazdasági, társadalmi és földrajzi sajátosságait. A földrészek kialakulásának története és a lemeztektonikai mozgások bemutatásával tiszta képet kapunk arról, hogy miért úgy helyezkednek el a földrészek, ahogy ma ismerjük. Az anyag külön-külön bemutatja Afrika, Ázsia, Ausztrália és Amerika szerkezetét, éghajlatát, természetföldrajzát, gazdaságát és társadalomföldrajzát. A szoftver tartalmaz továbbá illusztrációs és tematikus térképvázlatokat, metszetrajzokat, tömbszelvényeket, sematikus rendszer-, kapcsolatábrákat. Főbb témák: Afrika szerkezete, éghajlata, Gazdasági-társadalmi jellemzői Ausztrália természetföldrajza és gazdasága Észak-Amerika szerkezete, éghajlata, gazdasága Dél-Amerika szerkezete, éghajlata, gazdasága USA gazdasága Ázsia szerkezete, éghajlata, társadalomföldrajza, fejlődése. Komplex gazdasági-, társadalom-földrajzi tartalommal. Cikkszám: BD-100 digitális digitális 12 16

14 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Történelem DIGITÁLIS TANANYAG Élet a középkorban és a koraújkorban Osztálykirándulás egy középkori kolostorban? Részvétel egy valódi lovaggá avatáson? Ez a élethű 3D kal, képekkel, feladatokkal varázsolja a tanterembe a múlt élményeit, teszi láthatóvá a régmúlt korok szokásait, a korabeli élet fő mozzanatait. Az elgondolkodtató, elemző feladatok a történelmi események megjegyzésében, a történelem alakulásának széleskörű átlátásában, az ismeretek ellenőrzésében nyújtanak segítséget az órákon és otthon is. Élet a kolostorban A török világ Magyarországon A jobbágyok szolgáltatásai Várháborúk ( ) A lovagok élete Erdély a XVII. században A céhek Buda visszafoglalása 1686 A Rákóczi-szabadságharc hadseregei Magyarország népességének alakulása (XVII-XVIII. sz.) Cikkszám: BD-064-TOR 5. osztály Őskor, Ókor Főbb témakörök: A történelem forrásai I-II. Őskor Egyiptom I- II. Mezopotámia I-II. India Kína I-II. Izrael és Fönícia Összefoglaló Hellász gazdasága I-II-III. Az athéni demokrácia Athén Spárta I-II. Görög istenek Az Akropolisz Görög találmányok Róma gazdasága I-II. Róma öröksége Rabszolgatartás Róma kormányzása Róma szórakozása, műveltsége Római istenek Házak az ókorban Egyiptom - Athén Róma Viselet, fegyverzet az ókorban Hajók az ókorban Bútorok az ókorban Cikkszám: BD hang digitális 10 11

15 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Történelem DIGITÁLIS TANANYAG 6. osztály Középkor, Koraújkor Főbb témakörök: Az iszlám I-II. Élet a kolostorban I-II. Európai parasztok I-II. A jobbágy szolgáltatásai A lovag vára - A lovagok élete A céhek Velencei kereskedő háza A középkori kereskedelem Honfoglalás kori leletek, rekonstrukciók A magyar paraszt gazdasági naptára Az írásbeliség Magyarország gazdasága a középkorban Mátyás király bevételei-kiadásai Európa fölénye- kereskedelmi kapcsolatai A reformáció A katolikus megújulás Az angol alkotmányos királyság - parlament A manufaktúra A három részre szakadt ország A török világ Magyarországon Erdély Szigetvár ostroma I-II. Buda visszafoglalása A Rákóczi-szabadságharc hadseregei Népesség, népsűrűség 7. osztály újkor Főbb témakörök: A felvilágosodás és az Enciklopédia A francia forradalom I-II. Az ipari forradalom I-II. A vállalkozó és a haszon Mária Terézia rendeletei I-II. A sok nemzetiségű Magyarország Országgyűlések a reformkorban Széchenyi István A Lánchíd Kossuth Lajos A szabadságharc hadserege A gyarmatosítás Az állam új feladatai Munkásmozgalom A Balkán Az USA I-II. Az orosz társadalom A modern társadalom és a nők Az első világháború A polgárosodó társadalom I-II. Magyarország a Monarchiában Karikatúrák a dualizmus korából Világváros születik I-II. 8. osztály A modern kor Főbb témakörök: Gazdasági világválság I-II. Az USA és Roosevelt A sztálini Szovjetunió A nácizmus Németországban I-II. Úton a háború felé A Horthy-korszak Revíziós sikerek Nagy csaták Fegyverkezés, fegyverek Magyarország és a háború A holokauszt Az ös év I-II. A kétpólusú világ A nyugati világ A szocialista tábor A globalizáció problémái A szabadság ígérete I-II. A Rákosi-korszak 1956 A Kádár-korszak Rendszerváltás A Magyar Köztársaság I-II. Cikkszám: BD-082 Cikkszám: BD-083 Cikkszám: BD-084 digitális t a n a n y a g digitális t a n a n y a g digitális 13 14

16 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Irodalom Mítoszok és a biblia Az irodalom forrásai Irodalomtanulás egy kicsit másképp A Mítoszok és Biblia már az irodalomtanulás kezdeteitől kezdve abban segíti a diákokat, hogy elsajátítsák az irodalmi szövegek önálló elemzésének, értelmezésének képességét. A színes, készségfejlesztő játékok valódi élménnyé változtatják az irodalomtanulást. Görög mitológia Trójai mondakör Thébai mondakör Biblia Ószövetség Újszövetség Bibliai műfajok és motívumok Mitológiai, bibliai témák az irodalomban Mitológiai, bibliai utalások az irodalomban Kapcsolatok: irodalmi művek adaptációi filmben, zenében és képzőművészetben A magyar irodalom születése A magyar irodalom megszületése A régi magyar irodalom nagy alakjai XV. századig: A reneszánsz születése, hatása az irodalomra, művészetekre XV. század: Janus Pannonius, a magyar irodalom megszületése XVI. század: A magyar nyelvű irodalom kibontakozása Képviselői: Heltai Gáspár, Bornemissza Péter, Tinódi (Lantos) Sebestyén, Balassi Bálint XVII. század: Zrínyi Miklós Ember és polgár leszek A felvilágosodás irodalmából XVIII. század: A felvilágosodás fogalma, megjelenése, elterjedése, hatása az irodalomra Csokonai Vitéz Mihály Fazekas Mihály Ez volt ám az ember, ha kellett a gáton XIX. század: Arany János élete, a Toldi keletkezése A Toldi sikere hatása költői pályafutására Arany János és Petőfi Sándor barátsága Toldi elbeszélő költemény Cikkszám: BD-064-MAGY Cikkszám: BD-080-MAGY hang

17 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Idegen nyelv Angol nyelv kezdő szint A nyelvtanulás legnehezebb pontja a szóbeli kommunikáció. Ahhoz, hogy a tanulók szóban is biztonságosan fejezhessék ki magukat, a szókincs és nyelvtan elsajátítása mellett olyan módszertani alapszemlélet is szükséges, mely előtérbe helyezi a kommunikáció alapú oktatást. Kommunikációközpontúság a kezdetektől. Az angol segítségével már az alapoktól kezdve segíthetjük a tanulókat az idegen nyelven történő kommunikációban. Általános iskolai és középiskolai felhasználásra is alkalmas. Personal information Family Daily routine Sports and free-time activities Home School Food and drink Holidays Clothes Health Német nyelv kezdő és középhaladó Német nyelv egész a nyelvvizsgáig. Ez az az alapfokú ismeretektől egészen a középfokú nyelvvizsga követelményekig végigkíséri a tanulókat a nyelvtanulás lépcsőfokain. Interaktív feladatok, gyakorlási lehetőség teszik még élvezhetőbbé a nyelvtanulást. A magyar nyelvű szöveget nem tartalmaz. Persönliche Informationen Familie Zu Hause Schule Tägliche Routine Freizeitaktivitäten Essen und Trinken Ferien, Urlaub Kleidung Gesundheit, Krankheiten Cikkszám: BD-064-ANG Cikkszám: BD-064-NEM

18 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Újdonságok hang Német nyelv - Közlekedés Verkehrsmittel A anyag B1 és B2 nyelvvizsgára készülők számára nyújt segítséget. Tesztekkel, játékokkal valós helyzeteket mutat be. Például: a tanulónak egy virtuális városban meg kell találnia a kijelölt célt, járókelők megkérdezésével. Újdonság, hogy a pedagógusnak lehetősége lesz új feladatelemeket létrehozni, és azokat elmenteni. WORTSCHATZ UND AUSDRÜCKE Zu Fuß Mit dem Auto LESEVERSTEHEN Immer mehr beliebt der Fahrradurlaub Die schönsten Zugreisen der Welt HÖRVERSTEHEN Klara auf der Fahrradtour Dialoge mit Bilder verknüpfen MÜNDLICHER AUSDRUCK, SPRECHAUFGABEN Bilde Sätze mit Hilfe der Maschine Ausdrücke verwenden SCHRIFTLICHER AUSDRUCK, SCHREIBAUFGABEN Fahrradverleih - Formular Ausfüllung TESTS UND SPIELE Virtuelle Stadt Cikkszám: BD-LITE23-NEM B1 B2 A vas Az anyag a vasat mutatja be, minden oldalát körbejárva. Megmutatja a periódusos rendszerbe illeszkedését, a hozzá hasonló elemek körét. Bemutatja a kristályszerkezetét, annak változásait. Feltárja a szerkezet és a tulajdonságok, megmunkálhatóság, felhasználhatóság kapcsolatrendszerét. Látványos kémiai reakciókat figyeltet meg a tanulókkal és segít azok önálló értelmezését. Kitér a vas biológiai funkcióira. Megmutatja szerepét a Föld szerkezeti rétegeiben. Az anyag sok feladatot tartalmaz, melyek megjelennek a feldolgozásában és a tanultak gyakoroltatásában egyaránt. Általános és középiskoláknak egyaránt ajánlható. Teljes mértékben alkalmas egyéni tanulásra is. A vascsoport A vas szerkezete, fizikai tulajdonságai A vas kémiai tulajdonságai A vas biológiai hatása Feladatok Cikkszám: BD-LITE Általános közlekedési ismeretek A 8-16 éves diákok számára kialakított Általános Közlekedési Ismeretek anyag célja, hogy a diákok akár önállóan, vagy pedagógus segítségével, megismerkedjenek meg a közlekedéssel kapcsolatos fogalmakkal, és a gyalogos és kerékpáros közlekedés alapjaival. A közlekedési szokásokat és az általános közlekedési ismereteket a diákok érdekes tesztek és játékok segítségével gyakorolhatják be, valamint a pedagógusok hozzásegíthetik diákjaikat a valós forgalmi helyzetek megismeréséhez, illetve az azokhoz való alkalmazkodást és megfelelő helyzetfelismerést. Fogalmak Táblák jelzések Gyalogos Közlekedés Kerékpáros Közlekedés Tesztek Játékok Cikkszám: BD-LITE24-KRESZ 8 16

19 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ i-doctum Store Képek és az oktatáshoz Pedagógusok és diákok részére! Az i-doctum Store egy webáruház, ahol ezernél is több oktatási témájú, különböző tantárgyakhoz kapcsolódó képekből, ból, grafikákból válogathat, és szabadon használhatja fel őket intézményen belüli vagy kívüli prezentációihoz, előadásaihoz. SVG SVG A képek és az i-doctum világdíjas ok részei, melyeket pedagógusok százai használnak évek óta nagy megelégedéssel. Az i-doctum Store egy olyan webáruház, ahonnan azonnal letöltheti a kívánt terméket, így nem veszít időt, és a fizetést is biztonságosan, kényelmesen intézheti PayPal rendszeren keresztül. kattintson!

20 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ L I T E A Naprendszer Víz és fotoszintézis - A Föld lelke Megújuló energiaforrások A Naprendszer című digitális anyag, az i-doctum LITE család legelső tagja. A Naprendszer témáját dolgozza fel 3D-s kal, érdekes feladatokkal. Az anyag négy témakörből áll, melyek magukban foglalják a Naprendszer legfontosabb részeit és azok jellemzőit. A a bolygókat, a Napot és a Holdat gyönyörű segítségével mutatja be, láthatjuk, hogy a bolygók hol helyezkednek el és megfigyelhetjük, hogy forognak. Az anyagot ajánljuk általános iskolai, vagy akár középiskolai használatra is. A Naprendszer szoftver használata nagyon egyszerű, felhasználóbarát felépítés és érdekes tartalom nagy segítséget fog nyújtani a tanórákon! A bolygók A Hold A Nap A Naprendszer Feladatok A a víz Földünkön megtett útját, változásait és funkcióit mutatja be, valamint a bolygónk tüdejének nevezett növények, erdők fotoszintézisének folyamatát. Számos látványos, érzékletes grafika, animáció segíti a tanulókat ennek a fontos nak a megértésében, a mellékelt feladatok pedig az elsajátított tudás hatékony ellenőrzésére adnak lehetőséget. A Víz és fotoszintézis így fontos és látványos része lehet a biológia és földrajz óráknak, valamint hasznos megoldást nyújt osztályfőnöki órákra is, a környezetvédelem témakörét kiegészítve. H2O - A víz tulajdonságai A víz megjelenési formái A víz körforgása Miért esik az eső? Fotoszintézis Életünk alapja Feladatok A Megújuló energiaforrások LITE anyag, részleteiben mutatja be a különböző energiaforrásokat, azok működését és felhasználásának lehetőségeit. Mivel a megújuló energia már a közeli jövőben nagyon fontos lesz, elkerülhetetlen, hogy a fiatalok időben szerezzenek megfelelő információt a témáról. Energiaellátás Megújuló energiaforrások I. Megújuló energiaforrások II. Hogyan spóroljunk az energiával? Kvíz feladatok Cikkszám: BD-LITE1 Cikkszám: BD-LITE2 Cikkszám: BD-LITE

21 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ L I T E hang A szív és a keringési rendszer ZENE Súrlódás A szív és a keringési rendszer i-doctum LITE szemléletesen és izgalmasan mutatja be a szív és a keringési rendszer témakörét. 3D és ábrák segítségével a diákok sokkal könnyebben megértik például a vér áramlását szervezetünkben, vagy a szív működését. Az érrendszeri betegségek ismertetésével megtaníthatjuk őket, hogy mire kell odafigyelniük, hogy egészséges maradjon a szívük és az érrendszerük. A feladatok, pedig segítenek elmélyíteni az átadott tudást. A legújabb LITE anyag kiválóan alkalmas a keringési rendszer átfogó és szemléletes ismertetésére. A szív A keringési rendszer Az oxigénszállítás Érrendszeri betegségek Feladatok Az i-doctum LITE Zene szoftver ideális segítség a zene világának bevezetésébe. Segít az alapvető meghatározások és fogalmak megértésében. Bemutatja a szolmizációval és kottázással kapcsolatos alap ismereteket. Interaktív lehetőséget nyújt szolmizációs, ritmus, valamit kotta olvasási gyakorlatokhoz. Bemutatunk néhány gyakori, meghatározó hangszert, hangszer csoportokra bontva. A program tartalmaz egy kreatív, polifónikus, szintetizátort, amellyel a diákok elkészíthetik saját szerzeményüket, rögzíthetik az élő játékot, majd újra lejátszhatják. Ritmus és szolmizáció Ismerd meg a kottát Ismerj meg néhány hangszert Zenélj! hozd létre a saját szerzeményed A súrlódás egy nagyon érdekes és fontos témakör a fizika oktatás során. Annak érdekében, hogy sok mindennapi jelenséget megérthessünk, fontos, hogy a súrlódás jelenségével tisztában legyünk. A Súrlódás, i-doctum Lite anyag, lehetővé teszi, hogy ezt a témakört nagyon érdekesen és an mutassuk be a diákoknak, akik maguk is gyakorolhatnak az anyagban található feladatok segítségével, így a tapadási és csúszási súrlódás bemutatása és oktatása igazi élmény lesz min a tanárok, mind diákok részére. Tapadási súrlódási erő Tapadási súrlódási erő feladat Csúszási súrlódási erő Csúszási súrlódási erő feladat Test a lejtőn - feladat Cikkszám: BD-LITE Cikkszám: BD-LITE Cikkszám: BD-LITE L I T E További LITE ainkat a oldalon az i-lite menüpont alatt találja.

22 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ A mai világban már egyre természetesebb, hogy az új, modern eszközök is beépülnek a mindennapi oktatásba. Ilyen formabontó eszközök lehetnek a táblagépek. Hogyan járulhatnak hozzá a táblagépek a mindennapi oktatáshoz? Az osztályok létszáma igencsak széles skálán mozoghat, mivel minden tanuló egyéni tanulási stílussal rendelkezik, ez nagyobb létszám esetén már okozhat gondokat. Minden osztályba különböző képességű és koncentrálóképességű gyerekek járnak. A táblagépek áttörést jelenthetnek az egyénre specializált tanulás körülményeit illetően, levéve a terhet a tanár válláról. A táblagépek órai alkalmazása fokozza az aktivitást, illetve a szegregáció csökkenést is elősegíti. A táblagép alkalmazások a tantárgyak széles skáláján, illetve zenei és művészeti téren is használhatóak. A megfelelő alkalmazás elindítása után a tanulók szabadon, saját ütemükben dolgozhatnak, de még mindig ugyanabban az osztályteremben, ugyanazon tanár segítségével. Ilyen körülmények között a tanárok könnyedén figyelemmel kísérhetik a különböző képességgel rendelkezők munkáját, és nagyobb figyelmet fordíthatnak a napi átadására. Nagyon fontos azon alapvető előnyt megemlíteni, hogy a manapság gerjesztett digitális impulzustömeggel nagyon nehéz felvenni a versenyt a zöld táblával, a diákok figyelmét nem könnyű lekötni látványtalan megoldásokkal, amikor ma már egy reklámban is több vizuális élmény éri a tanulót, mint az iskolában.

23 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ A táblagépek segítségével a tartalmak sokkal abb, könnyebben érthető formában jelennek meg. Gesztusokkal irányítható, beépített, forgatható 3D-s objektumok, videók, látványos tartalomjegyzék, szójegyzék, jegyzetelési lehetőség áll a tanulók rendelkezésére. Így a fontos részek kiemelése, a lényeg megragadása, memorizálása könnyebben megy. A tartalmakat pedig szemléletes és formában lehet a diákok elé tárni. A táblagépek alkalmazása nagy lépést jelent, ugyanis ezek az eszközök nem helyettesítik a gyermekek erőfeszítéseit, hanem azok célba érését támogatják. Táblagépekre fejlesztett anyagaink ANDROID Szövegértés - Névutó Fizika - Mágneses mező Biológia - Állatkert Biológia - A víz körforgása Fizika - Fény terjedése Fizika - Sarki fény Matematika - Páros - Páratlan Fizika - Szélenergia IPAD - ibooks textbooks A Naprendszer Víz és fotoszintézis A szív és keringési rendszer Megújuló energiaforrások Súrlódás Zene A Vas KÍNÁLATUNK FOLYAMATOSAN BŐVÜL!

24 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ G Platform az on-line oktatási felület Jelentős kontraszt érzékelhető a diákok mindennapi élete, és az iskolai élet közt. Úgy tűnik, mintha a diákok a jövőben élnének. Az iskolán kívül a legmodernebb technológiát használják, hogy gondolataikat, ötleteiket, tudásukat és kérdéseiket kicseréljék egymás között, viszont az iskola kapuit átlépve visszaröppennek az időben. A rendelkezésre álló technológia használatával összeköthetjük és harmonizálhatjuk az iskolai és az iskolán kívüli életet. A 3G Platform azért jött létre, hogy összehangolja a két világot, segítve ezzel a kölcsönös formálódást és fokozza a tanulás élményét mindenki számára. Hogyan lehet hatékonyabban és izgalmasabban felkészíteni a diákokat a nagybetűs ÉLETRE és a modern technológiák használatára, ha nem úgy, hogy az oktatásuk részéve tesszük? A 3G Platformon megtalálják a legmodernebb technológiát és úgy szereznek tapasztalatokat és tudást, hogy közben a legújabb és leginnovatívabb módszereket alkalmazhatják az információ elsajátításához. A 3G platform leegyszerűsíti és megkönnyíti a diák-diák és diák-tanár kommunikációt. A tanárok és a diákok bármikor és bárhonnan csatlakozhatnak a tanórákhoz. A 3G Platform egy olyan on-line oktatási felület, mely egyesíti a határtalan kommunikáció, tanulás és tanítás lehetőségét. Egy oktatási platform, mely hasznos funkcióival megkönnyíti az intézményi kommunikációt, információáramlást és magában rejti a lehetőséget, hogy egy virtuális tudásteret alakítsanak ki a felhasználók.

25 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ A 3G Platformon könnyebb és zökkenőmentesebb az információáramlás akár tanár és diák között is, hatékonyabb, személyre szabottabb lehet a munka, konstruktívan segíthetik a diákok egymást. A felhasználók egy intézményen belül beszélgethetnek, chatelhetnek, vagy üzenetet küldhetnek egymásnak. A pedagógus ugyanezzel a módszerrel akár diákcsoportokat is létrehozhat a felületen, mely ideális a csoportmunkához. Profilom A profilom menüponton belül, tudjuk szerkeszteni személyes adatainkat, illetve fel tudunk tölteni saját magunkról egy képet. Ezt két formában is megtehetjük. Vagy meglévő képet használunk, vagy készítünk egyet a web kameránk segítségével. Üzenetek A 3G Platform felületén küldhetünk üzeneteket más felhasználóknak. Miután rákattintunk az írása menüpontra, egy könnyen kezelhető üzenetküldő felület segítségével tudunk maileket küldeni. A címzetteket egy gyorskereső mező segítségével tudjuk hozzákapcsolni az üzenethez. Amennyiben, egy már korábban létrehozott csoport összes tagjának szeretnénk üzenetet küldeni, azt is megtehetjük úgy, hogy a csoport nevére keresünk rá, illetve fájlokat is csatolhatunk a levelekhez. Csoportok A 3G Platformon csoportokat is létre tudunk hozni. Csoportokba (osztályokba) szervezhetjük a diákokat, hogy könnyebben tudjunk nekik üzeneteket küldeni, fájlokat/ anyagokat küldeni, illetve egyszerűbben tudjuk őket tanórákra meghívni. A csoportok tagjait könnyedén lehet szerkeszteni. Hozzáadhatunk bármikor új diákokat, illetve kivehetjük a tanulókat adott csoportokból.

26 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Tanterem Az On-line órák elengedhetetlen feltétele egy tanterem. A 3G Platform tantermében, amit a tanár csinál a tábla felületén azt a tanórán jelen lévő diákok látják, illetve az audió és videó kapcsolatnak köszönhetően hallják és látják is a tanárt. A diákoknak és a tanároknak is van egy órarendje, melyben egyrészt megtekinthetik, hogy mikor lesz óra, órájuk. Illetve, a már megtartott órák alatt megosztott anyagokat érhetik el. Így, a 3 héttel korábbi óra anyagát is megtekinthetik a diákok, amikor a felkészülésre kerül sor, a tanárok pedig visszanézhetik, hogy pontosan milyen anyagokat osztottak meg. A tanteremben például megnyithatjuk a Fájljaimba feltöltött anyagok közül azt, amelyikkel dolgozni szeretnénk. Az audió és videó kapcsolat mellett, egy chat mező is rendelkezésre áll, hogy a kommunikáció még gördülékenyebb legyen. Természetesen, amennyiben a diákok kérdést szeretnének feltenni arra is van lehetőség. Tanári felület A tanári előadás és tábla felület valós idejű hangi és képi megosztása Bármilyen formátumú tartalom, feladat feltöltése, egyéni vagy csoportos kiosztása Chat lehetőség az egész osztállyal, vagy a diákokkal egyenként Visszakérdezési, jelentkezési vagy személyes válaszadási lehetőség Tanulói felület A tanár előadásán történő valós idejű részvétel virtuális formában, a tanári képernyő valós idejű megjelenítésével (táblakép követése) A pedagógus által letöltésre szánt feladatlapok, egyéb segédletek letöltése, tárolása Visszakérdezési lehetőség (jelentkezés vagy kérdésfeltevés írásban)

27 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Fájljaim A 3G Platformon belül minden felhasználónak van egy saját fájljaim funkciója. Ide, bármilyen fájlt feltölthet, melyeket később megoszthat diákjaival, csoporttársaival. Létrehozhatunk könyvtárakat is, a könnyebb átláthatóság kedvéért. Tesztjeim A 3G Platform felületén lehetőség van, tanárként, on-line teszteket, gyakorló feladatokat létrehozni. A Teszt létrehozása menüpontra kattintva, négy lépés alatt összeállíthatunk egy tesztet. Minden tanuló, akit meghívunk a teszt kitöltésére kap egy linket, melyre kattintva már el is kezdheti megválaszolni a kérdéseket. Amint a meghívott tanulók kitöltötték a tesztet, megtekinthetjük, hogy ez milyen eredménnyel sikerült. Egy statisztikát kapunk, melyből megtudjuk, hogy milyen eloszlásban és hány pontot értek el a tanulók. Miért érdemes kipróbálni a 3G Platformot? Mert az oktatás és társasági élet összeér, így nem kizárják, hanem kiegészítik egymást Mert használatával pénzt és időt takaríthatunk meg A modern IT eszközök segítségével eddig elképzelhetetlennek tartott módszerek és eszközök használatával az oktatásban egy formabontó változást képes generálni Mert egy ötletes rendszer, mellyel új dimenziót nyithatunk az oktatásban Felkelti, és fenntartja az Y generáció diákjainak érdeklődését REFERENCIA ISKOLÁNK CSATLAKOZZON REFERENCIA ISKOLA PROGRAMUNKHOZ! Kérdéseire kollégánk készséggel válaszol! Telefonszám: /

28 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Az ma már nem vita tárgya, hogy a számítástechnika nyújtotta lehetőségek nélkülözhetetlenek az oktatásban, s a multimédiás eszközök használata mind több helyütt beépültek az iskolák mindennapjaiba. A tanórán és tanórán kívüli ismeretszerzésben fontos szerepet játszanak az olyan eszközök és alkalmazások, melyek a jelen mediális környezetben is képesek megragadni, és fenntartani a kisdiákok érdeklődését. Ezt a képességet hordozzák magukban a digitális oktató tartalmak. Az OKOS DOBOZ oktatószoftver öt kulcsfontosságú kompetenciaterületen ad a tanítók kezébe igényes, szórakoztató, ugyanakkor rendkívül hasznos, képességfejlesztő oktatási segédanyagot. Az egyéni differenciálásra is alkalmas feladatok megoldása során a kisdiákok készségszinten sajátítják el a digitális írástudás alapjait. Az alsó tagozatos gyerekek vizuális igényeihez igazodva, a matematika, olvasás-szövegértés, nyelvtan, vizuális kultúra, környezetismeret és énekzene területeken, három készségszinten találunk olyan motiváló, játékos feladatokat, amelyekkel akár a tanórák 80%-át is ki lehet tölteni! Módszertani súgó a tanárnak, segítség a kisdiáknak! A feladatokhoz egyenként tanári és diákok számára készített leírás tartozik, amely javaslatokat ad ahhoz is, hogy a tanulók különböző fejlettségi szintjéhez mérten miként alkalmazható a a tanórán, avagy tanórán kívüli tevékenységben, továbbá miképpen lehet hagyományos módon folytatni, vagy kiegészíteni a feladatokat. Az egyes feladatok egyszerű grafikai környezetükkel és színharmóniájuk segítségével teszik lehetővé az elmélyült feladatmegoldást. Kezelőfelületük konzekvens és átlátható, alapszinten szolgálja a diákok önellenőrzését és azt, hogy a foglalkozásvezető elsőre átláthassa, hol tart a diák. OKOS DOBOZ Digitális oktatási segédanyag I-IV. osztály számára Tananyag megnevezése /CD 1 gépes 5 gépes 10 gépes 20 gépes Olvasás-szövegértés Ft Ft Ft Ft Matematika Ft Ft Ft Ft Vizuális kultúra Ft Ft Ft Ft Nyelvtan Ft Ft Ft Ft Környezetismeret Ft Ft Ft Ft Ének-zene Ft Ft Ft Ft 1. osztály csomag 6 tantárgy Ft Ft Ft Ft 2. osztály csomag - 6 tantárgy Ft Ft Ft Ft 3. osztály csomag - 6 tantárgy Ft Ft Ft Ft 4. osztály csomag - 6 tantárgy Ft Ft Ft Ft Komplett 1-4. osztály - 6 tantárgy Ft Ft Ft Ft OKOS DOBOZ Digitális oktatási segédanyag V-VIII. osztály számára Tananyag megnevezése /CD 1 gépes 5 gépes 10 gépes 20 gépes Matematika Ft Ft Ft Ft Biológia Ft Ft Ft Ft 5. osztály csomag 2 tantárgy Ft Ft Ft Ft 6. osztály csomag 2 tantárgy Ft Ft Ft Ft 7. osztály csomag 2 tantárgy Ft Ft Ft Ft 8. osztály csomag 2 tantárgy Ft Ft Ft Ft Komplett 5-8. osztály - 2 tantárgy Ft Ft Ft Ft

29 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Kreatív story Az 1szerű Kreatív story lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek videókat, játékos gyakorlatokat készítsenek, elmesélhessék saját történetüket, megrajzolva a szereplőket. Hangot és videót is könnyű szerrel felvehetnek, tovább színesítve evvel a történetüket. Engedjük, hadd alkossanak kedvükre ezzel a szoftverrel és engedjék szabadon a fantáziájukat. Projektmunkához és szövegértés fejlesztéshez is kiválóan alkalmas. Kérje ingyenes licenszünket! Cikkszám Megnevezés Ár KS1 1 licenszes verzió Ft Az én animációm A szoftver segítségével kis készíthetők, nagyon egyszerűen. Az at megrajzolhatom saját magam, de felhasználhatom a már előre elkészített minta képeket is. Kiválóan alkalmas betűtanításhoz, olvasás fejlesztéshez, megkésett beszédfejlesztéshez, felzárkóztatáshoz, projektmunkához. Kérje ingyenes licenszünket! Cikkszám Megnevezés Ár AS1 1 licenszes verzió Ft Csináld magad Kreatív játék készítő csomag A szoftver segítségével számtalan játékot tudunk készíteni, legyen az puzzle játék vagy memory. Lehet akár saját számoló játékom is, amelyen be tudom állítani a játékidőt. Alkalmas gyereknek képesség fejlesztésre, illetve jól használható az ismeretek ellenőrzésére, feleltetésre és számonkérésre. Kérje ingyenes licenszünket! Cikkszám Megnevezés Ár JAT1 1 licenszes verzió Ft Alkoss zenét! Minden gyerek egy kis művész, engedjük hát, hogy zenéljen! A szoftver segítségével több mint 10 féle hangszerrel írhatunk zenét és dalokat, amit után le is tudunk játszani, vagy feltölthetjük a honlapunkra. Lehet kottázni már ismert zenét, de írhatunk saját indulót is. Fő az, hogy megismertjük a zenén keresztül az alkotás élményét. Kérje ingyenes licenszünket! Cikkszám Megnevezés Ár ZN1 1 licenszes verzió Ft

30 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Szeretjük a JÓ ajánlatokat! Válogassa össze az Önnek legmegfelelőbb csomagot! Bármely 2 3 db árának összegéből 12% kedvezményt kap! Bármely 4 5 db árának összegéből 18% kedvezményt kap! Bármely 6 11 db árának összegéből 26% kedvezményt kap! Bármely 12, vagy több db árának összegéből 34% kedvezményt kap! Számítsa ki mennyibe kerül az Ön által szabadon összeválogatott csomag: i-doctum INTERAKÍTV TANANYAGOK Ár Biológia Emberi test és működése Biológia Az állatok világa Az állatok országa Fizika Mechanika Fizika Optika Fizika Elektromosságtan Kémia Anyagszerkezet Kémia Anyagi halmazok Kémia Kémiai alapismeretek: Anyagok, tulajdonságok, változások Földrajz Afrika földrajza, Tipikus tájak Földrajz Levegőburok Környezetismeret Mítoszok és a Biblia Az irodalom forrásai A magyar irodalom születése Matematika 1. osztály Matematika 3. osztály Matematika Látható algebra Ft Matematika - Geometriai transzformációk Matematika Geometriai szerkesztések Angol nyelv - Alap Német nyelv - Kezdő és középhaladó Történelem Élet a középkorban és a koraújkorban Szövegértés Szövegalkotás I. Szövegértés Szövegalkotás II. Képességfejlesztés Logopédia I. i-doctum AKKREDITÁLT TANANYAGOK Kémia Kémiai alapismeretek: Anyagok, tulajdonságok, változások TKV/330-24/2012. Kémia Anyagi halmazok TKV/299-21/2012. Kémia Anyagszerkezet - Atomok szerkezete, kémiai kötések TKV/297-22/2012. Fizika Optika - Geometriai optika TKV/300-22/2012. Fizika Mechanika - Mozgások TKV/298-20/2012. DIGITÁLIS TANANYAG DIGITÁLIS TANANYAG Ft Ft Ft Ft Ft DIGITÁLIS TANANYAGOK DIGITÁLIS TANANYAG Hazánk a Kárpát medencében Távoli földrészeken DIGITÁLIS TANANYAG Növények 5. osztály Őskor, Ókor 6. osztály - Középkor, Koraújkor 7. osztály Újkor 8. osztály - A modern kor i-doctum LITE TANANYAGOK A vas A naprendszer Víz és fotoszintézis Megújuló energiaforrások A szív és keringési rendszer Zene Súrlódás Német nyelv - Közlekedés Beszédfejlesztés - Logovár Általános közlekedési ismeretek Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az árak a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák!

31 Budapest, Csányi László u. 34. telefonszám: +36 1/ Bizonyos részek hanganyagokat tartalmaznak. Megkönnyítik a feladatok megértését. HANGANYAGOK Nyomtatható feladatlapok! A tanulók órai munkáját segítő feladatokkal! NYOMTATHATÓ FELADATLAPOK Nyomtatható Módszertani leírások minden ban. MÓDSZERTANI LEÍRÁSOK A tanítást és a magyarázást segítő alkalmazások. Átlátható képekkel, térképekkel, rajzokkal, grafikonokkal, kal, videókkal. 3D. Megállítható, visszajátszható. Önellenőrzésre is alkalmas kérdéssorok, feladatok, játékok. Azonnali visszajelzés a válaszok helyességéről. INTERAKTÍV ALKALMAZÁSOK 3D ANIMÁCIÓK ÖNELLENŐRZÉS ELŐNYÖK! Tankönyv és tábla független ok általános iskolások és középiskolások részére. Kifejezetten az táblán történő oktatáshoz kifejlesztve. Modulrendszerű témafeldolgozás, szabadabb felhasználási lehetőség. Egyszerűen kezelhető. Tisztán átlátható, könnyen értelmezhető, mindkét oldalról elérhető ikonos vezérlés. EGYSZERŰEN KEZELHETŐ Vezető magyar pedagógusok közreműködésével készült szakmai részek. A korosztályok élettani sajátosságainak szem előtt tartása. 3D at, grafikonokat, térképeket, videókat, feladatokat tartalmaz. Készségfejlesztő gyakorlatok, az új oktatási trendeknek megfelelően. Esztétikus képanyag, modern technikai megoldások. Rövid Videó bejátszások. VIDEÓ BEJÁTSZÁSOK Egyszerű kezelhetőség.

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2010 A kiadvány a TÁMOP

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Tehetséggondozó módszertani kiadvány Suszter Balázs Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Gazdagítás alkalmazói ismeretek alkalmazásával 5 Tehetséggondozó módszertani kiadvány 5

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/banhegyi-ferenc-

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM:

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: MIT? MIKOR? HOGYAN? Részképességek fejlesztése a matematikaórákon IV....2 AJÁNLÓ Matekfilm sikerek a Hajdu-tankönyvcsaláddal.....4 MIT? MIKOR?

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Tisztában van azzal, hogy a természettudományos megismerés alapja a megfigyelés, a célzott kísérlet és a

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Történelem tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő

Részletesebben

Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2)

Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2) Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2) Célok és feladatok A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet

Részletesebben

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember * Azon évfolyamok számára, akik 2013/14 tanév előtt kezdték az kilencedik

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a TÖRTÉNELEM A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, amelynek

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben